Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune"

Transkript

1 Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Side 3 2. Hvordan kan vi som pædagoger arbejde med børnenes digitale dannelse i børnehaven? Side 3 3. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it være med til af fremme et inkluderende læringsmiljø? Side 4 4. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it tænkes ind i forhold til samarbejdet med de seks læreplanstemaer? Side 5 5. Rollen som It-inspirator. Side 6 6. Pædagogens forskellige positioner. Side 7 7. Pædagogisk forløb. Side 8 8. Konklusion. Side 9 9. Litteraturliste. Side 10 2

3 Indledning: Vi har fået en ny generation at touch- digitale brugere som helt nede fra 2 års alderen bliver bekendt med brugen af digitale redskaber fx fjernsyn, radio, computer, mobiltelefon, spilllekonsol, Smartphone. Vores børn i nutidens Danmark, lever i en virkelighed der er moderniseret ved brugen af de forskellige indkøbte digitale medier. Når børn kommer i børnehave er de derfor allerede små mediebrugere. Derfor må vi ikke i dagtilbud fravælge de digitale medier, da de digitale medier er en større og større del af den verden, som børnene skal leve i og forholde sig til. Hvordan kan vi som pædagoger arbejde med børnenes digitale dannelse i børnehaven? I Favrskov kommune har man lavet en strategi for IT i dagtilbud, hvor man fokuserer på børns digitale dannelse og kompetencer. Der bliver fokuseret på IT som en naturlig del af børns leg og læring. I institutionerne handler udvikling af digital dannelse og kompetencer for børnene om, på en legende og udforskende måde, at give børnene endnu et middel i forhold til at kunne opleve og udtrykke sig 1. Det er nemlig ikke kun skolebørn, der kan lære meget af at bruge ipad, der er også udviklet masser af børne-apps til børn mellem 0-6 år. Der skal skabes et fra start naturligt forhold for børnene til at bruge og benytte de digitale redskaber vi ser som et naturligt arbejdsredskab i vores hverdag. Digital kompetence er den kompetence som bygger bro mellem på den ene side en række færdigheder som for eksempel at tolke symboler, billeder (læse), (lege-)skrive, tegne, regne, og på den anden side den kompetence som kræves for at anvende de digitale platforme på en kreativ, konstruktiv og kritisk måde 2. Det gælder kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og it-brugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Derudover omfatter et digitalt dannelsesbegreb evner til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitale verden. Børnene skal lege, skabe, undersøge, eksperimentere, producere og kommunikere 3. Målet er at barnets digitale kompetencer ophøjes til digital dannelse. Digital dannelse vil sige, at barnet tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at være kritisk i brugen af it, som på en integreret måde gør børnene i stand til at færdes i den digitale verden. Derfor er det vores fornemmeste opgave som IT-inspirator, at få de digitale medier til at være en naturlig del af børnenes hverdag og det at tage en ipad ned fra hylden og arbejde med den, skal være lige så legat, som når man ønsker at tage papir og blyant eller et puslespil. Det gælder om at finde på, være kreativ og nytænkende, altså være innovativ. 1 Favrskov it strategi s.3 2 Bølgan Foredrag med Klaus Thestrup

4 Personalet skal kunne finde på (Ny brug af teknologier og fortællinger i fællesskab), kunne se mulighederne (i andres brug af teknologi og fortællinger), kunne lære at lære (etablere eksperimenterende fællesskaber og få andre til det), kunne reflektere (Forholde sig til at leve og arbejde i et mediesamfund), kunne omsætte (lege, eksperimentere, producere og kommunikere om noget med nogen) og kunne udveksle (være tolerant, udveksle, potentielt ændre og blive ændret) 4 Lotte Nyboe henviser i sin bog Digitale Dannelse 5 til Buckingham der fremhæver, at det er vigtigt for børn at få 1) adgang, 2) forståelse og 3) produktion, til den digitale verden. Han mener, det er vigtigt at børnene har adgang til digitale redskaber (ipad, internet, digitale kameraer og printer). Alle børnene i institutionen skal have mulighed for at arbejde med ipad på hver deres måde. Nogen kender ikke til ipad ens muligheder og andre har allerede mange erfaringer med brugen og dens forskellige funktioner. Ved Forståelse mener Buckingham, at det er vigtigt at vi lærer børnene at agere fornuftigt gennem den medieverden af tilbud de hele tiden bliver præsenteret for. Han påpeger også, at det er vigtigt at børnene lærer at tolke og afkode medierne rigtigt. Set i forhold til Buckinghams tredje punkt om produktion så skal vi pædagoger udvikle børnenes kompetencer, så de i deres læring med ipaden ser muligheder i hvad de forskellige apps kan, så de lærer at gå i dybden i de forskellige app s. Børnene skal være interaktive i deres arbejde/leg med ipaden. Når vi ved at børn allerede i to års alderen viser lyst og interesse for den digitale verden, så er det oplagt at stimulere og motivere børnenes interesse for it. Denne nærmest medfødte kompetence i og for brugen af digitale redskaber vi ser hos børnene, giver et godt grundlag for at løfte dem op på et højre læringstrin i brug af it. Børnene skal udfordres i brugen af ipad en og dens muligheder. Endvidere kan børnene hjælpe hinanden og samarbejde med hinanden om de forskellige opgaver og udfordringer, det kan give at arbejde med digitale medier. Vi skal huske at børnene er villige til at lære og hjælpe hinanden og de er ikke bange for at prøve sig frem. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it være med til at fremme et inkluderende læringsmiljø? For børn i institution der har særlige behov, kan der med stor fordel bruges digitale medier så som ipad en. Vi ser at børn med særlige behov ofte fravælger at deltage i de sociale lege og trækker sig derfor fra fællesskabet. Det gør at de i deres hverdag i børnehaven ikke er en del af det sociale fælleskab og børnene føler ofte ikke samhørighed til den store børnegruppe. IPad en kan her være medvirkende til at nogle af disse børn bliver motiveret til at være deltagende. F.eks. at man har arbejdet med et projekt som barnet har filmet og vil vise for de andre børn på stuen og på denne måde vise barnets kompetence indenfor de digitale medier og dens projekt. Og herefter videreudvikle på projektet og få nogle flere børn med. 4 Fordrag med Klaus Thestrup Lotte Nyboe, Digitale Dannelse 4

5 Et eksempel fra en integreret institution i Århus, hvor der bliver fremhævet at ipad en kan være et godt redskab til de børn med særlige behov, til at de fordyber sig i brugen af ipad en, så de glemmer lidt at de andre børn også bliver tiltrukket af ipad en og en del af fællesskabet. Som Ann Løwenstein nævner 6 i artiklen skal vi skærme børnene : Der skabes læringsrum og fællesskab rundt om en ipad. hun siger også at skærmen bliver et fælles tredje for de børn. Endvidere er der også fremhævet i eksemplet fra den integreret institution i Århus, at ipad en kan være et godt redskab til de børn med særlige behov, hvor de oplever et samvær med de andre børn der viser interesse i ipad en. Ved brug af ipad en bliver fokus flyttet fra det barn der har svært ved at indgå i et socialt samspil, til at fokus bliver rettet på det at anvende ipad en i nogle udvalgte opgaver. IPad en kan også være et hjælpemiddel til udvikling af kognitive færdigheder, hvor barnets opmærksomhed rettes mod egen produkt og aktivitet, påvirkning og samspil med mediet, hvor det i eget tempo og ud fra eget funktionsniveau kan udvikles og opleve succes 7. Barnet skal efterhånden få lyst til at arbejde videre og udforske de digitale medier. Søren Gundelach, der er partner i firmaet Pædagogisk Udviklings Forum, der laver konsulentarbejde for daginstitutioner, udtaler i DR den 24. marts Det kom bag på mig, hvor betagede mange børn er blevet af tablets. Kombinationen af noget stærkt visuelt og den nemme styring via berøring er meget effektfuldt for børn. De føler, at de er i kontrol, og så kan de nemt koncentrere sig, og det gør tablets meget brugbare til læring. Endvidere udtaler Rikke Pal, der er skolelærer og anmelder apps på Det er sjovt og intuitivt at gå til for børnene, og de oplever det ikke som læring og opgaver, når de for eksempel skal producere en bog med billeder og ord. Det er læring der foregår skjult via leg 8. Vi ser, at IPad en samler børnene socialt, hvor de snakker, hjælper hinanden og eksperimentere om brugen af ipad en og de forskellige app s. Alle børn er med i legen/arbejdet med ipad en, store som små på hver sin måde, selv de mindste børn kan navigere rundt i de forskellige apps og selvfølgelig skal vi også huske at nævne, at de lærer at vente på tur. Hvordan kan arbejdet med pædagogisk it tænkes ind i forhold til samarbejdet med de seks læreplanstemaer? Som pædagoger i en institution ser vi de 6 læreplanstemaer som et aktiv til det at arbejde med ipad en i er læringsmiljø. Den kan bruges til at tage billeder med på vores turer, af forskellige dyr vi møder på vores vej ude i naturen, derefter hjem i institutionen og tale om dem og evt. Google dem så vi kan få viden om de dyr og insekter vi har set. Derefter printes der ud og laves ophæng eller bog, male osv. Der kan komme meget socialt i det at bruge ipad en i en gruppe og via samarbejdet børn/voksne eller børn/børn imellem. Det sproglige og motoriske ligger også hen over alle 6 Artikel: Skal vi skærme børnene. 7 Tidsskriftet 0-14, side 47 8 DR, den 24. marts

6 temaerne. På det personlige ligger der også store udfordringer for det enkelte barn i at prøve til og forsøge mange gange. Ved at benytte nogle af de billeder vi har taget kan de i det senere forløb være med til at blive det kunstneriske udtryk for en hverdag i en børnehave. De 6 læreplanstemaer skal understøttes af de digitale medier og skabe udvikling i hverdagen, med f.eks. dokumentation via de digitale medier. F.eks. kan der tages billeder med ipad og disse ligges i en app, hvor man kan lege med dem, f.eks. i en digital fortælling. Og på denne måde lave dokumentation om en eller flere af de 6 læreplanstemaer. Rollen som It-inspirator. Den digitale verden stiller helt nye krav til personalet, og der skal udvikles en dannelsesmæssig tilgang og en pædagogisk tilgang til hvordan it skal foregå i praksis i vores dagtilbud. Dette skal sikre, at digitale medier udvikles med et kritisk, analytisk og kreativt perspektiv 9. Noget personale har stor viden og stort engagement mens andet personale stiller sig mere tøvende og udfordrende overfor brugen af ipad. Noget personale har ikke kendskab til, eller skal opfordres til at stifte bekendtskab med de nye muligheder. Personalet vil møde krav, udvikling og nytænkning meget forskelligt, og indgangsvinklen til at lære nyt kan være meget forskelligt fra person til person. Det er vigtigt, at vi som it-inspirator deler ud af vores viden og erfaringer i forhold til medier i institutionen. F.eks. vil det være en god ide, at it-inspiratoren får et fast punkt på dagsorden til personalemøder, hvor man taler om nye apps, hvordan man kommer videre i arbejdet med digitale medier, dokumentation og digitale medier, hvor langt er man kommet osv. Rollen som it-inspirator i et dagtilbud dækker som beskrevet over mange vinkler i at få inddraget ipad en som et læringsredskab i vores hverdag. Som it-inspirator er det vores opgave: 1) at åbne vejen for at børnene får mulighed for at arbejde med ipad en. 2) at vi er opmærksomme på at børnene ikke kommer til at tage styringen af ipad ens funktioner og muligheder. Børnene skal lære at omgås de nye medier på en klog, kreativ og kritisk måde. 3) at være vejleder og være aktiv i rollen som it-inspirator, i forhold til det øvrige pædagogiske personale. 4) at være åben om dette nye pædagogiske arbejdsredskab, vi har fået som mulighed til at indvie børnene i den digitale verden, hvor børnene både får lov til selv at udforske og i dette læringsmiljø også kan hente hjælp i den pædagogiske læring. 5) at vi giver vores ledelse opdateringer i forhold til det at arbejde med ipad en i børnehaven. 9 tidsskriftet:

7 6) at vi er medvirkende til at brugen af it og digitale medier i børnehaven får en pædagogisk vinkel, hvor der hele tiden er tænkt i læring for det enkelte barn 10. Det er vores opgave som it-inspirator, at lære resten af personalegruppen og børnene i vores institutioner, at bruge disse medier som et redskab til pædagogisk læring og ikke blot som en spillefunktion. Derudover skal vi huske at it ikke er et mål i sig selv, med et middel til at arbejde med f.eks. de 6 læreplanstemaer, LP og inklusion. Derfor kan it ikke opfattes som et isoleret værktøj som står alene. Alle materialer og alle medier kan kombineres. Børnene skal lege medierne ind i deres hverdag, og på den måde blive kompetente og udvikle digital dannelse. F.eks. at bygge med Lego og derefter lave en digital fortælling om det at skabe teater/film i Puppet Pals eller imovie. Eller tage billeder med digitalkamera af det man bedst kan lide i institutionen og printe billedet ud, eller bruge det i f.eks. imovie eller Book Creator, hvor der vises, hvad børnene har taget billeder af og børnene fortæller til deres billeder. Digital dannelse handler om at kunne bruge de digitale værktøjer og medier på kreative og kritiske måder. De digitale medier er et værktøj som skal bruges i mange sammenhænge, og som er et supplement til den store mangfoldighed af pædagogiske metoder/redskaber, som vi som pædagogisk personale skal arbejde med. Da vi havde fortælleruge, satte vi i personale gruppen et krav om at alle i løbet af ugen og til den fælles fernisering skulle have brugt digitale medier på en eller anden måde. Det kunne være at tage billeder som personale og som børn vil gøre, lege med de forskellige App s f.eks. Puppet Pals, Free Paint osv. Dette gjorde vi for at komme i gang med den digitale verden og for at alle både personale og børn skulle blive nysgerrig på det. Alle børn var inddelt i 8 grupper på tværs i huset med et personale tilknyttet hver gruppe. Der skulle fortælles en historie/eventyr/opdigtet eller lignede, som gruppen skulle arbejde med resten af ugen og vise frem til den fælles fernisering om fredagen. Pædagogens forskellige positioner. For det pædagogiske personale og os som it-inspirator er det en ny opgave at støtte børnene i at lege og lære i forhold til de digitale medier. De digitale medier udelukker på ingen måde leg. Tværtimod giver de mulighed for at forny legen og dens muligheder. Lege med digitale medier er ikke en indsnævring og begrænsning men en udvidelse, siger Klaus Thestrup. Vi tager det vi har og blander det sammen 11. Det er vigtigt at vi pædagoger tager stilling til, hvordan der skal arbejdes med digitale medier i vores dagtilbud. Klaus Thestrup har undersøgt, hvordan børn og pædagoger sammen eksperimenterer og udvikler nye lege med medier. Her understreger han, at medieleg er en kombination af både digitale og analoge medier.»når jeg taler om medier, taler jeg også om saks, papir, lim og ikke bare digitale medier. Det handler om at kombinere medier. Det er nøglen til succes,«siger han. I sin afhandling definerer han forholdet mellem barn, pædagog og medie som»et eksperimenterende fællesskab«, hvor man undersøger noget sammen, for eksempel ved at søge efter oplysninger om en svamp på nettet eller se et videoklip på YouTube om Star Wars for derefter at lave et lyssværd og opfinde en Star Wars-leg. Det centrale i medielegen er, at det er fortællingerne, 10 Line 3. Kursusgang. 11 foredrag med Klaus Thestrup den 3. april 2013 på skovvangsskolen 7

8 der driver værket, og at børn og voksne er ligeværdige 12. Susanne Christensen, pædagog og souschef i Børnenes kontors Daginstitution i Esbjerg, udtaler: Ud fra vores pædagogiske viden skal vi tage IT ind som et supplement til den øvrige pædagogiske praksis. Man forventer med denne tilgang både at skabe rammer for barnets nuværende udvikling og trivsel, samtidig med at man ruster barnet til fremtidige udfordringer og kan være med til at lette overgangen fra dagtilbud til skole 13. Klaus Thestrup har lavet en model, hvor pædagogens roller i det eksperimenterende fællesskab er delt op i fire som deltager ved pædagogen ikke alt om det, fællesskabet er optaget af, men er interesseret i at komme til at vide det og pædagogen er interesseret i at lære at kunne det, som børnene kan. 2. Som mester (IT-inspirator) ved pædagogen mere end børnene i fællesskabet på et eller flere punkter, for eksempel om det tema brugen af medier indgår i, og pædagogen han sandsynligvis et bredere kendskab til andre mulige digitale teknologier. Som mester har pædagogen et ansvar for at formidle sin mere viden til fællesskabets øvrige deltagere. 3. Som guide er det pædagogens ansvar at rammesætte forløbet og derved sikre, alle børn får mulighed for at deltage aktivt. 4. Som aktør er pædagogen med til at udfolde fællesskabets kultur og bidrager med sit engagement til at udvikle, hvordan gruppen fungerer sammen. I vores pædagogiske forløb ude i vores institutioner har vi talt meget om, hvordan vi skulle arbejde med de digitale medier. Igennem hele det nuværende forløb arbejder vi omkring Klaus Thestrups ovenstående 4 trin, hvor vi udvikler og eksperimentere med os selv og børnene i brugen af de digitale medier. Pædagogisk forløb. Vi har valgt at arbejde med historien De 3 bukke bruser. Der er blevet arbejdet med 5 6 børn og andre gange hele gruppen. Historien om De 3 bukke bruser er blevet læst højt for børnene utallige gange på forskellige vis og af forskellige voksne. Efterhånden som historien blev læst flere gange påtog børnene sig roller, som de levede sig ind i og satte ord og bevægelse på. Vi voksne har gennem hele forløbet talt om de følelser og reaktioner det kan give at f.eks. at spille trolden og det at bliver forskrækket når trolden råber. Dette er også blevet italesat sammen med børnene og forskellige følelser er vist og talt om på app en Emotions. Endvidere har de også malet/tegnet De 12 fra artiklen: Skal vi skærme børnene 13 tidsskriftet 0-14, s tidsskriftet 0-14, s. 77 8

9 3 bukke bruse både på papir og i app en Free Paint. En af tegninger som de malede på, havde vi fundet ved at google ordet De 3 bukke bruser. I bogen bruger historien svære ord som sætteren og han flyder med strømmen disse ord har vi fortalt betydningen af med egne ord, men vi har også prøvet at finde billeder af det på nettet. I hele forløbet er der blevet taget billeder og optagelser af børnene. Børnene har også fortalt historien på app en Puppet Pals. Disse billeder og optagelser vil blive klippet sammen til dokumentation om vores pædagogiske forløb. Konklusion. Vi ser at det er vigtigt, at vores institutioner drager omsorg for at børnene får støtte til nysgerrighed og lyst til at lege med og lære at beherske de digitale medier. Den nye digitale dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af it, også kompetencer. I arbejdet med ipad, kan vi konkludere at det ikke er teknologien der gør forskellen i sig selv, men hvordan vi pædagoger bruger dem og med hvilken tilgang vi vil lade børn benytte dem. Derfor kan vi som it-inspirator konkludere, at det er vigtigt, at vi holder gejsten og motivationen oppe og opfordre vores kollegaer til at anvende ipad en/it i deres pædagogiske arbejde og som dokumentation for vores pædagogiske arbejde med børnene. Målet skal være at de digitale medier bliver et redskab på lige fod med andre kreative medier, f.eks. saks, papir, puslespil osv. 9

10 Litteraturliste. Bølgan, N. (2006) personalets syn på digitale verktøy i barnehagen og Å gå i gang å komme videre. Fra Temahefte om IKT i barnehagen. Kunnskapsdepartementet, Norge. Mehlsen, C. (2012) Skal vi skærme børnene. Artikel i magasinet Asteriks nr. 64. Nyboe, L. (2009) Digitale Dannelse. København K. Frydenlund. Oplæg ved Line Skov Hansen, 3. kursusgang den. 11. marts Tidsskriftet 0-14: IT i institutionen. September Dansk pædagogisk forum. Foredrag med Klaus Thestrup den 3. april 2013 på skovvangsskolen i Hammel. Klip fra DR, den 24. marts It-strategi for dagtilbud, Favrskov. (2012) 10

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen 1 Indhold Indledning...Side 3 It i dagtilbud... Side 3 Digital dannelse og kompetencer...side

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune.

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Skrevet af: Karin Thier, Vellev Børnehus Ganna Lindhard, Ulstrup Børnehave Vejleder: Line Skov Hansen 1 Drop berøringsangsten nu.... 3 IT- inspirator...

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Afsluttende opgave. It-inspirator i Favrskov kommune. Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET

Afsluttende opgave. It-inspirator i Favrskov kommune. Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET Afsluttende opgave It-inspirator i Favrskov kommune Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET Vejleder: Line Skov Hansen Afleveret: Fredag den 3. maj 2013 OPGAVE

Læs mere

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Lektor og videcentermedarbejder Hanne Kusk. VIAUC Sprogpædagogik i hverdagen. Århus, Onsdag den 14. Maj 2014 Hvis IPad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Digitale medier i Valhalla

Digitale medier i Valhalla Indhold Digitale medier i Valhalla... 3 Pædagogiske redskaber... 4 Ipadén... 5 Computer... 5 Projektor... 5 MitNyborg... 6 Facebook... 6 Digitale medier i Valhalla fremover... 7 2 Digitale medier i Valhalla

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune

Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune Skrevet af: Louise Frederiksen, Jens Tønnesen og Camilla Lyngbøl Vejleder: Line Skov Hansen Opgaven afleveret: 9/4-2015. Indhold Digital

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 It i dagtilbud 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling?

Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling? Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling? Lektor og videcentermedarbejder Hanne Kusk. VIA University College Vingstedkurset. Vejle, torsdag den 18. September

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6 It-inspirator afsluttende opgave Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen Side 1 af 6 Indledning Den digitale medieverden er over os alle steder, om det er i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud. Vi

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

It-i dagtilbud. 1. Kursusgang for it-inspiratorer i Favrskov Kommune 30.1.2013

It-i dagtilbud. 1. Kursusgang for it-inspiratorer i Favrskov Kommune 30.1.2013 It-i dagtilbud 1. Kursusgang for it-inspiratorer i Favrskov Kommune 30.1.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2014/15

Evaluering af indsatsområder2014/15 Evaluering af indsatsområder2014/15 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2014-2015... 4 Udmeldt indsatsområde: Science og læring 2014-2015 (fælles)... 5 Udmeldt Indsatsområde: Digital

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Digitalt det er for børn

Digitalt det er for børn Digitalt det er for børn IT-strategi på dagtilbudsområdet i Vejle Kommune Af Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbud Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år fremgår det: Alle børn skal udforske

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SAMMENHÆNG Baggrund og forudsætninger EVALUERING Registrering og vurdering MÅL Hvad vil vi opnå? TEGN Hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet?

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Digitale medier i Børnehuset.

Digitale medier i Børnehuset. Digitale medier i Børnehuset. I takt med at den teknologiske udvikling i stigende grad bliver gjort både mere tilgængelig og mere nærværende i børns liv, er det vigtigt, at voksne der arbejder professionelt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017 Den store opdagelsesrejse for de helt små Danmarks Læringsfestival 2017 Hvem er vi? Kjetil Sandvik (KU) Stine Liv Johansen (AU) Klaus Thestrup (AU) Jacob Knudsen (VIFIN) Anne Charlotte Petersen (VIFIN)

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2014... 5 Sociale relationer...10 Science Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2014... 5 Sociale relationer...10 Science Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

Tanja Tibell Maria Kornum April 2013. Indholdsfortegnelse

Tanja Tibell Maria Kornum April 2013. Indholdsfortegnelse IT OG PÆDAGOGIK Maj 2013 Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune Børnehaven Nørreskoven Maria Kornum & Tanja Tibell Vejleder: Line Skov Hansen Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Digitale

Læs mere

Science indsatsområde

Science indsatsområde Science indsatsområde 2013-2014 Naturens Farver tema projekt i perioden sept, okt, nov. 2014 0-2 år Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede lærings mål, inden for

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere