Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Referat fra Informations- og spørgemøde afholdt hos, Affald og Genbrug, Islands Brygge 37, 2300 København S, d. 1. juli 2015, kl Affald & Genbrug Islands Brygge 37 Postboks København V EAN nummer

2 Deltagere Kim Hetner Jens Buch Thorbjørn Rosenkilde Kenneth Schneider Annica Flade René Larsen Finn Hansen Finn Jacobsen Ilonka Domela Kim Røgen Iben Stampe Dorte Nejrup Per Fischer Mette Norengaard City Renovation A/S City Renovation A/S RenoNorden A/S Marius Pedersen A/S City Container CPH A/S City Container CPH A/S M. Larsen Vognmandsfirma A/S M. Larsen Vognmandsfirma A/S COWI A/S Indledning I forbindelse med udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i blev der den 1. juli 2015 kl afholdt et informations- og spørgemøde. Mødet blev afholdt hos, Affald og Genbrug, Islands Brygge 37, 2300 København S. Hermed foreligger referat fra mødet. Referatet er lagt ud på Kommunens hjemmeside hvorfra også alt andet information om udbuddet kan downloades. Referat Ilonka Domela bød velkommen til alle fremmødte, og oplyste, at udbudsmaterialet i sin helhed kan findes på Kommunens hjemmeside Ilonka gjorde opmærksom på, at Udkast til kontrakt med bilag qua materialets størrelse er det opdelt i 3 stk. pdffiler. Ilonka oplyste, at der vil blive gennemført en besigtigelse af tømmeforholdene i Indre by, fredag den 3juli. Tilmelding til besigtigelsen skal ske senest torsdag den 2. juli kl Ilonka oplyste tillige, at renovatørerne vil få besked om udfaldet af udbuddet vedr. indsamling af affald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest primo august. Resultatet af denne udbudsforretning vil således foreligge ca. en måned inden der skal afgives tilbud på affaldsindsamling i Indre by. Ilonka fortalte herefter om den udbudte entreprise. Dette skete med udgangspunkt i det præsentationsmateriale (powerpoint-fil), som havde udarbejdet. Præsentationsmaterialet er lagt ud på Kommunens hjemmeside samtidig med dette referat, men som særskilt pdf-fil. Side 2 af 6

3 Det blev nævnt, at renovatørerne skal være opmærksomme på, at der ift. udbuddet vedr. affaldsindsamling i Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest er ændrede krav til kvaliteten herunder krav ift. særlige driftsforhold i Indre by (jf. pkt. 7 i Bilag 2). Ved evalueringen af underkriteriet kvalitet er der derfor medtaget et punkt om driftssikker og fleksibel affaldsindsamling i forhold til de specielle driftsforhold i bydelen. Ilonka oplyste, at udkast til lejeaftale vedr. Kraftsværksvej 25, 2300 København S tillige er offentliggjort på Kommunens hjemmeside. Al henvendelse vedr. evt. leje af Kraftsværksvej 25 skal ske til Københavns Ejendomme. Afslutningsvis oplyste Ilonka Domela, at Kommunen vil forsøge at besvare skriftlige spørgsmål, som er modtaget inden torsdag den 9. juli, inden udgangen af uge 28. Resterende skriftlige spørgsmål vil blive besvaret efter den 10. august Efter præsentationen blev der stillet følgende spørgsmål: 1. Spørgsmål vedr. Huskelistens Bilag 5B Hvordan evaluerer de afgivne oplysninger i Bilag 5B? Tilbudsgivernes afgivne oplysninger i Bilag 5B evalueres ved anvendelse af en miljøevalueringsmodel. I modellen foretages en forholdsmæssig beregning af køretøjernes miljømæssige fordele, således at de miljømæssigt bedste biler opnår en højere score end de miljømæssigt set ringere biler. Den forholdsmæssige beregning tager udgangspunkt i den fordeling af anvendelsestimer (angivet pr køretøj), som fremgår af renovatørens oplysninger i Bilag 5B. 2. Spørgsmål vedr. Huskelistens Bilag 5B? Betyder det, at det er positivt for tilbudsgiveren at oplyse, at de mest miljørigtige køretøjer har flest anvendelsestimer? Side 3 af 6

4 Ja, det er positivt at lægge flest anvendelsestimer på de miljømæssigt set bedste biler. foretrækker, at køretøjer med den bedste miljøstandard udfører mest muligt af indsamlingsopgaven. vil følge op på, hvorvidt renovatøren indsætter og anvender køretøjerne, som angivet i Bilag 5B. 3. Spørgsmål vedr. Huskelistens Bilag 5B oplyste, som svar på spørgsmål 1, at Kommunen evaluerer de i Bilag 5B indsatte køretøjer forholdsmæssigt ift. de oplysninger, tilbudsgiver har angivet om antal anvendelsestimer pr. køretøj. Betyder det, at det ikke har nogen betydning for miljøevalueringen, hvor mange anvendelsestimer pr. år det enkelte tilbud indeholder? Ja. Det samlede omfang af anvendelsestimer pr. tilbud indgår ikke i evalueringen. 4. Spørgsmål vedr. Huskelistens Bilag 5B Ifølge miljøevalueringsmodellen er det især ved indsættelse af elbiler, at tilbudsgiver vil få ekstra point, er det korrekt? Ja, Indsættelse af elbiler giver den maksimale score pr. bil. 5. Spørgsmål vedr. villakonceptet Er tilvalgsordningerne ved villaer frivillige? Ja, ordningerne for bio og pap er frivillige. Ordningen for metal og hård plast er derimod obligatorisk. I forbindelse med udrulningen af villakonceptet vil villaerne modtage tilbud om en beholder til bio og en beholder til pap. Det er op til grundejeren selv at beslutte, hvorvidt vedkommende ønsker en eller begge de frivillige ordninger, og i givet fald hvornår grundejeren vil tilmelde sig en/begge ordning/-er. Kommunen vil i forbindelse med udrulningen af villakonceptet opfordre grundejeren til at tilmelde sig de frivillige ordninger indenfor 4 uger efter, de har modtaget informationsmateriale fra Kommunen. Grundejeren kan efterfølgende tilmelde sig de frivillige ordninger løbende. En villa er omfattet af villakonceptet, når villaen modtager den obligatoriske todelte beholder til opsamling af plast og metal. Når villaen er overgået til villakonceptet, skal villaens papirbeholdere ligeledes afhentes på standpladsen. Papirbeholdere opstillet ved villaer afhentes indtil da i skel. Side 4 af 6

5 6. Spørgsmål vedr. medarbejdere, der overdrages Det er oplyst, at normeringen af medarbejdere til at forestå mikrobilstømninger udgør 2 mand. Hvordan hænger det sammen med, at der ikke er angivet et antal mikrobilstømninger i materialet? De to medarbejdere varetager mikrobilstømninger i bydelen i dag, men da mikrobilstømningerne i fremtiden ikke vil blive afregnet til en speciel pris, er disse tømninger medtaget i opgørelserne over de almindelige tømninger af dagrenovation og papir. Renovatøren er forpligtet til at overtage de to mand, som oplyst i Bilag Spørgsmål vedr. medarbejdere, der overdrages Det er oplyst, at der tillige på entreprisen vil blive overdraget en mekaniker og en afdelingsdirektør. Vil disse medarbejdere blive overdraget? Mekanikeren vil blive overdraget i det omfang, han på tidspunktet for opgavens overtagelse ønsker ansættelse hos den renovatør, som vinder entreprisen. Afdelingsdirektøren vil ikke blive overdraget. I stedet overdrages en nyansat kørselsleder med anciennitet fra 1. september 2015 på almindelige funktionærvilkår. Der er samtidig med offentliggørelsen af dette referat udsendt rettelsesblad herom. 8. Spørgsmål vedr. medarbejdere, der overdrages Det er oplyst, at aflønningen af afdelingsdirektøren er over middel. Kan afdelingsdirektørens lønniveau blive oplyst? Der henvises til svar på spørgsmål Spørgsmål vedr. bodsystemet Datoerne for tømningsregistreringssystemets indførelse og bodsbestemmelsernes ikrafttrædelse stemmer ikke overens. Hvordan kan det være? Bodssystemet er gældende både før og efter tømningsregistreringssystemets indførelse. Når tømningsregistreringssystemet er indført, vil de to første poster i bodssystemet udgå (Bilag 7, Oversigt over bodsparametre). Kommunen vil efter implementering af tømningsregistrering Side 5 af 6

6 modtage en registrering pr. udført tømning. De to første poster i bodssystemet vil således ikke længere være relevante. Side 6 af 6

Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde 1 Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde Demonstrationsprojekt for indarbejdelse og efterlevelse af arbejdsmiljøkrav ved udbud og udførelse af renovationsopgaver Projektet er udført for Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere