VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6"

Transkript

1 AJS VlS '; td Agp. E (r'63 tr-eod ai 6 6.i = S:pi oc) l:o Fulesø Tidende EGNS.A\rS Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis der rrdsendtes første &\s7'9'1945 ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert det materiale vælgerforeningerne sender ud. Mest spændende er det at følge om man helt kan undslippe at fortælle hvorlbr den ene del af kommunens borgere måtte tretale mere i kommuneskat og anden service end den anden, Men man vil sikkert være TVunget til at fortælle hvem der er borgmesterkandidat når nu de begge bor ude i Værløse... NEJ OG ATTER NEJ... Efter sigende skal nogen med adgang til begge rådhuse, at DET ER KLART - NGEN VLAFVSE, at din stemmeseddel afslører at du har afsat dit fingeraftryk. Det er en pålidelig kilde der har bekræftet, at alle stemmesedler vil blive brændt På Vestforbrænding i vidners påsyn - på en hemmelig dag - måske inden stemmeafgiverens død. jak LYKKE ER at tale med nogen der ved mere end 6n se1v...,.,... for område V.:ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Et heldigt uheld... Når en afgørelse næsten er umulig. Sammenslutningen af sportens mest vidende om lokaliteterne havde støtte af forvaltningen peget på, at en nødvendig lokalitet ville være en slags gymnastiksal uden faciliteter. Omklædning kunne godt klares ved brug af Søndersøhallens faciliteter. Det samme gialdt cafeteriet. Det blev dog ikke til noget. Der blev foretaget en ny vurdering. Men tiden gik derud af. Nogen fandt ud af at foretage en KVALFCERET undersø gelse. Det blev overraskende. Det var nemlig slet ikke en gymnastiksal der var brug for men en RGTG HAL! Nu kom der først rigtig gang i den. Nu var det ikke uden betydning hvor hallen skulle ligge - og debatten kom meget tæt på et valg... Efter en høring stod det klartrat placeringen måske skulle afgøres med en enkelt stemme. Ved Værløsehallerne ville det koste en fodboldbane. Kajs Avis 15. september nr side Furesø -nyt l4/zkr Frederiksborg Amts Avis har fortalt, at mindretallet har erklæret, at borgere i Furesø-regionen faktisk er BORGERLGE, derfor har man to kandidater til borgmesterposten - begge fra Værløse. Det vil ikke gå godt idet,,de borgerlige" kun kan få EN borgmester. Men det lyder spændende. FØLG MED DN TD Og i det eneste dagblad der vil ofre tid,farve og papir på din kommune - der ellers er i færd med Branding - der skal løfte kommunen op i u- anede højder... Læsere har spurgt hvad der egentligt blev af SUNDHEDS HUSET - DET VAR SÅ RET NØDVENDGT AT nå... Det forlyder at man har forberedt en julekonkurrence blandt kommunens børn. De skal med færrest mulige ord fortælle hvad branding betyder for dem... GAD VDE HVORNAR SORT HUMOR får en plads på folkeskolens program... DET FORESLAS, at drøftelse af samfundets vurdering af familieboliger allerede skal indgå i skemaet i folkeskolens 5-k1asse... DET ER UNDERLGT MAN HAR HUNDEVEJR MEN KKE KATTEVEJR.. Det var kattens...

2 Kajs Avis 15. september nr side 2 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Hvis man havde læst kommunens dagsordener af interesse gennem mere end 60 år og mere - har omfanget af opgaver være stigende. Hvis man tænker tilbage til fyrrerne kunne dagsordener fylde en a4-side eller omløb til bagsiden. Omfanget af sager der skulle behandles var ikke med fyldige beskrivelser som i vore dage. Men omfanget er så fyldige, at det kan være svært for byrådets enkelte medlemmer at spørge eller afvise forvaltningens indstilling... En beskrivelse af det arbejde der tager byrådets tid gennem tiderne har været for at beskrive hvilken mangfoldighed af vidt forskelliger emner man skulle tage stilling til. FURESØ (OMMUNE Næsten aldrig har det været påkrævet at holde en pause i mødet - for ligesom at trække vejret. Møderne i august har været skadet af en sommerferie hvor sager kan hobe sig op MEN dagsordener fra augustmøder har vist aldrig tidligere indeholdt så mange sager. Alle hver for sig af en vis betydning. Det er værd at nævne når man lytter til en omverden der kritiserer og tilmed mener de kan gøre ting bedre. Udviklingen kan føre til, at møder må deles op på to - eller sager må udskydes til næste møde... Vi skal ikke undlade at bekræfte. at byrådsarbejde er et job - hvor arbejdstilsyn og andre kræfter holder øje med, at regler ikke overtrædes... Medlemmer af byrådet har før mødet haft et normalt liv med familie og normalt job. Her er ikke tale om,rat få noget for sit arbejde" men også tale om, at beskytte almindelige mennesker i deres indsats... ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert det materiale vælgerforeningerne sender ud. Mest spændende er det at følge om man helt kan undslippe at fortaelle hvorfor den ene del af kommunens borgere måtte betale mere i kommuneskat og anden service end den anden. Men man vil sikkert være TVunget til at fortælle hvem der er borgmesterkandidat når nu de begge bor ude i Værløse... NEJ OG ATTER NEJ... Efter sigende skal nogen med adgang til begge rådhuse, at DET ER KLART - NGEN VLAFVSE, at din stemmeseddel afslører at du har afsat dit fingeraftryk. Det er en pålidelig kilde der har bekræftet, at alle stemmesedler vil blive brændt på Vestforbrænding i vidners påsyn - på en hemmelig dag - måske inden stemmeafgiverens død. jak Når kommunens forvaltning er en stor hjælp i byrådets arbejd... Det er forlængst registreret, at nogle af de vigtigste arbej dspapirer er dagsordener, der ikke er skrevet af udvalgsformanden, men af forvaltningen, der skriver en oplysningsfyldt omtale af sagen. Har det enkelte medlem ikke nået at sætte sig ind i materialet har man hjælp i teksten. tilfælde af at en indstilling viser der er to-tre muligheder for en afgørelse - hvor forvaltningen kan anbefale den ene. Det betyder, at møder kan afholdes uden at ga ind i næste dag - oplyser en tekniker fra vores bagland. Derfor er forvaltningen en god og nødvenddig medarbejder i byrådsmedlemmernes daglige arbejde - og de fyldige dagsordener en af kommunens bedste udmeldinger. LAV EN FESTAFTEN På den valgdag der falder i november - gå en tur med naboen - for at stemme og nyd det.

3 Hovedstads- Regionens Bedste tilbud Hvis du vil vide mere...o... Politiken med Frederiksborg Amts Avis indeni for et helt år... Vi der gør er faktisk blandt de mest oplyste i regionen. Kommunen er igang med en Branding der ryster naboerne. Hvis du vil vide mere end alle TV-stationer til sammen så ring til Kundecenter Politiken Politikens hus eller Frb. Amts Avis og pral med at du bor i Furesø kommune. MAN TAGER FEJL... Men FCN er ikke klubben der spillede Farum op i superligaen. Det er Farum Boldklub der ejer projektet. FCN blev det til. da man ikke var så stolt af bynavnet og det er synd. Det er jo ikke bynavnet der fejlede noget som helst. HVAD VLLE HOVEDSTADS- REGONEN V,'trRE UDEN FREDERKSBORG AMTS 4VS... LÆS ET DAGBLAD DER SKRVER OM FURESØ KOMMUNE Kajs Avis 15. september nr side 3 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første gangt'9'1945 """"':'Nogen mener fejlagtigt at det skal være en Kajs Avis 15. september 2013 nr. 16 Ryetvej 20 stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen ):::::lll-illl KAJS AVS NR. 5. 2O3 ET HELDGT UHELD Arets vigtigste skrift Slidtebyråds-politikere 2 Når forvaltningen hjælper 2 Hovedstadsregionens tilb. 3 Få en dørkikkert 3 Ferie ikke en nødvendigh. 3 Kommunens økonomiudv. 4 En ny idrætshal - hvor 5 Økonomiudv. og byråd 6 Gamle valgsteder 7 Valgnyt notitser 7 Miljø, teknik og erhv. 8 Berømte Brøndby tab 8 Børne- og skoleudv. 9 Man mister tillid 9 Tilforordnede 10 Valgsteder 10 kke underholdningsv. l0 Hvor får de penge fra l0 De der ved bedre ll Valget til novbr. ll Snak om plejehjem ll Peter Olesen l2 Menneskerettigheder 12 Familiens gave 12 Hård tid for byråd 13 Politikere lover 13 Barn med i fængsel 13 Man fik lidt velfærd 13 Fra daglig snak 14 DANMARK HVOR DET MANGE DAGE ER EN FRKADELLE DER ER PÅ BORDET diskuterer man nu om de kan fremstilles så de kan spises af alle selvom der skulle være gris i kødet. Det samme gælder sikkert også de røde pøser... stor del af det daglige liv, at der skal være råd til mindst een ferierejse om året - så det måske går ud over den store juleaften. Den bedste form for velfærd er, at økonomisere dagligdagen - så der også er råd til lidt på brødet og så en ferie med det hele når man har sparet det sammen. VORE DAGE LEVER MANGE DANSKERE PÅ KLODS - måske sku' man stramme livremmen ind og feste når der er sparet noget sammen. DER ER PENGE VAND - det vil sige man kan spare noget hvis man samler regnvandet op - eller som boligejer sender regnvandet ned i jorden eller lader det stå i en havedam der også kan tiltrække forskellige dyrearter. EN DØRKKKERT kan godt gøre dig mere sikker hvis nogen ringer på. Vi kendte engang en familie der havde købt en politikasket som man ikke kunne undgå at lægge mærke til - hvis man uden ret kom ind i husets entr6... T,ENKAT KUNNE KØBE DAGBL{} for 14% og for lidt mere modtage POLTKEN som omslag Har du hørt at POLTKEN ikke måtte købe Berlingeren og Lisbeth Knudsen fordi det er forbudt KKE AT HAVE KONKURRENCE. Furesø har kommunalbestyrelsen sikret, at man kun har EEN lokalavis. Som Jesper Bach sagde det',,borgere i Farum ville ikke acceptere avisens stil". men det kunne han ganske enkelt ikke føre bevis for. Kajs Avis har derimod altid peget på at Frederiksborg Amts Avis er en enestående avis - det eneste dagblad der udkommer med omtale af storkommunen FURESØ',ES DEN OG STØT DEN." DET ER KLOGT AT L,4RE DNE BØRN at det ville være smart om de skrev en tak til de der gav dem en god sommerferie i år... Der er dem der går og tænker over årets vigtigste tegn... DET SKAL V,'f,RE DEJLGTAT SE når ens far smøger ærmer.

