Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer"

Transkript

1 Tilgængelighed er nøgleordet Af Kirsten Bach, lærer Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier erfaret, at det vigtigste nøgleord i afsøgningen af egnede læremidler til disse elevgrupper er ordet tilgængelighed. Det gælder for den faglige tilgængelighed passende sværhedsgrad af indhold i bøger, hæfter og programmer, og det gælder ikke mindst i forhold til den tekniske tilgængelighed, når vi snakker om tekniske hjælpemidler som laptops, tablets osv.. Man kan sige, der overordnet er to tilgængeligheds-vurderinger at gøre, vurderingen af indholdet og vurderingen af redskaberne. Det sidste vender jeg tilbage til først lidt om indholdstilgængeligheden. Læremidler til børn med indlæringsvanskeligheder skal være: side opbygning Det er jo noget, de fleste lærere godt ved i dag, hvor nødvendigheden af differentiering i klasserne bliver stadig større år for år, men jeg har oplevet, at det kan være let at glemme, hvor stort behov mange børn egentlig har for at få specielt tilrettede materialer og hjælpemidler. Ofte har jeg siddet til evalueringsmøder i læ- 63

2 Der er to vurderinger at gøre, vurderingen af indholdet og vurderingen af redskaberne. Kirsten Bach er lærer og arbejder både på normal- og specialområdet. Hun er uddannet læsevejleder og har oprettet Madam Bachs Forlag i rerteamet og snakket om en bestemt elev, hvor det først er i denne fælles snak, det bliver helt tydeligt, hvor stort et behov en aktuel elev f.eks. har for mindre faglig sværhedsgrad, tydelighed, entydighed og overskuelighed i det materiale, vedkommende kan arbejde i. vanskelighed og er væbnet med en god portion tålmodighed (når læreren sidder og roder med de tekniske problemer!). Derimod er computere, som står klar på skolen med hjælpeprogrammer til meget større hjælp for elever med mere sammensatte vanskeligheder. 64 It-rygsækken hjælper ordblinde Jeg har i mange år set, hvordan elever med læsevanskeligheder har haft stor gavn af programmet CD-ORD til læse- og skrivestøtte, og ser hvordan computeren gør lærebøgerne tilgængelige for disse elever, når de kan have e- bøgerne på lap-toppen, få al tekst læst op og få stavehjælp med oplæsning. Den såkaldte computer it-rygsæk har hjulpet mange elever med læsevanskeligheder vel og mærke de elever, som ikke samtidig har overbliks- og hukommelsesvanskeligheder for det kræver en del overskud at skulle transportere computer, høretelefoner, scannerpen osv. frem og tilbage hver dag, huske at lade computeren op, huske at låse den ind i et skab i klassen, når man går til idræt, strukturere mappesystemet, så man kan finde sine dokumenter til alle fag, ocr-behandle kopieret materiale og gemme det og dertil kommer alle de tekniske problemer, der kan opstå i forbindelse med netværk på skolen, printning og programmer, der går ned midt i arbejdet. Det er min erfaring, at eleven afhjælpes med computer/it-rygsæk, hvis han/ hun har ordblindhed som den eneste alvorlige Fra pdf til app Ved siden af undervisningen udviklede jeg pdfopgavehæfter til brug på computeren og i 2010 henvendte firmaet Fusentasterne sig til mig og spurgte, om jeg ville være med til at lave noget af mit pdf-materiale om til apps til ipad. Jeg vidste knap, hvad en app var, men det var da værd at undersøge, så jeg styrtede ud og købte en ipad. Måske kunne man løse it-rygsækkens tekniske tilgængelighedsproblemer på skolen med dette apparat. En ipad starter med det samme Så snart min ipad var erhvervet, tog jeg den selvfølgelig med i skole og viste den til de elever, som jeg havde i ressourcecenteret. Ret hurtigt fandt jeg ud af, at en af de elever, som havde været rigtig træt af at træne bogstavlyde, kunne sidde stille og roligt i lang tid i læsestolen og arbejde i appen Knæk læsekoden, som netop indeholder fonologisk træning. Puppet Palls var også et hit, og elever, som ellers havde svært ved at fortælle en kronologisk historie, var pludselig mere motiverede, for der var ikke en stor tom hvid skærm at udfylde, men derimod en sjov og nem måde at lave figurer og indtale en historie på.

3 Mange børn har et stort behov for at få specielt tilrettede materialer og hjælpemidler. Nogle vil nok sige, at der altid er en nyhedens interesse, og det er også rigtigt, at det selvfølgelig spiller ind, men den øgede interesse for at læse og skrive på ipad en holder altså stadig et halvt skoleår efter og det satte skub i interessen for læsning af e-bøger ved hjælp af vbookz VoiceReader. En elev, som det stort set var umuligt at finde interessante bøger til, begyndte pludselig at læse både på ipad og i almindelige bøger derhjemme men en af de meget vægtige grunde til den vedvarende interesse fra netop den sidstnævnte elev med sammensatte læsevanskeligheder (som har kæmpet med it-rygsæk-teknikken i nogle år) var størrelsen og vægten af ipad en og ikke mindst: Hold da op den starter bare, når man trykker på tænd-knappen!! altså igen den lette tilgængelighed. Samme elev har nu anskaffet sig en ipad, og hans motivation for læsning og skrivning er øget betydeligt. Flere elever er fulgt efter, og jeg er nu i gang med et lille hold, hvor vi skal have fundet de bedste apps til læse- og skrivestøtte her er AppWriter et godt bud, fordi den anvender en særlig skrift, som skulle være lettere for ordblinde at læse, og der er indbygget både oplæsning, stavehjælp og skannerfunktion. Endnu kan apps til ipad en dog ikke erstatte alle støttefunktioner som f.eks. CD-ORD, hvor der er mulighed for at oprette en personlig profil og egne fagordbøger. Når eleverne kommer længere i læseudvikling og alderstrin, vil en laptop med CD-ORD derfor muligvis igen være det redskab, som imødekommer behovet bedst til større skriveprojekter. Men indtil videre har jeg oplevet, at ipad ens lethed har været med til at give yngre elever med store læsevanskeligheder modet og interessen tilbage efter lange perioder, hvor den har været i bund, og læseudviklingen har været ikke eksisterende. Da motivation er en af de vigtigste forudsætninger for al udvikling, er jeg opmuntret over at have fundet et redskab, som kan støtte disse elever i første omgang alene ved at opfylde kravene om let tilgængelighed. Apps der opfylder tilgængelighedskravene Der findes nogle rigtig gode apps, som er en blanding af trænings- og værktøjsapps, og som udmærker sig ved netop at opfylde tilgængelighedskravene i forhold til tydeligt afgrænset indhold, layout med få knapper og en opbygning, der tager en ting ad gangen. Læring sker, når eleverne reflekterer og formidler. Jeg vil her omtale disse apps, som samtidig med tilgængeligheden også indeholder et stillads. Det fine er nemlig, at børn, som ikke bare lige kan udfolde et personligt indhold ved hjælp af rene værktøjsapps, alligevel med disse apps kan skabe et indhold, som er personligt og reflekteret, - altså lige noget for elever med særlige behov. Little Speller Little Speller er en engelsk app, som indeholder engelske ordlister, men det geniale er, at man meget nemt kan tilrette app en, så den bliver helt og aldeles dansk, og man kan tilføje egne billeder og sågar hurra-lyde uden at skulle åbne særskilte programmer og indstille lyden. 65

4 Elever med læsevanskeligheder har haft stor gavn af programmet CD-ORD til læse- og skrivestøtte. Selve app-opgaverne med at stave er måske ren træning, men oprettelsen af ordlister med billeder, man kan tage og sætte ind, lægger op til mange kreative aktiviteter, - f.eks. kunne en opgave lyde på, at eleven skal gå rundt på skolen og fotografere ting, der begynder med b, og derefter indtale ordene til billederne. Ivan har længe været overbevist om, at læsning bestemt ikke var noget for ham, men vores fælles eksperiment med at lave danske ordlister og ikke mindst indtalingen af forskellige hurra-ord, gav Ivan en fornemmelse af, at det også kunne være sjovt og måske ikke helt umuligt at forsøge sig med de der lyde og ord. Little Reader 66 Selve opgaven er at trække de rigtige i bogstaver på plads under et billede, og man kan selv bestemme graden af hjælp, der gives. Bogstavlyden, som man selv har indtalt, siges, mens man trækker i bogstavet, og barnet kan helt konkret se, at et ord består af fonemer, der sættes sammen, fordi hvert bogstav efterfølgende hopper op, mens lyden siges og til slut siges ordet igen. Lige netop denne funktion gav Ivan fra 2. klasse en aha-oplevelse. Jeg havde længe bakset med at finde en måde at få ham til at forstå, hvordan fonemer og ordlæsning hang sammen, og der var ikke den metode med lyde, bevægelser, ordkort, computerspil osv., der ikke var prøvet men efter han selv havde siddet og indtalt hver enkelt bogstavlyd og derefter hvert ord på en ordliste og også sat nye billeder ind, kunne han pludselig se idéen, da han bagefter startede opgaverne og hørte sig selv lydere sig igennem alle ordene, mens bogstaverne hoppede op en for en og blev til et ord. Little Reader fungerer på samme måde med egen tilretning af ordlister. Her vises forskellige billeder og det ord, som oplæses, skal så trækkes hen til det korrekte ord. Også her kan eleven selv hente billeder ind fra ipad ens billedarkiv eller tage nye billeder. Sight Words Sight Words er en engelsk app med samme muligheder for tilretning med danske ordlister, og netop nødvendigheden af denne tilretning

5 En elev, som det var umuligt at finde interessante bøger til, begyndte pludselig at læse både på IPad og i alm. bøger derhjemme. både på lyd, stave- og billedsiden, gør træningsappen til en kreativ app., hvor barnet får ejerskab til indholdet samtidig er der mulighed for at eleverne kan lave opgaver til hinanden med forskellige ordlister. SightWords indeholder ikke billeder, men kun ordlister, hvor et ord dikteres, og opgaven er at trykke på det rigtige ord på ordlisten. Her vil jeg f.eks. sammen med eleverne oprette en liste med de 120 ord, som de selv skal skrive og tale ind i appen. Læs med Tim og Trine Læs med Tim og Trine er Madam Bachs egen serie bestående af de tre læse-/skrive-apps, Tim og Trine, Tim og Trine på tur og Tim og Trine i dårligt humør. De tre apps er bygget op på samme måde med tre læseniveauer, lix 4, 10 og 16. Hver app består af 12 billeder med hver 8 sætninger, som skal vælges til og fra. Her vises kun en sætning ad gangen og barnets refleksion er nødvendig, idet 67

6 AppWriter anvender en særlig skrift, som er for ordblinde at læse, og der er indbygget både oplæsning, stavehjælp og skannerfunktion. Skrivedelen giver en god fornemmelse af sammenhængen mellem bogstaver, ord og sætninger og samtidig med, at barnet øver sig i at finde de bogstaver, som svarer til forlydene i ordene, får det faktisk skrevet sin egen tekst. Både de valgte sætninger til alle 12 billeder og de egenproducerede tekster dertil, kommer med i den bog, som barnet kan printe eller maile, når alle billeder har fået sætninger og egentekst. Og når man har mailet bogen, kan den gemmes i ibooks eller andre bogreoler som f.eks. tidligere nævnt vbookz PdfVoice Reader - den kan også læse barnets egne sætninger i Tim og Trine bogen højt! Ivans skrive-eksempel man skal afgøre, om sætningen giver mening i forhold til billedet. Her er også mulighed for at få sætningerne læst højt, sådan man kan fokusere alene på indholdet, hvis læsningen er for svær endnu. Efter alle billeder er der mulighed for at skrive sine egne sætninger, og hvis stavehjælpen er slået til, kommer der et vindue med ordforslag, som kan læses op, inden man vælger ordet. Når det rigtige ord er fundet, trykker man blot på selve ordet i ordlisten, hvorefter det hopper over i tekstrammen. 68 På denne måde kan barnet skrive en meningsfuld tekst, når bare det kan skrive de første bogstaver i ordene - jo flere bogstaver man skriver, jo større er chancen for at det ord, man leder efter dukker op på ordlisten. Jeg har f.eks. brugt skrivedelen med før omtalte Ivan, som har vanskeligheder med at forstå, at bogstaver er byggesten til ord og ord er byg-

7 ipad ens lethed har været med til at give yngre elever med store læsevanskeligheder modet og interessen tilbage. gesten til sætninger osv. Når eleven skrev et bogstav, dukkede der ord op i ordlisten, og han kunne rent faktisk se og lytte sig til, at for hvert bogstav han skrev, blev chancen for, at det aktuelle ord dukkede op på ordlisten større og større - herefter kunne han tjekke ordet igen ved at lytte til det, og taktilt (ved tryk på ordet) mærke og se ordet hoppe over i tekstrammen. Både den visuelle, auditive og taktile fornemmelse af, hvordan et ord dannes, er således tilgodeset ved hjælp af stavehjælpen. Når det dannede ord skulle udvikles til en sætning, trykkede Ivan på mellemrumstasten og opfattede, at nu skulle et nyt ord skrives. Hans forundring over at se sin egen færdige pdfbog med egne tekster var guld værd, og den blev ikke mindre, da han hørte sin tekst oplæst på ipad en! Det skal siges, at jeg sad ved siden af gennem hele processen og hjalp med at omsætte lydene til bogstaver, fordi formålet ud over den lærerstyrede fonologiske træning netop var at give ham forståelse af sprogdelenes opbygning samt oplevelsen af, at han kunne fortælle noget med det skrevne sprog, uden det behøvede koste uovervindelige anstrengelser. Genkendeligt indhold Samtidig med den overskuelige opbygning med læsning af én sætning ad gangen, har idéen med de tre Tim og Trine-apps været at give børn med forskellige vanskeligheder en mulighed for at kunne identificere sig med indholdet, og derudfra få gang i lysten til selv at skrive det er for mange børn lettere at få ideer til en tekst, når man kan nærme sig indholdet lidt udefra og gennem billeder/historier kan inspireres til at skrive ud fra situationer, man genkender. Og med dette udgangspunkt er der masser af stof til gode snakke om reaktioner, følelser og handlemuligheder i svære situationer. Men det er en anden historie, som der ikke er plads til her. Til slut vil jeg nævne to apps til produktion af egne bøger for de børn, som selv kan fylde indhold i, men stadig har brug for en ting ad gangen, nemlig Little Story Maker og Book Creator for ipad. Og i øvrigt kan alle Madam Bachs pdf-hæfter åbnes i en pdf.reader på ipad og opgaverne kan løses ved at skrive i hånden på skærmen. Jeg håber at have givet anvendelig inspiration til anvendelse af ipad en i undervisningen. Kik evt. ind på og og læs mere. Udgivelse af undervisningsmaterialer fra daglig praksis I 2009 oprettede jeg Madam Bachs Forlag for at have en platform, hvorfra jeg kunne sælge de utallige klippe/klistre hæfter, som vi i specialafdelingen efter sådanne teammøder havde produceret gennem mange år, netop med udgangspunkt i ovenstående krav til materialet. Samtidig skulle materialerne være tilgængelige og brugbare på en computer med læse/skrivestøtte programmer som CD- ORD for at øge tilgængeligheden for elever med læsevanskeligheder. Meget af klippe/klistre-materialet er nu blevet til pdf.hæfter, som jeg sælger i en print- og en skærmudgave lige til at printe som papirhæfte eller arbejde med på computeren (www.madambachsforlag.dk). 69

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Dictus Dansk talegenkendelse rapport om afprøvning i en pædagogisk sammenhæng.

Dictus Dansk talegenkendelse rapport om afprøvning i en pædagogisk sammenhæng. Dictus Dansk talegenkendelse rapport om afprøvning i en pædagogisk sammenhæng. Rapport udarbejdet af Lisbeth Halskov og Jørgen Schirmer Nielsen Randers Kommune marts 2008. Indholdsfortegnelse Forord 3

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriveblokeringer. Sæt dig ind i specialets struktur og skriv på det kasse for kasse. Spring fra kasse til kasse som det

Skriveblokeringer. Sæt dig ind i specialets struktur og skriv på det kasse for kasse. Spring fra kasse til kasse som det Skriveblokeringer Får man ingenting lavet har man en skriveblokering. Det lyder bedre end at indrømme, at man faktisk ikke rigtig får taget sig sammen til at lave noget! I det moderne behandlingssamfund,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere