W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K"

Transkript

1 Odense, 1. March 2016 Beretning 2015 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen havde i januar medlemmer, i januar medlemmer. Medlemmerne fordeler sig på 31 familiespejdere, 34 mikro, 42 mini, 37 junior, 48 trop, 19 klan og 50 ledere. Der er venteliste i alle grene, undtagen trop og klan. Stjernegruppen har i 2015 holdt medlemsantallet og har formodentligt nået den størrelse som er mulig for en spejdergruppe med et spor per gren. Til gengæld er ventelisten steget til 101 potentielle spejdere, heraf 51 mikroer, 30 minier, 16 junior og 4 trop, mod 73 på venteliste i januar 2015 og 43 i januar Ventelisten er på to år vokset med 150 procent. Ledere Stjernegruppen har 50 ledere i både januar 2016 og januar Vi er ved at bygge et systematisk lederrekrutteringsprogram, fordi vi ønsker at styrke ledelsen i enkelte grene og ellers at oprette to spor i de fleste grene. Blandt andet har Karen Eltang, Mikkel Højlund, Anders Hedevang samt Kristine Øe rekrutteret ledere ved studiestart. Der er generelt en flaskehals med at få ledere, der vil tage det overordnede ansvar for en gren. Vi har budt velkommen til Marlene Porsgaard i Mikro; Morten Grove, Ulrik Øe, Nick Bach i Mini; Frederik Meyer og Marie Moldt i Junior, samt Pia Rasmussen i Troppen. Rigtig hjertelig velkommen til jer! Vi har sagt farvel til Bent Hansen i gruppeledelsen, Kasper Mouridsen og Ida Emilie Nielsson i Klanen; Jan Taudal i Junior, samt Kirsten Zwisler i Mikro. Hjertelig tak for en stor indsats. Vi anslår, at de frivillige ledere i Stjernegruppen har brugt cirka timer på spejderarbejde i Det svarer til næsten 12 fuldtidsårsværk med en værdi på 4-5 millioner kroner.

2 Side 2 af 12 Økonomi Stjernegruppen havde indtægter i 2015 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen havde omkostninger i 2015 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen kom derfor ud af 2015 med et driftsoverskud på cirka kr. mod et budgetteret driftsunderskud på Overskuddet skyldes blandt andet en forsinkelse i udarbejdelsen af Stjernegruppens nye hjemmeside, som der var afsat kr. til i 2014, og en udskydelse af Special Scout Services, som der var afsat kr. til i Disse aktiviteter (og derved udgifter) skubbes til Derudover har vi i 2014 været heldige med pæne overskud på vore indtægtsbringende aktiviteter - eksempelvis Sct. Hans, som har kompenseret for et mindre kommunalt tilskud. I de sidste tre år har Stjernegruppens indtægter stabiliseret sig på et niveau omkring kroner per år. Underneden er der en del ændringer: Kontingentindtægten er vokset med mere end kroner takket være flere medlemmer og godt kassererarbejde; offentlige tilskud har holdt sig konstant, mens egne indtægter er faldet med kroner, primært på grund af mindre fondsbevillinger. Egne indtægter dækker dog over store forandringer: Indtægter fra juletræssalg er faldet bort, mens Gårdsalg, Sct Hans fest og til dels Spejderlotteri har vokset sig store. Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2014 på cirka 3,361 millioner kroner. Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på cirka kroner og et boliglån i Sparekassen Fåborg på cirka kroner. Det samlede afdrag var i 2014 på cirka kr. Kommunikation Stjernegruppen kommunikerer i dag gennem mange medier: hjemmeside, flere Facebook-sider, mail og SMS. Hjemmesiden ( har fået et nyt flot design og er blevet relanceret i efteråret Der mangler dog stadig at blive lagt en del information ind på siden. Stjernegruppen har i dag et aktivt Facebook-fællesskab ( samt en aktiv Facebook-gruppe ( samt grenspecifikke Facebook-sider for Mini (åben), Junior (lukket), Trop (lukket) og Klan (lukket). Handlingsplan 2015 Handlingsplanen består af 40 arbejdsopgaver, heraf de to fede : Udviklingsprojekt godkendt og Udviklingspilotprojekt gennemført. Status blev at Udviklingsprojektet blev godkendt og at udviklingspilotprojekt er under gennemførelse.

3 Side 3 af 12 Af alle 40 opgaver gennemførte vi de 34 opgaver, heraf 5 delvist, mens 6 ikke blev gennemført. Alle planlagte spejderaktiviteter blev gennemført i flyvende stil, blandt blev der gennemført to Special Scout Services i 2015, heraf et i samarbejde med True North. Hjemmesiden blev efter nogle tilløb opdateret med et flot nyt design den 1. februar 2016, men mangler stadig en del indhold. Vi fik ikke gennemført kanoinstruktørkursus og førstehjælpskursus samt fundraising til Grejlade II. Hjemmeside og Special Scout blev udskudt til Vi deltog ikke I Skibhusfestivalen. Jeg ved ikke om vi har deltaget i store løb og kan ikke huske om vi deltog i Skibhus festivalen. Bestyrelsen Bestyrelsen består af formand Ole Strøm Pedersen, kasserer John Reib, gruppeleder Claus Kastberg, gruppeleder Troels Rossen, forældre Jeppe Bæk, Pia Hansen, Eva Becher og Niels Ejskjær, Søkyndig Rikke Molin og ung Mille Bøtchiær. Gruppeudviklingsprojekt: I efteråret 2015 tog vores gruppeudviklingsprojekt fart. Målet med projektet er at reducere vores venteliste, det vil vi gøre ved, at lave ekstra spor i mikro-, mini- og juniorgrenen. Til at understøtte dette vil vi gerne ansætte en ledertræner der skal være behjælpelig med lederrekruttering og udvikling. På sigt skal vores medarbejder medvirke til udvikling af aktiviteter der kan understøtte ansættelsen økonomisk. I alt er vi nået ganske langt i processen, med stor hjælp fra Rolf Møller Nielsen med velvillig støtte fra Det Danske Spejderkorps (DDS). På den økonomiske front er vi nået knap så langt, men vi er godt på vej. Vi har undervejs fået inspiration i Sverige fra Sollentuna Södra Scoutkår i Sverige med mere end 500 medlemmer og fra forretningsfører Torben Kjeldsen fra Randers Gymnastiske Forening. Og sidst men ikke mindst får vi stor hjælp og opbakning fra DDS. Juletræer: Alting får en ende, det gælder også for Stjernegruppens juletræssalg, 2015 blev året hvor vi valgte at stoppe med juletræssalget på vores tre standpladser. Juletræssalget blev afløst af Julestjernedag på Hindemosen. Her kunne man hentes sit juletræ, eller blot komme forbi til leg, julehygge eller spisning. Jeg synes vi kom godt fra start, men erkender, at der også er plads til udvikling. Men vi er på vej. Tak til alle der kom forbi på premieredagen. Vandredag: Vanen tro var der igen i år Store Vandredag på Hindemosen, Stadig i oktober og i kombination med årets sidste arbejdsdag på Hindemosen.

4 Side 4 af 12 Sct. Georgsdag: Sct. Georgsdag er en traditionsrig dag, hvor spejdere over hele kloden markerer spejdernes idégrundlag, illustreret ved Sct. Georg og hans modige og dygtige kamp mod dragen. Spejderne var først rundt på et løb i Sandhusskoven, der bød på mange udfordrende øvelser, inden alle samledes foran bålpladsen overværet af de sædvanlige par hundrede forældre. Gruppeleder Claus Kastberg holdt Sct Georgstale og alle fremmødte spejdere og ledere aflagde derefter spejderløftet og fik overrakt årsmærker. Arbejdsdage & Stjerneværket: Hindemosen blev forskønnet hele to gange i Stor succes og jeg bliver oprigtig glad når jeg ser, hvor mange der gerne give en hånd, med når der skal udrettes ting og sager på Hindemosen. Stjerneværket var igen klar ved gryderne både til Gårdsalget og Sct. Hans. Disse arrangementer giver et væsentlig bidrag til Stjernegruppens økonomi, hvilket var en uvurderligt. Håber alle er klar igen til maj og juni tak for den store indsats til alle. Udlån: Hindemosen bliver stadig brugt som udeskole for skoler og institutioner i vores lokalområde. Vi har stadig en del faste kunder. Ultimo 2015 blev der indført en ny prispolitik for udlejning. Det første skridt i oprettelse af forældremedlemmer i Stjernegruppen. I 2016 vil det blive muligt at blive forældremedlem af Stjernegruppen, herved opnår man nogle fordele, blandt andet, at kunne låne Hindemosen mod kompensation. Friluftslagerets gårdsalg: Sidste weekend i maj dannede Hindemosen igen rammen om Friluftslagerets Gårdsalget. Stjernegruppen sørgede for god mad hen over hele weekenden, noget som vi stadig får stor ros for. I 2015 blev madordningen udvidet, således blev der også lavet morgenmad lørdag. Det er heldigvis efterhånden ved, at være kendt, at der kan købes mad m.m. under gårdsalget. Kelstrupskov: Som sidste år vil jeg gerne opfordre alle til at bruge hytten i Kelstrupskov noget mere. Det er blevet en rigtig god lille hytte efter renoveringen tidligere. Husk området omkring hytten er fantastisk. Sct. Hans: Aldrig er der set så mange mennesker på hindemosen og aldrig har omsætningen være så stor. Jeg er fuld af beundring år jeg tænker på, hvordan Hindemosen forandrer sig i løbet af den 23. juni, hvert år. Ved middagstid er der mennesketomt, så begynder opbygningen, der kommer flere hjælpere til, det begynder at dufte af mad, der kommer en scene, pølserne begynder at blive brune,

5 Side 5 af 12 der kommer endnu flere mennesker, det lille blå bliver tændt, Mek Pek spiller, det store blå tændes, oprydningen begynder Og til sidst samles alle til en godnat bajer. Uden hjælp ville det aldrig kunne lade sig gøre, 1000 tak til alle. Madklub: fægføwoejf'sejfnøw-sie'whf'dvbbluqywtdå'pif ÅQAWhf'Øo<Aihfø-<AJØ-<aufj'i Gruppeledelse Gruppeledelsen består af gruppeledere Claus Kastberg Nielsen og Troels Rossen samt assistenter Carsten Moldt, Roar Hylleberg, Lars Thorsen og Morten Clausen. Gruppeledelsen har i 2015 med stor hjælp fra ledergruppen gennemført: Ledermøder: Tre ledermøder i årets løb, 1. februar, 16. august og 29. september Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag, Oprykningstur til Øghaven, Store Vandredag, Juletur Træning: Special Scout Services 2015a på Houens Odde (True North) og Special Scout Services 2015b i Stenderup Skov (Skovsommerlejr) Andet: Korpsrådsmøde, divisionsmøder. Gruppeledelsen har i 2014 fordelt ansvaret mellem sig på følgende vis: Claus prioriterer gruppesommerlejre, store ture, 3S og udmøntningen af Vision Troels Rosen prioriterer Sct. Georgsdag, Store Vandredag, Oprykningstur, Juletur, bestyrelsesarbejde og den løbende grenkontakt. Familiespejd Koordinator: Morten Smith Familier januar 2014: 17 familier. Familier januar 2015: 19 familier. Tur(e): 1 tur - Sommerlejr i Kelstrupskov i juni 2014 Familiespejd har haft et fint år med okay fremmøde til vores søndage. Det har fungeret udmærket med en blanding af skiftende forældre og undertegnede som arrangører. Vi har desværre haft et par aflysninger pga. sygdom, hvor det ikke har været muligt at finde en afløser med meget kort varsel. Det er noget vi skal have fundet en løsning på i år - måske med hjælp fra Juniorerne?

6 Side 6 af 12 Vi mødes fortsat den sidste søndag i hver måned med sang, leg/aktiviteter, bål og mad. Vi er som altid udenfor hver gang. Vi har lavet mange sjove ting i løbet af året - seneste juledekorationer, fuglefoder, nissemænd og fortsat haft stor succes med indsamlingen af insekter og kryb. Vi havde en rigtig hyggelig tur i juni 2014 med god opbakning, lækker mad og nogle godt underholdte børn. Vi håber at kunne gentage successen igen i år - dog nok med lidt færre skumfiduser! Mikro Ledere: Lone Østergaard (grenleder), Anne, Morten, Kåre, Kristine, René & Marlene vi har ligeledes god hjælp af Marie & Emma fra Troppen. Mikrogrenen i januar 2015: 37 spejdere og 7 ledere + 2 hjælpere Mikrogrenen i januar 2016: 35 spejdere og 7 ledere + 2 hjælpere Der har i 2015 været 6 weekendture for mikroerne besøg i Domkirken, mikrodag, overnatningstur til Kelstrup Skov, sommerlejr ved Troldhøj på Als, oprykningstur på Øghaven, efterårstur/rystesammentur og hyttetur/juletur til Skovdam v/gelsted. Fremmøde: 80-85%. Mikroerne har i det forgangne år snust til mange forskellige spejderfærdigheder, såsom båltænding, snitning, morse & koder, pionerarbejde, førstehjælp, orientering, teater, naturkendskab, knob og klatring. Mange af disse færdigheder er øvet i forbindelse med mikroernes mærkeforløb, hvor man over 3 møders varighed øver sig inden for et specifikt emne. Det er nogle meget populære aktiviteter, da de også udløser et mærke til uniformen, og de derved har meget snak omkring, hvad man kan og har lært, når man har et bestemt mærke. Vi er som regel altid ude og bruger både det store gode areal på Hindemosen, men også skoven omkring, samt vandhullerne i nabolaget. Der er blevet fanget og studeret mange småkravl, frøer og dyrespor, samt klatret i træer og leget i huler. Af særlige aktiviteter i årets løb kan nævnes: Januar: Vi startede året ud med vores traditionelle hulebygning. En meget hyggelig dag, hvor børn og forældre fik bygget de hyggeligste huler, selvom vejret ikke viste sig fra den bedste side. Vi var et par weekender senere på besøg i domkirken, hvor vi hørte om Kong Knud og hans skæbne. Kong Knud har lagt navn til vores division og derved var det med udgangspunkt i det og mærket på vores uniform, at denne dag tog sit afsæt.

7 Side 7 af 12 April: Maj: Juni: August: September: Oktober: November: December. Mikrodag, hvor vi sammen med ca. 100 andre mikroer fra Kong Knuds division tog til Stige Ø. Det blev en dag i, hvor en god Jedi-træning kom til nytte i en galakse fjernt fra her en god tur i StarWars-universet. Årets første overnatningstur, hvor vi skulle sove i telt eller i dette tilfælde blev det til tipi er. Temaet var indianere og det blev en weekend, hvor der blev lavet tomahawk er, totempæle, danset regndans og meget mere. Det var en rigtig god tur til Kelstrup Skov, Vi tog til Troldhøj på Als sammen med minierne. Her udforskede vi både skov og strand. Vi oplevede Troldepus verden i skoven. Vi legede med og i vand, og lærte, hvordan man skulle passe på sig selv og hinanden på og ved vandet samt nød, at den danske sommer trods lidt byger viste sig fra sin gode side. Oprykningstur, hvor vi havde en god sommerweekend. Vi legede på forhindringsbane, samt tumlede i store net, som troppen havde bygget op. Vi udforskede ligeledes den rige småkravlsliv, der kan være på sådan en lejrplads. Vi sendte 17 mikroer op til minigrenen og modtog den efterfølgende onsdag 17 nye. Vi sagde ligeledes i august farvel til lederne Trine, Roar, Sofie og Kirsten. Til gengæld kunne vi byde velkommen til René, som var tidligere minileder, samt Morten, Marlene og Emma. Efterårs/rystesammentur, hvor vi tog til Neder Holluf. Vi bagte snobrød og byggede drager på årets nok mest vindstille lørdag. Kilometerfræs, hvor en del gæve mikroer gik 5 km, samt nogle enkelte seje fordoblede distancen og gik 10 km. Traditionen tro, tog vi på sæsonens første hyttetur, hvor vi i år indlogerede os i suiterne på Skovdam v/gelsted. Vi udforskede James Bonds farlige, glamourøse og hemmelige verden hjulpet godt på vej af Store Nørderne. En fantastisk god og sjov tur, som søndag sluttede af med snemandsbygning, sneboldkamp og rulning af kæmpesnebolde i snestormen. En gruppe tropsspejdere havde arrangeret et rigtig godt juleløb ved Hindemosen vi blev taget med ud sammen med Anna, Elsa, Kristoffer og Olaf i Frost s vidunderlige eventyr. Dagen sluttede af med risengrød er startet ud med virksomhedsbesøg ved Marius Pedersen, samt vi har igen i år været på tur til Domkirken, hvor vi hørte en masse spændende historier om Kong Knud, samt så resterne af ham i kirkens krypt. Vi kan se frem til Mikrodagen i april, en overnatningstur i telt i maj, samt glæde os til årets sommerlejr som i år går til Stenderup Skovene sammen med resten af gruppen.

8 Side 8 af 12 Mini Leder: Karin Skovhus (grenleder), Laila (grenleder) Marianne, Hanne, Laila, Anders, Annette, Morten G., Ulrik, Morten Aagaard, Natasja (tropshjælper) Minigrenen i januar 2016: 42 spejdere og 10 ledere (plus en på orlov) og en hjælper. Minigrenen i januar 2015: 45 spejdere og 8 ledere (plus to på orlov) Ture: Hylkedam med vikingerne (weekend i marts), Miniskæg med vikinger på Hylkedam (weekend i maj), grensommerlejer med mikroer og andre trolde på Troldhøj på Als (3 dag i juni), oprykningstur til Øghaven (weekend i august), Jungletur - lørdag på Kelstrupskov (september), Juletur (weekend i november). Fremmøde: Møder %, Turer % Forårets hyttetur til Hylkedam, hvor der om søndagen er forældredag med forældre-spejderløb var igen en stor succes. Meget flot opbakning fra forældre og familier og en rigtig fin og hyggelig dag, som vi er meget glade for. Sommerlejeren gik til Troldhøj på Als sammen med mikroerne. Vejret var strålende og turen en stor succes. Minierne fik også tid til at besøge 1864-museet ved Bydbøl. I februar var vi på byløb i Odense med H.C.Andersen som tema men ellers fyldte vikingerne meget både på vores egen weekendtur og med miniskæg. H.C.Andersen dukkede så op igen, da alle minierne i Odense Kong Knud division besøgte os en aften i september. I foråret var vi 9 ledere: Anders, Laila, Jesper, Rene, Marianne H, Anette, Hanne, Morten G. og Karin. I løbet af foråret startede Ulrik op som hjælper samtidig med, at Jesper gik noget på orlov. Efter sommerferien rykkede Rene ned til mikroerne og Nick fra klanen startede som leder. I løbet af efteråret er Morten Aagaard startet som leder igen og Natasja fra troppen er startet som hjælper. Nick er flyttet og dermed stoppet. Samlet er vi nu 10 ledere og en tropshjælper. Karin deler fortsat sin tid mellem Stockholm og Odense og deltager kun i ca. to møder per måned. Laila deler tjansen som minilder med Karin. Samlet er det en rigtig god og erfaren lederflok. Ventelisten er nu (februar) på 24 stk. efter at vi har taget 7 ind fra venteliste her i februar.

9 Side 9 af 12 Junior Ledere: Jesper Hahn (Grenleder), Karen Eltang, Heidi Thorsen, Anja Nielsen, Lene Strøm, Marie Moldt og Frederik Mayer (Og lige nu Jeppe Dyhrberg Nielsen der snuser til juniorlivet). Jan holder en velfortjent pause og er nu i ad hoc-gruppen i juniorgrenen. Lederne nød en fælles tur på toppen af Lillebæltsbroen (præmie fra sidste års grupperådsmøde) Medhjælpere: Mads, Phillip og Anna (tropsspejdere). Juniorgrenen i januar 2015: 41 spejdere og 6 ledere Juniorgrenen i januar 2015: 37 spejdere og 6 ledere Fremmøde 80 % Årets weekend- og feriearrangementer: Vintertur: En kold tur i en kold hytte ved Rue skov med bl.a. orienteringsposter på programmet. Juniordivi: Endnu et veltilrettelagt Junior-Divi med Harry Potters univers som tema! Repræsentanter fra Stjernegruppen og Lumby Stige gruppe stod for planlægningen der blev større end nogensinde. 26 patruljer deltog. Fyldte en del i forårets planlægning og aktiviteter. Stjernegruppens patruljer høstede en del anerkendelser og præmier for deres præstationer. Hemlig tur: Med bivuak i skovkanten, en lørdag under og over vandet i våddragt eller badetøj i samarbejde med naturvejleder fra Trente Mølle og kanofolket. Sommerlejr: 33 spejdere og en flok ledere til Temnæs ved Skanderborg. En uge i teltlejr med tømmerflåde/vandaktiviteter, myg, lækker bålmad, fællesskab, tur på Himmelbjerget og sejlads med Hjejlen til Silkeborg. En fantastisk uge! Oprykningstur med gruppen: Farvel til de gamle og velkommen til en del nye juniorspejdere. Ryste-sammen-tur: Med overnatning i hængekøjer ved Kelstrupskov. En weekend med mad på trangia og en smagsprøve på natløb. Juletur til Skovbrynet. Nu kan vi faktisk ikke være flere Af andre spændende aktiviteter i løbet af 2015 kan nævnes vores 1. hjælps-projekt, hvor vi havde allieret os med både brandstationen og en paramediciner/instruktør for at give juniorerne de bedste 1-.hjælps-færdigheder. Derudover havde vi endnu et succesfyldt forældre-uhygge-arrangement på Hindemosen i november, hvor både juniorer og forældre skulle løse opgaver i mørket. Generelt forsøger vi at have meget fokus på at lære den enkelte spejder at tage ansvar for sig selv og sin patrulje. På junior-niveau vil det bl.a. sige, at man selv kan pakke sine ting sammen, når vi er på tur (eller at det er patrulje-kammerater og ikke ledere, der liiige hjælper med det sidste) eller at en patruljeleder kan videregive en besked til sin patrulje (hvilket også kræver at resten af patruljen viser respekt ved at være stille imens). Vi opmuntrer bl.a. til godt patrulje-samarbejde ved jævnligt at

10 Side 10 af 12 afholde patruljedyst, hvor patruljerne kæmper om retten til at hænge en rævehale på patruljestanderen. Derudover har vi vores stjerne-junior (en tørklædering), som uddeles til en juniorspejder, som vi ser gør en særligt god indsats, er en særligt god kammerat eller har udviklet sig positivt. Der er altid ro - i den ellers ofte larmende flok - når vores stjerne-junior uddeles, og der er ingen tvivl om, at juniorerne bliver meget stolte, hvis de bliver udnævnt som periodens stjernejunior. Ligegyldigt hvad vi laver, er det vigtigt for os at børnene lærer at have fokus på processen. Efter et løb eller en tur evaluerer juniorerne deres egen/patruljens indsats og får dermed i højere grad øjnene op for hvad de har gjort godt og hvad der kan gøres bedre. Her har vi særligt fokus på hvordan juniorerne arbejder sammen; lytter de til hinanden? Giver de plads til andres ideer? Hvad gør de, hvis andre bliver kede af det? I juniorgrenen har vi igennem flere år brugt Facebook til at kommunikere med forældre. Vi oplever, at Facebook gør en del koordinering forældrene imellem meget nemmere, og vi er rigtig glade for den hurtige og nemme respons vi som ledere får via Facebook. Derudover er forældrene rigtig gode til at kommentere på vores aktiviteter og hvad netop deres børn har oplevet og det er jo altid dejligt med feedback. Trop Ledere: Lars Odgaard (tropsleder), Tommy Johansen, Kent Skov Jessen, Mads Leth, Mikkel Højlund, Kim Østergaard og Pia Rasmussen. Tropsgrenen januar 2015: 43 spejdere og 7 ledere Tropsgrenen januar 2016: 41 spejdere og 7 ledere Spejderture og spejderløb Spejderture / spejderløb: 6 tropsture og diverse spejderløb - Vintertørn Bogense, Divisionsturnering Odense, Kanosommerlejr Sverige, Oprykningstur Øghaven, Introtur for nye tropsspejdere Tarup Davinde, Juletur Skovbrynet. Spejderdeltagelse i diverse spejderløb rundt omkring i Danmark og Divisionsturnering i Kong Knuds Division. Ugentlige møder Til de ugentlige spejdermøder er der stor deltagelse - ca % af spejderne. Spejderne deltager aktivt bl.a. på grund af øget involvering af patruljeledere (PL) og patruljeassistenter (PA), der er blevet et aktiv i de ugentlige møder. Patruljerne står selv for de fleste aktiviteter ud fra en overordnet ramme som fx madlavning på mange forskellige måder. Der er en stor gruppe af spejdere, som får og tager ansvar for planlægningen og afholdelse af ugemøderne. Den øgede involvering i de ugentlige møder samt spejdernes eget initiativ i forhold til spejderløb gør, at de lærer

11 Side 11 af 12 meget om ledelse og organisation både på det teoretiske og praktiske område. Det forventes, at dette forsætter og videreudvikles i Spejderløb Spejderne har på eget initiativ og efter motivering fra lederne deltaget i mange spejderløb rundt omkring i Danmark. Der er ca spejdere, der tager med på disse spejderløb. De planlægger og udfører selv alt omkring deltagelsen i spejderløbene. Spejderne lærer og oplever rigtigt meget ved at deltage i spejderløb og især lærer de at stå på egne ben uden vokseninvolvering. Det er ikke et must at være deltagende på spejderløb som tropsspejder, men der hersker ingen tvivl om, at læringspotentialet er stort, når de selv står for alt learning by doing er i højsædet. Der er blandt spejderne og lederne en stor accept af de forskellige måder, hvorpå den enkelte spejder ønsker at dyrke fritidsinteressen på. Nogle er løbsspejder andre er ikke. Lederne vil dog til stadighed forsøge at motivere så mange spejdere som muligt til deltagelse på løbene jvnf. den gode læring i ledelse og organisering. Kanosommerlejr For både spejdere og ledere var årets absolutte højdepunkt kanosommerlejren til Gustavfors i Sverige. 20 spejdere og 6 ledere tilbragte en uge i og omkring de svenske søer på ubeboede småøer, hvor at være og leve i naturen gav rigtig god mening. Alt grej og mad skulle medbringes, hver dag et nyt opholdssted og hver dag kanopadling dagen lang længste distance ca. 20 km. En tur hvor fællesskabet stod sin prøve og bestod til et stort 12 tal. For mange af deltagerne var kanosommerlejren det absolutte højdepunkt i deres spejderkarriere. Fællesskab, sammenhold og originale spejderaktiviteter gik op i en højere enhed. Målet for det kommende år er, at så mange spejdere som muligt får mulighed for at opleve disse gren og gruppeture. Tropsgrenen er ikke vokset i antal det sidste år og derfor er der ingen udfordringer i forhold til antallet af spejdere i øjeblikket. I de kommende år vil der forventes en stigning af spejdere og tropsgrenens ledere forventer at der kan være omkring 60 spejdere med den nuværende lederkapacitet. En af udfordringerne med en stor tropsgren er, at den enkelte spejder kan have svært ved at overskue så mange spejderkammerater kan føle sig alene i den store mængde og det forsøges løst ved hjælp de ældre spejdere, som har fået og får til opgave, at få nye spejdere ind i sammenholdet og fællesskabet, der er stort i tropsgrenen. Frafaldet af spejdere har været på under 5 og der har været tilgang af spejdere udefra samt få nye spejdere Den nuværende ledergruppe er stabil og det forventes ikke, at den bliver mindre. Når tilvæksten af spejdere bliver større, forventes det, at der bliver brug for flere ledere i tropsgrenen. De ældste spejdere, der er PL og PA er blevet inddraget i ledelsen af grenen og det fortsættes. Generelt set en gren som fungerer både på lederniveau og på spejderniveau til alles tilfredsstillelse.

12 Side 12 af 12 Klanen Ledere: Ruben Zwisler og Amanda Schriver Mårtensson - I januar 2015: 13 spejdere herunder 2 ledere - I januar 2016: 11 spejdere herunder 2 ledere I spejderåret har vores fokus været på at konsolidere klanen. Vi er 11 aktive klanspejdere, hvoraf mødedeltagelsen ligger mellem 5-8 klanspejdere på hvert møde. Vi har fastholdt mødestrukturen vi indførte sidste år: Vi mødes tirsdag hver anden uge, hvilket giver plads til at holde ekstra møder, hvis nødvendigt, samtidig med at det er overskueligt at gå til spejder, ved siden af uddannelse. I det forløbne år har klanen haft fokus på at finde en balance mellem egne aktiviteter og udadrettede aktiviteter. Vi arbejder videre, på samarbejdet mellem Trop og Klan med formålet at mindske springet mellem Trop og Klan da vi oplever, at det er i den fase mange falder fra. Vi har holdt tre åbne møder, hvor vi har kontaktet den ældste årgang i Troppen og inviteret dem til at komme og opleve et klanmøde samt møde de nuværende klanspejdere. Vi har planer om at fortsætte med projektet for at sikre at tropsspejderne føler sig velkomne i Klanen. Klanens store projekt har i år været at renovere den sorte hytte. Der er nu mulighed for at lave flere af Stjernegruppens aktiviteter i hytten. Fokus i 2015 har ligget i sociale spejder aktiviteter i klanen, for at skabe en stabil gruppe. Derudover startede vi året ud med at lave dagsløb på Troppens årlige vintertørn, efterfulgt af en hel weekends teambuilding for håndboldklubben DHG s unge trænere. Vi afholdte sommerlejr af to omgange, cykeltur til Sjælland med vandaktiviteter, tømmerflåde, fiskeri og vandski. Derefter en kanotur med oprykning, Odense å fra ende til anden på en nat, efterfulgt af bålmadsaktiviteter på Stige Ø og Vigelsø. Juleturen blev planlagt i løbet af efteråret og året blev sluttet af med renovering af hytten.

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 16. February 2015 Beretning 2014 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2014 Beretning 2013 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 1. marts 2009 Beretning 2008 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 10. marts 2013 Beretning 2012 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 7. marts 2012 Beretning 2011 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne. Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk Ledere Amalie (junior) og Gitte (familie-spejd)

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Hej Mini spejdere. Efter en lang sommer ferie og en fantastisk sommerlejr, er vi mere end klar til at tage fat på et nyt spejder år. Vi starter med at tage afsked med dem

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Der kan stilles spørgsmål til nedenstående beretning ved grupperådsmødet, som afholdes i forbindelse med vores familieweekend

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011 Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk Efterårslejr 19. - 22. oktober Julehygge 21. november Fredslys 23. november Juletur til Troldhøj 2. - 4. december 24.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe Universet Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe December 201 2 / Januar 201 3 1Fødselsdage spejder år 1 8/1 2 Kristoffer Brix Vartenberg 1 6 år 29/1 2 Astrid Ørbæk Seliger 1 0 år 6/1 Joakim Townsley

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4):

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4): 1) Valg af dirigent (Forslag: Susanne Hillbrandt) 2) Valg af referent (Forslag: Anders Skytte) 3) Beretning fra lederne samt bestyrelsen 4) Regnskab 2011 og Budget 2012 5) Indkomne forslag. Forslag skal

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 14. marts 2010 Beretning 2009 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Gruppelederens side...

Gruppelederens side... 1 2 Gruppelederens side... Foråret er sprunget ud i fuld flor. Det er fantastisk at gå en tur og se vintergækker og krokus nikke til os når vi går forbi, mens påskelammene springer rundt på marken. Vi

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

Julehilsen fra gruppelederen

Julehilsen fra gruppelederen News Rådsklippen Julehilsen fra gruppelederen Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 1000 INDTÆGTER B2009 B2009 R2008 B2008 R2008 B2008 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 154.575 154.575 139.255

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe

UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: GRUPPERÅDSMØDET TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR JULETUR Universet-januar.indd 1 GRUPPERÅDSMØDE NYTÅR 07-01-2016 19:44:00 FØDSELSDAGE 6/1 Isabella Hansen 10/1

Læs mere

Februar, Marts, April, 2012

Februar, Marts, April, 2012 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Februar, Marts, April, 2012 Hvilken bydel skal spejdere fra Ålborg og omegn bo i på Spejdernes Lejr 2012. Find svaret på http://2012.spejderne.dk Send løsningen

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 103 19. årgang Januar 2013 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne.

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne. Moresco Logo Bruges som udgangspunkt altid Sekundært Logo Bruges kun hvis det andet slet ikke kan lade sig gøre Praktisk brug På sigt laver vi en hel stribe eks på brugen af vores logo. Det første element

Læs mere

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS TUPLA GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014 GraastenSpejderne DDS 1 Forsidebillede: Glade Mikrospejdere og der kommer flere og flere til! 2 Gruppen Sommeren er over os, og det er fantastisk! Vi nyder

Læs mere

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Indhold Bestyrelsen... side 3 Gruppelederne... side 4 Familiespejd... side 6 Mikro... side 7 Mini... side 8 Junior... side 9 Trop...

Læs mere

1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010

1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010 1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010 Oplag 25. Udgives af KFUM og K Spejderne Stevns-Nord 1 Indhold Side Indhold + Fra redaktøren 2 Fra kasseren 3 Vigtige datoer 4 Billeder fra det forgangene år.. 5 Bæver

Læs mere

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, OKTOBER 2013 Dekorationsfremstilling Til julemarkedet I forbindelse med julemarkedet skal vi have fremstillet vores varer og her er

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Referat

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Sjølund Koks. nr. 94 17. årgang maj 2011. BRYLLUPSNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne.

Sjølund Koks. nr. 94 17. årgang maj 2011. BRYLLUPSNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne. 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 94 17. årgang maj 2011 SNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne.dk 2 Indholdsfortegnelse 13 Troppen

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Kongslejre Division

Det Danske Spejderkorps Kongslejre Division ISSN 0907-7758 45. årg Nr. 3/2015 Maj/Juni/Juli/August 2015 Det Danske Spejderkorps Kongslejre Division UDGIVELSESDATOER - 2015/2016 Båt Båt 4/2015 Udkommer den 25. august 2015 Dækker: September, oktober

Læs mere

TUPLA GråstenSpejderne September/oktober 2012

TUPLA GråstenSpejderne September/oktober 2012 TUPLA GråstenSpejderne September/oktober 2012 GraastenSpejderne Det Danske Spejderkorps 1 2 Gruppeleder Så blev det sommer og tid til sommerlejre. Jeg tog til Holstebro for at se Spejdernes Lejr 2012 og

Læs mere

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011 Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015 Vi har brug for dig s målsætning 2011 Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8 Velkommen til jubilæumsåret 2010 Tiderne skifter, samfundet ændres, spejderarbejdet

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Nr 20. August 2015. Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov

Nr 20. August 2015. Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov Nr 20. August 2015 Ballerup Gruppe DDS SpejderSjov Gruppelederen Kære spejdere, forældre og ledere Velkommen til et nyt spejderår! Efter en fantastisk gruppesommerlejr i det svenske med forlejr, kano,

Læs mere

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål.

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål. Formandens beretning Spejderåret 2013 startede med vores årlige generalforsamling i februar. I marts måned blev der i Hytten i Jyllandsgade afholdt kursusdag for gruppens ledere, seniorer og bestyrelse.

Læs mere

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 44. årgang oktober - november 2015 Fra oprykningen 2015 Ledermangel/om rokering hos Nakskovspejderne. Vi står akut og mangler en leder til vores mikorafdeling, det kræver ikke så

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

Claus Nar Gruppe. Det Danske Spejderkorps. Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet!

Claus Nar Gruppe. Det Danske Spejderkorps. Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet! Claus Nar Gruppe 57. årgang Det Danske Spejderkorps November 2007 Nr. 10 Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet! Samarbejde! For at vores aktiviteter skal

Læs mere

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe Maj 2013 Årgang. 03 NR. 08 www.spejdernet.dk/esb Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Ledere og grupperåd

Læs mere

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte.

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. Divisionen: Divisionschef Signe. Der var mødt 15 op til grupperådsmødet.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 108 20. årgang januar 2014 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

Valbyparkspejderne. August - Oktober 201 4

Valbyparkspejderne. August - Oktober 201 4 Valbyparkspejderne August - Oktober 201 4 GL Kære spejdere og forældre! Vi håber I alle har haft en god sommerferie og for dem af jer der har været på sommerlejr, at I har haft en super lejr. Nu starter

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015

Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015 Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015 Gruppestyrelsens formand, Tonny Larsen, bød velkommen og indstillede til, at grupperådet valgte en dirigent. A. Valg af dirigent og referent Kandidat

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2008 Beretning 2007 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov. Nr 13. Juni 2013

Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov. Nr 13. Juni 2013 Ballerup Gruppe DDS SpejderSjov Nr 13. Juni 2013 GRUPPELEDERENS KLUMME Kære forældre og spejdere Her går det godt! Vi er ved at planlægge de sidste ting til sommerlejren, hvor vi skal til Næsbycentret

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

44. årgang juni - september 2015

44. årgang juni - september 2015 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 44. årgang juni - september 2015 ALLE SPEJDERE OG FORÆLDRE ØNSKES EN GOD LANG OG SOLRIG SOMMERFERIE Salg af lodsedler 2015 Billeder af de spejdere der har solgt flest i hver afdeling

Læs mere

Mikroskopet. Januar - marts 2016. Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen. Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30.

Mikroskopet. Januar - marts 2016. Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen. Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30. Mikroskopet Januar - marts 2016 Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30. Spejdergården Poulholm, Gl. Skivevej 99 www.waingungastammen.gruppe.dds.dk Kære mikrospejdere

Læs mere

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl.

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Den 30-09-2010 REFERAT af Distriktsstabsmøde den 30-09-2010 hos Søren Til stede: Afbud:

Læs mere

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale ØSTENVINDEN Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale Nyt fra ledelsen Kære alle i Børneby Øster. Nu hvor året er ved at gå på hæld, er det tid til at skue tilbage på endnu et år med

Læs mere

Odense, 21. juni 2012. Praktiske for T J E R N E

Odense, 21. juni 2012. Praktiske for T J E R N E Odense, 21. juni 2012 Velkommen til Spejdernes Lejr 2012 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre. S S P E J D. D K Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Lørdag

Læs mere

Her i Sokkehuset er vi i fuld gang med planlægning af sommerens aktiviteter.

Her i Sokkehuset er vi i fuld gang med planlægning af sommerens aktiviteter. Kære Familier. Så er der igen nyhedsbrev, sikke tiden dog flyver af sted. Vi er allerede ved at tage hul på sommeren, selvom det er ruskende koldt og regnfuldt udenfor. Her i Sokkehuset er vi i fuld gang

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS!

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS! September 2015 Så er vi allerede nået til september måned Ikke helt til at forstå efter en sommer der har budt på lidt af hvert vejrmæssig men de sidste uger har da været forrygende - så nu håber vi bare

Læs mere

Januar 2008 39. årgang

Januar 2008 39. årgang Januar 2008 39. årgang Årets sidste møde julegruppemødet Se flere billeder fra årets gang inde i bladet Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Floklederne:

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie.

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Fredagsbrev uge 24 Kære forældre Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Onsdag havde vi besøg af børn, som starter på Udefriskolen efter

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015 Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe Vinter/forå r 2015 Dage Aktivitet Bemærkning el. mærke: 5. januar 17-18.30 Koder knob spejderloven/kammeratskab Kommunikation + pioner Vi slutter kl. 18.30, da

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

www.erikdenrode.dk Gruppeleder.edr@gmail.com

www.erikdenrode.dk Gruppeleder.edr@gmail.com www.erikdenrode.dk Gruppeleder.edr@gmail.com Velkommen til Erik den Rødes projektuge 2011 Velkommen til Erik den Røde's projektuge 2011, som igen i år ligger i forbindelse med "Spejder for dag", som er

Læs mere