4 Kommunens Økonomiudvalg havde møde den Kommunens Revision mødte kl. 16,30 Kl 17 drøftelse af budget Man drøftede en oversigt over bestyrelser hvortil byrådet udpeger medlemmer. Man blev orienteret om' at der ansættes en ny direktør i T-forsYningen, der starter 1. sept Man drøftede sy gefrav ærsstatistik. Blev godkendt, idet ØU lægger stor vægt På en fokuseret indsats for en fortsat nedbringelse af sygefraværet og ser frem til at blive Præsenteret for nye mål På området som led i det videre arbejde med s(v ringsgrundlaget. Man drøftede kommunevalget den 19. november. Der er afsat kr. til atuikling af valget. Blev anbefalet ndberetning af 2. kvartalsoversigt 2013 m.h.t. det specialiserede socialområde. Blev taget til efterretning. Revision Forvaltningens indstilling blev anbefalet til godkendelse. Kajs Avis 15. september nr side 4 EGNS-AVS for området V.f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' færdigforhandle og tiltræde aftaler med BudgetoPfølgning Pr. 30. juni for alle udvalg. Udvalget kunne anbefale det forelagte til godkendelse i byrådet. Halvårsregnskabet Forvaltnin gens indstilling kunne anbefales til godkendelse i byrådet. Det tekniske budget blev drøftet. Forvaltningens indstilling kunne anbefales til godkendelse. Budget behandling. Blev anbefalet til godkendelse. Effektivisering og besparelsesforslag og katalog Kunne anbefale indtillingen. Anlægsprogram for budget Skal viderebehandles i budgetprocessen. Man drøftede udviklingsbidrag fra kommunerne til region hovedstad en Sendes med anbefaling til byrådet. Vision Furesø - der er tale om et styringsgrundlag. Godkendt med enkelte rettelser. Ændringer i valgloven. Anbefaling videre til Byrådet. Samarbejdsaftale om Sydlejren. Borgmesteren får mandat til at Freja Ejendomme med udgangspunkt i den foreliggende samarbejdsaftale om tillægsaftale. Anbefalet. Samarbejdsaftale om Sydlejren. Der skal arbejdes videre på en fælles markering om overdragelsen i oktober måned. Anbefalet. Branding af Furesø kommune som attraktiv bosætningskommune. Sagen blev udskudt til et ekstraordinært møde iøu Køkkenregnskab for projekt Anbefalet til godkendelse Fitness Festival i Farum. Forvaltningens indstilling m.h.t. tilskud blev anbefalet Seniorbofællesskaber og etablering af disse. ndstillingen kunne anbefales byrådet. Man drøftede fritidspolitik Man måtte revidere materialet. Anbefalet til godkendelse. PCB renovering i Farum Midtpunkt. Oversigt og skema B blev godkendt. Kasper Kriiger stemte imod. ;'Pladskrævende varegrupper i Farum erhvervsområde.. Udkastet kunne anbefales til godkendelse. Lokalplan 109 for kirkegård i Jonstrup. Kunne anbefales. Ole F Holleufer stemte imod. Lokalplanen skal nu sendes tilbage til Planudvalget. Lokalplan 113 med tillæg 9 til kommuneplanen, Farum Bytorv. Forvaltningens indstilling anbefalet Rottebehandlingsplan 2013 blev anbefalet. MTE-udvalget skal følge området tæt. Milj ø-og klimapolitik. Anbefalet. et sted skal der stå, at Furesø kommune ønsker at skabe muligheder for at børn får indsigt i miljø, klima og bæredygtighed samt dyrkning af jord. Kasper Kriiger stemte imod. Valgplakater i vejareal. Udvalget tiltrådte indstillingen, Kasper Kriiger stemte imod. Spejderhytte Søvej 18 skal bygges op efter brand - der er bevilket en ramme på kr LYKKE ER at tale med nogen der ved mere end 6n se v...

5 Kajs Avis 15. september nr side 5 EGNS-AVS for oinrådet V/ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gnngt' Placering af en ny idrætshal i Værløse Tekst fra Økonomiudvalgets dagsorden 4. september 2013 Pii baggrund af hgtringssviirenes lnanglencle afklaring af en clptiural placering, siurlt fbrvaltningens reclegørelse på KF vurclerer fbrvaltningen, ilt en placering ved Slinclersllhallen vil have flest nuvierende og tremtidigc potentialer. Det gle lder ntecl hensyn til synergi med ornkringliggende inclcn- og r,rclendgtls faciliteter, ntitltr, skoler, børneinstitutioner og anclre iclriets- og friticlsaktiviteter. Det giclder ogsir rned hensyn til den arkitektoniskc og landskabsrniessige beliggenhed, rnulighed tbr fi'crntidig uclbygning i fbrhold til nye bevægclsesfbrmel i byrummet samt unclerstøttelse af selvorganiserede aktiviteter. Dcr er sitlcdes ved Søndelspthallen nrulighed fclr at skabe synergier nied komnrencle anlieg til f.eks. streetsport. En placering ved Søndersøhallen vil indebtere, at cler skabes et supplerende idrietsccnter i Vlerlglse, hvor en række torskellige faciliteter understøtter hinanden. Synergierne vil kunne skabe grundlag og bieredygtighed for en bedre servicering af brugerne, f.eks. i lorm af en cafd eller kiosk, samt et aktivt og kreativt rnillø blandt bilde deltagere og toreningernes trivillige. Placeringen ved Søndersø muliggør sådan en vision, da der arealmæssigt er plads til efterfplgende r.rdvidelser. De senerc rirs uclbygning og tilflytning i netop denne del af Furesø er med til at supplere clen i forvejen store brugergruppc, som dagligt benytter de allerede eksisterende faciliteter ved SønclersØhallen. En yderligere prioritering af dette område vil på sigt kunne fplges op i kommunens prioriteringer på detr generelle infrastruktur, herunder en øget aclgang med off'entlig trafik. Alternativet til at udpege en bcstemt placering nu kan viere at lade en ekstern konsulent udarbe.ide en rapport mecl analyse og anbefaling af en optimal placering af den ny hal. En sådan analyse vil knnne udarbejdes inden for en ramme på kr. finansieret af de budgetterede anliegsmidler. Rapporten vil kunne forelægges for Lrdvalget til oktober. Økonomiske konsekvenser Derer ianlle-esbudgettet al'sat 17,5 mio. kr. iirrene til "f lcrc inclenclørs idrætsfaciliteterlny hal", sonr lorcleler sig rncd 2,0 mio. kr. i2013,7,0 nrio. kr. i 201:l og tt,5 ntio. kr. i20l-5. [:n cventuel ckstern konsulentrapport kan finansicres fra anliegsbuclgettct (ratntne: kr.). lorgerinddragelse Forvaltningen har mocltaget h6ringssvar veclr. placering af ny idrætshal fra FuresØ lclrætsrird sitlnt en riekke idnetslirrcn inger. tnlkcolllysnirrgsr-rdvirlgct salltt ornnirlcts intercsscnter ittrltlrages i projcktets vidcrc ibrløb virt tlcn nr:rlsilltc t1.ll gcgruppe. [,ovgruncllag 13rrrlgct 20 t santt ['langruncllag. llet videre f'or'løb - KF.l/.\l'l-E - oktotrcr': Forslrrs til progranr oe pnr.iekt utlulbeitlct isitrttarbcftlc ntcd [,okitlc- trt' Artlre g.stirntlcn. (F/fu'fE l,,l: Detailpro jckt tirrclæggcs til cnllclig gorlkcndclsc. - froriir '2014 [Jtlbud. - [:l'tcriir 201,,1: Op[ør'clse a['ny itlnetsfl.rcilitct til bcvrr:gclsc. - lrrli l() 1.5: Airning irf'ny itlrictsl'ircilite t til bcvu-:gclsc.

6 ro*-,,. ffi """"] Y.ådets møde Økonomudvals *'t' 9:li^ltPt' k havde et ekstra- ordinært møde ;;;;, oriente_ Halvårsregnskabet den 4. sept. rede o-- D't, analyse om erhvervsklimaet kr. 17,1s lil;:il;,,,",,. Jane sdal var ikke til stede. Man skulle drøfte BRANDNG af Furesø kommune. Der skal udarbejdes en informationbrochure før en kampagne der skal gøre Furesø kendt som en attraktiv kommune at tilflytte ' - midt i hovedstadsregionen. Der er foreløbig afsat kr. til formålet. Brochuren blev godkendt med enkelte rettelser. Kasper Kriiger stemte imod. SE UDKLPPET OVERFOR BYRÅDSMØDET TLHØJRE FORT: S/ETTER PÅ DEN NÆ,STE SDE. DER HAR V,ÆRET MANGE PUNKTER PÅ DAGSORDENEN Kajs Avis 15. september nr side 6 EGNS-AVS for området V,ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Lars Carstens og Per Kattrup var ikke til stede. Budgetopfølgning pr. 30. juni- for alle udvalg. har Byrådet nu godkendt regnskabet for Efter forvaltningens indstilling kunne byrådet godkende det foreliggende. Budget 2014 l. behandling - blev godkendt. Man drøftede valget den 19. november. Effektiviserings og Der er syv besparelsesforslag blev afstemningssteder. taget til efterretning. Der er budgetteret med Der tilknyttes et revideret bilag til sagen. at alle udgifter til valget er budgetteret med kr Anlægsprogram for Man blev orienteret om 2. kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde. Godkendt Man drøftede styringsgrundlaget for drift af kommunen. Godkendt. Man drøftede Branding af Furesø kommune. Blev godkendt. Til valget brugerman 35 valgstyrere. Hvervet er borgerligt ombud.. Da Jens Terp har været valgsfyrer, men er fraflyttet kommunen udpegede man borgmesteren. Man drøftede kommunens revision Efter at revisionen har godkendt regnskabet er det også godkendt af Byrådet. budget blev drøftet. Det skal videre behandles i budgetprocessen. Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til kommunerne. Udkastet blev godkendt Der er foretaget ændringer i valgloven. Kunne anbefales. Samarbejdsaftale m.h.t. Sydlejren. Forvaltningens indstilling blev godkendt. Køkkenregnskabet blev godkendt. Det kostede kr at ændre køkkener i institutioner Ansøgning om tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter. :" Fittnessfestivalen koster kr. Forvaltningen indstiller at man vil støtte med kr. til halleje. Byrådet afsætter kr. der skal understøtte Fusion Furesø. Blev godkendt. Etablering af bofællesskaber i Furesø. Blev vedtaget idet man slår fast at der ikke ansættes en konsulent Man drøftede fritidspolitik Man skal bl.a, værdsætte det frivillige foreningsliv. Der skal fremstilles en pjece dog i komprimeret udgave. Udkastet blev godkendt. PBC-RENOVERNG af blok 4l-45 blev godkendt i Farum Midtpunkt. V og NickAllentoft stemte imod. Planlægning af særlig pladskrævende varegrupper i Farum erhvervsområde. ndstillingen fra Forvaltningen blev godkendt. Lokalplan 113 for Farum Midtpunkt har været i offentlig høring. Planen blev godkendt under forudsætning af, at ophævelse af indsigelsen fra Vejdirektoratet foreligger. Rottehandlingsplanen 2013 blev godkendt for s

7 EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Byrådsmødet l;;;;;;;; berorkninser på esnen. ooå. tunger har sagt, foftsat ffa roregående side a- ;]c i: hartens pracering idet ;,edesruer nxffi:i,::ff1,!li::'"' u a rad 4l 'ed Værløsehallerne. ldagblad l4/2.. llll"., Y.-r'rsrrt''t'r Er man l1::9]:l.1ll::..d.*l:' underholdt af TV en /r.. og af og til en stemme -" ll:i1 -"_'il"tid Den ny,e rrar pracere*s'f"- l;,;',o;;;.";"'", :Tien for 1 meget - når r* o" Jer futgte mest l;:::;..:. ":: :'_::: man srår i den sidste *^" rlruurb reløbigiforbindelse ^* +^, ^.-.-*,-*,, ' 'ururrrul'i lfølgefuresøkommunes on lnuåg.tn.rtundlingerpå næ.t l;'j:;',^"^,^r^+r_-_+r:., af et langt ltrediedel liv-l lt"domtalogstatistik. Svend Christåphersen Birthe Møller Hansen lstøttet af partier bag l6 er bevilget orlov på -:]^ illl}llffi':t""1':;. FureSø - NYT -un"kunne hente mere li jo-ogklimapolitikiffi FrcderiksborgAmtsAris' motion. z't4.foisrag t' p,an ttrlll lltrt,\lii:+i:tjtlffill#li: l ou u".varva,gsted på blev drøftet for 201 ;h*;;;;iii.*t,'u' lffl;1ffffih;::1.. lih?,'"':lrlijl;'iu"'- ;ill,ilhåilll;n: kunne få en bedre, imelem- oq få en 11,. l;;#; ffiil;#; busbetjeningaf Sønder- lsnak-skaimanaldrig l;;;"*'""rirkeforskelige. ljo,detgavengod sø og Ryget Skovby. sige alt hvad man valgstemning. med Søndersøhalle Sondersoskoten. l:i9 :lti:lii:tf ltrj tbrtalte en tæser en dag 1::1Hi *.Xt r Kajs Avis 15. seotember nr side 7 """"""""""r GAMLE DAGE stqrcede egentlig som vcegcvisr944. SKOLERNE. Som Hareskov-Værløse Avis året 1945 Siden lukkede man af folkemunde KAJS AVS.DK i hele verden, for at sport i hallerne Formålet var at beskrive hvad for at bruge dem som kommunalbestyrelse, byråd og forvaltning lstøttet to sponsorer og baggrundsforbindelser valgsted. at det var_byrøddernes Brev vedtag.t. v"n.i." l-o1.? mesen snak der lå1i:*::ffill:'il*1å:' g,." gamre sr.of, i rirte stemte imod. Fu esø Tidende tijiåf"å ler af betl'dning - fx s-v-n- livtte til hvad D's undersø- Værløse deltog organist gelse,,lokalt erhvervslivs- Knud Murmann Jensen Furesø er efter vurderingen de blev va_lgt til lfør ;;;;;., i rire a' l l katego- n.o. Viggo havde en pe_ pe- :1"-,t^"^:Fq::"]:t Fon'altningens lnoget som helst... i;;;i"."..t riode på rørsteptuor". sit eget parti' indstitlinggodkendes -S-Xuf mansnakkeom u.ttingr.erptaceret,o,nn.. imen llan skal ved budget l noget andet og holde aroo lls kommuner. Knudunderholdti dasens lob pa klaveret --b---* 2014 undersøge om man ltin i ut mødes engang og man sang sange fra og høringss'ar' lavis' såvidt vores bagland "*-"" Der findes næsten et utal af den danske sangskat. er den der har været rænsst som tirforordnet ffiil ;;;;;;; litiå1tff:!1"h:fi"j:å: ffj"""ll-jål;;. sine *"1^il,Lt:: *:::.. '"' '- ofj"g,"pp" :::,:ii: l::.::ll:' ser' hror manse år det l*"t.t" n:t' ft i,1.,r.il::iqt:'? ri *" l, lti, TlJ =',, ;. ;; : l lntijll:, *.. " 1 og i den situation stilter med NOGEN FORT,atrLLER ønske tillykke - han ved ilifiilx.artinw lm;'""th"l-åffi-"':; l:'l:i''"kværersranq" - ;;;;;;;;;;i;;;;;; er tilat få forstand,r-'."" lfaktisk smager som k1'l- ntanl stemmer - stem uei en År urrio'ti"' lf:. *-'l:^o:t-"toehandringen llgtt""""""' oå et medlem du ;;'" 'il l:r::::::::::::::l-- Hp""-yvi!yi-ffi?. -" noget godt-siger man.. ^;";":":""""';"";"":':"';':""' NoGEr så sig til dem, at de ganske almindelige oet enesre dagbrad lstøt der iuuåe sige der tir nogen... """""""' menneskerførde btev lu'w.'ptads.papirograrre valgt til noget som helst. Furesø kommune' ls};'idergå megetsrærkr llry:lt:t: det,måske lrå :::::::: ::Tllll );:i:tl;"d;;;;; 8or ondt' at værge en ' du ville bruge nettet. ' kandidat. Prør', det går sikkert over...

8 Kajs Avis 15. september nr side 8 EGNS-AVS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Ko;;;; iill'g?,**åt*trri!:ltrt* ' im:m'.x'tili;-". Mni rvrrrjt(,- ø- reknik rvnrrr^ :T::r::*::::- #:ilf;iåi*t:t'?l {,3 ililil:il','.'j;" millioner af de 8 trdvalget tiltrådte for- lindrtilling.n. Der ydes tilskud til lgen en smutter for valtningens indstilling' luotast tglg:t til høring ko*-unen for at skaffe p"r.rr.n, kæledægge. Anlægsprogram for budget Blev drøftet. Forlængelse af kontrakter på affaldsordninger. dun."når,ation og ind-" Santlagoprlgrtmme vtl og Erhvervs- l;;;ir's;i;;;;'il.;, :*bekoste opsætning lt,rlrioner.,r-.-r^.. F. lhaveaffato "gp"p."' l:3::i-,lt:fi:t; lragettiicrisri'ctning' Der skal arbejdes videre med fire overordnede emner. Godkendt af udvalget. Skal kommunen vedligeholde den del af der er.arsat. udvalg har hart ;l,*;,;l,jå,i,lt*,u ::li:::re samnedri- -,..1...,... ::... møde den22. august. ;;;#;;i ;;; H.6. seholdelse' ln1 miljotilsl'nsplan for Kommunen tillader Container Sgrvice A/S Afbud fra Gitte Terp om affatdsordning og r-\vrrrr.rruu!rr rrrrau!r t]:entngen. lko--unen. KUT nrn qffqtdsnrdnino no lrm: Henriksen og Nick lorenlngen at ls. Ju.obren, HoltåsJm stien gennem Furesø' armærke Der er fbretaget en høl.tn* om el n1'plan. Attentoft. den anden ordning. ":::;::';';;;;;'^-""" til efterretning. ltages Skal Brudedalen-Bru- ;ff;';t;;;;;; der ænget r'ære offentlig lltffi; f"; ;; ; -- sodkendt navn for vej i Laanshoj' vej. Beboerne har søgt gangen, dog kun højst 2 :; ; : :::;^. ;3 fl:}ffi'ilil.? åffift3;:ffåh';:o' ildil;'r'i.,.-, lhus5ry Du l*'åtå'*fi,tl*" *i:iit+"t:it'*l t*cpf ;:l;:ll:;'å:i'il"'lj, l ilog itjj;hi:3i;t;"'"-,t:l;t1?:';:lll:l'-l iu'å uo,,"rdet r50 kr innøxd3y... ie andre sideveje tn i";r*;s-; ;J il;: t:.^tsll kommunen Brudedaren. Godkendt u;-;i;".;iii..åjå-rro- i skal nedtage. idet man opfordrer fo. 1o. lstiuingen. stillingen. -:"":"""" lnu slog valtningen til at drøfte l-...:-..:..... H":t:g om^mo-r'ias,-- -,^.1 forderingenaf l;i;;;;il;iil;i;; l:$rg"_191.1-, - HVDOVRE omkostningerne med tb;i3il;;;;;ffi;"' "Yl'.:'*et godkender grundejerforeningen rkommunen harte. lg.t"lititgens udkast BRØNDBY ired henbrik pa ai finde ll';;;rs.;;;il;;;; til horinsssl'ar. ud af en løsning. udkastet. -:"':""'::" "'- :"" luua.jrrt'. N.v buslinie. Nlan POKALEN... iet- lili;;ffi1j"' ' 1"'Y*:'med en opførgning rr 20r3. l;*n*or;; :als-zott. l:tll"t" ur '4r"rr" ling blev godkendt' sentember' li mellem Rveh'ej ' lrralrerr s rlucs llr nørtng augan fra december. undersøge om der Fonartningens indst'- lpranen,."ojjiiilå,,'* :lj::::ll i::*:; Y:l::::::i:l Det koster for perioden har været en aftale i rekniskbudget ror [ilii;;f;'i.ii-"pr"" l*:.:.::::.3:]999.t.:. lrorbindelse med l20ld. Udvalget tiltrådte G.rn mobititet. tipskuponen... Effektiviserings- og be- lfra 10.9 til 10. oktober. forbedrede forhold for ' sparelsesforslag. l_.:...:...^:..;^... cyklister. Det omfatter frt* med i ftdvalget tiltrådte for- drøftede lnan _ også forholdene ved ^_-_-^--,:_^^ :: \*'Lxnbtskvtters" kj;l":'^;-'t: ;;"' :*:l[-jil :ff; cyklister være parkeret og løst til et gelænder der skulle være en hjælp til fodgængere. Til en bedre løsning er alene her afsat kr. Nu er man blevet usikker - hvem kan blive dansk mester når de store ligger til nedrykning...

9 Kommunens Børne- og Skoleudvalg havde møde den 21.8 Formanden orienterede om skolebyrådsdag, Dialogmøde På SYvstjerneskolen, Skolesamråd og Samråd for dagtilbudsområdet. Man drøftede mødekalender og opgaveoversigt. Man blev orienteret om forvaltningens arbejde med skolereformen. Taget til efterretning. Underretningsstatistik februar til juli Det drejer sig om børn og unge med særlige behov. Der er sket en markant stigning i antallet af underretninger fra 88 underretninger i 4 kvartal 2012 til' 104 i 1 kvartal 2013 ogl47 i2 kvart. Det vil sige en stigning på på 67o/o fra '4 kvt til2kvt.2013 Tal på tabellen viser' at der de seneste måneder har været 254 underretninger om børn og unge i kommunen. De fleste blev modtaget i februar og juni. De er fordelt på 182 børn og ungerder er flere underretninger om det samme barn. 77o/" af underretningerne kommer fra offentlig Kajs Avis 15. september nr. 16. side 9 EGNS-AVS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse ansatte - eller i offentli tjenester. Her er tale om behov for særlig støtte til barnet/den unge. Blev taget til efterretning. Krydsbelægning på daginstitutionsområdet dag passes 12børnfra Værløse efter eget ønske r 'arum. 9 børn fra Farum passes i Værløse, de fire efter eget ønske. Taget til efterretning. Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Der foreligger en beskrivelse af tilsynsrapporterne. Taget til efterretning. Der foreligger en investeringsplan for nyt udstyr til tandplejen. Blev taget til efterretning. Region Hovedstadens økonomiopfølgning på social- og specialundervisning, sundhed og regional udvikling. Taget til efterretning. Budgetopfølgning ll 2013 for udvalget. Området forventes at gå ud af 2013 med et mindreforbrug På 11'4 millioner. Taget til efterretning. Teknisk budget for udvalget Forvaltningens indstilling blev godkendt. Effektiviserings- og besparelsesforslag blev taget til efterretning. ;'Anlægsprogram for budget Sagen blev drøftet. Udvikling af de fosiste rammer på dagtilbudsområdet. For stemte Hulgaard, Storck, Holleufer og Pl-R K. Larsen. mod stemte sdal Torm. Birthe Møller Hansen med udgagspunkt i den usikre økonomi et ændret princip kan give. Byggeregnskabet for ombygninger af køkkener i institutioner. Bevillingen lød på kr Ugifterne var kr. De er returneret. Godkendt Børnetal på den private institution Solhøj gaard. nstitutionen må maximalt modtage tilskud til 60 børn. Et flertal afgiorde at der udbetales tilskud til de fem børn der er indsat. Man skal overholde loven, andet kan medføre opsigelse. Heidi Storck stemte imod Man drøftede fritidstilbud for større børn og BEDRE fritidstilbud for større børn. Godkendt. Man drøftede miljø-og klimapolitik2014. Et flertal godkendte udkastet medens 3 stemte imod. Styringsaftale 2014 ph det specialiserede soci- '...alområde blev drøftet. Forvaltningens indstilling blev godkendt. Udvalgets liste over sager der skulle behandles ffldte i udvalgets dagsorden en hel a-4-side... DET KAN BLVE EN SV,1f,R TD xån DER EFTERHÅXNNX SÅS TVVL OM V KAN NÆ,RE TLLD TL NOGET SOM HELST.. Efter lang tids tilløb har det vist sig, at man burde nære tvivl om, hvorvidt vurderinger af ejendomme var i orden. Det var en skatteforhøjelse som kommuner fik mere udbytte af, end personskatten. Rundt om så man borgmestre godkende vurderingerne.. For som de sagde - vi har spurgt ude hos ejendomsmæglerne DER ER KKE NOGET STED SOLGT BOLGER UNDER VURDERNGEN... Der var også banker vi kunne være sikre på - o.s.v.

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie... AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt-9-1945 Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem.

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem. ikaj s lavis, b.0.=!.!y 5 7.o ';oto "-? ::x i iar: ^!- Futesø Tidende -a EGNS.A'S for OMrådC V.&F.LØSE.EGNEN 35OO VAETøSC Fortsæftelse af Bereskov-Værløse Avils der udsendtes første gang?-9-1945 Kajs Avis

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 AABYBRO: Den kollektive tra k i lokalområdet skal bevares, og det behøver

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET 2015 LEDER: GENNEMBRUDSPROJEKTET ER NU AFSLUTTET Så blev tredje fase af gennembrudsprojektet afsluttet med

Læs mere

Veteraner bliver hjemløse

Veteraner bliver hjemløse h u sfo r bi nr. 02 februar 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Veteraner bliver hjemløse Socialt udsatte har tabt mest på krisen Han fik en lejlighed

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere