Facitliste. Grundstoffer og molekyler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facitliste. Grundstoffer og molekyler"

Transkript

1 Facitliste. Grundstoffer og molekyler 2 En kemisk reaktion 2.1 d) Hydrogen + oxygen vand eller d) Brint + ilt vand 2.2 Jern + svovl jern(ii)sulfid a) carbon + oxygen carbondioxid b) carbon + oxygen carbonmonoxid 3 Grundstoffer c & e 3.3 Be, Fe, Ca, K, Cu 4 Elektronstruktur 4.1 a) K, b) Fe 4.2 Be (2,2), B (2,3), Si (2,8,4), Br (2,8,18,7) He, N, Ar, Mg, K, Cr 4.5 Ja, nej, nej, nej 5 Grundstoffernes periodesystem a) 1. Hovedgruppe b) 5. Hovedgruppe c) - 6 Periodicitet og atommasse a) 1 &1, 6 & 6, 14 & 16 b) 26 & 29, 47 & 69, 61 & 88 c) 79 & 121, 92 & 143, 60 & a) 20 & 21 b) 17 & 20 c) 92 & Li a) 36,5 u eller 36,4606 u b) 58,5 u eller 58,4425 u c) 34,1 u eller 34,082 u d) 399,9 u eller 399,881 u Man får forskellige resultater afhængigt af, om man bruger tal fra Mendelejev eller fra side Reaktionsskemaet 7.1 a) 2 PbO 2 (s) 2 PbO(s) + O 2 (g) b) 3 PbO 2 (s) Pb 3 O 4 (s) + O 2 (g) 2 Pb 3 O 4 (s) 6 PbO(s) + O 2 (g) Formelmasser: PbO 2 239,2 u, PbO 223,2 u, Pb 3 O 4 685,6 u 7.2 C 3 H 8 (l) + 5 O 2 (g) 3 CO 2 (g) + 4 H 2 O(g) 7.3 Fe(s) + S(s) FeS(s) eller 8 Fe(s) + S 8 (s) 8 FeS(s) 7.4 b og c (evt. a: saltet opløses) 7.5 b H 2 O 2 (aq) 2 H 2 O(l) + O 2 (g) 8 Carbon 8.1 3, stk 8.2 a) Ved afbrænding dannes kun carbondioxid b) Fx kemisk inaktivt c) Diamant ridser i glas, ikke omvendt. 9 Metaller og ikke-metaller b) P 4 (s) + 5 O 2 (g) P 4 O 10 (s) 9.3 H 2 : 2,01588 u N 2 : 28,01348 u O 2 : 31,9988 u F 2 : 37, u P 4 : 123, u S 8 : 256,528 u Cl 2 : 70,9054 u Br 2 : 159,808 u I 2 : 253,80894 u 10 Halogenerne 10.3 F 2 (g) + H 2 (g) 2 HF(g) Cl 2 (g) + H 2 (g) 2 HCl(g) Br 2 (g) + H 2 (g) 2 HBr(g) I 2 (g) + H 2 (g) 2 HI(g) 10.4 Br 2 (l) + 2 NaOH(aq) NaBr(aq) + NaBrO(aq) + H 2 O(l) Na(s) + Cl 2 (g) 2 NaCl(s) 2 Fe(s) + 3 Cl 2 (g) 2 FeCl 3 (s) 11 Grundstofferne i atmosfæren 11.1 N 2, O 2, Ar, Ne, He. Men der er ikke dioxygen. Det regner med dinitrogen og argon a) 2 Mg(s) + O 2 (g) 2 MgO(s) 3 Mg(s) + N 2 (g) Mg 3 N 2 (s) b) 2 Mg(s) + CO 2 (g) 2 MgO(s) + C(s) 12 Molekylforbindelser

2 a og b 12.5 a, b og c 13 Molekylers form Tetraedrisk, plant, lineært 14 Elektronegativitet 14.1 Fordi elektronegativitetsforskellen mellem to ens atomer er a) 0,0 b) 2,23 eller 2,1 c) 0,76 eller 0,7 d) 0,46 eller 0,4 e) 2,67 eller 2,8 f) 0,84 eller 0,9 Der er brugt talværdier fra Mendelejev hhv. databogen elektronparbinding (N 2 ) polær binding (HBr, HI, NH 3 ) ionbinding (NaCl, MgF 2 )

3 Facitliste. Carbonholdige forbindelser 15 Carbonhydrider 15.1 b (HCN er en af undtagelserne!) 15.2 a og e Alkaner Der er 5 forskellige C 6 H 14 for begge Navngivning af alkaner 17.1 a) propan b) methylpropan c) 2,4-dimethylpentan 17.3 Hexan 2-methylpentan 3-methylpentan 2,2-dimethylbutan 2,3-dimethylbutan 17.4 Heptan 2-methylhexan 3-methylhexan 2,2-dimethylpentan 2,3-dimethylpentan 3,3-dimethylpentan 2,4-dimethylpentan 3-ethylpentan 2,2,3-trimethylbutan Alkanernes egenskaber 18.1 a) gas, b) væske, c) fast 18.2 a) gas, b) fast 18.3 a) C 5 H 12 (l) + 8 O 2 (g) 5 CO 2 (g) + 6 H 2 O(g) b) C 7 H 16 (l) + 11 O 2 (g) 7 CO 2 (g) + 8 H 2 O(g) c) 2 C 10 H 22 (l) + 31 O 2 (g) 20 CO 2 (g) + 22 H 2 O(g) 18.4 C 8 H 18 (l) + 8 O 2 (g) 3 CO 2 (g) + CO(g) + 4 C(s) + 9 H 2 O(g) 18.5 C 4 H 10 + Br 2 C 4 H 9 Br + HBr b) 1-chlorpentan, 2-chlorpentan, 3-chlorpentan 18.8 a) C 7 H 16 + Cl 2 C 7 H 15 Cl + HCl 19 Raffinering af råolie 19.1 a) benzin b) petroleum c) C-atomer tetramethylpentan (der er flere isomere) 19.4 Fx: 60% 2,2,4-trimethylpentan, 16% butan og 24% cyclohexan. 20 Alkener a) C 10 H 20, b) C 10 H 20, c) C 14 H a) pent-1-en, b) 2-methylhept-2-en 20.4 a) but-1-en, b) 2,3-dimethylpent-2-en, c) 2- ethylbut-1-en 20.5 CH 3 -CHBr-CH 2 Br 20.6 a) CH 2 =CH 2 + H 2 CH 3 -CH 3 b) CH 3 -CH=CH-CH 3 + Cl 2 CH 3 -CHCl-CHCl-CH a) CH 3 -CH 2 -CH=CH-CH 2 -CH 3 + HCl CH 3 -CH 2 -CHCl-CH 2 -CH 2 -CH 3 b) CH 2 =CH-CH 2 -CH 2 -CH 3 + H 2 O CH 3 -CHOH-CH 2 -CH 2 -CH Plast c) PE: CO 2 og H 2 O. PVC: CO 2, H 2 O og HCl a, c og d a) 62,4979 u b) 56,73 % c) 567,3 g (uden additiver som blødgører, farve etc.) d) lidt over 8 liter 22 Arener C 6 H 6 + Cl 2 C 6 H 5 Cl + HCl a) - b) 12 substitutionsprodukter 23 Organiske halogenforbindelser CH 4 (g) + Br 2 (g) CH 3 Br(g) + HBr (g) 23.4 b) I praksis bruges CHCl 2 F 23.5 a) CH 2 =CH 2 (g) + Cl 2 (g) CH 2 Cl-CH 2 Cl(g)

4 b) CH 2 =CH 2 (g) + HF(g) CH 3 -CH 2 F(g) 23.6 a) addition b) 1,1,2-trichlorethan

5 Facitliste. Mængdeberegning 24 Stofmængde ,0095 g/mol 16,0425 g/mol 70,9054 g/mol 24.4 m = nam M = m/n ,7 mol 99,92 mol 0,58 mol ,2 g 1,6 g 381 g ,8 g 41 g 1,00 kg 24.8 b! Stofmængderne er: 0,50 mol 0,56 mol 0,25 mol 0,45 mol 24.9 M = 58,0 g/mol Butan 25 Beregningsskemaet ,02 g H 2 18,0 g H 2 O Pb(s) + O 2 (g) 2 PbO(s) 108 g ,93 kg, 0,93 Mton 25.4 a) 3 H 2 (g) + N 2 (g) 2 NH 3 (g) b) 14,8 Mton N 2 3,2 Mton H ,45 kg ethen 0,57 kg dichlor g ,2% 26 Ækvivalente mængder mol vand og 5 mol dioxygen a) 2 Mg(s) + O 2 (g) 2 MgO(s) 4 Al(s) + 3 O 2 (g) 2 Al 2 O 3 (s) b) 4,0 mol; 2,0 mol; 1,33 mol c) Na, O 2, O Dibrom, 56 g 26.5 Cu 2 S 27 Gassers molare volumen ,1 L L 3,6Α10 2 L ,0Α10 2 L 27.4 Nej ,42Α10 5 L 27.6 a) 2 C 16 H O 2 32 CO H 2 O b) 20,73 % 28 Idealgasligningen K 94 K 373 K 490 K 773 K K 373 K ,5 L/mol 30,7 L/mol 105 L/mol kpa 28.6 M = 84,2 g/mol ,9 L 28.8 a) 4,8 mol b) 35 mol c) 4,3Α a) 2 NaN 3 (s) 2 Na(l) + 3 N 2 (g) b) 215 kpa Grænseværdier ppm g =152 ml acetone 2,0 g = 1,3 ml trichlor-methan 140 mg = 45 :L dibrom 29.4 a) - b) 0,2 mg/m Kemikaliemærkning Kemikalieaffald CH 2 CHCl(g) + 5 O 2 (g) 4 CO H 2 O(g) + 2 HCl(g) 31.2 n forsøg = 2,7 mmol n toilet = 0,12 mol

6 Facitliste. Ioner 32 Ioner 32.1 P 3-, S 2-, Cl -, K +, Ca 2+, Sc H S 2-, F -, Br -, Se 2-, I Li +, Ca 2+, Ga 3+, Ba 2+, Cs Co /54, 47/46, 34/36, 49/46, 50/46 La 3+ og Se Mg 2+, N 3-3 Mg(s) + N 2 (g) Mg 3 N 2 (s) ,008% 33 Ionforbindelser 33.1 NaNO 3 Na 2 S Na 3 PO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaS Ca 3 (PO 4 ) 2 Fe(NO 3 ) 3 Fe 2 S 3 FePO 4 Zr(NO 3 ) 4 ZrS 2 Zr 3 (PO 4 ) a) Na + og S 2- b) Mg 2+ og Br - c) Al 3+ og O 2- d) Na + og SO 3 2- e) Mg 2+ og OH - f) Al 3+ og SO a) Fe 2+ hhv. Fe 3+ og Cl - b) Sn 2+ hhv. Sn 4+ og O 2- c) K + og MnO 4 - hhv. MnO 4 2- d) Ce 3+ hhv. Ce 4+ og SO Ioners navne 34.1 a) Calciumion b) Jern(II)ion c) Jern(III)ion d) Kobber(II)ion 34.2 a) Selenidion b) Fluoridion c) Phosphidion d) Oxidion 34.3 a) Jern(II)chlorid hhv. jern(iii)chlorid b) Tin(II)oxid hhv. tin(iv)oxid 34.4 a) Kaliumpermanganat hhv. kaliummanganat b) Cerium(III)sulfat hhv. cerium(iv)sulfat 34.5 a) MgI 2 b) AlBr 3 c) CaO d) Al 2 O 3 e) CaCl ,96 % ,6 g ºC hhv. 34 ºC 34.9 a) KClO 3, b) Mg(NO 3 ) 2 c) Ba(OH) 2 d) Na 2 S 2 O 3 e) Al 2 (SO 4 ) 3 f) (NH 4 ) 2 SO 4 g) Ca(H 2 PO 4 ) 35 Eksempler på salte Mg(OH) 2 (s) MgO(s) + H 2 O(g) NaOH(s) + 2 CO 2 (g) Na 2 CO 3 (s) + H 2 O(l) 36 Ioner og vand ,457 mol Na + -ioner og 0,536 mol Cl - -ioner mg Stofmængdekoncentration ,78 M 37.2 Molar masse, Molar masse, Molær, Mega ,6 mm g 9,6 L 37.5 a) 90,2 ml b) 2,77 M 37.6 a) 0,18 M b) 0,25 M c) 0,27 M 37.7 m NaF / m F = 42 u / 19 u ,6 L Vand: 0,21 mm Blod: 9,3 mm 38 Formel og aktuel koncentration 38.1 c = 0,25 M [Pb 2+ ] = 0,25 M, [Cl - ] = 0,50 M mm 38.3 a) 0,10 mol b) 13 g c) Afvej, opløs, fyld op ,20 L 38.5 Total + = 154 mm, Total - = 133 mm 38.6 [Na + ] = 262 mm [PO 3-4 ] = 87,2 mm 38.7 a) Cu(s) + 2 Ag + (aq) Cu 2+ (aq) + 2 Ag(s)

7 b) [Cu 2+ ] = 45,1 mm, [Ag + ] = 210 mm c) 2,43 g ,9 g/mol dh 39 Opløsning af ionforbindelser 39.1 a) Ag + (aq) + Br - (aq) AgBr(s) b) 2 Ag+(aq) + S 2- (aq) Ag 2 S(s) c) 3 Co 2+ (aq) + 2 PO4 3- (aq) Co 3 (PO 4 ) 2 (s) 39.2 a) CaCl 2 (s) Ca 2+ (aq) + 2 Cl - (aq) b) Na 2 CO 3 (s) 2 Na + 2- (aq) + CO 3 (aq) 2- c) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) 2 NH + 4 (aq) + SO4 (aq) 39.3 a) KOH(s) K + (aq) + OH - (aq) b) K 2 CO 3 (s) 2 K + 2- (aq) + CO 3 (aq) c) FeCl 3 (s) Fe 3+ (aq) + 3 Cl - (aq) 39.4 a) Pb 2+ (aq) + S 2- (aq) PbS(s) b) Mg 2+ (aq) + 2 OH - (aq) Mg(OH) 2 (s) c) 3 Ag + 3- (aq) + PO 4 (aq) Ag3 PO 4 (s) 39.5 a) Cu 2+ (aq) + 2 OH - (aq) Cu(OH) 2 (s) b) Ba (aq) + SO 4 (aq) BaSO4 (s) c) Ag + (aq) + I - (aq) AgI(s) 39.6 a) Natriumchlorid b) Natriumphosphat 39.7 a) Calciumsulfid b) Jern(II)hydroxid ,9 ml 40 Fældningstitrering 40.1 a) Ag + (aq) + Br - (aq) AgBr(s) b) Ag + (aq) + I - (aq) AgI(s) c) Den samlede koncentration 40.2 a) For dårlig sammenblanding b) 40.3 a) 0,10 M, 0,12 M, 0,34 M b) 0,60%, 0,70%, 2,0% c) 40.4 a) 0,788% b) For at få al salt med 41 Energi 41.1 a) 46 MJ/kg b) 16 MJ/kg c) 56 MJ/kg ,3 MJ/kg = 1,17 MJ/mol 41.4 a) endoterm b) exoterm c) exoterm 41.5 endoterm 41.6 ethanol: 840 kj/kg, vand: 2257 kj/mol

8 Facitliste. Syrer og baser 42 Syrer og baser a) HCOOH(aq) + H 2 O(l) HCOO - (aq) + H 3 O + (aq) syre: HCOOH(aq), base: H 2 O(l) b) HNO 3 (g) + H 2 O(l) NO - 3 (aq) + H 3 O + (aq) syre: HNO 3 (g), base: H 2 O(l) 42.3 a) NH + 4 (aq) b) H 2 CO 3 (aq) 42.4 a) HSO - 4 (aq) b) CO 2-3 (aq) 42.5 a) CaO(s) + H 2 O(l) Ca 2+ (aq) + 2 OH - (aq) base: O 2- (aq), syre: H 2 O(l) b) H 2 CO 3 (aq) + CO 2-3 (aq) 2 HCO - 3 (aq) syre: H 2 CO 3 (aq), base: CO 2-3 (aq) 42.6 CaCO 3 (s) + H 2 CO 3 (aq) Ca 2+ (aq) + 2 HCO - 3 (aq) CO / HCO 3 og H 2 CO 3 / HCO a) Ca 3 (PO 4 ) 2 (s) + 2 H 2 SO 4 (l) Ca(H 2 PO 4 ) 2 (s) + 2 CaSO 4 (s) syre: H 2 SO 4 (l), base: PO 3-4 (aq) b) 632 kg c) a) PO 3-4 (aq) + H 2 PO - 4 (aq) 2 HPO 2-4 (aq) b) NH 3 (aq) + CH 3 COOH(aq) NH + 4 (aq) + CH 3 COO - (aq) 43 Vand ,0A10-8 M 1,3A10-4 M ,0A10-10 M 2,7A10-4 M 43.3 Ammoniak kan 43.4 a) base b) syre CH 3 COOH CH 3 COO CH 3 COOH a) H 2 SO 4 (l) + H 2 O(l) HSO - 4 (aq) + H 3 O + (aq) b) CH 3 COONa(s) + H 2 O(l) CH 3 COOH(aq) + OH - (aq) + Na + (aq) 44 Vigtige syrer og baser 44.1 Vanadium(V)oxid H 2 O(l) + SO 2 (g) H 2 SO 3 (aq) H 2 S(g) + 3 O 2 (g) 2 SO 2 (g) + 2 H 2 O(g) 44.3 HSO - 4 (aq) + H 2 O(l) SO 2-4 (aq) + H 3 O + (aq) NH 3 (g) + 5 O 2 (g) 4 NO(g) + 6 H 2 O(g) MPa PH 45.1 a) 2,0 b) 1, a) 2,7 b) 2, a) 12,0 b) 11, a) 12,3 b) 13, a) 7,9 b) 7, a) 32 mm b) 0,32 M 45.7 a) - b) 2, a) 3,98 mm b) 0,796 M c) 0,498% 46 Måling af ph ,4<pH<6, Ethansyres, carbonsyres og ammoniaks reaktion med vand CO 2 gør vand surt Blanding af syre og base Ml ml 47.3 a) 2,8 b) 11, a) 4,0 b) 1, ,6; 3,3; 3,6; 10,4; 10,7; 11, Syre-basetitrering ,234 M 48.2 a) 22,8 mm b) Ud i vasken ,0985 M 48.5 Monovalent 48.6 Ja. Nej. Methylrødt.

9 Facitliste. Redoxreaktioner 49 Redoxreaktioner a) 2 Ca(s) + O 2 (g) 2 CaO(s) Ca oxideres, O reduceres. b) Zn(s) + Cl 2 (g) ZnCl 2 (s) Zn oxideres, Cl reduceres 49.4 a) Ni(s) + Cu 2+ (aq) Ni 2+ (aq) + Cu(s) Ni oxideres, Cu reduceres b) Pb(s) + 2 Ag + (aq) Pb 2+ (aq) + 2 Ag(s) Pb oxideres, Ag reduceres 49.5 a) PbO(s) + CO(g) Pb(s) + CO 2 (g) Pb reduceres, C oxideres b) Cu(s) + CuO(s) Cu 2 O(s) Cu både oxiders og reduceres. O uændret hexafluorsulfan 51.6 a) H: +1, O: -1. b) O: +2, F: -1. c) C: +2, N: -3. d) Li: +1, Al: +3, H: a) reduktion b) oxidation c) oxidation 52 Afstemning af redoxreaktioner 52.1 a) 4 MnO 4 - (aq) + 2 H 2 O(l) 4 MnO 2 (s) + 3 O 2 (g) + 4 OH - (aq) b) Mangan(IV)oxid eller brunsten c) 49.6 a) 8 Mg(s) + S 8 (s) 8 MgS(s) 52.2 a) 3 Cu(s) + 2 NO - 3 (aq) + 8 H + (aq) b) 2 Cu(s) + O 2 (g) 2 CuO(s) 3 Cu 2+ (aq) + 2 NO(g) + 4 H 2 O(l) c) S 8 (s) + 8 O 2 (g) 8 SO 2 (g) - b) 3 H 2 S(aq) + 8 NO - 3 (aq) + 2 H + (aq) 50 Spændingsrækken 50.1 a) Ni(s) + 2 Ag + (aq) Ni 2+ (aq) + 2 Ag(s) b) 2 U(s) +3 Cu 2+ (aq) 2 U 3+ (aq) + 3 Cu(s) 50.2 a) Cu(s) + Fe 2+ (aq) Cu 2+ (aq) + Fe(s) b) Mg(s) + 2 H + (aq) Mg 2+ (aq) + H 2 (g) 3 SO 4 2- (aq) + 8 NO(g) + 4 H 2 O(l) 52.3 a) 3 Zn(s) + HAsO 2 (aq) + 6 H + (aq) 3 Zn 2+ (aq) + AsH 3 (g) + 2 H 2 O(l) b) PbO 2 (s) + 2 Cl - (aq) + 4 H + (aq) Pb 2+ (aq) + Cl 2 (g) + 2 H 2 O(l) 52.4 a) 9 I - (aq) + Cr 2 O 7 2- (aq) + 14 H + (aq) 3 I 3 - (aq) + 2 Cr 3+ (aq) + 7 H 2 O(l) 50.3 a) Sn(s) + 4 Ag + (aq) Sn 4+ (aq) + 4 Ag(s) - b) 8 Cu 2 S(s) + 32 NO - 3 (aq) + 64 H + (aq) c) Mg(s) + Pb 2+ (aq) Mg 2+ (aq) + Pb(s) 16 Cu 2+ (aq) + S 8 (s) + 32 NO 2 (g) + 32 H 2 O(l) 50.4 a) 3 H 2 (g) + 2 Au 3+ (aq) IO - 3 (aq) + 13 Cl - (aq) + 4 FeI 2 (s) + 30 H + (aq) 6 H + (aq) + 2 Au(s) c) Fe(s) + 2 H + (aq) Fe 2+ (aq) + H 2 (g) 4Fe 3+ (aq) + 13 ICl(s) + 15 H 2 O(l) 50.5 Ce, Cd, H a) Pb(s) + 2 Ag + (aq) Pb 2+ (aq) + 2 Ag(s) Oxidationstal 51.1 a) Ar: 0. b) O: 0. c)h: +1, O: -2. d) Mn: +7, O: a) H: +1, O: -2. b) N: 0. c) Cl: -1. d) C: -4, H: a) H: +1, S: -2. b) N: +4, O: -2. c) Os: +8, O: -2. d) Mn: +4, O: a) S: +6, O: -2. b) P: +5, O: -2. c) Cl: +5, O: -2. d) N: -3, H: S: +6, F: -1. Svovlhexafluorid eller 53 Flere redoxreaktioner 53.1 a)pb 2+ (aq) + ClO - (aq) + 2 OH - (aq) PbO 2 (s) + Cl - (aq) + H 2 O(l) b) S 2- (aq) + 4 Cl 2 (aq) + 8 OH - (aq) SO 4 2- (aq) + 8 Cl - (aq) + 4 H 2 O(l) 53.2 a) 2 Al(s) + 2 OH - (aq) 6 H 2 O(l) 2 Al(OH) 4 - (aq) + 3 H 2 (g) b) 2 MnO 4 - (aq) + 3 NO 2 - (aq) + H 2 O(l) 2 MnO 2 (s) + 3 NO 3 - (aq) + 2 OH - (aq) 53.3 S 8 (s) + 16 OH - (aq) 6 S 2- (aq) + 2 SO 4 2- (aq) + 8 H 2 O(l) CrI 3 (aq) + 21 Cl 2 (aq) + 52 OH - (aq) 2 CrO 4 2- (aq) + 6 IO 3 - (aq) + 42 Cl - (aq) + 26 H 2 O(l) 53.5 a) 4 HCOO - (aq) + 2 NO 3 - (aq) + H 2 O(l) 4 CO 2 (g) + N 2 O(g) + 6 OH - (aq) b) S 2 O 3 2- (aq) + 4 Cl 2 (aq) + 5 H 2 O(l) 2 SO 4 2- (aq) + 8 Cl - (aq) + 10 H + (aq) OH - (aq) + S 2 O 3 2- (aq) + 4 I 3 - (aq) 2 SO 4 2- (aq) + 12 I - (aq) + 5 H 2 O(l) eller 2 S 2 O 3 2- (aq) + I 3 - (aq) S 4 O 6 2- (aq) + 3 I - (aq)

10 I - (aq) + IO 3 - (aq) + 6 H + (aq) 3 I 3 - (aq) + 3 H 2 O(l) [Cr(N 2 H 4 CO) 6 ] 4 [Cr(CN) 6 ] 3 (s) MnO 4 - (aq) H + (aq) 35 Cr 2 O 7 2- (aq) CO 2 (g) NO 3 - (aq) Mn 2+ (aq) H 2 O(l) 54 Hypochlorit ClO - 3 (aq) + 5 Cl - (aq) + 6 H + (aq) 3 Cl 2 (aq) + 3 H 2 O(l)

11 Facitliste. Teknisk kemi 55 Sur nedbør. Problemet gange SO 2 (g) + O 2 (g) 2 SO 3 (g) SO 3 (g) + H 2 O(l) H 2 SO 4 (aq) hhv. 14,3 g/100 ml ved 0 C NH 3 (g) + 5 O 2 (g) 4 NO(g) + 6 H 2 O(g) ,0 g Sur nedbør. Løsningen H 2 S(g) + 8 SO 2 (g) 3 S 8 (s) + 16 H 2 O(l) 56.2 V 2 O % Korrosion Mg(s) Mg 2+ (aq) + 2 e Al 57.4 Fordi jern(iii)ionen har større ladning end jern(ii)ionen. Se evt opslag FeS 2 (s) + 7 O 2 (g) + 2 H 2 O(l) 2 FeSO 4 (aq) + 2 H 2 SO 4 (aq) 60 mg, 1/10-del Elementer 58.1 Zn(s) + H 2 O(l) ZnO(s) + 2 H + (aq) + 2 e Totalreaktion: Cu(s) + 2 Ag + (aq) Cu 2+ (aq) + 2 Ag(s) Sølv 58.3 PbO 2 (s) + 2 Cl - (aq) + 4 H + (aq) + SO 2-4 (aq) PbSO 4 (s) + Cl 2 (g) + 2 H 2 O(l) 58.4 a) Li(s) Li + (aq) + e - b) 2 Li(s) + 2 H 2 O(l) 2 Li + (opløst) + 2 OH - (aq) + H 2 (g) c) LiClO 4 d) Meget. Noget. e) Større 58.5 a) 0,11 mol b) 0,094 mol c) - 59 Elektrolyse 59.1 Na + (aq) + e - Na(s) 59.2 K(s) + O 2 (g) KO 2 (s) : 2 H + (aq) + 2 e - H 2 (g) +: 2 H 2 O(l) 4 H + (aq) + O 2 (g) + 4 e : Pb 2+ (l) + 2 e - Pb(l) +: 2 Br - (l) Br 2 (g) + 2 e C 2 H 5 OH(l) + 6 O 2- (keramik) 2 CO 2 (g) + 3 H 2 O(l) + 12 e K 2 SiF K Si + 6 KF 59.7 AlCl 3 (s) + 3 K(Hg) Al(Hg) + 3 KCl(s) 60 Kobber Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2 (s) 3 CuO(s) + 2 CO 2 (g) + H 2 O(g) ,63 masse% og 79,85 masse% Dens elektriske ledningsevne er temperaturuafhængig 60.6 ZnCO 3 (s) ZnO(s) + CO 2 (g) ZnO(s) + C(s) Zn(s) + CO 2 (g) Guld og sølv % a) Cu: 8,96 g/ cm 3, Zn: 7,14 g/cm 3, Ni: 8,9 g/cm 3 b) 8,53 g/ cm 3 c) - d) a) Argentina b) Cu(s) + 2 NO - 3 (aq) + 8 H + (aq) 3 Cu 2+ (aq) + 2 NO(g) + 4 H 2 O(l) og: Cu(s) + 2 NO - 3 (aq) + 4 H + (aq) Cu 2+ (aq) + 2 NO 2 (g) + 2 H 2 O(l) Ag(s) + O 2 (g) + 2 H 2 S(g) 2 Ag 2 S(s) + 2 H 2 O(l) 61.7 a) Titan b) Ag 2 S(s) + 4 CN (aq) 2 Ag(CN) 2 (aq) + S 2 (aq) 62.1 Cu: 50 ppm, Ag: 0,07 ppm, Au: 0,0011 ppm, Ti: 5600 ppm 62.2 Ti(s) + O 2 (g) TiO 2 (s) Ti(s) + 2 Cl 2 (g) TiCl 4 (l) 3 Ti(s) + 2 N 2 (g) Ti 3 N 4 (s)

12 62.3 a) - b) - c) TiCl 4 (l) + 2 H 2 O(g) TiO 2 (s) + 4 HCl(g) 62.4 a) CO 2, SO 2 b) 10,55 % 62.5 a) Fe(s) + H 2 SO 4 (aq) FeSO 4 (aq) + H 2 (g) b) 35 ml c) 12,3 L d) a) 2, g b) 59,93 % 62.7 a) 15,8 kg b) 9,0 kg c) 10,8 kg

13 Facitliste. Fede forbindelser 63 Oxidation af carbonhydrider C 2 H O 2 4 CO H 2 O C 7 H O 2 7 CO H 2 O 63.2 C 9 H 19 OH, C 18 H 37 OH 63.3 a) -3, 0, +3 b) -3, 0, -2, C 2 H 5 OH + 3 O 2 2 CO H 2 O 63.5 C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 C(=O)OH + H 2 O CH 3 CH 2 OH + 2 Cr 2 O H + (aq) 3 CH 3 C(=O)OH + 4 Cr H 2 O CH 2 (OH)CH 2 OH + 4 Cr 2 O H + (aq) 3 (C(=O)OH) Cr H 2 O (C(=O)OH) MnO H + (aq) 10 CO Mn H 2 O 64 Alkohol a) butan-1-ol b) 5,5-dimethylhexan-3-ol propan-1,2-diol, propan-1,3-diol a) CH 3 CH 2 CH 2 Cl + OH CH 3 CH 2 CH 2 OH + Cl c) substitution 65 Chromatografi 65.1 b) ca c) ca Carboxylsyrer C 4 H O 2 4 CH 3 C(=O)OH + 2 H 2 O 66.3 HC(=O)OH(aq) + H 2 O(l) HC(=O)O (aq) + H 3 O + (aq) C(=O)(OH)CH 2 C(OH)(C(=O)(OH))CH 2 C(=O)( OH)(aq)+ 3 NaOH(aq) C(=O)(O )CH 2 C(OH)(C (=O)(O ))CH 2 C(=O)(O ) (aq) + 3 H 2 O(l) + 3 Na + (aq) 67 Organiske salte 67.1 a og c 67.2 C 6 H 5 C(=O)O (aq) + H + (aq) C 6 H 5 C(=O)OH(s) Emulsioner 68.1 a) 1,2,3,7 b) 1,2 anioniske, 3 nonionisk, 7 kationisk 69 Fedtstoffer 69.1 b) CH 3 -(CH 2 ) 5 -CH=CH-(CH 2 ) 7 -C(=O)OH 69.2 Olivenolie. Evt minarine og margarine a) C 51 H 98 O 6 c) 0,70 d) 1,00 70 Chokolade 70.1 c

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand.

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand. 1. Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommereksamen 2013 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Eksaminator Vestegnens HF & VUC hfe Kemi C 1keC51 -

Læs mere

Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Molekyler Eksempler fra hverdagen

Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Molekyler Eksempler fra hverdagen Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Molekyler Eksempler fra hverdagen Der ønskes en gennemgang af udvalgte molekylers opbygning, samt deres betydning i hverdagen.

Læs mere

Facitliste Anvendt Kemi 1

Facitliste Anvendt Kemi 1 Facitliste Anvendt Kemi 1 pgave 1.1 a) NaH 1 stk Na, 1 stk, 1 stk H b) H 2 2 2 stk H 2 stk c) Mg(H) 2 1 stk Mg, 2 stk, 2 stk H d) us 4 1 stk u, 1 stk S 4 stk pgave 1.2 a) M = 9,9969 g/mol b) M = 95,211

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium 1 Ionforbindelser - egenskaber Gør rede for øvelsen Fældningsreaktioner Du skal beskrive, hvad en ion er. Giv derefter eksempler på ionforbindelser (med både simple og sammensatte ioner) samt navngivning

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Thy Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Undersøgelse af stoffers opløselighed Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding har betydning for stoffernes

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksamensspørgsmål 2c ke, juni 2016 Fag: Kemi C-niveau Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksaminator: Jeanette Olofsson, Ikast-Brande Gymnasium 1. Bindingstyper og tilstandsformer under inddragelse

Læs mere

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Klasse Side 1 af 7 Opgave Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Opgaver til: 3. Kemiske bindingstyper

Opgaver til: 3. Kemiske bindingstyper Opgaver til: 3. Kemiske bindingstyper 1. Udfyld følgende skema ved afkrydsning (du må gerne bruge Det Periodiske System som hjælp). STOF SALT MOLE- STOF SALT MOLE- H 2 O NH 3 HBr H 2 KBr NO 2 Na CaO CO

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

BASISKEMI C. Facit HELGE MYGIND OLE VESTERLUND NIEL SEN VIBEKE A XEL SEN HAASE & SØNS FORLAG

BASISKEMI C. Facit HELGE MYGIND OLE VESTERLUND NIEL SEN VIBEKE A XEL SEN HAASE & SØNS FORLAG BASISKEMI C ELGE MYGIND OLE VESTERLUND NIEL SEN VIBEKE A XEL SEN Facit AASE & SØNS FORLAG elge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Facit forfatterne og aase & Søns Forlag as

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C COL 16kemc21 Oversigt

Læs mere

OPGAVER OM DANNELSE AF IONER. OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal.

OPGAVER OM DANNELSE AF IONER. OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal. OPGAVE 3.1 OPGAVER OM DANNELSE AF IONER OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal. b. Angiv derefter hvor mange elektroner atomet skal optage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

Test din viden C-forløb

Test din viden C-forløb Test din viden C-forløb Har du styr på C-forløbets kernestof? Nu har du lært en masse om simple organiske forbindelser og reaktionstyper. Ved at lave opgaverne nedenfor finder du ud af, om der er nogle

Læs mere

Oversigtsspørgsmål Anvendt kemi bind 1 Kapitel 1: Kemisk mængdeberegning

Oversigtsspørgsmål Anvendt kemi bind 1 Kapitel 1: Kemisk mængdeberegning Oversigtsspørgsmål Anvendt kemi bind 1 Kapitel 1: Kemisk mængdeberegning 1. Hvilke grundstoffer og hvor mange af hver indgår i følgende forbindelser: a. Na2CO3 b. Ca(NO3)2 c. CH3COOH 2. Hvad er forskellen

Læs mere

Navn Kemi opgaver Klasse 9. b Side 1 af 9. Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen sammen?

Navn Kemi opgaver Klasse 9. b Side 1 af 9. Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen sammen? Klasse 9. b Side 1 af 9 Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Test din viden A-forløb

Test din viden A-forløb Test din viden A-forløb Har du styr på A-forløbets kernestof? Nu har du lært en masse om ionforbindelser, molekylforbindelser og mængdeberegninger. Ved at lave opgaverne nedenfor finder du ud af, om der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Kemi C Pernille Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Kovalent- eller Ionbinding? Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding udnyttes i for66søget. Stikord

Læs mere

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Eksamensspørgsmål revideret 7/6 NW 1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Bilag: Det periodisk system. Du skal fortælle om atomets opbygning, om isotoper og naturligvis om begrebet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin vinter 2012/13

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin vinter 2012/13 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin vinter 2012/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

1. Skalmodellen, periodesystemet og kemisk binding. Øvelse: Kaliumnitrats opløselighed i vand

1. Skalmodellen, periodesystemet og kemisk binding. Øvelse: Kaliumnitrats opløselighed i vand Mundtlig eksamen kemi C, 10. juni 2016 Hold: 2f ke. Antal elever til eksamen: 1 Lærer: Jørgen Mogensen 1. Skalmodellen, periodesystemet og kemisk binding. Øvelse: Kaliumnitrats opløselighed i vand Gør

Læs mere

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Det uladede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: kec323

Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: kemi C dag Termin: Juni2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Heidi Byberg (HB) og Gitte Alstrup

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT

1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT 1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT At undersøge hvilken kemisk reaktion, der finder sted ved opvarmning af natriumhydrogencarbonat. Natriumhydrogencarbonat (natron) har formlen NaHCO 3 og er et fast

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Opgaver til: 5. Mængdeberegninger

Opgaver til: 5. Mængdeberegninger Opgaver til: 5. Mængdeberegninger 1. Beregn molarmassen for følgende forbindelser: a) SO 3 b) N 2 O 3 c) Na 2 CO 3 d) Fe 3 (PO 4 ) 2 e) Cl 2 O 7 f) (N 4 ) 2 CO 3 g) C 3 C 2 O 2. Beregn stofmængden, n,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004 Kemirapport 5 Henning hvp@inano.dk 20031325 13. december 2004 Vi får fem ukendte stoffer udleveret, og vi skal identificere hvert af dem ved hjælp af metoderne fra øvelserne 1-4. Vi har en liste med mulige

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken Kristiansen og Cederberg Aurum Kemi for gymnasiet 1 1. udgave - 2006 pensum sider # Kemi C 2 gange 16 spørgsmål Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken Kapitel 1 5-38 1 Det periodiske system, hvilke

Læs mere

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver 1 Anvendt kemi - ekstraopgaver Enthalpiberegninger Stoffet ethan (H6) kan afbrændes. a) Opskriv og afstem reaktionsskemaet for forbrændingen. b) Beregn H for reaktionen. Opgave Betragt følgende redoxreaktionsskema:

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA 1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA Formålet med denne øvelse er at bestemme indholdet af krystalvand i krystalsoda, som har den kemiske formel Na 2 CO 3 xh 2 O. Teori: En del ionforbindelser (salte)

Læs mere

Atomets opbygning. Keminote 2010

Atomets opbygning. Keminote 2010 Atomets opbygning Oprindelig forestillede man sig, at atomet var en lille kugle, som ikke kunne deles i mindre dele. Ordet atom kommer af det græske ord atomos, som betyder udelelig. Fra slutningen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Peter

Læs mere

Skriftlig prøve i kursus 26173/F14 Side 1 af 15 UORGANISK KEMI Torsdag den 22. maj 2014

Skriftlig prøve i kursus 26173/F14 Side 1 af 15 UORGANISK KEMI Torsdag den 22. maj 2014 Skriftlig prøve i kursus 26173/F14 Side 1 af 15 Opgave 1. Molekylorbitalteori 1.1 Angiv elektronkonfigurationer for He, Se, Cr 3+ og F. 1.2 Molekylorbitalteori. a) Skitser molekylorbitaldiagrammet for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Med udgangspunkt i eksperimentet Fyrfadslys ønskes der en gennemgang af modellen reaktionskemaet. Du skal endvidere inddrage forskellige typer af kemiske reaktioner i din

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2017 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-learningskemi C Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Skriftlig prøve i kursus 26173/E15 Side 1 af 14 UORGANISK KEMI Fredag den 18. december 2015

Skriftlig prøve i kursus 26173/E15 Side 1 af 14 UORGANISK KEMI Fredag den 18. december 2015 Skriftlig prøve i kursus 26173/E15 Side 1 af 14 Opgave 1. Molekylorbitalteori 1.1 Angiv elektronkonfigurationer for C, P, Zn 2+ og I. 2% 1.2 Molekylorbitalteori. a) Skitser molekylorbitaldiagrammet for

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Dannelse af ioner ved oxidation af magnesium. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Dannelse af ioner ved oxidation af magnesium. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Dannelse af ioner ved oxidation af magnesium. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx131-kem/a-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Stx, Hfe Kemi C Jane Harbo (JHA)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Spørgsmål til offentliggørelse 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2015 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfagshold Kemi C Monikka

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 13/14 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, VUC Skanderborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere