hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004"

Transkript

1 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er

2 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej Brøndby ISSN Tlf Fax Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg Red.: Lisbeth Holmgaard Marianne Schirrmacher Layout og tryk: npc tryk a/s Deadline 2004: Nr. 3-8 november 2004 Næste nummer af HovedCirklen udkommer december Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningenssynspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Landsforeningens kontor Brøndby Møllevej Brøndby Girobank Tlf Fax Mandag-torsdag kl Fredag kl Direktør Svend-Erik Andreasen Tlf Hovedbestyrelsen Landsformand Niels-Anton Svendsen Tlf Næstformand Elmer S. Gade Tlf Bestyrelsesmedlemmer Lisbeth Holmgard Tlf Bo German Thomsen Tlf Frede Schulz Tlf Ingemann Jensen Tlf Lonnie Malmberg Tlf Amtskredse Kbh. og Roskilde Formand Kristian Siversleth Mynstersvej 12, 3.th Frederiksbeg Tlf Værestedet VUBUF Bogensegade 4, kæld Kbh Ø Frederiksborg Amt Lisbeth Holmgaard Muldager Frederikssund Tlf Vestsjællands Amt Leif Møller Søtoften Sorø Tlf Storstrøms Amt Arne Høegh Engvej 4, Bregninge 4892 Kettinge Tlf Mellem kl eller efter kl Mødested: Labyrinten Poul Martin Møllersvej Nykøbing F. Fyns Amt Formand Ingemann Jensen Voldtoftevej Glamsbjerg Tlf./Fax Amtskredsens kontoradresse: Birgit Jacobsen Hjerneskadeforeningen Rugårdsvej Odense NV Telefontid: Amtskredsens telefon er åben tirsdage kl Vejle Amt Niels Henry Andersen Kolding Landevej 78, Taulov, 7000 Fredericia Tlf Sønderjyllands Amt Se Vejle Amt Ringkøbing Amt Elmer S. Gade Griegsvej 12, Lind 7400 Herning Tlf. (arb.) Privat Ribe Amt Se Ringkøbing Amt Viborg Amt Karsten Pedersen Ålborgvej Tjele Tlf Århus Amt Jette Sloth Jegstrupvænget Tranbjerg J Tlf Værestedet MarselisborgCentret Bygning 3 P.P. Ørumsgade Århus C Tlf Nordjyllands Amt Hanne Frandsen Løvstikkevej Aalborg Tlf Internetadresser Hjerneskadeforeningens hjemmeside: adresser: Hjerneskadeforeningen: Hovedtropperne: Rådgivning: Socialrådgiver Irene Skovhus Økonomisk og juridisk rådgivning Telefon Mandag (med åben rådgivning) kl Tirsdag og Torsdag (telefonrådgivning) kl Onsdag (telefonrådgivning) kl Hjerneskadeforeningens telefonrådgivning Ved henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. Redaktion af dette blad sluttede den Hoved Cirklen 2-04

3 I N D H O L D Leder...3 Aktive pårørende til temedag i Århus...4 Johns solstrålehistorie...7 Sammenlægning af Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen er på høje tid...8 Samværdsuger!...10 Sikke en oplevelse!...10 Hovedtropperne: Leder...12 Skal vi cykle til Paris far?...12 Café Hovedtropperne i Vejle!...14 Brainstorm på havet...16 Barrierer for handicappede brydes ned. 17 En hjerneskade rammer hele familien! Nyt fra Amtskredsene...20 Hjerneskadeforeningen er en brugerorganisation for mennesker med erhvervet hjerneskade. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. De hyppigste årsager er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blod prop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infektionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop samt organiske opløsningsmidler. FORANDRINGERNES OG UDFORDRINGERNES TID! Af landsformand Niels-Anton Svendsen Kære medlemmer! Nu er det ca. et halvt år siden, at jeg havde mulighed for at skrive i Hovedcirklen og et halvt år er i vores tid meget at samle op på, men her er et forsøg! Vores Repræsentantskabsmøde foreningens øverste myndighed blev den opladning af batterierne, som Hjerneskadeforeningens Rep-møde bør og skal være! - En god, bred og meget engageret debat, der satte nye pejlemærker for foreningens arbejde! Tak til alle amtskredsenes valgte repræsentanter, der var med til at skabe en positiv og konstruktiv ramme omkring mødet og også tak fordi I mener, at jeg bør fortsætte som foreningens landsformand de næste 2 år! Foreningen står overfor store forandringer. 1. januar 2007 vil amterne ikke længere eksistere, men være afløst af 5 regioner og antallet af kommuner skal reduceres. Regeringen har overordnet udmeldt, hvordan opgavefordelingen skal være, men der er fortsat mange uafklarede spørgsmål. De seneste år har vi oplevet et stigende fokus på vores område. Det har givet sig udtryk i bl.a. ganske betydelige midler til projekter, der nu er ved at afslutte. Videnscenter for hjerneskade har spillet en meget central rolle i den udvikling. Men også de 11 videnscentre står overfor forandring, da planen er at de skal slås sammen under en paraply med én bestyrelse. Et forslag vi har taget klart afstand fra. For Hjerneskadeforeningen er det helt afgørende, at frugterne af de mange projekter nu høstes til gavn for mennesker ramt af hjerneskade og deres familier og ikke spildes! At vores videnscenter ikke forsvinder i et stort foretagende! At de netværk og den sammenhæng i indsatsen, der er under opbygning på vores område ikke går tabt! LEDER Derfor har Hjerneskadeforeningen skrevet til Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen m.fl. og foreslået et konkret udviklingsprojekt som sammenfatter specialrådgivning, udredning, visitation og videnscenterfunktion på hjerneskadeområdet. Det er et projekt, der ikke vil koste det offentlige yderligere ressourcer, men øge kvaliteten i de offentlige ydelser. Brev og forslag kan læses på vores hjemmeside. Men den ændrede struktur vil også få konsekvenser for vores forenings struktur. For hvordan kan vi have amtskredse, hvis der ingen amter er?! Denne sag arbejder Hovedbestyrelsen på at komme med bud på snarest. På Rep-mødet drøftede man også mandatet fra 1998 om dannelse af en ny fælles forening med HjerneSagen. Mandatet blev bekræftet og vi taler nu om en forlovelse en forlovelse som nogle dog mente ikke skulle være for kort! Alt for mange med lettere og moderate hjerneskader tvinges til at forlade arbejdsmarkedet. Det er et stort spild af menneskelige ressourcer! Hjerneskadeforeningen har derfor sendt en ansøgning til EU s Socialfond om midler til et projekt, hvor vi i samarbejde med arbejdsmarkedets partnere, Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt m.fl. vil forsøge at etablere et tilbud, der skal være en hjælp tilbage til livet. Vi får svar i slutningen af september. Når du læser dette blad, har 10 af vores medlemmer deltaget i et europæisk træf i Madrid, hvor i alt ca. 100 mennesker fra 10 forskellige lande mødes. Jeg er sikker på, at du kan læse om deres oplevelser og meget mere - i næste nummer af Hovedcirklen! Niels-Anton Hoved Cirklen

4 Aktive pårørende til temadag i Århus Af Irene Skovhus og Thomas Højland Hjerneskadeforeningens Aktive Pårørende projekt Den 12. maj var ca. 60 pårørende til hjerneskadede samlet til en temadag med fokus på netop rollen som pårørende. Temadagen var et led i Hjerneskadeforeningens Aktive Pårørende projekt. Temadagen blev afholdt på Marselisborgcentret i Århus som havde stillet de gode rammer til rådighed. Tak for det! En stort tak til alle deltagerne på temadagen. Vi er blevet mange input rigere og har fået mange gode ideer i Projekt Aktive Pårørende. På baggrund af de gode erfaringer med temadagen i Århus afholder vi en ny temadag for pårørende lørdag den 30. oktober 2004 i DGI-byen i København. Sæt kryds i kalenderen og kom og deltag. HUSK tilmelding se til slut i artiklen. Men først lidt om temadagen i Århus Neuropsykologens råd til pårørende Neuropsykolog Louise Brückner Wiwe lagde ud med oplægget At leve som pårørende. Louise har haft over 800 pårørende igennem pårørendegrupper så der blev lyttet intenst til hendes råd og vejledning. Louise talte om de faser man typisk gennemgår som pårørende fra det første chok når ens pårørende bliver ramt af en hjerneskade til en reaktions- og bearbejdningsfase og senere mod en fase præget af nyorientering. Pårørende er ofte ramt af en række symptomer så som magtesløshed, afmagtsfølelse, ensomhed, isolation, skyldfølelse og pessimisme. Disse symptomer skal bearbejdes samtidig med at man som pårørende ofte skal hjælpe med at tage sig af den skadede og arbejde på at skaffe gode genoptrænings- og bomuligheder. Det er hårdt og vanskeligt og man har behov for al den hjælp og støtte man kan få. Men Louise talte også om en række positive symptomer hos pårørende til hjerneskadede. Det lyder paradoksalt at man kan sætte sådan en liste op når man står i en vanskelig situation men der blev nikket fra tilhørerne. På positivlisten står blandt andet at man som pårørende står i en situation hvor ubetydeligheder og bagateller forsvinder, man får ofte mere selvtillid og en større formåen man tør noget mere. Man bliver som pårørende bedre til at udtrykke følelser og åbne sig man er mere udadvendt. Ofte er pårørende gode til at lytte og bede om hjælp og give hjælp. Louise pegede også på at pårørende på baggrund af den krise de går igennem ofte bliver mere livskloge. Hvis man skal kunne komme igennem tilværelsen som pårørende og nå til fasen med nyorientering skal man som pårørende sikre sig at man vedligeholder sine venskaber og kontakt med familien. Man skal sørge for at få rørt sig og dyrke noget sport gå i teater, biograf eller på aftenskole så man oplever noget andet. I det hele taget skal man som pårørende sørge for at få noget tid alene, enten hjemme, i naturen eller på NY TEMADAG FOR PÅRØRENDE I KØBENHAVN LØRDAG DEN 30. OKTOBER På baggrund af den store interesse for temadagen og den evaluering som blev gennemført er det besluttet, at afholde endnu en temadag for pårørende, denne gang i København. Temadagen vil blive afholdt: Lørdag den 30. oktober 2004 fra kl Sted: DGI-byen Tietgensgade 65, 1704 København V Så er du mand/kone/samlever, søster/ bror, søn/datter, ven/veninde el. lign. til en hjerneskadet så kom og deltag. Neuropsykolog Louise Brückner Wiwe vil holde et oplæg med titlen At leve som pårørende. Desuden vil du få lejlighed til at møde og tale med andre pårørende og udveksle erfaringer og gode råd. Det er gratis at deltage på temadagen og vi sørger for en god frokost. Vi tilbyder transportstøtte til billigst offentlige transport for alt der ligger ud over 200 kr. mod bilag. Tilmeldingsfrist er den 20. oktober. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du modtage bekræftelse på din deltagelse samt program for dagen. Send hellere tilmeldingsblanketten i dag end i morgen der er plads til max. 70 deltagere på temadagen. Ønsker du yderligere information om temadagen er du velkommen til at kontakt: Irene Skovhus på Hjerneskadeforeningens kontor i Århus tlf: eller Thomas Højland på tlf.: Hoved Cirklen 2-04

5 en shoppingtur. Ikke mindst skal man forsøge at komme i en selvhjælpsgruppe eller pårørendegruppe for at møde ligesindende. Louise Wiwe s seks B er for på-rørende til en hjerneskaderamt: Brug og erkend ændringen - den hjerneskaderamte er for altid anderledes, find de positive aspekter i det Beton dine grænser, tydeligt og respektfuldt - det kan være nødvendigt at gøre gange Benævn dine behov og ønsker - sig dem højt og i utvetydige vendinger Bevar dine oaser - du skal have fyldt på Bevar din relation til den hjerneskadederamte - så vidt som det er muligt, skal du fortsat være ægtefælle, forældre, barn eller søskende Bevæg dig hele tiden i zonen for det næste udviklingstrin - lad den hjerneskaderamte gøre så meget som muligt selv, også det I ikke troede var muligt Aktive pårørende på udkig efter små og store succeser Efter Louises oplæg blev alle deltagerne delt op i par for at interviewe hinanden. De skulle hver især fortælle hinanden om en episode hvor de som pårørende følte at tingene lykkedes for dem. Det kunne f.eks. være i forhold til samarbejdet med professionelle, den skadede, venner og bekendte eller i forhold til deres egen livssituation. Lige såvel som der er årsager til at tingene ikke lykkes og årsager til problemer ja, så er der også årsager til at ting lykkes og bliver en succes. Det kan være helt små oplevelser eller episoder som man føler man lykkes med og disse små episoder har ofte en stor betydning. Alle deltagerne gik altså på opdagelse efter en eller flere gode episoder fordi vi gerne ville lære af disse episoder få dem frem i lyset - og vi ville gerne have at andre pårørende også kunne lære af disse episoder. Efter interviewene samledes deltagerne i grupper af 6 personer for at dele hinandens historier og trække de ting ud af historierne som gjorde at man lykkedes som pårørende. Dvs. det er næsten som en guldgraver der sidder med sin sig ved floden for at fange de små guldklumper det var de faktorer der gjorde at man lykkedes vi var på udkig efter. Der blev også tegnet billeder af hvordan den aktive pårørende ville se ud hvis disse faktorer var til stede en større del af tiden. Her er par pluk fra det som grupperne fandt frem til som succesfaktorer for at man lykkes som pårørende: - Tryghed (kommunikation og kontakt, et knus fra dem man holder af, kendte rutiner og kendte mennesker) - Erkendelse (se på muligheder i stedet for begrænsninger) - Udvikling af intuition (være på forkant med forskellige situationer. Beskytte den skadede uden at overbeskytte) - Møde ligestillede (det at få med og modspil) - Opbakning fra familie, venner, skole, lokalsamfund, arbejdsgiver og kommune - Støtte fra foreninger hvor man kan hente hjælp, støtte og forståelse - Samarbejde og vigtigheden af at være ærlig om problemerne - Humor (accept af egen og pårørendes situation glæde i hverdagen sort humor) - Tage imod hjælpen (psykologhjælp og aktivitetstilbud) - At man som pårørende selvstændigt tager ansvar og initiativ - At bygge bro mellem nutiden og fortiden (fælles oplevelser og rejser) Til sidst blev der holdt en fernisering hvor alle så hinandens plancher med succesfaktorer og tegninger. Vi havde også lavet et stort ønsketræ hvor alle satte små gule sedler op med deres Tilmelding til arrangementet er bindende Udfyld nedenstående og send slippen til Hjerneskadeforeningens kontor. Adressen er: Hjerneskadeforeningen Brøndby Møllevej Brøndby vi glæder os til at se dig: Navn Adresse Postnummer By Telefon adresse Hvilken pårørende relation har du til den skadede? Ægtefælle/samboende med hjerneskadet Forældre til hjerneskadet Barn af hjerneskadet (over 25 år) Barn af hjerneskadet (under 25 år) Søskende til hjerneskadet Anden relation (fx ven/veninde eller anden familierelation) Sæt kryds

6 ønsker til hvordan man kunne forbedre forholdene til pårørende samt forslag til nye initiativer i Aktive Pårørende Projektet. Der var blandt mange ting ønske om mere fokus på børn og unge som pårørende og muligheden for at få støtte og vejledning fra dag 1 som pårørende, weekendkurser for forældre og netværksdannelse blandt pårørende. Vi har i Hjerneskadeforeningens projekt Aktive Pårørende sat en række initiativer i gang som allerede har fokus på disse ting. Blandt andet et projekt der sætter fokus på en sammenhængende indsats for pårørende via psykologstøtte helt fra den akutte fase i samarbejde med Hvidovre Hospital. Et projekt hvor der afholdes kurser for forældre til senhjerneskadede børn i samarbejde med Hammel Neurocenter og Foreningen til Senhjerneskadede Børn. Vi støtter oprettelsen af en hjemmeside for pårørende (www.hjerneskadet.dk) hvor pårørende kan komme i kontakt med hinanden og få oplysninger om netværk, pårørende grupper m.v. Så der er allerede mange initiativer i gang og vi fik flere gode ideer til nye initiativer med hjem fra temadagen. Blandt andet om behovet for mere information, (pjecer, temadage og pårørendegrupper, erfaringsudveksling) og behovet for mere samarbejde og dialog med professionelle. Louise Wiwe er allerede, som et led i projekt Aktive Pårørende, i gang med at skrive en håndbog til pårørende. Bogen vil bl.a. omhandle en række af de ting som pårørende på temadagen efterspurgte. Ligeledes er antropolog Pia Løvschal Nielsen ved at skrive en bog der omhandler samarbejde og dialog mellem professionelle og pårørende. Bogen bliver lavet på baggrund af 20 interviews med pårørende. Hjerneskadeforeningens nye hjemmeside for pårørende henvender sig til pårørende til en hjerneskadet. Du vil få mulighed for at komme i kontakt med andre pårørende som befinder sig i situationer der minder om din. Derudover er der samlet en række informationer, som kan være nyttige, når man pludselig bliver pårørende til en hjerneskadet. Siden er skabt i et samarbejde mellem Hjerneskadeforeningen og journalist Julie Lindegaard, der selv er pårørende til en hjerneskadet. Så husk at besøge Hjerneskadeforeningen modtager med glæde alle gaver- store som små Gaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde. I forbindelse med gaver af en vis størrelse, kan beløbet trækkes fra på selvangivelsen. Overstiger det samlede årlige gavebeløb 500 kroner, kan man trække den sum, der ligger over 500 kroner fra på selvangivelsen. Der er dog en øvre grænse på kroner. Gem kvitteringen som dokumentation overfor skattevæsnet. Eksempler: Ved indbetaling af en gave på 500 kroner kan man intet trække fra på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner kan man fratrække 500 kroner på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner eller mere, kan man fratrække i alt kroner på selvangivelsen. Hjerneskadeforeningens girokonto er: Mærk venligst med gave 6 Hoved Cirklen 2-04

7 Johns solstrålehistorie (denne overskrift er udtalt af nogle, der ikke selv er blevet ramt) Efter opfordring fra mine 2 lærere fra Egedammen, Center for Specialundervisning for personer med erhvervet hjerneskade, skriver jeg en lille historie om mit sygdomsforløb. SKADEN Jeg faldt i en smøregrav og slog mig bevidstløs og slog hul i baghovedet. Blev kørt på skadestuen i Frederikssund, fik syet 2 sting og blev bare sendt hjem, uden yderligere undersøgelser. Efter 10 dage blev stingene fjernet af egen læge, som rådede mig til at holde øje med forandringer, på grund af følgerne med hensyn til hjernen mm. Efter yderligere nogle dage havde vi ferie. Vi var sammen med vor familien. Jeg følte mig meget træt og var blevet svimmel. Jeg havde svært ved at koncentrere mig, havde svært ved at se ordentligt. Vi (min kone Birgitte og jeg) kørte en tur, jeg blev meget mere utilpas, svimmel og havde opkastning. Vi kontaktede vagtlægen i Frederikssund. Vagtlægen sagde, at det kunne være virus på balancenerven, og at det ville gå over af sig selv. Jeg kontaktede egen læge, men han henviste bare til ørelæge og senere øjenlæge og ny ørelæge. Men. Fredag den 30. august tog jeg cyklen til Melby, hvor jeg blev meget dårligere. Birgitte hentede mig i Melby og kørte mig på Frederikssund skadestue. Jeg kunne ikke forstå, vi var kørt derned. Da slog Birgitte i bordet og sagde, at nu skulle de (lægerne m.fl.) altså høre på hende, for hun havde oplevet mine problemer de sidste uger, og var meget urolig (meget forståeligt). Det viste sig så, at jeg havde flere blodpropper i hjernen. Jeg blev overført til apopleksiafdelingen i Hillerød. Senere scanninger viste, at der var kommet flere blodpropper, og en af dem havde lammet min venstre side. Overlægen sagde, at jeg ikke ville kunne klare at komme ud som vvs er igen. Der skulle foretages nogle ændringer i hjemmet, pga. hjælpemidler. Jeg fik allerede på Hillerød genoptræning af fysioterapeuten Bo, men blev overflyttet til videre genoptræning på Esbønderup. Her var jeg fra den 11. september til den 15. oktober Jeg blev ramt af endnu en blodprop, den 21. oktober og blev indlagt på Frederikssund sygehus med ambulance. Heldigvis var det en forbigående blodprop. Jeg fik ændret lidt på min medicin, og har ikke haft yderligere tilbagefald. Jeg havde meget stor glæde af at være på Esbønderup, jeg var meget aktiv til genoptræningen, jeg ville bare blive god til det hele igen. Jeg ville være god til det hele, min sportsånd har hjulpet mig meget. Jeg var og er meget stædig. EGEDAMMEN Egedammen, Elisabeth, kom og snakkede med mig, om at jeg kunne komme til genoptræning af hukommelsen mm. Det sagde jeg ja tak til og startede midt i november Jeg har været meget glad for dette forløb, bare ikke i starten, for hvad skulle jeg der! Nu kan jeg godt se, at jeg har haft gavn af at være der. Det er bare svært at skulle acceptere, at man ikke kan det samme, som man plejer. Det tager altså tid, inden man når til den erkendelse, at man bliver nødt til at tage den med ro, for kræfterne er heller ikke de samme mere. Jeg syntes, jeg er nået til den erkendelse nu (ikke helt men næsten man når vel aldrig helt at acceptere!) Jeg kan mærke på mig selv, hvis jeg har overskredet mine tidsgrænser, så melder trætheden sig, og så skal jeg bare hvile/sove/slappe af, for kræfterne er brugt op for en tid. Dette har min familie accepteret længe, nu er jeg også begyndt at se sammenhængen. Hjernen bliver hurtigere træt end min iver efter at arbejde. Sådan er livet med en erhvervet hjerneskade, prøv at accepterer det så tidligt i forløbet som muligt, det er til gavn for dig selv, jeg taler af erfaring. Jeg stopper på Egedammen i juni 2004, så har jeg gået der i 1½ år. Jeg var ansat i et vvs-firma, hvor jeg havde været i 23 år. De ville ikke have mig tilbage på arbejdsprøvning. De sagde, at det ikke var noget socialkontor. Heldigvis henvendte firmaet VAR- MESMEDEN i Asserbo sig til mig, om at jeg kunne komme i arbejdsprøvning hos dem. Det blev jeg meget glad for og startede der i maj 2003, efter fagforeningen var kommet ind i billedet, da det gamle firma ikke ville fyre mig, selvom de ikke ville have mig tilbage. Jeg var på arbejdsprøvning i 3 måneder, og det var gået over al forventning. Firmaet var tilfreds og det var jeg i særdeleshed også. Firmaet, fagforeningen, kommunen og jeg blev enige om en flexjobsordning, med start den 1. september Jeg skulle arbejde 12½ time om ugen, samtidig med at jeg stadig gik på Egedammen 4 timer hver mandag. Efter arbejdsprøvningen har jeg fået egen firmabil. Jeg kører og arbejder selvstændigt. Det er jeg så glad for. Det er det jeg vil, og jeg kan heldigvis. FRITID Jeg startede med at spille badminton igen i januar 2003, men der var nogle ting der ikke var som de plejede, men ved ihærdig træning er det lykkedes mig at komme på et acceptabelt niveau. Selvfølgelig er der nogle ting, der ikke er, som de plejer, men jeg giver ikke op. I april startede jeg så op med mit veteranhold i fodbold. Jeg er deres træner, men løber med til træning så meget, som jeg kan. Indimellem er jeg også med i nogle kampe på det niveau, jeg nu er på. Det bliver bedre og bedre, for jeg vil mere, jeg er blevet accepteret af de andre spillere, som den jeg er nu, både på badmintonbanen og fodboldbanen. Det er med til at gøre mig positiv og få en del gode og sociale oplevelser. FAMILIEN Jeg er gift med Birgitte, og har været det siden Har 2 drenge, Jacob på 26 år og Casper på 21 år. Jacob bor sammen med Dorthe, og de har fået en søn, Frederik den 11. november Casper bor stadig hjemme. Familien har været til utrolig stor støtte i denne svære tid. Birgitte har været der hele tiden for mig, samt været med til alle møder og fulgt mig på min stræben fremad igen. Vi er blevet meget tættere knyttet til hinanden i vores lille kernefamilie, da det er gået op for os, hvor vigtige vi er for hinanden. Med venlig hilsen John Mortensen Hoved Cirklen

8 Sammenlægning af Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen er på høje tid Der er fokus på sygehusene og på behandling og forebyggelse af sygdomme. For tiden er strålebehandling af kræft på dagsordenen. Før kræften var hjerte-karsygdommene til debat. For begge sygdomskategorier gælder det, at der over tid er afsat store beløb til forbedring af sygdomsbehandlingen, mens de samlede ressourcer til behandlingen på sygehusene ikke er forøget på andre områder, hvor behovet for behandling har en tilsvarende dimension. Der er flere grunde til, at man i dag f.eks. sætter relativt store beløb af til kræftbehandlingen. En vigtig grund er selvsagt, at muligheden for at behandle f.eks. kræftpatienter er forbedret væsentligt, og det er godt! En anden og nok så væsentlig grund er, at kræftpatienterne har en stærk organisation til at sætte fokus på sagen. Kræftens Bekæmpelse har ofret store summer på at følge aktivt med i, hvordan man bedst muligt behandler kræft ligesom organisationen bruger mange ressourcer på forskning i sygdommen og til rådgivning af patienter og pårørende. Ser man en grumme realitet i øjnene er der tale om benhårde prioriteringer i sundhedsvæsnet i dag: Politikerne er mere tilbøjelige til at afsætte ressourcer til sygdomme, hvor en målrettet behandling giver resultater. Dette er sket på kræftområdet og på hjerteområdet, men også udskiftning af f.eks. hofter har nydt godt af ekstra ressourcer. Arbejdet med forebyggelse af hjerneskader og rehabilitering af hjerneskadede Hjerneskader kan ikke helbredes, men følgerne af en hjerneskade skal begrænses og livet som hjerneskadet kan forbedres væsentligt. Hjerneåret og den aktivitet, som dette afstedkom har været med til at sætte fokus på forebyggelse og rehabilitering ved hjerneskader. Arbejdet med dette må imidlertid ikke glemmes i kampen om ressourcerne på behandlingscentre og sygehuse. Som hjerneskadet og som pårørende til en hjerneskadet må man imidlertid nok gøre sig klart, at på trods af alle de gode kræfter, skal der i fremtiden gøres en ekstra indsats for behandling og rehabilitering af hjerneskadede. I dag kræves simpelthen slagkraftige organisationer, hvad enten de er offentlige eller private, som i et samarbejde med de professionelle behandlere kan være med til at sætte dagsordenen for en bedre behandling, genoptræning og opfølgning på hjerneskadede. For år tilbage var der i Danmark mindst tre organisationer for hjerneskadede: En forening for afasiramte, en forening for apopleksiramte, en forening for hjerneskadede. Når man arbejder med hjerneskadede og de pårørende ud fra en praktisk synsvinkel er der i dag simpelthen ikke plads og tid til forvirring om, hvem de forskellige foreninger for hjerneskader er og hvad de kan. Behovet for at samle kræfterne er stort! Med det store antal patientforeninger der i dag findes i Danmark på området for neurologiske sygdomme alene (7-8 stk.) er der en klar fare for, at foreningerne skaber signalforvirring både i offentligheden, hos behandlerne og i forhold til de politiske systemer, som foreningerne gerne vil påvirke og hjælpe i udformningen af den rette behandling for hjerneskadede. Dette skader hjernesagen og arbejdet for de hjerneskadede! Også på sygehusene og ikke mindst blandt patienterne, deres pårørende og den brede offentlighed er forvirringen om hvem hjerneforeningerne er og kan ret stor. Der er solide problemer både i det konkrete arbejde for de skadede og i forbindelse med rekrutteringen til foreningerne, når man som repræsentant for de to foreninger i det lokale arbejde først skal til at forklare forskellen på arbejdet for de apopleksiramte og arbejdet for de øvrige hjerneskadede. Rundt om på sygehusene og på behandlingscentrene er der mildt sagt rod i den enorme bunke af pjecer om alt fra inkontinens til skovture og flirtekurser. For er tilbudene nu rettet mod den ene slags hjerneskade eller den anden? Og hvad er forskellen mellem Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen egentlig? Forvirringen bliver bestemt ikke mindre af, at man som hjerneskadet i forvejen kan have lidt svært ved at holde styr på tingene. Der er derfor et stort behov for at samle kræfterne hurtigst muligt så vi kan hjælpe vore medlemmer og de hjerneskade endnu bedre! Start debatten om fordele og ulemper nu! At der i dag findes en opdeling i Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen skyldes legitime, historiske forhold. Gruppen af hjerneskadede er svag og det uanset om man har fået en på hovedet eller der er sprængt et blodkar i hjernen. Gruppen er en svag patientgruppe forstået på den måde, at der ikke findes enkle, tekniske løsninger på problemet i forhold til den langvarige proces, som rehabilitering efter en hjerneskade er. Politisk er det derfor betydeligt lettere at udstede garantier for behandling af nedslidte hofter, kræft osv. At disse garantier ikke altid holder er evident, men garantierne findes for disse grupper! 8 Hoved Cirklen 2-04

9 Hvad angår de hjerneskadede er situationen mere kompleks og der er betydeligt færre ressourcer til området, især fordi der ikke kan høstes politiske gevinster ved en større indsats på dette område. Resultaterne af en større indsats på området for hjerneskader ligger længere ude i horisonten ofte i politikernes næste valgperiode. Betydningen af alt dette er, at indsatsen for de hjerneskadede skal og kan gøres mere slagkraftig ved at samle kræfterne for de hjerneskadede og deres pårørende. Resultatet af en hjerneskade er stort set det samme: Lammelser, afasi, sociale netværk som smuldrer eller belastes hårdt osv. De to patientgrupper og deres pårørende har i det store og hele samme problemer og samme behov for støtte og for konkrete initiativer til at få livet til at hænge sammen efter den akutte sygdomsfase. Især rehabiliteringsfasen og udfordringerne til livet efter hjerneskaden er de samme. Debatten om hvordan vi styrker kræfterne kræver konkrete initiativer, men vi mangler en plan for debatten. Start med mere lokalt samarbejde For at undgå for mange interne definitionsproblemer, dobbeltarbejde, forvirring blandt patientgrupperne, hos behandlerne og i offentligheden har man flere steder lokalt startet et samarbejde om konkrete initiativer til gavn for de hjerneskadede og de pårørende. I København og Roskilde amtskredse samordnes de lokale aktiviteter nu konsekvent, så aktiviteterne udbydes for medlemmer af begge foreninger. Sammenlægning af vores foreninger hænger endvidere sammen med regionssammenlægningerne på landsplan i den strukturreform, som på nuværende tidspunkt skal være gennemført i Strukturreformen lægger op til større lokale politiske og administrative enheder, hvilket også kræver større slagkraft i de to foreninger for de hjerneskadede. En sammenlægning af de to foreninger kræver, at ideen er klar, velbegrundet og velbeskrevet som idé. Dette kan give baggrund for en medlemsdebat i de to foreninger, som synkroniseres således, at ingen føler sig kørt over i processen og at begge foreninger er på samme niveau i afklaringen af behovet for en sammenlægning. Bestyrelsen i Københavns og Roskilde Amtskreds har drøftet, hvordan man bedst muligt kan synkronisere en debat i medlemskredsen og i amtskredsene om, hvordan de to brugerorganisationer vedr. hjerneskader kan sammenlægges på sigt. Konkret er der taget initiativer til samarbejde, som er beskrevet nedenfor. Københavns Kommune/- Amt (Hjerneskadeforeningen) og København Kommune,/ Amt samt Frederiksberg Kommune (Hjernesagen). Udarbejder fælles seminarer: Selvhjælps-, pårørende-, samværsgrupper Vi søger legater/fonde sammen (teaterture, ferier, kurser m.m.) Fællesarrangementer opdelt i aldersgrupper Opdeling af grupper aldersbetonet (børn, unge, modne og ældre) - der er forskel på aktivitetsniveauet Vi planlægger og tager på fælles ferie (taget fra samme økonomi) Arbejder hen mod en fælles økonomi Fælles PR arbejde (+ hospitaler m.m.) Fælles Nyhedsbrev/-blad (kalender) Arbejder på at få FFSB (Foreningen for Senskadede Børn) med i vores fælles fremtid både lokalt og på landsplan Vi opfordrer derfor til, at ledelserne i Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen nu for alvor viser lederskab (det er jo både moderne og mange gange også godt) og lægger en køreplan for sammenlægning af Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. Københavns og Roskilde amtskreds har et forslag til køreplan. Det gælder nu om at være en del af løsningen og ikke en del af problemet. Rykker vi ikke sammen sætter vi os uden for indflydelse og taber kampen om ressourcerne! Det gælder nemlig de hjerneskadede og deres pårørende! Lonnie Malmberg og Jan Mygind Medlem af kredsbestyrelsen i København og Roskilde amt. Hoved Cirklen

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs Rehab Syddjurs er videnscenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Vi har som opgave at tilbyder genoptræning og rehabilitering

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Neurocenter. Aarhus kommunes tilbud. om genoptræning og rehabilitering til borgere med en akut senhjerneskade. information til borgere

Neurocenter. Aarhus kommunes tilbud. om genoptræning og rehabilitering til borgere med en akut senhjerneskade. information til borgere Neurocenter Aarhus kommunes tilbud om genoptræning og rehabilitering til borgere med en akut senhjerneskade information til borgere oktober 2015 1 Neurocentret er Aarhus Kommunes tilbud om genoptræning

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Samarbejde på tværs af forskelle

Samarbejde på tværs af forskelle Samarbejde mellem kommunerne, sundhedsvæsenet og amtets social- og undervisningssektor Eller Samarbejde på tværs af forskelle Erfaringer fra Frederiksborg Amts Projekt Rehabilitering i hjemmet når livet

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade

Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade Information til internt brug for det sundhedsfaglige personale på hospitaler, genoptræningssteder, botilbud m.m. Udarbejdet af Hjernesagen september

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv HjerneSagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen v/ Lise Beha Erichsen, direktør. Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv De sidste måneder har

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR Er du mellem 16-19 år og har du brug for et afbræk fra hverdagen? 14 uger med cykeltræning, sunde vaner og personlige mål. HERNING Når matematikken er svær, tænker jeg på første

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

At have en forælder med erhvervet hjerneskade

At have en forælder med erhvervet hjerneskade At have en forælder med erhvervet hjerneskade Her kan du læse om, hvordan man kan føle og tænke, hvis ens far eller mor har fået en hjerneskade. Vi fortæller om, hvilken hjælp din far eller mor kan få

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Hospitalsenhed Midt Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Karen Jette Jensen, sygeplejerske, SD og Mette Nørtoft sygeplejerske, Master i sundhedspædagogik Præsentation

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere