Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund"

Transkript

1 Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 1

2

3 Indholdsfortegnelse Del 1 3 Del 1 Indledning Indholdsfortegnelse Forord ved Barrit Lokalråd Borgernes Handlingsplan Pluskontoret anbefaler Det levende landsbysamfund Organisation idag Proces og forløb Del 2 Handlingsplan for Barrit En realiserbar handlingsplan Indsatsområder Offentligt liv Foreningsliv Ungeliv Erhvervsliv Fysiske tiltag s. 03 s. 05 s. 06 s. 07 s. 08 s. 10 s. 12 s. 15 s. 16 s. 20 s. 24 s. 26 s Side 3

4

5 Forord ved Barrit Lokalråd Del Landsbyliv Forord ved Barrit Lokalråd At bo i en landsby som Barrit er et valg. Ofte et lidt besværligt valg fordi de større butikker, biograferne og for mange også arbejdet ligger i de større byer omkring os. Busserne kører sjældent og på de forkerte tidspunkter, så mindst en bil er nødvendig. Alligevel er de fleste af os glade for at bo her og vil ikke bytte med et parcelhus i Hedensted. Hvad er vi glade for? Skolen, byfesten, skoven og stranden, BKI, fællesspisning, børnehaven, virksomhederne, generalforsamlingen i vandværket, fastelavnsfesten og alle de kendte ansigter. En håndfast erfaring vi også har helt inde på livet, er at hvis vi vil have det sjovt eller opnå noget skal der gøres en indsats, ingen udefra kommer uopfordret og arrangerer for os. Denne handlingsplan er også resultat af en fælles indsats; bestyrelser og ledelser i Barrit Skole, Tjørnebo, BKI, BGIF og lokalrådet har trukket et stort læs og givet input og ideer til processen. I samarbejde med Hedensted Kommune, blev Pluskontoret inspireret til at afholde et landsbymøde med en overvældende opbakning og et hav af ideer til hvordan vi kan udvikle landbylivet i Barrit og omegn. Nu ligger der en handlingsplan der kan sætte retning på de næste mange år i Barrit. Der er masser at tage fat på, institutionerne har givet håndslag på at de vil gå i tæt dialog og prøve at finde nye veje at samarbejde på. Lokalrådet og foreningerne vil prøve at finde en mere fremtidssikker struktur og afprøve nye veje, men der er stadig masser af muligheder og plads til at DU kan samle en flok omkring dig og arbejde for en af ideerne. Barrit Lokalråd v/michael Laursen Side 5

6 Del 1 Borgernes Handlingsplan Borgernes handlingsplan g gp Lokalrådet i Barrit har taget initiativ til udarbejdelsen af denne handlingsplan, ved ansøgning til Hedensted Kommune om at blive udvalgt til et udviklings projekt i Kommunen. Barrit blev valgt ud, netop fordi ansøgningen lagde vægt på udviklingen af de organisatoriske og sociale rammer. Den grundlæggende tanke bag Borgernes Handlingsplan er, at det er borgernes egen plan. Det er borgernes egne bud, visioner, mål og handlings forslag til hvordan man sikrer den bedst mulige fremtid for landsbyen og lokalområdet. Fokus ligger primært på det organisatoriske, det sociale og de menneskelige resurser. 6 Planen er tænkt som et redskab til internt brug for borgerne i landsbyen, rettet mod at skabe en fælles identitet, klarhed omkring et fælles mål samt mod at styrke samarbejdet internt i landsbyen. 6 Derudover er planen tænkt til eksternt brug, som et planlægningsredskab for Hedensted Kommune, samt som et indspark i debatten om landsbysamfundenes udvikling og overlevelse. Det er formålet, at skabe en konkret og brugbar handlingsplan, der kan være med til at underbygge det levende og attraktive landsbymiljø i fremtidens Barrit. Borgernes Handlingsplan er en bred plan, hvor alle borgernes ideer er nævnt. For at føre ideerne ud i livet vil det være nødvendigt, at så mange borgere som muligt er med til at løfte opgaverne. En prioritering kan blive nødvendig, og rækkefølgen tingene bliver grebet an på er også vigtig. Velkommen til Barrit/Vrigsted Det L Levende Landsbysamfund. d L db f d Fokus Fokus i helhedsplanen ligger primært på det organisatoriske, det sociale og g de menneskelige resurser. Sekundært og afledt af det primære fokus, vil opstå en række forslag til fysiske ændringer på bygninger og udearealer indenfor et fysisk fokusområde centreret ved skole, børnehave og BKI.. 1. Det organisatoriske 2. Det fysiske / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 6 Barrit Den levende landsby

7 Pluskontoret anbefaler Pluskontoret anbefaler Centrale spørgsmål Hvordan skal vi udvikle vores skole, børnehave og BKI center? Hvordan får vi et bedre sted at bo? Hvordan skal børnene få et endnu bedre sted at vokse op? Hvordan skal foreningerne give de bedste tilbud og sikre frivillig arbejdskraft? Pluskontoret anbefaler at der i første omgang bliver arbejdet målrettet hen imod etableringen af 1. Borgerne i Barrit er gået aktivt i gang med at finde svar på disse spørgsmål / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Fælles administration og drift af Børnehave og Skole s.16. Samarbejde er allerede en realitet, men for at det kommer til at betyde en forskel, skal det udvikles, opbygges og føres ud i livet. Det ville være oplagt at gøre det til et pilotprojekt for givtige samarbejder i landdistrikterne. Barrit modellen. Foreningslivets s overordnede struktur bør etableres som noget af det første. Det er forudsætningen for et effektivt og velfungerende foreningsliv i Barrit. Foreningssekretariat s.22. Fælles k ll sekretariat for BKI, foreninger og diverse miljøudvalg kan med fordel etableres som noget af det første, evt. som en forsøgsordning. Sekretariatet vil gøre de øvrige forslag lettere at føre ud i livet. f l l tt t fø d i li t 4. Det moderne forsamlingshus s.28. Livet i Barrit er afhængigt af, at det eksisterende liv i byens hjerte overlever og ekspanderer. Det moderne forsamlingshus kan godt etableres hen ad vejen, i små skridt, over fx en 5 årig periode. Men det bør sikres at der udarbejdes en fysisk helhedsplan for området, inden ombygning og renovering af Børnehave og Skole, således at indsatserne koordineres og resultatet bliver homogent og lf d il l d f ll velfungerende til glæde for alle byens borgere; Det moderne forsamlingshus. Når denne udvikling er sat i gang, er vi ikke et sekund i tvivl om at de øvrige tilt tiltag vil følge efter. Barrit vil være et il føl ft B it il t super attraktivt samfund at leve i, og det vil trække nye resurse stærke borgere til. Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. www pluskontoret dk Side 7 Barrit Den levende landsby

8 Det levende landsbysamfund 8 8 Nær Global / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Regional Lokal Side 8 Barrit Den levende landsby

9 Del 1 Det levende landsby samfund Det levende landsby samfund Barrit sogn har ca indbyggere fordelt mellem Barrit, med ca. 800 borgere, Vrigsted, Breth og Staksrode. Barrit er en langstrakt landsby på kanten af Vejle Fjord, med fin natur og gode sti g forbindelser rundt i skove og ned til fjorden. Der er 2 3 kilometer fra landsbyen til fjorden Trekløveret Der eksisterer en helt særlig situation i Barrit hvor de primære offentlige Barrit, hvor de primære offentlige organisationer [skole, børnehave samt idræts og kulturcenter BKI ] er lokaliseret så fysisk tæt på hverandre at et nært samarbejde allerede er en realitet. Dette samarbejde har og kan have en stor betydning for fremtidssikringen af et stor betydning for fremtidssikringen af et kvalitetsfyldt landsbyliv og for følelsen af nærhed og samarbejde i landsbyen. Et andet karakteristisk kendetegn ved Barrit er, at der er et rigt foreningsliv, med et bredt udbud af aktiviteter og muligheder. En af udfordringerne i Barrit er at fastholde aktivitetsniveauet og skaffe g nye frivillige til foreningerne. 2. I Barrit er der en række store virksomheder der rækker ud over lokalområdet, Årstiderne, Haco og øj p Stenhøj for at nævne et par enkelte. Desuden er der en lang række af mindre service virksomheder. Det betyder at forholdsvis mange indbyggere i Barrit også arbejder i Barrit. Denne situation er helt unik og kan være en forudsætning g for det attraktive og aktive landsbysamfunds overlevelse. 3. Velkommen til Barrit/Vrigsted Det Levende Landsbysamfund / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 9 Barrit Den levende landsby

10 Organisation i dag 10 Organisation i dag Barrit ses som et landsbysamfund bestående af 3 primære organisationssfærer; De Offentlige organisationer Det Private erhvervsliv og Det Frivillige Foreningsliv Alle bestående af både mennesker og bygningsfysik. Denne handlingsplan fokuserer på mennesker og liv, sfærernes overlap og de samarbejder, der kan give liv til landsbysamfundet. Senere vil det være hensigtsmæssigt at der sker ændringer og forbedringer af bygningsfysikken, idet det ene ikke kan eksistere uden det andet. Mennesker og bygningsfysik Mennesker og liv Overlap og interessesfærer Samarbejde der giver liv 10 Offentlige organisationer Private erhvervsliv HANDLING SPLAN Foreningsliv Side 10

11 Del Offentlige organisationer Private erhvervsliv Foreningsliv Skole (inkl. bestyrelse) SFO Børnehave (inkl. bestyrelse) BKI Barrit og Vrigsted Kirker Dagpleje Hjemmepleje M.fl. Stenhøj A/S Haco A/S Anders Pedersens Maskinfabrik Årstiderne Brugsen Barrit Autoopretning Barrit Autocenter Barrit Industrilakering Breth Entreprenørforretning EP Maskinudlejning JH Foto Mini Salon Cleanfix Denmark Teknorace Vrigsted efterskole Biografforening Barrit Borgerforening Barrit Erhvervsforening Barrit Formandsforeningen Barrit Gadelysforening Barrit Gymnastik & Idrætsforening Barrit Jagtforening Barrit Spejderne Barritskovby Vandværk Barrit Vrigsted NYT Barrit Vrigsted Lokalarkiv Folkedansere Pizza Mike Barrit Hjemmeservice Truelslund Hundecenter Det rullende værksted Den Ekstra Haand.dk Barrit El KL Køkkenfornyelse Barrit Murerforretning Fm Revision Priscas Gildesal Skovs Snedkeri Vin Med Smag Barrit Mejeri Landbrug Mfl. Forældreforeningen Fredagsklubben Gravgaard Dans Juelsminde Karate Bogbilen, Hedensted Bibliotekerne Lokalråd Barrit og Omegn Over Barrit Vandværk Pensionistforeningen Venstre Vælgerforening Mfl. HAND LINGSPLAN De offentlige organisationer, primært Barrit skole, Børnehuset Tjørnebo samt Barrit Kultur og Idrætscenter BKI, arbejder allerede i dag sammen i mindre målestok, og ønsker at udvide det organisatoriske og bygningsfysiske samarbejde. BKI Skole Børnehave Erhvervslivet er pt. ikke særlig synlig i Barrit som en samlet enhed, bla. er erhvervsforeningen er pt. ikke aktiv. Der er en række store virksomheder, hvis kendetegn er at de er meget specialiserede og bruger en stor del lokal arbejdskraft. Dette parameter er ekstremt vigtigt for Det levende landsbysamfunds overlevelse og attraktivitet. Foreningslivet er rigt og aktivt og der er mange foreninger. De fleste er specialiserede i specifikke aktiviteter eller sportsgrene, så som jagtforeningen, karate klub og biografforening. Barrit Gymnastik og Idrætsforening BGIF er et vellykket eksempel på at dtk det kan lade sig gøre at drive foreninger med et bredt virke og mange aktiviteter. De har i dag ca. 500 medlemmer i aldersgruppen 1 80 år, der dyrker gymnastik, spiller badminton, tennis, fodbold, basketball, volleyball og petanque. I dagens forenings Danmark er det generelt en stor udfordring af skaffe og fastholde frivillige ledere, sådan er det også i Barrit. Denne udfordringen er i Barrit ekstra stor, da der er et rigt foreningsliv,og derfor mange foreninger pr borger. Af mere organisatorisk karakter findes Lokalråd, Borgerforening og Formandsforeningderhver der især løfter vigtige opgaver, men hvis virke og formål forekommer at overlappe hinanden noget. Side 11

12 Proces og forløb Proces og Forløb Proces og Forløb Landsbymøde Arbejdet med handlingsplanen startede i oktober 2008, hvor en mindre gruppe samledes for at definere og tilrettelægge forløbets indhold. Denne gruppe bestod af bl.a. af repræsentanter fra Barrit skole, børnehaven Børnehuset Tjørnebo, Barrit børnehaven Børnehuset Tjørnebo, Barrit Kultur og Idrætscenter BKI, Hedensted Kommune samt Pluskontoret Arkitekter. Det store Landsbymøde blev afholdt den 12. januar 2009, alle borgere i Barrit og omegn var inviteret og der var arrangeret børnepasning af Fredagsklubben. I december 2008 blev indkaldt til et arbejdsgruppemøde, hvor skole, ø,, g g børnehave, BKI, foreninger og erhvervsliv var inviteret med til mødet. Der var ca. 20 deltagere, erhvervslivet var ikke repræsenteret. Mødets formål var en begyndende generering af ideer til samarbejder på tværs af organisationer og eksisterende fysiske rammer. Der kom mange gode forslag. Alle arbejdede effektivt og de fremkomne ideer dannede grundlag for forberedelse til landsbymøde i januar Landsbymødet havde ligeledes karakter af at være et arbejdsmøde, der blev holdt g p g p nogle korte oplæg med indspark til diskussionerne, derefter skulle man i grupper diskutere og komme frem med forslag som blev fremlagt i plenum. Se øvelsesformuleringer og emner på næste side. Fremmødet var over al forventning. I alt Fremmødet var over al forventning. I alt deltog ca. 140 borgere i landsby mødet, derudover børn og unge / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 12 Barrit Den levende landsby

13 Del Offentligt liv Hvordan sikres at samarbejdet mellem institutionerne udvides og forbedres, med det formål at optimere og fremtidssikre institutionernes levedygtighed? Foreningsliv Hvordan kan man bevare og gerne øge mængden og bredden af aktiviteter der udbydes i Barrit, samtidig med at man begrænser mængden af administration? Erhvervsliv Hvordan kan man skabe en win win situation? Hvad kan erhvervslivet give til landsbyen, og hvad skal der til for at virksomhederne bliver i Barrit? Offentlige organisationer Foreningsliv Private erhvervsliv 1. ØVELSE Landsbymøde et stormøde Der var to runder med øvelser på landsbymødet, 1. øvelse handlede om samarbejdet indenfor de enkelte 3 organisations sfærer Offentligt liv, Forenings liv og Erhvervsliv. 2. øvelse handlede om en række konkrete tiltag og projekter på tværs af organisationerne, som skulle beskrives og konkretiseres. Øvelsesteksten er angivet på siden. Svarene og de fremkomne ideer, fremgår af og danner grundlaget for Handlingsplanen Del 2. Landsbyliv Velkomst komite Landsbykorps Foreningsliv Fælles sekretariat Paraplyforening Rekruttering til foreningslivet Unge liv Det moderne forsamlingshus Idrætsfaciliteter / hel hal Opsamling og handlingsplan Efter formuleringen af handlingsplanen, er afholdt et arbejdsmøde til videre bearbejdning af Offentligt liv. Herefter følger en høringsperiode, hvor borgerne får mulighed for at kommentere handlingsplanen. Efter høring og evt. tilretning tilhører handleplanen borgerne og Hedensted Kommune. Så er det op til borgerne selv og Hedensted Kommune at følge op på udviklingen og følge ideerne til dørs. God fornøjelse! Fælles storkøkken / café Landsby kultur center / ny sognegård Offentligt liv Personalefællesskab / fællessekretariat Erhvervsliv Samarbejder der giver liv 2. ØV VELSE Side 13

14

15 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Del 2 Handlingsplan En realiserbar handlingsplan På landsbymødet kom der rigtig mange ideer på bordet, konkrete ideer, storslåede ideer, ideer der kræver mange k d l l (h d k aktørers deltagelse (herunder kommune, Lokal Aktionsgruppe samt Lokale og Anlægsfonden mfl.) og idéer, der kan løftes af enkelte borgere i landsbyen. Indsatsområder Det har været nødvendigt, at prioritere h ilk i d t hvilke indsatsområder, åd der er vigtigst, for d i ti t f at gøre handlingsplanen realiserbar. I langt de fleste tilfælde har prioriteringen givet sig selv, jf. diskussionerne på landsbymødet. I andre tilfælde har der været et eller få tiltag der skal løftes først før det giver mening at skal løftes først, før det giver mening at gå i gang med alle de andre ideer. Og endelig har Pluskontoret Arkitekter anbefalet en prioritering i andre tilfælde. I Offentligt liv, hvor der har været et ekstra arbejdsmøde, har der været mulighed for at foretage en direkte mulighed for at foretage en direkte borger prioritering. Øvrige ideer er listet op, således at i ingenting går i glemmebogen. ti å i l b De primære ideer er sorteret efter indsatsområder, beskrevet med tydelige ål b jd k mål, arbejdsopgaver, aktører og tidsramme endelig er konkluderet hvilke bygningsfysiske konsekvenser dette vil medføre eller kræve. Indsatsområder: Offentligt liv Foreningsliv Ungeliv Erhvervsliv Fysiske tiltag Sidst er Det moderne forsamlingshus beskrevet med de ideer der kom frem i løbet af processen. Dette emne er ikke gennemarbejdet, da der i denne proces er sat fokus på det organisatoriske. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udarbejde en fysisk helhedsplan efterfølgende. ft f l d / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 15 Barrit Den levende landsby

16 Offentligt liv Primære mål Barrit modellen Barrit modellen fælles administration og drift Der er en række parametre der taler for et udvidet samarbejde mellem Barrit Skole, Børnehaven Tjørnebo og Barrit Idræts og Kulturcenter BKI: Landsbyfællesskab / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Fysisk placering skole, børnehave og BKI er placeret umiddelbart ved siden af hinanden, og allerede delvist sammenbygget. Intention der er et gensidigt ønske om et udvidet samarbejde. et udvidet samarbejde Landsbymiljø det lille og overskuelige samfund egner sig muligvis specielt godt til nære samarbejder på tværs, da institutionerne og personerne er åbne overfor nærhed, samarbejde og bedre udnyttelse. Høj udnyttelsesgrad der er allerede en høj udnyttelsesgrad af BKI s lokaler, et samarbejde vil give mulighed for højere udnyttelsesgrad på alle lokaler, og dermed flere muligheder for landsbyens borgere. g Driftsmæssig besparelse der kan være store fordele ved fælles drift; energi besparelser, personale optimering, bedre udnyttelse. Bedst for børnene et tættere samarbejde vil sikre at der er en rød tråd gennem barnets liv, barnet vil opnå en bedre kerneydelse, og der vil være en bedre overlevering ml. børnehave, skole og fritid. Bedst for borgerne det vil være et fantastisk aktiv for landsbyfællesskabet, erhvervslivet, foreningslivet og borgerne, erhvervslivet foreningslivet og borgerne at hele centerets muligheder er tilgængelige for alle. Helhedstænkning administration og drift, lokaler og udearealer, arbejdstid og fritid, børn og voksne mm. Muligheder Fælles administration Skole, Børnehave og BKI Fælles tekniskservicecenter, samlet drift af lokalerne, vedligeholdelsesplan, små g pg og store opgaver samles. Ledelses team samarbejde. Fælles bestyrelse / formaliseret samarbejde mellem bestyrelser. Fælles brug af lokaler etableringen af det moderne forsamlingshus. Tværgående aktiviteter, pædagogisk udviklingsarbejde Udfordringer Er det en barriere at flere kommunale afdelinger og en selvejende institution skal arbejde sammen, og er det overhovedet muligt? Er meget personafhængigt og følsomt, nye personer i ledelsesgruppen kan betyde ændringer af intentioner og dermed muligheder! Er lignende projekter tidligere f h dk l f gennemført, og hvad kan man lære af dem? Støttemuligheder, hvilke fonde kan støtte udviklingen af denne type samarbejder? Side 16 Barrit Den levende landsby

17 Del Aktører Barrit modellen inkluderer primært Barrit Skole, Børnehaven Tjørnebo og Barrit Idræts og Kulturcenter BKI. På længere sigt vil foreninger, kirke, lokalarkiv, bogbil / bibliotek mfl. kunne indgå åi fællesskabet. Tidsramme Konkret på den korte og lange bane Der bør nedsættes et udvalg på tværs af de tre bestyrelser [skole, børnehave og BKI], som arbejder videre med muligheder og barrierer, frem mod det ønskede fællesskab. Hedensted Kommune bør deltage på overordnet plan, for at sikre at de respektive kommunale afdelinger byder ind med videnog støtte i muligtomfang omfang. Én fælles administration / bestyrelse kan støde på barrierer se de ovennævnte udfordringer der kunne arbejdes for at projektet gennemføres som et pilotprojekt [Barrit modellen], og herved opnå støtte fra diverse relevante fonde til udviklingsarbejdet Fælles administration og drift af bygninger, udvidet samarbejde mellem ledelser og bestyrelser, værdibaseret samarbejde. Hedensted Kommune har budgetteret følgende: 2013/14 Budgetteret renovering og ombygning af Børnehaven 2013/14 Budgetteret renovering og ombygning af skolen Bygningsfysik Et sådant samarbejde vil komme til at vandre hånd i hånd med fysiske ombygninger, renovering og tilbygning. Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en fysisk helhedsplan inden renovering og ombygning af børnehave og skole opstartes. Et administrativt fællesskab kræver fysiske rammer, centralt placerede moderne administrations / sekretariats og møde faciliteter. Et tekniskservicecenter kræver fysiske rammer, centralt placerede lokaler, desuden vil optimering ved samdrift fordre nogle ombygninger. Samarbejde i bestyrelse, ledelse og på pædagogisk plan kan højnes ved etablering af moderne sekretariats og møde faciliteter. Hele ideen vil styrkes ved etableringen af det moderne forsamlingshus, se sidste afsnit i handlingsplanen. Øget samarbejde indenforoffentligt liv Side 17

18 Offentligt liv Børnehave Bestyrelse Bestyrelses Skole & samarbejde SFO Bestyrelse BKI Bestyrelse Bestyrelses samarbejde Ledelses samarbejde 18 Børnehave Skole & SFO BKI Bestyrelses samarbejde Ledelse Ledelse Ledelse Lokalarkiv Kirke Mfl. 18 Fælles administration Mulig udvidelse af samarbejde Børnehave Bestyrelses Skole samarbejde BKI Samarbejder / fællesskaber Kommunal institution Frivillig forening Selvejende institution Team samarbejde af Pædagogisk / faglig karrakter Fremtidigt organisationsdiagram for offentligt liv Side 18

19 Del 2 Andre ideer Andre ideer Den røde tråd i barnets liv. Generelt ønskes den røde tråd i barnets liv styrket, både ved overgangen fra børnehave til skole og ved overgangen fra dagpleje til børnehave. Dette foreslås gjort på følgende måde; Brobygning mellem skole og børnehave skal op at stå igen, og ønskes gjort permanent. Det bør undersøges om det kan etableres som en omkostnings neutral løsing indenfor eksisterende rammer. Fælles lokaler, fælles indgang og forplads, fælles legeplads / legetorv. Dagplejerum i forbindelse med børnehaven, sikrer mini brobygning her. Evt. stordagpleje med nært samarbejde med børnehaven. Etablering af integreret institution med E bl i fi i i i d vuggestue. Fælles legeplads / legetorv, som også dagplejerne kan benytte. Oplysninger følger barnet, giver støtte til videre forløb Fælles legeplads for skole, børnehave og evt. dagpleje skole børnehave d l j dagplejer Mini brobygning Mini brobygning / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Den røde tråd i barnets liv Den røde tråd i barnets liv Side 19 Barrit Den levende landsby

20 Foreningsliv Hedensted Kommune Lokalråd Overordnet planlægning Offentlige Institutioner Miljø udvalg (vand, vej, grundejer, belysning) 20 Private Erhverv Formandsforening Div. Arrangementsudvalg g Foreningssekretariat 20 Paraplyforening Dans Jagt BGIF Spejdere Karate Samarbejder / fællesskaber Offentlig institution Frivillig forening Private erhverv Fremtidigt organisationsdiagram for foreningsliv Side 20

21 Del Er I klar? Foreningssamarbejde Vi spiller på samme hold Primære mål Spil til mig Lokalråd / Borgerforening / Formandsforening Den primære udfordring indenfor foreningslivet i Barrit, vurderes til at ligge indenfor det organisatoriske, det anses som uhensigtsmæssigt at der eksisterer tre parallelle råd/foreninger [Lokalråd, Borgerforening og Formandsforening] hvis mål og virke er overlappende. Det anbefales derfor at de pågældende foreninger / interesserede personer sætter sig sammen, og klart definerer en ny sammenhængende struktur og tager rollerne op til revision. Her kunne der tages stilling til følgende emner; Overordnet struktur og roller Mål på kort og langt sigt? Arbejdsopgaver Lokalråd Arbejdsopgaver Formandsforening Arbejdsopgaver Borgerforeningen Skal vi i det hele taget være 3 enheder? Underudvalg fx arrangementer (skt. Hans, byfest, fællespisning, julefest mm), miljø (vej, grundejer, vand og belysning), velkomst komite etc. Mødefrekvens, hvor tit mødes vi, hvem gør hvad inden næste møde? Forslag til arbejdsopgaver Lokalråd: Kontakt til kommunen / aktiv og synlig sparringspartner Landsbyens taleorgan, repræsenterer Barrit udadtil Tænke politisk strategisk Overordnet d planlægning l og struktur Forslag til arbejdsopgaver i Formandsforeningen: Samlende organ for alle Barrits foreninger og institutioner Link mellem Lokalråd, foreninger og institutioner Forum hvor alle kan blive hørt og komme til orde Konkret planlægning og koordinering, beslutnings kompetence Konkrete arbejdsopgaver uddelegeres videre til foreninger eller underudvalg Se organisations diagram for forslag til foreningsstruktur på foregående side. Aktører Alle interesserede, medlemmer af Lokalråd, Borgerforening og Formandsforening dvs. formænd for alle foreninger inkl. Erhvervsforeningen. Tidsramme Jo før jo bd bedre, der er ingen grund til at vente, al anden udvikling i Barrit vil få glæde af denne ændring. Bygningsfysik Det organisatoriske foreningsarbejde er uafhængigt af bygningsfysik, men vil kunne få glæde af et foreningssekretariat med mødefaciliteter. Side 21

22 Foreningsliv 22 Andre ideer Fælles indkøb Foreningssekretariat Der er mange ideer til, hvordan foreningslivet i Barrit kan udvikle sig, her beskrives de vigtigste kort. For at lette arbejdet i foreningerne, ville det være hensigtsmæssigt at etablere et foreningssekretariat med fysiske faciliteter og en hjælpende hånd, som foreningerne kunne gøre brug af. Foreningssekretariatet kunne være et udvalg under formandsforeningen. Fysiske faciliteter Mødelokaler, IT og AV faciliteter, tekøkken mm. Andre ideer Velkomst komite Et vigtigt emne har været hvorledes man ønsker tilflytterne velkommen til Barrit. Velkomst komiteen kunne være et udvalg under formandsforeningen eller en frivillig turnusordning, og indgår som et fast punkt på formandsmødet. Tilflyttere bydes velkommen med blomst / chokolade, evt. rundvisning i privat bil, evt. velkomstfolder eller Barrit / Vrigsted nyt, information om hjemmeside, aktiviteter og muligheder i Barrit, samt invitation i i til førstkommende fællesspisning. Det er vigtigt at der følges op inden fællesspisning og på selve aftenen. 22 Andre ideer Hjælpende hånd Administrativ hjælp til søgning af fonde, regnskab, rådgivning, fælles indkøb af tøj til fodbold, gymnastik mm for bedre priser/rabatter mm. Der skal tages stilling til om denne hjælp fungerer på frivillig basis eller om dtk det kan finansieres i gennem f.eks. Lokal Aktionsgruppe eller andre landudviklingspuljer. Praktisk hjælp til foreningerne, En ekstra hånd uden ansvar, renovering af lokaler, computerhjælp mm. Baseret på frivilligt arbejde, frivillige i alle aldre med forskellige kompetencer registreres og hjælpen formidles til foreningerne. Velkommen til Barrit Ideer / opgaver der skal løses på overordnet plan: Hvorledes ved man om nogen er flyttet til byen? Kan man få besked fra Kommunen, skolen, børnehaven? Eller er det nødvendigt med nabo watch? Er der én person som har overordnet ansvar for at undersøge om der er kommet nye, eller har alle meldepligt? Udarbejde velkomstfolder evt. som en side på eller et notat i Barrit / Vrigsted nyt specielt rettet til tilflyttere. Kan man tilbyde gratis prøvetime i foreningerne, for at få tilflytterne ind i foreningslivet? Velkomstfolder Side 22

23 23 23 Paraplyforening Andre ideer Paraplyforening Barrit bedst i Bredden Et andet tiltag der kunne lette foreningsarbejdet ville være at etablere en slags forenings paraply, der står for medlemsadministration og anden foreningsledelse. Foreningerne går fra at være selvstændige foreninger til at være en aktivitet under paraplyen, og kan derfor koncentrere sig om den helt konkrete aktivitet. Målet ville være at drive en bred forening med mange aktiviteter, hvor medlemmerne kender til hinanden og har mulighed for at deltage i flere aktiviteter. Slogan kunne være Barrit bedst i bredden. Et eksempel på en lignende struktur er allerede eksisterende i Barrit BGIF. Spørgsmålet er, hvor stor kan en paraply være? Kan alle idræts og sportsrelaterede aktiviteter i Barrit være under samme paraply? Forslag: Dtf Det foreslås at alle idræts og sportsrelaterede foreninger mødes til et stormøde. Her kunne der tages stilling til følgende emner; Paraplyforeningens rolle og mål på kort og langt sigt? Forretningsorden, ledelsesrotation, ansvar og fordele Hvem ønsker at deltage? Valg af bestyrelse, formand og kasserer Mødefrekvens, hvor tit mødes vi, hvem gør hvad inden næste møde? Fordele: Mindre administration, mere aktivitet. Det vil være lettere at skaffe frivillige til at løfte en konkret aktivitet, som fx stå for træning, transportere børn til stævne, eller arrangere en årlig turnering. Det vil være muligt at drive flere aktiviteter i Barrit, og der er en økonomisk fordel ved deltagelse i flere aktiviteter, fx ved en klippekortsordning eller en 3 i en rabat. Ledelse og åbenhed: Det vigtigt at paraplyens arbejde og rolle defineres klart, og at der laves klare aftaler om aktiviteternes ansvar og muligheder. Et forslag ville være at der er en roterende bestyrelse med et tidsoverlap for vidensdeling, ledelsesarbejdet går på skift mellem aktiviteterne, der sidder max 2 år ad gangen. En slags stafet, hvor alle tager deres tur på skift, man kommer langt ved at skiftes til at løbe, og holde hvilepause. Paraplyledelsen skal til enhver tid være åben for forslag og dialog, der bør være en gennemsigtig foreningsstruktur alle dokumenter er tilgængelige for alle, og al informationnårudtilnår til alle. Dette kan opnås ved at lægge alt på en interaktiv hjemmeside med kalender, nyheder, info og arkiv se fx Side 23

24 Ungeliv Primære mål Værested for unge Der er mange aktiviteter og muligheder for børn i Barrit, primært er landsbyens hjerte med skole, børnehave og BKI det sted hvor børnene har deres hverdag og møder deres kammerater. Barrit Skole har børn i alderen 0. til 6. klasse, derefter får børnene en ny hverdag i Juelsminde, Hornsyld eller på en anden af områdets skoler. Der kan opstå et tomrum når de går ud af Barrit skole, med risikoen for at børnene mister kontakten til de andre børn og unge i landsbyen. Det anbefales at der sættes massivt ind overfor de unge i alderen år, således at de bevarer tilknytningen til Barrit, til skole og BKI, samt til deres jævnaldrende kammerater. Hvordan? Der er stor enighed om at der skal være en klub for de unge, et værested eller jævnligt ttilbagevendende d arrangementer. Ideerne til hvad og hvordan er mange, nogle er mere realistiske end andre, nogle kan føres ud i livet indenfor eksisterende bygningsmasse og andre igen kræver anlæg eller køb af ejendom. Det anbefales derfor, at man indkalder alle interesserede forældre og unge til at give ideerne form og på mødet nedsættes UngtLiv i Barrit, en gruppe der står for den overordnede planlægning. Aktører og organisation Det er nok primært en gruppe forældre der skal løfte opgaven sammen med de unge, i nært samarbejde med skole, BKI og foreningsliv. Ansvaret for arrangementerne kan gå på skift kf således at alle forældrene er med til at løfte opgaven, men der bør være en gruppe ansvarlige forældre, f.eks. en forælder fra hver årgang, der står for kontakten til de øvrige forældre på den pågældende d årgang. Se organisationsdiagram på næste side. Det foreslås at UngtLiv i Barrit tager kontakt til den nye årgang unge på det sidste forældremøde i 6. Klasse, og dér informerer om hvorledes ungeklubben fungerer, at alle løfter i flok, finder én forælder der vil være med i UngtLiv i Barrit, laver mail og tlf. liste mm. Et nærtsamarbejde med (og vejvilje fra) skole, BKI mfl. er vigtigt for lån af lokaler. Tidsramme og plan Jo før jo bedre, der er ingen grund til at vente. Bygningsfysik UngtLiv i Barrit kan have mange former og varierende indhold, bygningsfysikken vurderes ikke i første omgang som afgørende, såfremt det er muligt at låne lokaler ved skole, BKI og i sognegården. På sigt ville det dog være ønskeligt at ungdomsklubben havde sine egne lokaler, værested, klublokaler, værksted eller lignende. Det vil lette arbejdet for arrangementsgruppen, og give de unge mulighed for i højere grad at være mere selvkørende. Et værested kan være mange ting ungdomsklub Side 24

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger IT skal være nemt... IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger DGI'idræt fællesskab Hvad er Conventus? Conventus er et online administrations-

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi motivation koncept planlægning ideer visioner 1 Biblioteks- og medborgerhus i Them, den 14.4.2015

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe!

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! KILDEGÅRDEN - Fællesskab, fleksibilitet og multifunktionelle faciliteter Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL:

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012 1 I Feldborghallens mødelokale kl. 19:00. Borgerforeningen giver kaffen. Reinold er ordstyrer, fremmødte ca. 15 repræsentanter for forskellige udvalg. 1. Bordrunde: hvad er der sket siden sidst? Nye projekter?

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Nr. 6 Februar 2009 20. Årgang

Nr. 6 Februar 2009 20. Årgang Nr. 6 Februar 2009 20. Årgang * Forsidebilledet: De mange deltagere fra Landsbymødet den 12.1 (Billedet udlånt fra www.barrit.dk * Allan Olsen i Barrit * Centerleder Jeanette Kristiansen informerer. *

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Program Velkomst. Finn Tarpgaard, Stadil-Vedersø Sogneforening. Den lokale udviklingsplan. Erik Poulsen, Stadil-Vedersø Sogneforening. Projektet Fremtidens

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere