Dansk IT Program og projektledelse Jesper Kingo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk IT Program og projektledelse 2010 25.3.2010 Jesper Kingo"

Transkript

1 Projektmodenhed i BRFkredit Dansk IT Program og projektledelse Jesper Kingo

2 Disposition Kort om BRFkredit og hvem jeg er PMO funktionen i BRFkredit, herunder vores porteføljestyringsmodel BRFkredits forandringsrejse og sammenhængen til projektmodenhedsmålingen Initiativets modtagelse i organisationen, hvad var formålet, motivation og hvorfor valgte vi P3M3? BRFkredits projektmodenhed d et udvalg af konkrete k observationer og anbefalinger Hvordan vil BRFkredit bruge resultatet t t fremadrettet? t? Gode råd til andre, der måtte overveje dette Side 2

3 Hvem er BRFkredit - lidt fakta... Vi er Danmarks ældste kreditinstitut mere end 200 år. BRFkredit er fondsejet og uafhængigt. Vi har en komplet produktvifte til boligfinansiering med realkredit og bankprodukter inklusive indlånsprodukter såsom højrentekonti, lønkonti, børneopsparinger og lignende. I 2008 rundede vi en udlånsportefølje på 200 mia. kr. Cirka 750 medarbejdere har sin daglige gang i hovedsædet d til Lyngby eller i vores afdeling iåh Århus. Side 3

4 Hvem er Jesper Kingo? Chef for Projekt- og porteføljeledelse i BRFkredit. Ansat i BRFkredit siden 2007 Refererer til adm. direktør i egenskab af porteføljelederrollen, og til direktøren for Forretningsudvikling i egenskab af afdelingschef Programleder for BRFkredits FORAN program Mange års erfaring fra ledelse af it-projekter og generelt fra konsulentbranchen Certificeringer fra IPMA, PMI, MSP Uddannet cand.merc. (dat.) fra CBS Tidligere ansættelser i Systematic Software, Ementor, Mærsk Data, Nykredit Data, Forsvaret Side 4

5 BRFkredits PMO hedder PPK og det står for Projekt- og porteføljeledelse Vi leder BRFkredits projektportefølje, p j hvilket indbefatter mange ting, herunder gate-keeper på vores porteføljemodel samt ressourcestyring for den centrale projektportefølje Et antal projektledere refererer til afdelingen Vi ejer modeller og kompetenceudvikling i disciplinerne Projekt-, Program- og Porteføljeledelse, dog er individuel projektledertræning forankret hos flere linieledere Afdelingens mission er Vi gør det muligt at realisere BRFkredits strategiske mål gennem professionel projektledelse, programledelse og porteføljeledelse Side 5

6 BRFkredit har gennemført en projekt governance rejse siden Projektmylder og - forstoppelse Vigtige projektleverancer udeblev, forsinkelser og projektlukninger Kompetenceudfordringer blandt bl.a. projektledere Siloer og uklar governance Ringe gennemsigtighed Et forandringsprogram (FORAN) blev tegnet Forandringsprogram med projekt governance, udviklingsmodel, enterprise arkitektur, uddannelse m.m. Iværksættelse af porteføljestyring t for større projekter Kompetenceudviklingsprogram IPMA Karriereveje for PL Adskillelse af linieledelse og projektledelse Veletableret proces for porteføljestyring, >> transparens Projektstyring t sat i bedre rammer med stage-gate model Ressourcestyring og flaskehalshåndtering veletableret på tværs Etablering af projektbruger- organisation P3M3 måling gennemført Business case altid til stede Benefit-realisering etableret Behov for fornyet fokus på god governance og projektkultur Iværksættelse af forbedringstiltag bl.a. inden for project risk management med udgangspunkt i P3M3 anbefalinger Side 6

7 Stage-gate model implementeret i 2008 til porteføljestyring, samordnet med vores projektstyringsmodel Portefølje estyring* Business Case Business Case Business Case Projekt- Projekt- Projektkommissoriubeskrivelsbeskrivelse Rød gate Gul gate Grøn gate Afsl.rapport inkl opf.plan Grå gate Benefit vurdering Pro ojektstyring Effektmåling Projektide Projektforberedelse Projektstart Projekt gennemførelse Projektafslutning *) Den centrale portefølje omfatter projekter med IT over 100 mandedage (totalt) Side 7

8 Vi havde et klart formål med P3M3 målingen, men initiativet blev modtaget med blandede holdninger Formål Målingen sikrer momentum fra forandringsprogrammet FORAN og fokus på god governance samt projekteffektivitet! En modenhedsmåling vil give et fælles billede af, hvor vi står. Vi kan senere benchmarke os mod branchen, og vi får allervigtigst nogle eksternt funderede anbefalinger for de mest effektive tiltag til forbedring af vores projekt governance for de kommende år. Projekt- og porteføljeledelse har som mål at opnå projektmodenhed (P3M3) på niveau 3 i 2012 for hele BRFkredit (genstand for revision) Projektmodenhed udtrykker bl.a. leverancekraft og strategisk eksekveringsevne, begge dele er konkurrenceparametre for BRFkredit Valg af P3M3 Vi lægger os i forvejen op af Prince2 og har valgt MSP modellen til programstyring, blandt andet derfor var valget af P3M3 naturligt Sandsynligheden for P3M3 benchmark-data influerede også på valget Der er fornuftige alternativer, blandt andet OPM3 fra PMI, og man kan med fordel få inspiration herfra. Side 8

9 Vores Projekt Governance rejse siden 2008 har været en succes! Motivationen for at gå i gang med målingen var at følge op på vores mange fremskridt, og ikke hvile på laurbærrene Sagt til deltagerne i undersøgelsen: Vi er allerede modne nogle steder, men svage andre steder. Målingen sker i god tråd som opfølgning på Projekt Governance fra FORAN og går på hele organisationen. Udbyttet bliver forbedringsforslag, der skal gennemføres af PPK, projektejere, projektledere og øvrige metodeansvarlige. Vi forventer at få nogle Vi vurderer, at konstruktive BRFkredit har en tilbagemeldinger på høj modenhed d på projektstyring, t hvor der porteføljestyring formentlig er en lavere modenhed. Vi forventer også at få konstruktive tilbagemeldinger ldi på programstyring, hvor der formentlig ligeledes er en lavere modenhed. Side 9

10 Omfang af modenhedsmålingen blev begrænset af budgethensyn, ligesom vi fravalgte et certifikat t og en officiel i måling. P3M3 Portefølje PfM3 Program PgM3 Projekt PjM3 Benefits/ udbytter Økonomistyring Risikostyring Ledelse/ organisation Ledelseskontrol Interessenthåndtering Ressourcestyring Generiske attributter Crown copyright 2008 Reproduced under license from OGC Side 10

11 Resultat og udbytte

12 Overordnet konklusion på BRFkredits Modenhedsniveau P3M Portefølje PfM3 Program PgM3 Projekt PjM3 Ledelseskontrol Risikostyring Ledelse/ organisation Udbyttestyring Økonomistyring Interessentstyring Ressourcestyring 2 Generiske attributter Side 12 Crown copyright 2008 Reproduced under license from OGC 12

13 Overordnet konklusion for de generiske attributer Samlet modenhedsniveau for generiske attributter: 2 Konklusioner: Attribut\Niveau Roles and Responsibilities Experience Capability Development Planning and Estimating Information and Documentation Scrutiny and Review Bemærk at det samlede modenhedsniveau for de generiske attributter fastsættes ud fra den laveste fællesnævner. De generiske attributter er iøvrigt overligger for det samlede modenhedsniveau. Side 13

14 Resultater: Detailinformation om udvalgte generiske attributer Attribut Observation Anbefaling Roles and responsibilities Roller er veldefinerede (enkelte mangler), men der er ikke tilknyttet kompetencekrav og det er ikke dokumenteret at de anvendes aktivt til udnævnelse af personer til roller i projekt og programmer. Alle roller bør defineres og dokumenteres, og der bør tilknyttes kompetencekrav. De bør anvendes aktivt til udnævnelse af personer til roller i projekt og programmer. Experience Erfaringer og performance for tidligere projekter bør dokumenteres centralt, i form af track- records, og anvendes ved udnævelse af nøglepersoner til projekter. Erfaringer og performance for tidligere projekter i form af track-records dokumenteres ikke løbende og anvendes ikke ved udnævnelse af nøglepersoner. Capability development Der foretages individuel uddannelse og der er fora til videndeling. Det er dog primært fokuseret på PL-rollen og ikke funderet i dokumenterede trackrecords. Træning er placeret i linieorganisationen og overvåges ikke fra central hold. Der bør foretages individuel uddannelse vurderet ud fra dokumenterede track-records. Der kan fokuseres mere på videndeling bl.a. af projektrecords. Optimalt set gælder det også styregruppedeltagere. Træning bør overvåges fra centralt hold. Planning and Estimation Process Planer bliver ikke udarbejdet efter en central defineret og konsistent anvendt standard. Estimeringsteknikker omfatter primært IT-opgaver. Afhængigheder mellem projekter identificeres, overvåges og styres ikke centralt overvåges og styres ikke centralt g g y Planer skal udarbejdes efter en central defineret og konsistent anvendt standard. Estimeringsteknikker bør også omfatte andet end IT-opgaver. Afhængigheder mellem projekter skal identificeres, overvåges og styres mere centralt. Side 14

15 Projektmodellens (PjM3) overordnede udgangspunkt, resultater, observationer og anbefalinger P3M3 Portefølje PfM3 Program PgM3 Projekt PjM3 Benefits/ udbytter Økonomistyring Risikostyring Ledelse/ organisation Ledelseskontrol Interessenthåndtering Ressourcestyring Generiske attributter Crown copyright 2008 Reproduced under license from OGC Side 15

16 Projektmodel (Pj3M) Udvalgte observationer og anbefalinger Observationer Der er gode tiltag omkring forandringsledelse i forbindelse med overdragelse og brug af projektprodukter. Dokumentation er ikke fuldt integreret i projektmodel endnu. Der foretages generelt ikke formelle projekt reviews i projektets levetid. Risk, issue og ændringshåndtering sker ikke konsistent på tværs af projekter. Ligeledes gælder for projektplanlægning. Anbefalinger Der skal foretages mere konsistent anvendelse af risiko-, issue- og ændringsstyring di i baseret på veldefinerede d standarder. d Der skal være mere klare retningslinier for roller og ansvar i relation til tolerancer, eskalering og fastlæggelse og brug af buffere (f.eks. til ændringsstyring, risikohåndtering mv). Der skal foretages en mere konsistent planlægning i projekter baseret på centrale retningslinier. Denne planlægning bør tage udgangspunkt i en produktnedbrydning og produktbeskrivelser. Side 16 16

17 Resultat og udbytte lever op til den ønskede værdi af målingen. Vi fik hvad vi ønskede: Projekt- og porteføljeledelse Eksterne øjne på en række observationer og anbefalinger inden for disciplinerne portefølje-, programog projektledelse leveret i rapportform og præsenteret af Peak Consulting Vedvarende d fokus på forbedringer Et benchmark som gør os klogere på hvad der er vigtigt, og hvad vi ikke skal tilstræbe, f.eks. en differentieret tilgang til mål for modenhed på perspektiver p og discipliner Et benchmark vi med tiden kan måle os på eksternt, efterhånden som empirien forbedres Organisationen Modtagelsen blandt deltagerne en aha oplevelse for alle interviewede Modtagelse og værdi for BRFkredits Prioriteringskomité Værdi for projektlederne i huset Værdien for forretningen Side 17

18 Fra anbefalinger til adfærdsændringer til højere projekteffektivitet og modenhed Modelforbedringer, tjeklister, vejledninger, kurser er alle gode og effektfulde indsatser til en vis grad. For at der kan ske reelle adfærdsændringer skal projektejere, - ledere og deltagere opleve værdi af forbedringsindsatserne, ved at efterspørge og bruge modeller og værktøjer BRFkredit skal og vil fortsætte forandringsrejsen! Ud fra et overordnet formål om at forbedre projekteffektiviteten, og øge BRFkredits forandringskapacitet Side 18

19 Gode råd Hav et klart formål, og vær klar på at få ren besked, når resultatet foreligger Måleresultaterne lt t skal kunne kommunikeres ud til alle projektinteressenter t t i organisationen Forvent ikke stor dansk empiri og benchmarks, men vær med til at skabe et grundlag for flere Naturligvis skal der være ejerskab og opbakning fra ledelsen, og husk interessenterne. Målingen er en del af en forandringsrejse Vælg en konsulentpartner, med god kemi og stor empatisk forståelse P3M3 er teknisk og strukturorienteret. Modellen forsøger at få fokus på organisatorisk kontekst og f.eks. uddannelse, men det er de hårde styringsdiscipliner, der fylder mest. P3M3 giver ikke svar på alt! Side 19

20 Spørgsmål?

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen MINIRAPPORT OM Af Michael Ehlers, Jesper Krøyer Lind og Alexander Strange, Implement Consulting Group Implement Consulting Group har for anden gang

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + = nline branding Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord 3 1. Sammenfatning... 4 1.1 Model for god Public Digital Governance...4 1.2

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere