Klubudvikling og Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubudvikling og Uddannelse"

Transkript

1 Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter Hansen, Hanne Thomsen, Søren Andersen (denne gang deltager Jean Snitily som suppleant). Birger Kyhl holdes orienteret gennem referat. Dagsorden: 1. Fornyelse af gamle licenser 2. Gennemgang af referat fra undervisermødet i Taulov. 3. Status for kurserne: Tidtager/AMB, Teknisk Kontrol og Træner. 4. Miljøofficial. 5. Klublederuddannelse. 6. Juniorlicens 7. Eventuelt, herunder næste møde. Ad 1 MSJ havde udarbejdet en oversigt for hver gren. Den blev gennemgået og rettet til. JS sørger for at udarbejde og udsende licenser i begyndelsen af februar. Hvis der er akutte behov klares de inden da.

2 Udvalget benyttede lejligheden til at sørge for opdatering af reglementet, så det svarer til de nye typer. Det blev aftalt, at den nye G(C) udstedes fra 14 år, alle øvrige er fra 18 år, undtagen D licens der udstedes fra 20 år. HT reviderer teksten til reglementet og fremsender det til reglementsudvalget. JH orienterer HB om disse grænser ved mødet 5. februar. På licenskortene tilføjes den specifikke gren som tekst øverst til venstre. Ad 2 Det havde været et godt møde med omkring 20 deltagere. Disse betragtes som de officielle undervisere, og der accepteres ikke anmeldelse af licenser fra andre undtagen efter særlig aftale med UU. Ad 3 Tidtager: Kursusforløbet er i gang og vi har de første tilbagemeldinger, som tyder på, at det er et godt uddannelsesforløb, der er etableret. Listen over kursister til den næste kurser blev gennemgået og godkendt. TK: SW har fremlagt materiale til vurdering. Det blev godkendt, og man var enige om, at det har en høj standard, som kan fungere som inspiration for materialet til MX og RR. PH tager kontakt med Max Andersen med henblik på at foretage en revision af TK RR/MX på grundlag af SW materialet.. Træner: Der er forslag for både 2011 (Trin 1) og 2012 (Trin 2). det blev aftalt at JH indstiller til HB på mødet 5. februar, at modul 1 gennemføres efterår 2011 med et forventet underskud på kr., som dækkes af UUs udviklingsmidler. Med hensyn til Modul 2, vil UU overlade det til HB at beslutte, om det skal gennemføres forår 2012 med et forventet underskud på kr. JH fremlægger det på HB mødet 5. februar. Ad 4 JH holder kontakt med Dennis Bechmann med henblik på at udvikle et kursus, som kan udbydes fra efteråret Ad 5 JH har fremsendt et notat om klublederuddannelsen, og udvalget er enige om, at arbejde videre ud fra dette forslag. Det er opbygget af 3 moduler, som man foreslår, at deltagerne skal kunne melde sig til uafhængigt af hinanden. Hvert modul skal koste 150,- kr. som ved licenskurser. Hvert modul skal afholdes øst og vest på en hverdag UU har ikke ekspertisen til at udvikle dette kursus selv, men det vil kunne ske i samarbejde med eksperter fra SK er og HB. JH fremlægger forslaget på HB mødet 5. februar, og hvis det godkendes, forventer vi at kunne præsentere et oplæg til Repræsentantskabsmødet. Hvis klubberne tilslutter sig, kunne kurset udvikles til lancering efterår 2011.

3 Ad 6 Juniorlicensen er på plads, og det er nu op til klubberne at benytte denne miulighed. Ad 7 Næste møde finder sted i forbindelse med Repræsentantskabsmødet lørdag formiddag. Jesper Holm 15. januar 2011

4 BILAG Referat fra møde med DMU Uddannelsespanel og undervisere på officialkurser Tid: 8. december 2010 kl Sted: Elbo Hallen, Taulov Deltagere: Jesper Holm (formand), Joy Nordkvist, Peter Hansen, Hanne Thomsen, Søren Andersen samt omkring 20 undervisere. Dagsorden: Ad 1 1. Velkommen 2. Aftensmad Buffet 3. Gennemgang licensstrukturen 4. Gennemgang af administrative opgaver som underviser. 5. Gennemgang af afregningsprincipper 6. Klubbens betaling 7. Gennemgang af TT og TK ( MX OG RR ) 8. Orientering af træneruddannelsen 9. Uddeling af materiale 10. Spørgsmål Der var kommet omkring halvdelen af de inviterede. De der ikke deltog, og som ikke havde meldt afbud, er blevet strøget af listen over undervisere. De kan ikke stå for licensgivende uddannelse i Ad 3 Licensstrukturen er nu opbygget sådan: G (A) Kan erhverves fra 18 år. Omfatter flagofficial/svingdommer, starter, måldommer, ryttergårdschef, banechef, chef for flagofficials. G(B) Kan erhverves fra 14 år. Flagofficial som udnævnes på dagen efter instruktion fra chefen for officials. Der udstedes ikke officialkort. G(C) Kan erhverves fra 14 år. Flagofficial/svingdommer. T Forudsætter erhvervelse af G(A) licens. Træningsleder, holdleder, teknisk kontrol ved træning, miljøofficial ved træning. TT Forudsætter T licens. Tidtager uddannet i brugen af Mylaps/AMB systemet. Den teoretisk uddannelse suppleres med to praktiske løbsafviklinger. For erfarne tidtagere er der mulighed for at erhverve licensen efter deltagelse i et seminar. TK Forudsætter T licens. Teknisk Kontrol kursus i RR og MX.

5 S Forudsætter G(A) licens. Stævneleder. D Forudsætter S licens. Dommer. Kandidater til uddannelsen udpeges af Sportskommisionen indenfor grenen. For alle kurser undtagen D gælder det, at klubberne har ansvar for at udpege deltagere, og efterfølgende ansvar for at sikre sig, at de også i praksis kan udfylde funktionen. Der udstedes licenskort til alt undtagen G(B) licens. For denne skal der til gengæld sammen med dommerrapporten afleveres en liste med navne og adresser over de, der har været benyttet ved et stævne. Ad 4 og 5 For kurser, som DMU UU udbyder vil UU dække rejseomkostninger for underviseren. For kurser, som klubberne arrangerer selv, vil der ikke blive dækket omkostninger. Der betales sædvanlig kilometertakst samt honorar på 150,- for et arrangement. Sammen med afregningsblanketten skal der indsendes den nye deltagerliste, som skal være korrekt udfyldt. Kun hvis den medsendes vil der blive udbetalt honorar. Afregninger, der skal dækkes af DMU skal godkendes af formanden for DMU UU inden de sendes til sekretariatet. Der fremkom et forslag om en fælles kalender på DMU hjemmeside, hvor man kan se, hvilke kurser, der er udbudt, og hvor klubberne også kan få deres kurser på. Dermed kan man dele omkostninger, og flere kursister kan få glæde af tilbuddene. Jesper taler med Kenneth om det. Ad 6 Kursusafgiften for et uddannelsesmodul er 150,- kr. som faktureres klubben i forbindelse med udstedelse af licensen. Hvis der samme dag har været gennemført to uddannelser, eksempelvis G(A) og T, betales 150,- for de deltager, der har gennemført begge kurser. Der betales ikke for uddannelse til D licens. Ad 7 Peter Hansen og Charlotte Lang gennemgik de to nye uddannelser, som begge har særligt fokus på MX og RR. Ad 8 Træneruddannelsen varetages af Birger Kyhl og Joy Nordkvist på vegne af UU. Der er netop afsluttet Modul 1 med stor succes. Det er planen at gentage modul 1 i 2011 og fortsætte med modul2 i Ad 9 De nye cd er med kursusmateriale, afregningsskemaer og andet blev udleveret. Jesper Holm kan kontaktes for udlevering af flere eksemplarer.

6

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere