Kajs Avis Nr marts 2007 Side 1 af 16 Nr marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev"

Transkript

1 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 1 af 16 Nr marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en teaterforestilling. Lone Birkmose gik med som repræsentant for lærerne, Forældreforeningen støttede økonomisk, og sådan startede det projekt, som altså nu 15 år efter stadig kan trække 3 forestillinger. Det første år var der 30 børn og voksne. Men der kom hurtigt flere, og på et tidspunkt dannede man Syvstjerneskolens Teaterforening, som nu har 120 medlemmer. Astridsminde Teatergruppen på Syvstjerneskolen opfører sin 16. forestilling. Så er det i den kommende weekend, 23. og 24. marts, at forestillingen Astridsminde spilles på Syvstjerneskolen. Fredag og lørdag eftermiddag og lørdag aften møder forventningsfulde venner og familie til teatergruppen på Syvstjerneskolen op for at se årets forestilling. Men også skolens andre elever og ikke mindst de gamle aktører, både elever og forældre kommer for at se om de nye kan gøre det lige så godt som dem. Sådan har det været hvert år siden den 1. forestilling i Dengang drøftede man, hvordan man kunne profilere skolen, og så sagde skolebestyrelsens formand Mogens Bruhn : Vi skal lave teater. En af lærerne kendte Peter Nørager og vidste, at han havde noget teatermanus i sin skrivebordsskuffe. Der Lone Birkmose og Peter Nørager er der stadig. Og Syvstjerneskolen blev profileret. Til forestillingerne har der også været mange skolefolk andre steder fra. Hvordan kan det lade sig gøre? har de spurgt, når de har set de flotte rammer, forestillingen er sat op i. FURESØ KOMMUNES skoleudvalg havde møde den 7. marts. Formanden Ulla Rasmussen redegjorde for udbygningerne i Søndersøområdet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for forældre, medarbejdere og lederrepræsentanter fra hhv. Søndersøskolen og Søndersø Miniklub har til opgave at tilpasse vinderprojektet i samarbejde med de vindende arkitekter, således at dommerkomiteens ønsker tænkes med i de endelige tegninger. Til dato har man afholdt to møder. Når arbejdsgruppen er færdig, skal priserne fastsættes i samarbejde med entreprenøren, hvorefter kontrakt skal underskrives. Man drøftede arbejdstidsog lønaftale for folkeskolen. Lønaftalen medfører en samlet forhøjelse af lærernes gennemsnitlige Pressen har været der hvert løn. Der forventes en bedring af arbejdstidsniveauår, og nu findes der også et. en hjemmeside, hvor man kan læse mere om foreningen, forestillingen og billetbestilling. / Nina Nø Man drøftede resultater af høringer vedr. kommunens økonomiregulativ. Efter en drøftelse anbefalede man, at der skal etableres et samarbejde med UU-

2 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 2 af 16 Sjælsø som samarbejdspartner i forbindelse med UU-vejledningen. Egeskolen, der lever videre i Jonstrup, har fået henvendelse fra 105 elever fra andre kommuner til det nye skoleår, heraf 70 fra Ballerup og 31 fra Egedal elever forventer man fra Furesø kommune. Skolerne i Gl. Værløse får følgende opdeling: Hareskov skole har 3 klasser på alle klassetrin. Kirke Værløse skole har incl. Jonstrup 3 klasser på alle klassetrin. Søndersøskolens har 3 klasser på alle klassetrin med undtagelse af 1. kl., der har 4. klasser. Syvstjerneskolen har 3 klasser på alle klassetrin med undtagelse af 8. og 9. klasse, der har to klasser. Egeskolen i Jonstrup kan optage 176 elever. Man anbefaler at kommunen skal tilmelde sig projekt Partnerskab om folkeskolen". Det er partnerskabets formål at svare på kritikken om en utilfredsstillende faglighed ved at dokumentere, at eleverne får et øget udbytte af undervisningen. Svar fra Ulla Rasmussen Udvalgets formand Ulla Rasmussen har besvaret nogle spørgsmål vedrørende børn og unges muligheder for at få tilstrækkelige fritidstilbud i efterfølgende brev: Tak for dit brev vedrørende tilbud til unge i Furesø Kommune. Både i Farum og Værløse Kommune har der tidligere været arbejdet med flere tiltag målrettet forskellige unge aldersgrupper i kommunerne. Samarbejdsparter, forældrebestyrelser, de unge og personalet i klubberne er løbende blevet orienteret om processerne og er kommet med bidrag og input til det arbejde, der har foregået. Konkret omkring Ballerupvej 29 blev projektet forsinket grundet uforudsete hindringer i forholdet til etablering af pavillonen. Projektet er nu færdigt til stor gavn for de unge og personalet. I Furesø Kommune arbejdes der pt. målrettet på flere forskellige projekter, der vedrører de unge. Der er fokus på tiltag på tværs af de to bydele i Furesø Kommune med henblik på at udnytte erfaringer til gavn for de unge og deres behov. Herudover er der igangsat et projekt om organisering af hele ungeområdet i Furesø Kommune. Der er endnu ikke taget endelig beslutning omkring alle tiltag på ungeområdet. På Skoleudvalgets møde den vil ungeområdet være et af de områder, skoleudvalget vil behandle. Bestyrelserne, de unge og personalet vil blive inddraget i beslutningerne, hvor det skønnes relevant. Når der er taget endelig beslutning om ungeområdet i Furesø Kommune, vil pressen naturligvis blive orienteret. Med venlig hilsen Ulla Rasmussen Formand for skoleudvalget Åbent hus på Herlev Hospital Det tidligere KAS Herlev har skiftet navn, men lad jer ikke forlede af det lokale i navnet: Herlev Hospital. Herlev var tidligere et amtssygehus, men efter kommunesammenlægninger og bortskaffelse af de mange amter mod færre regioner, er det nu et regionshospital. Det må derfor også være af interesse for beboere i Værløse-egnen at vide, at der var åbent hus lørdag den 17. marts 2007 kl. 11:30-15:00 Mærk jer vel, at det er Danmarks højeste bygning og det 4dje højeste hospital i verden, så deltag evt. i trappeløb til øverste etage med en fantastisk udsigt på en god dag. Eller se blot her, hvad der var af tilbud til de årvågne: Chris McDonald om sundhed og motion - Genopliv en dukke - Få lagt din arm i gips - Besøg Skadestuen - Smag patientmaden Men der var mange andre ting på programmet, som man kunne blive klog af hvis man havde lyst til at lære sit lokale hospital at kende. Det forunderlige var, at der ikke var annonceret i de lokale reklameblade, at Furesø Kommunes hjemmeside også glimrede ved sit fravær af en omtale og det er ikke godt al den stund at vi i disse år skal lære at udnytte hospitalerne meget bedre bl.a. ved forebyggende behandlinger. Det var noget forstemmende at høre en diabetesoverlæge forelæse for et nærmest tomt auditorium om en nærmest epidemisk udvikling i fedme med deraf alvorlige følgesygdomme. - Få målt blodtryk, kolesteroltal, BMI og lungekapacitet og få rådgivning af lægerne - Test din kondi på stepmaskine - Slå rekorden i trappeløb i Danmarks højeste bygning - Kom til foredrag med Tak til Herlev Hospital for en altid god behandling og tak skæbne til de lokale myndigheder, der overser muligheder for at informere om sundhedstilstanden på allerøverste plan. Sagt/skrevet af en lokal borger, der har fået konstateret diabetes-2 og er dybt taknemmelig for den professionelle behandling, Diabetes Ambulatoriet

3 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 3 af 16 yder på Herlev Hospital under ledelse af læger, sygeplejersker og diætister. Der er desværre mange, der lider af denne sygdom, som ikke er klar over det så sørg for at få målt/hold øje med din blodsukkerprocent, hvis du er overvægtig, har for højt blodtryk, er tobaksnyder og meget andet farligt. Spørgsmål til Susanne Mortensen Kære Susanne Mortensen, Jeg skriver til dig på vegne af Kajs Avis samt mig selv som diabetes2patient - og til dig som formand for Social- og Sundhedsudvalget i Furesø Kommune. Årsagen er den, at jeg nærmest ved et tilfælde blev opmærksom på, at Herlev Hospital holdt åbent hus i lørdags kl.11:30-15:00, idet jeg var ude på hospitalet torsdag til den sidste dag i en diabetes-skole. Her blev vi gjort opmærksom på det fine arrangement, og da jeg undersøgte det nærmere i lokalområdet, kunne jeg ikke finde hverken en annonce eller en vejviser til Herlev Hospital. En søgning på furesoe.dk gav f.eks. 3 sølle svar på emnet: Herlev Hospital. Tilsvarende har jeg hørt fra andre i regionen, at der ikke er blevet annonceret - måske med undtagelse af de lokale reklameaviser i Herlev. Det har jeg skrevet en artikel om i Kajs Avis' næste nummer, og den får du udkastet til her, idet jeg vil bede om din kommentar hertil [artikel] Som borger i Furesø Kommune - og også som diabetes2-patient især gør det mig ondt, at vi ikke bruger vore offentlige institutioner bedre og tager dem mere alvorligt. Især fordi jeg kan mærke på læger, sygeplejersker og diætiser på Herlev, at de er frustrerede over patienternes passivitet. For slet ikke at snakke om de hundredetusinder, der ikke ved, at de har diabetes2. Jeg skal ikke gå i detaljer med årsagerne men blot nævne et enkelt ord, der falder mig ind, nemlig "fortrængning". Livsstilssygdomme synes for mig at have dette problem, at man ikke vil være ved dem. Men problemerne løser sig ikke af sig selv - der skal masser af undervisning, viden og information til, hvis en forebyggende behandling skal give resultater. Kajs Avis nåede at få bragt en lille annonce om det åbne hus, men den havde næppe stor effekt, idet bladet jo pt. kun udkommer elektronisk. Jeg troede ærlig talt, at de sparede penge til en kommunal annonce i Kajs Avis måske ville blive brugt til at informere borgerne bedre om de tilbud, som ikke blot kommunen, men også vore samarbejdspartnere på højere niveau tilbyder. Så det jeg efterlyser her er en politik, en informationspolitik, der klart fastslår, hvad kommunen skal/bør orientere om og jeg synes, at eksemplet her er godt inden for sundhedsområdet. På forhånd tak for enhver hjælp. /hansjorn FURESØ KOMMUNES SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG havde møde den 8. marts Fraværende var Lisbeth Lykke Harsvik. Furesø Ældreråd spørger, om man kunne indrette sundhedscenter på Williams Hotel. Rådet kvitteres for brevet. Man drøftede INTEGRATION i social- og sundhedsområdet. Der planlægges projekt i foråret hjem. Forvaltningen har konstateret, at plejehjemmet Lillevang ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til den skriftlige dokumentation. Der skal sættes focus på at styrke fagligheden hos plejepersonalet. Der har været forskelle på opbygningen af tilsyn i de to kommuner. Man drøftede tilsyn med dag- og botilbud på voksen handicapområdet. Furesø kommune har ikke overtaget nye tilbud. På samme område drøftede man bruger- og pårørenderåd og deres formål. Der skal være et råd for hver Man drøftede kommende enhed. Det forudsættes aktiviteter i sundhedsafdedog, at der findes brugere lingen, hvor man agter at eller pårørende, der ønsker deltage i Sund By Netværat deltage i rådet. ket. Der har været høring i fagman drøftede serviceudvalgene om kommunens harmonisering af de økonomiregulativ, det skal muligheder, borgere har uddybes i 21 bilag. for at få udbragt varer - de skal have valgmuligheder. Man drøftede endelig sammensætning af SUNDDet må være rimeligt, HEDSRÅD. Rådets samborgerne får en nærmere mensætning annonceres i beskrevet orientering om mulighederne - der er tale Furesø Nyt. om en fyldig omtale, som Den 29. marts holdes konman ikke kan være sikker stituerende møde. på at få uden Man drøftede SUNDinternetadgang. Man skal HEDSPROFIL for Furesø høre ældreråd og kommune. Den vil blive handicapråd. offentliggjort på kommuman drøftede kommunens nens hjemmeside og kan mad- og måltidspolitik, fås i kommunebutikken. hvor man skal sikre borman drøftede SUNDgerne, at de får et tilbud HEDSAFTALE efter om ernæringsrigtigt og sundt mad. Der nedsættes høringssvar. Der var ikke indgået svar fra HANDIen borger- og brugergruppe samt en faglig refe- CAPRÅDET. Man bliver orienteret via hjemmesirencegruppe. Ældrerådet der. og handicaprådet bliver hørt. Man drøftede fremtidige regler for tilsyn med pleje- Man drøftede struktur for hospitals-og psykiatriplanen. Der var kun kommet

4 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 4 af 16 høringssvar fra Ældrerådet. rier i Farum og på Værløse bibliotek. Man drøftede tilbud om rygestopkurser. Det beskrives i annoncer og på hjemmesider Man drøftede kommunens samlede udstyr af apparater, der kan stilles til rådighed for foreninger m.v. Der foreligger en beskrivelse af muligheder for foreninger. Man drøftede bassintræning i.h.t. sundhedsloven. Der vil være 56 borgere, der har behov. FURESØ KOMMUNES KULTURUDVALG havde møde den 8. marts Lone Christensen deltog ikke. Man godkendte vedtægter for DUSIKA og bestyrelse, der er et ungdomssymfoniorkester, der har Galaksen som øvested. Emnet skal behandles i byrådet. Man foreslår Svend Erik Jørgensen som kommunens repræsentant. Man foreslår hvert år at Formanden orienterede om kommunen vælger ÅRETS KREATIVE BORGER, og parkeringspladser ved de får en pris på kr, Mosegaarden og benyttelse at shelters på flyveman drøftede en plan for stationen. musikskolevirksomhed i Furesø kommune. Der er Man drøftede sammen150 børn på venteliste i skrivning af budget 2007 Værløse og 15 i Farum. for kulturområdet, hvor der også skulle spares pen- Man drøftede projekt om ge. URBAN ARTSCAPE I KOMMUNEN. Udvalget Man drøftede oprettelsen godkendte et projektforaf KULTURMILJØRÅD slag med budgetramme sammen med andre kom En skitse skal muner. viderebearbejdes med Man drøftede ansøgning henblik på godkendelse. fra Det flydende teater, Man drøftede kommunens DER VIL VISE TEATER økonomiregulativ efter PÅ FURESØBÅDENE I endt høring i AUGUST. Man søger om fagudvalgene. tilskud på fra de omgivende kommuner. Udvalget meddelte afslag. Småsnak Foreninger har mulighed for at få trykt materiale når de selv hjælper til. Man drøftede hvad det måtte koste, og hvordan det kunne lade sig gøre. Der vil nok blive fremstillet en folder, der tilgår foreningerne. Der vil fremover være adgang til to trykke- MEGET OFTE KAN MAN HENTE GRATIS HJÆLP. Det sker engang imellem såvel i Værløse som i Ballerup. I hvert fald kan man få gratis vejledning, der hovedsagelig er en vejledning om, hvordan man skal fortsætte med retssag o.s.v. BERLINGSKE TIDENDE siger om lægerne, at det kan være et problem, hvis de lever med det indtægtsloft, der er for speciallæger. Når de så når det nye loft, tager de på ferie i flere uger og er ikke til rådighed for borgerne. FOLKESKOLEN SKAL VÆRE BEDRE RUSTET TIL AT LÆRE ELEVER OM INTERNET. Nu køber skolerne computere og har slet ikke råd til at afholde kurser for lærere. MEDENS KASTRUP LUFTHAVN flere gange om året er ved at gå nedenom og hjem, viser det sig nu at økonomien blandt direktører ikke mangler noget. De får aflønninger, der slet ikke svarer til hvilke lønninger der er problemet, når snakken er om flyvninger for SAS. Fire direktører tik sammenlagt sidste år 98,7 millioner som løn og vederlag. Men det skulle være efter aftale - men det er alligevel en rimelig høj aflønning... DET ER SURT når man læser om at der er steder, hvor politikere er rimeligt trætte af hinanden. Men hvad rager det dog os. FOR MANGE ÅR SIDEN skulle kredslægen udtale sig om tilstanden af badestedet ved Frederiksdal. Han sagde, at fordelen ved at tage svømmeture overgik risikoen for, at vandet skulle være forurenet. DET SVARER TIL at forældre til børn, der kaster brosten mod brandbiler og politi konstaterer, at det havde den fordel, at de fik hænderne op af lommen. I øvrigt var det den eneste form for motion, deres søn havde fået i indeværende år. FUGLEVENNER glæder sig når de har hørt om, at havørne ruger ved Roskilde fjord. Det er ikke sket i 100 år. ET ARBEJDSSTED er et område, hvor man må finde sig i, at nogen kigger dig over skulderen. FORLEDEN hed det sig, at nu er der borgere der gerne vil sikre sig, at de af og til kan bade nøgne i den lokale svømmehal. Men de vil kun bade nøgne sammen med andre, der også er nøgne. Der er steder, det ikke kan lade sig gøre, hvis man fortsat kan se ind udefra. I VÆRLØSE nedsatte man for år siden et ERHVERVSRÅD. Det er synd at sige man har hørt meget til rådet som årene er gået. Der er aldrig dukket kommentarer op, når der tales om Bymidten - om kommunens udnyttelse af storkøbsfordele ved fællesindkøb sammen med andre kommuner".. NÅR SKRIVEBORDET SNYDER LIDT... Eller der bare er trykket forkert... HVA havde planlagt et boligbyggeri i Jonstrup, der skulle respektere regler for, hvor dyrt det måtte være viste det sig, at det ville blive mere end 60% dyrere, end man skønnede. Da man endelig ville give motionsfolket i Gl. Vær-

5 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 5 af 16 løse en ny motionshal ved Søndersøskolen søgte man et beløb man skønnede salen måtte koste. En overbelastet byggesektor meddelte herefter, at det slog ikke til hvis man ville gennemføre projektet. Ved siden af arbejder man med et projekt, der er meget større og mere uoverskueligt. Endnu har man ikke sikkerhed for hvad det hele vil koste. Tilmed skulle en gennemarbejdet miniklub bygges om til kombineret vuggestue og børnehave. op til mere om året end lærere i Værløse. Nu skulle de efter en ny aftale hente samme løn for samme arbejde. Så vidt vides får alle køn samme løn. Men forskellen forklares ved forskellige tillæg man kan få for ekstra opgaver. Nu skulle man arbejde videre efter gennemskuelige forskelle på udbetalt løn. DET SKER AF OG TIL at jorden går under, når enden er nær. Hidtil har man fået det hele udsat. Det er måske fordi enden Derefter kommer ældrebo- ikke har været nær liger ved Skovlinien - boli- nok... ger for enden af det lange DE BEDSTE FORMER hus - og så nødvendige FOR HELD er dem der er vejanlæg og tilpasninger i resultatet af, at man selv Bymidten. har søgt heldet... Ved siden af skal man RENT POLITISKE oplever nødvendigvis beskæftige man, at dårlig nok er det sig med at sikre at kommusidste valg overstået, før nens borgere fra den første man forbereder et dag og fremover får sund nyt... kost og levevis... VÆRLØSE BOLDKLUB I VÆRLØSE er der for styrker sine forhold på alle tiden ikke så få ting, der områder. Senest har man skal se dagens lys, men truffet aftale med indehasikkert vil koste mere end veren af AAGAARDS herman skønnede i indlerefrisørsalon fra Hareskov dende fase. Som tiden er Bymidte - der fremover gået, har man løst forskelskal tage plads på maslige opgaver, fordi man sagebænken. Aagaard har kunne hente jyske tidligere varetaget opgaven arbejdere og firmaer. Det men er tilbage efter nogle er så et spørgsmål, om der sæsoner i Gentoftefindes flere jyske firmaer Vangede. med billigere tilbud FURESØ KOMMUNE har selvom der i årevis har sat meget ind på at komme manglet arbejde i Jylland de unge i MIDTPUNKTET FOLKESKOLENS i møde. Man forsøger med LÆRERE skal have flere midler at finde noget harmoniseret deres løn fra der kan hjælpe de unge af næste aftale. Det skulle med deres fritid - give dem sige, at lærerne vil få fritidsinteresser, fritidsjob samme løn, medens man og helst et job der fører hidtil har været vidende videre. om, at lærere i Farum fik DET DANSKE SVINEKØD er ude for megen debat. Det er rimeligt at man ved, at hver pattegris ser dagens lys som et led i slagteriproduktionen. Men selvom svinene - som man kalder pattegrisene - skal transporteres mange kilometer, må de ikke lide overlast før de når slagterierne. Der må ikke være ridser eller mærker i sværen - skal der være ridser i sværen, vil husmoderen selv sætte mærker af. I mange tilfælde er grise endt et forkert sted, fordi man skød dem for at undgå store bøder for transporten... GAD VIDE OM HELLIGDAGE mere og mere skal afvikles økologisk VENNER AF NATURENS DYR vil nu kræve, at alle jægere skal gennemgå et kursus, fordi man skønner, at der blandt jægere er alt for mange, der kun anskyder vildtet. Nu vil man have at jagtprøven skal dokumentere om jægerne i det hele taget kunne nedskyde vildtet... MÆND OG MÆND ses gå hånd i hånd, som man også ser kvinder gøre det. Og det er godt, så længe det går godt. Men skulle man holde ud og den ene leve længst, er det ikke sikkert, der blev noget at arve. Nogen bemærker, at det aldrig ville være forkert at skrive et testamente, medens solen skinner. HURTIGE NYHEDER PA DIN TELEFON DREJ Tast 1 for nyheder, NOGEN LEVER PAPIRLØST og andre kan ikke holde styr på hvor mange børn, de har på plader... Tast 2 for sporten Tast 3 for vejret. DER ER FAMILIER der er gået i gang med at betale af på sidste års jul og har betalt de første afdrag. Nu har børnene allerede fået de første nye ønsker. DET ER FATTIGT at man ikke har fået alt det digitale, som andre har fået. DET MAN HØRER, HØRER MAN, og det er ikke så lidt... KAN MAN LÆSE TAL, skal man vide, at tal på reelt fedtindhold ikke er korrekte. DE DER ELSKER NATUREN kan alligevel ikke nyde et smukt landskab inde i en større by... DET ER SMUKT at bevæge sig i områder ude i naturen - og lugte til forårsdufte fra den oppløjede jord, man ikke nåede at gøre færdig i efteråret. MAN SANG ENGANG: Elsker du varme, kast dig i mine arme...

6 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 6 af 16 DERES NABO elskede bajeren i flaske, fordi det andet kunne smage for meget af dåse... NOGEN ER GÅET BORT FRA SPIRITUS og kan ikke mere se fidusen i, at festen absolut skal vurderes efter, hvor mange flasker der blev tomme... KONEN havde meddelt sin mand, at han ikke måtte drikke til festen. Hvis nogen spørger hvorfor, kan du sige at jeg har sagt det eller du er på Antabus. Hareskov Skole DER VAR ENGANG man hørte, det var synd børnene ikke mere kunne se mennesker arbejde som man kunne læse om det i bøger. I de seneste år har børn på vore skoler i rigelig grad set mennesker arbejde. For tiden er man ved at slutte på Hareskov skole og begynder nede i kælderetagen for at få plads til det hele. Slutbemærkningen bliver, at man skal have anlagt noget fælles haveanlæg. Men når den igangværende sokkel har fået en overdel, skal det lokale bibliotek og posthus flytte ind i skolens nye fløj. Biblioteket skal give plads til skolens klasser, og det kræver endnu en ombygning, rokering m.v. I Hareskov skole har man prøvet det gentagne gange. Når denne etape er overstået, vil der en tid falde ro over feltet - for der er stort set ikke muligheder tilbage. STIAGERBROEN får for for øjeblikket en nødvendig reparation i østsiden, fordi broen nødig skulle være en risiko. VÆRLØSE BIOGRAFERNE får for øjeblikket en forstærkning - Det har med årene vist sig at være fra gamle dage, hvor Jensen viste film, der fik taget til at løfte sig" - som det hed dengang. SUPER-BRUGSEN har været i gang med en modernisering, der betyder at man flytter rundt med de kendte steder. Lykken har været, at overdelen er blevet et lokalt lægehus, efterhånden som årene er gået. Men det er vigtigt, at elevatoren virker, når man skal have sin rollator med til lægen. Men den lider vel efterhånden af slidtage. Skovgården ÆLDRECENTRET SKOVGÅRDEN havde brugermøde den 14, marts. Jørgen Hansen ledede mødet og redegjorde for set og sket. Det er meget, der er foregået forud for samarbejdet med Farum. "Det skal nok komme til at gå godt", trøstede Jørgen. Centerleder Marianne fortalte om, hvad der var sket i årets første kvartal. Man var glad for de nye køkkenregioner, selvom det havde kostet en hel del. Der var fælles sange før og efter den sidste var den om, storken der sidder på bondens dag. Den første var meget om alt, der kommer henad vejen - ude i have og natur - vi skal bare holde øjnene åbne. Onsdag den 21 var der modeopvisning. også udarbejdes regler for kommunens energistyring. Fredag den 23. solgte man de sidste billetter til afslutningsfesten den 30. MARTS UDOVER DE KRÆVEDE OPGAVER står byrådet overfor at skulle sikre, at borgerne får sund mad. Men det fører også til, at der er krav om tilsyn med, at man også kan købe sunde varer. Onsdag den 28. marts var der PÅSKESTUE. Hobbyhjørnet har igen i år forberedt det og fremstillet pynt, som kan købes i cafeen. Her er der kagebuffet med mange slags hjemmebag og kaffe ad libitum. Fredag den 30. marts er der sæsonafslutning for tirsdagstræf. Der er dejlig buffet incl, vin og kaffe og Sten B. Larsen underholder ved klaveret Det er vel også en del af kommunens opgaver at føre tilsyn med de forretninger, der efter politikervurdering sælger usunde spiser. Men det er vel også områder, hvor man sætter arbejde igang, beskæftiger skatteydere og er noget for de af os, der har valgt at leve usundt. FURESØ KOMMUSmåsnak 2 NES BØRNEDER ER SIKKERT UDVALG havde STEDER HVOR møde den 7. marts ERHVERVSRÅD ER Der var afbud fra Jørn Johan Nielsen. Formanden Berit Torm orienterede om hvad der var sket siden sidst. Man drøftede sammenhængen i børn- og ungepolitik i kommunen og var enige om, at der skal ske en tidlig indsats på flere områder. Man drøftede status for kvalitet og rekruttering af medarbejdere i dagplejen. For tiden er 43 dagplejere ansat, området skal fortsat kvalitetsudvikles. Pladssituationen for daginstitutionsområdet for 0-6 området blev drøftet. For en del af 2007 kan forældre i Værløse tilbydes plads i Farum-området. Kommunens økonomiregulativ har været til høring. Der skal USYNLIGE. Det er områder hvor rådene består af borgere, der ved siden af skal varetage andre opgaver og erhvervsråd, der er for aktive kan også være til gene for dele af erhvervslivet. HAR DINE BØRN PROBLEMER FORDI DE IKKE TØR TALE MED VOKSNE, anbefaler bedrevidende at ungerne ringer til BØRNETELEFONEN. Det kan jo ske, de ikke tør tale med forældrene, fordi de ikke er på talefod med dem.

7 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 7 af 16 DET ER SYND at børn ikke ved nok om deres rettigheder. De er ikke vidende om, hvad deres kommune burde gøre for dem. Måske var det en god ide at fremstille en folder for børn, der orienterer om børns rettigheder, hvad kommunen har pligt til at yde kommunens børn. Tilskudsmuligheder og hvordan man forholder sig til demonstrationer, og hvor man anmelder den slags. Hvordan man får sit eget hus gratis o.s. v. Det er oplagt at børn kan gøre meget forkert, hvis der ikke foreligger beskrivelse af børns rettigheder. Man kunne så - mellem linierne - skrive lidt om hvad børn har som deres pligt. I NABODELEN FARUM drøfter man på livet løs" alle de fortræffeligheder området har fået, og alle de regninger der dukker op. Der findes sikkert ikke et menneske - på den anden side Fiskebækken, der ikke kan forstå situationen. Det der har været tale om har i årevis været taleemne blandt borgere her og andre steder. De der havde kræfter til at beskrive de faktiske forhold, blev nærmest betegnet som værende ude i hampen, selvom de med ildhu fastholdt deres mistanke. Men det nye islæt i byrådet har nu sikret, at man indfører borgerinddragelse" på et tidligt stade. MENNESKER ER DYRE SJÆLE PÅ TO BEN... Nyhedsavisen kunne forleden berette, at man nu havde undersøgt, hvad et individ - kaldet menneske - kan koste samfundet, som årene går. Fra det første skrig til det sidste suk kr. Og det er mere end et slag på tasken. Derudover er der ingen beregning på, hvad mennesker koster samfundet via årevise sponsorater, der er beløb der ender som skattefradrag/skatteunddra gelse til reklamer de mest mærkelige steder. Det er svært at pege på mennesker der bevæger legemsdele uden det er støttet af sponsorkroner og skattefradrag. SPEJLE HAR ØDELAGT MEGET. Mennesker der troede de var noget, mistede alt, da de en dag så sig ind i et spejl, der havde tre fløje... MANGE MENNESKER ville leve et bedre liv, hvis de i deres håndbagage havde en sammenklappelig cykel, de kunne slå ud, hvis bussen ikke kom eller hvis bussen var kørt på steder, hvor man skulle skifte bus o.s.v. DANMARKS RADIO forbereder at udvikle medier, der sikrer at skærmen ikke mister billedet, fordi man har haft nogle regnefejl. Man forbereder at skabe filmprojekter, der går ud på at placere et videokamera i forruden på morgentog fra København og andre storbyer. Man kunne tilbyde alle danske kommuner at udsende deres byrådsmøder efter tur - på landsdækkende kanaler. Man kunne finde en løsning så man kunne vise alle danske film for at give borgerne den sande oplevelse af den danske filmsskat. Som i USA kan man udvikle muligheder som konkurrencer om DEN BEDSTE HJEMMEVIDEO o.s.v. Ved en gennemsyn kan man sikkert finde hjemmevideo og gamle smalfilm frem, der aldrig er INGEN KLUBÅND I blevet set af nogen. I DANSKE PARTIER kan man næsten forestille sig udlandet har man brugt en når man lytter til medlems- levende pejs, der gled ind flugten. Men det er blevet på skærmen, når man meget nemmere nu da for- skulle udfylde pauser. skellen er blevet mindre. Der vil være et hav af For visse områder er de områder, hvor man med uden forskelle... glæde ville sende videoer og film ind til Danmarks NEJ - der er næsten intet Radio og TV - i stedet for politisk parti der melder kø'er foran klubhuset eller at skulle gense et og andet, man har troet var noget nyt kontorer for - men bare var noget der indmeldelser... blev genudsendte IGEN... Cantinos på Læssevej De er rigtig gode til at lave pizza'er Furesø byråds møde onsdag den 28. marts kl. 18 i byrådssalen på Farum rådhus. Alle er velkomne. Dette er en omtale af dagsordenen i økonomiudvalget, hvor sagerne behandles forud for det åbne møde. I økonomiudvalget var følgende emner : Statsforvaltningen Hovedstaden undersøger om fremlejeaftalen mellem Farum kommune og FC Nordsjælland om Farum Park Idræts- og kulturcenter - kaldet Hotel- og konferencecentret - giver anledning til ulovlig konkurrenceforvridende kommunal støtte. i strid med konkurrenceloven Fra hører Furesø kommune ind under Nordsjællands politikreds. Der skal nedsættes et lokalråd hvor borgmesteren udpeger de medlemmer, der skal repræsentere kommunen. Man skal drøfte principper for høring af råd og nævn. Udvalget skal tage stilling til, om der skal holdes uddannelsesaktiviteter og seminar for byrådets medlemmer - i særlig grad om aktuelle emner. Udvalget skal godkende kommunens økonomiregulativ. Man skal drøfte budget 2008, målsætninger og strategi.

8 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 8 af 16 Revisionen har gennemgået delberetning vedr. kommunernes regnskab det har ikke givet anledning til bemærkninger - hedder det. Man skal godkende retningslinier for gaver i Furesø kommune. Man vurderer at udgifterne vil ligge indenfor kr. årligt. Man skal tage stilling til om Furesø kommune skal fortsætte med medlemskab af FCK Erhverv, der er en støtteforening. Det koster kr. om året. Man skal drøfte proces- og tidsplan for udarbejdelse af en handicappolitik. Man skal drøfte frigivelse af anlægsbevilling til klubhus for FC Jonstrup. Der er afsat på budgettet, der søges frigivelse af Den årlige driftsudgift vil være kr. Der søges om frigivelse af beløb til vandforsyningen af Nordlejren. Denne forsyning skal siden føres videre mod syd og levere vand til hele Jonstrup. Man skal drøfte evt. afvikling af aftale med MOFA der har været aftager af olie- og kemikalieaffald. ringen af tre almennyttige projekter i Værløse-området. Man skal drøfte FINGERPLAN og kommunens høringssvar til miljøministeriet. Man skal drøfte DUSIKA forslag til vedtægter og bestyrelse. DUSIKA er et ungdomssymfoniorkester der har øvested i Galaksen. Man skal drøfte SUNDSHEDSAFTALE efter modtagne høringssvar. Man skal drøfte hospitalsplan og psykiatriplan Social- og sundhedsvirksomhed i almindelighed. Man skal drøfte harmonisering af indkøbsordninger for borgerne. Man skal drøfte pladssituationen på daginstitutionsområdet. Der foreligger anbefalinger af, at man lukker ventelister fra Man skal drøfte ungdommens uddannelsesvejledning fremover. SOM LUKKEDE PUNKTER: Fremtidig drift af medarbejderkantiner. Udbud af rengøringen i Furesø kommune. Salg af byggegrund ved Farum Gydevej og Toftegårdsvej. Man skal drøfte projekt for Nye borgere bør følge med renovering af vejbelysning i, hvad der sker i Furesø kommune. Det er vigtigt og kabellægning i Farum. for DIG, hvis du vil tale Der søges om fritagelse for med om en ny kommune, kommunal grundskyld for der på mange områder ungdomsboliger i aldrig vil miste interessen: Man skal drøfte endeligt Hvordan man kan drive en regnskab og resultat af ny kommune - sammenudstykningen af Ryget lagt af to forskellige - der Skovby. samlet videreføres MED HVER DERES SKATTEMan skal drøfte priorite- PROCENT - godkendt af regering og folketing. Er det virkelig det, man kalder LIGESTILLING...? FURESØ KOMMUNE OG FARUM KOMMUNES AFTALE MED FC NORDSJÆLLAND OM FREMLEJE AF IDRÆTS- OG KULTURCENTRET I FARUM PARK Konkurrencestyrelsen har på anmodning fra Statsforvaltningen Hovedstaden undersøgt fremlejeaftalen indgået mellem Farum Kommune og FC Nordsjælland A/S om Farum Park Idræts- og kulturcenter, i dag benævnt som Hotel- og konferencecentret. Styrelsens undersøgelse har til formål at vurdere, om fremlejeforholdet giver anledning, til ulovlig konkurrenceforvridende kommunal støtte i strid med Konkurrenceloven. Konkurrencestyrelsens undersøgelse giver anledning til, at Konkurrencestyrelsen nu fremlægger en indstilling til Konkurrencerådet til afgørelse. Hovedindholdet i denne indstilling er, at - Farum Kommune i forbindelse med fremlejen af Idræts- og kulturcen- tret har ydet ulovlig konkurrenceforvridende støtte indtil 2005 på kr. Hertil kommer støtte for perioden efter 1. januar 2006, som ikke er opgjort, - Furesø Kommune gives påbud om straks at bringe den ulovlige konkurrenceforvridende støtte til ophør, - FC Nordsjælland A/S gives påbud om at tilbagebetale den ulovlige støtte frem til incl. påløbne renter i alt kr. til Furesø Kommune og - Ulovlig støtte efter 1. januar 2006 opgøres, når datoen for støttens ophør kendes. Farum Kommune optog i august 2006 forhandling, med FC Nordsjælland A/S med henblik på ved frivillig aftale at ændre på den oprindeligt aftalte leje. FC Nordsjælland A/S har i brev af 7. januar 2007, jfr.. Konkurrencestyrelsens redegørelse pkt afvist at ændre på den aftalte lejeafgift. Etableringsomkostningerne i forbindelse med Hotel- og konferencecentret og de deraf afledte løbende drifts- og kapitaludgifter er betragtelige, hvorfor det er af afgørende betydning for kommunen, at centret kan udlejes. Opretholdelse af hoteldriften er endvidere af væsentlig betydning for at bibeholde attraktiviteten ved de store omkringliggende sportsanlæg. Disse er bl.a. langt an på større nationale og internationale stævner,

9 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 9 af 16 hvor det er vigtigt med nært beliggende overnatningsmuligheder, og de øvrige faciliteter centret kan tilbyde. Konkurrencestyrelsen har fastlagt det beløb boldklubben skal tilbagebetale kommunen til 4,7 mill. incl. renter. Når lejeafgiften for 2006 og støtten er opgjort, skal denne støtte også tilbagebetales ned renter. Når fremsynet overlever den vanskelige start... (Værløse Varmeværk) Gennem tiderne vil de ældste have oplevet utallige indtryk af fornuftige løsninger - hvor det ender med, at det vil sikkert være noget der er i handel eller i offentlig brug om en halv sne år." I netop vore dage går diskussionen om forureninger, om den luft, der ikke er for meget af o.s.v. For mangen en Værløse-borger er fyrre-halvtreds år siden slet ikke noget, man har et forhold til. Set med dagens øjne ville et centralt varmeværk i forbindelse med byggeri af et større antal parcelhuse være en ganske indlysende tanke. Varmecentraler og det der ligner var i sin vorden da medlem af Værløse kommunalbestyrelse W. Gydesen Larsen foreslog, at man skulle oprette en centralvarme-central. Det skulle hurtigt vise sig, at man ville være blandt de første. Det var virkeligt på begynderstadiet. Gydesen Larsen havde sindigt beskrevet alle fordelene - men projektet viste sig som noget, der skulle gøre egne erfaringer. Teknikere der havde stået for anlæg i Jylland mødte frem til borgermøder, og de synlige fordele var med til, at man kom i gang i Som observatør i de første mange år er det imponerende, at man kom igennem. Der var virkelig mange problemer de første mange år. Man troede i første omgang, at man bare kunne lægge hovedledninger ud i Nørreskovområdet for at tilslutte til de eksisterende boliger. Men det viste sig hurtigt at de nye huses varmeanlæg var dimensioneret så forskelligt, at det var svært at tilpasse dem en ny varmeforsyning. Der opstod problemer fordi man oplevede virkelige vintre - rørsprængninger - hovedledninger der ikke leverede de nødvendige varmegrader - evindelige debatter om enheder og måling af forbrug o.s.v. Der gik virkelig mange år før man fik løst alle promed sine mere end fyrre år blemerne - hvor også der har værket placeret sig blev tale om erstatninger. som en sund forretning og Undervejs skylder man en sikker leverandør af mange tak for deres indvarmt vand og varme. I dag sats som opgaveløsere et værk der leverer varme men Gydesen Larsen fra Hillerød, og hvor eget nåede ikke at se sit værk værk kun træder til ved vokse ud af problemer. spidsbelastninger og driftsforstyrrelser. Varme- Ved Landsretssagfører modtagere har haft rigelige Poul E. Sørensens død muligheder for at takke faldt den sidste af varmedriftsafdeling og bestyværkets medstiftere bort. relse for deres indsats gen- Han var den eneste, der nem mange år. Men de før- troligt fulgte tanken op ste mange år var ingen helhjertet og var en fast dans på roser - det var fan- deltager i bestyrelse og ved tastisk at nogen holdt ud i møder. de mange år, hvor det langt Der var ikke meget at fra virkede til alles tilglæde sig over de første fredshed. mange år. Hver eneste Udover fornuften ved at generalforsamling var en skabe en fælles varmeenevindelig gentagelse af hed kunne man spare en emner, man havde drøftet skov af skorstene - og der- før. Mangen en anden borved hente besparelser ved ger ville have fravalgt en byggeri. Som årene er gået indsats, der lå så lidt er der alligevel kommet opmuntring i som i denne. skorstene, fordi man nu Min oplevelse af møder skulle bruge den til en gennem de første mange år hyggepejs. var, at Poul E. Sørensens mangeårige bidrag til varmeværkets spæde start, løsning af problemerne med tro på en fremtid var betydelig. I dag ser det fornuftigt ud og værket er med tiden blevet et eksempel for andre Gydesen Larsen og Poul E. Sørensen er ikke mere, men de viste i sandhed vejen. /Kaj Jan Hansen VVS VVS, fjernvarme, naturgas, ejendomsservice, blik- og smedearbejde. God service og højt kvalitetsniveau - til rette pris Walgerholm 5, Jonstrup 3500 Værløse tel bil FURESØ KOMMUNES BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALG havde møde den 8. marts. Man blev orienteret om situationen på taxamarkedet. Kontanthjælp ydes til 521, tidl. til 546. Kontanthjælp ydes til årige mod 91 i januar. Gruppen over 25 år er faldet fra 455 til 407. Der er 173 personer i flexjob. Ledighedsydelse ydes til personer modtager førtidspension. I 2006 fik

10 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 10 af nye førtidspension. at få renoveret badeværelser. Man vedtog tillæg til lokalplan 43.5 for et område i Stavnsholt Landsby. SKOVE, der har bragt spørgsmålet på bane. Hvad Antal forsikrede ledige var gør man, når man ude i i , i og i Man godkendte udstykskoven har lang vej til et ningsregnskab for Ryget toilet og ikke har en rulle Skovby, hvor der er et net- Man drøftede økonomirefra 1. april vil 13 ægtepar papir og en flaske vand tooverskud på gulativ efter høring. og 16 enlige få skåret i med. Vi har tidligere kr. deres kontanthjælp hvis undret os over, at der de ikke har haft et vist Man drøftede krav om til- Eftersnak aldrig har være nogen af antal arbejdstimer i det gængelighed i forbindelse naturens sande venner, der forløbne år. med byggeri i Furesø komhar haft den slags i deres mune.. programmer. Det har Man drøftede de nye økomåske ført til at nogen lidt nomiregler efter en høring. Man opfordrer til at byråuheldigt er kaldt blottere, Man drøftede de nye det udarbejder handicapfordi man opdagede hvad beskæftigelsesplaner. politik. de var i færd med. Men Man drøftede arbejdsmar- Man anbefaler en prioriteskoven har jo sagt, at man Genbrugspladsen ved Balkedskraftsudfordringer. I ring af tre mulige almenikke har ressourcer til at lerupvej er et meget søgt Furesø kommune er andnyttige byggerier i Værsted. Flere gang i årets løb fremstille og udstille skjul len af unge mellem 25 og løse-området støder man ind i øjeblikke, med papir og affaldskurve. 29 år, der ikke har en I øvrigt er mange enige Man anbefaler dispensahvor der er en pause i erhvervskompetencegiom, at de der bruger tion for P-pladser og etab- strømmen... vende uddannelse udvikoffentlige aftrædelseslokalering af sorteringsvirklet sig fra 37% i 1995 til LYNGBY-TAARBÆK liteter er nogle grise. Men somhed for postvæsenet 47% i KOMMUNE HAR FÅET rent umiddelbart er der vel Ryttermarken 3. ET KULTURHUS MAN dage, hvor man ikke kan Udvalget besluttede sig for Man skulle tage stilling til ER STOLT AF. Fået er så klare den slags, inden man at støtte JOBKLAR" med radiohytte og 37 meter høj meget sagt. Man har truffet går hjemme fra og opfordrer til, at mast ved fodboldbanen og aftale om leje af huset i man søger støtte fra og ENSOMHEDEN trives Hareskovhallen. Sagen tyve år. Når aftalen udløsamarbejde med Furesø ikke for mennesker, der er blev udsat med henblik på ber, vil man have betalt i Erhvervsforening, fonde blevet offentligt kendt". ny dialog med boldklubalt 150 millioner. Man m.v. ben og grundejerforeninsammenligner med DE VAR VOKSET OP I ET gen HMB. Galaksen i Værløse, der HJEM, hvor der var højt til FURESØ KOMMU- Vedr. fingerplanen drøf- kostede 40 millioner og loftet... stort set er det samme tede man svar til NES PLANDERES NABO VAR SUR, areal, som man lejer i Miljøministeriet. for han mente det var forudvalg havde Lyngby. kert, at man giver folk det Man drøftede fredningsmøde den 6. marts. forslag vedr. flyvestatiomange DANSKE AVIindtryk, at man kan få det SER DELES SLET IKKE hele, når virkeligheden nens nordøstdel og PræsteWagner Jensen var ikke til UD. Man kan ikke få bude, virker anderledes. søen og spørgsmålet om stede. og så ender aviserne i conerstatninger. DER ER NOGEN, der speman godkendte at ungtainere, der er stillet op, kulerer på, hvornår man Man drøftede seminar og domsboligerne i Farum fordi aviserne skal gennår den grænse for studietur for at studere byfritages for at betale kombruges som masse for at nedskæringer, hvor det og erhvervsarkitektur med munal grundskyld i ende som toiletpapir. Når begynder at gå den anden bistand fra Dansk ByplanENDEN er go, er alting Lejerbo, Frederiksborgvej vej.... laboratorium og byplangodt. fik tilladelse til at konsulentfirma. Der er SELV I FOLKETINGET optagelse af lån og husleganske vist er jægere ikke anført, hvad det må skal taletiden bruges til jestigning for at udskifte SKYTTER, men de er vel koste. det yderste, skar man vinduer og døre. egentlige ikke skydegale. banaliteterne fra, kunne Man drøftede proces- og Toftebo II får tilladelse til DET ER BORGERE, DER den slags tage mindre tidsplan for udvidelse af optagelse af lån og godmotionerer VED tid... Farum Bytorv. kendt huslejestigning for STAVGANG I VORE

11 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 11 af 16 HELBREDSPROFETER og mennesker, der mener at andre lever usundt, forsøger at tage mediebilledet. gang til den anden... Henk. Forslaget var baseret på en Centerrapport udarbejdet i 1966 af kommunen i samarbejde med eksterne konsulenter. LIGHEDEN OG SAMMENLIGNELIGHEDEN hører op, når mænd forsøder ER AVISER hvor man ger at spille på 6ualiteten" specialiserer sig med at... I jubilæumsbogen kan skrive historier, der stort man se et par af illustratioritt BJERREGAARD, der set er tyndt øl, og hvor indnerne i forslaget. Hosståer overborgmester, skal holdet er magert... ende skitse i fugleperspekhave sagt til Ud og Se: Det tiv giver et godt indtryk af I SVERIGE KLAGER her har givet mig de ideerne i forslaget. LANDMÆND over samme muligheder som høreskader fra de maskimænd. Og det er da meget Den store bygning øverst ner, man i vore dage interessant. er et nyt rådhus med en bruger i stald, lade og på multisal i en særskilt bygde DER SKRIVER har ofte mark. ning. Området er forbunvalgt computeren, der var det med Bymidten med en DET ER SVÆRT for tynde mere lydløs end skrivemagangbro. Det er altså her mænd, at gå i sig selv" skinen, man kunne høre i huset, der i dag rummer som nogen siger, det hele huset. Historisk Arkiv, og de tre hedder... små stråtækte huse i stedet SELV I ET LAND MED SÅ er blevet bevaret. På den MEGEN FRIHED, som anden side af Højeloft DER BLIVER PROBLEman siger der er i dette Vænge ses den planlagte MER med børnepasninland, er der langt de fleste Lille Værløse Kirke. Den gen, når det griber om sig, - der helst bare vil være en blev indviet i september at der indføres flere dage, flue på væggen og ses her i den oprinhvor institutioner er lukdelige form med saddeltag. kede. Der vil være flere dage, hvor man skal hente sine børn tidligere. Det hele er til gene for mangen en husmoder, og så er der virksomheder, hvor man ikke syntes, det er sjovt... MED SOMMERTIDEN føler man, at nattergalen kommer tættere på. DER VIL VÆRE MØDER, hvor man vil bede tilstedeværende politikere fortælle, hvordan man oplever, at det offentlige lever op til velfærdet - og mindstekravet. NÅR DER SKAL SKÆRES NED PÅ FJERNSYNET og programmerne, kan man sikkert finde tidligere udsendelser, der godt kunne virke aktuelle. DET ER UNDERLIGT, at GALLUPS tal kan virke så forskellige fra den ene Om forslaget til Bycenter for Værløse I Kajs Avis nr 9 fra 8. marts 2007 kunne man på side 13 se et foto af en model af et samlet forslag til et Bycenter i Værløse fra I De Konservatives jubilæumsbog kan man under 1970 læse, at der det år forelå rapporter efter to store planlægningsarbejder, der var igangsat flere år tidligere, nemlig "bycenter i værløse" og "Værløse Vest - en ny by". Modellen var lavet til illustration af det forslag til et bycenter som kommunalbestyrelsen havde bestilt ved Bymidtens Arkitektkontor ved arkitekterne Aage Hansen og Karl Aage sider af idrætsområdet var tænkt til kontorer for liberale erhverv. Flere broer fører over Stiager. Til venstre for Stiager foreslåes tre parkeringsområder med parkering i to planer. Stigningen på strækningen op mod Skovgårds Alle udnyttes, så Stiager kan fungere som ramper. Det hele mildnes med mellemliggende grønne områder. Bag den eksisterende østside af den røde plads foreslåes tre brede blokke med butikker i de to nederste etager og kontorer i yderligere to etager i den østlige side af blokkene. De mange små firkanter, der er vist midt i blokkene, er ovenlys til indendørs gangarealer mellem butikkerne. I den nederste blok foreslås en ny biograf op mod Den røde Plads. Ved stationen er der lagt et 8 etagers kontorhus. Til højre for Stiager kan man se Værløsehallen - og et udvidet idrætskompleks under saddeltage. De firhelt til venstre ses det førkantede blokke på begge ste bibliotek - og et forslag

12 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 12 af 16 til udvidelse. Selve Den røde Plads er gjort bilfri og det lange areal er brudt op med tre grønne områder med bl.a legepladser, pergolaer o.s.v. borgmester. Af de femten medlemmer har kun fire siddet hele den forudgående periode. Den nye kommunalbestyrelse vælger at tage spørgsmålet om Bymidtens fremtid op til Den ovenfor omtalte Cenoffentlig debat med en 14terrapport fra 1966 lå til dages udstilling med titgrund for områdets dimenlen: Værløse Bymidte sionering. Kommunens hvad nu? Borgerne blev indbyggertal forventedes inviteret til at danne med en gennemførelse af arbejdsgrupper og stille Værløse Vest-planen at forslag. blive omkring Det samlede arealbehov til Der afholdes et stort borbutikker og kontorer var i germøde før kommunalbecenterrapporten angivet til styrelsen efter en samlet m2 med halvdelen debat lægger op til bypltil hvert formål. anvægten. ( Udnyttelsen af arealerne i Den 26. januar 1977 godværløse Vest i den del, der kendes Byplanvedtægt nr. lå nord for Kirke 11 for Værløse Bymidte. Værløsevej, blev udsat til Derefter kunne datidens efter at Københavns Amts arbejde med at gøre regionplan regionplanen Bymidten bedre sættes i 1992 var godkendt.) gang. Det er naturligt at spørge. / Ernst Ellgaard Hvad skete der så med den plan? Planen var blevet udstillet og kommenteret i december 1969 og i marts begyndte arbejdet med udformning af en byplanvedtægt. I perioden 1. april 1970 til eksproprieres der jord til Stiagers gennemførelse under jernbanen, der laves en større analyse af vejsystemet i kommune, planafdelingernes pavillon brænder og HVER EGN HAR der kæmpes for at bevare SIN SÆRLIGE Hareskov Station, når Stoget kommer. Arbejdet HISTORIE med byplanvedtægten Der er ingen tvivl om, at blev ikke færdiggjort i den Folketingets ide om, at periode. man skal lave kommunalefter valget den 5. marts og statslig strukturreform 1974 tiltræder en ny komrører meget væsentligt ved munalbestyrelse på 15 den kulturelle arv, hvor medlemmer den 1. april. man på forskellig vis har Ernst Ellgaard vælges til haft det held, at der var lokale ildsjæle der følte, at deres tid havde et budskab til efterkommerne. Medens Gladsaxe-området havde så mange andre fortrinlige goder var der ikke nogen der i særlig grad var opmærksom på at samle ting sammen da man skiftede gårde og gamle huse ud med højhuse. I januar 1987 stiftede man Farum Lokalhistoriske Arkiv- og Museumsforening" - der meget hurtig fik en opbakning af op imod 300 medlemmer. Man fik også gang i Majtræet", der var et blad I Værløse var der opbakning da Karl K. Nielsen på der skulle udkomme hver anden måned - uddelt af sin stille facon en skønne dag stod med forslaget om medlemmer for at spare en historisk forening - der porto. Andre medlemmer tog del i arbejdet som meget tidligt blev til ønulønnede museumsguider sket om at få et museum. Han stod selv som giver af og sluttede op om en samling af kulturhisto- foreningens foredrag, byvandringer, udstillinger risk værdi. Den skulle og udflugter. Dertil kom være grundstenen i et arbejdet med at oplære i museum. registrering og modtagelse Meget af dette skete af diverse effekter. Udover omkring de egentlige medlemmer Blandt de første udgravvar der støtte fra mange ninger havde man områder passive medlemmer. langt ind i Farum Medlemsskaren varetog kommune. også uddelingen af bøger, Det var noget senere man der var udgivet af kommutog fat på det historiske i nen: Farums Hvem Veje Farum - ved dannelsen af Hvor" og Mennesker og Det gamle Farum's vennatur omkring Farum". ner", der var inspireret af Som årene er gået har den Ruth Friis Hansen, der historiske forening udgisammen med sin mand vet en stribe af skrifter overtog Farumgaard i hvor de fleste kan erhverpå et tidspunkt dannede ves for en symbolsk pris man et lille privat egnshipå museet. storisk udvalg, der bestod Fra 2007 er der skabt et af fem såkaldte ildsjæle, fællesskab mellem de to der ved kommunens støtte historiske områder. etablerede et købdet vil være naturligt at mandsmuseum, som man anbefale et besøg hos hindrev i mange år til stor glæde for mange borgere i anden, bese faciliteterne og lytte til den historiske Stavnsholt og Farum som beretning om de lokale forbikommende turister. faciliteter. Men man savnede et I Farum kunne man pasegentligt museum og et sende starte i den gamle lokalhistorisk arkiv med købmandsbutik Corneen professionel leder.

13 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 13 af 16 len" for at fortsætte i de øvrige afsnit af museet i Stavnsholt. Det samlede Furesøens Museer" har ens besøgstider og -dage. Historisk Forening for Værløse Kommune får nyt navn. Bestyrelsen foreslår at foreningen skal hedde Værløseegnens Historiske Forening". Medlemsbidraget vil fra i 2007 være 150 kr. for enkeltmedlemmer 200 kr, for familie eller firma. de. Som repræsentanter i den nye Furesø bestyrelse har bestyrelsen i Værløse historiske Forening valgt Flemming Holm-Larsen og Ib Christensen. De 6 drenge var Philip Harris Salling Nielsen, Rasmus Skjoldemose, Christoffer Carlsen, Jonas Törnkvist, Mads Vestergaard og Jalte Novod Blom. Deres træner Jonas Vestergaard og KVIF kan naturligvis være stolte af dem. Til leder af FURESØ MUSEER er udpeget den nuværende leder i Farum IKKE SÅ SNART FÅR VI Museer og Arkiver: CathriSOLEN før man skal bade ne Kyø Hermansen i den, og det er mere og Historisk Forening for mere erklæret som farligt. Værløse vil ikke længere Der er også mennesker, være ansvarlig for driften der tager på badeferie og af Værløse Museum og Lo- først lader kroppen brune. Museerne har åbent kalhistorisk Arkiv. ForeDet er ligesom man er tirsdag - fredag kl ningen vil fremover være bange for, at nogen er Søndag kl Tlf en ren interesseforening. skræmte, når de ser hvide Bestyrelsen skal have nye mennesker. vedtægter. Om WITHERLØSE: PÅ JONSTRUPVANGVEJ Navnet Værløse optræder Foreningen havde ved ud- oplever bilister, at vi har første gang i nedskrevet gangen af medden hurtigste lokale vej. form i Esrom Klosters lemmer, et tal man arda der også smutter folk annaler fra bejder på skal øges til 800. ind på vejen, der agter at Man ser også gerne yngre køre i fornuftig fart, ser Ordet Witherløse er samsom medlemmer. Det er man sjældent enebilister. mensat af: with" og løse" vigtigt med medlemmer, Der er som regel altid en - og kan tolkes som: for der skulle gerne være bil eller to helt oppe ved Lysning i skoven råd til at udgive årsskriftet bagageklappen. De kan Bestyrelsesformand i dag der udkom her i marts for ikke komme forbi. Man er: Alex Krak 'gang. fornemmer de sidder og FURESØ MUSEER består Bavnen" sendes ud 4 gan- småbander, fordi bilisten foran kører efter forholdeaf en bestyrelse på 9 medge om året. Som medlem ne. De, der ligger bagved, lemmer hvor de to histori- får man årsskriftet gratis, er for sent ude og husker ske foreninger vælger to og derfor er det vigtigt at medlemmer hver. man gennem kontingentet ikke bilistens første bud: HOLD AFSTAND... De to historiske foreninger fortsat kan finde de nødvendige midler. FORÅRET ER EN TID, får altså ikke flertal. hvor man kan risikere at få Mosegaarden og Ellens gækkebreve, og det kan Lyst vil fortsat være muse- Småsnak blive dyrt, hvis man ikke umsenhederne i Værløse. KIRKE VÆRLØSE gætter dem. For begge områder vil det IDRÆTS FORENING har i DER HAR VÆRET DAGE fortsat være af stor vigtigdenne sæson nogle dygtige HVOR REGNEN VÆLTER hed og en nødvendighed at fodbolddrenge, der er dygned. Det kan være bedet store frivillige arbejde tige til fodbold. I vinter klageligt, men man kunne fortsætter. Der er fortsat har de deltaget i indendørs jo gemme noget til den tørbrug for den stab der er stævner bl.a. i Kalundborg, re tid. Vi har jo tidligere aktive i begge gamle kom- hvor de i c-klassen vandt haft meget tørre april og muner, og nye frivillige deres række og kunne tage maj måneder. Og de, der tager man imod med glæhjem med en guldmedalje. vander med vand fra vand- værket får at vide, hvad det koster - selvom vi alle tror, at det vender tilbage til undergrunden og derfor ikke går tabt. DET ER SYND når nogen er bange for, at andre bliver eller forbliver magre. At nogen lider af spisevægring. Nu viser undersøgelser, at sjællændere er de mest overvægtige i dette land. Jo kortere uddannelse man har fået jo større andel af overvægtige hedder det. DEN HISTORISKE paratviden siges at have flest huller - når man spørger de ældste skoleelever. RÅDHUSPLADSEN blev aldrig den smukke plads, man kunne forvente, når man besøger storbyens midte. DER ER NOGET GALTmed højskolerne og højskoleånden. Men rundt om tager man stadig højskolesangbogen frem. DER ER FAMILIER der vælger at udskyde lønnen efter arbejdstiden, fordi de er bange for ikke at kunne bruge den megen fritid til noget. BØRN ER VIDUNDERLIGE sagde en mor, der var glad for at have været med til at lave noget så vidunderligt. PORTOSYNDERE er nogen, der skal betale rigeligt, fordi limen ikke holdt eller klistrede sig til brevet, det lå sammen med. Det siges at der er posts-

14 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 14 af 16 steder, hvor der er kage til kaffen, hvis der er dage hvor man man finder ekstra mange snydere... NÅR MAN GIVER GAVER, kan nogen fornemme, det er bedre at gi' end at modtage - men de skal være store nok. DET ER KLART. Den enkelte skal lægge noget i deres arbejde hvis det skal være en succes. DET ER ALMINDELIGT at nogen, der siger et eller andet om deres EX. Mange har slet ikke evnen til at glemme de første... VANDREFALKE har det LYKKE ER AT lytte til fug- også med - at flyve lekvidder, når man ved OGSÅ I DAGENS AVIS man selv har holdt liv i kan man engang imellem dem i mange måneder. læse om mennesker, der EN DAG FÅR PROBLEfølte de var splittede, fordi MER, hvis ikke egenkapi- de på en måde havde to talen kan klare en ekstra fædrelande. dag. I DERES HJEM havde AF OG TIL skal vi glædes manden en mening, men os over, at så mange hver ikke i øjeblikket - med dag deltager i noget, der respekt for fruen. kan gøre en forskel. DER ER NOK MENNEDET ER UNDERLIGT som SKER, der føler noget ved god service i en butik er at være populære. svært at komme over, uden SIDEN HENDES VENINman fortæller om det. DER var begyndt at tale UDESERVERING i denne mere og mere om vægtfyltid sikrer det kolde de og kvinders normale bord... mål - fik hendes mand ikke mere brun sauce. I DEN MODERNE VERDEN kan det give planlæg- NEDGØRENDE KARAKgere chock, hvis man får TERISTIKKER kan godt pålagt at lægge en vej et sætte fut i snakken... andet sted for at støtte bei EN KOLD TID er man varelse af en gruppe frøer, glade for, man tog saften af som man ikke må flytte nogle hyldebær til noget, og få har set... der vækker halsen til live HUSLIGT ARBEJDE udefter en tid med hoste. ført af en mand ses ikke så AUGUST 2006 var det våofte - har man så tit lagt deste i 40 år. Der udbetaløre til... tes erstatninger for NOGEN KØBER RYNKE- vandskader og vand i kælkreme PÅ APOTEKET. dre. Det kostede selskaberandre er stolte af deres år- ne 175 millioner kr. ringe, bare de ikke sidder DER ER FORÆLDRE, der om livet... aldrig får tid til at tale med DER HAR DA VÆRET deres børn. Men så er det VINTRE, hvor man saltede børnene kan få nummeret så meget, at mænnerne til børnetelefonen henne ikke havde salt til et æg. på skolen. INGEN VED NØJAGTIGT hvad der kom først: ORDET eller LYSET - men begge ting har fået sin betydning. LYSET i nogen grad når man satte det på noget, der ikke tålte dagens lys. DET VAR I SÆRLIG GRAD i 2006 politikere begyndte at interessere sig for, om borgerne nu levede sundt nok. Men det var også i 2006 man erkendte, at man ikke kunne spise mursten... I DANMARK får vi frem til 2010 knap flere ældre over 65 år. Arbejdsstyrken falder med Men kravet til at nogen hjælper hinanden stiger I GAMLE DAGE kunne man godt bruge skolens lokaler til fritidsaktiviteter i vore dage er det ikke godt nok - man vil have sine egne huse. KOMMUNEVALG OG DE ANDRE får problemer, fordi de nye master ikke er venlige overfor plakater. DANMARKS RADIO skulle måske have lov til at sælge reklamer, nu da man har opdaget, der findes skjulte reklamer - og man DET ER NOK DE UNGE, står og mangler 300 der tror, at alt det onde, der medarbejdere. sker dem, stammer fra noget de unge kalder ælder SÆLGES drebyrden. SOMMERHUSE, der siden viser sig slet ikke at være DET ER IKKE UNORen perle. MALT at borgere køber ejendomme, vælger at skif- RUMMELIGHED forbinte køkkenet ud og tilpasser der de med at er der hjeri øvrigt de nye omgivelser terum skal der også være til nye armbevægelser. husrum"... Nu koster det. DER VAR ENGANG, da man kendte til KAN DU IKKE LIGE... Det er noget, der er vokset ud af sproget - fordi nu koster det - det er forsvundet, som det skete med det man kaldte service". DER ER DAGE HVOR man lytter til advarsler for en dag findes der ikke olie mere - forlyder det. SOM MAN KENDER VEDVARENDE VARME, KENDER MAN VEDVARENDE EL. Men selvom man snakker meget om at finde andre veje", er det fortsat gået langsomt med udviklingen af andre stabile og brugbare muligheder OGSÅ I FÆLLESSKABET mellem de såkaldt store findes der blinde passagerer... I VINTER VAR DER MANGE, der ikke rejste på ferie, fordi de kunne være bange for, at de ikke fik fjernet sne.. I VINTERENS LØB er der borgere, der fik ombyttet deres feriemål, fordi rejsen havde været med snegaranti på rejsemålet. DE MENNESKER, DER MÅLER deres egen indsats efter egne tommelfingerregler, skal ikke have mange tommelfingre. MANGE MENNESKER har uden at vide det været med i en art undersøgelse,

15 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 15 af 16 uden det har skadet dem. MANGE DANSKERE er glade for, at de syner så lidt, når de er med i undersøgelser, hvor det hele ender med at det er GENNEMSNITTET man taler om. bruger som våben. Nu vil man forsøge at stille mindre glas på bordet. Og måske skal man lave ølglas af alt andet end glas... DER ER UNGE PIGER der har lært, at man aldrig skal gå fra et glas med øl i. Der kan være kommet noget NYE DANKORTAUTOstærkere i drikken, memater har ført til, at flere dens man er borte. Derfor og flere kunder glemmer var det måske en god ide deres dankort, og det er jo med mindre glas af et let en dum tanke, at nogen materiale, der ikke kan kan stikke dem i lommen. skade nogen. Man kunne NÅR MAN SNAKKER også vedtage med sig selv, MED ANDRE, er det ikke at man altid ville drikke sjovt at tale med nogen, mindste et glas der oplever, at de hører til mindre... under minimumsrettighenår CIRKUS BESØGER derne. DANMARK, vil man måi LØBET AF ET ÅR har ske ikke mere få lov at vise danskere fået nyt vilde dyr. Men måske danefternavn. Og det er ikke ske husdyr der vel også nødvendigvis fordi de har kunne dresseres til et eller forbrudt sig og derfor skal andet. skjule sig. Men det er sikjyske VESTKYSTEN har kert også festligt at få et ikke tjent penge nok, så nyt navn, der ligesom lydet skal man nu gøre noget der lidt mere festligt på et ved, eller man skal beskævisitkort... re, hvis man vil overleve. NEJ SLAGTERIER kalder Det er måske de mange det ikke dyremishandling, gratis aviser, der viser renår man fodrer grise op sultater. med henblik på at de skal DER MANGLER HAdø. VEJORD OMKRING FREMTIDEN får os til at KØBENHAVN, så man huske en tegneserie med undersøger, om der kan nogle sære husdyr. Hver stilles kolonihavejord til gang man skar en del af rådighed over sundet. dyrene, voksede de bare DER VAR ENGANG ud igen og dyrene levede MAN TALTE OM DET bare videre, som om intet KOMMUNALE var sket. SELVSTYRE. Nu taler man NOGLE ER LYKKELIGE, mere om de rammer, der fordi nogen siger, at fede sikrer, at man ikke får lov folk får fede venner. Og til at styre selv... det er måske fedt... VIRKELYSTNE tager altid DET ER PA VÆRTSHUSE deres del af billedet - siger MAN OPLEVER MEGEN man VOLD. Nu viser det sig, at MERE OG MERE VISER det ofte er glas, man DET SIG, at fingeraftryk- ket er ens mest sikre bemærkning. Vi skal minde om lande, hvor man kvitterer med fingeraftrykket, fordi man aldrig fik lært at skrive sit navn... GOLFSPILLERE, der har adgang til indendørs anlæg, lader sig ikke kyse af skiftende vejr, men ser alligevel hen til det grønne og rigtige huller. DE VAR VENDT HJEM FRA EN FERIE, hvor de havde kedet sig. Det fik vennen til at tænke - når bare de ikke har kedet andre... DER ER ÆGTESKABER, hvor man i høj grad savner kammerat-skabet DER SKAL VÆRE SKREVET mange tusind bøger om besættelsen, og man efterlader sig fortsat gåder. Så der vil sikkert komme flere bøger og måske bedre. I KONGENS ENGHAVE indretter man sig nu med idrætsvuggestue - antagelig fordi børn vugges for lidt... DER ER MENNESKER, der føler, at de, der har en anden mening, kan være farlige... DER ER PARTIER, hvor uro er en del af daglig-livet ALLE DER GIFTER SIG lader sig fotografere for at have et eller andet, der kan minde om et øjeblik, hvor det havde været festligt. VED DIVERSE VALG SIGER POLITIKERE: Vælg nu efter hjerte og omtanke - eller noget der kunne ligne det... DE DER VASKER HÆNDER kan jo påstå, at det jo ikke er mig, der har sagt alle de ting", der er på alles læber... FESTALEREN dvælede meget ved det festlige bord og roste husmoderen for hendes fortræffelige evne til altid at bruge sin flid og ORD DER SIGES KAN fantasi på netop festmåltiikke TAGES TILBAGE det. Desværre vidste han tilbagevirkende. Det er ikke, at det havde kostet klogt at skrive noget - men en formue - det hele havde rive det i stykker, hvis man været udefra... er i tvivl... OPTÆLLINGER viser, at I AMERIKA konstaterede alt for mange mister deres man engang, at man havde liv, fordi man tog chancen ca. 800 lufthavne. og tændte en smøg i sengen. I SKOLEN lærer børnene, at gøre noget mere læsbart. DE DER PRØVER TING AF konstaterer, at det ikke er alt, der har værdi, fordi man tror, det glimrer. FLERE OG FLERE STEDER skyldes noget, at der ikke vaskes hænder. Nogle steder fordi man aldrig havde haft et cirkulære - sagde man.

16 Kajs Avis Nr marts 2007 Side 16 af 16 ENKELTE DAGE oplever man situationer, der ikke er optimale... RESULTATER AF UNDERSØGELSER kan være negative, og så spørger man, om man skal tage sig af den slags undersøgelser. PROVOKATIONER behøver ikke at være udtryk for sandheder. SKUESPILLERE oplever, at deres berømmelse kommer i vejen for deres arbejde og fremtid. Nogen kan måske slet ikke leve op til berømmelsen. række bogforslag til Furesø Bibliotekerne om åbne kilder eller på engelsk: Open Source. dansk, men den er vigtig, fordi den er en del af en international standard (ISO/IEC 26300). Det er bøger, der ikke udgives kommercielt, men alligevel er rigtige bøger. Blot kan de ikke købes normalt i en boghandel, men det står enhver frit at hente dem på nettet og udskrive dem og binde dem ind. Til gengæld er der her en række bøger, der fortæller om et kontorprogram, der kan anvende denne standard, nemlig Open Officeprogrammet: Her er nogle konkrete forslag inden for kategorien: Åbne formater - også forkortet ODF (det ligner PDF, der bl.a. anvendes til at formidle denne Kajs NOGEN MENER man skal Avis): sætte flere børn i verden, men andre er forargede, hvis det viser sig, at fædre at fyldt de fyrre. DET ER BLEVET FARLIGT at bevæge sig i det offentlige rum. I vore dage hvor enhver håndbevægelse kan afsløre, at nogen har taget et billede af dig, som kan skade dig. Måske en dag blive brugt mod dig i form af en slags afpresning. LOMMETELEFONEN kan godt fyldes op med snak fra nogen, der gik foran dig. Nogen vil kunne bruge højtlydende snak i telefoner - så man skal passe på. DET ER DEJLIGT når der er piger, der indrømmer at de ofte ligesom spiller på deres 6ualitet. Vi er nogen der tilmed tror, de nyder det - og det må naturligvis glæde andre De' ve' a IT Siden sidst har vi haft travlt med at finde en OASIS OpenDocument Essentials : Using OASIS OpenDocument XML / J. David Eisenberg. 303 s. (Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License) Det er en meget teknisk bog og findes pt. ikke på Kom i gang med Open Office / oversat til dansk af Finn Gruwier Larsen, Leif Lodahl, Joe Dalton og Jørgen F. Madsen , 254 s. (Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det ifølge reglerne i enten GNU GeneralPublic License, version 2 eller senere) Det var blot 2 eksempler på noget, som jeg ikke vidste på forhånd men som enhver kan forvisse sig om ved at søge på nettet. For de, der ikke er så heldige af kunne det, kan der henvises til de offentlige biblioteker, som måske kan lokkes til at udskrive og indbinde disse gratis bøger og forsyne dem med et udlånsnummer, så de kan komme med i det normale udlån på et moderne bibliotek. Bogforslag Send evt. ønsker til dit lokale bibliotek og anvend gerne disse linier med emneord som: - Setup Guide Quickinstallation Installation på flerbruger computere Avanceret PDF Digital signatur Migreringsvejledning Arbejde med skabeloner og typografier - Vejledning i Writer Dele filer med Microsoft Office - Forskelle mellem Impress og Powerpoint - Indhold, indeks og krydshenvisning i Writer og meget, meget mere... Wikimedia.Dk Rådgivning om Pc- og Internet-problemer / Lille tue kan vælte stort læs, derfor kan de fleste problemer løses på 15 min. formedelst 75 kr. inkl. moms. Digitalisering af grammofonplader og billeder, negativer og dias - videoproduktion og satellit-tv - kun fantasien sætter grænser. Klosterbakken 13, 3500 Værløse (mandag og fredage) hurtig vej til mediet Efterskrift Skriv gerne til redaktionen, hvis du har noget på hjertet: Kajs Avis Gl.Hareskovvej 261, Hareskovby, 3500 Værløse redaktionen er afsluttet torsdag den 22. marts 2007 Dokumentet er kreeret med Open Office Writer (sat med Palatino Linotype 10 punkt og eksporteret til Pdf-format) - og The Gimp (håndtering af billeder).

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945 Uge 50-2009 Kommunens skoleudvalg havde møde den 2-12. Helle Katrine

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Til orientering 1. Meddelelser...1

Til orientering 1. Meddelelser...1 FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 7. september 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 8 Sted: Skovhuset ved Søndersø, Ballerupvej 60,Værløse Kl. 16.30 rundvisning i Skovhuset. Udvalgsmøde kl. 17.30 i Skovhuset Medlemmerne

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Senior Bo Fredericia. ønsker alle medlemmer. Godt Nytår

Senior Bo Fredericia. ønsker alle medlemmer. Godt Nytår Orientering fra Senior Bo Fredericia Senior Bo Fredericia ønsker alle medlemmer Godt Nytår Hvor står vi nu? 2013 var for Senior Bo Fredericia et fantastisk år. Efter 3 års arbejde med forskellige projekter

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere