Udbydertilmelding for importører og producenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbydertilmelding for importører og producenter"

Transkript

1 Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

2 Indhold 1. Indledning 2 2. Tilmelding som producent eller importør 2 3. Emballagetilmelding 3 4. Pantmærkning af engangsemballage 3 5. Pant og gebyrer 3 6. Driftsgebyr 3 7. Rapportering 5 8. Andre manualer 5 9. Ordforklaringer 6 2

3 1. Indledning I denne manual kan du læse om, hvordan importører og producenter tilmelder sig som udbydere hos Dansk Retursystem A/S. Dansk Retursystem A/S driver det danske pant- og retursystem for pantbelagte drikkevarer. Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Indholdet i denne manual følger Miljøstyrelsens "Bekendtgørelse af 1.februar 2014 om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer". Bekendtgørelsen kan hentes på En udbyder defineres som en producent og/eller importør, der markedsfører pantbelagte drikkevarer på det danske marked. Ved markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx salg, udlevering og overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobile lagre eller festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v. jf. ordforklaringerne i afsnit 10. Bekendtgørelsen fastsætter, at alle importører og producenter har pligt til at melde sig til Dansk Retursystem A/S som udbyder, uanset om der er tale om markedsføring, import eller produktion af pantbelagte drikkevarer i engangsemballage - eller genpåfyldelig emballage. Udbydere, der er importører eller producenter, er blandt andet forpligtet til at: Tilmelde sig som producent eller importør Tilmelde emballager og betale tilmeldingsgebyr Pantmærke engangsemballage Betale pant og driftsgebyr Rapportere salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Rapportere salgsmængder for engangsemballager Producenter og importører, der markedsfører, producerer eller importerer pantbelagte drikkevarer, skal også tilmelde emballagerne til Dansk Retursystem A/S - se afsnit 3 om emballagetilmelding. 2. Tilmelding som udbyder Alle producenter og importører, der sælger, udleverer eller overdrager pantbelagte drikkevarer på det danske marked, har pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S. Tilmeldingen er gratis. Efter gældende regler kan Dansk Retursystem A/S bede om dokumentation for, om en udbyder er enten importør eller producent. Gældende regler definerer producenter og importører sådan: Producent: Fremstiller eller tapper drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring. Importør: Indfører eller lader indføre drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring. Producent og importør skal senest ved tilmelding af emballager tilmelde sig som udbyder. Tilmeldingen er gratis for alle. Man tilmelder sig som producent eller importør ved at udfylde Skema til tilmelding af importør eller producent. Skemaet findes på hjemmesiden. Det udfyldte skema sendes/mailes/faxes til: Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Att.: Økonomiafdelingen Mail: Så snart Dansk Retursystem A/S har registret tilmeldingen, sender vi en bekræftelse. Bemærk, at Dansk Retursystem A/S skal orienteres, hvis der efterfølgende sker ændringer i de oplyste data. Bemærk også, at der stilles krav om, at udbyderen har dansk CVR-nummer ved tilmelding. Ved personligt drevet virksomhed skal tillige oplyses cpr.nr. på den ansvarlige ejer. 3

4 3. Emballagetilmelding For at Dansk Retursystem A/S skal kunne administrere den enkelte emballage, skal alle pantbelagte drikkevarer på det danske marked være tilmeldt Dansk Retursystem A/S. Den første emballagetilmelding i et kalenderår koster kr. ekskl. moms, mens de efterfølgende tilmeldinger samme år er gratis. Importøren eller producenten tilmelder nye produkter ved at sende et tilmeldingsskema samt 2 eksemplarer af den pågældende emballage til Dansk Retursystem A/S. Du finder tilmeldingsskemaet på På skemaet skal importøren/producenten skrive følgende oplysninger: Emballagens indhold/produktnavn Emballagens volumen Emballagens vægt Emballagens materialetype Emballagens farve Emballagens dimensioner Produktets GTIN (EAN-varenummer) For importører gælder, at produkter skal tilmeldes og tilmeldingsbevis fra Dansk Retursystem A/S skal være modtaget, inden erhvervsmæssig import kan påbegyndes. Beviset skal følge importen af produktet over den danske grænse og forevises SKAT på forlangende. Tilmelding til Dansk Retursystem A/S skal ske senest 4 uger inden import påbegyndes. Ved erhvervsmæssig import forstås enhver form for import med henblik på videresalg og udlevering, herunder også udlevering til test. Producenter skal tilmelde produktet senest 4 uger før, det markedsføres. Du kan læse mere om tilmelding af emballager i manualen Emballagetilmelding". Ved tilmelding af engangsemballager skal importøren eller producenten desuden oplyse, hvordan importøren eller producenten ønsker at pantmærke emballagerne. 4. Pantmærkning af engangsemballage Engangsemballage, der sælges, udleveres eller overdrages i Danmark, skal pantmærkes med henblik på opkrævning og tilbagebetaling af pant. Engangsemballage kan pantmærkes på to forskellige måder. Den ene mulighed er, at importøren eller producenten anvender primær mærkning - det vil sige direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket. Den anden mulighed er at pantmærke emballagerne med pantetiketter, der købes hos Dansk Retursystem A/S og klæbes på emballagen. Du kan læse mere om pantmærkning i manualerne: Primær mærkning M1 og M2- mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket og Sekundær mærkning M3 og M4 - mærkning med pantetiketter. Bemærk, at genpåfyldelige emballager ikke skal pantmærkes, men alene tilmeldes Dansk Retursystem A/S. I stedet for mærkning er der en række andre krav, hvis du ønsker at tilmelde genpåfyldelige emballager fx at du skal sikre et indsamlingssystem. Se mere på hjemmesiden om genpåfyldelig emballage. 5. Pant og gebyrer Pant Pant for genpåfyldelig emballage afregner importøren eller producenten direkte med deres kunder. Pant for engangsemballage betaler importøren eller producenten til Dansk Retursystem A/S, som derefter formidler panten videre til de erhvervsdrivende, der har taget de tomme emballager retur. 6. Driftsgebyr Importører og producenter betaler hver fjerde uge driftsgebyrer, der skal dække de årlige, faste og variable omkostninger til drift og administration af pant- og retursystemet, som Dansk Retursystem A/S afholder efter loven. Driftsgebyrer dækker også de faste og variable udgifter forbundet med administration og udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. 4

5 Driftsgebyrer varierer efter om der er tale om engangsemballage eller om genpåfyldelig emballage. For engangsemballagers vedkommende varierer gebyret også efter emballagens materiale og volumen For genpåfyldelige flasker betales der kun driftsgebyr for salg til butikker, hvor drikkevarerne typisk drikkes et andet sted, end der hvor de er købt. Modsat fx restauranter hvor de drikkes på stedet. Satserne for driftsgebyrer fremgår af gebyroversigterne for faste gebyrer og a conto gebyrer. Gebyroversigterne bliver sendt til importøren/producenten en gang om året, og kan i øvrigt downloades på 7. Rapportering Importører og producenter skal rapportere salgsmængder, så Dansk Retursystem A/S kan opkræve de korrekte driftsgebyrer. Da denne type information er konkurrencefølsom, rapporteres salgsmængderne ikke til Dansk Retursystem A/S, men til Revisionsinstituttet A/S, som er et uafhængigt revisionsselskab. Butikker, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, kan få udbetalt en håndteringsgodtgørelse for håndtering af genpåfyldelig emballage og engangsemballage. For at kunne fastsætte godtgørelsens størrelse skal vi bruge oplysninger om returmængder af genpåfyldelige emballager. Disse oplysninger rapporterer importører, producenter og mellemhandlere direkte til Dansk Retursystem A/S. Returmængderne for engangsemballager beregner Dansk Retursystem selv. Der findes forskellige rapporteringsformer, alt efter om der er tale om genpåfyldelig emballage eller engangsemballage, afhængig af de årlige salgsmængder og i forhold til, hvilke materialer, der er tale om glas, aluminium, stål eller plast. Du kan læse mere om rapportering i vores manualer om rapportering, der findes på vores hjemmeside Du kan også rekvirere dem ved henvendelse til vores økonomiafdeling på telefon Overordnet skitse over rapporteringen: Returmængder Importør eller producent Detaljerede salgsmængder af engangsog genpåfyldelige emballager Uafhængigt revisionsselskab Revisionsinstituttet A/S Summerede salgsmængder Dansk Retursystem A/S 8. Andre manualer Dansk Retursystem har udgivet en række andre manualer til producenter og importører om følgende emner: Emballagetilmelding Primær mærkning M1 og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket Sekundær mærkning M3 og M4 - mærkning med pantetiketter Rapportering af salgs- og returmængder Manualerne kan hentes på eller ved henvendelse til vores kundeservice på telefon

6 9. Ordforklaringer Gennemsnitsgebyrer Importører/producenter, der benytter pantetiketter, har mulighed for at betale et gennemsnitligt driftsgebyr til Dansk Retursystem A/S. Dansk Retursystem A/S opkræver et gennemsnitligt gebyr beregnet for den pågældende materialekategori. Gennemsnitsgebyret er beregnet ud fra den faktisk optalte returmængde på den enkelte pant/materialekategori i den foregående periode. Bekendtgørelse Miljøstyrelsens bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for drift af det danske pant- og retursystem. Se hele bekendtgørelsen på Butik Erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. Distributør Centrallager eller lignende virksomhed, der videredistribuerer pantbelagte drikkevarer i emballager til egne dagligvarebutikker eller modtager tomme emballager til pantbelagte drikkevarer fra disse butikker, og som samtidig ikke er mellemhandler. Driftsgebyr Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger til drift og administration af pant- og retursystemet, som Dansk Retursystem A/S afholder efter loven. Driftsgebyrer dækker også de faste og variable udgifter forbundet med administration og udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. Emballage Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til pantbelagte drikkevarer (dog ikke fustager). Emballagetype Emballager til pantbelagte drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale og som har samme volumen og form(design). Emballagetilmelding Tilmelding af importørers og producenters produkter til Dansk Retursystem A/S. Engangsemballage Emballage til pantbelagte drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som engangsemballage, eller som ikke er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. Emballagetilmeldingsgebyr Et gebyr på kr. 2000, som importører og producenter betaler til Dansk Retursystem A/S ved tilmelding af emballager. Beløbet betales ved første tilmelding af en emballage i et kalenderår og dækker alle efterfølgende emballagetilmeldinger i samme år. Gennemsnitsgebyr Gennemsnitligt driftsgebyr for engangsemballage. Beregnes for hver pantgruppe /a,b og c) indenfor hver materialekategori (glas, aluminium, plast og stål) Genpåfyldelig emballage Emballage til øl eller læskedrikke, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som genpåfyldelig emballage med de undtagelser, der følger af reglerne i pantbekendtgørelsen eller emballager, der i udformningen af emballagen er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. Importør Den, der indfører, eller lader indføre, pantbelagte drikkevarer i emballage til Danmark med henblik på markedsføring i Danmark. Markedsføring Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i restaurationer, butikker, liberale erhverv, på lagre, mobile lagre, auktionshuse, festivaler, til egne medarbejder, ombord på inderigsfly i Danmark og via internettet m.fl Mellemhandler Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, returmodtagere eller andre mellemhandlere. 6

7 Pantafregning Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse. Pantbelagte drikkevarer Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i bekendtgørelsen - se Overordnet set omfatter bekendtgørelsen følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder Pantetiket sekundær mærkning M3 og M4 Pantetiket er en selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode og materialespecifikation eller selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode, materialespecifikation og EAN stregkode og GTIN (EAN varenummer). Pantetiketter anvendes til pantmærkning af tilmeldt engangsemballage til øl og visse drikkevarer. En pantetiket er et registeret varemærke, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Producenter og importører, der ønsker at pantmærke produkter med pantetiketter, skal og kan kun købe pantetiketterne hos Dansk Retursystem A/S. Læs mere om sekundær mærkning i manualen, Sekundær mærkning M3 og M4 mærkning med pantetiketter. Pantmærke og pantmærkning Det danske pantmærke (pilformet logo) og pantkode er et registreret varemærke, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Pantmærket viser, at engangsemballagen indgår i det danske pant- og retursystem med henblik på genanvendelse. Pantmærket består af et pilelogo med to pile og ordet pant sammen med bogstaverne a, b eller c som viser, hvilket pantbeløb, en engangsemballagebærer. Pantmærket rummer også en kode på 5 sorte prikker, der fungerer som sikkerhedskode for den korrekte pantudbetaling. Primær mærkning Primær mærkning er pantmærkning af engangsemballage ved direkte tryk på emballagens materiale eller ved direkte tryk på emballagens primære etiket. Læs mere om reglerne for primær mærkning i manualen Primær mærkning M1 og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket. Producent Den, der her i landet fremstiller eller tapper pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring, jf. markedsføring. Produkttype Emballager til drikkevarer af samme emballagetype og med samme produktnavn, samme indhold og samme GTIN stregkode Revisionsinstituttet A/S (RI) Det registrerede eller statsautoriserede revisionsselskab, som har indgået aftale med Dansk Retursystem A/S om opbevaring, bearbejdning og videregivelse af salgsoplysninger fra udbydere og distributører. Salgsrapportering Udbydere skal rapportere salgsmængder, så Dansk Retursystem kan opkræve de korrekte gebyrer. Da denne type information er konkurrencefølsom, rapporteres salgsmængderne ikke til Dansk Retursystem, men til Revisionsinstituttet, som er et uafhængigt revisionsselskab. 7

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere