Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning"

Transkript

1 Få mest muligt ud af Telia TV Brugervejledning

2 Velkommen til Telia TV Med Telia TV får du suveræn billed- og lydkvalitet på dit tv direkte via din bredbåndsforbindelse. Og selvfølgelig kan du surfe samtidig med, at du ser tv. I denne brugervejledning kan du se hvordan du bruger alle de praktiske og sjove funktioner f.eks. hvordan du lejer film med din fjernbetjening direkte fra sofaen. Vi anbefaler at du gemmer denne brugervejledning. Vi er altid lige i nærheden, hvis du har spørgsmål. Ring eller skriv til os via telia.dk/kundeservice. Indhold Fjernbetjeningens funktioner 3 Tv-guiden 4 Miniguiden 6 Optag 7 StartForfra 9 Video on Demand 10 Tv on Demand 12 Fjernbetjenings-apps 13 Spotify 14 Tekst-tv 15 Skift indstillinger 16 Om tjenesten 18 Kanallister tips til en bedre tv-oplevelse 20 2

3 Fjernbetjeningens funktioner Motorola 1003 og 1963 (med harddiskoptager) tv-boks Ret fjernbetjeningen mod tv-boksen. Den grønne lampe på tv-boksen blinker grønt, når den modtager signal fra fjernbetjeningen. Vælg kanal Brug knapperne 1 9 for at vælge kanal (eller bladr mellem kanalerne ved hjælp af knapperne CH+ og CH-). Du kan også vælge kanal ved at trykke på INFO-knappen og få miniguiden frem. Ved at trykke på piletasterne kan du se hvilke programmer, der sendes på de andre kanaler. Når du har fundet et program, du vil se, trykker du OK og skifter dermed kanal. Skriv tekst Brug knapperne A-Z når du skal skrive tekst (f.eks. når du søger i tv-guiden). Skriv på samme måde, som når du skriver en sms. Vil du skrive to bogstaver fra samme knap efter hinanden, skal du vente et par sekunder mellem hver bogstav indtil markøren flytter sig (eller flytte markøren til højre ved hjælp af piletasternes højre-pil, inden du skal skrive det næste bogstav). Se tekst-tv Tryk på TEXT-knappen for at se tekst -tv. Du kan vælge den tekst-tv-kanal du ønsker, uafhængigt af, hvilken kanal du befinder dig på bare markér den ønskede kanal og tryk OK. Bladr i menuer Brug piletasterne når du skal bladre. Brug op-/ned-pilene for at flytte dig op og ned. Med højre/venstre-pilene kan du skifte kolonne. Til hovedmenuen Tryk på MENU-knappen for at komme til hovedmenuen. Vælg herefter mellem f.eks. Tv-guide, Video, Programbibliotek, Tekst-tv, Indstillinger etc. Tænd eller sluk tv-boksen. Optag Brug REC-knappen når du vil optage et tv-program. Bekræft Tryk på OK for at bekræfte et valg f.eks. i menuen, eller når du vælger et program i tv-guiden. Tilbage til forrige side. Få information om det, du ser Tryk på INFO-knappen for at åbne miniguiden. To tryk på INFO-knappen giver dig information om det markerede program. Se information om kommende programmer eller programmer på andre kanaler ved at trykke på piletasterne. Tilbage til tv-billedet/ fjern grafik Tryk på TV/EXIT-knappen for hurtigt at komme tilbage til tv-billedet fra en menu, eller for at rense billedet for eventuel grafik når du ser en Video on Demand-film. Slå lyden fra eller til Farveknapper Farveknapperne har forskellige funktioner, alt efter hvor du befinder dig i tv-menuen. Farveknappernes funktioner vil fremgå på det enkelte menupunkt. Skru op og ned for tv-boksens volumen Hvis lyden på dit tv er slået fra, kan du ikke anvende tvboksens fjernbetjening til at regulere lyden. Se Video on Demand eller Tv on Demand Afspil/pause / Spol frem/tilbage. Tryk flere gange for at øge hastigheden på spolningen. Stop den film eller det program, du ser. Knapperne kan også bruges i forbindelse med afspilning af programmer, du selv har optaget og TimeShift. Bladr mellem kanaler Brug programknapperne CH+ og CH- til at bladre mellem kanalerne. Tv-guiden Tryk på den gule knap for at få en præsentation af alle de programmer, der vises på dine kanaler. Skift mellem to kanaler Tryk på blå knap for at skifte mellem de to seneste programmer du har set. 3

4 Tv-guiden få en præsentation af alle de programmer, som vises på dine kanaler Hvis du vil se, hvilke programmer, der vises på dine kanaler, skal du gøre følgende: Tryk på fjernbetjeningens gule knap for at komme direkte til tv-guiden (eller tryk på MENU-knappen og vælg tv-guide) Tryk på TV/EXIT-knappen for at komme ud af tv-guiden igen. Tv-guiden viser en liste med alle de programmer, der vises på dine kanaler i op til tre dage frem i tiden. I det øverste højre hjørne vises et mini-billede af det program, du ser. Du kan søge efter og læse om programmer. Du kan også bede om en påmindelse om et program, du gerne vil se (se side 5). Anvend fjernbetjeningens navigeringsknapper for at bladre i tv-guiden. Tryk OK for at komme til det program, du har markeret, eller vælg at starte programmet forfra (se også StartForfra side 9). Programinformation For information om et program, marker programmet og tryk INFO. Tryk endnu en gang på INFO for at vende tilbage til tv-guiden. (Læs mere i kapitlet Miniguiden på side 6) 4

5 Symboler i tv-guiden Kanalen/programmet understøtter StartForfra-funktionen Optagelse: Programmet vil blive optaget. Tv on Demand tilgængeligt: Programmet er tilgængeligt on demand Programmet bliver arkiveret og bliver tilgængeligt on demand Påmindelse: Du har bedt om en påmindelse om et program. Inden programstart kommer en pop-up, som fortæller dig, at programmet snart begynder. Søg program Tryk på fjernbetjeningens gule knap og vælg en eller flere af følgende kategorier: Dag, Klokkeslæt, Programkategori, Programtitel eller Programkanal. For at søge efter et program skriver du titlen i feltet Programtitel. Skriv hele titlen eller bare de første bogstaver med hjælp af fjernbetjeningens tekst-knapper. Påmindelse Du kan bestille en eller flere påmindelser om programmer, du gerne vil se. Påmindelsen sker i form af en pop-up på tv-skærmen inden programmet begynder. Vælg det program, du vil have en påmindelse om og tryk på fjernbetjeningens røde knap. Umiddelbart inden programmet begynder får du en påmindelse via en pop-up på din tv-skærm. Når påmindelsen vises har du tre muligheder: Tryk OK for at gå direkte til den kanal, hvor programmet vises Tryk på fjernbetjeningens EXIT-knap for at fjerne påmindelsen uden at skifte kanal Vent 30 sekunder, så skifter tv-boksen automatisk til den kanal, hvor programmet vises. For at fjerne påmindelsen: Vælg programmet og tryk på den røde knap. 5

6 Miniguiden få en præsentation af det viste program Miniguiden giver dig information om det program eller den film, du sidder og kigger på, om kommende programmer og om programmer på andre kanaler. Aktivér miniguiden Tryk på fjernbetjeningens INFO-knap for at se miniguiden i bunden af billedet. Tryk en gang til på INFO-knappen for at få mere information om det program som vises eller den kanal du har valgt i miniguiden. Tryk på INFO-knappen endnu engang for at gå tilbage til miniguiden og endnu engang for at lukke den. Miniguiden vises også når du skifter kanal, men lukker ned igen efter et par sekunder. Bladr i miniguiden Ved hjælp af fjernbetjeningens navigeringsknapper kan du bladre mellem programtitler i miniguiden. Med venstre- og højrepilene bladrer du til programmer på andre kanaler. Du kan skifte direkte til den kanal du læser om ved at trykke OK. Hvis kanalen understøtter StartForfra-funktionen, kan du også vælge at starte programmet forfra. Kanal 0 er din video-kanal. Der kan du se de film du har lejet med Video on Demand, og se, hvor længe du har adgang til dem. Påmindelser og kanallister Når miniguiden er aktiveret, har du også mulighed for at bestille påmindelser (læs mere i kapitlet Tv-guiden på side 4 5) og skifte kanalliste (læs mere i kapitlet Kanallister på side 19) 6

7 Optagefunktionen Dette kapitel er kun aktuelt for dig, der har valgt tv-boksen med harddiskoptager. Vær også opmærksom på, at harddiskoptager-servicen skal være aktiveret for at du kan benytte boksens optage-funktion. Optag et tv-program Der findes forskellige måder at starte en optagelse på din harddiskoptager. 1. Tryk på fjernbetjeningens REC-knap imens du ser tv, så fremkommer en pop-up menu. Her kan du vælge at optage enten det program du ser, eller det program, der kommer bagefter på kanalen. 2. Gå ind i mini-guiden eller tv-guiden, markér det program du vil optage og tryk på REC-knappen. Du kan vælge at optage kommende programmer ved at vælge Flere valg. Vær dog opmærksom på, at optagelser af kommende programmer styres af tidsangivelser i tv-guiden. Hvis kanalen ændrer sendetid, ændres din skemalagte optagelse ikke. Dette kan f.eks. ske, når en vigtig hændelse påvirker nyhedsudsendelsernes sendetid, eller i forbindelse med sportskampe, der går i forlænget spilletid. Du også vælge at bestille en optagelse ved at indstille kanal, dato, start- og stop tid før optagelsen. 3. Har du en smartphone eller en tablet? Så kan du hente Telia TV Record-app en i App Store og Google Play. Se også kapitlet Fjernbetjenings-apps på side 13. I app en finder du en tv-guide og kan sætte din harddiskoptager til at optage, uanset hvor du befinder dig. Vær opmærksom på, at din harddiskoptager skal være tilsluttet og tændt for at du kan optage. 7

8 Håndtér optagelser I menuen Optag under fanebladet Optagelser kan du se hvilke optagede programmer, der ligger på harddiskoptageren og under fanebladet Planlagte kan du se hvilke optagelser, der er planlagt. Du kan se mere information om optagelserne eller de planlagte optagelser ved at markere dem og trykke på fjernbetjeningens INFO-knap. I Optagelser kan du også ændre navn på og låse optagede programmer med PIN-kode 2, samt ændre tider for planlagde optagelser. Se et optaget program For at se et optaget program markerer du det, du vil se i listen med optagelser og trykker på fjernbetjeningens PLAY-knap. For at sætte optagelsen på pause, trykker du på PAUSE-knappen, for at stoppe, på STOP-knappen osv. Er en optagelse låst, skal du benytte PIN-kode 2 for at afspille den. Pause-spolefunktion (Time shift) Takket være din harddiskoptager kan du sætte programmer på pause imens du ser dem. Du kan også spole frem og tilbage og se en sekvens flere gange, hvis du ønsker det. Du kan kan også vælge at gå tilbage til live-visningen. Harddiskoptagerens buffer strækker sig over to timer, og du kan dermed tidsforskyde programmer med op til to timer. Vær dog opmærksom på, at bufferen tømmes hver gang du skifter kanal. Tøm harddisken Har du en tv-boks med harddiskoptager, kan den blive fuld. Under Optagelser kan du se hvor meget ledig plads, der er tilbage på harddiskoptageren i form af en statusbar og en procentangivelse. Når du nærmer dig grænsen for hvor meget der er plads til, bliver du automatisk informeret. Gå da ind i menupunktet Optagelser og slet de optagelser, du ikke ønsker at beholde ved at markere dem og trykke på den blå knap på fjernbetjeningen. 8

9 StartForfra Med StartForfra kan du starte programmer forfra, som allerede er begyndt. I tv-guiden og i miniguiden kan du se om et program kan startes forfra ved, om StartForfra-ikonet vises. I miniguiden kan du også se på teksten Tryk OK for at starte forfra, at StartForfra er muligt. Alle Telia TV-kunder har StartForfra, uanset om man har en tv-boks med eller uden harddiskoptager. Det er dog ikke alle kanaler, der understøtter StartForfrafunktionen, men på de kanaler der gør, kan du starte programmer forfra, helt frem til rulleteksterne. På visse af de kanaler, der understøtter StartForfra, kan du desuden også sætte på pause og spole i programmet, når det er startet forfra. Om det er muligt at sætte på pause og spole når programmet er startet forfra, afhænger af den enkelte kanal. 9

10 Video on Demand Lej film Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap for at komme direkte til Movieshoppen. I Movieshoppen kan du søge blandt de tilgængelige filmtitler eller efter kategorier og genrer. Du kan også ved hjælp af pilene på din fjernbetjening gå direkte til en af de film, du finder på forsiden og vælge den ved at trykke OK. Søg efter en film Vælg Søg film og angiv titel, instruktør, skuespiller eller anden information om filmen. Skriv søgeordet ved hjælp af fjernbetjeningens tekstknapper og tryk OK. Hvis du vil, kan du begrænse søgningen til kun at omfatte en bestemt genre eller aldersgrænse. 10

11 Information om filmen Inden du bestemmer dig, kan du læse mere om filmen ved at markere den og trykke på INFO-knappen. Tryk en gang til på INFO-knappen for at vende tilbage til søgningen. Se trailers Hvis der findes en trailer til filmen, vises en grøn knap nederst i billedet. Tryk på fjernbetjeningens grønne knap for at se traileren. Lej film Markér en film og tryk OK for at se filmens pris, spilletid og hvor længe du kan leje den. Indtast PIN-kode 1 (du finder den i din kontrakt). Tryk OK for at leje filmen. Når du har lejet filmen er den tilgængelig for dig i 48 timer. I den periode kan du se filmen lige så mange gange du ønsker det. Ved at trykke to gange på fjernbetjeningen kan du se, hvor længe du har filmen til rådighed. Se film Brug videoknapperne for at afspille/sætte på pause, spole frem eller tilbage eller stoppe filmen. Tryk på knapperne >> og << for at spole eller hoppe 10 minutter frem eller tilbage i filmen. Hvis du skifter kanal sættes filmen automatisk på pause. Du kommer tilbage til filmen ved at vælge kanal 0, som er videokanalen. På kanal 0 finder du altid de film, du har lejet, og som du stadig har adgang til. Vælger du at stoppe filmen ved at trykke på STOP-knappen begynder filmen forfra, når du vil se den igen. 11

12 Tv on Demand Under Tv on Demand-menuen finder du dine Tv on Demand-kanaler. Fælles for on demand-kanalerne er, at du selv kan bestemme, hvad du vil se i tv hvornår. De programmer, der ligger tilgængeligt her findes i to forskellige kategorier. Den ene er i princippet optagelser af alt (med visse undtagelser) som kanalen har vist. Et eksempel er DR.NU, som giver os mulighed for at lagre de fleste af deres udsendelser i op til 30 dage. Den anden kategori er den, hvor tv-stationen selv lægger programmer, film og serier tilgængeligt i en vis periode. Disse programmer har ofte, men ikke altid, været vist på hovedkanalen. Et eksempel på sådan en kanal er CMore Play. Vi arbejder hele tiden på at kunne tilbyde mere og bedre Tv on Demand til vores kunder, så præcist hvilke Tv on Demand-kanaler du har tilgængelige, ser du ved at gå ind på Tv on Demand-menuen og se vores udbud. 12

13 Fjernbetjenings-apps Har du en smartphone eller en tablet, kan du benytte de to fjernbetjenings-apps Telia TV Remote og Telia TV Record. Telia TV Remote Med Telia TV Remote kan du helt erstatte din fjernbetjening, hvis du ønsker det, og styre din tv-boks via din smartphone og/eller tablet. Appen erstatter fuldt ud fjernbetjeningen, og giver med sin flotte og intuitive brugerflade en endnu bedre tv-oplevelse. Telia TV Record For at kunne benytte denne app kræver det, at du har tv-boksen med harddiskoptager. Med Telia TV Record kan du sætte din harddiskoptager til at optage, uanset hvor du befinder dig. Du kan også administrere dine optagelser, slette optagelser og har med denne app altid en god og overskuelig tv-guide lige ved hånden. Du kan hente begge apps gratis i App Store og Google Play. 13

14 Spotify Har du et Spotify Premium-abonnement kan du som Telia TV-kunde lytte til Spotify på dit tv. Det gælder uanset hvor du har købt dit Spotify-abonnement men husk, at du som Telia-kunde kan købe Spotify Premium til en meget fordelagtig pris. Sådan gør du Af sikkerhedshensyn kan du ikke logge på med din Facebook-konto. Dog er det stadig muligt at benytte Spotify, selvom du har en Facebook/Spotify-konto. For at kunne tilgå din Spotify-musik på din tv-skærm, skal du opsætte et password via Spotifys egen hjemmeside (det skal du kun gøre første gang, du logger på). Log på din Spotify-konto via Spotify.dk. Under Edit profile kan du oprette et nyt password under Set a password for your devices. Følg beskrivelsen på siden og brug dit nye password sammen med dit 9-cifrede brugernavn, som du også finder under din konto på spotify.dk. Du finder en udførlig guide på ww3.telia.dk/spotify 14

15 Tekst-tv Se Tekst-tv Tryk på fjernbetjeningens TEXST-knap for at gå direkte til Tekst-tv (eller tryk på MENU-knappen og vælg Tekst-tv) Uanset hvilken kanal du ser, har du altid adgang til alle dine kanalers tekst-tv markér bare den ønskede kanal og tryk OK. Vælg sidenummer og bladr Indtast sidenummer med fjernbetjeningens cifferknapper. Anvend navigeringsknapperne til at bladre mellem siderne. Tv-billede i baggrunden Tryk på fjernbetjeningens TEXT-knap for at se tv-billedet i baggrunden. Tryk en gang til på TEXT-knappen for at vende tilbage til Tekst-tv uden tv-billedet i baggrunden. Forstør teksten Tryk OK for at vise den øverste del af siden med større tekst. Tryk OK igen for at se resten af siden med større tekst. Tryk OK endnu engang for at vende tilbage til almindelig visning. Tilbage til tv-billedet Tryk på fjernbetjeningens TV/EXIT-knap for at gå tilbage til tv-billedet. 15

16 Skift indstillinger Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap, vælg Indstillinger og tryk OK. Fra Indstillinger kan du vælge at gå videre til: Kanallister Se kapitlet Kanallister på side 19. Undertekster Her kan du vælge hvilket sprog du vil have at underteksterne skal være (hvis flere sprog er tilgængelige) Har programmet ingen undertekster på det sprog, du har valgt, vises de på dansk. Du kan også vælge helt at fjerne underteksterne. Vær opmærksom på, at for visse programmer er det hverken muligt at ændre eller fjerne underteksterne. Billede/Billedformat Hvis du har et ældre tv med 4:3 format bør du vælge 4:3. De fleste nyere tv-apparater har dog Widescreen. Hvis du vælger alternativet Widescreen (16:9) Fullscreen, vil billedet blive skåret over i toppen og bunden af billedet på 3:4-visninger Hvis du vælger alternativet Widescreen (16:9) Pillarbox, vil billedet blive tilpasset i højden ved 4:3 visninger så der bliver sorte felter i siderne på billedet. Billede/Opløsning Hvis du anvender HDMI-udgangen bliver den forvalgte opløsning 720p. På nuværende tidspunkt er der ingen grund til at vælge en højere opløsning eftersom hverken TV menuen eller indholdet overstiger 720. Hvis du har et ældre tv med scart-stik er den forvalgte opløsning 576. Lyd/Lydformat Hvis du har tilsluttet et eksternt lydanlæg med surround-anlæg, skal lyden indstilles til Digital lyd (Dolby Digital). Så får du surround-lyd til de programmer, der sendes med Dolby Digital-lyd, når Telia TV kan formidle det. Lyd/sprog (Primært) Hvis programmet sendes med lydspor på flere forskellige sprog, vælges primært dette sprog. Lyd/sprog (Sekundært) Hvis programmet sendes med lydspor på flere forskellige sprog, vælges dette sprog, hvis det primære sprog ikke er tilgængeligt. Fejlsøgning Hvis du oplever problemer med Telia TV kan du forsøge at løse problemet ved at køre en automatisk fejlsøgning. Optag For dig, der har tv-boks med harddiskoptager: Når du programmerer en optagelse af et tv-program kan det være godt at have en tidsmargin før og efter programmets start, for det tilfælde, at programmet skulle blive forsinket. Her kan du indstille tidsmargin. Du kan også aktivere funktionen Time shift, som gør det muligt at sætte live-tv på pause. 16

17 Systemindstillinger Normalt behøver du aldrig at nulstille dine bruger-koder. Men hvis du f.eks. skal geninstallere Telia TV eller overdrage abonnementet til en anden, kan du nulstille koderne her. Programspærring Her kan du spærre programmer og film m.m. f.eks. pornografisk indhold. Når et program er spærret ses kun et sort billede på kanalen og lyden er slået fra. Du kan ophæve spærringen (før programmet begynder) ved at indtaste PIN-kode 2 i det vindue der vises på den spærrede kanal. Du finder PIN-kode 2 på din kontrakt. Lej med PIN-kode Du kan selv vælge at fjerne spærringen for at leje film. Lokal kanal Du kan selv vælge regional TV2-kanal. Gå ind i menuen, marker den kanal du vil se og tryk OK. Når de regionale nyheder begynder på TV2 vises den valgte kanal. Den forvalgte regionalkanal er indstillet på baggrund af dit postnummer. 17

18 Om tjenesten Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap, vælg Om tjenesten og tryk OK. Herfra kan du gå videre til: Nyheder Her finder du de seneste nyheder om Telia TV. Driftsinformation Her kan du se om der er nedbrud eller planlagte afbrydelser af tjenesten. Tv-pakker Her kan du se en oversigt over de kanaler der er tilgængelige for dig. Kontakt kundeservice eller gå på telia.dk/selvbetjening, hvis du ønsker at ændre i dit kanal-udvalg. Mine køb Her kan du se hvilke film/programmer du har købt. Teknisk information Her vises teknisk systeminformation. Bl.a. fremgår det hvilken software-version din tv-boks har samt din identifikationskode. Kundeservice Hvad du skal gøre for at få hjælp eller svar på eventuelle spørgsmål om Telia TV. Hvis noget ikke fungerer som det skal, kan du også finde hjælp i Quickguiden. 18

19 Kanallister Tryk på fjernbetjeningens MENU-knap, vælg indstillinger og tryk OK. Vælg så Kanallister og tryk OK. Her kan du vælge kanaler og samle dem under forskellige temaer eller lave lister for de enkelte familiemedlemmer. Du kan skifte imellem kanaler i den aktive kanalliste. Findes den kanal du ønsker at se ikke i den pågældende kanalliste, kan du skifte kanalliste ved at trykke på den grønne knap. Kanallisten Alle Der findes altid en kanalliste, der hedder Alle, som indeholder alle de kanaler, der er tilgængelige for dig. I tv-guiden og miniguiden vises kun de kanaler, som indgår i den kanalliste, der er aktiv. Vi du se alle kanaler, må du skifte til kanallisten Alle. Opret kanallister Vælg Ny liste og tryk OK. Nu kan du give din kanalliste et navn (skriv med fjernbetjeningens tekst-knapper). Bladr med navigationsknapperne og tryk OK for at tilføje en kanal. Gem listen ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. Ændr kanallister Vælg Vis/Rediger og tryk OK. Marker derefter den kanalliste du vil ændre og tryk OK. Du kan nu vælge at: Flytte en kanal i listen Gå til højre kolonne ved hjælp af navigationsskanppernes højrepil. Marker en kanal og tryk på fjernbetjeningens blå knap. Ved hjælp af navigationsknapperne kan du nu flytte kanalen op eller ned i listen. Fjerne en kanal fra listen Marker kanalen i den venstre kolonne og tryk OK. Gem den ændrede liste Tryk på fjernbetjeningens grønne knap. Slet kanallister Vælg Slet liste og tryk OK. Marker derefter den kanalliste, du vil slette og tryk OK. 19

20 10 tips til en bedre tv-oplevelse Her får du 10 hurtige tips til Telia TV. 1. StartForfra Vidste du, at du kan starte et program forfra blot ved at trykke på OK, når du ser programmet? Det er hurtigere end at gå ind under Menu. 2. Apps Har du en smartphone eller en ipad? Så kan du hente de to, gratis apps til Telia TV: Telia TV Remote, som helt kan erstatte din fjernbetjening, og Telia TV Record, hvor du kan optage og administrere dine optagelser, uanset hvor du befinder dig. 3. Menu Ved et tryk på Menu åbner du alle funktioner på Telia TV. Det er således også her, du kan tilgå dine Spotifyplaylister, hvis du har Spotify Premium. 4. Movieshoppen Få adgang til tusindvis af film i alle genrer på Movieshoppen. Du finder Movieshoppen ved at trykke på Menu og Movieshop. Og vidste du, at du kan søge på både filmtitel og andre søgeord som f.eks. navnet på en skuespiller? Det gør du ved at trykke på den gule knap, når du er inde i Movieshoppen. Husk først at vælge, om du søger på titel eller søgeord. 5. Hurtig kanaloversigt Ved at trykke på den grønne knap får du et hurtigt overblik over dine kanaler og hvad de sender her og nu. 6. Udvidet kanaloversigt Ved at trykke på den gule knap får du en fuld kanal-oversigt og fuldt program for de enkelte kanaler. 7. Rød, gul og grøn knap De farvede knapper skifter funktion alt efter, hvor du befinder dig i brugerfladen. Du kan altid se i bunden af skærmbilledet, hvilken funktion de enkelte farvede knapper har. 8. Tv on demand Alle med Telia TV har som minimum adgang til DR s arkiv, DR.nu, hvor man kan se eller gense udvalgte DR-programmer 30 dage tilbage i tiden. Du finder Tv on demand ved at klikke på Menu og Tv on demand. Har du andre kanaler i din programpakke, der tilbyder tv on demand, vil du kunne tilgå disse samme sted. 9. Tilvalgspakker og kanaler Vidste du, at du kan bygge ovenpå din tv-pakke med en række tilvalgspakker og massevis af tilvalgskanaler? F.eks. Børnepakken eller Sportspakken. Du kan foretage ændringer i dit kanaludvalg på selvbetjeningen. 10. HBO En af vores mere populære tilvalgspakker er HBO-pakken, hvor du kan se alle de populære og prisvindende HBO-serier samt en masse gode film. Som noget nyt sender vi også alle HBO-programmer i HD. 20

21 Vi er lige i nærheden Kundeservice: Hverdage: 9 16 Teknisk Support: Hverdage: 8 20 Lørdage: 9 17 Telia.dk/selvbetjening Her kan du se dine fakturaer, finde kundenummer og PIN-koder samt aktivere, bestille eller flytte abonnementer og tjenester.

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Peter Jensen. Mac Alt det du skal vide om din Mac

Peter Jensen. Mac Alt det du skal vide om din Mac Peter Jensen Mac Alt det du skal vide om din Mac Peter Jensen Mac Alt det du skal vide om din Mac http://libr.is/nxybl Se instruktionsvideoen og kom endnu hurtigere igang! Scan QR-koden med din smartphone

Læs mere