Brugervejledning. Predictable User Guide v2.0. (c) Therapy Box Limited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Predictable User Guide v2.0. (c) Therapy Box Limited"

Transkript

1 Brugervejledning

2 Kapitler 1. Overblik over muligheder 2. Dine Indstillinger 3. Scanning 4. Enkeltkontaktbrug 5. Ordbøger 6. Stemmer 7. Baggrund og farver 8. Tastaturlayout 9. Kategorier 10. Tilføje en kategori eller sætning 11. Redigering af sætninger 12. Historie 13. Backup Facebook & Twitter 16. SMS 17. Humørikoner 18. At bruge håndskrift 19. Sammenligningstabel Tilgængelige muligheder Bestemt af udstyr og betjeningsform

3 KAPITEL 1 OVERBLIK OVER MULIGHEDER Dansk tale Brugere af dette program vil være i stand til at få udtalt enhver sætning, der er indsat i skrivefeltet samt ord og sætninger fra hvad der kaldes for Kategorilisten og Historielisten. Det er muligt for brugeren at vælge mellem kvinde og mandestemme fra Loquendo TM. Betjeningsmuligheder Der er tre forskellige måder hvormed man kan betjene eller styre Predictable. Disse er: Direkte Berøring ved tryk på touchskærmen. Her bruges tastaturet på skærmen, der kan vælges mellem QWERTY-, ABC-, og hyppighedstastatur); Den anden metode er Touch Anywhere, Her benyttes scanning, og skærmen fungerer som enkeltkontakt. Der røres et hvilket som helst sted på skærmen for at vælge i scanningsrækkefølgen fremhævede område Den tredje metode er adgang ved hjælp af enkeltkontakt(er). Hertil kræves en Bluetooth kontakt boks (Therapy Box Switch Box, switch interface fra RJ Cooper, Zyteq, Spectronics eller Compusult). Brugerens kontakt(er) sluttes til denne boks. Der skal oprettes forbindelse mellem boks og ipad, iphone eller ipod Touch. En hjælper vil dernæst indtaste den ønskede scanningsmodel. Hvis man bruger to kontakter kan brugeren vælge Bruger Scanning, for derved at kunne bruge den ene kontakt til at flytte markøren og den anden til at vælge med.

4 De tre metoder kan bruges individuelt og ikke samtidigt. Det er enkelt at skifte mellem de forskellige betjeningsformer. Prædiktion Prædiktion (eller forudsigelse/ordforslag) sker ud fra en dansk hyppighedsliste. Prædiktionen sker på enkeltordsniveau, baseret på de bogstaver der indtastes, men også på forudsigelse af næste ord. På skærmen ses 5 forudsigelser samt en fane for mere, som så tilbyder yderligere en række af 5 forudsigelser. Prædiktionen påvirkes af det mønster, de ord brugeren benytter, og vil "lære" såvel nye ord som den sammenhæng, disse ord bruges i. Prædiktionen administrerer også højfrekvente stavefejl (f.eks. forudsige "den", når der er skrevet "DNE"). Brugertilpasning Brugere kan tilpasse skærmens udseende ved at vælge mellem to temaer. Disse kan tilrettes efter brugerens ønsker. Brugeren kan også vælge mellem herre- og kvindestemme. Endvidere kan layoutet på tastaturet tilpasses individuelt. Kategorier Denne side Denne side arrangerer en brugers sætninger og giver hurtig adgang til disse kategorier. Programmet kommer med nogle forslag til kategorier, men kan let redigeres, så de passer til brugeren. Hver kategori indeholder en liste over ord eller sætninger, der kan slettes, få tilføjelser eller blive redigeret. Hvert element kan om ønsket have et billede knyttet til for hurtigere genkendelse. Der er en enkel skærmeditor, der giver brugerne eller deres pårørende mulighed for at redigere hurtigt og nemt. Tilføje en sætning Brugere kan tilføje sætninger direkte fra beskedvinduet eller fra Historiesiden eller blot skrive direkte i kategorisiden. Historie Denne del af programmet giver hurtig adgang til de senest indtastede ord og sætninger i meddelelsesvinduet. Dette kan give mulighed for at gentage noget, brugeren sagde for nylig, eller kan bruges af pædagoger, lærere eller terapeuter til at vurdere, hvordan programmet bruges i hverdagen. Funktion kan slås fra af hensyn til privatlivets fred

5 Back up Det er muligt at lave back up til en computer af indholdet af Kategorier og Historie. Kategorier kan også redigeres på en computer og sendes tilbage til brugerens udstyr med de gemte ændringer Sende Det er muligt at skrive indholdet af en og integrere det med det e- mailprogram, du har kørende på din ipad, iphone or ipod Touch, og hvis du er på internet ved hjælp af WiFi, eller 3G netværk. Sende en SMS Dette er kun muligt hvis du kører programmet fra en iphone med betjeningsformen Direkte Berøring. Det er i den situation muligt at integrere indholdet af dit tekstvindue i en SMS Opdatere din Facebook status eller sende en tweet. Du har mulighed for at opdatere din Facebook status eller sende en tweet ved at bruge den tekst, der er skrevet i tekstvinduet. Bemærk venligst at dette kun er muligt, hvis der bruges betjeningsformen direkte berøring. KAPITEL 2 DINE INDSTILLINGER Det er vigtigt, at Predictable er optimeret til den person, der skal bruge programmet. Indstillingerne foretages uden for selve Predictable programmet. For at få adgang til indstillingerne skal du: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch

6 2. Scroll ned til Predictable Indstillinger Vælg Betjeningsform Vælg en af følgende metoder:

7 Direkte berøring når du bruger din finger eller stylus pen for at skrive beskeder ved hjælp af tastaturet på skærmen. Kan ikke bruges sammen med scanning og enkeltkontakter. Enkeltkontakt(er) når du burger en eller to kontakter. Husk lige, at kontakter ikke kan sluttes direkte til en ipad/ipod/iphone, men kræver et mellemled. Dette program arbejder sammen med eksempelvis Therapy Box Switch Box (herefter kaldet Kontaktboks). Du skal forbinde/parre Kontaktboksen med din ipad/ipod/iphone. For at parre din Bluetooth Kontaktboks med din ipad/ipod/iphone skal du: 1. Gå til Indstillinger i din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll til Generelt

8 3. Slå Bluetooth Til 4. Sæt din kontakt til Kontaktboksen 5. Tænd for din Kontaktboks ved at trykke på den røde power knap og hold den nede. LED-pæren vil blinke 3 gange og forsøge at parre sig med din ipad/ipod/iphone. LED-pæren vil blinke orange hurtigt mens forbindelsen sker. Når forbindelsen er opnået vil den skiftevis blinke grønt og rødt. Slip nu power knappen. 6. Find din enhed. 7. Vent på at den finder enheden og viser Forbundet. Hvis parringen ikke er succesfuld, skal du slette den enhed der kan ses på maskinen. Genstart og prøv igen. Bemærk venligst at det kan tage op til 30 sekunder at for maskinen at finde en enhed første gang. For at nulstille parringen (f.eks. for at skabe forbindelse til en anden ipad/iphone/ipod) skal du trykke på den røde knap i 8 sekunder indtil den blinker skiftevis rødt og grønt hurtigt. Slip dernæst knappen. Download brugervejledningen til kontaktboksen fra for yderligere detaljeret beskrivelse vedrørende brug af kontakter. Touch Anywhere Hvis denne metode vælges, vil scanningsmetoden som standard sættes til auto-scan.

9 Indstillinger Scanningsformer Der er to forskellige scanningsformer, du kan vælge. Det er: 1. Automatisk Scanning Her scannes hver sektion en efter en. Du kan justere hastigheden og antal gange scanningen skal gennemløbe før den stopper. 2. Bruger Scanning også kendt som to-kontaktscanning. Dette kræver to kontakter for at fungere. Bruges denne metode, flytter den ene kontakt markøren fra felt til felt, og den anden vælger det ønskede felt. Bemærk venligst at Auto Scan kun kan bruges med enten 1) en kontakt eller 2) Touch Anywhere metoden. Brugerscanning kan kun bruges med to kontakter. Indstillinger Scanningshastighed Vælg den hastighed du ønsker markøren skal flytte sig med. Der er fem muligheder (meget hurtig, hurtig, normal, langsom og meget langsom). Indstillinger Stop Scanning

10 Vælg det antal gange du ønsker at scanningen skal fortsætte før den stopper ved inaktivitet. Du kan vælge fra én til fem scanningsrunder eller vælge ubegrænset. Indstillinger Forsinkelse Slås forsinkelsen til vil der blive en blive en periode, hvor et tryk på skærmen (eller kontakt(er) ikke registreres. Dette kan være formålstjenligt hvis der er risiko for ufrivillige dobelttryk. Man kan vælge mellem: Fra 1 Sekund 3 Sekunder 5 Sekunder Indstillinger For at buge sammen med Predictable, skal du sætte din konto op i Indstillinger. Vælg mellem følgende værter: icloud Microsoft Exchange GMail Yahoo Aol. Windows Live Hotmail Mobile Me Andre Du skal indtaste din adresse og adgangskode for at de kan gemmes i Indstillingerne. Hvis du skal bruge anden, skal du indtaste værtsnavn og andre smtp oplysninger.

11 Du kan også indtaste en standard adresse, hvis brugeren primært mailer til denne adresse. Den vil så som standard stå på som modtager, men brugeren kan fra programmet naturligvis suppleres/udskiftes med andre adresser. Indstillinger Keyboard Type Der er tre tilgængelige tastatur layouts: QWERTY ABCD (alfabetisk sorteret) Frekvenslayout Indstillinger Ordbog I den danske udgave af programmet kan man kun anvende dansk ordbog. Indstillinger Tal eller skriv Standardindstillingen for Predictable er Tale. Skriv er en anden mulighed hvis du ikke ønsker, at det der er skrevet skal siges højt. Det giver dig mulighed for at skrive en besked og dernæst vende den på hovedet, så den der sidder over for dig kan læse beskeden i stedet. Indstillinger Gem Historie Denne indstilling er Til/Fra. Hvis du vælger fra, vil Historiesiden ikke blive vist med de ord og sætninger der efterfølgende skrives. Indstillinger Adgang til Humørikoner (med lyd). Denne indstilling er Til/Fra. Vælges fra vil humørikonerne ikke være tilgængelige. Indstillinger Tal ved fremhævning Denne indstilling er Til/Fra. Når den er til vil alle knapper så som tastaturtaster, ordforslag, funktionstaster med flere blive udtalt. Der er dog nogle tegnsætningstaster der ikke vil blive læst op korrekt.

12 KAPITEL 3 SCANNING Scanning kræves kun hvis du ønsker at bruge kontakt(er) eller har valgt Touch Anywhere betjening. Der henvises til afsnittet om Indstillinger for at du kan sikre dig, at du har valgt den rette betjeningsform. Scanningshastigheden kan justeres i Indstillinger. Der er fem forskellige scanningshastigheder: Meget langsom Langsom Normal Hurtig Meget hurtig Du kan også justere hvor mange omgange scanningen skal gentages ved inaktivitet.. Scanningen fungerer ved at hver enkelt tast fremhæves én efter én. Når markøren er på det område du ønsker at aktivere, trykker du på din kontakt (hvis du bruger kontakt) eller på skærmen (hvis du bruger Touch Anywhere). Scanningen vil så fremhæve elementerne i det valgte område, for eksempel tastaturets taster.

13 Når tastaturet scannes, vil det først være de enkelte rækkes der fremhæves og vælges, og dernæst vil de enkelte kolonner fremhæves. Når det er skrivefeltet der scannes i samt Tal (eller skriv), Brug, Ryd, Sætninger og Humørikoner, vil det først være skrivefeltet der markers og dernæst de fem knapper til højre. Når der scannes i ordforslagene vil scanningen først være over rækkerne og dernæst de tre muligheder i hvert felt. Du kan vælge at have lydligt feedback på hvert af ordforslagene, når de scannes. Denne mulighed slås til/fra i Indstillinger.

14 Når du scanner i Kategorier, vil scanningen også her fremhæve hvert af arbejdsområderne inklusiv frem- og tilbagepilene, således at man kan bladre mellem sider, hvis der er yderligere kategorier. Ved scanning af Kategorimapperne, vil det først være hver enkelt række der scannes hen over, og når en række er valgt, vil det være hver enkelt mappe i rækken, der

15 scannes. Hvis der ikke vælges en række, vil scanningen fortsætte til frem- og tilbagepilene.. Når det er sætningerne i kategorien der scannes, vil der scannes på hver enkelt sætning og dernæst frem- og tilbagepilene for at give adgang til flere sider. Når scanningen sker på Historiesiden vil hvert enkelt arbejdsområde scannes. Når det er ord- og sætningslisten der scannes, vil det ske række for række. Når en række er valgt, vil man kunne scanne og vælge sætningerne til at blive talt eller skrevet, eller scanne og vælge sætninger, der skal tilføjes til Kategorisiden. Endvidere er det muligt at slette ord og sætninger. Det er ikke muligt at føje billeder til kategorierne ved hjælp af scanning. Her må en anden assistere for at få det gjort. KAPITEL 4 ENKELTKONTAKTBRUG Det kræver en Kontaktboks for at bruge kontakter sammen med Predictable. Kontaktboksen er Bluetooth sender/modtager, der ska parres med din ipad, ipod eller iphone. Se på for en liste af forhandlere af kontaktbokse. Opsætning af din Bluetooth Kontaktboks med din ipad/ipod/iphone: 1. Gå til Indstillinger i din ipad/iphone/ipad Touch

16 2. Scroll til General 3. Slå Bluetooth Til 8. Sæt din kontakt til Kontaktboksen

17 9. Tænd for din Kontaktboks ved at trykke på den røde power knap og hold den nede. LED-pæren vil blinke 3 gange og forsøge at parre sig med din ipad/ipod/iphone. LED-pæren vil blinke orange hurtigt mens forbindelsen sker. Når forbindelsen er opnået vil den skiftevis blinke grønt og rødt. Slip dernæst power knappen. 4. Vælg din enhed 5. Vent på at den finder enheden og viser fforbubdet Hvis parringen ikke er succesfuld, skal du slette den enhed, der kan ses på maskinen. Genstart og prøv igen. Bemærk venligst at det kan tage op til 30 sekunder for maskinen at finde en enhed første gang. For at nulstille parringen (f.eks. for at skabe forbindelse til en anden ipad/iphone/ipod) skal du trykke på den røde knap i 8 sekunder indtil den blinker skiftevis rødt og grønt hurtigt. Slip dernæst knappen. Når du bruger kontakt(er), skal du sikre dig, at du har valgt den rette betjeningsform. For enkeltkontaktbrug vælg Auto Scan og dernæst den ønskede scanningshastighed og antallet af gennemløb.

18 For at bruge to kontakter skal du vælge Bruger Scanning. Da scanningshastighed og antallet af gennemløb ikke skal stilles, er disse muligheder ikke tilgængelige. For at bruge Touch Anywhere vælges Auto Scan og dernæst den ønskede scanningshastighed og antallet af gennemløb.

19 KAPITEL 5 ORDBØGER I den danske version af programmet er der kun en ordbog indbygget. Ordbogen vil begynde at lære nye ord og den måde, hvorpå de optræder i sætninger. Et nyt ord eller en sætningsstruktur vil overordnet blive lært på to ganges indtastninger for at undgå stavefejl og utilsigtet sætningsstruktur. Af og til kræver nye eller eksisterende ord udtalejusteringer. Dette kan nemt gøres ved at gå til Brugerordbogen i Indstillinger i Predictable. Her kan du tilføje ordet på den måde, det bedst udtales For eksempel ipad og så den måde det bedst udtales på ai pat. For at tilføje eller redigere en udtale: 1. Gå til Indstillinger i Predictable 2. Gå til Bruger ordbog 3. Tryk på Tilføj 4. Skriv ordet korrekt stavet 5. Skriv ordet på den måde det skal udtales. 6. Tryk på Tal for at vurdere udtalen.

20 Du kan også bruge denne mulighed i Indstillinger til at tilføje forkortelser. For eksempel kan du skrive: Vist tekst: pdm Udtalt tekst: på den måde Eller Vist tekst; XXX Udtalt tekst: Hej. Jeg hedder Hanne. Jeg kommer fra Vejle. Hyggeligt at møde dig. KAPITEL 6 STEMMER Der er to stemmer der kan vælges mellem. Disse er inkluderet i programmet, og kræver ikke yderligere downloads. Stemmerne der er tilgængelige er: Kvindestemme: Frida Mandestemme: Magnus Fra Predictable går du til Indstillinger ved hjælp af ikonet i bunden af siden.

21 Vælg Stemmer Væg den stemme du ønsker at bruge.

22 KAPITEL 7 BAGGRUND OG FARVER Fra Predictable går du til Indstillinger ved hjælp af ikonet i bunden af siden. Vælge Baggrund og farver. Der er på nuværende tidspunkt to tilgængelige temaer. Vælg et tema. Det vil fungere som baggrundstapet for Predictable. KAPITEL 8 TASTATURLAYOUT Der er tre forskellige tastatopsætninger: 1) QWERTY 2) Alfabetisk 3) Hyppighedstastatur For at skifte Layout: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll ned til Predictable 3. Vælg Tastaturtype. Vælg den mulighed du foretrækker.

23 KAPITEL 9 KATEGORIER TIDLIGERE KALDET MINE SÆTNINGER Kategorisiden er lavet som en mulighed for at gemme ord og sætninger, der kan hentes hurtigt og nemt. Det kan være ord eller sætninger, du bruger tit, eller bare gerne vil have nem og hurtig adgang til. Predictable leveres med nogle eksempelkategorier og sætninger, men meningen er, at kategorier og sætninger skal individualiseres i forhold til den person, der bruger programmet. Både kategorier og sætninger kan tilføjes et forklarende billedsymbol. Hvis du har aktiveret Tal når fremhævet vil sætningen blive udtalt når du trykker på den (den behøver med andre ord ikke komme op i skrivefeltet). Hvis det ikke er aktiveret, vil sætningen blive tilføjet til skrivefeltet og kan udtales der fra. KAPITEL 10 TILFØJE EN KATEGORI ELLER SÆTNING Ved at vælge Brug og dernæst Tilføj Sætning-knappen til højre for sætningsvinduet, vil du blive bedt om at tilføje sætningen til en kategori ved først at vælge kategorien og dernæst indsætte den.

24 Adgang til Tilføj Sætninger kan opnås med såvel direkte berøring, touch anywhere som de forskellige scanningmetoder. Ved Scanning; vent til scanningen inkluderer den øverste linie (tekstvinduet, tal, brug, ryd, sætninger, humørikoner). Vælg dette område og vent på at scanningen fremhæver Brug og dernæst Tilføj Sætning. Når du vælger Tilføj Sætning vil du blive bedt om at vælge hvilken kategori du vil tilføje sætningen ( Vælg Kategori)

25 Listen over kategorier i Mine Sætninger vil så fremkomme og du kan vælge den kategori, du vil føje sætningen til. Du vil blive spurgt om du vil Tilføje foto. Når du vælge dette, vil dit ipad/iphone/ipod Touch foto albumfremkomme, og du vil kunne vælge det billede, du vil associere til sætningen. Dette er kun muligt ved betjeningsformen Direkte Berøring.

26 Du kan redigere navnet eller billedet fra Kategorisiden ved at trykke på Rediger og dernæst den kategori, du gerne vil redigere. Dernæst tilbydes du fire muligheder: ( tilføj foto, skift titel, tilføj kategori, fjern kategori ). For at tilføje en ny sætning inden for kategorien, skal du trykke på Rediger, når du er i den kategori, du ønsker at føje sætningen til. Tryk et eller andet sted på sætningslisten, hvorefter du vil blive opfordret til at vælge en af følgende fire muligheder: Tilføj Foto, Tilføj Sætning, Rediger Sætning, og Fjern Sætning. Vælg Tilføj Sætning et nyt vindue vil komme frem med et felt, hvor du kan skrive den nye sætning. Når dette er gjor, skal du trykke på Færdig. Du kan senere redigere sætningen, tilføje foto etc.

27

28 KAPITEL 11 REDIGERING AF SÆTNINGER Når du er i sætningslisten i kategorien: 1. Gå til redigering ved at trykke på Redigér i bunden af skærmen. 2. Tryk på enhver sætning eller tom plads i listen. Det vil give dig fem muligheder: (fortryd; tilføj foto; tilføj sætning; rediger sætning; fjern sætning). Hvis du vælger tilføj foto, vil dit ipad/iphone/ipod Touch fotoalbum blive vist og du kan nu vælge det billede, du vil tilknytte til sætningen. Hvis du vælger rediger sætning, kan du skrive sætningen om via tekstvinduet.

29 Det kan være en god idé at justere for stavefejl eller opdatere en sætnings indhold. Hvis du ønsker at fjerne en sætning, skal du vælge fjern sætning. Husk at du, når du har valgt færdig, skal forlade redigeringstilstanden. KAPITEL 12 HISTORIE Historiesiden giver adgang til de senest brugte sætninger og ord.

30 Reorganisér + Tilføj Sætning - Fjern Sætning Disse er oplistet med de senest skrevne først. Listen viser de seneste 25 elementer. Du kan vælge hvilken sætning/ord du ønsker at sige eller skrive. Denne funktion kan også betjenes med enhver form scanning. Antallet af sætninger er begrænset til 25, da det er det antal, der kan vises på en ienheds skærm. Vælges en sætning, vil den blive udtalt og indsat i skrivefeltet. Du kan også vælge at indsætte en sætning ved at vælge det blå + ikon. Du kan fjerne en sætning ved at trykke på det blå symbol. Du kan optage sætningen ved at trykke på den røde Optag-knap i toppen af skærmen. Bemærk at funktionen at gemme i Historiesiden kan slås fra. Når den først er slået fra, vil der ikke blive gemt nogen sætninger, før funktionen slås til igen. KAPITEL 13 BACKUP Der er to måder, du kan foretage backup direkte på din ipad/ipod/iphone; eller til en computer via en Wi-Fi forbindelse. Lave back up på din ipad/ipod/iphone: 1. Gå til Indstillinger i Predictable

31 2. Vælg Backup En besked der bekræfter, at der er foretaget backup, vil fremkomme på skærmen Du kan nu gendanne en tidligere version, der er gemt som backup. 1. Gå til Gendan Backup 2. Vælg den backup der skal gendannes fra. Bemærk at backup filerne er listet efter dato og klokkeslæt. Du har tre muligheder: i) ( enten til den standard til addresse du har sat op eller til en anden addresse) ii) slet iii) gendan Du kan også lave en backup fra din ipad/ipod/iphone til din computer. For at gøre det, skal du have adgang til Wi-Fi. Denne skærm vil vise sig, og du skal vælge til for at forbinde til computeren. Sørg for at såvel din ipad/ipod/iphone som computeren har Wi-Fi slået til og er på same netværk.

32 Du vil så blive bedt om at skrive en web adresse i din browser. Du kan kun bruge Safari eller Firefox web browser. Du kan ikke bruge Internet Explorer eller andre web browsers. Den web adresse e du skal skrive, vil være en række tal. Nedenstående webside vil fremkomme på skærmen:

33 Dette giver to muligheder: 1) Sende en back up fra denne computer til Predictable 2) Download en back up fra Predictable til denne computer For at sende en back up fra denne computer til Predictable: 1. Upload en backup-fil der allerede er gemt på din computer. Du kan søge efter en fil. Når du har fundet den, vælger du send For at downloade en backup til Predictable fra computeren 1. Klik på de backups du tidligere har sendt fra din ipad/ipod/iphone.

34 2. Du vil blive præsenteret for en side, der giver dig informationer om indstillinger og de sætninger, der er gemt i Mine Sætninger. Det ser således ud. Bemærk at rowend indikerer en tom kategori. KAPITEL 14 Du kan sende fra Predictable. Husk at du skal bruge enten en WiFi eller 3G forbindelse for at gøre dette. Efter at have skrevet meddelelsen i tekstvinduet, skal du vælge Brug som du finder blandt knapperne i højre side af skærmen. Vælg dernæst .

35 Dette er tilgængeligt med såvel direkte betjening som med scanning. Du vil blive spurgt om du vil sende til den standard adresse du har indtastet i siden for Indstillinger, eller om du vil skifte til en anden. For at gøre dette, skal du enten skrive adressen manuelt eller vælge fra dit adressekartotek, der er importeret via itunes. Efter du har klikket på ok vil en blive sendt.

36 Far at sætte systemet et op skal du: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll ned til Predictable Gå til Indstillinger. Skriv en fra addresse med den adgangskode, der gælder for denne adresse. Vælg fra følgende værter: icloud Microsoft Exchange GMail Yahoo Aol. Windows Live Hotmail Mobile Me Andre Du vil skulle skrive din adresse og adgangskode så de kan blive gemt i Indstillinger. Hvis du har en konto hos andre end de nævnte, skal du også skrive værtens smtp addresse. Du kan også skrive en standard Til Adresse, hvis der er én adresse, der bruges rigtig meget. I brugen af programmet kan man så sende til denne adresse eller søge efter/indtaste andre kontakter.

37 KAPITEL 15 FACEBOOK OG TWITTER Bemærk venligst at opdatering af din Facebook status eller afsendelse af en tweet kun er muligt med betjeningsformen Direkte Berøring. Det er for nuværende ikke muligt ved scanning. Du vil blive bedt om at logge på med dit Facebook eller Twitter brugernavn og adgangskode. KAPITEL 16 SENDE EN SMS Afsending af SMS kan kun ske fra en iphone. Fra menuen Indstillinger i bunden af siden vælges muligheden SMS. Enhver sætning der er skrevet og står I tekstvinduet, vil blive overført som indhold I din SMS. Du kan nu skrive navnet på en person i din kontaktliste eller skrive telefonnummeret til den, du vil sende til og vælge Send. Bemærk venligst, at afsendelsen af SMS ikke er muligt ved scanning. KAPITEL 17 HUMØRIKONER Det er muligt at sætte lydlige humørikoner ind i det, du skriver og siger. Humørikonerne er lyde som hoste, gråd, øh, kysselyd, mmm, åh, latter, rømmen, fløjten og gaben. Den kan indsættes i slutningen eller inde i en tekst, men kan også bruges isoleret. Hvis tekstvinduet er tom, og du vælger et humørikon, vil den

38 tilhørende lyd blive afspillet. Hvis muligheden bruges i en kompileret besked vil humørikoner optræde i tekstvinduets øverste højre hjørne. Humørikoner vil blive gemt i såvel Historieoversigten som i Kategorisiden hvis de bruges. Muligheden for anvendelse af humørikoner kan om ønsket slås fra i Indstillinger for Predictable. Bemærk venligst, at det ikke er alle stemmer fra Loquendo der har alle humørikoner tilgængelige. KAPITEL 18 AT BRUGE HÅNDSKRIFT Det er ved betjeningsformen direkte berøring muligt at benytte håndskrift. Du kan skrive et bogstav eller et ord og vælge, at det skal indsættes i tekstvinduet.

39 Det fungerer som et hvilket som helst andet tastaturinput, så det fungerer også med ordforslagene. Skriv bogstavet s. Du skal så sikre dig, at bogstavet er korrekt genkendt i vinduet lige over skriveblokken. Hvis det er korrekt skal du bruge returtasten for at vælge det. For at slette håndskriften skal du vælge slet baglæns-tasten. For at komme tilbage til tastaturet skal du trykke på tastatur-tasten, der optræder i tekstvinduet. KAPITEL 19 TILGÆNGELIGE MULIGHEDER BESTEMT AF UDSTYR OG BETJENINGSFORM Muligheder ipod Touch iphone ipad SMS Nej Ja men kun ved direkte berøring Nej

40 Facebook Status Opdatering Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi eller 3G og direkte berøring Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi og alle betjeningsformer Ja med Wifi eller 3G og alle betjeningsformer Ja med WiFi og alle betjeningsformer Twitter Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi eller 3G og direkte berøring Ja med WiFi og direkte berøring. Note Pad Ja men kun ved direkte berøring Ja men kun ved direkte berøring Ja men kun ved direkte berøring

Predictable 5 user guide

Predictable 5 user guide Predictable 5 user guide Table of Contents 4.1 I stand til at bruge touchskærm med lidt tilpasninger... 5 4.2 Synsvanskeligheder... 5 5.1 Predictable Scanning (Tryk Hvor Som Helst og Enkeltkontaktbrug)...

Læs mere

Brugervejledning. Version 4.1

Brugervejledning. Version 4.1 Brugervejledning Version 4.1 1 Indholdsfortegnelse Overblik... 4 Muligheder i detaljer... 5 Tale... 5 Prædiktion... 5 Håndskrift... 5 Betjeningsformer... 6 Sætninger... 7 TIlføj en sætning... 7 Rediger

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Proloquo4Text Skriv. Tal. Kommuniker.

Proloquo4Text Skriv. Tal. Kommuniker. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tal. Kommuniker. AssistiveWare Indholdsfortegnelse 2 1. Introduktion til Proloquo4Text 3 Introduktion Teksteditoren Flere sprog Åbn brugervejledningen i appen 2. Guiden

Læs mere

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder På din smartphone, når du skriver beskeder eller tekst, kommer et tastatur frem på skærmen. Indtal din besked meget tydeligt. Vil du have læst

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Tema Kom i gang med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Sofus Opdateret d. 16. oktober 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Før du logger

Læs mere

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst.

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst. IntoWords til ipad Læs op/stop Start og stop oplæsning af din tekst. Sæt markøren i teksten og start oplæsning. Vælg Stop, når du vil stoppe oplæsningen helt eller holde pause i oplæsningen. De enkelte

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

AppWriter Cloud Manual

AppWriter Cloud Manual AppWriter Cloud Manual Installation AppWriter Cloud installeres i en Google Chrome-browser. Værktøjet giver læse- og skrivestøtte, når du arbejder i Google Docs og i Chrome-browseren. Hvis AppWriter ikke

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Introduktion to ChatAble

Introduktion to ChatAble Introduktion to ChatAble ChatAble er en ny ap fra Therapy Box, som har både den traditionelle gitteropbygning med felter og mapper og såkaldte scener, hvor siden udgæres af et foto med hotspots. Disse

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram

Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram Tag et foto: Du skal åbne programmet foto. Ret ipad mod dit motiv. Tryk på ikonet for foto og billedet tages. Når du tager fotoet, siger ipad som en lukker.

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Applikator Bugattivej 8 7100 Vejle Danmark Telefon: +45 22 85 18 60 E-mail: info@applikator.dk 1 Indhold CMS... 2 LOG ON til CMS... 2 Opret

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Ordlisten 5 Profiler 6 Dokumenter 7 Hjælp 8 Indstillinger 8 Oplæsning

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

OBS vejledningerne ligger på de næste sider i dette dokument

OBS vejledningerne ligger på de næste sider i dette dokument Nulstilling af din iphone eller ipad Er din iphone eller ipad stadig funktions dygtig, kan du slette dine personlige data direkte på enheden. Se vejledning 1. nedenfor. Sådan gendanner du din iphone og

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

KOM I GANG MED IPAD MINI

KOM I GANG MED IPAD MINI Tryk pilen mod højre 1 Tryk på den nedadgående pilespids 2 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Dansk og tryk på Dansk 3 Tryk på Vis mere 4 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Danmark

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Oplæsning af markeret tekst 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger 9

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med IntoWords Mac 1.0 Indholdsfortegnelse IntoWords Mac 1.0... 2 Oplæsning i IntoWords... 3 Oplæsning i IntoWords... 4 Stemmer i IntoWords... 5 Ordforslag i IntoWords... 6 Ordforslag i

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere