Prøvestand til lufsolfangere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøvestand til lufsolfangere"

Transkript

1 Prøvestand til lufsolfangere Elsa Andersen Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R 255 (DK) December 2011

2 1 Indhold 1 INDHOLD FORORD INDLEDNING DESIGN AF LUFTSOLFANGERPRØVESTAND PRØVESTANDENS UDFORMNING MÅLEUDSTYR DATALOGGER DEN EUROPÆISKE SOLFANGERNORM EN BESTEMMELSE AF EFFEKTIVITETEN AFPRØVNING AF SV14 FRA SOLARVENTI A/S Beskrivelse af luftsolfangeren Driftsbetingelser i måleperioden Termisk effektivitet KONSLUSION SYMBOLLISTE REFERENCER

3 2 Forord I perioden er forskningsprojektet Termisk solvarme gennemført på DTU Byg. Projektets formål er at etablere en prøvestand til afprøvning af luftsolfangere samt at afprøve en luftsolfanger. Solvarmeprodukter afprøves i henhold til norm for det pågældende produkt. Luftsolfangere afprøves i henhold til den europæiske solfangernorm, EN del 1 og 2 fra 2006 samt udkast til norm for luftsolfangere som baserer sig på solfangernormen [1,2]. DTU Byg medvirker også ved udarbejdelse af standard for prøvning af luftsolfangere som et led i projektet. Projektet er finansieret af Bjarne Saxhof fonden. 2

4 3 Indledning Solenergi udgør en uudtømmelig forureningsfri energikilde som er frit tilgængelig overalt på jordkloden. Forskningsprojekter der sigter på teknologisk udvikling af nye såvel som eksisterende solenergianlæg er grundlaget for en stadig bedre udnyttelse og anvendelse af solenergi. I de senere år er der kommet mere fokus på luftsolfangere. Luftsolfangere anvendes i stor udstrækning til fritidshuse hvor luftsolfangerens primære opgave er at ventilere med opvarmet udeluft når solen skinner. Behovet for opvarmning om sommeren er typisk ikke særlig stort, men om vinteren har sammenfaldet mellem ventilation og solindfald den fordel, at fugt ventileres ud af fritidshuset. Når luften i fritidshuset opvarmes ved solindfald gennem vinduer reduceres luftens relative fugtighed og fugt i vægge, møbler, tæpper etc. optages af rumluften. Uden ventilation forbliver fugten i huset, men hvis der ventileres med tør opvarmet luft udefra, ventileres fugt bort og efterlader et friskt og tørt indeklima. Luftsolfangere anvendes også i stort udstrækning som solvægge/facadebeklædning og den producerede varme anvendes ikke bare til opvarmning, men også til køling (sorptionskøling) i mekaniske ventilationsanlæg. I dag må producenter af solfangere, herunder luftsolfangere sende deres produkter til udlandet for at få målt effektiviteten af dem. Produkterne sendes til akkrediterede prøvestationer, typisk til den svenske prøvestation SP i Borås, den schweiziske prøvestation SPF i Rapperswill og til de tyske prøvestationer ITW i Stuttgart, ISFH i Hameln, ZAE i Bayern eller Frauenhofer ISE i Freiburg. Her bliver solfangerne afprøvet i henhold til den europæiske norm, EN Det er dog både dyrt og besværligt for de danske producenter. Det er et krav at prøvestationer er akkrediterede for at udføre certificerede prøvninger. DTU Byg er ikke en akkrediteret prøvestation, men et Universitet der leverer forskningsbaseret undervisning. DTU Byg kan således blot tilbyde fabrikanter uvildige prøvninger i henhold til gældende standarder samt samarbejde om produktforbedring og produktudvikling. Forhåndenværende rapport beskriver projektet Termisk Solvarme. Projektet består af tre hovedelementer: 1) Etablering af prøvestand for luftsolfangere, 2) Afprøvning af en markedsført solfanger og 3) Medvirker også ved udarbejdelse af standard til afprøvning af luftsolfangere. Der følger nu en beskrivelse af hovedelementerne. 1) Etablering af prøvestand for luftsolfangere Figur 1 viser en principskitse samt et foto af prøvestanden. Principskitsen er tegnet fra prøvestandens venstre side mens prøvestanden er fotograferet fra højre side. Prøvestanden vender mod syd og prøvestandens hældning kan indstilles mellem 0 svarende til vandret og 90 svarende til lodret. Til ven- 3

5 stre i Figur 1 er hældningen på prøvestanden godt 45 mens den på fotoet er 90. Prøvestanden er fri for skygger det meste af dagen hele året. Figur 1. Principskitse (venstre) og foto (højre) af prøvestand. 2) Afprøvning af en markedsført luftsolfanger Til højre i Figur 3 ses et foto af den afprøvede luftsolfanger SV 14 fra SolarVenti A/S monteret på prøvestanden. Figuren viser også at pyranometeret der måler solbestrålingsstyrken på solfangeren er monteret på en metalplade ovenpå prøvestanden. Dette sikrer at orientering og hældning af solfanger og pyranometer altid er den samme. 3) Medvirker også ved udarbejdelse af standard til afprøvning af luftsolfangere Den europæiske norm, EN del 1 og 2 er under revision og udbygges til også at omhandle afprøvning af luftsolfangere. EN del 1 omhandler holdbarhed, pålidelighed samt sikkerhedskrav for solfangere mens EN del 2 omhandler ydelseskarakterisering. I forbindelse med opbygning og ibrugtagning af prøvestanden til luftsolfangere på DTU Byg har der været løbende dialog med revisionsgruppen som udgøres af den Tekniske komite CEN/TC 312 Thermal solar systems and components og videregivet de på DTU Byg opnåede erfaringer. 4 Design af luftsolfangerprøvestand 4.1 Prøvestandens udformning Følgende kravspecifikationer blev udarbejdet forud for konstruktion af prøvestanden med henblik på muligheden for: 1) At undersøge effekten af underlaget, f.eks. farve og beskaffenhed. 2) At undersøge effekten af hældningen af solfangeren. 3) Lufttæt rørføring til og fra solfanger. 4

6 4) Nøjagtige målinger. Luftsolfangerprøvestanden består af en topplade monteret på en stålramme. Stålrammen er konstrueret af stålprofiler med dimensionerne 50*50 mm. Højde og dybde af stålrammen er 1,5 m mens bredde er 1,2 m. Toppladen er udført som en hul trækasse af krydsfiner indeholdende luftkanaler med måleudstyr. Toppladens dimensioner er 2,44 m*1,22 m*0,149 m. Toppladens hældning kan indstilles mellem 0 svarende til vandret og 90 svarende til lodr et. Stålrammen er monteret på en sydvendt tagflade uden skygger af betydning. Luftsolfangerprøvestanden er vist i Figur 2. I Figur 3 ses fotos af metalrammen, den færdige luftsolfangerprøvestand samt prøvestanden påmonteret luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S og pyranometer til måling af den totale solbestrålingsstyrke på solfangeren. Toppladens overfladen let kan ændres. Den har formodentlig betydning, f.eks. ved afprøvning af åbne solfangere hvor udeluften passerer hen over pladens overflade. Overfladens farve har indflydelse på solfangerens effektivitet og indflydelsen af f.eks. et sort tag eller en hvid facade kan undersøges. Endvidere er det let at montere en ny solfanger med andre dimensioner på toppladen da beslag let flyttes. Toppladen kan anvendes til test af både åben og lukket solfanger, se opstalt af toppladen samt lodret snit i toppladen i Figur 4. I figuren er solfangeren vist monteret med udløb i toppen og pilene viser luftens strømningsretning, men prøvestanden er bygget så solfangeren også kan monteres med udløb i bunden og dermed vil luftens strømningsretning være modsat og pilene vende den modsatte ved. I Figur 5 er luftkanalsektionen med temperaturfølere vist. De 5 termoelementer vist på opstalten af toppladen i Figur 4 er vist som fotos i Figur 6 og Figur 7. Figur 8 viser bagsiden af toppladen med to inspektionslemme. Luftsolfangere har ofte en indbygget ventilator, og driftsområdet er specificeret af fabrikanten. Er der ikke en indbygget ventilator foreskriver normen at luftsolfangeren bør afprøves ved tre forskellige volumenstrømme ligeligt fordelt i intervallet kg/h/m 2 transparent solfangerareal. Uanset om luftsolfangeren har indbygget ventilator eller ej, er der behov for en kraftig ventilator når effektiviteten som funktion af volumenstrømmen ønskes undersøgt. Figur 9 viser fotos af den eksterne ventilator samt en trinløs spændingsregulator til styring af ventilatoren. Tagkonstruktion Stålramme Figur 2. Opstalt(venstre) og tværsnit af metalramme på tagkonstruktion (midt) samt tværsnit af hele solfangerprøvestanden (højre). 5

7 Figur 3. Foto af metalrammen (venstre), hele luftsolfangerprøvestanden (midt) samt prøvestanden med luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S og pyranometer monteret (højre). Figur 4. Opstalt af topplade med 5 temperaturfølere fordelt på pladens forside (venstre), den invendige opbygning at toppladen (midt) samt et lodret snit i topplade (højre). Figur 5. Luftkanal med temperaturfølere. Termoelementtråd type TT er anvendt til temperaturmålinger. Temperaturføleren PT 100 til højre i figuren anvendes til temperaturkorrektion af volumenstrømmen. 6

8 Figur 6. Fotos af termosøjlen med de 5 termoelementer der er ført til forsiden af toppladen (venstre) samt hvorledes et termoelement er ført igennem pladen. Figur 7. Fotos af termoelementerne på forsiden af toppladen, hvor de yderste 20 cm af termoelementer er viklet i en spiral. Figur 8. Inspektionslemme på bagsiden af toppladen. Figur 9. Trinløs spændingsregulering, Lübcke Vario type R54-260B / Volt (venstre) og ventilator (højre). 4.2 Måleudstyr Måleudstyret der benyttes kan ses i Tabel 1. Som det fremgår af tabellen er det ikke alle relevante størrelser, nævnt i solfangernormen der måles. Figur 10 viser fotos af microprocessor samt volumenstrømsmåler og Figur 11 viser fotos af kondensopsamlere der anvendes til at beskytte microprocessoren i volumenstrømsmåleudstyret. 7

9 Tabel 1. Måleudstyr til luftsolfangerprøvestanden. Micatrone MF-PFTT - Microprocessor der måler volumenstrømmen (m 3 /h) baseret på differenstrykket over flowmåleren (MFS) og foretager temperaturkompensation. - PT100 føler til temperaturkompensation Micatrone MFS - Volumenstrømsmåler Micatrone VM-5 - Kondensfælde / kondensopsamler, se Figur 11 Kipp & Zonn, CM11 - Pyranometer til måling af solbestrålingsstyrken (Wm -2 ) Termoelementtråd type TT - Temperaturføler ( C) Termosøjle type TT med 5 målepunkter. Målepunkterne er placeret i luftkanal med temperaturfølere vist i Figur 5 samt på oversiden af toppladen vist i Figur 4. - Temperaturdifferensmåling (K) Figur 10. Microprocessor, Micatrone MF-PPFTT (venstre) og Volumenstrømmåler, Micatrone MFS (højre). Figur 11. Kondensfælde/kondensopsamler 4.3 Datalogger Figur 12 viser dataloggeren, type EdgeBox V12. Alle målinger bliver optaget af dataloggeren. Dataloggeren er batteridrevet og har indbygget hukommelse. Der opnås adgang til data på dataloggeren med en kabelforbindelse mellem dataloggeren og en bærbar computer med softwaren EMS32 installeret. Softwaren kan downloades fra internettet gratis. 8

10 Figur 12. Datalogger type EdgeBox V12 (venstre) og kontrolboksen til luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S. Kontrolboksen får strøm fra det indbyggede PV-modul ligesom den i SV14 indbyggede ventilator. Figur 13. Micatrone microprocessor, MF-PFTT (venstre) og måleopstillingen (højre). 5 Den Europæiske solfangernorm EN Luftsolfangere afprøves i henhold til den europæiske solfangernorm, EN del 1 og 2 fra 2006 samt udkast til norm for luftsolfangere som baserer sig på solfangernormen. Prøvebetingelserne i det udkast der foreligger i efteråret 2011 er anvendt ved afprøvningen af luftsolfangeren SV14 fra Solar- Venti A/S. Luftsolfangere findes i to versioner, som åbne solfangere der opvarmer frisk udeluft eller som solfangere der indgår i lukkede kredsløb. I Figur 14 er der vist eksempler på hvorledes prøvestande med måleudstyr kan tage sig ud. Det er tydeligt at det er mere kompliceret at måle på en luftsolfanger i et lukket kredsløb end en åben luftsolfanger. Endvidere gælder at overfladen hvorpå solfangeren ligger, skal være hvid. Prøvestanden på DTU Byg ser indtil videre ud som principskitsen til venstre i Figur 14. Bemærk at overfladen på toppladen ikke er hvid som forskrevet i normen, men sort. Dette kan bevirke at luften der suges ind i solfangeren er varmere end omgivelsestemperaturen og dermed er der risiko for at der måles en for høj solfangereffektivitet når solfangereffektiviteten baseres på forskellen mellem udløbstemperaturen fra solfangeren og omgivelsestemperaturen. 9

11 Figur 14. Test af åben luftsolfanger (venstre) og i lukket kredsløb (højre). De målinger der er behov for når effektiviteten af luftsolfangere skal bestemmes er vist i Tabel 2. Tabel 2. Nødvendige målinger til bestemmelse af effektiviteten af luftsolfangere. Åbent kredsløb Lukket kredsløb Omgivelsestemperatur (t omg ) Omgivelsestemperatur (t omg ) Det absolutte lufttryk i omgivelserne (P atm ) Det absolutte lufttryk i omgivelserne (P atm ) Den relative fugtighed i udeluften (Φ) Den relative fugtighed i udeluften (Φ) Solbestrålingsstyrken på solfangeren (G) Solbestrålingsstyrken på solfangeren (G) Vindhastighed ved solfangeren (v vind ) Vindhastighed ved solfangeren (v vind ) Temperatur ved udløb fra solfangeren (t ud ). Indløbstemperaturen er omgivelsestemperaturen. Volumenstrømmen ved udløb fra solfangeren (v ud ) Der er ikke behov for at kende det statiske tryk ved indløb til og udløb fra solfangeren. Det er tilstrækkeligt at kende atmosfæretrykket (P atm ) Den relative fugtighed i luften ved indløb til solfangeren er den relative fugtighed i udeluften (Φ). Temperatur ved indløb til og udløb fra solfangeren (t ind,t ud ) Volumenstrømmen ved indløb til og udløb fra solfangeren (v ind,v ud ) Det statiske tryk ved indløb til og udløb fra solfangeren (P statisk,ind,p statisk,ud ) Den relative fugtighed i luften ved indløb til og udløb fra solfangeren (Φ ind, Φ ud ) Ved bestemmelse af solfangereffektivitet skal nedenfor listede normkrav til vejrforhold og måleperiode overholdes: - Total solbestrålingsstyrke > 700 Wm -2 - Diffus bestrålingsstyrke < 30 % af total solbestrålingsstyrke - Indfaldsvinkelkorrektionfaktor ± 2 % i forhold til værdi ved vinkelret solindfald. Dette svarer til en indfaldsvinkel < 20 - Måleperiode = 15 minutter - Konditioneringsperiode = 1,5 gange solfangerens tidskonstant, dog mindst 20 minutter. Endvidere må der ikke forekomme for store variationer i de målte størrelser i en måleperiode. Tabel 3 viser hvor store afvigelser fra måleperiodens middelværdier der tillades i en måleperiode. 10

12 Tabel 3. Maksimalt tilladte variationer på målte størrelser. Parameter Tilladt afvigelse fra middelværdi Total solbestrålingsstyrke, G ± 50 Wm -2 Omgivelsestemperatur, t omg ± 1,5 K Massestrøm, m ± 2 % Indløbstemperartur, t ind ± 1 K Udløbstemperatur, t ud ± 1 K 5.1 Bestemmelse af effektiviteten Der er forskel på hvorledes effektiviteten bestemmes for luftsolfangere i åbne og i lukkede kredsløb. I lukkede kredsløb skal der tages hensyn til solfangerens tæthed og dermed om der forekomme infiltration. Effektiviteten η bestemmes som effekten der produceres i solfangeren Q delt med effekten der rammer solfangeren, G*A η=q/(g*a) (Lign. 1) Q=(v ud *ρ ud *c pf,ud *t ud )-(v ind *ρ ind *c pf,ind *t ind )-((v ud *ρ ud -v ind *ρ ind )*c pf,omg *t omg ) [W] (Lign. 2) I åbne kredsløb foregår luftstrømmen netop ved infiltration. Dermed kan teorien forenkles og effekten der produceres i solfangeren reduceres Q=v*ρ*(c pf,ud *t ud -c pf,ind *t ind ) [W] (Lign. 3) t ind =t omg [ C] Materialeparameterne densiteten ρ og varmekapaciteten for den fugtige luft c pf er afhængige af temperaturen t, vandindholdet i luften x samt lufttrykket P t og bestemmes i det efterfølgende. Densiteten ρ bestemmes ved temperaturen t ved flowmåleren, som er placeret efter udløbet fra solfangeren ρ=(1+x/1000)/(r L +x/1000*r D )*(P atm +P f )/t ud [kg/m 3 ] (Lign. 4) Den specifikke varmekapacitet for fugtig luft c pf bestemmes som tilvæksten i entalpi I mellem ind- og udløb divideret med forskellen i temperatur t mellem ind- og udløb, dvs. hældningen på entalpikurven c pf =(I ud -I ind )/(t ud -t ind ) [kj/kgk] (Lign. 5) c pf er dermed den samme ved ind- og udløb idet vandindholdet i den indstrømmende luft er det samme som vandindholdet i den udstrømmende luft og udtrykket for effektiviteten kan derfor omskrives til 11

13 η=q/(g*a)=v*ρ*c pf *(t ud - t ind )/(G*A) (Lign. 6) Entalpi ved indløb til solfangeren I ind : Vanddamps mætningstryk ved indløb til solfangeren P s,ind afhænger af indløbstemperaturen T ind P s,ind =exp(77,345+0,0057*t ind -7235/T ind )/(T ind ) 8,2 [Pa] (Lign. 7) Ved den relative fugtighed Φ og totaltrykket i atmosfæren P atm er vandindholdet x ind x ind =0,6222* Φ*P s,ind /(P atm - Φ*P s,ind ) [kg/kg(tør luft)] (Lign. 8) Enthalpien for den fugtig indløbsluft I ind er I ind =1,01*t ind +x*(2500+1,84*t ind ) [kj/kg] (Lign. 9) Entalpi ved udløb fra solfangeren: Vanddamps mætningstryk ved udløb fra solfangeren P s,ud afhænger af udløbstemperaturen T ud P s,ud =exp(77,345+0,0057*t ud -7235/T ud )/(T ud ) 8,2 [Pa] (Lign. 10) Idet der ikke tilføres fugt til luften ved gennemløb i solfangeren er vandindholdet ved indløb i solfangeren x ind også vandindholdet ved udløb fra solfangeren x ud x ind =x ud.[kg/kg(tør luft)] (Lign. 11) Entalpien for den fugtige udløbsluft I ud er I ud =1,01*t ud +x ud *(2500+1,84*t ud ) [kj/kg] (Lign. 12) 12

14 5.2 Afprøvning af SV14 fra SolarVenti A/S Beskrivelse af luftsolfangeren Prøvestand til luftsolfanger 2011 Figur 15 viser en principskitse og et funktionsdiagram for luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S samt et foto af solfangeren monteret på prøvestanden. Figuren viser også at pyranometeret der måler solbestrålingsstyrken på solfangeren er monteret på en metalplade ovenpå prøvestanden. Dette sikrer at orientering og hældning af solfanger og pyranometer altid er den samme. Luftsolfangeren fra SolarVenti A/S er ikke isoleret med isoleringsmateriale. Den har et dæklag bestående af en polykarbonat kanalplade, der fungerer som transparent isolering på solfangerens forside. Solfangeren fungerer således : Ved hjælp af en ventilator, drevet af et indbygget strømproducerende PV-modul suges frisk udeluft ind gennem bagsiden af solfangeren som består af en aluminiumsplade med små huller fordelt ligeligt over hele pladens areal og videre ind igennem en sort filtdug, der også udgør absorberen. Udeluften bliver på den måde opvarmet når solen skinner. Ventilatoren blæser opvarmet luft ud gennem en 125 mm åbning på bagsiden af solfangeren. Figur 15. Principskitse og funktionsdiagram af SolarVenti SV14 (venstre) samt monteringen på prøvestanden (højre). I henhold til fabrikanten kan luftsolfangeren monteres med ventilatoren placeret øverst eller nederst. I øvrigt kan solfangeren vendes 90, så ventilatoren enten er placeret til højre eller venstre i solfangeren. Ved afprøvningen på DTU er ventilatoren placeret i toppen af luftsolfangeren som vist på Figur Driftsbetingelser i måleperioden Figur 16 viser driftsbetingelserne på de dage i måleperioden hvor kravene i normen kan overholdes og effektiviteten af luftsolfangeren kan bestemmes. Værdierne der vises er solbestrålingsstyrke (W/m 2 ), 13

15 volumenstrøm (m 3 /h), omgivelsestemperatur ( C) samt udløbstemperatur fra solfangeren ( C). Bemærk at omgivelsestemperaturen er lig solfangerens indløbstemperatur. Figur 16. Driftsbetingelser ved bestemmelse af effektiviteten af luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S Termisk effektivitet Resultaterne fra prøvningen kan ses i Tabel 4. Det er ikke muligt at optegne effektivitetskurver for luftsolfangere der anvender udeluften direkte som det er tilfældet her, men blot effektivitetspunkter ved forskellige driftsbetingelser. Effektivitetsudtrykket er givet i Lign. 1 og Lign. 3. Den reducerede temperaturdifferens T* og middeltemperaturen i luftsolfangeren er beregnet som: T* = (t m -t omg )/G [K*m 2 /W] (Lign. 13) t m = (t ud +t ind )/2 = (t ud +t omg )/2 [ C] (Lign. 14) 14

16 Effektiviteten af solfangeren som funktion af den korrigerede temperaturdifferensen er vist i Figur 17. Tabel 4. Måledata til bestemmelse af termisk luftsolfangereffektivitet. Dato Time Solbe- Udløbs- Korrigeret Effektivitestrålingsstyrke [W/m 2 ] Omgivelsestemperatur [ C] tempera- tur [ C] Volumenstrøm [m 3 /h] Warme -effekt [W] temperatur T* [K*m 2 /W] [-] :25 13: ,7 49,2 96, ,0136 0, :00 12: ,3 48,4 96, ,0127 0, :33 13: ,3 50,2 96, ,0127 0, :35 13: ,9 48,1 94, ,0134 0, :00 13: ,4 49,3 94, ,0128 0, :21 13: ,0 48,3 93, ,0125 0, :07 13: ,5 42,5 143, ,0094 0,689 Effektivitet 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 85 kg/h/m2 85 kg/h/m2 84 kg/h/m2 82 kg/h/m2 83 kg/h/m2 82 kg/h/m2 128 kg/h/m2 0,3 0,2 0,1 Figur 17. 0,0 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 T* [Km 2 /W] Målepunkter for luftsolfangerens termiske effektivitet. 6 Konslusion Der er opbygget en prøvestand til luftsolfangere og den er med succes benyttet til afprøvning at en luftsolfanger type SV14 fra SolarVenti A/S. 15

17 7 Symbolliste G Solbestrålingsstyrke på solfanger [W/m 2 ] A Transparent areal af solfanger [m 2 ] Q Effekten fra solfangeren [W] v vind m v v ind v ud Vindhastighed ved solfanger [m/s] Massestrøm [kg/h] Volumenstrøm i solfangeren [m 3 /h] Volumenstrøm ind i solfangeren [m 3 /h] Volumenstrøm ud af solfangeren [m 3 /h] ρ Densitet [kg/m 3 ] ρ ind Densitet ved indløb i solfangeren [kg/m 3 ] ρ ud Densitet ved udløb fra solfangeren [kg/m 3 ] c pl c pv c pf c pf,ind c pf,ud Specifik varmekapacitet for tør luft [1,01 kj/kgk] Specifik varmekapacitet for tør mættet vanddamp [1,84 kj/kgk] Specifik varmekapacitet for fugtig luft [kj/kgk] Specifik varmekapacitet for fugtig luft ved indløb i solfangeren [kj/kgk] Specifik varmekapacitet for fugtig luft ved udløb fra solfangeren [kj/kgk] Φ Relativ fugtighed [%,-] Φ ind Relativ fugtighed ved indløb i solfangeren [%,-] Φ ud Relativ fugtighed ved udløb fra solfangeren [%,-] P statisk,ind P statisk,ud P s,ind P s,ud P atm P f Statisk tryk ved indløb til solfanger [Pa] Statisk tryk ved udløb fra solfanger [Pa] Tryk for mættet vanddamp ved indløb til solfanger [Pa] Tryk for mættet vanddamp ved udløb til solfanger [Pa] Det absolutte tryk, atmosfæretrykket [Pa] Tryktabet i solfangeren [Pa] R L gaskonstant for luft [287,1] R D gaskonstant for vanddamp [461,4] I ud I ind T omg x ind x ud T ind T ud t omg t ind t ud t m τ Entalpi for fugtig luft ved udløb [kj/kg] Entalpi for fugtig luft ved indløb [kj/kg] Omgivelsestemperatur [K] Vandindholdet ved indløb i solfangeren [kg/kg(tør luft)] Vandindholdet ved udløb fra solfangeren [kg/kg(tør luft)] Temperatur ved indløb til solfanger [K] Temperatur ved udløb fra solfanger [K] Omgivelsestemperatur [ C] Temperatur ved indløb til solfanger [ C] Temperatur ved udløb fra solfanger [ C] Middeltemperatur i solfanger [ C] Solfangerens tidkonstant [s] 16

18 8 Referencer [1] EN :2006. Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1. CEN publication date [2] EN :2006. Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2. CEN publication date

19 DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, Bygning Kgs. Lyngby Tlf ISBN

Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk

Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk Indfaldsvinkel Indfaldsvinklen ændrer sig igennem hele dagen Indfaldsvinklen ændrer sig fra dag

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Ydelse og effektivitet for HT solfanger

Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Ydelse og effektivitet for HT solfanger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BY DTU SR--8 ISSN 161-954 Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Department

Læs mere

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-7-6 27 ISSN 161-865 Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Jianhua

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Citation (APA): Andersen, E., & Furbo, S. (2017). Solaffugter. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet. (DTU Byg Rapport; No. 368 (DK)).

Citation (APA): Andersen, E., & Furbo, S. (2017). Solaffugter. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet. (DTU Byg Rapport; No. 368 (DK)). Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 18, 2017 Solaffugter Andersen, Elsa; Furbo, Simon Publication date: 2017 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link back to DTU Orbit Citation

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-05 2007 ISSN 1601-8605 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg

Læs mere

4. Målesystem. Principskitse af solvæggen med målepunkter.

4. Målesystem. Principskitse af solvæggen med målepunkter. 16 4. Målesystem Der er kun målt på den ene af de to solvægge i Thermologica-huset, idet de er identiske. Det blev valgt at måle på solvæggen monteret udfor lejligheden på 2. sal, tv. Da hver af de to

Læs mere

Effektivitet af luft/væskesolfanger

Effektivitet af luft/væskesolfanger Effektivitet af luft/væskesolfanger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-07 2007 ISSN 1601-8605 Effektivitet af luft/væskesolfanger Jørgen M. Schultz og Simon Furbo Indholdsfortegnelse

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Byfornyelse København Istedgade 43 Solskodder

Byfornyelse København Istedgade 43 Solskodder Byfornyelse København Solskodder Målerapport November 24 Udgivelsesdato : 16. november 24 Projekt : 1.796.1 Udarbejdet : Peter Hesselholt Kontrolleret : Godkendt : Side 1 FORORD Denne målerapport udgør

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Kundereferencer. Skal I bruge en referent i området ved Flensborg Fjord må I gerne bruge mit navn.

Kundereferencer. Skal I bruge en referent i området ved Flensborg Fjord må I gerne bruge mit navn. Hytter- Sommerhuse Tør Varm Luft Ventilering Supplement til Opvarmning Bekæmper fugt, mug, skimmelsvamp, radongas og dårlige lugte i hytter, sommerhuse, kældre etc. Ventilation uden omkostninger - Styret

Læs mere

Måling på solvægge til rumopvarmning Naturcenter Vestamager

Måling på solvægge til rumopvarmning Naturcenter Vestamager Måling på solvægge til rumopvarmning Søren Østergaard Jensen SolEnergiCenter Danmark Teknologisk Institut Måling på solvægge til rumopvarmning Søren Østergaard Jensen SolEnergiCenter Danmark Teknologisk

Læs mere

Levetid for solfangere i solvarmecentraler

Levetid for solfangere i solvarmecentraler Levetid for solfangere i solvarmecentraler Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Ziqian Chen, Jianhua Fan, Bengt Perers og Simon Furbo DTU Byg-Rapport R-210 (DK) ISBN= 9788778772886 ISSN=1601-2917

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen

Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen l Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen "c Søren østergaard Jensen " Juni 1994 i ~, " Prøvestationen for Solenergi - DT Energi ndledning Det formodes,

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmedagen 13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser 13:30 Fremvisning af solvarmeanlæg fra: Batec Solvarme

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 24, 215 Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Andersen, Elsa Publication date: 21 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner

Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner Tine Aarre, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark Jens Ole Frederiksen, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 4 Lavtemperatur solvarme og ATES Cenergia ApS Marts 2009 Lavtemperatur solfangere Akkumulering af solvarme

Læs mere

Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl

Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl SolEnergiCentret Teknologisk Institut SEC-R-27 Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl Søren Østergaard Jensen

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Måling af bygningers lufttæthed

Måling af bygningers lufttæthed V e n t i l a t i o n Måling af bygningers lufttæthed Af Toke Rammer Nielsen og Henrik Tommerup, begge BYG-DTU, Danmarks Tekniske Universitet Bygningsreglementets energibestemmelser stiller krav til nye

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1 Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme Få det hurtige overblik over, hvad solens stråler kan byde på af hjælp til fritidshusets opvarmning 1 L.DK/PLUS Solenergi. Hvad enten man er til små eller

Læs mere

Solassisteret ventilation

Solassisteret ventilation Solassisteret ventilation målinger på PVT-anlæg hos Roskilde Bank SEC-R-19 August 2001 Teknologisk Institut SolEnergiCentret Solassisteret ventilation målinger på PVT-anlæg hos Roskilde Bank SEC-R-19 August

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Batec A/S BA 22 D2163 B

Batec A/S BA 22 D2163 B Prøvningsrapport D2163 B Holdbarhedsprøvninger af solfanger Batec A/S BA 22 D2163 B Ole Larsen SEC-PR-9 Jan Erik Nielsen December 2001 Prøvningsrapport D2163 B SEC-PR-9 1. udgave, 1. oplag 2001 SolEnergiCentret,

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg

Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg Delrapport 2 Virkemåde og effektivitet af soltårne Maj 2002 SEC-R-25 Teknologisk Institut SolEnergiCentret Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Energibesparelse for Ventilationsvinduet

Energibesparelse for Ventilationsvinduet Henrik Tommerup Energibesparelse for Ventilationsvinduet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-01 2005 ISSN 1601-8605 Forord Denne sagsrapport er udarbejdet af BYG-DTU i januar 2005 for

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-06-02

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation August 2009 HJ Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation (Se desuden standardvejledning for montage af SV14 på tag eller væg) SolarVenti..rykker

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT AG 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN 02 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN SOLARWATT AG INDHOLD 01 ANLÆGGET.............................. S. 02 02 INFORMATION OM

Læs mere

Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel

Facadeelement 3 Ventileret hulrum bag lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 3 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Torsdag d. 9. juni 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p - FUGf 1 FUGT I LUFT UDK 628.83 1.71 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kommission hos Teknisk Forlag Fugt i luft riere, og om under hvilke omstændighe- Både almindelig luft og de fleste

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Indhold Sol celler... 3 Elektroner... 3 Optimal placering... 4 Opbygning... 5 Miljø... 6 Soltimer... 7 Solstråler... 8 Konklusion... 9 Robot... 9 Effekt forsøge... 10

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Solvarme 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG SOLVARME Registrering Registreringen af solvarme omfatter alene anlæg, der leverer varme til opvarmning og/eller produktion

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 1 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere