Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune"

Transkript

1 Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Side 3 2. Hvordan kan vi som pædagoger arbejde med børnenes digitale dannelse i børnehaven? Side 3 3. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it være med til af fremme et inkluderende læringsmiljø? Side 4 4. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it tænkes ind i forhold til samarbejdet med de seks læreplanstemaer? Side 5 5. Rollen som It-inspirator. Side 6 6. Pædagogens forskellige positioner. Side 7 7. Pædagogisk forløb. Side 8 8. Konklusion. Side 9 9. Litteraturliste. Side 10 2

3 Indledning: Vi har fået en ny generation at touch- digitale brugere som helt nede fra 2 års alderen bliver bekendt med brugen af digitale redskaber fx fjernsyn, radio, computer, mobiltelefon, spilllekonsol, Smartphone. Vores børn i nutidens Danmark, lever i en virkelighed der er moderniseret ved brugen af de forskellige indkøbte digitale medier. Når børn kommer i børnehave er de derfor allerede små mediebrugere. Derfor må vi ikke i dagtilbud fravælge de digitale medier, da de digitale medier er en større og større del af den verden, som børnene skal leve i og forholde sig til. Hvordan kan vi som pædagoger arbejde med børnenes digitale dannelse i børnehaven? I Favrskov kommune har man lavet en strategi for IT i dagtilbud, hvor man fokuserer på børns digitale dannelse og kompetencer. Der bliver fokuseret på IT som en naturlig del af børns leg og læring. I institutionerne handler udvikling af digital dannelse og kompetencer for børnene om, på en legende og udforskende måde, at give børnene endnu et middel i forhold til at kunne opleve og udtrykke sig 1. Det er nemlig ikke kun skolebørn, der kan lære meget af at bruge ipad, der er også udviklet masser af børne-apps til børn mellem 0-6 år. Der skal skabes et fra start naturligt forhold for børnene til at bruge og benytte de digitale redskaber vi ser som et naturligt arbejdsredskab i vores hverdag. Digital kompetence er den kompetence som bygger bro mellem på den ene side en række færdigheder som for eksempel at tolke symboler, billeder (læse), (lege-)skrive, tegne, regne, og på den anden side den kompetence som kræves for at anvende de digitale platforme på en kreativ, konstruktiv og kritisk måde 2. Det gælder kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og it-brugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Derudover omfatter et digitalt dannelsesbegreb evner til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitale verden. Børnene skal lege, skabe, undersøge, eksperimentere, producere og kommunikere 3. Målet er at barnets digitale kompetencer ophøjes til digital dannelse. Digital dannelse vil sige, at barnet tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at være kritisk i brugen af it, som på en integreret måde gør børnene i stand til at færdes i den digitale verden. Derfor er det vores fornemmeste opgave som IT-inspirator, at få de digitale medier til at være en naturlig del af børnenes hverdag og det at tage en ipad ned fra hylden og arbejde med den, skal være lige så legat, som når man ønsker at tage papir og blyant eller et puslespil. Det gælder om at finde på, være kreativ og nytænkende, altså være innovativ. 1 Favrskov it strategi s.3 2 Bølgan Foredrag med Klaus Thestrup

4 Personalet skal kunne finde på (Ny brug af teknologier og fortællinger i fællesskab), kunne se mulighederne (i andres brug af teknologi og fortællinger), kunne lære at lære (etablere eksperimenterende fællesskaber og få andre til det), kunne reflektere (Forholde sig til at leve og arbejde i et mediesamfund), kunne omsætte (lege, eksperimentere, producere og kommunikere om noget med nogen) og kunne udveksle (være tolerant, udveksle, potentielt ændre og blive ændret) 4 Lotte Nyboe henviser i sin bog Digitale Dannelse 5 til Buckingham der fremhæver, at det er vigtigt for børn at få 1) adgang, 2) forståelse og 3) produktion, til den digitale verden. Han mener, det er vigtigt at børnene har adgang til digitale redskaber (ipad, internet, digitale kameraer og printer). Alle børnene i institutionen skal have mulighed for at arbejde med ipad på hver deres måde. Nogen kender ikke til ipad ens muligheder og andre har allerede mange erfaringer med brugen og dens forskellige funktioner. Ved Forståelse mener Buckingham, at det er vigtigt at vi lærer børnene at agere fornuftigt gennem den medieverden af tilbud de hele tiden bliver præsenteret for. Han påpeger også, at det er vigtigt at børnene lærer at tolke og afkode medierne rigtigt. Set i forhold til Buckinghams tredje punkt om produktion så skal vi pædagoger udvikle børnenes kompetencer, så de i deres læring med ipaden ser muligheder i hvad de forskellige apps kan, så de lærer at gå i dybden i de forskellige app s. Børnene skal være interaktive i deres arbejde/leg med ipaden. Når vi ved at børn allerede i to års alderen viser lyst og interesse for den digitale verden, så er det oplagt at stimulere og motivere børnenes interesse for it. Denne nærmest medfødte kompetence i og for brugen af digitale redskaber vi ser hos børnene, giver et godt grundlag for at løfte dem op på et højre læringstrin i brug af it. Børnene skal udfordres i brugen af ipad en og dens muligheder. Endvidere kan børnene hjælpe hinanden og samarbejde med hinanden om de forskellige opgaver og udfordringer, det kan give at arbejde med digitale medier. Vi skal huske at børnene er villige til at lære og hjælpe hinanden og de er ikke bange for at prøve sig frem. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it være med til at fremme et inkluderende læringsmiljø? For børn i institution der har særlige behov, kan der med stor fordel bruges digitale medier så som ipad en. Vi ser at børn med særlige behov ofte fravælger at deltage i de sociale lege og trækker sig derfor fra fællesskabet. Det gør at de i deres hverdag i børnehaven ikke er en del af det sociale fælleskab og børnene føler ofte ikke samhørighed til den store børnegruppe. IPad en kan her være medvirkende til at nogle af disse børn bliver motiveret til at være deltagende. F.eks. at man har arbejdet med et projekt som barnet har filmet og vil vise for de andre børn på stuen og på denne måde vise barnets kompetence indenfor de digitale medier og dens projekt. Og herefter videreudvikle på projektet og få nogle flere børn med. 4 Fordrag med Klaus Thestrup Lotte Nyboe, Digitale Dannelse 4

5 Et eksempel fra en integreret institution i Århus, hvor der bliver fremhævet at ipad en kan være et godt redskab til de børn med særlige behov, til at de fordyber sig i brugen af ipad en, så de glemmer lidt at de andre børn også bliver tiltrukket af ipad en og en del af fællesskabet. Som Ann Løwenstein nævner 6 i artiklen skal vi skærme børnene : Der skabes læringsrum og fællesskab rundt om en ipad. hun siger også at skærmen bliver et fælles tredje for de børn. Endvidere er der også fremhævet i eksemplet fra den integreret institution i Århus, at ipad en kan være et godt redskab til de børn med særlige behov, hvor de oplever et samvær med de andre børn der viser interesse i ipad en. Ved brug af ipad en bliver fokus flyttet fra det barn der har svært ved at indgå i et socialt samspil, til at fokus bliver rettet på det at anvende ipad en i nogle udvalgte opgaver. IPad en kan også være et hjælpemiddel til udvikling af kognitive færdigheder, hvor barnets opmærksomhed rettes mod egen produkt og aktivitet, påvirkning og samspil med mediet, hvor det i eget tempo og ud fra eget funktionsniveau kan udvikles og opleve succes 7. Barnet skal efterhånden få lyst til at arbejde videre og udforske de digitale medier. Søren Gundelach, der er partner i firmaet Pædagogisk Udviklings Forum, der laver konsulentarbejde for daginstitutioner, udtaler i DR den 24. marts Det kom bag på mig, hvor betagede mange børn er blevet af tablets. Kombinationen af noget stærkt visuelt og den nemme styring via berøring er meget effektfuldt for børn. De føler, at de er i kontrol, og så kan de nemt koncentrere sig, og det gør tablets meget brugbare til læring. Endvidere udtaler Rikke Pal, der er skolelærer og anmelder apps på Det er sjovt og intuitivt at gå til for børnene, og de oplever det ikke som læring og opgaver, når de for eksempel skal producere en bog med billeder og ord. Det er læring der foregår skjult via leg 8. Vi ser, at IPad en samler børnene socialt, hvor de snakker, hjælper hinanden og eksperimentere om brugen af ipad en og de forskellige app s. Alle børn er med i legen/arbejdet med ipad en, store som små på hver sin måde, selv de mindste børn kan navigere rundt i de forskellige apps og selvfølgelig skal vi også huske at nævne, at de lærer at vente på tur. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it tænkes ind i forhold til samarbejdet med de seks læreplanstemaer? Som pædagoger i en institution ser vi de 6 læreplanstemaer som et aktiv til det at arbejde med ipad en i er læringsmiljø. Den kan bruges til at tage billeder med på vores turer, af forskellige dyr vi møder på vores vej ude i naturen, derefter hjem i institutionen og tale om dem og evt. Google dem så vi kan få viden om de dyr og insekter vi har set. Derefter printes der ud og laves ophæng eller bog, male osv. Der kan komme meget socialt i det at bruge ipad en i en gruppe og via samarbejdet børn/voksne eller børn/børn imellem. Det sproglige og motoriske ligger også hen over alle 6 Artikel: Skal vi skærme børnene. 7 Tidsskriftet 0-14, side 47 8 DR, den 24. marts

6 temaerne. På det personlige ligger der også store udfordringer for det enkelte barn i at prøve til og forsøge mange gange. Ved at benytte nogle af de billeder vi har taget kan de i det senere forløb være med til at blive det kunstneriske udtryk for en hverdag i en børnehave. De 6 læreplanstemaer skal understøttes af de digitale medier og skabe udvikling i hverdagen, med f.eks. dokumentation via de digitale medier. F.eks. kan der tages billeder med ipad og disse ligges i en app, hvor man kan lege med dem, f.eks. i en digital fortælling. Og på denne måde lave dokumentation om en eller flere af de 6 læreplanstemaer. Rollen som It-inspirator. Den digitale verden stiller helt nye krav til personalet, og der skal udvikles en dannelsesmæssig tilgang og en pædagogisk tilgang til hvordan it skal foregå i praksis i vores dagtilbud. Dette skal sikre, at digitale medier udvikles med et kritisk, analytisk og kreativt perspektiv 9. Noget personale har stor viden og stort engagement mens andet personale stiller sig mere tøvende og udfordrende overfor brugen af ipad. Noget personale har ikke kendskab til, eller skal opfordres til at stifte bekendtskab med de nye muligheder. Personalet vil møde krav, udvikling og nytænkning meget forskelligt, og indgangsvinklen til at lære nyt kan være meget forskelligt fra person til person. Det er vigtigt, at vi som it-inspirator deler ud af vores viden og erfaringer i forhold til medier i institutionen. F.eks. vil det være en god ide, at it-inspiratoren får et fast punkt på dagsorden til personalemøder, hvor man taler om nye apps, hvordan man kommer videre i arbejdet med digitale medier, dokumentation og digitale medier, hvor langt er man kommet osv. Rollen som it-inspirator i et dagtilbud dækker som beskrevet over mange vinkler i at få inddraget ipad en som et læringsredskab i vores hverdag. Som it-inspirator er det vores opgave: 1) at åbne vejen for at børnene får mulighed for at arbejde med ipad en. 2) at vi er opmærksomme på at børnene ikke kommer til at tage styringen af ipad ens funktioner og muligheder. Børnene skal lære at omgås de nye medier på en klog, kreativ og kritisk måde. 3) at være vejleder og være aktiv i rollen som it-inspirator, i forhold til det øvrige pædagogiske personale. 4) at være åben om dette nye pædagogiske arbejdsredskab, vi har fået som mulighed til at indvie børnene i den digitale verden, hvor børnene både får lov til selv at udforske og i dette læringsmiljø også kan hente hjælp i den pædagogiske læring. 5) at vi giver vores ledelse opdateringer i forhold til det at arbejde med ipad en i børnehaven. 9 tidsskriftet:

7 6) at vi er medvirkende til at brugen af it og digitale medier i børnehaven får en pædagogisk vinkel, hvor der hele tiden er tænkt i læring for det enkelte barn 10. Det er vores opgave som it-inspirator, at lære resten af personalegruppen og børnene i vores institutioner, at bruge disse medier som et redskab til pædagogisk læring og ikke blot som en spillefunktion. Derudover skal vi huske at it ikke er et mål i sig selv, med et middel til at arbejde med f.eks. de 6 læreplanstemaer, LP og inklusion. Derfor kan it ikke opfattes som et isoleret værktøj som står alene. Alle materialer og alle medier kan kombineres. Børnene skal lege medierne ind i deres hverdag, og på den måde blive kompetente og udvikle digital dannelse. F.eks. at bygge med Lego og derefter lave en digital fortælling om det at skabe teater/film i Puppet Pals eller imovie. Eller tage billeder med digitalkamera af det man bedst kan lide i institutionen og printe billedet ud, eller bruge det i f.eks. imovie eller Book Creator, hvor der vises, hvad børnene har taget billeder af og børnene fortæller til deres billeder. Digital dannelse handler om at kunne bruge de digitale værktøjer og medier på kreative og kritiske måder. De digitale medier er et værktøj som skal bruges i mange sammenhænge, og som er et supplement til den store mangfoldighed af pædagogiske metoder/redskaber, som vi som pædagogisk personale skal arbejde med. Da vi havde fortælleruge, satte vi i personale gruppen et krav om at alle i løbet af ugen og til den fælles fernisering skulle have brugt digitale medier på en eller anden måde. Det kunne være at tage billeder som personale og som børn vil gøre, lege med de forskellige App s f.eks. Puppet Pals, Free Paint osv. Dette gjorde vi for at komme i gang med den digitale verden og for at alle både personale og børn skulle blive nysgerrig på det. Alle børn var inddelt i 8 grupper på tværs i huset med et personale tilknyttet hver gruppe. Der skulle fortælles en historie/eventyr/opdigtet eller lignede, som gruppen skulle arbejde med resten af ugen og vise frem til den fælles fernisering om fredagen. Pædagogens forskellige positioner. For det pædagogiske personale og os som it-inspirator er det en ny opgave at støtte børnene i at lege og lære i forhold til de digitale medier. De digitale medier udelukker på ingen måde leg. Tværtimod giver de mulighed for at forny legen og dens muligheder. Lege med digitale medier er ikke en indsnævring og begrænsning men en udvidelse, siger Klaus Thestrup. Vi tager det vi har og blander det sammen 11. Det er vigtigt at vi pædagoger tager stilling til, hvordan der skal arbejdes med digitale medier i vores dagtilbud. Klaus Thestrup har undersøgt, hvordan børn og pædagoger sammen eksperimenterer og udvikler nye lege med medier. Her understreger han, at medieleg er en kombination af både digitale og analoge medier.»når jeg taler om medier, taler jeg også om saks, papir, lim og ikke bare digitale medier. Det handler om at kombinere medier. Det er nøglen til succes,«siger han. I sin afhandling definerer han forholdet mellem barn, pædagog og medie som»et eksperimenterende fællesskab«, hvor man undersøger noget sammen, for eksempel ved at søge efter oplysninger om en svamp på nettet eller se et videoklip på YouTube om Star Wars for derefter at lave et lyssværd og opfinde en Star Wars-leg. Det centrale i medielegen er, at det er fortællingerne, 10 Line 3. Kursusgang. 11 foredrag med Klaus Thestrup den 3. april 2013 på skovvangsskolen 7

8 der driver værket, og at børn og voksne er ligeværdige 12. Susanne Christensen, pædagog og souschef i Børnenes kontors Daginstitution i Esbjerg, udtaler: Ud fra vores pædagogiske viden skal vi tage IT ind som et supplement til den øvrige pædagogiske praksis. Man forventer med denne tilgang både at skabe rammer for barnets nuværende udvikling og trivsel, samtidig med at man ruster barnet til fremtidige udfordringer og kan være med til at lette overgangen fra dagtilbud til skole 13. Klaus Thestrup har lavet en model, hvor pædagogens roller i det eksperimenterende fællesskab er delt op i fire som deltager ved pædagogen ikke alt om det, fællesskabet er optaget af, men er interesseret i at komme til at vide det og pædagogen er interesseret i at lære at kunne det, som børnene kan. 2. Som mester (IT-inspirator) ved pædagogen mere end børnene i fællesskabet på et eller flere punkter, for eksempel om det tema brugen af medier indgår i, og pædagogen han sandsynligvis et bredere kendskab til andre mulige digitale teknologier. Som mester har pædagogen et ansvar for at formidle sin mere viden til fællesskabets øvrige deltagere. 3. Som guide er det pædagogens ansvar at rammesætte forløbet og derved sikre, alle børn får mulighed for at deltage aktivt. 4. Som aktør er pædagogen med til at udfolde fællesskabets kultur og bidrager med sit engagement til at udvikle, hvordan gruppen fungerer sammen. I vores pædagogiske forløb ude i vores institutioner har vi talt meget om, hvordan vi skulle arbejde med de digitale medier. Igennem hele det nuværende forløb arbejder vi omkring Klaus Thestrups ovenstående 4 trin, hvor vi udvikler og eksperimentere med os selv og børnene i brugen af de digitale medier. Pædagogisk forløb. Vi har valgt at arbejde med historien De 3 bukke bruser. Der er blevet arbejdet med 5 6 børn og andre gange hele gruppen. Historien om De 3 bukke bruser er blevet læst højt for børnene utallige gange på forskellige vis og af forskellige voksne. Efterhånden som historien blev læst flere gange påtog børnene sig roller, som de levede sig ind i og satte ord og bevægelse på. Vi voksne har gennem hele forløbet talt om de følelser og reaktioner det kan give at f.eks. at spille trolden og det at bliver forskrækket når trolden råber. Dette er også blevet italesat sammen med børnene og forskellige følelser er vist og talt om på app en Emotions. Endvidere har de også malet/tegnet De 12 fra artiklen: Skal vi skærme børnene 13 tidsskriftet 0-14, s tidsskriftet 0-14, s. 77 8

9 3 bukke bruse både på papir og i app en Free Paint. En af tegninger som de malede på, havde vi fundet ved at google ordet De 3 bukke bruser. I bogen bruger historien svære ord som sætteren og han flyder med strømmen disse ord har vi fortalt betydningen af med egne ord, men vi har også prøvet at finde billeder af det på nettet. I hele forløbet er der blevet taget billeder og optagelser af børnene. Børnene har også fortalt historien på app en Puppet Pals. Disse billeder og optagelser vil blive klippet sammen til dokumentation om vores pædagogiske forløb. Konklusion. Vi ser at det er vigtigt, at vores institutioner drager omsorg for at børnene får støtte til nysgerrighed og lyst til at lege med og lære at beherske de digitale medier. Den nye digitale dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af it, også kompetencer. I arbejdet med ipad, kan vi konkludere at det ikke er teknologien der gør forskellen i sig selv, men hvordan vi pædagoger bruger dem og med hvilken tilgang vi vil lade børn benytte dem. Derfor kan vi som it-inspirator konkludere, at det er vigtigt, at vi holder gejsten og motivationen oppe og opfordre vores kollegaer til at anvende ipad en/it i deres pædagogiske arbejde og som dokumentation for vores pædagogiske arbejde med børnene. Målet skal være at de digitale medier bliver et redskab på lige fod med andre kreative medier, f.eks. saks, papir, puslespil osv. 9

10 Litteraturliste. Bølgan, N. (2006) personalets syn på digitale verktøy i barnehagen og Å gå i gang å komme videre. Fra Temahefte om IKT i barnehagen. Kunnskapsdepartementet, Norge. Mehlsen, C. (2012) Skal vi skærme børnene. Artikel i magasinet Asteriks nr. 64. Nyboe, L. (2009) Digitale Dannelse. København K. Frydenlund. Oplæg ved Line Skov Hansen, 3. kursusgang den. 11. marts Tidsskriftet 0-14: IT i institutionen. September Dansk pædagogisk forum. Foredrag med Klaus Thestrup den 3. april 2013 på skovvangsskolen i Hammel. Klip fra DR, den 24. marts It-strategi for dagtilbud, Favrskov. (2012) 10

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 It i dagtilbud 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Ipad projekt Charlottehøj 2013

Ipad projekt Charlottehøj 2013 Ipad projekt Charlottehøj 2013 1. 8.00-8.30 Kaffe/Rundstykker 2. 8.30-9.30 Mediepædagogik og Digital Dannelse. Eksempel på Emnearbejde. 3. 9.30-10.30 Opsætning af IPADS 4. 10.45-11.45 Eksempler på sprogstimulerende

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Kreativ leg og læring med ipad

Kreativ leg og læring med ipad Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Samlet og bearbejdet af Lone Adamsen Lone Adamsen Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Udgiver:

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN

DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN Undervisning og AV Synlighed og Information DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN Stenholm 7-9400 Nørresundby Tlf. +45 98 19 35 33 www.exakt.dk - exakt@exakt.dk Symbolkommunikation: En hjælp til børn og

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Digital dannelse og pædagogik. Ved lektor Lotte Nyboe, SDU Hillerød, 11. oktober 2011

Digital dannelse og pædagogik. Ved lektor Lotte Nyboe, SDU Hillerød, 11. oktober 2011 Digital dannelse og pædagogik Ved lektor Lotte Nyboe, SDU Hillerød, 11. oktober 2011 Digital dannelse? Hvorfor omstilling? Hvorfor digital dannelse? Digitalisering af samfund, kultur- og fritidslivet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere