Driftsmateriellet G G 1954

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954"

Transkript

1 Driftsmateriellet G G 1954 Litra G 1954 G Scandia Scandia o/v728: FNR G Scandia Scandia o/v729: FNR G Scandia Scandia o/v745: FNR G Scandia Scandia o/v746: FNR Scandia o/v751: FNR = 875 vogne type G54 Data Længde over puffer mm Understel længde 9340 mm Totalhøjde 3988 mm Akselafstand 5700 mm Indv længde godsrum 9260 mm G Indv bredde godsrum 2730 mm Bundfladeareal 25,2 m² Indv højde sidevæg 2100 mm Indv højde gavlvæg 2687 mm Rumfang 63,0 m³ Sidedør bredde 1800 mm Sidedør højde 2000 mm Gulvhøjde 1240 mm Taravægt kg Lastgrænser 1954 se foto øverst >> Lastgrænser 1956 se foto nederst >> Håndbremse RS G Automatisk bremse Hik-GP Historik UIC standard lukket godsvogn med 4 ventilationslemme på hver side. Disse lemme kunne aflåses indefra, men ellers betjenes udefra med hver sit håndtag. Bag to af lemmene befandt sig en ventilationsrist, bag de to andre en nedklappelig hulplade bag en aftagelig jernbøjle. Sidstnævnte "huller" kunne således åbnes helt og anvendes som læsselemme. Den højtsiddende bremseplatform var en speciel dansk konstruktion. De første vogne fra 1954 var i øvrigt bestilt som Q , som ændredes til G før leveringen - se side Vognene var udstyret med 1400 mm 7-blads fjedre type 302, som tillod en totalvægt på 34,0 t. Lastgrænser var oprindelig påmalet som S 20.0t og A:19,0t + B/C:20,0t i åben ramme. Fra omkring 1956 ændret til nyt UIC-lastgrænseraster i lukket ramme. Se fotos her ovenfor. Vognene blev tilknyttet EUROP vognparken ca et år efter leveringen. Efter nye UIC-regler blev vognene fra 1961 ændret til litra Gs. Vognliste G => Gs G => Gs Følgende vogne udgik før omlitreringen: G : EUROP-mærket : Udrangeret efter driftsuheld i Vejle (ved Rødkildevej 22/2-56) G Udrangeret 1962 efter havari i Belgien 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.01

2 Driftsmateriellet G G 1954 DSB G tog hele skraldet, da en MO kørte op bag i et godstog ved Rødkildevej i Vejle 22/ Vejle Stadsarkiv, registreringsnr B Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.02

3 Driftsmateriellet G G 1954 Tegning Svarende til G tilnærmet skala 1: Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.11

4 Driftsmateriellet G G 1954 DSB hovedtegning HG 16, svarende til G Ikke i skala 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.12

5 Driftsmateriellet G G 1954 DSB G (1954 Scandia) - så ny at den endnu ikke har fået REV-dato påmalet. DSB-foto DSB G (1954 Scandia), Tarm P.E.Clausen (arkiv DMJK) 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.21

6 Driftsmateriellet G G 1954 DSB G (1954 Scandia), Odense P.E.Clausen (arkiv DMJK) EUROP DSB G (1957 Scandia), P.E.Clausen (arkiv DMJK) 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.22

7 Driftsmateriellet G GS 1961 Litra GS 1961 Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs = 873 vogne type G54 Data Længde over puffer mm Understel længde 9340 mm Totalhøjde 3988 mm Akselafstand 5700 mm Indv længde godsrum 9260 mm Indv bredde godsrum 2730 mm Bundfladeareal 25,2 m² Indv højde sidevæg 2100 mm Indv højde gavlvæg 2687 mm Rumfang 63,0 m³ Sidedør bredde 1800 mm Sidedør højde 2000 mm Gulvhøjde 1240 mm Taravægt kg Lastgrænser UIC se foto >> Bruttovægt max 33,2 t Håndbremse RS G Automatisk bremse Hik-GP Gs er fremkommet ved omlitrering af de tilbageværende 873 vogne litra G (se vognlisten). Omlitreringen begyndte i 1961 og var afsluttet året efter. Alle vogne var EUROP-mærket. Allerede fra 1965 fik vognene 12-cifrede computernumre og nyt litra Gs. I 1970 var 822 vogne ændret og af de resterende 51 vogne var 2 udrangeret og 49 ombygget til Iblps. Vognliste Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Følgende vogne udgik før 1965-omlitreringen : Gs udrangeret 1965 efter havari i Frankrig Gs udrangeret 1968 efter havari i udlandet foruden 49 andre Gs 40xxx, som 1968/70 blev ombygget direkte til Iblps En fuldstændig vognliste findes under litra Gs på side Gs ff 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1961 Side 6.01

8 Driftsmateriellet G GS 1961 DSB Gs (1955 Scandia), Lunderskov J.Guldbæk-Christensen 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1961 Side 6.21

9 Driftsmateriellet G Q 1954 Litra Q 1954 Q Scandia Scandia o/v728 af 27/3-53: FNR Vognene leveredes med litra G og numrene (se side 2.01) Historik UIC standard lukket godsvogn med 4 ventilationslemme på hver side. Disse lemme kunne aflåses indefra, men ellers betjenes udefra med hver sit håndtag. Bag to af lemmene befandt sig en ventilationsrist, bag de to andre en nedklappelig hulplade bag en aftagelig jernbøjle. Sidstnævnte "huller" kunne således åbnes helt og anvendes som læsselemme. Den højtsiddende bremseplatform var en speciel dansk konstruktion. De første vogne fra 1954 var bestilt med litra "Q", som ved brev af 18/7-53 ændredes til "G" før leveringen. Tildeling af litra Q skete ud fra Trafikudvalget betænkning fra 1946, Hvor en standard vogntype skulle få enkelt-bogstav litrering. Da disse UIC-standardvogne var udlagt også til kreaturtransport, fik de naturligt nok ved bestillingen litra Q Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 79.1

10 Driftsmateriellet G GS 1201 Litra Gs 1201 (1965) Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs = 822 vogne litra Gs type G54 Data Længde over puffer mm Understel længde 9340 mm Totalhøjde 3988 mm Akselafstand 5700 mm Indv længde godsrum 9260 mm Indv bredde godsrum 2730 mm Bundfladeareal 25,2 m² Indv højde sidevæg 2100 mm Indv højde gavlvæg 2687 mm Rumfang 63,0 m³ Sidedør bredde 1800 mm Sidedør højde 2000 mm Gulvhøjde 1240 mm Håndbremse RS Automatisk bremse Hik-GP *) Taravægt kg Bruttovægt max 33,5 t - fra ,0 t Lastgrænse UIC A B C 19,5t 21,0t S 19,5t 20,0t do. fra 1974 A B C 19,5t 23,5t 26,0t S 19,5t 20,0t do. fra 1978 A B C 20,0t 23,5t 26,0t do. fra 1982 S 20,0t A B C 20,0t 24,0t 26,0t S 20,0t *) Fra 1974 Monteret med automatisk udligningsventil Knorr type L2 eller L3. Alle vogne var EUROP -mærket. Beskrivelse m.m. - se næste side >>>> 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.01

11 Driftsmateriellet G GS 1201 Historik Gs 1201xxx fremkommer ved omlitrering af 822 Gs , idet 53 af de oprindelige 875 vogne af G54-typen allerede tidligere var udgået eller ombygget direkte til Iblps. Undervejs som Gs 1201 blev især lastgrænserne ændret i en uendelighed. Fra 1974 blev det tilladte akseltryk hævet fra 16,5 t til 19,0 t. Allerede fra 1959 havde man løbende udskiftet de for svage 7-blads 302-fjedre med 8-blads 303-fjedre. Dette tog man så til indtægt for en generel forhøjelse af det tilladte akseltryk 15 år senere. I 1978 tog man den dalende taravægt til indtægt for en forhøjelse af A-lastgrænsen med 0,5 t. I 1982 fulgte B-lastgrænsen trop. S-lastgrænsen forblev dog hele tiden uændret 20,0 t. "Mellemrækken" gjaldt for almindelig godstogshastighed (70 km/h, hhv fra 1974 for 80 km/h). Prikken foran litraet fjernet fra /69 ombyggedes ialt 100 G54 til Iblps. Af disse nåede de 49 ikke at få UIC-numre, men ombyggedes direkte fra Gs 40xxx til Iblps. Fra 1978 og frem ændredes 148 G54 til Tjenestegodsvogne (se side XG 54.01) og fik nye numre i serierne 9413xxx og 9414xxx. Andre vogne ombyggedes mere eller mindre til andre Tjenestevogne til specielle formål eller transporter - herunder 10 vogne, som i 1980 blev ombygget til multiplekoblede langskinnetransportvogne, Tjenestevognene solgte DSB 163 Gs 1201xxx til DR (Østtyskland) som tilgik driften i DDR som Gs [1202] og senere - uden bremser - som G [1002]. Fotos kan ses på side Gs Også i 1980 opbyggede Cvk Ar / Mølleengen en attrap-vogn til forsøg i dellast- og stykgodstrafik. Vognen havde ingen sidevægge, men til gengæld forhøjede gavlvægge, som bar en kraftig overligger. I denne var ophængt et par flytbare skilleplader, som i princippet mindede om de i de 1982 leverede 50 Hbikks-tt skydevægsvogne anvendte. Foto af forsøgsvognen ses på side Gs Projektet med en dellastvogn på basis af Gs-vogne blev opgivet i 1982 ved leveringen af 50 Hbikks-tt vogne. DSB havde imidlertid i 1980 ladet vognkassen ophugge på 28 G54-vogne. Undervognene fra disse var derefter hensat i et par år rundt omkring bl.a. i Bramming (se side Gs 54.25), men blev fra 1982 brugt/ombygget til andre formål end de oprindeligt tilsigtede. Fra 1981 til 1986 blev vognkassen fjernet fra 94 G54-vogne, som blev sendt til Scandia for ombygning til svelletransportvogne i forbindelse med et nyindkøbt sporombygningstog, hvor en løbekran kunne køre hele vejen ud ad en lang række svelletranportvogne med gamle sveller og fodre maskinen med nye. Scandia ombyggede 93 Gs-undervogne til svelletransportvognene Den sidste vogn blev stående på Scandia, men dukkede så pludselig op som intern fladvogn på Skagensbanen (obs 1997). Undervejs blev en del vogne solgt til transportskoler, privatbaner eller jernbaneklubber. Kun sporadisk vides noget om, hvornår disse udgik eller eventuelt fortsat eksisterer. Den sidste Gs 1201 vogn blev udrangeret i Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.02

12 Driftsmateriellet G GS 1201 Hvor blev de af? En række vogne blev solgt til DR eller videreført som tjenestegodsvogne internt ved DSB. Men også andre vogne "forsvandt" til museumsbaner, privatbaner eller private virksomheder til videre lokal benyttelse. Udgået af DSB's kartoteker var det ofte besværligt at spore deres videre skæbne. Nedenfor oplistes en række vogne, som "forsvandt" ud i det ukendte. De fleste er nok ophugget, men nogle enkelte frister fortsat skæbnen hensat rundt omkring i landet. DSB forlangte påskrifterne fjernet ved frasalg, så oftest var det kun muligt at identificere genfundne anonyme vogne ved deres stelnummer - som bekendt indslået i pufferplankerne over hullet til trækkrogen. Yderligere oplysninger er altid velkomne. Stelnr Gs Senest Udgået Seneste observation > DJK 1994 ophugget > G museumstog vandvogn Obs 1999 hensat Roskilde mdt > DJK (obs fladvogn 1987 Odense) 2001 ophugget > CF Næstved?? > KLK ( lånt, købt 2004) Obs 2004 KLK > KLK Gs 1 (2010 > DJM) Obs 2010 KLK Lunderskov > VLTJ Obs 1987 i Lemvig > G museumsfærge 2000 ophugget > Landtransportskolen Avedøre > ØSJK Obs 2015 i Køge > Åbenrå tekniske skole > CF Haderslev > Museum Hvalpsund obs 2011 Hvalpsund > HHJ (1983 > D 63) 2005 > VBV lagervogn > Scandia Obs 1997 fladvogn Skagensbanen > HHJ Obs 1993 i Odder > SID-skolen Odense > Jernbanemuseet Odense > DJK gs Obs 2002 hensat Gørlev > VLTJ Obs 1987 i Lemvig > DJK Maribo Obs 2015 hensat Maribo/MBJ > SID-skolen Åbenrå > VLTJ "VKS" Obs 1987 i Lemvig > VLTJ Obs 1987 i Lemvig > Landtransportskolen Avedøre > DJK (1988 > MBJ) Obs 2015 hensat Maribo/MBJ > DJK 526 (1998: Hvalsø) 2011 > Pakhus Ringkøbing > DJK (1996: LFB Gs 44) Obs 2005 Ålborg > DJK (85:Åbenrå - 89:Bm) Obs 2002 hensat Gørlev > Landtransportskolen Avedøre > Alvildefonden Århus Kun vognkasse?? > FDSB Skelskør 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.03

13 Driftsmateriellet G GS 1201 Et par ord om vognlisterne Det har til tider været mareridtsagtigt at finde ud af, hvad der egentlig blev af mange af vognene. Den bedste periode har givetvis været frem til midt i 1980'erne, hvor reparationer og ophugning af godsvognene var styret fra Cvk Ar og herunder fra filialværkstedet i Mølleengen. Fra PLN/vest, som det officielt hed, styrede man så de andre to filialværksteder i Nyborg og Esbjerg, hvor Esbjerg specielt tog sig af revision af bogiegodsvogne og transportbeholdere. Men efterhånden overtog Nyborg styringen, og funktionen i Århus blev afviklet. Nyborg værksted havde af uforklarlige grunde ikke den store lyst til at melde tilbage til Maskinafdelingen i København, hvornår vogne blev udrangeret og/eller ophugget. Mange værdifulde oplysninger er gået tabt på den konto. Ganske vist var alle vogne blevet lagt på EDB (Værkstedsstyringssystemet VKS), men manglende kontrol med de daglige indtastninger gjorde, at mange oplysninger ikke fandtes der, hvor de forventedes at kunne findes. Kun nogle få medarbejdere i Nyborg havde fuld adgang til VKS. Mafd måtte nøjes med papirudskrifter fra Nyborg, som ofte kun indholdt det halve af de ønskede oplysninger (oftest kun vognens nummer og en revisionsdato). Man kunne udskrive en kolonne, som hed "tidligere nummer", men denne oplysning var til tider indtastet andetsteds i systemet, eller faldet delvis ud pga pladsmangel på udskriften. Det var nemmere at følge en given vogns historiske forløb i GTS (godstransportstyring), som blev indført omkring Her var det fx muligt at se, hvornår en efterlyst vogn var kørt ud over dansk grænse. Man kunne så sende efterlysningen videre ud i verden. Netop i slutningen af 1980'erne blev en lang række vogne - især Gs-vogne - hjemkaldt, fordi vognene havde nået en alder af 30 år og dermed skulle udgå af international drift eller levetidsforlænges. Det tog op til otte år, før de sidste vogne kom hjem. Nogle få kom aldrig tilbage. Derfor valgte DSB til sidst at tvangsafmelde de vogne, man ikke kunne finde Dette forhindrede dog ikke, at der fortsat i ny og næ dukkede vogne op, som officielt ikke længere eksisterede. Således dukkede vogne op, som fx havde tjent som lagervogn på en nedlagt lokal station på Sicilien, eller i mange år havde kørt rundt for Bafd som værkstedsvogn for en svellestopper. Netop Baneafdelingen havde en mani med at tage en godsvogn (også udenlandske!) i deres besiddelse til mere eller mindre lokale formål - uden iøvrigt at melde tilbage til Mafd om det. Bafd satte en ære i at have så lidt kontakt til Mafd som overhovedet muligt. Efter at en lang række vogne var blevet tvangsafmeldt, kørte Bafd uanfægtet videre med dem - nu bare uden påskrifter og desværre også uden revision. Det hændte, at Mafd opdagede sådanne spøgelsesvogne, hvorefter man sendte en mand ud for at skære trykluftledningen af sådanne vogne. Derfor opereres i vognlisterne med to årstal for vognenes udgang: Et årstal for hvornår vognen officielt udgik af driften og et for vognens ophugning. Det er også sket, at en vogn er blevet ophugget, men først flere år senere blev tvangsafmeldt, "fordi man ikke kunne finde den". En lang række Gs-vogne mistede i 1980'erne vognkassen, hvorefter undervognen blev hensat til senere ombygning. Disse undervogne omtales i vognlisterne med litra Gs-uv, hvilket de selvfølgelig ikke var påmalet. Deres seneste vognnummer blev med kridt skrevet på vangen. Det var dog i enkelte tilfælde forkert og blev med tiden vasket væk af regn. Den eneste sikre måde at identificere disse undervogne var ved at bruge deres 5- cifrede stelnummer, som var indslået i pufferplankerne. Nogle vogne henstod bl.a. i Brande, Grindsted, Løsning og Langå i op til seks år, før de blev genbrugt eller endeligt ophugget. Det er derfor vanskeligt at lave entydige lister over vognenes liv og skæbne. Med de forhånden værende oplysninger, kan det næppe gøres anderledes / bedre. Vognlisterne - findes på side Gs ff 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.04

14 Driftsmateriellet G GS 1201 Tegning type G54 Svarende til Gs tilnærmet skala 1: Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.11

15 Driftsmateriellet G Gs 1201 G54: Gs med nymalet lastgrænseraster, Sakskøbing Per Topp Nielsen 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.20

16 Driftsmateriellet G Gs 1201 G54: Gs, Rødby Færge Per Topp Nielsen G54: Gs, Rødby Færge Per Topp Nielsen 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.21

17 Driftsmateriellet G Gs 1201 G54: Nymalet Gs [1202], arkivfoto fra (sandsynligvis) sted og fotograf ukendt. G54: Gs [1202], Neubrandenburg 1986 Peter Andersen 2014 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.22

18 Driftsmateriellet G Gs 1201 Her er enhver form for bremser fjernet fra vognen. Dette havde indvirkning på revisionsfristen. Med Hik-bremse havde vognen 4 års rev.frist. Uden bremser var fristen 6 år! Til gengæld mistede vogne så muligheden for at køre 100 km/h Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.23

19 Driftsmateriellet G 54d Gs-x forsøgsopbygning af dellast stykgodsvogn, Herning "OS" (fra Togfløjten 3/81) Samme vogn umiddelbart efter ombygningen. Århus 1980 Niels Henrik Schou (arkiv Blokposten) 2015 Per Topp Nielsen G 54d / 1980 Side Gs 54.24

20 Driftsmateriellet G 54e Gs-uv 1201 Gs-undervogne hensat i afventning af videre anvendelse, Bramming Per Topp Nielsen Intern transportvogn for bogier ( ) ved Centralværkstedet i Kbh, Cvk Per Topp Nielsen 2014 Per Topp Nielsen G 54e / 1980 Side Gs 54.25

21 Vognliste G54 G >>> Gs Fnr Byg omlit >>> Gs Litra >>> Foreløbig udgået >>> Endelig udgået se G ? Scandia Gs 1980 > DR Scandia 1956 efter havari Vejle ? Scandia Gs 1980 > DR 40004? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1983 Lagervogn Øm ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40009? Scandia Gs ? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40012? Scandia Gs 1970 > Iblps 40013? Scandia Gs 1983 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40015? Scandia Gs 1982 efter havari i Frankrig 40016? Scandia Gs 1980 > DR 40017? Scandia Gs 1982 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40019? Scandia Gs 1970 > Iblps 40020? Scandia 1965 efter havari i Frankrig 40021? Scandia Gs 1980 > DR 40022? Scandia Gs 1970 > Iblps 40023? Scandia Gs 1980 > DR 40024? Scandia Gs 1980 > DR 40025? Scandia Gs 1980 > DR 40026? Scandia Gs 1980 > DR 40027? Scandia Gs 1983 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40029? Scandia Gs 1970 > Iblps 40030? Scandia Gs 1980 > DR 40031? Scandia Gs 1980 > DR 40032? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1982 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40035? Scandia Gs 1980 > DR 40036? Scandia Gs 1981 > DR 40037? Scandia Gs 1970 > Iblps 40038? Scandia Gs 1970 > Iblps 40039? Scandia Gs 1980 > DR 40040? Scandia Gs 1970 > Iblps 40041? Scandia Gs 1970 > Iblps 40042? Scandia Gs 1980 > DR 40043? Scandia Gs 1970 > Iblps 40044? Scandia Gs 1970 > Iblps Scandia Gs 1980 > DR 40046? Scandia Gs 1970 > Iblps 40047? Scandia Gs 1980 > DR 40048? Scandia Gs 1980 > DR 40049? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40051? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40053? Scandia Gs 1980 > DR G [1002] 40054? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40056? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40058? Scandia Gs 1980 > DR 40059? Scandia Gs 1980 > DR 40060? Scandia Gs 1980 > DR 40061? Scandia Gs 1969 > Iblps 40062? Scandia Gs 1980 > DR 40063? Scandia Gs 1980 > DR 40064? Scandia Gs 1970 > Iblps 40065? Scandia Gs 1980 > DR 40066? Scandia Gs 1969 > Iblps 40067? Scandia Gs 1969 > Iblps 40068? Scandia Gs 1980 > DR 40069? Scandia Gs 1980 > DR 40070? Scandia Gs ? Scandia Gs 1969 > Iblps 40072? Scandia Gs 1970 > Iblps 40073? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1969 > Iblps 40075? Scandia Gs 1969 > Iblps 2015 Per Topp Nielsen Side Gs 54.51

22 Vognliste G54 G >>> Gs Fnr Byg omlit >>> Gs Litra >>> Foreløbig udgået >>> Endelig udgået 40076? Scandia Gs ? Scandia Gs 1970 > Iblps 40078? Scandia Gs 1980 > DR 40079? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40083? Scandia Gs 1980 > DR 40084? Scandia Gs 1984 > ? Scandia 196? Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40087? Scandia Gs 1980 > DR 40088? Scandia Gs 1980 > DR 40089? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40091? Scandia Gs 1980 > DR 40092? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40095? Scandia Gs 1980 > DR 40096? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40098? Scandia Gs 1980 > DR 40099? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1970 > Iblps 40101? Scandia Gs Se side Gs > DJK (obs fladvg.1987 Od) 40102? Scandia Gs 1982 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40105? Scandia Gs 1980 > DR 40106? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40109? Scandia Gs 1980 > DR 40110? Scandia Gs 1980 > DR 40111? Scandia Gs 1980 > DR 40112? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40114? Scandia Gs 1981 > DR 40115? Scandia Gs 1980 > DR 40116? Scandia Gs 1980 > DR 40117? Scandia Gs 1980 > DR 40118? Scandia Gs 1970 > Iblps 40119? Scandia Gs 1980 > DR 40120? Scandia Gs 1980 > DR 40121? Scandia Gs ? Scandia Gs 1970 > Iblps 40123? Scandia Gs 1980 > DR 40124? Scandia Gs 1980 > DR 40125? Scandia Gs 1980 > DR 40126? Scandia Gs 1980 > DR 40127? Scandia Gs 1982 havari Frankrig ? Scandia Gs 1980 > DR 40129? Scandia Gs 1983 > Lagervogn Øm ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1981 > DR 40132? Scandia Gs 1980 > DR 40133? Scandia Gs 1980 > DR 40134? Scandia Gs 1980 > DR 40135? Scandia Gs 1980 > DR 40136? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40140? Scandia Gs 1980 > DR 40141? Scandia Gs 1969 > Iblps 40142? Scandia Gs 1980 > DR 40143? Scandia Gs ? Scandia Gs 1981 > ? Scandia Gs 1969 > Iblps 40146? Scandia Gs 1970 > Iblps 40147? Scandia Gs Se side Gs > CF Næstved 40148? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40150? Scandia Gs 1980 > DR 40151? Scandia Gs 1984 > Per Topp Nielsen Side Gs 54.52

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Moderne Godsvogne. # Nyt fra klubben. # CAR en nødvendig ombygning. # Julefrokosten 2013. # Side 21. Modellen. # Noget for øjet # Køreplanen. Nr. 49. Januar. 2014. Medlemsblad

Læs mere

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Nyt fra klubben # Side 10 modellen. # 10 års fødselsdag # Noget for øjet # Rygter fra et remiseområde # Køreplanen # Godsvogne # Find 5 fejl # Peters Pillerier R 958. Spor

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

RULLENDE MATERIEL. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3

RULLENDE MATERIEL. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3 RULLENDE MATERIEL REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3 1954 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Denne bog er udarbejdet under

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

DK domænet i ord og tal

DK domænet i ord og tal DK domænet i ord og tal af driftsleder for netarkivet.dk Bjarne Andersen Statsbiblioteket Universitetsparken DK 8000 Århus C 89462165 bja@netarkivet.dk Den 1. juli 2005 trådte en ny revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen!

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Nomeco Nyt Nr. 1 - Januar 2010 Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Flere uheldige omstændigheder førte til, at fl ytningen af Rådhusapoteket i Lyngby blev en økonomisk katastrofe for apoteker

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU. Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29

Nyhedsbrev fra DMJU. Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29 Nyhedsbrev fra DMJU. 4. årgang nr. 12 juni 2013 Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med over 80 medlemsklubber. Disse klu landsorganisation

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

TOGSÆT FÆRGER VETERANMATERIEL OSV. SPECIALKØRETØJER FASTE ANLÆG. Siemens-vogne i Ab. BR 605 Nyt om IC4-uheldet på Kac

TOGSÆT FÆRGER VETERANMATERIEL OSV. SPECIALKØRETØJER FASTE ANLÆG. Siemens-vogne i Ab. BR 605 Nyt om IC4-uheldet på Kac Jernbanenyheder fra BL Sendt fredag 16. november 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Indholdsfortegnelse I denne indholdsfortegnelse er anført alle kapitler

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren.

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. FORORD Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. Dokumentet kan bruges som et værktøj til at søge efter specifikke ting i ARS, uden at være nødt til at downloade hver enkelt

Læs mere