Ugens transport. ADR-kurser er attraktive. Den private kursusudbyder TUC A/S vil hav lov til at udbyde repetitionskurser i ADR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugens transport. ADR-kurser er attraktive. Den private kursusudbyder TUC A/S vil hav lov til at udbyde repetitionskurser i ADR"

Transkript

1 Ugens transport 1 Torsdag 25. april til onsdag 1. maj Nummer årgang ADR-kurser er attraktive Den private kursusudbyder TUC A/S vil hav lov til at udbyde repetitionskurser i ADR Læs mere på siderne 13, 14, 15 og 16 Slamsugeren kom kørende Læs mere på side 10 Per Fischer har været i München og set de nye Euro 6-lastbiler fra MAN Læs mere side 7 BUS-Nyhederne nummer 1 er 2. sektion

2 Side 2 Det er næsten som med advarselstrekanten Nogle kan måske huske, at man som fører af en bil, ikke behøvede at have en advarselstrekant med i bagagerummet, når man var ude at køre. Det var nok, at den var til rådighed, hvis man var havareret og havde brug for den. Hvordan man så fik fat iden - hvis den ikke var med under kørslen - måtte man så tænke sig til. Derfor var det en rigtig god idé at have en advarselstrekant med i bilen, når man var ude at køre. Men man kunne ikke få en bøde for ikke at have den med, hvis man altså ikke var havareret. Gad vide, hvorfor det er historien med advarselstrekanten, der dukker op i forbindelse med Trafikstyrelsens høringsnotat i forbindelse med den seneste ændring af Godskørselsloven, hvor Trafikstyrelsen har indført en ny paragraf 16 a i lovens kapitel 4. Her står der, at dokumentation for den indgående internationale transport og efterfølgende cabotagekørsel skal være til rådighed tidspunktet for en eventuel kontrol og vises, hvis kontrolmyndighederne forlanger det. Der er ikkenoget krav om, at man som udenlandsk chauffør, der kører cabotagekørsel i Danmark skal have dokumentationen liggende i bilen - den skal blot være tilgængelig på kontroltidspunktet og vises på forlangende. Dermed er det op til chauffør, vognmand og transportkøber at leve op til det krav. Det kunne ske ved, at chaufføren har dokumentationen med sig under kørsel. Det må være en enkel sag, når der er tale om cabotagekørsel, der foregår inden for rammerne af reglerne for cabotagekørsel. Det må også kunne lade sig gøre at sørge for dokumentationen til de udenlandske chauffører, som skal udføre cabotagekørsel i Danmark og som læsser som de sidste. Kan det ikke ske, fordi kontoret er lukket og folkene er gået hjem for at undgå overtidsbetaling, er prisen for at have den udenlandske chauffør holdende til næste dag til at overkomme. Kommer det så til at koste, fordi godset bliver forsinket, kan kontorpersonalet blive nødt til at vente til dokumentation foreligger - enten i papirform eller elektronisk. God læselyst. Jesper Christensen, chefredaktør Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

3 Side 3 Luftfragtkunder får endnu et selskab at vælge mellem Norwegian har etableret sit eget luftfragtselskab - Norwegian Cargo A/S. Selskabet skal koordinere og udnytte kapaciteten i hele lavprisflyselskabets rutenet ved at knytte sig til flere samarbejdspartnere Norwegian Cargo A/S er et Norwegian-selskab, som skal administrere de forskellige internationale markeder via et bredt netværk af General Sales Agents-aftaler (GSA). Markedet internt i Norden vil blive håndteret direkte af selskabet, hvilket åbner muligheden for flere direkte aftaler. - Med vækst og start af flyvninger til USA og Thailand, er tidspunktet rigtigt for at etablere en egen enhed til at ivaretage og videreudvikle fragtproduktet samt sikre optimal udnyttelse af den tilgængelige lastrumskapacitet, siger Bjørn Erik Barman-Jenssen, Director of Ground Operations & In-flight Services i Norwegian. I dag transporterer Norwegian stort set kun last inden for Skandinavien, men med etableringen af Norwegian Cargo A/S vil stort set helt rutenettet med over 120 destinationer blive tilgængelig for kunder, som har behov for transport af varer. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

4 Side 4 Transportrammer Trafikstyrelsen præciserer kravet om dokumentation - Vi ser det som en korrekt og velkommen konstatering af, at at myndighederne ikke ændrer signaler med hensyn til kontrollen af cabotage her i landet. Sådan kommenterer administrerende direktør Martin Aabak et høringsnotat fra Trafikstyrelsen om en bekendtgørelse, der skriver en dansk præcisering af den EU-forordning, som omtaler cabotagekørsel, ind i Godskørselsloven Når det i høringsnotatet fra Trafikstyrelsen hedder, at der ikke er tale om at indarbejde en tekst fra en EUforordning i en dansk bekendtgørelse, men derimod om at præcisere en bestemmelse i en EU-forordning, der ikke er præcis, er det efter Danske Speditørers opfattelse en måde at formulere sig ud af en uheldige position. - Ved nærmere eftertanke er man naturligvis godt klar over, at "præciseringer" og andre fortolkninger er domstolenes privilegium, når det gælder EUforordninger, sådan som det for nylig er sket ved retten i Kolding, hvor der er taget stilling til netop dette spørgsmål, siger Martin Aabak. Med Trafikstyrelsens høringsnotat er diskussionen ifølge Danske Speditørers opfattelse om, hvorvidt politiet kan kræve fysiske dokumenter på stedet for en forudgående international transport og for de tilladte cabotageture, afsluttet. - Det kan politiet ikke. Hvis dokumentation kan godtgøres at have foreligget - altså eksisteret - på det tidspunkt, hvor der er anmodet om den, vil der ikke være tale om overtrædelse af forordning 1072/2009. Dommen viser, at senere fremvisning er lige så god som fremvisning på stedet. Det kan ikke kræves, at dokumentationen skal medbringes, og elektronisk dokumentation er lige så gyldig som papirer - som det også fremgår af cabotagevejledningen fra maj 2010, siger Martin Aabak. Danske Speditører fremhæver, at Trafikstyrelsen i sit høringsnotat skriver, at "Præciseringen alene vedrører tidspunktet for, hvornår den i forordningen foreskrevne dokumentationen skal foreligge". Præciseringen siger ifølge Danske Speditørers opfattelse ikke noget om, hvornår den skal fremvises. - Det positive er, at Trafikstyrelsen med sit høringsnotat bringer klarhed og fastslår status quo. Hverken speditør, vognmand eller fører vil være interesseret i at løbe risikoen for, at transporten bliver ramt af sanktioner grundet en dansk særregel ved en vejsidekontrol, heller ikke selv om de med held kunne forfølge sagen ved domstolene, siger Martin Aabak, der peger på, at Danmark i så fald vil få et ry for at være et land, som gør, hvad det kan for at holde biler og førere fra andre fællesskabslande ude. - I de situationer, hvor det er svært og dyrt at få kapacitet - hvilket jævnligt gør sig gældende i flere områder - ville ture til Danmark blive prioriteret lavt med dyrere varer for forbrugerne og dårligere konkurrenceevne for eksportvirksomhederne til følge, fremfører Martin Aabak. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

5 Side 5 Transportrammer Internationale transporter skal kunne dokumenteres ved cabotagekørsel Lørdag trådte en ny bekendtgørelse, der vedrører Godskørselsloven, i kraft. Det drejer sig om en bekendtgørelse, der fastsætter kravene om dokumentation ved cabotagekørsel Det betyder, at en chauffør eller vognmand, der udfører cabotagekørsel i Danmark ifølge Godskørselsloven nye paragraf 16 a i kapitel 4 nu og fremover arbejder under nye betingelser om dokumentation for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel. Hvis politiet standser en lastbil, der udfører cabotagekørsel i Danmark, skal der foreligge dokumentation for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel - en dokumentation, som chaufføren skal kunne forevise for kontrolmyndighederne på forlangende. DTL fra EU-høring: Cabotage undergraver europæisk vejtransporterhverv På en høring i EU-Parlamentets transportudvalg tirsdag om cabotage og sociale vilkår i vejtransporterhvervet blev det fremhævet, at der de seneste år har fundet en forværring sted for chauffører og vognmænd - en væsentlig årsag er stigende brug af cabotagekørsel, hvor udenlandske vognmænd kører indenrigstransporter i et andet land, end deres hjemlande På høringen blev der peget på, at manglende fælles fortolkning af reglerne og uklarhed om anvendelse af regler om udstationering af arbejdere, medansvar og Dokumentation: Sådan er ordlyden af paragraf 16 om cabotagekørsel Lørdag trådte en ny bekendtgørelse, der vedrører Godskørselsloven, i kraft. Det drejer sig om en bekendtgørelse, der fastsætter kravene om dokumentation ved cabotage-kørsel Ifølge bekendtgørelsen er der i Godskørselslovens kapitel 4 indsat følgende efter paragraf 16: 16 a. Ved udførelse af cabotagekørsel, jf. artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel, skal klart bevis for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel som foreskrevet i forordningens artikel 8, stk. 3, foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

6 Side 6 Transportrammer forsikring, er en medvirkende årsag til den aktuelle situation på landevejene. - EU-Parlamentet har fået udført to undersøgelser om cabotage og sociale vilkår og konklusionerne er de samme og ret alarmerende, påpeger Søren H. Larsen, der er direktør i den dansk-svensk-norske interesseorganisation, NLA, i Bruxelles. Søren H. Larsen fremhæver følgende konstateringer fra undersøgelserne: "Løn og arbejdsvilkår er blevet forringet for chauffører grundet øget brug af midlertidig arbejdskraft, anvendelse af social dumping og større pres på chauffører for at opfylde tidsfrister. Samtidig er kontrollen utilfredsstillende, og der mangler samarbejde mellem myndighederne i medlemslandene og myndighederne internt i medlemslandene. Det skaber konkurrenceforvridning på markedet". Et billede af et presset erhverv Ifølge Søren H. Larsen tegnede høringen et billede af et erhverv, der er presset så voldsomt, at det er mere og mere vanskeligt at drive en ordentlig og hæderlig vognmandsforretning med attraktive og interessante job. Søren H. Larsen refererer formanden for EU- Parlamentets transportudvalg, Brian Simpson (Storbritannien), at tilstandene minder om "forholdene i det mørkeste Afrika". På høringen var kontrolmyndighederne i EU-landene også repræsenteret. Formanden for foreningen af kontrolmyndigheder - Euro Controle Route - tegnede et billede af chauffører og køretøjer, der er længere og længere tid væk hjemmefra. Situationen forværrer arbejdsvilkårene for chaufførerne og gør kontrolopgaven mere og mere umulig og det forværrer færdselssikkerheden. En yderligere liberalisering vil kun gøre situationen endnu værre, var pointen fra Euro Controle Route. Resultater skylles bort - Det var tydeligt, at medlemmerne af udvalget forstod budskabet. Fra alle de store politiske grupper - fra venstre til højre - blev der udtrykt bekymring for situationen og udviklingen. Politikerne var ikke tilfredse med resultatet af den lovgivning, der var blevet vedtaget for et par år siden, siger Søren H Larsen, der fortsætter: - Alle de resultater, der er blevet opnået de seneste år for harmonisering og professionalisering af vejtransportsektoren hen mod en attraktiv og bæredygtig sektor, der tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, risikerer at blive skyllet bort i løbet af ganske kort tid. Ikke af de vognmænd, der driver en hæderlig, ordentlig forretning, men af de vognmænd der udnytter smuthuller, uklarheder - og chaufførerne. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

7 Side 7 Transportrammer Den finske regering har strammet transportlovgivningen op Torsdag 25. april træder en række stramninger af den finske transportlovgivning ifølge den finske vognmandsorganisation, SKAL, i kraft. Stramningerne skal lukke lukke smuthuller og give nye værktøjer til bekæmpelse af gråzonerne i finsk vejtransport Ifølge den danske vognmandsorganisation, DTL, der henviser til SKAL, betyder det finske tiltag: øget kundeansvar for, at transporterne foregår lovligt tilladelseskrav til transport med traktorer krav om registrering af udenlandske transporter i Finland inden syv dage DTLs administrerende direktør Erik Østergaard, der er formand for den nordiske interesseorganisation, NLA i Bruxelles, finder det positivt, at en nordisk regering går foran. Samtidig efterlyser Erik Østergaard en melding fra den danske transportminister Henrik Dam Kristensen (S), som efter Erik Østergaards og DTL's opfattelse arbejder på sin holdning til spørgsmålet om udenlandsk konkurrence og cabotagekørsel. - Der er angiveligt tale om en samlet pakke, der ikke blot tager isoleret fat på cabotageproblemerne, men også luger ud i mulighederne for som transportkøber at fremkalde et transportmarked udelukkende på købers betingelser. Skal der komme fair konkurrencevilkår på transportmarkedet, så kræver det faktisk også købernes aktive og positive medvirken, siger Erik Østergaard. Transportkøbere skal se sig for I en pressemeddelelse fra finske SKAL fremhæves det, at ulovlige, billige transportopgaver med udenlandske operatører er blevet et stort problem efter udvidelsen af EU. forpligtelser. SKAL fastslår også, at tilsyn med disse regler har haft svære betingelser, og de finske transportfirmaer og iværksættere har tabt markedsandele til konkurrenter, der har valgt ikke at overholde cabotagereglerne. Transportkøberne vil med de nye regler være forpligtet til at kontrollere, at de transportvirksomheder, de indgår aftaler med, har en vognmandstilladelse og har opfyldt deres arbejdsgiver- og skattemæssige Hvis kunden får mistanke om, at den finske transportør ikke følger reglerne - eksempelvis ved at fragtprisen er urealistisk lav - er kunden forpligtet til ikke at indgå en transportaftale, forlyder det fra SKAL. På cabotagesiden vil der blive stillet krav om, at chauffører skal medbringe et CMR-fragtbrev på det transporterede gods i deres lastbil. Administrerende direktør for SKAL Iiro Lehtonen konstaterer, at indkøb af transport ikke længere vil være et moralsk, men et juridisk spørgsmål. SKAL-direktøren mener, at et nyt samarbejde mellem politi, toldmyndigheder og transportkøbere er nødvendigt for at udnytte de nye muligheder, lovgivningen nu giver for at stække den grå økonomi. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

8 Side 8 Materiel Per Fischer tester de nye MAN Euro 6: Lidt men godt Prøvekørsler af MANs nye euro 6 lastbiller i området omkring München afslørede, at mindre men gode positive forandringer i forhold til de nuværende Euro 5 lastbiler fra tyske MAN Og det er vel heller ikke nødvendigt at puste mere liv i lastbiler, som har klaret sig godt på markedet i flere årtier. Apropos markedets højt teknologisk udviklede lastbiler er der over en kam efterhånden tale om produkter med god brændstoføkonomi, forfinede køreegenskaber og højt komfortniveau. Den remse gælder også for den MAN TGX x2 trækker, som efterlod de mest interessante indtryk ved indtil flere prøvekørsler i Sydtyskland. Trækkeren var naturligvis kombineret med en tre-akslet trailer, som var lastet til 38 ton vogntogsvægt. Og for at fuldende indledningen, skal det bemærkes at prøvekørselen foregik på en 90 kilometer lang strækning med en perfekt blanding af flad motorvejskørsel og landevejskørsel i kuperet terræn. God harmoni At mit valg faldt på en trækker med 440 hestekræfter skyldes primært, at netop den motorversion har mere end rigeligt potentiale til dansk indenrigskørsel. I og med 440 hk motoren genererer et maksimalt drejningsmoment på Nm mellem 930 og omdr/min og drivlinen på sædvanlig vis er kombineret med automatiseret MAN TipMatic gearskifte, kan ingen lastbilkendere være i tvivl om, at køretøjets fremdrift er knyttet sammen med en god harmoni. Dels tilstrækkelig Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

9 Side 9 Materiel Per Fischer tester TGM blevet begavet med det meste af det interiør, som før var forbeholdt MAN familiens overhoveder. Interiøret i TGS og TGX førerhusene er koncentreret omkring det allerede kendte instrumentbord, hvori der er placeret let læselige instrumenter, som end ikke lader sig forstyrre af reflekser fra stærk sol gennem sideruden. Med andre er det nemt at overvåge instrumenterne samt diverse kontrol- og advarselslamper. Ordet nemt kendetegner også betjening af indstilling af den luftaffjedrede og multijusterbare førerstol, som sammen med det variabelt indstillelige rat giver gode bidrag til almen høj kørekomfort. trækkraft. Dels med hurtige og præcise gearskift, som kun efterlader ringe krafttab. Med til god harmoni hører også et støjniveauet i førerhuset, som i denne sammenhæng er noget af det laveste, jeg har oplevet i nogen af dagens topmoderne lastbiler. Hvad angår indretning opfylder det store XXL førerhus alle krav som kan og bør stilles til en topmoderne lastbil. Herunder rummelige skabe med låger, som er placeret Altså er vi ovre i et støjniveau, hvor fører og passager kan tale sammen med lav stemmeføring. Nyt eksteriør Samtlige MAN lastbiler i Euro 6 trim har fået opdateret førerhusets eksteriør. Derimod er der for de tungeste bilers vedkommende ikke ændret væsentligt på førerhusenes interiør og indretning. Modsat er det mellemtunge segment, TGL og Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

10 Side 10 Materiel Per Fischer tester over frontruden, og fornuftigt store aflæggerpladser overalt, hvor det er muligt. For helheden skyld skal naturligvis også næves nævnes, at indretningen er suppleret med multifunktionsrat, som er monteret med knapper til betjening af eksempelvis cruisekontrol, mobiltelefon, ACC, motorbremse eller retarder og musikanlæg. Tekniske specifikationer Model: Motor: Effekt: Moment: Gearkasse: Affjedring: MAN TGX x2 BLS. D2676 common rail. 440 hk ved omdr/min Nm ved omdr/min. MAN TipMatic. Mekanisk på foraksel. Luft på drivaksel. Generelt fine køreegenskaber Med til enhver prøvekørsel hører også en nærmere vurdering af den pågældende bils køreegenskaber. I tilfældet med den aktuelle MAN-trækker er det - med undtagelse af Euro 6 motoren - et allerede kendt og populært produkt, der står for skud. Derfor kræver en sådan vurdering fra min side ikke mere spalteplads end forholdsvis få rosende ord. Min personlige vurdering er, at der er tale om generelt fine køreegenskaber med nem og neutral styring, god retningsstabilitet, god afstemt chassisaffjedring, kraftige og for alt i verden let doserbare bremser. Fra førerstolen bemærkes med alt tydelighed et af markedets bedste udsigtsforhold til medtrafikanter. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

11 Side 11 Materiel Demo-slamsuger var det hele værd I november sidste år kunne VM Tarm A/S begynde en rundtur til en stor del af slamsuger-kunderne i Danmark. VM Tarm kom standsmæssigt frem i en tre-akslet demoslamsuger Sælger Jacob Hindsig har siden november besøgt en stor del af alle slamsugervirksomhederne i demo-slamsugeren og fik en god modtagelse og mange positive tilkendegivelser. Besøgene udløste mange forespørgsler og ordrer på flere nybygninger. - Vi synes helt bestemt, at demo-slamsugeren har været det hele værd. Reklameværdien har været rigtig stor sammenlignet generel markedsføring i for eksempel magasiner. Med demo-slamsugeren rammer vi det helt rigtige segment af kunder, siger folkene hos VM Tarm A/ S til Ugens transport. Succesen har været så stor, at VM Tarm A/S overvejer at bygge en demo-slamsuger nummer 2, så dem, som ikke fik besøg i første omgang, også kan få besøg. (Foto: VM Tarm A/S) Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

12 Trænger din hjemmeside til en kærlig overhaling? Transportpakke 2 Du Du får: får: Professionelle Professionelle tekster tekster Flotte Flotte fotos fotos årlige årlige opdateringer opdateringer af af din din hjemmeside hjemmeside Søgeords-optimering Søgeords-optimering Firma-profil Firma-profil på på Facebook Facebook -- og og meget meget mere! mere! Abonnement på på Transportnyhederne Års-abonnement Års-abonnement på på Transportnyhederne.dk Transportnyhederne.dk 1 1 adgang adgang til til transportnyhederne. transportnyhederne. Adgang Adgang til til transportjob transportjob Fri Fri adgang adgang til til Ugens Ugens Transport Transport Fri Fri adgang adgang til til at at bruge bruge transportkalenderen.dk transportkalenderen.dk Gratis Gratis annoncering annoncering på på transportnyhederne.dk transportnyhederne.dk Mangler du tiden til at skrive tekster og sørge for fotos til din hjemmeside? Er indholdet forældet og står nogle af siderne gabende tomme? Så overlad arbejdet til os. Se Se mere HER Tlf Tlf

13 Side 13 Uddannelse Private kursusudbydere vil også have lov til at tilbyde ADRrepetitionskurser Området for arbejdsmarkedsuddannelser - AMU-uddannelser - har gennem de seneste år været gennem en række omlægninger. Udbud af uddannelserne har åbnet for, at private kursusudbydere er kommet på banen med blandt andet grundkurser i ADR, mens repetitionskurserne fortsat ligger hos de offentlige AMU-skoler Men de private kursusudbydere - blandt andet AMUskolerne UC-Fyn i Odense og TUC A/S vil også gerne have adgang til det område og argumenterer for deres synspunkt. De peger på, at vognmænd spørger, hvorfor de og deres chauffører ikke kan komme på det krævede repetitionskursus i ADR hos de private udbydere efter fem år, og heller ikke tage ADR-specialiseringskurser klasse 1 - klasse 7 og tank. på et 2-dages kursus. Det er uhensigtsmæssigt for alle parter, at regler er skruet således sammen. Og vi ærgrer os over, at vi ikke har mulighed for at hjælpe de kunder, der er fanget i nogle regler, som ingen forstår, siger Peter Laursen, der er administrerende direktør i TUC A/S. TUC A/S mener, at forholdet forringer konkurrenceevnen hos den enkelte arbejdsgiver, når har får en merudgift til tre kursusdage i stedet for to, fordi de offentlige skoler efter TUC A/S opfattelse ikke leverer fleksibilitet. Ifølge TUC A/S udbyder de offentlige AMU-skoler repetitionskurserne som aften- eller weekend-undervisning. TUC A/S fremfører også, at det er fordyrende for de offentlige kasser at skulle betale for en kursusdag mere end nødvendigt. Ifølge TUC A/S er det ikke en helt lille sag, da der er tale om ca kursister hvert år. Når de private skoler kun kan udbyde ADRgrundkursus, afskæres chauffører og vognmænd muligheden for at tage repetitionskurserne det sted, hvor de gennemførte grundkurset. Hvis de alligevel ønsker at benytte en privat kursusudbyder, må de sætte sig på skolebænken og gennemgå et nyt grundkursus på tre dage. Kunne de have taget repetitionskurset hos en privat udbyder, ville det kun have lagt beslag på to dage. Men det er i dag kun de offentlige AMUskoler, der må udbyde de to-dages repetitionskurser i ADR. - Altså tvinges kursisterne reelt til at bruge 3 dage Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

14 Side 14 Uddannelse TUR arbejder på at revidere rammerne Da Undervisningsministeriet tilbage i 2003 under den daværende VK-Regering skulle godkender private udbydere af kurser på transportområdet var ønsket at sikre den faglige kompetence. En analyse fra slutningen af sidste år, som Transporterhvervets Uddannelser offentliggjorde først i april viser behov for en revision Transporterhvervets Uddannelser, TUR, har haft lejlighed til at kommentere artiklen "Private kursusudbydere vil også have lov til at tilbyde ADR-repetitionskurser", hvor eksempelvis TUC A/S fremfører et ønske om at få lov til at tilbyde repetitionskurser i ADR. TUR peger over for transportnyhederne.dk på, at TUR er meget optaget af den problemstilling, som transportnyhederne.dk rejser med artiklen med udgangspunkt i TUC A/S argumenter. TUR har derfor fået foretaget en analyse af eventuelle uhensigtsmæssigheder i rammerne for udbud under de eksisterende fælles kompetencebeskrivelse på vejgodsområdet. Til de manglende muligheder for private udbydere for at udbyde repetitionskurser på ADR-området - transport af farligt gods - forklarer TUR, at det skyldtes at Undervisningsministeriet som udgangspunkt ved godkendelsen af nye private udbydere i 2003, ønskede at etablere en ramme under den eksisterende fælles kompetencebeskrivelse - grundkompetence chauffør - der gav disse udbydere en begrænset portefølje for udbud med baggrund i, at udbyderne var nye, uerfarne og ofte køreskoler med meget smalle faglige kompetencer på det samlede chaufførområde. TUR peger på, at situationen siden hen har ændret sig. Analysen, der er nævnt ovenfor, anbefaler således, at TUR søger ændringer der kan imødekomme et bredere udbud for alle udbydere, såvel private som offentlige, der befinder sig i en situation som beskrevet artiklen "Private kursusudbydere vil også have lov til at tilbyde ADRrepetitionskurser". TUR arbejder derfor på en revision af rammerne. Transportuddannelser har været gennem en analyse Ny analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser inden for vejgodstransport peger på en række uhensigtsmæssige forhold. Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har med analysen har fået et grundlag for et videre arbejde med en revision af forholdene på området og fået et overblik over indholdet i de forskellige udvalgte fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er) inden for vejtransport, de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK'er) og de dertil knyttede AMUmål. Ud fra analysens konklusioner kan TUR vurdere, om den nuværende struktur er den mest hensigtsmæssige. Analysen er gennemført af konsulent Lizzie Mærsk Nielsen fra konsulentvirksomheden Mærsk Nielsen HR i et tæt samarbejde med sekretariatschef Hans Kjeldgaard Christiansen fra TUR. Analysen anbefaler, at TUR overvejer at foretage en revision af de fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er) inden for vejgodstransport. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

15 Side 15 Uddannelse Privat kursusudbyder: Offentlige AMU-skoler gennemfører ikke kurser i weekenderne TUC A/S, der er en af flere private kursusudbydere på transportudbydere fremfører, at vognmænd henvender sig til eksempelvis TUC A/S, når de skal have chauffører på kurser for at få repeteret deres ADR-kurser De private skoler står for procent af de tre dage lange ADR-grundkurser. Den høje procent skyldes ifølge TUC A/S, at de private skoler tilbyder kurserne i aftentimerne og i weekenderne, hvor det for både vognmænd og chauffører er mest bekvemt at afvikle de lovpligtige forløb. Men når det gælder repetitionskurserne, har vognmænd og chauffører ifølge TUC A/S ikke de samme muligheder. TUC A/S peger på, at de offentlige AMU-skoler ikke gennemfører kurser i weekender eller aftentimer. Men da TUC A/S ikke må tilbyde repetitionskurser i ADR - og derfor heller ikke kan tilbyde repetitionskurser i ADR i weekender og i aftentimer, er TUC A/S' tilbud til vognmænd og chauffører et tredages grundkursus frem for et todages repetitionskursus. Hos flere af de offentlige AMU-skoler, der udbyder kurser på transportområdet, genkender de ikke TUC A/S påstand. - Vi tilbyder både kurser i weekender og i aftentimerne, siger eksempelvis uddannelseschef Poul Viggo Fischer, AMU Vest i Esbjerg. Offentlige AMU-skoler underviser også i weekederne Hos flere af de offentlige AMU-skoler, der udbyder kurser på transportområdet, genkender de ikke TUC A/S påstand om, at de ikke underviser i aftentimerne og i weekenderne For Poul Viggo Fischer er det afgørende, at der er en efterspørgsel og at der i den sidste ende er deltagere nok. Han vedgår, at AMU Vest ikke udbyder kurser i aftentimerne og i weekenderne. Men det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. - Vi tilbyder både kurser i weekender og i aftentimerne, siger eksempelvis uddannelseschef Poul Viggo Fischer, AMU Vest i Esbjerg til transportnyhederne.dk. - Hvis nogen spørger, om vi underviser i aftentimerne og i weekenderne, siger vi ja. Vi er vant til det fra off-shore virksomheder, siger han og tilføjer: Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

16 Side 16 Uddannelse - Hvis virksomhederne vil betale for det, så kan det lade sig gøre, siger han. Han forklarer, at hvis en virksomhed ønsker det - og der er tilslutning nok - gennemfører AMU Vest gerne kurser i weekender og i aftentimerne. Mindste-tilmelding, for at et kursus bliver gennemført, er som udgangspunkt 12 deltagere. Med et deltagerantal på 12 holder økonomien. Arbejder på garantikurser Hos AMU Vest's kolleger i Nordjylland - AMU Nordjylland er udmeldingen det samme. her er underviserne også parate til at gennemføre kurser i aftentimerne og i weekenderne. Uddannelseschef Michael Egense siger til transportnyhederne.dk, at AMU Nordjylland også gerne afholder kurser ude hos virksomhederne - blot der er deltagere nok - og virksomheden er parat til at betale omkostningerne. - Vi arbejder i øjeblikket på, at tilbyde repetitionskurser i ADR som garantikurser, siger han. Det betyder, at de også bliver gennemført, selvom der er færre tilmeldte, end det normale antal på 12 kursusdeltagere. Kursus-portal er blevet udvidet AMU-mulighederne er nu blevet mere synlige. Medarbejderes og arbejdsgiveres muligheder for at finde og målrette deres valg af AMU-kurser blevet udvidet sammen med kursusportalen amukurs.dk Kursusportalen amukurs.dk viser nu både kurser og kursuspakker, der retter sig mod konkrete jobfunktioner indenfor industrien, transport og kommunikation, handel, administration og ledelse. Med udvidelsen tilbyder amukurs.dk en endnu bredere vifte af kurser og kursuspakker, der nemt og hurtigt findes frem med få klik på computermusen, mobilen eller tabletten. Det er også blevet endnu nemmere og mere overskueligt at få et overblik over hvilke kurser, der hænger sammen. Målet er, at endnu flere brugere finder vej til at lade sig inspirere og gøre brug af de mange muligheder, der er for at efteruddanne sig indenfor AMU. Web-siden amukurs.dk. som betegnes som brugervenlig og hvor man ikke behøver et kursus for at bruge den, er blevet godt modtaget af både medarbejdere og arbejdsgivere. Portalen blev lanceret i juli 2012, og havde på det første halve år over brugere. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

17 Side 17 Flydende forbindelser TT-Line er eneste færgeoperatør mellem Helsingborg og Travemünde Swedish Orient Line har lukket sin færgerute mellem Helsingborg og Travemünde. Det svenske rederi begyndte i september 2010 at sejle mellem de to havne med et ønske om at tilbyde markedet et alternativ til de eksisterende store aktører. Vigende marked og direkte togforbindelser har spillet ind på lukningen Med tiltaget ville Swedish Orient Line forsøge at stabilisere prisbilledet på søfragt mellem det sydlige Sverige og Tyskland. I løbet af de godt to et halvt år, som Swedish Orient Line har sejlet på ruten, har markedsvilkårene ændret sig - markedet har mistet volumen, og de direkte tog mellem Sverige og Tyskland har taget markedsandele. - Vi ser også en tydelig overflytning fra løstrailere til chaufførledsagede enheder, siger Ragnar Johansson, der er administrerende direktør i Swedish Orient Line. Siden midten af marts har Swedish Orient Line sejlet på ruten med kun en færge for at tage højde for de stadigt faldende godsmængder. Ragnar Johansson fremhæver, at mange lokale kunder har støttet rederiet. - Men vi kan konstatere, at godsmængderne ikke rækker til. Derfor har rederiets ledelse besluttet at indstille færgeruten. Ragnar Johansson beklager beslutningen og takker alle de kunder, der har støttet rederiet i den tid, det har sejlet på ruten mellem Helsingborg og Travemünde. Med lukningen af færgeruten er TT-Line eneste færgeoperatør mellem Helsingborg og Travemünde. Swedish Orient Line sejler fortsat på ruten mellem Rostock i Tyskland og Hanko i Finland. Swedish Orient Line købte denne rute, der besejles med tre skibe - blandt andet af færgen»urd«- af Scandlines i september Mols-Liniens hurtigefærge er langsomt på vej mod Aarhus Havn KatExpress 2 - Mols-Liniens nye hurtigfærge, som bliver vist frem på mandag på Kaj 77 i Aarhus Havn, sejler et sted i Nordsøen Det kan man se, hvis man klikker ind på web-siden KatExpress 2 besøgte, er ifølge web-siden Panama Anch Atlantic. Kursen er sat nord om Skagen og ned gennem Kattegat til Aarhus Havn. Hastigheden for hurtigfærgen har været på omkring 15 knob over Atlanterhavet. Gennem Den Engelske Kanal var hastigheden omkring 14 og op gennem Nordsøen var den til at begynde med på omkring 18, mens den torsdag morgen lå på omkring 10 knob - cirka 17 km/time. Torsdag formiddag klokken befandt hurtigfærgen sig på en position ud for Thyborøn. Den sidste havn, som Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

18 Ny møbeltransporter kører ind hos JF Trans Alsidighed og fleksibilitet er grundlaget for JF Trans. Firmaets nye vogntog, der består af en MAN TGX forvogn med tilhørende kærre, supplerer forretningens aktiviteter Det er altid godt at have flere ben at støtte på, og JF Trans i Århus er et eksempel på en transportvirksomhed, der spænder vidt - møbeltransport, krankørsel, affaldscontainere, levering af sten og grus og meget mere. Ugens citat: Firmaet har netop indsat et nyt vogntog til lettere godstyper. Det nye vogntog består af en to-akslet MAN TGX og en to-akslet kærre - begge opbygget med kasse og bagmonterede lifte. Vogntoget er beregnet primært til møbeltransport mellem Danmark og Sverige, og det er afstemt til denne form for overvejende volumentransport. MAN-lastbilen er specificeret i samarbejde med Sebastian Jacobsen, MAN i Århus. - Vi ser det som en korrekt og velkommen konstatering af, at at myndighederne ikke ændrer signaler med hensyn til kontrollen af cabotage her i landet. Administrerende direktør Martin Aabak i en kommentar til et høringsnotat fra Trafikstyrelsen om kontrol af udenlandske lastbiler. Ugens transport er udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv DK-8000 Aarhus C Telefon: Ansvarshavende chefredaktør er: Jesper Christensen Redaktionen kan også kontaktes på

19 1 BUS-nyhederne Netmagasinet Onsdag 24. april Nummer 1-1. årgang - 1. udgave Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen Premierenummer! Computeren giver løft til fynske buschauffører Side 13 Tempo 100: Endelig kommer Danmark med Side 3 Minibusser og taxier under pres Side 6 Nyt helårsdæk fra Goodyear Side 11 Sådan kom Danmark på hjul Side 20 Midttrafik: Kontrollører bortvist for snyd Side 4 Se også

20 Side 2 Set med journalistiske briller er rutebusser, turistbusser og skole og handicapkørsel praktisk taget uopdyrket land i det danske medielandskab. Det er en af grundene til, at du nu sidder med premiereudgaven af det elektroniske netmagasin BUS-nyhederne, der kan læses på pc, tablet eller smartphone. Vi er tre journalister, der i al beskedenhed mener, at busbranchen fortjener sit eget uafhængige, journalistiske magasin, hvor fokus udelukkende er på jeres verden. Derfor kan du nu 11 gange om året læse om, hvad der rører sig på busområdet i Danmark. Bag BUS-nyhederne står transportjournalisterne Jesper Christensen, Mikael Hansen og Peter Lundblad, der alle tre har stor erfaring på transportområdet. I denne første udgave af netmagasinet kan du bl.a. læse om, at det snart med al sandsynlighed bliver muligt at køre 100 kilometer i timen i bussen. Og det er på tide, for i Europa er det udover Danmark, kun Albanien og Norge, hvor højest tilladte hastighed på motorvejen er 80 km.t. Du kan også læse om effektivisering, der klemmer minibusser og taxier, og om en ITløsning, der giver et løft til buschaufførerne på Fyn. Velkommen til netmagasinet BUS-nyhederne Under stoppestedet får du et overblik over månedens vigtigste nyheder, og i hver udgave tager vi et historisk tilbageblik i serien Busbranchens Pionérer - og meget, meget mere. Holdet bag BUS-nyhederne Peter Lundblad Jesper Christensen Mikael Hansen BUS-nyhederne udgives af transportnyhederne.dk, Imagita og Lundblad Kommunikation Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

BUS-nyhederne. Netmagasinet. Premierenummer! Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen. Endelig kommer Danmark med

BUS-nyhederne. Netmagasinet. Premierenummer! Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen. Endelig kommer Danmark med 1 BUS-nyhederne Netmagasinet Onsdag 24. april 2013 - Nummer 1-1. årgang - 1. udgave Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen Premierenummer! Computeren giver løft til fynske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

ITD Kurser og fyraftensmøder

ITD Kurser og fyraftensmøder Kurser og fyraftensmøder for danske vognmandsvirksomheder Efterår 2012 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Forberedelse x Gennemførelse x Opfølgning = RESULTAT

Forberedelse x Gennemførelse x Opfølgning = RESULTAT PROGRAM Kl. 10.00 Registrering og velkomst Kl. 10.15 Transport 2015 Kl. 11.30 Lars Hajslund: Gider du? Kl. 12.00 Frokost og networking Kl. 12.45 Jason Watt: Fordi jeg vil! Kl. 13.55 Afrunding HVORFOR KICK

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0265 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder

Kurser og fyraftensmøder ITD Uddannelse DTL s servicekontorer Kurser og fyraftensmøder Efterår 2011 LOGOER: ITD DTLS servicekontorer Velkommen til ny kursussæson - efterår 2011 ITD og DTL s tre servicekontorer har her fornøjelsen

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere