hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004"

Transkript

1 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er

2 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej Brøndby ISSN Tlf Fax Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg Red.: Lisbeth Holmgaard Marianne Schirrmacher Layout og tryk: npc tryk a/s Deadline 2004: Nr. 3-8 november 2004 Næste nummer af HovedCirklen udkommer december Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningenssynspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Landsforeningens kontor Brøndby Møllevej Brøndby Girobank Tlf Fax Mandag-torsdag kl Fredag kl Direktør Svend-Erik Andreasen Tlf Hovedbestyrelsen Landsformand Niels-Anton Svendsen Tlf Næstformand Elmer S. Gade Tlf Bestyrelsesmedlemmer Lisbeth Holmgard Tlf Bo German Thomsen Tlf Frede Schulz Tlf Ingemann Jensen Tlf Lonnie Malmberg Tlf Amtskredse Kbh. og Roskilde Formand Kristian Siversleth Mynstersvej 12, 3.th Frederiksbeg Tlf Værestedet VUBUF Bogensegade 4, kæld Kbh Ø Frederiksborg Amt Lisbeth Holmgaard Muldager Frederikssund Tlf Vestsjællands Amt Leif Møller Søtoften Sorø Tlf Storstrøms Amt Arne Høegh Engvej 4, Bregninge 4892 Kettinge Tlf Mellem kl eller efter kl Mødested: Labyrinten Poul Martin Møllersvej Nykøbing F. Fyns Amt Formand Ingemann Jensen Voldtoftevej Glamsbjerg Tlf./Fax Amtskredsens kontoradresse: Birgit Jacobsen Hjerneskadeforeningen Rugårdsvej Odense NV Telefontid: Amtskredsens telefon er åben tirsdage kl Vejle Amt Niels Henry Andersen Kolding Landevej 78, Taulov, 7000 Fredericia Tlf Sønderjyllands Amt Se Vejle Amt Ringkøbing Amt Elmer S. Gade Griegsvej 12, Lind 7400 Herning Tlf. (arb.) Privat Ribe Amt Se Ringkøbing Amt Viborg Amt Karsten Pedersen Ålborgvej Tjele Tlf Århus Amt Jette Sloth Jegstrupvænget Tranbjerg J Tlf Værestedet MarselisborgCentret Bygning 3 P.P. Ørumsgade Århus C Tlf Nordjyllands Amt Hanne Frandsen Løvstikkevej Aalborg Tlf Internetadresser Hjerneskadeforeningens hjemmeside: adresser: Hjerneskadeforeningen: Hovedtropperne: Rådgivning: Socialrådgiver Irene Skovhus Økonomisk og juridisk rådgivning Telefon Mandag (med åben rådgivning) kl Tirsdag og Torsdag (telefonrådgivning) kl Onsdag (telefonrådgivning) kl Hjerneskadeforeningens telefonrådgivning Ved henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. Redaktion af dette blad sluttede den Hoved Cirklen 2-04

3 I N D H O L D Leder...3 Aktive pårørende til temedag i Århus...4 Johns solstrålehistorie...7 Sammenlægning af Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen er på høje tid...8 Samværdsuger!...10 Sikke en oplevelse!...10 Hovedtropperne: Leder...12 Skal vi cykle til Paris far?...12 Café Hovedtropperne i Vejle!...14 Brainstorm på havet...16 Barrierer for handicappede brydes ned. 17 En hjerneskade rammer hele familien! Nyt fra Amtskredsene...20 Hjerneskadeforeningen er en brugerorganisation for mennesker med erhvervet hjerneskade. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. De hyppigste årsager er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blod prop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infektionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop samt organiske opløsningsmidler. FORANDRINGERNES OG UDFORDRINGERNES TID! Af landsformand Niels-Anton Svendsen Kære medlemmer! Nu er det ca. et halvt år siden, at jeg havde mulighed for at skrive i Hovedcirklen og et halvt år er i vores tid meget at samle op på, men her er et forsøg! Vores Repræsentantskabsmøde foreningens øverste myndighed blev den opladning af batterierne, som Hjerneskadeforeningens Rep-møde bør og skal være! - En god, bred og meget engageret debat, der satte nye pejlemærker for foreningens arbejde! Tak til alle amtskredsenes valgte repræsentanter, der var med til at skabe en positiv og konstruktiv ramme omkring mødet og også tak fordi I mener, at jeg bør fortsætte som foreningens landsformand de næste 2 år! Foreningen står overfor store forandringer. 1. januar 2007 vil amterne ikke længere eksistere, men være afløst af 5 regioner og antallet af kommuner skal reduceres. Regeringen har overordnet udmeldt, hvordan opgavefordelingen skal være, men der er fortsat mange uafklarede spørgsmål. De seneste år har vi oplevet et stigende fokus på vores område. Det har givet sig udtryk i bl.a. ganske betydelige midler til projekter, der nu er ved at afslutte. Videnscenter for hjerneskade har spillet en meget central rolle i den udvikling. Men også de 11 videnscentre står overfor forandring, da planen er at de skal slås sammen under en paraply med én bestyrelse. Et forslag vi har taget klart afstand fra. For Hjerneskadeforeningen er det helt afgørende, at frugterne af de mange projekter nu høstes til gavn for mennesker ramt af hjerneskade og deres familier og ikke spildes! At vores videnscenter ikke forsvinder i et stort foretagende! At de netværk og den sammenhæng i indsatsen, der er under opbygning på vores område ikke går tabt! LEDER Derfor har Hjerneskadeforeningen skrevet til Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen m.fl. og foreslået et konkret udviklingsprojekt som sammenfatter specialrådgivning, udredning, visitation og videnscenterfunktion på hjerneskadeområdet. Det er et projekt, der ikke vil koste det offentlige yderligere ressourcer, men øge kvaliteten i de offentlige ydelser. Brev og forslag kan læses på vores hjemmeside. Men den ændrede struktur vil også få konsekvenser for vores forenings struktur. For hvordan kan vi have amtskredse, hvis der ingen amter er?! Denne sag arbejder Hovedbestyrelsen på at komme med bud på snarest. På Rep-mødet drøftede man også mandatet fra 1998 om dannelse af en ny fælles forening med HjerneSagen. Mandatet blev bekræftet og vi taler nu om en forlovelse en forlovelse som nogle dog mente ikke skulle være for kort! Alt for mange med lettere og moderate hjerneskader tvinges til at forlade arbejdsmarkedet. Det er et stort spild af menneskelige ressourcer! Hjerneskadeforeningen har derfor sendt en ansøgning til EU s Socialfond om midler til et projekt, hvor vi i samarbejde med arbejdsmarkedets partnere, Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt m.fl. vil forsøge at etablere et tilbud, der skal være en hjælp tilbage til livet. Vi får svar i slutningen af september. Når du læser dette blad, har 10 af vores medlemmer deltaget i et europæisk træf i Madrid, hvor i alt ca. 100 mennesker fra 10 forskellige lande mødes. Jeg er sikker på, at du kan læse om deres oplevelser og meget mere - i næste nummer af Hovedcirklen! Niels-Anton Hoved Cirklen

4 Aktive pårørende til temadag i Århus Af Irene Skovhus og Thomas Højland Hjerneskadeforeningens Aktive Pårørende projekt Den 12. maj var ca. 60 pårørende til hjerneskadede samlet til en temadag med fokus på netop rollen som pårørende. Temadagen var et led i Hjerneskadeforeningens Aktive Pårørende projekt. Temadagen blev afholdt på Marselisborgcentret i Århus som havde stillet de gode rammer til rådighed. Tak for det! En stort tak til alle deltagerne på temadagen. Vi er blevet mange input rigere og har fået mange gode ideer i Projekt Aktive Pårørende. På baggrund af de gode erfaringer med temadagen i Århus afholder vi en ny temadag for pårørende lørdag den 30. oktober 2004 i DGI-byen i København. Sæt kryds i kalenderen og kom og deltag. HUSK tilmelding se til slut i artiklen. Men først lidt om temadagen i Århus Neuropsykologens råd til pårørende Neuropsykolog Louise Brückner Wiwe lagde ud med oplægget At leve som pårørende. Louise har haft over 800 pårørende igennem pårørendegrupper så der blev lyttet intenst til hendes råd og vejledning. Louise talte om de faser man typisk gennemgår som pårørende fra det første chok når ens pårørende bliver ramt af en hjerneskade til en reaktions- og bearbejdningsfase og senere mod en fase præget af nyorientering. Pårørende er ofte ramt af en række symptomer så som magtesløshed, afmagtsfølelse, ensomhed, isolation, skyldfølelse og pessimisme. Disse symptomer skal bearbejdes samtidig med at man som pårørende ofte skal hjælpe med at tage sig af den skadede og arbejde på at skaffe gode genoptrænings- og bomuligheder. Det er hårdt og vanskeligt og man har behov for al den hjælp og støtte man kan få. Men Louise talte også om en række positive symptomer hos pårørende til hjerneskadede. Det lyder paradoksalt at man kan sætte sådan en liste op når man står i en vanskelig situation men der blev nikket fra tilhørerne. På positivlisten står blandt andet at man som pårørende står i en situation hvor ubetydeligheder og bagateller forsvinder, man får ofte mere selvtillid og en større formåen man tør noget mere. Man bliver som pårørende bedre til at udtrykke følelser og åbne sig man er mere udadvendt. Ofte er pårørende gode til at lytte og bede om hjælp og give hjælp. Louise pegede også på at pårørende på baggrund af den krise de går igennem ofte bliver mere livskloge. Hvis man skal kunne komme igennem tilværelsen som pårørende og nå til fasen med nyorientering skal man som pårørende sikre sig at man vedligeholder sine venskaber og kontakt med familien. Man skal sørge for at få rørt sig og dyrke noget sport gå i teater, biograf eller på aftenskole så man oplever noget andet. I det hele taget skal man som pårørende sørge for at få noget tid alene, enten hjemme, i naturen eller på NY TEMADAG FOR PÅRØRENDE I KØBENHAVN LØRDAG DEN 30. OKTOBER På baggrund af den store interesse for temadagen og den evaluering som blev gennemført er det besluttet, at afholde endnu en temadag for pårørende, denne gang i København. Temadagen vil blive afholdt: Lørdag den 30. oktober 2004 fra kl Sted: DGI-byen Tietgensgade 65, 1704 København V Så er du mand/kone/samlever, søster/ bror, søn/datter, ven/veninde el. lign. til en hjerneskadet så kom og deltag. Neuropsykolog Louise Brückner Wiwe vil holde et oplæg med titlen At leve som pårørende. Desuden vil du få lejlighed til at møde og tale med andre pårørende og udveksle erfaringer og gode råd. Det er gratis at deltage på temadagen og vi sørger for en god frokost. Vi tilbyder transportstøtte til billigst offentlige transport for alt der ligger ud over 200 kr. mod bilag. Tilmeldingsfrist er den 20. oktober. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du modtage bekræftelse på din deltagelse samt program for dagen. Send hellere tilmeldingsblanketten i dag end i morgen der er plads til max. 70 deltagere på temadagen. Ønsker du yderligere information om temadagen er du velkommen til at kontakt: Irene Skovhus på Hjerneskadeforeningens kontor i Århus tlf: eller Thomas Højland på tlf.: Hoved Cirklen 2-04

5 en shoppingtur. Ikke mindst skal man forsøge at komme i en selvhjælpsgruppe eller pårørendegruppe for at møde ligesindende. Louise Wiwe s seks B er for på-rørende til en hjerneskaderamt: Brug og erkend ændringen - den hjerneskaderamte er for altid anderledes, find de positive aspekter i det Beton dine grænser, tydeligt og respektfuldt - det kan være nødvendigt at gøre gange Benævn dine behov og ønsker - sig dem højt og i utvetydige vendinger Bevar dine oaser - du skal have fyldt på Bevar din relation til den hjerneskadederamte - så vidt som det er muligt, skal du fortsat være ægtefælle, forældre, barn eller søskende Bevæg dig hele tiden i zonen for det næste udviklingstrin - lad den hjerneskaderamte gøre så meget som muligt selv, også det I ikke troede var muligt Aktive pårørende på udkig efter små og store succeser Efter Louises oplæg blev alle deltagerne delt op i par for at interviewe hinanden. De skulle hver især fortælle hinanden om en episode hvor de som pårørende følte at tingene lykkedes for dem. Det kunne f.eks. være i forhold til samarbejdet med professionelle, den skadede, venner og bekendte eller i forhold til deres egen livssituation. Lige såvel som der er årsager til at tingene ikke lykkes og årsager til problemer ja, så er der også årsager til at ting lykkes og bliver en succes. Det kan være helt små oplevelser eller episoder som man føler man lykkes med og disse små episoder har ofte en stor betydning. Alle deltagerne gik altså på opdagelse efter en eller flere gode episoder fordi vi gerne ville lære af disse episoder få dem frem i lyset - og vi ville gerne have at andre pårørende også kunne lære af disse episoder. Efter interviewene samledes deltagerne i grupper af 6 personer for at dele hinandens historier og trække de ting ud af historierne som gjorde at man lykkedes som pårørende. Dvs. det er næsten som en guldgraver der sidder med sin sig ved floden for at fange de små guldklumper det var de faktorer der gjorde at man lykkedes vi var på udkig efter. Der blev også tegnet billeder af hvordan den aktive pårørende ville se ud hvis disse faktorer var til stede en større del af tiden. Her er par pluk fra det som grupperne fandt frem til som succesfaktorer for at man lykkes som pårørende: - Tryghed (kommunikation og kontakt, et knus fra dem man holder af, kendte rutiner og kendte mennesker) - Erkendelse (se på muligheder i stedet for begrænsninger) - Udvikling af intuition (være på forkant med forskellige situationer. Beskytte den skadede uden at overbeskytte) - Møde ligestillede (det at få med og modspil) - Opbakning fra familie, venner, skole, lokalsamfund, arbejdsgiver og kommune - Støtte fra foreninger hvor man kan hente hjælp, støtte og forståelse - Samarbejde og vigtigheden af at være ærlig om problemerne - Humor (accept af egen og pårørendes situation glæde i hverdagen sort humor) - Tage imod hjælpen (psykologhjælp og aktivitetstilbud) - At man som pårørende selvstændigt tager ansvar og initiativ - At bygge bro mellem nutiden og fortiden (fælles oplevelser og rejser) Til sidst blev der holdt en fernisering hvor alle så hinandens plancher med succesfaktorer og tegninger. Vi havde også lavet et stort ønsketræ hvor alle satte små gule sedler op med deres Tilmelding til arrangementet er bindende Udfyld nedenstående og send slippen til Hjerneskadeforeningens kontor. Adressen er: Hjerneskadeforeningen Brøndby Møllevej Brøndby vi glæder os til at se dig: Navn Adresse Postnummer By Telefon adresse Hvilken pårørende relation har du til den skadede? Ægtefælle/samboende med hjerneskadet Forældre til hjerneskadet Barn af hjerneskadet (over 25 år) Barn af hjerneskadet (under 25 år) Søskende til hjerneskadet Anden relation (fx ven/veninde eller anden familierelation) Sæt kryds

6 ønsker til hvordan man kunne forbedre forholdene til pårørende samt forslag til nye initiativer i Aktive Pårørende Projektet. Der var blandt mange ting ønske om mere fokus på børn og unge som pårørende og muligheden for at få støtte og vejledning fra dag 1 som pårørende, weekendkurser for forældre og netværksdannelse blandt pårørende. Vi har i Hjerneskadeforeningens projekt Aktive Pårørende sat en række initiativer i gang som allerede har fokus på disse ting. Blandt andet et projekt der sætter fokus på en sammenhængende indsats for pårørende via psykologstøtte helt fra den akutte fase i samarbejde med Hvidovre Hospital. Et projekt hvor der afholdes kurser for forældre til senhjerneskadede børn i samarbejde med Hammel Neurocenter og Foreningen til Senhjerneskadede Børn. Vi støtter oprettelsen af en hjemmeside for pårørende (www.hjerneskadet.dk) hvor pårørende kan komme i kontakt med hinanden og få oplysninger om netværk, pårørende grupper m.v. Så der er allerede mange initiativer i gang og vi fik flere gode ideer til nye initiativer med hjem fra temadagen. Blandt andet om behovet for mere information, (pjecer, temadage og pårørendegrupper, erfaringsudveksling) og behovet for mere samarbejde og dialog med professionelle. Louise Wiwe er allerede, som et led i projekt Aktive Pårørende, i gang med at skrive en håndbog til pårørende. Bogen vil bl.a. omhandle en række af de ting som pårørende på temadagen efterspurgte. Ligeledes er antropolog Pia Løvschal Nielsen ved at skrive en bog der omhandler samarbejde og dialog mellem professionelle og pårørende. Bogen bliver lavet på baggrund af 20 interviews med pårørende. Hjerneskadeforeningens nye hjemmeside for pårørende henvender sig til pårørende til en hjerneskadet. Du vil få mulighed for at komme i kontakt med andre pårørende som befinder sig i situationer der minder om din. Derudover er der samlet en række informationer, som kan være nyttige, når man pludselig bliver pårørende til en hjerneskadet. Siden er skabt i et samarbejde mellem Hjerneskadeforeningen og journalist Julie Lindegaard, der selv er pårørende til en hjerneskadet. Så husk at besøge Hjerneskadeforeningen modtager med glæde alle gaver- store som små Gaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde. I forbindelse med gaver af en vis størrelse, kan beløbet trækkes fra på selvangivelsen. Overstiger det samlede årlige gavebeløb 500 kroner, kan man trække den sum, der ligger over 500 kroner fra på selvangivelsen. Der er dog en øvre grænse på kroner. Gem kvitteringen som dokumentation overfor skattevæsnet. Eksempler: Ved indbetaling af en gave på 500 kroner kan man intet trække fra på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner kan man fratrække 500 kroner på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner eller mere, kan man fratrække i alt kroner på selvangivelsen. Hjerneskadeforeningens girokonto er: Mærk venligst med gave 6 Hoved Cirklen 2-04

7 Johns solstrålehistorie (denne overskrift er udtalt af nogle, der ikke selv er blevet ramt) Efter opfordring fra mine 2 lærere fra Egedammen, Center for Specialundervisning for personer med erhvervet hjerneskade, skriver jeg en lille historie om mit sygdomsforløb. SKADEN Jeg faldt i en smøregrav og slog mig bevidstløs og slog hul i baghovedet. Blev kørt på skadestuen i Frederikssund, fik syet 2 sting og blev bare sendt hjem, uden yderligere undersøgelser. Efter 10 dage blev stingene fjernet af egen læge, som rådede mig til at holde øje med forandringer, på grund af følgerne med hensyn til hjernen mm. Efter yderligere nogle dage havde vi ferie. Vi var sammen med vor familien. Jeg følte mig meget træt og var blevet svimmel. Jeg havde svært ved at koncentrere mig, havde svært ved at se ordentligt. Vi (min kone Birgitte og jeg) kørte en tur, jeg blev meget mere utilpas, svimmel og havde opkastning. Vi kontaktede vagtlægen i Frederikssund. Vagtlægen sagde, at det kunne være virus på balancenerven, og at det ville gå over af sig selv. Jeg kontaktede egen læge, men han henviste bare til ørelæge og senere øjenlæge og ny ørelæge. Men. Fredag den 30. august tog jeg cyklen til Melby, hvor jeg blev meget dårligere. Birgitte hentede mig i Melby og kørte mig på Frederikssund skadestue. Jeg kunne ikke forstå, vi var kørt derned. Da slog Birgitte i bordet og sagde, at nu skulle de (lægerne m.fl.) altså høre på hende, for hun havde oplevet mine problemer de sidste uger, og var meget urolig (meget forståeligt). Det viste sig så, at jeg havde flere blodpropper i hjernen. Jeg blev overført til apopleksiafdelingen i Hillerød. Senere scanninger viste, at der var kommet flere blodpropper, og en af dem havde lammet min venstre side. Overlægen sagde, at jeg ikke ville kunne klare at komme ud som vvs er igen. Der skulle foretages nogle ændringer i hjemmet, pga. hjælpemidler. Jeg fik allerede på Hillerød genoptræning af fysioterapeuten Bo, men blev overflyttet til videre genoptræning på Esbønderup. Her var jeg fra den 11. september til den 15. oktober Jeg blev ramt af endnu en blodprop, den 21. oktober og blev indlagt på Frederikssund sygehus med ambulance. Heldigvis var det en forbigående blodprop. Jeg fik ændret lidt på min medicin, og har ikke haft yderligere tilbagefald. Jeg havde meget stor glæde af at være på Esbønderup, jeg var meget aktiv til genoptræningen, jeg ville bare blive god til det hele igen. Jeg ville være god til det hele, min sportsånd har hjulpet mig meget. Jeg var og er meget stædig. EGEDAMMEN Egedammen, Elisabeth, kom og snakkede med mig, om at jeg kunne komme til genoptræning af hukommelsen mm. Det sagde jeg ja tak til og startede midt i november Jeg har været meget glad for dette forløb, bare ikke i starten, for hvad skulle jeg der! Nu kan jeg godt se, at jeg har haft gavn af at være der. Det er bare svært at skulle acceptere, at man ikke kan det samme, som man plejer. Det tager altså tid, inden man når til den erkendelse, at man bliver nødt til at tage den med ro, for kræfterne er heller ikke de samme mere. Jeg syntes, jeg er nået til den erkendelse nu (ikke helt men næsten man når vel aldrig helt at acceptere!) Jeg kan mærke på mig selv, hvis jeg har overskredet mine tidsgrænser, så melder trætheden sig, og så skal jeg bare hvile/sove/slappe af, for kræfterne er brugt op for en tid. Dette har min familie accepteret længe, nu er jeg også begyndt at se sammenhængen. Hjernen bliver hurtigere træt end min iver efter at arbejde. Sådan er livet med en erhvervet hjerneskade, prøv at accepterer det så tidligt i forløbet som muligt, det er til gavn for dig selv, jeg taler af erfaring. Jeg stopper på Egedammen i juni 2004, så har jeg gået der i 1½ år. Jeg var ansat i et vvs-firma, hvor jeg havde været i 23 år. De ville ikke have mig tilbage på arbejdsprøvning. De sagde, at det ikke var noget socialkontor. Heldigvis henvendte firmaet VAR- MESMEDEN i Asserbo sig til mig, om at jeg kunne komme i arbejdsprøvning hos dem. Det blev jeg meget glad for og startede der i maj 2003, efter fagforeningen var kommet ind i billedet, da det gamle firma ikke ville fyre mig, selvom de ikke ville have mig tilbage. Jeg var på arbejdsprøvning i 3 måneder, og det var gået over al forventning. Firmaet var tilfreds og det var jeg i særdeleshed også. Firmaet, fagforeningen, kommunen og jeg blev enige om en flexjobsordning, med start den 1. september Jeg skulle arbejde 12½ time om ugen, samtidig med at jeg stadig gik på Egedammen 4 timer hver mandag. Efter arbejdsprøvningen har jeg fået egen firmabil. Jeg kører og arbejder selvstændigt. Det er jeg så glad for. Det er det jeg vil, og jeg kan heldigvis. FRITID Jeg startede med at spille badminton igen i januar 2003, men der var nogle ting der ikke var som de plejede, men ved ihærdig træning er det lykkedes mig at komme på et acceptabelt niveau. Selvfølgelig er der nogle ting, der ikke er, som de plejer, men jeg giver ikke op. I april startede jeg så op med mit veteranhold i fodbold. Jeg er deres træner, men løber med til træning så meget, som jeg kan. Indimellem er jeg også med i nogle kampe på det niveau, jeg nu er på. Det bliver bedre og bedre, for jeg vil mere, jeg er blevet accepteret af de andre spillere, som den jeg er nu, både på badmintonbanen og fodboldbanen. Det er med til at gøre mig positiv og få en del gode og sociale oplevelser. FAMILIEN Jeg er gift med Birgitte, og har været det siden Har 2 drenge, Jacob på 26 år og Casper på 21 år. Jacob bor sammen med Dorthe, og de har fået en søn, Frederik den 11. november Casper bor stadig hjemme. Familien har været til utrolig stor støtte i denne svære tid. Birgitte har været der hele tiden for mig, samt været med til alle møder og fulgt mig på min stræben fremad igen. Vi er blevet meget tættere knyttet til hinanden i vores lille kernefamilie, da det er gået op for os, hvor vigtige vi er for hinanden. Med venlig hilsen John Mortensen Hoved Cirklen

8 Sammenlægning af Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen er på høje tid Der er fokus på sygehusene og på behandling og forebyggelse af sygdomme. For tiden er strålebehandling af kræft på dagsordenen. Før kræften var hjerte-karsygdommene til debat. For begge sygdomskategorier gælder det, at der over tid er afsat store beløb til forbedring af sygdomsbehandlingen, mens de samlede ressourcer til behandlingen på sygehusene ikke er forøget på andre områder, hvor behovet for behandling har en tilsvarende dimension. Der er flere grunde til, at man i dag f.eks. sætter relativt store beløb af til kræftbehandlingen. En vigtig grund er selvsagt, at muligheden for at behandle f.eks. kræftpatienter er forbedret væsentligt, og det er godt! En anden og nok så væsentlig grund er, at kræftpatienterne har en stærk organisation til at sætte fokus på sagen. Kræftens Bekæmpelse har ofret store summer på at følge aktivt med i, hvordan man bedst muligt behandler kræft ligesom organisationen bruger mange ressourcer på forskning i sygdommen og til rådgivning af patienter og pårørende. Ser man en grumme realitet i øjnene er der tale om benhårde prioriteringer i sundhedsvæsnet i dag: Politikerne er mere tilbøjelige til at afsætte ressourcer til sygdomme, hvor en målrettet behandling giver resultater. Dette er sket på kræftområdet og på hjerteområdet, men også udskiftning af f.eks. hofter har nydt godt af ekstra ressourcer. Arbejdet med forebyggelse af hjerneskader og rehabilitering af hjerneskadede Hjerneskader kan ikke helbredes, men følgerne af en hjerneskade skal begrænses og livet som hjerneskadet kan forbedres væsentligt. Hjerneåret og den aktivitet, som dette afstedkom har været med til at sætte fokus på forebyggelse og rehabilitering ved hjerneskader. Arbejdet med dette må imidlertid ikke glemmes i kampen om ressourcerne på behandlingscentre og sygehuse. Som hjerneskadet og som pårørende til en hjerneskadet må man imidlertid nok gøre sig klart, at på trods af alle de gode kræfter, skal der i fremtiden gøres en ekstra indsats for behandling og rehabilitering af hjerneskadede. I dag kræves simpelthen slagkraftige organisationer, hvad enten de er offentlige eller private, som i et samarbejde med de professionelle behandlere kan være med til at sætte dagsordenen for en bedre behandling, genoptræning og opfølgning på hjerneskadede. For år tilbage var der i Danmark mindst tre organisationer for hjerneskadede: En forening for afasiramte, en forening for apopleksiramte, en forening for hjerneskadede. Når man arbejder med hjerneskadede og de pårørende ud fra en praktisk synsvinkel er der i dag simpelthen ikke plads og tid til forvirring om, hvem de forskellige foreninger for hjerneskader er og hvad de kan. Behovet for at samle kræfterne er stort! Med det store antal patientforeninger der i dag findes i Danmark på området for neurologiske sygdomme alene (7-8 stk.) er der en klar fare for, at foreningerne skaber signalforvirring både i offentligheden, hos behandlerne og i forhold til de politiske systemer, som foreningerne gerne vil påvirke og hjælpe i udformningen af den rette behandling for hjerneskadede. Dette skader hjernesagen og arbejdet for de hjerneskadede! Også på sygehusene og ikke mindst blandt patienterne, deres pårørende og den brede offentlighed er forvirringen om hvem hjerneforeningerne er og kan ret stor. Der er solide problemer både i det konkrete arbejde for de skadede og i forbindelse med rekrutteringen til foreningerne, når man som repræsentant for de to foreninger i det lokale arbejde først skal til at forklare forskellen på arbejdet for de apopleksiramte og arbejdet for de øvrige hjerneskadede. Rundt om på sygehusene og på behandlingscentrene er der mildt sagt rod i den enorme bunke af pjecer om alt fra inkontinens til skovture og flirtekurser. For er tilbudene nu rettet mod den ene slags hjerneskade eller den anden? Og hvad er forskellen mellem Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen egentlig? Forvirringen bliver bestemt ikke mindre af, at man som hjerneskadet i forvejen kan have lidt svært ved at holde styr på tingene. Der er derfor et stort behov for at samle kræfterne hurtigst muligt så vi kan hjælpe vore medlemmer og de hjerneskade endnu bedre! Start debatten om fordele og ulemper nu! At der i dag findes en opdeling i Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen skyldes legitime, historiske forhold. Gruppen af hjerneskadede er svag og det uanset om man har fået en på hovedet eller der er sprængt et blodkar i hjernen. Gruppen er en svag patientgruppe forstået på den måde, at der ikke findes enkle, tekniske løsninger på problemet i forhold til den langvarige proces, som rehabilitering efter en hjerneskade er. Politisk er det derfor betydeligt lettere at udstede garantier for behandling af nedslidte hofter, kræft osv. At disse garantier ikke altid holder er evident, men garantierne findes for disse grupper! 8 Hoved Cirklen 2-04

9 Hvad angår de hjerneskadede er situationen mere kompleks og der er betydeligt færre ressourcer til området, især fordi der ikke kan høstes politiske gevinster ved en større indsats på dette område. Resultaterne af en større indsats på området for hjerneskader ligger længere ude i horisonten ofte i politikernes næste valgperiode. Betydningen af alt dette er, at indsatsen for de hjerneskadede skal og kan gøres mere slagkraftig ved at samle kræfterne for de hjerneskadede og deres pårørende. Resultatet af en hjerneskade er stort set det samme: Lammelser, afasi, sociale netværk som smuldrer eller belastes hårdt osv. De to patientgrupper og deres pårørende har i det store og hele samme problemer og samme behov for støtte og for konkrete initiativer til at få livet til at hænge sammen efter den akutte sygdomsfase. Især rehabiliteringsfasen og udfordringerne til livet efter hjerneskaden er de samme. Debatten om hvordan vi styrker kræfterne kræver konkrete initiativer, men vi mangler en plan for debatten. Start med mere lokalt samarbejde For at undgå for mange interne definitionsproblemer, dobbeltarbejde, forvirring blandt patientgrupperne, hos behandlerne og i offentligheden har man flere steder lokalt startet et samarbejde om konkrete initiativer til gavn for de hjerneskadede og de pårørende. I København og Roskilde amtskredse samordnes de lokale aktiviteter nu konsekvent, så aktiviteterne udbydes for medlemmer af begge foreninger. Sammenlægning af vores foreninger hænger endvidere sammen med regionssammenlægningerne på landsplan i den strukturreform, som på nuværende tidspunkt skal være gennemført i Strukturreformen lægger op til større lokale politiske og administrative enheder, hvilket også kræver større slagkraft i de to foreninger for de hjerneskadede. En sammenlægning af de to foreninger kræver, at ideen er klar, velbegrundet og velbeskrevet som idé. Dette kan give baggrund for en medlemsdebat i de to foreninger, som synkroniseres således, at ingen føler sig kørt over i processen og at begge foreninger er på samme niveau i afklaringen af behovet for en sammenlægning. Bestyrelsen i Københavns og Roskilde Amtskreds har drøftet, hvordan man bedst muligt kan synkronisere en debat i medlemskredsen og i amtskredsene om, hvordan de to brugerorganisationer vedr. hjerneskader kan sammenlægges på sigt. Konkret er der taget initiativer til samarbejde, som er beskrevet nedenfor. Københavns Kommune/- Amt (Hjerneskadeforeningen) og København Kommune,/ Amt samt Frederiksberg Kommune (Hjernesagen). Udarbejder fælles seminarer: Selvhjælps-, pårørende-, samværsgrupper Vi søger legater/fonde sammen (teaterture, ferier, kurser m.m.) Fællesarrangementer opdelt i aldersgrupper Opdeling af grupper aldersbetonet (børn, unge, modne og ældre) - der er forskel på aktivitetsniveauet Vi planlægger og tager på fælles ferie (taget fra samme økonomi) Arbejder hen mod en fælles økonomi Fælles PR arbejde (+ hospitaler m.m.) Fælles Nyhedsbrev/-blad (kalender) Arbejder på at få FFSB (Foreningen for Senskadede Børn) med i vores fælles fremtid både lokalt og på landsplan Vi opfordrer derfor til, at ledelserne i Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen nu for alvor viser lederskab (det er jo både moderne og mange gange også godt) og lægger en køreplan for sammenlægning af Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. Københavns og Roskilde amtskreds har et forslag til køreplan. Det gælder nu om at være en del af løsningen og ikke en del af problemet. Rykker vi ikke sammen sætter vi os uden for indflydelse og taber kampen om ressourcerne! Det gælder nemlig de hjerneskadede og deres pårørende! Lonnie Malmberg og Jan Mygind Medlem af kredsbestyrelsen i København og Roskilde amt. Hoved Cirklen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 2 Juni 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren BORGEREN I CENTRUM BENZINAFTALE ER BARE OK INKLUSION KRÆVER FOKUS BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 6/2014 Hjælp os med at gøre

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning Hvad har Morten Olsen og Per Arnoldi til fælles? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens og kommunerne Hvad er udfordringerne? Guld værd med aflastning Nr. 3 19. årgang september 2009 Urolig adfærd Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere