SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven"

Transkript

1 SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven

2 SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven

3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille en avis med de oplevelser og den læring, der finder sted i skolehaven. Eleverne kan for eksempel gennem interviews og research undersøge: Hvorfor har man skolehaver? Hvad gør skolehaven godt for? Hvem passer skolehaven? Hvordan bliver skolehaven passet og hvornår? Eleverne skal fremstille en temaavis, hvor de beskæftiger sig med tematikker, der vedrører skolehaven. Avisen kan for eksempel indeholde en historisk del, hvor eleverne undersøger, hvordan konceptet blev til, hvem der stod bag, og hvordan det er blevet holdt i live i så mange år. Den kan også indeholde en del artikler, hvor der diskuteres begreber som bæredygtighed, sundhed, økologi og æstetik. Det er ikke en forudsætning for forløbet, at eleverne tidligere har arbejdet i skolehaven, og forløbet er ikke underlagt en stram tidsramme. Men det er en fordel, at besøgene i haven planlægges således, at der er noget, eleverne kan opleve og skrive om bedst i perioden fra maj-september. Formål Formålet med forløbet er, at eleverne får introduceret og afprøvet artiklen som journalistisk genre. De skal bruge den viden, de får gennem forløbet, til at producere artikler om de temaer, de forbinder med skolehaven. Eleverne skal arbejde med at undersøge, systematisere, strukturere og vurdere indholdet i de tekster, de arbejder med. Samtidig skal de forholde sig nysgerrigt, undersøgende og åbent til temaer, der omhandler skolehaven. Eleverne skal gennem forløbet lære at skrive en artikel, der indeholder rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker samt tilpasse deres spørgsmål til mennesker på forskellige alderstrin og med forskellige baggrunde. Klassetrin klasse Tid på året Maj juni

4 SIDE 4 DANSK avisen i skolehaven FÆLLES MÅL KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL Færdigheds- og vidensmål LÆSNING Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge. Forberedelse Eleven kan orientere sig i tekstens dele. Eleven har viden om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik. Sprogforståelse Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster. Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof. FREMSTILLING Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. Fremstilling Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster. Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer. Korrektur Eleven kan anvende afsnit og sætte komma. Eleven har viden om sætningsog tekststruktur. KOMMUNIKATION Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer. Sprog og kultur Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer. Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed.

5 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 5 EksemplER på læringsmål Eleverne kan udpege og anvende de forskellige elementer i avisens genrer. Eleverne kan formulere overskrifter til en tekst uden overskrifter. Eleverne kan skrive en artikel indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker. Eleverne kan gennemlæse egen tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan gennemlæse sin egen og en makkers tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan samtale med personer i forskellige aldre. Formuleret til eleverne Du skal kunne genkende og fortælle, hvad de forskellige dele af en artikel hedder. Du skal kunne lave overskrifter og mellemrubrikker til din artikel. Du skal kunne skrive en artikel, der indeholder: Rubrik, manchet, brødtekst og mellemrubrikker. Du skal kunne rette i din egen og en makkers tekst. Du skal kunne stille spørgsmål (interviewe) til mennesker, der er ældre/yngre end dig selv, for at indsamle information til din artikel.

6 SIDE 6 DANSK avisen i skolehaven BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSAKTIVITETEN Omfang og forløb LEKTION 1 LEKTION 2 LEKTION 3-4 LEKTION LEKTION 8-9 Maj Maj Maj/juni Maj/juni Juni Temaavisen Hvilke artikler skal i avisen? Åbne spørgsmål Journalister i skolehaven At skrive en artikel I KLASSEN I KLASSEN I KLASSEN I SKOLEHAVEN I KLASSEN Planlægning Forløbet kan principielt ligge når som helst på året. Der kan dog være fordele i at lægge forløbet i foråret, hvor det nye år i skolehaven for alvor begynder. På dette tidspunkt vil der naturligt være overvejelser omkring, hvilke grøntsager, frugter og blomster der skal dyrkes, og hvilken dyrkningsmetode man vælger. Under besøget i skolehaven skal du som lærer sørge for, at der er en eller flere personer til stede i haven, der kan svare på elevernes spørgsmål. Det kan være dig selv, andre elever eller en anden lærer, der har haft meget med skolehaven at gøre. Hvis der er en fast stab i skolehaven, kan du lave en aftale med dem. Du kan også få en ekspert ud og holde foredrag, vær dog opmærksom på, at det som regel koster penge. Det vil være en fordel, hvis du har forslag til relevant litteratur omhandlende skolehaver til elevernes research. Efter besøget i skolehaven skal du sørge for, at der er computere til eleverne, hvis du ønsker at arbejde digitalt. Arbejdsform Eleverne skal før besøget i skolehaven arbejde både individuelt og i grupper med at definere de forskellige elementer i en artikel, hvor de skal tage stilling til, hvad der optager dem omkring skolehaven. I skolehaven skal eleverne arbejde undersøgende, og forløbet kan kræve, at de skal tale med mennesker, de enten ikke kender, eller måske kun kender perifert. De skal i skolehaven tage notater om, hvilke metoder der bruges til at passe haven. De skal også undersøge skolehavens historie, hvordan startede det hele, og hvorfor eksisterer skolehaverne den dag i dag?

7 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 7 Efter besøget i skolehaven skal eleverne arbejde i grupper, hvor de opsummerer deres undersøgende arbejde, deres interviews og den research de har lavet i forbindelse med deres artikel. MaterialeVALG Temaaviser Skriveredskaber blyanter og overstregningstuscher Telefoner til at optage interviews og til at tage billeder med Kamera Kinabog/hæfte Computere Skriveredskaber Fagbogen

8 SIDE 8 DANSK avisen i skolehaven GennemførSEL af undervisningsforløb LEKTION 1. TEMAAVISEN Intro I denne lektion skal eleverne arbejde med artiklens elementer. De skal kunne benævne dem og kunne redegøre for opbygningen af en artikel. Denne lektion kan principielt ligge i en hvilken som helst måned. Forløbets lektioner ligger i forlængelse af hinanden. Hvis din klasse slet ikke kender genren, kan det være nødvendigt med 2 lektioner. Materialer Aviser, meget gerne temaaviser. Det er ikke så vigtigt, hvilket tema du vælger, så længe det passer nogenlunde til målgruppen. På deres hjemmeside kan du også bestille aviser hjem til klassen (der findes en del online, blandt andet fra Røde Kors) Blyanter Hæfter Overstregningstuscher Computere eller tablets Gennemførsel Du starter timen med at fortælle, at I skal lave en avis, der handler om skolehaven. Det er en god ide at give eleverne mulighed for at byde ind med ideer og tanker allerede nu, så de får en stor grad af medbestemmelse i forløbet. Tal om, hvad de har hørt og lagt mærke til under deres besøg i haven og om, hvem man vil kunne interviewe om emnerne. Ud fra de emner, eleverne nævner, kan I tage stilling til, hvilket formål temaavisen skal have, og hvem målgruppen er. Skal den for eksempel fungere som en form for reklame for skolehaver? Skal den være oplysende? Vælg en sekretær til at skrive ideerne og jeres beslutninger ned. Når I har talt om forløbet, skrives målene for dagen op, så de er synlige for eleverne, og du deler aviserne ud. Det er vigtigt, at de er ens, så I har en fælles referenceramme at tale ud fra. Tegn en avisside på tavlen og markér: rubrik, underrubrik/manchet, byline, mellemrubrik, billedtekst og brødtekst. Har I et interaktivt whiteboard i klassen, er der her en udmærket illustration på Avisen i undervisningen (se link side 18) Bed eleverne slå op på en side, du på forhånd har udvalgt. De skal nu benævne de forskellige elementer i artiklen. Opsummér på timen sammen med eleverne. Hvordan kan man se, at det er en artikel, man læser?

9 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 9 LEKTION 2. HVILKE ARTIKLER SKAL I AVISEN? Intro I denne lektion skal eleverne lave mindmaps over, hvad der optager dem omkring skolehaven, hvem modtagerne til avisen er og om I skal arbejde ud fra en bestemt vinkel. Eleverne skal bruge deres mindmaps i det videre arbejde med at planlægge interviews og udforme spørgsmål. Materialer Planchekarton til mindmap, MindMeister eller lignende program på computeren (se link side 18) Print artikler, der beskæftiger sig med avisens tema, eller link til dem på internettet Gennemførsel Indled timen med en samtale der drejer sig om de emner, sekretæren skrev ned i den foregående lektion. Hvis eleverne ikke selv har nævnt det, er det nu, du skal byde ind med forslag. Måske eleverne har viden fra andre fag, de kan bringe i spil her? Find eventuelt inspiration i links side 18. Lav et mindmap/tankekort over jeres ideer. Når eleverne har lavet deres mindmap, skal I beslutte, hvilke elever der skal skrive om hvad. Hvis tiden er knap, eller nogle elever har brug for at arbejde ud fra en fast overskrift, kan du bruge disse ideer til artikler: - Skolehavens historie - Den økologiske have - Bæredygtighed: Hvordan og hvorfor? - Sundhed: Hvordan og hvorfor? - Skolehaven som læringsrum - Skolehavens æstetik - Opskrifter - Dyrkningsmetoder - Beretninger fra skolehaven - Årets gang i skolehaven - Skolehaver i andre lande Når eleverne har valgt, hvad de vil skrive om, kan du sammensætte skrivegrupper.

10 SIDE 10 DANSK avisen i skolehaven Eleverne skal nu planlægge det videre arbejde i deres grupper: Hvem skal de tale med? Hvor kan de finde oplysninger? Hvilken vinkel skal deres artikel have? Det er vigtigt, at du eller dine elever får lavet aftaler med de personer, I vil interviewe inden besøget i skolehaven. Sørg for at være ude i god tid med at kontakte de personer, I ønsker at interviewe. Gør eleverne opmærksomme på, at de skal tænke på, at ikke alle har tid eller lyst til at svare på spørgsmål, og at det derfor kan være nødvendigt at kontakte mere end én person, og at de skal finde på spørgsmål til noget, de kan undersøge i skolehaven. Det kan være: Hvordan sætter man kartofler og hvorfor? Hvor mange forskellige træer og bærbuske er der i skolehaven? Hvad sker der lige nu i skolehaven?

11 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 11 LEKTION 3-4. ÅBNE SPØRGSMÅL Intro I denne lektion skal eleverne arbejde med at formulere åbne spørgsmål. De skal lære om hv-spørgsmål, og de skal lære at være opmærksomme på, hvem de skal tale med, så spørgsmålene passer til modtageren. Materialer Kinabog eller et hæfte Skriveredskaber Gennemførsel Det er vigtigt, at du forud for denne lektion ved, hvem der vil være til stede i skolehaven, når I skal besøge den, og at du gør eleverne opmærksomme på, hvem de kan rette henvendelse til i skolehaven. Fortæl eleverne, at man i en temaavis har en hensigt med artiklerne, og at hensigten med deres temaavis fremgik af diskussionen i den foregående lektion om modtager og vinkling. Uddyb gerne begrebet vinkling af en artikel (se side 12). Du skal nå at snakke med eleverne om, hvordan sproget ændrer sig, når man taler med personer, der ikke er jævnaldrende med en selv. Få gerne eleverne til at komme med eksempler, spørg eventuelt, om de taler anderledes med deres bedstemor end med deres venner, og hvordan det kommer til udtryk. Tal også om, at I jo har en fælles viden og et fælles sprog med dem, der ellers færdes i skolehaven og derfor også kan forstå og bruge en masse fagudtryk, som mange andre børn ikke kender. Klassen skal nu arbejde med at stille relevante og åbne spørgsmål. Uanset hvilket emne, eleverne har valgt, skal de stille spørgsmål, også selv om det er et emne, hvor de i høj grad kan finde svar på nettet eller i bøger. Alle elever skal have minimum tre spørgsmål, som de skal stille og få svar på under besøget i skolehaven. Det kan være spørgsmål til andre elever fra klassen, til dig, eventuelt til en skolehavelærer, eller hvis der som foreslået ovenfor er andre børn i haven, kan I stille spørgsmål til dem. Det er meget vigtigt, at alle spørgsmål er klar inden besøget i skolehaven, og at du har haft lejlighed til at kigge dem igennem. Din opgave til besøget i haven er at have styr på de aftaler, der er lavet med f.eks. en anden klasse og/eller en lærer i skolehaven. Du skal også lave en plan for, hvornår grupperne skal interviewe, og hvornår de skal undersøge haven for svar på deres spørgsmål.

12 SIDE 12 DANSK avisen i skolehaven VINKLING Definition: En vinkel er det udsnit af virkeligheden, du vælger at vise læserne/lytterne/seerne. Tænk på emnet for din historie som en cirkel. Din vinkel er det udsnit af cirklen, du vælger at beskæftige dig med. Din historie kommer altså ikke til at fortælle alt om emnet. Den kommer til at fortælle et enkelt aspekt af emnet. SKOLEHAVER HØSTTID HVAD HØSTES HVORNÅR? ÅRETS HØST SLÅR ALLE REKORDER Kilde: Når du skal finde din vinkel: Forestil dig, at du kun har 30 sekunder til at fortælle en ven det vigtigste, der er sket, eller du har fundet ud af. Du løber hen imod ham og udbryder: Nu skal du bare høre! Der er stor sandsynlighed for, at det er din vinkel. Vinklen skal formuleres som en sætning. Vinklen er altså ikke: Jeg vil fortælle om høst i skolehaven. Men: Jeg vil fortælle, at årets høst slår alle rekorder. Man kan også sige, at vinklen er en påstand (Årets høst slår alle rekorder), og at resten af artiklen er underbygningen af denne påstand. Spørg dig selv, hvad der gør den her sag interessant for andre: Hvad er det nye eller overraskende i sagen?. Brug nyhedskriterierne: Aktualitet, væsentlighed, identifikation og konflikt. Lav en hypotese og brug den som arbejdstitel, så kan du undervejs i dit videre arbejde med artiklen gå tilbage og se, hvad det var for et spørgsmål, du stillede dig selv og om du har besvaret det. De fleste journalister arbejder med en overskrift og en indledning inde i hovedet, allerede inden de går i gang med at skrive. Det giver en ramme for, hvad det er, artiklen skal handle om. Motto for en vinkel: Hvis du ikke kan skrive din vinkel på bagsiden af et visitkort, er den ikke skarp nok. En vinkel er: - Din hovedpåstand i din artikel. - Den røde tråd i din artikel. - Den lillebitte bid af virkeligheden, som du vælger at fortælle. For du kan jo ikke fortælle alt.

13 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 13 LEKTION JOURNALISTER I SKOLEHAVEN Intro Eleverne skal i disse lektioner på feltarbejde i skolehaven. De skal interviewe de mennesker, der er lavet aftaler med på forhånd og undersøge de spørgsmål, som de kan finde svar på ved at færdes i skolehaven. De skal tage billeder og påbegynde deres artikler. Materialer Kinabøger eller hæfte med skriveunderlag Skriveredskaber Kamera Telefon/diktafon til optagelse af interviews Gennemførsel De tre timer i haven er vejledende, men det vil være uhensigtsmæssigt at afsætte kortere tid til besøget. Hvis du har lavet nogle gode aftaler med for eksempel en anden klasse, en skolehavelærer eller andre skolehavekyndige vil tidsrammen sandsynligvis være for stram. I begynder dagen fælles med en snak om dagens mål og opgaver. Spørg ind til gruppernes planlægning af dagen. Fortæl klassen, at journalister bruger meget tid på at undersøge det, de skal skrive om. Det gør de ikke kun ved at læse om det, men også ved at besøge steder for så at undersøge stedet på helt tæt hold, næsten som en detektiv eller en politimand ville gøre det. Kan de gennem undersøgelser i/af haven få svar på nogle af deres spørgsmål? Kan man for eksempel finde tegn i haven, der indikerer, at den er økologisk dyrket (tag billeder, der viser det)? Hvordan kan man se tegn på, at skolehaven er et bæredygtigt system? Under den fælles gennemgang af dagen skal du fortælle eleverne, hvornår de skal være undersøgende, og hvornår de skal interviewe. Hvis I har et begrænset antal kameraer, skal disse fordeles mellem eleverne. Du skal nå at huske dem på, hvordan man taler og opfører sig, når man taler med personer, der ikke er jævnaldrende med en selv, og at det også gælder ens kropssprog. Kom gerne med eksempler. Eleverne skal arbejde undersøgende i én time og skal bruge én time på at interviewe. Efter at eleverne har arbejdet med undersøgelser og interviews, skal de sammenfatte, hvad de har og skrive en kladde til deres artikel. Det er vigtigt, at dette sker i haven, mens det stadig er friskt i elevernes erindring. Det vil også være med til at præge stemningen i artiklerne, at eleverne skriver, mens de er i haven og ikke hjemme i deres klasselokale. I dette tidsrum vil eleverne også kunne nå at tage ekstra billeder af haven og menneskerne i den. Inden I tager hjem, skal I opsummere på dagen.

14 SIDE 14 DANSK avisen i skolehaven Lektion 8-9. AT SKRIVE EN ARTIKEL Intro Eleverne renskriver i denne lektion deres artikler og viser, at de kan bruge den viden, de har fået om artiklers opbygning. De skal også læse korrektur på deres egne og andres arbejde. Lektionstallet er vejledende, da det afhænger af, hvor megen erfaring eleverne har med layout og med at give respons til deres kammerater. Materialer Computere/blankt A3-papir Hvis der arbejdes analogt, skal der også bruges lineal, skriveredskaber og viskelæder Gennemførsel Begynd timen med at tale om besøget i skolehaven. Måske er der nogen, der har overvejelser til deres interviews og gerne vil diskutere det eller spørge om noget. Tal med eleverne om lektionernes mål, og lad dem spørge ind til opgaven. Hvis I har taget billeder i skolehaven, skal de lægges på computeren og printes. Måske en ekstraopgave for de børn, der har vanskeligt ved at sidde længe med den samme opgave, eller til elever, der er langt i processen. Hvis der arbejdes analogt, skal eleverne lave en kladde, inden de laver deres endelige artikel. Eleverne skiftes til at skrive kladden. Her er det ikke vigtigt, at skriften er ensartet. Eleverne kan her skiftes til at være den, der finder på og til at være den, der skriver. Når kladden til artiklen er færdig, skal gruppen bytte artikel med en anden gruppe og rette den for følgende fejltyper: Layout. Er rubrik, byline, manchet, brødtekst, mellemrubrikker og illustration/billede korrekt placeret på siden? Korrektur. Eksempler på fokusområder indenfor tegnsætning: - Er der skrevet med stort efter.?! - Er egennavne skrevet med stort forbogstav? - Tjek punktum og komma i teksten. Lav x og o i de første 10 linjer.

15 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 15 Når kladden er rettet, præsenteres artiklerne for klassen. De grupper, der rettede hinandens opgaver, giver respons på artiklens indhold og form. Bagefter kan du eventuelt lade andre elever byde ind. Nu skal eleverne til at skrive deres endelige artikel. Du skal fungere som vejleder under processen, både teknisk (hvis I arbejder digitalt), og i forhold til om eleverne i deres arbejde reagerer på den respons, de fik under responsrunden. Når eleverne er færdige med deres artikler, skal avisen samles, printes og eventuelt distribueres. Måske I vil give en avis til skolehaven, den klasse I fik lov til at interviewe eller en til hver af skolens klasser og skolebiblioteket?

16 SIDE 16 DANSK avisen i skolehaven Forslag til evaluering Du kan vælge at afrunde forløbet på forskellige måder. Hvis du vælger at fokusere på, hvad eleverne har lært, altså en summativ evaluering, kan du udover at se på tegn på læring vælge at give eleverne en artikel, hvor de skal benævne de forskellige dele af artiklen. På den måde kan du få en fornemmelse af, om de har forstået, hvordan en artikel traditionelt opbygges. Du kan også tjekke, om eleverne har forstået, hvordan sproget ændrer sig, alt efter hvem vi taler med, ved at bede dem sætte en streg på et papir/lave en tabel på to kolonner på computeren, hvor de skriver fem spørgsmål til eksempelvis: En dame på 80 år og til en pige på 7 år. Hvis du fokuserer på, hvordan eleverne fremadrettet skal arbejde, kan du ved at se på elevernes tegn på læring få en fornemmelse af, hvad de skal arbejde med næste gang, de skal arbejde med den journalistiske genre. Tal med eleven om, hvor de skal lægge en ekstra indsats, eller giv en skriftlig respons, som eleven kan bruge næste gang, de skal arbejde med genren. Tegn på læring Du kan undervejs i forløbet registrere, hvorvidt eleverne opfylder målene for undervisningen ved at se tegn på læring, der kunne være: Eleven benævner de forskellige elementer i en artikel. Eleven er aktiv i den mundtlige samtale og kommer med forslag til områder, han/hun ønsker at undersøge nærmere og skrive om. Eleven formulerer åbne hv-spørgsmål. Eleven skriver notater i sin bog/hæfte, som han/hun bruger i en sammenhængende tekst. Eleverne skriver en artikel indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker. Eleven læser korrektur på makkers tekst og markerer afsnitsinddeling.

17 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 17 FORSLAG TIL UDFORDRINGSOPGAVER Lav forsiden til avisen som en ekstraopgave til de elever, der er blevet hurtigt færdige (med et tilfredsstillende resultat). Det er nogle helt andre layoutregler, der gælder, når man skal lave forsiden til en avis. Eleverne skal arbejde med blikfang, prioritere artikler i forhold til hvilken interesse folk mon har i dem, og de skal arbejde med overskrifter. Undervejs i forløbet er der nok nogle elever, der har meget let ved genren. De kan med fordel udfordres ved at skulle skrive indenfor en bestemt undergenre som for eksempel klumme eller reportage. Her udfordres eleven i at holde sig indenfor endnu strammere parametre. Lav en voxpop, altså et eller to spørgsmål, som I stiller til mange forskellige mennesker på skolen. Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i andre elevers oplevelse af skolehaven. Arbejd med kildekritik. Arbejd med vinkling: find to aviser, der beskæftiger sig med samme emne, men ud fra forskellige vinkler. Afhængigt af hvem I har valgt som modtagere til jeres avis, kan I distribuere avisen. Modtagerne kan eksempelvis være: andre elever, kommunen, folkebiblioteket.

18 SIDE 18 DANSK avisen i skolehaven Links og litteratur LINKS Skolehaven Temaaviser Flipped classroom: Sådan sætter du en artikel op i Word Illustration, der viser en artikels elementer Klik på link i PDF og gå direkte til materialet! MindMeister MindMapfree LITTERATUR Avisen i undervisningen kommer rigtig godt omkring de journalistiske genrer. Her er der også links til videoer, hvor eleverne kan se/blive husket på, hvordan man layouter en artikel i word, anvender deres telefoner i interviewsammenhænge og meget mere. Her kan du finde forløb, der omhandler journalistik. Her bliver eleverne for eksempel præsenteret for Nyhedstrekanten mest egnet, hvis I arbejder videre med genren. Hvis arbejdet med temaavisen er en del af et længere forløb om den journalistiske genre, kan eleverne arbejde stilladserende op til forløbet på enten: danskfaget.dk eller gyldendal.dk. APPs Havens fugle. Hvis nogle elever er optaget af skolehavens dyreliv. App en er gratis. Haveglæder. Et opslagsværk, hvor man kan finde viden om buske, træer, stauder, frugt, grøntsager og surbundsplanter. App en er gratis. Garden time planner. Engelsk app, der forudsætter, at eleverne kan en smule engelsk. Den er godt illustreret og beskæftiger sig med, hvornår man sår, omplanter og høster. App en er gratis.

19 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 19 IDÉER COMPUTERE Det kan være en fordel at anvende computere til forløbet, så eleverne kan anvende dem til research. Derudover kan de også skrive artikler på computeren og opnå et mere professionelt layout. Har du ikke mulighed for at bruge computere eller tablets til forløbet, kan det sagtens gennemføres på papir. Bøger og interviews kan anvendes som kilder til research. NOTATTEKNIK Det er en god ide, hvis eleverne kun skriver ét spørgsmål pr. side, så der er plads til svarene nedenunder. Det er besværligt at stå i haven og skulle bladre i bogen/hæftet. VENSKABSKLASSER Hvis I arbejder med venskabsklasser, mini-makkere eller lignende på skolen, vil det være en rigtig god ide at aftale en dag med dem i skolehaven. I kan interviewe de mindre børn og deres lærer. I kan også tage billeder af dem, når de arbejder i haven. Det er en god mulighed for at åbne elevernes øjne for, at skolehaven er et fælles projekt, som lykkes, fordi alle giver en hånd med. Samtidig kan det være medvirkende til at skabe relationer på tværs af klassetrin. Det er vigtigt, at denne proces foregår under besøget i skolehaven. På den måde er det lettere for de mindre børn at relatere til de spørgsmål, der stilles, og det er sandsynligt, at journalisterne kommer i tanke om flere (uddybende) spørgsmål, når de står i haven, end de ville, når de er i klassen.

20

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Resumé af fagtekst forløbsvejledning

Resumé af fagtekst forløbsvejledning Resumé af fagtekst forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Mindretal på kryds og tværs Tværfagligt kursus for grundskolelærere

Mindretal på kryds og tværs Tværfagligt kursus for grundskolelærere Mindretal på kryds og tværs Tværfagligt kursus for grundskolelærere Velkomst Om at fortælle en historie. 5 min. Det lille hæfte. Interview Journalistik er afspejlende 1 Blokken Journalistens vigtigste

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Jeg har lært om forskellen på information og opinion. Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er

Jeg har lært om forskellen på information og opinion. Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er Kapitlet om avisens genrer Jeg har lært om forskellen på information og opinion Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er Kapitlet om nyhedsartikler Jeg

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK Læringsmål i dansk BODIL NIELSEN Læringsmål i dansk Bodil Nielsen Læringsmål i dansk 1. udgave Samfundslitteratur 2015 Tilrettelægning af sats: SL grafik Omslag: Harvey

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Nu skal vi have avisemne

Nu skal vi have avisemne Avisprojekt i udskolingen 1. udgave, april 2012 Elevvejledning i avisens genrer Nu skal vi have avisemne I skal nu i gang med et avisprojekt, hvor I skal lære om avisens genrer og prøve at skrive nyhedsartikler,

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Vækst i skolehaven

SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Vækst i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI VÆKST i skolenhaven NATUR/TEKNOLOGI Vækst i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI VÆKST i skolenhaven NATUR/TEKNOLOGI VÆKST i skolenhaven SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Vækst i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

Husker bedre Lærer mere Har det sjovere BØRN DER UNDERVISER HINANDEN

Husker bedre Lærer mere Har det sjovere BØRN DER UNDERVISER HINANDEN Husker bedre Lærer mere Har det sjovere BØRN DER UNDERVISER HINANDEN Aktive børn der lærer endnu mere Tjek: http://www.cooperativelearning.dk/ Prøv at bruge Cooperative Learning i klassen Verbal bearbejdning

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Klimajournalister Lærervejledning

Klimajournalister Lærervejledning Undervisningsmateriale fra Klimajournalister Lærervejledning VIGTIGT Til denne aktivitet udleveres et klassesæt (24 stk. nummereret 1-24) af klimakaravanens debatmagasin, der udleveres 4 stk. laminerede

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere