Laboratorium om børn med inkontinens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratorium om børn med inkontinens"

Transkript

1 Laboratorium om børn med inkontinens December 2013

2 Indhold 1. Indledning Baggrund og relevans Produkter Effekter og monitorering Anvendelighed og bæredygtighed Bilag

3 1. Indledning Som en del af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen er der gennemført fem laboratorier med henblik på at udvikle nye modeller for samarbejde og eventuel opgaveoverdragelse på tværs af kommuner, hospital og almen praksis. Laboratorierne danner rammen om et tværsektorielt udviklingsforløb for ledere på hospital, i kommuner og praktiserende læger. Arbejdsmetoden i laboratorierne fremgår af den samlede evaluering af projektet og er beskrevet i evalueringsrapporten Sundhedsvæsen uden knaster. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune samt repræsentanter fra de praktiserende læger i de deltagende kommuner. Projektet er støttet økonomisk af Videncenter for Velfærdsledelse. Endvidere har Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Midtjylland bevilliget midler til, at understøtte deltagelse fra almen praksis i laboratorierne. I det følgende redegøres for de konkrete modeller og indsatser, som er udviklet i forbindelse med laboratorium 4 om børn med inkontinens (enuresis). Udover disse konkrete resultater har laboratoriet haft en vigtig funktion i forhold til at opbygge og styrke relationer og samarbejde på tværs mellem de deltagende organisationer. Dette er nærmere beskrevet i den samlede evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. 2. Baggrund og relevans 8 % af alle 7-årige har problemer med enuresis, dvs. 2-3 børn i hver 1. klasse er sengevædere. I Randersklyngen behandles disse børn i dag enten ved egen læge eller ambulant på hospital (se bilag 1). Ulempen ved denne ordning er, at børn med enuresis typisk ikke er fysisk syge, men i en periode har brug for vejledning og støtte omkring drikke- og tissevaner. Det er derfor ikke altid hensigtsmæssigt, at denne gruppe af børn behandles på et hospital, da der herved er en risiko for at børnene sygeliggøres unødigt. Samtidig er der i dag et godt vidensgrundlag for behandling af enuresis, der kan danne grundlag for, at indsatsen også kan varetages uden for hospitalsregi. 3. Produkter På denne baggrund er der i laboratoriet udarbejdet en model for, hvordan børn med enuresis i Randersklyngen kan undgå hospitalskontakter. Modellen beskriver arbejdsdeling og kommunikationsveje mellem sundhedsplejerske, egen læge og hospitalet i forhold til børn med enuresis. Dette er illustreret ved et flowdiagram for forløbet ved henholdsvis daginkontinens og natinkontinens (se bilag 2 og 3). Modellen indebærer et skærpet fokus på forebyggelse og tidlig opsporing og betyder, at sundhedsplejen får en ny rolle i forhold til udredning, vejledning og behandling af børn med enuresis. Modellen lægger desuden op til et tættere samarbejde mellem sundhedsplejen og almen praksis omkring børn med enuresis. 2

4 Endelig betyder modellen, at praktiserende læger får mulighed for at bestille undersøgelser på hospitalet vedrørende enuresis uden, at barnet først skal tilknyttes ambulatoriet. På denne måde kan flere forløb gennemføres og afsluttes ved egen læge. For at understøtte modellen er der udarbejdet fælles informationsmateriale til forældre til børn med enuresis (se bilag 4). 4. Effekter og monitorering Der forventes at være følgende gevinster ved modellen: Barnet og familien Færre hospitalskontakter og mindre risiko for unødig sygeliggørelse. Mulighed for opfølgning lokalt ved sundhedsplejen og dermed typisk mindre transporttid for familien. Forebyggelse Skærpet fokus på forebyggelse og en tidligere indsats via sundhedsplejen. Tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud/skole om at give børn gode drikke- og tissevaner. Sundhedsplejen Ny viden og kompetencer, der kan komme mange børn til gode. Helhedsindsats, idet sundhedsplejersken også ser barnet til sundhedssamtaler i skolen. En anledning til øget samarbejde mellem sundhedsplejen og praktiserende læger. Praktiserende læge Mere direkte kontakt til sundhedsplejen, hvilket også kan være relevant i forhold til andre målgrupper. Afslutte flere forløb/hurtigere udredning og visitering Hospitalet Der frigives ressourcer til de komplicerede tilfælde. I forlængelse heraf er der udarbejdet en række målepunkter, der kan anvendes til at følge udviklingen inden for området (bilag 5). 5. Anvendelighed og bæredygtighed Det er vurderet, at den udviklede model både er relevant og anvendelig, og der er derfor igangsat en afprøvning af modellen. Afprøvningen omfatter alle fire kommuner i klyngen og er påbegyndt 1. oktober Afprøvningen evalueres efter 1 år. Det forventes, at modellen vil betyde en mere sammenhængende indsats tæt på børnene og deres familier. Samtidig betyder modellen, at der skal anvendes flere ressourcer i sundhedsplejen i forhold til børn med enuesis. Indledningsvist er det vurderet, at de øgede ressourceforbrug i sundhedsplejen kan modsvares af 3

5 en tilsvarende besparelse på den kommunale medfinansiering på området. Modellens konsekvenser i forhold til aktivitet og udgifter i kommunalt regi er et særligt opmærksomhedsområde, og vil indgå som væsentlige parametre i vurderingen af modellens bæredygtighed på langt sigt. 6. Bilag 1. Flowdiagram over indsatsen, som den så ud før laboratoriet 2. Flowdiagram nyt forløb daginkontinens 3. Flowdiagram nyt forløb natinkontinens 4. Informationsmateriale til forældre 5. Målepunkter 4

6 Bilag 1

7 Behandling af enuresis i dag Forældre henvender sig (Evt. på opfordring fra sundhedsplejerske efter indskolingssamtale.) Enuresislinjen i Skejby Åbent tilbud Egen læge Udredning og behandling. Henviser ved behov for yderligere behov for udredning og behandling. Forløb afsluttes Hospital Udredning og behandling (jf. forløbsbeskrivelse) Udleverer hjælpemidler og hjælper evt. med ansøgning om merudgifter. Speciallæge Forløb afsluttes

8 Bilag 2

9 Dag-inkontinens børn (3-7 år) (29. august 2013) Fokus på inkontinens og afføring i børnehave. Sundhedsplejen formidler viden om inkontinens og gode vaner. Forældre kontakter egen læge Egen læge Vandladning Afføring Vaner UVI (ultralyd) Objektiv undersøgelse: neural, misdannelser (genitalia) Hospital Yderligere udredning og behandling. Fortsætter ved egen læge Væske- og vandladningsskema Ved vandladning > 6 X dagligt og mistanke om resturin (våd hurtig efter toiletbesøg ) henvisning til uroflow, resturinmåling på hospitalet. Svar sendes til egen læge. Gennemgang Forløb afsluttes

10 Bilag 3

11 Nat-inkontinens børn (fra 5-7 år) (17. september 2013) Indskolingssamtale Sundhedsplejen spørger ind til inkontinens. Forældre henvender sig selv 5 års-undersøgelse v. egen læge Sundhedsplejen Følger fælles vejledning Væske- og vandladningsskema (2 X 1 døgn) Vejl. blevejning (1 uge) Samtale Egen læge Følger fælles vejledning Væske- og vandladningsskema (2 X 1 døgn) Vejl. blevejning (1 uge) Objektiv undersøgelse Opfølgning v. sundhedsplejen Ringeapparat (fra 7 år) Instruktion v. sundhedsplejen. (Kontakt til sundhedsplejen - se lokationsnumre nedenfor) Minirin (børn > 6 år) v. egen læge Nyt væskevandladningsskema Egen læge Med væske- og vandladningsskema Objektiv undersøgelse Hospital Yderligere udredning og behandling Opfølgning v. sundhedsplejen Forløb afsluttes Sundhedsplejen orienteres elektronisk Sundhedsplejen, Norddjurs Kommune: Lokationsnummer Sundhedsplejen, Favrskov Kommune: Lokationsnummer Sundhedsplejen, Randers Kommune: Lokationsnummer Sundhedsplejen, Syddjurs Kommune: Lokationsnummer Forløb afsluttes Telefonisk opfølgning efter 1 år v. sundhedsplejen

12 Bilag 4

13 Mere information Har du spørgsmål, så kontakt: Ufrivillig vandladning om dagen Vejledning til forældre

14 Ufrivillig vandladning om dagen Vejledning til forældre Gode råd til opslagstavlen Når barnet er omkring 2 år, begynder hjernen at registrere, når blæren er fuld. De fl este børn kan selv kontrollere, hvornår de skal tisse i 3-4 års alderen. Men ligesom udviklingen af andre færdigheder kan det tage længere tid for nogle børn. Cirka tre procent af de 7-årige har fortsat problemer med daginkontinens altså ufrivilligt tisseri i dagtimerne. Nogle børn har aldrig været renlige, mens andre har været det i en periode. I nogle tilfælde kan det hænge sammen med forstoppelse eller begynde med en urinvejsinfektion. Det er ofte en psykisk og social belastning for både børn og forældre. Symptomer Nogle børn mærker ikke, at de skal tisse. Andre skal tisse så pludseligt, at de ikke når ud til toilettet. De kommer ofte til at dryppe i bukserne. Nogle skal tisse meget ofte men kun små mængder. Der kan være en blanding af både små og store uheld, og nogle mærker slet ikke, at de har tisset og går derfor rundt med våde bukser. Heldigvis er der god hjælp at hente. Behandling Barn og forældre udfylder et væske- og vandladningsskema samt en afføringsdagbog. På dette grundlag planlægges individuel behandling. Klokkeslet til at tisse: Der kan være behov for at sætte klokkeslet på, hvornår barnet skal tisse. Gode råd ved klokkeslet til at tisse: Som udgangspunkt er det vigtigt med gode drikke- og toiletvaner. Gode drikkevaner Drik mellem 1 og 1,2 liter væske i døgnet 7-9 dl drikkes inden kl. 16 (drik eksempelvis to glas til morgen og hav en ½ liter drikkedunk med i skole) Gode toiletvaner Husk at dit barn skal tisse ca. hver 3. time Lær barnet at lytte til de første signaler på, at han eller hun skal tisse og bed barnet om at gå på toilet med det samme. Ro og god tid ved toiletbesøg At sidde afslappet og let foroverbøjet (håndleddene hviler på knæene). Sid med fl ad fod og vandrette lår. Vigtigt med fodstøtte (evt. skammel) Lyt efter strålen. (Husk at tisse i en jævn stråle, der ikke må blokeres) Pres ikke - tisset skal komme ud af sig selv. Prøv eksempelvis at fl øjte eller synge imens. Tilpas tiderne efter barnets hverdag Vær konsekvent Undgå diskussioner med barnet Giv barnet voksenstøtte og forvent ikke, at barnet selv kan klare det Vær tålmodig Brug af timer-ur kan være en hjælp KLIP UD OG GEM Hos drenge, der står op og tisser, skal underbukserne ned til knæene (urinrøret kan blive blokeret, hvis tissemanden hviler på underbuksekanten). Men det er bedst at sidde ned. Ved drenge dup gerne tissemanden med toiletpapir. Barnet skal på toilet som det første om morgenen (også hvis barnet har ble på om natten) Barnet skal altid på toilet før sengetid.

15 Ufrivillig vandladning om natten Vejledning til forældre Hvor kan I skaffe et ringeapparat? Ringeapparat kan købes via apoteket eller direkte hos fi rmaerne: MEQ Mere information Astrid Leisner Henvisning til specialafdeling Hvis den medicinske behandling eller ringeapparatet ikke virker, bliver dit barn via egen læge henvist til specialafdeling. Mere information Har du spørgsmål, så kontakt:

16 Ufrivillig vandladning om natten Vejledning til forældre Gode råd til opslagstavlen Årsager At tisse i sengen (enuresis) er ingen sygdom, men det er ubehageligt for de børn, der gør det. Det er vigtigt at forklare dit barn, at det ikke kan gøre for de natlige uheld. Det hjælper ikke at udlove belønninger, og det er meget forkert at straffe barnet. Tisseriet skyldes ikke psykiske faktorer, som man tidligere troede. Det er ikke alle børn, der vågner, når blæren bliver for fuld. Grunden til, at blæren bliver for fuld, kan være: at barnet producerer for meget urin om natten. Normalt nedsættes urinproduktionen om natten. Det reguleres blandt andet af et hormon ( det antidiuretiske hormon ). Nogle børn, der har problemer med enuresis, udskiller en stor mængde urin om natten. Det skyldes ofte, at det antidiuretiske hormon ikke produceres i tilstrækkelig stor mængde. at blæren er lille. at barnet drikker for meget væske sidst på eftermiddagen og om aftenen. Behandlingsformer Der fi ndes i dag to veldokumenterede behandlingsformer: 1. Medicinsk behandling, som nedsætter den natlige urinproduktion. Denne behandling er velegnet til børn med høj natlig urinproduktion. Egen læge ordinerer medicinsk behandling. 2. Behandling med ringeapparat. Denne behandling er velegnet til børn, der har små blærer, og som ikke vågner ved signal om at skulle tisse. Behandling med ringeapparat strækker sig over 6-12 uger og kræver stor motivation fra både barn og forældre. Desuden anbefales hyppig opfølgning i starten. Begynd i en periode, hvor der er overskud i familien og motivationen er i top. Fx en ferie. Bemærk: Er barnet ikke tørt om dagen, er det vigtigt at vente med behandling af de natlige problemer, indtil dagproblematikken er løst. Som udgangspunkt er det vigtigt med gode drikke- og toiletvaner. Gode drikkevaner Drik mellem 1 og 1,2 liter væske i døgnet 7-9 dl drikkes inden kl. 16 (drik eksempelvis to glas til morgen og hav en ½ liter drikkedunk med i skole) Gode toiletvaner Husk at dit barn skal tisse ca. hver 3. time Lær barnet at lytte til de første signaler på, at han eller hun skal tisse og bed barnet om at gå på toilet med det samme. Ro og god tid ved toiletbesøg At sidde afslappet og let foroverbøjet (håndleddene hviler på knæene). Sid med fl ad fod og vandrette lår. Vigtigt med fodstøtte (evt. skammel) Lyt efter strålen. (Husk at tisse i en jævn stråle, der ikke må blokeres) Pres ikke - tisset skal komme ud af sig selv. Prøv eksempelvis at fl øjte eller synge imens. Ved skolestart har ca. 2-3 børn i hver klasse problemet. Hvis der ikke bliver gjort noget, vil ca. 15 procent af børnene vokse fra problemet i løbet af 1 år. Anbefalinger ved brug af ringeapparat Det er forældrenes ansvar at høre apparatet om natten og få barnet ud på toilet også selv om barnet har tisset færdigt i sengen. Barnet skal være fyldt 7 år. Det er vigtigt, at ringeapparatet bruges hver nat. Det er vigtigt, at barnet sover tæt ved forældre og toilet. Barnet må ikke have ble på. KLIP UD OG GEM Hos drenge, der står op og tisser, skal underbukserne ned til knæene (urinrøret kan blive blokeret, hvis tissemanden hviler på underbuksekanten). Men det er bedst at sidde ned. Ved drenge dup gerne tissemanden med toiletpapir. Barnet skal på toilet som det første om morgenen (også hvis barnet har ble på om natten) Barnet skal altid på toilet før sengetid.

17 Mere information Har du spørgsmål, så kontakt: Væske- og vandladningsskemaet Vejledning til forældre

18 Væske- og vandladningsskemaet Vejledning til forældre Gode råd til opslagstavlen Hvad er et væske- og vandladningsskema? Et væske- og vandladningsskema kan hjælpe lægen og sundhedsplejersken til at se, hvor meget dit barn drikker og tisser samt på hvilke tidspunkter af døgnet, det sker. Hvordan skal jeg udfylde skemaet? Du skal udfylde skemaet i en weekend, hvor dit barn drikker, som det plejer. Det må altså ikke være en weekend, hvor dit barn skal til børnefødselsdag, eller I skal til fest eller noget andet specielt. Det er vigtigt, at det er på et tidspunkt, hvor dit barn selv kan styre, hvornår det vil drikke og gå på toilet. Du skal måle og skrive ned hvor meget og hvornår dit barn drikker hvor meget og hvornår dit barn tisser Det skal du gøre i den lyserøde del af skemaet. Det er vigtigt, at du måler nøjagtigt i ml. Derfor skal du bruge et gennemsigtigt målebæger, der kan måle i ml. Ved tisseri om natten Hvis dit barn bruger ble om natten, skal du veje bleen og skrive vægten i skemaet. Det skal gøres hver morgen i en hel uge. Samtidig skal du skrive ned, hvor meget dit barn tisser om morgenen. Det skal du gøre i den lyseblå del af skemaet. Vær opmærksom på, at hvis dit barn er i behandling med tabletterne Minirin, skal I stoppe med tabletterne, mens I fører væske- og vandladningsskemaet. Hvad skal skemaet bruges til? I aftaler en tid med sundhedsplejersken, hvor I sammen gennemgår skemaet. Oplysningerne i skemaet kan være med til at afklare dit barns drikke- og tissemønster. Ud fra det kan sundhedsplejersken sammen med dig og dit barn lave en plan for behandling. KLIP UD OG GEM Som udgangspunkt er det vigtigt med gode drikke- og toiletvaner. Gode drikkevaner Drik mellem 1 og 1,2 liter væske i døgnet 7-9 dl drikkes inden kl. 16 (drik eksempelvis to glas til morgen og hav en ½ liter drikkedunk med i skole) Gode toiletvaner Husk at dit barn skal tisse ca. hver 3. time Lær barnet at lytte til de første signaler på, at han eller hun skal tisse og bed barnet om at gå på toilet med det samme. Ro og god tid ved toiletbesøg At sidde afslappet og let foroverbøjet (håndleddene hviler på knæene). Sid med fl ad fod og vandrette lår. Vigtigt med fodstøtte (evt. skammel) Lyt efter strålen. (Husk at tisse i en jævn stråle, der ikke må blokeres) Pres ikke - tisset skal komme ud af sig selv. Prøv eksempelvis at fl øjte eller synge imens. Hos drenge, der står op og tisser, skal underbukserne ned til knæene (urinrøret kan blive blokeret, hvis tissemanden hviler på underbuksekanten). Men det er bedst at sidde ned. Ved drenge dup gerne tissemanden med toiletpapir. Barnet skal på toilet som det første om morgenen (også hvis barnet har ble på om natten) Barnet skal altid på toilet før sengetid.

19 Mere information Har du spørgsmål, så kontakt: Afføringsdagbog

20 Dato Type Evt. Movicol Afføring i bukserne Bristolskala for afføringstyper Mandag Tirsdag Type 1 Separate hårde klumper der ligner nødder. Movicol dosis forøges. Onsdag Torsdag Type 2 Pølseform men med klumper. Movicol dosis forøges. Fredag Lørdag Type 3 Ligner en pølse men med revner på ydersiden. Movicol dosis fastholdes. Søndag Mandag Type 4 Ligner en pølse eller orm, smidig og blød. Movicol dosis fastholdes. Tirsdag Onsdag Type 5 Bløde klumper med skarpe kanter (let at få ud). Movicol dosis reduceres. Torsdag Fredag Type 6 Iturevne småstykker. Movicol dosis reduceres. Lørdag Søndag Type 7 Vandig uden klumper. Kun væske. Movicol dosis reduceres.

21 Bilag 5

22 Børn med enuresis - målepunkter til opfølgning på samarbejdet om børn med enuresis Målepunkt Data Ansvarlig for data Effektmål Færre ambulante forløb på hospitalet. Antal ambulante forløb Antal ambulante forløb pr indbyggere fordelt på kommuner. Hospitalet Kortere ambulante forløb Færre udgifter for kommunerne til aktivitetsbestemt medfinansiering Færre hospitalskontakter vedr. væske- og vandladningsskemaer. Barnets status ved afslutning i sundhedsplejen Mindre medicinforbrug Vedr. diagnosekoderne DR329A, DR329B, DF9800, DF9801, DF9802, som ikke samtidig har encoprese (div. DF9810, DF9810 eller DF9812). Målgruppe: 0-15 år. Antal ambulante besøg pr. CPR-nr. (gennemsnit og fordeling) Vedr. diagnosekoderne DR329A, DR329B, DF9800, DF9801, DF9802, som ikke samtidig har encoprese (div. DF9810, DF9810 eller DF9812). Målgruppe: 0-15 år. Aktivitetsbestemt medfinansiering fordelt på kommuner. Vedr. diagnosekoderne DR329A, DR329B, DF9800, DF9801, DF9802, som ikke samtidig har encoprese (div. DF9810, DF9810 eller DF9812). Målgruppe: 0-15 år. Afklares om det kan opgøres. Målgruppe: 0-15 år. Sundhedsplejen opretter et noteemne i Novax Udtræk aftales med Region Midt Forbrug af minirin eller tilsvarende medicin. Virksomt stof er desmopressin. Hospitalet Hospitalet Hospitalet Kommunerne Favrskov Kommune

23 Aktivitet og økonomi Antal henvisninger fra praktiserende læger til sundhedsplejen vedr. enuresis Antal henvisninger fra sundhedsplejen til praktiserende læger vedr. enuresis Antal konsultationer i sundhedsplejen vedr. enuresis Procesmål Øget elektronisk kommunikation mellem egen læge, hospital og sundhedsplejen (korrespondance) Antal cpr-nr Sundhedsplejen opretter et noteemne i Novax Sundhedsplejen opretter et noteemne i Novax Antal konsultationer og antal 1. besøg vedr. enuresis registreres i Novax. Antal cpr-nr. som konsultationerne omfatter opgøres. MedCom trafik til sundhedsplejens lokationsnummer. Opgørelse kan findes på Kommunerne Kommunerne Kommunerne Kommunerne Baseline Opgøres første gang for perioden 1. januar 31. august Opfølgning Pr. 30. marts 2014 (gruppen mødes ultimo april 2014). Samlet opgørelse pr. 31. august 2014.

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Vandladningsskema. Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning

Vandladningsskema. Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning sskema Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig lig vandladning VANDLADNINGSSKEMA Navn: Dato: Klokkeslet Drukket (noteres i (noteres i Lidt Meget Utæthed Tissetrang Ja Nej Aktivitet

Læs mere

Hvad er en urinvejsinfektion?

Hvad er en urinvejsinfektion? Patientinformation Hvad er en urinvejsinfektion? Børneambulatoriet 643 HVORDAN STILLES DIAGNOSEN URINVEJSINFEKTION? Ud fra: symptomerne stix af urin og evt. mikroskopi af samme dyrkning af urinen. Det

Læs mere

Vandladningsskema. Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning

Vandladningsskema. Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning sskema Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning sskema Dato: Klokkeslet Drukket (noteres i ) (noteres i ) NotEr på skemaet: Hvor meget du drikker i smægden

Læs mere

Blære- og bækkenbundstræning

Blære- og bækkenbundstræning BET-07- Blære- og bækkenbundstræning For kvinder Blæren.dk ASTELLAS PHARMA, Kajakvej, 770 Kastrup Telefon 0, Fax, E-mail: kontakt.dk@astellas.com, www.astellas.dk Facts om inkontinens Du skal ikke have

Læs mere

Renlighed. - farvel til bleen. En vejledning fra Sundhedsplejen. Oktober 2013-10-03

Renlighed. - farvel til bleen. En vejledning fra Sundhedsplejen. Oktober 2013-10-03 Renlighed - farvel til bleen En vejledning fra Sundhedsplejen Oktober 2013-10-03 Hvordan fungerer vandladning og afføring? Et spædbarn tisser mange gange om dagen og det sker helt ubevidst. Når blæren

Læs mere

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og

Læs mere

Forstoppelse. Til patienter og pårørende. Vælg farve. vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Børne- og ungeklinikken

Forstoppelse. Til patienter og pårørende. Vælg farve. vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Børne- og ungeklinikken Til patienter og pårørende Forstoppelse vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken Hvor tit har børn normal afføring? Hvad er forstoppelse?

Læs mere

Oversigt over spørgeskemaer som anbefales anvendt ved udredning for urin og afføringsinkontines

Oversigt over spørgeskemaer som anbefales anvendt ved udredning for urin og afføringsinkontines Oversigt over spørgeskemaer som anbefales anvendt ved udredning for urin og afføringsinkontines Nedenstående skemaer er gennemgået og udvalgt på baggrund af en faglig gennemgang af eksisterende spørgeskemaer.

Læs mere

Blære- og bækkenbundstræning

Blære- og bækkenbundstræning BET-0668- Blære- og bækkenbundstræning Til mænd Denne brochure er udarbejdet af Astellas Pharma i samarbejde med fysio- og uroterapeut Hanne Ryttergaard, Kontinensklinikken i Roskilde. ASTELLAS PHARMA,

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Vandladningsskema Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning

Vandladningsskema Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning sskema Mit navn: Dette vandladningsskema anvendes til børn med ufrivillig natlig vandladning sskema N o t E r p å s kema E t : Hvor meget du drikker i smægden i, hver gang du går på toilettet Utæthedens

Læs mere

Væske- og vandladningsskema

Væske- og vandladningsskema Patientinformation Væske- og vandladningsskema Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Kontinensambulatoriet .. 2 Vejledning til Væske- og vandladningsskema Navn: Dato: Vejledning

Læs mere

Forstoppelse og afføringsinkontinens

Forstoppelse og afføringsinkontinens Pædiatrisk Afdeling Forstoppelse og afføringsinkontinens Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er forstoppelse? Forstoppelse er en tilstand, hvor afføringen bliver fastere og mere knoldet. Barnet

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed...

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter

Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet din ene nyre

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af væske- og vandladningsskema for børn.

Vejledning i udfyldelse af væske- og vandladningsskema for børn. Vejledning i udfyldelse af væske- og vandladningsskema for børn Version: 13-01-2017 Vejledning i udfyldelse af væske- og vandladningsskema for børn. Et væske- og vandladningsskema er en dagbog over barnets

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Guide: Sov godt - og undgå overvægt

Guide: Sov godt - og undgå overvægt Guide: Sov godt - og undgå overvægt Motion og slankekure er ikke nok. Vil du have styr på vægten, skal du sove nok. Dårlig søvn giver nemlig overvægt, siger eksperterne. Af Line Feltholt, januar 2012 03

Læs mere

Patientvejledning. Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema. Mænd

Patientvejledning. Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema. Mænd Patientvejledning Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema Mænd Dette hæfte indeholder et drikke- og vandladningsskema, som har til formål at beskrive dit drikke- og vandladningsmønster over døgn.

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til!

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til! Kære Vi glæder os til, at du skal begynde her i Herslev Børnehus Vi byder dig velkommen dag d. /, kl. hvor vil tage imod dig og din mor og far. Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDSAFDELINGEN Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning søg råd og vejledning - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune Har du problemer med ufrivillig vandladning? Over 400.000 kvinder og mænd,

Læs mere

Information Tinnitus

Information Tinnitus Information Tinnitus Hørerådgivningen Tinnitus Denne pjece er til dels udfærdiget for at give en kort information om tinnitus, dels for at give dig en inspiration til hvordan du kan arbejde med din tinnitus.

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Post polio og Vandladningsproblemer. Lise Kay Overlæge, PTU

Post polio og Vandladningsproblemer. Lise Kay Overlæge, PTU Post polio og Vandladningsproblemer Lise Kay Overlæge, PTU Min historie kort Født 1952 1974 gift 1978 læge 1976/79 børn 1995 speciallæge i urologi 1997 overlæge Slagelse 1998 ledende overlæge 2009 overlæge

Læs mere

Syv tegn på at du får for lidt søvn

Syv tegn på at du får for lidt søvn Syv tegn på at du får for lidt søvn 1. Du er afhængig af et vækkeur. 2. Du bliver døsig og træt når du kører bil. 3. Du er afhængig af kaffe. 4. Du laver fejl. 5. Du er glemsom. 6. Du er i dårligt humør

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Kære forældre til kommende skovbørn

Kære forældre til kommende skovbørn Privat Skovbørnehaven Mariehønen Skovbrynet 44 2800 Lyngby Telefon 30965035 E-mail: Bestyrelsen: kontakt@mariehoenenprivat.dk Leder: mariehoenen@mariehoenenprivat.dk NORMERING: Vi er 5 voksne og 27 børn.

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag.

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag. Dilemma Formålet med nedenstående dilemma cases, er at skabe dialog om den fagprofessionelles relation og samvær med børn, i personalegrupperne i alle børnehuse. For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedsplejen Sundhedsplejen i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedspleje er et tilbud til gravide og børnefamilier Formål at børn og unge får mulighed for et sundt liv at skabe forudsætninger

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Det er livsfarligt at få for lidt søvn

Det er livsfarligt at få for lidt søvn Det er livsfarligt at få for lidt søvn En god nats søvn betyder meget for, hvordan man har det både hjemme og på arbejde. Det viser den viden, vi i dag har om søvnens betydning. For lidt og for dårlig

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

Kære forældre Til kommende skovbørn.

Kære forældre Til kommende skovbørn. Kære forældre Til kommende skovbørn. Her er nogle informationer om skovbørnehaven, som vi håber I finder nyttige. NORMERING: Vi er 5 voksne og 26 børn. Privat Skovbørnehaven Mariehønen Hummeltoftevej 139

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Patientvejledning. Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema. Mænd

Patientvejledning. Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema. Mænd Patientvejledning Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema Mænd Dette hæfte indeholder et drikke- og vandladningsskema, som har til formål at beskrive dit drikke- og vandladningsmønster over døgn.

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Simba idet vi ønsker at stimulere Simba s behov som hund således at Simba ikke lider afsavn iforhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

FYS. efter operation i lænderyggen

FYS. efter operation i lænderyggen Information fra fysioterapeuterne I det følgende kan du (i hovedtræk) læse gode råd og vejledninger i forhold til arbejde, fysiske aktiviteter og træning efter en operation i lænderyggen. Dagen efter operationen

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Velkommen i Børnehuset

Velkommen i Børnehuset Velkommen i Børnehuset Tanderupvej 49 5591 Gelsted Tlf. 8888 5475 Personale Alice Fabricius - Leder Pia B. Hansen - Konstitueret souschef Dorthe Andersson - Pædagog Annette Jakobsen - Medhjælper Ann Madsen

Læs mere

Patientvejledning. Inkontinens. Træning af blæren (blæretræning )

Patientvejledning. Inkontinens. Træning af blæren (blæretræning ) Patientvejledning Inkontinens Træning af blæren (blæretræning ) Hvis du er generet af hyppige og små vandladninger, kan træning af blæren hjælpe dig med at genvinde kontrollen over blæren, og med at nedsætte

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen Patientinformation Information om fjernelse af et stykke af endetarmen - Rectumresektion Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af et stykke endetarm (rectumresektion) Rev. mar.

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Laserbehandling af forstørret blærehalskirtel - laser TUR-P

Urologisk Afdeling - Fredericia Laserbehandling af forstørret blærehalskirtel - laser TUR-P Urologisk Afdeling - Fredericia Laserbehandling af forstørret blærehalskirtel - laser TUR-P Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en forstørret blærehalskirtel? Alle mænd har en blærehalskirtel.

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Kære forældre Til kommende skovbørn.

Kære forældre Til kommende skovbørn. Privat Skovbørnehaven Mariehønen Hummeltoftevej 139 2830 virum Telefon 2546 2830 e-mail: Bestyrelsen:kontakt@mariehoenenprivat.dk Børnehaven:mariehoenen@mariehoenenprivat.dk NORMERING: Vi er 5 voksne og

Læs mere

Korsbåndsrekonstruktion

Korsbåndsrekonstruktion Patientinformation Korsbåndsrekonstruktion Behandling af skade på korsbåndet Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Korsbåndet Du har fået en skade i dit knæled, som har medført, at dit korsbånd

Læs mere

Tema MitHelbred på din ipad

Tema MitHelbred på din ipad Tema MitHelbred på din ipad Sofus 18. oktober 2015 Side 1 Vejledning til Besøglægen.dk e-portal Første besøg Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at

Læs mere

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Børneafdelingen Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Rumle www.koldingsygehus.dk Projekt-ID: S-2012 0016 Deltagerinformation til

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Væske- og vandladnings-skema, børn Version: :13

Væske- og vandladnings-skema, børn Version: :13 Væske- og vandladnings-skema, børn Version: 06-04-2017 17:13 Vejledning og skema-materiale findes i web-mappe. Revision: 06-04-2017 1) Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-04-06.pdf 2) Nyt afsnit

Læs mere

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær Patientinformation Grå Stær Information om ambulant operation for grå stær Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Operation på 1. øje i Øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg dag den 20 kl Medbring

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Guide: Sådan får du den bedste søvn

Guide: Sådan får du den bedste søvn Guide: Sådan får du den bedste søvn Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin kan være en midlertidig løsning på dine søvnproblemer Af Torben Bagge, 4. november 2012 03 Sov godt - med eller

Læs mere

Patientvejledning. Nedgroet negl

Patientvejledning. Nedgroet negl Patientvejledning Nedgroet negl Tilstanden skyldes som regel, at neglene på et tidspunkt er blevet klippet forkert, men for stramme sko kan også være årsagen. Oftest er det en eller begge storetåsnegle,

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Ambulant fødsel den første tid hjemme

Ambulant fødsel den første tid hjemme I er blevet udskrevet fra Fødegangen efter ambulant fødsel. Med denne pjece vil vi give jer relevante informationer og vejledning til den første tid hjemme. KONTAKT I DE FØRSTE DAGE Dagen efter fødslen

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken Aarhus Universitetshospital NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende nogle

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere