Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud"

Transkript

1 Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade København K Tlf.: Fax: E-post: Hjemmeside: Kontaktperson: Fuldmægtig Edith Jager Andersen, e-post: Yderligere oplysninger kan fås på ovennævnte adresse. Anmodninger om deltagelse skal sendes til ovennævnte adresse mærket Prækvalifikation oplysningskampagne om mentorer. II. Kontraktens genstand 1. Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Oplysningskampagne om mentorer. 2. Beskrivelse / kontraktens genstand Formålet med oplysningskampagnen er at udbrede de gode erfaringer med brug af mentorordninger og at øge brugen af mentorer. Kampagnen skal dermed bidrage til at få flere indvandrere og efterkommere i beskæftigelse. Oplysningskampagnens målgruppe er primært kommuner og virksomheder. Indvandrere og efterkommere, uddannelsesinstitutioner og professionelle på integrationsområdet er en sekundær målgruppe. Integrationsministeriet skal stå som afsender af kampagnen. Under udførelse af opgaven skal løbende afrapporteres til Integrationsministeriet. Kampagnen skal blandt andet gøre kommuner og virksomheder opmærksomme på de eksisterende muligheder for at få økonomisk støtte til en mentor og for at anvende ulønnede, frivillige mentorer samt på tjeklisten til mentorer. Kampagnen skal endvidere have fokus på kommunernes og virksomhedernes fordele ved brugen af mentorordninger ved at give eksempler på de økonomiske gevinster og fortælle de positive historier om brug af mentorordninger, herunder frivillige mentorer i f.eks. Kvinfos Mentornetværk, Matchworker og andre lignende ordninger. Kampagnen skal bygge på eksisterende viden og erfaringer, bl.a. fra projekter, som gennemføres som led i Integrationsministeriets Mangfoldighedsprogram Arbejdsplads til nye danskere. Kampagnen skal minimum indeholde følgende fire elementer: 1

2 1. Etablering af en hjemmeside under portalen Nyidanmark, som informerer om brugen af mentorer og samler eksisterende viden og erfaringer. 2. Gennemførelse af tiltag, der kan bidrage til erfaringsudveksling mellem og opkvalificering af jobkonsulenter/sagsbehandlere i jobcentrene, når det gælder anvendelse af mentorer. 3. Etablering af et rollemodelkors af mentorer eller andre personer, der kan videreformidle erfaringer med brugen af mentorer til kommuner, virksomheder, mentorer m.v. 4. En lancering af kampagnens aktiviteter. Lanceringen skal være målrettet kampagnens målgruppe. Hjemmesiden kan bl.a. indeholde følgende emner: Oplysninger om støttemuligheder til mentorer og om anvendelse af ulønnede, frivillige mentorer. Eksempler på fordele ved brugen af mentorer og best practice. Gode råd om mentorer til kommuner og virksomheder, f.eks. om hvorledes konkrete kommuner og virksomheder har organiseret brugen af mentorer. Information om mentorrollemodeller. Links til relevant informationsmateriale, tjekliste, kursustilbud m.v. 3. Kontrakttype samt leverings- og udførelsessted Tjenesteydelse. Offentlig kontrakt. 4. Nomenklatur Opdeling i delaftaler Der kan kun afgives bud på den samlede tjenesteydelse. 6. Alternative tilbud Det er ikke tilladt at komme med alternative tilbud. 7. Ordrens mængde og omfang Der er afsat ekskl. moms til oplysningskampagnen. 8. Kontraktens varighed Opgaven med udarbejdelse af hjemmeside forventes løst inden 1. februar Resten af aktiviteterne i kampagnen forventes at fortsætte frem til 1. september III. Retlige, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger 1. Betingelser i relation til kontrakten 1.1. Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges Ved anmodning om forudbetaling træffes konkret aftale. 2

3 1.2. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til retsforskrifter Kampagnen finansieres af satspuljemidler, som administreres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Retlig form, som kræves af den sammenslutning af tjenesteydere, ordren tildeles (i givet fald) Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Dokumentation skal gives for hver tjenesteyder i konsortiet. 2. Udvælgelseskriterier Tjenesteydere udvælges som tilbudsgivere på baggrund af deres finansielle, økonomiske og tekniske evne og formåen til at løse den udbudte tjenesteydelse. Tjenesteyder kan godtgøre virksomhedens økonomiske formåen ved fremlæggelse af; Oplysninger om tjenesteyderens ejerforhold, organisation og selskabsform; Regnskabsoplysninger for tjenesteyderen i form af nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår, og Oplysninger om tjenesteyderens årlige, gennemsnitlige antal beskæftigede. Tjenesteyder kan godtgøre virksomhedens tekniske formåen ved fremlæggelse af; Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tjenesteyderens medarbejdere (i form af CV er), der vil blive allokeret til opgaven, og Oplysninger om tjenesteyders erfaring ved løsning af lignende opgaver, herunder en liste med beskrivelser af relevante tjenesteydelser / projekter / referencer for tilsvarende opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Oplysninger om hvor stor en del af kontrakten tjenesteyder eventuelt agter at give i underentreprise. Eventuelle oplysninger vedrørende forventede underrådgivere skal angives særskilt for hver af disse. Tjenesteyder skal afgive en erklæring på tro og love om, at tjenesteyder ikke har ubetalt forfalden gæld til de offentlige myndigheder i Danmark, som overstiger kr. Ved sammenslutninger af tjenesteydere skal oplysningerne gives for hver enkelt tjenesteyder. Materialet skal fremsendes i 3 eksemplarer. 3. Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler 3.1. Er udførelsen forbeholdt en bestemt profession? Nej Skal juridiske personer anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten? Ja. IV: Procedurer 1. Type 3

4 Begrænset udbud. 2. Antal tjenesteydere, som den ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive tilbud Maksimalt 5 tjenesteydere opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelse af tjenesteydere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ved en vurdering af, hvilke tjenesteydere der er i besiddelse af: De bedste relevante erfaringer inden for opgaver af samme type som den udbudte. Et tilstrækkeligt antal medarbejdere med relevante kvalifikationer til at løfte opgaven vurderet ud fra oplysningerne i III.2 (teknisk formåen). Det bedste kendskab til området vurderet ud fra oplysningerne i III.2 (teknisk formåen). Ud fra de økonomiske og finansielle oplysninger i pkt. III 2 (økonomisk formåen) må forventes at kunne løfte opgaven. 3. Tildelingskriterier Det økonomiske mest fordelagtige tilbud med hensyn til økonomi og kvalitet vil blive vurderet på grundlag af de kriterier, der vil fremgå af udbudsmaterialet. 4. Administrative oplysninger 4.1. Sagsnummer hos den ordregivende myndighed ESDH Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt Nej 4.3. Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Udbudsmateriale i form af en nærmere beskrivelse af kampagnen offentliggøres på og bliver sammen med øvrigt materiale sendt til de prækvalificerede tilbudsgivere. Spørgsmål vedrørende prækvalificeringen bedes fremsendt skriftligt til kontaktpersonen. Spørgsmål og ordregivers svar vil blive lagt på Frist for modtagelse af ansøgninger om prækvalifikation Den 18. juli 2007 kl Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater Den 10. august V: Supplerende oplysninger 1. Er der tale om gentagne offentlige indkøb Nej 2. Yderligere oplysninger - 4

5 3. Klageprocedure 3.1 Organ med ansvar for klageprocedure Klagenævnet for udbud Erhvervs- og selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Tlf.: Indgivelse af klager Der er ingen lovbestemte tidsfrister for indgivelse af klager til Klagenævnet for udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet. 3.3 Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager Konkurrencestyrelsen Center for Jura og Udbud Nyropsgade København V Tlf.: E-post.: Hjemmeside: 5. Dato for offentliggørelse af denne bekendtgørelse 20. juni

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere