Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst"

Transkript

1 Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002

2

3 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er lavet på baggrund af "The L A TEXCompanion"og "L A TEXfor forfattere". Ydermere er dokumentet fremstillet efter ønsker og erfaringer fra gruppe C210 s Projekt i foråret 2002, på Aalborg Universtitet. i

4 Indholdsfortegnelse 1 Krydshenvisninger label Henvisningen foretages med ref pageref vref prettyref (pref) Kildehenvisninger cite bibdatabase Grafik Indsættelse af grafik som er lavet i L A TEXformat Programering af billeder Billeder fremstillet ved hjælp af xfig Indsættelse af billeder som ikke er lavet i L A TEXformat Vigtige ting omkring billeder der bruges til indsættelse Tabeller tabular Streger mellem kolonner og rækkker Fletning af celler ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Skriv på den anden led Usynlig skrift table Matematik Ligninger Tegn i matematik Preamble Dokumenttype Pakkerne som hentes ind Layoutkommandoer Margener Afsnit Stilen på en side Sidehoved og sidefod Indholdsfortegnelse Definitioner af sprog Definitioner af hvad der bruges i prettyref Kommandoer anvendt i hoveddokumentet (rap) Kommandoer til layout Litteraturliste 24 Bilag 25 I preamblesh.tex 26 II rap.tex 30 III eksempel på en.bib fil 33 iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE iv

7 Kapitel 1 Krydshenvisninger For at kunne foretage Krydshenvisninger, skal man kende positionen af det der skal henvises til, for at kunne lave henvisningen fra et andet sted. 1.1 label For at kunne lave krydshenvisninger skal der være noget at henvise til denne laves ved hjælp af kommandoen: \label{type:key} Hvor typen er: Type cha sec fig eq tab bil app mal Placering kapitel afsnit figur formel tabel bilag appendix Målerapport Fordelen ved at tage typen med er det mindsker risikoen for at man får henvist til en forkert label, og at der er to labels der hedder det samme. 1

8 KAPITEL 1. KRYDSHENVISNINGER 1.2 Henvisningen foretages med Der findes flere forskellige henvisninger alt efter hvad det er der skal bruges, fælles for dem alle er at de hedder noget med ref, de mest grundlæggende er \ref{type:key} og \pageref{type:key} ref Den grundlæggende form for krydshenvisning foretages med: \ref{type:key} Denne giver da nummeret som L A TEXhar tildelt denne label, hvis det et kapitel der henvise til, giver den nummeret. Er det derimod et afsnit i et kapitel giver den kapitel.afsnit. Er det en figur, formel eller tabel, giver den kapitel.fortløbende nummer pageref Denne kan bruges hvis der ønskes et sidenummer på given afsnit eller andet. Den foretages således og give kun sidenummeret. \pageref{type:key} vref Ønsker man derimod både at have kapitel nummer samt hvor det findes, kan der bruges kommandoen \vref{type:key} Denne er smartere at bruge end selv skulle kombinere \ref{type:key} og \pref{type:key}, da denne selv holder styr på hvor det står henne i forhold hvor henvisningen er. Dette er meget anvendeligt især hvis der henvises til figurer, formler eller tabeller, da man ikke altid ved hvor disse er i forhold til henvisningen. Et eksempel på dette kan ses her, hvor L A TEX vælger den bedste måde at skrive det på, alt efter placeringen af \label i forhold til \vref 2

9 1.2. HENVISNINGEN FORETAGES MED 3.10 på side på næste side 3.10 på modstående side 3.10 på forige side 3.10 Her behøver man ikke tænke over hvilken side labelen er på, hvis det skulle risikere at være et uheldigt sideskift. Da gør den det meget mere læsevenligt prettyref (pref) eller forkortet \prettyref{type:key} \pref{type:key} Denne kommando benytter \vref og den har smarte egenskab at den kan udnytte typen, således at den skriver det man har defineret i preamble. Denne kommando giver følgende hvis type = formel (se formel 3.10 på side 8) (se formel 3.10 på næste side) (se formel 3.10 på modstående side) (se formel 3.10 på forige side) (se formel 3.10) 3

10 Kapitel 2 Kildehenvisninger Kildehenvisninger består af to dele, henvisningen fra teksten, og en database, hvor det der skal skrives ind i dokumentet og i litteraturlisten står. 2.1 cite Kildehenvisninger i teksten foretages med: \cite[]{key} Denne giver da forfatterens navn, samt årstallet for udgivelse. Bemærk det er vigtigt at huske de [] selvom der ikke skal indføres nogen bemærkning, da det ellers giver problemer med parentesen i teksten. Funktionen af denne kommando er da [Efternavn, 2002] Hvis der ønskes indført bemærkninger som sidetal..., kan den skrives i [], denne giver bemærkningen efter kilden. Da kommer det til at se således ud: [Efternavn, 2002, Bemærkning] Udsende af litteraturlisten kan ses på side 24, hvor der indsat flere kilder, grunden hertil kan læses i det følgende afsnit. 4

11 2.2. BIBDATABASE 2.2 bibdatabase Dette skal da kunne findes i en database, under den samme key, i en.bib fil og det skrives efter denne title = "Titel", author = "Forfatter", year = {\aa}rstal, month = "m{\aa}ned", publisher = "Forlag", edition = "udgave", note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "adressen p{\aa} en hjemmeside" } Felterne adskilles af, Felter der ikke bruges kan undlades. Omkring nogle af felterne gælder der noget specielt, da bibtex f.eks. forkorter nogle ord i forfatter og indsætter nogle ord automatisk. Derfor vil alle felterne blive gennemgået. title (forfatter) Titlen indsættes som den den skrives. Så her gør bibtex ikke noget særligt author (forfatter) Omkring forfatter er der forskellig syntaks alt efter hvad det er. En forfatter Er det kun en forfatter skrives det således i databasen: Da bliver udseendet i teksten author = "Fornavn Efternavn" [Efternavn, 2002, Bemærkning] 5

12 KAPITEL 2. KILDEHENVISNINGER Firma Hvis et firma sættes som forfatter da det måske er hentet fra deres hjemmeside, {} omkring flere ord får L A TEX til at se det hele som et ord. author = "{Firma navne i flere ord}" Da bliver udseendet i teksten [Firma i flere navne, 2002, Bemærkning] Flere forfattere Hvis der er flere forfattere adskilles disse af "and"i bib databasen, dette oversættes til "og"når det sættes ind teksten. author = "Fornavn Efternavn" and "Fornavn Efternavn" Da bliver udseendet i teksten [Efternavn1 og Efternavn2, 2002, Bemærkning] year (årstal) Her skal kun skrives et årstal, ikke hele datoen, for udgivelse. month = (måned) I måned skal der skrives den pågælden måned for udgivelsen. publisher (forlag) Lige som ved titlen ændres der ikke i dette felt. edition (udgave) Her skal kun skrives hvad udgave det er og ordet udgave indsætter bibtex selv, f.eks. edition = 1. note (bemærkninger) Her kan indsættes bemærkninger som vil stå til lige før URL som er på næste linie. 6

13 2.2. BIBDATABASE URL (hjemmeside) Dette felt har en linie for sig selv. Og påvirker derfor ikke de ovenstående felter. 7

14 Kapitel 3 Grafik Generelt findes 2 forskellige former for grafik der kan inkluderes i L A TEX, den ene type er skrevet som L A TEXkode (kan fremstilles selv eller kan laves ved hjælp af xfig og da konverteres til L A TEX). Den anden form form af grafik vil være billeder, som kan være digitalbilleder eller lignende disse skal indsættes på en anden måde. 3.1 Indsættelse af grafik som er lavet i L A TEXformat Når billederne er i L A TEXformat indsættes de på følgende måde: \begin{figure} \centering \input{subdir/filnavn.tex} \caption{figurtekst\label{fig:key}} \end{figure} Illustrationer kan da fremstilles på følgende måde: Programering af billeder Det er lidt omstændigt at forklare hvordan billeder programeres i L A TEX derfor har jeg valgt at henvise til L A TEXCompanion og "L A TEX"for forfattere, for lave disse billeder. 8

15 3.2. BILLEDER FREMSTILLET VED HJÆLP AF XFIG 3.2 Billeder fremstillet ved hjælp af xfig En hurtigere måde at fremstille billederne på er at tegne billedet i programmet xfig. Dette program kan da eksportere billedet til L A TEX således at det bare skal indsættes som man henter en almindelig til.tex fil. Ulempen ved dette er grafikken er konverteret og skaleret, så hvis f.eks. billedet størrelse skal ændres, skal mann have fat i det originale billede igen. Dette billede skal da gemmes som fig. 3.3 Indsættelse af billeder som ikke er lavet i L A TEXformat Indsættelse af billeder og tegninger foretages således: \begin{figure}[h] \centering \includegraphics[width=5cm]{subdir/filnavn.format} \caption{figurtekst\label{fig:key}} \end{figure} Her er subdir, det biblliotek som filen findes under, fra hovedfilen, hvilket ofte vil være samme placering som tex filen, men det skal også skrives. Det har den fordel at hovedbiblioteket blive meget mere overskueligt. Gruppen skal da vælge om der skal anvendes billeder af eps eller jpg. Andvendes eps foregår det således for at få billedet indsat Der køres L A TEX, DVIPS og til sidst konvertering fra PS til PDF, dette kan gøres med Adobe Acrobat Distiller eller et andet program. Anvendes jpg billeder skal der kun bruges PDFL A TEX. (Der kan evt. anvendes L A TEXfor at få indsamlet til indholdsfortegnelse med mere, da denne er hurtigere end PDFL A TEX.) [h] bruges til angive placeringen af billedet, denne gør at det bliver placeret så tæt som muligt på placeringen i forhold til tektsten. Udfra [width=5cm] angiver bredden af billedet til at være 5cm, og finder derfor selv højden af billedet. I stedet for kan der bruges [scale=1.0] men denne kan være svært at ramme den rigtige størrelse. Denne kan dog bruges hvis der er to billeder hvori noget har samme størrelse, og denne størrelse ønskes bevaret. 9

16 KAPITEL 3. GRAFIK Vigtige ting omkring billeder der bruges til indsættelse Billederne skal være af høj opløsning især hvis L A TEXskal forstørre billedet. Billedet skal beskæres så tæt som muligt på figuren, for L A TEXkan give den rigtige størrelse. Ydermere for få figur teksten så tæt på billedet som muligt, og at den har samme afstand til alle billeder. 10

17 Kapitel 4 Tabeller 4.1 tabular Tabeller laves ved hjælp tabular kommandoen således \begin{tabular}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{tabular} {cc} antallet af kolonner er antallet af bogstaver, justeringen af kolonnerne sættes ved c l r Centreret venstrejusteret højrejusteret Hver kollonne adskilles da med &, og hver række adskilles da med \\. Kun antallet kolonner skal defineres, hvor antallet af rækker bare angives ved at antallet af \\ Streger mellem kolonner og rækkker Lodrette streger i tabeller laves ved hjælp af, som da sættes mellem kolonnerne { c c }, her er lodrette streger omkring begge kolonner. Vandrette streger laves med \hline Denne placeres de steder hvor der ønskede vandrette streger. 11

18 KAPITEL 4. TABELLER Fletning af celler Fletning af celler foretages med \multicolum{n}{c}{tekst i cellen} {n} er tallet af kolonner der skal flettes, {c} er justeringen af den flettede celle. Den skal da indsættes i på samme plads som almindelige celler Skriv på den anden led Hvis en tabel skal skrives på den anden led eller bare dele af en tabel kan denne bruges. \begin{sideways} Det skal skrives p{\aa} den anden led \end{sideways} Usynlig skrift Hvis der ønskes ekstra afstand i f.eks. en tabular konstruktion kan man bruge: \phantom{antal tegn} Da blive det i parentesen skrevet med usynligt, og derfor bliver der bare ekstra afstand, dette er ofte en nemmere måde at slutredigere en tabularkonstruktion på end at skulle til at definere bredden af hver kolonne, da det ofte kun er nogle enkelte kolonner der ikke ser ud som det ønskes. Denne bruge f.eks. under generering af ordlisten for at give lidt luft mellem forkortelsen og forklaringen. 4.2 table Denne minder meget om figur som er omtalt i afsnittet om grafik (se kapitel 3 på side 8). \begin{table}[h] \centering \begin{tabular}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{tabular} 12

19 4.2. TABLE \caption{tabeltekst\label{tab:key}} \end{table} 13

20 Kapitel 5 Matematik For at kunne indsætte matematik tegn skal der bruges det specielle matematikmode som startes og sluttes med $. Det bruges hvis der skal bruges matematik inden i en tekst f.eks. hvis noget fra en ligning skal forklares. Udover det blive muligt at indføre de specielle tegn skal det nævnes at mellemrum bliver ignoreret. 5.1 Ligninger Indsættelse af ligninger, formeler og lignende som der måske senere skal henvises til gøres således: \begin{equation}\label{eq:key} U = R \cdot I \end{equation} Resultatet af denne lige blive da: U = R I (5.1) Selvom disse er nummereret bliver disse på den samme plads som teksten og bliver derfor behandlet som et afsnit og ikke som float. 14

21 5.2. TEGN I MATEMATIK 5.2 Tegn i matematik Ud over de almindelige tal og bogstaver som anvendes i matetik, findes der en mængde symboler og regneoperationer som man vil få brug for. Der henvises til L A TEXCompanion og L A TEX for forfattere, ellers kan der under Σ i WinEdt findes de fleste af de tegn og regneoperationer som der skulle blive brug for. 15

22 Kapitel 6 Preamble Preamblen er der hvor alle opsætninger der skal gælde generelt for et dokument sættes op, samtidig med at der hentes de ekstra funktioner som der er brug for, som ikke findes i L A TEX. 6.1 Dokumenttype Det allerførste der skal definere er hvilken type dokument det er der er tale om, for L A TEX kan bruges til andet end store rapporter. Dette gøres med kommandoen i den opsætning som vi har brugt \documentclass[square,12pt,twoside,a4paper,danish]{report} Dokumenttypen er da en rapport, og den er på dansk, og er skrevet på A4 papir, den er tosidet det vil sige som en bog, er skrevet med størrelse 12, og litteraturhenvisninger laves med firkantede parenteser. Denne sætter da en helt masse ting som standard, og disse kan da blive rettet som man har lyst til. 6.2 Pakkerne som hentes ind Pakkerne hentes med kommandoen \usepackage[ops{\ae}tning]{navn} Pakkerne som bliver hentet ind er: 16

23 6.2. PAKKERNE SOM HENTES IND babel Denne pakke bruges til at styre sproget, det findes ord som kapitel som L A TEX selv indsætter, ydermere styres den danske orddeling, samt andre opsætteninger t1enc Denne pakke addere flere tegn til, og gør den bedre til flere sprog times Denne pakke ændre skrifttypen til Times New Roman fancyhdr Denne pakke gøre det muligt at have to forskellige sidehoveder og sidefødder, ved at man skifter mellem to forskellige sidestile (pagestyle). Dette gør L A TEX automatisk, de fleste steder, hvis pagestyle er sat til fancyplain således: \pagestyle{fancyplain} Da vil kapitelsider have stilarten plain og andre sider vil have plain. graphicx Denne bruges til indkludering af grafik. epsfig Denne bruges til indkludering af grafik i eps format. rotating Denne pakke skal bruge for at det er muligt at dreje figurer, og skrive andre retninger i f.eks. tabular. epic Denne pakke giver bedre muligheder for at tegne simple tegninger, i L A TEX. eepic Denne pakke er en udvidelse til epic. theorem Denne pakke bruges i forbindelse med matematik. amssymb Denne pakke indeholder de tegne der skal bruges, for at skrive matematik i L A TEX. varioref Den pakke skal findes for at kunne bruge \vref. (se afsnit på side 2) prettyref Den pakke skal findes for at kunne bruge \prettyref (se afsnit på side 2). longtable Denne pakke gøre det muligt at lave tabular konstruktioner over flere sider, dette bruges f.eks. til fremstillingen af ordlisten. multicol Denne skal bruges for at kunne flette celler (se afsnit på side 12). 17

24 KAPITEL 6. PREAMBLE 6.3 Layoutkommandoer Margener Margener sættes ved hjælp af \evensidemargin, \oddsidemargin og \textwidth. De to første sætter venstre margenen på henholdsvis lige og ulige sider (det er smart når både er højre- og venstresider, således at det er muligt at lave disse forskellige). Bredden af teksten sættes da med \textwidth. Venstre margenen kan både være negativ da den adderes eller trækkes fra en standard margen, som er 1". Ønskes det at se hvordan layoutet af dokumentet ser ud kan man ved hjælp af kommandoen \layout hvis man har hentet pakken layout Afsnit \parskip bruges til at give lidt ekstra plads omkring overskrifter \parindent bruges til at sætte op hvor meget et afsnit skal rygges, når man starter på ny linie. \baselineskip er afstanden mellem linier Stilen på en side Stilen på en side sættes da med disse kommandoer \pagestyle{fancyplain} og \thispagestyle{fancyplain} Det meste af projektet bruges denne sidestil, den gør det muligt at skifte mellem to forskellige sidelayout, hvor det ene bliver brugt på kapitelsider, hvor det andet blive brugt på alle andre sider. Der er en tredje mulighed, nemligt at sidehovedet også kan blive tom Sidehoved og sidefod \headheight Sætter højden af sidehovedet, denne kan være nødvendig at bruge, hvis man har en lang overskrift og dermed får højere sidehoved i resten af dokumentet, denne kommando kan da sætte det tilbage igen. Der findes 6 positioner hvori man kan placere noget i sidehovet disse er, venstre, centreret, højre (naturligivis det sammme i top og bund). Disse er sat således til dette dokument. \lhead[\fancyplain{}{\leftmark}]{}% \rhead[]{\fancyplain{}{\rightmark}}% 18

25 6.4. DEFINITIONER AF SPROG \chead[]{}% \lfoot[\fancyplain{\thepage}{\thepage}]{}% \cfoot[]{}% \rfoot[]{\fancyplain{\thepage}{\thepage}}% Indholdsfortegnelse \setcounter{tocdepth}{2} Denne kommando sætter dybden af indholdsfortegnelsen det vil sige hvor mange underoverskrifter den tager med. Her vil den da tage alt med over \subsection. 6.4 Definitioner af sprog Med denne kommando er det muligt at rette nogle af de låste ord til man ønsker, f.eks. er det ord der bliver brugt om indholdsfortegnelsen "indhold", men vi syntes at "indholdsfortegnelse"var bedre. \addto\captionsdanish{ \def\contentsname{indholdsfortegnelse}% \def\bibname{litteraturliste}% \def\listfigurename{figuroversigt}% \def\listtablename{tabeloversigt}% \def\appendixname{appendiks}% } 6.5 Definitioner af hvad der bruges i prettyref Her ses det der skal stå i preamble for at det er muligt at bruge kommandoen \prettyref til krydshenvisninger. Det er her det bliver defineret hvad det er der skal stå i når kommandoen afvendes. (se afsnit på side 3) \newrefformat{cha}{(se kapitel \vref{#1})} \newrefformat{sec}{(se afsnit \vref{#1})} \newrefformat{fig}{(se figur \vref{#1})} \newrefformat{eq}{(se formel \vref{#1})} \newrefformat{tab}{(se tabel \vref{#1})} \newrefformat{app}{(se appendix \vref{#1})} 19

26 KAPITEL 6. PREAMBLE \newrefformat{mal}{(se m{\aa}lerapport \vref{#1})} \newrefformat{bil}{(se bilag \vref{#1})} 20

27 Kapitel 7 Kommandoer anvendt i hoveddokumentet (rap) Virkningen af kommandoerne i preamblesh.tex vil i det følgende forklaret. 7.1 Kommandoer til layout Forside Indsætter forsiden med titel, forfatter, dato. Derefter indsættes en tom side. \forside Titelblad Indsættelse af filen titelblad/titelblad.tex Hvorefter en tom side indsættes \titelblad Forord \forord 21

28 KAPITEL 7. KOMMANDOER ANVENDT I HOVEDDOKUMENTET (RAP) Laver overskriften: Forord, indsætter sidetal med små romertal, og begynder da med i. Retter sidehovedet på følgende sider således at der står FORORD Indsætter filen forord/forord.tex, hvor der så ingen overskrift skal være. Indholdsfortegnelse \indholdsfortegnelse Indsætter indholdsfortegnelsen Begynder på en højreside, for undgå problem med lige /ulige sider i indbindingsmargen Da sættes tælleren på sidetallet til at tælle med tal, og denne starter da fra 1 på siden efter. Ordliste \Ordliste Denne gør ordlisten klar, således at det kun er selve ordlisten der skal skrives og dette gøres efter syntaksen Et eksempel kan være \textbf{forkortelse}&forklaring\\ \textbf{am}&amplitude Modulation\\ litteraturliste \litteraturliste Indsætter litteraturlisten i indholdsfortegnelsen. Litteraturlisten indsættes med den valgt stil. appendiks \appendiks Ændre kapitel til appendiks og ændre tælleren på kapitlet til at tælle med store bogstaver. Derefter indsættes en side med overskriften Appendiks 22

29 7.1. KOMMANDOER TIL LAYOUT Målerapporter \malerapporter Laver ny tom højre side, og ændre appendiks navnet til Målerapport Derefter indsættes en side med overskriften Målerapporter Bilag \Bilag Ændrer appendiks til bilag, og ændre tælleren til at tælle med store romertal. 23

30 Litteraturliste Efternavn, Fornavn Titel. 1. udgave Forlag. Bemærkninger. URL: Efternavn1, Fornavn1 og Fornavn2 Efternavn Titel. 1. udgave Forlag. Bemærkninger. URL: Firma i flere navne Titel. 1. udgave Forlag. Bemærkninger. URL: 24

31 Bilag 25

32 Bilag I preamblesh.tex %Preamble210 lavet den 5-5,2002 af Steffen %GATHER{littsh.bib} %Kun til brug for winedt %%%%%Pakkker%%%%%Pakkker%%%%%Pakkker%%%%%Pakkker \documentclass[square,12pt,twoside,a4paper,danish]{report} \usepackage{natbib} \usepackage[danish]{babel} \usepackage{t1enc} \usepackage{times} \usepackage{fancyhdr} \usepackage{graphicx} \usepackage{psfig} \usepackage{float} \usepackage{rotating} %\usepackage{wrapfig} %\usepackage{epic} %\usepackage{eepic} %\usepackage{rotfloat} \usepackage{latexsym} \usepackage{theorem} 26

33 preamplesh.tex \usepackage{amssymb} %\usepackage{amsmath} \usepackage{varioref} %\usepackage{makeidx} \usepackage{prettyref} \usepackage{longtable} \usepackage{multicol} %\usepackage{ifthen} %%%%%Layout%%%%%Layout%%%%%Layout%%%%%Layout%%%%%Layout \evensidemargin = -0.5cm% \oddsidemargin = 1.8cm% \textwidth = 15cm \parskip = 1ex% \parindent = 0em% \baselineskip = 2ex% %\pagestyle{fancyplain}% \pagestyle{empty}% \headheight = 15pt% \lhead[\fancyplain{}{\leftmark}]{}% \rhead[]{\fancyplain{}{\rightmark}}% \chead[]{}% \lfoot[\fancyplain{\thepage}{\thepage}]{}% \cfoot[]{}% \rfoot[]{\fancyplain{\thepage}{\thepage}}% \setcounter{tocdepth}{2} %\renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}} %%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib \bibliographystyle{apsrsh} 27

34 preamplesh.tex \providecommand{\harvardand}{og} %%%%%Definitionener%%%%%Definitionener%%%%%Definitionener \addto\captionsdanish{ \def\contentsname{indholdsfortegnelse}% \def\bibname{litteraturliste}% \def\listfigurename{figuroversigt}% \def\listtablename{tabeloversigt}% \def\appendixname{appendiks}% } \newrefformat{cha}{kapitel \vref{#1}} \newrefformat{sec}{afsnit \vref{#1}} \newrefformat{fig}{figur \vref{#1}} \newrefformat{eq}{formel \vref{#1}} \newrefformat{tab}{tabel \vref{#1}} \newrefformat{app}{appendix \vref{#1}} \newrefformat{mal}{m{\aa}lerapport \vref{#1}} \newrefformat{bil}{bilag \vref{#1}} %%%%%Kommandoer%%%%%Kommandoer%%%%%Kommandoer%%%%%Kommandoer \providecommand{\pref}{\prettyref} \providecommand{\forside}{ \maketitle% \cleardoublepage% } \providecommand{\titelblad}{ \input{titelblad/titelblad.tex}% \cleardoublepage% } \providecommand{\forord}{ \pagenumbering{roman}% \chapter*{forord}% \label{forord}% \markboth{forord}{forord}% \pagestyle{fancyplain}% \input{forord/forord.tex}% 28

35 preamplesh.tex } \providecommand{\indholdsfortegnelse}{ \tableofcontents% \newpage\cleardoublepage% \pagenumbering{arabic}% } \providecommand{\litteraturliste}{ \newpage% \label{litteraturliste}% \addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname}% \bibliography{littsh}% \newpage% } \providecommand{\ordliste}{ \chapter*{ordliste}% \addcontentsline{toc}{chapter}{ordliste}% \label{ordliste}% \markboth{ordliste}{ordliste}% \setlongtables% \begin{longtable}[l]{ll}% \input{ordliste/ordliste.tex}% \end{longtable} } \providecommand{\appendix}{ \label{rapportsidetal}% \appendix% \part{appendiks}% } \providecommand{\malerapporter}{ \renewcommand{\appendixname}{m{\aa}lerapport}% \part{m{\aa}lerapporter}% } \providecommand{\bilag}{ \cleardoublepage \appendix% \renewcommand{\appendixname}{bilag}% \part{bilag}% \renewcommand{\thechapter}{\roman{chapter}}% } 29

36 Bilag II rap.tex Her findes da hovedfilen som er skelettet over hele rapporten, denne bruges til at hente andre mindre filer. Dette har især den fordel at flere forskellige kan skrive samtidig, samt det er nemt at ændre rækkefølgen på nogle afsnit, hvis de er hver sin fil. \include{preamblesh} \title{} \author{} \date{} \begin{document} %%%%%%%%%%%%%%%%Forside%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \forside %%%%%%%%%%%%%%%%Titelblad%%%%%%%%%%%%%%%%% \titelblad %%%Husk synopsis%%% %%%%%%%%%%%%%%%%Forord%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \input{forord/forord.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%Indholdsfortegnelse%%%%%%%% \indholdsfortegnelse %%%%%%%%%%%%%%%%Indledning%%%%%%%%%%%%%%%%% \input{indledning/indledning.tex} 30

37 rap.tex %%%%%%%%%%%%%%%%Problemanalyse%%%%%%%%%%%%% \part{problemanalyse} %%%%%%%%%%%%%%%%Problemformulering%%%%%%%%% \input{probformulering/probformulering.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%Problembearbejdning%%%%%%%% \part{problembearbejdning} %%%%%%%%%%%%%%%%konklusion%%%%%%%%%%%%%%%%% \input{konklusion/konklusion.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%Perspektivering%%%%%%%%%%%% \input{perspektivering/perspektivering.tex} \litteraturliste %%%%%%%%%%%%%%%%Ordliste%%%%%%%%%%%%%%% \input{ordliste/ordliste.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%appendix%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \Appendix% \input{appendiks/.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%M{\aa}lejournaler%%%%%%%%%%%%%% \malerapporter %\input{.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%bilag%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \Bilag %\input{bilag/.tex} %%%%%%%%%%%Figur og tabel oversigt%%%%%%%% 31

38 rap.tex %\figurogtabeloversigter %%%%%%%%%%%%%%%%SLUT%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \end{document} 32

39 Bilag III eksempel på en.bib title = "Titel", author = "Fornavn Efternavn", year = 2002, month = "januar", publisher = "Forlag", edition = "1.", note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "www.adress/forfatter.dk" title = "Titel", author = "{Firma i flere navne}", year = 2002, month = "januar", publisher = "Forlag", edition = "1.", note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "www.fup/fidus.dk" title = "Titel", author = "Fornavn1 Efternavn1 and Fornavn2 Efternavn2", year = 2002, month = "januar", publisher = "Forlag", edition = "1.", 33

40 BILAG III. EKSEMPEL PÅ EN.BIB FIL } note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "www.adresse/flereforfattere.dk" 34

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM526 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense 15. september 2011 Indhold 1 Hvad er L A TEX? 1 1.1 L A TEX på kommandolinien

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AU

Opgaver i LaTeX - IDA på AU Opgaver i LaTeX - IDA på AU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

L A TEX begynderkursus 19. april 2006

L A TEX begynderkursus 19. april 2006 L A TEX begynderkursus 19. april 2006 Tobias Steinmann & Martin Heller latex@student.dtu.dk Indhold Om os og kurset Mål med kurset Særlige bemærkninger Indhold Om os og kurset generelt. Mål. Generel introduktion

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Gennemgående er opgaverne opdelt i en obligatorisk del og en bonus del. Oplægget er, at alle laver opgaverne i den obligatoriske del, mens opgaverne i bonusdelen kan laves

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og opvarmning til projekt Dette afsnit indeholder en række øvelser som har til formål at lære dig at skrive matematik i L A TEX. Løsningerne på nogle

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Aalborg oktober 2017

Aalborg oktober 2017 Aalborg oktober 2017 Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret Oplæg med pause + opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og vejledning til installation

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Tekniske informationer til forfattere

Tekniske informationer til forfattere Tekniske informationer til forfattere udarbejdet af MATH publikationsudvalg seneste ændring: 31. maj 2012 11:06 Indhold Publikationspolitik 1 0 Publicerbart materiale 1 A Indsendelse 2 B Krav til indsendt

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Indhold, indeks og krydshenvisning

Indhold, indeks og krydshenvisning Vejledning i Writer Indhold, indeks og krydshenvisning OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Den korte danske introduktion til L A TEX

Den korte danske introduktion til L A TEX Den korte danske introduktion til L A TEX Henrik Johansen April 29, 2012 1 Contents 1 Velkommen 3 2 Installering af et L A TEXprogram og en editor 4 2.1 Første trin..........................................

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Fremstilling af trykklar PDF-fil med InDesign

Fremstilling af trykklar PDF-fil med InDesign Her får du skridt for skridt at vide, hvilke indstillinger du skal vælge i InDesign for at lave et professionelt layout, vælge de korrekte farveindstillinger og fremstille en trykklar PDF-fil i en god

Læs mere

Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides. Spørgsmål Hjemmeside og installation

Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides. Spørgsmål Hjemmeside og installation Aarhus oktober 2017 Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og installation jesper.noergaard.eu/latex/au

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe Det Gode Dokument eller Præamblen fra mit bachelorprojekt ved Palle Jørgensen Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe 13. marts 2001 Præamblen fra mit bachelorprojekt \documentclass[twoside,titlepage,a4paper,dan

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere