Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst"

Transkript

1 Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002

2

3 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er lavet på baggrund af "The L A TEXCompanion"og "L A TEXfor forfattere". Ydermere er dokumentet fremstillet efter ønsker og erfaringer fra gruppe C210 s Projekt i foråret 2002, på Aalborg Universtitet. i

4 Indholdsfortegnelse 1 Krydshenvisninger label Henvisningen foretages med ref pageref vref prettyref (pref) Kildehenvisninger cite bibdatabase Grafik Indsættelse af grafik som er lavet i L A TEXformat Programering af billeder Billeder fremstillet ved hjælp af xfig Indsættelse af billeder som ikke er lavet i L A TEXformat Vigtige ting omkring billeder der bruges til indsættelse Tabeller tabular Streger mellem kolonner og rækkker Fletning af celler ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Skriv på den anden led Usynlig skrift table Matematik Ligninger Tegn i matematik Preamble Dokumenttype Pakkerne som hentes ind Layoutkommandoer Margener Afsnit Stilen på en side Sidehoved og sidefod Indholdsfortegnelse Definitioner af sprog Definitioner af hvad der bruges i prettyref Kommandoer anvendt i hoveddokumentet (rap) Kommandoer til layout Litteraturliste 24 Bilag 25 I preamblesh.tex 26 II rap.tex 30 III eksempel på en.bib fil 33 iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE iv

7 Kapitel 1 Krydshenvisninger For at kunne foretage Krydshenvisninger, skal man kende positionen af det der skal henvises til, for at kunne lave henvisningen fra et andet sted. 1.1 label For at kunne lave krydshenvisninger skal der være noget at henvise til denne laves ved hjælp af kommandoen: \label{type:key} Hvor typen er: Type cha sec fig eq tab bil app mal Placering kapitel afsnit figur formel tabel bilag appendix Målerapport Fordelen ved at tage typen med er det mindsker risikoen for at man får henvist til en forkert label, og at der er to labels der hedder det samme. 1

8 KAPITEL 1. KRYDSHENVISNINGER 1.2 Henvisningen foretages med Der findes flere forskellige henvisninger alt efter hvad det er der skal bruges, fælles for dem alle er at de hedder noget med ref, de mest grundlæggende er \ref{type:key} og \pageref{type:key} ref Den grundlæggende form for krydshenvisning foretages med: \ref{type:key} Denne giver da nummeret som L A TEXhar tildelt denne label, hvis det et kapitel der henvise til, giver den nummeret. Er det derimod et afsnit i et kapitel giver den kapitel.afsnit. Er det en figur, formel eller tabel, giver den kapitel.fortløbende nummer pageref Denne kan bruges hvis der ønskes et sidenummer på given afsnit eller andet. Den foretages således og give kun sidenummeret. \pageref{type:key} vref Ønsker man derimod både at have kapitel nummer samt hvor det findes, kan der bruges kommandoen \vref{type:key} Denne er smartere at bruge end selv skulle kombinere \ref{type:key} og \pref{type:key}, da denne selv holder styr på hvor det står henne i forhold hvor henvisningen er. Dette er meget anvendeligt især hvis der henvises til figurer, formler eller tabeller, da man ikke altid ved hvor disse er i forhold til henvisningen. Et eksempel på dette kan ses her, hvor L A TEX vælger den bedste måde at skrive det på, alt efter placeringen af \label i forhold til \vref 2

9 1.2. HENVISNINGEN FORETAGES MED 3.10 på side på næste side 3.10 på modstående side 3.10 på forige side 3.10 Her behøver man ikke tænke over hvilken side labelen er på, hvis det skulle risikere at være et uheldigt sideskift. Da gør den det meget mere læsevenligt prettyref (pref) eller forkortet \prettyref{type:key} \pref{type:key} Denne kommando benytter \vref og den har smarte egenskab at den kan udnytte typen, således at den skriver det man har defineret i preamble. Denne kommando giver følgende hvis type = formel (se formel 3.10 på side 8) (se formel 3.10 på næste side) (se formel 3.10 på modstående side) (se formel 3.10 på forige side) (se formel 3.10) 3

10 Kapitel 2 Kildehenvisninger Kildehenvisninger består af to dele, henvisningen fra teksten, og en database, hvor det der skal skrives ind i dokumentet og i litteraturlisten står. 2.1 cite Kildehenvisninger i teksten foretages med: \cite[]{key} Denne giver da forfatterens navn, samt årstallet for udgivelse. Bemærk det er vigtigt at huske de [] selvom der ikke skal indføres nogen bemærkning, da det ellers giver problemer med parentesen i teksten. Funktionen af denne kommando er da [Efternavn, 2002] Hvis der ønskes indført bemærkninger som sidetal..., kan den skrives i [], denne giver bemærkningen efter kilden. Da kommer det til at se således ud: [Efternavn, 2002, Bemærkning] Udsende af litteraturlisten kan ses på side 24, hvor der indsat flere kilder, grunden hertil kan læses i det følgende afsnit. 4

11 2.2. BIBDATABASE 2.2 bibdatabase Dette skal da kunne findes i en database, under den samme key, i en.bib fil og det skrives efter denne title = "Titel", author = "Forfatter", year = {\aa}rstal, month = "m{\aa}ned", publisher = "Forlag", edition = "udgave", note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "adressen p{\aa} en hjemmeside" } Felterne adskilles af, Felter der ikke bruges kan undlades. Omkring nogle af felterne gælder der noget specielt, da bibtex f.eks. forkorter nogle ord i forfatter og indsætter nogle ord automatisk. Derfor vil alle felterne blive gennemgået. title (forfatter) Titlen indsættes som den den skrives. Så her gør bibtex ikke noget særligt author (forfatter) Omkring forfatter er der forskellig syntaks alt efter hvad det er. En forfatter Er det kun en forfatter skrives det således i databasen: Da bliver udseendet i teksten author = "Fornavn Efternavn" [Efternavn, 2002, Bemærkning] 5

12 KAPITEL 2. KILDEHENVISNINGER Firma Hvis et firma sættes som forfatter da det måske er hentet fra deres hjemmeside, {} omkring flere ord får L A TEX til at se det hele som et ord. author = "{Firma navne i flere ord}" Da bliver udseendet i teksten [Firma i flere navne, 2002, Bemærkning] Flere forfattere Hvis der er flere forfattere adskilles disse af "and"i bib databasen, dette oversættes til "og"når det sættes ind teksten. author = "Fornavn Efternavn" and "Fornavn Efternavn" Da bliver udseendet i teksten [Efternavn1 og Efternavn2, 2002, Bemærkning] year (årstal) Her skal kun skrives et årstal, ikke hele datoen, for udgivelse. month = (måned) I måned skal der skrives den pågælden måned for udgivelsen. publisher (forlag) Lige som ved titlen ændres der ikke i dette felt. edition (udgave) Her skal kun skrives hvad udgave det er og ordet udgave indsætter bibtex selv, f.eks. edition = 1. note (bemærkninger) Her kan indsættes bemærkninger som vil stå til lige før URL som er på næste linie. 6

13 2.2. BIBDATABASE URL (hjemmeside) Dette felt har en linie for sig selv. Og påvirker derfor ikke de ovenstående felter. 7

14 Kapitel 3 Grafik Generelt findes 2 forskellige former for grafik der kan inkluderes i L A TEX, den ene type er skrevet som L A TEXkode (kan fremstilles selv eller kan laves ved hjælp af xfig og da konverteres til L A TEX). Den anden form form af grafik vil være billeder, som kan være digitalbilleder eller lignende disse skal indsættes på en anden måde. 3.1 Indsættelse af grafik som er lavet i L A TEXformat Når billederne er i L A TEXformat indsættes de på følgende måde: \begin{figure} \centering \input{subdir/filnavn.tex} \caption{figurtekst\label{fig:key}} \end{figure} Illustrationer kan da fremstilles på følgende måde: Programering af billeder Det er lidt omstændigt at forklare hvordan billeder programeres i L A TEX derfor har jeg valgt at henvise til L A TEXCompanion og "L A TEX"for forfattere, for lave disse billeder. 8

15 3.2. BILLEDER FREMSTILLET VED HJÆLP AF XFIG 3.2 Billeder fremstillet ved hjælp af xfig En hurtigere måde at fremstille billederne på er at tegne billedet i programmet xfig. Dette program kan da eksportere billedet til L A TEX således at det bare skal indsættes som man henter en almindelig til.tex fil. Ulempen ved dette er grafikken er konverteret og skaleret, så hvis f.eks. billedet størrelse skal ændres, skal mann have fat i det originale billede igen. Dette billede skal da gemmes som fig. 3.3 Indsættelse af billeder som ikke er lavet i L A TEXformat Indsættelse af billeder og tegninger foretages således: \begin{figure}[h] \centering \includegraphics[width=5cm]{subdir/filnavn.format} \caption{figurtekst\label{fig:key}} \end{figure} Her er subdir, det biblliotek som filen findes under, fra hovedfilen, hvilket ofte vil være samme placering som tex filen, men det skal også skrives. Det har den fordel at hovedbiblioteket blive meget mere overskueligt. Gruppen skal da vælge om der skal anvendes billeder af eps eller jpg. Andvendes eps foregår det således for at få billedet indsat Der køres L A TEX, DVIPS og til sidst konvertering fra PS til PDF, dette kan gøres med Adobe Acrobat Distiller eller et andet program. Anvendes jpg billeder skal der kun bruges PDFL A TEX. (Der kan evt. anvendes L A TEXfor at få indsamlet til indholdsfortegnelse med mere, da denne er hurtigere end PDFL A TEX.) [h] bruges til angive placeringen af billedet, denne gør at det bliver placeret så tæt som muligt på placeringen i forhold til tektsten. Udfra [width=5cm] angiver bredden af billedet til at være 5cm, og finder derfor selv højden af billedet. I stedet for kan der bruges [scale=1.0] men denne kan være svært at ramme den rigtige størrelse. Denne kan dog bruges hvis der er to billeder hvori noget har samme størrelse, og denne størrelse ønskes bevaret. 9

16 KAPITEL 3. GRAFIK Vigtige ting omkring billeder der bruges til indsættelse Billederne skal være af høj opløsning især hvis L A TEXskal forstørre billedet. Billedet skal beskæres så tæt som muligt på figuren, for L A TEXkan give den rigtige størrelse. Ydermere for få figur teksten så tæt på billedet som muligt, og at den har samme afstand til alle billeder. 10

17 Kapitel 4 Tabeller 4.1 tabular Tabeller laves ved hjælp tabular kommandoen således \begin{tabular}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{tabular} {cc} antallet af kolonner er antallet af bogstaver, justeringen af kolonnerne sættes ved c l r Centreret venstrejusteret højrejusteret Hver kollonne adskilles da med &, og hver række adskilles da med \\. Kun antallet kolonner skal defineres, hvor antallet af rækker bare angives ved at antallet af \\ Streger mellem kolonner og rækkker Lodrette streger i tabeller laves ved hjælp af, som da sættes mellem kolonnerne { c c }, her er lodrette streger omkring begge kolonner. Vandrette streger laves med \hline Denne placeres de steder hvor der ønskede vandrette streger. 11

18 KAPITEL 4. TABELLER Fletning af celler Fletning af celler foretages med \multicolum{n}{c}{tekst i cellen} {n} er tallet af kolonner der skal flettes, {c} er justeringen af den flettede celle. Den skal da indsættes i på samme plads som almindelige celler Skriv på den anden led Hvis en tabel skal skrives på den anden led eller bare dele af en tabel kan denne bruges. \begin{sideways} Det skal skrives p{\aa} den anden led \end{sideways} Usynlig skrift Hvis der ønskes ekstra afstand i f.eks. en tabular konstruktion kan man bruge: \phantom{antal tegn} Da blive det i parentesen skrevet med usynligt, og derfor bliver der bare ekstra afstand, dette er ofte en nemmere måde at slutredigere en tabularkonstruktion på end at skulle til at definere bredden af hver kolonne, da det ofte kun er nogle enkelte kolonner der ikke ser ud som det ønskes. Denne bruge f.eks. under generering af ordlisten for at give lidt luft mellem forkortelsen og forklaringen. 4.2 table Denne minder meget om figur som er omtalt i afsnittet om grafik (se kapitel 3 på side 8). \begin{table}[h] \centering \begin{tabular}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{tabular} 12

19 4.2. TABLE \caption{tabeltekst\label{tab:key}} \end{table} 13

20 Kapitel 5 Matematik For at kunne indsætte matematik tegn skal der bruges det specielle matematikmode som startes og sluttes med $. Det bruges hvis der skal bruges matematik inden i en tekst f.eks. hvis noget fra en ligning skal forklares. Udover det blive muligt at indføre de specielle tegn skal det nævnes at mellemrum bliver ignoreret. 5.1 Ligninger Indsættelse af ligninger, formeler og lignende som der måske senere skal henvises til gøres således: \begin{equation}\label{eq:key} U = R \cdot I \end{equation} Resultatet af denne lige blive da: U = R I (5.1) Selvom disse er nummereret bliver disse på den samme plads som teksten og bliver derfor behandlet som et afsnit og ikke som float. 14

21 5.2. TEGN I MATEMATIK 5.2 Tegn i matematik Ud over de almindelige tal og bogstaver som anvendes i matetik, findes der en mængde symboler og regneoperationer som man vil få brug for. Der henvises til L A TEXCompanion og L A TEX for forfattere, ellers kan der under Σ i WinEdt findes de fleste af de tegn og regneoperationer som der skulle blive brug for. 15

22 Kapitel 6 Preamble Preamblen er der hvor alle opsætninger der skal gælde generelt for et dokument sættes op, samtidig med at der hentes de ekstra funktioner som der er brug for, som ikke findes i L A TEX. 6.1 Dokumenttype Det allerførste der skal definere er hvilken type dokument det er der er tale om, for L A TEX kan bruges til andet end store rapporter. Dette gøres med kommandoen i den opsætning som vi har brugt \documentclass[square,12pt,twoside,a4paper,danish]{report} Dokumenttypen er da en rapport, og den er på dansk, og er skrevet på A4 papir, den er tosidet det vil sige som en bog, er skrevet med størrelse 12, og litteraturhenvisninger laves med firkantede parenteser. Denne sætter da en helt masse ting som standard, og disse kan da blive rettet som man har lyst til. 6.2 Pakkerne som hentes ind Pakkerne hentes med kommandoen \usepackage[ops{\ae}tning]{navn} Pakkerne som bliver hentet ind er: 16

23 6.2. PAKKERNE SOM HENTES IND babel Denne pakke bruges til at styre sproget, det findes ord som kapitel som L A TEX selv indsætter, ydermere styres den danske orddeling, samt andre opsætteninger t1enc Denne pakke addere flere tegn til, og gør den bedre til flere sprog times Denne pakke ændre skrifttypen til Times New Roman fancyhdr Denne pakke gøre det muligt at have to forskellige sidehoveder og sidefødder, ved at man skifter mellem to forskellige sidestile (pagestyle). Dette gør L A TEX automatisk, de fleste steder, hvis pagestyle er sat til fancyplain således: \pagestyle{fancyplain} Da vil kapitelsider have stilarten plain og andre sider vil have plain. graphicx Denne bruges til indkludering af grafik. epsfig Denne bruges til indkludering af grafik i eps format. rotating Denne pakke skal bruge for at det er muligt at dreje figurer, og skrive andre retninger i f.eks. tabular. epic Denne pakke giver bedre muligheder for at tegne simple tegninger, i L A TEX. eepic Denne pakke er en udvidelse til epic. theorem Denne pakke bruges i forbindelse med matematik. amssymb Denne pakke indeholder de tegne der skal bruges, for at skrive matematik i L A TEX. varioref Den pakke skal findes for at kunne bruge \vref. (se afsnit på side 2) prettyref Den pakke skal findes for at kunne bruge \prettyref (se afsnit på side 2). longtable Denne pakke gøre det muligt at lave tabular konstruktioner over flere sider, dette bruges f.eks. til fremstillingen af ordlisten. multicol Denne skal bruges for at kunne flette celler (se afsnit på side 12). 17

24 KAPITEL 6. PREAMBLE 6.3 Layoutkommandoer Margener Margener sættes ved hjælp af \evensidemargin, \oddsidemargin og \textwidth. De to første sætter venstre margenen på henholdsvis lige og ulige sider (det er smart når både er højre- og venstresider, således at det er muligt at lave disse forskellige). Bredden af teksten sættes da med \textwidth. Venstre margenen kan både være negativ da den adderes eller trækkes fra en standard margen, som er 1". Ønskes det at se hvordan layoutet af dokumentet ser ud kan man ved hjælp af kommandoen \layout hvis man har hentet pakken layout Afsnit \parskip bruges til at give lidt ekstra plads omkring overskrifter \parindent bruges til at sætte op hvor meget et afsnit skal rygges, når man starter på ny linie. \baselineskip er afstanden mellem linier Stilen på en side Stilen på en side sættes da med disse kommandoer \pagestyle{fancyplain} og \thispagestyle{fancyplain} Det meste af projektet bruges denne sidestil, den gør det muligt at skifte mellem to forskellige sidelayout, hvor det ene bliver brugt på kapitelsider, hvor det andet blive brugt på alle andre sider. Der er en tredje mulighed, nemligt at sidehovedet også kan blive tom Sidehoved og sidefod \headheight Sætter højden af sidehovedet, denne kan være nødvendig at bruge, hvis man har en lang overskrift og dermed får højere sidehoved i resten af dokumentet, denne kommando kan da sætte det tilbage igen. Der findes 6 positioner hvori man kan placere noget i sidehovet disse er, venstre, centreret, højre (naturligivis det sammme i top og bund). Disse er sat således til dette dokument. \lhead[\fancyplain{}{\leftmark}]{}% \rhead[]{\fancyplain{}{\rightmark}}% 18

25 6.4. DEFINITIONER AF SPROG \chead[]{}% \lfoot[\fancyplain{\thepage}{\thepage}]{}% \cfoot[]{}% \rfoot[]{\fancyplain{\thepage}{\thepage}}% Indholdsfortegnelse \setcounter{tocdepth}{2} Denne kommando sætter dybden af indholdsfortegnelsen det vil sige hvor mange underoverskrifter den tager med. Her vil den da tage alt med over \subsection. 6.4 Definitioner af sprog Med denne kommando er det muligt at rette nogle af de låste ord til man ønsker, f.eks. er det ord der bliver brugt om indholdsfortegnelsen "indhold", men vi syntes at "indholdsfortegnelse"var bedre. \addto\captionsdanish{ \def\contentsname{indholdsfortegnelse}% \def\bibname{litteraturliste}% \def\listfigurename{figuroversigt}% \def\listtablename{tabeloversigt}% \def\appendixname{appendiks}% } 6.5 Definitioner af hvad der bruges i prettyref Her ses det der skal stå i preamble for at det er muligt at bruge kommandoen \prettyref til krydshenvisninger. Det er her det bliver defineret hvad det er der skal stå i når kommandoen afvendes. (se afsnit på side 3) \newrefformat{cha}{(se kapitel \vref{#1})} \newrefformat{sec}{(se afsnit \vref{#1})} \newrefformat{fig}{(se figur \vref{#1})} \newrefformat{eq}{(se formel \vref{#1})} \newrefformat{tab}{(se tabel \vref{#1})} \newrefformat{app}{(se appendix \vref{#1})} 19

26 KAPITEL 6. PREAMBLE \newrefformat{mal}{(se m{\aa}lerapport \vref{#1})} \newrefformat{bil}{(se bilag \vref{#1})} 20

27 Kapitel 7 Kommandoer anvendt i hoveddokumentet (rap) Virkningen af kommandoerne i preamblesh.tex vil i det følgende forklaret. 7.1 Kommandoer til layout Forside Indsætter forsiden med titel, forfatter, dato. Derefter indsættes en tom side. \forside Titelblad Indsættelse af filen titelblad/titelblad.tex Hvorefter en tom side indsættes \titelblad Forord \forord 21

28 KAPITEL 7. KOMMANDOER ANVENDT I HOVEDDOKUMENTET (RAP) Laver overskriften: Forord, indsætter sidetal med små romertal, og begynder da med i. Retter sidehovedet på følgende sider således at der står FORORD Indsætter filen forord/forord.tex, hvor der så ingen overskrift skal være. Indholdsfortegnelse \indholdsfortegnelse Indsætter indholdsfortegnelsen Begynder på en højreside, for undgå problem med lige /ulige sider i indbindingsmargen Da sættes tælleren på sidetallet til at tælle med tal, og denne starter da fra 1 på siden efter. Ordliste \Ordliste Denne gør ordlisten klar, således at det kun er selve ordlisten der skal skrives og dette gøres efter syntaksen Et eksempel kan være \textbf{forkortelse}&forklaring\\ \textbf{am}&amplitude Modulation\\ litteraturliste \litteraturliste Indsætter litteraturlisten i indholdsfortegnelsen. Litteraturlisten indsættes med den valgt stil. appendiks \appendiks Ændre kapitel til appendiks og ændre tælleren på kapitlet til at tælle med store bogstaver. Derefter indsættes en side med overskriften Appendiks 22

29 7.1. KOMMANDOER TIL LAYOUT Målerapporter \malerapporter Laver ny tom højre side, og ændre appendiks navnet til Målerapport Derefter indsættes en side med overskriften Målerapporter Bilag \Bilag Ændrer appendiks til bilag, og ændre tælleren til at tælle med store romertal. 23

30 Litteraturliste Efternavn, Fornavn Titel. 1. udgave Forlag. Bemærkninger. URL: Efternavn1, Fornavn1 og Fornavn2 Efternavn Titel. 1. udgave Forlag. Bemærkninger. URL: Firma i flere navne Titel. 1. udgave Forlag. Bemærkninger. URL: 24

31 Bilag 25

32 Bilag I preamblesh.tex %Preamble210 lavet den 5-5,2002 af Steffen %GATHER{littsh.bib} %Kun til brug for winedt %%%%%Pakkker%%%%%Pakkker%%%%%Pakkker%%%%%Pakkker \documentclass[square,12pt,twoside,a4paper,danish]{report} \usepackage{natbib} \usepackage[danish]{babel} \usepackage{t1enc} \usepackage{times} \usepackage{fancyhdr} \usepackage{graphicx} \usepackage{psfig} \usepackage{float} \usepackage{rotating} %\usepackage{wrapfig} %\usepackage{epic} %\usepackage{eepic} %\usepackage{rotfloat} \usepackage{latexsym} \usepackage{theorem} 26

33 preamplesh.tex \usepackage{amssymb} %\usepackage{amsmath} \usepackage{varioref} %\usepackage{makeidx} \usepackage{prettyref} \usepackage{longtable} \usepackage{multicol} %\usepackage{ifthen} %%%%%Layout%%%%%Layout%%%%%Layout%%%%%Layout%%%%%Layout \evensidemargin = -0.5cm% \oddsidemargin = 1.8cm% \textwidth = 15cm \parskip = 1ex% \parindent = 0em% \baselineskip = 2ex% %\pagestyle{fancyplain}% \pagestyle{empty}% \headheight = 15pt% \lhead[\fancyplain{}{\leftmark}]{}% \rhead[]{\fancyplain{}{\rightmark}}% \chead[]{}% \lfoot[\fancyplain{\thepage}{\thepage}]{}% \cfoot[]{}% \rfoot[]{\fancyplain{\thepage}{\thepage}}% \setcounter{tocdepth}{2} %\renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}} %%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib%%%%%Bib \bibliographystyle{apsrsh} 27

34 preamplesh.tex \providecommand{\harvardand}{og} %%%%%Definitionener%%%%%Definitionener%%%%%Definitionener \addto\captionsdanish{ \def\contentsname{indholdsfortegnelse}% \def\bibname{litteraturliste}% \def\listfigurename{figuroversigt}% \def\listtablename{tabeloversigt}% \def\appendixname{appendiks}% } \newrefformat{cha}{kapitel \vref{#1}} \newrefformat{sec}{afsnit \vref{#1}} \newrefformat{fig}{figur \vref{#1}} \newrefformat{eq}{formel \vref{#1}} \newrefformat{tab}{tabel \vref{#1}} \newrefformat{app}{appendix \vref{#1}} \newrefformat{mal}{m{\aa}lerapport \vref{#1}} \newrefformat{bil}{bilag \vref{#1}} %%%%%Kommandoer%%%%%Kommandoer%%%%%Kommandoer%%%%%Kommandoer \providecommand{\pref}{\prettyref} \providecommand{\forside}{ \maketitle% \cleardoublepage% } \providecommand{\titelblad}{ \input{titelblad/titelblad.tex}% \cleardoublepage% } \providecommand{\forord}{ \pagenumbering{roman}% \chapter*{forord}% \label{forord}% \markboth{forord}{forord}% \pagestyle{fancyplain}% \input{forord/forord.tex}% 28

35 preamplesh.tex } \providecommand{\indholdsfortegnelse}{ \tableofcontents% \newpage\cleardoublepage% \pagenumbering{arabic}% } \providecommand{\litteraturliste}{ \newpage% \label{litteraturliste}% \addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname}% \bibliography{littsh}% \newpage% } \providecommand{\ordliste}{ \chapter*{ordliste}% \addcontentsline{toc}{chapter}{ordliste}% \label{ordliste}% \markboth{ordliste}{ordliste}% \setlongtables% \begin{longtable}[l]{ll}% \input{ordliste/ordliste.tex}% \end{longtable} } \providecommand{\appendix}{ \label{rapportsidetal}% \appendix% \part{appendiks}% } \providecommand{\malerapporter}{ \renewcommand{\appendixname}{m{\aa}lerapport}% \part{m{\aa}lerapporter}% } \providecommand{\bilag}{ \cleardoublepage \appendix% \renewcommand{\appendixname}{bilag}% \part{bilag}% \renewcommand{\thechapter}{\roman{chapter}}% } 29

36 Bilag II rap.tex Her findes da hovedfilen som er skelettet over hele rapporten, denne bruges til at hente andre mindre filer. Dette har især den fordel at flere forskellige kan skrive samtidig, samt det er nemt at ændre rækkefølgen på nogle afsnit, hvis de er hver sin fil. \include{preamblesh} \title{} \author{} \date{} \begin{document} %%%%%%%%%%%%%%%%Forside%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \forside %%%%%%%%%%%%%%%%Titelblad%%%%%%%%%%%%%%%%% \titelblad %%%Husk synopsis%%% %%%%%%%%%%%%%%%%Forord%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \input{forord/forord.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%Indholdsfortegnelse%%%%%%%% \indholdsfortegnelse %%%%%%%%%%%%%%%%Indledning%%%%%%%%%%%%%%%%% \input{indledning/indledning.tex} 30

37 rap.tex %%%%%%%%%%%%%%%%Problemanalyse%%%%%%%%%%%%% \part{problemanalyse} %%%%%%%%%%%%%%%%Problemformulering%%%%%%%%% \input{probformulering/probformulering.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%Problembearbejdning%%%%%%%% \part{problembearbejdning} %%%%%%%%%%%%%%%%konklusion%%%%%%%%%%%%%%%%% \input{konklusion/konklusion.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%Perspektivering%%%%%%%%%%%% \input{perspektivering/perspektivering.tex} \litteraturliste %%%%%%%%%%%%%%%%Ordliste%%%%%%%%%%%%%%% \input{ordliste/ordliste.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%appendix%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \Appendix% \input{appendiks/.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%M{\aa}lejournaler%%%%%%%%%%%%%% \malerapporter %\input{.tex} %%%%%%%%%%%%%%%%bilag%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \Bilag %\input{bilag/.tex} %%%%%%%%%%%Figur og tabel oversigt%%%%%%%% 31

38 rap.tex %\figurogtabeloversigter %%%%%%%%%%%%%%%%SLUT%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \end{document} 32

39 Bilag III eksempel på en.bib title = "Titel", author = "Fornavn Efternavn", year = 2002, month = "januar", publisher = "Forlag", edition = "1.", note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "www.adress/forfatter.dk" title = "Titel", author = "{Firma i flere navne}", year = 2002, month = "januar", publisher = "Forlag", edition = "1.", note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "www.fup/fidus.dk" title = "Titel", author = "Fornavn1 Efternavn1 and Fornavn2 Efternavn2", year = 2002, month = "januar", publisher = "Forlag", edition = "1.", 33

40 BILAG III. EKSEMPEL PÅ EN.BIB FIL } note = "Bem{\ae}rkninger", URL = "www.adresse/flereforfattere.dk" 34

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Videregående L A TEX-kursus.

Videregående L A TEX-kursus. Videregående L A TEX-kursus. Tobias Steinmann & Martin Heller Indholdsfortegnelse Kursets indhold: Kort intro. Gennemgang af ca. 50 L A TEX-funktioner. Opgave med mange af de gennemgåede funktioner. Stil

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Introduktion til LATEX

Introduktion til LATEX Introduktion til LATEX for studerende ved DTU Morten Ovi latex@student.dtu.dk www.student.dtu.dk/ latex 6. september 2004 Introduktion til L A TEX for studerende ved DTU i Indhold Om denne introduktion

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Arbejd med Publisher designskabeloner En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Indholdsfortegnelse Hente skabelonfiler Udpakke zip-filerne Arbejde i skabelonen Gemme Eksportere til

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Førstehjælp til Rapportskrivning

Førstehjælp til Rapportskrivning Førstehjælp til Rapportskrivning Rune Andresen og Jon Sporring 4. januar 2005 1 Forord Dette dokument er skrevet for at hjælpe studerende med at skrive rapporter på Datalogisk Institut og specielt med

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere