silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet"

Transkript

1 Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten af hvad man kunne snske sig til denne type arrangementer!! silts stl,t Eilc for folhet o$ ior lilfolhct. Af skippere var der fra starten tilmeldt ikke mindre end 8, men inden sejladsen skulle finde sted, var der kun et par stykker tilbage Men under alle omstrendigheder blev sejladsen afuiklet, og de deltagende havde en dejlig dag, hvor frokosten blev nydt i det gronne. og alle fik kigget sosystemet grundigt efter i sommene. Men lad mig som afslutning understrege, at hvis,, Vennerne,, i fremtiden skal sti for denne type arrangementer, si skal der vrere en bedre opbakning til disse, da vi ikke kan tillade os at holde hverken skippere som lrgger bid til, eller andre til nar p6 denne mide! I hvert fald mi de medlemmer som har udtrykt snske om at vi skal lave denne type affangementer, selv vere de fsrste til at deltage i disse!! Mange tak skal der lyde herfra, til de skippere som deltog, og som sorgede for at dagen blev en stor oplevelse for de deltagende venner. Medvenlig hilsen John I ii lndhold 2 Formanden har ordet. 3 Det sker. 4 Arets Miljopris. 4 AL motorsejler kapsejlads lordag den 6. maj. Fredelige Hederytmer. Sidste nyt fra bestyrelsen tt tl Regulativ for bidpladser. Hrrvrerk pi Sejsgrunden. Bestyrelsen informerer. Sommerens opskrift ll t2 t4 15 l5 16 Skatte og Naturdag. De vise ord! Mere politi pi soerne! Et godt rid. Frikadellens flugt over Himmelbjerget! Brev til Hj ej leselskabet Et eventyr Mad i "week-end'er" i august Fra medlem til medlem. Vennesejlads Side.: l6 Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang August 1995

2 Nr.:4, 3. grgang. Oplag.: 750 Udglvot I samrad mod SMK'S bbstyr Is6. Rsdlgerlng- (ansvh.).: lnger & Henrlk Tott Svarrer Ryttgrholtsvol 1 8, Svsjbak Sllkeborg Tlf.: 8684 s Bladudvalg.: Blchard Jonsen John Sorenssn lngaaskov Blrglt"Gltt6. Povlson Emll Sarenssn a Formand.: Bsnny B. Borko l(asssrer.: Lelf G. Thogsrson Nastformnd.: Knud Jsns n 8e Sekretar.: lreertoftsvarrer Ovrlg m dlemmsr Karl Bramssn Allan Jons n ,144 Arne Sommor Klubhusel.: BonnyB. Bork Kantlnsudvalg.: Allan Jensen A Arnesommer Ing rtoftsvarrsr E Broudvalg.: K4ud J6non Allan Jens n 8680,1444 Hlmmelblsrggrund n.: LelfG.Thogersen Karl Bramson SeJs grundon.: Jons Hansen Allan Jensen Afrlggerfest.: lnga Askov Knud J6ns6n Klubaftner.: lgrlbrams n Brugsradst.: CarlMalgaard Radloudvalg.: B nny Borke SMK vennsr.: lreortoftsvarrsr vlgtlgs 16lsfonnr.: lgntlnen Menttolefon Opsyn Indelukkst Vojrudslgt n 153 Lyngby Radlo 133 SllkBborg Polltl 3900 SMK- Nvt Ucil(ommer Oeadlln Nr.5-95 m6dlookt Nr.6-95ultlmonov Formanden har ordet. Nu er der vel mange som har en,,godt brugt" sommerferie til salg - for det gode vejr kom, og vi fik en god sommer med sol og varme. Lad os hibe at det fortsretter et stykke tid endnu. Forh6bentlig ligger der mange gode ture foran os endnu. Der bliver igen i ir Tur De Gudeni, og vi er igen blevet opfordret til at give en hind med. Jeg ved godt at belonningen ikke er stor, men da det er sikkerheden der galder, si meld dig som dommerbid. Det er ikke som snakken der gflr, en fast klike der deltager som dommerbide - det bliver det hvis ikke nogen melder sig. Datoen for Tur De Gudeni er lordag den 8. september. Tilmelding skal ske inden den 21. august pe telefon , eller i sssystemet. Der skal bruges I I bide. Under min sommerferie hsrte jeg at El pi Himmelbjerggrunden er gravet ned og alt er i den sksnneste orden. Det er dejligt, og der skal lyde en stor tak til jer SMK medlemmer som har lavet et stort stykke arbejde der, sflvel med nedgravning som pi den store oprydningsdag. Navnes skal ogsi Falck-dagen/Markedsdagen den 20. maj, de som kom for enten at ffi efterset deres slukkere eller for at se udstillingen af bide og alle de andre sevardigheder som var p[ pladsen. Der var mange der sagde at det var en god ide, og vi vil forssge at lave noget lignede naste ilr. Der skal lyde en stor tak til de som havde boder denne dag. Ilenny I]. Ilorke Formund Side.: 2 Nr.4,3. irgang August SMK - Ny1 Det sker. Den august Country Festival Den 19. august kl Frikadellekonkurance, Himmelbjerggrunden Den 07. september kl Navigationsundervisning,orientering - tilmeldin, klubhuset. Den 30. september kl Motorsejler kapsejlads, Akrogen. Den 07. oktober kl Arbejdsdag. Den 08. oktober kl Standerstrygning Den 14. oktober kl Afriggerfest Silkehory fobbaaiikitub I{lub}rusets Abningstider Fra 1. september Mandag 8.00 I 8.00ffuvtt{uounmeni Tirsdag - sondag L 00 f-n FT ff.! r{okkenet abner kl. Lz.oo U frd J *IHHE'"Ta "'"? 9? "" SMK - Nyt Nr.4,3. argang, August 1995.

3 Arets Miljopris. Pi Falck og Markedsdagen i maj, Falck & Markedsdagen blev jo en skulle slsret lsftes for hvem bragende succes. Rigtig mange var SMK's medlemmer fandt mest modt op med ildslukkere til kontrol, og det viste sig at vare nod- miljo-bevidst. Arbejdernes Landsbank har jo som bekendt vendig. 25o/o af demblev kasseret. stiftet en pris som uddeles en gang Dette viser vigtigheden i en sidan om frret. Valget faldt, ikke uventet, p[ Alfred,,Skrald". somt at skulle anvende sin sluk- kontrol - det ville ikke vere mor- Alfred og Else gsr en enorm indsats ved indsamling af affalds- var herpi ker, og konstatere der ingen tryk sekkene rundt i sosystemet. Affaldssekke som vi firlder ud over alle granser. AL motorsejler kapsejlads lordag aa' oen o. mal. Side.: 4 ladserne var der prremieoverrakkelse pi Himmelbjerggrunden. Naste ir vil vi forsoge at arrangere forflrssejladsen en uge eller 14 dage senere. Da ikke alle har flet deres bide klar til fsrst i mai. Resultaterne for forirsseiladsen blev: LIvlzT,,Brisen II" Palle Christiansen LMzA,,Jogi" Johny Lauridsen Datoen for efterflrssejladsen er rendret fra den 30/09 til den 16/ 9. Starten er fra Akrogen kl. 10. Palle Christiansen. Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt Fredelige Hederytmer. Ja, sidan blev irets,,hederytmer" omtalt pi en hel side i Midtjyllands Avis den l0l7-95. Det var da gladeligt for arranggrerne at overskudskronerne klirrede, og si et 150 irs jubilreums-arrangement at se frem til. (hvor mange bide skal vi si have odelagt). Hvor var kontrollsrerne? - som i falge avisens udsagn ikke havde meget at se til.,,ikke hos bidfolket" det var et sorgeligt syn der msdte os da vi lagde ind ssndag formiddag, hveranden bid Si oprandt endelig iug"n, hvor os med,,pind" pi skulle ud og sejle kapsejlads. Vor nye sponsor, Arbejdernes Landsbank, havde leveret 3 stk. nye flottevandrepokaler. Desvrerre var Inger og Kaj fra banken ikke med, da vi havde en del forvirring om, hvorvidt vi skulle aflyse og finde en anden dato, og efter at have snakket med deltagerne, ville alle ud og sejle, da havde Inger og Kaj desvrerre lovet sig vak til anden side. Det blev en dejlig og,,lang dag" med ideelt sejlervejr - torvejr og god luft over Julss. Efter kapsejhavde haft ubudne gester, som havde efterladt knuste slflasker og skoddede cigaretter pi trepperne, so slet ikke at tale om flere bflde som havde vreret direkte milskive for slflasker der sivel som vinduerne var knust - det kalder vi ikke fredelige,,hede rytmer". 56 nu kan vi med rette frygte naste 6rs arrangement - for vi mi faktiske flygte med vore bide op til 3 dage og kan det vere rimeligt???, vi har jo dog ogsi betalt et pant belsb for vores bfldplads i Indelukket. Endnu engang har vi oplevet.en masse rygter Himmelbjerggrunden. Samtidig er der etabsvirre i luften salnmen med.alle gnavpanderne leret lamper p6 broeme, disse lamper tender - "en del afbestyrelsen vil indkalde til ekstraos slukker automatisk. ordiner generalforsamling". Dler har allerede veret klaser over at de lyser Begrundelse herfor skulle veere samarbejdsfor kraftigt om natten, mjn vi giver dem en problemer, nye regnskabsprincipper, bilagschance resten af sresonen, og vurderer det til revision m.v. ncste ir. l.: Der er ikke planer om at indkalde til eks- N6r vi er ved Himmelbjerggrunden; vi har traordinrere generalforsamling.. modtaget en klage over ai bade lagger til i Sti- 2.: Ja, som tidligere omtalt.sker der en omballevig jvf. regler for ferdsler pdl soeme er leegning af regnskabsopstillingen. ro1.1fve] dette ikkl tilladi der ma ikke forroles ve kantinen som for foreningen, med henblik pi eller ankes op i sivene. Mere Himmelbjergatgoredenmere overskueligformedlemmeme grunden vi har fiet et godt tilbud pi et El- - perer og bananer bliver adskilt. Ioilet, som vi h6ber at kunne etablere inden 3.: Ja,derharvaretforetagetenbilagsrevision, den nye seson. Fordelene er, ingen "Horm", som har vist nogle u.hensigtsmessige ingen tomning, ingen forurening, resultatet er afregningsmetoder. Disse bliver rettet op i ineriskuffe afden fineste muld, som skal tomme devarende regnskabsir, har et flertal i bestyca. hver tredie mined. SMK - Nlt Nr.4,3. irgang August 1995.

4 Regulativ for bed ladser. Vi har fra Silkeborg Kommune, Bsrne- og kulturforvaltningen, modtaget folgende: Procedure for grestebide : ved fortojning i indtil 6 timer pil grstepladser i indsejlingen ved Indelukket, ved havnen, ved Hjejlebroerne, ved Borgmesterhaven (Vandrehjemmet), ved Skovbakken og Skovriderbroen, skal der ikke betales gastegebyr. Ved fortojning ud over 6 timer skal der betales grstegebyr. Grestegebyr betales ved henvendelse til opsynsmanden i Indelukket. Der mi dog ikke ske fortojninger med overnatning i tidsrummet mellem kl og Ved bidpladser i &en ved Indelukket er der opsat skilte, som viser gr6nt, hvis pladsen er ledig. Pladsen mfl herefter anvendes til overnatning uden gastegebyr. Ved anvisning af gresteplads efter henvendelse til opsynsmanden i Indelukket, skal der betales et gebyr pi kr. 30. Sifremt biden fortojes pi en sidan plads uden opsynsmandens anvisning, vil der blive fremsendt opkravning fra Bsrne- og kulturforvaltningen. Hrervrerk pi Sej sgrunden. Som de fleste nok har erfaret via dagspressen, har vi haft en kedelig oplevelse p8 Sejs-grunden, hvor nogle unge mennesker havde knust flasker, og brrendt bil afved turelp af stole og en bank. Med politiets hjrlp blev de unge mennesker fundet, og der er nu ydet erstatning for sivel det sdelagte som for oprydningen. Efterfolgende har det dog vist sig at flere ting er adelagte. Vi m& endvidere opfordre alle til ikke at gi barfodet pfi pladsen, da der fortsat dukker glasskir op! Redaktionen. B e styrel sen informerer. Siden sidste nummer af SMK-Nyt, har der vrret aftroldt et bestyrelses-msde. De vasentligste punkter her var: -Mode med Carl Molgird, som har fremsat nogle sporgsmil til bestyrelsen, p6 baggrund af den seneste generalforsamling. Msdet resulterede i at der genetableres et lovudvalg, som skal gennemgs. - primart reglerne for afstemning og optrelling af stemmer. Endvidere er nedsat et regnskabsudvalg til gennemgang af SMK's regnskaber, med henblik pi opbygning af en ny kontoplan, si den bliver mere "gennemsigtig". Samme msde besluttede at SMK's regnskaber fremover skal udarbejdes af et privat firma som har givet et tilbud, der betyder en nettobesparelse p& ca kr. pr. ir, ligeledes skal SMK fra neste ir selv sti for kontingentopkravningen, da det har vist sig at v&re uhensigtmassigt at kare det via banken. Trrefreldningen pi Himmelbjerggrunden har givet et nettoprovenu pi kr kr. Endnu engang har vi mittet rette henvendelse til Hjejle-selskabet over deres "kvikke" fremfrerd pi soen, og mi si blot hibe at de tager vores henvendelse ad notam. Regulativer vedrsrende Indelukket; kommunen har ikke frerdigbehandlet disse, grundet sygdom og personalerokeringer - vi vil fluks informere nir der er noqet nyt. Broudvalget informerede om at en rrkke broer er blevet renoveret, broen ved Sawerket er helt udskiftet, og der er opsat grill ved flere broer. SA BRUG DEM - OG DET ER IKKE BROERNE VI MENER - MEN GRILLEN. Endnu engang har vi mittet konstatere at nogle sretter engangsgrill p[ broerne, med deraf opst6- ede brandte planker. Fremover vil alle der tages p[ fersk gerning blive gjort erstatningspligig. Ser I nogle somudsver dette harvrerk si noter bidens nummer, broens nr. dato og klokkeslet- og lad det gi videre til bestyrelsen. Husk det er os alle der ellers kommer til at betale via kontingentforhoj elser. Side.: 6 Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang, August Side.: 7

5 Til slut en lille pimindelse; den yderste plads, pfl bagbordsside, pi Sejsgrunden er forbeholdt b&de som skal tanke vand, og mi ikke benyttes til fortojning. Inger Toft Svaner Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KoB. SALG Sommerens opskrift. Tzazrki. En lekker grask specialitet, som kan serveres som tilbehsr til grillmad, eller somgrakernegsr - som forret med flutes. I breger flode youghurt 4 fed hvidlog I agurk salt & peber Youghurt afuandes ca. 3 timer (kaffefilter) hvidlogene knuses og blandes i agurken rives, og vandet vrides ud det hele blandes sammen og smages til med krydderier Det bedste resultat opnies hvis den trekker nogle timer. ITS. Silhcbory TOBBAADKIJUB I ) Skatte og Naturdag. SMK's skatte ognaturdag var i 6r lagt i handerne pi Tommy og Elna Brek. I det gode vejr var der msdt 23 medlemmer, fordelt pi 7 hold. Men der var plads til mange flere. Tommy havde valgt en rute hvor man ikke normalt kommer. Ruten havde samme langde som en tur rundt om Sl6enss. Der skulle indsamles gule bflnd, samt grettes et tra's omkreds. Herefter var der forskellige aktiviteter sisom; skilab, vr.gllaft, kuglestod m.m. Et virkeligt stort stykke arbejde var der gjort - blot synd at ikke flere sluttede op om arrangementet. 6 PENGA'N Yrc'fi'IIG P.Y. Danmarkl Maritim Farve & Lak Norrevenget Silkeborg Telefon Telefax De 7 deltagende hold var: Jens & Grete, 109 point Preben & Ase, 108 point Lars & Inga, 119 point Egon & Ellen, 99 point Poul Slut, 42point Herluf Christensen, 98 point Erik & Lissy, 118 point Og en stor tak til vore sponsoreruden disse var det ikke muligt at afholde et sidan arrangement: Kvickly Sotorvet, Super Kram, Shell Ostergade, Dansk Papirvare, Dansk Farvefoto, Grejbiksen, Fiskedillen, BR Legetoj, HB legetaj, Sejs Marinecenter, Aqua Centret, Arbejdernes Landsbank, Albani Depot Silkeborg. RI. De vise ord! Den, som kun tar spog for spog og alvor kun alvorligt, han og hun har fattet begge dele lige dirligt. Side.: 8 Nr.4,3. irgang August 1995 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang August 1995

6 Mere politi pi soerne I Sidan har det lydt fra mange medlemmer i den herlige sommer. Sjalden har vi haft si store problemer med de hurtiggiende bide som i [r. Det er ikke sprendende kl. 02 at opleve flere store bide komme igennem Borreso, uden lys, med langt over 10 knob. Derfor er det praefuldt at opleve en henvendelse straks medfsrte at politiet tog pi ssen i den forgangne uge, og resultatet udeblev heller ikke. Nogle blev taget p5 fersk gerning og andre har det haft en praventiv virkning p6. Fangsten var primert iblandt smibidene, s& nu hflber vi pfl at politiet ogsi vil kontrollere " de store fisk " med fuglenavne, si de ogsi gir i nettet. Redaktionen. *suzrrkl Hempets produkter I-I}]HRRTEF <-'goutboards Et godt r6d. Netop nu er vi i lystfiskerens bedste m6ned og mange af os vil selvfolgelig ud med "K&ppen" og nyde disse fredfyldte timer. Hvis aborrerne virkelig er "i hugget" og stegepanden er for lille til dagens fangst, kan du fint opbevare fisken i fryseren, nir de er rengjorte og fileterede nedfryses de i vand tilsat en ascorbinsyretablet p. 0,5 L vand. Fisken vil v&re som nyfanget selv efter lrengere tid i fryseren. Prsv det. Einar Sogaard, Voel. PS: For wrrgt er der en vidunderlig sammenligning med en god stegt fisk og en kvinde:,,man legger benene til side og nyder resten"! ffi 1:Til3;',li"n';'" SejsMarinecenter l/.l.l.l'l^l.^^l' Julsovel 33, Se1s, 8600 Silkeborg. tlf Frikadellens flugt over Himmel- 1 ' tl DJ erger Hvad er frikadellekonkurrencen for en aktivitet, har mange spurgt om. Det skal hermed forsoges forklaret. Alle mandige/mandlige; skippere, bildfsrer, priotetsbestyrer, med blot lidt respekt for sig - eller mangel pfl respekt for rsdstramper - msder op pi Himmelbjerggrunden lordag den 19. august H. 17, medbringende, udover familien, ll2 kg. fars til frikadeller og hvad hver isrer mener en god pande frikadeller skal besti af. Hver deltager laver nu hans bedste bud pi dellerne, pi sit medbragte stege grej. Det er tilladt at lave det oppe pi pladsen for de som ikke har kogegrej i biden. Eneste regel er, at man ikke mi fi hjalp af andre og at farsen skal fremvises fsr man gir igang. (ikke noget med at lade vor mor rsre den). Der nedsettes en dommerkomite, som smager sig frem til den bedste delle. Der er masser af gode pramier. Fra pilidelig kilde oplyses det at alle metaller er reprresenteret. Medens alt dette stir p6; er der hyggeligt samv&r for familien inde pi land. Vi slutter med falles-spisning fra de medbragte madkurve, inkl. dellerne. Er du ny i klubben, eller har du bare lyst til at msde de andre medlemmer, er dette arrangement bare stedet og tidspunktet hvor det sker. Der er god basis for at afslutte ved lejrbilet, hvor der normalt er en eller anden der tilfaldigvis har en mundharmonika i lommen, en anden har en harmonika i biden. Medvenlig hilsen Atangorerne Fi altid et tilbud fra KONGSHEDENS WS TLF BtLjrLF Side.:10 Nr. 4,3. irgang August SMK - Nlt Nr.4,3. lrgang August 1995.

7 Silkeiorg I[OTOBB.o'AIDE'LUB I{iejlen ApS Havnen, Sejwej 8600 Silkeborg 14. juni 1995 Som ejer af en motorbid, eller motorsejler, kan du blive medlem af Silkeborg Motorbidklub. Klubben blev grundlagt i 1909, og er seledes Danmarks reldste motorbadsklub. Som medlem af denne traditionsrige klub, vil du kunne blive en del af det store frellesskab, som har det til felles, at de holder af livet pi soen, og at de betragter naturen som det felles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligt til at beskytte I Derfor vil du som medlem have bide fordele og pligter l! X'ordelener der flest af : Vedr. Non-stop sejlads. Vi skal her pt vegne af temrnelig mange medlemmer af Silkeborg Motorbtdklub, henlede Jeres opmerksomhed pl at ogsl ovennevnte sejlads er underlagt de generelle bestemmelser for hastighedsbegrrensning pt Silkeborg Soerne. Det er ikke blot til stor gene for dyr og planteliv p& soerne, men ogsl for de ovrige btde som ferdes pt vandet og ligger ved broerne, nlr isar Non-Stop blden trekker eu kolvandsbolge med sig, grundet alt for stor hastighed. Det kan ikke vere rimeligt at andre skal flygte i skrek og redsel nir tur-btdene viser sig. Kunne I ikke opfordre skibsforeren til at kaste et blik ud agter, ner han har passeret en btd. Blot een gang, og han vil forhtbenflig aldrig mere sejle st uanstandigt. Mon ikke ogst byens og selskabets gester vil srette stor pris pt en stille og rolig sejlads - de kober ikke en billet for hurtigst muligt at komme tilbage igen, men for at nyde vor smukke natur. Hvem ntr at se en isfugl ved en hastighed pa "for mange knob". I htbet om forsttelse for problemet - inden en bid kentrer i Hjejleselskabets kolvand l. Du vil vere en del af det sammenhold, som der er imellem klubbens ca. 600 medlemmer. 2. Du vil IE indflydelse p6, hvordan vores felles interesser bliver forvaltet. 3. Du vil attid kunne fe en hjelpende h6nd, hvis du er i en nsdsituation pa soen. 4. Som medlem, er du dakket af klubbens kollektive ansvars-forsiking hos Ttyg Forsikring. 5. Du kan anvende klubbens faciliteter pi bade Sejsgrunden, og pa Himmelbjerggrunden, og i klubhuset i Indelukket, forefindes der bade-, og toiletfaciliteter. 6. Du kan desuden anvende nesten alle klubbemes broer i hele sosystemet, fordi Silkeborg Motorbfldklub er medlem af et brofallesskab, sammen med alle de ovrige klubber i sosystemet. 7. Du kan blive medlem af Silkeborg Motorbidklub's radioliste. 8. Du og din familie kan deltage i klubbens festlige anangementer: Fastelavnsfest - julefest for bornene - pigefest - forskellige konkurrencer - udflugter - klubaftener - o.s. v. 9. Du kan lade kantine-bestyreren arrangere dine familiefester. Som du kan se af ovenstfiende, si er der mange fordele ved af vere medlem af Silkeborg Motorbidklub. Men derogsi nogle nligter: l. Du skal som medlem hjelpe med til, at veme om naturen og klubbens ejendom. 2. Du skal altid vrere hensynsfuld overfor andre sejlende. Til medlemmerne.: Gem denne side i bfrden, si du har den hvis du kommer i snak med andre seilere der endnu ikke har fiet "stander"! Med venlig hilsen Bestyrelsen. PS.. Indmeldelsesblanketter i klubhuset i Indelukket Side.:12 Nr.4,3. argang August 1995 SMK - Nyt SMK - N)'t Nr.4,3. &rgang August 1995 Side.: 13

8 Alle eventyr starter med "Der var engadg", det samme kan et mareridt gore. Der var engang en h6nseg8rd, hvor alle honsene var glade og tl-ives. De havde nemlig et dejligt miljo, fik masser af dejligt foder og inspiration - de lagde deres guldag i redekasserne og alt lndede fred og idyl. En dag sad nogle af de eldre hons og snaktede pl pinden, om det nye hold der netop var rykket ind i honsegflrden. Det var da noele underlige storrelser, slet ikke som de gamle - de lagde op til 2 eg om dagen, gik forst pi pinden kj ja selv den gamle hane havde de ingen respekt for. Jamen hvad kunne det dog iktrie udvikle sig til' De gamle lagde hovederne i blod. Hvad nu lvis man lagde aeg ude under tidslerne i glrden - derville ingen se efter dem for de ''ar ubrugelige - maske kunne det ffl farmeren til at overveje det sunde i at indlemme sidan nogle "kyllinger" i denne dejlige honsegflrd, hvor man altid vidste hvad morgendagen ville bringe og hvor aeggene altid havde varet friske? ( han matte tro det var de nye der ikke kunne finde ud af hvor aeggede skulle legges) Som sagt sfl gjort. Blot skete der det at de r6dne eg blev fordelt i bakkerne med de sunde eg - og snart var de spredt for alle vinde. Resultatet var at ingen mere turde bruge af honseglrdens eg, der var ikke mere rld til lidt ekstra korn til de gamle, alle hakkede pa alle, alt imens stanken bredte sig langt uden for honsegflrdens hegn. De nye kyllinger troede at sidan skulle det vere, og snart hakkede de med - der kom ikke mere nye kyllinger til, de kunne merke stanken pi Iang afstand og fandt skyndsomt en anden honsefarm. Mad i "weekend'er" i august 11. T2, 13. Bsf bernaise Country gryde Gl.dags oksesteg 45,- 40,- 45,- 18. Vildsvinmarineret svinekam 45,- 19. Supprise 45,- 20. Sprangt svinekam m/gemyse 45,- 25. Hjertegryde 35,- 26. Vildsvinemarineret svinekam 45,- 27. Flaskesteg m/rodkil og surt 4 I{lubhusets Abningstider Fra medlem til medlem. Billigt: I\IYT & BRUGT Udstyr, antenner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talkie - si kontakt "SMK04" Leif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Efterlysning.: Gl. ting og sager fra SMK's historie soges. Historieskriver Gitte Povlsen, tlf Fra I oktober Mandag L ffi*o* Tirsdag - sondq Side.: l4 Nr. 4,3. argang August SMK - Nyt (\p ct t r{ojrkenet abner kr. r2.oo rrf L.1JJ SMK - Nyt *ihhe'"til?.'?? "" Nr.4,3. lrgang, August 1995 Side.: 15

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer)

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer) EJERFORENINGEN ARNBJERG ALLE Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius Deltagere: Marius, Kent, Anni og Tina (refbrent) 1. OTfS (Etevatorer) Bestyrelsen har sagt ja til tilbud fra OTIS,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Onsdag, d. 18. december 1996. t 26/LL ved Tom. : Er1ing. : Carl. Se bilag. : Generalforsamling

Onsdag, d. 18. december 1996. t 26/LL ved Tom. : Er1ing. : Carl. Se bilag. : Generalforsamling Fomanclr Preloen Ll-.LJ rottr AGe75363 Forsangerr Pe=.er A. chrl-stensen 45961-3: 3 Kaasererr L6l-f Daf-l-roff A6961003 Se]

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Eifc fru folhet o$ for liifolftet.

Eifc fru folhet o$ for liifolftet. Postbesorget blad s7ot6, (824s Ancl. SMK's Venner. SMK's Venner er en stotteforening for Silkeborg motorbidsklub.,,rr'l rlli,'ri'.r Det drejer sig om mcnncskcr nrcd vidt forskellige baggrundc og interesser,

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre 1 Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre Pilefestival Sjælland er normalt en festival for Pileforeningens medlemmer. Her samles vi om at holde en festival,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015

Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015 Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015 1/ Deltagere: Gabriele, Palle Mie, Niels, Lars, Ingolf. 2/ Post/mail: Der er kommet en års-kalender, fra Tursejlerne. 3/ Meddelelser: Gabriele Gabriele har været

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

MØLLEPOSTEN. GENERAL- FORSAMLING mandag 18/3 kl. 19:00. HUSK at møde frem... Februar 2013 * Møllepost nr. 34

MØLLEPOSTEN. GENERAL- FORSAMLING mandag 18/3 kl. 19:00. HUSK at møde frem... Februar 2013 * Møllepost nr. 34 MØLLEPOSTEN GENERAL- FORSAMLING mandag 18/3 kl. 19:00 HUSK at møde frem... Februar 2013 * Møllepost nr. 34 JULEOPTOG I SAKSKØBING Søndag den 16. december var der juleoptog i Sakskøbing. Majbølle Mølle

Læs mere

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5 Postbesgrget blad s7016, (824sAnC). Det Sker Fredag den 28. februar kl. 19.30 I klubhuset. En aften nred P.Y. - JOTUN, Tips og ideer til vedligeholdelse af b6den. Sidste gang P.Y. - JOTUN inviterede til

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

Hundige Hyggekapsejladser 2014

Hundige Hyggekapsejladser 2014 Hundige Hyggekapsejladser er et afslappet arrangement, der er åbent for alle sejlbåde med hjemsted i Hundige Havn. Revideret d. 27/4 14 Det koster ikke noget at deltage (undtaget distancesejladserne) og

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

125 kg Stør hos Lystfiskergården.

125 kg Stør hos Lystfiskergården. 125 kg Stør hos Lystfiskergården. Det hele startede som det plejer at gøre. En aftale med min gode kammerat og fiskemakker, Henrik. Vi snakkede om, hvor turen skulle gå hen denne gang. Nu hvor vi har været

Læs mere

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing OPSKRIFT TIL TO Skrevet af Adrian Kirk Ejsing INT. SCENE 1 S LEJLIGHED - MONTAGE - DAG -Der hænger et ur på en væg, idet klokken bliver præcis 18:00, går en alarm af. En ung mand, Zachariah (21) glider

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg I sidste halvdel af 1960erne opstod et stærkt ønske hos børnene om også at komme med ud at sejle, især hos de to ældste på 5 og

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014 FjörðurNyt Juni 2014 Deltagere til klubaften på Skive Trav Hvor skal I hen? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark.

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Opel GT Klub Danmark Generalforsamling Albertslund 18. august 2013 Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Denne beretning er noget specielt for mig, da det er min sidste, ja jeg ved

Læs mere

Bolgebetvingere Udfordringen

Bolgebetvingere Udfordringen Årstid: Forår og sommer Lokation: En stor sø Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag Bolgebetvingere Udfordringen Formål Dette mærke har som formål, at pigerne skal få et praktisk kendskab

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Deller fra Vinter suppe Hakkebøf med Dampet Orangemarineret ovnen med med super søde sure løg sejfilet med

Læs mere

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev.

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev. i {l^\l Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET Sag 642/7-136 MKI/MKI Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev Klageemne: Nrcvnets sagkyndige: Kgb af ring

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere