Godt at vide som stævneleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt at vide som stævneleder"

Transkript

1 Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende mandskab og de deltagende løbere. En stævneleder skal kunne uddelegere arbejdet til sine funktionsledere, som han/hun må kunne stole på. Stævnelederen er den, der har overblikket, og en velgennemtænkt tids- og mandskabsplan er med til at sikre, at planen overholdes. Reglement Det er vigtigt at kende det gældende DOF-reglementet, hvor retningslinierne for det pågældende stævne er beskrevet. Link fra DOFs hjemmeside: Her er bl.a. beskrevet, hvad indbydelsen og instruktionen skal indeholde, og hvilke tidsfrister, der skal overholdes. Stævnet skal klassificeres (fra 1 til 5 stjerner), og det skal bestemmes, hvilke klasser, der skal tilbydes. Det kan være en hjælp at bruge DOFs vejledning Værd at vide som Stævnekontrollant, som er at finde på DOFs hjemmeside under vejledninger. Vær i god tid I god tid skal stævnelederen sikre sig, at 1) Skovtilladelsen er i orden. Tilladelsen udleveres normalt af Dan Haagerup. 2) Der er et brugbart kort (eller revision er aftalt) 3) Der er udpeget en banelægger (som kender reglerne for god banelægning) 4) Der er udpeget en stævnekontrollant, som kender sit ansvar (gerne fra samme klub) 5) Der er udpeget en banekontrollant (aftales med banelæggeren) (hvis du vælger en indspist person, risikerer du nemt ikke få et uvildigt syn på banerne og det falder tilbage på stævnelederen/banelæggeren) 6) Der er fundet en egnet stævneplads/parkering 7) Der er fundet en dommer, som kender og forstår reglementet. At være i god tid giver sjælefred. Fornøjelsen bliver meget større, når man har tid til at planlægge et godt stævne. Find dine hjælpere (funktionsledere) i god tid, så de også kan planlægge. Ofte er det små fejl, der vil blive husket, fordi deltagerne fokuserer på dem. Og de opstår, når tiden er knap! Indbydelsen Indbydelsen skal offentliggøres på nettet (via THOK webmaster) senest 10 uger før tilmeldingsfristen, og samtidig skal der etableres link fra DOFs hjemmeside og O-service til indbydelsen (THOK O-serviceansvarlig). Før indbydelsen sendes ud, skal alle kravene i flg. DOF-reglementet (se ovenfor) til indbydelsen kunne besvares. Det vedrører detaljer om: 1. Arrangør 2. Navn og klassifikation af stævnet (1 til 5 stjerner) 3. Dato og stævnetid (første start) 4. Løbsområde 5. Mødested

2 6. Kortet (målestoksforhold, kvalitet og trykning) 7. Terrænbeskrivelse 8. Klasser 9. Kontrol (SPORTident) 10. Start 11. Afstande 12. Børnebane 13. Service 14. Tilmelding (tilmeldingsfrist/evt. mulighed for eftertilmelding)/startafgift 15. Stævneleder 16. Banelægger 17. Kontrollanter 18. Dommer (skal være erfaren og kende reglementet) Instruktionen Instruktionen skal offentliggøres senest 3 døgn før stævnets start, dog senest 7 dage før stævnet ved A- stævner. Se igen detaljerne i DOFs reglement. Der skal være oplysninger om 1) Kørevejledning 2) Oversigt (bad, omklædning mm) 3) Afstande (mellem P-plads, stævneplads, start, bad mm) 4) Klasser (banelængder og postantal mm) 5) Kontrol (SPORTident) 6) Kortet (forbudte områder, afvigelser til kortet mm) 7) Postbeskrivelser (placering på kort, løse beskrivelser) 8) Start 9) Mål (maxtid mm) 10) Overtrækstøj 11) Præmier (til hvem og hvornår) 12) Ordensregler 13) Dispensationer (evt. rettelser i forhold til reglement og indbydelse) 14) Dommer Startlisten Startlisten skal offentliggøres på løbets hjemmeside senest 2 døgn før stævnets start. Startlisten ophænges også på stævnepladsen og ved start. Banelængder og postantal skal fremgå af listen. Mandskabsplan En vigtig opgave for stævnelederen er at uddelegere opgaverne til en række funktionsledere, som hver især er ansvarlige for deres opgaver. På et funktionsledermøde, hvor stævnekontrollanten og banelæggeren er til stede, aftales de nærmere detaljer. Hvem, der skaffer mandskab, bestemmer stævnelederen. Et regneark med navne og funktioner vil være nyttig for at skabe overblik. Lægges tids-/bemandingsplanen på hjemmesiden med løbende opdateringer vil megen kommunikation via tlf og kunne undgås, og det synliggøres samtidig, hvem der hjælper til. Her er et eksempel:

3 Bemandingsliste pr Funktionsledere er fremhævet Ugen før Ugen før Ugen før Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Søndag Søndag Søndag Funktion Pakning af kort Trykning af baner og post definitioner Udarbejdelse af startliste Kørsel af materiel Opsætning stævneplads Skiltning Udsætning poststativer Udsætning SI enheder Parkering Start Tidspunkt Navne A A x B B x X C C x X D D x x x x x E E x x F F x X G G x x X H H x x I I x x J J x K K x x L L X x M M N N O O P P Q Q R R S S T T x x x U U V V x X X x Y Y X Z Z X Æ Æ X Ø Ø X Å Å x A B x B C x C D D E E F F G G H H I I J J K

4 Bemandingsliste pr Funktionsledere er fremhævet Funktion Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag Beregning Resultat ophængning Åbne baner Børnebane Børne parkering Kiosk Væske Præmie uddeling Tidspunkt Navne A A B B x C C D D E E F F x G G x X H H I I J J K K L L M M x N N x O O x P P x Q Q x R R x S S x T T X U U X V V X X Y Y Z Z Æ Æ Ø Ø Å Å A B B C C D x D E x E F x F G x G H x H I x I J x J K x Post indsamling

5 Tidsplan Da korttegning, banelægning, fremskaffelse af mandskab mm tager tid, er det vigtigt at være i god tid med planlægningen. En rutineret klub kan godt med kort varsel stable et stævne på benene; men den største tilfredsstillelse fås, når alle procedurer er gennemtænkte, og så lidt som muligt er overladt til tilfældighederne. Der opstår altid uforudsete hændelser på løbsdagen, og derfor er det vigtigt, at have overskud til at kunne tackle alle de akutte problemer uden at skulle løse andre opgaver, som kunne være ordnet for længe siden. Materiel I god tid bestilles materiel hos depotet (Dan Haagerup), som kan hjælpe med at finde en transportør af udstyret til stævnepladsen. Her nævnes: Beregnervogn (kræver bil med træk) Telte til kiosk, salg af åbne baner, børnebane, børnepasning, stævnekontor Resultattavler Snizling og o-skærme til vejvisning til stævneplads, start, mål, afspærring mm Skilte til parkering Generatorer til computere og kiosk Borde til kiosk, salg af åbne baner, stævnekontor og præmieuddeling Start- og målbanner Ure til starten Affaldssække Væskebeholdere og bægre til stævneplads og på de lange baner Præmieskammel til stævner med medaljeoverrækkelse (kan lånes hos FIF Hillerød) Detaljer Der er en række detaljer, der skal tages stilling til, ofte inden indbydelsen/instruktionen offentliggøres. Afmærkning. Afmærkning af mødested markeres ofte ved en landevej med en o-skærm. Afmærkning til stævneplads og start er oftest markeret med plaststrimler (snizling). Klasser. Til de fleste stævner er udbuddet af klasser fastlagt på forhånd; men der er ofte valgfrihed mht. til enkelte klasser og åbne baner. Udbuddet skal klart fremgå af indbydelsen og tilmeldingen via O-service. Eftertilmelding/vakante pladser. Der kan oprettes et antal vakante pladser i startlisten, hvor evt. eftertilmeldte løbere kan placeres. Det skal dog fremgå af indbydelsen, at eftertilmelding er mulig. Alternativt kan eftertilmeldte starte før den normale første start. Typisk kræves 3 x normal startafgift, for en eftertilmelding. Startafgift. Typisk skelnes mellem afgift for ungdomsløbere (-20), voksne (21-) og åbne baner. Bestyrelsen har det afgørende ord. Parkering. Er der plads til alle biler? Er der P-vagter nok? Overholdes færdselsloven? Tilladelse til parkering? P-afgift? Stævnepladsindretning. Der skal udarbejdes en plan for indretningen af stævnepladsen, så de forskellige funktioner er placeret logisk og bekvemt i forhold til hinanden. Start. Kort med eller uden navne-labels? Labels på kortene giver sikkerhed mod tyvstart, hvis nogen springer en start-boks over. Ikke-startede løbere registreres nemt vha. de kort, som ligger tilbage efter sidste start. Briknummer-check er overflødig ved fremkald i første startboks. Lejebrikker til forhåndstilmeldte løbere udleveres bedst i 1. startboks (kræver koordination med beregningen). Opslagstavle med startliste og kort ved start. Husk at synkronisere start-ure med stævnetiden, og sæt dig ind i bip-funktionen i god tid.

6 Børnebaner. Børnebaner fungerer uafhængigt af resten af stævnet. Det bør være gratis at deltage, og tilmelding foregår på løbsdagen. Husk små præmier til alle gennemførende deltagere. Undertiden går børnebanen (som er snizlet) gennem løbsområdet, hvorfor evt. ledsagere må vente, til de selv har løbet deres bane. Dette bør fremgå af instruktionen. Åbne baner. En velegnet metode er, at løbere på dagen køber en åben bane på stævnepladsen, og at de som bevis medbringer en seddel til starten med banenummer, hvorefter de får udleveret den pågældende bane ved put-and-run -start. Antallet af trykte åbne baner skal selvfølgelig kendes i salgsstedet for de åbne baner. Løberens navn, klub og briknr. registreres hurtigst muligt i beregningen. Opslagstavler. Inden start skal indbydelsen/instruktionen og startlisten opsættes på stævnepladsen og ved start. Ved individuelle konkurrencer opsættes et eksemplar af kortet ved start. Mål. Må kortene beholdes, eller skal de deponeres til sidste start er gået? Er der flere mål stemplingsposter, SKAL de være synkroniseret. Sørg for at sluse løberne forbi brik-aflæsningen, så ingen glemmer at få aflæst brikken. Væske. Væske anbringes i umiddelbar nærhed af brikaflæsningen. Og for det meste er der også væske i skoven på de længste baner (jfr. reglement). Toiletter. Der bør være toiletmuligheder. Pavillon-telte med spande er en ok løsning. Bad. Angiv muligheder for bad. (Klubhus, skole, Kattegat mm) Stævnekontor. Ved stafetter mm udleveres klubposer med lejebrikker og brystnumre i stævnekontoret. Stævnelederen bør kunne findes af alle løbere, enten via stævnekontoret, mobiltlf. eller anden synliggørelse. Resultater. Resultater bør hænges op på stævnepladsen med jævnlige opdateringer. Specielt bør det offentliggøres, hvornår evt. præmier uddeles. Resultaterne (gerne med stræktider) offentliggøres også på løbets hjemmeside hurtigst muligt efter løbet. Udprintning af resultatlister blokerer for den løbende udskrivning af stræktider, og derfor bør flere computere overvejes. Det afhænger dog af stævnets størrelse. Affald. Sørg for rigeligt med skraldeposer til affald. Det letter oprydningsarbejdet, når stævnepladsen skal efterlades i ulastelig stand. Kiosk. Aftal i god tid, hvem der skal stå for kiosken. Den kiosk-ansvarlige aftaler selv med leverandører af kager mm. Mobiltelefoner. Det kan være nyttigt, at stævnelederen sørger for at alle relevante personer bærer mobiltelefoner, og at numrene er fordelt (Stævneleder, stævnekontrollant, banelægger, banekontrollant, dommer, åbne baner, start). Naboer. Tænk på evt. naboer, som kan generes i forbindelse med stævnet. Kontakt dem inden løbet for at skabe en god stemning. Giv f.eks. en flaske vin eller et orienteringskort. Det er meget vigtigt at sporten bevarer et godt image, og det opnås bl.a. ved lidt betænksomhed. Natløb. Ved natløb skal der skaffes lys (f.eks. 200 W arbejdslamper) til stævneplads og start. Det kræver måske en ekstra generator. Hvis det er forsvarligt (brandfare), kan en række havelys i alfolie vise vej mellem p-plads, stævneplads og start. Principper En stævneleder kan egenhændigt træffe afgørende beslutninger; men hvis reglementet overtrædes eller anses for overtrådt, kan løberne protestere. Hvis en uoverensstemmelse ikke kan løses, må dommeren træffe den endelige afgørelse. Det er vigtigt at være principfast. Hvis eftertilmelding ifølge indbydelsen ikke er mulig, skal det respekteres, idet der må henvises til åbne baner. Ellers er oplysningen om eftertilmelding helt overflødig. Sportslige hensyn og fair konkurrence bør have højeste prioritet.

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 OK Øst Birkerød byder velkommen til den nye internationale Danish Spring Chase and Relay weekend: Lørdag 24. marts 2012: Danish Spring Chase i Tokkekøb Hegn

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Mesterskabsguiden UV-rugby

Mesterskabsguiden UV-rugby Mesterskabsguiden UV-rugby Indholdsfortegnelse 1 Ansvarsområder... 2 2 ALFA OMEGA... 3 3 Information... 4 4 Økonomi... 6 5 Teknik... 7 6 Dommere... 8 7 Bespisning... 9 8 Overnatning... 10 9 Øvrige opgaver...

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere