SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven"

Transkript

1 SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven

2 SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven

3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille en avis med de oplevelser og den læring, der finder sted i skolehaven. Eleverne kan for eksempel gennem interviews og research undersøge: Hvorfor har man skolehaver? Hvad gør skolehaven godt for? Hvem passer skolehaven? Hvordan bliver skolehaven passet og hvornår? Eleverne skal fremstille en temaavis, hvor de beskæftiger sig med tematikker, der vedrører skolehaven. Avisen kan for eksempel indeholde en historisk del, hvor eleverne undersøger, hvordan konceptet blev til, hvem der stod bag, og hvordan det er blevet holdt i live i så mange år. Den kan også indeholde en del artikler, hvor der diskuteres begreber som bæredygtighed, sundhed, økologi og æstetik. Det er ikke en forudsætning for forløbet, at eleverne tidligere har arbejdet i skolehaven, og forløbet er ikke underlagt en stram tidsramme. Men det er en fordel, at besøgene i haven planlægges således, at der er noget, eleverne kan opleve og skrive om bedst i perioden fra maj-september. Formål Formålet med forløbet er, at eleverne får introduceret og afprøvet artiklen som journalistisk genre. De skal bruge den viden, de får gennem forløbet, til at producere artikler om de temaer, de forbinder med skolehaven. Eleverne skal arbejde med at undersøge, systematisere, strukturere og vurdere indholdet i de tekster, de arbejder med. Samtidig skal de forholde sig nysgerrigt, undersøgende og åbent til temaer, der omhandler skolehaven. Eleverne skal gennem forløbet lære at skrive en artikel, der indeholder rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker samt tilpasse deres spørgsmål til mennesker på forskellige alderstrin og med forskellige baggrunde. Klassetrin klasse Tid på året Maj juni

4 SIDE 4 DANSK avisen i skolehaven FÆLLES MÅL KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL Færdigheds- og vidensmål LÆSNING Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge. Forberedelse Eleven kan orientere sig i tekstens dele. Eleven har viden om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik. Sprogforståelse Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster. Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof. FREMSTILLING Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. Fremstilling Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster. Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer. Korrektur Eleven kan anvende afsnit og sætte komma. Eleven har viden om sætningsog tekststruktur. KOMMUNIKATION Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer. Sprog og kultur Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer. Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed.

5 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 5 EksemplER på læringsmål Eleverne kan udpege og anvende de forskellige elementer i avisens genrer. Eleverne kan formulere overskrifter til en tekst uden overskrifter. Eleverne kan skrive en artikel indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker. Eleverne kan gennemlæse egen tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan gennemlæse sin egen og en makkers tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan samtale med personer i forskellige aldre. Formuleret til eleverne Du skal kunne genkende og fortælle, hvad de forskellige dele af en artikel hedder. Du skal kunne lave overskrifter og mellemrubrikker til din artikel. Du skal kunne skrive en artikel, der indeholder: Rubrik, manchet, brødtekst og mellemrubrikker. Du skal kunne rette i din egen og en makkers tekst. Du skal kunne stille spørgsmål (interviewe) til mennesker, der er ældre/yngre end dig selv, for at indsamle information til din artikel.

6 SIDE 6 DANSK avisen i skolehaven BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSAKTIVITETEN Omfang og forløb LEKTION 1 LEKTION 2 LEKTION 3-4 LEKTION LEKTION 8-9 Maj Maj Maj/juni Maj/juni Juni Temaavisen Hvilke artikler skal i avisen? Åbne spørgsmål Journalister i skolehaven At skrive en artikel I KLASSEN I KLASSEN I KLASSEN I SKOLEHAVEN I KLASSEN Planlægning Forløbet kan principielt ligge når som helst på året. Der kan dog være fordele i at lægge forløbet i foråret, hvor det nye år i skolehaven for alvor begynder. På dette tidspunkt vil der naturligt være overvejelser omkring, hvilke grøntsager, frugter og blomster der skal dyrkes, og hvilken dyrkningsmetode man vælger. Under besøget i skolehaven skal du som lærer sørge for, at der er en eller flere personer til stede i haven, der kan svare på elevernes spørgsmål. Det kan være dig selv, andre elever eller en anden lærer, der har haft meget med skolehaven at gøre. Hvis der er en fast stab i skolehaven, kan du lave en aftale med dem. Du kan også få en ekspert ud og holde foredrag, vær dog opmærksom på, at det som regel koster penge. Det vil være en fordel, hvis du har forslag til relevant litteratur omhandlende skolehaver til elevernes research. Efter besøget i skolehaven skal du sørge for, at der er computere til eleverne, hvis du ønsker at arbejde digitalt. Arbejdsform Eleverne skal før besøget i skolehaven arbejde både individuelt og i grupper med at definere de forskellige elementer i en artikel, hvor de skal tage stilling til, hvad der optager dem omkring skolehaven. I skolehaven skal eleverne arbejde undersøgende, og forløbet kan kræve, at de skal tale med mennesker, de enten ikke kender, eller måske kun kender perifert. De skal i skolehaven tage notater om, hvilke metoder der bruges til at passe haven. De skal også undersøge skolehavens historie, hvordan startede det hele, og hvorfor eksisterer skolehaverne den dag i dag?

7 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 7 Efter besøget i skolehaven skal eleverne arbejde i grupper, hvor de opsummerer deres undersøgende arbejde, deres interviews og den research de har lavet i forbindelse med deres artikel. MaterialeVALG Temaaviser Skriveredskaber blyanter og overstregningstuscher Telefoner til at optage interviews og til at tage billeder med Kamera Kinabog/hæfte Computere Skriveredskaber Fagbogen

8 SIDE 8 DANSK avisen i skolehaven GennemførSEL af undervisningsforløb LEKTION 1. TEMAAVISEN Intro I denne lektion skal eleverne arbejde med artiklens elementer. De skal kunne benævne dem og kunne redegøre for opbygningen af en artikel. Denne lektion kan principielt ligge i en hvilken som helst måned. Forløbets lektioner ligger i forlængelse af hinanden. Hvis din klasse slet ikke kender genren, kan det være nødvendigt med 2 lektioner. Materialer Aviser, meget gerne temaaviser. Det er ikke så vigtigt, hvilket tema du vælger, så længe det passer nogenlunde til målgruppen. På deres hjemmeside kan du også bestille aviser hjem til klassen (der findes en del online, blandt andet fra Røde Kors) Blyanter Hæfter Overstregningstuscher Computere eller tablets Gennemførsel Du starter timen med at fortælle, at I skal lave en avis, der handler om skolehaven. Det er en god ide at give eleverne mulighed for at byde ind med ideer og tanker allerede nu, så de får en stor grad af medbestemmelse i forløbet. Tal om, hvad de har hørt og lagt mærke til under deres besøg i haven og om, hvem man vil kunne interviewe om emnerne. Ud fra de emner, eleverne nævner, kan I tage stilling til, hvilket formål temaavisen skal have, og hvem målgruppen er. Skal den for eksempel fungere som en form for reklame for skolehaver? Skal den være oplysende? Vælg en sekretær til at skrive ideerne og jeres beslutninger ned. Når I har talt om forløbet, skrives målene for dagen op, så de er synlige for eleverne, og du deler aviserne ud. Det er vigtigt, at de er ens, så I har en fælles referenceramme at tale ud fra. Tegn en avisside på tavlen og markér: rubrik, underrubrik/manchet, byline, mellemrubrik, billedtekst og brødtekst. Har I et interaktivt whiteboard i klassen, er der her en udmærket illustration på Avisen i undervisningen (se link side 18) Bed eleverne slå op på en side, du på forhånd har udvalgt. De skal nu benævne de forskellige elementer i artiklen. Opsummér på timen sammen med eleverne. Hvordan kan man se, at det er en artikel, man læser?

9 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 9 LEKTION 2. HVILKE ARTIKLER SKAL I AVISEN? Intro I denne lektion skal eleverne lave mindmaps over, hvad der optager dem omkring skolehaven, hvem modtagerne til avisen er og om I skal arbejde ud fra en bestemt vinkel. Eleverne skal bruge deres mindmaps i det videre arbejde med at planlægge interviews og udforme spørgsmål. Materialer Planchekarton til mindmap, MindMeister eller lignende program på computeren (se link side 18) Print artikler, der beskæftiger sig med avisens tema, eller link til dem på internettet Gennemførsel Indled timen med en samtale der drejer sig om de emner, sekretæren skrev ned i den foregående lektion. Hvis eleverne ikke selv har nævnt det, er det nu, du skal byde ind med forslag. Måske eleverne har viden fra andre fag, de kan bringe i spil her? Find eventuelt inspiration i links side 18. Lav et mindmap/tankekort over jeres ideer. Når eleverne har lavet deres mindmap, skal I beslutte, hvilke elever der skal skrive om hvad. Hvis tiden er knap, eller nogle elever har brug for at arbejde ud fra en fast overskrift, kan du bruge disse ideer til artikler: - Skolehavens historie - Den økologiske have - Bæredygtighed: Hvordan og hvorfor? - Sundhed: Hvordan og hvorfor? - Skolehaven som læringsrum - Skolehavens æstetik - Opskrifter - Dyrkningsmetoder - Beretninger fra skolehaven - Årets gang i skolehaven - Skolehaver i andre lande Når eleverne har valgt, hvad de vil skrive om, kan du sammensætte skrivegrupper.

10 SIDE 10 DANSK avisen i skolehaven Eleverne skal nu planlægge det videre arbejde i deres grupper: Hvem skal de tale med? Hvor kan de finde oplysninger? Hvilken vinkel skal deres artikel have? Det er vigtigt, at du eller dine elever får lavet aftaler med de personer, I vil interviewe inden besøget i skolehaven. Sørg for at være ude i god tid med at kontakte de personer, I ønsker at interviewe. Gør eleverne opmærksomme på, at de skal tænke på, at ikke alle har tid eller lyst til at svare på spørgsmål, og at det derfor kan være nødvendigt at kontakte mere end én person, og at de skal finde på spørgsmål til noget, de kan undersøge i skolehaven. Det kan være: Hvordan sætter man kartofler og hvorfor? Hvor mange forskellige træer og bærbuske er der i skolehaven? Hvad sker der lige nu i skolehaven?

11 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 11 LEKTION 3-4. ÅBNE SPØRGSMÅL Intro I denne lektion skal eleverne arbejde med at formulere åbne spørgsmål. De skal lære om hv-spørgsmål, og de skal lære at være opmærksomme på, hvem de skal tale med, så spørgsmålene passer til modtageren. Materialer Kinabog eller et hæfte Skriveredskaber Gennemførsel Det er vigtigt, at du forud for denne lektion ved, hvem der vil være til stede i skolehaven, når I skal besøge den, og at du gør eleverne opmærksomme på, hvem de kan rette henvendelse til i skolehaven. Fortæl eleverne, at man i en temaavis har en hensigt med artiklerne, og at hensigten med deres temaavis fremgik af diskussionen i den foregående lektion om modtager og vinkling. Uddyb gerne begrebet vinkling af en artikel (se side 12). Du skal nå at snakke med eleverne om, hvordan sproget ændrer sig, når man taler med personer, der ikke er jævnaldrende med en selv. Få gerne eleverne til at komme med eksempler, spørg eventuelt, om de taler anderledes med deres bedstemor end med deres venner, og hvordan det kommer til udtryk. Tal også om, at I jo har en fælles viden og et fælles sprog med dem, der ellers færdes i skolehaven og derfor også kan forstå og bruge en masse fagudtryk, som mange andre børn ikke kender. Klassen skal nu arbejde med at stille relevante og åbne spørgsmål. Uanset hvilket emne, eleverne har valgt, skal de stille spørgsmål, også selv om det er et emne, hvor de i høj grad kan finde svar på nettet eller i bøger. Alle elever skal have minimum tre spørgsmål, som de skal stille og få svar på under besøget i skolehaven. Det kan være spørgsmål til andre elever fra klassen, til dig, eventuelt til en skolehavelærer, eller hvis der som foreslået ovenfor er andre børn i haven, kan I stille spørgsmål til dem. Det er meget vigtigt, at alle spørgsmål er klar inden besøget i skolehaven, og at du har haft lejlighed til at kigge dem igennem. Din opgave til besøget i haven er at have styr på de aftaler, der er lavet med f.eks. en anden klasse og/eller en lærer i skolehaven. Du skal også lave en plan for, hvornår grupperne skal interviewe, og hvornår de skal undersøge haven for svar på deres spørgsmål.

12 SIDE 12 DANSK avisen i skolehaven VINKLING Definition: En vinkel er det udsnit af virkeligheden, du vælger at vise læserne/lytterne/seerne. Tænk på emnet for din historie som en cirkel. Din vinkel er det udsnit af cirklen, du vælger at beskæftige dig med. Din historie kommer altså ikke til at fortælle alt om emnet. Den kommer til at fortælle et enkelt aspekt af emnet. SKOLEHAVER HØSTTID HVAD HØSTES HVORNÅR? ÅRETS HØST SLÅR ALLE REKORDER Kilde: Når du skal finde din vinkel: Forestil dig, at du kun har 30 sekunder til at fortælle en ven det vigtigste, der er sket, eller du har fundet ud af. Du løber hen imod ham og udbryder: Nu skal du bare høre! Der er stor sandsynlighed for, at det er din vinkel. Vinklen skal formuleres som en sætning. Vinklen er altså ikke: Jeg vil fortælle om høst i skolehaven. Men: Jeg vil fortælle, at årets høst slår alle rekorder. Man kan også sige, at vinklen er en påstand (Årets høst slår alle rekorder), og at resten af artiklen er underbygningen af denne påstand. Spørg dig selv, hvad der gør den her sag interessant for andre: Hvad er det nye eller overraskende i sagen?. Brug nyhedskriterierne: Aktualitet, væsentlighed, identifikation og konflikt. Lav en hypotese og brug den som arbejdstitel, så kan du undervejs i dit videre arbejde med artiklen gå tilbage og se, hvad det var for et spørgsmål, du stillede dig selv og om du har besvaret det. De fleste journalister arbejder med en overskrift og en indledning inde i hovedet, allerede inden de går i gang med at skrive. Det giver en ramme for, hvad det er, artiklen skal handle om. Motto for en vinkel: Hvis du ikke kan skrive din vinkel på bagsiden af et visitkort, er den ikke skarp nok. En vinkel er: - Din hovedpåstand i din artikel. - Den røde tråd i din artikel. - Den lillebitte bid af virkeligheden, som du vælger at fortælle. For du kan jo ikke fortælle alt.

13 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 13 LEKTION JOURNALISTER I SKOLEHAVEN Intro Eleverne skal i disse lektioner på feltarbejde i skolehaven. De skal interviewe de mennesker, der er lavet aftaler med på forhånd og undersøge de spørgsmål, som de kan finde svar på ved at færdes i skolehaven. De skal tage billeder og påbegynde deres artikler. Materialer Kinabøger eller hæfte med skriveunderlag Skriveredskaber Kamera Telefon/diktafon til optagelse af interviews Gennemførsel De tre timer i haven er vejledende, men det vil være uhensigtsmæssigt at afsætte kortere tid til besøget. Hvis du har lavet nogle gode aftaler med for eksempel en anden klasse, en skolehavelærer eller andre skolehavekyndige vil tidsrammen sandsynligvis være for stram. I begynder dagen fælles med en snak om dagens mål og opgaver. Spørg ind til gruppernes planlægning af dagen. Fortæl klassen, at journalister bruger meget tid på at undersøge det, de skal skrive om. Det gør de ikke kun ved at læse om det, men også ved at besøge steder for så at undersøge stedet på helt tæt hold, næsten som en detektiv eller en politimand ville gøre det. Kan de gennem undersøgelser i/af haven få svar på nogle af deres spørgsmål? Kan man for eksempel finde tegn i haven, der indikerer, at den er økologisk dyrket (tag billeder, der viser det)? Hvordan kan man se tegn på, at skolehaven er et bæredygtigt system? Under den fælles gennemgang af dagen skal du fortælle eleverne, hvornår de skal være undersøgende, og hvornår de skal interviewe. Hvis I har et begrænset antal kameraer, skal disse fordeles mellem eleverne. Du skal nå at huske dem på, hvordan man taler og opfører sig, når man taler med personer, der ikke er jævnaldrende med en selv, og at det også gælder ens kropssprog. Kom gerne med eksempler. Eleverne skal arbejde undersøgende i én time og skal bruge én time på at interviewe. Efter at eleverne har arbejdet med undersøgelser og interviews, skal de sammenfatte, hvad de har og skrive en kladde til deres artikel. Det er vigtigt, at dette sker i haven, mens det stadig er friskt i elevernes erindring. Det vil også være med til at præge stemningen i artiklerne, at eleverne skriver, mens de er i haven og ikke hjemme i deres klasselokale. I dette tidsrum vil eleverne også kunne nå at tage ekstra billeder af haven og menneskerne i den. Inden I tager hjem, skal I opsummere på dagen.

14 SIDE 14 DANSK avisen i skolehaven Lektion 8-9. AT SKRIVE EN ARTIKEL Intro Eleverne renskriver i denne lektion deres artikler og viser, at de kan bruge den viden, de har fået om artiklers opbygning. De skal også læse korrektur på deres egne og andres arbejde. Lektionstallet er vejledende, da det afhænger af, hvor megen erfaring eleverne har med layout og med at give respons til deres kammerater. Materialer Computere/blankt A3-papir Hvis der arbejdes analogt, skal der også bruges lineal, skriveredskaber og viskelæder Gennemførsel Begynd timen med at tale om besøget i skolehaven. Måske er der nogen, der har overvejelser til deres interviews og gerne vil diskutere det eller spørge om noget. Tal med eleverne om lektionernes mål, og lad dem spørge ind til opgaven. Hvis I har taget billeder i skolehaven, skal de lægges på computeren og printes. Måske en ekstraopgave for de børn, der har vanskeligt ved at sidde længe med den samme opgave, eller til elever, der er langt i processen. Hvis der arbejdes analogt, skal eleverne lave en kladde, inden de laver deres endelige artikel. Eleverne skiftes til at skrive kladden. Her er det ikke vigtigt, at skriften er ensartet. Eleverne kan her skiftes til at være den, der finder på og til at være den, der skriver. Når kladden til artiklen er færdig, skal gruppen bytte artikel med en anden gruppe og rette den for følgende fejltyper: Layout. Er rubrik, byline, manchet, brødtekst, mellemrubrikker og illustration/billede korrekt placeret på siden? Korrektur. Eksempler på fokusområder indenfor tegnsætning: - Er der skrevet med stort efter.?! - Er egennavne skrevet med stort forbogstav? - Tjek punktum og komma i teksten. Lav x og o i de første 10 linjer.

15 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 15 Når kladden er rettet, præsenteres artiklerne for klassen. De grupper, der rettede hinandens opgaver, giver respons på artiklens indhold og form. Bagefter kan du eventuelt lade andre elever byde ind. Nu skal eleverne til at skrive deres endelige artikel. Du skal fungere som vejleder under processen, både teknisk (hvis I arbejder digitalt), og i forhold til om eleverne i deres arbejde reagerer på den respons, de fik under responsrunden. Når eleverne er færdige med deres artikler, skal avisen samles, printes og eventuelt distribueres. Måske I vil give en avis til skolehaven, den klasse I fik lov til at interviewe eller en til hver af skolens klasser og skolebiblioteket?

16 SIDE 16 DANSK avisen i skolehaven Forslag til evaluering Du kan vælge at afrunde forløbet på forskellige måder. Hvis du vælger at fokusere på, hvad eleverne har lært, altså en summativ evaluering, kan du udover at se på tegn på læring vælge at give eleverne en artikel, hvor de skal benævne de forskellige dele af artiklen. På den måde kan du få en fornemmelse af, om de har forstået, hvordan en artikel traditionelt opbygges. Du kan også tjekke, om eleverne har forstået, hvordan sproget ændrer sig, alt efter hvem vi taler med, ved at bede dem sætte en streg på et papir/lave en tabel på to kolonner på computeren, hvor de skriver fem spørgsmål til eksempelvis: En dame på 80 år og til en pige på 7 år. Hvis du fokuserer på, hvordan eleverne fremadrettet skal arbejde, kan du ved at se på elevernes tegn på læring få en fornemmelse af, hvad de skal arbejde med næste gang, de skal arbejde med den journalistiske genre. Tal med eleven om, hvor de skal lægge en ekstra indsats, eller giv en skriftlig respons, som eleven kan bruge næste gang, de skal arbejde med genren. Tegn på læring Du kan undervejs i forløbet registrere, hvorvidt eleverne opfylder målene for undervisningen ved at se tegn på læring, der kunne være: Eleven benævner de forskellige elementer i en artikel. Eleven er aktiv i den mundtlige samtale og kommer med forslag til områder, han/hun ønsker at undersøge nærmere og skrive om. Eleven formulerer åbne hv-spørgsmål. Eleven skriver notater i sin bog/hæfte, som han/hun bruger i en sammenhængende tekst. Eleverne skriver en artikel indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker. Eleven læser korrektur på makkers tekst og markerer afsnitsinddeling.

17 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 17 FORSLAG TIL UDFORDRINGSOPGAVER Lav forsiden til avisen som en ekstraopgave til de elever, der er blevet hurtigt færdige (med et tilfredsstillende resultat). Det er nogle helt andre layoutregler, der gælder, når man skal lave forsiden til en avis. Eleverne skal arbejde med blikfang, prioritere artikler i forhold til hvilken interesse folk mon har i dem, og de skal arbejde med overskrifter. Undervejs i forløbet er der nok nogle elever, der har meget let ved genren. De kan med fordel udfordres ved at skulle skrive indenfor en bestemt undergenre som for eksempel klumme eller reportage. Her udfordres eleven i at holde sig indenfor endnu strammere parametre. Lav en voxpop, altså et eller to spørgsmål, som I stiller til mange forskellige mennesker på skolen. Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i andre elevers oplevelse af skolehaven. Arbejd med kildekritik. Arbejd med vinkling: find to aviser, der beskæftiger sig med samme emne, men ud fra forskellige vinkler. Afhængigt af hvem I har valgt som modtagere til jeres avis, kan I distribuere avisen. Modtagerne kan eksempelvis være: andre elever, kommunen, folkebiblioteket.

18 SIDE 18 DANSK avisen i skolehaven Links og litteratur LINKS Skolehaven Temaaviser Flipped classroom: Sådan sætter du en artikel op i Word Illustration, der viser en artikels elementer Klik på link i PDF og gå direkte til materialet! MindMeister MindMapfree LITTERATUR Avisen i undervisningen kommer rigtig godt omkring de journalistiske genrer. Her er der også links til videoer, hvor eleverne kan se/blive husket på, hvordan man layouter en artikel i word, anvender deres telefoner i interviewsammenhænge og meget mere. Her kan du finde forløb, der omhandler journalistik. Her bliver eleverne for eksempel præsenteret for Nyhedstrekanten mest egnet, hvis I arbejder videre med genren. Hvis arbejdet med temaavisen er en del af et længere forløb om den journalistiske genre, kan eleverne arbejde stilladserende op til forløbet på enten: danskfaget.dk eller gyldendal.dk. APPs Havens fugle. Hvis nogle elever er optaget af skolehavens dyreliv. App en er gratis. Haveglæder. Et opslagsværk, hvor man kan finde viden om buske, træer, stauder, frugt, grøntsager og surbundsplanter. App en er gratis. Garden time planner. Engelsk app, der forudsætter, at eleverne kan en smule engelsk. Den er godt illustreret og beskæftiger sig med, hvornår man sår, omplanter og høster. App en er gratis.

19 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 19 IDÉER COMPUTERE Det kan være en fordel at anvende computere til forløbet, så eleverne kan anvende dem til research. Derudover kan de også skrive artikler på computeren og opnå et mere professionelt layout. Har du ikke mulighed for at bruge computere eller tablets til forløbet, kan det sagtens gennemføres på papir. Bøger og interviews kan anvendes som kilder til research. NOTATTEKNIK Det er en god ide, hvis eleverne kun skriver ét spørgsmål pr. side, så der er plads til svarene nedenunder. Det er besværligt at stå i haven og skulle bladre i bogen/hæftet. VENSKABSKLASSER Hvis I arbejder med venskabsklasser, mini-makkere eller lignende på skolen, vil det være en rigtig god ide at aftale en dag med dem i skolehaven. I kan interviewe de mindre børn og deres lærer. I kan også tage billeder af dem, når de arbejder i haven. Det er en god mulighed for at åbne elevernes øjne for, at skolehaven er et fælles projekt, som lykkes, fordi alle giver en hånd med. Samtidig kan det være medvirkende til at skabe relationer på tværs af klassetrin. Det er vigtigt, at denne proces foregår under besøget i skolehaven. På den måde er det lettere for de mindre børn at relatere til de spørgsmål, der stilles, og det er sandsynligt, at journalisterne kommer i tanke om flere (uddybende) spørgsmål, når de står i haven, end de ville, når de er i klassen.

20

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Mig og mine ord. Avisens genrer

Mig og mine ord. Avisens genrer Mig og mine ord Avisens genrer Punkter Genrer Nyhedshistorie Reportage Baggrundsartikel Interview Anmeldelse Læserbrev Nyhedskriterier Research Kilder Skriveproces Design Genrer Journalistik inddeles i

Læs mere

Sagprosa. Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning

Sagprosa. Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning Sagprosa Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning 1 Undergenrer Undergenrer Anmeldelse Interview Annonce Kronik Ansøgning Leksikon Artikel Lov Billede Læserbrev Biografi Notits Brev Opskrift

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Sagprosa. Jeppe Aakjær. Genreskifte. Artikler. Skal det stå i spalter 1

Sagprosa. Jeppe Aakjær. Genreskifte. Artikler. Skal det stå i spalter 1 Sagprosa Jeppe Aakjær Genreskifte Artikler Skal det stå i spalter 1 Undergenrer Undergenrer Anmeldelse Interview Annonce Kronik Ansøgning Leksikon Artikel Lov Billede Læserbrev Biografi Notits Brev Opskrift

Læs mere

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Ukrudt i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Ukrudt i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Ukrudt i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Ukrudt i skolehaven

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Journalistisk produktion. RED JOUR PROD. Redaktørkursus, 2082 APRIL 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden, sådanne færdigheder og holdninger, at det

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

DANSK POESI I SKOLEHAVEN SIDE 1 DANSK. Poesi i skolehaven

DANSK POESI I SKOLEHAVEN SIDE 1 DANSK. Poesi i skolehaven SIDE 1 DANSK POESI I SKOLEHAVEN DANSK Poesi i skolehaven SIDE 2 DANSK POESI I SKOLEHAVEN DANSK POESI I SKOLEHAVEN SIDE 3 DANSK Poesi i skolehaven INTRODUKTION Alle børn burde have mulighed for at kende

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

2. Korrektur. I kan gennemlæse en tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet Mad til alle og have fokus på tegnsætning.

2. Korrektur. I kan gennemlæse en tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet Mad til alle og have fokus på tegnsætning. LEKTION 5C KAMPEN OM MADEN DET SKAL I BRUGE Skriveredskaber Stopur LÆRINGSMÅL 1. Tekstforståelse. I ved, hvordan en argumenterende tekst er bygget op. 2. Korrektur. I kan gennemlæse en tekst og inddele

Læs mere

ipads i undervisningen

ipads i undervisningen ipads i undervisningen Nyhedsartikler Fokus: Målsætning - lærer- og elevevaluering 6.a + Monica Bovedt (MB), Strandskolen september 2014 Undervisningsforløb i nyhedsartikler Indholdsfortegnelse: 1. Forløb

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Planlægningsguide, Klasens avis

Planlægningsguide, Klasens avis Planlægningsguide, Klasens avis Dette er et eksempel på en noget mere udførlig beskrivelse af et avisforløb med Klassens avis, udarbejdet af tidl. lærer Rikke Brandt Bundsgaard, Tommerupskolen i forbindelse

Læs mere

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Godt at vide, før du går i gang Dette forløb er et Turbo-forløb. Det betyder, at det er et kortere forløb end forløbet Læserbrev, som

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Beton, et stærkt materiale

Beton, et stærkt materiale Beton, et stærkt materiale Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Natur/teknologi Forløbet kan udvikles ved at kombineres med Håndværk og Design 6. klasse Undersøgelse, kommunikation

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August-december 2011 (grundforløb) KTS, Sukkertoppen htx Kommunikation

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Elev-manual til journalistisk arbejdsform

Elev-manual til journalistisk arbejdsform Elev-manual til journalistisk arbejdsform Når I arbejder som journalister i skolen, skal I igennem fem forskellige faglige område. I skal: Finde en sag Skaffe jer viden Strukturer jeres stof Optage billeder

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Billedtekster og overskrifter

Billedtekster og overskrifter Side 1/6 Fag/klassetrin: Dansk, 3.-4- klassse Omfang: 1-2 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at styrke elevernes evne til at skrive deres egne billedtekster

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Kampen i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Kampen i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Kampen i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Kampen i skolehaven

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag Idékatalog Børnekonventionens 24-års fødselsdag Til lærerne: Dette materiale er et oplæg til de klasser på 6.-9. klassetrin, som ønsker at fejre Børnekonventionens fødselsdag onsdag den 20. november 2013.

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY Uge 1: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY HippHopp Denne vejledning er et supplement til aktivitetshæftet Særligt i denne uge...........................................................

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Nyhedsartikel - Forløbsvejledning Af Anja Qvist

Nyhedsartikel - Forløbsvejledning Af Anja Qvist Nyhedsartikel - Forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 (fortsætter

Læs mere

Lærervejledning Artikler - Avisen 8. - 10. klasse

Lærervejledning Artikler - Avisen 8. - 10. klasse Lærervejledning Artikler - Avisen 8. - 10. klasse Opmærksomheden henledes på, at nogle links kun er i lærervejledningen. Dem skal du åbne. Elevmaterialer, som ikke er i linklisterne, må du give eleverne

Læs mere

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Det er tirsdag sidst i november. Klokken er 10.45. Klassen skal have dansk. Klasselokalet er småt, og de 21 elever sidder tæt. Denne dag er én elev

Læs mere

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5. 6. klasse Tidsforbrug

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Det fælles i det faglige kompetencer på tværs Undersøgelse og dialog Eleverne skal lære at - forholde sig undersøgende til omverdenen -

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Kilder. Erfaringskilder Partskilder Ekspertkilder

Kilder. Erfaringskilder Partskilder Ekspertkilder Skal oplyse læseren om, hvad der er sket, hvad der sker, hvad der vil ske i verden. Journalisten opsøger kilder og stiller spørgsmål efter journalistens rygrad: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere