Ugens transport. ADR-kurser er attraktive. Den private kursusudbyder TUC A/S vil hav lov til at udbyde repetitionskurser i ADR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugens transport. ADR-kurser er attraktive. Den private kursusudbyder TUC A/S vil hav lov til at udbyde repetitionskurser i ADR"

Transkript

1 Ugens transport 1 Torsdag 25. april til onsdag 1. maj Nummer årgang ADR-kurser er attraktive Den private kursusudbyder TUC A/S vil hav lov til at udbyde repetitionskurser i ADR Læs mere på siderne 13, 14, 15 og 16 Slamsugeren kom kørende Læs mere på side 10 Per Fischer har været i München og set de nye Euro 6-lastbiler fra MAN Læs mere side 7 BUS-Nyhederne nummer 1 er 2. sektion

2 Side 2 Det er næsten som med advarselstrekanten Nogle kan måske huske, at man som fører af en bil, ikke behøvede at have en advarselstrekant med i bagagerummet, når man var ude at køre. Det var nok, at den var til rådighed, hvis man var havareret og havde brug for den. Hvordan man så fik fat iden - hvis den ikke var med under kørslen - måtte man så tænke sig til. Derfor var det en rigtig god idé at have en advarselstrekant med i bilen, når man var ude at køre. Men man kunne ikke få en bøde for ikke at have den med, hvis man altså ikke var havareret. Gad vide, hvorfor det er historien med advarselstrekanten, der dukker op i forbindelse med Trafikstyrelsens høringsnotat i forbindelse med den seneste ændring af Godskørselsloven, hvor Trafikstyrelsen har indført en ny paragraf 16 a i lovens kapitel 4. Her står der, at dokumentation for den indgående internationale transport og efterfølgende cabotagekørsel skal være til rådighed tidspunktet for en eventuel kontrol og vises, hvis kontrolmyndighederne forlanger det. Der er ikkenoget krav om, at man som udenlandsk chauffør, der kører cabotagekørsel i Danmark skal have dokumentationen liggende i bilen - den skal blot være tilgængelig på kontroltidspunktet og vises på forlangende. Dermed er det op til chauffør, vognmand og transportkøber at leve op til det krav. Det kunne ske ved, at chaufføren har dokumentationen med sig under kørsel. Det må være en enkel sag, når der er tale om cabotagekørsel, der foregår inden for rammerne af reglerne for cabotagekørsel. Det må også kunne lade sig gøre at sørge for dokumentationen til de udenlandske chauffører, som skal udføre cabotagekørsel i Danmark og som læsser som de sidste. Kan det ikke ske, fordi kontoret er lukket og folkene er gået hjem for at undgå overtidsbetaling, er prisen for at have den udenlandske chauffør holdende til næste dag til at overkomme. Kommer det så til at koste, fordi godset bliver forsinket, kan kontorpersonalet blive nødt til at vente til dokumentation foreligger - enten i papirform eller elektronisk. God læselyst. Jesper Christensen, chefredaktør Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

3 Side 3 Luftfragtkunder får endnu et selskab at vælge mellem Norwegian har etableret sit eget luftfragtselskab - Norwegian Cargo A/S. Selskabet skal koordinere og udnytte kapaciteten i hele lavprisflyselskabets rutenet ved at knytte sig til flere samarbejdspartnere Norwegian Cargo A/S er et Norwegian-selskab, som skal administrere de forskellige internationale markeder via et bredt netværk af General Sales Agents-aftaler (GSA). Markedet internt i Norden vil blive håndteret direkte af selskabet, hvilket åbner muligheden for flere direkte aftaler. - Med vækst og start af flyvninger til USA og Thailand, er tidspunktet rigtigt for at etablere en egen enhed til at ivaretage og videreudvikle fragtproduktet samt sikre optimal udnyttelse af den tilgængelige lastrumskapacitet, siger Bjørn Erik Barman-Jenssen, Director of Ground Operations & In-flight Services i Norwegian. I dag transporterer Norwegian stort set kun last inden for Skandinavien, men med etableringen af Norwegian Cargo A/S vil stort set helt rutenettet med over 120 destinationer blive tilgængelig for kunder, som har behov for transport af varer. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

4 Side 4 Transportrammer Trafikstyrelsen præciserer kravet om dokumentation - Vi ser det som en korrekt og velkommen konstatering af, at at myndighederne ikke ændrer signaler med hensyn til kontrollen af cabotage her i landet. Sådan kommenterer administrerende direktør Martin Aabak et høringsnotat fra Trafikstyrelsen om en bekendtgørelse, der skriver en dansk præcisering af den EU-forordning, som omtaler cabotagekørsel, ind i Godskørselsloven Når det i høringsnotatet fra Trafikstyrelsen hedder, at der ikke er tale om at indarbejde en tekst fra en EUforordning i en dansk bekendtgørelse, men derimod om at præcisere en bestemmelse i en EU-forordning, der ikke er præcis, er det efter Danske Speditørers opfattelse en måde at formulere sig ud af en uheldige position. - Ved nærmere eftertanke er man naturligvis godt klar over, at "præciseringer" og andre fortolkninger er domstolenes privilegium, når det gælder EUforordninger, sådan som det for nylig er sket ved retten i Kolding, hvor der er taget stilling til netop dette spørgsmål, siger Martin Aabak. Med Trafikstyrelsens høringsnotat er diskussionen ifølge Danske Speditørers opfattelse om, hvorvidt politiet kan kræve fysiske dokumenter på stedet for en forudgående international transport og for de tilladte cabotageture, afsluttet. - Det kan politiet ikke. Hvis dokumentation kan godtgøres at have foreligget - altså eksisteret - på det tidspunkt, hvor der er anmodet om den, vil der ikke være tale om overtrædelse af forordning 1072/2009. Dommen viser, at senere fremvisning er lige så god som fremvisning på stedet. Det kan ikke kræves, at dokumentationen skal medbringes, og elektronisk dokumentation er lige så gyldig som papirer - som det også fremgår af cabotagevejledningen fra maj 2010, siger Martin Aabak. Danske Speditører fremhæver, at Trafikstyrelsen i sit høringsnotat skriver, at "Præciseringen alene vedrører tidspunktet for, hvornår den i forordningen foreskrevne dokumentationen skal foreligge". Præciseringen siger ifølge Danske Speditørers opfattelse ikke noget om, hvornår den skal fremvises. - Det positive er, at Trafikstyrelsen med sit høringsnotat bringer klarhed og fastslår status quo. Hverken speditør, vognmand eller fører vil være interesseret i at løbe risikoen for, at transporten bliver ramt af sanktioner grundet en dansk særregel ved en vejsidekontrol, heller ikke selv om de med held kunne forfølge sagen ved domstolene, siger Martin Aabak, der peger på, at Danmark i så fald vil få et ry for at være et land, som gør, hvad det kan for at holde biler og førere fra andre fællesskabslande ude. - I de situationer, hvor det er svært og dyrt at få kapacitet - hvilket jævnligt gør sig gældende i flere områder - ville ture til Danmark blive prioriteret lavt med dyrere varer for forbrugerne og dårligere konkurrenceevne for eksportvirksomhederne til følge, fremfører Martin Aabak. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

5 Side 5 Transportrammer Internationale transporter skal kunne dokumenteres ved cabotagekørsel Lørdag trådte en ny bekendtgørelse, der vedrører Godskørselsloven, i kraft. Det drejer sig om en bekendtgørelse, der fastsætter kravene om dokumentation ved cabotagekørsel Det betyder, at en chauffør eller vognmand, der udfører cabotagekørsel i Danmark ifølge Godskørselsloven nye paragraf 16 a i kapitel 4 nu og fremover arbejder under nye betingelser om dokumentation for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel. Hvis politiet standser en lastbil, der udfører cabotagekørsel i Danmark, skal der foreligge dokumentation for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel - en dokumentation, som chaufføren skal kunne forevise for kontrolmyndighederne på forlangende. DTL fra EU-høring: Cabotage undergraver europæisk vejtransporterhverv På en høring i EU-Parlamentets transportudvalg tirsdag om cabotage og sociale vilkår i vejtransporterhvervet blev det fremhævet, at der de seneste år har fundet en forværring sted for chauffører og vognmænd - en væsentlig årsag er stigende brug af cabotagekørsel, hvor udenlandske vognmænd kører indenrigstransporter i et andet land, end deres hjemlande På høringen blev der peget på, at manglende fælles fortolkning af reglerne og uklarhed om anvendelse af regler om udstationering af arbejdere, medansvar og Dokumentation: Sådan er ordlyden af paragraf 16 om cabotagekørsel Lørdag trådte en ny bekendtgørelse, der vedrører Godskørselsloven, i kraft. Det drejer sig om en bekendtgørelse, der fastsætter kravene om dokumentation ved cabotage-kørsel Ifølge bekendtgørelsen er der i Godskørselslovens kapitel 4 indsat følgende efter paragraf 16: 16 a. Ved udførelse af cabotagekørsel, jf. artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel, skal klart bevis for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel som foreskrevet i forordningens artikel 8, stk. 3, foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

6 Side 6 Transportrammer forsikring, er en medvirkende årsag til den aktuelle situation på landevejene. - EU-Parlamentet har fået udført to undersøgelser om cabotage og sociale vilkår og konklusionerne er de samme og ret alarmerende, påpeger Søren H. Larsen, der er direktør i den dansk-svensk-norske interesseorganisation, NLA, i Bruxelles. Søren H. Larsen fremhæver følgende konstateringer fra undersøgelserne: "Løn og arbejdsvilkår er blevet forringet for chauffører grundet øget brug af midlertidig arbejdskraft, anvendelse af social dumping og større pres på chauffører for at opfylde tidsfrister. Samtidig er kontrollen utilfredsstillende, og der mangler samarbejde mellem myndighederne i medlemslandene og myndighederne internt i medlemslandene. Det skaber konkurrenceforvridning på markedet". Et billede af et presset erhverv Ifølge Søren H. Larsen tegnede høringen et billede af et erhverv, der er presset så voldsomt, at det er mere og mere vanskeligt at drive en ordentlig og hæderlig vognmandsforretning med attraktive og interessante job. Søren H. Larsen refererer formanden for EU- Parlamentets transportudvalg, Brian Simpson (Storbritannien), at tilstandene minder om "forholdene i det mørkeste Afrika". På høringen var kontrolmyndighederne i EU-landene også repræsenteret. Formanden for foreningen af kontrolmyndigheder - Euro Controle Route - tegnede et billede af chauffører og køretøjer, der er længere og længere tid væk hjemmefra. Situationen forværrer arbejdsvilkårene for chaufførerne og gør kontrolopgaven mere og mere umulig og det forværrer færdselssikkerheden. En yderligere liberalisering vil kun gøre situationen endnu værre, var pointen fra Euro Controle Route. Resultater skylles bort - Det var tydeligt, at medlemmerne af udvalget forstod budskabet. Fra alle de store politiske grupper - fra venstre til højre - blev der udtrykt bekymring for situationen og udviklingen. Politikerne var ikke tilfredse med resultatet af den lovgivning, der var blevet vedtaget for et par år siden, siger Søren H Larsen, der fortsætter: - Alle de resultater, der er blevet opnået de seneste år for harmonisering og professionalisering af vejtransportsektoren hen mod en attraktiv og bæredygtig sektor, der tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, risikerer at blive skyllet bort i løbet af ganske kort tid. Ikke af de vognmænd, der driver en hæderlig, ordentlig forretning, men af de vognmænd der udnytter smuthuller, uklarheder - og chaufførerne. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

7 Side 7 Transportrammer Den finske regering har strammet transportlovgivningen op Torsdag 25. april træder en række stramninger af den finske transportlovgivning ifølge den finske vognmandsorganisation, SKAL, i kraft. Stramningerne skal lukke lukke smuthuller og give nye værktøjer til bekæmpelse af gråzonerne i finsk vejtransport Ifølge den danske vognmandsorganisation, DTL, der henviser til SKAL, betyder det finske tiltag: øget kundeansvar for, at transporterne foregår lovligt tilladelseskrav til transport med traktorer krav om registrering af udenlandske transporter i Finland inden syv dage DTLs administrerende direktør Erik Østergaard, der er formand for den nordiske interesseorganisation, NLA i Bruxelles, finder det positivt, at en nordisk regering går foran. Samtidig efterlyser Erik Østergaard en melding fra den danske transportminister Henrik Dam Kristensen (S), som efter Erik Østergaards og DTL's opfattelse arbejder på sin holdning til spørgsmålet om udenlandsk konkurrence og cabotagekørsel. - Der er angiveligt tale om en samlet pakke, der ikke blot tager isoleret fat på cabotageproblemerne, men også luger ud i mulighederne for som transportkøber at fremkalde et transportmarked udelukkende på købers betingelser. Skal der komme fair konkurrencevilkår på transportmarkedet, så kræver det faktisk også købernes aktive og positive medvirken, siger Erik Østergaard. Transportkøbere skal se sig for I en pressemeddelelse fra finske SKAL fremhæves det, at ulovlige, billige transportopgaver med udenlandske operatører er blevet et stort problem efter udvidelsen af EU. forpligtelser. SKAL fastslår også, at tilsyn med disse regler har haft svære betingelser, og de finske transportfirmaer og iværksættere har tabt markedsandele til konkurrenter, der har valgt ikke at overholde cabotagereglerne. Transportkøberne vil med de nye regler være forpligtet til at kontrollere, at de transportvirksomheder, de indgår aftaler med, har en vognmandstilladelse og har opfyldt deres arbejdsgiver- og skattemæssige Hvis kunden får mistanke om, at den finske transportør ikke følger reglerne - eksempelvis ved at fragtprisen er urealistisk lav - er kunden forpligtet til ikke at indgå en transportaftale, forlyder det fra SKAL. På cabotagesiden vil der blive stillet krav om, at chauffører skal medbringe et CMR-fragtbrev på det transporterede gods i deres lastbil. Administrerende direktør for SKAL Iiro Lehtonen konstaterer, at indkøb af transport ikke længere vil være et moralsk, men et juridisk spørgsmål. SKAL-direktøren mener, at et nyt samarbejde mellem politi, toldmyndigheder og transportkøbere er nødvendigt for at udnytte de nye muligheder, lovgivningen nu giver for at stække den grå økonomi. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

8 Side 8 Materiel Per Fischer tester de nye MAN Euro 6: Lidt men godt Prøvekørsler af MANs nye euro 6 lastbiller i området omkring München afslørede, at mindre men gode positive forandringer i forhold til de nuværende Euro 5 lastbiler fra tyske MAN Og det er vel heller ikke nødvendigt at puste mere liv i lastbiler, som har klaret sig godt på markedet i flere årtier. Apropos markedets højt teknologisk udviklede lastbiler er der over en kam efterhånden tale om produkter med god brændstoføkonomi, forfinede køreegenskaber og højt komfortniveau. Den remse gælder også for den MAN TGX x2 trækker, som efterlod de mest interessante indtryk ved indtil flere prøvekørsler i Sydtyskland. Trækkeren var naturligvis kombineret med en tre-akslet trailer, som var lastet til 38 ton vogntogsvægt. Og for at fuldende indledningen, skal det bemærkes at prøvekørselen foregik på en 90 kilometer lang strækning med en perfekt blanding af flad motorvejskørsel og landevejskørsel i kuperet terræn. God harmoni At mit valg faldt på en trækker med 440 hestekræfter skyldes primært, at netop den motorversion har mere end rigeligt potentiale til dansk indenrigskørsel. I og med 440 hk motoren genererer et maksimalt drejningsmoment på Nm mellem 930 og omdr/min og drivlinen på sædvanlig vis er kombineret med automatiseret MAN TipMatic gearskifte, kan ingen lastbilkendere være i tvivl om, at køretøjets fremdrift er knyttet sammen med en god harmoni. Dels tilstrækkelig Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

9 Side 9 Materiel Per Fischer tester TGM blevet begavet med det meste af det interiør, som før var forbeholdt MAN familiens overhoveder. Interiøret i TGS og TGX førerhusene er koncentreret omkring det allerede kendte instrumentbord, hvori der er placeret let læselige instrumenter, som end ikke lader sig forstyrre af reflekser fra stærk sol gennem sideruden. Med andre er det nemt at overvåge instrumenterne samt diverse kontrol- og advarselslamper. Ordet nemt kendetegner også betjening af indstilling af den luftaffjedrede og multijusterbare førerstol, som sammen med det variabelt indstillelige rat giver gode bidrag til almen høj kørekomfort. trækkraft. Dels med hurtige og præcise gearskift, som kun efterlader ringe krafttab. Med til god harmoni hører også et støjniveauet i førerhuset, som i denne sammenhæng er noget af det laveste, jeg har oplevet i nogen af dagens topmoderne lastbiler. Hvad angår indretning opfylder det store XXL førerhus alle krav som kan og bør stilles til en topmoderne lastbil. Herunder rummelige skabe med låger, som er placeret Altså er vi ovre i et støjniveau, hvor fører og passager kan tale sammen med lav stemmeføring. Nyt eksteriør Samtlige MAN lastbiler i Euro 6 trim har fået opdateret førerhusets eksteriør. Derimod er der for de tungeste bilers vedkommende ikke ændret væsentligt på førerhusenes interiør og indretning. Modsat er det mellemtunge segment, TGL og Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

10 Side 10 Materiel Per Fischer tester over frontruden, og fornuftigt store aflæggerpladser overalt, hvor det er muligt. For helheden skyld skal naturligvis også næves nævnes, at indretningen er suppleret med multifunktionsrat, som er monteret med knapper til betjening af eksempelvis cruisekontrol, mobiltelefon, ACC, motorbremse eller retarder og musikanlæg. Tekniske specifikationer Model: Motor: Effekt: Moment: Gearkasse: Affjedring: MAN TGX x2 BLS. D2676 common rail. 440 hk ved omdr/min Nm ved omdr/min. MAN TipMatic. Mekanisk på foraksel. Luft på drivaksel. Generelt fine køreegenskaber Med til enhver prøvekørsel hører også en nærmere vurdering af den pågældende bils køreegenskaber. I tilfældet med den aktuelle MAN-trækker er det - med undtagelse af Euro 6 motoren - et allerede kendt og populært produkt, der står for skud. Derfor kræver en sådan vurdering fra min side ikke mere spalteplads end forholdsvis få rosende ord. Min personlige vurdering er, at der er tale om generelt fine køreegenskaber med nem og neutral styring, god retningsstabilitet, god afstemt chassisaffjedring, kraftige og for alt i verden let doserbare bremser. Fra førerstolen bemærkes med alt tydelighed et af markedets bedste udsigtsforhold til medtrafikanter. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

11 Side 11 Materiel Demo-slamsuger var det hele værd I november sidste år kunne VM Tarm A/S begynde en rundtur til en stor del af slamsuger-kunderne i Danmark. VM Tarm kom standsmæssigt frem i en tre-akslet demoslamsuger Sælger Jacob Hindsig har siden november besøgt en stor del af alle slamsugervirksomhederne i demo-slamsugeren og fik en god modtagelse og mange positive tilkendegivelser. Besøgene udløste mange forespørgsler og ordrer på flere nybygninger. - Vi synes helt bestemt, at demo-slamsugeren har været det hele værd. Reklameværdien har været rigtig stor sammenlignet generel markedsføring i for eksempel magasiner. Med demo-slamsugeren rammer vi det helt rigtige segment af kunder, siger folkene hos VM Tarm A/ S til Ugens transport. Succesen har været så stor, at VM Tarm A/S overvejer at bygge en demo-slamsuger nummer 2, så dem, som ikke fik besøg i første omgang, også kan få besøg. (Foto: VM Tarm A/S) Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

12 Trænger din hjemmeside til en kærlig overhaling? Transportpakke 2 Du Du får: får: Professionelle Professionelle tekster tekster Flotte Flotte fotos fotos årlige årlige opdateringer opdateringer af af din din hjemmeside hjemmeside Søgeords-optimering Søgeords-optimering Firma-profil Firma-profil på på Facebook Facebook -- og og meget meget mere! mere! Abonnement på på Transportnyhederne Års-abonnement Års-abonnement på på Transportnyhederne.dk Transportnyhederne.dk 1 1 adgang adgang til til transportnyhederne. transportnyhederne. Adgang Adgang til til transportjob transportjob Fri Fri adgang adgang til til Ugens Ugens Transport Transport Fri Fri adgang adgang til til at at bruge bruge transportkalenderen.dk transportkalenderen.dk Gratis Gratis annoncering annoncering på på transportnyhederne.dk transportnyhederne.dk Mangler du tiden til at skrive tekster og sørge for fotos til din hjemmeside? Er indholdet forældet og står nogle af siderne gabende tomme? Så overlad arbejdet til os. Se Se mere HER Tlf Tlf

13 Side 13 Uddannelse Private kursusudbydere vil også have lov til at tilbyde ADRrepetitionskurser Området for arbejdsmarkedsuddannelser - AMU-uddannelser - har gennem de seneste år været gennem en række omlægninger. Udbud af uddannelserne har åbnet for, at private kursusudbydere er kommet på banen med blandt andet grundkurser i ADR, mens repetitionskurserne fortsat ligger hos de offentlige AMU-skoler Men de private kursusudbydere - blandt andet AMUskolerne UC-Fyn i Odense og TUC A/S vil også gerne have adgang til det område og argumenterer for deres synspunkt. De peger på, at vognmænd spørger, hvorfor de og deres chauffører ikke kan komme på det krævede repetitionskursus i ADR hos de private udbydere efter fem år, og heller ikke tage ADR-specialiseringskurser klasse 1 - klasse 7 og tank. på et 2-dages kursus. Det er uhensigtsmæssigt for alle parter, at regler er skruet således sammen. Og vi ærgrer os over, at vi ikke har mulighed for at hjælpe de kunder, der er fanget i nogle regler, som ingen forstår, siger Peter Laursen, der er administrerende direktør i TUC A/S. TUC A/S mener, at forholdet forringer konkurrenceevnen hos den enkelte arbejdsgiver, når har får en merudgift til tre kursusdage i stedet for to, fordi de offentlige skoler efter TUC A/S opfattelse ikke leverer fleksibilitet. Ifølge TUC A/S udbyder de offentlige AMU-skoler repetitionskurserne som aften- eller weekend-undervisning. TUC A/S fremfører også, at det er fordyrende for de offentlige kasser at skulle betale for en kursusdag mere end nødvendigt. Ifølge TUC A/S er det ikke en helt lille sag, da der er tale om ca kursister hvert år. Når de private skoler kun kan udbyde ADRgrundkursus, afskæres chauffører og vognmænd muligheden for at tage repetitionskurserne det sted, hvor de gennemførte grundkurset. Hvis de alligevel ønsker at benytte en privat kursusudbyder, må de sætte sig på skolebænken og gennemgå et nyt grundkursus på tre dage. Kunne de have taget repetitionskurset hos en privat udbyder, ville det kun have lagt beslag på to dage. Men det er i dag kun de offentlige AMUskoler, der må udbyde de to-dages repetitionskurser i ADR. - Altså tvinges kursisterne reelt til at bruge 3 dage Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

14 Side 14 Uddannelse TUR arbejder på at revidere rammerne Da Undervisningsministeriet tilbage i 2003 under den daværende VK-Regering skulle godkender private udbydere af kurser på transportområdet var ønsket at sikre den faglige kompetence. En analyse fra slutningen af sidste år, som Transporterhvervets Uddannelser offentliggjorde først i april viser behov for en revision Transporterhvervets Uddannelser, TUR, har haft lejlighed til at kommentere artiklen "Private kursusudbydere vil også have lov til at tilbyde ADR-repetitionskurser", hvor eksempelvis TUC A/S fremfører et ønske om at få lov til at tilbyde repetitionskurser i ADR. TUR peger over for transportnyhederne.dk på, at TUR er meget optaget af den problemstilling, som transportnyhederne.dk rejser med artiklen med udgangspunkt i TUC A/S argumenter. TUR har derfor fået foretaget en analyse af eventuelle uhensigtsmæssigheder i rammerne for udbud under de eksisterende fælles kompetencebeskrivelse på vejgodsområdet. Til de manglende muligheder for private udbydere for at udbyde repetitionskurser på ADR-området - transport af farligt gods - forklarer TUR, at det skyldtes at Undervisningsministeriet som udgangspunkt ved godkendelsen af nye private udbydere i 2003, ønskede at etablere en ramme under den eksisterende fælles kompetencebeskrivelse - grundkompetence chauffør - der gav disse udbydere en begrænset portefølje for udbud med baggrund i, at udbyderne var nye, uerfarne og ofte køreskoler med meget smalle faglige kompetencer på det samlede chaufførområde. TUR peger på, at situationen siden hen har ændret sig. Analysen, der er nævnt ovenfor, anbefaler således, at TUR søger ændringer der kan imødekomme et bredere udbud for alle udbydere, såvel private som offentlige, der befinder sig i en situation som beskrevet artiklen "Private kursusudbydere vil også have lov til at tilbyde ADRrepetitionskurser". TUR arbejder derfor på en revision af rammerne. Transportuddannelser har været gennem en analyse Ny analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser inden for vejgodstransport peger på en række uhensigtsmæssige forhold. Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har med analysen har fået et grundlag for et videre arbejde med en revision af forholdene på området og fået et overblik over indholdet i de forskellige udvalgte fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er) inden for vejtransport, de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK'er) og de dertil knyttede AMUmål. Ud fra analysens konklusioner kan TUR vurdere, om den nuværende struktur er den mest hensigtsmæssige. Analysen er gennemført af konsulent Lizzie Mærsk Nielsen fra konsulentvirksomheden Mærsk Nielsen HR i et tæt samarbejde med sekretariatschef Hans Kjeldgaard Christiansen fra TUR. Analysen anbefaler, at TUR overvejer at foretage en revision af de fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er) inden for vejgodstransport. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

15 Side 15 Uddannelse Privat kursusudbyder: Offentlige AMU-skoler gennemfører ikke kurser i weekenderne TUC A/S, der er en af flere private kursusudbydere på transportudbydere fremfører, at vognmænd henvender sig til eksempelvis TUC A/S, når de skal have chauffører på kurser for at få repeteret deres ADR-kurser De private skoler står for procent af de tre dage lange ADR-grundkurser. Den høje procent skyldes ifølge TUC A/S, at de private skoler tilbyder kurserne i aftentimerne og i weekenderne, hvor det for både vognmænd og chauffører er mest bekvemt at afvikle de lovpligtige forløb. Men når det gælder repetitionskurserne, har vognmænd og chauffører ifølge TUC A/S ikke de samme muligheder. TUC A/S peger på, at de offentlige AMU-skoler ikke gennemfører kurser i weekender eller aftentimer. Men da TUC A/S ikke må tilbyde repetitionskurser i ADR - og derfor heller ikke kan tilbyde repetitionskurser i ADR i weekender og i aftentimer, er TUC A/S' tilbud til vognmænd og chauffører et tredages grundkursus frem for et todages repetitionskursus. Hos flere af de offentlige AMU-skoler, der udbyder kurser på transportområdet, genkender de ikke TUC A/S påstand. - Vi tilbyder både kurser i weekender og i aftentimerne, siger eksempelvis uddannelseschef Poul Viggo Fischer, AMU Vest i Esbjerg. Offentlige AMU-skoler underviser også i weekederne Hos flere af de offentlige AMU-skoler, der udbyder kurser på transportområdet, genkender de ikke TUC A/S påstand om, at de ikke underviser i aftentimerne og i weekenderne For Poul Viggo Fischer er det afgørende, at der er en efterspørgsel og at der i den sidste ende er deltagere nok. Han vedgår, at AMU Vest ikke udbyder kurser i aftentimerne og i weekenderne. Men det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. - Vi tilbyder både kurser i weekender og i aftentimerne, siger eksempelvis uddannelseschef Poul Viggo Fischer, AMU Vest i Esbjerg til transportnyhederne.dk. - Hvis nogen spørger, om vi underviser i aftentimerne og i weekenderne, siger vi ja. Vi er vant til det fra off-shore virksomheder, siger han og tilføjer: Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

16 Side 16 Uddannelse - Hvis virksomhederne vil betale for det, så kan det lade sig gøre, siger han. Han forklarer, at hvis en virksomhed ønsker det - og der er tilslutning nok - gennemfører AMU Vest gerne kurser i weekender og i aftentimerne. Mindste-tilmelding, for at et kursus bliver gennemført, er som udgangspunkt 12 deltagere. Med et deltagerantal på 12 holder økonomien. Arbejder på garantikurser Hos AMU Vest's kolleger i Nordjylland - AMU Nordjylland er udmeldingen det samme. her er underviserne også parate til at gennemføre kurser i aftentimerne og i weekenderne. Uddannelseschef Michael Egense siger til transportnyhederne.dk, at AMU Nordjylland også gerne afholder kurser ude hos virksomhederne - blot der er deltagere nok - og virksomheden er parat til at betale omkostningerne. - Vi arbejder i øjeblikket på, at tilbyde repetitionskurser i ADR som garantikurser, siger han. Det betyder, at de også bliver gennemført, selvom der er færre tilmeldte, end det normale antal på 12 kursusdeltagere. Kursus-portal er blevet udvidet AMU-mulighederne er nu blevet mere synlige. Medarbejderes og arbejdsgiveres muligheder for at finde og målrette deres valg af AMU-kurser blevet udvidet sammen med kursusportalen amukurs.dk Kursusportalen amukurs.dk viser nu både kurser og kursuspakker, der retter sig mod konkrete jobfunktioner indenfor industrien, transport og kommunikation, handel, administration og ledelse. Med udvidelsen tilbyder amukurs.dk en endnu bredere vifte af kurser og kursuspakker, der nemt og hurtigt findes frem med få klik på computermusen, mobilen eller tabletten. Det er også blevet endnu nemmere og mere overskueligt at få et overblik over hvilke kurser, der hænger sammen. Målet er, at endnu flere brugere finder vej til at lade sig inspirere og gøre brug af de mange muligheder, der er for at efteruddanne sig indenfor AMU. Web-siden amukurs.dk. som betegnes som brugervenlig og hvor man ikke behøver et kursus for at bruge den, er blevet godt modtaget af både medarbejdere og arbejdsgivere. Portalen blev lanceret i juli 2012, og havde på det første halve år over brugere. Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

17 Side 17 Flydende forbindelser TT-Line er eneste færgeoperatør mellem Helsingborg og Travemünde Swedish Orient Line har lukket sin færgerute mellem Helsingborg og Travemünde. Det svenske rederi begyndte i september 2010 at sejle mellem de to havne med et ønske om at tilbyde markedet et alternativ til de eksisterende store aktører. Vigende marked og direkte togforbindelser har spillet ind på lukningen Med tiltaget ville Swedish Orient Line forsøge at stabilisere prisbilledet på søfragt mellem det sydlige Sverige og Tyskland. I løbet af de godt to et halvt år, som Swedish Orient Line har sejlet på ruten, har markedsvilkårene ændret sig - markedet har mistet volumen, og de direkte tog mellem Sverige og Tyskland har taget markedsandele. - Vi ser også en tydelig overflytning fra løstrailere til chaufførledsagede enheder, siger Ragnar Johansson, der er administrerende direktør i Swedish Orient Line. Siden midten af marts har Swedish Orient Line sejlet på ruten med kun en færge for at tage højde for de stadigt faldende godsmængder. Ragnar Johansson fremhæver, at mange lokale kunder har støttet rederiet. - Men vi kan konstatere, at godsmængderne ikke rækker til. Derfor har rederiets ledelse besluttet at indstille færgeruten. Ragnar Johansson beklager beslutningen og takker alle de kunder, der har støttet rederiet i den tid, det har sejlet på ruten mellem Helsingborg og Travemünde. Med lukningen af færgeruten er TT-Line eneste færgeoperatør mellem Helsingborg og Travemünde. Swedish Orient Line sejler fortsat på ruten mellem Rostock i Tyskland og Hanko i Finland. Swedish Orient Line købte denne rute, der besejles med tre skibe - blandt andet af færgen»urd«- af Scandlines i september Mols-Liniens hurtigefærge er langsomt på vej mod Aarhus Havn KatExpress 2 - Mols-Liniens nye hurtigfærge, som bliver vist frem på mandag på Kaj 77 i Aarhus Havn, sejler et sted i Nordsøen Det kan man se, hvis man klikker ind på web-siden KatExpress 2 besøgte, er ifølge web-siden Panama Anch Atlantic. Kursen er sat nord om Skagen og ned gennem Kattegat til Aarhus Havn. Hastigheden for hurtigfærgen har været på omkring 15 knob over Atlanterhavet. Gennem Den Engelske Kanal var hastigheden omkring 14 og op gennem Nordsøen var den til at begynde med på omkring 18, mens den torsdag morgen lå på omkring 10 knob - cirka 17 km/time. Torsdag formiddag klokken befandt hurtigfærgen sig på en position ud for Thyborøn. Den sidste havn, som Ugens transport - ugenstransport.dk - bliver udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

18 Ny møbeltransporter kører ind hos JF Trans Alsidighed og fleksibilitet er grundlaget for JF Trans. Firmaets nye vogntog, der består af en MAN TGX forvogn med tilhørende kærre, supplerer forretningens aktiviteter Det er altid godt at have flere ben at støtte på, og JF Trans i Århus er et eksempel på en transportvirksomhed, der spænder vidt - møbeltransport, krankørsel, affaldscontainere, levering af sten og grus og meget mere. Ugens citat: Firmaet har netop indsat et nyt vogntog til lettere godstyper. Det nye vogntog består af en to-akslet MAN TGX og en to-akslet kærre - begge opbygget med kasse og bagmonterede lifte. Vogntoget er beregnet primært til møbeltransport mellem Danmark og Sverige, og det er afstemt til denne form for overvejende volumentransport. MAN-lastbilen er specificeret i samarbejde med Sebastian Jacobsen, MAN i Århus. - Vi ser det som en korrekt og velkommen konstatering af, at at myndighederne ikke ændrer signaler med hensyn til kontrollen af cabotage her i landet. Administrerende direktør Martin Aabak i en kommentar til et høringsnotat fra Trafikstyrelsen om kontrol af udenlandske lastbiler. Ugens transport er udgivet af transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv DK-8000 Aarhus C Telefon: Ansvarshavende chefredaktør er: Jesper Christensen Redaktionen kan også kontaktes på

19 1 BUS-nyhederne Netmagasinet Onsdag 24. april Nummer 1-1. årgang - 1. udgave Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen Premierenummer! Computeren giver løft til fynske buschauffører Side 13 Tempo 100: Endelig kommer Danmark med Side 3 Minibusser og taxier under pres Side 6 Nyt helårsdæk fra Goodyear Side 11 Sådan kom Danmark på hjul Side 20 Midttrafik: Kontrollører bortvist for snyd Side 4 Se også

20 Side 2 Set med journalistiske briller er rutebusser, turistbusser og skole og handicapkørsel praktisk taget uopdyrket land i det danske medielandskab. Det er en af grundene til, at du nu sidder med premiereudgaven af det elektroniske netmagasin BUS-nyhederne, der kan læses på pc, tablet eller smartphone. Vi er tre journalister, der i al beskedenhed mener, at busbranchen fortjener sit eget uafhængige, journalistiske magasin, hvor fokus udelukkende er på jeres verden. Derfor kan du nu 11 gange om året læse om, hvad der rører sig på busområdet i Danmark. Bag BUS-nyhederne står transportjournalisterne Jesper Christensen, Mikael Hansen og Peter Lundblad, der alle tre har stor erfaring på transportområdet. I denne første udgave af netmagasinet kan du bl.a. læse om, at det snart med al sandsynlighed bliver muligt at køre 100 kilometer i timen i bussen. Og det er på tide, for i Europa er det udover Danmark, kun Albanien og Norge, hvor højest tilladte hastighed på motorvejen er 80 km.t. Du kan også læse om effektivisering, der klemmer minibusser og taxier, og om en ITløsning, der giver et løft til buschaufførerne på Fyn. Velkommen til netmagasinet BUS-nyhederne Under stoppestedet får du et overblik over månedens vigtigste nyheder, og i hver udgave tager vi et historisk tilbageblik i serien Busbranchens Pionérer - og meget, meget mere. Holdet bag BUS-nyhederne Peter Lundblad Jesper Christensen Mikael Hansen BUS-nyhederne udgives af transportnyhederne.dk, Imagita og Lundblad Kommunikation Skolebakken 7, 1. tv - DK-8000 Aarhus N - tlf:

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

BUS-nyhederne. Netmagasinet. Premierenummer! Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen. Endelig kommer Danmark med

BUS-nyhederne. Netmagasinet. Premierenummer! Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen. Endelig kommer Danmark med 1 BUS-nyhederne Netmagasinet Onsdag 24. april 2013 - Nummer 1-1. årgang - 1. udgave Velkommen til Danmarks første digitale månedsmagasin om busbranchen Premierenummer! Computeren giver løft til fynske

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 308 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål BJ

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 832 Offentligt TALEMANUSKRIPT. Side 1 af 5. Samrådsspørgsmål AG

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 832 Offentligt TALEMANUSKRIPT. Side 1 af 5. Samrådsspørgsmål AG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 832 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AG Side 1 af 5 Hvad kan ministeren oplyse i forhold til pressehistorier om, at Post Danmark

Læs mere

Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene?

Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene? Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene? Svensk forskningsprojekt Øget politikontrol Kontakt til og møder med politikere Direkte kontakt til Transportministeren Oplysning og debat via facebook Skandinavisk

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Side 1 af 7 Samrådsspørgsmål AF stillet efter ønske fra

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyre Morten Bang. 2. Gennemgang af referat fra den 2. februar 2013 3. Kl. 10.00. Indlæg v/ane Halsboe-Jørgensen

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014 [Det talte ord gælder] Kære DTL-medlemmer, vognmænd, delegerede, gæster, familie, venner... Igen - velkommen til DTL-generalforsamling 2014 her i Kolding. Som I ved er dette min sidste generalforsamling

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten.

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Seminar, CRT, Nexø 7. nov. 2013 Carl Henrik Marcussen Anders Hedetoft Anja Bach-Jensen Dagsorden 1. Talmæssig belysning v/chm (udviklingen i finanslovsbevillingen,

Læs mere