Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE."

Transkript

1 S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. LEDELSESSEKTARIATET Sagsbehandler: Ea Ryholt TAGENSVEJ KØBENHAVN N Betjeningen af et censorkorps tilfalder automatisk et SCIENCE institut, hvis uddannelsen udelukkende udbydes på SCIENCE. For de uddannelser, som udbydes på flere universiteter, tilfalder betjeningen SCIENCE, hvis censorformand er ansat ved SCIENCE eller hvis universiteterne i fælleskab bliver enige om det. Censorformandskabets institutforankring kan ændres hvert 4. år, når korpset nybeskikkes, og der vælges en censorformand. DIR science.ku.dk REF: EA RYHOLT Et censorkorps kan betjene en eller flere uddannelser og de enkelte uddannelser kan bestå af kurser udbudt af flere institutter. Betjeningen af censorformandskabet tilfalder det institut, hvor uddannelsernes undervisning hovedsageligt finder sted. SCIENCE Uddannelse har ansvar for de overordnede regler på området. SCIENCE Uddannelse har derudover ansvar for at opretholde og vedligeholde en hjemmeside med følgende indhold: En oversigt over censorkorps, der benyttes på SCIENCE (med links til de lokale censorkorpssider) Regler og procedurer for ekstern censur på SCIENCE Link til relevante bekendtgørelser

2 Afholdelse af årsmøde og evt. andre møder 1 SIDE 2 AF 5 Det sekretariatsbetjenende institut skal være behjælpeligt med at indkalde til et årligt møde for censorformandskabet. Mindst hvert andet år skal der afholdes kontaktmøde mellem formandskabet og de institutter, som udbyder kurser på den eller de uddannelser, censorkorpset dækker. Institutterne bør som minimum være repræsenteret ved VILU er og studieledere. Det sekretariatsbetjenende institut skal være behjælpeligt med at indkalde til og afholde fællesmøde for alle censorer i korpset hvert 2. år. Ved alle møder skal der tages referat af mødet, som skal gøres tilgængeligt på censorkorpsets hjemmeside. Oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside for censorkorpset Hvert censorkorps skal have en ekstern hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger 2 : Link til SCIENCE s censorside Liste over beskikkede censorer (med søgefunktion) De relevante studieordninger Årsberetninger og referater fra censorformandskabernes årsmøde og de fælles censormøder Kontaktpersoner på de involverede universiteter, hvis det er relevant Relevante skemaer Det sekretariatsbetjenende institut har ansvar for at vedligeholde hjemmesiden. Censorindberetninger fra de enkelte eksaminer Censor udfylder et indberetningsskema efter hver eksamen og sender det til det institut, der er ansvarlig for afholdelse af eksamen. Instituttet har ansvar for at disse videresendes til det sekretariatsbetjenende institut. 1 Eksamensbekendtgørelsen 52. Stk. 3. Censorformandskabet medvirker til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne. 2 Eksamensbekendtgørelsen 55. Universitetet opretter hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder denne bekendtgørelse, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.

3 Evalueringerne samles og sendes til censorformandskaberne hvert halve år (efter henholdsvis blok 1 og blok 3). SIDE 3 AF 5 Årsberetning fra censorformanden Censorformandskabet udarbejder sin årsberetning og fremsender den til instituttet senest 1. marts hver år. Censorformandskabets årsberetning gælder for et kalenderår (blok 3,4,1 og 2) og udarbejdes efter en fælles SCIENCE skabelon (side 5). Årsberetningen indgår som en del af SCIENCE s kvalitetssikringspolitik. Nybeskikkelse af censorer Censorer beskikkes for 4 år ad gangen. Forud for nybeskikkelsen laver censorformandskabet i samarbejde med instituttet en skrivelse til eksaminatorer og censorer, som udsendes til de relevante universiteter. Skrivelsen vedhæftes beskikkelsesskemaet, og der angives en deadline for indsendelse. Personer, der ønsker at blive beskikket som censor, sender de udfyldte skemaer til instituttet indenfor deadline. Herefter afholder censorformandskabet et møde, hvor sammensætningen af det nye censorkorps besluttes i henhold til eksamensbekendtgørelsens kapitel 10 og 11. Instituttet udfylder ministeriets skabelon (Excel ark) og indsender til ministeriet. Det siddende censorformandskab har ansvaret for at afholde formandsskabs valg efter eksamensbekendtgørelsens bestemmelser 3. Det nye censorformandskab underretter ministeriet og instituttet, og instituttet opdaterer censorkorpsets hjemmeside. Ved denne lejlighed tages stilling til om, sekretariatsbetjeningen flyttes for de næste fire år. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan f.eks. ske i de tilfælde, hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset, eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. 4 3 Eksamensbekendtgørelsen 51. For hvert censorkorps vælges af og blandt censorerne, jf. kapitel 11, et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd. Det hidtidige censorformandskab afholder valget. 4 Eksamensbekendtgørelsen 58 Stk. 3. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, jf. dog stk. 4. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Der kan inden for perioden beskikkes supplerende censorer, herunder i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset, jf. 49, stk. 3.

4 Ad hoc beskikkelse af censorer SIDE 4 AF 5 Censorformandskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver, såkaldte ad hoc beskikkelser. 5 Hvis eksaminator ikke kan finde en egnet censor i korpset, kan vedkommende i god tid inden eksamen bede om en ad hoc beskikkelse. Dette gøres via det sekretariatsbetjenende institut ved at indsende følgende: et udfyldt beskikkelsesskema cv publikationsliste for censor en beskrivelse af hvorfor det er umuligt at finde en censor i korpset, og hvorfor denne censor er velegnet. Det sekretariatsbetjenende instituttet fremsender anmodningen til censorformandskabet og svarer eksaminator efterfølgende. Registrering af beskikkede censorer Det sekretariatsbetjenende institut har ansvar for at vedligeholde listen af beskikkede censorer på censorkorpsets hjemmeside og at indsende nybeskikkelsesblanketter til ministeriet. Dette gælder også ved supplering af censorkorpset indenfor den 4-årige beskikkelsesperiode. Blanketter vedr. ad hoc beskikkelser opbevares hos det sekretariatsbetjenende institut og censorformanden. Ad hos beskikkede censorer skal ikke fremgå af censorlisten, og blanketten skal ikke indsendes til ministeriet. Aflønning af censorformandskabet Censorformænd og næstformænd kan fakturere det antal timer, de bruger på deres arbejde med at godkende censorer til eksamen, ad hoc beskikke censorer, afholdelse af møder og andre relaterede opgaver. Det forventes at censorformanden bruger i omegnen af 50 timer pr. år afhængig af korpsets størrelse med er tillæg på 30 timer de år, hvor korpset skal nybeskikkes. Det sekretariatsbetjenende institut afholder udgiften, og procedure for udbetaling aftales mellem censorformandskab og institut. 5 Eksamensbekendtgørelsen 58. Stk. 4. Censorformandskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

5 SKABELON TIL CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING SIDE 5 AF 5 Censorformandskabets årsberetning dækker et kalenderår fra 1. januar til 31. december og skal indeholde nedenstående informationer. 1. Formandskabet Information om formandskabets medlemmer, møder m.m. 2. Censorkorpsets sammensætning Informationer vedr. antallet af medlemmer i censorkorpset, evt. nybeskikkelser og ad hoc beskikkelser i perioden 3. Korpsets udnyttelse Antal censorer der har været i brug i perioden. 4. Censorvurderinger Samlet vurdering af eksaminerne i perioden på baggrund af de indkomne evalueringer fra censorerne. 5. Klage og ankesager Information om evt. klage og ankesager i perioden. 6. Høringer vedr. studieordninger Høringer vedr. nye studieordninger elle i forbindelse med større ændringer i eksisterende studieordninger 7. Samarbejdet med universiteterne Information om censormøder i perioden, herunder både møde mellem formandskabet og institutter/universiteter og møde med alle censorerne. 8. Andre sager af betydning for censorkorpset: F.eks. hjemmesiden, digital eksamen eller andet aktuelt

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) Årsberetning, IIM.dk, 2014 23. februar 2015 Årsberetning, 2014 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere