Programme (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Værktøjer og instrumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programme (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Værktøjer og instrumenter"

Transkript

1 Environmental Compliance Assistance Programme (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Værktøjer og instrumenter René Grøn European Commission DG Environment and Industry

2 ECAP Handlingsplan: 2 tema Mere tilgængelig skræddersyet Miljøledelsessystemer (EMS) at integrere miljøhensyn i de kerneaktiviteter af SMV'er i en sammenhængende og omkostningseffektiv måde

3 ECAP handlingplan: skræddersyet Miljøledelsessystemer Bevidsthed om miljøproblemer er ikke kun nok til at hjælpe. Gennemførelse af en Miljøledelsessystem (EMS) og eksplicit fordeling af ansvaret for miljøområdet har en langt mere positiv indflydelse på de miljømæssige engagement i virksomheden end ét enkelt kontrolbesøg. Tillid er godt - men KONTROL er bedre! Milj l d l t t i ti t d k b til t Miljøledelsesystem er et vigtigt redskab til at bidrage til at mindske miljøbelastningen og opnå bæredygtige produktionsmetoder

4 Analyse baggrund Spredningen af EMS blandt SMV'er har været begrænset, indtil nu. Hvilke EMS, passer til SMV er bedst? Hvilke barrierer forhindrede en større udbredelse af EMS blandt SMV'er? Hvad er ECAP strategien med henblik på at overvinde disse barrierer? å For at besvare disse spørgsmål, har EU udviklet en række initiativer, der sigter på at forstå dynamikken i forholdet mellem SMV er og Miljø.

5 EMS for SMV er: Værktøjer, drivers, barrierer og effekter Customer demands Economic steering tools Image Driving Forces Management commitment Legal requirements Tools Cost saving Group demands Sector & size-related driving forces B A R R I E R S High costs Badly adapted tools Weak demand Marketing problems Lack of time and resources Tools Insufficient knowledge Lack of motivation Insufficient i management commitment Weak public back-up R E S U L T S Internal results Organisational benefits Economic benefits External results Commercial benefits Environmental benefits Communication benefits Attitudes Collaboration with other actors Source: Report 2003 by the Swedish Business Development Agency NUTEK, and BEST Project Expert Group Final Report 2004

6 Hviklet Miljøledelsessystem (EMS) til SMV er? Ud over EMAS, er andre miljøledelsessystemer blevet udviklet i de seneste år til at reagere på sektor-specifikke karakteristika. Tillige graden af kompleksitet i virksomheden, eller behovet for at fokusere på enkelte miljøforhold. Eco-Lighthouse Program (Norway) The ACORN model (UK) ÖKOPROFIT (AT) God regional udbredelse og høj effektivitet but Målet er at opbygge et fælles område for EMS

7 EMAS fuldt kompatibel med miljølovgivning EMAS blev udviklet af EU. Og er beregnet til organisationer, der er villige til løbende at forbedre deres miljøindsats på frivillig basis En grundlæggende egenskab i EMAS EMAS-registrerede organisationer skal være i fuld overensstemmelse med gældende miljølovgivning og aflægge rapport om deres miljømæssige resultater gennem offentliggørelse af en uafhængigt verificerede miljøredegørelse EMAS certificeret SMV fuld lov overensstemmelse klar rapportering Source: INEM

8 ECAP: foranstaltninger til EMAS EMAS-ordningen er designet til at blive brugt af alle typer og størrelser af organisationer. Følgende specifikke foranstaltninger vil blive truffet t for at lette gennemførelsen af ordningen i SMV er på kort og længere sigt. brug af EMAS i industrielle klynger eller områder af SMV'er EMAS-værktøjer til SMV er vil blive yderligere udviklet og anvendt oftere den administrative byrde af EMAS på SMV er vil blive yderligere reduceret.

9 EMAS in Industrielle Klynger Kommissionen vil fremme og støtte offentligeprivate partnerskaber (konsortier eller koordinerende organer), og andre initiativer for at fremme brugen af EMAS i industrielle klynger eller områder af SMV'er, ved hjælp af specifikke klynge eller forsyningskæde tilgange. Source: INEM Målet: reducere omkostninger til rådgivning i og revision i / verifikation for de deltagende SMV'er, lette yderligere videndeling og erfaringsudveksling blandt SMV erne, fremme en sammenhængende miljøpolitik i klyngen

10 Brug af EMAS hos SMV er Eksisterende redskaber til gennemførelsen af EMAS i SMV'er, såsom EMAS-Easy, vil blive videreudviklet og anvendes på en større skala på projekter i alle EU-medlemsstater. EMAS-Easy kapacitetsopbygningen seminarer har kørt i alle medlemsstater, og viste, at fuldstændig d EMAS-registrering også er let hos mikro-virksomheder.

11 Reduktion af administrativ byrde hos EMAS Som led i EMAS revisionen, vil den administrative byrde for SMV'er blive yderligere reduceret. EMAS vil blive gjort mere tilgængeligt, g g, mere forståeligt og mere effektivt, med mindre bureaukrati, men at opretholde kvaliteten i EMAS. Også sin "synlighed" vil øges gennem bedre markedsføring af Kommissionen, hvilket også vil gøre det til et interessant markedsføring for registrerede SMV'er. Medlemsstaterne vil blive bedt om at tilbyde konkrete incitamenter til registrerede EMAS virksomheder, og vil være i stand at reducere inspektioner af registrerede SMV'er og reducere den administrative byrde og indberetningskrav Source: INEM

12 Environmental Competence Schemes (Denmark) Miljømæssige Kompetence Ordninger blev indledt af den danske Miljøstyrelse for at fremme miljøledelse og EMS i industrien. Siden 1998, har 700 virksomheder har modtaget direkte statstilskud. Alle disse støtteordninger har et stærkt fokus på EMS gennemførelse på grund af den observerede positiv korrelation mellem EMS og langsigtede engagement til at forbedre miljøindsatsen. Disse ordninger har haft succes med at øge bevidstheden i SMV'er er, og har finansieret rekruttering og uddannelse.

13 Case Studie: EMAS Easy EMAS-easy er en innovativ og grundlæggende metode at indføre EMAS fuldt ud i SMV er. Og er et visuelt værktøj. Motto: "EMAS i 10 dage, med 10 personer, i 10 sider, i 30 trin". Arbejd med 3 specifikke problemer: Omkostninger Viden Bureaukrati Med klynge tilgang Med lettere procedurer

14 EMAS Easy Styrker Det gør det muligt straks at opfatte de fordele, som kommer fra EMS. vi nemt forstå de fordele EMAS medfører Systemet t arbejder ud fra virksomheden, med en bottom up tilgang. Derved undgås for meget fast struktur, og forsøget på at anvende et komplekst system. Den visuelle tilgang begrænser enormt papirarbejde. Letheden i brug, gør fordele ved brug, mere synlig for ledelsen.

15 EMAS Easy: Bottom Up system 10 minutter dagligt (af de ansatte) er bedre end 3 dage pr måned (af en konsulent)! Inddragelse af alle niveauer giver alle, mulighed for at være involveret i systemet, i forbindelse med sit job. EMS manager fører tilsyn med gennemførelsen og hjælper ledelsen til at "guide" i EMAS easy. Bevidstheden d om de miljømæssige i konsekvenserk fra en ens aktiviteter i dagligdagen er tydelige, (uden bruge af udefra komme forespørgsel=konsulenten!)

16 EMAS Easy - resultater Hurtigt t at gennemføre det tager 4-9 måneder at gennemføre EMAS i stedet for den normale måneder (150% mindre indsats for at gennemføre i SMV er) LEAN og ubureaukratisk Miljøledelse håndbogen er reduceret til 2 sider, miljøredegørelsen til 1 dobbelt side Lavere omkostninger til certificering arkitekturen i EMAS easy er enkel, og den kan revideres inden for 1 dag, med en potentiel nedbringelse af omkostningerne på 60% (<80% i verifikation og certificering) Lavere konsulent omkostninger behovet for ekstern bistand er reduceret til 1/3. Få bedre kompetence og involver mennesker Arbejderne virkeliggører systemet - ikke konsulenten! (skabe viden og netværk)

17 Comparison of EMAS Easy with other EMSs Source: Evaluation ÖkoBusinessPlan Wien, Dr. Martinuzzi/Wirtschaftsuniversität Wien

18 Eco-mapping : den intuitive tilgang Analysere og håndtere de miljømæssige resultater Få en umiddelbar miljøhandlingsprogram Indsamle og formidle miljødata Learning by doing Visuel og focalised inspektion Behøver ingen komplekse niveauer af evaluering, men kun observation, Kommunikation, tålmodighed og papir Source: Heinz-Werner Engel

19 Eco-mapping : a true example Eco-map: RISK Eco-map: WASTE Eco-map: AIR NOISE SMELL Eco-map: ENERGY Eco-map: SOIL STORAGE Eco-map: WATER 7 Ecomaps Fabrik og organisation Vand Jord opbevaring Energi Luft, støj, lugt Affald Risici Source: Heinz-Werner Engel

20 Eco-mapping Visuel Audit SYMBOLER: for hvert kort Eco-map (kortlægning) optegnes de miljøpåvirkninger. Identificer dem med tre niveauer af prioritet: Kritisk Mindre kristisk Power Generetor Lille risiko Og vurderer, hvis det drejer sig om hl 218 hl 243 Bottling Delice hl 150hl 150hl 150 A: Udstyr Waste Water Noise Tanks C: K: Adfærd Know-How Water leaks Waste Chemicals P: Proces Source: F. Barbato

21 Eco-mapping toolbox i 10 STEPS STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP Fabrik oversigt Materiale flow Menings Ecomaps undersøgelse Weathermap at indhente udtalelser fra ansatte om de miljømæssige aspekter Indsamle data for materialestrømme STEP 10 Indikatorer and rapport Source: Heinz-Werner Engel

22 From Eco-mapping to EMAS Easy Fra uformel til formel At beskrive miljøproblemer, At identificere juridiske lovkrav Hvilke måledata findes? Fastlæg måle punkter for året Handlingsplan l med ansvar og deadlinesdl Uddannelses program efter behov

23 EMAS Easy : aktuel version Simple? CLEVER! Source: Heinz-Werner Engel

24 EMAS Easy : involvering og simplificering VISUELLE procedurer: For at opdele opgaverne, identificere ansvar, foretage kontrol: laves et identitetskort for hver medarbejder, hvor følgende ting er beskrevet: Mine miljørelaterede målsætninger (pr.år), med hensyn til den individuelle rolle i virksomheden, taget fra eco-map. Har hvilke daglige opgaver (som refererer til miljørelateredee aspekter i det dagl.arb., + miljørelaterede instruktioner) Mine ansvarsområder og jobbeskrivelse i EMS (taget fra ansvars matrix) Source: Heinz-Werner Engel

25 EMAS Easy Handlingsplan Skridt, der skal gøres, for at gennemføre EMAS Easy i 6 måneder Eco-mapping plan January Roller & ansvar do March Operativ Kontrol check April Gennemgang act June I tilfælde af SMV er med ansatte i ikke-kritiske produktions sektorer

26 EMAS Easy træning

27 EMAS Easy: effectiv and pragmatisk Ikke Step by Step, MEN simpel følg konceptet og arbejd struktureret Cut-n-paste metode!!!

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

Evaluering af grønne regnskaber

Evaluering af grønne regnskaber Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 27 Offentligt Evaluering af grønne regnskaber En undersøgelse af de grønne regnskabers effekt og vurdering af fremtidige muligheder for miljørapportering 2014 Titel:

Læs mere