VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6"

Transkript

1 AJS VlS '; td Agp. E (r'63 tr-eod ai 6 6.i = S:pi oc) l:o Fulesø Tidende EGNS.A\rS Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis der rrdsendtes første &\s7'9'1945 ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert det materiale vælgerforeningerne sender ud. Mest spændende er det at følge om man helt kan undslippe at fortælle hvorlbr den ene del af kommunens borgere måtte tretale mere i kommuneskat og anden service end den anden, Men man vil sikkert være TVunget til at fortælle hvem der er borgmesterkandidat når nu de begge bor ude i Værløse... NEJ OG ATTER NEJ... Efter sigende skal nogen med adgang til begge rådhuse, at DET ER KLART - NGEN VLAFVSE, at din stemmeseddel afslører at du har afsat dit fingeraftryk. Det er en pålidelig kilde der har bekræftet, at alle stemmesedler vil blive brændt På Vestforbrænding i vidners påsyn - på en hemmelig dag - måske inden stemmeafgiverens død. jak LYKKE ER at tale med nogen der ved mere end 6n se1v...,.,... for område V.:ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Et heldigt uheld... Når en afgørelse næsten er umulig. Sammenslutningen af sportens mest vidende om lokaliteterne havde støtte af forvaltningen peget på, at en nødvendig lokalitet ville være en slags gymnastiksal uden faciliteter. Omklædning kunne godt klares ved brug af Søndersøhallens faciliteter. Det samme gialdt cafeteriet. Det blev dog ikke til noget. Der blev foretaget en ny vurdering. Men tiden gik derud af. Nogen fandt ud af at foretage en KVALFCERET undersø gelse. Det blev overraskende. Det var nemlig slet ikke en gymnastiksal der var brug for men en RGTG HAL! Nu kom der først rigtig gang i den. Nu var det ikke uden betydning hvor hallen skulle ligge - og debatten kom meget tæt på et valg... Efter en høring stod det klartrat placeringen måske skulle afgøres med en enkelt stemme. Ved Værløsehallerne ville det koste en fodboldbane. Kajs Avis 15. september nr side Furesø -nyt l4/zkr Frederiksborg Amts Avis har fortalt, at mindretallet har erklæret, at borgere i Furesø-regionen faktisk er BORGERLGE, derfor har man to kandidater til borgmesterposten - begge fra Værløse. Det vil ikke gå godt idet,,de borgerlige" kun kan få EN borgmester. Men det lyder spændende. FØLG MED DN TD Og i det eneste dagblad der vil ofre tid,farve og papir på din kommune - der ellers er i færd med Branding - der skal løfte kommunen op i u- anede højder... Læsere har spurgt hvad der egentligt blev af SUNDHEDS HUSET - DET VAR SÅ RET NØDVENDGT AT nå... Det forlyder at man har forberedt en julekonkurrence blandt kommunens børn. De skal med færrest mulige ord fortælle hvad branding betyder for dem... GAD VDE HVORNAR SORT HUMOR får en plads på folkeskolens program... DET FORESLAS, at drøftelse af samfundets vurdering af familieboliger allerede skal indgå i skemaet i folkeskolens 5-k1asse... DET ER UNDERLGT MAN HAR HUNDEVEJR MEN KKE KATTEVEJR.. Det var kattens...

2 Kajs Avis 15. september nr side 2 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Hvis man havde læst kommunens dagsordener af interesse gennem mere end 60 år og mere - har omfanget af opgaver være stigende. Hvis man tænker tilbage til fyrrerne kunne dagsordener fylde en a4-side eller omløb til bagsiden. Omfanget af sager der skulle behandles var ikke med fyldige beskrivelser som i vore dage. Men omfanget er så fyldige, at det kan være svært for byrådets enkelte medlemmer at spørge eller afvise forvaltningens indstilling... En beskrivelse af det arbejde der tager byrådets tid gennem tiderne har været for at beskrive hvilken mangfoldighed af vidt forskelliger emner man skulle tage stilling til. FURESØ (OMMUNE Næsten aldrig har det været påkrævet at holde en pause i mødet - for ligesom at trække vejret. Møderne i august har været skadet af en sommerferie hvor sager kan hobe sig op MEN dagsordener fra augustmøder har vist aldrig tidligere indeholdt så mange sager. Alle hver for sig af en vis betydning. Det er værd at nævne når man lytter til en omverden der kritiserer og tilmed mener de kan gøre ting bedre. Udviklingen kan føre til, at møder må deles op på to - eller sager må udskydes til næste møde... Vi skal ikke undlade at bekræfte. at byrådsarbejde er et job - hvor arbejdstilsyn og andre kræfter holder øje med, at regler ikke overtrædes... Medlemmer af byrådet har før mødet haft et normalt liv med familie og normalt job. Her er ikke tale om,rat få noget for sit arbejde" men også tale om, at beskytte almindelige mennesker i deres indsats... ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert det materiale vælgerforeningerne sender ud. Mest spændende er det at følge om man helt kan undslippe at fortaelle hvorfor den ene del af kommunens borgere måtte betale mere i kommuneskat og anden service end den anden. Men man vil sikkert være TVunget til at fortælle hvem der er borgmesterkandidat når nu de begge bor ude i Værløse... NEJ OG ATTER NEJ... Efter sigende skal nogen med adgang til begge rådhuse, at DET ER KLART - NGEN VLAFVSE, at din stemmeseddel afslører at du har afsat dit fingeraftryk. Det er en pålidelig kilde der har bekræftet, at alle stemmesedler vil blive brændt på Vestforbrænding i vidners påsyn - på en hemmelig dag - måske inden stemmeafgiverens død. jak Når kommunens forvaltning er en stor hjælp i byrådets arbejd... Det er forlængst registreret, at nogle af de vigtigste arbej dspapirer er dagsordener, der ikke er skrevet af udvalgsformanden, men af forvaltningen, der skriver en oplysningsfyldt omtale af sagen. Har det enkelte medlem ikke nået at sætte sig ind i materialet har man hjælp i teksten. tilfælde af at en indstilling viser der er to-tre muligheder for en afgørelse - hvor forvaltningen kan anbefale den ene. Det betyder, at møder kan afholdes uden at ga ind i næste dag - oplyser en tekniker fra vores bagland. Derfor er forvaltningen en god og nødvenddig medarbejder i byrådsmedlemmernes daglige arbejde - og de fyldige dagsordener en af kommunens bedste udmeldinger. LAV EN FESTAFTEN På den valgdag der falder i november - gå en tur med naboen - for at stemme og nyd det.

3 Hovedstads- Regionens Bedste tilbud Hvis du vil vide mere...o... Politiken med Frederiksborg Amts Avis indeni for et helt år... Vi der gør er faktisk blandt de mest oplyste i regionen. Kommunen er igang med en Branding der ryster naboerne. Hvis du vil vide mere end alle TV-stationer til sammen så ring til Kundecenter Politiken Politikens hus eller Frb. Amts Avis og pral med at du bor i Furesø kommune. MAN TAGER FEJL... Men FCN er ikke klubben der spillede Farum op i superligaen. Det er Farum Boldklub der ejer projektet. FCN blev det til. da man ikke var så stolt af bynavnet og det er synd. Det er jo ikke bynavnet der fejlede noget som helst. HVAD VLLE HOVEDSTADS- REGONEN V,'trRE UDEN FREDERKSBORG AMTS 4VS... LÆS ET DAGBLAD DER SKRVER OM FURESØ KOMMUNE Kajs Avis 15. september nr side 3 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første gangt'9'1945 """"':'Nogen mener fejlagtigt at det skal være en Kajs Avis 15. september 2013 nr. 16 Ryetvej 20 stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen ):::::lll-illl KAJS AVS NR. 5. 2O3 ET HELDGT UHELD Arets vigtigste skrift Slidtebyråds-politikere 2 Når forvaltningen hjælper 2 Hovedstadsregionens tilb. 3 Få en dørkikkert 3 Ferie ikke en nødvendigh. 3 Kommunens økonomiudv. 4 En ny idrætshal - hvor 5 Økonomiudv. og byråd 6 Gamle valgsteder 7 Valgnyt notitser 7 Miljø, teknik og erhv. 8 Berømte Brøndby tab 8 Børne- og skoleudv. 9 Man mister tillid 9 Tilforordnede 10 Valgsteder 10 kke underholdningsv. l0 Hvor får de penge fra l0 De der ved bedre ll Valget til novbr. ll Snak om plejehjem ll Peter Olesen l2 Menneskerettigheder 12 Familiens gave 12 Hård tid for byråd 13 Politikere lover 13 Barn med i fængsel 13 Man fik lidt velfærd 13 Fra daglig snak 14 DANMARK HVOR DET MANGE DAGE ER EN FRKADELLE DER ER PÅ BORDET diskuterer man nu om de kan fremstilles så de kan spises af alle selvom der skulle være gris i kødet. Det samme gælder sikkert også de røde pøser... stor del af det daglige liv, at der skal være råd til mindst een ferierejse om året - så det måske går ud over den store juleaften. Den bedste form for velfærd er, at økonomisere dagligdagen - så der også er råd til lidt på brødet og så en ferie med det hele når man har sparet det sammen. VORE DAGE LEVER MANGE DANSKERE PÅ KLODS - måske sku' man stramme livremmen ind og feste når der er sparet noget sammen. DER ER PENGE VAND - det vil sige man kan spare noget hvis man samler regnvandet op - eller som boligejer sender regnvandet ned i jorden eller lader det stå i en havedam der også kan tiltrække forskellige dyrearter. EN DØRKKKERT kan godt gøre dig mere sikker hvis nogen ringer på. Vi kendte engang en familie der havde købt en politikasket som man ikke kunne undgå at lægge mærke til - hvis man uden ret kom ind i husets entr6... T,ENKAT KUNNE KØBE DAGBL{} for 14% og for lidt mere modtage POLTKEN som omslag Har du hørt at POLTKEN ikke måtte købe Berlingeren og Lisbeth Knudsen fordi det er forbudt KKE AT HAVE KONKURRENCE. Furesø har kommunalbestyrelsen sikret, at man kun har EEN lokalavis. Som Jesper Bach sagde det',,borgere i Farum ville ikke acceptere avisens stil". men det kunne han ganske enkelt ikke føre bevis for. Kajs Avis har derimod altid peget på at Frederiksborg Amts Avis er en enestående avis - det eneste dagblad der udkommer med omtale af storkommunen FURESØ',ES DEN OG STØT DEN." DET ER KLOGT AT L,4RE DNE BØRN at det ville være smart om de skrev en tak til de der gav dem en god sommerferie i år... Der er dem der går og tænker over årets vigtigste tegn... DET SKAL V,'f,RE DEJLGTAT SE når ens far smøger ærmer.

4 Kommunens Økonomiudvalg havde møde den Kommunens Revision mødte kl. 16,30 Kl 17 drøftelse af budget Man drøftede en oversigt over bestyrelser hvortil byrådet udpeger medlemmer. Man blev orienteret om' at der ansættes en ny direktør i T-forsYningen, der starter 1. sept Man drøftede sy gefrav ærsstatistik. Blev godkendt, idet ØU lægger stor vægt På en fokuseret indsats for en fortsat nedbringelse af sygefraværet og ser frem til at blive Præsenteret for nye mål På området som led i det videre arbejde med s(v ringsgrundlaget. Man drøftede kommunevalget den 19. november. Der er afsat kr. til atuikling af valget. Blev anbefalet ndberetning af 2. kvartalsoversigt 2013 m.h.t. det specialiserede socialområde. Blev taget til efterretning. Revision Forvaltningens indstilling blev anbefalet til godkendelse. Kajs Avis 15. september nr side 4 EGNS-AVS for området V.f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' færdigforhandle og tiltræde aftaler med BudgetoPfølgning Pr. 30. juni for alle udvalg. Udvalget kunne anbefale det forelagte til godkendelse i byrådet. Halvårsregnskabet Forvaltnin gens indstilling kunne anbefales til godkendelse i byrådet. Det tekniske budget blev drøftet. Forvaltningens indstilling kunne anbefales til godkendelse. Budget behandling. Blev anbefalet til godkendelse. Effektivisering og besparelsesforslag og katalog Kunne anbefale indtillingen. Anlægsprogram for budget Skal viderebehandles i budgetprocessen. Man drøftede udviklingsbidrag fra kommunerne til region hovedstad en Sendes med anbefaling til byrådet. Vision Furesø - der er tale om et styringsgrundlag. Godkendt med enkelte rettelser. Ændringer i valgloven. Anbefaling videre til Byrådet. Samarbejdsaftale om Sydlejren. Borgmesteren får mandat til at Freja Ejendomme med udgangspunkt i den foreliggende samarbejdsaftale om tillægsaftale. Anbefalet. Samarbejdsaftale om Sydlejren. Der skal arbejdes videre på en fælles markering om overdragelsen i oktober måned. Anbefalet. Branding af Furesø kommune som attraktiv bosætningskommune. Sagen blev udskudt til et ekstraordinært møde iøu Køkkenregnskab for projekt Anbefalet til godkendelse Fitness Festival i Farum. Forvaltningens indstilling m.h.t. tilskud blev anbefalet Seniorbofællesskaber og etablering af disse. ndstillingen kunne anbefales byrådet. Man drøftede fritidspolitik Man måtte revidere materialet. Anbefalet til godkendelse. PCB renovering i Farum Midtpunkt. Oversigt og skema B blev godkendt. Kasper Kriiger stemte imod. ;'Pladskrævende varegrupper i Farum erhvervsområde.. Udkastet kunne anbefales til godkendelse. Lokalplan 109 for kirkegård i Jonstrup. Kunne anbefales. Ole F Holleufer stemte imod. Lokalplanen skal nu sendes tilbage til Planudvalget. Lokalplan 113 med tillæg 9 til kommuneplanen, Farum Bytorv. Forvaltningens indstilling anbefalet Rottebehandlingsplan 2013 blev anbefalet. MTE-udvalget skal følge området tæt. Milj ø-og klimapolitik. Anbefalet. et sted skal der stå, at Furesø kommune ønsker at skabe muligheder for at børn får indsigt i miljø, klima og bæredygtighed samt dyrkning af jord. Kasper Kriiger stemte imod. Valgplakater i vejareal. Udvalget tiltrådte indstillingen, Kasper Kriiger stemte imod. Spejderhytte Søvej 18 skal bygges op efter brand - der er bevilket en ramme på kr LYKKE ER at tale med nogen der ved mere end 6n se v...

5 Kajs Avis 15. september nr side 5 EGNS-AVS for oinrådet V/ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gnngt' Placering af en ny idrætshal i Værløse Tekst fra Økonomiudvalgets dagsorden 4. september 2013 Pii baggrund af hgtringssviirenes lnanglencle afklaring af en clptiural placering, siurlt fbrvaltningens reclegørelse på KF vurclerer fbrvaltningen, ilt en placering ved Slinclersllhallen vil have flest nuvierende og tremtidigc potentialer. Det gle lder ntecl hensyn til synergi med ornkringliggende inclcn- og r,rclendgtls faciliteter, ntitltr, skoler, børneinstitutioner og anclre iclriets- og friticlsaktiviteter. Det giclder ogsir rned hensyn til den arkitektoniskc og landskabsrniessige beliggenhed, rnulighed tbr fi'crntidig uclbygning i fbrhold til nye bevægclsesfbrmel i byrummet samt unclerstøttelse af selvorganiserede aktiviteter. Dcr er sitlcdes ved Søndelspthallen nrulighed fclr at skabe synergier nied komnrencle anlieg til f.eks. streetsport. En placering ved Søndersøhallen vil indebtere, at cler skabes et supplerende idrietsccnter i Vlerlglse, hvor en række torskellige faciliteter understøtter hinanden. Synergierne vil kunne skabe grundlag og bieredygtighed for en bedre servicering af brugerne, f.eks. i lorm af en cafd eller kiosk, samt et aktivt og kreativt rnillø blandt bilde deltagere og toreningernes trivillige. Placeringen ved Søndersø muliggør sådan en vision, da der arealmæssigt er plads til efterfplgende r.rdvidelser. De senerc rirs uclbygning og tilflytning i netop denne del af Furesø er med til at supplere clen i forvejen store brugergruppc, som dagligt benytter de allerede eksisterende faciliteter ved SønclersØhallen. En yderligere prioritering af dette område vil på sigt kunne fplges op i kommunens prioriteringer på detr generelle infrastruktur, herunder en øget aclgang med off'entlig trafik. Alternativet til at udpege en bcstemt placering nu kan viere at lade en ekstern konsulent udarbe.ide en rapport mecl analyse og anbefaling af en optimal placering af den ny hal. En sådan analyse vil knnne udarbejdes inden for en ramme på kr. finansieret af de budgetterede anliegsmidler. Rapporten vil kunne forelægges for Lrdvalget til oktober. Økonomiske konsekvenser Derer ianlle-esbudgettet al'sat 17,5 mio. kr. iirrene til "f lcrc inclenclørs idrætsfaciliteterlny hal", sonr lorcleler sig rncd 2,0 mio. kr. i2013,7,0 nrio. kr. i 201:l og tt,5 ntio. kr. i20l-5. [:n cventuel ckstern konsulentrapport kan finansicres fra anliegsbuclgettct (ratntne: kr.). lorgerinddragelse Forvaltningen har mocltaget h6ringssvar veclr. placering af ny idrætshal fra FuresØ lclrætsrird sitlnt en riekke idnetslirrcn inger. tnlkcolllysnirrgsr-rdvirlgct salltt ornnirlcts intercsscnter ittrltlrages i projcktets vidcrc ibrløb virt tlcn nr:rlsilltc t1.ll gcgruppe. [,ovgruncllag 13rrrlgct 20 t santt ['langruncllag. llet videre f'or'løb - KF.l/.\l'l-E - oktotrcr': Forslrrs til progranr oe pnr.iekt utlulbeitlct isitrttarbcftlc ntcd [,okitlc- trt' Artlre g.stirntlcn. (F/fu'fE l,,l: Detailpro jckt tirrclæggcs til cnllclig gorlkcndclsc. - froriir '2014 [Jtlbud. - [:l'tcriir 201,,1: Op[ør'clse a['ny itlnetsfl.rcilitct til bcvrr:gclsc. - lrrli l() 1.5: Airning irf'ny itlrictsl'ircilite t til bcvu-:gclsc.

6 ro*-,,. ffi """"] Y.ådets møde Økonomudvals *'t' 9:li^ltPt' k havde et ekstra- ordinært møde ;;;;, oriente_ Halvårsregnskabet den 4. sept. rede o-- D't, analyse om erhvervsklimaet kr. 17,1s lil;:il;,,,",,. Jane sdal var ikke til stede. Man skulle drøfte BRANDNG af Furesø kommune. Der skal udarbejdes en informationbrochure før en kampagne der skal gøre Furesø kendt som en attraktiv kommune at tilflytte ' - midt i hovedstadsregionen. Der er foreløbig afsat kr. til formålet. Brochuren blev godkendt med enkelte rettelser. Kasper Kriiger stemte imod. SE UDKLPPET OVERFOR BYRÅDSMØDET TLHØJRE FORT: S/ETTER PÅ DEN NÆ,STE SDE. DER HAR V,ÆRET MANGE PUNKTER PÅ DAGSORDENEN Kajs Avis 15. september nr side 6 EGNS-AVS for området V,ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Lars Carstens og Per Kattrup var ikke til stede. Budgetopfølgning pr. 30. juni- for alle udvalg. har Byrådet nu godkendt regnskabet for Efter forvaltningens indstilling kunne byrådet godkende det foreliggende. Budget 2014 l. behandling - blev godkendt. Man drøftede valget den 19. november. Effektiviserings og Der er syv besparelsesforslag blev afstemningssteder. taget til efterretning. Der er budgetteret med Der tilknyttes et revideret bilag til sagen. at alle udgifter til valget er budgetteret med kr Anlægsprogram for Man blev orienteret om 2. kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde. Godkendt Man drøftede styringsgrundlaget for drift af kommunen. Godkendt. Man drøftede Branding af Furesø kommune. Blev godkendt. Til valget brugerman 35 valgstyrere. Hvervet er borgerligt ombud.. Da Jens Terp har været valgsfyrer, men er fraflyttet kommunen udpegede man borgmesteren. Man drøftede kommunens revision Efter at revisionen har godkendt regnskabet er det også godkendt af Byrådet. budget blev drøftet. Det skal videre behandles i budgetprocessen. Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til kommunerne. Udkastet blev godkendt Der er foretaget ændringer i valgloven. Kunne anbefales. Samarbejdsaftale m.h.t. Sydlejren. Forvaltningens indstilling blev godkendt. Køkkenregnskabet blev godkendt. Det kostede kr at ændre køkkener i institutioner Ansøgning om tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter. :" Fittnessfestivalen koster kr. Forvaltningen indstiller at man vil støtte med kr. til halleje. Byrådet afsætter kr. der skal understøtte Fusion Furesø. Blev godkendt. Etablering af bofællesskaber i Furesø. Blev vedtaget idet man slår fast at der ikke ansættes en konsulent Man drøftede fritidspolitik Man skal bl.a, værdsætte det frivillige foreningsliv. Der skal fremstilles en pjece dog i komprimeret udgave. Udkastet blev godkendt. PBC-RENOVERNG af blok 4l-45 blev godkendt i Farum Midtpunkt. V og NickAllentoft stemte imod. Planlægning af særlig pladskrævende varegrupper i Farum erhvervsområde. ndstillingen fra Forvaltningen blev godkendt. Lokalplan 113 for Farum Midtpunkt har været i offentlig høring. Planen blev godkendt under forudsætning af, at ophævelse af indsigelsen fra Vejdirektoratet foreligger. Rottehandlingsplanen 2013 blev godkendt for s

7 EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Byrådsmødet l;;;;;;;; berorkninser på esnen. ooå. tunger har sagt, foftsat ffa roregående side a- ;]c i: hartens pracering idet ;,edesruer nxffi:i,::ff1,!li::'"' u a rad 4l 'ed Værløsehallerne. ldagblad l4/2.. llll"., Y.-r'rsrrt''t'r Er man l1::9]:l.1ll::..d.*l:' underholdt af TV en /r.. og af og til en stemme -" ll:i1 -"_'il"tid Den ny,e rrar pracere*s'f"- l;,;',o;;;.";"'", :Tien for 1 meget - når r* o" Jer futgte mest l;:::;..:. ":: :'_::: man srår i den sidste *^" rlruurb reløbigiforbindelse ^* +^, ^.-.-*,-*,, ' 'ururrrul'i lfølgefuresøkommunes on lnuåg.tn.rtundlingerpå næ.t l;'j:;',^"^,^r^+r_-_+r:., af et langt ltrediedel liv-l lt"domtalogstatistik. Svend Christåphersen Birthe Møller Hansen lstøttet af partier bag l6 er bevilget orlov på -:]^ illl}llffi':t""1':;. FureSø - NYT -un"kunne hente mere li jo-ogklimapolitikiffi FrcderiksborgAmtsAris' motion. z't4.foisrag t' p,an ttrlll lltrt,\lii:+i:tjtlffill#li: l ou u".varva,gsted på blev drøftet for 201 ;h*;;;;iii.*t,'u' lffl;1ffffih;::1.. lih?,'"':lrlijl;'iu"'- ;ill,ilhåilll;n: kunne få en bedre, imelem- oq få en 11,. l;;#; ffiil;#; busbetjeningaf Sønder- lsnak-skaimanaldrig l;;;"*'""rirkeforskelige. ljo,detgavengod sø og Ryget Skovby. sige alt hvad man valgstemning. med Søndersøhalle Sondersoskoten. l:i9 :lti:lii:tf ltrj tbrtalte en tæser en dag 1::1Hi *.Xt r Kajs Avis 15. seotember nr side 7 """"""""""r GAMLE DAGE stqrcede egentlig som vcegcvisr944. SKOLERNE. Som Hareskov-Værløse Avis året 1945 Siden lukkede man af folkemunde KAJS AVS.DK i hele verden, for at sport i hallerne Formålet var at beskrive hvad for at bruge dem som kommunalbestyrelse, byråd og forvaltning lstøttet to sponsorer og baggrundsforbindelser valgsted. at det var_byrøddernes Brev vedtag.t. v"n.i." l-o1.? mesen snak der lå1i:*::ffill:'il*1å:' g,." gamre sr.of, i rirte stemte imod. Fu esø Tidende tijiåf"å ler af betl'dning - fx s-v-n- livtte til hvad D's undersø- Værløse deltog organist gelse,,lokalt erhvervslivs- Knud Murmann Jensen Furesø er efter vurderingen de blev va_lgt til lfør ;;;;;., i rire a' l l katego- n.o. Viggo havde en pe_ pe- :1"-,t^"^:Fq::"]:t Fon'altningens lnoget som helst... i;;;i"."..t riode på rørsteptuor". sit eget parti' indstitlinggodkendes -S-Xuf mansnakkeom u.ttingr.erptaceret,o,nn.. imen llan skal ved budget l noget andet og holde aroo lls kommuner. Knudunderholdti dasens lob pa klaveret --b---* 2014 undersøge om man ltin i ut mødes engang og man sang sange fra og høringss'ar' lavis' såvidt vores bagland "*-"" Der findes næsten et utal af den danske sangskat. er den der har været rænsst som tirforordnet ffiil ;;;;;;; litiå1tff:!1"h:fi"j:å: ffj"""ll-jål;;. sine *"1^il,Lt:: *:::.. '"' '- ofj"g,"pp" :::,:ii: l::.::ll:' ser' hror manse år det l*"t.t" n:t' ft i,1.,r.il::iqt:'? ri *" l, lti, TlJ =',, ;. ;; : l lntijll:, *.. " 1 og i den situation stilter med NOGEN FORT,atrLLER ønske tillykke - han ved ilifiilx.artinw lm;'""th"l-åffi-"':; l:'l:i''"kværersranq" - ;;;;;;;;;;i;;;;;; er tilat få forstand,r-'."" lfaktisk smager som k1'l- ntanl stemmer - stem uei en År urrio'ti"' lf:. *-'l:^o:t-"toehandringen llgtt""""""' oå et medlem du ;;'" 'il l:r::::::::::::::l-- Hp""-yvi!yi-ffi?. -" noget godt-siger man.. ^;";":":""""';"";"":':"';':""' NoGEr så sig til dem, at de ganske almindelige oet enesre dagbrad lstøt der iuuåe sige der tir nogen... """""""' menneskerførde btev lu'w.'ptads.papirograrre valgt til noget som helst. Furesø kommune' ls};'idergå megetsrærkr llry:lt:t: det,måske lrå :::::::: ::Tllll );:i:tl;"d;;;;; 8or ondt' at værge en ' du ville bruge nettet. ' kandidat. Prør', det går sikkert over...

8 Kajs Avis 15. september nr side 8 EGNS-AVS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Ko;;;; iill'g?,**åt*trri!:ltrt* ' im:m'.x'tili;-". Mni rvrrrjt(,- ø- reknik rvnrrr^ :T::r::*::::- #:ilf;iåi*t:t'?l {,3 ililil:il','.'j;" millioner af de 8 trdvalget tiltrådte for- lindrtilling.n. Der ydes tilskud til lgen en smutter for valtningens indstilling' luotast tglg:t til høring ko*-unen for at skaffe p"r.rr.n, kæledægge. Anlægsprogram for budget Blev drøftet. Forlængelse af kontrakter på affaldsordninger. dun."når,ation og ind-" Santlagoprlgrtmme vtl og Erhvervs- l;;;ir's;i;;;;'il.;, :*bekoste opsætning lt,rlrioner.,r-.-r^.. F. lhaveaffato "gp"p."' l:3::i-,lt:fi:t; lragettiicrisri'ctning' Der skal arbejdes videre med fire overordnede emner. Godkendt af udvalget. Skal kommunen vedligeholde den del af der er.arsat. udvalg har hart ;l,*;,;l,jå,i,lt*,u ::li:::re samnedri- -,..1...,... ::... møde den22. august. ;;;#;;i ;;; H.6. seholdelse' ln1 miljotilsl'nsplan for Kommunen tillader Container Sgrvice A/S Afbud fra Gitte Terp om affatdsordning og r-\vrrrr.rruu!rr rrrrau!r t]:entngen. lko--unen. KUT nrn qffqtdsnrdnino no lrm: Henriksen og Nick lorenlngen at ls. Ju.obren, HoltåsJm stien gennem Furesø' armærke Der er fbretaget en høl.tn* om el n1'plan. Attentoft. den anden ordning. ":::;::';';;;;;'^-""" til efterretning. ltages Skal Brudedalen-Bru- ;ff;';t;;;;;; der ænget r'ære offentlig lltffi; f"; ;; ; -- sodkendt navn for vej i Laanshoj' vej. Beboerne har søgt gangen, dog kun højst 2 :; ; : :::;^. ;3 fl:}ffi'ilil.? åffift3;:ffåh';:o' ildil;'r'i.,.-, lhus5ry Du l*'åtå'*fi,tl*" *i:iit+"t:it'*l t*cpf ;:l;:ll:;'å:i'il"'lj, l ilog itjj;hi:3i;t;"'"-,t:l;t1?:';:lll:l'-l iu'å uo,,"rdet r50 kr innøxd3y... ie andre sideveje tn i";r*;s-; ;J il;: t:.^tsll kommunen Brudedaren. Godkendt u;-;i;".;iii..åjå-rro- i skal nedtage. idet man opfordrer fo. 1o. lstiuingen. stillingen. -:"":"""" lnu slog valtningen til at drøfte l-...:-..:..... H":t:g om^mo-r'ias,-- -,^.1 forderingenaf l;i;;;;il;iil;i;; l:$rg"_191.1-, - HVDOVRE omkostningerne med tb;i3il;;;;;ffi;"' "Yl'.:'*et godkender grundejerforeningen rkommunen harte. lg.t"lititgens udkast BRØNDBY ired henbrik pa ai finde ll';;;rs.;;;il;;;; til horinsssl'ar. ud af en løsning. udkastet. -:"':""'::" "'- :"" luua.jrrt'. N.v buslinie. Nlan POKALEN... iet- lili;;ffi1j"' ' 1"'Y*:'med en opførgning rr 20r3. l;*n*or;; :als-zott. l:tll"t" ur '4r"rr" ling blev godkendt' sentember' li mellem Rveh'ej ' lrralrerr s rlucs llr nørtng augan fra december. undersøge om der Fonartningens indst'- lpranen,."ojjiiilå,,'* :lj::::ll i::*:; Y:l::::::i:l Det koster for perioden har været en aftale i rekniskbudget ror [ilii;;f;'i.ii-"pr"" l*:.:.::::.3:]999.t.:. lrorbindelse med l20ld. Udvalget tiltrådte G.rn mobititet. tipskuponen... Effektiviserings- og be- lfra 10.9 til 10. oktober. forbedrede forhold for ' sparelsesforslag. l_.:...:...^:..;^... cyklister. Det omfatter frt* med i ftdvalget tiltrådte for- drøftede lnan _ også forholdene ved ^_-_-^--,:_^^ :: \*'Lxnbtskvtters" kj;l":'^;-'t: ;;"' :*:l[-jil :ff; cyklister være parkeret og løst til et gelænder der skulle være en hjælp til fodgængere. Til en bedre løsning er alene her afsat kr. Nu er man blevet usikker - hvem kan blive dansk mester når de store ligger til nedrykning...

9 Kommunens Børne- og Skoleudvalg havde møde den 21.8 Formanden orienterede om skolebyrådsdag, Dialogmøde På SYvstjerneskolen, Skolesamråd og Samråd for dagtilbudsområdet. Man drøftede mødekalender og opgaveoversigt. Man blev orienteret om forvaltningens arbejde med skolereformen. Taget til efterretning. Underretningsstatistik februar til juli Det drejer sig om børn og unge med særlige behov. Der er sket en markant stigning i antallet af underretninger fra 88 underretninger i 4 kvartal 2012 til' 104 i 1 kvartal 2013 ogl47 i2 kvart. Det vil sige en stigning på på 67o/o fra '4 kvt til2kvt.2013 Tal på tabellen viser' at der de seneste måneder har været 254 underretninger om børn og unge i kommunen. De fleste blev modtaget i februar og juni. De er fordelt på 182 børn og ungerder er flere underretninger om det samme barn. 77o/" af underretningerne kommer fra offentlig Kajs Avis 15. september nr. 16. side 9 EGNS-AVS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse ansatte - eller i offentli tjenester. Her er tale om behov for særlig støtte til barnet/den unge. Blev taget til efterretning. Krydsbelægning på daginstitutionsområdet dag passes 12børnfra Værløse efter eget ønske r 'arum. 9 børn fra Farum passes i Værløse, de fire efter eget ønske. Taget til efterretning. Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Der foreligger en beskrivelse af tilsynsrapporterne. Taget til efterretning. Der foreligger en investeringsplan for nyt udstyr til tandplejen. Blev taget til efterretning. Region Hovedstadens økonomiopfølgning på social- og specialundervisning, sundhed og regional udvikling. Taget til efterretning. Budgetopfølgning ll 2013 for udvalget. Området forventes at gå ud af 2013 med et mindreforbrug På 11'4 millioner. Taget til efterretning. Teknisk budget for udvalget Forvaltningens indstilling blev godkendt. Effektiviserings- og besparelsesforslag blev taget til efterretning. ;'Anlægsprogram for budget Sagen blev drøftet. Udvikling af de fosiste rammer på dagtilbudsområdet. For stemte Hulgaard, Storck, Holleufer og Pl-R K. Larsen. mod stemte sdal Torm. Birthe Møller Hansen med udgagspunkt i den usikre økonomi et ændret princip kan give. Byggeregnskabet for ombygninger af køkkener i institutioner. Bevillingen lød på kr Ugifterne var kr. De er returneret. Godkendt Børnetal på den private institution Solhøj gaard. nstitutionen må maximalt modtage tilskud til 60 børn. Et flertal afgiorde at der udbetales tilskud til de fem børn der er indsat. Man skal overholde loven, andet kan medføre opsigelse. Heidi Storck stemte imod Man drøftede fritidstilbud for større børn og BEDRE fritidstilbud for større børn. Godkendt. Man drøftede miljø-og klimapolitik2014. Et flertal godkendte udkastet medens 3 stemte imod. Styringsaftale 2014 ph det specialiserede soci- '...alområde blev drøftet. Forvaltningens indstilling blev godkendt. Udvalgets liste over sager der skulle behandles ffldte i udvalgets dagsorden en hel a-4-side... DET KAN BLVE EN SV,1f,R TD xån DER EFTERHÅXNNX SÅS TVVL OM V KAN NÆ,RE TLLD TL NOGET SOM HELST.. Efter lang tids tilløb har det vist sig, at man burde nære tvivl om, hvorvidt vurderinger af ejendomme var i orden. Det var en skatteforhøjelse som kommuner fik mere udbytte af, end personskatten. Rundt om så man borgmestre godkende vurderingerne.. For som de sagde - vi har spurgt ude hos ejendomsmæglerne DER ER KKE NOGET STED SOLGT BOLGER UNDER VURDERNGEN... Der var også banker vi kunne være sikre på - o.s.v.

10 Kajs Avis 15. september nr side 10 EGNS-AVS for OMrådEt V,trRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' TLFORORDNEDE "'; r 6AMLE DAGE er borgere, der skal VAR VALGET varetage hvad der HENLAGT TL skal ske før, under SKOLERNE. og efter valgdagen. Siden lukkede man af Dagen igennem skal for al sport i hallerne man ikke have ondt for at bruge dem som valgsted. af, at de,rspiser på Onde tunger har sagt, komunens regning.tt at det var byrøddernes Bfterfølgende får ønske, at flest mulige man et honorar. Der borgere skulle se hvor er partiforeninger man kunne hente mere der modtager nogle motion. af pengene til politisk arbejde. Konstitueringen foregår mellem de valgte byrødder og partiforeninger. Valghandlingerne forestås, at det nedsatte udvalg der har et medlem på hvert valgsted hvor de er valgstvreren. Den første behandling er, at vende bunden i vejret så man kan se der ikke er skjulte stemmer. Det er der som regel ikke. Når valgdagen er slut og den sidst ankomne vælger har afgivet stemme erklærer lederen at stemmegivning er Det er dumt at lægge en afsluttet. blank stemmer - stem Udenfor og rundt på et medlem du vil om er dagen præget noget godt - siger man... af mange plakater og flagning. Det er jo en festdag. Da der var valgsted på den gamle skole i Kirke Værløse deltog organist Knud Murmann Jensen som tilforordnet - hans bror Viggo havde en periode sit eget parti. Men Knud underholdt i dagens løb på klaveret og man sang sange fra den danske sangskat. Jo, det gav en god valgstemning. På nogle valgsteder blev man underholdt af TV og af og til en stemme fra de der fulgte mest med om tal og statistik. Svend Christophersen er den der har været ængst som tilforordnet Ham kan man godt ønske tillykke - han ved selv hvor mange år det er. Godt skuldret siger man i kvarteret. Nogen føler det måske gør ondt, at vælge en kandidat. Prøv, det går sikkert over... ';Endnu spørger man ikke de lokale politikere hvor de får pengene fra når de tilbyder et virke som medlem af BYRÅDET... Man har jo spurgt de der blev valgt til Folketinget - hvor får du pengene fra... Det var ikke alle der kunne svare. Man annoncer -store billeder, tv-udsenelser m.v. koster vel en stor del... Alligevel skal der nok være nogen der vil vide hvor pengene kommer fra. DET BLVER SP,iENDENDE. i Frederiksborg Amts Avis har vi fået beskrevet, at der er tre kandidater. To der påstår at de fleste af os er borgerlige. Er vi ikke i grunden borgerlige. Til sidste valg til folketinget meddeldte V, at DE var et arbejderparti. Når C og V har hver deres borgmesterkandidat bu rde man turde fortælle os hvem er sammenslutningent egentlige borgmesterkandida. Tør man ikke afsløre et vigtigt emne. Kan vi undvære en dygtig formand for det topsociale udvalg. JAK ;NåT kommunens ll-12 byrådsmøder ikke har tilhørere er det fordi de mangler un- derholdnings- Væfdi..ooor..o. Egentlig er de månedlige møder også arbejds-møder. To gange har man forsøgt at optage mødet og udsende det i billeder men det har ikke haft gennemslagskraft - fordi det sendes midt i aftensmaden. Forslaget vil sikkert dukke op når vi får det nye byråd igen. Det var meget nemmere hvis folk selv mødte op for at opleve stemning og selve situationen. Nogen vil være imod den slags - fordi det kun betyder, at møderne varer til over midnat - hvis alle får lyst til at blive udsendt i billeder med farve på... Den bedste medleven er, ATMAN ER TL STEDE... Men set fra borgernes side er det hårdt nok at skulle i en idrætshal hvert fj erde år... Måske har de noget andet der tog deres tid på valgdagen... Tænk de der ikke har ret til at stemme

11 med lfo. u-k.indsigt. kommentarer loet vit sige, at man til situationen... likke har samme Efterhånden som muligheder for at det er en daglig om papirer lanm.ode kommentar, at der kunne berøre en lder neinstitutioner og forhold. der sker en vis rationalisere hos-de Yt" stramning - for det kan ældste. 1o toste n"ogle Tænk hvis mere personaletimer. velfærd ville betyde... ;:fåh:;:jij VALGET så ville vi mangle fn NOVEMBER institutioner tæt på kan gøres nemmere lokale beboere. hvis man brevstem- Enhver borger ville mer og det kan gøres afvise atfå mindre i god tid hvis man børn og institutio- heller vil sidde i ner i deres baghave. sofaen. Men hvad Det har nogen en vis ellers med partiet.. mangrer hørn på alle tug.p:tt"l utlt!9:' hylder - er det en med. Ganske ':'::' \r.t'i almtn- rystendeudvikting ldelise -t".n"-tk-": at man kun kan b- har kunnet anmode om, vare noget velfærd at se papirer der ved at nedlægge bø.- deres egne ltd.t'.t:t Må vi få flere byrød-i Nej vi kender ikke der i et nyt byråd - nogen lokal politiker nyt - sagt i samråd men de kan jo hvor deltagerne var dukke op... vil være anonyme ogl fo BRØNDby har vi beskytter altid de sikkert haft en byselv om de skabte Hver en dag kunne dette land som en man gøre noget for god gerning...' den man holder a' Kajs Avis 15. september nr. 16 _ side ll EGNS-AVS for området V,rtrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Borgere der ved'lder sker en beskæbedre er nu ude i rinq a.f d.e rettigheder man har hvis vi skal have et der har en fanclub - vigtige kilder - der brønd engang... istakkels børn der voksede op ude i landet og af og til måtte opleve, at deres kæledyr ikke var der mgf... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Amerika har deres dødsgange. Det sker af forskellige grunde, hvis de dødsdømte har fået en skade eller var blevet syg - så måtte de ikke henrettes før de var blevet raske... fjor henrettede man ikke så mange som sædvanligt - der manglede gifte der på human måde skulle til - fra selve Danmark. Da man havde halshugning brugte man ganske enkelt hoveda{bryderen NAR DN KOMMUNE UDSENDER anvisning om sunde retter undgår de ikke at medtage forlorne retter - uden at vide hvad det forlorne egentlig er fremstillet af ndenfor det nuværende TUSNDÅR vil det være hurtigere at spise dagens ret. Den vil ganske enkelt være i pillefom og byrådsgodkendt... Man savner batterier såstore at de kunne gemme sommervarmen... DA MAN SN T) SNAKKEDE NYT PLEJEHJEM V,1f,RLØSE så man et foto i VærløseNyt med to meget topplacerede politikere fra Værløse. De påstod med samme stemme, at stedet var oplagt til et plejehjem. Her kunne hjemmet bygges med parkeringsplads i underetagen..... Ville der ikke være for megen støj fra toget og biler der kørte ud og ind? -Nej.for det første lå det meget centralt - og så er vore ældste ikke generet afstøj - mcn kunne jo ogå sætte lyddæmpende glas i døre og vinduer.. Mon ikke man var glade for, at den gode id6 ikke blev til noget... MAN SKAL KKE LANGT ND SEPTEMBER føt man opdager at det varme tøj skal støves af...

12 Kajs Avis 15. september nr side 12 EGNS.AVS for OMrådCt V,1ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC FORFATTEREN PETER OLESEN var inviteret til en rundtur i Værløse for at se hvordan man har bygget det hele op. Det kunne være så sjovt athøre hvad han mener om alle de små stikveje der fører ned til et hus i baghaven - når man ved at det oprindelige mål var boliger med plads til eget liv i en stor have... Koteletgrunde har i nogen grad ødelagt meget og fået naboer tættere på end godt er. Men ødelæggelsen kan man ikke gøre noget ved. Nogle af de der følte de var alt for tæt på har da også solgte deres huse. gl. dage dyrkede de haven Furesø-NYT F rederiksborg Amts Avis giver dig sport og viden om livet i Furesø kommune. Nu har man opdaget, at to af tre borgmesterkandidater bor i sydlige udkant af kommunen. SF og en A'er samt C ikke mere støtter en liste A- borgmester. En digter under koden DRJ har engang beskrevet hvad det var at have T-t!n Veil..'... En ven er der når du mindst ventcr det - cg har mest brug ftrr det, En ven er parat til at lytte - rg giver ikke godc råd, ior du selv beder orn det. En ven bærer over med dine fej L Di:r vens dør står altid ålren. 3ir ven kan bringe en solstriile ind i en grå hverdag. En ven er villig til at dele både cliue sorge,r og dine glædr:t: En veu holder tand lbr tunge En sand veir cr hedre end den stol'e gevist i lotteriet. DANSK VESTNDEN var i gamle dage en del af Danmark. St. Croix var en lille ø på størrelse med Møn. Danmark havde købt den affrankrig i1733 med det formål, at dyrke sukkerroer. Det hed sig, at indtil 1807 importerede vi en stor mængde slaver fra Afrika der arbejdede under tvang, indtil de blev frigivet i Derefter arbejdede de som frie indtil øen blev solgt til Amerika i l9l7 Dct fortælles at man kan læse merc på rvwlr'.vis h a ro o ts. - o r g,< Menneskerettighe derne Menneskerettighederne er et omfattende begreb, og det som Am' nesty nternational i særlig grad har koncentreret sin indsats om,." "ib"jdut for de menneske4 der fængsles i strid med FN's Verrlenserfuæringen om Menneskerettighederne. Det er særligt artiklerne 3, 5, 9, 18 og 19 i erklæringen, Amnesty nternational sæt' ter fokus på: * Enhuer har ret til liu, frihed og personlig sikkerhed. ngen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig el' ler neducerdigende behandling eller straf' ngen må underhøstes uilkdrlig anholdelse' tilbageholdelse e le r lan d s fo r u is ni n g. Enhuer har ret til tanke-, samuittigheds- og religionsfrihed' Enhuer har ret til menings- og ytringsfrihed. HUSK AFSENDER og måske et telefonnummer. Så går brevet tilbage. Måske er de ikke mere på adressen og måske videresender man ikke mere breve - hvis familien er kommet på plejehjem eller i ældre bolig.. COOP der ejer rma og mange andre butikker forbereder at lave deres egen bank til glæde for de der handler i COOPs butikker. Det ghr år tilbage, men en god id6 var det da familiens gave til den ældste var en politikasket til tf entree[... Der er ingen.;.,; somre!:i,,,11 uden i.:'l der er problem med drikke i forbindelse :-.). _ j t,:-" i:i{-'j -.. "*. - i.' \ r'l r'--l.i \ '"' -, ::,.1,, \ r {r"'!:-- '.,. i \'i '\'.'i, \ ', i r''' '-- 1,\'' n: - ': \ -.-,.,./ \!-i:.:./ med bilkørsel. Hvordan kan det være man aldrig bliver klogere... Jylland havde en dagpejemor fået godkendt sin bolig til dagpleje - men sammen med et par andre mødre indrettet sig i haven hvor børnene nød samværet, aktiver og den friske luft. Men retten til at være dagplejemor blev frataget hende fordi hun ikke brugte de lokaler man havde godkendt. Det var vist i Ribe... Det kan godt være for nogen lidt svært at skulle modtage det sidste barn der ikke var forberedt...

13 Kajs Avis 15. september nr side 13 EGNS-AVS for OMrådCt V,f,RLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Hvorfor er det "': først når man kommer i byrådet man bliver opmærksom på hvor meget tid det tager. Hvorfor er man ikke forberedt på det forinden af de der ved bgdre..o... Først når man kommer i byrådet oplever man at man burde have noget mere for den tid man bruger. Folketingets medlemmer starter med at regulere deres løn med pension. Folketinget siger, at det skal ikke være en levevej at være i byrådet. Her vil det være bedst om man var pensionist eller ansat i det offentlige system - der er mange af dem. øvrigt er der mange befolkningsgrupper der ikke ville kunne deltage som kandidater. Der er firmaer der ikke ansætter personer der dyrker kommunalpolitik. Men der er mange ting man bør orientere kandidater om hvad den slags koster - ikke alene tid men på andre områder... Det må ikke være nemt for en kvinde der forbryder. sig, hun skal ^t have sit barn med i fængsel... Er det her man kan spørge hvor rrvelfærd" og hensyn træder til... Det er jo ikke en sag der er ukendt, og der er sikkert ingen nogen bedre løsning - ellers har man vel brugt den. Det må vel altid ramme børnene at deres forældre evt. har et opgør i livet udenfor i det fri. Det kan også være svært at være pårørende der kan tage sig af børnebørn i længere tid.. MERE VELF,ERD BLEV DET KKE TL... Det er som om der ligger en fremtid for sparebøsser og sparemærker- hvis banker vil finde noget at leve af... "':""""" Måske skal man gemme nogle af dagens problemer til i morgen... "i'der var engang borgere lovede at komme befolkningen ved - hvis de kom ind i byråd og folketill$... Dårligt nok var de godkendt som nogen der ville varetage en del opgaver før man opdagede, at det ikke var som man troede. Som en valgt politiker udtrykte det: Nu er vi udvalgt - og valgt til varetage vigtige opgaver for hoben af vælgere Det hedder ganske enkelt, at vi,,varetager det repræsentative demokrati" og det er ikke helt det vi blev valgt på. Vi er valgt, betroet til at løse store fælles opgaver til gavn og glæde for borgerne. Afgørelser finder sted ved afstemning ved vejledning eller anbefaling af forvaltning eller politiske fællesskaber. Derved forekommer der fornemmelse af, at nogen får forskellig oplevelse af afgørelse. Men også her er der tale om fuldt demokratiske handlinger som man kan læse sig til...måske EN RGTG VANDREHSTORE... Ude i et meget lille sogneråd diskuterede man indsamlingen af le våben, da en af de ældste spurgte: Hvad er meningen med, at vi i bunken også finder vores byvåben... DAGLAD DER omtaler Furesø-egnen. Frederiksborg Amts Avis der kan erhverv es for l4/z hay meddelt brevskrivere, at de er velkomne til at skrive, men kun så og så mange ord - for ellers,,klipper vi"..,.., øvrigt læser man sig til, at kendte og ukendte fylder godt med meninger også om hvad man er go'e til. Hold avisen og følg med i din tid. Når din kommune i skrift og tale skriver om at alt for få sætter nye borgere ud i den lokale verden kan det godt være angsten for, at kommunen skal pålægge forældre, at holde mere øje med deres unger... PAMPERS PÅ UDSALG HELE Ånnr ville mildne mulighederne for, at borgere i den fødedygtige alder ville spare de forebyggende midler og lade stå ti...

14 Nogen sigero '.l't øleblik kan at der drikkes ltug. *ere tid mere mellem l.rå godt er _ nytår og jul lnrr.". man. end mellem ln., er aldri jur og nytår... lijå,t;;o"* ""' ihvad der Mobilen er en lmåsxe ville beskyttelse for lr*ra smart..., det ene øre,det burde man vet lher i maj så se på en dag... ri at blade '"r' lstort set Hvis man vil dækkede alle rydde op i lo* *rrke gamle papiret tr*a,.,... skal man bruge nogen der ldanske aaaaaaoaaoaaaaoaaaaaaaaa ikke kan læse ordsprog er r,or bedre SVår... et hjem bør ikke fejre for lk,rnrr. køre mange højdd f...oo... " ""' Sverig... Kajs Avis 15. september nr side 14 EGNS-AVS for området V,trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt ellers får de* aaaaoalloaaaaaaoaaoataaa ingen.n0... lr*,l,ltf]]t l"t man måske lnsn troede de ^ aooaaaaoaaoaaoooaaaooaaa r- togene bedre i MAN SA ET STED at de ret små skoler tilbyder-børn flere timer undervisning... aaoaaaaooaaaaoaaoooaaaaa Hvis man vil have flere.ro penge r nanden skal man veksle svensk ;;;;;;;i;: væk danskebanker der træner deres rådgivere op til eget brug... aaaoaaaaaaaaoaoaoaaaaoo Dialoger er bedst mellem to der fejler det samme...oo Opsparing er det ene, spare og udskyde er en anden sag.. ataoaaaooooooaaooaoaaaao Når man falder for at der loves tre pakker for to pakkers pris risikerer man at skulle smide den tredje pakke ud - men det er jo her man henter rabatt l... aoaaaaaooaaoalloaaaaaaa SELV drikkepengene er steget voldso[11..., aaaooalaoaaaaaaoaaoaaaaa Det er ikke sikkert taxaen kører den billigste vej men den aolaaooaoaootaaaoaootoao kkerygere '"" politikere Men så viste smøger har virt<eligheden smøger af i været tæt På noget andet. en t...,rsmøget smukkeste... at fh øgenavne oaalaaaaaaoaaaaataaooal aoooooaaaaoaaaolaaoaaaaa og med udsigt

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 i foredragssalen. Fraværende: Kirsten Evald Grønbech (forhåndsafbud ) Per Knudsen (forhåndsafbud) Helle Øst (afbud) Bent Nielsen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT for GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD Torsdag den 03.09.2009, kl. 17.00-19.00 i grønt IDÈcenter Medlemmer Trine Henriksen - MB Mette Marie Schmidt MB Trine

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Klage over administration af lovgivning om valgplakater og agitation ved kommunalvalget

Klage over administration af lovgivning om valgplakater og agitation ved kommunalvalget Til Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Vordingborg den 22. november 2013 Klage over administration af lovgivning om valgplakater og agitation ved kommunalvalget Liberal Alliance klager hermed over følgende

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere