Til: Hører til journalnummer: P Udskrevet den Ja, det er korrekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: Hører til journalnummer: 01.03.00-P19-40-15 Udskrevet den 08-03-2016. Ja, det er korrekt."

Transkript

1 Fra: 1 - VD har ingen Julie bemærkninger Isling Kurtzmann hvis der stilles vilkår Til: Karsten Jakobsen Sendt dato: :05 Modtaget Dato: :05 Vedrørende: SV: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Vedhæftninger: image005.gif image006.png image007.png image008.png image009.jpg Hører til journalnummer: P Ja, det er korrekt. Venlig hilsen Julie Isling Kurtzmann AC-medarbejder Planlægning og Myndighed (Næstved) Toldbuen Næstved Telefon Direkte vejdirektoratet.dk Fra: Karsten Jakobsen Sendt: 17. februar :12 Til: Julie Isling Kurtzmann Emne: SV: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Hej Julie Kan jeg forstå din mail sådan, at hvis vi giver en tilladelse med vilkår om at gæster til spillestedet ikke må benytte indkørsel fra Skovnæsvej så har VD ingen bemærkninger? Venlig hilsen Karsten Jakobsen Landzonemedarbejder Byggeri og Natur Torvet 2, 3600 Frederikssund Fra: Julie Isling Kurtzmann Sendt: 16. februar :23 Til: Karsten Jakobsen Emne: SV: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Hej Karsten. Tak for din tilbagemelding. Vi har genovervejet sagen, men er kommet til samme resultat. Vejdirektoratet er således ikke indstillet på at dispensere fra de tinglyste adgangsbestemmelser til, at adgangen fra den private fællesvej Fagerkærsvej til statsvej nr. 142 Skovnæsvej, kan anvendes i forbindelse med et spillested på ejendommen Fagerkærsvej 5. Det skal hertil bemærkes, at denne strækning på Skovnæsvej er stærkt befærdet (årsdøgntrafik 2015 niveau: ). Desuden er stedet også uheldsbelastet, idet der er sket 7 uheld i løbet af de sidste 5 år på et par hundrede meter både før og efter Fagerkærsvej. Det forhold, at der allerede er adgangsret for nogle aktiviteter såsom lejrskole og weekendhytter, kan ikke i sig selv begrunde, at der skal åbnes op for yderligere trafikskabende aktiviteter. Det er Vejdirektoratets opfattelse, at der i forvejen er adgang til ejendommen Fagerkærsvej 5 ad andre veje, hvorved spillestedet kan lovliggøres på den baggrund. Venlig hilsen Julie Isling Kurtzmann AC-medarbejder Planlægning og Myndighed (Næstved) Toldbuen Næstved Telefon Direkte

2 vejdirektoratet.dk Fra: Karsten Jakobsen Sendt: 17. december :38 Til: Julie Isling Kurtzmann Cc: Karen Birgitte Rasmussen Emne: SV: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Hører til journalnummer: P Hej Julie Status er at ansøger har sendt nogen flere oplysninger om sit spillested, og vores vejteam har skrevet deres bemærkninger. På den baggrund vil vi gerne bede jer om at genoverveje sagen. Er der en mulighed for at lovliggøre spillestedet? Hvis der er behov for flere oplysninger, eller vi på anden måde kan hjælpe, deltager vi gerne i et møde med jer. Nye oplysninger fra ansøger se vedhæftede fil Bemærkninger fra vores vejteam: Vi ser ingen problemer med, at disse arrangementer foregår, da disse arrangeres lørdage aftener, hvor vejnettet ikke er belastet. Ligeledes er det muligt, som oplyst, at komme til ejendommen via det kommunale vejnet fra Jægerspris. Det, at en lejrskole i dagtimerne benytter de givne adgangsforhold uden problemer for trafikken, giver netop god grund til også at tillade kørsel til spillestedet. Det er to forskellige brugergrupper, som ikke bruger vejnettet på samme tid af døgnet. Hyppigheden af arrangementer oplyses til at være mellem 4 og 14 gange om året. Det er ikke et antal som vi anser som problematisk. Sammenholdt med den kendsgerning, at spillestedet gennem flere år har haft lignende arrangementer uden, at det har medført gener for trafikken, så mener vi, at der kan meddeles dispensation i forhold til en adgangsbegrænsning på omtalte ejendom. Med venlig hilsen Karsten Jakobsen Skov- og Landskabsingeniør By og Landskab Torvet 2, 3600 Frederikssund Læs mere om byggetilladelser på: Læs mere om landzonetilladelser på: Fra: Julie Isling Kurtzmann Sendt: 24. november :28 Til: Karsten Jakobsen Emne: VS: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Hej Karsten. Hvad er status på denne sag? Venlig hilsen Julie Isling Kurtzmann AC-medarbejder Planlægning og Myndighed (Næstved) Toldbuen Næstved Telefon Direkte vejdirektoratet.dk Fra: Julie Isling Kurtzmann Sendt: 29. september :03 Til: Emne: VS: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Til Karsten Jakobsen. Fagerkærsvej er en privat fællesvej (grusvej), som har overkørsel til statsvej nr. 142 Skovnæsvej - i km 3/0545 (højre vejside). Der er den 22. august 1967 tinglyst adgangsbegrænsning på den pågældende strækning af statsvejen. Ifølge 2 Vejdirektoratets adgangsfortegnelse, så er der registreret følgende adgangsret til overkørslen til Fagerkærsvej:

3 Privat fællesvej til flere landbrugsejendomme, en lejrskole på matr. nr. 28a, et helårshus på matr.nr. Hører 27c, frugtplantage til journalnummer: på matr.nr P b, enfamilieshus (fodermesterbolig) på matr.nr. 14a og weekendhytter på matr.nr. 12e. Der er ved overkørslen opsat C21-tavle Kørsel i begge retninger forbudt med undertavle om ærindekørsel tilladt. Det betyder, at Fagerkærsvej ikke kan bruges til gennemkørende trafik. Ændringer i anvendelsen af de ejendomme, som er omfattet af den eksisterende adgangsret, kræver dispensation fra den tinglyste adgangsbegrænsning jf. vejlovens bestemmelser. Vejdirektoratet vil ikke umiddelbart være indstillet på at meddele dispensation fra adgangsbegrænsningen til, at der på ejendommen Fagerkærsvej 5 kan indrettes et spillested, idet det vil være en væsentlig negativ påvirkning af trafiksikkerheden og fremkommeligheden på den del af strækningen. Det skal bemærkes, at det er muligt at komme til ejendommen Fagerkærsvej 5 via det kommunale vejnet fra Jægerspris. Hvilken holdning har Frederikssund Kommune selv til landzonesagen? - du må meget gerne ringe til mig for en snak om sagen. Jeg har i øvrigt tidligere fået en henvendelse fra din kollega Wael, idet han mener, at Fagerkærsvej uanset skiltningen anvendes som gennemfærdselsåre. Det vil Frederikssund Kommune gerne have begrænset. Vi har diskuteret evt. forbedringer af den eksisterende skiltning eller andre tiltag, som kan begrænse trafikken fra Skovnæsvej til Fagerkærsvej. Det har vel også en betydning? Venlig hilsen Julie Isling Kurtzmann AC-medarbejder Planlægning og Myndighed (Næstved) Toldbuen Næstved Telefon Direkte vejdirektoratet.dk Fra: Vejdirektoratet(VD) Sendt: 15. september :00 Til: PLA-VM-PMN Emne: VS: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Fra: Vejdirektoratet(VD) Sendt: 15. september :00 Til: 'Karsten Jakobsen' Emne: SV: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Vejdirektoratet takker for henvendelsen og vil behandle sagen hurtigst muligt. Fra: Karsten Jakobsen Sendt: 15. september :11 Til: Vejdirektoratet(VD) Cc: Mette Bjørnsen Emne: høring - Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Hej VD Vi har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et spillested/festlokale på Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris. Spillestedet er indrettet til ca. 100 personer. Der søges om at have ca. 25 koncerter / arrangementer om året. Se deres hjemmeside: Det må forventes at give noget mere trafik ved krydset mellem Fagerkærsvej og Skovnæsvej Har VD nogen bemærkninger til dette? Med venlig hilsen Karsten Jakobsen Skov- og Landskabsingeniør By og Landskab Torvet 2, 3600 Frederikssund Læs mere om byggetilladelser på: Læs mere om landzonetilladelser på: 3

4 2 - Suplerende oplysninger Fra: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Hører til journalnummer: ADMINISTRATIVE P GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Jonas Roest Petersen Smidt-Jensen Steen Madsen Sendt dato: :29 Modtaget Dato: :29 Vedrørende: VS: Vedr G-Strengen - Opfølning af mail d.15 sebtember Vedhæftninger: Opfølgning af mail d. 15 Sep.pdf image001.jpg_9.jpg Hej Der er kommet et brev fra Niels omkring spillestedet G-strengen. Med venlig hilsen Karsten Jakobsen Skov- og Landskabsingeniør By og Landskab Torvet 2, 3600 Frederikssund Læs mere om byggetilladelser på: Læs mere om landzonetilladelser på: Fra: Niels Braager (ML Teknik) Sendt: 19. november :24 Til: Karsten Jakobsen Cc: OLE Emne: Vedr G-Strengen - Opfølning af mail d.15 sebtember Frederikssund Kommune Teknisk Afdeling Att: Karsten Jakobsen cc: Claus Steen Madsen Hej Karsten Jakobsen / Claus Steen Madsen Opfølning af mail d.15 sebtember samt møde d Vedhæftede som pdf fil. Mvh Niels Braager 10

5 Frederikssund Kommune Teknisk Afdeling Att: Karsten Jakobsen Cc: Claus Steen Madsen Jægerspris d Side 1/2 Opfølgning på mail af 15 September og møde d Tak for behageligt møde d Som aftalt fremsender vi hermed yderligere oplysninger om foreningen G-Strengen og anvendelse af bygningerne på Fagerkærsvej Jægerspris Idegrundlaget bag G-Strengen: Idegrundlaget /Planen/Ambitionen er at bruge rummet til Musik Events, Live Studie / Demo Studie samt Undervisning omkring musik & teknisk udstyr, som en stor del af vores lokale borgere vil kunne få glæde af, når de har meldt sig ind i foreningen. Vedr. Trafik situationen: Vi kan oplyse at der er 3 indfaldsveje alså flere tilkørselsmuligheder. Vi forventer at der i gennemsnit vil være ca mennesker pr. Event, der vil være et gennemsnit på 10 til max 20 biler ad gangen, og da de fleste af vores medlemmer kommer fra Jægerspris siden kører de ad Hyldestedvejen og ikke ad Hovedvejen. Mange kommer med Taxa hvor de typisk har bestilt en stor Vogn med plads til op mod 10 personer pr. Vogn. Vi har også den mulighed at skrive til alle vores medlemmer om at køre ad hyldestedvejen, når de skal bruge lokalet, og når vi har vores egne Events, alså en aktiv indsats fra vores side som kan afhjælpe trafikken på Hovedvejen. Vores Events er altid om Lørdagen, samt 90 % af udlån er ligeledes om Lørdagen og typisk ligger tidspunktet fra kl. 19:00 til 01:00 hvor trafikken er meget begrænset på Hovedvejen. Forventet antal events & udlån af lokalet til medlemmer Max 4 Events pr. år Forventningerne til vores medlemmer i forhold til lån af lokalet er max 10 gange pr. År, så alt i alt max 14 gange pr år. 11

6 Side 2/2 Vilkår for medlemmerne Kun medlemmer har tilladelse til at låne lokalet. De kontakter os pr. mail eller via telefon. Når medlemmer låner lokalet skal de selvfølgelig betale for de udgifter som der er forbundet ved at have et hus fyldt med Lys & Lyd så der er et strøm forbrug, de skal betale for. Vedr. Selskabslokaler.dk er nu slettet. Det var i opstart fasen hvor vi ikke rigtige vidste hvordan vi skulle tackle hele situationen. Dette er dog gjort umiddelbart efter vi blev opmærksomme på netop dette. Vi ser frem til et konstruktivt forløb, & vi er narturligvis til rådighed hvis der er spørgsmål der skal uddybes. Mvh. Niels Braager Fagerkærsvej Jægerspris Tlf: Mail: 12

7 3 - Dagsordenspunkt Spillested ved Fagerkærsvej 5, 363 Udskrift Hører til journalnummer: P af forhandlingsprotokollen for Teknisk Udvalg Mødet den 9. september 2015 side 1 af Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris P Lovgrundlag Planloven 35 Sagsfremstilling Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et spillested som er etableret ved Fagerkærsvej 5. Spillestedet er indrettet i en tidligere maskinhal. Maskinhallen er efterfølgende uden tilladelse udvidet med to bygninger. De to tilbygninger benyttes til scene, toilet og køkken. Da lokalet indeholder den nødvendige elektronik til et spillested begyndte ejer at afholde arrangementer med livemusik. Der søges om en lovliggørelse af spillestedet samt de to tilbygninger. Ansøger ønsker fremover at benytte lokalet til test og reparation af elektronik, at afholde arrangementer og koncerter samt mulighed for at optage og indspille musik. Til spillestedet er der et anretter køkken. Et arrangement kan således både indeholde musik og bespisning. Spillestedet er arrangeret som en musikklub som man skal være medlem af, for at blive inviteret til et arrangement../. Se hjemmesiden for spillestedet: Trafik Ejendommen ligger ud til en privat fællesvej. Vedligehold af denne vej skal derfor aftales mellem brugerne af vejen. Det bør sikres at der er tilstrækkeligt parkeringspladser så gæster ikke spærrer for trafikken på vejen. Miljø For at undgå nabogener i form af støj bør dørene holdes lukket når musikken spiller. Landskab Spillestedet indrettes i primært eksisterende bygning. De 2 tilbygninger til maskinhallen er opført så det ser ud som en naturlig helhed. Projektet har derfor ikke en væsentlig påvirkning af landskabet. Nabohøring Sagen har været ude i nabohøring. Vi har ikke modtaget nogen bemærkninger fra naboerne. Videre forløb For uden landzonetilladelse er der behov for en tilladelse i forhold til spildevand og en byggetilladelse. Der ud over kan der være behov for en alkoholbevilling (fra Politiet) og en godkendelse af køkkenet (fra Fødevarestyrelsen). Hvis der bliver behov for at etablere en befæstet parkeringsplads vil dette også kræve en landzonetilladelse. Økonomi 13

8 Frederikssund Kommune Teknisk Udvalg Mødedato: Hører til journalnummer: Formand: P Sidetal: 2 9. september 2015 [formand] Økonomi har ingen bemærkninger. Indstilling Fagchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at: 1. Der gives landzonetilladelse til de to tilbygninger samt et spillested hvor der kan afholdes op til 25 arrangementer om året, sådan som der er søgt om. Tilladelsen bør gives på vilkår om at: Dørene så vidt muligt holdes lukket når musikken spiller At der ikke må parkeres på vejarealet. Beslutning Sagen udsættes. Bilag dokumenter til udvalget 14

9 Frederikssund Kommune Teknisk Udvalg Mødedato: Hører til journalnummer: Formand: P Sidetal: 3 9. september 2015 [formand] 15

10 4 - Fagerkærsvej 5 - udvalgssag udsat Hører til journalnummer: P Fra: Til: Maja Schultz-Hansen Sendt dato: :04 Modtaget Dato: :04 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.png Fagerkærsvej 5 - udvalgssag Hej Niels Braager Vi forventede at jeres sag kom på udvalgsmødet den 19. august 2015, men pga. sagsmængden på dette møde må sagen udsættes. Karsten Jakobsen kommer tilbage fra ferie i uge 36. I hører fra os, når vi har drøftet det videre sagsforløb med ham. Venlig hilsen Maja Schultz-Hansen Byggesagsbehandler Byggesagsteam Torvet 2, 3600 Frederikssund

11 5 - dokumenter til udvalget Hører til journalnummer: P Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning). Billede af tilbygning med køkken og toilet set fra haven Billede af tilbygning med scene 18

12 Billede af scene Billeder af køkken 19

13 Fra: Niels Braager (ML Teknik) Til: Karsten Jakobsen Sendt dato: :08 Modtaget Dato: :08 Vedrørende: Fw: Fagerkærsvej 5 - suplerende spørgsmål Vedhæftninger: image002.png image001.jpg Stald 1.JPG Stald 2.JPG Hej Karsten Hermed svar på dine suplerende spørgsmål: Parkeringsarealer hvor parkerer jeres gæster når de kommer til et arrangement? Gæster kan parkere Langs bygningen og bagved bygningen samt på det tilstødende mark areal hvis dette skulle være nødvendigt. ( En del af Matr. 30A ) Udendørsarealer hvilke udendørs arealer er tilgængelige for gæsterne ved arrangementer og hvordan bruges disse arealer? Terressen er tilgængelig ved arrangementer og kan benyttes for gæsterne til at opholde sig på. Personer - Hvor mange personer kan der være til et arrangement? Max 96 personer Tidsrum hvilket tidsrum strækker et arrangement sig over (fx fra kl. xxx til xxx) Typisk varer et arrangement ca 7 timer f.eks. fra til Servering er køkken og servering godkendt af levnedsmiddelkontrollen? Der er et anretter køkken og det er derfor ikke nødvendigt med lenedsmiddel kontrol. Alkohol bliver der serveret alkohol har du en alkoholbevilling? Nej jeg har ingen alkohol bevilling. Der bliver serveret Øl / Vin til de private forenings arrangementer. Disse arangementer er kun for medlemmer af foreningen G-strengen. Udlejning bliver lokalet udlejet til andre arrangementer (fx bryllup, private fester mm)? Lokalet kan lånes at Foreningens medlemmer til private arangementer. Hvis medlemmet ønsker at holde fødselsdag, bryllup eller lign. kan de gøre dette. Medlemmer hvor mange medlemmer er der i foreningen? Antal medlemmer: 139 Bygninger hvilken funktion har de 2 bygninger som jeg har markeret med rødt på luftfoto? 13 20

14 De 2 bygninger på luftfotoet bruges til hhv. Fyrrum og stald/opbevaring ( af diverse haveredskaber, uddendørs møbler, græsslåmaskiner, ovenskydende boligartikler såsom møbler og nips, brænde, og diverse bygningsartikler ) Se vedhæftede tegninger ift. mål / indretning. ( Stald 1 er tegning på bygning nær den røde bil på billedet, stald 2 er bygningen mellem hovedhus og hal. ) Jeg håber ovenstående besvarer dine spørgsmål. Gider du bekræfte at du har modtaget denne mail. Jeg ser frem til at høre fra dig Pft. Mvh. Niels Braager From: Karsten Jakobsen Sent: Wednesday, June 17, :08 AM To: 'Mette Braager' Subject: Fagerkærsvej 5 - suplerende spørgsmål Hej Niels og Mette Jeg har nogen supplerende spørgsmål til jeres ansøgning: Parkeringsarealer hvor parkerer jeres gæster når de kommer til et arrangement? Udendørsarealer hvilke udendørs arealer er tilgængelige for gæsterne ved arrangementer og hvordan bruges disse arealer? Personer - Hvor mange personer kan der være til et arrangement? Tidsrum hvilket tidsrum strækker et arrangement sig over (fx fra kl. xxx til xxx) Servering er køkken og servering godkendt af levnedsmiddelkontrollen? Alkohol bliver der serveret alkohol har du en alkoholbevilling? Udlejning bliver lokalet udlejet til andre arrangementer (fx bryllup, private fester mm)? Medlemmer hvor mange medlemmer er der i foreningen? Bygninger hvilken funktion har de 2 bygninger som jeg har markeret med rødt på luftfoto? 14 21

15 Med venlig hilsen 27 22

16 Naboorientering Niels Braager Fagerkærsvej Jægerspris Dato 17. juni 2015 Sagsnr p Matr.nr. 30a Gerlev By BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet Frederikssund Spillested ved Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Vi har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 tilbygninger samt at ændre anvendelsen på hallen til et spillested. Du har, som nabo, mulighed for, at sende os bemærkninger til det ansøgte. Bemærkninger kan sendes på mail til: Fristen for at sende bemærkninger er mandag den 6. juli Vi videresender eventuelle bemærkninger til ejer, så han får mulighed for at kommentere dem, inden vi træffer afgørelsen. Ansøgningen Der søges om lovliggørelse af de 2 bygninger der er markeret med rødt. Tilbygningen mod syd benyttes til scene og bygningen mod vest benyttes til køkken og toilet mm. Der søges om at benytte bygningen markeret med gult til spillested og musikstudie samt værksted til afprøvning af lys og lyd til andre spillesteder. Se mere om spillestedet på: Besøgsadresse: Kongensgade Slangerup Telefon Telefax frederikssund.dk CVR-nr.: Bank Åbningstider: Mandag Tirsdag lukket Onsdag Torsdag Fredag /2 23

17 Planlovens landzonebestemmelser Byggeriet omfattet af kravet om landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Landzonetilladelse er generelt nødvendigt ved opførelse af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer i landzone, med mindre der er tale om landbrug, skovbrug eller fiskeri. Husk, at sagen er offentligt tilgængelig Sagen er offentligt tilgængelig og kommer på sigt til at ligge i det digitale arkiv på vores hjemmeside. Du skal derfor overveje, hvilke personlige oplysninger vi får i sagen. Du er velkommen til at kontakte os i Byggeri og Natur med spørgsmål til ansøgningen. lovgivningen m.v. Kopi af dette brev er sendt til: Fagerkærsvej 2, 3, 4A, 4B, 5, 7 Hvis du mener at der er flere der bør kende til projektet, er du velkommen til at sende brevet videre. Venlig hilsen Karsten Jakobsen Skov- og Landskabsingeniør 32 2 /2 24

18 4 - Ansøgning Hører til journalnummer: P Til: Frederikssund Kommune att.: Karsten Jakobsen 16 Juni 2015 Ansøgning om ændring af status på Bygning fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Undertegnede ønsker nuværende status på Bygning 2, matrikel 30a. ( Se bilag 1 ) ændret fra nuværende status som bygning med følgende anvendelse : Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. Til ny status som bygning med følgende anvendelse: Testhal / Studie for lyd og lysteknik. Primær brug vil være test af Lyd og lys udstyr, samt reparation af dette i undertegnedes firma DMS ( CVR Nr ). Sekundært vil der i bygningen gange årligt være lydoptagelser & live optræden ( Band mm. ) i forbindelse med indspilning, afprøvning og Arrangementer i musikforeningen G-Strengen. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Niels Braager DMS Fagerkærsvej 5, 3630 Jægerspris Tlf / Mail: 35 25

19 Bilag 1: 36 26

20 37 27

21 Fra: Mette Braager Til: Karsten Jakobsen Kopi: Niels Braager - ML Teknik Sendt dato: :01 Modtaget Dato: :01 Vedrørende: Frederikssund komune ansøgning Vedhæftninger: Frederikssund komune ansøgning pdf Hej Karsten Jakobsen Efter aftale sender jeg hermed ansøgning om ændring af status for brug af en af mine bygninger. ( Se vedhæftede ) Da min egen mail adresse pt. ikke virker sender jeg denne fra en anden adrese og du bedes derfor kontakte mig telefonisk hvis du har spørgsmål. ( ) Jeg regner dog med at denne min mail virker inden længe ( i løbet af uge 26 ) Med venlig hilsen Niels Braager 38 28

Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning).

Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning). Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning). Billede af tilbygning med køkken og toilet set fra haven Billede af tilbygning med scene Billede af scene Billeder

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Matr.nr. 8c, 8l og 8i Sigerslvvester

Matr.nr. 8c, 8l og 8i Sigerslvvester Naboorientering Berit Roskvist Jeppesen Sigerslevvestervej 5 3600 Frederikssund Dato 16. februar 2016 Sagsnr. 01.03.00-p19-67-15 Matr.nr. 8c, 8l og 8i Sigerslvvester BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet

Læs mere

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere

Landzonetilladelse. Claus Francke ApS Christianshusvej 185 st. th Hørsholm. Bolig, garage og maskinhus ved Slagslundevej 15, 3550 Slangerup

Landzonetilladelse. Claus Francke ApS Christianshusvej 185 st. th Hørsholm. Bolig, garage og maskinhus ved Slagslundevej 15, 3550 Slangerup Landzonetilladelse Claus Francke ApS Christianshusvej 185 st. th. 2900 Hørsholm Dato 5. juli 2016 Sagsnr. 01.03.00-p19-60-15 Matr.nr. 7b Jørlunde LANDZONE Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Bolig,

Læs mere

1 - Naboorientering Naboorientering. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land»

1 - Naboorientering Naboorientering. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» 1 - Naboorientering Naboorientering «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Dato 5. december 2016 Sagsnr. 01.03.00-P19-100-16 Matr.nr. 25 Jørlunde By, Jørlunde TEAM BYGGESAG Postadresse:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tina og Jan Rasmussen Sigerslevvestervej 18 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Tina og Jan Rasmussen Sigerslevvestervej 18 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Tina og Jan Rasmussen Sigerslevvestervej 18 3600 Frederikssund Landzonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende byggeri ved Sigerslevvestervej 18, 3600 Frederikssund I har søgt om

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Sagsnr Matr.nr. 4i Hørup By

Sagsnr Matr.nr. 4i Hørup By Landzonetilladelse NOROQ ApS Heibergsgade 3 8000 Århus C Dato 6. november 2014 Sagsbehandler KAJAK Sagsnr. 006821-2014 Matr.nr. 4i Hørup By BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Støjskærm

Læs mere

Vilkåret til tilladelsen stilles for at sikre at landskabet kun bliver påvirket af byggeriet når det benyttes til hønsehus.

Vilkåret til tilladelsen stilles for at sikre at landskabet kun bliver påvirket af byggeriet når det benyttes til hønsehus. Landzonetilladelse Kristine Dalbach Svanholm Alle 2 4050 Skibby Dato 27. marts 2015 Sagsnr. 01.03.00-p19-12-15 Matr.nr. 1a og 1ax Svanholm BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Mobilt

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse Agrovi Industrivænget 22 3400 Hillerød Ridebane, maskinhus og lade ved Søgårdsvej 1, 3550 Slangerup Vi giver hermed landzonetilladelse til at flytte ridebanen på 20 x 40 m og til at

Læs mere

Landzonetilladelse. Flemming Thingmand Henriksen Terrænregulering, Ved Gadekæret 19, 3550 Slangerup

Landzonetilladelse. Flemming Thingmand Henriksen Terrænregulering, Ved Gadekæret 19, 3550 Slangerup Landzonetilladelse Flemming Thingmand Henriksen fth@autoimport.dk Dato 7. april 2017 Sagsnr. 01.03.00-p19-111-16 Matr.nr. 2a + 2c Hørup By LANDZONE Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Terrænregulering,

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Hjarup Andersen Ivar Bentsens Vej Holbæk. legeredskaber og overdækning, Tørslevvej 31, 3630

Landzonetilladelse. Jesper Hjarup Andersen Ivar Bentsens Vej Holbæk. legeredskaber og overdækning, Tørslevvej 31, 3630 Landzonetilladelse Jesper Hjarup Andersen Ivar Bentsens Vej 6 4300 Holbæk Dato 1. februar 2016 Sagsnr. 01.03.00-p19-8-16 Matr.nr. 5a Tørslev By BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse HusCompagniet Bagsværdvej 84 2800 Kongens Lyngby Nyt stuehus, ekstra bolig og maskinhal/værksted på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund Vi giver hermed landzonetilladelse til at bygge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund I søgt om landzonetilladelse til at lave en multibane og en

Læs mere

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 )

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Placering af bygningerne Lyseblå = oprindelig bolig Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Gul = gammel stald som nu søges lovliggjort til boligareal (76m 2 ) Lilla = udhus (2001-180 m 2 ) Hvid = garage

Læs mere

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven. ARKITEKTFIRMAET BØGELUND ApS Tornsbjergvej 58 7120 Vejle Øst Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-158-14

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ole Pedersen Kirkemosevej 13 4591 Føllenslev DATO 21. juli 2014 SAGS NR. 326-2014-102529 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette Bed &

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Landzonetilladelse og godkendelse

Landzonetilladelse og godkendelse Landzonetilladelse og godkendelse Landzonetilladelse til café og parkeringsareal på Stengåden, Høveltevej 40, 3460 Birkerød Furesø Kommune har den 9. december 2014 modtaget ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Johan Christian Rosenkrantz Scheel Munkholmvej 376 4060 Kirke-Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte:

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

Sags nr.: 2014-026667 Bjæverskov D. 22.02.2015. Vi har en indsigelse / bemærkning til jeres fremsendte orientering / nabohøring.

Sags nr.: 2014-026667 Bjæverskov D. 22.02.2015. Vi har en indsigelse / bemærkning til jeres fremsendte orientering / nabohøring. Til. Køge kommune. Brian Christiansen - brian.christiansen@koege.dk Byggesagsbehandler Teknik- og Miljøforvaltningen Sags nr.: 2014-026667 Bjæverskov D. 22.02.2015 Vi har en indsigelse / bemærkning til

Læs mere

Sagsnr. 014805-2014. Matr.nr. 5 Nygårde

Sagsnr. 014805-2014. Matr.nr. 5 Nygårde Landzonetilladelse Rambøl Bag Haverne 32 4600 Køge Dato 23. september 2014 Sagsbehandler KAJAK Sagsnr. 014805-2014 Matr.nr. 5 Nygårde BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Militært

Læs mere

Karsten Nielsen. Frederikssund Kommune Fre. 12-03-2015

Karsten Nielsen. Frederikssund Kommune Fre. 12-03-2015 Karsten Nielsen 1 - Bemærkninger fra nabo på Dalvejen 3 Dalvejen 3, 3600 Frederikssund Birthe Mathiasen Mobil nr. 40389509 Mail: Karsten.Nielsen.006@hotmail.com Frederikssund Kommune Fre. 12-03-2015 Vedr.

Læs mere

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten 02-08-2013 13/5126 Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten Landzonetilladelse til et mindre galleri og brugskunstudsalg på ejendommen matr.nr. 34 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Fjordvejen 172,

Læs mere

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten 06-01-2015 14/32918 Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at hæve terræn på mark til brug for vinterfold til heste, opsætte flytbart læskur

Læs mere

Landzonetilladelse til klatrebane

Landzonetilladelse til klatrebane Funky Monkey Park A/S v/ Søren Madsen Østerskovvej 15 6000 Kolding sm@woa.dk Landzonetilladelse til klatrebane Kolding Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en klatrebane/ trætopsbane

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering.

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Christian Riis Sindberg Kallerupvej 5 Kallerup 7790 Thyholm Opførelse af kornsilo på ejendommen Kallerupvej

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Furesø Kommune har den 5. august 2015 modtaget ansøgning om tilbygning til udvidelse af Bed & Breakfast-virksomhed

Læs mere

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse.

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse. Stenvad Put & Take Bjerrevænget 44 7080 Børkop Att.: Allan Lindgaard Nielsen Landzonetilladelse til ændring af eksisterende mandskabsbygning til beboelse. Kolding Kommune har den 3. december 2012 modtaget

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-4-15 25. februar 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30. Per Danielsen Grønbækvej 10 9460 Brovst Per-danielsen@hotmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dansence Kallerup Bakkevej 5 4400 Kalundborg Att.: SørenJensen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019

Kommuneplantillæg nr. 019 Kommuneplantillæg nr. 019 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 for Frederikssund Kommune. For nyt rammeområde LE 6.2. Ridecenter i Over Dråby. Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Frederikssund byråd

Læs mere

BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg

BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af areal på ejendommen matr.nr. 161 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro ud i sø

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro ud i sø Center for Teknik Miljø og Klima Søren Pedersen Kildegårdsvej 19 3100 Hornbæk Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 20.06.2016 Sagsnr. 16/11529 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

AKTIESELSKABET GLERUPS.DK Stensgårdvej 4 9600 Aars Att.: Jesper Glerup glerups@glerups.dk

AKTIESELSKABET GLERUPS.DK Stensgårdvej 4 9600 Aars Att.: Jesper Glerup glerups@glerups.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars AKTIESELSKABET GLERUPS.DK Stensgårdvej 4 9600 Aars Att.: Jesper Glerup glerups@glerups.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en carport og et redskabsrum på ejendommen matr.nr. 130 Mjels, Oksbøl, der ligger på Færgevej 61 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

VS: SV: Ansøgning om tilladelse til udendørs musik. Hej Tove, Denne mail skal med på førstkommende møde i ENT-udvalget under pkt. orientering.

VS: SV: Ansøgning om tilladelse til udendørs musik. Hej Tove, Denne mail skal med på førstkommende møde i ENT-udvalget under pkt. orientering. Tove Have Fra: Joan Pofler Sendt: 8. juli 2016 10:18 Til: Tove Have Emne: VS: SV: Ansøgning om tilladelse til udendørs musik Kategorier: Rød kategori Hej Tove, Denne mail skal med på førstkommende møde

Læs mere

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt garage på ejendommen matr.nr. 35 Hundslev, Notmark, der ligger på Engvej 1, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Peter Mogens Hansen Birkekrogen 5 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten Tlf. direkte: E-mail: llun@lejre.dk

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Påbud. Niels Fred Gudiksen Toftegårdsvej 81 3630 Jægerspris. Påbud om at fjerne byggeri mm ved Toftegårdsvej 81

Påbud. Niels Fred Gudiksen Toftegårdsvej 81 3630 Jægerspris. Påbud om at fjerne byggeri mm ved Toftegårdsvej 81 Påbud Niels Fred Gudiksen Toftegårdsvej 81 3630 Jægerspris Dato xxxxx Sagsnr. 01.05.02-p19-23-15 Matr.nr. 14 Kyndby BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Påbud om at fjerne byggeri

Læs mere

En fælles nabo indsigelse mod at give landzone tilladelse til opførelse af bevægelig målbane i skyde terrænet i Jægerspris.

En fælles nabo indsigelse mod at give landzone tilladelse til opførelse af bevægelig målbane i skyde terrænet i Jægerspris. 1 - Bemærkninger fra naboer - underskriftsindsamling Til BYGGERI OG NATUR Frederikssunds Kommune En fælles nabo indsigelse mod at give landzone tilladelse til opførelse af bevægelig målbane i skyde terrænet

Læs mere

VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem.

VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem. Tove Have Fra: Søren Lück Madsen Sendt: 28. april 2016 10:17 Til: Lena Alber Emne: VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem. Kategorier: Er lagt på sag sag Med venlig hilsen Søren Lück Madsen

Læs mere

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg 20. marts 2015 Sagsnr.: 2015030021 Tlf. direkte: 62259570 energiplaner@naturgas.dk HMN Naturgas I/S' høringssvar

Læs mere

Vi har nu færdigbehandlet jeres ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til rideskole på Karlsgårdsvej 17.

Vi har nu færdigbehandlet jeres ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til rideskole på Karlsgårdsvej 17. Jette Jønsson Niels Olsen Anders Drachmann, advokat Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10. november

Læs mere

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009.

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009. Povl-Erik Frisk Ribe Landevej 22 6510 Gram Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Byg og Bolig Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. november

Læs mere

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 Fax 65 15 14 99 natur-miljo@kerteminde.dk Landzonetilladelse til carport,

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Teis Bjørn Nielsen Holbergsgade 15 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Teis Bjørn Nielsen Holbergsgade 15 4200 Slagelse Teis Bjørn Nielsen Holbergsgade 15 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 98 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Skovvej 35, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Lisa og Carsten Nørgaard Svoldrupvej 165 Østrup 9600 Aars hestedyrlaegen@gmail.com

Lisa og Carsten Nørgaard Svoldrupvej 165 Østrup 9600 Aars hestedyrlaegen@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lisa og Carsten Nørgaard Svoldrupvej 165 Østrup 9600 Aars hestedyrlaegen@gmail.com Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Egegaarden

Grundejerforeningen Egegaarden Grundejerforeningen Egegaarden Referat af bestyrelses møde Tirsdag den 27. August 2013, kl.20 Færøvej 45, Hos Thomas Tang Til stede er Ib, Marc Dalgas, Nina Bruun, Christian Astrup og Afbud, Charlotte

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr.29 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nejs Møllevej 22, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv Jan Hurup-Felby. Landzonetilladelse til genbrugshus

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv Jan Hurup-Felby. Landzonetilladelse til genbrugshus Center for Byer, Ejendomme og Erhverv Jan Hurup-Felby Sag: 2016/07737 006 Id: 020888 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. marts 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

At arealet indgår i jordfordelingssag, hvor ejerne sælger den unoterede og bygningsløse ejendom matr.nr. 27g Nr. Bjert By, Nr.

At arealet indgår i jordfordelingssag, hvor ejerne sælger den unoterede og bygningsløse ejendom matr.nr. 27g Nr. Bjert By, Nr. NaturErhvervstyrelsen Natur & Jordfordeling, Center for Erhverv Att.: Landinspektør Per Øbro, PERBRO@naturerhverv.dk By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr.

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Det ansøgte kræver en byggetilladelse, og må ikke etableres før denne er givet. Ligeledes også med de nødvendige spildevandstilladelser.

Det ansøgte kræver en byggetilladelse, og må ikke etableres før denne er givet. Ligeledes også med de nødvendige spildevandstilladelser. Helene Møller Andersen Bøssevænget 21 Fodby 4700 Næstved Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 3.5.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-26-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Lolland Kommune giver hermed tilladelse til lovliggørelse af hhv. udhus 77 m², samt carport 45 m², i henhold til 35, stk.1 i planloven.

Lolland Kommune giver hermed tilladelse til lovliggørelse af hhv. udhus 77 m², samt carport 45 m², i henhold til 35, stk.1 i planloven. 16. november 2017 Sags-id: 359410 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Langesøvej 22 4175 886 4913 Horslunde 1cv Pederstrup Hgd., Vesterborg 20170931 Landzonetilladelse - Langesøvej 22, 4913 Horslunde,

Læs mere

Byggemyndighed. FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede

Byggemyndighed. FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.naestved.dk Principiel landzonetilladelse til at genopføre et

Læs mere

Borgerhenvendelse 1. Til Ringsted kommune TU. Vedr. kørsel til Kilden i store Bøgeskov.

Borgerhenvendelse 1. Til Ringsted kommune TU. Vedr. kørsel til Kilden i store Bøgeskov. Borgerhenvendelse 1 Til Ringsted kommune TU Vedr. kørsel til Kilden i store Bøgeskov. Vi er mange borgere, som primært bor i Sorø kommune, der færdes i vore skove og andre rekreative områder Bl. a. i Store

Læs mere

Landzonetilladelse - Skelstrupvej 32, 4930 Maribo, matr. nr. 1a Skelstrup By, Hunseby sagsnr

Landzonetilladelse - Skelstrupvej 32, 4930 Maribo, matr. nr. 1a Skelstrup By, Hunseby sagsnr Henry Ebbe Nystedvej 7 4930 Maribo henry@ag-arkitekter.dk Skelstrupvej 32 7753 1412 4930 Maribo 1a Skelstrup By, Hunseby 20170164 Landzonetilladelse - Skelstrupvej 32, 4930 Maribo, matr. nr. 1a Skelstrup

Læs mere

19. august 2014 14/25741. Henriette Frölich Honninghul 3 Kær 6400 Sønderborg

19. august 2014 14/25741. Henriette Frölich Honninghul 3 Kær 6400 Sønderborg 19. august 2014 14/25741 Henriette Frölich Honninghul 3 Kær 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at genopføre lade og dispensation fra 9, stk.6 i lokalplan nr. 9-0109 for Kær-Ormstoft landsbyområde på

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer Susanne og Leif Eskildsen Gærupvej 17 Gærup 6280 Højer Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-231-13 11-02-2014 Landzonetilladelse til at opstille

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Haslev Modelflyveklub att.: Uffe Bindzus e-mail: bubhaslev@gmail.com Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Martin S. Berthelsen Snuhøjvej 2 8881 Thorsø. Landzonetilladelse, samt dispensation fra kirkebyggelinjen.

Martin S. Berthelsen Snuhøjvej 2 8881 Thorsø. Landzonetilladelse, samt dispensation fra kirkebyggelinjen. Martin S. Berthelsen Snuhøjvej 2 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse, samt dispensation

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune Udskrevet: 02-08-2016 16:26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune - - - - -- - 1] D 0't:J iq!l0y Cl....J P3 Pacctol.e. r-a.cqj.z u - to ', Cl... (.-? -;z:. C.:> O e- z; ':I

Læs mere

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Urhøj Smedje ApS Krogvejen 40 4281 Gørlev Att: Heidi Daggaard Johansen Sendt til: heidi@urhoj.dk 3. JULI 2013 LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Matr. Nr. 42m, Grænge By, Toreby, Majbøllevej 166,

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 Mads-Peter Kristensen Dato: 7. december 2015 Enghaven 11 Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere