silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet"

Transkript

1 Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten af hvad man kunne snske sig til denne type arrangementer!! silts stl,t Eilc for folhet o$ ior lilfolhct. Af skippere var der fra starten tilmeldt ikke mindre end 8, men inden sejladsen skulle finde sted, var der kun et par stykker tilbage Men under alle omstrendigheder blev sejladsen afuiklet, og de deltagende havde en dejlig dag, hvor frokosten blev nydt i det gronne. og alle fik kigget sosystemet grundigt efter i sommene. Men lad mig som afslutning understrege, at hvis,, Vennerne,, i fremtiden skal sti for denne type arrangementer, si skal der vrere en bedre opbakning til disse, da vi ikke kan tillade os at holde hverken skippere som lrgger bid til, eller andre til nar p6 denne mide! I hvert fald mi de medlemmer som har udtrykt snske om at vi skal lave denne type affangementer, selv vere de fsrste til at deltage i disse!! Mange tak skal der lyde herfra, til de skippere som deltog, og som sorgede for at dagen blev en stor oplevelse for de deltagende venner. Medvenlig hilsen John I ii lndhold 2 Formanden har ordet. 3 Det sker. 4 Arets Miljopris. 4 AL motorsejler kapsejlads lordag den 6. maj. Fredelige Hederytmer. Sidste nyt fra bestyrelsen tt tl Regulativ for bidpladser. Hrrvrerk pi Sejsgrunden. Bestyrelsen informerer. Sommerens opskrift ll t2 t4 15 l5 16 Skatte og Naturdag. De vise ord! Mere politi pi soerne! Et godt rid. Frikadellens flugt over Himmelbjerget! Brev til Hj ej leselskabet Et eventyr Mad i "week-end'er" i august Fra medlem til medlem. Vennesejlads Side.: l6 Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang August 1995

2 Nr.:4, 3. grgang. Oplag.: 750 Udglvot I samrad mod SMK'S bbstyr Is6. Rsdlgerlng- (ansvh.).: lnger & Henrlk Tott Svarrer Ryttgrholtsvol 1 8, Svsjbak Sllkeborg Tlf.: 8684 s Bladudvalg.: Blchard Jonsen John Sorenssn lngaaskov Blrglt"Gltt6. Povlson Emll Sarenssn a Formand.: Bsnny B. Borko l(asssrer.: Lelf G. Thogsrson Nastformnd.: Knud Jsns n 8e Sekretar.: lreertoftsvarrer Ovrlg m dlemmsr Karl Bramssn Allan Jons n ,144 Arne Sommor Klubhusel.: BonnyB. Bork Kantlnsudvalg.: Allan Jensen A Arnesommer Ing rtoftsvarrsr E Broudvalg.: K4ud J6non Allan Jens n 8680,1444 Hlmmelblsrggrund n.: LelfG.Thogersen Karl Bramson SeJs grundon.: Jons Hansen Allan Jensen Afrlggerfest.: lnga Askov Knud J6ns6n Klubaftner.: lgrlbrams n Brugsradst.: CarlMalgaard Radloudvalg.: B nny Borke SMK vennsr.: lreortoftsvarrsr vlgtlgs 16lsfonnr.: lgntlnen Menttolefon Opsyn Indelukkst Vojrudslgt n 153 Lyngby Radlo 133 SllkBborg Polltl 3900 SMK- Nvt Ucil(ommer Oeadlln Nr.5-95 m6dlookt Nr.6-95ultlmonov Formanden har ordet. Nu er der vel mange som har en,,godt brugt" sommerferie til salg - for det gode vejr kom, og vi fik en god sommer med sol og varme. Lad os hibe at det fortsretter et stykke tid endnu. Forh6bentlig ligger der mange gode ture foran os endnu. Der bliver igen i ir Tur De Gudeni, og vi er igen blevet opfordret til at give en hind med. Jeg ved godt at belonningen ikke er stor, men da det er sikkerheden der galder, si meld dig som dommerbid. Det er ikke som snakken der gflr, en fast klike der deltager som dommerbide - det bliver det hvis ikke nogen melder sig. Datoen for Tur De Gudeni er lordag den 8. september. Tilmelding skal ske inden den 21. august pe telefon , eller i sssystemet. Der skal bruges I I bide. Under min sommerferie hsrte jeg at El pi Himmelbjerggrunden er gravet ned og alt er i den sksnneste orden. Det er dejligt, og der skal lyde en stor tak til jer SMK medlemmer som har lavet et stort stykke arbejde der, sflvel med nedgravning som pi den store oprydningsdag. Navnes skal ogsi Falck-dagen/Markedsdagen den 20. maj, de som kom for enten at ffi efterset deres slukkere eller for at se udstillingen af bide og alle de andre sevardigheder som var p[ pladsen. Der var mange der sagde at det var en god ide, og vi vil forssge at lave noget lignede naste ilr. Der skal lyde en stor tak til de som havde boder denne dag. Ilenny I]. Ilorke Formund Side.: 2 Nr.4,3. irgang August SMK - Ny1 Det sker. Den august Country Festival Den 19. august kl Frikadellekonkurance, Himmelbjerggrunden Den 07. september kl Navigationsundervisning,orientering - tilmeldin, klubhuset. Den 30. september kl Motorsejler kapsejlads, Akrogen. Den 07. oktober kl Arbejdsdag. Den 08. oktober kl Standerstrygning Den 14. oktober kl Afriggerfest Silkehory fobbaaiikitub I{lub}rusets Abningstider Fra 1. september Mandag 8.00 I 8.00ffuvtt{uounmeni Tirsdag - sondag L 00 f-n FT ff.! r{okkenet abner kl. Lz.oo U frd J *IHHE'"Ta "'"? 9? "" SMK - Nyt Nr.4,3. argang, August 1995.

3 Arets Miljopris. Pi Falck og Markedsdagen i maj, Falck & Markedsdagen blev jo en skulle slsret lsftes for hvem bragende succes. Rigtig mange var SMK's medlemmer fandt mest modt op med ildslukkere til kontrol, og det viste sig at vare nod- miljo-bevidst. Arbejdernes Landsbank har jo som bekendt vendig. 25o/o af demblev kasseret. stiftet en pris som uddeles en gang Dette viser vigtigheden i en sidan om frret. Valget faldt, ikke uventet, p[ Alfred,,Skrald". somt at skulle anvende sin sluk- kontrol - det ville ikke vere mor- Alfred og Else gsr en enorm indsats ved indsamling af affalds- var herpi ker, og konstatere der ingen tryk sekkene rundt i sosystemet. Affaldssekke som vi firlder ud over alle granser. AL motorsejler kapsejlads lordag aa' oen o. mal. Side.: 4 ladserne var der prremieoverrakkelse pi Himmelbjerggrunden. Naste ir vil vi forsoge at arrangere forflrssejladsen en uge eller 14 dage senere. Da ikke alle har flet deres bide klar til fsrst i mai. Resultaterne for forirsseiladsen blev: LIvlzT,,Brisen II" Palle Christiansen LMzA,,Jogi" Johny Lauridsen Datoen for efterflrssejladsen er rendret fra den 30/09 til den 16/ 9. Starten er fra Akrogen kl. 10. Palle Christiansen. Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt Fredelige Hederytmer. Ja, sidan blev irets,,hederytmer" omtalt pi en hel side i Midtjyllands Avis den l0l7-95. Det var da gladeligt for arranggrerne at overskudskronerne klirrede, og si et 150 irs jubilreums-arrangement at se frem til. (hvor mange bide skal vi si have odelagt). Hvor var kontrollsrerne? - som i falge avisens udsagn ikke havde meget at se til.,,ikke hos bidfolket" det var et sorgeligt syn der msdte os da vi lagde ind ssndag formiddag, hveranden bid Si oprandt endelig iug"n, hvor os med,,pind" pi skulle ud og sejle kapsejlads. Vor nye sponsor, Arbejdernes Landsbank, havde leveret 3 stk. nye flottevandrepokaler. Desvrerre var Inger og Kaj fra banken ikke med, da vi havde en del forvirring om, hvorvidt vi skulle aflyse og finde en anden dato, og efter at have snakket med deltagerne, ville alle ud og sejle, da havde Inger og Kaj desvrerre lovet sig vak til anden side. Det blev en dejlig og,,lang dag" med ideelt sejlervejr - torvejr og god luft over Julss. Efter kapsejhavde haft ubudne gester, som havde efterladt knuste slflasker og skoddede cigaretter pi trepperne, so slet ikke at tale om flere bflde som havde vreret direkte milskive for slflasker der sivel som vinduerne var knust - det kalder vi ikke fredelige,,hede rytmer". 56 nu kan vi med rette frygte naste 6rs arrangement - for vi mi faktiske flygte med vore bide op til 3 dage og kan det vere rimeligt???, vi har jo dog ogsi betalt et pant belsb for vores bfldplads i Indelukket. Endnu engang har vi oplevet.en masse rygter Himmelbjerggrunden. Samtidig er der etabsvirre i luften salnmen med.alle gnavpanderne leret lamper p6 broeme, disse lamper tender - "en del afbestyrelsen vil indkalde til ekstraos slukker automatisk. ordiner generalforsamling". Dler har allerede veret klaser over at de lyser Begrundelse herfor skulle veere samarbejdsfor kraftigt om natten, mjn vi giver dem en problemer, nye regnskabsprincipper, bilagschance resten af sresonen, og vurderer det til revision m.v. ncste ir. l.: Der er ikke planer om at indkalde til eks- N6r vi er ved Himmelbjerggrunden; vi har traordinrere generalforsamling.. modtaget en klage over ai bade lagger til i Sti- 2.: Ja, som tidligere omtalt.sker der en omballevig jvf. regler for ferdsler pdl soeme er leegning af regnskabsopstillingen. ro1.1fve] dette ikkl tilladi der ma ikke forroles ve kantinen som for foreningen, med henblik pi eller ankes op i sivene. Mere Himmelbjergatgoredenmere overskueligformedlemmeme grunden vi har fiet et godt tilbud pi et El- - perer og bananer bliver adskilt. Ioilet, som vi h6ber at kunne etablere inden 3.: Ja,derharvaretforetagetenbilagsrevision, den nye seson. Fordelene er, ingen "Horm", som har vist nogle u.hensigtsmessige ingen tomning, ingen forurening, resultatet er afregningsmetoder. Disse bliver rettet op i ineriskuffe afden fineste muld, som skal tomme devarende regnskabsir, har et flertal i bestyca. hver tredie mined. SMK - Nlt Nr.4,3. irgang August 1995.

4 Regulativ for bed ladser. Vi har fra Silkeborg Kommune, Bsrne- og kulturforvaltningen, modtaget folgende: Procedure for grestebide : ved fortojning i indtil 6 timer pil grstepladser i indsejlingen ved Indelukket, ved havnen, ved Hjejlebroerne, ved Borgmesterhaven (Vandrehjemmet), ved Skovbakken og Skovriderbroen, skal der ikke betales gastegebyr. Ved fortojning ud over 6 timer skal der betales grstegebyr. Grestegebyr betales ved henvendelse til opsynsmanden i Indelukket. Der mi dog ikke ske fortojninger med overnatning i tidsrummet mellem kl og Ved bidpladser i &en ved Indelukket er der opsat skilte, som viser gr6nt, hvis pladsen er ledig. Pladsen mfl herefter anvendes til overnatning uden gastegebyr. Ved anvisning af gresteplads efter henvendelse til opsynsmanden i Indelukket, skal der betales et gebyr pi kr. 30. Sifremt biden fortojes pi en sidan plads uden opsynsmandens anvisning, vil der blive fremsendt opkravning fra Bsrne- og kulturforvaltningen. Hrervrerk pi Sej sgrunden. Som de fleste nok har erfaret via dagspressen, har vi haft en kedelig oplevelse p8 Sejs-grunden, hvor nogle unge mennesker havde knust flasker, og brrendt bil afved turelp af stole og en bank. Med politiets hjrlp blev de unge mennesker fundet, og der er nu ydet erstatning for sivel det sdelagte som for oprydningen. Efterfolgende har det dog vist sig at flere ting er adelagte. Vi m& endvidere opfordre alle til ikke at gi barfodet pfi pladsen, da der fortsat dukker glasskir op! Redaktionen. B e styrel sen informerer. Siden sidste nummer af SMK-Nyt, har der vrret aftroldt et bestyrelses-msde. De vasentligste punkter her var: -Mode med Carl Molgird, som har fremsat nogle sporgsmil til bestyrelsen, p6 baggrund af den seneste generalforsamling. Msdet resulterede i at der genetableres et lovudvalg, som skal gennemgs. - primart reglerne for afstemning og optrelling af stemmer. Endvidere er nedsat et regnskabsudvalg til gennemgang af SMK's regnskaber, med henblik pi opbygning af en ny kontoplan, si den bliver mere "gennemsigtig". Samme msde besluttede at SMK's regnskaber fremover skal udarbejdes af et privat firma som har givet et tilbud, der betyder en nettobesparelse p& ca kr. pr. ir, ligeledes skal SMK fra neste ir selv sti for kontingentopkravningen, da det har vist sig at v&re uhensigtmassigt at kare det via banken. Trrefreldningen pi Himmelbjerggrunden har givet et nettoprovenu pi kr kr. Endnu engang har vi mittet rette henvendelse til Hjejle-selskabet over deres "kvikke" fremfrerd pi soen, og mi si blot hibe at de tager vores henvendelse ad notam. Regulativer vedrsrende Indelukket; kommunen har ikke frerdigbehandlet disse, grundet sygdom og personalerokeringer - vi vil fluks informere nir der er noqet nyt. Broudvalget informerede om at en rrkke broer er blevet renoveret, broen ved Sawerket er helt udskiftet, og der er opsat grill ved flere broer. SA BRUG DEM - OG DET ER IKKE BROERNE VI MENER - MEN GRILLEN. Endnu engang har vi mittet konstatere at nogle sretter engangsgrill p[ broerne, med deraf opst6- ede brandte planker. Fremover vil alle der tages p[ fersk gerning blive gjort erstatningspligig. Ser I nogle somudsver dette harvrerk si noter bidens nummer, broens nr. dato og klokkeslet- og lad det gi videre til bestyrelsen. Husk det er os alle der ellers kommer til at betale via kontingentforhoj elser. Side.: 6 Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang, August Side.: 7

5 Til slut en lille pimindelse; den yderste plads, pfl bagbordsside, pi Sejsgrunden er forbeholdt b&de som skal tanke vand, og mi ikke benyttes til fortojning. Inger Toft Svaner Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KoB. SALG Sommerens opskrift. Tzazrki. En lekker grask specialitet, som kan serveres som tilbehsr til grillmad, eller somgrakernegsr - som forret med flutes. I breger flode youghurt 4 fed hvidlog I agurk salt & peber Youghurt afuandes ca. 3 timer (kaffefilter) hvidlogene knuses og blandes i agurken rives, og vandet vrides ud det hele blandes sammen og smages til med krydderier Det bedste resultat opnies hvis den trekker nogle timer. ITS. Silhcbory TOBBAADKIJUB I ) Skatte og Naturdag. SMK's skatte ognaturdag var i 6r lagt i handerne pi Tommy og Elna Brek. I det gode vejr var der msdt 23 medlemmer, fordelt pi 7 hold. Men der var plads til mange flere. Tommy havde valgt en rute hvor man ikke normalt kommer. Ruten havde samme langde som en tur rundt om Sl6enss. Der skulle indsamles gule bflnd, samt grettes et tra's omkreds. Herefter var der forskellige aktiviteter sisom; skilab, vr.gllaft, kuglestod m.m. Et virkeligt stort stykke arbejde var der gjort - blot synd at ikke flere sluttede op om arrangementet. 6 PENGA'N Yrc'fi'IIG P.Y. Danmarkl Maritim Farve & Lak Norrevenget Silkeborg Telefon Telefax De 7 deltagende hold var: Jens & Grete, 109 point Preben & Ase, 108 point Lars & Inga, 119 point Egon & Ellen, 99 point Poul Slut, 42point Herluf Christensen, 98 point Erik & Lissy, 118 point Og en stor tak til vore sponsoreruden disse var det ikke muligt at afholde et sidan arrangement: Kvickly Sotorvet, Super Kram, Shell Ostergade, Dansk Papirvare, Dansk Farvefoto, Grejbiksen, Fiskedillen, BR Legetoj, HB legetaj, Sejs Marinecenter, Aqua Centret, Arbejdernes Landsbank, Albani Depot Silkeborg. RI. De vise ord! Den, som kun tar spog for spog og alvor kun alvorligt, han og hun har fattet begge dele lige dirligt. Side.: 8 Nr.4,3. irgang August 1995 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang August 1995

6 Mere politi pi soerne I Sidan har det lydt fra mange medlemmer i den herlige sommer. Sjalden har vi haft si store problemer med de hurtiggiende bide som i [r. Det er ikke sprendende kl. 02 at opleve flere store bide komme igennem Borreso, uden lys, med langt over 10 knob. Derfor er det praefuldt at opleve en henvendelse straks medfsrte at politiet tog pi ssen i den forgangne uge, og resultatet udeblev heller ikke. Nogle blev taget p5 fersk gerning og andre har det haft en praventiv virkning p6. Fangsten var primert iblandt smibidene, s& nu hflber vi pfl at politiet ogsi vil kontrollere " de store fisk " med fuglenavne, si de ogsi gir i nettet. Redaktionen. *suzrrkl Hempets produkter I-I}]HRRTEF <-'goutboards Et godt r6d. Netop nu er vi i lystfiskerens bedste m6ned og mange af os vil selvfolgelig ud med "K&ppen" og nyde disse fredfyldte timer. Hvis aborrerne virkelig er "i hugget" og stegepanden er for lille til dagens fangst, kan du fint opbevare fisken i fryseren, nir de er rengjorte og fileterede nedfryses de i vand tilsat en ascorbinsyretablet p. 0,5 L vand. Fisken vil v&re som nyfanget selv efter lrengere tid i fryseren. Prsv det. Einar Sogaard, Voel. PS: For wrrgt er der en vidunderlig sammenligning med en god stegt fisk og en kvinde:,,man legger benene til side og nyder resten"! ffi 1:Til3;',li"n';'" SejsMarinecenter l/.l.l.l'l^l.^^l' Julsovel 33, Se1s, 8600 Silkeborg. tlf Frikadellens flugt over Himmel- 1 ' tl DJ erger Hvad er frikadellekonkurrencen for en aktivitet, har mange spurgt om. Det skal hermed forsoges forklaret. Alle mandige/mandlige; skippere, bildfsrer, priotetsbestyrer, med blot lidt respekt for sig - eller mangel pfl respekt for rsdstramper - msder op pi Himmelbjerggrunden lordag den 19. august H. 17, medbringende, udover familien, ll2 kg. fars til frikadeller og hvad hver isrer mener en god pande frikadeller skal besti af. Hver deltager laver nu hans bedste bud pi dellerne, pi sit medbragte stege grej. Det er tilladt at lave det oppe pi pladsen for de som ikke har kogegrej i biden. Eneste regel er, at man ikke mi fi hjalp af andre og at farsen skal fremvises fsr man gir igang. (ikke noget med at lade vor mor rsre den). Der nedsettes en dommerkomite, som smager sig frem til den bedste delle. Der er masser af gode pramier. Fra pilidelig kilde oplyses det at alle metaller er reprresenteret. Medens alt dette stir p6; er der hyggeligt samv&r for familien inde pi land. Vi slutter med falles-spisning fra de medbragte madkurve, inkl. dellerne. Er du ny i klubben, eller har du bare lyst til at msde de andre medlemmer, er dette arrangement bare stedet og tidspunktet hvor det sker. Der er god basis for at afslutte ved lejrbilet, hvor der normalt er en eller anden der tilfaldigvis har en mundharmonika i lommen, en anden har en harmonika i biden. Medvenlig hilsen Atangorerne Fi altid et tilbud fra KONGSHEDENS WS TLF BtLjrLF Side.:10 Nr. 4,3. irgang August SMK - Nlt Nr.4,3. lrgang August 1995.

7 Silkeiorg I[OTOBB.o'AIDE'LUB I{iejlen ApS Havnen, Sejwej 8600 Silkeborg 14. juni 1995 Som ejer af en motorbid, eller motorsejler, kan du blive medlem af Silkeborg Motorbidklub. Klubben blev grundlagt i 1909, og er seledes Danmarks reldste motorbadsklub. Som medlem af denne traditionsrige klub, vil du kunne blive en del af det store frellesskab, som har det til felles, at de holder af livet pi soen, og at de betragter naturen som det felles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligt til at beskytte I Derfor vil du som medlem have bide fordele og pligter l! X'ordelener der flest af : Vedr. Non-stop sejlads. Vi skal her pt vegne af temrnelig mange medlemmer af Silkeborg Motorbtdklub, henlede Jeres opmerksomhed pl at ogsl ovennevnte sejlads er underlagt de generelle bestemmelser for hastighedsbegrrensning pt Silkeborg Soerne. Det er ikke blot til stor gene for dyr og planteliv p& soerne, men ogsl for de ovrige btde som ferdes pt vandet og ligger ved broerne, nlr isar Non-Stop blden trekker eu kolvandsbolge med sig, grundet alt for stor hastighed. Det kan ikke vere rimeligt at andre skal flygte i skrek og redsel nir tur-btdene viser sig. Kunne I ikke opfordre skibsforeren til at kaste et blik ud agter, ner han har passeret en btd. Blot een gang, og han vil forhtbenflig aldrig mere sejle st uanstandigt. Mon ikke ogst byens og selskabets gester vil srette stor pris pt en stille og rolig sejlads - de kober ikke en billet for hurtigst muligt at komme tilbage igen, men for at nyde vor smukke natur. Hvem ntr at se en isfugl ved en hastighed pa "for mange knob". I htbet om forsttelse for problemet - inden en bid kentrer i Hjejleselskabets kolvand l. Du vil vere en del af det sammenhold, som der er imellem klubbens ca. 600 medlemmer. 2. Du vil IE indflydelse p6, hvordan vores felles interesser bliver forvaltet. 3. Du vil attid kunne fe en hjelpende h6nd, hvis du er i en nsdsituation pa soen. 4. Som medlem, er du dakket af klubbens kollektive ansvars-forsiking hos Ttyg Forsikring. 5. Du kan anvende klubbens faciliteter pi bade Sejsgrunden, og pa Himmelbjerggrunden, og i klubhuset i Indelukket, forefindes der bade-, og toiletfaciliteter. 6. Du kan desuden anvende nesten alle klubbemes broer i hele sosystemet, fordi Silkeborg Motorbfldklub er medlem af et brofallesskab, sammen med alle de ovrige klubber i sosystemet. 7. Du kan blive medlem af Silkeborg Motorbidklub's radioliste. 8. Du og din familie kan deltage i klubbens festlige anangementer: Fastelavnsfest - julefest for bornene - pigefest - forskellige konkurrencer - udflugter - klubaftener - o.s. v. 9. Du kan lade kantine-bestyreren arrangere dine familiefester. Som du kan se af ovenstfiende, si er der mange fordele ved af vere medlem af Silkeborg Motorbidklub. Men derogsi nogle nligter: l. Du skal som medlem hjelpe med til, at veme om naturen og klubbens ejendom. 2. Du skal altid vrere hensynsfuld overfor andre sejlende. Til medlemmerne.: Gem denne side i bfrden, si du har den hvis du kommer i snak med andre seilere der endnu ikke har fiet "stander"! Med venlig hilsen Bestyrelsen. PS.. Indmeldelsesblanketter i klubhuset i Indelukket Side.:12 Nr.4,3. argang August 1995 SMK - Nyt SMK - N)'t Nr.4,3. &rgang August 1995 Side.: 13

8 Alle eventyr starter med "Der var engadg", det samme kan et mareridt gore. Der var engang en h6nseg8rd, hvor alle honsene var glade og tl-ives. De havde nemlig et dejligt miljo, fik masser af dejligt foder og inspiration - de lagde deres guldag i redekasserne og alt lndede fred og idyl. En dag sad nogle af de eldre hons og snaktede pl pinden, om det nye hold der netop var rykket ind i honsegflrden. Det var da noele underlige storrelser, slet ikke som de gamle - de lagde op til 2 eg om dagen, gik forst pi pinden kj ja selv den gamle hane havde de ingen respekt for. Jamen hvad kunne det dog iktrie udvikle sig til' De gamle lagde hovederne i blod. Hvad nu lvis man lagde aeg ude under tidslerne i glrden - derville ingen se efter dem for de ''ar ubrugelige - maske kunne det ffl farmeren til at overveje det sunde i at indlemme sidan nogle "kyllinger" i denne dejlige honsegflrd, hvor man altid vidste hvad morgendagen ville bringe og hvor aeggene altid havde varet friske? ( han matte tro det var de nye der ikke kunne finde ud af hvor aeggede skulle legges) Som sagt sfl gjort. Blot skete der det at de r6dne eg blev fordelt i bakkerne med de sunde eg - og snart var de spredt for alle vinde. Resultatet var at ingen mere turde bruge af honseglrdens eg, der var ikke mere rld til lidt ekstra korn til de gamle, alle hakkede pa alle, alt imens stanken bredte sig langt uden for honsegflrdens hegn. De nye kyllinger troede at sidan skulle det vere, og snart hakkede de med - der kom ikke mere nye kyllinger til, de kunne merke stanken pi Iang afstand og fandt skyndsomt en anden honsefarm. Mad i "weekend'er" i august 11. T2, 13. Bsf bernaise Country gryde Gl.dags oksesteg 45,- 40,- 45,- 18. Vildsvinmarineret svinekam 45,- 19. Supprise 45,- 20. Sprangt svinekam m/gemyse 45,- 25. Hjertegryde 35,- 26. Vildsvinemarineret svinekam 45,- 27. Flaskesteg m/rodkil og surt 4 I{lubhusets Abningstider Fra medlem til medlem. Billigt: I\IYT & BRUGT Udstyr, antenner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talkie - si kontakt "SMK04" Leif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Efterlysning.: Gl. ting og sager fra SMK's historie soges. Historieskriver Gitte Povlsen, tlf Fra I oktober Mandag L ffi*o* Tirsdag - sondq Side.: l4 Nr. 4,3. argang August SMK - Nyt (\p ct t r{ojrkenet abner kr. r2.oo rrf L.1JJ SMK - Nyt *ihhe'"til?.'?? "" Nr.4,3. lrgang, August 1995 Side.: 15

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 Hej alle sammen! la s3 har vi f8et startet pe spejder8ret og vi har f8et lidt flere mikrospejdere, idet der efter sommerferien var lidt tilgang i den ende.

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'"& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8.

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8. Postbesdrget blad s7ot6, (8245 AnCt. OBS!! Medlemmer af S.M.K.'s Venner. Eiltsrttutm - Efrlc fot fol[cf o$ for ffrlfoffiel. il' Som det fremgflr af referatet fra generalforsamlingen andet steds i bladet,

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler.

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler. r(,sruesprger Drau s7or6, (sz4s Anc). 1.rI:. -' qffifi$;,#9t 17. august kl. 17.00, Frikadellekonkurrence pl I'Iimmclhjcrggnr ntlcrr - og til alle vore nye medlemmer kan vi oplysc at clcttc cr tlagctt ltvttr

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i Statsminister Helle Thorning-schmidts tale ved Folketingets flbning tirsdag den 4. oktober 20ll Det talte ord grelder Danmark har fiet en ny regering. En regering, der vil bruge det enestflende ved Danmark

Læs mere