Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin"

Transkript

1 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Årsrapport 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus 3 Skejby

2 Grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Fotos: John Kristensen Tonny Foghmar Århus Universitetshospital,Skejby Michael Harder Århus Universitetshospital, Århus Sygehus April 2010

3 Indhold 4 Forord 6 Highlights i Nuklear kardiologi 9 Onkologi 10 Terapi 11 Radiokemi og radiofarmaci 12 Forskning i Forskning ved Vand og Salt Centret 16 Uddannelse 18 Apparatur 20 Aktivitet/produktivitet 21 Deltagelse i råd og udvalg 22 Organisation og medarbejdere 24 Publikationer 3

4 Ledende overlæge, ph.d., dr.med. Anni Eskild-Jensen Ledende bioanalytiker, Århus Bente Lund Ledende bioanalytiker, Skejby Helle Danielsen Forord 2009 har været et spændende år med forandringer og nye tiltag indenfor en lang række områder. Afdelingen fik ny ledelse idet overlæge, lektor, dr. med. Michael Rehling efter 20 år som ledende overlæge valgte at overgå til en stilling som forskningsoverlæge. Han blev afløst af overlæge, dr. med., ph.d. Anni Eskild-Jensen, som kom fra en stilling som overlæge på Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Århus Sygehus. På Skejby blev Helle Danielsen ansat som ledende bioanalytiker. Bente Lund fortsatte som ledende bioanalytiker på Århus Sygehus. I 2009 oplevede afdelingen igen et stigende antal patientundersøgelser. Takket være en ekstraordinær indsats fra hele personalet lykkedes det at hjemtage undersøgelser fra den sydlige del af Region Midt som led i overordnede besparelser samtidig med afvikling af venteliste på hjerteundersøgelser. Sideløbende hermed gennemførte afdelingens personale oplæring og certificering i PET/CT og SPECT/ CT i samarbejde med PET-centret og de billeddiagnostiske afdelinger. Derved har vi kunnet udbygge anvendelsen af disse modaliteter og understøtte afdelingens strategi for patientundersøgelser og forskning. En flot indsats af afdelingens medarbejdere. Afdelingen prioriterer at være en konstruktiv samarbejdspartner indenfor såvel klinik som forskning. I 2009 udbyggede vi samarbejdet med de billeddiagnostiske afdelinger på Århus Sygehus og Skejby og senest med PET-centret omkring dual modaliteterne SPECT/CT og PET/CT. Samarbejdet med de kliniske afdelinger er blevet udbygget gennem multidisciplinære patientforløb, kræftpakker, radionukleid terapi og forskningsprojekter. På hjerteområdet fortsatte vi det konstruktive samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby omkring forskning og klinik. Afdelingens tilstedeværelse på begge sygehuse giver gode betingelser for nærhed og dialog med klinikere og forskere. Nuklearmedicinske undersøgelser af kræft- og hjertepatienter er strategiske indsatsområder på afdelingen. I 2009 udbyggede vi samarbejdet omkring kræftpakkerne og øgede kapaciteten på en lang række undersøgelser, mhp opfyldelse af undersøgelses- og svartider angivet i kræftpakkerne. Udbygning af afdelingens softwaresystem til billedanalyse og billedvisning ved tværfaglige konferencer kombineret med udbygning af software til booking og svarafgivelse understøttede denne udvikling og muliggjorde optimeret ressourceudnyttelse og kommunikation på tværs af matrikler. Afvikling af venteliste, udvidelse af kapaciteten for myokardieskintigrafi samt etablering af tværfaglige konferencer baner vejen for, at vi i 2010 forventer at kunne opfylde betingelserne for undersøgelses- og svartider angivet i hjertepakkerne. Radiokemi og terapi er ligeledes afdelingens strategiske indsatsområder. Efter et flot udviklingsarbejde opnåede vi ultimo 2008 udleveringstilladelse fra lægemiddelstyrelsen på Yttrium-90-DOTATOC og kunne dermed som den første afdeling i Danmark tilbyde denne behandling. I 2009 behandlede vi i samarbejde med Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Århus Sygehus 12 patienter med neuroendokrine tumorer. Med diagnostik og follow up med octreotidskintigrafi udført med SPECT/CT med diagnostisk CT, kunne vi påvise at hovedparten af de behandlede patienter opnåede sygdomsstabilisering. Indenfor terapi af kræft i skjoldbruskkirtlen udbyggede vi samarbejdet med de behandlende afdelinger ved aktiv medvirken i dannelsen af Center for Thyroidea og Parathyroideakirurgi ved Århus Sygehus, og vi var medarrangør af et symposium om emnet. Afdelingen arbejder målrettet på at styrke forskningsmuligheder og sikre et aktivt forskningsmiljø. Det var derfor med stor glæde, at vi i 2009 kunne indvie den første PET/CT-skanner på Skejby. Vi er The John and Birthe Meyer Foundation dybt taknemmelige for donationen af skanneren, som skal anvendes til basal og klinisk forskning samt kliniske undersøgelser. Det var en særlig glæde, at Fru Birthe Meyer og Henrik Meyer deltog i indvielsen af PET/CT-skanneren. I 2009 modtog afdelingen sammen med Klinisk Institut en stor bevilling fra Karen Elise Jensens Fond til indkøb af et nyt gammakamera til de dyreeksperimentelle aktiviteter ved afdelingen. Dette apparatur skal erstatte apparaturet, som fonden donerede i 1994, og som har været et helt afgørende fundament for en lang række videnskabelige aktiviteter de seneste 15 år, herunder mere end 20 ph.d. afhandlinger samt en række doktordisputatser. I løbet af 2009 er der påbegyndt og afsluttet en lang række dyreeksperimentelle og kliniske forskningsprojekter på afdelingen indenfor en række områder, herunder hjerte, nyrer og onkologi. Afdelingens strategi og indsatsområder blev understøttet af udskiftning og nyanskaffelser på apparatursiden. Anskaffelsen af fondsdonerede PET/CT -skanner og gammakamera giver enestående muligheder for klinisk og dyreeksperimentel forskning. Udvidelsen af PET/CT kapaciteten samt anskaffelse af apparatur til brug ved myocardieskintigrafi giver de apparaturmæssige rammer for at løfte opgaven med såvel kræft- som hjertepak- 4 Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

5 ker. Og endelig muliggør udbygningen af afdelingens Hermes software system og tilkoblingen af afdelingen på Skejby på RIS systemet optimeret ressourceudnyttelse og effektivisering af arbejdsgange, samt forbedrer muligheden for billedvisning ved tværfaglige konferencer. Afdelingen prioriterer uddannelse indenfor alle faggrupper såvel præ- som postgraduat. I 2009 var overlæge Anne Arveschoug, som er specialets regionale postgraduate kliniske lektor involveret i revision af målbeskrivelsen for læger i hoveduddannelse. I 2009 betød uddannelsesrevision af bioanalytikeruddannelsen, at vi modtog studerende fra både semesteruddannelsen og den nye modulopbyggede uddannelse. Desuden blev vi inddraget som uddannelsessted for radiografstuderende. I 2009 udførte fem kemistuderende bachelorprojekt og én kemistuderende skrev speciale på afdelingen. Fremadrettet vil fokus være på fortsat styrkelse af afdelingens kerneområder, herunder nuklear kardiologi og onkologi. Hjertepakken skal implementeres og afdelingens rolle i undersøgelse og behandling af kræft- og hjertepatienter udbygges. I forbindelse med etablering af stråleterapi-enhed på Skejby står vi foran et spændende samarbejde med Onkologisk Afdeling D omkring PET/CT og stråleterapiplanlægning. I 2010 etableres nye farmacilokaler på Århus Sygehus, hvor en ny farmacienhed med faciliteter til håndtering af isotoper til PET og terapi til klinik og forskning indrettes. Et særligt fokusområde er opnormering af personale i radiofarmacien, således at vi kan øge forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor radioaktive lægemidler til klinisk brug. Afdelingen arbejder fokuseret med strategi og målsætning for øget forskningsaktivitet. Her har etablering af forskningsmiljø omkring PET/CT-skanneren og nyt gammakamera på Skejby samt interne og eksterne samarbejdsrelationer indenfor afdelingens fokusområder særlig bevågenhed. 5

6 Highlights i blev et år med forandring og nye tiltag indenfor en lang række områder. Afdelingen fik ny ledelse idet dr.med., ph.d. Anni Eskild-Jensen tiltrådte som ledende overlæge for den samlede afdeling og Helle Danielsen tiltrådte som ledende bioanalytiker på Skejby. Ledende bioanalytiker Bente Lund på Århus Sygehus sikrer kontinuiteten i den tredelte afdelingsledelse. Endelig blev Heidi Sørensen ansat i en nyoprettet stilling som ledende lægesekretær på Skejby. Det var med stor glæde, at vi den 29. september kunne indvie den første PET/CT-skanner på Skejby. Vi er The John and Birthe Meyer Foundation dybt taknemmelige for donationen af skanneren, som skal anvendes til basal og klinisk forskning samt kliniske undersøgelser af kræft- og hjertesyge børn og voksne. Fru Birthe Meyer og Henrik Meyer deltog med stor interesse i indvielsen af PET/CT-skanneren. Arrangementet indbefattede en politisk-faglig del med deltagelse af blandt andre regionsrådsformand Bent Hansen. Efter en rundvisning i de fine nye lokaler med den avancerede skanner afsluttedes dagen med et besøg på de kirurgiske faciliteter på Klinisk Institut fremvist af Professor Jens Christian Djurhuus. PET/CT-skannerens geografiske placering mellem den kliniske afdeling og de kirurgiske forskningsfaciliteter afspejler på glimrende vis skannerens anvendelse i såvel klinik som forskning. Alt i alt en rigtig god eftermiddag. På Århus Sygehus udbyggede vi samarbejdet med PET-Centret og Radiologisk Afdeling omkring PET/CT. Personale fra Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin blev oplært på PET-Centret og de to afdelinger varetager nu i fællesskab klinisk PET/CT samt driften af to PET/CT-skannere på Århus Sygehus. På baggrund af en flot og engageret indsats fra afdelingens medarbejdere kunne vi opfylde de nuklearmedicinske krav indenfor kræftpakkerne. Udbygningen af Hermes systemet til lagring, analyse og visning af billeder tog fart i 2009, således at vi nu kan arbejde på tværs af afdelinger og sygehuse. Dette understøttede udbygningen af de multidisciplinære konferencer, hvor vi nu deltager indenfor en lang række kræftformer. Forskningen var i fokus med kliniske forskningsprojekter indenfor kardiologi, onkologi og neurologi. Afdelingen gennemførte flere kliniske projekter, som involverede undersøgelser af patienter og frivillige forsøgspersoner udenfor afdelingens almindelige åbningstid. En flot indsats af afdelingens kompetente og engagerede medarbejdere. Efter 20 år som ledende overlæge valgte lektor, dr. med. Michael Rehling at fratræde for som forskningsoverlæge at kunne koncentrere sig om undervisning og forskning. Foruden den officielle reception blev der afholdt et fratrædelsessymposium med foredrag af flere af Michaels samarbejdspartnere fra ud- og indland. Det blev et flot symposium med videnskabelige indlæg af høj international klasse. Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin tildelte i oktober Michael Rehling selskabets ærespris for sin indsats for specialet. Vi ønsker tillykke og takker for en flot og omfattende indsats for afdelingen og specialet. På Århus Sygehus afholdt vi i november måned i samarbejde med afdelinger fra Center for Thyroidea og Parathyroideakirurgi et symposium om cancer thyroidea. Også et flot symposium med indlæg af høj international klasse. 6 Årsrapport 2009 Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

7 Kran med skanner (nbg) 7

8 Overlæge Søren steen nielsen Nuklear kardiologi 2009 var året hvor vi ved at ændre strategi og udvide åbningstiden fik undersøgt flere hjertepatienter og afskaffet ventelisten. Med donationen af en PET/CT-skanner blev kvaliteten af de kliniske PET-undersøgelser af hjertet forbedret væsentligt. Det blev også året, hvor et mangeårigt forskningssamarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling B førte til vigtig ny viden med konsekvens for behandling af patienter med blodprop i hjertet. Øget produktivitet og kliniske konsekvenser af forskning Undersøgelse af hjertet udgør en meget stor del af afdelingens samlede aktivitet. Det gælder såvel i den kliniske rutine som i forskning. I 2009 har vi haft fokus på rationaliseringer og effektiviseringer af det store antal undersøgelser af hjertes blodforsyning (myokardieskintigrafi), dels som led i en langsigtet strategi og dels betinget af regeringens nye retningslinier for ventetid på undersøgelser ikke blot på det onkologiske område, men nu også for hjertepatienter. Vi har fokuseret på at reducere antallet af normale undersøgelser for til gengæld at kunne undersøge flere patienter. Vi har arbejdet på at reducere antallet af udeblevne patienter og på at optimere information til patienten, så de er vel forberedte når de møder op til undersøgelse. Herved sikrer vi gode patientforløb og at undersøgelsen kan gennemføres korrekt. For vedvarende at kunne tilbyde patienten såvel hurtigt som kvalificeret behandling er dialogen med Hjertemedicinsk Afdeling B intensiveret gennem faste ugentlige konferencer. Pakkeforløb vedrørende patienter med stabil angina pectoris Gennem en fokuseret indsats er det i 2009 lykkedes at afvikle ventelisten på myokardieskintigrafi. Ventelisten er blevet afviklet ved ekstra lørdagsarbejde samt en generel udvidelse af kapaciteten til belastningsundersøgelse af hjertet. Samtidigt er undersøgelsesprocedurer blevet optimeret så der nu er balance mellem antallet af patienter der henvises til undersøgelsen og antallet af patienter der undersøges. Afdelingen kan derfor nu opfylde kravene til ventetid i pakkeforløb vedrørende stabil angina pectoris. Myokardieskintigrafi udføres ofte to gange, dels i hvile og dels i forbindelse med en belastning. Hos patienten med åreforkalkning ses typisk reduceret blodforsyning under belastning men normale forhold i hvile. Er belastningsundersøgelsen normal kan undersøgelsen i hvile undværes. Ved altid først at foretage undersøgelse under belastning har vi reduceret antallet af hvileundersøgelser. De vundne ressourcer er anvendt til samlet at undersøge flere patienter. Hjerte PET Hjerte PET udføres hos patienter med udtalt åreforkalkning og samtidig dårlig pumpefunktion for at forudsige om hjertet vil pumpe bedre efter operation. Kun disse patienter skal opereres. Hos de øvrige patienter kan det blive nødvendigt at indstille patienten til hjertetransplantation. Der er tale om et mindre antal patienter, men ikke mindre betydningsfuldt for den enkelte patient. Med den nye PET/CT-skanner, doneret af The John and Birthe Meyer Foundation er diagnostikken hos disse patienter og dermed behandlingen forbedret afgørende. Kliniske konsekvenser af forskning Et nært samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling B har været grundlaget for mange væsentlige projekter og publikationer gennem de seneste 15 år, således også i 2009 (se også afsnittet om forskning). Patienter indlagt akut med brystsmerter, som følge af en blodprop, behandles med ballonudvidelse af det forsnævrede kar, men kun hvis deres symptomer har varet mindre end 12 timer. Vores forskning har vist, at en meget stor del af patienterne havde gavn af behandling selvom de havde haft symptomer helt op til 3 døgn. Det er således ikke fornuftigt at fastholde denne tidsgrænse. En ny og meget enkel behandling, som påbegyndes allerede i ambulancen, viste sig effektiv. Vi vidste at kroppen bedre tåler iltmangel, hvis den kort tid forinden har været udsat for mangel på ilt. I et stort klinisk studie, hvor myokardieskintigrafi var facit, fandt vi at ballonbehandlingen var bedre hvis man allerede i ambulancen skabte mangel på blod og ilt i en arm ved at afklemme blodforsyningen med en manchet oppustet på overarmen. Disse resultater vil givetvis få konsekvenser for den tidlige behandling af patienter med akut myokardieinfarkt. 8 Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

9 Overlæge Karin Hjorthaug Onkologi Onkologi er et af afdelingens kerneområder og udgør samtidig et af de helt store områder i den daglige produktion. En særlig indsats i 2009 har betydet at vi nu udfører såvel basale som højt specialiserede undersøgelser af onkologiske patienter med korte vente- og svartider. Vi har haft fokus på såvel den faglige kvalitet som dialogen med klinikerne og den tværfaglige kommunikation. I 2009 har vi derfor øget vores deltagelse i de tværfaglige konferencer. Disse er tematiseret omkring sygdomsgrupper, eksempelvis lungecancer, og har deltagelse af speciallæger fra diagnostik og behandling. Konferencerne afholdes 1-2 gange ugentligt, hvor undersøgelsesresultater inklusiv de billeddiagnostiske gennemgås for den enkelte patient, og diagnose samt behandlingsforløb fastlægges. Det er vores erfaring, at denne arbejdsmåde giver den bedste formidling af undersøgelsesresultater og en gensidig øget forståelse af de faglige problemstillinger omkring patientens sygdom. Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin har gennem de sidste år spillet en væsentlig rolle ved de allerede etablerede konferencer indenfor lunge- og lymfekræft. I 2009 var vi initiativtager til etablering af konferencer indenfor neuroendokrine kræftformer og kræft i skjoldbruskkirtlen. I takt med udvikling og implementering af afdelingens nye softwaresystem, blev det i 2009 muligt at fremvise nuklearmedicinske billeder fusioneret med CT ved de tværfaglige konferencer. Som led i afdelingens prioritering af den tværfaglige dialog var vi i 2009 initiativtager til et tværfagligt symposium indenfor kræft i skjoldbruskkritlen. Symposiet blev afholdt i regi af det nyetablerede Center for Thyreoidea- og Parathyreoideakirurgi ved Århus Sygehus. Symposiet havde deltagelse fra alle specialer involveret i diagnostik og behandling af denne patientgruppe suppleret med udenlandske foredragsholdere og samarbejdspartnere. PET/CT-skanning spiller en tiltagende rolle i diagnostik og behandlingsmonitorering indenfor en lang række kræftformer. PET/CT-skanningens store styrke ligger i dens evne til at påvise kræft i hele kroppen. Kombinationen med CT-skanning angiver den anatomiske lokalisation af kræftområdet foruden den diagnostiske værdi, der ligger i en CT-skanning udført med kontraststoffer. Vi har valgt en arbejdsmetode hvor side-by-side analyse af PET-skanning og CT-skanning ved hhv nuklearmediciner og radiolog resulterer i et fælles undersøgelsessvar og en samlet konklusion. Vores erfaring er, at denne metoder sikrer faglig sparring og optimerer tolkning af begge undersøgelser, resulterende i mere entydig svarafgivelse til klinikerne. I 2009 har vi haft fokus på at målrette undersøgelsen i forhold til sygdomsgrupper, hvor der er dokumenteret indikation for PET/CT. Vi har arbejdet med optimering og standardisering af undersøgelsessvar efter international standard, samt nedbragt vente- og svartider. Foruden PET/CT har også SPECT/CT fået en betydende rolle på afdelingen. Særligt har indførelsen af Octreoscan SPECT/CT til diagnostik af neuroendokrine kræftformer (NET) forbedret både følsomheden og nøjagtigheden af undersøgelsen. Undersøgelsen har i mange år været guldstandard til staging af NET. Efter introduktion af DOTATOC behandling til NET tumorer anvender vi nu også undersøgelsen til behandlingsmonitorering. 9

10 Overlæge, postgraduat klinisk lektor Anne Arveschoug Terapi Afdelingen har en lang tradition for terapi af benigne og maligne sygdomme. Der har været en vedvarende udvikling indenfor området med en udvidelse af såvel behandlingsrepertoiret som de diagnostiske undersøgelser, der fortages i forbindelse med terapi. Afdelingen har et mangeårigt velfungerende samarbejde med Regionens medicinske afdelinger om radiojodbehandling af benigne thyroidealidelser og vi udfører et stadigt stigende antal behandlinger, - i 2009 mere end 140. Afdelingen har regionsfunktion for radiojodbehandling af kræft i skjoldbruskkirtlen. På tværfaglige behandlingskonferencer med onkologisk afdeling gennemgås patienter med follikulære og papillære kræftformer. Behandlingsindikation og dosis fastlægges efter diagnostisk jodskintigrafi af hele kroppen. Patienter med mistanke om metastaser, men uden forandringer på jodskintigrafien får udført PET/CT-skanning. Efter radiojodbehandling af malign sygdom foretages SPECT/CT-skanning på terapidosis af alle patienter. I 2009 deltog ledende overlæge Anni Eskild-Jensen ved revisionen af de natio nale vejledninger for diagnostik og behandling af kræft i skjoldbruskkirtlen (DATHYRCA guidelines) og var medinitiativtager til et symposium om emnet. Ved dette tværdisciplinære symposium var der indlæg fra alle afdelinger involveret i diagnostik og behandling suppleret af udenlandske eksperter og samarbejdspartnere. Formålet var at præsentere de opdaterede retningslinjer og opnå tværfaglig dialog omkring klinik og forskning. Symposiet var en succes, og man besluttede af det skulle efterfølges af flere symposier i regi af Center for Thyroidea og Parathyroideakirurgi ved Århus Sygehus. Afdelingen udfører behandling af patienter med malignt fæokromocytom med jod-131 MIBG. Forud for behandlingen foretages SPECT/CT-skanning med diagnostisk CT. Den komplicerede behandlingsopsætning udføres i tæt multidisciplinært samarbejde med Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M og Onkologisk Afdeling D. I samarbejde med Hæmatologisk Afdeling R, Århus Sygehus foretages behandling af lymfekræft med Yttrium-90-mærket monoklonalt antistof (Zevalin) med henblik på opnåelse af sygdomsremission hos patienter med CD20-receptor positive NH-lymfomer. Det Yttrium-90-mærkede Zevalin fremstilles i afdelingens radiofarmaci og indgives til patienten under indlæggelse på Hæmatologisk Afdeling R. I 2009 udførte vi 19 behandlinger. Ultimo 2008 påbegyndte afdelingen i samarbejde med Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V og Onkologisk Afdeling D ved Århus Sygehus, Peptid Receptor Radionuclid Terapi (PRRT) af patienter med metastaserende neuroendokrin tumor. Behandlingen udføres med Yttrium-90-mærket DOTATOC, som fremstilles i afdelingens radiofarmaci. Afdelingen fik efter et omfattende udviklingsarbejde udleveringstilladelse til fremstilling i 2008 og behandlede som de første i Danmark patienter fra november Mere end 80% af de kendte neuroendokrine tumorer har øget tæthed af somatostatin-receptorer. Syntetiske somatostatin-analoger kan derfor mærkes med radioaktive isotoper, som bestråler tumorvævet. Behandlingen er sjældent kurativ, men hos 60-80% ses stabilisering af sygdommen i en periode. Hos mere end 80% ses symptomlindring, reduktion af tumorstørrelse og/eller reduceret hormonproduktion. Samlet betyder dette en markant øget livskvalitet hos de fleste patienter, som ofte har svære symptomer både pga. øget endokrin sekretion af hormoner og pga. tumorbyrden. Behandlingen synes at have størst effekt hos patienter med kendt primærtumor af karcinoid type, og afdelingen behandlede i patienter med netop denne tumortype (svarende til 22 behandlinger). Alle patienter får foretaget præ- og postterapeutisk vurdering af receptorstatus med SPECT/CT kombineret med diagnostisk 2-faset CT med intravenøs kontrast. De billeddiagnostiske undersøgelser udført på patienterne viser, i overensstemmelse med udenlandske erfaringer, stabil sygdom uden tegn til sygdomsprogression hos 80%. Afdelingen har et tæt samarbejde med afdelinger på Rigshospitalet omkring behandlingsforløb hos denne patientkategori. 10 Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

11 Kemiker, ph.d. Lise Falborg Radiokemi og radiofarmaci Afdelingen har laboratorier for radiokemi og radiofarmaci på både Århus Sygehus og Skejby. I begge laboratorier håndteres rutinemæssigt et bredt repertoire af Tc-99m-mærkede halvfabrikata, In-111- mærkede leukocytter, In-111-octreoscan, I-123-MIBG til diagnostik samt I-131 iodid, I-131 MIBG og Y-90 Zevalin til terapi. I 2009 er produktionen af Y-90-DOTATOC til behandling af neuroendokrine tumorer blevet etableret som en rutineproduktion. I forbindelse med en øget efterspørgsel på Tc-99m-nanocoll til sentinel node ved brystkræft har laboratoriet ved sin fleksibilitet gjort det muligt at levere stoffet, således at antallet af operationer kan øges og behovet imødekommes. I løbet af 2009 har laboratoriet genindført mærkning af resin med In-111 til gastrointestinale undersøgelser. I radiofarmacien fremstilles et udvalg af radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen; der produceres H-3-glucose, som leveres til Medicinsk forskningslaboratorium (M- Lab) Århus Universitetshospital, Steno Diabetes Center og Odense Universitetshospital og H-3-palmitat produceres til M-Lab Århus Universitetshospital. Vi har i flere år produceret Tc-99m-aprotinin, men pga manglende tilgængelighed af udgangsstoffer er denne produktion indstillet i efteråret Det er imidlertid en ambition af få genetableret produktion af et tilsvarende lægemiddel, idet der er efterspørgsel på undersøgelse for systematisk amyloidophobning hos en række patienter. I 2009 udførte i alt fem kemistuderende fra Kemisk Institut ved Aarhus Universitet bachelorprojekt i radiokemi på afdelingen. De arbejde de med mærkning af caspofungin med I-125 og Tc-99m mhp specifik noninvasiv imaging af svampeinfektioner. Et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet med klinisk sigte etableret som et samarbejde med Hæmatologisk Afdeling R og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved hhv Århus Sygehus og Skejby. En kemistuderende har i 2009 færdiggjort sit speciale i radiokemi ved afdelingen. Projektet omhandlede udvikling af metoder til radioaktiv mærkning og PEGylering af Lactadherin, et mælkeprotein som i lighed med annexin har affinitet til apoptotiske celler. Laboratoriet for radiofarmaci og radiokemi har etableret en række samar- bejdsrelationer til andre afdelinger og institutioner. Således er det flerårige samarbejde med proteinkemikere fra Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet fortsat og intensiveret i 2009 om Tc-99m-mærkning af lactadherin. Stoffet har været anvendt ved kardiologiske forskningsprojekter på Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Desuden er der initieret et samarbejde med MR-centret og Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi omkring mærkning af stamceller med In-111 med henblik på homing i forbindelse med tumor angiogenese. Installation af PET/CT-skannere på Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin både på Århus Sygehus og Skejby har affødt behov for udvikling og fremstilling af sporstoffer til PET. Afdelingen vil med etablering af nye radiofarmacilaboratorier opnå forbedrede muligheder til at varetage denne udviklingsopgave. Der er initieret et arbejde omkring indretning af disse laboratorier således afdelingen kan øge udvikling og produktion af radioaktive lægemidler og forskningskemikalier til brug ved forskning og i klinikken. Antal doser radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse Tc-99m-Aprotinin H-3-glucose H-3-palmitat Y-90-DOTATOC

12 Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Frøkiær Forskningsoverlæge, lektor, dr.med. Michael rehling Forskning i 2009 Forskning med nuklearmedicinske teknikker hviler på tre søjler: udvikling og produktion af radioaktive lægemidler, apparatur til registrering af radioaktivitet samt faglige ressourcer. På alle områder var der fremgang i Produktion af diagnostiske lægemidler et strategisk indsatsområde Ved nuklearmedicinske undersøgelser indgives sporstoffer i kroppen. Deres fordeling i kroppen kan følges udefra idet de er mærket med et radioaktivt grundstof, som udsender signaler. Herved opnår vi vigtig information om biokemiske og fysiologiske processer i den levende organisme. Produktion af diagnostiske lægemidler er derfor et vigtigt strategisk indsatsområde både i klinikken og ved forskning. Udover den rutinemæssige produktion af lægemidler fremstiller vi lægemidler til egen forskning og til forskningslaboratorier flere steder i landet. Herunder produktion af radioaktivt mærket palmitat og glucose. I samarbejde med Molekylær Biologisk Institut ved Aarhus Universitet fremstiller vi radioaktivt mærket lactadherin, et mælkeprotein, som bindes til tilsyneladende normale celler. Cellerne er imidlertid beskadiget og programmeret til at dø. Det færdige sporstof har vi anvendt i flere eksperimentelle studier. Afgørende donationer Det var med stor glæde, at vi den 29. september kunne indvie den første PET/ CT-skanner på Skejby. Vi er The John and Birthe Meyer Foundation dybt taknemmelige for donationen af skanneren, som skal anvendes til basal og klinisk forskning samt kliniske undersøgelser af kræft- og hjertesyge børn og voksne. Fru Birthe Meyer og Henrik Meyer deltog med stor interesse i indvielsen af PET/ CT-skanneren. Arrangementet indbefattede en politisk-faglig del med deltagelse af blandt andre regionsrådsformand Bent Hansen, en rundvisning i de fine nye lokaler med den avancerede skanner. Dagen afsluttedes med et besøg på de kirurgiske faciliteter på Klinisk Institut fremvist af institutleder, professor Jens Christian Djurhuus. Disse forskningsressourcer bidrager væsentligt til den sundhedsvidenskabelige forskning ved Århus universitetshospital. PET/CT-skannerens placering mellem den kliniske afdeling og de kirurgiske forskningsfaciliteter afspejler på glimrende vis skannerens anvendelse i såvel klinik som forskning. I 2009 modtog afdelingen også sammen med Klinisk Institut, Aarhus Universitet en stor donation fra Karen Elise Jensens Fond til indkøb af et nyt gammakamera til dyreeksperimentelle undersøgelser, som udgør et vigtigt element i afdelings forskningsprofil. Forbedret behandling af blodprop i hjertet Et nært samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby har været grundlaget for mange væsentlige projekter og publikationer gennem de seneste 15 år, således også i Blodprop i hjertet er fortsat en farlig sygdom, idet omkring 1/3 af patienterne dør i forbindelse med indlæggelsen. Forbedret behandling har derfor stået centralt i samarbejdet med Hjertemedicinsk Afdeling B. Vi har undersøgt myokardiets blodforsyning ved indlæggelsen samt en måned senere og derved kunnet bestemme forskellen, som udtryk for mængden af hjertevæv som er reddet. Behandlingen består af en mekanisk genåbning af det lukkede kar ved hjælp af et kateter samt medicin som skal forhindre fornyet blodprop. STEMI Patienter indlagt akut med brystsmerter, som følge af en blodprop, behandles med ballonudvidelse af det forsnævrede kar, men kun hvis deres symptomer har varet mindre end 12 timer. Vores forskning har vist, at en meget stor del af patienterne har gavn af behandling selvom de har haft symptomer helt op til 3 døgn. Det er således ikke fornuftigt at fastholde denne tidsgrænse. Eur Heart J Jun;30(11): KONDI En ny og meget enkel behandling, som påbegyndes allerede i ambulancen, viste sig effektiv. Vi vidste at enkelte organer, herunder hjertet, bedre tåler iltmangel hvis der kort tid forinden har været iltmangel et anet sted i kroppen. I et stort klinisk studie, hvor myokardiescintigrafi var facit, fandt vi at behandlingen af en stor blodprop i hjertet var bedre, hvis man allerede i ambulancen skabte mangel på ilt i en arm ved, at afklemme blodforsyningen med en manchet oppustet på overarmen. Lancet 2010; 375: SCINT-DEDICATION I dette arbejde testes effekten af indsættelse af et filter nedenfor et område med hjerteblodprop (distal filter), inden behandling med ballonudvidelse. Undersøgelsen viste at brug af et distalt filter ikke reducerede området med ar efter blodproppen. J Nucl Cardiol Sep-Oct;16(5): Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

13 Ny fintfølende metode til påvisning af vævsskade I løbet af et menneskes liv dannes ikke blot mange nye celler men næsten lige så mange celler fjernes. Den fine balance mellem de to processer er afgørende for vores normale udvikling og vedvarende sundhed. Programmeret celledød, apoptose, er således en vigtig cellebiologisk proces i den normale udvikling men kan også forårsages af en påført vævsskade. Celler som er programmeret til at dø ændrer deres celleoverflade. Der fremkommer en ny receptor på celleoverfladen. Ved at anvende en ligand som binder sin specifikt til denne recepter kan disse celler identificeres. Visualisering af apoptotiske celler vil være en fintfølende metode til tidlig påvisning af vævsskade. I samarbejde med blandt andre Molekylær Biologisk Institut, Aarhus Universitet har vi foretaget undersøgelser med radioaktivt markeret Lactadherin, en ny markør til påvisning af apoptotiske celler. Efter undersøgelse af stoffets fordeling i normale mus og grise har vi studeret Lactadherin i forskellige sygdomsmodeller: Mus med en kræftsvulst, grise med udtalt arteriosklerose og grise med akut hjerteinfarkt. Ph.d.-studerende Runa Poulsen undersøger vævsskade ved AMI hos grisen. Hun har påvist udbredt apoptose ikke blot i arvæv, men i hele den del af hjertet som havde været udsat for iltmangel. Udvikling af nye metoder til kræftdiagnostik Indenfor kræftdiagnostik og behandling spiller nye fusionsmodaliteter som PET/ CT og SPECT/CT en tiltagende rolle. Dette afstedkommer nogle generelle metodologiske overvejelser med hensyn til evaluering af undersøgelsesresultater. I 13

14 2008 var afdelingen initiativtager til et tværfagligt forskningsprojekt til belysning af egnethed, styrker og svagheder ved eksisterende og nye billedmodaliteter (knogleskintigrafi 2D og SPECT/CT, diagnostisk CT og MR) hos patienter med brystkræft. Projektet udføres i samarbejde med Onkologisk og Radiologisk Afdeling ved Århus Sygehus og forventes afsluttet i Indenfor PET/CT deltager afdelingen i projekter indenfor lungecancer, hæmatologiske cancerformer og medullær thyroideacancer. Udvikling af PET/CT specielt ved onkologiske sygdomme går stærkt. Der findes et større antal algoritmer til billedrekonstruktion af PET og forskellige skannerproducenter har valgt forskellige strategier for implementeringen af disse algoritmer. Resultatet er at kvantitativ sammenligning af billeder fra PET/CT-skannere af forskellig fabrikat er vanskelig. På afdelingen arbejdes der med ud fra skanninger af nyudviklede fantomer at etablere en fælles basis hvorfra billeddata kan sammenlignes. Projektet udføres i samarbejde med Lundbeckfond centret CIRRO, Onkologisk Afdeling D og PET-Centret på Århus Sygehus samt Department of Medical Physics ved University of Wisconsin. Forbedring af nyrefunktionsbestemmelse Metoder til bestemmelse af nyrefunktion er et centralt kliniske forskningsområde. Ph.d. stud. Krista Dybtved Kjærgaard undersøger i et projektsamarbejde med Nefrologisk Afdeling C, Skejby metoder til bestemmelse af nyrefunktion hos nyretransplanterede patienter, bl.a. ved hjælp af cystatin C koncentration i blodet. I samarbejde med Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Århus Universitetshospital Aalborg Sygehus er ph.d. stud. Trine Borup Andersen i gang med et ambitiøst projekt hvis formål er at udvikle nye metoder til præcis bestemmelse af nyrefunktion hos børn ud fra cystatin C i blodet. Dette studium udfører Trine Borup Andersen parallelt med sin kliniske uddannelse i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. I et retrospektivt studie fandt vi at kreatinin i blodet ikke ændrede sig hos kræftpatienter, behandlet med lægemidler, som vides at skade nyrerne. Dette på trods af at nyrernes filtration blev reduceret med ca. 15%. Konklusionen fra denne undersøgelse er derfor at kreatininkoncentration i blodet er en dårlig markør for vurdering af nyrefunktion hos onkologiske patienter. Neurofysiologisk diagnostik Som tværgående afdeling kommer vi i berøring med mange kliniske problemstillinger på vores samarbejdsafdelinger. Dette medfører ofte et ønske om et videnskabeligt samarbejde. I 2009 initierede vi et klinisk forskningsprojekt til forbedring af diagnostik ved Parkinsons Sygdom. Projektet udføres i samarbejde med Neurologisk Afdeling F ved Århus Sygehus. I projektet udføres skintigrafi til kvantitering af præsynaptiske neuroner i striatum (DAT-scan) kombineret med test af lugtesansen hos raske forsøgspersoner og patienter med parkinsonisme. Der foregår også et tæt samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Århus Sygehus om funktionelle billedbaserede analyser af tarmfunktion hos patienter med funktionelle tarmsygdomme. Funktionel billeddannelse foretages ligeledes med magnetisk resonans imaging (MRI). Afdelingen deltager i en lang række projekter, hvor MRI anvendes som afgørende metode til organfunktionsbestemmelse samt i en række projekter hvor der udvikles og afprøves nye metoder til organfunktionsbestemmelse med MRI. 14 Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

15 Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Frøkiær Forskning ved Vand og Salt Centret Aarhus Universitet Professor Jørgen Frøkiær er partner i Vand og Salt Centret, som er et grundforskningscenter ved Aarhus Universitet, etableret og støttet ved donationer fra Danmarks Grundforskningsfond i 2001 og Centret er etableret med det hovedformål at forstå det molekylære grundlag for hvordan vand og salte transporteres over cellemembraner. Strategien for dette var fra starten betinget af et tæt samarbejde mellem fire forskere og deres laboratorier ved Aarhus Universitet (Søren Nielsen, Arvid Maunsbach, Christian Aalkjær og Jørgen Frøkiær). Forskningsområderne i Vand og Salt Centret fokuserer på at forstå det molekylære grundlag for regulering af organismens vand og salt balance på det integrerede fysiologiske og patofysiologiske niveau. Forudsætningen for dette har krævet indførelse af en række state-of-the-art teknologier herunder etablering af cdna array og udvikling af transgene dyremodeller. Centret har i de forløbne otte-ni år haft en succesfuld strategi med henblik på forskerrekuterring. Dette har resulteret i indlejring og nyskabelse af en række stillinger, således at centrets seniorstab er udvidet fra tidligere fire personer til nu 10 personer. Aktiviteten i centret er karakteriseret ved en fokuseret indsats på flg. områder: Integreret funktion og regulation af aquaporiner Integreret funktion og regulation af ionkanaler Regulering af Na,K-ATPase i nyren Natrium, kalium og klorid balance og hypertension Integreret regulation af vand- og natriumtransport i nyren og andre organer Udvikling af bioteknologiske metoder mhp yderligere forståelse af nyrens vand- og salttransport. Dette afspejles i en solid videnskabelig produktivitet som de seneste fire år omfatter mere end 200 publikationer. Et highlight i 2009 var tildeling af Novo Nordisk Prisen til professor, dr.med. Søren Nielsen. Dette blev markeret ved afholdelse af et internationalt symposium på Rosenholm Slot d. 10. september 2009, samt ved en festforelæsning af centrets nære samarbejdspartner gennem mange år nobelpristager, professor Peter Agre Johns Hopkins University Baltimore, støttet af Novo Nordisk Fonden. Centrets aktivitet er forankret i etablering af en solid forskningsinfrastruktur som tillader centrets videnskabelige medarbejdere at udføre forskning på tværs af en række laboratorier placeret på Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital. Centret beskæftiger ca. 55 medarbejdere og har samarbejde med laboratorier i Skandinavien, Europa, USA, Korea og Kina. 15

16 Overlæge, postgraduat klinisk lektor Anne Arveschoug Uddannelse Afdelingen varetager præ- og postgraduat uddannelse for alle specialets faggrupper. Uddannelse og et godt uddannelsesmiljø har derfor kvalitativt og kvantitativt stor betydning i afdelingen. Undervisning af medicinstuderende er en investering i fremtidens læger og samtidig et væsentligt rekrutteringsgrundlag for specialet. Samarbejdet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet om optimering af undervisningen er vigtig og vi tillægger undervisningen særlig stor betydning og arbejder målrettet med tiltag hvor fagets placering giver mulighed for en dybere forståelse af de patofysiologiske mekanismer ved de sygdomme, som har afdelingens fokus. Undervisningen omfatter såvel en 1½ times introduktion til specialet på små hold på 8. semester som mulighed for fokuserede ophold på afdelingen gennem fire uger i de studerendes valgfrie segment på 7. semester. På 11. semester afholdes undervisningen af de medicinstuderende i forbindelse med deres kliniktid som forelæsninger i både Århus og Aalborg. Afdelingen har en mangeårig tradition for uddannelse af speciallæger, lige fra den basale praksislæring på afdelingsniveau til den teoretiske undervisning, hvor afdelingen afholder eller underviser ved de nationale specialespecifikke kurser. Afdelingen har i mere end 40 år har afholdt isotopkurset, der udover at være obligatorisk kompetencegivende kursus for kommende speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin tilbydes til ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Afdelingen har uddannelsesforløb på såvel introduktions- som hoveduddannelsesniveau. Udover egne uddannelsessøgende modtager afdelingen yngre læger under uddannelse fra de øvrige kliniske, fysiologiske og nuklearmedicinskeafdelinger i uddannelsesregionen. Afdelingen har de senere år modtaget læger under uddannelse fra andre specialer på såkaldte fokuserede ophold. Med den nye speciallægeuddannelse i 2004 blev der etableret uddannelsesregioner med regionale videreuddannelsessekretariater og oprettet postgraduate kliniske lektorater i alle specialer. Specialets regionale postgraduate kliniske lektor overlæge Anne Arveschoug er ansat på afdelingen, og var en af hovedkræfterne bag den nationale revision af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk fysiologi og nuklearmedicin i Afdelingen modtog i 2009 i alt 14 bioanalytikerstuderende fra både semesteruddannelsen og den nye modulopbyggede uddannelse. I semesteruddannelsen har de studerende afsluttet uddannelsen med et års klinisk undervisning. Afdelingen har derfor i høj grad haft glæde af, at kunne rekruttere nye medarbejdere blandt disse nyuddannede bioanalytikere. Tre af de semesterstuderende ved afdelingen har netop afsluttet et professionsbachelor- projekt, som analyserer, hvor hurtigt patienter som radiojodbehandles for kræft i skjoldbruskkirtlen kan udskrives. Den modulopbyggede uddannelse er opdelt i 14 moduler. Hvert modul har et overordnet tema og er en afsluttet enhed, der som hovedregel indeholder både teoretisk og klinisk undervisning. Det betyder, at de studerende kommer ud i klinisk undervisning i små bidder og på mange forskellige uddannelsesafdelinger. Flere af modulerne indeholder imidlertid længere perioder med klinisk undervisning, således at de studerende oplever en forankring på den enkelte uddannelsesafdeling. I 2009 blev det kliniske, fysiologiske og nuklearmedicinske speciale medinddraget i radiografuddannelsen, både som teoretisk kursus og som klinisk uddannelse. Afdelingen tog imod de første radiografstuderende i 2009, en ny og spændende udfordring for afdelingen. Afdelingen er vestdansk center for uddannelse af hospitalsfysikere inden for specialet. Dette indbefatter blandt andet supervision og vejledning af hospitalsfysikere som specialiserer sig i nuklearmedicin. 16 Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

17 Undervisningsaktiviteter på Nuklearmedicinsk Afdeling Lægestuderende: Introduktion på 8. semester, forelæsninger på 11. semester, klinikophold, forskningstræning, forskningsår Speciallægeuddannelse i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin: Bidrager til såvel introduktion til specialet som til hoveduddannelsen. Forestår og underviser på kompetencegivende kurser Speciallægeuddannelse i andre specialer: Tilbyder fokuserede ophold. Underviser på kompetencegivende kurser Ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Undervisning i kompetencegivende isotopkursus samt en række af Fakultetets øvrige ph.d. kurser Vejleder ved ph. d.-forløb Bioanalytikerstuderende: Underviser bioanalytikerstuderende på flere ordninger Forestår landsdækkende isotopkursus for alle bioanalytikere i specialet Radiografstuderende: Modtager radiografstuderende Hospitalsfysikeruddannelsen: Er vestdansk center for uddannelse af hospitalsfysikere indenfor specialet Kemistuderende: Vejlederfunktion ved bachelor projekter og specialer 17

18 Hospitalsfysiker Christian Flø Hospitalsfysiker, ph.d. Lars Poulsen Tolbod Hospitalfysiker, ph.d. henrik bluhme Apparatur 2009 var præget af såvel nyanskaffelser som udskiftning af skannere og andet apparatur placeret i og udenfor afdelingen. Endvidere blev IT anskaffet i de foregående år implementeret og udbygget medførende væsentlige forbedringer i arbejdsgange. På Skejby installerede vi en GE Discovery 690 PET/CT-skanner. Vi er The John and Birthe Meyer Foundation dybt taknemmelige for denne donation, som skal anvendes til både klinik og forskning. Teknologisk er skanneren helt i front med funktionaliteter som time-of-flight og resolution recovery PET samt en hurtig 64-slice CT. På Skejby havde vi fokus på afvikling af ventelisten på myokardieskintigrafi. Denne strategi blev apparaturmæssigt understøttet af 3 nye skannere opstillet i 2007 og 2008; et Philips CardioMD til erstatning for et gammelt ADAC Forte kamera, et Philips BrightView til erstatning for et gammelt ADAC Argus kamera, samt endnu et Philips CardioMD opstillet som en forsøgsordning på Hjertemedicinsk Afdeling. I 2009 anskaffede vi yderligere en ergometercykel med EKG (Schiller CS- 200), således at vi kunne øge kapaciteten med yderligere et spor til belastningsundersøgelser. I 2009 blev der på Skejby indkøbt og installeret et Philips BrightView gammakamera på Klinisk Institut til erstatning for et gammelt ADAC Argus kamera. Vi er Karen Elise Jensens Fond dybt taknemmelige for denne donation, som skal anvendes til dyreeksperimentel forskning. På Århus Sygehus fik vi bevilliget en PET/CT-skanner, der blev opstillet i Skanneren, en Siemens Biograph TruePoint 64-slice, er fysisk placeret i den nye kælder under DNC-huset og betjenes ifølge en ny samarbejdsaftale af personale fra PET-centret. Modsat har personale fra Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin overtaget betjeningen af den eksisterende PET/CT-skanner placeret i PET-centrets tidligere lokaler. Denne skanner, der oprindeligt blev installeret som en Siemens Biograph Sensation 16-x-sliceCT i 2005, er fornyeligt opgraderet og renoveret og fremstår i dag som en fuldt funktionsdygtig Siemens Biograph TruePoint 40-x-sliceCT. Begge skannere anvendes fortrinsvis til undersøgelse af onkologiske patienter. På Århus Sygehus blev der i 2007 installeret en Philips Precedence 16-slice SPECT/ CT-skanner som afløser for et udtjent Picker Prism 2000 gammakamera. SPECT/ CT-skanneren anvendes primært ved undersøgelse af onkologiske og endokrinologiske patienter, hvor der er behov for kombination med lavdosis CT-skanning eller CT-skanning i fuld diagnostisk kvalitet. I 2007 indkøbte afdelingen et nyt computersystem til billedbehandling. Valget fald på det kamerauafhængige system fra Hermes Medical Solutions. Systemet er fuldt implementeret på Århus Sygehus, og i 2009 påbegyndtes udbredelsen af systemet til afsnittet på Skejby. Herved har afdelingen nu opnået en fælles platform for analyse og beskrivelse af billeder. Systemet er klient-server baseret, hvilket giver den maksimale fleksibilitet i forhold til hvor det kan installeres. Dette har på begge sygehuse forbedret muligheden for billedvisning ved tværfaglige konferencer udenfor afdelingen. 18 Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

19 19

20 Aktivitet/produktivitet Produktionsoversigt 2009 Undersøgelser CNS DAT scan 73 I alt 73 Respirationsorganer Spirometri 591 Lungeperfussionsskintigrafi 355 Lungeventilationsskintigrafi 319 I alt 1265 Knoglesystemet Knoglemarvsskintigrafi 22 Knogleskintigrafi 1014 I alt 1036 Kredsløbet Myokardieskintigrafi hvile 856 Myokardieskintigrafi belastning 1338 Belastnings EKG 1338 Isotopcardiografi 859 Myokardieskintigrafi PET 18FDG 13 Muskelflow Hudperfusionstryk 52 Systolisk blodtryk UE 583 Systolist blodtryk OE 7 I alt 5046 Nyrerne GFR 1727 Renografi 917 Cystografi 22 Nyreskintigrafi 100 I alt 2766 Blodet og andre legemsfaser Leukocytskintigrafi 162 Lymfeskintigrafi (sentinel node) 172 I alt 334 Endokrine organer Thyreoideaskintigrafi 713 Jodoptagelse i gl, thyreoidea 152 I-131 skintigrafi (diagnostik) 58 I-131 skintigrafi (terapidosis) 44 Parethyreoideaskintigrafi 126 Perklorattest 3 Binyrebarkskintigrafi 10 Binyremarvskintigrafi/neuroblastom 9 I alt 1115 Fordøjelseskanalen Galdevejsskintigrafi 29 Miltskintigrafi Tarmskintigrafi Meckels divertikel 4 Blødningsskintigrafi 1 Colorektal skintigrafi 3 Galdesyreskintigrafi 72 I alt 109 Diverse Somatostatinreceptorskintigrafi 137 Billed fusionering SPECT 292 CT-skanning, SPECT 166 Beskrivelse af PET-skanninger 1025 PET-skanning 54 I alt 1674 Samlet antal undersøgelser Behandlinger Terapi med radioaktive lægemidler Radiojodbehandling af benigne 142 thyreoidealidelser Radiojodbehandling af maligne 44 thyreoidealidelser Non-Hodgin lymfomy-90 Ibritomab 19 (Zevalin) Y-90 Dotatoc 22 I-131 MIBG 0 I alt Årsrapport 2009 Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin November 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter

Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter Ledende overlæge Michael Rehling fra Nuklearmedicinsk Afdeling Et blik ind i Nuklearmedicinsk Afdeling Diagnostisering og behandling foregår i dag hyppigt

Læs mere

Årsberetning 2010 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro

Årsberetning 2010 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Årsberetning 2010 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Herning og Holstebro Nuklearmedicinsk afdeling Sekretariatet DK-7400 Herning Tel. +45 7843 7362 Fax.

Læs mere

Årsberetning 2008 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro

Årsberetning 2008 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Årsberetning 2008 Nuklearmedicinsk Afdeling Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Herning og Holstebro Nuklearmedicinsk afdeling Sekretariatet DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2553 Fax.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Årsberetning 2010 Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Årsberetning 2010 Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus Årsberetning 2010 Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge modtager patienter fra praksissektoren, sygehussektoren og private klinikker/sygehuse.

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Nuklearmedicinske hybridmodaliteter

Nuklearmedicinske hybridmodaliteter Nuklearmedicinske hybridmodaliteter Radiograf Rådet, oktober 2013 Overlæge Søren Hess Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital 3 måneder, der ændrede verden November 1895 Januar 1896 Røntgen

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere