Brugervejledning. Predictable User Guide v2.0. (c) Therapy Box Limited

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Predictable User Guide v2.0. (c) Therapy Box Limited"

Transkript

1 Brugervejledning

2 Kapitler 1. Overblik over muligheder 2. Dine Indstillinger 3. Scanning 4. Enkeltkontaktbrug 5. Ordbøger 6. Stemmer 7. Baggrund og farver 8. Tastaturlayout 9. Kategorier 10. Tilføje en kategori eller sætning 11. Redigering af sætninger 12. Historie 13. Backup Facebook & Twitter 16. SMS 17. Humørikoner 18. At bruge håndskrift 19. Sammenligningstabel Tilgængelige muligheder Bestemt af udstyr og betjeningsform

3 KAPITEL 1 OVERBLIK OVER MULIGHEDER Dansk tale Brugere af dette program vil være i stand til at få udtalt enhver sætning, der er indsat i skrivefeltet samt ord og sætninger fra hvad der kaldes for Kategorilisten og Historielisten. Det er muligt for brugeren at vælge mellem kvinde og mandestemme fra Loquendo TM. Betjeningsmuligheder Der er tre forskellige måder hvormed man kan betjene eller styre Predictable. Disse er: Direkte Berøring ved tryk på touchskærmen. Her bruges tastaturet på skærmen, der kan vælges mellem QWERTY-, ABC-, og hyppighedstastatur); Den anden metode er Touch Anywhere, Her benyttes scanning, og skærmen fungerer som enkeltkontakt. Der røres et hvilket som helst sted på skærmen for at vælge i scanningsrækkefølgen fremhævede område Den tredje metode er adgang ved hjælp af enkeltkontakt(er). Hertil kræves en Bluetooth kontakt boks (Therapy Box Switch Box, switch interface fra RJ Cooper, Zyteq, Spectronics eller Compusult). Brugerens kontakt(er) sluttes til denne boks. Der skal oprettes forbindelse mellem boks og ipad, iphone eller ipod Touch. En hjælper vil dernæst indtaste den ønskede scanningsmodel. Hvis man bruger to kontakter kan brugeren vælge Bruger Scanning, for derved at kunne bruge den ene kontakt til at flytte markøren og den anden til at vælge med.

4 De tre metoder kan bruges individuelt og ikke samtidigt. Det er enkelt at skifte mellem de forskellige betjeningsformer. Prædiktion Prædiktion (eller forudsigelse/ordforslag) sker ud fra en dansk hyppighedsliste. Prædiktionen sker på enkeltordsniveau, baseret på de bogstaver der indtastes, men også på forudsigelse af næste ord. På skærmen ses 5 forudsigelser samt en fane for mere, som så tilbyder yderligere en række af 5 forudsigelser. Prædiktionen påvirkes af det mønster, de ord brugeren benytter, og vil "lære" såvel nye ord som den sammenhæng, disse ord bruges i. Prædiktionen administrerer også højfrekvente stavefejl (f.eks. forudsige "den", når der er skrevet "DNE"). Brugertilpasning Brugere kan tilpasse skærmens udseende ved at vælge mellem to temaer. Disse kan tilrettes efter brugerens ønsker. Brugeren kan også vælge mellem herre- og kvindestemme. Endvidere kan layoutet på tastaturet tilpasses individuelt. Kategorier Denne side Denne side arrangerer en brugers sætninger og giver hurtig adgang til disse kategorier. Programmet kommer med nogle forslag til kategorier, men kan let redigeres, så de passer til brugeren. Hver kategori indeholder en liste over ord eller sætninger, der kan slettes, få tilføjelser eller blive redigeret. Hvert element kan om ønsket have et billede knyttet til for hurtigere genkendelse. Der er en enkel skærmeditor, der giver brugerne eller deres pårørende mulighed for at redigere hurtigt og nemt. Tilføje en sætning Brugere kan tilføje sætninger direkte fra beskedvinduet eller fra Historiesiden eller blot skrive direkte i kategorisiden. Historie Denne del af programmet giver hurtig adgang til de senest indtastede ord og sætninger i meddelelsesvinduet. Dette kan give mulighed for at gentage noget, brugeren sagde for nylig, eller kan bruges af pædagoger, lærere eller terapeuter til at vurdere, hvordan programmet bruges i hverdagen. Funktion kan slås fra af hensyn til privatlivets fred

5 Back up Det er muligt at lave back up til en computer af indholdet af Kategorier og Historie. Kategorier kan også redigeres på en computer og sendes tilbage til brugerens udstyr med de gemte ændringer Sende Det er muligt at skrive indholdet af en og integrere det med det e- mailprogram, du har kørende på din ipad, iphone or ipod Touch, og hvis du er på internet ved hjælp af WiFi, eller 3G netværk. Sende en SMS Dette er kun muligt hvis du kører programmet fra en iphone med betjeningsformen Direkte Berøring. Det er i den situation muligt at integrere indholdet af dit tekstvindue i en SMS Opdatere din Facebook status eller sende en tweet. Du har mulighed for at opdatere din Facebook status eller sende en tweet ved at bruge den tekst, der er skrevet i tekstvinduet. Bemærk venligst at dette kun er muligt, hvis der bruges betjeningsformen direkte berøring. KAPITEL 2 DINE INDSTILLINGER Det er vigtigt, at Predictable er optimeret til den person, der skal bruge programmet. Indstillingerne foretages uden for selve Predictable programmet. For at få adgang til indstillingerne skal du: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch

6 2. Scroll ned til Predictable Indstillinger Vælg Betjeningsform Vælg en af følgende metoder:

7 Direkte berøring når du bruger din finger eller stylus pen for at skrive beskeder ved hjælp af tastaturet på skærmen. Kan ikke bruges sammen med scanning og enkeltkontakter. Enkeltkontakt(er) når du burger en eller to kontakter. Husk lige, at kontakter ikke kan sluttes direkte til en ipad/ipod/iphone, men kræver et mellemled. Dette program arbejder sammen med eksempelvis Therapy Box Switch Box (herefter kaldet Kontaktboks). Du skal forbinde/parre Kontaktboksen med din ipad/ipod/iphone. For at parre din Bluetooth Kontaktboks med din ipad/ipod/iphone skal du: 1. Gå til Indstillinger i din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll til Generelt

8 3. Slå Bluetooth Til 4. Sæt din kontakt til Kontaktboksen 5. Tænd for din Kontaktboks ved at trykke på den røde power knap og hold den nede. LED-pæren vil blinke 3 gange og forsøge at parre sig med din ipad/ipod/iphone. LED-pæren vil blinke orange hurtigt mens forbindelsen sker. Når forbindelsen er opnået vil den skiftevis blinke grønt og rødt. Slip nu power knappen. 6. Find din enhed. 7. Vent på at den finder enheden og viser Forbundet. Hvis parringen ikke er succesfuld, skal du slette den enhed der kan ses på maskinen. Genstart og prøv igen. Bemærk venligst at det kan tage op til 30 sekunder at for maskinen at finde en enhed første gang. For at nulstille parringen (f.eks. for at skabe forbindelse til en anden ipad/iphone/ipod) skal du trykke på den røde knap i 8 sekunder indtil den blinker skiftevis rødt og grønt hurtigt. Slip dernæst knappen. Download brugervejledningen til kontaktboksen fra for yderligere detaljeret beskrivelse vedrørende brug af kontakter. Touch Anywhere Hvis denne metode vælges, vil scanningsmetoden som standard sættes til auto-scan.

9 Indstillinger Scanningsformer Der er to forskellige scanningsformer, du kan vælge. Det er: 1. Automatisk Scanning Her scannes hver sektion en efter en. Du kan justere hastigheden og antal gange scanningen skal gennemløbe før den stopper. 2. Bruger Scanning også kendt som to-kontaktscanning. Dette kræver to kontakter for at fungere. Bruges denne metode, flytter den ene kontakt markøren fra felt til felt, og den anden vælger det ønskede felt. Bemærk venligst at Auto Scan kun kan bruges med enten 1) en kontakt eller 2) Touch Anywhere metoden. Brugerscanning kan kun bruges med to kontakter. Indstillinger Scanningshastighed Vælg den hastighed du ønsker markøren skal flytte sig med. Der er fem muligheder (meget hurtig, hurtig, normal, langsom og meget langsom). Indstillinger Stop Scanning

10 Vælg det antal gange du ønsker at scanningen skal fortsætte før den stopper ved inaktivitet. Du kan vælge fra én til fem scanningsrunder eller vælge ubegrænset. Indstillinger Forsinkelse Slås forsinkelsen til vil der blive en blive en periode, hvor et tryk på skærmen (eller kontakt(er) ikke registreres. Dette kan være formålstjenligt hvis der er risiko for ufrivillige dobelttryk. Man kan vælge mellem: Fra 1 Sekund 3 Sekunder 5 Sekunder Indstillinger For at buge sammen med Predictable, skal du sætte din konto op i Indstillinger. Vælg mellem følgende værter: icloud Microsoft Exchange GMail Yahoo Aol. Windows Live Hotmail Mobile Me Andre Du skal indtaste din adresse og adgangskode for at de kan gemmes i Indstillingerne. Hvis du skal bruge anden, skal du indtaste værtsnavn og andre smtp oplysninger.

11 Du kan også indtaste en standard adresse, hvis brugeren primært mailer til denne adresse. Den vil så som standard stå på som modtager, men brugeren kan fra programmet naturligvis suppleres/udskiftes med andre adresser. Indstillinger Keyboard Type Der er tre tilgængelige tastatur layouts: QWERTY ABCD (alfabetisk sorteret) Frekvenslayout Indstillinger Ordbog I den danske udgave af programmet kan man kun anvende dansk ordbog. Indstillinger Tal eller skriv Standardindstillingen for Predictable er Tale. Skriv er en anden mulighed hvis du ikke ønsker, at det der er skrevet skal siges højt. Det giver dig mulighed for at skrive en besked og dernæst vende den på hovedet, så den der sidder over for dig kan læse beskeden i stedet. Indstillinger Gem Historie Denne indstilling er Til/Fra. Hvis du vælger fra, vil Historiesiden ikke blive vist med de ord og sætninger der efterfølgende skrives. Indstillinger Adgang til Humørikoner (med lyd). Denne indstilling er Til/Fra. Vælges fra vil humørikonerne ikke være tilgængelige. Indstillinger Tal ved fremhævning Denne indstilling er Til/Fra. Når den er til vil alle knapper så som tastaturtaster, ordforslag, funktionstaster med flere blive udtalt. Der er dog nogle tegnsætningstaster der ikke vil blive læst op korrekt.

12 KAPITEL 3 SCANNING Scanning kræves kun hvis du ønsker at bruge kontakt(er) eller har valgt Touch Anywhere betjening. Der henvises til afsnittet om Indstillinger for at du kan sikre dig, at du har valgt den rette betjeningsform. Scanningshastigheden kan justeres i Indstillinger. Der er fem forskellige scanningshastigheder: Meget langsom Langsom Normal Hurtig Meget hurtig Du kan også justere hvor mange omgange scanningen skal gentages ved inaktivitet.. Scanningen fungerer ved at hver enkelt tast fremhæves én efter én. Når markøren er på det område du ønsker at aktivere, trykker du på din kontakt (hvis du bruger kontakt) eller på skærmen (hvis du bruger Touch Anywhere). Scanningen vil så fremhæve elementerne i det valgte område, for eksempel tastaturets taster.

13 Når tastaturet scannes, vil det først være de enkelte rækkes der fremhæves og vælges, og dernæst vil de enkelte kolonner fremhæves. Når det er skrivefeltet der scannes i samt Tal (eller skriv), Brug, Ryd, Sætninger og Humørikoner, vil det først være skrivefeltet der markers og dernæst de fem knapper til højre. Når der scannes i ordforslagene vil scanningen først være over rækkerne og dernæst de tre muligheder i hvert felt. Du kan vælge at have lydligt feedback på hvert af ordforslagene, når de scannes. Denne mulighed slås til/fra i Indstillinger.

14 Når du scanner i Kategorier, vil scanningen også her fremhæve hvert af arbejdsområderne inklusiv frem- og tilbagepilene, således at man kan bladre mellem sider, hvis der er yderligere kategorier. Ved scanning af Kategorimapperne, vil det først være hver enkelt række der scannes hen over, og når en række er valgt, vil det være hver enkelt mappe i rækken, der

15 scannes. Hvis der ikke vælges en række, vil scanningen fortsætte til frem- og tilbagepilene.. Når det er sætningerne i kategorien der scannes, vil der scannes på hver enkelt sætning og dernæst frem- og tilbagepilene for at give adgang til flere sider. Når scanningen sker på Historiesiden vil hvert enkelt arbejdsområde scannes. Når det er ord- og sætningslisten der scannes, vil det ske række for række. Når en række er valgt, vil man kunne scanne og vælge sætningerne til at blive talt eller skrevet, eller scanne og vælge sætninger, der skal tilføjes til Kategorisiden. Endvidere er det muligt at slette ord og sætninger. Det er ikke muligt at føje billeder til kategorierne ved hjælp af scanning. Her må en anden assistere for at få det gjort. KAPITEL 4 ENKELTKONTAKTBRUG Det kræver en Kontaktboks for at bruge kontakter sammen med Predictable. Kontaktboksen er Bluetooth sender/modtager, der ska parres med din ipad, ipod eller iphone. Se på for en liste af forhandlere af kontaktbokse. Opsætning af din Bluetooth Kontaktboks med din ipad/ipod/iphone: 1. Gå til Indstillinger i din ipad/iphone/ipad Touch

16 2. Scroll til General 3. Slå Bluetooth Til 8. Sæt din kontakt til Kontaktboksen

17 9. Tænd for din Kontaktboks ved at trykke på den røde power knap og hold den nede. LED-pæren vil blinke 3 gange og forsøge at parre sig med din ipad/ipod/iphone. LED-pæren vil blinke orange hurtigt mens forbindelsen sker. Når forbindelsen er opnået vil den skiftevis blinke grønt og rødt. Slip dernæst power knappen. 4. Vælg din enhed 5. Vent på at den finder enheden og viser fforbubdet Hvis parringen ikke er succesfuld, skal du slette den enhed, der kan ses på maskinen. Genstart og prøv igen. Bemærk venligst at det kan tage op til 30 sekunder for maskinen at finde en enhed første gang. For at nulstille parringen (f.eks. for at skabe forbindelse til en anden ipad/iphone/ipod) skal du trykke på den røde knap i 8 sekunder indtil den blinker skiftevis rødt og grønt hurtigt. Slip dernæst knappen. Når du bruger kontakt(er), skal du sikre dig, at du har valgt den rette betjeningsform. For enkeltkontaktbrug vælg Auto Scan og dernæst den ønskede scanningshastighed og antallet af gennemløb.

18 For at bruge to kontakter skal du vælge Bruger Scanning. Da scanningshastighed og antallet af gennemløb ikke skal stilles, er disse muligheder ikke tilgængelige. For at bruge Touch Anywhere vælges Auto Scan og dernæst den ønskede scanningshastighed og antallet af gennemløb.

19 KAPITEL 5 ORDBØGER I den danske version af programmet er der kun en ordbog indbygget. Ordbogen vil begynde at lære nye ord og den måde, hvorpå de optræder i sætninger. Et nyt ord eller en sætningsstruktur vil overordnet blive lært på to ganges indtastninger for at undgå stavefejl og utilsigtet sætningsstruktur. Af og til kræver nye eller eksisterende ord udtalejusteringer. Dette kan nemt gøres ved at gå til Brugerordbogen i Indstillinger i Predictable. Her kan du tilføje ordet på den måde, det bedst udtales For eksempel ipad og så den måde det bedst udtales på ai pat. For at tilføje eller redigere en udtale: 1. Gå til Indstillinger i Predictable 2. Gå til Bruger ordbog 3. Tryk på Tilføj 4. Skriv ordet korrekt stavet 5. Skriv ordet på den måde det skal udtales. 6. Tryk på Tal for at vurdere udtalen.

20 Du kan også bruge denne mulighed i Indstillinger til at tilføje forkortelser. For eksempel kan du skrive: Vist tekst: pdm Udtalt tekst: på den måde Eller Vist tekst; XXX Udtalt tekst: Hej. Jeg hedder Hanne. Jeg kommer fra Vejle. Hyggeligt at møde dig. KAPITEL 6 STEMMER Der er to stemmer der kan vælges mellem. Disse er inkluderet i programmet, og kræver ikke yderligere downloads. Stemmerne der er tilgængelige er: Kvindestemme: Frida Mandestemme: Magnus Fra Predictable går du til Indstillinger ved hjælp af ikonet i bunden af siden.

21 Vælg Stemmer Væg den stemme du ønsker at bruge.

22 KAPITEL 7 BAGGRUND OG FARVER Fra Predictable går du til Indstillinger ved hjælp af ikonet i bunden af siden. Vælge Baggrund og farver. Der er på nuværende tidspunkt to tilgængelige temaer. Vælg et tema. Det vil fungere som baggrundstapet for Predictable. KAPITEL 8 TASTATURLAYOUT Der er tre forskellige tastatopsætninger: 1) QWERTY 2) Alfabetisk 3) Hyppighedstastatur For at skifte Layout: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll ned til Predictable 3. Vælg Tastaturtype. Vælg den mulighed du foretrækker.

23 KAPITEL 9 KATEGORIER TIDLIGERE KALDET MINE SÆTNINGER Kategorisiden er lavet som en mulighed for at gemme ord og sætninger, der kan hentes hurtigt og nemt. Det kan være ord eller sætninger, du bruger tit, eller bare gerne vil have nem og hurtig adgang til. Predictable leveres med nogle eksempelkategorier og sætninger, men meningen er, at kategorier og sætninger skal individualiseres i forhold til den person, der bruger programmet. Både kategorier og sætninger kan tilføjes et forklarende billedsymbol. Hvis du har aktiveret Tal når fremhævet vil sætningen blive udtalt når du trykker på den (den behøver med andre ord ikke komme op i skrivefeltet). Hvis det ikke er aktiveret, vil sætningen blive tilføjet til skrivefeltet og kan udtales der fra. KAPITEL 10 TILFØJE EN KATEGORI ELLER SÆTNING Ved at vælge Brug og dernæst Tilføj Sætning-knappen til højre for sætningsvinduet, vil du blive bedt om at tilføje sætningen til en kategori ved først at vælge kategorien og dernæst indsætte den.

24 Adgang til Tilføj Sætninger kan opnås med såvel direkte berøring, touch anywhere som de forskellige scanningmetoder. Ved Scanning; vent til scanningen inkluderer den øverste linie (tekstvinduet, tal, brug, ryd, sætninger, humørikoner). Vælg dette område og vent på at scanningen fremhæver Brug og dernæst Tilføj Sætning. Når du vælger Tilføj Sætning vil du blive bedt om at vælge hvilken kategori du vil tilføje sætningen ( Vælg Kategori)

25 Listen over kategorier i Mine Sætninger vil så fremkomme og du kan vælge den kategori, du vil føje sætningen til. Du vil blive spurgt om du vil Tilføje foto. Når du vælge dette, vil dit ipad/iphone/ipod Touch foto albumfremkomme, og du vil kunne vælge det billede, du vil associere til sætningen. Dette er kun muligt ved betjeningsformen Direkte Berøring.

26 Du kan redigere navnet eller billedet fra Kategorisiden ved at trykke på Rediger og dernæst den kategori, du gerne vil redigere. Dernæst tilbydes du fire muligheder: ( tilføj foto, skift titel, tilføj kategori, fjern kategori ). For at tilføje en ny sætning inden for kategorien, skal du trykke på Rediger, når du er i den kategori, du ønsker at føje sætningen til. Tryk et eller andet sted på sætningslisten, hvorefter du vil blive opfordret til at vælge en af følgende fire muligheder: Tilføj Foto, Tilføj Sætning, Rediger Sætning, og Fjern Sætning. Vælg Tilføj Sætning et nyt vindue vil komme frem med et felt, hvor du kan skrive den nye sætning. Når dette er gjor, skal du trykke på Færdig. Du kan senere redigere sætningen, tilføje foto etc.

27

28 KAPITEL 11 REDIGERING AF SÆTNINGER Når du er i sætningslisten i kategorien: 1. Gå til redigering ved at trykke på Redigér i bunden af skærmen. 2. Tryk på enhver sætning eller tom plads i listen. Det vil give dig fem muligheder: (fortryd; tilføj foto; tilføj sætning; rediger sætning; fjern sætning). Hvis du vælger tilføj foto, vil dit ipad/iphone/ipod Touch fotoalbum blive vist og du kan nu vælge det billede, du vil tilknytte til sætningen. Hvis du vælger rediger sætning, kan du skrive sætningen om via tekstvinduet.

29 Det kan være en god idé at justere for stavefejl eller opdatere en sætnings indhold. Hvis du ønsker at fjerne en sætning, skal du vælge fjern sætning. Husk at du, når du har valgt færdig, skal forlade redigeringstilstanden. KAPITEL 12 HISTORIE Historiesiden giver adgang til de senest brugte sætninger og ord.

30 Reorganisér + Tilføj Sætning - Fjern Sætning Disse er oplistet med de senest skrevne først. Listen viser de seneste 25 elementer. Du kan vælge hvilken sætning/ord du ønsker at sige eller skrive. Denne funktion kan også betjenes med enhver form scanning. Antallet af sætninger er begrænset til 25, da det er det antal, der kan vises på en ienheds skærm. Vælges en sætning, vil den blive udtalt og indsat i skrivefeltet. Du kan også vælge at indsætte en sætning ved at vælge det blå + ikon. Du kan fjerne en sætning ved at trykke på det blå symbol. Du kan optage sætningen ved at trykke på den røde Optag-knap i toppen af skærmen. Bemærk at funktionen at gemme i Historiesiden kan slås fra. Når den først er slået fra, vil der ikke blive gemt nogen sætninger, før funktionen slås til igen. KAPITEL 13 BACKUP Der er to måder, du kan foretage backup direkte på din ipad/ipod/iphone; eller til en computer via en Wi-Fi forbindelse. Lave back up på din ipad/ipod/iphone: 1. Gå til Indstillinger i Predictable

31 2. Vælg Backup En besked der bekræfter, at der er foretaget backup, vil fremkomme på skærmen Du kan nu gendanne en tidligere version, der er gemt som backup. 1. Gå til Gendan Backup 2. Vælg den backup der skal gendannes fra. Bemærk at backup filerne er listet efter dato og klokkeslæt. Du har tre muligheder: i) ( enten til den standard til addresse du har sat op eller til en anden addresse) ii) slet iii) gendan Du kan også lave en backup fra din ipad/ipod/iphone til din computer. For at gøre det, skal du have adgang til Wi-Fi. Denne skærm vil vise sig, og du skal vælge til for at forbinde til computeren. Sørg for at såvel din ipad/ipod/iphone som computeren har Wi-Fi slået til og er på same netværk.

32 Du vil så blive bedt om at skrive en web adresse i din browser. Du kan kun bruge Safari eller Firefox web browser. Du kan ikke bruge Internet Explorer eller andre web browsers. Den web adresse e du skal skrive, vil være en række tal. Nedenstående webside vil fremkomme på skærmen:

33 Dette giver to muligheder: 1) Sende en back up fra denne computer til Predictable 2) Download en back up fra Predictable til denne computer For at sende en back up fra denne computer til Predictable: 1. Upload en backup-fil der allerede er gemt på din computer. Du kan søge efter en fil. Når du har fundet den, vælger du send For at downloade en backup til Predictable fra computeren 1. Klik på de backups du tidligere har sendt fra din ipad/ipod/iphone.

34 2. Du vil blive præsenteret for en side, der giver dig informationer om indstillinger og de sætninger, der er gemt i Mine Sætninger. Det ser således ud. Bemærk at rowend indikerer en tom kategori. KAPITEL 14 Du kan sende fra Predictable. Husk at du skal bruge enten en WiFi eller 3G forbindelse for at gøre dette. Efter at have skrevet meddelelsen i tekstvinduet, skal du vælge Brug som du finder blandt knapperne i højre side af skærmen. Vælg dernæst .

35 Dette er tilgængeligt med såvel direkte betjening som med scanning. Du vil blive spurgt om du vil sende til den standard adresse du har indtastet i siden for Indstillinger, eller om du vil skifte til en anden. For at gøre dette, skal du enten skrive adressen manuelt eller vælge fra dit adressekartotek, der er importeret via itunes. Efter du har klikket på ok vil en blive sendt.

36 Far at sætte systemet et op skal du: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll ned til Predictable Gå til Indstillinger. Skriv en fra addresse med den adgangskode, der gælder for denne adresse. Vælg fra følgende værter: icloud Microsoft Exchange GMail Yahoo Aol. Windows Live Hotmail Mobile Me Andre Du vil skulle skrive din adresse og adgangskode så de kan blive gemt i Indstillinger. Hvis du har en konto hos andre end de nævnte, skal du også skrive værtens smtp addresse. Du kan også skrive en standard Til Adresse, hvis der er én adresse, der bruges rigtig meget. I brugen af programmet kan man så sende til denne adresse eller søge efter/indtaste andre kontakter.

37 KAPITEL 15 FACEBOOK OG TWITTER Bemærk venligst at opdatering af din Facebook status eller afsendelse af en tweet kun er muligt med betjeningsformen Direkte Berøring. Det er for nuværende ikke muligt ved scanning. Du vil blive bedt om at logge på med dit Facebook eller Twitter brugernavn og adgangskode. KAPITEL 16 SENDE EN SMS Afsending af SMS kan kun ske fra en iphone. Fra menuen Indstillinger i bunden af siden vælges muligheden SMS. Enhver sætning der er skrevet og står I tekstvinduet, vil blive overført som indhold I din SMS. Du kan nu skrive navnet på en person i din kontaktliste eller skrive telefonnummeret til den, du vil sende til og vælge Send. Bemærk venligst, at afsendelsen af SMS ikke er muligt ved scanning. KAPITEL 17 HUMØRIKONER Det er muligt at sætte lydlige humørikoner ind i det, du skriver og siger. Humørikonerne er lyde som hoste, gråd, øh, kysselyd, mmm, åh, latter, rømmen, fløjten og gaben. Den kan indsættes i slutningen eller inde i en tekst, men kan også bruges isoleret. Hvis tekstvinduet er tom, og du vælger et humørikon, vil den

38 tilhørende lyd blive afspillet. Hvis muligheden bruges i en kompileret besked vil humørikoner optræde i tekstvinduets øverste højre hjørne. Humørikoner vil blive gemt i såvel Historieoversigten som i Kategorisiden hvis de bruges. Muligheden for anvendelse af humørikoner kan om ønsket slås fra i Indstillinger for Predictable. Bemærk venligst, at det ikke er alle stemmer fra Loquendo der har alle humørikoner tilgængelige. KAPITEL 18 AT BRUGE HÅNDSKRIFT Det er ved betjeningsformen direkte berøring muligt at benytte håndskrift. Du kan skrive et bogstav eller et ord og vælge, at det skal indsættes i tekstvinduet.

39 Det fungerer som et hvilket som helst andet tastaturinput, så det fungerer også med ordforslagene. Skriv bogstavet s. Du skal så sikre dig, at bogstavet er korrekt genkendt i vinduet lige over skriveblokken. Hvis det er korrekt skal du bruge returtasten for at vælge det. For at slette håndskriften skal du vælge slet baglæns-tasten. For at komme tilbage til tastaturet skal du trykke på tastatur-tasten, der optræder i tekstvinduet. KAPITEL 19 TILGÆNGELIGE MULIGHEDER BESTEMT AF UDSTYR OG BETJENINGSFORM Muligheder ipod Touch iphone ipad SMS Nej Ja men kun ved direkte berøring Nej

40 Facebook Status Opdatering Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi eller 3G og direkte berøring Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi og alle betjeningsformer Ja med Wifi eller 3G og alle betjeningsformer Ja med WiFi og alle betjeningsformer Twitter Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi eller 3G og direkte berøring Ja med WiFi og direkte berøring. Note Pad Ja men kun ved direkte berøring Ja men kun ved direkte berøring Ja men kun ved direkte berøring

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning sdfg 3 Sono Key 1.1 Brugervejledning Sono Key tilbyder adgang til alle din kommunikationsmaskines funktioner på en ensartet og intuitiv måde. Det er en omfattende pakke

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.8 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ipod touch Brugerhåndbog

ipod touch Brugerhåndbog ipod touch Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1: Introduktion 5 Hvad du behøver 5 Registrere ipod touch 6 Synkronisere med itunes 10 Konti til Mail, Kontakter og Kalender 12 Installere konfigurationsbeskrivelser

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013)

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 9 Tilbehør 9 Multi-Touch-skærm 10 Knappen Vågeblus til/fra 10 Knappen Hjem 11 Lydstyrkeknapperne

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brugervejledning. Version: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brugervejledning. Version: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Brugervejledning Version: 10.2.1 Publiceret: 2014-05-16 SWD-20140516163555735 Indhold Opsætning og grundlæggende oplysninger...7 Nyt i denne udgivelse... 7 Hurtig oversigt

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 6.1-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 6.1-software iphone Brugerhåndbog Til ios 6.1-software Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: iphone i grundtræk 7 Oversigt over iphone 5 7 Tilbehør 8 Knapper 10 Statussymboler 12 Kapitel 2: Introduktion 12 Hvad du behøver

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere