BEETHOVENS FIDELIO. Jens Brincker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEETHOVENS FIDELIO. Jens Brincker"

Transkript

1 53 BEETHOVENS FIDELIO Jens Brincker Beethovens»Fidelio«er et af de værker, som altid har haft aktualitet for operaens udøvere, dens publikum og dens kritikere. Siden premieren i 1814 har»fidelio«hørt til de faste operaer på repertoiret, selvom den ikke i opførelsestal kan konkurrere med publikumsyndlinge som»carmen«eller Verdis og Puccinis populære værker. Generationer af dirigenter, instruktører og sangere har bestræbt sig på at viderebringe frihedsbudskabet i Beethovens opera til millioner af tilskuere, der i teatre og koncertsale, i biografer, foran højttalere og fjernsynsskærme er blevet bevægede og betagede af Beethovens musik og har følt sig berørt af de skæbner, han fremstiller. Netop denne aktualitet har gjort»fidelio«til et uomgængeligt tema for operaens kritikere: spørgsmålet om hvad der gør denne opera så betydningsfuld har trængt sig på med hver nyopførelse; hver ny musikalsk erkendelse må prøves på Fidelio-oplevelsen. Dette gælder ikke mindst for den materialistisk orienterede musikkritik. Beethovens position som den store humanistisk-revolutionære komponist i østlandene (specielt i DDR) og»fidelios«slægtskab med den franske revolutions typiske operagenrer har gjort netop Fidelio-analysen til en slags prøvesten for en musikkritik, der vil forstå musikken som et led i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Det gælder både den aktuelle (dagblads-) kritik der med udgangspunkt i Fidelio-opførelser søger at forstå Beethovens opera ud fra den nutidige samfundsmæssige virkelighed; og det gælder også den historiske kritik der tager udgangspunkt i den samfundsmæssige virkelighed på Beethovens tid og søger at forstå hans musik som et individuelt udtryk for datidens samfundsmæssige bevidsthed i lyset af nutidens videnskabelige erkendelse. Specielt den sidstnævnte - historiske - kritik skal undersøges her som et eksempel på den betydning, valget af videnskabelige metoder har for vurderingen af historiske kendsgerninger. De her anførte betragtninger om»fidelio«bliver på denne måde et praktisk eksempel på betydningen af den sammenhæng mellem erkendelse og interesse, som ikke blev berørt i min artikel»leonore and Fidelio«. For god ordens skyld skal det bemærkes, at

2 54 erkendelsesinteressens betydning for vurderingen af historiske kendsgerninger ingenlunde er et fænomen, der kun karakteriserer en materialistisk orienteret musikhistorie. Den gælder lige så vel en musikhistorie, der er idealistisk orienteret eller måske bare u-orienteret; blot benægtes eller ignoreres dette faktum hyppigere af musikhistorikere, der betragter musikken løsrevet fra resten af virkeligheden og derfor også lettere kan betragte deres egen forskning som løsrevet fra resten af livet. Når det gælder en materialistisk orienteret vurdering af»fidelio«har erkendelsesinteressen været nøje forbundet med det officielle marxistiskleninistiske syn på kunsten - her musikken - som en del af den samfundsmæssige overbygning, der»i sidste instans«bestemmes af de materielle produktionsrelationer. Denne almene målsætning har givet sig udslag i forskellige musikvidenskabelige teori dannelser, hvoraf to skal betragtes nærmere her: Den første er den såkaldte realismeteori, der tager udgangspunkt i Lenins opfattelse af kunsten som en afspejling af de samfundsmæssige forhold. Realismeteorien er ingen entydig teori, og den har resulteret i forskellige musikvidenskabelige metoder. Disse skal ikke drøftes her, hvor emnet»fidelio«gør det naturligt at se på Georg Kneplers anvendelse af realismeteorien i hans Musikgeschichte des XIX. lahrhunderts og på Konrad Boehmers kritik af denne i»realismeproblemet i forbindelse med Beethoven«. Men spørgsmålet om realisme teoriens udformning i østeuropæisk musikvidenskabelig praksis er i sig selv interessant og kan studeres i Karin Sivertsens tværfaglige speciale ))Marxistisk-Leninistisk Musikvidenskab~~. Den anden teori, der skal drøftes her, er den dialektiske musikteori, der med udgangspunkt i Hanns Eislers musikteoretiske skrifter er under udformning i Østtyskland, og som foreløbig har fundet sit i nærværende sammenhæng mest relevante udtryk i det indlæg, som Gunter Mayer holdt på Beethovenkongressen i Berlin 1977 og senere har offentliggjort under titlen Zum Personalstil Beethovens. Kneplers realismeteori Realismeteorien er som nævnt en afspejlingsteori. D.v.s. at den ser virkeligheden gengivet - afbildet - i kunstværkets indhold og dermed focuserer på det aspekt af kunsten, der kan kaldes for kunstværket som bærer af en samfundsmæssig betydning. For Knepler betyder det, at han koncentrerer sin Fidelio-analyse om den måde, hvorpå Beethoven musikalsk levendegør klasseforholdene i det samfund, han levede i, og gennem sin opera giver et billede af klassekampen, som den rent historisk fandt sted under den franske revolution. Her bliver Beethovens ))fremskridtsvenlighed«og hans tagen parti for det historisk progressive borgerskab af afgørende betydning for

3 55 vurderingen af»fidelios«samfundsmæssige betydning. Knepler konstaterer, at Beethoven med musikalske midler redegør for klasseforholdene i det samfund, han lever i:»med forbilledlig klarhed skelner Beethovens musik mellem tre grupper af typiske figurer: Forkæmperne for menneskehedens fremskridt, Florestan, Leonore og de politiske fanger; repræsentanten for reaktion og tyranni, Pizarro; og endelig figurerne om fangevogteren Rocco der er lukket inde i indskrænket småborgerlighed«(knepler s. 570). Disse tre grupper af figurer skildres gennem hvert sit musikalske idiom sådan, at de progressive personer musikalsk meddeler sig i Beethovens heroiske stil, der bygger på treklangsbevægelser eller enkle folketoneagtige linjer og rummer den franske republiks revolutionære intonationer (se Knepler s. 572f og Poul Nielsen:»Om Beethovens musik set i et sociologisk perspektiv«i: Musik og Materialisme s ). Reaktionen meddeler sig i den franske revolutionsoperas skurkestil med forkærlighed for kromatisk melodiføring, formindskede kvart-, kvint- og septimspring og hurtige, uventede modulatoriske vendinger (Knepler s. 570). Og småborgerne benytter sig af det wienske syngespils lette viseagtige stil (Knepler s. 573f). Knepler konstaterer, at den franske republiks revolutionære intonationer - altså det progressive partis musikalske idiom - klinger hvor Beethoven fejrer sin helt Florestans triumf, og konkluderer, at:»denne skarpe musikalske karakterisering af tre figurgruppe r ikke kan forstås som en 'ren musikalsk' udvikling. Den modsvarer i lige så høj grad Beethovens klare, politiske blik for begivenhederne på hans tid som hans geniale skaberkraft.«(knepler s. 574f). Dette synspunkt kan naturligvis hævdes som argument for en positiv vurdering af Beethovens»Fidelio«og dens samfundsmæssige betydning. Men man kan vanskeligt overse, at netop de takter, begyndelsen affinale II, som Knepler citerer som eksempel på den franske republiks revolutionære idiom er komponeret i 1814, da den franske republik forlængst var afdød. Og er komponeret som indledning til en scene, hvor Florestan befries af kongens minister til overflod på en paradeplads foran en statue af kongen. Det rejser unægtelig spørgsmålet, hvem det egentlig er, Beethoven hylder: Revolutionen der ifølge Knepler er til stede i musikken? Eller restaurationen der ifølge regibemærkningerne er til stede på scenen? Hvem er det, der befrier Florestan i»fidelio«? Dette spørgsmål er mere kompliceret at besvare, end man umiddelbart skulle tro. Svaret viser sig nemlig at hænge sammen med de forskellige udformninger, som»fidelio«har haft tekstligt og musikalsk som det vil fremgå af omstående BILAG I. I det originale franske tekstforlæg, der er skrevet af J. N. Bouilly og bygger på en selvoplevet hændelse under rædselsperioden, hvor forfatteren

4 56 spillede den rolle som ministeren Fernando har i Beethovens opera, er der ingen tvivl om redningen. Leonore og Florestan reddes fra Pizarros magt af folket, der sammen med Fernando stormer ned i FIorestans celle under Bilag I Redningsscenen i»fidelio«/ ))Leonora«af Paer og Beethoven Paer/Giacomo Cinti 1804 Beethoven/Sonnleithner 1805 Beethoven/Treischke 1814 Trompetsignal Trompetsignal Trompetsignal Kvartet (L., Fl., P., R.,) Kvartet(L., Fl., P., Kvartet (L.. Fl., P., P. og R. vil op; L. prøver at L. og f1. håber på redning, P. L. og Fl. håber på redning, P. forhindre det, men besvimer; raser, R. sadler om og frygter raser, R. frygter. J. og sol- R. tager pistolen fra L. for sitliv, tager pistolen fra L. dater henter P., R. opmuntrer Recitativ (L., Fl., M.) Recog duet (L. og Fl.) L.ogFI. Duet(L.ogFI.) L. vågner og genkender f1.; Opgivet håbet om redning, Kærlighedsduet. L. forklarer; M. kommer og kærlighedsduet. fortæller, at ministeren er på inspektion, lover at hente ham. Duet (L. og M.) L. lover M. ægteskab. Scene (L. og Fl.) Tror de skal dø. Dialog (L. og Fl.) L. forklarer. Rocco, Fernando og følge, Marzellina og Jaquino og soldater Sceneskift: Paradeplads foran ogfanger kommer ned i cellen medfakler. slottet med statue a/kongen. Scene (R., L., Fl., Fer.) Finale tutti Finale tutti Fl. genkender Fer.. R. for- Kor råber om hævn, L. og f1. Hyldestkor,Fer. lover retfærklarer. indstiller sig på at dø; Fl. gen- dighed i kongens navn, L. og kender Fer.; R. forklarer. Fl. føres op og genkendes af HævnkormodP. Fer. Hævnkor mod P. Sekstet (L, M, Fl, Fer, P, R) Kantatekor 1790 (2 strofer) Kantatekor 1790 (1 strofe) L. tager lænkerne af f1. L. tager lænkerne af Fl. L. tager lænkerne af Fl. Scene tutti Finalefortsat ~ Fer. dømmer P. til2 års P. anklages og føres til ko n- indespærring i f1. 's celle. L. gen for at blive dømt forklarer og undskylder (1805-versionen); eller dømover for M. og R. mes til livsvarig indespærring i Fl. 's celle (1806-versionen). Slutkor tutti Slutkortutti Slutkor tutti Hyldest til L. Hyldest til L. og kærligheden. H yldest til L. og kærligheden. Personforklaring: L = Leonore der under navnet Fidelio forklædt som mand er ansat i fængslet. FI = Florestan, L. 's mand der holdes indespærret i fængslet. P = Pizarro, fængslets guvernør der har indespærret Fl. R Rocco, fangevogter. M = Marzellina, hans datter, forelsket i L. J = Jaquino, fængselsbetjent, forelsket i M. Fer = Don Fernando, minister og»deus ex machina«.

5 hævnråb og befrier Florestan. Her er Florestan et offer for despoti og reaktion og frelses af revolutionen. Sådan foregår redningen også i den første komponerede udgave af Bouilly's Leonore ou l' amour conjugal med musik af P. Gaveaux, der blev opført i Paris 1798 le ler ventose, an 6e de la republique franfaise. Når teksten seks år senere vinder indpas på tyske scener ændres dette forhold imidlertid. I Dresden komponeres den af den sachsiske hofkapelmester Fernando Paer med italiensk tekst - sandsynligvis oversat af Giacomo Cinti i Her omskrives redningsscenen fra prosa til vers og bliver komponeret, hvor den hos Gaveaux var dialog. Men desuden tilføjes et nyt element: Mens Leonore og Florestan er alene i Florestans celle (altså hvor Beethoven i»fidelio«har duetten O namenlose Freude) og er berøvet ethvert håb om redning, kommer fangevogterens datter Marzellina, der er forelsket i den som mand forklædte Leonore, og fortæller at ministeren Fernando er kommet på inspektion i fængslet. Leonore trygler Marzellina om at hente ministeren ned i cellen, og Marzellina indvilger efter først i en stor duet at have aftvunget Leonore et ægteskabsløfte (sic!). Så forts;:etter scenen som hos Bouilly, men med den effekt at stykkets karakter af kærlighedsdrama er blevet væsentligt styrket på bekostning af dets karakter af revolutionsdrama. Florestan reddes i Paers opera af kærligheden hele to gange: Først da Leonore forhindrer Pizarro i at myrde ham; siden da Marzellina af kærlighed til Leonore henter hjælp. Det er karakteristisk at Beethoven og hans første tekstdigter Josef Sonnleithner i 1805 vælger en anden løsning end Paers. Også Beethoven anerkender det musikdramatiske behov for en kærlighedsduet mellem de dramatiske begivenheder i kvartetten, hvor Pizarros mordplaner forpurres af Leonore, og finalen hvor den endelige befrielse sker. Der er klart behov for en lyrisk intensivering, der kan forlænge og uddybe spændingen før udfrielsen. Men Beethoven og Sonnleithner lægger det lyriske højdepunkt i en duet mellem Leonore og Florestan, der udtrykker den navnløse glæde over gensynet. Det er som om spørgsmålet om liv eller død, redning eller fortabelse, her træder i baggrunden for de to elskendes lykke over gensynet. Også Beethoven betoner altså kærlighedsaspektet i operaen; men han gør det ikke på bekostning af det revolutionære aspekt. Problemet om liv eller død for Leonore og Florestan vender tilbage efter duetten med korets hævnråb, og den revolutionære redning sker fyldest her som i Bouillys udgave. Sådan er det imidlertid ikke, når Beethoven i 1814 reviderer sin opera nu med Treitschke som tekstforfatter. Her fremskyndes redningen, så den psykologisk falder sammen med trompetsignalet der afbryder kvartetten. Pizarro føres op fra cellen af soldater, Rocco opmuntrer Leonore og Florestan, og deres duet udtrykker nu både gensynsglæden og glæden over den tilstun- 57

6 58 dende befrielse. Så er der sceneskift til paradepladsen foran slottet med statuen af kongen. Folket forvandles fra en revolutionær hob til en velordnet mængde, der tager plads foran ministeren og påhører hans budskab om kongelig nåde og retfærdighed. Derpå føres Leonore og Florestan op fra cellen, genkendes af ministeren, og Leonore befrier symbolsk Florestan for hans lænker. Skal man tage Beethoven alvorligt - og hvorfor skulle man ellers beskæftige sig med ham? - kommer man ikke uden om at erkende den modstrid, der er mellem de to versioner af hans opera: I 1805 reddes Florestan af revolutionen fra reaktionens vilkårlige despoti; i 1814 reddes Florestan af restaurationen fra??? Her er det åbenlyst, at den musikalske realisme som videnskabelig metode kommer i modstrid med den tilgrundliggende erkendelsesinteresse. Denne modstrid kan enten tilsløres gennem en overfladisk analyse (som Knepler gør det) eller søges ophævet gennem en grundigere samfundsanalyse, som Konrad Boehmer prøver at gøre det i sit foredrag om»realismeproblemet i forbindelse med Beethoven«. Konrad Boehmer begrænser sig ligesom Knepler til 1814-versionen af»fidelio«, men han gennemskuer (modsat Knepler) den funktion som kongen - og det vil i 1814 sige: det enevældige kongedømme, absolutismen - har som den egentlige redningsmand:»med Fernando trænger altså absolutismens typiske ideologi, oplysningstiden igennem:»nein, nicht liinger knieet sklavisch nieder,«siger han efter kongens ordre,»tyrannenstren ge sei mir fem. Es sucht der Bruder seine Bruder, und kann er helfen, hilfter gern.«, og så kommer dette revolutionskor igen:»heil sei dem Tag, Heil sei der Stunde!«- denne prægtige popmusik -, og så synger han det igen. Efter at han har fået øje på Florestan, spørger han:»mein Freund! Mein Freund! Der Totgeglaubte? - Gefesselt, bleich steht er vor mir.«... Nu sker der noget ganske særligt i Fidelio: Efter at disse klassemodsætninger er blevet yderst skarpt artikuleret, musikalsk set, og efter at handlingen er blevet drevet fremad til dette punkt, og efter at Fernando har præsenteret sig, er kommet på scenen en smule som en Deus ex machina - nemlig som den formidlende instans mellem feudalisme og bourgeoisi -, så opstår spørgsmålet pludselig: Hvad skal man gøre med Pizarro, med despoten? Og hvis De ser i partituret, så vil De se, at Pizarro pludselig forsvinder ud af operaen i den almene menneskevenligheds og -kærligheds navn, uden at man overhovedet kan finde ud af, hvorhen han forsvinder. Han bliver ganske vist tilgivet rent verbalt, idet Leonore af og til siger, at vi jo alle skal elske hinanden, og nu har vi endnu gang dette»alle Menschen werden Bruder«; på den anden side kommer det dog også frem, at denne Pizarro egentlig burde halshugges, i.e. Kor: i>bestrafet sei der Bosewicht, der Unschuld unterdruckt. Gerechtigkeit halt zum Gericht der Rache Schwert geruckt.«men pludselig er denne Pizarro der slet ikke mere, og tilbage er kun den illusion, som bestemte lag af borgerskabet dannede sig og artikulerede under absolutismen, - den illusion at absolutismen skulle være en retfærdig samfundsform, d.v.s. en form, som skulle formidle og altid lade retfærdighed sejre til sidst. D.v.s., at hvad der er specifikt for denne slutning er, - trods et kæmpemæssigt jubelkor:»heil sei dem Tag! Heil sei der Stunde!«og broderkærlighed og ægteskabelig kærlighed o.s.v... - at alle disse subjektive former, de subjektive genspejlinger af de almene revolutionære intentioner,

7 59 ganske vist forekommer i Fidelio; men revolutionen finder ikke sted til sidst. Revolutionen bliver dog på en vis måde formidlet via den oplyste enevældes formidlende instans (Le. Fernando) - tænk f.eks. på Beethovens ungdomsforhold til Joseph II - den oplyste enevælde bliver her forherliget med revolutionens musikalske midler... «(Boehmer s. 22f). Boehmer antager her, at Beethoven roder tingene sammen og ikke kan kende forskel på et enevældigt kongedømme og en republik, men tror at absolutismen er en retfærdig samfundsform. Som argument for denne antagelse anføres, at Pizarro, despoten, forsvinder ud af billedet så at sige undertrykkes til fordel for den oplyste, altså retfærdige, enevælde. Som retfærdig straf for denne antagelse burde Konrad Boehmer spadsere til fods fra Amsterdam til Wien og stikke fingeren gennem hullet i titelbladet til Eroicamanuskriptet. Alene Beethovens reaktion på Napoleons kejserkroning burde overbevise enhver tvivler om, at Beethoven, som Knepler udtrykker det, havde et klart politisk blik for begivenhederne i sin tid. Og argumentet med Pizarros»forsvinden«holder heller ikke stik, hvad en analyse af Pizarros skæbne i de forskellige Fidelio-udgaver viser. Som det fremgår af BILAG II dømmes Pizarro i den franske originahekst efter princippet lige-for-lige. Han skal lænkes i Florestans celle lige så længe, som han har holdt Florestan indespærret. Leonore og Florestan beder for tyrannen, men retfærdigheden kender ikke til nåde. Denne dom over Pizarro ændres af Sonnleithner og Beethoven i Først dømmes Pizarro til livslang indespærring af Fernando, Leonore og Florestan beder om nåde, mens koret kræver straffen skærpet. Og så ombestemmer Fernando sig: Pizarro skal dømmes af kongen, der nu pludselig indføres i operaen som forvalter af den højeste retfærdighed - tilmed omgivet af prægtige tuttiakkorder fra Beethovens side. Her er tale om en knæbøjning, som Beethoven og Sonnleithner foretager for de herskende politiske forhold i Wien 1805, hvor den 3. koalition mellem Østrig, Rusland og England endnu håbede på at kunne besejre Napoleons franske hære. Dette kommer helt eksplicit til udtryk i et brev, som Josef Sonnleithner skriver til statsråd v. Stahl den 3. oktober 1805, hvor han beder statsråden gå i forbøn for at få hævet censurens forbud mod»fidelio«, der skulle have haft premiere i september 1805, men var blevet forbudt. Sonnleithner skriver her:»det er sandt, at en minister (Pizarro) misbruger sin magt, men kun til en privat hævn - i Spanien - i det 16. århundrede -. Og han bliver straffet, straffet af hoffet, mens den kvindelige dyd og heroisme sejrer«(sandberger s. 142). Beethoven og Sonnleithner har anset det for nødvendigt at gøre dette knæfald for monarkiet i Wien for at få»fidelio«gennem censuren. Det lykkedes som bekendt: premieren fandt sted den 20. november 1805 en uge efter at

8 Bilag II Dommen over Pizarro g; J. N. Bouilly (1798) Giacomo Cinti (1804) Joseph Sonnleithner (1805) Stephan von Breuning (1806) Dom Fernand: Don Fernando Fernando Fernando: Qu'on enchalne ce monstre a la, Ad altrettanto orrore So hore den n - du Bosewicht,/ (Som Sonnleithner) place de sa victime! Et bient6t quell'empio cor condanno; Du konntest dich an seinen je le ferai condammer au nom provi Io stesso affanno! Leiden/Zwei schreckenvolle des lois, a supporter pendant Jahre weiden;/du wirst nun an le meme temps, les tortures denselben Stein/Dein Leben qu'inventa sa barbarie. durch geschmeidet seyn/ Non, non, on peut pardonner No, me'l vieta il mio dovere, Der Konig wird sein Richter Hinweg mit diesem Bosewicht!/ a l'erreur... a l'inexperience il mia dovere. seyn;/kommt, Freunde, labt Uns, Freunde, winket stibe... mais epargner ce monstre zu ihm uns eilen,/er wird mit Pflicht!/ Auf, lasset laut in qui se repaissoit de plaisir mir die Wonne teilen,/ver- diesen Hallen/der Wonne Jubel barbare d'assassiner son folgte Unsehuld zu befreyn!/ hoch erschallen./ semblable; jamais... non jamais... r f (Lænk nu dette udyr til hans (Til samme grusomme straf (Så hør da, forbryder, du (Som Sonnleithner) offers plads. Jeg dømmer ham dømmer jeg den skyldige. Han kunne glæde dig over hans lideli lovens navn til at lide de bør lide de samme pinsler. ser i to skrækkelige år. Nu skal samme pinsler lige så længe som du smedes til den samme sten han i sit barbari tiltænkte ham resten af dit liv. (sit offer) Nej, nej, man kan tilgive fejl, Nej, min pligt forbyder det, Kongen skal være hans dom- Væk med denne forbryder. Os, uerfarenhed, men skåne dette min pligt) mer. Kom venner, lad os ile til venner kalder søde pligter. Op udyr der fryder sig med bar- ham, han vil dele min glæde lad højt i disse haller glædens barisk glæde over at myrde et over at kunne befri forfulgt jubel klinge.) medmenneske, aldrig... ) uskyldighed.),

9 Napoleons tropper var rykket ind i Wien og knap 14 dage før den 3. koalition blev definitivt besejret af Napoleon i slaget ved Austerlitz. Som bekendt gik }}Fidelio«kun få gange efter premieren og blev så taget af plakaten. I marts 1806 forkortede Beethoven operaen, nu med Stephan vor Breunig som medarbejder, og under ændrede politiske forhold efter freden i Bratislava, hvor den østrigske konge måtte give afkald på den tyske kejserværdighed. Karakteristisk nok ændres dommen over Pizarro, så kongen som den øverste dommer og retfærdighedens vogter igen glider ud af operaen. Beethoven har åbenbart skønnet, at der ikke var behov for knæfald under de nu gældende politiske forhold. Der er altså ingen grund til med Konrad Boehmer at antage, at Beethoven gjorde sig illusioner om absolutismen Som en retfærdig samfundsform. Beethoven viste, hvad en kejser var, og han viste også, hvornår man skulle give kejseren, hvad hans var. Derimod kan der nok være grund til at sætte spørgsmålstegn ved den }}musikalske realisme«, som Georg Knepler og Konrad Boehmer har til fælles som det teoretiske grundlag for deres Fidelio-analyser. Det resultat, teorien fører til: nemlig at }}Fidelio«er en revolutionær opera nøjagtig under to opførelser i marts 1806, og ellers er en revolutionsopera med formildende opportunistiske omstændigheder strider i hvert fald mod den erfaring, der kan drages af tusinder af Fidelioopførelser fra Beethovens dage og op til vor tid. Netop erfaringerne med }}Fidelio«som fast bestanddel af operarepertoiret i mere end 150 år, som en faktor der har kunnet betage og vedkomme mennesker med vidt forskellig samfundsmæssig baggrund og ideologisk holdning, og i de senere år har kunnet fungere som radio- eller grammofonopera uafhængig af en scenisk tydeliggørelse af handlingen og med den beskedne grad af verbal kommunikation, der normalt bliver operaer til del, rejser spørgsmålet om relevansen af de subtile tekstlige og sceniske nuancer, der som en konsekvens af realismeteorien er blevet fremdraget i den foregående analyse. Navnlig er det som om det handlings- og tekstgivne indhold tillægges overordentlig stor vægt i forhold til musikken i vurderingen af }}Fidelios«betydning. Den betydning som tillægges musikken af Knepler begrundes med den klassemæssige opdeling af operaens personer i tre grupper, hvilket foregår med musikalske midler, og består ellers i en generel henvisning til Beethovens }}geniale musikalske skaberkraft«. Man kunne ønske sig, at Beethovens musik ville byde på flere ansatspunkter for en analyse end disse. Også for en analyse der orienterer sig efter den dialektiske materialisme. Gunter Mayers dialektiske musikteori Dette er netop tilfældet i den dialektiske musikteori, der på baggrund af 61

10 62 Hanns Eislers skrifter udvikledes af Gunter Mayer og offentliggjordes som»materialtheorie bei Eisler«i samlingen Weltbild - Notenbild. Denne teori skal ikke gennemgås her, men nogle af dens vigtigske karakteristika skal fremdrages som baggrund for teoriens anvendelse i Gunter Mayers Beethoven-studie»Zum Personalstil Beethovens«. Gunter Mayers udgangspunkt er ligesom Kneplers den dialektiske materialisme; men hvor Knepler (og med ham andre) lægger hovedvægten på materialismen ved at focusere på betydningssiden af Beethovens musik og ved at vurdere musikkens betydning realistisk, d.v.s. som en afspejling af virkeligheden; der lægger Gunter Mayer hovedvægten på dialektikken og betragter Beethovens musik både som betydningsindhold og som klingende materiale. Det er vigtigt her at bemærke det»både-og«der karakteriserer teorien. En dialektisk musikteori kan ikke betragte musik som enten bet ydningsindhold eller formet materiale. Et sådant»enten-eller«ville spalte teorien i to dele: en vulgærmaterialistisk afspejlingsteori og en blind idealistisk formalisme. I dette»både-og«ligger på en gang erkendelsen af, at musik i praksis er uadskilligt materiale-og-sprog; og samtidig nødvendigheden af teoretisk at behandle musik ud fra to synsvinkler, der gensidigt kompletterer hinanden: som 'materiale-der-bliver-til-sprog' og som 'sprogder-er-blevet-til-materiale'. Denne samtidige anlæggelse af to modsat rettede synsvinkler gør den musikalske realisme uegnet som det teoretiske grundlag for en materialistisk musikkritik og sætter selve kompositionsprocessen i centrum. Netop kompositionsprocessen rummer også dette dobbelte hensyn: hensynet til arbejdet med det musikalske materiale så musikkens udtryk svarer til den betydning komponisten har intenderet; og hensynet til det færdige resultat, dets udformning og musikalske profil, dets kunstneriske originalitet og klanglige tillokkelse. Musik er jo ikke alene betydning som et matematisk formelsprog eller et EDB-program er det. Musik er også nydelse, en klangens væren-sig-selv-nok. I denne erkendelse af musikken som både-materiale-og-sprog ligger forudsætningen for en ny-vurdering af den musikalske komposition. Musikken er ikke blot et medium, hvori virkeligheden kan afspejles. Den ser selv en del af virkeligheden. Det musikalske materiale forstået som de i enhver historisk situation givne tonerelationer og kompositionsteknikker er genstand for den slags samfundsmæssig produktion, der kaldes»komposition«. Komponistens arbejde kan vurderes ud fra den måde, han bearbejder det musikalske materiale på, hvordan han udvider materialerepertoiret, og hvordan han fornyer kompositionsteknikken. For vurderingen af Beethovens musik betyder dette, at Beethovens kompositionsproces betragtes som en dialektisk proces, hvori indgår både arbej-

11 det med det musikalske materiale, og det vil især sige det tematiske arbejde, den udviklende variation og det obligate akkompagnement, så materialet bliver udtryksfuldt og betydningsbærende; og udformningen af det musikalske udtryk så det fastlægges i former og værker. 1 begge tilfælde virker Beethoven som fortaler for det ideale borgerlige samfund: Gennem sit kompositionsarbejde inddrager han nyt musikalsk materiale - i»fidelio«både den franske republiks revolutionære intonationer og den enkle syngespilsmelodik - og bearbejder det, så det bliver bærer af den højeste individuelle subjektivitet, der orienteres mod»alle mennesker«. Og gennem sine færdige kompositioner er Beethoven den første komponist, der udtrykker en politisk bevidst selvstændighedstrang i den bevidste betoning af et musikalsk fremskridt forstået både som materialefornyelse og som komponistens ideelle personlige holdning til materialet og uafhængighed af hidtidige funktionsbestemte materialekonventioner som f.eks. en særlig kirkelig stil, en særlig måde at skrive teatermusik på o.s.v. Beethovens selvbestemmelsesret over for det musikalske materiale, hans originalitet og hans ukonventionelle skrivemåde, modsvarer hans politiske opfattelse af den myndige og selvstændige statsborger. Ved at arbejde med det musikalske materiale bliver Beethoven i stand til at udtrykke idealer om frihed og retfærdighed, og at orientere disse subjektive idealer mod almenheden med afgørende forandring og utopien om fædrelandets genvundne frihed som mål. Hvordan dette foregår i den kompositoriske praksis kan iagttages i II akt af»fidelio«, der rummer musik fra et 25 år langt spand af Beethovens produktive liv. Nemlig fra kantaten til kejser Josef II.'s død skrevet 1790 i Bonn og anvendt i Fidelio-finalen til teksten»0 GOlt, welch ein Augenblick«, over duetten»0 namenlose Freude«der bygger på skitser til en Schikaneder-opera»Vestas Feuer«fra 1803 og selve Fidelio-partituret fra 1805, til Allegro-delen af Florestans arie (»Und spiir ich nicht linde, sanft siiuselnde Luft«) og det indledende C-dur afsnit af finale II (frem til A-dur, Meno Allegro»Gefesselt, bleich steht er vor mir,«) der er komponeret løbet af disse 25 år har Beethoven inddraget nyt materiale fra folke- og kunstmusik i sit materialerepertoire sammen med den materialeudvikling, han selv har komponeret sig frem til; og han har udviklet den kompositionsteknik, han fik i arv fra Haydn og Mozart, med de særlige former for tematisk arbejde, udviklende variation og obligat akkompagnement, der kendetegner den modne og den sene Beethovens stil. Dette sætter ham i stand til ved Fidelio-revisionen i 1814 at organisere sit stof med dets mange tidligere påpegede modsætninger i en dramaturgisk udformet sammenhæng af detaljer og helhed, hvor en semantisk præget idealitet og en syntaktisk udviklingslogik når op i en højere dialektisk enhed (Gunter Mayer s. 71). 63

12 64 Man kan sige, at Beethoven overvinder den ukomplicerede afspejling af virkeligheden og dermed overhaler den musikalske realisme gennem sit kompositoriske arbejde. Opgaven for ham er musikalsk at give befrielsesmusikken, altså kantaten til kejser Josef II, et ideelt indhold, der gør den til et alment udtryk for den subjektive frihedstrang og hæver den fra scenografiens og tekstens hyldest til absolutismen op til den revolutionære utopi. For at opnå dette, er det nødvendigt at give musikken, der ledsager befrielsen af Florestan, det specifikke semantiske indhold, den så at sige fik forærende i 1805 versionen, hvor befrielsen realiserede den revolutionære utopi både tekstligt og scenisk. I dette øjemed går Beethoven helt tilbage til begyndelsen af II akt og ændrer sidste del af Florestans arie fra et smukt, roligt-resigneret tilbageblik til de»skønne dage«, hvor Florestan og Leonore levede sammen i kærlighed (»Ach, es waren schone Tage / Als mein Blick an deinem hing...«) til et visionært udtryk for frihedslængsel sunget»in einer an Wahnsinn grenzenden, jedoch ruhigen Begeisterung«. (Jfr. Jens Brincker: Leonore and Fidelio s. 363f). Denne ændring er faldet den stilhistorisk orienterede kritik for brystet (se f.eks. Willy Hess: Beethovens Fidelio...), og det skal medgives, at den er svær at forstå, hvis den opfattes som et mål i sig selv. Set udfra helheden er den imidlertid forståelig, for den starter en kompositorisk proces der netop kombinerer en»semantisk præget idealitet og en syntaktisk udviklingslogik«med retning mod den symbolske befrielsesakt. Samtidig med at Florestan får ny tekst og ny melodi tilføjer Beethoven en obligat akkompagnementsstemme i oboen, der i rolige treklangsbrydninger svæver over sangstemmens abrupte gentagelser: bo,..,0.., ~ :t t-i-,l. /i FLo1'r.ta l' \. ( ~. L:~... E,.L i.. ro it - ~e.. O.jt!.fe" t'o'tnol fh,t mld, Z"" Frt.'Wt Iv, ((f" - J,~ t.. ". Obo akkompagnementet symboliserer her Florestans vision af Leonore, der som en engel fører ham til friheden, og der sker en semantisk prægning af det tematiske stof i obostemmen gennem Florestans vision af befrielsen. Man kan spørge, hvorfra Beethoven har hentet det musikalske materiale, der kan bære et sådant præg? Svaret kan naturligvis kun blive udtryk for forfatterens subjektive musikalske fornemmelse, men Beethoven kunne i

13 hvert fald have hentet sit obligate oboakkompagnement i den efterfølgende (1805 komponerede) duet mellem Leonore og Rocco, hvor Leonore har nogle»afsides«bemærkninger, der skiller sig afgørende ud fra resten af duetten:!j#o... e I r r I r# ~ I ; ~s f r r, I ~?) / r. & " ~ W "'er d.. QwC" '~'f!t, (clr '!N;t( d,e'",ell:r". b,,. er.tt, b"" G.U, cl.., SII"JI k..,... 0,1"" I.,. ~ II i 65 Y n= Såvel melodiføring som intervaller har væsentlige ligheder mellem Florestans obo-akkompagnement og Leonores replik, hvor hun forvandles fra at være en hustru, der vil redde sin ægtemand, til at være frihedskæmper, der vil redde de undertrykte (» Wer du auch seiest... «). Uanset om ligheden mellem Leonores replik og obostemmen har været Beethoven bevidst eller ej, er der ingen tvivl om, at Beethoven bevidst bruger det tematiske stof fra Florestans oboakkompagnement senere under arbejdet med Fidelio-revisionen, og bruger det med det semantiske præg det får af Florestans friheds-vision. I Fernandos recitativ i begyndelsen af finale II forekommer et kort ari ost afsnit, hvor Fernando efter først at have fortalt om den»bedste konges vink og vilje«distancerer sig fra tyrannisk strenghed: F..."Q.. do -...: i J id j Jti~ ne 8,,, - d,r w." k."" t, lul/i'. hlljr 'r J~r.. 2 T- b t, I [. t i r I r r c l; \, es 5wcftt.-- f,rwtl~r ~ c Her gøres obomotivet til genstand for Beethovens udviklende variation og samtidig føjer teksten præget af broderskab til det oprindelige frihedspræg. Det er næppe tilfældigt, at dette afsnit er det eneste i Fernandos recitativ der gentages. Det følgende afsnit af finalen er med visse tekst- og melodiændringer en gentagelse af det tilsvarende afsnit fra I80S-versionen af»fidelio«. Dog bemærker man, at Beethoven ikke blot foretager de tekstligt betingede revisioner, men også tilføjer et obligat blæserakkompagnement til satsen hvor Fernando giver ordre til at Leonore skal fjerne Florestans lænker: () ly Jt rot., o bo fif ri + J.. ~.. IL f.,.,,,,,,do. 5 Musik & forskning

14 66 Her fastholdes visionen af frihed og broderskab med kompositionstekniske midler: udviklende variation og obligat akkompagnement, og derved foregribes anvendelsen af blæsere i det efterfølgende ensemble, der som nævnt bygger på kantaten fra 1790 til kejser Josef II. 's død. Blæserakkompagnementet til Leonores»0 Gott, welch ein Augenblick«er i kantaten en ariemelodi: c.. J Do..t - ~,. - Melodien afspejler her direkte tekstens indhold: Den stiger som mennesket mod lyset, hvilket er meningsfuldt i 180S-versionen af»fidelio«, hvor befrielsen foregår nede i Florestans celle. Blæserne gennemfører her understreget af terts-modulationen fra A-dur til F-dur det sceneskift fra mørke til lys, som Beethoven og Sonnleithner af indlysende dramaturgiske grunde ikke kan foretage. I 1814-versionen er der ikke behov for et belysningsskift i musikken, al den stund befrielsen foregår oppe i dagslyset efter at sceneskiftet har fundet sted. Til gengæld er der behov for et betydningsskift, der kan fastholde de frihedsidealer, som Leonore og Florestan står for, under restaurationen i fyrst Metternichs Wien. Dette betydningsskift har Beethoven komponeret sig til ved at udvikle sit materiale og tilkomponere obligate blæserstemmer, så den 25 år gamle ariemelodi nu fremstår som resultatet af en kompositionsproces og som bærer af utopien om frihed og broderskab i stedet for billedet af menneskets opstige n mod lyset. I J f) ob. 11 Lt'O ",,,~.'./""""'\ Pli t ~ r-... j o Ii.lt o c,.tt \,N~(~*" <".. flc#,., b/ide. Hvad sker her? Beethoven gør op med det absolutistiske kongedømme, afsætter enevoldsherskeren og erstatter ham med den højeste retfærd og virkeliggørelsen af de revolutionære idealer om frihed og broderskab mellem mennesker. Ikke som et billede af virkeligheden, men som et billede mod virkeligheden, som en utopi der fyldestgøres gennem det kompositoriske arbejde. Beethoven var selv ikke tilfreds med resultatet. Efter den seneste revision skrev han til sin librettist Treitschke, at:

15 67»der næppe er et nummer i den (»FideIio«), som min nuværende utilfredshed ikke byder mig at lappe på hist og her med en vis tilfredsstillelse.«(solomon s. 145). Erfaringen fra tusinder af Fidelio-opførelser viser, at publikum har haft større grund til tilfredshed, end Beethoven havde det. Intet fornuftigt menneske (og det var, hvem Beethoven henvendte sig til) tror i dag på at retfærdighed og frihed kan være resultatet af enevoldsherskeres»vink og vilje«. Alligevel tror alle, der overværer»fidelio«på friheden og retfærdigheden. Beethovens musik overbeviser dem. Litteratur Konrad Boehmer: Realismeproblemet i forbindelse med Beethoven. Århus (Publikum) 1974 Jens Brincker (ed): Arbejdspapirer til Materialistisk Musikhistorie. 1: Musik og Samfund. København (Musikvidenskabeligt institut) 1980 Jens Brincker:»Leonore and Fidelio«i: Festskrift Jens Peter Larsen. København (Wilhelm Hansen) 1972 Willy Hess: Beethovens Oper Fidelio und ihre drei Fassungen. Ziirich (Atlantis) 1953 Georg Knepler: Musikgeschichte des XIX. lahrhunderts. Berlin (Henschelverlag) 1961 Gunter Mayer:»Zum Personalstil Beethovens. Materialstand und ideologische Dimension«i: Weltbild - Notenbild. Leipzig (Reclam) og Frankfurt (Roderberg) 1978 Poul Nielsen: Musik og Materialisme. København (Borgen 1978) Adolf Sandberger: Beethoven-Aufsatze. Zweite Band der ausgewahlten Aufsatze zur Musikgeschichte. Miinchen (Drei Masken Verlag) 1924 Karin Sivertsen: Marxistisk-Leninistisk Musikvidenskab. En kritisk redegørelse for den østtyske musikforskning, dens forudsætninger og resultater. Specialeafhandling, Historisk institut Københavns universitet, februar Maynard Salomon: Beethoven. London (Cassell) 1977 S'

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden? Lektion 10 Hvad sker der efter døden? Teorien om alles frelse bliver af modstandere skudt i skoene, at den har et svagt bibelsk belæg, og det er sandt, at skriftstederne, der taler for alles frelse, er

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Hvad er opera kort fortalt?

Hvad er opera kort fortalt? Opera Hvad er opera kort fortalt? En opera er et teaterstykke med musik. I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder på scenen. De første operaer

Læs mere

Johnny Thiedecke. For Folket. Oplysning, Magt og vanvid i Struensee-tidens Danmark. Pantheon

Johnny Thiedecke. For Folket. Oplysning, Magt og vanvid i Struensee-tidens Danmark. Pantheon Johnny Thiedecke For Folket Oplysning, Magt og vanvid i Struensee-tidens Danmark Pantheon Indholdsfortegnelse Forord i I. Det danske samfund ca. 1700-1770 Land og folk 8 Landbefolkningen 10 De forskellige

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN 3. søndag i advent 2016, Hurup og Gettrup Mattæus 11, 2-10 Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN Jeg kan ikke gå på vandet, synger Bamse i en kendt sang. men jeg

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. 27-11-2016 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2016. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. Der er ingen overraskelser. At følge kirkeårets gang er som at genbruge en gammel julekalender. Vi ved på forhånd hvilke

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord,

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord, 23.s.e.trinitatis 2 Lovsynger Herren 294 Talsmand på jorderige 318 Stiftet Guds søn... 710 Kærlighed til fædrelandet 15 Op al den ting Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Mange af jer har sikkert hørt dette billede mange gange, og det sætter mange tanker i gang. Jeg vil i dag koncentrere mig om dette AT FALDE.

Mange af jer har sikkert hørt dette billede mange gange, og det sætter mange tanker i gang. Jeg vil i dag koncentrere mig om dette AT FALDE. 1 7.s.e. Trinitatis. II Præd. 3,1-11; Matt. 10,24-31 754 449-41 // 46 379 14 At falde! at tabe det hele og bære det med sig som en usynlig skønhed lagt til ens eneste ansigt. Indfatte grusomheden i en

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere