Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning"

Transkript

1 Få mest muligt ud af Telia TV Brugervejledning

2 Velkommen til Telia TV Med Telia TV får du suveræn billed- og lydkvalitet på dit tv direkte via din bredbåndsforbindelse. Og selvfølgelig kan du surfe samtidig med, at du ser tv. I denne brugervejledning kan du se hvordan du bruger alle de praktiske og sjove funktioner f.eks. hvordan du lejer film med din fjernbetjening direkte fra sofaen. Vi anbefaler at du gemmer denne brugervejledning. Vi er altid lige i nærheden, hvis du har spørgsmål. Ring eller skriv til os via telia.dk/kundeservice. Indhold Fjernbetjeningens funktioner 3 Tv-guiden 4 Miniguiden 6 Optag 7 StartForfra 9 Video on Demand 10 Tv on Demand 12 Fjernbetjenings-apps 13 Spotify 14 Tekst-tv 15 Skift indstillinger 16 Om tjenesten 18 Kanallister tips til en bedre tv-oplevelse 20 2

3 Fjernbetjeningens funktioner Motorola 1003 og 1963 (med harddiskoptager) tv-boks Ret fjernbetjeningen mod tv-boksen. Den grønne lampe på tv-boksen blinker grønt, når den modtager signal fra fjernbetjeningen. Vælg kanal Brug knapperne 1 9 for at vælge kanal (eller bladr mellem kanalerne ved hjælp af knapperne CH+ og CH-). Du kan også vælge kanal ved at trykke på INFO-knappen og få miniguiden frem. Ved at trykke på piletasterne kan du se hvilke programmer, der sendes på de andre kanaler. Når du har fundet et program, du vil se, trykker du OK og skifter dermed kanal. Skriv tekst Brug knapperne A-Z når du skal skrive tekst (f.eks. når du søger i tv-guiden). Skriv på samme måde, som når du skriver en sms. Vil du skrive to bogstaver fra samme knap efter hinanden, skal du vente et par sekunder mellem hver bogstav indtil markøren flytter sig (eller flytte markøren til højre ved hjælp af piletasternes højre-pil, inden du skal skrive det næste bogstav). Se tekst-tv Tryk på TEXT-knappen for at se tekst -tv. Du kan vælge den tekst-tv-kanal du ønsker, uafhængigt af, hvilken kanal du befinder dig på bare markér den ønskede kanal og tryk OK. Bladr i menuer Brug piletasterne når du skal bladre. Brug op-/ned-pilene for at flytte dig op og ned. Med højre/venstre-pilene kan du skifte kolonne. Til hovedmenuen Tryk på MENU-knappen for at komme til hovedmenuen. Vælg herefter mellem f.eks. Tv-guide, Video, Programbibliotek, Tekst-tv, Indstillinger etc. Tænd eller sluk tv-boksen. Optag Brug REC-knappen når du vil optage et tv-program. Bekræft Tryk på OK for at bekræfte et valg f.eks. i menuen, eller når du vælger et program i tv-guiden. Tilbage til forrige side. Få information om det, du ser Tryk på INFO-knappen for at åbne miniguiden. To tryk på INFO-knappen giver dig information om det markerede program. Se information om kommende programmer eller programmer på andre kanaler ved at trykke på piletasterne. Tilbage til tv-billedet/ fjern grafik Tryk på TV/EXIT-knappen for hurtigt at komme tilbage til tv-billedet fra en menu, eller for at rense billedet for eventuel grafik når du ser en Video on Demand-film. Slå lyden fra eller til Farveknapper Farveknapperne har forskellige funktioner, alt efter hvor du befinder dig i tv-menuen. Farveknappernes funktioner vil fremgå på det enkelte menupunkt. Skru op og ned for tv-boksens volumen Hvis lyden på dit tv er slået fra, kan du ikke anvende tvboksens fjernbetjening til at regulere lyden. Se Video on Demand eller Tv on Demand Afspil/pause / Spol frem/tilbage. Tryk flere gange for at øge hastigheden på spolningen. Stop den film eller det program, du ser. Knapperne kan også bruges i forbindelse med afspilning af programmer, du selv har optaget og TimeShift. Bladr mellem kanaler Brug programknapperne CH+ og CH- til at bladre mellem kanalerne. Tv-guiden Tryk på den gule knap for at få en præsentation af alle de programmer, der vises på dine kanaler. Skift mellem to kanaler Tryk på blå knap for at skifte mellem de to seneste programmer du har set. 3

4 Tv-guiden få en præsentation af alle de programmer, som vises på dine kanaler Hvis du vil se, hvilke programmer, der vises på dine kanaler, skal du gøre følgende: Tryk på fjernbetjeningens gule knap for at komme direkte til tv-guiden (eller tryk på MENU-knappen og vælg tv-guide) Tryk på TV/EXIT-knappen for at komme ud af tv-guiden igen. Tv-guiden viser en liste med alle de programmer, der vises på dine kanaler i op til tre dage frem i tiden. I det øverste højre hjørne vises et mini-billede af det program, du ser. Du kan søge efter og læse om programmer. Du kan også bede om en påmindelse om et program, du gerne vil se (se side 5). Anvend fjernbetjeningens navigeringsknapper for at bladre i tv-guiden. Tryk OK for at komme til det program, du har markeret, eller vælg at starte programmet forfra (se også StartForfra side 9). Programinformation For information om et program, marker programmet og tryk INFO. Tryk endnu en gang på INFO for at vende tilbage til tv-guiden. (Læs mere i kapitlet Miniguiden på side 6) 4

5 Symboler i tv-guiden Kanalen/programmet understøtter StartForfra-funktionen Optagelse: Programmet vil blive optaget. Tv on Demand tilgængeligt: Programmet er tilgængeligt on demand Programmet bliver arkiveret og bliver tilgængeligt on demand Påmindelse: Du har bedt om en påmindelse om et program. Inden programstart kommer en pop-up, som fortæller dig, at programmet snart begynder. Søg program Tryk på fjernbetjeningens gule knap og vælg en eller flere af følgende kategorier: Dag, Klokkeslæt, Programkategori, Programtitel eller Programkanal. For at søge efter et program skriver du titlen i feltet Programtitel. Skriv hele titlen eller bare de første bogstaver med hjælp af fjernbetjeningens tekst-knapper. Påmindelse Du kan bestille en eller flere påmindelser om programmer, du gerne vil se. Påmindelsen sker i form af en pop-up på tv-skærmen inden programmet begynder. Vælg det program, du vil have en påmindelse om og tryk på fjernbetjeningens røde knap. Umiddelbart inden programmet begynder får du en påmindelse via en pop-up på din tv-skærm. Når påmindelsen vises har du tre muligheder: Tryk OK for at gå direkte til den kanal, hvor programmet vises Tryk på fjernbetjeningens EXIT-knap for at fjerne påmindelsen uden at skifte kanal Vent 30 sekunder, så skifter tv-boksen automatisk til den kanal, hvor programmet vises. For at fjerne påmindelsen: Vælg programmet og tryk på den røde knap. 5

6 Miniguiden få en præsentation af det viste program Miniguiden giver dig information om det program eller den film, du sidder og kigger på, om kommende programmer og om programmer på andre kanaler. Aktivér miniguiden Tryk på fjernbetjeningens INFO-knap for at se miniguiden i bunden af billedet. Tryk en gang til på INFO-knappen for at få mere information om det program som vises eller den kanal du har valgt i miniguiden. Tryk på INFO-knappen endnu engang for at gå tilbage til miniguiden og endnu engang for at lukke den. Miniguiden vises også når du skifter kanal, men lukker ned igen efter et par sekunder. Bladr i miniguiden Ved hjælp af fjernbetjeningens navigeringsknapper kan du bladre mellem programtitler i miniguiden. Med venstre- og højrepilene bladrer du til programmer på andre kanaler. Du kan skifte direkte til den kanal du læser om ved at trykke OK. Hvis kanalen understøtter StartForfra-funktionen, kan du også vælge at starte programmet forfra. Kanal 0 er din video-kanal. Der kan du se de film du har lejet med Video on Demand, og se, hvor længe du har adgang til dem. Påmindelser og kanallister Når miniguiden er aktiveret, har du også mulighed for at bestille påmindelser (læs mere i kapitlet Tv-guiden på side 4 5) og skifte kanalliste (læs mere i kapitlet Kanallister på side 19) 6

7 Optagefunktionen Dette kapitel er kun aktuelt for dig, der har valgt tv-boksen med harddiskoptager. Vær også opmærksom på, at harddiskoptager-servicen skal være aktiveret for at du kan benytte boksens optage-funktion. Optag et tv-program Der findes forskellige måder at starte en optagelse på din harddiskoptager. 1. Tryk på fjernbetjeningens REC-knap imens du ser tv, så fremkommer en pop-up menu. Her kan du vælge at optage enten det program du ser, eller det program, der kommer bagefter på kanalen. 2. Gå ind i mini-guiden eller tv-guiden, markér det program du vil optage og tryk på REC-knappen. Du kan vælge at optage kommende programmer ved at vælge Flere valg. Vær dog opmærksom på, at optagelser af kommende programmer styres af tidsangivelser i tv-guiden. Hvis kanalen ændrer sendetid, ændres din skemalagte optagelse ikke. Dette kan f.eks. ske, når en vigtig hændelse påvirker nyhedsudsendelsernes sendetid, eller i forbindelse med sportskampe, der går i forlænget spilletid. Du også vælge at bestille en optagelse ved at indstille kanal, dato, start- og stop tid før optagelsen. 3. Har du en smartphone eller en tablet? Så kan du hente Telia TV Record-app en i App Store og Google Play. Se også kapitlet Fjernbetjenings-apps på side 13. I app en finder du en tv-guide og kan sætte din harddiskoptager til at optage, uanset hvor du befinder dig. Vær opmærksom på, at din harddiskoptager skal være tilsluttet og tændt for at du kan optage. 7

8 Håndtér optagelser I menuen Optag under fanebladet Optagelser kan du se hvilke optagede programmer, der ligger på harddiskoptageren og under fanebladet Planlagte kan du se hvilke optagelser, der er planlagt. Du kan se mere information om optagelserne eller de planlagte optagelser ved at markere dem og trykke på fjernbetjeningens INFO-knap. I Optagelser kan du også ændre navn på og låse optagede programmer med PIN-kode 2, samt ændre tider for planlagde optagelser. Se et optaget program For at se et optaget program markerer du det, du vil se i listen med optagelser og trykker på fjernbetjeningens PLAY-knap. For at sætte optagelsen på pause, trykker du på PAUSE-knappen, for at stoppe, på STOP-knappen osv. Er en optagelse låst, skal du benytte PIN-kode 2 for at afspille den. Pause-spolefunktion (Time shift) Takket være din harddiskoptager kan du sætte programmer på pause imens du ser dem. Du kan også spole frem og tilbage og se en sekvens flere gange, hvis du ønsker det. Du kan kan også vælge at gå tilbage til live-visningen. Harddiskoptagerens buffer strækker sig over to timer, og du kan dermed tidsforskyde programmer med op til to timer. Vær dog opmærksom på, at bufferen tømmes hver gang du skifter kanal. Tøm harddisken Har du en tv-boks med harddiskoptager, kan den blive fuld. Under Optagelser kan du se hvor meget ledig plads, der er tilbage på harddiskoptageren i form af en statusbar og en procentangivelse. Når du nærmer dig grænsen for hvor meget der er plads til, bliver du automatisk informeret. Gå da ind i menupunktet Optagelser og slet de optagelser, du ikke ønsker at beholde ved at markere dem og trykke på den blå knap på fjernbetjeningen. 8

9 StartForfra Med StartForfra kan du starte programmer forfra, som allerede er begyndt. I tv-guiden og i miniguiden kan du se om et program kan startes forfra ved, om StartForfra-ikonet vises. I miniguiden kan du også se på teksten Tryk OK for at starte forfra, at StartForfra er muligt. Alle Telia TV-kunder har StartForfra, uanset om man har en tv-boks med eller uden harddiskoptager. Det er dog ikke alle kanaler, der understøtter StartForfrafunktionen, men på de kanaler der gør, kan du starte programmer forfra, helt frem til rulleteksterne. På visse af de kanaler, der understøtter StartForfra, kan du desuden også sætte på pause og spole i programmet, når det er startet forfra. Om det er muligt at sætte på pause og spole når programmet er startet forfra, afhænger af den enkelte kanal. 9

10 Video on Demand Lej film Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap for at komme direkte til Movieshoppen. I Movieshoppen kan du søge blandt de tilgængelige filmtitler eller efter kategorier og genrer. Du kan også ved hjælp af pilene på din fjernbetjening gå direkte til en af de film, du finder på forsiden og vælge den ved at trykke OK. Søg efter en film Vælg Søg film og angiv titel, instruktør, skuespiller eller anden information om filmen. Skriv søgeordet ved hjælp af fjernbetjeningens tekstknapper og tryk OK. Hvis du vil, kan du begrænse søgningen til kun at omfatte en bestemt genre eller aldersgrænse. 10

11 Information om filmen Inden du bestemmer dig, kan du læse mere om filmen ved at markere den og trykke på INFO-knappen. Tryk en gang til på INFO-knappen for at vende tilbage til søgningen. Se trailers Hvis der findes en trailer til filmen, vises en grøn knap nederst i billedet. Tryk på fjernbetjeningens grønne knap for at se traileren. Lej film Markér en film og tryk OK for at se filmens pris, spilletid og hvor længe du kan leje den. Indtast PIN-kode 1 (du finder den i din kontrakt). Tryk OK for at leje filmen. Når du har lejet filmen er den tilgængelig for dig i 48 timer. I den periode kan du se filmen lige så mange gange du ønsker det. Ved at trykke to gange på fjernbetjeningen kan du se, hvor længe du har filmen til rådighed. Se film Brug videoknapperne for at afspille/sætte på pause, spole frem eller tilbage eller stoppe filmen. Tryk på knapperne >> og << for at spole eller hoppe 10 minutter frem eller tilbage i filmen. Hvis du skifter kanal sættes filmen automatisk på pause. Du kommer tilbage til filmen ved at vælge kanal 0, som er videokanalen. På kanal 0 finder du altid de film, du har lejet, og som du stadig har adgang til. Vælger du at stoppe filmen ved at trykke på STOP-knappen begynder filmen forfra, når du vil se den igen. 11

12 Tv on Demand Under Tv on Demand-menuen finder du dine Tv on Demand-kanaler. Fælles for on demand-kanalerne er, at du selv kan bestemme, hvad du vil se i tv hvornår. De programmer, der ligger tilgængeligt her findes i to forskellige kategorier. Den ene er i princippet optagelser af alt (med visse undtagelser) som kanalen har vist. Et eksempel er DR.NU, som giver os mulighed for at lagre de fleste af deres udsendelser i op til 30 dage. Den anden kategori er den, hvor tv-stationen selv lægger programmer, film og serier tilgængeligt i en vis periode. Disse programmer har ofte, men ikke altid, været vist på hovedkanalen. Et eksempel på sådan en kanal er CMore Play. Vi arbejder hele tiden på at kunne tilbyde mere og bedre Tv on Demand til vores kunder, så præcist hvilke Tv on Demand-kanaler du har tilgængelige, ser du ved at gå ind på Tv on Demand-menuen og se vores udbud. 12

13 Fjernbetjenings-apps Har du en smartphone eller en tablet, kan du benytte de to fjernbetjenings-apps Telia TV Remote og Telia TV Record. Telia TV Remote Med Telia TV Remote kan du helt erstatte din fjernbetjening, hvis du ønsker det, og styre din tv-boks via din smartphone og/eller tablet. Appen erstatter fuldt ud fjernbetjeningen, og giver med sin flotte og intuitive brugerflade en endnu bedre tv-oplevelse. Telia TV Record For at kunne benytte denne app kræver det, at du har tv-boksen med harddiskoptager. Med Telia TV Record kan du sætte din harddiskoptager til at optage, uanset hvor du befinder dig. Du kan også administrere dine optagelser, slette optagelser og har med denne app altid en god og overskuelig tv-guide lige ved hånden. Du kan hente begge apps gratis i App Store og Google Play. 13

14 Spotify Har du et Spotify Premium-abonnement kan du som Telia TV-kunde lytte til Spotify på dit tv. Det gælder uanset hvor du har købt dit Spotify-abonnement men husk, at du som Telia-kunde kan købe Spotify Premium til en meget fordelagtig pris. Sådan gør du Af sikkerhedshensyn kan du ikke logge på med din Facebook-konto. Dog er det stadig muligt at benytte Spotify, selvom du har en Facebook/Spotify-konto. For at kunne tilgå din Spotify-musik på din tv-skærm, skal du opsætte et password via Spotifys egen hjemmeside (det skal du kun gøre første gang, du logger på). Log på din Spotify-konto via Spotify.dk. Under Edit profile kan du oprette et nyt password under Set a password for your devices. Følg beskrivelsen på siden og brug dit nye password sammen med dit 9-cifrede brugernavn, som du også finder under din konto på spotify.dk. Du finder en udførlig guide på ww3.telia.dk/spotify 14

15 Tekst-tv Se Tekst-tv Tryk på fjernbetjeningens TEXST-knap for at gå direkte til Tekst-tv (eller tryk på MENU-knappen og vælg Tekst-tv) Uanset hvilken kanal du ser, har du altid adgang til alle dine kanalers tekst-tv markér bare den ønskede kanal og tryk OK. Vælg sidenummer og bladr Indtast sidenummer med fjernbetjeningens cifferknapper. Anvend navigeringsknapperne til at bladre mellem siderne. Tv-billede i baggrunden Tryk på fjernbetjeningens TEXT-knap for at se tv-billedet i baggrunden. Tryk en gang til på TEXT-knappen for at vende tilbage til Tekst-tv uden tv-billedet i baggrunden. Forstør teksten Tryk OK for at vise den øverste del af siden med større tekst. Tryk OK igen for at se resten af siden med større tekst. Tryk OK endnu engang for at vende tilbage til almindelig visning. Tilbage til tv-billedet Tryk på fjernbetjeningens TV/EXIT-knap for at gå tilbage til tv-billedet. 15

16 Skift indstillinger Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap, vælg Indstillinger og tryk OK. Fra Indstillinger kan du vælge at gå videre til: Kanallister Se kapitlet Kanallister på side 19. Undertekster Her kan du vælge hvilket sprog du vil have at underteksterne skal være (hvis flere sprog er tilgængelige) Har programmet ingen undertekster på det sprog, du har valgt, vises de på dansk. Du kan også vælge helt at fjerne underteksterne. Vær opmærksom på, at for visse programmer er det hverken muligt at ændre eller fjerne underteksterne. Billede/Billedformat Hvis du har et ældre tv med 4:3 format bør du vælge 4:3. De fleste nyere tv-apparater har dog Widescreen. Hvis du vælger alternativet Widescreen (16:9) Fullscreen, vil billedet blive skåret over i toppen og bunden af billedet på 3:4-visninger Hvis du vælger alternativet Widescreen (16:9) Pillarbox, vil billedet blive tilpasset i højden ved 4:3 visninger så der bliver sorte felter i siderne på billedet. Billede/Opløsning Hvis du anvender HDMI-udgangen bliver den forvalgte opløsning 720p. På nuværende tidspunkt er der ingen grund til at vælge en højere opløsning eftersom hverken TV menuen eller indholdet overstiger 720. Hvis du har et ældre tv med scart-stik er den forvalgte opløsning 576. Lyd/Lydformat Hvis du har tilsluttet et eksternt lydanlæg med surround-anlæg, skal lyden indstilles til Digital lyd (Dolby Digital). Så får du surround-lyd til de programmer, der sendes med Dolby Digital-lyd, når Telia TV kan formidle det. Lyd/sprog (Primært) Hvis programmet sendes med lydspor på flere forskellige sprog, vælges primært dette sprog. Lyd/sprog (Sekundært) Hvis programmet sendes med lydspor på flere forskellige sprog, vælges dette sprog, hvis det primære sprog ikke er tilgængeligt. Fejlsøgning Hvis du oplever problemer med Telia TV kan du forsøge at løse problemet ved at køre en automatisk fejlsøgning. Optag For dig, der har tv-boks med harddiskoptager: Når du programmerer en optagelse af et tv-program kan det være godt at have en tidsmargin før og efter programmets start, for det tilfælde, at programmet skulle blive forsinket. Her kan du indstille tidsmargin. Du kan også aktivere funktionen Time shift, som gør det muligt at sætte live-tv på pause. 16

17 Systemindstillinger Normalt behøver du aldrig at nulstille dine bruger-koder. Men hvis du f.eks. skal geninstallere Telia TV eller overdrage abonnementet til en anden, kan du nulstille koderne her. Programspærring Her kan du spærre programmer og film m.m. f.eks. pornografisk indhold. Når et program er spærret ses kun et sort billede på kanalen og lyden er slået fra. Du kan ophæve spærringen (før programmet begynder) ved at indtaste PIN-kode 2 i det vindue der vises på den spærrede kanal. Du finder PIN-kode 2 på din kontrakt. Lej med PIN-kode Du kan selv vælge at fjerne spærringen for at leje film. Lokal kanal Du kan selv vælge regional TV2-kanal. Gå ind i menuen, marker den kanal du vil se og tryk OK. Når de regionale nyheder begynder på TV2 vises den valgte kanal. Den forvalgte regionalkanal er indstillet på baggrund af dit postnummer. 17

18 Om tjenesten Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap, vælg Om tjenesten og tryk OK. Herfra kan du gå videre til: Nyheder Her finder du de seneste nyheder om Telia TV. Driftsinformation Her kan du se om der er nedbrud eller planlagte afbrydelser af tjenesten. Tv-pakker Her kan du se en oversigt over de kanaler der er tilgængelige for dig. Kontakt kundeservice eller gå på telia.dk/selvbetjening, hvis du ønsker at ændre i dit kanal-udvalg. Mine køb Her kan du se hvilke film/programmer du har købt. Teknisk information Her vises teknisk systeminformation. Bl.a. fremgår det hvilken software-version din tv-boks har samt din identifikationskode. Kundeservice Hvad du skal gøre for at få hjælp eller svar på eventuelle spørgsmål om Telia TV. Hvis noget ikke fungerer som det skal, kan du også finde hjælp i Quickguiden. 18

19 Kanallister Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap, vælg indstillinger og tryk OK. Vælg så Kanallister og tryk OK. Her kan du vælge kanaler og samle dem under forskellige temaer eller lave lister for de enkelte familiemedlemmer. Du kan skifte imellem kanaler i den aktive kanalliste. Findes den kanal du ønsker at se ikke i den pågældende kanalliste, kan du skifte kanalliste ved at trykke på den grønne knap. Kanallisten Alle Der findes altid en kanalliste, der hedder Alle, som indeholder alle de kanaler, der er tilgængelige for dig. I tv-guiden og miniguiden vises kun de kanaler, som indgår i den kanalliste, der er aktiv. Vi du se alle kanaler, må du skifte til kanallisten Alle. Opret kanallister Vælg Ny liste og tryk OK. Nu kan du give din kanalliste et navn (skriv med fjernbetjeningens tekst-knapper). Bladr med navigationsknapperne og tryk OK for at tilføje en kanal. Gem listen ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. Ændr kanallister Vælg Vis/Rediger og tryk OK. Marker derefter den kanalliste du vil ændre og tryk OK. Du kan nu vælge at: Flytte en kanal i listen Gå til højre kolonne ved hjælp af navigationsskanppernes højrepil. Marker en kanal og tryk på fjernbetjeningens blå knap. Ved hjælp af navigationsknapperne kan du nu flytte kanalen op eller ned i listen. Fjerne en kanal fra listen Marker kanalen i den venstre kolonne og tryk OK. Gem den ændrede liste Tryk på fjernbetjeningens grønne knap. Slet kanallister Vælg Slet liste og tryk OK. Marker derefter den kanalliste, du vil slette og tryk OK. 19

20 10 tips til en bedre tv-oplevelse Her får du 10 hurtige tips til Telia TV. 1. StartForfra Vidste du, at du kan starte et program forfra blot ved at trykke på OK, når du ser programmet? Det er hurtigere end at gå ind under Menu. 2. Apps Har du en smartphone eller en ipad? Så kan du hente de to, gratis apps til Telia TV: Telia TV Remote, som helt kan erstatte din fjernbetjening, og Telia TV Record, hvor du kan optage og administrere dine optagelser, uanset hvor du befinder dig. 3. Menu Ved et tryk på Menu åbner du alle funktioner på Telia TV. Det er således også her, du kan tilgå dine Spotifyplaylister, hvis du har Spotify Premium. 4. Movieshoppen Få adgang til tusindvis af film i alle genrer på Movieshoppen. Du finder Movieshoppen ved at trykke på Menu og Movieshop. Og vidste du, at du kan søge på både filmtitel og andre søgeord som f.eks. navnet på en skuespiller? Det gør du ved at trykke på den gule knap, når du er inde i Movieshoppen. Husk først at vælge, om du søger på titel eller søgeord. 5. Hurtig kanaloversigt Ved at trykke på den grønne knap får du et hurtigt overblik over dine kanaler og hvad de sender her og nu. 6. Udvidet kanaloversigt Ved at trykke på den gule knap får du en fuld kanal-oversigt og fuldt program for de enkelte kanaler. 7. Rød, gul og grøn knap De farvede knapper skifter funktion alt efter, hvor du befinder dig i brugerfladen. Du kan altid se i bunden af skærmbilledet, hvilken funktion de enkelte farvede knapper har. 8. Tv on demand Alle med Telia TV har som minimum adgang til DR s arkiv, DR.nu, hvor man kan se eller gense udvalgte DR-programmer 30 dage tilbage i tiden. Du finder Tv on demand ved at klikke på Menu og Tv on demand. Har du andre kanaler i din programpakke, der tilbyder tv on demand, vil du kunne tilgå disse samme sted. 9. Tilvalgspakker og kanaler Vidste du, at du kan bygge ovenpå din tv-pakke med en række tilvalgspakker og massevis af tilvalgskanaler? F.eks. Børnepakken eller Sportspakken. Du kan foretage ændringer i dit kanaludvalg på selvbetjeningen. 10. HBO En af vores mere populære tilvalgspakker er HBO-pakken, hvor du kan se alle de populære og prisvindende HBO-serier samt en masse gode film. Som noget nyt sender vi også alle HBO-programmer i HD. 20

21 Vi er lige i nærheden Kundeservice: Hverdage: 9 16 Teknisk Support: Hverdage: 8 20 Lørdage: 9 17 Telia.dk/selvbetjening Her kan du se dine fakturaer, finde kundenummer og PIN-koder samt aktivere, bestille eller flytte abonnementer og tjenester.

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Waoo! Web TV på computer

Waoo! Web TV på computer Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Oversigt over indholdet på Waoo!

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 Waoo! TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Pauseskærm...31

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Indhold 3 Velkommen 4 Fjernbetjening 6 Hovedmenu 8 TV-portalens undermenuer 9 Waoo! TV 20 Optagelser 23 Film 27 Pauseskærm

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Indhold Velkommen Indhold 2 Velkommen 3 Fjernbetjening 4 Oversigtsbillede af standard fjernbetjening 5 Hovedmenu 6 TV portalens undermenuer 8 Waoo! TV 9 Optagelser

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet på Waoo! Web TV...4 TV-kanaler på computer... 4 Velkommen

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 AirPlay...11 FAQ...12 Kontaktinformation...16

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 Introduktion til ereolen Globals OverDrive app Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 HENT APP OG LOG IND: 1. App en til ereolen Global hedder

Læs mere

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Telefoniansvarlig Telia Selvbetjening Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Indhold Introduktion Login............................................... 3 Velkommen til det fulde overblik...............................

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere