silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet"

Transkript

1 Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten af hvad man kunne snske sig til denne type arrangementer!! silts stl,t Eilc for folhet o$ ior lilfolhct. Af skippere var der fra starten tilmeldt ikke mindre end 8, men inden sejladsen skulle finde sted, var der kun et par stykker tilbage Men under alle omstrendigheder blev sejladsen afuiklet, og de deltagende havde en dejlig dag, hvor frokosten blev nydt i det gronne. og alle fik kigget sosystemet grundigt efter i sommene. Men lad mig som afslutning understrege, at hvis,, Vennerne,, i fremtiden skal sti for denne type arrangementer, si skal der vrere en bedre opbakning til disse, da vi ikke kan tillade os at holde hverken skippere som lrgger bid til, eller andre til nar p6 denne mide! I hvert fald mi de medlemmer som har udtrykt snske om at vi skal lave denne type affangementer, selv vere de fsrste til at deltage i disse!! Mange tak skal der lyde herfra, til de skippere som deltog, og som sorgede for at dagen blev en stor oplevelse for de deltagende venner. Medvenlig hilsen John I ii lndhold 2 Formanden har ordet. 3 Det sker. 4 Arets Miljopris. 4 AL motorsejler kapsejlads lordag den 6. maj. Fredelige Hederytmer. Sidste nyt fra bestyrelsen tt tl Regulativ for bidpladser. Hrrvrerk pi Sejsgrunden. Bestyrelsen informerer. Sommerens opskrift ll t2 t4 15 l5 16 Skatte og Naturdag. De vise ord! Mere politi pi soerne! Et godt rid. Frikadellens flugt over Himmelbjerget! Brev til Hj ej leselskabet Et eventyr Mad i "week-end'er" i august Fra medlem til medlem. Vennesejlads Side.: l6 Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang August 1995

2 Nr.:4, 3. grgang. Oplag.: 750 Udglvot I samrad mod SMK'S bbstyr Is6. Rsdlgerlng- (ansvh.).: lnger & Henrlk Tott Svarrer Ryttgrholtsvol 1 8, Svsjbak Sllkeborg Tlf.: 8684 s Bladudvalg.: Blchard Jonsen John Sorenssn lngaaskov Blrglt"Gltt6. Povlson Emll Sarenssn a Formand.: Bsnny B. Borko l(asssrer.: Lelf G. Thogsrson Nastformnd.: Knud Jsns n 8e Sekretar.: lreertoftsvarrer Ovrlg m dlemmsr Karl Bramssn Allan Jons n ,144 Arne Sommor Klubhusel.: BonnyB. Bork Kantlnsudvalg.: Allan Jensen A Arnesommer Ing rtoftsvarrsr E Broudvalg.: K4ud J6non Allan Jens n 8680,1444 Hlmmelblsrggrund n.: LelfG.Thogersen Karl Bramson SeJs grundon.: Jons Hansen Allan Jensen Afrlggerfest.: lnga Askov Knud J6ns6n Klubaftner.: lgrlbrams n Brugsradst.: CarlMalgaard Radloudvalg.: B nny Borke SMK vennsr.: lreortoftsvarrsr vlgtlgs 16lsfonnr.: lgntlnen Menttolefon Opsyn Indelukkst Vojrudslgt n 153 Lyngby Radlo 133 SllkBborg Polltl 3900 SMK- Nvt Ucil(ommer Oeadlln Nr.5-95 m6dlookt Nr.6-95ultlmonov Formanden har ordet. Nu er der vel mange som har en,,godt brugt" sommerferie til salg - for det gode vejr kom, og vi fik en god sommer med sol og varme. Lad os hibe at det fortsretter et stykke tid endnu. Forh6bentlig ligger der mange gode ture foran os endnu. Der bliver igen i ir Tur De Gudeni, og vi er igen blevet opfordret til at give en hind med. Jeg ved godt at belonningen ikke er stor, men da det er sikkerheden der galder, si meld dig som dommerbid. Det er ikke som snakken der gflr, en fast klike der deltager som dommerbide - det bliver det hvis ikke nogen melder sig. Datoen for Tur De Gudeni er lordag den 8. september. Tilmelding skal ske inden den 21. august pe telefon , eller i sssystemet. Der skal bruges I I bide. Under min sommerferie hsrte jeg at El pi Himmelbjerggrunden er gravet ned og alt er i den sksnneste orden. Det er dejligt, og der skal lyde en stor tak til jer SMK medlemmer som har lavet et stort stykke arbejde der, sflvel med nedgravning som pi den store oprydningsdag. Navnes skal ogsi Falck-dagen/Markedsdagen den 20. maj, de som kom for enten at ffi efterset deres slukkere eller for at se udstillingen af bide og alle de andre sevardigheder som var p[ pladsen. Der var mange der sagde at det var en god ide, og vi vil forssge at lave noget lignede naste ilr. Der skal lyde en stor tak til de som havde boder denne dag. Ilenny I]. Ilorke Formund Side.: 2 Nr.4,3. irgang August SMK - Ny1 Det sker. Den august Country Festival Den 19. august kl Frikadellekonkurance, Himmelbjerggrunden Den 07. september kl Navigationsundervisning,orientering - tilmeldin, klubhuset. Den 30. september kl Motorsejler kapsejlads, Akrogen. Den 07. oktober kl Arbejdsdag. Den 08. oktober kl Standerstrygning Den 14. oktober kl Afriggerfest Silkehory fobbaaiikitub I{lub}rusets Abningstider Fra 1. september Mandag 8.00 I 8.00ffuvtt{uounmeni Tirsdag - sondag L 00 f-n FT ff.! r{okkenet abner kl. Lz.oo U frd J *IHHE'"Ta "'"? 9? "" SMK - Nyt Nr.4,3. argang, August 1995.

3 Arets Miljopris. Pi Falck og Markedsdagen i maj, Falck & Markedsdagen blev jo en skulle slsret lsftes for hvem bragende succes. Rigtig mange var SMK's medlemmer fandt mest modt op med ildslukkere til kontrol, og det viste sig at vare nod- miljo-bevidst. Arbejdernes Landsbank har jo som bekendt vendig. 25o/o af demblev kasseret. stiftet en pris som uddeles en gang Dette viser vigtigheden i en sidan om frret. Valget faldt, ikke uventet, p[ Alfred,,Skrald". somt at skulle anvende sin sluk- kontrol - det ville ikke vere mor- Alfred og Else gsr en enorm indsats ved indsamling af affalds- var herpi ker, og konstatere der ingen tryk sekkene rundt i sosystemet. Affaldssekke som vi firlder ud over alle granser. AL motorsejler kapsejlads lordag aa' oen o. mal. Side.: 4 ladserne var der prremieoverrakkelse pi Himmelbjerggrunden. Naste ir vil vi forsoge at arrangere forflrssejladsen en uge eller 14 dage senere. Da ikke alle har flet deres bide klar til fsrst i mai. Resultaterne for forirsseiladsen blev: LIvlzT,,Brisen II" Palle Christiansen LMzA,,Jogi" Johny Lauridsen Datoen for efterflrssejladsen er rendret fra den 30/09 til den 16/ 9. Starten er fra Akrogen kl. 10. Palle Christiansen. Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt Fredelige Hederytmer. Ja, sidan blev irets,,hederytmer" omtalt pi en hel side i Midtjyllands Avis den l0l7-95. Det var da gladeligt for arranggrerne at overskudskronerne klirrede, og si et 150 irs jubilreums-arrangement at se frem til. (hvor mange bide skal vi si have odelagt). Hvor var kontrollsrerne? - som i falge avisens udsagn ikke havde meget at se til.,,ikke hos bidfolket" det var et sorgeligt syn der msdte os da vi lagde ind ssndag formiddag, hveranden bid Si oprandt endelig iug"n, hvor os med,,pind" pi skulle ud og sejle kapsejlads. Vor nye sponsor, Arbejdernes Landsbank, havde leveret 3 stk. nye flottevandrepokaler. Desvrerre var Inger og Kaj fra banken ikke med, da vi havde en del forvirring om, hvorvidt vi skulle aflyse og finde en anden dato, og efter at have snakket med deltagerne, ville alle ud og sejle, da havde Inger og Kaj desvrerre lovet sig vak til anden side. Det blev en dejlig og,,lang dag" med ideelt sejlervejr - torvejr og god luft over Julss. Efter kapsejhavde haft ubudne gester, som havde efterladt knuste slflasker og skoddede cigaretter pi trepperne, so slet ikke at tale om flere bflde som havde vreret direkte milskive for slflasker der sivel som vinduerne var knust - det kalder vi ikke fredelige,,hede rytmer". 56 nu kan vi med rette frygte naste 6rs arrangement - for vi mi faktiske flygte med vore bide op til 3 dage og kan det vere rimeligt???, vi har jo dog ogsi betalt et pant belsb for vores bfldplads i Indelukket. Endnu engang har vi oplevet.en masse rygter Himmelbjerggrunden. Samtidig er der etabsvirre i luften salnmen med.alle gnavpanderne leret lamper p6 broeme, disse lamper tender - "en del afbestyrelsen vil indkalde til ekstraos slukker automatisk. ordiner generalforsamling". Dler har allerede veret klaser over at de lyser Begrundelse herfor skulle veere samarbejdsfor kraftigt om natten, mjn vi giver dem en problemer, nye regnskabsprincipper, bilagschance resten af sresonen, og vurderer det til revision m.v. ncste ir. l.: Der er ikke planer om at indkalde til eks- N6r vi er ved Himmelbjerggrunden; vi har traordinrere generalforsamling.. modtaget en klage over ai bade lagger til i Sti- 2.: Ja, som tidligere omtalt.sker der en omballevig jvf. regler for ferdsler pdl soeme er leegning af regnskabsopstillingen. ro1.1fve] dette ikkl tilladi der ma ikke forroles ve kantinen som for foreningen, med henblik pi eller ankes op i sivene. Mere Himmelbjergatgoredenmere overskueligformedlemmeme grunden vi har fiet et godt tilbud pi et El- - perer og bananer bliver adskilt. Ioilet, som vi h6ber at kunne etablere inden 3.: Ja,derharvaretforetagetenbilagsrevision, den nye seson. Fordelene er, ingen "Horm", som har vist nogle u.hensigtsmessige ingen tomning, ingen forurening, resultatet er afregningsmetoder. Disse bliver rettet op i ineriskuffe afden fineste muld, som skal tomme devarende regnskabsir, har et flertal i bestyca. hver tredie mined. SMK - Nlt Nr.4,3. irgang August 1995.

4 Regulativ for bed ladser. Vi har fra Silkeborg Kommune, Bsrne- og kulturforvaltningen, modtaget folgende: Procedure for grestebide : ved fortojning i indtil 6 timer pil grstepladser i indsejlingen ved Indelukket, ved havnen, ved Hjejlebroerne, ved Borgmesterhaven (Vandrehjemmet), ved Skovbakken og Skovriderbroen, skal der ikke betales gastegebyr. Ved fortojning ud over 6 timer skal der betales grstegebyr. Grestegebyr betales ved henvendelse til opsynsmanden i Indelukket. Der mi dog ikke ske fortojninger med overnatning i tidsrummet mellem kl og Ved bidpladser i &en ved Indelukket er der opsat skilte, som viser gr6nt, hvis pladsen er ledig. Pladsen mfl herefter anvendes til overnatning uden gastegebyr. Ved anvisning af gresteplads efter henvendelse til opsynsmanden i Indelukket, skal der betales et gebyr pi kr. 30. Sifremt biden fortojes pi en sidan plads uden opsynsmandens anvisning, vil der blive fremsendt opkravning fra Bsrne- og kulturforvaltningen. Hrervrerk pi Sej sgrunden. Som de fleste nok har erfaret via dagspressen, har vi haft en kedelig oplevelse p8 Sejs-grunden, hvor nogle unge mennesker havde knust flasker, og brrendt bil afved turelp af stole og en bank. Med politiets hjrlp blev de unge mennesker fundet, og der er nu ydet erstatning for sivel det sdelagte som for oprydningen. Efterfolgende har det dog vist sig at flere ting er adelagte. Vi m& endvidere opfordre alle til ikke at gi barfodet pfi pladsen, da der fortsat dukker glasskir op! Redaktionen. B e styrel sen informerer. Siden sidste nummer af SMK-Nyt, har der vrret aftroldt et bestyrelses-msde. De vasentligste punkter her var: -Mode med Carl Molgird, som har fremsat nogle sporgsmil til bestyrelsen, p6 baggrund af den seneste generalforsamling. Msdet resulterede i at der genetableres et lovudvalg, som skal gennemgs. - primart reglerne for afstemning og optrelling af stemmer. Endvidere er nedsat et regnskabsudvalg til gennemgang af SMK's regnskaber, med henblik pi opbygning af en ny kontoplan, si den bliver mere "gennemsigtig". Samme msde besluttede at SMK's regnskaber fremover skal udarbejdes af et privat firma som har givet et tilbud, der betyder en nettobesparelse p& ca kr. pr. ir, ligeledes skal SMK fra neste ir selv sti for kontingentopkravningen, da det har vist sig at v&re uhensigtmassigt at kare det via banken. Trrefreldningen pi Himmelbjerggrunden har givet et nettoprovenu pi kr kr. Endnu engang har vi mittet rette henvendelse til Hjejle-selskabet over deres "kvikke" fremfrerd pi soen, og mi si blot hibe at de tager vores henvendelse ad notam. Regulativer vedrsrende Indelukket; kommunen har ikke frerdigbehandlet disse, grundet sygdom og personalerokeringer - vi vil fluks informere nir der er noqet nyt. Broudvalget informerede om at en rrkke broer er blevet renoveret, broen ved Sawerket er helt udskiftet, og der er opsat grill ved flere broer. SA BRUG DEM - OG DET ER IKKE BROERNE VI MENER - MEN GRILLEN. Endnu engang har vi mittet konstatere at nogle sretter engangsgrill p[ broerne, med deraf opst6- ede brandte planker. Fremover vil alle der tages p[ fersk gerning blive gjort erstatningspligig. Ser I nogle somudsver dette harvrerk si noter bidens nummer, broens nr. dato og klokkeslet- og lad det gi videre til bestyrelsen. Husk det er os alle der ellers kommer til at betale via kontingentforhoj elser. Side.: 6 Nr.4,3. irgang August SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang, August Side.: 7

5 Til slut en lille pimindelse; den yderste plads, pfl bagbordsside, pi Sejsgrunden er forbeholdt b&de som skal tanke vand, og mi ikke benyttes til fortojning. Inger Toft Svaner Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KoB. SALG Sommerens opskrift. Tzazrki. En lekker grask specialitet, som kan serveres som tilbehsr til grillmad, eller somgrakernegsr - som forret med flutes. I breger flode youghurt 4 fed hvidlog I agurk salt & peber Youghurt afuandes ca. 3 timer (kaffefilter) hvidlogene knuses og blandes i agurken rives, og vandet vrides ud det hele blandes sammen og smages til med krydderier Det bedste resultat opnies hvis den trekker nogle timer. ITS. Silhcbory TOBBAADKIJUB I ) Skatte og Naturdag. SMK's skatte ognaturdag var i 6r lagt i handerne pi Tommy og Elna Brek. I det gode vejr var der msdt 23 medlemmer, fordelt pi 7 hold. Men der var plads til mange flere. Tommy havde valgt en rute hvor man ikke normalt kommer. Ruten havde samme langde som en tur rundt om Sl6enss. Der skulle indsamles gule bflnd, samt grettes et tra's omkreds. Herefter var der forskellige aktiviteter sisom; skilab, vr.gllaft, kuglestod m.m. Et virkeligt stort stykke arbejde var der gjort - blot synd at ikke flere sluttede op om arrangementet. 6 PENGA'N Yrc'fi'IIG P.Y. Danmarkl Maritim Farve & Lak Norrevenget Silkeborg Telefon Telefax De 7 deltagende hold var: Jens & Grete, 109 point Preben & Ase, 108 point Lars & Inga, 119 point Egon & Ellen, 99 point Poul Slut, 42point Herluf Christensen, 98 point Erik & Lissy, 118 point Og en stor tak til vore sponsoreruden disse var det ikke muligt at afholde et sidan arrangement: Kvickly Sotorvet, Super Kram, Shell Ostergade, Dansk Papirvare, Dansk Farvefoto, Grejbiksen, Fiskedillen, BR Legetoj, HB legetaj, Sejs Marinecenter, Aqua Centret, Arbejdernes Landsbank, Albani Depot Silkeborg. RI. De vise ord! Den, som kun tar spog for spog og alvor kun alvorligt, han og hun har fattet begge dele lige dirligt. Side.: 8 Nr.4,3. irgang August 1995 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,3. irgang August 1995

6 Mere politi pi soerne I Sidan har det lydt fra mange medlemmer i den herlige sommer. Sjalden har vi haft si store problemer med de hurtiggiende bide som i [r. Det er ikke sprendende kl. 02 at opleve flere store bide komme igennem Borreso, uden lys, med langt over 10 knob. Derfor er det praefuldt at opleve en henvendelse straks medfsrte at politiet tog pi ssen i den forgangne uge, og resultatet udeblev heller ikke. Nogle blev taget p5 fersk gerning og andre har det haft en praventiv virkning p6. Fangsten var primert iblandt smibidene, s& nu hflber vi pfl at politiet ogsi vil kontrollere " de store fisk " med fuglenavne, si de ogsi gir i nettet. Redaktionen. *suzrrkl Hempets produkter I-I}]HRRTEF <-'goutboards Et godt r6d. Netop nu er vi i lystfiskerens bedste m6ned og mange af os vil selvfolgelig ud med "K&ppen" og nyde disse fredfyldte timer. Hvis aborrerne virkelig er "i hugget" og stegepanden er for lille til dagens fangst, kan du fint opbevare fisken i fryseren, nir de er rengjorte og fileterede nedfryses de i vand tilsat en ascorbinsyretablet p. 0,5 L vand. Fisken vil v&re som nyfanget selv efter lrengere tid i fryseren. Prsv det. Einar Sogaard, Voel. PS: For wrrgt er der en vidunderlig sammenligning med en god stegt fisk og en kvinde:,,man legger benene til side og nyder resten"! ffi 1:Til3;',li"n';'" SejsMarinecenter l/.l.l.l'l^l.^^l' Julsovel 33, Se1s, 8600 Silkeborg. tlf Frikadellens flugt over Himmel- 1 ' tl DJ erger Hvad er frikadellekonkurrencen for en aktivitet, har mange spurgt om. Det skal hermed forsoges forklaret. Alle mandige/mandlige; skippere, bildfsrer, priotetsbestyrer, med blot lidt respekt for sig - eller mangel pfl respekt for rsdstramper - msder op pi Himmelbjerggrunden lordag den 19. august H. 17, medbringende, udover familien, ll2 kg. fars til frikadeller og hvad hver isrer mener en god pande frikadeller skal besti af. Hver deltager laver nu hans bedste bud pi dellerne, pi sit medbragte stege grej. Det er tilladt at lave det oppe pi pladsen for de som ikke har kogegrej i biden. Eneste regel er, at man ikke mi fi hjalp af andre og at farsen skal fremvises fsr man gir igang. (ikke noget med at lade vor mor rsre den). Der nedsettes en dommerkomite, som smager sig frem til den bedste delle. Der er masser af gode pramier. Fra pilidelig kilde oplyses det at alle metaller er reprresenteret. Medens alt dette stir p6; er der hyggeligt samv&r for familien inde pi land. Vi slutter med falles-spisning fra de medbragte madkurve, inkl. dellerne. Er du ny i klubben, eller har du bare lyst til at msde de andre medlemmer, er dette arrangement bare stedet og tidspunktet hvor det sker. Der er god basis for at afslutte ved lejrbilet, hvor der normalt er en eller anden der tilfaldigvis har en mundharmonika i lommen, en anden har en harmonika i biden. Medvenlig hilsen Atangorerne Fi altid et tilbud fra KONGSHEDENS WS TLF BtLjrLF Side.:10 Nr. 4,3. irgang August SMK - Nlt Nr.4,3. lrgang August 1995.

7 Silkeiorg I[OTOBB.o'AIDE'LUB I{iejlen ApS Havnen, Sejwej 8600 Silkeborg 14. juni 1995 Som ejer af en motorbid, eller motorsejler, kan du blive medlem af Silkeborg Motorbidklub. Klubben blev grundlagt i 1909, og er seledes Danmarks reldste motorbadsklub. Som medlem af denne traditionsrige klub, vil du kunne blive en del af det store frellesskab, som har det til felles, at de holder af livet pi soen, og at de betragter naturen som det felles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligt til at beskytte I Derfor vil du som medlem have bide fordele og pligter l! X'ordelener der flest af : Vedr. Non-stop sejlads. Vi skal her pt vegne af temrnelig mange medlemmer af Silkeborg Motorbtdklub, henlede Jeres opmerksomhed pl at ogsl ovennevnte sejlads er underlagt de generelle bestemmelser for hastighedsbegrrensning pt Silkeborg Soerne. Det er ikke blot til stor gene for dyr og planteliv p& soerne, men ogsl for de ovrige btde som ferdes pt vandet og ligger ved broerne, nlr isar Non-Stop blden trekker eu kolvandsbolge med sig, grundet alt for stor hastighed. Det kan ikke vere rimeligt at andre skal flygte i skrek og redsel nir tur-btdene viser sig. Kunne I ikke opfordre skibsforeren til at kaste et blik ud agter, ner han har passeret en btd. Blot een gang, og han vil forhtbenflig aldrig mere sejle st uanstandigt. Mon ikke ogst byens og selskabets gester vil srette stor pris pt en stille og rolig sejlads - de kober ikke en billet for hurtigst muligt at komme tilbage igen, men for at nyde vor smukke natur. Hvem ntr at se en isfugl ved en hastighed pa "for mange knob". I htbet om forsttelse for problemet - inden en bid kentrer i Hjejleselskabets kolvand l. Du vil vere en del af det sammenhold, som der er imellem klubbens ca. 600 medlemmer. 2. Du vil IE indflydelse p6, hvordan vores felles interesser bliver forvaltet. 3. Du vil attid kunne fe en hjelpende h6nd, hvis du er i en nsdsituation pa soen. 4. Som medlem, er du dakket af klubbens kollektive ansvars-forsiking hos Ttyg Forsikring. 5. Du kan anvende klubbens faciliteter pi bade Sejsgrunden, og pa Himmelbjerggrunden, og i klubhuset i Indelukket, forefindes der bade-, og toiletfaciliteter. 6. Du kan desuden anvende nesten alle klubbemes broer i hele sosystemet, fordi Silkeborg Motorbfldklub er medlem af et brofallesskab, sammen med alle de ovrige klubber i sosystemet. 7. Du kan blive medlem af Silkeborg Motorbidklub's radioliste. 8. Du og din familie kan deltage i klubbens festlige anangementer: Fastelavnsfest - julefest for bornene - pigefest - forskellige konkurrencer - udflugter - klubaftener - o.s. v. 9. Du kan lade kantine-bestyreren arrangere dine familiefester. Som du kan se af ovenstfiende, si er der mange fordele ved af vere medlem af Silkeborg Motorbidklub. Men derogsi nogle nligter: l. Du skal som medlem hjelpe med til, at veme om naturen og klubbens ejendom. 2. Du skal altid vrere hensynsfuld overfor andre sejlende. Til medlemmerne.: Gem denne side i bfrden, si du har den hvis du kommer i snak med andre seilere der endnu ikke har fiet "stander"! Med venlig hilsen Bestyrelsen. PS.. Indmeldelsesblanketter i klubhuset i Indelukket Side.:12 Nr.4,3. argang August 1995 SMK - Nyt SMK - N)'t Nr.4,3. &rgang August 1995 Side.: 13

8 Alle eventyr starter med "Der var engadg", det samme kan et mareridt gore. Der var engang en h6nseg8rd, hvor alle honsene var glade og tl-ives. De havde nemlig et dejligt miljo, fik masser af dejligt foder og inspiration - de lagde deres guldag i redekasserne og alt lndede fred og idyl. En dag sad nogle af de eldre hons og snaktede pl pinden, om det nye hold der netop var rykket ind i honsegflrden. Det var da noele underlige storrelser, slet ikke som de gamle - de lagde op til 2 eg om dagen, gik forst pi pinden kj ja selv den gamle hane havde de ingen respekt for. Jamen hvad kunne det dog iktrie udvikle sig til' De gamle lagde hovederne i blod. Hvad nu lvis man lagde aeg ude under tidslerne i glrden - derville ingen se efter dem for de ''ar ubrugelige - maske kunne det ffl farmeren til at overveje det sunde i at indlemme sidan nogle "kyllinger" i denne dejlige honsegflrd, hvor man altid vidste hvad morgendagen ville bringe og hvor aeggene altid havde varet friske? ( han matte tro det var de nye der ikke kunne finde ud af hvor aeggede skulle legges) Som sagt sfl gjort. Blot skete der det at de r6dne eg blev fordelt i bakkerne med de sunde eg - og snart var de spredt for alle vinde. Resultatet var at ingen mere turde bruge af honseglrdens eg, der var ikke mere rld til lidt ekstra korn til de gamle, alle hakkede pa alle, alt imens stanken bredte sig langt uden for honsegflrdens hegn. De nye kyllinger troede at sidan skulle det vere, og snart hakkede de med - der kom ikke mere nye kyllinger til, de kunne merke stanken pi Iang afstand og fandt skyndsomt en anden honsefarm. Mad i "weekend'er" i august 11. T2, 13. Bsf bernaise Country gryde Gl.dags oksesteg 45,- 40,- 45,- 18. Vildsvinmarineret svinekam 45,- 19. Supprise 45,- 20. Sprangt svinekam m/gemyse 45,- 25. Hjertegryde 35,- 26. Vildsvinemarineret svinekam 45,- 27. Flaskesteg m/rodkil og surt 4 I{lubhusets Abningstider Fra medlem til medlem. Billigt: I\IYT & BRUGT Udstyr, antenner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talkie - si kontakt "SMK04" Leif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Efterlysning.: Gl. ting og sager fra SMK's historie soges. Historieskriver Gitte Povlsen, tlf Fra I oktober Mandag L ffi*o* Tirsdag - sondq Side.: l4 Nr. 4,3. argang August SMK - Nyt (\p ct t r{ojrkenet abner kr. r2.oo rrf L.1JJ SMK - Nyt *ihhe'"til?.'?? "" Nr.4,3. lrgang, August 1995 Side.: 15

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson <AKA@jm.dk> t.o. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Maj 8 Årgang 36. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet! Husk at melde jer til Aktion Grønt Kollegium / Cykeloprydningsdag: Søndag d. 7. juni 9 kl. Mød op på plænen ved

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen:

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen: Så tag dog ansvar!! Da min kollega forleden var på én af sine rituelle spadsereture rundt i området, og passerede henover Lillebæltsbroen, mødte der hende et yderst ejendommeligt syn: Ovenpå det store,

Læs mere