J. nr.: Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune"

Transkript

1 J. nr.: Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser for deltagelse 5 8. Tildelingskriterium 6 9. Afgivelse af tilbud Spørgsmål Forbehold Orientering om resultatet af udbuddet Aktindsigt 8 Side 2

3 1. Indledning Udbuddet vedrører opførelse, drift og vedligehold af tankanlæg samt levering af biogas. Den leverede biogas skal anvendes til drift af bybuskørslen i Skive samt muligvis andre busser. Levering af biogas skal først påbegyndes i juni 2016, men udbuddet gennemføres allerede nu for at skabe klarhed over de samlede udgifter til overgang til bybusser, der kører på biogas. Hvis de samlede udgifter bliver uventede høje, vil indkøb af bybusser, der kører på biogas, ikke blive gennemført, og den her udbudte kontrakt vil blive ophævet. 2. Udbudsform Udbuddet foretages i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, som implementeret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbuddet gennemføres som en offentlig udbudsprocedure, hvorefter alle interesserede opfordres til at afgive tilbud. Udbudsbekendtgørelse er offentliggjort i EU-tidende, på og udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt på Ordregivers hjemmeside, 3. Ordregiver Ordregiver er: Skive Kommune Rådhuspladsen Skive Ordregiver anvender advokat Henrik Holtse til at gennemføre udbuddet, hvorfor al kontakt om udbuddet indtil underskrivelse af kontrakt skal foregå til følgende kontaktperson: Aumento Advokatkontor Advokat Henrik Holtse Ny Østergade København K Side 3

4 4. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af: Udbudsbetingelser Tro- og love erklæring Betinget kontrakt Eventuelle spørgsmål og svar (Kontraktens Bilag 1) Tilbudsliste (Kontraktens Bilag 2) 5. Den udbudte kontrakt Der henvises til kontrakten for en detaljeret beskrivelse af, hvad der skal leveres. Kontrakten omfatter etablering, drift og vedligehold af et tankanlæg samt efterfølgende levering af biogas til Ordregivers bybusser og muligvis andre busser. Der skal leveres certifikatgas, der betegnes biogas 100 %, som er opgraderet til naturgaskvalitet. Energistyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på kr eksklusive moms til opførelse af tankanlægget. Dette tilskud vil tilgå den vindende tilbudsgiver, hvorfor der skal tages højde herfor ved beregning af pris. Der er tale om en betinget kontrakt. Når Ordregiver har et samlet overblik over omkostninger forbundet med overgang til busser, der kører på biogas, vil Ordregiver tage stilling til, om kontrakten stadig er relevant. Ordregiver har derfor indtil den 1. oktober 2015 til at hæve kontrakten. Hvis kontrakten ikke hæves senest den 1. oktober 2015, vil den være endelig, og opførelsen af tankanlægget kan påbegyndes. Der skal ske levering af biogas fra ultimo juni Kontrakten er gældende i mindst 9 år til og med den 30. juni Ordregiver har mulighed for at forlænge kontraktperioden med 2 x 2 år, således at Kontrakten senest udløber den 30. juni Side 4

5 Det estimeres, at omfanget alene til bybusserne udgør m 3 biogas årligt. Hvis der også vil blive anvendt biogas til andre busser, kan indkøbet stige med yderligere m 3 biogas årligt. Leverandøren er forpligtet til at levere den mængde, der bliver behov for, hvorfor ovenstående alene er vejledende estimater, som hverken udgør en minimums- eller maksimummængde. 6. Tidsplan Handling Dato Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse 17. april 2015 Frist for spørgsmål 18. maj 2015, kl. 14:00 Svar på spørgsmål 22. maj 2015 Tilbudsfrist 29. maj 2015, kl. 14:00 Forventet tildelingsbeslutning 1. juni 2015 Underskrift af betinget kontrakt 12. juni 2015 Frist for meddelelse om kontrakten hæves 1. oktober 2015 Opførelse af tankanlæg Oktober maj 2016 Leveringsstart af biogas Juni 2016 De angivne datoer er vejledende, og ændringer kan forekomme. 7. Betingelser for deltagelse Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke har gæld til det offentlige, der overstiger kr , jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Det er også en betingelse for deltagelse, at der ikke foreligger en udelukkelsesgrund, som oplistet i Udbudsdirektivet artikel 45, stk. 2, litra a-g. Tilbudsgiver skal til dokumentation for ovenstående forhold udfylde og underskrive en tro-og loveerklæring, som vedlægges tilbuddet. Skabelon hertil kan findes på Det vil i øvrigt være et krav i kontrakten, at leverandøren under hele kontraktens løbetid fortsat opfylder ovenstående betingelser. Side 5

6 8. Tildelingskriterium Tildelingskriterium er laveste pris. Prisen for leveret biogas udgøres af dagsprisen på Gaspoint Nordic Spot Indexet tillagt et fast tillæg. Tillægget fastsættes af tilbudsgiver i tilbuddet, og skal være et fast tillæg i kroner pr. m 3 biogas. Det tilbudte tillæg skal være inklusive levering til tankanlæg klar til tankning. Tillægget skal omfatte opførelse, drift og vedligehold af tankanlægget. Tilbudsgiver skal i den forbindelse tage højde for, at der opnås et tilskud til opførelsen på kr eksklusive moms. Den samlede pris skal være eksklusive moms, men inklusive alle skatter, tillæg, afgifter, såsom energiafgift, CO 2 afgift, NOX afgift, og alle tariffer for transmission, lager, distribution, nødforsyning og energisparebidrag samt andre afgifter og tariffer, som pålægges gasprisen. Tilbudsskemaet er opdelt således, at prisen er opdelt i henholdsvis tilbudsgivers tillæg samt de af tilbudsgiver oplyste pålagte skatter, tillæg og afgifter. Prisen er gældende i hele kontraktens løbetid, dog således at der kan ske regulering på grundlag af ændringer i skatter og afgifter, jf. kontraktens punkt 6.4. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder den laveste pris. 9. Afgivelse af tilbud Tilbudsskema på Ordregivers hjemmeside bedes benyttet ved afgivelse af tilbud. Tilbudsfrist er den 29. maj 2015, kl. 14:00. Tilbud skal indsendes eller afleveres i printet version i 1 original i underskrevet stand. Tilbudsgiver bedes medsende en elektronisk kopi som en indscannet version af tilbuddet på et usb-stik eller en indscannet version af tilbuddet som vedhæftet fil i en . Side 6

7 Tilbud skal indsendes eller afleveres til: Aumento Advokatfirma Advokat Henrik Holtse Ny Østergade København K Tilbud bedes være mærket Udbud af biogas. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Tilbud skal være gældende i 3 måneder efter tilbudsfristen, eller indtil Ordregiver har underskrevet kontrakt med vindende tilbudsgiver. Tilbud skal indeholde dokumentation for betingelser for deltagelse samt udfyldt og underskreven tilbudsliste med tilbudspris. Tilbud skal være på dansk. Tilbud anses for Ordregivers ejendom, og vil derfor ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. 10. Spørgsmål Tilbudsgiver opfordres til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af indholdet af kontrakten eller udbudsmaterialet i øvrigt. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og rettes til kontaktpersonen på Spørgsmål skal stilles inden udløb af den i tidsplanen oplyste spørgefrist. Spørgsmål der modtages efter udløb af spørgefristen besvares kun i det omfang, det er muligt inden udløbet af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Anonymiserede spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på Ordregivers hjemmeside, Side 7

8 11. Forbehold Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold medfører, at Ordregiver er berettiget til at afvise tilbuddet. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold mod væsentlige elementer i udbudsmaterialet og forbehold, hvis økonomiske værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes. Ved forbehold om uvæsentlige elementer kan Ordregiver om muligt foretage en prissætning af forbeholdet, og dermed evaluere tilbuddet. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. 12. Orientering om resultatet af udbuddet Alle tilbudsgivere vil pr. blive orienteret om Ordregivers tildelingsbeslutning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Udbuddet er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet af begge parter efter standstillperiodens udløb. Der vil derfor være mulighed for, at tildelingsbeslutningen ændres indtil kontrakt er underskrevet. Der vil blive offentliggjort meddelelse om indgået aftale til Supplement til EU-tidende. 13. Aktindsigt Ordregiver er forpligtet til at overholde offentlighedslovens regler om aktindsigt, hvilket betyder, at Ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af tilbudsgivers tilbud, hvis der anmodes om aktindsigt. Anmodes Ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver så vidt muligt blive hørt, inden Ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der er omfattet af aktindsigt. Side 8

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere