NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics"

Transkript

1 NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse fra danske til engelsk er godkendt af OU, RSK--DK, jan. 2007

2 Indholdsfortegnelse: NA s 12 koncepter... 3 Opbygge en oversættelse: Fundamentet... 4 At få begyndt: Hvordan oversættelsesprocessen fungerer... 4 De første spæde skridt... 5 En LTC bør altid have en servicestruktur, men hvilken?... 5 Hvis din LTC er lille (3 5 medlemmer):... 5 Hvis din LTC er større (6 7 medlemmer):...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Formanden for LTC... 6 Det vigtigste først!... 6 Hvordan man prioriterer projekter... 6 At være tro mod ånden i det skrevne:... 8 Direkte oversættelse og kulturel tilpasning... 8 Evalueringsprocessen... 8 Hvem godkender oversættelser?... 9 Kan vi bruge oversættelser,... 9 der ikke er godkendt, på vores møder?... 9 Kan vi tage penge for ufærdige oversættelser?... 9 Vores LTC har en hjemmeside... 9 og ønsker at vise vores oversættelser der... 9 Hvordan foregår produktionsgangen?... 9 Hvordan ved vi, hvornår det er godt nok? Hvad er forskellen mellem World Board og WSO s ledelse m.h.t. oversættelser? Hvad kan fremme eller sinke oversættelsesarbejdet? Hvad kan vores LTC gøre for at hjælpe? Håndtering af problemer Hvad gør vi, hvis vi efter udgivelsen finder fejl eller er utilfredse med kvaliteten?... 1 Beskrivelse af produktionsprocessen:... 1 Kontrakter og ansættelse... 1 Standardskema for bogproduktion med anslået tidsforløb

3 NA s 12 koncepter 1. For at kunne nå vort primære mål har NA-grupperne sluttet sig sammen for at skabe en struktur, der udvikler, koordinerer og vedligeholder service for NA som helhed. 2. NA-grupperne har den endelige autoritet og bærer det endelige ansvar. 3. NA-grupperne afgiver den nødvendige autoritet til servicestrukturen, så de kan varetage det ansvar, der følger med. 4. I NA sættes effektivt lederskab højt. Når der vælges betroede tjenere, bør det overvejes nøje, om de kvaliteter, der kendetegner dette, er til stede hos dem, vi vælger. 5. For ethvert ansvar, der er tildelt servicestrukturen, bør alt vedrørende dette være klart defineret. 6. Gruppesamvittighed er det åndelige redskab, vi anvender, så en kærlig kraft kan have indflydelse på vores beslutninger. 7. Alle medlemmer i en servicestruktur bærer et væsentligt ansvar for dennes beslutninger, og skal have mulighed for at deltage fuldt ud i dens beslutningsproces. 8. Vor servicestruktur er afhængig af integritet og effektivitet i vores kommunikation. 9. Alle dele af vores servicestruktur er forpligtet til at overveje alle synspunkter nøje under deres beslutningsproces. 10. Ethvert medlem af en servicestruktur kan indkalde denne struktur for at få afleveret et personlig nag eller lignende uden frygt for repressalier. 11. NA s midler skal anvendes til at fremme vort primære mål og skal omhandles ansvarligt. 12. For at efterleve det åndelige fundament i NA skal vores struktur altid være en, der tjener og ikke styrer. 3

4 Basics for oversættelse NAW S / W SO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Opbygge en oversættelse: Fundamentet Lige siden det første Narcotics Anonymous-møde blev afholdt udenfor et engelsktalende land, har addicts drømt om, at få litteratur på deres eget sprog. Lokale oversættelsesudvalg (Fremover kaldet LTC i teksten (OU i RSK)) har været drivkraften i at få disse drømme virkeliggjort i mere end 40 sproggrupper verden over. Narcotics Anonymous World Services (NAWS), World Board og World Service Office (WSO) oversættelsesstab er taknemmelige for få del I denne drøm og samarbejde LTCs med få oversat NA litteratur. De lokale oversættelsesudvalg har erhvervet meget erfaring omkring oversættelse af NA litteratur. For at samle informationer om selve oversættelsesprocessen, som den blev erfaret af lokale NA-fællesskaber, afholdt Narcotics Anonymous World Services før i tiden workshops for LTCs. WSO har arkiveret en samling af filer, mødenotater, notater om telefonsamtaler, breve og faxer. Nu har vi så efter at have indsamlet informationer i årevis opsummeret denne erfaring på de følgende sider. Efterhånden som LTCs finder nye måder at få arbejdet gjort på, vil vi kontinuerligt opgradere denne publikation, så alle kan få glæde af det. Dette dokument er ikke et regelsæt, men snarere den samlede erfaring fra vort verdensomspændende fællesskab omkring oversættelse. Der er dog nogle regler, vi alle skal følge, både for at leve op til juridiske krav, samt for at kunne beskytte vort fællesskabs litteratur. Disse regler vil blive forklaret i dette dokument. At få begyndt: Hvordan oversættelsesprocessen fungerer Hjælpen er ikke langt væk. I kan ringe, maile, faxe eller skrive et brev. I kan betragte WSO, som en slags erfaringsbibliotek, og den oversættelsesstab som en slags bibliotekarer. World Board og WSO er parat til at assistere med grundmateriale, en ordliste, der forklarer de forskellige specielle termer i vores bedringssprog, tidligere oversættelser i jeres eget sprog eller hvad I ellers har brug for, for at kunne udført arbejdet med succes. De står også til rådighed med erfaringer omkring, hvordan I kan få startet på arbejdet, hvordan I kan få prioriteret jeres projekter, samt omkring oversættelsesprocessen generelt. Staben i WSO er kontaktflade for World Board, som er overordnet ansvarlige for at assistere i indsatser omkring oversættelser, såvel som den instans, der administrerer evaluerings- og godkendelsesprocessen. Derfor bør al jeres kommunikation til World Board gå/sendes gennem WSOs oversættelsesafdeling. Det første skridt, når I vil begynde at oversætte er, at finde ud af hvad der allerede er oversat. Check med WSO for at få rede på, hvad der allerede er gjort. Check med WSO for at finde ud af, om der allerede er oversættelser af NA litteratur i jeres sprog. Det kan være materiale, der allerede er oversat af et eller flere medlemmer for år tilbage, for så at blive glemt, eller det kan være der eksisterer andre NA fællesskaber, der deler samme sprog som jer, der allerede har fuldført oversættelser. (Dette gælder specielt for spansk-, fransktalende lande etc. Red.) Når vi modtager en forespørgsel om assistance omkring oversættelser, sender vi al den information, vi mener, måske vil være brugbar for netop den specielle sproggruppe. Inklusiv de seneste tryk af vores pamfletter på engelsk. Vi har også beskrivelser af selve oversættelsesprocessen, som adskillige LTCs har sendt til os, så deres erfaringer kan anvendes af andre. Når det handler om kommunikation, ønsker vi at understrege vigtigheden heri. Komplikationer og misforståelser kan så let opstå. Og der er ikke noger, der er mere frustrerende for en LTS, end at have arbejdet hårdt og entusiastisk med en oversættelse for så ikke at få den godkendt i fællesskabet. Det frustrerende er, at det oftest bunder i manglende eller ineffektiv kommunikation. God kommunikation hjælper alle lige fra det enkelte medlem, hele jeres lokale fællesskab til WSO og Narcotics Anonymous World board og fostrer en fornemmelse af tillid. 4

5 Oversættelsen Begyndelsen De følgende tips, som er opstået af erfaring fra Lokale Oversættelsesgrupper (LTC), har til formål at være en hjælp gennem de første spæde skridt (de første stadier): Vi skal lære at kravle, før vi kan gå eller sagt på en anden måde: Tag det roligt. (Easy does it). Lav planer både for jeres møder og jeres arbejde. Og vær realistiske i disse planer. Specielt i begyndelsen er det vigtigt, at målene, I sætter, er lette at nå. Når I skal fordele arbejdsopgaverne, så fordel dem på flere personer. Læg ikke for store opgaver på et enkelt medlem heller ikke selvom dette medlem erklærer sig villig til at påtage sig opgaven. Der kan let ske det, at I vil føle jer overvældet af opgaverne senere hen. Hvis der opstår uenighed om, HVORDAN der skal oversættes: Hvilke vendinger der skal anvendes osv., så lad gruppesamvittigheden beslutte. Tag ikke beslutninger på egen hånd. Anvend mere end én ordbog. I vil blive forbavsede over, hvor store forskellene er fra den ene bog til den anden. Hvis det er muligt, så lad en professionel korrekturlæser gennemgå jeres arbejde, inden det sendes til WSO. Kedsomhed (eller det at køre træt i en bestemt opgave) kan være en fare og føre til, at medlemmer indstiller servicearbejdet. Husk derfor at variere arbejdsopgaverne, når de uddeles til medlemmer og/eller grupper. Hvis nogle medlemmer for eksempel har oversat, så lad dem arbejde med gennemlæsning og omvendt. Tag jer af hinanden. Drag omsorg. Vi er addicts i bedring, ikke maskiner eller robotter. Vær tålmodig: At oversætte er et langsommeligt og tidsrøvende arbejde og belønningen kan være svær at få øje på (eller ligger måske langt ude i fremtiden). Som eksempel kan nævnes, at det nemt kan tage fra 6 mdr. til 1 år for en oversættelse at komme gennem processen fra start til trykning (eller måske endnu længere ) Under selve oversættelsen er ånden i det skrevne vigtigere end det enkelte ord. Hold derfor fokus på ånden i teksten. Det er vigtigt med god kommunikation. Og her gælder udtrykket jo mere, desto bedre. Specielt i begyndelsen er det vigtigt at få dannet gode vaner omkring det at kommunikere. Der er ikke mangel på litteratur, der eventuelt skal oversættes, så samarbejdet skal måske bestå i mange år endnu. En LTC bør altid have en servicestruktur, men hvilken? Oversættelse kan også foregå uden nogen formel servicestruktur. Det eneste, der er brug for, er nogle få engagerede mennesker, der er villige til at danne en gruppe og de kan så begynde at lave de første udkast til oversættelse. Disse første oversættelser kan så vokse og udvikle sig, mens NA også vokser lokalt (Danmark er at betragte som lokal : Local Region). Hvis jeres område, region eller land har en servicekomité, vil jeres oversættelseskomite (fremover blot kaldet LTC i teksten red.) højst sandsynligt blive dannet af netop denne servicekomite og være ansvarlig over for denne. Det kan være, at medlemmer i en komite er blevet valgt, men det kan også være, at en lille gruppe har etableret sig på egen hånd, og først senere er blevet anerkendt formelt som et områdes underkomite. Jeres LTC bør have autorisation til - og ansvar for at udvikle oversættelser. Dette indebærer, at LTC en udfører det praktiske arbejde med oversættelse og tager de nødvendige beslutninger undervejs. Samtidig er det væsentligt, at ansvarligheden over for den lokale servicekomite bliver vedlige- og opretholdt. Dette mål kan opfyldes gennem regelmæssig rapportering til både den servicekomite (fremover benævnt som RSK i teksten. Red.) og til the World Board gennem WSO s oversættelsesgruppe. Fordi oversættelse tager tid, specielt det første, der oversættes på netop jeres sprog, bliver jeres engagement virkelig sat på prøve. I får derfor brug for al den opbakning, som NA-fællesskabet kan give. Medlemmerne i jeres LTC bør have realistiske forventninger til varigheden af disse projekter og bør være parat til at forpligte sig til hele projektet. En lille gruppe, 5 7 medlemmer, er normalt mere stabil og håndterbar end en stor gruppe. En LTC skal helst om muligt - have mindst tre faste medlemmer, altså medlemmer, der forbliver i gruppen gennem hele processen. Planlægning af regelmæssig mødeaktivitet sikrer, at arbejdet skrider fremad. Det er vigtigt, at gruppen så vidt muligt arbejder efter konsensus altså enighed i gruppen, forstået på den måde, at det er enighed opnået gennem at tale/lytte sig frem til enighed, ikke afstemning. Igen bør det være gruppesamvittigheden, der beslutter. Erfaringen viser, at det fremmer følelsen af fællesskab og tilfredshed med arbejdet. Hvad det praktiske arbejde angår, er der naturligvis mere end én måde at gøre tingene på. Det kommer hovedsagelig an på, hvor mange medlemmer der er i gruppen. Den samlede erfaring fra LTC er har frembragt følgende muligheder: Hvis din LTC er lille (3 5 medlemmer): En person i komiteen laver selve oversættelsen, men det er den samlede komite (LTC), der gennemgår arbejdet (gennemlæsning/korrektur osv. red.) og tager de endelige beslutninger. Eller Alle medlemmer oversætter hver for sig, mødes så for at diskutere sig frem til enighed om den endelige oversættelse. Eller En person uden for komiteen laver selve oversættelsen, hvorefter komiteen gennemgår arbejdet og tager de endelige beslutninger. 5

6 Hvis din LTC er større (6 7 medlemmer): Opdel komiteen i to arbejdsgrupper. Den ene gruppe oversætter, den anden gennemgår og reviderer teksten. Den ideelle størrelse for en arbejdsgruppe er 3 5 mennesker. Eller Individuelle medlemmer oversætter på egen hånd, og flere arbejdsgrupper foretager gennemsyn. Eller En eller flere enkeltpersoner uden for komiteen oversætter, mens det er hele komiteen, der foretager gennemsyn af arbejdet. Formanden for LTC er tovholder for arbejdet og: Står for en plan omkring mødeaktiviteten/regelmæssigheden. Sørger for, at der er lavet en realistisk arbejdsplan. Denne skal tage udgangspunkt i og være baseret på - den tid, medlemmerne vil bruge på arbejdet, og de kvaliteter medlemmerne har. Rapporterer regelmæssigt til NA-fællesskabet (rapportering foregår til område, region eller nationalkomite, hvis de eksisterer ellers direkte til medlemmerne i jeres NA-fællesskab ved ethvert arrangement, hvor de samles. Er udpeget til at arbejde direkte med WSO, underrette om arbejdsplan samt at stå for regelmæssig kommunikation vedrørende oversættelsesprocessen. Fungerer som mægler og den, der beroliger eller gyder olie på rørte vande, hvis der opstår diskussion omkring ordvalg osv. Troværdighed er nøglen! Hold alle informeret, Og vær sikker på, I har opbakning fra de andre medlemmer. Læs de 12 koncepter for service i NA! Det er nødvendigt, at der i jeres LTC er medlemmer med længere cleantime, så I har nogen med kendskab til trin, traditioner og koncepter, da disse indeholder NA s principper. Det er væsentligt, at medlemmerne er gode til dansk. Der skal være mindst ét medlem, helst to, der er gode til både engelsk og dansk. Her er endnu to forslag, baseret på erfaringen fra andre LTC er: Læs NA s 12 koncepter og efterlev dem i jeres arbejde. Som med alt andet, der omhandler at lave service i NA, skal man intet foretage sig på egen hånd. De største fjender, vi har, er Kontrol og Ego og teksten i 12. tradition lærer os netop at sætte principper før personligheder. Vi mener ikke, at lukkede møder i servicekomiteer er en særlig god idé, fordi vi jo netop stræber efter åbenhed og tillid. Men det kan være en mulighed at begrænse den reelle deltagelse (taleret. red.) ved møderne til komitemedlemmer og anmode eventuelle besøgende/observatører om at være stille. Ellers vil I måske opdage, at det meste af tiden bliver brugt på at forklare de udenforstående, hvad det egentlig er, I laver. Naturligvis skal NA-medlemmer, der ønsker at kommentere LTC ens arbejde, have mulighed for det. Nogle komiteer planlægger et særligt møde, hvor interesserede medlemmer kan komme med input. Først og fremmest er nøgleordet i dette arbejde fleksibilitet. Og hvis en komite mener, at de retningslinjer, de har opstillet for deres arbejde, ikke fungerer, må de være villige til at ændre dem, så de fungerer. Det vigtigste først! Hvordan man prioriterer projekter The World Board foreslår, at nye LTC er følger nedenstående prioritetsliste: The Recovery Glossary Ordlisten. IP #1 Who, What, How and Why Derefter andre IP er såsom: IP#7 Am I an Addict? IP #22 Welcome to NA IP #11 Sponsorship IP #2 The group An introductory Guide to Narcotics Anonymous (den første, lille bog) Basic Text Anden bedringslitteratur Mange LTC er har et ønske om først at oversætte Basic Text. Dette ønske er forståeligt, men vi anbefaler det ikke. At få oversat ordlisten først vil gøre jeres arbejde langt nemmere, fordi I så har fået de grundlæggende (og centrale) ord på plads. I vil kort sagt have fået overstået diskussionerne omkring valg af ord og dermed undgår I at skulle have den samme diskussion igen og igen. At gøre IP #1 til jeres næste projekt giver mening af mange grunde: Den har en overskuelig størrelse og dens færdiggørelse og godkendelse vil give en fornemmelse af at have opnået noget i jeres NA-fællesskab. På samme tid vil det give det mest grundlæggende på jeres eget sprog. Derefter kan I gå videre til større projekter med lidt erfaring i rygsækken og i det mindste én pamflet, der kan være til hjælp i fællesskabet. Arbejdsplan/Ordliste: Lav en arbejdsplan og et tidsskema for oversættelse af Ordlisten. Denne bør indeholde datoer og mål (deadlines). Informer derefter jeres OSK eller RSK samt WSO om denne arbejdsplan. Når den først er fuldført og godkendt, kan du anvende Ordlisten som en slags ordbog under alle fremtidige oversættelser. Ordlisten indeholder nøgleord og grundlæggende principper, som anvendes i NA. Det, vi kalder NA-sproget. Det indeholder også vores Tolv Trin og Tolv Traditioner. En loyal oversættelse af disse fundamentale ord og tekster sikrer, at jeres fremtidige oversættelsesarbejde præcist afspejler NA-budskabet. Når I skal vælge ord, så læg jer fast på ét ord for hvert enkelt ord på ordlisten. Hold jer fra flere muligheder. Dette vil hjælpe jer til at undgå problemer både i evaluerings- og godkendelses-processen samt under jeres fremtidige arbejde. Når Ordlisten er oversat, så få den godkendt i fællesskabet. Når den er godkendt i fællesskabet, så fremsend den til WSO for endelig godkendelse. Nu er I klar til at gå i gang med jeres første reelle stykke litteratur: IP #1. Denne folder beskriver på en enkel måde vore grundlæggende principper og NA-filosofien. Denne folder (eller dele af den) læses ofte på vores møder og er derfor en af de tekster, vores medlemmer kender bedst. Den indeholder uddrag fra Den Hvide Bog det første stykke NA-litteratur, der blev trykt såvel som det meste af den tekst, der er anvendt på Group Reading Cards se fodnote. Når I er blevet færdige med IP #1, så fortsæt med nogle andre foldere. På denne måde vil jeres komite opnå erfaring med selve oversættelses-arbejdet samt evaluerings- og godkendelses-processen, både lokalt og på WSOniveau. Oplæsningskort for gruppen (The Group Reading Card) inkluderer de forskellige afsnit fra IP #1, blot er hvert afsnit trykt på hvert sit farvede kort. Disse omdeles så på møderne og oplæses. (Det er vores oplæsningspapirer på møderne. Red.) 6

7 Oversættelsens Fundament Mange LTC er har berettet om, at de under deres første nye projekter simpelthen ikke kunne acceptere mindre end den helt perfekte tekst uden én eneste fejl eller mangel. Og det så ud, som om de aldrig ville få afsluttet deres arbejde. Denne hang til perfektionisme har indflydelse på hele processen, da WSO s oversættelsesgruppe skal følge med og følge op på hver eneste ny revidering. De har også delt om, at de på et tidspunkt var nødt til at acceptere, at arbejdet nu var godt nok og tillod resultatet at blive trykt. Hvis I oplever, at I er fastlåst i et bestemt problem, kan det være en hjælp at søge andres meninger i NA-fællesskabet enten i jeres RSK eller måske endda søge en beslutning vedrørende det aktuelle problem i hele fællesskabet. At sende problemet ud i hele fællesskabet bør dog være den sidste mulighed, I benytter jer af. Det er ofte slet ikke den hjælp, som det umiddelbart kan se ud til at være. Det er ikke ethvert medlem i fællesskabet, der har den specifikke viden om sprog og oversættelse, som der er brug for, for til fulde at forstå problemet. For at sikre en ensartet tone i den endelige tekst og hvis oversættelsen er foretaget af flere forskellige mennesker er det bedst, hvis én enkelt person sammensætter den endelige tekst. På denne måde opnår I en konsekvent stil og ordlyd gennem hele teksten. Der er jo ingen, der ønsker en tekst, der tydeligt bærer præg af at være sammensat af forskellige stumper. Det er vigtigt, at teksten er flydende, så budskabet kan nå frem til vores medlemmer. Såfremt I anvender en oversætter udefra, er det bedst at benytte assistance fra en person, der faktisk har levet i et engelsktalende miljø. Hvis denne person så oven i købet er medlem af fællesskabet, så gør det det hele langt lettere, da han/hun så ikke behøver instruktion og vejledning vedrørende terminologi og filosofi i NA. Og denne forståelse er væsentlig, da dette jo ikke blot er en almindelig oversættelse af litteratur, men bærer et budskab netop gennem NA- udtryk og - vendinger. Og naturligvis skal gennemlæsning og redigering altid foretages af NA-medlemmer. Ved gennemarbejdning af oversættelser i WSO anvender vi Windows 95/98 (Microsoft Office Word 2000 på IBM hardware), (der anvendes dog i skrivende stund også Windows XP samt Word i nyere versioner. Red.). Vi kan dog også konvertere tekst fra visse andre programmer, såfremt I blot fremsender jeres oversættelser på diskette eller elektronisk via . Hvis vi kan anvende det fremsendte (det skrevne sprog), konverterer vi det til en MS Word-fil i vores system og sender en udskrift af materialet tilbage til jer til professionel korrekturlæsning. Vi beder jer om at gennemlæse hvert udkast omhyggeligt og markere eventuelle rettelser. HUSK: Alle rettelser skal være tydeligt markeret på udskriften af ethvert udkast. I kan enten foretage disse rettelser selv og sende den rettede tekst tilbage til os, eller I kan sende os udskriften af udkastet med markerede rettelser, og vi vil så foretage ændringerne i dokumentet. Herefter sender vi endnu en gang udkastet til jer til gennemlæsning indtil I tilbagesender et godkendt udkast uden ændringsforslag. Det er altså en proces, vi kan komme til at gentage flere gange, indtil vi har et endeligt udkast. Denne senden frem og tilbage kan foregå på to måder: a) Vi kan sende selve udskrifterne af udkastene frem og tilbage. b) Vi kan gøre arbejdet sammen med jer ved at fremsende disketter sammen med udskrifterne vi kan endda arbejde via . Uanset hvilken metode I vælger, kan det komme til at indebære flere korrekturgange mellem jeres LTC og WSO s personale. Hvilken litteratur skal vi oversætte først? Basic Tekst Det vil være bedst, at Basistekst er den første bog, I udvælger, oversætter og udgiver som oversat litteratur. Det er vores programs grundlæggende stykke litteratur eller som selve navnet antyder vores basis. I introduktionen står der også, at Denne bog er den samlede erfaring fra fællesskabet Narcotics Anonymous. Vejledning i Trinarbejde (VIT) og Det Virker: Hvordan og Hvorfor (DVHH) Når det i fællesskabet diskuteres, hvilken af disse to der skal oversættes først, så er det en god idé at tage nedenstående med i betragtningerne: Facts til LTC s overvejelser: Der er ingen, der siger at vi SKAL udgive DVHH først men VIT indeholder citater og henvisninger til DVHH og Basistekst. I forordet til VIT står der, at det er et medfølgende stykke litteratur til DVHH. Mange tror derfor, at VIT ikke kan stå alene som litteratur. Det vil blot føre til forvirring, når der henvises til en bog, der endnu ikke er oversat. Under godkendelsen af VIT burde henvisningerne til DVHH også kunne betragtes som godkendt materiale således at I under jeres oversættelse ikke skal ind og ændre i disse henvisninger. Hvis LTC er ændrer i disse henvisninger (referencer til DVHH), vil det senere betyde, at referencerne IGEN skal sættes ind, når DVHH så ER oversat. Dette vil kræve en ændring i typeset til VIT og vi ændrer ikke i selve typesettet før efter 3 år. Selve DVHH indeholder og gennemgår i detaljer principperne fra vores Tolv Trin og Tolv Traditioner. VIT alene vil ikke give medlemmerne den samme gennemgribende viden. Derfor er det at foretrække, at DVHH oversættes først og lige efter VIT. Udgivelsen af VIT skal komme hurtigt efter DVHH helst inden for 12 måneder efter udgivelsen af DVHH. Bare For I Dag (BFID) I dette tilfælde står det endnu mere klart, i hvilken rækkefølge bøgerne bør oversættes. BFID refererer på hver eneste side til Basistekst, og så snart Basistekst er udgivet, kan BFID gennemarbejdes. 7

8 At være tro mod ånden i det skrevne: Direkte oversættelse og kulturel tilpasning Oversættelses processen Narcotics Anonymous er et verdensomspændende fællesskab, hvis budskab er hinsides landegrænser, kulturelle barrierer og sprogmæssige forskelle. Er budskabet først nået frem og har bundfældet sig, kan lokale medlemmer påbegynde processen med at finde ud af, hvordan budskabet kan formidles på deres eget sprog. Det er i denne proces, at udtrykket tro mod ånden i det skrevne spiller ind. At være tro mod ånden i det skrevne betyder helt enkelt, at vi oversætter ideer, ikke kun ord. Vort mål er at få oversat disse ideer på en sådan måde, at vi sikrer os, at de er tro mod den oprindelige tekst. Vi vil være sikre på, at NA-litteratur indeholder det samme budskab, uanset hvilket sprog det er udgivet på. Denne loyalitet over for budskabet under oversættelsen fastholder os i vores forpligtelse til at bevare NA s budskab om bedring. Vores erfaring med bedring kan påvirkes af mange faktorer såsom alder, køn, kultur, etnisk baggrund og sprog, men selve præsentationen af vores programs åndelige principper og ideer skal være konsekvent. For at lette LTC ernes arbejde har vi udviklet Recovery Glossary (ordliste over bedringsord. Red.) samt en forklaringsliste til ordlisten. Den indeholder udtryk og terminologier, som vi har identificeret som essentielle komponenter i NA-budskabet og som ofte har en speciel betydning i fællesskabet (f.eks. Gud, højere magt, sygdommen addiction, overgivelse, magtesløshed osv.). Noget af den anvendte terminologi i NA afspejler, at vores litteratur udspringer af amerikansk kultur. Dette kan gøre det svært at oversætte teksten. Opgaven besværliggøres yderligere af det faktum, at vendingerne ikke alene er amerikanske, men endda amerikanske slangudtryk. Ord som clean, using og high og vendinger såsom give yourself a break og easy does it er blot nogle af eksemplerne. Da nogle af disse vendingers sande betydning alene kan fremgå på amerikansk, kan de måske misforstås eller misfortolkes under oversættelsesprocessen. De er med i Ordlisten og forklaringen til denne, så selve meningen fremgår og kan oversættes ordentligt. Når vi oversætter, er det væsentligste, at vi fokuserer på konceptet og selve ånden i udtryk og vendinger - det konkrete ord er ikke det vigtigste. Ofte er det sådan, at der netop på jeres sprog er en helt anden vending eller måde at udtrykke det på, der bærer budskabet i sin rette form langt bedre end den nøjagtige oversættelse. Andre gange kan det være, at den originale tekst ikke kan tilpasses uden at miste sin betydning og/eller sit budskab og derfor må oversættes direkte. Beslutninger om det ene eller det andet må I tage fra gang til gang. Apropos dette er selve navnet Narcotics Anonymous copyright-beskyttet. Fællesskabet har besluttet, at dette navn skal stå på al NA-litteratur, også oversat litteratur. I kan derfor godt oversætte selve navnet til jeres eget sprog, men det engelske navn vil så stå trykt side om side med jeres oversatte navn for Narcotics Anonymous. Al NA-litteratur er, når det er udgivet, at betragte som et stykke arbejde, der er færdiggjort og godkendt af jeres fællesskab. Intet kan blive tilføjet eller slettet fra indholdet i oversatte versioner. Hvis jeres LTC mener, at et ord eller vending kræver en forklaring, fordi det er ukendt på netop jeres sprog, kan I anmode om at få sat en fodnote ind. Denne praksis har været anvendt i mange oversættelser af vores Basistekst. Hvad er en evalueringsproces - og hvorfor har vi brug for den? Selve evalueringen er en trinvis proces, specielt designet med det formål at sikre, at oversættelserne er tro mod selve NA-konceptet. Fællesskabet har uddelegeret ansvaret for at bevare integriteten i NA s budskab om bedring. Når vi evaluerer oversættelsen af et stykke NA-litteratur, skal vi være opmærksomme på, at den er så tro som mulig mod originalen, at specifikke, centrale koncepter er bibeholdt og at teksten tydeligt afspejler NA s program og filosofi. For at sikre, at oversættelser er tro mod ånden og integriteten i NA-budskabet, har vi en fast evalueringsprocedure, som vi anvender for alle sprog: Vi får lavet en formel evaluering på oversættelser af IP #1 Hvem, Hvad, Hvordan og Hvorfor og ordlisten (bedringsord), da disse indeholder de Tolv Trin og Tolv Traditioner, NA s bedringsprincipper og det grundlæggende NA-sprog. En ny oversættelse evalueres på én af følgende måder: Af et erfarent NA-medlem, der behersker netop dette sprog, og som ikke er fra LTC. Af en professionel oversætter, der arbejder sammen med et kvalificeret medlem. Vi synes, at det fungerer bedst, når gennemlæsningen og oversættelsen foretages af forskellige mennesker, der ikke taler sammen indbyrdes om arbejdet. Dette sikrer, at gennemlæseren forholder sig neutralt og kun beskæftiger sig med oversættelsens nøjagtighed. Gennemlæseren sender en evalueringsrapport og en opsummering med sine kommentarer og forslag direkte til WSO. Disse kommentarer er ikke på nogen måde et fait accompli (endegyldige beslutninger). LTC informeres om gennemlæserens forslag og har dermed mulighed for at tage stilling til dem om nødvendigt kan LTC informere WSO og uddybe ordvalget. Derefter sendes materialet til Evalueringsgruppen (en arbejdsgruppe under World Board) til gennemgang og diskussion. Gruppen giver sin vurdering af oversættelsens loyalitet til hele World Board. Hvis World Board godkender oversættelsen og ordvalget i Ordlisten, gøres oversættelsen klar til tryk af kontoret. Evalueringsprocessen er en fælles indsats, et samarbejde mellem World Board, WSO og LTC. Gennemlæseren kommer med anbefalinger og forslag, ikke direktiver. World Board og WSO s eneste opgave er at sikre overholdelse af koncept. Kommunikationen mellem LTC og World Service vedrørende valg af ord samt ethvert behov for tilpasninger fortsætter, indtil alle er tilfredse med oversættelsen; af og til kan det være nødvendigt med en opfølgende evaluering. Evalueringsprocessen, som beskrevet ovenfor, gælder specielt for IP#1, da det er det første lokale oversættelsesprojekt. Som hovedregel er det den eneste gang, World Board involverer sig direkte i gennemgangen af den oversatte tekst. Dette sker alene for at godkende valget af bestemte nøgleord og terminologier. I de fleste tilfælde skal fremtidige oversættelser fra samme LTC ikke gennemgå ovenstående proces. Der findes en forenklet proces, hvor LTC udfører de seks punkter, der er opført på World Services LTC Checklist, underskriver formularer med godkendelse og overførsel af copyright - og mailer begge formularer tilbage til WSO. Alle punkter på tjeklisten skal være udført, før formularerne returneres. I takt med, at jeres NA-fællesskab vokser og gradvis bliver mere stabilt og til sidst bliver tryg ved håndteringen af ansvar vil ansvaret, der ligger på LTC s skuldre, gradvist vokse. 8

9 Ofte stillede spørgsmål????? Hvem godkender oversættelser? Både LTC en (på vegne af det lokale NA-fællesskab) og NA World Service deltager i godkendelsen af oversættelser. World Service Conference godkender faktisk ikke selv oversættelser af litteratur, men uddelegerer ansvaret til hver NA-sproggruppe i samarbejde med NAWS (NA World Service). I hovedtræk: På vegne af fællesskabet godkender LTC den endelige trykklare tekst. NAWS tilser, at alle skridt i processen og dokumentationen er i orden og autoriserer derefter selve udgivelsen. Al litteratur, der er oversat og godkendt til udgivelse, skal indeholde følgende sentens: Dette er en oversættelse af NAlitteratur, godkendt af fællesskabet. Dette indikerer, at oversættelsen i sig selv ikke er godkendt af World Service Conference, men er godkendt af NA-fællesskabet.????? Kan vi bruge oversættelser, der ikke er godkendt, på vores møder? Absolut! Vi har fuld forståelse for jeres ønske om at have NAlitteratur til brug på møderne (på eget sprog). Der er blot et par betingelser, vi beder jer om at være opmærksomme på: Teksterne gøres tilgængelige for addicts på møderne, men ikke for folk uden for NA. Det angives tydeligt på hvert ark, at dette er ikke godkendt materiale ikke til salg, så vi overholder bestemmelserne for copyright. Giv teksterne et andet udseende (farve, størrelse) end de trykte originaler.????? Kan vi tage penge for ufærdige oversættelser? Ideelt set blev uautoriserede oversættelser uddelt gratis til medlemmerne, men de fleste NA-fællesskaber er nødt til at få dækket udgifter til kopiering og lignende. Så længe der ikke tjenes penge på det, kan NA-fællesskabet godt sælge ufærdigt arbejde inden for deres grupper, mens de afventer færdiggørelse, godkendelse og udgivelse af denne litteratur.????? Vores LTC har en hjemmeside og ønsker at vise vores oversættelser der World Board har anmodet om, at fællesskabets litteratur, som der er copyright på, IKKE lægges ud på internettet på nuværende tidspunkt og denne anmodning omfatter også oversatte versioner. Der kan læses mere om dette i en artikel fra den 22. januar, 2001: NAWS Position on Posting Copyrighted Literature on the Internet (under new additions ) på følgende link: Hvis I er en LTC, der fortrinsvis er on-line med hinanden, er det selvfølgelig en fordel for jer at kunne lægge oversættelser på nettet. Dette vil jo være en hjælp under jeres diskussioner og gennemgange og derfor generelt bidrage til fuldførelsen af arbejdet. Andre LTC er er i samme situation som jer. Vi kan tilbyde følgende løsning: Sæt jeres website op på en sådan måde, at et område af den er adgangsbeskyttet med password. Hvis I derefter lægger copyrightbeskyttet litteratur på dette private område, er det ikke offentligt tilgængeligt. Vores erfaring siger, at dette kan fungere udmærket. Vores arabiske og franske LTC er har eksempelvis et site med registrerede medlemmer. Medlemmer af disse sites skal have password og kan uploade filer til resten af LTC en.????? Hvordan foregår produktionsgangen? Det følgende er en generel og overordnet beskrivelse af selve produktionsgangen. Husk, at jeres individuelle erfaring kan være anderledes, idet mange faktorer har haft indflydelse på netop jeres proces. Mange af disse faktorer kan være noget, vi ikke har haft kontrol over. Vi indbygger en fleksibilitet i processen, der gør det muligt at imødekomme hver enkelt oversættelsesgruppes behov. Materialet vil efter hver revision blive sendt tilbage til LTC til korrekturlæsning, indtil det er fejlfrit. Når vi først har en færdig MS Word-fil, beder vi LTC eller medlemmer fra RSK om at underskrive en godkendelsesformular samt en copyrightformular. Derefter opsættes dokumentet af en grafiker. 9

10 Hvordan ved vi, hvornår det er godt nok? Opgaven kan let virke overvældende under de første stadier af oversættelsesprocessen. Intet er oversat; medlemmerne har masser af entusiasme, men ingen tålmodighed. Fællesskabet kræver oversat litteratur og temperamenterne kommer i kog. Når vi tænker på, hvor lang tid denne proces tager, er det nemt at miste modet og blive oprørt, når addicts dør på gaderne. Det føles, som om vores bedring og vores evne til at anvende de åndelige principper i alt, hvad vi foretager os, virkelig sættes på prøve. Husk på, at den perfekte oversættelse ikke findes. Som tiden går, og jeres fællesskab udvikles både i antal og forståelse vil I helt sikkert finde ting, I ønsker at ændre i den eksisterende oversatte litteratur. Målet for enhver LTC er at lave den bedst mulige oversættelse på det givne tidspunkt.. Der vil blive lavet fejl, og forståelsen vil ændre sig. Den engelske Basic Text har gennemgået flere rettelser og er nu udgivet i femte version og det er vel bevis på ovenstående. Hvis der ikke er noget så grundlæggende galt med oversættelsen, at det ændrer NA s grundlæggende budskab, burde vi fortsætte med arbejdet, så andre kan få det, der så frit blev os givet. Små rettelser kan blive foretaget senere. Hver ny oversættelse sikrer, at NA s budskab er til rådighed for alle addicts, der har et ønske om at stoppe deres misbrug og begynde at praktisere vores livsstil. En kopi af den endelige trykklare fil kan blive sendt tilbage til jer til et sidste gennemsyn og grønt lys for oversættelsen. Når oversættelsen er godkendt af fællesskabet via LTC s mandat, udgiver WSO materialet. Vi vil derefter fortsætte med processen. Giv alle involverede i produktionen besked, så der kan sættes en tidsplan op for tryk og levering til WSO. Det, der kan have størst indflydelse på tidsrammen, er, om de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer er til stede. NA World Service ser overordnet på oversættelser, ikke kun lokalt. Der tages hensyn til, om et land allerede har oversat litteratur til rådighed i deres fællesskab eller ej. Vi er forpligtet til og interesseret i at give alle en retfærdig behandling og at nye oversættelser bliver lavet så hurtigt som muligt. Er Basistekst én eller to bøger? Det er én bog. Hvis medlemmerne i dit fællesskab gerne vil nøjes med at få oversat de engelske personlige historier (anden del) og ikke have deres egne lokale historier, så gå blot i gang med oversættelsen af hele bogen. Det er langt det enkleste. LTC er har følgende valg omkring anden del: a. Oversæt de originale engelsksprogede historier. b. Skriv nye historier (jeres lokale historier) c. Udvælg en kombination af lokale og oversatte originale historier. De fleste fællesskaber, der har fået oversat og udgivet Basistekst, har kun fået den første del udgivet, idet de fleste gerne vil inkludere nogle af eller kun have - deres egne personlige historier. NA World Service autoriserer udgivelse af første del, indtil anden del med de personlige historier kan blive tilføjet. Hvis en LTC har valgt denne mulighed, indføjer WSO en side sidst i bogen, hvor der står: Den efterfølgende sektion er reserveret til personlige historier. Dette indikerer, at anden del vil blive tilføjet med tiden. Vi anmoder alle fællesskaber, der har Basistekst (første del) om at anvende denne i mindst et par år, før de påbegynder projektet med at indsamle personlige historier i deres fællesskab. På denne måde vil I måske kunne indsamle flere historier med et tydeligt budskab, som både giver et lokalt og internationalt billede af NA. Jeres egne historier skal samles, udvælges, redigeres og godkendes af fællesskabet. Derefter oversætter I historierne til engelsk og sender dem til godkendelse hos World Board, som underretter World Service Conference. 10

11 Basis for oversættelse Det er altid spændende at høre om nye oversættelser. Alligevel er vores begejstring ikke overstrømmende. Oversættelser tager tid og de kræver tålmodighed af både LTC er, World Board og oversættelsesgruppen på World Service Office. Oversættelsesprocessen forekommer ofte meget kompliceret for LTC, indtil de har fået den forklaret og derigennem forstået den. Selv da kan det være svært at acceptere, er oftest forvirrende, især den første gang. Dette dokument forklarer, hvordan World Board og WSO s personale samarbejder med hinanden og med LTC er og hvordan vi prioriterer oversættelsesprojekter. Hvad er forskellen mellem World Board og WSO s ledelse med hensyn til oversættelser? Hvordan samarbejder de indbyrdes og med LTC er? World Board har mandat fra World Service Conference til at sikre integriteten i NA s budskab i den oversatte litteratur. De har til opgave at vejlede og tilrettelægge produktionsplanen, hvorefter WSO udfører det meste af det praktiske arbejde. Hvorfor bliver nogle projekter færdige før andre? De følgende kriterier er blevet indført for prioritering af oversættelsesprojekter: Afvejelse af behov: NA-fællesskaber uden nogen form for oversat materiale, prioriteres højest. NAWS overvejer alle forespørgsler uden hensyn til antal af medlemmer i fællesskabet eller sproggruppe og prioriterer dem herefter. Lokale dialekter: Mange lande har flere sprog med op til flere dialekter. Kun det officielle sprog i et enkelt land kan komme under overvejelse i World Service. Oversættelsesgruppen oversætter ikke NA-litteraturen, men rådgiver og vejleder LTC er samt koordinerer alle oversættelsesaktiviteter. Ledelsen sørger for, at alle nødvendige juridiske dokumenter er i orden, for at sikre at NA-litteratur er copyrightbeskyttet. Ledelsen er det centrale omdrejningspunkt for kontakten til og fra alle LTC er og er en ressource af erfaring, styrke og håb, som LTC er kan trække på. World Board autoriserer trykningen af al oversat NA-litteratur, hvorimod det er LTC en, der står for selve godkendelsen af oversættelsen. Personalet håndterer al kommunikation med LTC er og sikrer, at oversættelsesprojekter forløber planmæssigt gennem selve produktionen og frem til udgivelsen. WSO udgiver og trykker al litteratur, herunder også oversættelser. Personalet følger op på de første kontakter til oversættelse i et nyt NA fællesskab, telefonerer og gør information tilgængeligt for lokale fællesskaber. World Board modtager regelmæssigt opdateringer fra WSO vedrørende oversættelser, der er udgivet på andre sprog. Personalet har også ansvar for opdatering til World Board om igangværende oversættelser. Ansvaret omfatter også organisering og administrering af evalueringer fra World Board Translation Evaluation Group (TEG), herunder kontakt til oversættere, gennemlæsere og korrekturlæsere. Regelmæssighed: LTC alene er drivkraften bag oversættelserne. Det er op til jer at udføre det praktiske arbejde og føre oversættelserne gennem hvert skridt. LTC er, der kommunikerer regelmæssigt, udarbejder deres arbejdslister prompte og overholder tidsplaner, aftaler og projektplanlægning, har bedre muligheder for at blive prioriteret højt. Ressourcer: De økonomiske midler og menneskelige ressourcer, der er til rådighed, spiller en væsentlig rolle i prioritering af oversættelser. Varighed: Når et projekt har været i gang i lang tid og er trukket ud på grund af uforudsete hændelser, prioriterer World Service måske dette projekt højere end andre. 11

12 Hvad kan fremme eller sinke oversættelsesarbejdet? Hvad kan vores LTC gøre for at hjælpe? Der er mange ting, en LTC kan gøre, for at oversættelsesprojekter skrider fremad. LTC er kan hjælpe ved at lave udførlige arbejdsplaner vedrørende deres oversættelsesaktiviteter for det næste års tid. WSO s personale anvender arbejdsplanerne til at sammensætte en liste over alle oversættelsesprojekter. Derefter skal WSO have overblik over, hvad hvert enkelt projekt kræver - fra udvikling til produktion. Hvor meget arbejde skal der til? Har der tidligere været arbejdet på teksten? Har det lokale NA-fællesskab overhovedet noget litteratur på deres eget sprog? Af og til finder vi ud af, at et NA-medlem har arbejdet på at oversætte en tekst uden at vide, at en anden oversættelse af samme tekst har været i gang. Der kan dog være faktorer, som I ikke har indflydelse på. Hvor meget arbejde et projekt fordrer for at kunne blive færdigt og udgivet, er nok en af de mest uberegnelige faktorer. En folder tager måske kun et par måneder. En bog kan tage otte måneder eller mere. Tekniske problemer under opsætning, trykning og korrekturlæsning kan også give forsinkelser, selv om disse oftest er kortvarige. NAWS budget er en af de faktorer, som LTC er ikke har indflydelse på, men som kan føre til forsinkelser. Alt afhænger af, om der er penge til rådighed. NA World Services udarbejder budgetter baseret på anslået fremtidig indtægt. Af og til er virkeligheden ikke som de anslåede mål. Vi opfatter oversættelser som en de vigtigste services, vi udfører for fællesskabet og vi håber, at ressourcerne er til stede, så denne service altid er til rådighed. Omstændigheder, der virkelig kan forhindre arbejdet med oversættelse og forsinke arbejdet betragteligt er konflikter og ustabilitet i LTC en. Problemerne kan også skyldes LTC-medlemmer, der kører trætte eller endda tager et tilbagefald, eller almindelig uenighed i fællesskabet. Husk at drage omsorg for hinanden og sætte principper før personligheder. Hvis der opstår alvorlig uenighed inden for fællesskabet omkring terminologi eller anvendelsen af bestemte ord, kan LTC bede om hjælp fra World Board til at løse problemer eller bilægge stridigheder. Dette bør dog kun anvendes som en absolut sidste udvej, da det kan tage World Board flere måneder at sætte sig ind i sagen og få formuleret løsningsforslag. Denne løsning kan måske forekomme ekstrem, men en konflikt, der har været alvorlig nok til at splitte fællesskabet, har oftest sin årsag i en filosofisk problemstilling. Er det sådan, kan det måske ikke løses uden assistance Håndtering af problemer og input fra Narcotics Anonymous World Services. Uanset årsagen til uenighed og konflikter, så vær sikker på, at NAWS vil yde enhver mulig assistance, så arbejdet kan fortsætte. Konflikter, der omhandler prioritering, trykning osv. løses af kontorets personale: Konflikter, der omhandler Protokol og Proces: Prioritering, kontraktligt arbejde, trykning og anden kopiering, brug af udkast og distribution, copyright, FIPT- emner osv. World Board tager sig af andre konflikter: Konflikter, der omhandler indholdet i en oversættelse. Dette inkluderer terminologi, loyal gengivelse af originalteksten, kulturel tilpasning, tilføjelser og færdiggørelse. Så vidt muligt vil World Board opfordre til, at konflikter løses af de involverede lokalt. 12

13 Vi har allerede noget litteratur, der er udgivet på dansk Skal vi vente, til ALLE andre lande har litteratur, før vi kan oversætte mere? Alle ønsker og projekter håndteres retfærdigt og temmelig hurtigt. Vi tjener både fællesskaber, der slet ikke har nogen oversættelser, samt dem, der har en anseelig mængde og måske endda flere bøger udgivet på eget sprog. I perioder tilføjer vi dagligt nye projekter eller sprog til vores liste. Alligevel går det op i en højere enhed. WSO sørger i samarbejde med LTC erne for, at projekterne løbende skrider fremad. Etablerede NA-fællesskaber, der har fuldført en eller flere oversættelser, oversat bedrings-ordlisten, udarbejdet en arbejdsplan og som har været igennem evalueringsprocessen, bliver betragtet som værende erfarne nok til, at de kontinuerligt og med større ansvar kan planlægge fremtidige oversættelser. For at sikre en kvalitativ oversættelse, både rent teknisk og konceptmæssigt, forpligter de sig til at følge alle punkter på LTC-tjeklisten og afslutningsproceduren. De står selv for projekterne fra ende til anden og fremsender materialet til WSO til udgivelse. Disse fællesskaber kan generelt karakteriseres ved: En vellykket oversættelsesproces, der er resulteret i en udgivelse af NA-budskabet, IP#1 inklusive bedringsordlisten. Vellykket oversættelse af Narcotics Anonymous Basic Text, Book One. Et velfungerende samarbejde med NAWS, herunder WSO og meget lidt brug for vejledning og hjælp fra WSO. Et grundlag i LTC, der hviler på vedholdenhed og engagement. En stabil servicestruktur med pålidelige interne arbejdsgange (herunder godkendelsesproces og pålidelighed, som beskrevet i De 12 koncepter). Hvad gør vi, hvis vi efter udgivelsen finder fejl - eller er utilfredse med kvaliteten? Så retter I det. Oversættelser bør løbende revideres i takt med, at udgivelserne anvendes i praksis. Grundlæggende kan man foretage to slags revideringer: tekniske og konceptmæssige. De tekniske revideringer er normalt ikke et problem. Hvis I finder tekniske eller sproglige fejl (grammatiske fejl, stavefejl, manglende ord eller sætninger), skal I blot underrette WSO s personale, som så sørger for, at fejlene bliver rettet ved genoptryk. En konceptmæssig revidering omfatter enhver ændring i tekstens betydning. Hvis de fejl eller ændringer, I gerne vil foretage, har med loyalitet over for konceptet at gøre, er det nødvendigt, at NA World Service diskuterer og godkender rettelsesforslag, før de indføres. Enhver revideringsbeslutning bør overvejes grundigt. Der bør altid tages hensyn til, hvad der bedst tjener NAfællesskabet og den addict, der stadig lider. Der er så stor mangel på ressourcer, både økonomiske og menneskelige, at det kan være bedre at undgå eller udskyde revideringer, hvis de ikke er strengt nødvendige. Hvis der ikke grundlæggende er noget galt med Bedringsordlisten og folderne, er det bedst at vente med revideringer, indtil mere litteratur er udgivet. Når der arbejdes med revideringer, sættes sproggruppens øvrige projekter i bero, indtil disse er udført. Beskrivelse af produktionsprocessen: Kontrakter og ansættelse Produktionerne foregår som et samarbejde mellem WSO s oversættelses-personale og det lokale fællesskab eller dets serviceorgan (LTC, RSK, OSK). Personalet i WSO følger skridt for skridt de procedurer, der er beskrevet i Standardskema for produktion. Dog med modifikationer mht. afsættelse af ressourcer, tidsskemaer og detaljer vedrørende igangsættelse af proces som det er fastsat af WSO s ledelse. Det lokale fællesskab er forpligtet til at sikre konceptmæssig loyalitet, herunder at fuldføre og underskrive LTC- tjeklisten. Overholdelse af standardreglerne for korrekturlæsning varetages af WSO, LTC og de kontraktligt ansatte korrekturlæsere. Kontrakter finansieres og håndteres af WSO. 1

14 Tidsskema for bogprojekter Oversættelsestjek 2 5 uger WSO Opsætning 2 3 uger WSO Korrektur / Tilret 2 uger WSO Sidste gennemlæsning 2 4 uger LTC Sidste evt. rettelser 0 4 uger WSO Sidste tjek af personalet 1 uge WSO Tryk & indbinding 8 uger WSO Fra færdig oversættelse i Wordformat til udgivelse: anslået tid 4 7 måneder Standardskema for bogproduktion med anslået tidsforløb Tidsskemaet indeholder standardiserede tidsrammer for bøger. Tidsrammen angiver tiden, fra den færdige oversættelse er modtaget på WSO. Denne tidsramme er optimistisk og indebærer, at alt går efter planen. 1

15 Indeks over oversatte ord: Basics... grundlag / forudsætninger / fundament / basics Conceptual... konceptmæssig Fidelity... loyal gengivelse Service body... Serviceorgan Staff... personale, ledelse osv. LTC... LTC RSC... RSK ASC... OSK 2

Smågruppe workshop om traditionerne

Smågruppe workshop om traditionerne Smågruppe workshop om traditionerne Traditionsbog-projekt - indsamling af bidrag fra mindre grupper Traditionsbog-projektet blev godkendt på Verdens Service Konferencen i 2012 som et tocyklus-projekt kørende

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Public Relations Håndbog. Kapitel 10 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE Retningslinjer FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA København Godkendt den 31-07-2011 1. Navn: Komitéens navn er: Område Service Komité Narcotics Anonymous København i det følgende kaldet OSK. 2. Formål: A) Komitéens

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 21. august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn og adresse 2 2. FORMÅL: 2 3. Betroede tjenere & valg 3 4. SERVICEPOSTERNE: 4 5. ØKONOMI:

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND

RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND 1 Navn: Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Midtjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere og koordinere aktiviteter der

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

De 12 koncepter for Verdensservice

De 12 koncepter for Verdensservice De 12 koncepter for Verdensservice Hvordan Bill W. forklarede de åndelige principper, som A.A. s struktur gennemgik, og hvordan delene virker sammen. Dette er en pjece om de 12 koncepter, det er IKKE selve

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

2006-2008 Fællesskabets temadebatter og diskussionsemner

2006-2008 Fællesskabets temadebatter og diskussionsemner 2006-2008 Fællesskabets temadebatter og diskussionsemner Sidste gang vi distribuerede Temadebatternes Højdepunkter i The NA Way Magazine, så det ud til, at flere medlemmer havde hørt om og diskuterede

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Retningslinjer For Område Servicekomité NA København Godkendt den 31-07- 2011 NY DATO

Retningslinjer For Område Servicekomité NA København Godkendt den 31-07- 2011 NY DATO Den skrift med BLÅ foreslås fjernet. Den skrift med RØD foreslås som ny skrift. Den skrift med GRØN er noget vi lige skal tjekke I traditionerne el hos andet NA medlem. Der er endvidere lavet små rettelser

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet Referat Konvent møde den 4. marts 2013 Konvent & camp 2013 At dele fra hjertet Hjemmeside www.nakonvent.dk www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Oversættelsesudvalg (OU)

Oversættelsesudvalg (OU) Region Danmark/OU Oversættelsesudvalg (OU) Referat Region Danmark/OU Mødedato: 25. november 2007 Mødested: Grønnegade 47, Århus Mødetid: Søndag kl. 10 Forkortelser: Eng. Ord: WIP (Work-In-Progres) Igangværende

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bestyrelsesevaluering øger præstationen

Bestyrelsesevaluering øger præstationen Bestyrelsesevaluering øger præstationen Undersøgelser viser, at bestyrelsesevalueringer med stor sandsynlighed forbedrer bestyrelsens præstationer. Det drejer sig om en kontinuerlig udviklingsproces, som

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn.

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Forord At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Hvis man som lærer skal lykkes, skal man påtage sig dette lederskab. Lederskabet

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Al post til udgivelse på RSK.NA s hjemmeside skal sendes elektronisk via e-mail.

Al post til udgivelse på RSK.NA s hjemmeside skal sendes elektronisk via e-mail. Retningslinjer For RSK Internetudvalg Godkendt af RSK den 24. november 2007 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics Anonymous

Læs mere