Driftsmateriellet G G 1954

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954"

Transkript

1 Driftsmateriellet G G 1954 Litra G 1954 G Scandia Scandia o/v728: FNR G Scandia Scandia o/v729: FNR G Scandia Scandia o/v745: FNR G Scandia Scandia o/v746: FNR Scandia o/v751: FNR = 875 vogne type G54 Data Længde over puffer mm Understel længde 9340 mm Totalhøjde 3988 mm Akselafstand 5700 mm Indv længde godsrum 9260 mm G Indv bredde godsrum 2730 mm Bundfladeareal 25,2 m² Indv højde sidevæg 2100 mm Indv højde gavlvæg 2687 mm Rumfang 63,0 m³ Sidedør bredde 1800 mm Sidedør højde 2000 mm Gulvhøjde 1240 mm Taravægt kg Lastgrænser 1954 se foto øverst >> Lastgrænser 1956 se foto nederst >> Håndbremse RS G Automatisk bremse Hik-GP Historik UIC standard lukket godsvogn med 4 ventilationslemme på hver side. Disse lemme kunne aflåses indefra, men ellers betjenes udefra med hver sit håndtag. Bag to af lemmene befandt sig en ventilationsrist, bag de to andre en nedklappelig hulplade bag en aftagelig jernbøjle. Sidstnævnte "huller" kunne således åbnes helt og anvendes som læsselemme. Den højtsiddende bremseplatform var en speciel dansk konstruktion. De første vogne fra 1954 var i øvrigt bestilt som Q , som ændredes til G før leveringen - se side Vognene var udstyret med 1400 mm 7-blads fjedre type 302, som tillod en totalvægt på 34,0 t. Lastgrænser var oprindelig påmalet som S 20.0t og A:19,0t + B/C:20,0t i åben ramme. Fra omkring 1956 ændret til nyt UIC-lastgrænseraster i lukket ramme. Se fotos her ovenfor. Vognene blev tilknyttet EUROP vognparken ca et år efter leveringen. Efter nye UIC-regler blev vognene fra 1961 ændret til litra Gs. Vognliste G => Gs G => Gs Følgende vogne udgik før omlitreringen: G : EUROP-mærket : Udrangeret efter driftsuheld i Vejle (ved Rødkildevej 22/2-56) G Udrangeret 1962 efter havari i Belgien 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.01

2 Driftsmateriellet G G 1954 DSB G tog hele skraldet, da en MO kørte op bag i et godstog ved Rødkildevej i Vejle 22/ Vejle Stadsarkiv, registreringsnr B Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.02

3 Driftsmateriellet G G 1954 Tegning Svarende til G tilnærmet skala 1: Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.11

4 Driftsmateriellet G G 1954 DSB hovedtegning HG 16, svarende til G Ikke i skala 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.12

5 Driftsmateriellet G G 1954 DSB G (1954 Scandia) - så ny at den endnu ikke har fået REV-dato påmalet. DSB-foto DSB G (1954 Scandia), Tarm P.E.Clausen (arkiv DMJK) 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.21

6 Driftsmateriellet G G 1954 DSB G (1954 Scandia), Odense P.E.Clausen (arkiv DMJK) EUROP DSB G (1957 Scandia), P.E.Clausen (arkiv DMJK) 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 2.22

7 Driftsmateriellet G GS 1961 Litra GS 1961 Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs Gs Scandia FNR for Gs = 873 vogne type G54 Data Længde over puffer mm Understel længde 9340 mm Totalhøjde 3988 mm Akselafstand 5700 mm Indv længde godsrum 9260 mm Indv bredde godsrum 2730 mm Bundfladeareal 25,2 m² Indv højde sidevæg 2100 mm Indv højde gavlvæg 2687 mm Rumfang 63,0 m³ Sidedør bredde 1800 mm Sidedør højde 2000 mm Gulvhøjde 1240 mm Taravægt kg Lastgrænser UIC se foto >> Bruttovægt max 33,2 t Håndbremse RS G Automatisk bremse Hik-GP Gs er fremkommet ved omlitrering af de tilbageværende 873 vogne litra G (se vognlisten). Omlitreringen begyndte i 1961 og var afsluttet året efter. Alle vogne var EUROP-mærket. Allerede fra 1965 fik vognene 12-cifrede computernumre og nyt litra Gs. I 1970 var 822 vogne ændret og af de resterende 51 vogne var 2 udrangeret og 49 ombygget til Iblps. Vognliste Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Gs ab 1961 ex G /69 => Gs Følgende vogne udgik før 1965-omlitreringen : Gs udrangeret 1965 efter havari i Frankrig Gs udrangeret 1968 efter havari i udlandet foruden 49 andre Gs 40xxx, som 1968/70 blev ombygget direkte til Iblps En fuldstændig vognliste findes under litra Gs på side Gs ff 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1961 Side 6.01

8 Driftsmateriellet G GS 1961 DSB Gs (1955 Scandia), Lunderskov J.Guldbæk-Christensen 2015 Per Topp Nielsen - G 54 / 1961 Side 6.21

9 Driftsmateriellet G Q 1954 Litra Q 1954 Q Scandia Scandia o/v728 af 27/3-53: FNR Vognene leveredes med litra G og numrene (se side 2.01) Historik UIC standard lukket godsvogn med 4 ventilationslemme på hver side. Disse lemme kunne aflåses indefra, men ellers betjenes udefra med hver sit håndtag. Bag to af lemmene befandt sig en ventilationsrist, bag de to andre en nedklappelig hulplade bag en aftagelig jernbøjle. Sidstnævnte "huller" kunne således åbnes helt og anvendes som læsselemme. Den højtsiddende bremseplatform var en speciel dansk konstruktion. De første vogne fra 1954 var bestilt med litra "Q", som ved brev af 18/7-53 ændredes til "G" før leveringen. Tildeling af litra Q skete ud fra Trafikudvalget betænkning fra 1946, Hvor en standard vogntype skulle få enkelt-bogstav litrering. Da disse UIC-standardvogne var udlagt også til kreaturtransport, fik de naturligt nok ved bestillingen litra Q Per Topp Nielsen - G 54 / 1954 Side 79.1

10 Driftsmateriellet G GS 1201 Litra Gs 1201 (1965) Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs Gs Scandia FNR = Gs = 822 vogne litra Gs type G54 Data Længde over puffer mm Understel længde 9340 mm Totalhøjde 3988 mm Akselafstand 5700 mm Indv længde godsrum 9260 mm Indv bredde godsrum 2730 mm Bundfladeareal 25,2 m² Indv højde sidevæg 2100 mm Indv højde gavlvæg 2687 mm Rumfang 63,0 m³ Sidedør bredde 1800 mm Sidedør højde 2000 mm Gulvhøjde 1240 mm Håndbremse RS Automatisk bremse Hik-GP *) Taravægt kg Bruttovægt max 33,5 t - fra ,0 t Lastgrænse UIC A B C 19,5t 21,0t S 19,5t 20,0t do. fra 1974 A B C 19,5t 23,5t 26,0t S 19,5t 20,0t do. fra 1978 A B C 20,0t 23,5t 26,0t do. fra 1982 S 20,0t A B C 20,0t 24,0t 26,0t S 20,0t *) Fra 1974 Monteret med automatisk udligningsventil Knorr type L2 eller L3. Alle vogne var EUROP -mærket. Beskrivelse m.m. - se næste side >>>> 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.01

11 Driftsmateriellet G GS 1201 Historik Gs 1201xxx fremkommer ved omlitrering af 822 Gs , idet 53 af de oprindelige 875 vogne af G54-typen allerede tidligere var udgået eller ombygget direkte til Iblps. Undervejs som Gs 1201 blev især lastgrænserne ændret i en uendelighed. Fra 1974 blev det tilladte akseltryk hævet fra 16,5 t til 19,0 t. Allerede fra 1959 havde man løbende udskiftet de for svage 7-blads 302-fjedre med 8-blads 303-fjedre. Dette tog man så til indtægt for en generel forhøjelse af det tilladte akseltryk 15 år senere. I 1978 tog man den dalende taravægt til indtægt for en forhøjelse af A-lastgrænsen med 0,5 t. I 1982 fulgte B-lastgrænsen trop. S-lastgrænsen forblev dog hele tiden uændret 20,0 t. "Mellemrækken" gjaldt for almindelig godstogshastighed (70 km/h, hhv fra 1974 for 80 km/h). Prikken foran litraet fjernet fra /69 ombyggedes ialt 100 G54 til Iblps. Af disse nåede de 49 ikke at få UIC-numre, men ombyggedes direkte fra Gs 40xxx til Iblps. Fra 1978 og frem ændredes 148 G54 til Tjenestegodsvogne (se side XG 54.01) og fik nye numre i serierne 9413xxx og 9414xxx. Andre vogne ombyggedes mere eller mindre til andre Tjenestevogne til specielle formål eller transporter - herunder 10 vogne, som i 1980 blev ombygget til multiplekoblede langskinnetransportvogne, Tjenestevognene solgte DSB 163 Gs 1201xxx til DR (Østtyskland) som tilgik driften i DDR som Gs [1202] og senere - uden bremser - som G [1002]. Fotos kan ses på side Gs Også i 1980 opbyggede Cvk Ar / Mølleengen en attrap-vogn til forsøg i dellast- og stykgodstrafik. Vognen havde ingen sidevægge, men til gengæld forhøjede gavlvægge, som bar en kraftig overligger. I denne var ophængt et par flytbare skilleplader, som i princippet mindede om de i de 1982 leverede 50 Hbikks-tt skydevægsvogne anvendte. Foto af forsøgsvognen ses på side Gs Projektet med en dellastvogn på basis af Gs-vogne blev opgivet i 1982 ved leveringen af 50 Hbikks-tt vogne. DSB havde imidlertid i 1980 ladet vognkassen ophugge på 28 G54-vogne. Undervognene fra disse var derefter hensat i et par år rundt omkring bl.a. i Bramming (se side Gs 54.25), men blev fra 1982 brugt/ombygget til andre formål end de oprindeligt tilsigtede. Fra 1981 til 1986 blev vognkassen fjernet fra 94 G54-vogne, som blev sendt til Scandia for ombygning til svelletransportvogne i forbindelse med et nyindkøbt sporombygningstog, hvor en løbekran kunne køre hele vejen ud ad en lang række svelletranportvogne med gamle sveller og fodre maskinen med nye. Scandia ombyggede 93 Gs-undervogne til svelletransportvognene Den sidste vogn blev stående på Scandia, men dukkede så pludselig op som intern fladvogn på Skagensbanen (obs 1997). Undervejs blev en del vogne solgt til transportskoler, privatbaner eller jernbaneklubber. Kun sporadisk vides noget om, hvornår disse udgik eller eventuelt fortsat eksisterer. Den sidste Gs 1201 vogn blev udrangeret i Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.02

12 Driftsmateriellet G GS 1201 Hvor blev de af? En række vogne blev solgt til DR eller videreført som tjenestegodsvogne internt ved DSB. Men også andre vogne "forsvandt" til museumsbaner, privatbaner eller private virksomheder til videre lokal benyttelse. Udgået af DSB's kartoteker var det ofte besværligt at spore deres videre skæbne. Nedenfor oplistes en række vogne, som "forsvandt" ud i det ukendte. De fleste er nok ophugget, men nogle enkelte frister fortsat skæbnen hensat rundt omkring i landet. DSB forlangte påskrifterne fjernet ved frasalg, så oftest var det kun muligt at identificere genfundne anonyme vogne ved deres stelnummer - som bekendt indslået i pufferplankerne over hullet til trækkrogen. Yderligere oplysninger er altid velkomne. Stelnr Gs Senest Udgået Seneste observation > DJK 1994 ophugget > G museumstog vandvogn Obs 1999 hensat Roskilde mdt > DJK (obs fladvogn 1987 Odense) 2001 ophugget > CF Næstved?? > KLK ( lånt, købt 2004) Obs 2004 KLK > KLK Gs 1 (2010 > DJM) Obs 2010 KLK Lunderskov > VLTJ Obs 1987 i Lemvig > G museumsfærge 2000 ophugget > Landtransportskolen Avedøre > ØSJK Obs 2015 i Køge > Åbenrå tekniske skole > CF Haderslev > Museum Hvalpsund obs 2011 Hvalpsund > HHJ (1983 > D 63) 2005 > VBV lagervogn > Scandia Obs 1997 fladvogn Skagensbanen > HHJ Obs 1993 i Odder > SID-skolen Odense > Jernbanemuseet Odense > DJK gs Obs 2002 hensat Gørlev > VLTJ Obs 1987 i Lemvig > DJK Maribo Obs 2015 hensat Maribo/MBJ > SID-skolen Åbenrå > VLTJ "VKS" Obs 1987 i Lemvig > VLTJ Obs 1987 i Lemvig > Landtransportskolen Avedøre > DJK (1988 > MBJ) Obs 2015 hensat Maribo/MBJ > DJK 526 (1998: Hvalsø) 2011 > Pakhus Ringkøbing > DJK (1996: LFB Gs 44) Obs 2005 Ålborg > DJK (85:Åbenrå - 89:Bm) Obs 2002 hensat Gørlev > Landtransportskolen Avedøre > Alvildefonden Århus Kun vognkasse?? > FDSB Skelskør 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.03

13 Driftsmateriellet G GS 1201 Et par ord om vognlisterne Det har til tider været mareridtsagtigt at finde ud af, hvad der egentlig blev af mange af vognene. Den bedste periode har givetvis været frem til midt i 1980'erne, hvor reparationer og ophugning af godsvognene var styret fra Cvk Ar og herunder fra filialværkstedet i Mølleengen. Fra PLN/vest, som det officielt hed, styrede man så de andre to filialværksteder i Nyborg og Esbjerg, hvor Esbjerg specielt tog sig af revision af bogiegodsvogne og transportbeholdere. Men efterhånden overtog Nyborg styringen, og funktionen i Århus blev afviklet. Nyborg værksted havde af uforklarlige grunde ikke den store lyst til at melde tilbage til Maskinafdelingen i København, hvornår vogne blev udrangeret og/eller ophugget. Mange værdifulde oplysninger er gået tabt på den konto. Ganske vist var alle vogne blevet lagt på EDB (Værkstedsstyringssystemet VKS), men manglende kontrol med de daglige indtastninger gjorde, at mange oplysninger ikke fandtes der, hvor de forventedes at kunne findes. Kun nogle få medarbejdere i Nyborg havde fuld adgang til VKS. Mafd måtte nøjes med papirudskrifter fra Nyborg, som ofte kun indholdt det halve af de ønskede oplysninger (oftest kun vognens nummer og en revisionsdato). Man kunne udskrive en kolonne, som hed "tidligere nummer", men denne oplysning var til tider indtastet andetsteds i systemet, eller faldet delvis ud pga pladsmangel på udskriften. Det var nemmere at følge en given vogns historiske forløb i GTS (godstransportstyring), som blev indført omkring Her var det fx muligt at se, hvornår en efterlyst vogn var kørt ud over dansk grænse. Man kunne så sende efterlysningen videre ud i verden. Netop i slutningen af 1980'erne blev en lang række vogne - især Gs-vogne - hjemkaldt, fordi vognene havde nået en alder af 30 år og dermed skulle udgå af international drift eller levetidsforlænges. Det tog op til otte år, før de sidste vogne kom hjem. Nogle få kom aldrig tilbage. Derfor valgte DSB til sidst at tvangsafmelde de vogne, man ikke kunne finde Dette forhindrede dog ikke, at der fortsat i ny og næ dukkede vogne op, som officielt ikke længere eksisterede. Således dukkede vogne op, som fx havde tjent som lagervogn på en nedlagt lokal station på Sicilien, eller i mange år havde kørt rundt for Bafd som værkstedsvogn for en svellestopper. Netop Baneafdelingen havde en mani med at tage en godsvogn (også udenlandske!) i deres besiddelse til mere eller mindre lokale formål - uden iøvrigt at melde tilbage til Mafd om det. Bafd satte en ære i at have så lidt kontakt til Mafd som overhovedet muligt. Efter at en lang række vogne var blevet tvangsafmeldt, kørte Bafd uanfægtet videre med dem - nu bare uden påskrifter og desværre også uden revision. Det hændte, at Mafd opdagede sådanne spøgelsesvogne, hvorefter man sendte en mand ud for at skære trykluftledningen af sådanne vogne. Derfor opereres i vognlisterne med to årstal for vognenes udgang: Et årstal for hvornår vognen officielt udgik af driften og et for vognens ophugning. Det er også sket, at en vogn er blevet ophugget, men først flere år senere blev tvangsafmeldt, "fordi man ikke kunne finde den". En lang række Gs-vogne mistede i 1980'erne vognkassen, hvorefter undervognen blev hensat til senere ombygning. Disse undervogne omtales i vognlisterne med litra Gs-uv, hvilket de selvfølgelig ikke var påmalet. Deres seneste vognnummer blev med kridt skrevet på vangen. Det var dog i enkelte tilfælde forkert og blev med tiden vasket væk af regn. Den eneste sikre måde at identificere disse undervogne var ved at bruge deres 5- cifrede stelnummer, som var indslået i pufferplankerne. Nogle vogne henstod bl.a. i Brande, Grindsted, Løsning og Langå i op til seks år, før de blev genbrugt eller endeligt ophugget. Det er derfor vanskeligt at lave entydige lister over vognenes liv og skæbne. Med de forhånden værende oplysninger, kan det næppe gøres anderledes / bedre. Vognlisterne - findes på side Gs ff 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.04

14 Driftsmateriellet G GS 1201 Tegning type G54 Svarende til Gs tilnærmet skala 1: Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.11

15 Driftsmateriellet G Gs 1201 G54: Gs med nymalet lastgrænseraster, Sakskøbing Per Topp Nielsen 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.20

16 Driftsmateriellet G Gs 1201 G54: Gs, Rødby Færge Per Topp Nielsen G54: Gs, Rødby Færge Per Topp Nielsen 2015 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.21

17 Driftsmateriellet G Gs 1201 G54: Nymalet Gs [1202], arkivfoto fra (sandsynligvis) sted og fotograf ukendt. G54: Gs [1202], Neubrandenburg 1986 Peter Andersen 2014 Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.22

18 Driftsmateriellet G Gs 1201 Her er enhver form for bremser fjernet fra vognen. Dette havde indvirkning på revisionsfristen. Med Hik-bremse havde vognen 4 års rev.frist. Uden bremser var fristen 6 år! Til gengæld mistede vogne så muligheden for at køre 100 km/h Per Topp Nielsen G 54 / 1965 Side Gs 54.23

19 Driftsmateriellet G 54d Gs-x forsøgsopbygning af dellast stykgodsvogn, Herning "OS" (fra Togfløjten 3/81) Samme vogn umiddelbart efter ombygningen. Århus 1980 Niels Henrik Schou (arkiv Blokposten) 2015 Per Topp Nielsen G 54d / 1980 Side Gs 54.24

20 Driftsmateriellet G 54e Gs-uv 1201 Gs-undervogne hensat i afventning af videre anvendelse, Bramming Per Topp Nielsen Intern transportvogn for bogier ( ) ved Centralværkstedet i Kbh, Cvk Per Topp Nielsen 2014 Per Topp Nielsen G 54e / 1980 Side Gs 54.25

21 Vognliste G54 G >>> Gs Fnr Byg omlit >>> Gs Litra >>> Foreløbig udgået >>> Endelig udgået se G ? Scandia Gs 1980 > DR Scandia 1956 efter havari Vejle ? Scandia Gs 1980 > DR 40004? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1983 Lagervogn Øm ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40009? Scandia Gs ? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40012? Scandia Gs 1970 > Iblps 40013? Scandia Gs 1983 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40015? Scandia Gs 1982 efter havari i Frankrig 40016? Scandia Gs 1980 > DR 40017? Scandia Gs 1982 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40019? Scandia Gs 1970 > Iblps 40020? Scandia 1965 efter havari i Frankrig 40021? Scandia Gs 1980 > DR 40022? Scandia Gs 1970 > Iblps 40023? Scandia Gs 1980 > DR 40024? Scandia Gs 1980 > DR 40025? Scandia Gs 1980 > DR 40026? Scandia Gs 1980 > DR 40027? Scandia Gs 1983 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40029? Scandia Gs 1970 > Iblps 40030? Scandia Gs 1980 > DR 40031? Scandia Gs 1980 > DR 40032? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1982 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40035? Scandia Gs 1980 > DR 40036? Scandia Gs 1981 > DR 40037? Scandia Gs 1970 > Iblps 40038? Scandia Gs 1970 > Iblps 40039? Scandia Gs 1980 > DR 40040? Scandia Gs 1970 > Iblps 40041? Scandia Gs 1970 > Iblps 40042? Scandia Gs 1980 > DR 40043? Scandia Gs 1970 > Iblps 40044? Scandia Gs 1970 > Iblps Scandia Gs 1980 > DR 40046? Scandia Gs 1970 > Iblps 40047? Scandia Gs 1980 > DR 40048? Scandia Gs 1980 > DR 40049? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40051? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40053? Scandia Gs 1980 > DR G [1002] 40054? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40056? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40058? Scandia Gs 1980 > DR 40059? Scandia Gs 1980 > DR 40060? Scandia Gs 1980 > DR 40061? Scandia Gs 1969 > Iblps 40062? Scandia Gs 1980 > DR 40063? Scandia Gs 1980 > DR 40064? Scandia Gs 1970 > Iblps 40065? Scandia Gs 1980 > DR 40066? Scandia Gs 1969 > Iblps 40067? Scandia Gs 1969 > Iblps 40068? Scandia Gs 1980 > DR 40069? Scandia Gs 1980 > DR 40070? Scandia Gs ? Scandia Gs 1969 > Iblps 40072? Scandia Gs 1970 > Iblps 40073? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1969 > Iblps 40075? Scandia Gs 1969 > Iblps 2015 Per Topp Nielsen Side Gs 54.51

22 Vognliste G54 G >>> Gs Fnr Byg omlit >>> Gs Litra >>> Foreløbig udgået >>> Endelig udgået 40076? Scandia Gs ? Scandia Gs 1970 > Iblps 40078? Scandia Gs 1980 > DR 40079? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40083? Scandia Gs 1980 > DR 40084? Scandia Gs 1984 > ? Scandia 196? Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40087? Scandia Gs 1980 > DR 40088? Scandia Gs 1980 > DR 40089? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40091? Scandia Gs 1980 > DR 40092? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40095? Scandia Gs 1980 > DR 40096? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40098? Scandia Gs 1980 > DR 40099? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1970 > Iblps 40101? Scandia Gs Se side Gs > DJK (obs fladvg.1987 Od) 40102? Scandia Gs 1982 > ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40105? Scandia Gs 1980 > DR 40106? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1984 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40109? Scandia Gs 1980 > DR 40110? Scandia Gs 1980 > DR 40111? Scandia Gs 1980 > DR 40112? Scandia Gs 1978 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40114? Scandia Gs 1981 > DR 40115? Scandia Gs 1980 > DR 40116? Scandia Gs 1980 > DR 40117? Scandia Gs 1980 > DR 40118? Scandia Gs 1970 > Iblps 40119? Scandia Gs 1980 > DR 40120? Scandia Gs 1980 > DR 40121? Scandia Gs ? Scandia Gs 1970 > Iblps 40123? Scandia Gs 1980 > DR 40124? Scandia Gs 1980 > DR 40125? Scandia Gs 1980 > DR 40126? Scandia Gs 1980 > DR 40127? Scandia Gs 1982 havari Frankrig ? Scandia Gs 1980 > DR 40129? Scandia Gs 1983 > Lagervogn Øm ? Scandia Gs ? Scandia Gs 1981 > DR 40132? Scandia Gs 1980 > DR 40133? Scandia Gs 1980 > DR 40134? Scandia Gs 1980 > DR 40135? Scandia Gs 1980 > DR 40136? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs 1979 > ? Scandia Gs 1980 > DR 40140? Scandia Gs 1980 > DR 40141? Scandia Gs 1969 > Iblps 40142? Scandia Gs 1980 > DR 40143? Scandia Gs ? Scandia Gs 1981 > ? Scandia Gs 1969 > Iblps 40146? Scandia Gs 1970 > Iblps 40147? Scandia Gs Se side Gs > CF Næstved 40148? Scandia Gs ? Scandia Gs 1980 > DR 40150? Scandia Gs 1980 > DR 40151? Scandia Gs 1984 > Per Topp Nielsen Side Gs 54.52

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub Oktober 2010 IC4 i Struer for første gang d. 6/10 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk Find din lokale Redoffice forhandler her: Find din lokale Redoffice her: Forhandler Postnummer/by Telefon Redoffice PKC A/S 4100 Ringsted 57 61 19 09 Redoffice PKC A/S 4300 Holbæk 59 43 06 07 Forhandler

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Railion Danmark a/s. Side 3.10.1. Hbis 310. Trafikvogne 01.04.2001

Railion Danmark a/s. Side 3.10.1. Hbis 310. Trafikvogne 01.04.2001 Hbis 310 Side 3.10.1 2670 3050 1200 2070 2698 3902 620 2390 8000 2390 620 14020 12780 6227 6227 12774 Hbis 310 Side 3.10.2 Læsseplan: 1 31 Hbis 310 Side 3.10.3 Vognoplysninger Nummerserier Byggeår og -sted

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

KM Text. Om Sojakagens vogne 2: Vogne til klorgas, hypoklorit og lud. Det vil sige: Vi tager lige de sidste fedtsyrevogne først

KM Text. Om Sojakagens vogne 2: Vogne til klorgas, hypoklorit og lud. Det vil sige: Vi tager lige de sidste fedtsyrevogne først Om Sojakagens vogne 2: Vogne til klorgas, hypoklorit og lud. Det vil sige: Vi tager lige de sidste fedtsyrevogne først De tre ens 26 kubikmeters vogne Scandia byggede 1957 hhv 1961, havde ligesom de renoverede

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kassserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Egon

Læs mere

KM Text OM SOJAKAGENS VOGNE 1

KM Text OM SOJAKAGENS VOGNE 1 OM SOJAKAGENS VOGNE 1 (Denne tekst er en stærkt omarbejdet udgave af en artikel fra Modelhjul 92) Den nu lukkede Dansk Sojakagefabrik hørte til de store vognejere i Danmark. I alt 72 vogne anskaffede man

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Hvor tit har håndskrevne arbejdskort kostet dit værksted tid, penge og besvær?

Hvor tit har håndskrevne arbejdskort kostet dit værksted tid, penge og besvær? Hvor tit har håndskrevne arbejdskort kostet dit værksted tid, penge og besvær? få et nyt it-system der sikrer den rigtige arbejdsgang au2parts business system professionel værkstedsstyring Se mere om os

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Struer Jernbane Klub. Februar 2009

Struer Jernbane Klub. Februar 2009 Struer Jernbane Klub Februar 2009 Dette var årets sidste tog i 2008 Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30 33 91 97 Jimmy Koch

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR PROGRAM FINALESTÆVNE 2010 FOR U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre Velkommen til Hvidovre Hvidovre IF s Håndboldafdeling byder jer velkommen til Hvidovre, hvor der for 38. gang bliver afholdt

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde PensionDanmark PensionDanmark kort fortalt Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde 662.000 medlemmer i 24.000 virksomheder Ejet af fagforbund og arbejdsgiverforeninger

Læs mere