Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund"

Transkript

1 Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 1

2

3 Indholdsfortegnelse Del 1 3 Del 1 Indledning Indholdsfortegnelse Forord ved Barrit Lokalråd Borgernes Handlingsplan Pluskontoret anbefaler Det levende landsbysamfund Organisation idag Proces og forløb Del 2 Handlingsplan for Barrit En realiserbar handlingsplan Indsatsområder Offentligt liv Foreningsliv Ungeliv Erhvervsliv Fysiske tiltag s. 03 s. 05 s. 06 s. 07 s. 08 s. 10 s. 12 s. 15 s. 16 s. 20 s. 24 s. 26 s Side 3

4

5 Forord ved Barrit Lokalråd Del Landsbyliv Forord ved Barrit Lokalråd At bo i en landsby som Barrit er et valg. Ofte et lidt besværligt valg fordi de større butikker, biograferne og for mange også arbejdet ligger i de større byer omkring os. Busserne kører sjældent og på de forkerte tidspunkter, så mindst en bil er nødvendig. Alligevel er de fleste af os glade for at bo her og vil ikke bytte med et parcelhus i Hedensted. Hvad er vi glade for? Skolen, byfesten, skoven og stranden, BKI, fællesspisning, børnehaven, virksomhederne, generalforsamlingen i vandværket, fastelavnsfesten og alle de kendte ansigter. En håndfast erfaring vi også har helt inde på livet, er at hvis vi vil have det sjovt eller opnå noget skal der gøres en indsats, ingen udefra kommer uopfordret og arrangerer for os. Denne handlingsplan er også resultat af en fælles indsats; bestyrelser og ledelser i Barrit Skole, Tjørnebo, BKI, BGIF og lokalrådet har trukket et stort læs og givet input og ideer til processen. I samarbejde med Hedensted Kommune, blev Pluskontoret inspireret til at afholde et landsbymøde med en overvældende opbakning og et hav af ideer til hvordan vi kan udvikle landbylivet i Barrit og omegn. Nu ligger der en handlingsplan der kan sætte retning på de næste mange år i Barrit. Der er masser at tage fat på, institutionerne har givet håndslag på at de vil gå i tæt dialog og prøve at finde nye veje at samarbejde på. Lokalrådet og foreningerne vil prøve at finde en mere fremtidssikker struktur og afprøve nye veje, men der er stadig masser af muligheder og plads til at DU kan samle en flok omkring dig og arbejde for en af ideerne. Barrit Lokalråd v/michael Laursen Side 5

6 Del 1 Borgernes Handlingsplan Borgernes handlingsplan g gp Lokalrådet i Barrit har taget initiativ til udarbejdelsen af denne handlingsplan, ved ansøgning til Hedensted Kommune om at blive udvalgt til et udviklings projekt i Kommunen. Barrit blev valgt ud, netop fordi ansøgningen lagde vægt på udviklingen af de organisatoriske og sociale rammer. Den grundlæggende tanke bag Borgernes Handlingsplan er, at det er borgernes egen plan. Det er borgernes egne bud, visioner, mål og handlings forslag til hvordan man sikrer den bedst mulige fremtid for landsbyen og lokalområdet. Fokus ligger primært på det organisatoriske, det sociale og de menneskelige resurser. 6 Planen er tænkt som et redskab til internt brug for borgerne i landsbyen, rettet mod at skabe en fælles identitet, klarhed omkring et fælles mål samt mod at styrke samarbejdet internt i landsbyen. 6 Derudover er planen tænkt til eksternt brug, som et planlægningsredskab for Hedensted Kommune, samt som et indspark i debatten om landsbysamfundenes udvikling og overlevelse. Det er formålet, at skabe en konkret og brugbar handlingsplan, der kan være med til at underbygge det levende og attraktive landsbymiljø i fremtidens Barrit. Borgernes Handlingsplan er en bred plan, hvor alle borgernes ideer er nævnt. For at føre ideerne ud i livet vil det være nødvendigt, at så mange borgere som muligt er med til at løfte opgaverne. En prioritering kan blive nødvendig, og rækkefølgen tingene bliver grebet an på er også vigtig. Velkommen til Barrit/Vrigsted Det L Levende Landsbysamfund. d L db f d Fokus Fokus i helhedsplanen ligger primært på det organisatoriske, det sociale og g de menneskelige resurser. Sekundært og afledt af det primære fokus, vil opstå en række forslag til fysiske ændringer på bygninger og udearealer indenfor et fysisk fokusområde centreret ved skole, børnehave og BKI.. 1. Det organisatoriske 2. Det fysiske / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 6 Barrit Den levende landsby

7 Pluskontoret anbefaler Pluskontoret anbefaler Centrale spørgsmål Hvordan skal vi udvikle vores skole, børnehave og BKI center? Hvordan får vi et bedre sted at bo? Hvordan skal børnene få et endnu bedre sted at vokse op? Hvordan skal foreningerne give de bedste tilbud og sikre frivillig arbejdskraft? Pluskontoret anbefaler at der i første omgang bliver arbejdet målrettet hen imod etableringen af 1. Borgerne i Barrit er gået aktivt i gang med at finde svar på disse spørgsmål / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Fælles administration og drift af Børnehave og Skole s.16. Samarbejde er allerede en realitet, men for at det kommer til at betyde en forskel, skal det udvikles, opbygges og føres ud i livet. Det ville være oplagt at gøre det til et pilotprojekt for givtige samarbejder i landdistrikterne. Barrit modellen. Foreningslivets s overordnede struktur bør etableres som noget af det første. Det er forudsætningen for et effektivt og velfungerende foreningsliv i Barrit. Foreningssekretariat s.22. Fælles k ll sekretariat for BKI, foreninger og diverse miljøudvalg kan med fordel etableres som noget af det første, evt. som en forsøgsordning. Sekretariatet vil gøre de øvrige forslag lettere at føre ud i livet. f l l tt t fø d i li t 4. Det moderne forsamlingshus s.28. Livet i Barrit er afhængigt af, at det eksisterende liv i byens hjerte overlever og ekspanderer. Det moderne forsamlingshus kan godt etableres hen ad vejen, i små skridt, over fx en 5 årig periode. Men det bør sikres at der udarbejdes en fysisk helhedsplan for området, inden ombygning og renovering af Børnehave og Skole, således at indsatserne koordineres og resultatet bliver homogent og lf d il l d f ll velfungerende til glæde for alle byens borgere; Det moderne forsamlingshus. Når denne udvikling er sat i gang, er vi ikke et sekund i tvivl om at de øvrige tilt tiltag vil følge efter. Barrit vil være et il føl ft B it il t super attraktivt samfund at leve i, og det vil trække nye resurse stærke borgere til. Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. www pluskontoret dk Side 7 Barrit Den levende landsby

8 Det levende landsbysamfund 8 8 Nær Global / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Regional Lokal Side 8 Barrit Den levende landsby

9 Del 1 Det levende landsby samfund Det levende landsby samfund Barrit sogn har ca indbyggere fordelt mellem Barrit, med ca. 800 borgere, Vrigsted, Breth og Staksrode. Barrit er en langstrakt landsby på kanten af Vejle Fjord, med fin natur og gode sti g forbindelser rundt i skove og ned til fjorden. Der er 2 3 kilometer fra landsbyen til fjorden Trekløveret Der eksisterer en helt særlig situation i Barrit hvor de primære offentlige Barrit, hvor de primære offentlige organisationer [skole, børnehave samt idræts og kulturcenter BKI ] er lokaliseret så fysisk tæt på hverandre at et nært samarbejde allerede er en realitet. Dette samarbejde har og kan have en stor betydning for fremtidssikringen af et stor betydning for fremtidssikringen af et kvalitetsfyldt landsbyliv og for følelsen af nærhed og samarbejde i landsbyen. Et andet karakteristisk kendetegn ved Barrit er, at der er et rigt foreningsliv, med et bredt udbud af aktiviteter og muligheder. En af udfordringerne i Barrit er at fastholde aktivitetsniveauet og skaffe g nye frivillige til foreningerne. 2. I Barrit er der en række store virksomheder der rækker ud over lokalområdet, Årstiderne, Haco og øj p Stenhøj for at nævne et par enkelte. Desuden er der en lang række af mindre service virksomheder. Det betyder at forholdsvis mange indbyggere i Barrit også arbejder i Barrit. Denne situation er helt unik og kan være en forudsætning g for det attraktive og aktive landsbysamfunds overlevelse. 3. Velkommen til Barrit/Vrigsted Det Levende Landsbysamfund / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 9 Barrit Den levende landsby

10 Organisation i dag 10 Organisation i dag Barrit ses som et landsbysamfund bestående af 3 primære organisationssfærer; De Offentlige organisationer Det Private erhvervsliv og Det Frivillige Foreningsliv Alle bestående af både mennesker og bygningsfysik. Denne handlingsplan fokuserer på mennesker og liv, sfærernes overlap og de samarbejder, der kan give liv til landsbysamfundet. Senere vil det være hensigtsmæssigt at der sker ændringer og forbedringer af bygningsfysikken, idet det ene ikke kan eksistere uden det andet. Mennesker og bygningsfysik Mennesker og liv Overlap og interessesfærer Samarbejde der giver liv 10 Offentlige organisationer Private erhvervsliv HANDLING SPLAN Foreningsliv Side 10

11 Del Offentlige organisationer Private erhvervsliv Foreningsliv Skole (inkl. bestyrelse) SFO Børnehave (inkl. bestyrelse) BKI Barrit og Vrigsted Kirker Dagpleje Hjemmepleje M.fl. Stenhøj A/S Haco A/S Anders Pedersens Maskinfabrik Årstiderne Brugsen Barrit Autoopretning Barrit Autocenter Barrit Industrilakering Breth Entreprenørforretning EP Maskinudlejning JH Foto Mini Salon Cleanfix Denmark Teknorace Vrigsted efterskole Biografforening Barrit Borgerforening Barrit Erhvervsforening Barrit Formandsforeningen Barrit Gadelysforening Barrit Gymnastik & Idrætsforening Barrit Jagtforening Barrit Spejderne Barritskovby Vandværk Barrit Vrigsted NYT Barrit Vrigsted Lokalarkiv Folkedansere Pizza Mike Barrit Hjemmeservice Truelslund Hundecenter Det rullende værksted Den Ekstra Haand.dk Barrit El KL Køkkenfornyelse Barrit Murerforretning Fm Revision Priscas Gildesal Skovs Snedkeri Vin Med Smag Barrit Mejeri Landbrug Mfl. Forældreforeningen Fredagsklubben Gravgaard Dans Juelsminde Karate Bogbilen, Hedensted Bibliotekerne Lokalråd Barrit og Omegn Over Barrit Vandværk Pensionistforeningen Venstre Vælgerforening Mfl. HAND LINGSPLAN De offentlige organisationer, primært Barrit skole, Børnehuset Tjørnebo samt Barrit Kultur og Idrætscenter BKI, arbejder allerede i dag sammen i mindre målestok, og ønsker at udvide det organisatoriske og bygningsfysiske samarbejde. BKI Skole Børnehave Erhvervslivet er pt. ikke særlig synlig i Barrit som en samlet enhed, bla. er erhvervsforeningen er pt. ikke aktiv. Der er en række store virksomheder, hvis kendetegn er at de er meget specialiserede og bruger en stor del lokal arbejdskraft. Dette parameter er ekstremt vigtigt for Det levende landsbysamfunds overlevelse og attraktivitet. Foreningslivet er rigt og aktivt og der er mange foreninger. De fleste er specialiserede i specifikke aktiviteter eller sportsgrene, så som jagtforeningen, karate klub og biografforening. Barrit Gymnastik og Idrætsforening BGIF er et vellykket eksempel på at dtk det kan lade sig gøre at drive foreninger med et bredt virke og mange aktiviteter. De har i dag ca. 500 medlemmer i aldersgruppen 1 80 år, der dyrker gymnastik, spiller badminton, tennis, fodbold, basketball, volleyball og petanque. I dagens forenings Danmark er det generelt en stor udfordring af skaffe og fastholde frivillige ledere, sådan er det også i Barrit. Denne udfordringen er i Barrit ekstra stor, da der er et rigt foreningsliv,og derfor mange foreninger pr borger. Af mere organisatorisk karakter findes Lokalråd, Borgerforening og Formandsforeningderhver der især løfter vigtige opgaver, men hvis virke og formål forekommer at overlappe hinanden noget. Side 11

12 Proces og forløb Proces og Forløb Proces og Forløb Landsbymøde Arbejdet med handlingsplanen startede i oktober 2008, hvor en mindre gruppe samledes for at definere og tilrettelægge forløbets indhold. Denne gruppe bestod af bl.a. af repræsentanter fra Barrit skole, børnehaven Børnehuset Tjørnebo, Barrit børnehaven Børnehuset Tjørnebo, Barrit Kultur og Idrætscenter BKI, Hedensted Kommune samt Pluskontoret Arkitekter. Det store Landsbymøde blev afholdt den 12. januar 2009, alle borgere i Barrit og omegn var inviteret og der var arrangeret børnepasning af Fredagsklubben. I december 2008 blev indkaldt til et arbejdsgruppemøde, hvor skole, ø,, g g børnehave, BKI, foreninger og erhvervsliv var inviteret med til mødet. Der var ca. 20 deltagere, erhvervslivet var ikke repræsenteret. Mødets formål var en begyndende generering af ideer til samarbejder på tværs af organisationer og eksisterende fysiske rammer. Der kom mange gode forslag. Alle arbejdede effektivt og de fremkomne ideer dannede grundlag for forberedelse til landsbymøde i januar Landsbymødet havde ligeledes karakter af at være et arbejdsmøde, der blev holdt g p g p nogle korte oplæg med indspark til diskussionerne, derefter skulle man i grupper diskutere og komme frem med forslag som blev fremlagt i plenum. Se øvelsesformuleringer og emner på næste side. Fremmødet var over al forventning. I alt Fremmødet var over al forventning. I alt deltog ca. 140 borgere i landsby mødet, derudover børn og unge / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 12 Barrit Den levende landsby

13 Del Offentligt liv Hvordan sikres at samarbejdet mellem institutionerne udvides og forbedres, med det formål at optimere og fremtidssikre institutionernes levedygtighed? Foreningsliv Hvordan kan man bevare og gerne øge mængden og bredden af aktiviteter der udbydes i Barrit, samtidig med at man begrænser mængden af administration? Erhvervsliv Hvordan kan man skabe en win win situation? Hvad kan erhvervslivet give til landsbyen, og hvad skal der til for at virksomhederne bliver i Barrit? Offentlige organisationer Foreningsliv Private erhvervsliv 1. ØVELSE Landsbymøde et stormøde Der var to runder med øvelser på landsbymødet, 1. øvelse handlede om samarbejdet indenfor de enkelte 3 organisations sfærer Offentligt liv, Forenings liv og Erhvervsliv. 2. øvelse handlede om en række konkrete tiltag og projekter på tværs af organisationerne, som skulle beskrives og konkretiseres. Øvelsesteksten er angivet på siden. Svarene og de fremkomne ideer, fremgår af og danner grundlaget for Handlingsplanen Del 2. Landsbyliv Velkomst komite Landsbykorps Foreningsliv Fælles sekretariat Paraplyforening Rekruttering til foreningslivet Unge liv Det moderne forsamlingshus Idrætsfaciliteter / hel hal Opsamling og handlingsplan Efter formuleringen af handlingsplanen, er afholdt et arbejdsmøde til videre bearbejdning af Offentligt liv. Herefter følger en høringsperiode, hvor borgerne får mulighed for at kommentere handlingsplanen. Efter høring og evt. tilretning tilhører handleplanen borgerne og Hedensted Kommune. Så er det op til borgerne selv og Hedensted Kommune at følge op på udviklingen og følge ideerne til dørs. God fornøjelse! Fælles storkøkken / café Landsby kultur center / ny sognegård Offentligt liv Personalefællesskab / fællessekretariat Erhvervsliv Samarbejder der giver liv 2. ØV VELSE Side 13

14

15 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Del 2 Handlingsplan En realiserbar handlingsplan På landsbymødet kom der rigtig mange ideer på bordet, konkrete ideer, storslåede ideer, ideer der kræver mange k d l l (h d k aktørers deltagelse (herunder kommune, Lokal Aktionsgruppe samt Lokale og Anlægsfonden mfl.) og idéer, der kan løftes af enkelte borgere i landsbyen. Indsatsområder Det har været nødvendigt, at prioritere h ilk i d t hvilke indsatsområder, åd der er vigtigst, for d i ti t f at gøre handlingsplanen realiserbar. I langt de fleste tilfælde har prioriteringen givet sig selv, jf. diskussionerne på landsbymødet. I andre tilfælde har der været et eller få tiltag der skal løftes først før det giver mening at skal løftes først, før det giver mening at gå i gang med alle de andre ideer. Og endelig har Pluskontoret Arkitekter anbefalet en prioritering i andre tilfælde. I Offentligt liv, hvor der har været et ekstra arbejdsmøde, har der været mulighed for at foretage en direkte mulighed for at foretage en direkte borger prioritering. Øvrige ideer er listet op, således at i ingenting går i glemmebogen. ti å i l b De primære ideer er sorteret efter indsatsområder, beskrevet med tydelige ål b jd k mål, arbejdsopgaver, aktører og tidsramme endelig er konkluderet hvilke bygningsfysiske konsekvenser dette vil medføre eller kræve. Indsatsområder: Offentligt liv Foreningsliv Ungeliv Erhvervsliv Fysiske tiltag Sidst er Det moderne forsamlingshus beskrevet med de ideer der kom frem i løbet af processen. Dette emne er ikke gennemarbejdet, da der i denne proces er sat fokus på det organisatoriske. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udarbejde en fysisk helhedsplan efterfølgende. ft f l d / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Side 15 Barrit Den levende landsby

16 Offentligt liv Primære mål Barrit modellen Barrit modellen fælles administration og drift Der er en række parametre der taler for et udvidet samarbejde mellem Barrit Skole, Børnehaven Tjørnebo og Barrit Idræts og Kulturcenter BKI: Landsbyfællesskab / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Fysisk placering skole, børnehave og BKI er placeret umiddelbart ved siden af hinanden, og allerede delvist sammenbygget. Intention der er et gensidigt ønske om et udvidet samarbejde. et udvidet samarbejde Landsbymiljø det lille og overskuelige samfund egner sig muligvis specielt godt til nære samarbejder på tværs, da institutionerne og personerne er åbne overfor nærhed, samarbejde og bedre udnyttelse. Høj udnyttelsesgrad der er allerede en høj udnyttelsesgrad af BKI s lokaler, et samarbejde vil give mulighed for højere udnyttelsesgrad på alle lokaler, og dermed flere muligheder for landsbyens borgere. g Driftsmæssig besparelse der kan være store fordele ved fælles drift; energi besparelser, personale optimering, bedre udnyttelse. Bedst for børnene et tættere samarbejde vil sikre at der er en rød tråd gennem barnets liv, barnet vil opnå en bedre kerneydelse, og der vil være en bedre overlevering ml. børnehave, skole og fritid. Bedst for borgerne det vil være et fantastisk aktiv for landsbyfællesskabet, erhvervslivet, foreningslivet og borgerne, erhvervslivet foreningslivet og borgerne at hele centerets muligheder er tilgængelige for alle. Helhedstænkning administration og drift, lokaler og udearealer, arbejdstid og fritid, børn og voksne mm. Muligheder Fælles administration Skole, Børnehave og BKI Fælles tekniskservicecenter, samlet drift af lokalerne, vedligeholdelsesplan, små g pg og store opgaver samles. Ledelses team samarbejde. Fælles bestyrelse / formaliseret samarbejde mellem bestyrelser. Fælles brug af lokaler etableringen af det moderne forsamlingshus. Tværgående aktiviteter, pædagogisk udviklingsarbejde Udfordringer Er det en barriere at flere kommunale afdelinger og en selvejende institution skal arbejde sammen, og er det overhovedet muligt? Er meget personafhængigt og følsomt, nye personer i ledelsesgruppen kan betyde ændringer af intentioner og dermed muligheder! Er lignende projekter tidligere f h dk l f gennemført, og hvad kan man lære af dem? Støttemuligheder, hvilke fonde kan støtte udviklingen af denne type samarbejder? Side 16 Barrit Den levende landsby

17 Del Aktører Barrit modellen inkluderer primært Barrit Skole, Børnehaven Tjørnebo og Barrit Idræts og Kulturcenter BKI. På længere sigt vil foreninger, kirke, lokalarkiv, bogbil / bibliotek mfl. kunne indgå åi fællesskabet. Tidsramme Konkret på den korte og lange bane Der bør nedsættes et udvalg på tværs af de tre bestyrelser [skole, børnehave og BKI], som arbejder videre med muligheder og barrierer, frem mod det ønskede fællesskab. Hedensted Kommune bør deltage på overordnet plan, for at sikre at de respektive kommunale afdelinger byder ind med videnog støtte i muligtomfang omfang. Én fælles administration / bestyrelse kan støde på barrierer se de ovennævnte udfordringer der kunne arbejdes for at projektet gennemføres som et pilotprojekt [Barrit modellen], og herved opnå støtte fra diverse relevante fonde til udviklingsarbejdet Fælles administration og drift af bygninger, udvidet samarbejde mellem ledelser og bestyrelser, værdibaseret samarbejde. Hedensted Kommune har budgetteret følgende: 2013/14 Budgetteret renovering og ombygning af Børnehaven 2013/14 Budgetteret renovering og ombygning af skolen Bygningsfysik Et sådant samarbejde vil komme til at vandre hånd i hånd med fysiske ombygninger, renovering og tilbygning. Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en fysisk helhedsplan inden renovering og ombygning af børnehave og skole opstartes. Et administrativt fællesskab kræver fysiske rammer, centralt placerede moderne administrations / sekretariats og møde faciliteter. Et tekniskservicecenter kræver fysiske rammer, centralt placerede lokaler, desuden vil optimering ved samdrift fordre nogle ombygninger. Samarbejde i bestyrelse, ledelse og på pædagogisk plan kan højnes ved etablering af moderne sekretariats og møde faciliteter. Hele ideen vil styrkes ved etableringen af det moderne forsamlingshus, se sidste afsnit i handlingsplanen. Øget samarbejde indenforoffentligt liv Side 17

18 Offentligt liv Børnehave Bestyrelse Bestyrelses Skole & samarbejde SFO Bestyrelse BKI Bestyrelse Bestyrelses samarbejde Ledelses samarbejde 18 Børnehave Skole & SFO BKI Bestyrelses samarbejde Ledelse Ledelse Ledelse Lokalarkiv Kirke Mfl. 18 Fælles administration Mulig udvidelse af samarbejde Børnehave Bestyrelses Skole samarbejde BKI Samarbejder / fællesskaber Kommunal institution Frivillig forening Selvejende institution Team samarbejde af Pædagogisk / faglig karrakter Fremtidigt organisationsdiagram for offentligt liv Side 18

19 Del 2 Andre ideer Andre ideer Den røde tråd i barnets liv. Generelt ønskes den røde tråd i barnets liv styrket, både ved overgangen fra børnehave til skole og ved overgangen fra dagpleje til børnehave. Dette foreslås gjort på følgende måde; Brobygning mellem skole og børnehave skal op at stå igen, og ønskes gjort permanent. Det bør undersøges om det kan etableres som en omkostnings neutral løsing indenfor eksisterende rammer. Fælles lokaler, fælles indgang og forplads, fælles legeplads / legetorv. Dagplejerum i forbindelse med børnehaven, sikrer mini brobygning her. Evt. stordagpleje med nært samarbejde med børnehaven. Etablering af integreret institution med E bl i fi i i i d vuggestue. Fælles legeplads / legetorv, som også dagplejerne kan benytte. Oplysninger følger barnet, giver støtte til videre forløb Fælles legeplads for skole, børnehave og evt. dagpleje skole børnehave d l j dagplejer Mini brobygning Mini brobygning / Borgernes Handlingsplan 2009 Hedensted Kommune/Barrit Lokalråd/Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. Den røde tråd i barnets liv Den røde tråd i barnets liv Side 19 Barrit Den levende landsby

20 Foreningsliv Hedensted Kommune Lokalråd Overordnet planlægning Offentlige Institutioner Miljø udvalg (vand, vej, grundejer, belysning) 20 Private Erhverv Formandsforening Div. Arrangementsudvalg g Foreningssekretariat 20 Paraplyforening Dans Jagt BGIF Spejdere Karate Samarbejder / fællesskaber Offentlig institution Frivillig forening Private erhverv Fremtidigt organisationsdiagram for foreningsliv Side 20

21 Del Er I klar? Foreningssamarbejde Vi spiller på samme hold Primære mål Spil til mig Lokalråd / Borgerforening / Formandsforening Den primære udfordring indenfor foreningslivet i Barrit, vurderes til at ligge indenfor det organisatoriske, det anses som uhensigtsmæssigt at der eksisterer tre parallelle råd/foreninger [Lokalråd, Borgerforening og Formandsforening] hvis mål og virke er overlappende. Det anbefales derfor at de pågældende foreninger / interesserede personer sætter sig sammen, og klart definerer en ny sammenhængende struktur og tager rollerne op til revision. Her kunne der tages stilling til følgende emner; Overordnet struktur og roller Mål på kort og langt sigt? Arbejdsopgaver Lokalråd Arbejdsopgaver Formandsforening Arbejdsopgaver Borgerforeningen Skal vi i det hele taget være 3 enheder? Underudvalg fx arrangementer (skt. Hans, byfest, fællespisning, julefest mm), miljø (vej, grundejer, vand og belysning), velkomst komite etc. Mødefrekvens, hvor tit mødes vi, hvem gør hvad inden næste møde? Forslag til arbejdsopgaver Lokalråd: Kontakt til kommunen / aktiv og synlig sparringspartner Landsbyens taleorgan, repræsenterer Barrit udadtil Tænke politisk strategisk Overordnet d planlægning l og struktur Forslag til arbejdsopgaver i Formandsforeningen: Samlende organ for alle Barrits foreninger og institutioner Link mellem Lokalråd, foreninger og institutioner Forum hvor alle kan blive hørt og komme til orde Konkret planlægning og koordinering, beslutnings kompetence Konkrete arbejdsopgaver uddelegeres videre til foreninger eller underudvalg Se organisations diagram for forslag til foreningsstruktur på foregående side. Aktører Alle interesserede, medlemmer af Lokalråd, Borgerforening og Formandsforening dvs. formænd for alle foreninger inkl. Erhvervsforeningen. Tidsramme Jo før jo bd bedre, der er ingen grund til at vente, al anden udvikling i Barrit vil få glæde af denne ændring. Bygningsfysik Det organisatoriske foreningsarbejde er uafhængigt af bygningsfysik, men vil kunne få glæde af et foreningssekretariat med mødefaciliteter. Side 21

22 Foreningsliv 22 Andre ideer Fælles indkøb Foreningssekretariat Der er mange ideer til, hvordan foreningslivet i Barrit kan udvikle sig, her beskrives de vigtigste kort. For at lette arbejdet i foreningerne, ville det være hensigtsmæssigt at etablere et foreningssekretariat med fysiske faciliteter og en hjælpende hånd, som foreningerne kunne gøre brug af. Foreningssekretariatet kunne være et udvalg under formandsforeningen. Fysiske faciliteter Mødelokaler, IT og AV faciliteter, tekøkken mm. Andre ideer Velkomst komite Et vigtigt emne har været hvorledes man ønsker tilflytterne velkommen til Barrit. Velkomst komiteen kunne være et udvalg under formandsforeningen eller en frivillig turnusordning, og indgår som et fast punkt på formandsmødet. Tilflyttere bydes velkommen med blomst / chokolade, evt. rundvisning i privat bil, evt. velkomstfolder eller Barrit / Vrigsted nyt, information om hjemmeside, aktiviteter og muligheder i Barrit, samt invitation i i til førstkommende fællesspisning. Det er vigtigt at der følges op inden fællesspisning og på selve aftenen. 22 Andre ideer Hjælpende hånd Administrativ hjælp til søgning af fonde, regnskab, rådgivning, fælles indkøb af tøj til fodbold, gymnastik mm for bedre priser/rabatter mm. Der skal tages stilling til om denne hjælp fungerer på frivillig basis eller om dtk det kan finansieres i gennem f.eks. Lokal Aktionsgruppe eller andre landudviklingspuljer. Praktisk hjælp til foreningerne, En ekstra hånd uden ansvar, renovering af lokaler, computerhjælp mm. Baseret på frivilligt arbejde, frivillige i alle aldre med forskellige kompetencer registreres og hjælpen formidles til foreningerne. Velkommen til Barrit Ideer / opgaver der skal løses på overordnet plan: Hvorledes ved man om nogen er flyttet til byen? Kan man få besked fra Kommunen, skolen, børnehaven? Eller er det nødvendigt med nabo watch? Er der én person som har overordnet ansvar for at undersøge om der er kommet nye, eller har alle meldepligt? Udarbejde velkomstfolder evt. som en side på eller et notat i Barrit / Vrigsted nyt specielt rettet til tilflyttere. Kan man tilbyde gratis prøvetime i foreningerne, for at få tilflytterne ind i foreningslivet? Velkomstfolder Side 22

23 23 23 Paraplyforening Andre ideer Paraplyforening Barrit bedst i Bredden Et andet tiltag der kunne lette foreningsarbejdet ville være at etablere en slags forenings paraply, der står for medlemsadministration og anden foreningsledelse. Foreningerne går fra at være selvstændige foreninger til at være en aktivitet under paraplyen, og kan derfor koncentrere sig om den helt konkrete aktivitet. Målet ville være at drive en bred forening med mange aktiviteter, hvor medlemmerne kender til hinanden og har mulighed for at deltage i flere aktiviteter. Slogan kunne være Barrit bedst i bredden. Et eksempel på en lignende struktur er allerede eksisterende i Barrit BGIF. Spørgsmålet er, hvor stor kan en paraply være? Kan alle idræts og sportsrelaterede aktiviteter i Barrit være under samme paraply? Forslag: Dtf Det foreslås at alle idræts og sportsrelaterede foreninger mødes til et stormøde. Her kunne der tages stilling til følgende emner; Paraplyforeningens rolle og mål på kort og langt sigt? Forretningsorden, ledelsesrotation, ansvar og fordele Hvem ønsker at deltage? Valg af bestyrelse, formand og kasserer Mødefrekvens, hvor tit mødes vi, hvem gør hvad inden næste møde? Fordele: Mindre administration, mere aktivitet. Det vil være lettere at skaffe frivillige til at løfte en konkret aktivitet, som fx stå for træning, transportere børn til stævne, eller arrangere en årlig turnering. Det vil være muligt at drive flere aktiviteter i Barrit, og der er en økonomisk fordel ved deltagelse i flere aktiviteter, fx ved en klippekortsordning eller en 3 i en rabat. Ledelse og åbenhed: Det vigtigt at paraplyens arbejde og rolle defineres klart, og at der laves klare aftaler om aktiviteternes ansvar og muligheder. Et forslag ville være at der er en roterende bestyrelse med et tidsoverlap for vidensdeling, ledelsesarbejdet går på skift mellem aktiviteterne, der sidder max 2 år ad gangen. En slags stafet, hvor alle tager deres tur på skift, man kommer langt ved at skiftes til at løbe, og holde hvilepause. Paraplyledelsen skal til enhver tid være åben for forslag og dialog, der bør være en gennemsigtig foreningsstruktur alle dokumenter er tilgængelige for alle, og al informationnårudtilnår til alle. Dette kan opnås ved at lægge alt på en interaktiv hjemmeside med kalender, nyheder, info og arkiv se fx Side 23

24 Ungeliv Primære mål Værested for unge Der er mange aktiviteter og muligheder for børn i Barrit, primært er landsbyens hjerte med skole, børnehave og BKI det sted hvor børnene har deres hverdag og møder deres kammerater. Barrit Skole har børn i alderen 0. til 6. klasse, derefter får børnene en ny hverdag i Juelsminde, Hornsyld eller på en anden af områdets skoler. Der kan opstå et tomrum når de går ud af Barrit skole, med risikoen for at børnene mister kontakten til de andre børn og unge i landsbyen. Det anbefales at der sættes massivt ind overfor de unge i alderen år, således at de bevarer tilknytningen til Barrit, til skole og BKI, samt til deres jævnaldrende kammerater. Hvordan? Der er stor enighed om at der skal være en klub for de unge, et værested eller jævnligt ttilbagevendende d arrangementer. Ideerne til hvad og hvordan er mange, nogle er mere realistiske end andre, nogle kan føres ud i livet indenfor eksisterende bygningsmasse og andre igen kræver anlæg eller køb af ejendom. Det anbefales derfor, at man indkalder alle interesserede forældre og unge til at give ideerne form og på mødet nedsættes UngtLiv i Barrit, en gruppe der står for den overordnede planlægning. Aktører og organisation Det er nok primært en gruppe forældre der skal løfte opgaven sammen med de unge, i nært samarbejde med skole, BKI og foreningsliv. Ansvaret for arrangementerne kan gå på skift kf således at alle forældrene er med til at løfte opgaven, men der bør være en gruppe ansvarlige forældre, f.eks. en forælder fra hver årgang, der står for kontakten til de øvrige forældre på den pågældende d årgang. Se organisationsdiagram på næste side. Det foreslås at UngtLiv i Barrit tager kontakt til den nye årgang unge på det sidste forældremøde i 6. Klasse, og dér informerer om hvorledes ungeklubben fungerer, at alle løfter i flok, finder én forælder der vil være med i UngtLiv i Barrit, laver mail og tlf. liste mm. Et nærtsamarbejde med (og vejvilje fra) skole, BKI mfl. er vigtigt for lån af lokaler. Tidsramme og plan Jo før jo bedre, der er ingen grund til at vente. Bygningsfysik UngtLiv i Barrit kan have mange former og varierende indhold, bygningsfysikken vurderes ikke i første omgang som afgørende, såfremt det er muligt at låne lokaler ved skole, BKI og i sognegården. På sigt ville det dog være ønskeligt at ungdomsklubben havde sine egne lokaler, værested, klublokaler, værksted eller lignende. Det vil lette arbejdet for arrangementsgruppen, og give de unge mulighed for i højere grad at være mere selvkørende. Et værested kan være mange ting ungdomsklub Side 24

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil 52 39 65 46 Mail: paul.johnsen@mail.dk www.undloese-lokal.dk Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst,

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere