Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013"

Transkript

1 Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej Aalborg SV J. nr /KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness 1. Er der konkurrence? Hele forudsætningen og præmissen for, at der er et potentielt problem med Foreningsfitness I/S koncept er, at der eksisterer et defineret marked, og at Foreningsfitness I/S konkurrerer på dette marked. Er der ikke konkurrence, er der pr. definition ikke noget problem i relation til de kommercielle aktørers virksomhed. 1.1 Hvad siger aktørerne om konkurrencesituationen? DGI DGIs hjemmeside, Foreningsfitness mellem myte og virkelighed 1 I vores moderne samfund er der mange tilbud til den enkelte om idræt og motion. Idræt er blevet et marked, hvor der er konkurrence mellem foreningerne indbyrdes og mellem foreningerne og kommercielle udbydere. Sådan er det, og det er godt, fordi så er sandsynligheden større for, at alle kan finde et tilbud, som passer godt til deres interesser og forudsætninger. Det ville i virkeligheden være stærkt konkurrenceforvridende, hvis fitness alene måtte udbydes af kommercielle udbydere. 1 1

2 DGI Østjylland, Inspirationsaften med temaet Aerobic og fitness før og nu, d. 8. maj , for instruktører/undervisere/trænere/ledere for aerobic og fitness i DGI Østjyllands medlemsforeninger. Et af punkterne var, Hvordan kan foreningerne konkurrere med kommercielle fitnesscentre? DGI husene DGI Husenes opfattelse af konkurrencesituationen kan læses ud af ledelsesberetningerne i de respektive årsrapporter. DGI, Nordkraft / Aalborg Årsrapport 2012 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Der er en række af faktorer, der ligger bag det utilfredsstillende økonomiske resultat. En skærpet konkurrence på fitnessområdet i Aalborg og den generelle finansielle situation, har givet DGI-HUSET en ringere indtjening end oprindelig forventet. Årsrapport 2011, ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Den sene opstart af fitnesstilbuddet midt i sæsonen, betød at mange potentielle medlemmer var engagerede i andre fitnesscentre. Samtidig har den igangværende priskrig indenfor fitnessbranchen medført en langsommere opstart end forventet. DGI HUSET, Århus Årsrapport 2012 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Væksten er sket til trods for en tilbagegang på de fleksible motionstilbud på kr svarende til en nedgang på 4 % for dette område. Der er iværksat en række tiltag såsom prisnedsættelse, øget markedsføring, lukning af mindre besøgte aktiviteter og udvikling af nye familierettede produkter. Tilbagegangen på de fleksible motionstilbud skyldes primært den forøgede konkurrence, og indtjeningen på området ventes fortsat at være presse de kommende år. Årsrapport 2011 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Der har været en ikke tilfredsstillende udvikling i det primære forretningsområde De fleksible motionstilbud, som har måtte notere en aktivitetsnedgang på 10 %. Diverse ferieaktiviteter målrettet børn og familier har haft mange besøgende. Den øgede konkurrence på det kommercielle fitnessområde, sammenholdt med en vækst på det for- 2 _en_inspirationsaften_[a37432].aspx 2

3 eningsprægede område, har været et prs på DGI-husets fitness- og motionstilbud, og der er sidst på året blevet iværksat prisreduktion på en række områder, ligesom der er udviklet nye produkter. Årsrapport 2010 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Vi mærker dog også konkurrencen fra de private fitnesskæder og foreningslivet, der tilbyder billigere styrketræningsaktiviteter end DGI-huset, hvorfor denne del af det fleksible motionstilbud er svagt nedadgående Foreningsfitness I/S Foreningsfitness I/S håndbog side 67 3 fremgår, at: Indretning og udstyr Foreningerne bør investere i kvalitetsudstyr. Indkøbet af gode og dyre motionsmaskiner nævnes med stolthed i de foreningsbaserede fitnesscentre. Man er bevidst om, at det er et vigtigt konkurrenceparameter at have godt udstyr, og man er stolt over, at centret har så god en økonomi, at man kan købe det bedste af det bedste udstyr. Samtidig er der fokus på, at man er nødt til hele tiden at investere i nye maskiner. Det fremgår endvidere af Foreningsfitness I/S håndbog side 56 4 vedrørende certificering af VHG, at: Foreningsfitness har godkendt sit første foreningsbaserede træningscenter, VHG motion med en certificering. Den skal på én gang sikre centrets kvalitet, foreningens omtanke for sit arbejde og stille foreningen stærkere i konkurrencen med de kommercielle fitnesscentre. Begge de ovenfor anførte afsnit er skrevet ud af den reviderede udgave af Foreningshåndbogen fra april FORENINGERNE Motionsforum Horsens fortæller 5 : med certificeringshåndbogen har vi fået et godt arbejdsredskab især til nye instruktører og medhjælpere. Et redskab vi hele tiden kan forny og udvikle i fællesskab. Certificeringen har betydet, at det er muligt at signalere kvalitet både indadtil blandt centrets brugere og eksternt, hvor vi konkurrerer med kommercielle centre. 3 Foreningsfitness Håndbog v Foreningsfitness Håndbog v På Foreningsfitness I/S hjemmeside, 3

4 1.1.5 De kommercielle aktører Det følger allerede af, at en række kommercielle centre har stiftet Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed med henblik på afdækning af en oplevet problematik, og har valgt at ofre tid, ressourcer og penge på sagen, at der opleves en konkurrencesituation. 1.2 Konklusion Konklusionen kan dårligt være anderledes end, at der eksisterer en betydelig konkurrence på markedet, og at denne konkurrence både er mellem de foreningsbaserede centre, og de kommercielle centre, men også imellem de foreningsbaserede centre og DGI husene, og imellem de kommercielle centre og DGI husene. Dermed er den grundlæggende præmis om konkurrence opfyldt. 4

5 2. Konkurrencen 2.1 Hvem konkurrerer vi egentlig med? Det er en væsentlig pointe, at Foreningsfitness er et I/S et interessentskab ejet af DGI og DIF. Det fremgår af noterne til deres respektive årsrapporter. Foreningsfitness I/S er således ikke nogen forening. Der kan f.eks. henvises til DIF s årsrapport for 2011, hvor DIF anvendte DKK (mod i 2010) til projekt foreningsfitness 6 Af balancen side 23 fremgår, kapitalinteresse, i Foreningsfitness I/S DKK Interessentskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og en virksomhed anses efter loven for at udøve erhvervsdrift, hvis den, jf. 1 stk. 3 nr. 1 overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag Det fremgår af Dansk Selskabsret 3 Interessentskaber, side 129 at Det må således fastholdes, at et samvirke, der skal kunne kvalificeres som et interessentskab efter gældende dansk ret, skal være erhvervsdrivende. Et interessentskab er således pr. definition i henhold til dansk ret erhvervsdrivende. 2.2 Hvad konkurrer vi egentlig om? Det konkurrencemæssige aspekt af Foreningsfitness I/S koncept og virksomhed kan findes på en række niveauer, og for en række aktører, herunder primært udbydere af fitnessuddannelse / kurser, samt kommercielt drevne træningscentre. 6 Årsrapportens side 21 5

6 2.3 Fitnessbranchen Hvad er problemet? Muligheden for at opnå rentefrie lån og den konkurrence det medfører med offentlige midler, og potentielt betingelserne herfor, qua de krav der stilles, og særligt kravet omkring uddannelsen af instruktører igennem Foreningsfitness I/S. De rentefrie lån, og adgangen til finansiering, stiller foreningerne i en helt anden konkurrencesituation, sammenholdt med kommercielle udbydere. Hele Foreningsfitness I/S koncept, og den styring og krav / betingelser, der ligger i anvendelsen af konceptet giver i øvrigt anledning til en overvejelse omkring selve foreningsdannelsen. Foreningerne har reelt set Ikke frit valg vedr. uddannelse af instruktører Ikke frit valg af udstyr, da der skal købes minimum en grundpakke defineret af Foreningsfitness I/S. Hvad hvis foreningen ønsker kg. håndvægte, eller mindre, eller andet udstyr end omfattet af grundpakken? Brugt udstyr? Det fremgår vedrørende dette af foreningsfitness I/S hjemmeside 7, at Foreningsfitness har 3 officielle samarbejdspartnere der leverer fitnessudstyr. Leverandørerne er udvalgt efter en grundig gennemgang af fagpersoner ud fra følgende kriterier: Referencer fra foreninger med foreningsbaserede fitnesscentre Betydelige aktører på det danske fitnessmarked Flere års anciennitet på markedet Funktionelt kvalitetsudstyr Økonomisk velkonsolideret De er alle sat godt ind i Foreningsfitness koncept, og vejleder i valg af maskiner ud fra dette. Og vedrørende valg af nye leverandører, at 8 Det forventes, at man som officiel samarbejdspartner opfylder følgende forhold; Tilbyder og sælger udstyr til fitnesscentre, som aftalt med Foreningsfitness Deltager aktivt i alle indbudte arrangementer med udstyr og personale Overholder prisaftaler som aftalt med Foreningsfitness Optræder som troværdig og loyal samarbejdspartner overfor foreningsfitness og de øvrige samarbejdspartnere

7 For så vidt angår køb af minimumspakker, Maskinerne: 9 Udstyr og faciliteter fungerer og er i brugsmæssig forsvarlig stand Dokumentation for vedligeholdelse og reparation af udstyr og dokumentation for håndtering af vedligeholdelse og reparation (logbog) Minimum grundpakke af udstyr herunder maksimum størrelse på 26 kg. på frie håndvægte Er der i realiteten tale om selvstændige foreninger, eller foreninger, der bruger/køber Foreningsfitness I/S koncept og følger Foreningsfitness I/S regler og retningslinjer? Hvem bestemmer egentlig priser og vilkår vedr. udstyr og pakke, jf. ovenstående? Er der i det hele taget tilstrækkelig realitet i foreningsdannelsen under disse omstændigheder? Hvad hvis Foreningsfitness I/S var en kommerciel operatør, der udbød og solgte sit koncept og uddannelse / kurser til foreningerne? Ville kommunerne acceptere dette i henhold til folkeoplysningsloven? NÆPPE! Dette skal sammenholdes med, at foreningerne i en række tilfælde får tilskud efter folkeoplysningsloven UANSET, der er konkurrence med private aktører. Dette stiller i henhold til lovgivningen i sig selv skærpet krav til foreningsdannelsen og aktiviteterne. Dette giver en problemstilling, særligt i relation til de foreninger, der kører med ubemandet nøglekortscentre. Er disse en folkeoplysende forening? Dette forventes afklaring i relation til en række lokale prøvesager, der forventes iværksat i løbet af efteråret! 2.4 Salg / udbud af Konceptet til foreninger? Hvad er problemet? Foreningsfitness I/S udbyder en række ydelser til Foreninger, herunder hjælp til etablering, Foreningshåndbog, vejledning osv., uden betaling, hvilket kun kan ske i forbindelse med den offentlige støtte, der tilflyder Foreningsfitness I/S. 9 7

8 Disse ydelser kan ingen private aktører tilbyde uden betaling, hvilket skal sammenholdes med, at der igennem Foreningsfitness I/S kan ydes rentefrie lån, som en del af pakken. Dette gør det vanskelligt for private aktører at etablere sig på dette marked for salg af ydelser til foreningsbaserede centre. Fakta er, at der er etableret et stringent fitnesskoncept, der udbydes til foreningerne Foreningsfitness I/S der sælger sine ydelser, instruktøruddannelser m.v. til foreningerne, der alene kan få adgang til offentlig støtte, rentefrie lån, hvis de køber Foreningsfitness I/S ydelser til de priser og vilkår, som Foreningsfitness I/S stiller. Dertil kommer, at de ydelser der tilbydes gratis, alene kan tilbydes uden beregning qua de støttemidler konceptet Foreningsfitness I/S tilføres fra interessenterne. I realiteten findes ej heller nogen reelle konkurrenter til Foreningsfitness I/S og hvorfor egentlig ikke? Ingen kan konkurrere på de vilkår Foreningsfitness I/S operer på. 8

9 2.5 Salg af tjenesteydelser indenfor uddannelse og kursus vedr. fitnessinstruktører Hvad er problemet? Problemstillingen er toleddet, For det første, at det ifølge Foreningsfitness I/S hjemmeside er en væsentlig del af koncept, at det er en betingelse for at kunne modtage rentefrie lån, at der købes en modydelse i form af kursus og fitnessuddannelse. Problemstillingen er herefter, om der er tale om en sådan begrænsning af konkurrence / monopolisering på markedet for udbud og salg af kurser og fitnessuddannelser til foreninger, som private aktører ingen mulighed har for at konkurrere med, at der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Problemstillingen følger af, at det er en betingelse, at 80 % af instruktørerne i de foreningsbaserede centre er uddannet igennem Foreningsfitness I/S, såfremt Foreningsfitness udbyder uddannelserne. Der fremgår følgende af foreningsfitness hjemmeside, Instruktørerne 10 : Minimum 80 % af alle, der instruerer forudsættes at have en Foreningsfitness instruktør uddannelse. De resterende 20 % forudsættes at have et uddannelsesniveau svarende til Foreningsfitness uddannelserne. Dette gælder instruktion i fitness og holdtyper, hvor Foreningsfitness udbyder uddannelse. Uddannelsesplan for hver instruktør Dernæst følger det klart, af Foreningsfitness I/S hjemmeside, at Foreningsfitness I/S er aktive på markedet for salg af ydelser indenfor uddannelse af instruktører, jf. f.eks. Fitnesscoach uddannelse (80 timer) 11. Priser: Kr ,00 for medlemmer af DIF/DGI Kr ,00 for ikke medlemmer Dermed sælges der uddannelse til ikke medlemmer, og dermed driver Foreningsfitness I/S virksomhed med salg af uddannelse

10 Dette sker dog ikke igennem eget cvr nummer. Det følger af hjemmesiden, at det cvr. nummer Foreningsfitness I/S sælger sine kurser / uddannelser igennem, er cvr. nummer , hvilket er DGI s CVR nummer. For det andet, hvorvidt det reelt set er Foreningsfitness I/S, der i vidt omfang bestemmer, hvilke aktiviteter foreningerne kan beskæftige sig med, i kraft af kravet om køb af uddannelse. Hvad hvis en forening eksempelvis. vil lave et foreningsbaseret center, hvor instruktørerne i vidt omfang skal undervise i Zumba, BodyPump, Crossfit, Bodycombat eller andre kommercielle koncepter? Kan en forening i det hele taget være omfattet af Foreningsfitness, hvis centrets aktiviteter i væsentligt omfang baseres på udbud af f.eks. Zumba, BodyPump, BodyCombat m.v., og ikke aktiviteter hvor Foreningsfitness I/S udbyder kurser? Der mangler i øvrigt svar på, hvad konsekvensen er, hvis foreningerne ikke overholder Foreningsfitness I/S koncept, f.eks. hvis en forening ønsker at bruge instruktører og træningskoncepter, udenom Foreningsfitness. Skal lånte midler tilbagebetales? Ekskluderes foreningen? Mistes retten til at modtage og benytte foreningsfitness koncept, modtage hjælp og støtte? Foreningsretligt rejser dette et spørgsmål i relation til folkeoplysningsloven, og hvorvidt der et en problemstilling i, at selvstændige foreninger forpligtes af et bestemt koncept og til køb af en bestemt udbyder, særligt idet der er konkurrence med private kommercielle aktører, hvilket stiller skærpede krav til foreningsdannelsen. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor foreningerne udbyder kommercielle udbudte koncepter, som f.eks. BodyPump og Bodycombat, Zumba m.v. 10

11 3. Afrunding Det er Dansk Kommerciel fitness og sundheds primære ønske, at der skabes fair og ligelig konkurrence og at det under alle omstændigheder afklares præcist, hvilke præmisser der i givet fald konkurreres på hvor går grænsen? Dette gælder i relation til Foreningsfitness I/S koncept, men også i relation til de enkelte foreningers aktiviteter. Dette forsøges afklaret i forbindelse med klage til Konkurrencestyrelsen over Foreningsfitness I/S, samt opstart af en række lokale prøvesager vedrørende en række foreninger, hvor der helt konkret kan konstateres en konkurrence. Det bør reelt set være i alle aktører på fitnessmarkedet interesse, at der skabes klarhed og sikkerhed på området. 11

12 Ulovlig statsstøtte Af Thomas Rønfeldt I relation hertil, er det Vores opfattelse, at der er tale om ulovlig statsstøtte EUtraktaten. Vi støtter Vores opfattelse på, at det er DGI og DIF, der er formidler af offentlige tilskudskroner at det er DGI og DIF der ejer foreningsfitness, der ved at skabe et netværk af foreningsbaserede fitnesscentre, fuldstændig udkonkurrer de kommercielle danske aktører denne konkurrence begrænser udenlandske fitnessaktørers adgang til at etablere sig på det danske marked det gøres gennem en monopolisering o hvor foreninger, ved at indgå i foreningsfitness I/S regi, kan opnå rentefrie lån, o Foreningsfitness I/S yder hjælp til sine medlemsforeninger ved hjælp af de midler der tilgår Foreningsfitness I/S fra DGI og DIF, altså offentlige tilskudskroner. Herudover yder kommunerne de enkelte foreninger lokaletilskud mv. gennem folkeoplysningsmidler, hvilket igen er offentlige støttekroner (tilskud). 12

13 Statsstøttebegrebet Statsstøtte er omfattet af EF-traktatens artikel 87 og har følgende ordlyd: Bortset fra de i denne traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer, eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforeneligt med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Støtte i henhold til reglerne kan have mange afskygninger, men en af dem er støtte i form af tilskud Her kan støtten blandt andet bestå i lån ydet af det offentlige til særligt fordelagtige vilkår. Statsstøtte skal i den forbindelse tillige forstås bredt, o Idet statsstøtte ikke nødvendigvis skal ydes direkte af staten. o Det kan ydes af andre organer, eksempelvis også kommuner, eller organer som DGI og DIF, der hvert år står for at uddele statslige tilskud. o Disse organer vil tillige være omfattet, jf. Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag. Det er også uden betydning, om det er støtte der ydes til offentlig eller private Derfor er det også UDEN betydning, at støtten via rentefrie lån ydes til foreninger. Dette er tillige omfattet af statsstøttebegrebet 13

14 Også formålet eller hensigten med støtten er UDEN betydning Det er støttens EFFEKT, der er af betydning, når det skal vurderes, om der er tale om ulovlig statsstøtte. En betingelse for, at der er tale om statsstøtte er, at det er støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler Det er IKKE afgørende, om det er DIREKTE fra staten støtten kommer, blot der er tale om statsmidler Derfor er DGI og DIF, gennem deres fælles virksomhed Foreningsfitness I/S også omfattet, da det er statsmidler, der kanaliseres ned fra DGI og DIF Midler der stammer fra finansloven, altså uddeling af TIPSMIDLER mv. Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene Dette er en meget bredere definition end den der fremkommer i Traktatens bestemmelser om konkurrence Det er i henhold til statsstøttereglerne alene en betingelse, at der sker en FORDREJNING eller en TRUSSEL mod at fordreje konkurrencevilkårene Kommissionen skal end ikke påvise, at der er sket en reel fordrejning, men alene undersøge om støtten kan MEDFØRE EN fordrejning Tilsvarende gør sig gældende i relation til at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Her skal Kommissionen KUN undersøge om dette kan være tilfældet. 14

15 Og det må i særdeleshed gøre sig gældende her De STØTTEKRONER, som gives til Foreningsfitness, og som kanaliseres ud til de enkelte foreninger som RENTEFRIE LÅN, kan i den grad PÅ- VIRKE samhandlen Denne form for støtte UNDERMINERER ikke alene de allerede eksisterende danske kommercielle fitnesscentre, men vil også medføre, at UDEN- LANDSKE fitnessvirksomheder ikke kan etablere sig på dette marked, da støttekronerne medfører, at der er en unaturlig konkurrence på markedet for fitness i Danmark, hvorfor de udenlandske udbydere ikke vil kunne få fodfæste og etablere sig. Det system, som DGI og DIF har opbygget gennem virksomheden Foreningsfitness I/S, er i endog meget stor grad med til, at der opstilles HINDRIN- GER for, at udenlandske aktører starter på det danske marked, når selv de nuværende kommercielle danske aktører, lider voldsomt under EKSISTEN- SEN de foreningsbaserede centre OG DEN STØTTE DE MODTAGER. Det følger tillige af EU-domstolens faste praksis, at der, når en stat yder en fordel og derved styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med, antages denne fordel at påvirke samhandlen, jf. Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 51. I denne sag er der direkte tale om, at en bestemt form for virksomhed støttes, hvilket er Foreningsfitness I/S. o Midlerne til støtten kommer fra DGI og DIF, der begge modtager midler gennem finansloven. 15

16 o Denne form for støtte smadrer både de danske kommercielle aktører, lige som udenlandske aktører ikke finder det danske marked attraktivt, da de ikke kan konkurrerer med de forhold, Foreningsfitness I/S konkurrerer under. Dette underbygges endvidere af, at det fremgår af fast praksis fra EUdomstolen, at DER IKKE SKAL RET MEGET TIL, før en støtte FOR- DREJER eller TRUER MED AT FORDREJE KONKURRENCEN Her er der ikke blot tale om at true med at fordreje konkurrencen, jf. den citerede praksis i note 80, på side 51 i Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag De KOMMERCIELLE fitnesscentre står overfor en STRIBE KONKUR- SER, efter de er blevet udsat for den statsstøttede konkurrence, der sker gennem foreningsfitness I/S. 16

Advokatfirmaet. Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013. Til kamp mod foreningsfitness

Advokatfirmaet. Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013. Til kamp mod foreningsfitness Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej 395 9200 Aalborg SV J. nr. 80254/KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness

Læs mere

Foreningshåndbog Rev. April 2013. Inspiration til opstart og udvikling af foreningsbaserede fitnesscentre

Foreningshåndbog Rev. April 2013. Inspiration til opstart og udvikling af foreningsbaserede fitnesscentre Foreningshåndbog Rev. April 2013 Inspiration til opstart og udvikling af foreningsbaserede fitnesscentre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til foreningshåndbogen... 6 Kort om Foreningsfitness... 6 Hvordan

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER Baggrund og formål Solrød idrætscenter har afholdt møde med Foreningsfitness, som er organiseret under DIF og DGI. Formålet med Foreningsfitness er, at hjælpe foreninger

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

Ansøgning om lån til foreningsbaseret fitness

Ansøgning om lån til foreningsbaseret fitness Ansøgning om lån til foreningsbaseret fitness Bevæg dig for livet Fitness, en fælles fitnessafdeling for DGI og GymDanmark. NB: Selve lånet optages mellem foreningen og låneenheden Foreningsfitness v.

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk. Dato: 10-10-2008. Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051

Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk. Dato: 10-10-2008. Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051 Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk Dato: 10-10-2008 Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051 Vedrørende henvendelse fra John Skovgaard Dinesen Kære Jesper Schou Hansen. Jeg har den

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER Bilag 1 Den 24. april 2014 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER BAGGRUND OG FORMÅL I udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af 24. april 2014 er

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013).

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013). D O M afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Hanne Harritz Pedersen, Annette Dellgren og Niels Klitgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1704 14 Sønderborg Kommune (advokat Andreas

Læs mere

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Statsstøtte på affaldsområdet 8. april 2014 Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Agenda 09.30-09.35: Velkomst og introduktion til emnet 09.35-10.50: Generel introduktion til statsstøttereglerne

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016

Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016 Udkast af 25.3. 2014 - til behandling i SUN den 9.4.14 Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016 Tillæg

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen For at sige det barsk og kort: Offentlige tilskud kan, ( ), føre den åbenbare risiko med sig, at der holdes liv i noget, som allerede er dødt. De kan konservere

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er:

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er: Oplæg Analysegruppen Fitness Vision 25-50-75 19. juni 2015 Analysegruppen Fitness Medlemmer i analysegruppen Fra DIF/GymDanmark: Preben Staun, næstfmd., DIF Anne Pøhl, HR- og uddannelseschef, DIF Lene

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Fører støtte til fitness og dans til forvridning af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 02. oktober 2015 Forfattere: Ph.d Henrik Ballebye Okholm, Partner M.Sc. Søren Andersen, Senior Economist M.Sc. Jacek

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut Foreningskonference DGI Nordkraft Aalborg, 4. december 2010 Henrik H. Brandt 3266 1030 henrik.brandt@idan.dk Det store ræs om markedsandele på idrætsmarkedet Idrættens Analyseinstitut Idékonference for

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere