Statistisk tiársoversigt 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistisk tiársoversigt 1980"

Transkript

1 Statstsk társoversgt 1980 Indhold Befolknngen 3 Bolgforhold 16 Omsætnng of fast ejendom 17 Bygge- og anlægsvrksomhed 21 Industr 26 Energ 32 Landbrug 34 Skovbrug 39 Fsker 40 Samfærdsel 42 Udenrgshandel 48 Betalngsbalancen 52 Kaptalbalancen 54 Penge og kredt 56 Lon, forbrug og prser 62 Erhvervsfordelngen 69 Arbejdsmarkedet 72 Socale forhold 78 Strafferetsplejen 82 Undervsnng 85 Kultur 87 Indkomst og formue 88 Offentlge fnanser 92 Natonalregnskabet 102 Gronland 110 Færoerne 115 Internatonal oversgt 119 Ordforklarnger 136 Stkordsregster 144 Befolknngens bevægelser [St M] Befolknngen de enkelte kommuner pr 1 januar [St T] Bolgopgorelsen [St T] Ejendomssalg [St M] Industrstatstk [St M] Varestatstk [Kvartalsstatstk for ndustren] Landbrugsstatstk [St M] Skove og plantager [St M] Færdselsuheld [St M] Danmarks skbe og skbsfart [St M] Danmarks varendforsel og -udforsel [St T] Kvartalsstatstk over udenrgshandelen Mgnedsstatstk over udenrgshandelen Arbejdslesheden [St M] Krmnalstatstk [St M] Dansk kultur-statstk lndkomster og formuer [St T] Skatter og afgfter [St T] Folke- og bolgtællngen [St T] Folke- og bolgtællngen [St T] Supplerende opgerelser fndes ovennævnte publkatoner samt Statstsk Arbog Thrsoversgtens afsnt kan ajourfores gennem Statstske Efterretnnger, Konjunkturoversgten og Statstkservce fra Danmarks Statstk, jf omslagets sde 2 [St M] Statstske Meddelelser [St T] Statstske Tabelværker Statstsk tarsoversgt, árgangene 1958, , og 1972 er udsolgt L8?41vb-ltríS STATISTIK 2 1 FEE 1S5J

2 I afsnttet Forord Form&let med tarsoversgten er dobbelt; des at brnge ndbyrdes sammenlgnelge $rsopgorelser for den senest afsluttede tars- perode, des at lette anvendesen af statstske oplysnnger undervsnngen Tarsoversgten er denne forbndelse sogt opbygget pa en sadan made, at den danner ndgang tl Danmarks Statstks ovrge publkatoner denne udgave af tarsoversgten er afsnttet»befoknngen<< udvdet med oplysnnger om legale aborter og abortkvotenter Afsnttet»Bolgforhold«er omredgeret I afsnttet»omsætnng af fast ejendom«medtages nu ogsa oplysnng om salg af sommerhuse samt ndeks for kobesum pct af ejendomsværd for forskellge ejendomstyper Afsnttet»Bygge- og anlægsvrksomhed«er foroget med nye omkostnngsndeks I afsnttet»industr«er tabellen om salg af udvalgte varer ny Afsnttet»Energ«(tdl»EI-, gas- og vandværker«) omfatter Ar ogsa en tabel om ndustrens energforbrug 1973, 1975 og 1978 I»Penge og kredt«er medtaget en tabel om kurs og effektv oblgatonsrente for udvalgte oblgatoner Afsnttet»Erhvervsfordelngen«er denne udgave flyttet hen foran Arbejdsmarkeds-afsnttet og omfatter nu ogsa arbejdsstyrken og dens sammensætnng ved beskæftgelsesundersogelserne I afsnttet»arbejdsmarkedet«er tabellerne om regstreret arbejdsloshed ændret saledes, at ledgheden de enkelte maneder er opgjort pa mnd og kvnder Afsnttet»Socale forhold«er udvdet med en tabel om kontanthjælp henhold tl bstandsloven og med oplysnnger om antal plejehjemspladser Samtdg udgar modrehjælpstabellen, som pga lovændrng kke kan ajourfores I afsnttet»offentlge fnanser«er realokonomsk og funktonel krydsfordelng samt tabellen om skattetrykket nye Afsnttet»Færoerne«er foroget med en tabel om bruttofaktorndkomsten de enkelte erhverv Endelg er»internatonal oversgt«udvdet med en tabel om den offentlge sektors udgfter og ndtægter pct af bruttonatonalproduktet forskellge lande Der er ar medtaget en række nye fgurer; tl gengæld er nogle fgurer, bragt tdlgere udgaver, udgaet Antallet af ordforklarnger er udvdet samtdg med, at der er foretaget en del korrektoner Redaktonen af tarsoversgten er varetaget af lektor, cand polt Mette Koefoed Bjornsen, fl kand Brthe Fsker og fuldmægtg, cand oecon Peter Dal Talmateralet de enkelte afsnt er udarbejdet af de kontorer mende sagomrade henhorer Danmarks Statstk, hvorunder vedkom- Danmarks Statstk august 1980 N V Skak -Nelsen Edvard Pedersen Sgnaturforklarng» Gentagelse Prs kr 32,50 nkl 22% moms - Nul Udkommet september 1980 Trykt Aarhuus Stftsbogtrykkere 0 Mndre end 1/2 af den anvendte enhed 0,0 ISBN ' I Tal kan efter sagens natur kke forekomme Oplysnnger forelgger kke Anfores ved forelobge eller anslaede tal For uskker tl at kunne angves eller dskretonshensyn Databrud

3 Befolknngen Befolknngen pr 1 januar, fordelt efter ken Angvet tusnder Procentvs fordelng Hele landet Mend Kvnder Hovedstaden Mænd Kvnder Resten af landet Mend Kvnder ANM Opgjort pa grundlag of oplysnnger fra CPR, dog folketal beregnet ud fra folketæilngerne ,0 100, ,0 100, ,0 100, ,1 13, ,9 12, ,2 13, ,9 87, ,1 87, ,8 86,2 Befolknngen amtskommunerne pr 1 januar Angvet tusnder Procentvs fordelng Hele landet Kebenhavns kommune Frederksberg kommune Kebenhavns amtskommune Frederksborg amtskommune Rosklde amtskommune Vestsjellands amtskommune Storstrems amtskommune Bornholms amtskommune Fyns amtskommune Sonderjyllands amtskommune Rbe amtskommune Vejle amtskommune Rngkebng amtskommune Arhus amtskommune Vborg amtskommune Nordjyllands amtskommune Hovedstadens omegnskommuner Hovedstadsregonen ANM Opgjort pa grundlag af oplysnnger fra CPR, dog p6 grundlag af oplysnnger fra de kommunale folkeregstre ,0 100, ,3 9, ,1 1, ,2 12, ,0 6, ,8 3, ,2 5, ,2 5, ,0 0, ,8 8, ,9 4, ,0 4, ,2 6, ,9 5, ,6 11, ,5 4, ,3 9, ,3 11, ,4 34,2 1/ [1:1 Mænd pr kvnder / El r Ale ware Konsproportoner 1969 og r og derover 3

4 , Befolknngen Aldersfordelngen pr 1 januar Hele befolknngen Mend Kvnder Ar Drenge Pger t Drenge Pger r Drenge Pger r Mend Kvnder $r Mend Kvnder r Mend Kvnder r Mend Kvnder r Mend Kvnder r Mend Kvnder r Mend Kvnder r Mend Kvnder $r Mend Kvnder r Mend Kvnder ár Mend Kvnder _ r Mend Kvnder $r Mend Kvnder r Mend Kvnder ár Mend Kvnder ár Mend Kvnder frog derover Mend Kvnder ANM Opgjort pa grundlag al oplysnnger fra CPR, dog folketal beregnet ud fra folketeilngerne 4

5 Befolknngen Alder-surdelnyen pr 1 januar Procentvs fordelng ,n- n- n n7n Hele befolknngen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mend 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kvnder 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0-4 ár 8,3 8,0 7,7 7,4 7,3 7,2 7,1 7,2 7,0 6,7 6,5 Drenge 8,6 8,3 7,9 7,7 7,5 7,4 7,4 7,4 7,2 6,9 6,7 Pger 8,0 7,8 7,4 7,2 7,0 7,0 6,9 6,9 6,7 6,5 6,3 5-9 ár 7,8 7,9 8,0 8,2 8,3 8,1 7,8 7,5 7,3 7,2 7,1 Drenge 8,0 8,1 8,3 8,5 8,5 8,4 8,1 7,8 7,5 7,4 7,4 Pger 7,5 7,7 7,8 8,0 8,0 7,8 7,6 7,3 7,0 6,9 6, k 7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,7 7,8 8,1 8,1 8,0 Drenge 7,8 7,7 7,7 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,4 8,4 8,3 Pger 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,3 7,5 7,6 7,8 7,8 7, ár 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 Mend 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 7,6 7,7 Kvnder 7,4 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,1 7, ár 8,7 8,5 8,3 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 Mend 9,0 8,9 8,6 8,2 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 Kvnder 8,4 8,2 8,0 7,6 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7, ár 6,9 7,4 7,9 8,3 8,5 8,5 8,3 8,1 7,7 7,5 7,4 Mend 7,1 7,6 8,2 8,6 8,9 8,9 8,7 8,4 8,0 7,8 7,6 Kvnder 6,8 7,1 7,6 8,0 8,2 8,2 8,0 7,8 7,5 7,2 7, ár 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,8 7,2 7,6 8,1 8,3 8,3 Mend 6,1 6,2 6,3 6,4 6,7 7,0 7,4 7,9 8,4 8,6 8,7 Kvnder 5,9 6,0 6,0 6,1 6,3 6,6 7,0 7,3 7,8 8,0 8, ár 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,4 6,6 Mend 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,5 6,9 Kvnder 5,7 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6, ár 6,0 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7 Mend 6,0 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 Kvnder 6,0 5,8 5,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5 5, ár 6,3 6,3 6,1 6,0 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 Mend 6,3 6,3 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 Kvnder 6,3 6,3 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5, ár 5,9 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,7 5,6 5,5 Mend 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 5,6 5,5 5,5 Kvnder 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,7 5,6 5, k 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 Mend 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,5 Kvnder 6,0 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,6 5,7 5,7 5, ár 5,2 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 Mend 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 Kvnder 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5, k 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 Mend 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 Kvnder 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 5, ár 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 Mend 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 Kvnder 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4, ár 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 Mend 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 Kvnder 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3, ár 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 Mend 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 Kvnder 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2, k 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 Mend 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kvnder 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1, ár 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Mend 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kvnder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 95 ár og derover 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kvnder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 ANM Opgjort p3 grundlag al oplysnnger fra CPR, dog folketal beregnet ud fra folketællngerne 5

6 Befolknngen F: M d 90_94 : ro 85 8 g Alt E In er ' an ae 1 ::50 :?5 99: } I Pct 11I1:1:t: : _: :, Pct Befolknngens procentvse aldersfordelng 1 januar 1969 og 1 januar 1979 Fordelng efter gteskabelg stllng Procentvs fordelng og kon pr 1 januar Hele befolknngen Mænd Kvnder Ugfte Mænd Kvnder Gfte og separerede Mænd Kvnder Frasklte Mænd Kvnder Enkestand,, Mænd Kvnder ANM Opgjort pa grundlag af oplysnnger fra CPR, dog folketal beregnet ud fra folketællngerne ,0 100, ,0 100, ,0 100, ,9 43, ,0 46, ,8 39, ,7 45, ,0 46, ,4 45, ,5 4, ,0 3, ,1 5, ,9 6, ,0 2, ,7 10,0 Velser og sklsmsser Velser Sklsmsser Velser pr 1000 kke gfte mænd over 17 5r 75,0 73,7 Sklsmsser pr 1000 gfte mænd 6,1 7, ,2 59,3 54,9 52,7 55,2 51,2 49,0 49,3 42,8 7,6 10,8 10,9 10,5 11,0 10,6 10,5 10,8 10,6 6

7 1 1 1 Befolknngen Velser pr kke gfte mænd Sklsmsser pr bestaende ægteskaber V V ` o Velser pr kke gfte mend over 17 Ar Sklsmsser pr bestaende aegteskaber Antal vede pr 1000 kke gfte : 1978 Mend I alt 75,0 73,7 67,2 59,3 54,9 52,7 55,2 51,2 49,0 49,3 42,8 Kvnder - 56,0 55,2 50,5 44,8 41,7 40,2 42,2 39,1 37,5 37,7 32,9 Mænd Ar 16,8 14,6 12,2 8,7 8,2 6,0 5,4 4,4 4,6 6,2 4,3 Kvnder Ar 45,8 41,0 35,0 28,1 25,4 23,0 21,9 18,9 16,9 16,3 12,5 Mend Ar 142,8 136,1 120,7 104,3 90,9 79,9 77,9 68,5 62,1 59,9 48,3 Kvnder - 247,3 242,6 221,6 188,8 166,0 150,1 149,6 133,7 123,1 118,8 98,7 Mend Ar 184,2 178,6 160,9 140,4 128,8 122,6 130,4 122,8 115,2 113,6 96,4 Kvnder - 178,1 184,1 169,2 143,5 134,0 137,8 148,3 136,6 129,6 126,2 111,9 Mend Ar 99,6 100,4 93,2 79,1 79,0 83,7 92,0 89,5 86,4 86,7 79,3 Kvnder - 80,6 91,6 82,9 77,5 76,3 90,9 96,8 89,5 85,6 90,4 79,2 Mend Ar 55,4 59,5 54,9 51,0 51,4 55,2 62,0 58,9 60,2 61,9 56,7 Kvnder - 44,2 48,9 47,4 43,8 44,8 55,0 62,4 57,8 58,6 59,7 57,2 Mend Ar 33,0 36,0 36,1 34,2 32,1 33,6 38,5 37,4 36,8 38,4 36,3 Kvnder - 20,3 24,7 25,0 24,0 24,3 26,0 28,1 29,0 30,0 32,1 29,5 Mend Ar 15,9 19,6 19,6 18,4 18,8 18,2 19,4 18,5 19,9 21,5 18,8 Kvnder - 5,7 7,3 8,0 6,8 7,0 6,9 8,0 7,4 7,9 8,1 8,5 Mend Ar 6,2 7,4 7,0 6,2 6,0 6,1 5,5 6,0 6,8 7,0 6,5 Kvnder - 1,1 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,0 1,4 1,4 1,9 1,4 Mend 70 Ar og derover 1,7 2,0 1,9 1,7 1,9 1,6 1,7 1,9 2,0 1,8 2,0 Kvnder - 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 7

8 1 ' Befolknngen Pct M 60 Æ N 50 - D Pct 100 K V N D E R o o Forhen gfte Gfte og separerede Ugfte 85 Sr og derover :M :::::: ;1':}:}}} y ; 1/01"7;,: T 4::::::,---,: 1 " - rt ' ró _ r--- ;4 14 d - 11E Ar og derover Den relatve cvlstandsfordelng pa 5 -ârs aldersklasser 1969 og 1979 "c"'c-:::1:-+v: -F Ta - C: r urr : :`: ;::: ;} :: :::: - Ho- 100 Pct :`- 90 :::L 100 pct o Befolknngsudvklngen Levendefodte Drenge Pger Dode Mend Kvnder Heraf dede under 1 Ar Fodselsoverskud Nettondvandrng Fraflyttet tl udlandet Tlflyttet fra udlandet Arets befolknngstlvækst Pr 1000 ndbyggere Levendefedte Dade Fodselsoverskud = =6 605 = ,3 14,6 14,4 15,2 15,1 14,3 14,1 14,2 12,9 12,2 12,2 9,7 9,8 9,8 9,8 10,1 10,1 10,2 10,1 10,6 9,9 10,4 5,6 4,8 4,6 5,3 5,0 4,3 3,9 4,2 2,2 2,2 1,8

9 I I Befolknngen Antal Fodselsoverskud Levendefodte Bode _Mllllll Nettondvandrng Befolknngsudvklngen Fedte Fedte alt Levendefedte Dedfedte I ægteskab Levendefodte Dodfedte Uden for ægteskab Levendefodte Dodfedte Procentvs fordelng ,0 100, ,0 100, ,0 100, ,8 72, ,9 72, ,6 69, ,2 27, ,1 27, ,4 30,5 Legale aborter Legale aborter Adoptoner Adoptoner alt Born fodt udlandet Born fodt Danmark Herat ægtefælles barn

10 Befolknngen Aldersbetngede Levendefedte pr 1000 kvnder forskellge aldersgrupper (15-49 är) fertltetskvotenter Moderens alder Ar 44,1 38,8 32,4 29,0 28,1 26,0 25,5 26,8 23,1 22,1 20, ,6 133,3 130,4 138,9 139,2 131,2 133,3 136,6 121,1 115,2 113, ,0 128,2 130,8 142,8 141,7 136,7 133,7 137,0 126,0 120,6 125, ,9 67,4 66,0 69,1 68,6 64,5 62,8 61,8 57,8 54,8 55, ,2 26,5 24,7 24,2 23,8 20,9 20,2 18,1 18,0 16,4 16, ,3 5,4 5,4 4,4 4,2 3,9 3,7 3,3 3,2 2,8 2, ,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Generel fertltetskvotentl Samlet fertltet Bruttoreproduktonstal Nettoreproduktonstal 1 Antal levendefedte pr 1000 kvnder Ar 65, , , , , , , , , , , Aldersbetngede fertltetskvotenter ar r o är hr är Sr Fertltetskvotenter (gnstl antal levendefodte pr kvnder hver af 5-ars aldersklasserne ar) Aldersbetngede legale Legale aborter pr 1000 kvnder forskellge aldersgrupper (15-49 är) abortkvotenter Kvndens alder är 19,9 25,0 26,0 25,5 24, ,9 32,5 31,7 30,4 29, ,5 32,0 30,1 28,0 25, ,9 30,8 28,2 26,5 23, ,0 24,3 22,2 21,4 19, ,2 11,5 11,1 9,8 9, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Generel abortkvotent' 21,2 23,7 22,7 21,6 19,7 Samlet abortkvotent Antal legale aborter pr 1000 kvnder Ar 10

11 Danmark, Befolknngen Antal dode efter dodsársag I alt Mænd Kvnder Hjertesygdomme Mænd Kvnder Ondartede svulster Mend, Kvnder Karsygdomme hjernen Mænd Kvnder UlykkestlfæIde Mænd Kvnder 961 Selvmord Mend 644 Kvnder 374 Alle ovrge dodsársager Mænd Kvnder Uoplyst dodsksagl Mænd - Kvnder - 1 Omfatter personer med bopæl udlandet som er dode Antal dode pr 1000 personer hver aldersklasse Mænd 0 áo = ar og derover Kvnder 0 ár' ár og derover 1 Pr 1000 levendefodte ,6 10,8 10,7 10,9 11,1 11,1 11,3 11,1 11,7 10,9 11,4 18,39 17,36 17,18 15,45 14,50 12,74 12,56 11,82 12,01 10,43 9,79 0,95 0,79 0,85 0,81 0,66 0,68 0,64 0,68 0,71 0,52 0,52 0,63 0,56 0,50 0,59 0,51 0,52 0,41 0,48 0,36 0,34 0,30 0,71 0,66 0,65 0,78 0,73 0,70 0,67 0,64 0,66 0,61 0,63 1,01 0,98 1,04 1,00 0,98 1,06 1,08 1,18 1,11 1,12 1,14 1,53 1,48 1,51 1,53 1,60 1,61 1,49 1,44 1,44 1,46 1,39 3,66 3,79 3,98 3,90 3,99 3,98 4,23 3,79 3,99 3,84 3,89 9,91 10,08 10,25 10,43 10,44 10,51 10,54 10,41 11,04 10,42 10,42 27,05 27,15 26,33 27,01 27,93 27,29 26,84 26,35 27,41 25,85 27,12 62,63 63,94 63,39 62,11 65,00 64,15 65,96 63,35 65,67 62,19 63,85 147,72 144,86 139,16 143,93 138,61 141,02 143,72 137,55 148,33 129,65 136,95 310,82 310,00 293,43 303,82 284,38 300,91 306,54 300,74 301,70 293,20 283,27 8,8 8,9 8,9 8,8 9,1 9,0 9,2 9,1 9,7 8,9 9,4 14,17 12,14 11,04 11,45 9,78 10,14 8,71 8,82 8,18 6,82 7,73 0,57 0,62 0,53 0,52 0,62 0,45 0,41 0,44 0,42 0,51 0,38 0,31 0,36 0,38 0,36 0,30 0,32 0,22 0,40 0,24 0,23 0,26 0,30 0,35 0,34 0,35 0,31 0,36 0,28 0,27 0,29 0,26 0,29 0,48 0,50 0,51 0,50 0,46 0,47 0,40 0,42 0,45 0,45 0,49 1,18 1,12 1,08 1,03 1,01 1,04 0,88 0,92 0,92 0,92 0,84 2,75 3,01 2,72 3,05 2,89 3,10 2,69 2,81 2,94 2,65 2,65 6,18 6,12 6,50 6,32 6,33 5,97 6,48 6,29 6,56 6,11 6,26 15,13 15,32 15,18 14,33 15,16 14,23 13,84 13,89 14,55 13,44 13,81 43,46 42,83 41,71 39,91 40,83 39,03 39,98 37,86 39,52 35,81 36,38 122,87 116,95 115,50 111,08 112,87 109,85 109,16 103,96 108,78 96,86 100,72 275,79 273,60 262,32 261,47 260,38 263,23 263,92 250,32 277,56 243,66 248,06 11

12 Befolknngen Mddellevetder 1967/ / / / / / / / / / /78 Maend 0 Ar 70,6 70,7 70,8 70,7 70,7 70,8 70,8 71,1 71,1 71,2 71,5 5-67,2 67,3 67,3 67,2 67,1 67,0 67,0 67,2 67,1 67,2 67, ,4 62,5 62,5 62,4 62,3 62,2 62,2 62,3 62,3 62,4 62, ,5 57,6 57,6 57,5 57,4 57,3 57,3 57,4 57,4 57,5 57, ,8 52,9 52,8 52,8 52,7 52,6 52,6 52,7 52,6 52,7 52, ,0 48,1 48,1 48,0 47,9 47,9 47,9 48,0 47,9 48,0 48, ,2 43,3 43,3 43,3 43,2 43,1 43,1 43,2 43,2 43,3 43, ,5 38,6 38,6 38,5 38,4 38,3 38,3 38,5 38,4 38,5 38, ,8 33,9 33,9 33,8 33,8 33,7 33,7 33,8 33,7 33,8 34, ,3 29,4 29,4 29,3 29,2 29,2 29,2 29,3 29,2 29,3 29, ,8 25,0 25,0 25,0 24,9 24,8 24,8 24,9 24,9 25,0 25, ,7 20,8 20,9 20,9 20,8 20,8 20,8 20,9 20,8 20,9 21, ,9 17,0 17,1 17,1 17,0 17,0 17,0 17,1 17,1 17,2 17, ,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,6 13,6 13,7 13,7 13,8 13, ,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 10,8 11,0 75-8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 8,4 8,5 80-6,0 6,1 6,2 6,1 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,3 6,5 85-4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 90-3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 Kvnder 0 ár 75,4 75,6 75,7 75,9 76,1 76,3 76,6 76,8 76,8 77,1 77,5 5-71,6 71,8 71,8 72,1 72,2 72,3 72,5 72,7 72,6 72,9 73, ,7 66,9 67,0 67,2 67,3 67,4 67,6 67,8 67,7 67,9 68, ,8 62,0 62,1 62,3 62,4 62,5 62,7 62,9 62,8 63,0 63, ,9 57,1 57,2 57,4 57,5 57,6 57,8 58,0 57,9 58,1 58, ,0 52,2 52,3 52,5 52,6 52,7 52,9 53,1 53,0 53,2 53, ,1 47,4 47,5 47,7 47,7 47,8 48,0 48,2 48,1 48,3 48, ,3 42,5 42,6 42,9 42,9 43,0 43,2 43,4 43,3 43,5 43, ,6 37,8 37,9 38,1 38,2 38,3 38,5 38,6 38,5 38,8 39, ,0 33,2 33,3 33,5 33,6 33,7 33,8 34,0 33,9 34,1 34, ,5 28,8 28,9 29,1 29,1 29,2 29,4 29,5 29,5 29,7 30, ,2 24,4 24,5 24,8 24,9 24,9 25,1 25,2 25,2 25,4 25, ,0 20,2 20,4 20,6 20,7 20,8 20,9 21,1 21,1 21,3 21, ,1 16,3 16,5 16,7 16,8 16,8 17,0 17,2 17,1 17,3 17,6, 70-12,4 12,7 12,9 13,1 13,2 13,2 13,3 13,5 13,5 13,7 13,9 75-9,3 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0 10,2 10,2 10,4 10,6 80-6,7 6,9 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,5 7,4 7,6 7,8 85-4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,3 5,2 5,3 5,5 90-3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,8 Ar Maend Kvnder I Alder Mddellevetder for mænd og kvnder opdelt pá alder

13 950 =161 Befolknngen Antal personer, der er flyttet mellem kommuner 1971 Mend alt Under gar fr og derover Kvnder alt Under 5 ár är r og derover ANM PA grund of kommunalreformen pr' / 1970 er flyttetallene fra og med 1971 kke fuldt sammenlgnelge med tdlgere ár Tabellen ndeholder derfor kun tal for Arene efter Procentvs fordelng ,0 100, ,6 8, ,3 5, ,3 4, ,1 12, ,2 23, ,7 16, ,8 10, ,6 5, ,3 3, ,6 2, ,9 1, ,5 1, ,1 1, ,9 1, ,1 1, ,0 100, ,3 8, ,1 5, ,0 4, ,0 18, ,3 25, ,0 12, ,4 8, ,2 4, ,3 2, ,0 1, ,6 1, ,3 1, ,2 1, ,8 1, ,5 1,8 Amtskommunale ndenlandske nettoflytnnger : Hovedstadsregonen =3 934 =6 638 = =3 837 =3 272 =6 806 =6 596 =7 059 Kobenhavn og Frederksberg = = = = = = Kebenhavns amtskommune =1 051 =1 295 =2 390 =1 751 =1 192 =2 637 = =3 843 Frederksborg amtskommune Rosklde amtskommune erne evrgt Vestsjællands amtskommune Storstrems amtskommune Bornholms amtskommune =259 =206 =84 = Fyns amtskommune Jylland Senderjyllands amtskommune =325 = = Rbe amtskommune = Vejle amtskommune = Rngkebng amtskommune Arhus amtskommune = = Vborg amtskommune Nordjyllands amtskommune ANM PA grund af kommunalreformen pr 1/ er flyttetallene fra og med 1971 kke fuldt sammenlgnelge med tdlgere Ar Tabellen ndeholder derfor kun tal for Arene efter

14 Befolknngen Ind- og udvandrede fordelt efter natonaltet Indvandrede alt Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Udvandrede alt Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Nettondvandrede alt Danske statsborgere Udenlandske statsborgere 1 Ekskl vandrnger mellem Danmark og Grenland = = =5 270 =1 586 =871 = = = = Antal ndvandrede fordelt efter fraflytnngsland 1968 WEND Fra Færeerne og Grenland alt Færeerne 366 Gronland Fra udlandet alt Nordske lande EF-lande Jugoslaven 338 Tyrket 325 Europa ovrgt Asen Nord -Amerka Amerka evrgt 176 Afrka 489 Australen 191 Uoplyst KVINDER Fra Færeerne og Gronland alt Færeerne 413 Gronland 961 Fra udlandet alt Nordske lande EF-lande Jugoslaven 226 Tyrket 35 Europa evrgt Asen 464 Nord -Amerka Amerka ovrgt 167 Afrka 318 Australen 146 Uoplyst ANM Opgerelser med landefordelng forelgger kke for Ekskl vandrnger tl Danmark fra Gronland 2 UK og Irland er hele peroden medregnet under EF- lande og

15 Befolknngen Antal ndvandrede o Antal udvandrede ALomm- Indvandrede og udvandrede Indvandrede ttondvandrng Udvandrede Antal udvandrede fordelt efter tlflytnngsland MÆND Tl Færeerne og Gronland alt 2 Færeerne Grenland 2 Tl udlandet alt 11 Nordske lande 3 EF- lande2 2 Jugoslaven Tyrket Europa evrgt 1 Asen Nord -Amerka 1 Amerka evrgt Afrka Australen Uoplyst KVINDER Tl Færoerne og Gronland alt Færoerne Gronland 1 Tl udlandet alt 11 Nordske lande 3 EF- lande2 3 Jugoslaven Tyrket Europa evrgt 1 Asen Nord -Amerka 1 Amerka ovrgt Afrka Australen Uoplyst ANM Opgorelser med landefordelng torelgger kke for Ekskl vandrnger Ira Danmark tl Gronland 2 UK og Irland er hele peroden medregnet under EF- Iande og

16 Bolgforhold Bolgerl fordelt efts bolgens art Tofamlehuse 116 Flerfamlehuse Kolleger 791 Andre bolger Bolgens art uoplyst 1977 Bolger alt Bolger Stuehuse Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse I F Procentvs fordelng ,0 100,0 9,8 39,6 6,5 44,1 8,1 40,3 6,6 I 42,9 1,0 0,9 0,2 Bolger' fordelt ef ter antal værelser= Bolger alt Enkeltværelser ol 57 Bolger med eget kekken eller kogenstallaton og 1 værelse 63 2 værelser værelser værelser værelser eller flere værelser 183 Uoplyst antal værelser ,0 100,0 3,2 2,5 3,6 3,7 20,2 17,8 27,1 24,0 24,0 26,4 10,9 13,7 10,2 11,4 0,8 0,5 Bolger' Bolger alt Med eget kokken eget vandskyllet tolet eget bad fjernvarme eller centralvarme ' Ubeboede bolger er medtaget 1977, men ndg$r kke 1970 Bolger omfatter egentlge bolger (herunder enkeltværelser) og kollegebolger, men kke fmlleshusholdnnger og bolger sommerhuse 100,0 96,2 88,1 71,3 84,0 100,0 96,9 93,7 81,2 87, omfatter antal værelser samtlge værelser bolgen, uanset om de anvendes tl beboelse eller erhverv ndg$r dermod kun værelser, der anvendes tl beboelse eller tl bde beboelse og erhverv 16

17 135,9 Omsætnng af fast ejendom Samlet omsætnng of fast Antal salg ejendom Samtlge ejendomme Bebyggede landbrugsejendomme Enfamlehuse Andre bebyggede ejendomme Ubebyggede landbrugsarealerl Grunde under 2000 m2 Grunde over 2000 m Procentvs fordelng ,0 100, ,9 2, ,5 45, ,4 31, ,7 0, ,1 16, ,4 3,0 Kobesum Samtlge ejendomme Bebyggede landbrugsejendomme Enfamlehuse Andre bebyggede ejendomme Ubebyggede landbrugsarealerl Grunde under 2000 m2 Grunde over 2000 m2 Angvet mlloner kr Under 1 kr pr m2 for , og under 2 kr pr m2 for evrge arealer er defneret som grunde ,0 100, ,7 6, ,0 53, ,8 33, ,4 0, ,4 4, ,7 2,3 Salg af bebyggede landbrugsejendomme Antal salg Alm fr handel Samtlge ejendomme ha ha ha ha og derover Procentvs fordelng ,0 100, ,6 15, ,5 24, ,4 59, ,5 0,5 Kobesum Samtlge ejendomme ha ha ha ha og derover Standardgennemsnt for samtlge ejendomme' Beregnngsgrundlaget er fordelngen af landbrugsarealet efter sterrelse og omrader for salg alm fr handel Omfatter en starre ejendom p9 henved 7000 ha Kr pr ha for jord og bygnnger Kobesum' pct of ejendomsværd Kobesum pct al ejendomsværd for landbrugsejendomme Alm fr handel ha Hele landet 5-10 ha Hele landet Ejendomsværd 1965 = ,3 177, = ,7 137,8 162,5 212, = ,72 167,4 184,9 216,3 265, = ,12 155,0 158,6 Ejendomsværd 1965 = ,2 171, = ,8 136,5 162,1 205, = ,92 162,1 184,8 215,5 262, = ,62 153,7 156,1 Ejendomsværd 1965 = ha = 100 Hele = 100 landet = ,32 119,6 129,0 152,9 189,22 115,92 147,9 164,7 197,8 229,82, 110,82 139,3 141,9 Indeks ha 1971 = ANM Omfatter ogsa ny- og omvurderede ejendomme 1 For jord og bygnnger 2 Beregnede tal 17

18 4 100,0 Omsætnng of fast ejendom Kobesummens procentvse fordelng ved bergtgelsen Alm fr handel Bebyggede Iandbrugsejendomme Kobesum Angvet mlloner kr 704,2 860, , , ,3 912, , , , , ,9 Procentvs fordelng Kontant udbetalng Overtagne prorteter Pantebrev tl slgeren Andet vederlagl 33,4 32,0 31,1 35,8 36,5 37,7 22,2 22,8 22,3 8,6 8,7 8,9 33,3 35,4 21,8 9,5 35,2 31,4 20,7 12,7 29,6 34,1 21,0 15,3 28,8 38,0 14,3 16,9 31,0 38,1 15,8 15,1 30,2 37,5 14,3 18,0 26,4 40,7 14,9 18,0 28,9 40,5 13,2 17,4 Enfamlehuse Angvet mlloner kr Kobesum 4 780, , , , , , , , , , ,5 Procentvs fordelng Kontant udbetalng Overtagne prorteter Pantebrev tl slgeren Andet vederlagl 24,5 22,5 20,4 43,3 43,1 44,1 24,3 26,6 27,5 7,9 7,8 8,0 19,4 46,2 26,7 7,7 18,9 45,9 25,8 9,4 16,3 44,3 29,3 10,1 13,9 52,2 24,3 9,6 14,0 51,5 25,8 8,7 13,4 47,5 30,0 9,1 11,7 49,8 29,4 9,1 12,1 49,2 31,3 7,4 1 Ved de overdragelser, hvor denne post forekommer, dækker den for den væsentlgste del kebers forplgtelse tl at optage sterst mulgt offentlgt lán, som slgeren ska have udbetalt og bære kurstabet pá, og tl at udstede supple - rende sælgerpantebrev for den eventuelle manko mellem andet vederlag«og det nyoptagne offentlge lán For Iandbrugsejendomme omfatter posten ogsá aftægtsydelser Pct Andet - Overtagne vederlag Pantebrev tl sælgeren prorteter _ Kobesummens procentvse sammensætnng Bebyggede landbrugsejendomme Kontant udbetalng Salg of enfamlehuse Alm fr handel Antal 1969 salg 1970 Hele landet Hovedstadsregonen alt Kbh og Frberg kommuner samt Kbh amtskommune Frborg og Rosklde amtskomm Kommuner evrgt, hvor sturste bym bebyggelse har: ndb og derover ndb ndb ndb under ndb Procentvs fordelng ' , ,5 23, ,1 10, ,4 12, ,2 12, ,2 15, ,5 8, ,6 10, ,0 29,2 18

19 149,3 Omsætnng of fast ejendom Salg of enfamlehuse Alm fr handel Kr pr enfamlehus Kobesum Hele landet Hovedstadsregonen alt Kbh og Frberg kommuner samt Kbh amtskommune Frborg og Rosklde amtskomm Kommuner evrgt, hvor sturste bym bebyggelse har: ndb og derover ndb ndb ndb under ndb Kobesum pct of ejendomsværd Kobesum pct of ejendomsværd for enfamlehuse Alm fr handel Ejendomsværd 1965 = 100 Hele = ,41 120,9 129,2 142,3 168,71 landet = = ,81 135,8 145,0 162,0 198,71 112,61 129,6 141,9 Indeks 1971 = ANM For 1969 omfatter statstkken ogsá ejendomme ved de 1 Beregnede tal Artge omvurdernger Pct r zrt - _ - Andet vederlag Pantebrev tt sælgeren Overtagne prorteter 10 0 ::, Kontant udbetalng Kobesummens procentvse sammensætnng Enfamlehuse Salg of sommerhuse Alm fr handel Antal salg, alt Samlet kobesum, mll kr Gnstl kebesum, kr Antal salg med oplysnng om ejendomsværd ,5 339,8 479, ,1 823,5 783,0 141, , , , , Kobesum pct of ejendomsværd for sommerhuse Alm fr handel Ejendomsværd 1965 = 100 Hele = 100 landet = = 100 Kobesum pct of ejendomsværd ,8 209,02 128,2 138,1 155,2 184,52 122,22 151,1 156,6 176,1 216,02 111,92 135,5 151, Indeks 1971 = Ekskl losere 2 Beregnede tal 19

20 Omsætnng of fast ejendom Salg of grunde under 2000 m2 Alm fr handel Hele landet Hovedstadsregonen alt Kbh og Frberg kommuner samt Kbh amtskommune Frborg og Rosklde amtskomm Kommuner ovrgt, hvor sterste bym bebyggelse har: ndb og derover ndb Antal salg ndb ndb under ndb Procentvs fordelng ,0 100, ,6 12, ,1 1, ,5 10, ,9 6, ,4 12, ,5 8, ,7 12, ,9 47,4 Kobesum Kr pr m2 Hele landet 22,35 23,17 28,38 34,21 Hovedstadsregonen - 51,30 62,68 Kbh og Frberg kommuner samt Kbh amtskommune 94,38 93,56 109,52 109,58 Frborg og Rosklde amtskomm 34,72 37,36 43,71 52,97 Kommuner ovrgt, hvor sterste bym bebyggelse har: ndb og derover 38,50 50, ndb 26,48 34, ndb 22,79 29, ndb 20,15 24,19 under ndb 15,06 19,87 IndeksHele landet 1971 = ,86 55,35 67,86 76,29 86,28 97,28 112,99 82,01 103,14 124,77 129,45 149,70 175,32 210,30 139,07 157,70 194,57 226,61 283,02 340,83 415,74 73,25 95,08 104,04 117,70 135,42 160,61 188,14 68,60 79,73 101,23 116,51 130,04 147,91 172,18 50,28 53,89 70,66 81,64 94,64 108,67 132,23 37,51 48,92 58,15 68,72 77,19 83,68 101,90 36,30 44,80 50,85 57,50 65,33 76,07 93,64 31,64 39,73 46,86 54,49 66,07 74,37 84, Ponts r t Grunde under m2 hele landet Landbrugsejendomme, ha hele landet Sommerhuse hele landet Enfamlehuse hele landet r e Indeks for kobesum pct of ejendomsvmrd for landbrugsejendomme ha, sommerhuse og enfamlehuse, hele landet Indeks for kobesum pr m2 for grunde under m2, hele landet (1971 = 100)

Statistisk tiársoversigt

Statistisk tiársoversigt Danmarks Statstk Statstsk társoversgt 1984 25 árgang DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN 1984?1-5 4r;1`r ;; I Sgnaturforklarng /) - 0 0,0 F Gentagelse Nul Mndre end 1/2 of den anvendte enhed Tal kan efter sagens

Læs mere

Statistisk tiêrsoversigt 1986

Statistisk tiêrsoversigt 1986 Danmarks Statstk Statstsk têrsoversgt 1986 27 árgang DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN 1986 I Databrud Sgnaturforklarng «Gentagelse - Nul 0 Mndre end 1/2 af den anvendte enhed 0,0 Tal kan efter sagens natur

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1990

Statistisk tiársoversigt 1990 Statstsk társoversgt 1990 Statstcal ten year revew 1990 DAN MARKS STATSTK V 0?TSeoc 13 Statstsk trsoversgt 1990 Udgvet of Danmarks Statstk September 1990 31 árgang SBN 87 501 0780 1 SSN 0070 3583 Oplag:

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Folke- og boligtællingen

Folke- og boligtællingen Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A10 Rbe amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 e/ ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501 -0616-3 Rbe amtskommune

Læs mere

Statistisk ti&soversigt

Statistisk ti&soversigt Danmarks Statstk Statstsk t&soversgt 1988 29. árgang Danmarks Statstk Kobenhavn 1988 I Databrud 73 Indhold Statstsk társoversgt 1988 29. árgang September 1988 sde Udgvet af Danmarks Statstk Sejregade 11

Læs mere

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A13 Arhus amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 .:ANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrorende folke- og bolgtællngen 1981

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

Nordjyllands amtskommune

Nordjyllands amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A15 Nordjyllands amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 C '....rn... r, ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501

Læs mere

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A14 Vborg amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 ,: ".. Y.r fn.. ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtæilngen 1981 ISBN 87-501 -0622-8

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333)

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333) 407 Natonalregnskabet Natonalregnskabstallene bygger på en række statstske oplysnnger, som man forsøger at samle tl et helhedsbllede dels af tlgangen af varer og tjenester, tlvejebragt gennem erhvervenes

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 133 14 Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng 14.1 Grundlæggende nformaton om ndekset 14.1.1 Navn Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng. 14.1.2 Formål Formålet med ndeksene er at belyse

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE REKKE LTRA A NR e SÉRE Lettre A No et BOL OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS KOBSTÆDER AARET CONDTONS DHABTATON ET DE LOCATON DANS LES VLLES DE PROVNCE

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Statistisk tiársoversigt Statistical. ten -year review 1991 DAN MARKS STAT I ST I K. o**a.- o S. , y

Statistisk tiársoversigt Statistical. ten -year review 1991 DAN MARKS STAT I ST I K. o**a.- o S. , y , y Statstsk társoversgt 1991 Statstcal ten year revew 1991 DAN MARKS STAT I ST I K o S o**a I Statstsk társoversgt 1 99 1 Udgvet of Danmarks Statstk September 1991 32 árgang ISBN 87 501 0810 7 ISSN 0070

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1995

Statistisk tiársoversigt 1995 Statstsk társoversgt 1995 Tema om befolknngsudvklngen sden 1960 v Statstcal ten year revew 1995 DAN MARKS STATISTI K D I pk.31,f Statstsk társoversgt 1995 Udgvet of Danmarks Statstk September 1995 36.

Læs mere

Boligtæltingen. I. januar Housing census. 1 January 1991 DAN MARKS STATIST! K

Boligtæltingen. I. januar Housing census. 1 January 1991 DAN MARKS STATIST! K Bolgtæltngen I. januar 99 Housng census January 99 DAN MARKS STATIST! K 2 Bolgtællngen. januar 99 Udgvet of Danmarks Statstk Maj 992 ISBN 87 50 0839 5 ISSN 007 8909 Prs: 24,00 kr. nkl. 25% moms Oplag:

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Indvandrere og. deres efterkommere i Danmark. STATIST I K -.-Da.I -7G3- ex Za. Statistiske Undersogelser nr. 43. Immigrants and their DAN MARKS

Indvandrere og. deres efterkommere i Danmark. STATIST I K -.-Da.I -7G3- ex Za. Statistiske Undersogelser nr. 43. Immigrants and their DAN MARKS Statstske Undersogelser nr. 43 Indvandrere og deres efterkommere Danmark Lars Pedersen Immgrants and ther descendants n Denmark DAN MARKS STATIST I K.Da.I 7G3 ex Za . 2 Statstske Undersogelser nr. 43 Indvandrere

Læs mere

tiársoversigt 1994 Statistisk STAT I ST I K ten -year review 1994 DAN MARKS Statistical Tema om den offentlige sektor /:!r{ ; .,.; ?

tiársoversigt 1994 Statistisk STAT I ST I K ten -year review 1994 DAN MARKS Statistical Tema om den offentlige sektor /:!r{ ; .,.; ? Statstsk társoversgt 1994 Tema om den offentlge sektor Statstcal ten year revew 1994.,.;,.,t,k,r+.trt /:!r{ ;?Pet,R9A Ç r DAN MARKS STAT I ST I K I Statstsk társoversgt 1994 Udgvet of Danmarks Statstk

Læs mere

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE.

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE. DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER. REKKE 2. BND 2. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES One SÉRE TOME 2 2ème LVRASON HUSLEJEN PROVNSBYERNE. 9 LOYER DANS LES VLLES DE PROVNCE 9 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER BEKKE 3 BND 2 HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SÉRE TOME 3 2me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 920 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 920 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER REKKE 9 BND HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SAME TOME 9 me LVRASON HUSLEJEN BYERNE NOVEMBER 98 LOYER DANS LES VLLES NOVEMBRE 98 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

mediestatistik Dansk kultur- og 1980-1992 Kulturministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Kommunikation og Statistics 1980-1992 Danmarks Statistik

mediestatistik Dansk kultur- og 1980-1992 Kulturministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Kommunikation og Statistics 1980-1992 Danmarks Statistik Dansk kultur- og medestatstk 980-992 Dansh Cultural and Meda Statstcs 980-992 Danmarks Statstk Krkemnsteret Kulturmnsteret Mnsteret for Kommunkaton og Tursme F. / t r, 7 > v. 2 2 Dansk kultur- og medestatstk

Læs mere

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser Befolkningsforhold Kap 3 Befolkningsforhold Historisk betydning: militær civil Hvorfor er det interessant? Aldersfordelingen: offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser 9/12/2001

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

AEGTESKABER, FODTE OG DODE

AEGTESKABER, FODTE OG DODE DNMRKS STTSTK STTSTQUE DU DNEMRK STTSTSK TBELVERK FEMTE RÆKKE LTR NR 5 5" SERE LETTRE N 5 EGTESKBER FODTE OG DODE RENE 9 0 MRGES NSSNCES ET DÉCÈS 9 0 UDGVET F DET STTSTSKE DEPRTEMENT PUBLE PR LE DEPRTEMENT

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Statistisk tiársoversigt Statistical. ten -year review r Ja. l s DAN MARKS STATISTI K

Statistisk tiársoversigt Statistical. ten -year review r Ja. l s DAN MARKS STATISTI K Statstsk társoversgt 1992 Statstcal ten -year revew 1992 DAN MARKS STATISTI K r Ja. l s 24 I 111 Statstsk társoversgt 1992 Udgvet of Danmarks Statstk September 1992 33. árgang ISBN 87-501 -0844-1 ISSN

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:7. Ejendomssalg. Sales of real property 1979 DAN MARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:7. Ejendomssalg. Sales of real property 1979 DAN MARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980 STATISTISKE MEDDELELSER 980:7 Ejendomssalg 979 Sales of real property 979 DAN MARKS STATISTIK Kobenhavn 980 Tidligere publikationer om ejendomssalg STATISTISKE MEDDELELSER 845-49:,, 5-7 948: 4, 37, 850-53:,,

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.01 Marts 2001 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 x Pr. 1. januar 2001 er indbyggertallet i Århus Kommune på 286.668. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

10 Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester

10 Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester 0 0 Prsndeks for ndustrens omsætnng af egne varer og tjenester 0. Grundlæggende nformaton om ndekset 0.. Navn Prsndeks for ndustrens omsætnng af egne varer og tjenester. 0..2 Formål Formålet med det månedlge

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

De kommunale. finanser 1975/76. i regnskabsáret <42. finance STATISTISKE MEDDELELSER. Local government 1978:7 1975/76. in the financial year

De kommunale. finanser 1975/76. i regnskabsáret <42. finance STATISTISKE MEDDELELSER. Local government 1978:7 1975/76. in the financial year STATSTSKE MEDDELELSER 978:7 De kommunale fnanser regnskabsáret 975/76 Local government fnance n the fnancal year 975/76 r,., ' ^, DANMARKS STATSTK Kobenhavn 978

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 Befolkningen fordelt efter alder Ændring Pct. fordeling 1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 0-4 år... 16036 16769 17632 18297 18793 19155 19227 19066 18894 18600

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere