SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven"

Transkript

1 SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven

2 SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven

3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille en avis med de oplevelser og den læring, der finder sted i skolehaven. Eleverne kan for eksempel gennem interviews og research undersøge: Hvorfor har man skolehaver? Hvad gør skolehaven godt for? Hvem passer skolehaven? Hvordan bliver skolehaven passet og hvornår? Eleverne skal fremstille en temaavis, hvor de beskæftiger sig med tematikker, der vedrører skolehaven. Avisen kan for eksempel indeholde en historisk del, hvor eleverne undersøger, hvordan konceptet blev til, hvem der stod bag, og hvordan det er blevet holdt i live i så mange år. Den kan også indeholde en del artikler, hvor der diskuteres begreber som bæredygtighed, sundhed, økologi og æstetik. Det er ikke en forudsætning for forløbet, at eleverne tidligere har arbejdet i skolehaven, og forløbet er ikke underlagt en stram tidsramme. Men det er en fordel, at besøgene i haven planlægges således, at der er noget, eleverne kan opleve og skrive om bedst i perioden fra maj-september. Formål Formålet med forløbet er, at eleverne får introduceret og afprøvet artiklen som journalistisk genre. De skal bruge den viden, de får gennem forløbet, til at producere artikler om de temaer, de forbinder med skolehaven. Eleverne skal arbejde med at undersøge, systematisere, strukturere og vurdere indholdet i de tekster, de arbejder med. Samtidig skal de forholde sig nysgerrigt, undersøgende og åbent til temaer, der omhandler skolehaven. Eleverne skal gennem forløbet lære at skrive en artikel, der indeholder rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker samt tilpasse deres spørgsmål til mennesker på forskellige alderstrin og med forskellige baggrunde. Klassetrin klasse Tid på året Maj juni

4 SIDE 4 DANSK avisen i skolehaven FÆLLES MÅL KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL Færdigheds- og vidensmål LÆSNING Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge. Forberedelse Eleven kan orientere sig i tekstens dele. Eleven har viden om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik. Sprogforståelse Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster. Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof. FREMSTILLING Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. Fremstilling Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster. Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer. Korrektur Eleven kan anvende afsnit og sætte komma. Eleven har viden om sætningsog tekststruktur. KOMMUNIKATION Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer. Sprog og kultur Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer. Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed.

5 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 5 EksemplER på læringsmål Eleverne kan udpege og anvende de forskellige elementer i avisens genrer. Eleverne kan formulere overskrifter til en tekst uden overskrifter. Eleverne kan skrive en artikel indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker. Eleverne kan gennemlæse egen tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan gennemlæse sin egen og en makkers tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan samtale med personer i forskellige aldre. Formuleret til eleverne Du skal kunne genkende og fortælle, hvad de forskellige dele af en artikel hedder. Du skal kunne lave overskrifter og mellemrubrikker til din artikel. Du skal kunne skrive en artikel, der indeholder: Rubrik, manchet, brødtekst og mellemrubrikker. Du skal kunne rette i din egen og en makkers tekst. Du skal kunne stille spørgsmål (interviewe) til mennesker, der er ældre/yngre end dig selv, for at indsamle information til din artikel.

6 SIDE 6 DANSK avisen i skolehaven BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSAKTIVITETEN Omfang og forløb LEKTION 1 LEKTION 2 LEKTION 3-4 LEKTION LEKTION 8-9 Maj Maj Maj/juni Maj/juni Juni Temaavisen Hvilke artikler skal i avisen? Åbne spørgsmål Journalister i skolehaven At skrive en artikel I KLASSEN I KLASSEN I KLASSEN I SKOLEHAVEN I KLASSEN Planlægning Forløbet kan principielt ligge når som helst på året. Der kan dog være fordele i at lægge forløbet i foråret, hvor det nye år i skolehaven for alvor begynder. På dette tidspunkt vil der naturligt være overvejelser omkring, hvilke grøntsager, frugter og blomster der skal dyrkes, og hvilken dyrkningsmetode man vælger. Under besøget i skolehaven skal du som lærer sørge for, at der er en eller flere personer til stede i haven, der kan svare på elevernes spørgsmål. Det kan være dig selv, andre elever eller en anden lærer, der har haft meget med skolehaven at gøre. Hvis der er en fast stab i skolehaven, kan du lave en aftale med dem. Du kan også få en ekspert ud og holde foredrag, vær dog opmærksom på, at det som regel koster penge. Det vil være en fordel, hvis du har forslag til relevant litteratur omhandlende skolehaver til elevernes research. Efter besøget i skolehaven skal du sørge for, at der er computere til eleverne, hvis du ønsker at arbejde digitalt. Arbejdsform Eleverne skal før besøget i skolehaven arbejde både individuelt og i grupper med at definere de forskellige elementer i en artikel, hvor de skal tage stilling til, hvad der optager dem omkring skolehaven. I skolehaven skal eleverne arbejde undersøgende, og forløbet kan kræve, at de skal tale med mennesker, de enten ikke kender, eller måske kun kender perifert. De skal i skolehaven tage notater om, hvilke metoder der bruges til at passe haven. De skal også undersøge skolehavens historie, hvordan startede det hele, og hvorfor eksisterer skolehaverne den dag i dag?

7 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 7 Efter besøget i skolehaven skal eleverne arbejde i grupper, hvor de opsummerer deres undersøgende arbejde, deres interviews og den research de har lavet i forbindelse med deres artikel. MaterialeVALG Temaaviser Skriveredskaber blyanter og overstregningstuscher Telefoner til at optage interviews og til at tage billeder med Kamera Kinabog/hæfte Computere Skriveredskaber Fagbogen

8 SIDE 8 DANSK avisen i skolehaven GennemførSEL af undervisningsforløb LEKTION 1. TEMAAVISEN Intro I denne lektion skal eleverne arbejde med artiklens elementer. De skal kunne benævne dem og kunne redegøre for opbygningen af en artikel. Denne lektion kan principielt ligge i en hvilken som helst måned. Forløbets lektioner ligger i forlængelse af hinanden. Hvis din klasse slet ikke kender genren, kan det være nødvendigt med 2 lektioner. Materialer Aviser, meget gerne temaaviser. Det er ikke så vigtigt, hvilket tema du vælger, så længe det passer nogenlunde til målgruppen. På deres hjemmeside kan du også bestille aviser hjem til klassen (der findes en del online, blandt andet fra Røde Kors) Blyanter Hæfter Overstregningstuscher Computere eller tablets Gennemførsel Du starter timen med at fortælle, at I skal lave en avis, der handler om skolehaven. Det er en god ide at give eleverne mulighed for at byde ind med ideer og tanker allerede nu, så de får en stor grad af medbestemmelse i forløbet. Tal om, hvad de har hørt og lagt mærke til under deres besøg i haven og om, hvem man vil kunne interviewe om emnerne. Ud fra de emner, eleverne nævner, kan I tage stilling til, hvilket formål temaavisen skal have, og hvem målgruppen er. Skal den for eksempel fungere som en form for reklame for skolehaver? Skal den være oplysende? Vælg en sekretær til at skrive ideerne og jeres beslutninger ned. Når I har talt om forløbet, skrives målene for dagen op, så de er synlige for eleverne, og du deler aviserne ud. Det er vigtigt, at de er ens, så I har en fælles referenceramme at tale ud fra. Tegn en avisside på tavlen og markér: rubrik, underrubrik/manchet, byline, mellemrubrik, billedtekst og brødtekst. Har I et interaktivt whiteboard i klassen, er der her en udmærket illustration på Avisen i undervisningen (se link side 18) Bed eleverne slå op på en side, du på forhånd har udvalgt. De skal nu benævne de forskellige elementer i artiklen. Opsummér på timen sammen med eleverne. Hvordan kan man se, at det er en artikel, man læser?

9 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 9 LEKTION 2. HVILKE ARTIKLER SKAL I AVISEN? Intro I denne lektion skal eleverne lave mindmaps over, hvad der optager dem omkring skolehaven, hvem modtagerne til avisen er og om I skal arbejde ud fra en bestemt vinkel. Eleverne skal bruge deres mindmaps i det videre arbejde med at planlægge interviews og udforme spørgsmål. Materialer Planchekarton til mindmap, MindMeister eller lignende program på computeren (se link side 18) Print artikler, der beskæftiger sig med avisens tema, eller link til dem på internettet Gennemførsel Indled timen med en samtale der drejer sig om de emner, sekretæren skrev ned i den foregående lektion. Hvis eleverne ikke selv har nævnt det, er det nu, du skal byde ind med forslag. Måske eleverne har viden fra andre fag, de kan bringe i spil her? Find eventuelt inspiration i links side 18. Lav et mindmap/tankekort over jeres ideer. Når eleverne har lavet deres mindmap, skal I beslutte, hvilke elever der skal skrive om hvad. Hvis tiden er knap, eller nogle elever har brug for at arbejde ud fra en fast overskrift, kan du bruge disse ideer til artikler: - Skolehavens historie - Den økologiske have - Bæredygtighed: Hvordan og hvorfor? - Sundhed: Hvordan og hvorfor? - Skolehaven som læringsrum - Skolehavens æstetik - Opskrifter - Dyrkningsmetoder - Beretninger fra skolehaven - Årets gang i skolehaven - Skolehaver i andre lande Når eleverne har valgt, hvad de vil skrive om, kan du sammensætte skrivegrupper.

10 SIDE 10 DANSK avisen i skolehaven Eleverne skal nu planlægge det videre arbejde i deres grupper: Hvem skal de tale med? Hvor kan de finde oplysninger? Hvilken vinkel skal deres artikel have? Det er vigtigt, at du eller dine elever får lavet aftaler med de personer, I vil interviewe inden besøget i skolehaven. Sørg for at være ude i god tid med at kontakte de personer, I ønsker at interviewe. Gør eleverne opmærksomme på, at de skal tænke på, at ikke alle har tid eller lyst til at svare på spørgsmål, og at det derfor kan være nødvendigt at kontakte mere end én person, og at de skal finde på spørgsmål til noget, de kan undersøge i skolehaven. Det kan være: Hvordan sætter man kartofler og hvorfor? Hvor mange forskellige træer og bærbuske er der i skolehaven? Hvad sker der lige nu i skolehaven?

11 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 11 LEKTION 3-4. ÅBNE SPØRGSMÅL Intro I denne lektion skal eleverne arbejde med at formulere åbne spørgsmål. De skal lære om hv-spørgsmål, og de skal lære at være opmærksomme på, hvem de skal tale med, så spørgsmålene passer til modtageren. Materialer Kinabog eller et hæfte Skriveredskaber Gennemførsel Det er vigtigt, at du forud for denne lektion ved, hvem der vil være til stede i skolehaven, når I skal besøge den, og at du gør eleverne opmærksomme på, hvem de kan rette henvendelse til i skolehaven. Fortæl eleverne, at man i en temaavis har en hensigt med artiklerne, og at hensigten med deres temaavis fremgik af diskussionen i den foregående lektion om modtager og vinkling. Uddyb gerne begrebet vinkling af en artikel (se side 12). Du skal nå at snakke med eleverne om, hvordan sproget ændrer sig, når man taler med personer, der ikke er jævnaldrende med en selv. Få gerne eleverne til at komme med eksempler, spørg eventuelt, om de taler anderledes med deres bedstemor end med deres venner, og hvordan det kommer til udtryk. Tal også om, at I jo har en fælles viden og et fælles sprog med dem, der ellers færdes i skolehaven og derfor også kan forstå og bruge en masse fagudtryk, som mange andre børn ikke kender. Klassen skal nu arbejde med at stille relevante og åbne spørgsmål. Uanset hvilket emne, eleverne har valgt, skal de stille spørgsmål, også selv om det er et emne, hvor de i høj grad kan finde svar på nettet eller i bøger. Alle elever skal have minimum tre spørgsmål, som de skal stille og få svar på under besøget i skolehaven. Det kan være spørgsmål til andre elever fra klassen, til dig, eventuelt til en skolehavelærer, eller hvis der som foreslået ovenfor er andre børn i haven, kan I stille spørgsmål til dem. Det er meget vigtigt, at alle spørgsmål er klar inden besøget i skolehaven, og at du har haft lejlighed til at kigge dem igennem. Din opgave til besøget i haven er at have styr på de aftaler, der er lavet med f.eks. en anden klasse og/eller en lærer i skolehaven. Du skal også lave en plan for, hvornår grupperne skal interviewe, og hvornår de skal undersøge haven for svar på deres spørgsmål.

12 SIDE 12 DANSK avisen i skolehaven VINKLING Definition: En vinkel er det udsnit af virkeligheden, du vælger at vise læserne/lytterne/seerne. Tænk på emnet for din historie som en cirkel. Din vinkel er det udsnit af cirklen, du vælger at beskæftige dig med. Din historie kommer altså ikke til at fortælle alt om emnet. Den kommer til at fortælle et enkelt aspekt af emnet. SKOLEHAVER HØSTTID HVAD HØSTES HVORNÅR? ÅRETS HØST SLÅR ALLE REKORDER Kilde: Når du skal finde din vinkel: Forestil dig, at du kun har 30 sekunder til at fortælle en ven det vigtigste, der er sket, eller du har fundet ud af. Du løber hen imod ham og udbryder: Nu skal du bare høre! Der er stor sandsynlighed for, at det er din vinkel. Vinklen skal formuleres som en sætning. Vinklen er altså ikke: Jeg vil fortælle om høst i skolehaven. Men: Jeg vil fortælle, at årets høst slår alle rekorder. Man kan også sige, at vinklen er en påstand (Årets høst slår alle rekorder), og at resten af artiklen er underbygningen af denne påstand. Spørg dig selv, hvad der gør den her sag interessant for andre: Hvad er det nye eller overraskende i sagen?. Brug nyhedskriterierne: Aktualitet, væsentlighed, identifikation og konflikt. Lav en hypotese og brug den som arbejdstitel, så kan du undervejs i dit videre arbejde med artiklen gå tilbage og se, hvad det var for et spørgsmål, du stillede dig selv og om du har besvaret det. De fleste journalister arbejder med en overskrift og en indledning inde i hovedet, allerede inden de går i gang med at skrive. Det giver en ramme for, hvad det er, artiklen skal handle om. Motto for en vinkel: Hvis du ikke kan skrive din vinkel på bagsiden af et visitkort, er den ikke skarp nok. En vinkel er: - Din hovedpåstand i din artikel. - Den røde tråd i din artikel. - Den lillebitte bid af virkeligheden, som du vælger at fortælle. For du kan jo ikke fortælle alt.

13 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 13 LEKTION JOURNALISTER I SKOLEHAVEN Intro Eleverne skal i disse lektioner på feltarbejde i skolehaven. De skal interviewe de mennesker, der er lavet aftaler med på forhånd og undersøge de spørgsmål, som de kan finde svar på ved at færdes i skolehaven. De skal tage billeder og påbegynde deres artikler. Materialer Kinabøger eller hæfte med skriveunderlag Skriveredskaber Kamera Telefon/diktafon til optagelse af interviews Gennemførsel De tre timer i haven er vejledende, men det vil være uhensigtsmæssigt at afsætte kortere tid til besøget. Hvis du har lavet nogle gode aftaler med for eksempel en anden klasse, en skolehavelærer eller andre skolehavekyndige vil tidsrammen sandsynligvis være for stram. I begynder dagen fælles med en snak om dagens mål og opgaver. Spørg ind til gruppernes planlægning af dagen. Fortæl klassen, at journalister bruger meget tid på at undersøge det, de skal skrive om. Det gør de ikke kun ved at læse om det, men også ved at besøge steder for så at undersøge stedet på helt tæt hold, næsten som en detektiv eller en politimand ville gøre det. Kan de gennem undersøgelser i/af haven få svar på nogle af deres spørgsmål? Kan man for eksempel finde tegn i haven, der indikerer, at den er økologisk dyrket (tag billeder, der viser det)? Hvordan kan man se tegn på, at skolehaven er et bæredygtigt system? Under den fælles gennemgang af dagen skal du fortælle eleverne, hvornår de skal være undersøgende, og hvornår de skal interviewe. Hvis I har et begrænset antal kameraer, skal disse fordeles mellem eleverne. Du skal nå at huske dem på, hvordan man taler og opfører sig, når man taler med personer, der ikke er jævnaldrende med en selv, og at det også gælder ens kropssprog. Kom gerne med eksempler. Eleverne skal arbejde undersøgende i én time og skal bruge én time på at interviewe. Efter at eleverne har arbejdet med undersøgelser og interviews, skal de sammenfatte, hvad de har og skrive en kladde til deres artikel. Det er vigtigt, at dette sker i haven, mens det stadig er friskt i elevernes erindring. Det vil også være med til at præge stemningen i artiklerne, at eleverne skriver, mens de er i haven og ikke hjemme i deres klasselokale. I dette tidsrum vil eleverne også kunne nå at tage ekstra billeder af haven og menneskerne i den. Inden I tager hjem, skal I opsummere på dagen.

14 SIDE 14 DANSK avisen i skolehaven Lektion 8-9. AT SKRIVE EN ARTIKEL Intro Eleverne renskriver i denne lektion deres artikler og viser, at de kan bruge den viden, de har fået om artiklers opbygning. De skal også læse korrektur på deres egne og andres arbejde. Lektionstallet er vejledende, da det afhænger af, hvor megen erfaring eleverne har med layout og med at give respons til deres kammerater. Materialer Computere/blankt A3-papir Hvis der arbejdes analogt, skal der også bruges lineal, skriveredskaber og viskelæder Gennemførsel Begynd timen med at tale om besøget i skolehaven. Måske er der nogen, der har overvejelser til deres interviews og gerne vil diskutere det eller spørge om noget. Tal med eleverne om lektionernes mål, og lad dem spørge ind til opgaven. Hvis I har taget billeder i skolehaven, skal de lægges på computeren og printes. Måske en ekstraopgave for de børn, der har vanskeligt ved at sidde længe med den samme opgave, eller til elever, der er langt i processen. Hvis der arbejdes analogt, skal eleverne lave en kladde, inden de laver deres endelige artikel. Eleverne skiftes til at skrive kladden. Her er det ikke vigtigt, at skriften er ensartet. Eleverne kan her skiftes til at være den, der finder på og til at være den, der skriver. Når kladden til artiklen er færdig, skal gruppen bytte artikel med en anden gruppe og rette den for følgende fejltyper: Layout. Er rubrik, byline, manchet, brødtekst, mellemrubrikker og illustration/billede korrekt placeret på siden? Korrektur. Eksempler på fokusområder indenfor tegnsætning: - Er der skrevet med stort efter.?! - Er egennavne skrevet med stort forbogstav? - Tjek punktum og komma i teksten. Lav x og o i de første 10 linjer.

15 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 15 Når kladden er rettet, præsenteres artiklerne for klassen. De grupper, der rettede hinandens opgaver, giver respons på artiklens indhold og form. Bagefter kan du eventuelt lade andre elever byde ind. Nu skal eleverne til at skrive deres endelige artikel. Du skal fungere som vejleder under processen, både teknisk (hvis I arbejder digitalt), og i forhold til om eleverne i deres arbejde reagerer på den respons, de fik under responsrunden. Når eleverne er færdige med deres artikler, skal avisen samles, printes og eventuelt distribueres. Måske I vil give en avis til skolehaven, den klasse I fik lov til at interviewe eller en til hver af skolens klasser og skolebiblioteket?

16 SIDE 16 DANSK avisen i skolehaven Forslag til evaluering Du kan vælge at afrunde forløbet på forskellige måder. Hvis du vælger at fokusere på, hvad eleverne har lært, altså en summativ evaluering, kan du udover at se på tegn på læring vælge at give eleverne en artikel, hvor de skal benævne de forskellige dele af artiklen. På den måde kan du få en fornemmelse af, om de har forstået, hvordan en artikel traditionelt opbygges. Du kan også tjekke, om eleverne har forstået, hvordan sproget ændrer sig, alt efter hvem vi taler med, ved at bede dem sætte en streg på et papir/lave en tabel på to kolonner på computeren, hvor de skriver fem spørgsmål til eksempelvis: En dame på 80 år og til en pige på 7 år. Hvis du fokuserer på, hvordan eleverne fremadrettet skal arbejde, kan du ved at se på elevernes tegn på læring få en fornemmelse af, hvad de skal arbejde med næste gang, de skal arbejde med den journalistiske genre. Tal med eleven om, hvor de skal lægge en ekstra indsats, eller giv en skriftlig respons, som eleven kan bruge næste gang, de skal arbejde med genren. Tegn på læring Du kan undervejs i forløbet registrere, hvorvidt eleverne opfylder målene for undervisningen ved at se tegn på læring, der kunne være: Eleven benævner de forskellige elementer i en artikel. Eleven er aktiv i den mundtlige samtale og kommer med forslag til områder, han/hun ønsker at undersøge nærmere og skrive om. Eleven formulerer åbne hv-spørgsmål. Eleven skriver notater i sin bog/hæfte, som han/hun bruger i en sammenhængende tekst. Eleverne skriver en artikel indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker. Eleven læser korrektur på makkers tekst og markerer afsnitsinddeling.

17 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 17 FORSLAG TIL UDFORDRINGSOPGAVER Lav forsiden til avisen som en ekstraopgave til de elever, der er blevet hurtigt færdige (med et tilfredsstillende resultat). Det er nogle helt andre layoutregler, der gælder, når man skal lave forsiden til en avis. Eleverne skal arbejde med blikfang, prioritere artikler i forhold til hvilken interesse folk mon har i dem, og de skal arbejde med overskrifter. Undervejs i forløbet er der nok nogle elever, der har meget let ved genren. De kan med fordel udfordres ved at skulle skrive indenfor en bestemt undergenre som for eksempel klumme eller reportage. Her udfordres eleven i at holde sig indenfor endnu strammere parametre. Lav en voxpop, altså et eller to spørgsmål, som I stiller til mange forskellige mennesker på skolen. Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i andre elevers oplevelse af skolehaven. Arbejd med kildekritik. Arbejd med vinkling: find to aviser, der beskæftiger sig med samme emne, men ud fra forskellige vinkler. Afhængigt af hvem I har valgt som modtagere til jeres avis, kan I distribuere avisen. Modtagerne kan eksempelvis være: andre elever, kommunen, folkebiblioteket.

18 SIDE 18 DANSK avisen i skolehaven Links og litteratur LINKS Skolehaven Temaaviser Flipped classroom: Sådan sætter du en artikel op i Word Illustration, der viser en artikels elementer Klik på link i PDF og gå direkte til materialet! MindMeister MindMapfree LITTERATUR Avisen i undervisningen kommer rigtig godt omkring de journalistiske genrer. Her er der også links til videoer, hvor eleverne kan se/blive husket på, hvordan man layouter en artikel i word, anvender deres telefoner i interviewsammenhænge og meget mere. Her kan du finde forløb, der omhandler journalistik. Her bliver eleverne for eksempel præsenteret for Nyhedstrekanten mest egnet, hvis I arbejder videre med genren. Hvis arbejdet med temaavisen er en del af et længere forløb om den journalistiske genre, kan eleverne arbejde stilladserende op til forløbet på enten: danskfaget.dk eller gyldendal.dk. APPs Havens fugle. Hvis nogle elever er optaget af skolehavens dyreliv. App en er gratis. Haveglæder. Et opslagsværk, hvor man kan finde viden om buske, træer, stauder, frugt, grøntsager og surbundsplanter. App en er gratis. Garden time planner. Engelsk app, der forudsætter, at eleverne kan en smule engelsk. Den er godt illustreret og beskæftiger sig med, hvornår man sår, omplanter og høster. App en er gratis.

19 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 19 IDÉER COMPUTERE Det kan være en fordel at anvende computere til forløbet, så eleverne kan anvende dem til research. Derudover kan de også skrive artikler på computeren og opnå et mere professionelt layout. Har du ikke mulighed for at bruge computere eller tablets til forløbet, kan det sagtens gennemføres på papir. Bøger og interviews kan anvendes som kilder til research. NOTATTEKNIK Det er en god ide, hvis eleverne kun skriver ét spørgsmål pr. side, så der er plads til svarene nedenunder. Det er besværligt at stå i haven og skulle bladre i bogen/hæftet. VENSKABSKLASSER Hvis I arbejder med venskabsklasser, mini-makkere eller lignende på skolen, vil det være en rigtig god ide at aftale en dag med dem i skolehaven. I kan interviewe de mindre børn og deres lærer. I kan også tage billeder af dem, når de arbejder i haven. Det er en god mulighed for at åbne elevernes øjne for, at skolehaven er et fælles projekt, som lykkes, fordi alle giver en hånd med. Samtidig kan det være medvirkende til at skabe relationer på tværs af klassetrin. Det er vigtigt, at denne proces foregår under besøget i skolehaven. På den måde er det lettere for de mindre børn at relatere til de spørgsmål, der stilles, og det er sandsynligt, at journalisterne kommer i tanke om flere (uddybende) spørgsmål, når de står i haven, end de ville, når de er i klassen.

20

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere