Brugervejledning. Predictable User Guide v2.0. (c) Therapy Box Limited

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Predictable User Guide v2.0. (c) Therapy Box Limited"

Transkript

1 Brugervejledning

2 Kapitler 1. Overblik over muligheder 2. Dine Indstillinger 3. Scanning 4. Enkeltkontaktbrug 5. Ordbøger 6. Stemmer 7. Baggrund og farver 8. Tastaturlayout 9. Kategorier 10. Tilføje en kategori eller sætning 11. Redigering af sætninger 12. Historie 13. Backup Facebook & Twitter 16. SMS 17. Humørikoner 18. At bruge håndskrift 19. Sammenligningstabel Tilgængelige muligheder Bestemt af udstyr og betjeningsform

3 KAPITEL 1 OVERBLIK OVER MULIGHEDER Dansk tale Brugere af dette program vil være i stand til at få udtalt enhver sætning, der er indsat i skrivefeltet samt ord og sætninger fra hvad der kaldes for Kategorilisten og Historielisten. Det er muligt for brugeren at vælge mellem kvinde og mandestemme fra Loquendo TM. Betjeningsmuligheder Der er tre forskellige måder hvormed man kan betjene eller styre Predictable. Disse er: Direkte Berøring ved tryk på touchskærmen. Her bruges tastaturet på skærmen, der kan vælges mellem QWERTY-, ABC-, og hyppighedstastatur); Den anden metode er Touch Anywhere, Her benyttes scanning, og skærmen fungerer som enkeltkontakt. Der røres et hvilket som helst sted på skærmen for at vælge i scanningsrækkefølgen fremhævede område Den tredje metode er adgang ved hjælp af enkeltkontakt(er). Hertil kræves en Bluetooth kontakt boks (Therapy Box Switch Box, switch interface fra RJ Cooper, Zyteq, Spectronics eller Compusult). Brugerens kontakt(er) sluttes til denne boks. Der skal oprettes forbindelse mellem boks og ipad, iphone eller ipod Touch. En hjælper vil dernæst indtaste den ønskede scanningsmodel. Hvis man bruger to kontakter kan brugeren vælge Bruger Scanning, for derved at kunne bruge den ene kontakt til at flytte markøren og den anden til at vælge med.

4 De tre metoder kan bruges individuelt og ikke samtidigt. Det er enkelt at skifte mellem de forskellige betjeningsformer. Prædiktion Prædiktion (eller forudsigelse/ordforslag) sker ud fra en dansk hyppighedsliste. Prædiktionen sker på enkeltordsniveau, baseret på de bogstaver der indtastes, men også på forudsigelse af næste ord. På skærmen ses 5 forudsigelser samt en fane for mere, som så tilbyder yderligere en række af 5 forudsigelser. Prædiktionen påvirkes af det mønster, de ord brugeren benytter, og vil "lære" såvel nye ord som den sammenhæng, disse ord bruges i. Prædiktionen administrerer også højfrekvente stavefejl (f.eks. forudsige "den", når der er skrevet "DNE"). Brugertilpasning Brugere kan tilpasse skærmens udseende ved at vælge mellem to temaer. Disse kan tilrettes efter brugerens ønsker. Brugeren kan også vælge mellem herre- og kvindestemme. Endvidere kan layoutet på tastaturet tilpasses individuelt. Kategorier Denne side Denne side arrangerer en brugers sætninger og giver hurtig adgang til disse kategorier. Programmet kommer med nogle forslag til kategorier, men kan let redigeres, så de passer til brugeren. Hver kategori indeholder en liste over ord eller sætninger, der kan slettes, få tilføjelser eller blive redigeret. Hvert element kan om ønsket have et billede knyttet til for hurtigere genkendelse. Der er en enkel skærmeditor, der giver brugerne eller deres pårørende mulighed for at redigere hurtigt og nemt. Tilføje en sætning Brugere kan tilføje sætninger direkte fra beskedvinduet eller fra Historiesiden eller blot skrive direkte i kategorisiden. Historie Denne del af programmet giver hurtig adgang til de senest indtastede ord og sætninger i meddelelsesvinduet. Dette kan give mulighed for at gentage noget, brugeren sagde for nylig, eller kan bruges af pædagoger, lærere eller terapeuter til at vurdere, hvordan programmet bruges i hverdagen. Funktion kan slås fra af hensyn til privatlivets fred

5 Back up Det er muligt at lave back up til en computer af indholdet af Kategorier og Historie. Kategorier kan også redigeres på en computer og sendes tilbage til brugerens udstyr med de gemte ændringer Sende Det er muligt at skrive indholdet af en og integrere det med det e- mailprogram, du har kørende på din ipad, iphone or ipod Touch, og hvis du er på internet ved hjælp af WiFi, eller 3G netværk. Sende en SMS Dette er kun muligt hvis du kører programmet fra en iphone med betjeningsformen Direkte Berøring. Det er i den situation muligt at integrere indholdet af dit tekstvindue i en SMS Opdatere din Facebook status eller sende en tweet. Du har mulighed for at opdatere din Facebook status eller sende en tweet ved at bruge den tekst, der er skrevet i tekstvinduet. Bemærk venligst at dette kun er muligt, hvis der bruges betjeningsformen direkte berøring. KAPITEL 2 DINE INDSTILLINGER Det er vigtigt, at Predictable er optimeret til den person, der skal bruge programmet. Indstillingerne foretages uden for selve Predictable programmet. For at få adgang til indstillingerne skal du: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch

6 2. Scroll ned til Predictable Indstillinger Vælg Betjeningsform Vælg en af følgende metoder:

7 Direkte berøring når du bruger din finger eller stylus pen for at skrive beskeder ved hjælp af tastaturet på skærmen. Kan ikke bruges sammen med scanning og enkeltkontakter. Enkeltkontakt(er) når du burger en eller to kontakter. Husk lige, at kontakter ikke kan sluttes direkte til en ipad/ipod/iphone, men kræver et mellemled. Dette program arbejder sammen med eksempelvis Therapy Box Switch Box (herefter kaldet Kontaktboks). Du skal forbinde/parre Kontaktboksen med din ipad/ipod/iphone. For at parre din Bluetooth Kontaktboks med din ipad/ipod/iphone skal du: 1. Gå til Indstillinger i din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll til Generelt

8 3. Slå Bluetooth Til 4. Sæt din kontakt til Kontaktboksen 5. Tænd for din Kontaktboks ved at trykke på den røde power knap og hold den nede. LED-pæren vil blinke 3 gange og forsøge at parre sig med din ipad/ipod/iphone. LED-pæren vil blinke orange hurtigt mens forbindelsen sker. Når forbindelsen er opnået vil den skiftevis blinke grønt og rødt. Slip nu power knappen. 6. Find din enhed. 7. Vent på at den finder enheden og viser Forbundet. Hvis parringen ikke er succesfuld, skal du slette den enhed der kan ses på maskinen. Genstart og prøv igen. Bemærk venligst at det kan tage op til 30 sekunder at for maskinen at finde en enhed første gang. For at nulstille parringen (f.eks. for at skabe forbindelse til en anden ipad/iphone/ipod) skal du trykke på den røde knap i 8 sekunder indtil den blinker skiftevis rødt og grønt hurtigt. Slip dernæst knappen. Download brugervejledningen til kontaktboksen fra for yderligere detaljeret beskrivelse vedrørende brug af kontakter. Touch Anywhere Hvis denne metode vælges, vil scanningsmetoden som standard sættes til auto-scan.

9 Indstillinger Scanningsformer Der er to forskellige scanningsformer, du kan vælge. Det er: 1. Automatisk Scanning Her scannes hver sektion en efter en. Du kan justere hastigheden og antal gange scanningen skal gennemløbe før den stopper. 2. Bruger Scanning også kendt som to-kontaktscanning. Dette kræver to kontakter for at fungere. Bruges denne metode, flytter den ene kontakt markøren fra felt til felt, og den anden vælger det ønskede felt. Bemærk venligst at Auto Scan kun kan bruges med enten 1) en kontakt eller 2) Touch Anywhere metoden. Brugerscanning kan kun bruges med to kontakter. Indstillinger Scanningshastighed Vælg den hastighed du ønsker markøren skal flytte sig med. Der er fem muligheder (meget hurtig, hurtig, normal, langsom og meget langsom). Indstillinger Stop Scanning

10 Vælg det antal gange du ønsker at scanningen skal fortsætte før den stopper ved inaktivitet. Du kan vælge fra én til fem scanningsrunder eller vælge ubegrænset. Indstillinger Forsinkelse Slås forsinkelsen til vil der blive en blive en periode, hvor et tryk på skærmen (eller kontakt(er) ikke registreres. Dette kan være formålstjenligt hvis der er risiko for ufrivillige dobelttryk. Man kan vælge mellem: Fra 1 Sekund 3 Sekunder 5 Sekunder Indstillinger For at buge sammen med Predictable, skal du sætte din konto op i Indstillinger. Vælg mellem følgende værter: icloud Microsoft Exchange GMail Yahoo Aol. Windows Live Hotmail Mobile Me Andre Du skal indtaste din adresse og adgangskode for at de kan gemmes i Indstillingerne. Hvis du skal bruge anden, skal du indtaste værtsnavn og andre smtp oplysninger.

11 Du kan også indtaste en standard adresse, hvis brugeren primært mailer til denne adresse. Den vil så som standard stå på som modtager, men brugeren kan fra programmet naturligvis suppleres/udskiftes med andre adresser. Indstillinger Keyboard Type Der er tre tilgængelige tastatur layouts: QWERTY ABCD (alfabetisk sorteret) Frekvenslayout Indstillinger Ordbog I den danske udgave af programmet kan man kun anvende dansk ordbog. Indstillinger Tal eller skriv Standardindstillingen for Predictable er Tale. Skriv er en anden mulighed hvis du ikke ønsker, at det der er skrevet skal siges højt. Det giver dig mulighed for at skrive en besked og dernæst vende den på hovedet, så den der sidder over for dig kan læse beskeden i stedet. Indstillinger Gem Historie Denne indstilling er Til/Fra. Hvis du vælger fra, vil Historiesiden ikke blive vist med de ord og sætninger der efterfølgende skrives. Indstillinger Adgang til Humørikoner (med lyd). Denne indstilling er Til/Fra. Vælges fra vil humørikonerne ikke være tilgængelige. Indstillinger Tal ved fremhævning Denne indstilling er Til/Fra. Når den er til vil alle knapper så som tastaturtaster, ordforslag, funktionstaster med flere blive udtalt. Der er dog nogle tegnsætningstaster der ikke vil blive læst op korrekt.

12 KAPITEL 3 SCANNING Scanning kræves kun hvis du ønsker at bruge kontakt(er) eller har valgt Touch Anywhere betjening. Der henvises til afsnittet om Indstillinger for at du kan sikre dig, at du har valgt den rette betjeningsform. Scanningshastigheden kan justeres i Indstillinger. Der er fem forskellige scanningshastigheder: Meget langsom Langsom Normal Hurtig Meget hurtig Du kan også justere hvor mange omgange scanningen skal gentages ved inaktivitet.. Scanningen fungerer ved at hver enkelt tast fremhæves én efter én. Når markøren er på det område du ønsker at aktivere, trykker du på din kontakt (hvis du bruger kontakt) eller på skærmen (hvis du bruger Touch Anywhere). Scanningen vil så fremhæve elementerne i det valgte område, for eksempel tastaturets taster.

13 Når tastaturet scannes, vil det først være de enkelte rækkes der fremhæves og vælges, og dernæst vil de enkelte kolonner fremhæves. Når det er skrivefeltet der scannes i samt Tal (eller skriv), Brug, Ryd, Sætninger og Humørikoner, vil det først være skrivefeltet der markers og dernæst de fem knapper til højre. Når der scannes i ordforslagene vil scanningen først være over rækkerne og dernæst de tre muligheder i hvert felt. Du kan vælge at have lydligt feedback på hvert af ordforslagene, når de scannes. Denne mulighed slås til/fra i Indstillinger.

14 Når du scanner i Kategorier, vil scanningen også her fremhæve hvert af arbejdsområderne inklusiv frem- og tilbagepilene, således at man kan bladre mellem sider, hvis der er yderligere kategorier. Ved scanning af Kategorimapperne, vil det først være hver enkelt række der scannes hen over, og når en række er valgt, vil det være hver enkelt mappe i rækken, der

15 scannes. Hvis der ikke vælges en række, vil scanningen fortsætte til frem- og tilbagepilene.. Når det er sætningerne i kategorien der scannes, vil der scannes på hver enkelt sætning og dernæst frem- og tilbagepilene for at give adgang til flere sider. Når scanningen sker på Historiesiden vil hvert enkelt arbejdsområde scannes. Når det er ord- og sætningslisten der scannes, vil det ske række for række. Når en række er valgt, vil man kunne scanne og vælge sætningerne til at blive talt eller skrevet, eller scanne og vælge sætninger, der skal tilføjes til Kategorisiden. Endvidere er det muligt at slette ord og sætninger. Det er ikke muligt at føje billeder til kategorierne ved hjælp af scanning. Her må en anden assistere for at få det gjort. KAPITEL 4 ENKELTKONTAKTBRUG Det kræver en Kontaktboks for at bruge kontakter sammen med Predictable. Kontaktboksen er Bluetooth sender/modtager, der ska parres med din ipad, ipod eller iphone. Se på for en liste af forhandlere af kontaktbokse. Opsætning af din Bluetooth Kontaktboks med din ipad/ipod/iphone: 1. Gå til Indstillinger i din ipad/iphone/ipad Touch

16 2. Scroll til General 3. Slå Bluetooth Til 8. Sæt din kontakt til Kontaktboksen

17 9. Tænd for din Kontaktboks ved at trykke på den røde power knap og hold den nede. LED-pæren vil blinke 3 gange og forsøge at parre sig med din ipad/ipod/iphone. LED-pæren vil blinke orange hurtigt mens forbindelsen sker. Når forbindelsen er opnået vil den skiftevis blinke grønt og rødt. Slip dernæst power knappen. 4. Vælg din enhed 5. Vent på at den finder enheden og viser fforbubdet Hvis parringen ikke er succesfuld, skal du slette den enhed, der kan ses på maskinen. Genstart og prøv igen. Bemærk venligst at det kan tage op til 30 sekunder for maskinen at finde en enhed første gang. For at nulstille parringen (f.eks. for at skabe forbindelse til en anden ipad/iphone/ipod) skal du trykke på den røde knap i 8 sekunder indtil den blinker skiftevis rødt og grønt hurtigt. Slip dernæst knappen. Når du bruger kontakt(er), skal du sikre dig, at du har valgt den rette betjeningsform. For enkeltkontaktbrug vælg Auto Scan og dernæst den ønskede scanningshastighed og antallet af gennemløb.

18 For at bruge to kontakter skal du vælge Bruger Scanning. Da scanningshastighed og antallet af gennemløb ikke skal stilles, er disse muligheder ikke tilgængelige. For at bruge Touch Anywhere vælges Auto Scan og dernæst den ønskede scanningshastighed og antallet af gennemløb.

19 KAPITEL 5 ORDBØGER I den danske version af programmet er der kun en ordbog indbygget. Ordbogen vil begynde at lære nye ord og den måde, hvorpå de optræder i sætninger. Et nyt ord eller en sætningsstruktur vil overordnet blive lært på to ganges indtastninger for at undgå stavefejl og utilsigtet sætningsstruktur. Af og til kræver nye eller eksisterende ord udtalejusteringer. Dette kan nemt gøres ved at gå til Brugerordbogen i Indstillinger i Predictable. Her kan du tilføje ordet på den måde, det bedst udtales For eksempel ipad og så den måde det bedst udtales på ai pat. For at tilføje eller redigere en udtale: 1. Gå til Indstillinger i Predictable 2. Gå til Bruger ordbog 3. Tryk på Tilføj 4. Skriv ordet korrekt stavet 5. Skriv ordet på den måde det skal udtales. 6. Tryk på Tal for at vurdere udtalen.

20 Du kan også bruge denne mulighed i Indstillinger til at tilføje forkortelser. For eksempel kan du skrive: Vist tekst: pdm Udtalt tekst: på den måde Eller Vist tekst; XXX Udtalt tekst: Hej. Jeg hedder Hanne. Jeg kommer fra Vejle. Hyggeligt at møde dig. KAPITEL 6 STEMMER Der er to stemmer der kan vælges mellem. Disse er inkluderet i programmet, og kræver ikke yderligere downloads. Stemmerne der er tilgængelige er: Kvindestemme: Frida Mandestemme: Magnus Fra Predictable går du til Indstillinger ved hjælp af ikonet i bunden af siden.

21 Vælg Stemmer Væg den stemme du ønsker at bruge.

22 KAPITEL 7 BAGGRUND OG FARVER Fra Predictable går du til Indstillinger ved hjælp af ikonet i bunden af siden. Vælge Baggrund og farver. Der er på nuværende tidspunkt to tilgængelige temaer. Vælg et tema. Det vil fungere som baggrundstapet for Predictable. KAPITEL 8 TASTATURLAYOUT Der er tre forskellige tastatopsætninger: 1) QWERTY 2) Alfabetisk 3) Hyppighedstastatur For at skifte Layout: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll ned til Predictable 3. Vælg Tastaturtype. Vælg den mulighed du foretrækker.

23 KAPITEL 9 KATEGORIER TIDLIGERE KALDET MINE SÆTNINGER Kategorisiden er lavet som en mulighed for at gemme ord og sætninger, der kan hentes hurtigt og nemt. Det kan være ord eller sætninger, du bruger tit, eller bare gerne vil have nem og hurtig adgang til. Predictable leveres med nogle eksempelkategorier og sætninger, men meningen er, at kategorier og sætninger skal individualiseres i forhold til den person, der bruger programmet. Både kategorier og sætninger kan tilføjes et forklarende billedsymbol. Hvis du har aktiveret Tal når fremhævet vil sætningen blive udtalt når du trykker på den (den behøver med andre ord ikke komme op i skrivefeltet). Hvis det ikke er aktiveret, vil sætningen blive tilføjet til skrivefeltet og kan udtales der fra. KAPITEL 10 TILFØJE EN KATEGORI ELLER SÆTNING Ved at vælge Brug og dernæst Tilføj Sætning-knappen til højre for sætningsvinduet, vil du blive bedt om at tilføje sætningen til en kategori ved først at vælge kategorien og dernæst indsætte den.

24 Adgang til Tilføj Sætninger kan opnås med såvel direkte berøring, touch anywhere som de forskellige scanningmetoder. Ved Scanning; vent til scanningen inkluderer den øverste linie (tekstvinduet, tal, brug, ryd, sætninger, humørikoner). Vælg dette område og vent på at scanningen fremhæver Brug og dernæst Tilføj Sætning. Når du vælger Tilføj Sætning vil du blive bedt om at vælge hvilken kategori du vil tilføje sætningen ( Vælg Kategori)

25 Listen over kategorier i Mine Sætninger vil så fremkomme og du kan vælge den kategori, du vil føje sætningen til. Du vil blive spurgt om du vil Tilføje foto. Når du vælge dette, vil dit ipad/iphone/ipod Touch foto albumfremkomme, og du vil kunne vælge det billede, du vil associere til sætningen. Dette er kun muligt ved betjeningsformen Direkte Berøring.

26 Du kan redigere navnet eller billedet fra Kategorisiden ved at trykke på Rediger og dernæst den kategori, du gerne vil redigere. Dernæst tilbydes du fire muligheder: ( tilføj foto, skift titel, tilføj kategori, fjern kategori ). For at tilføje en ny sætning inden for kategorien, skal du trykke på Rediger, når du er i den kategori, du ønsker at føje sætningen til. Tryk et eller andet sted på sætningslisten, hvorefter du vil blive opfordret til at vælge en af følgende fire muligheder: Tilføj Foto, Tilføj Sætning, Rediger Sætning, og Fjern Sætning. Vælg Tilføj Sætning et nyt vindue vil komme frem med et felt, hvor du kan skrive den nye sætning. Når dette er gjor, skal du trykke på Færdig. Du kan senere redigere sætningen, tilføje foto etc.

27

28 KAPITEL 11 REDIGERING AF SÆTNINGER Når du er i sætningslisten i kategorien: 1. Gå til redigering ved at trykke på Redigér i bunden af skærmen. 2. Tryk på enhver sætning eller tom plads i listen. Det vil give dig fem muligheder: (fortryd; tilføj foto; tilføj sætning; rediger sætning; fjern sætning). Hvis du vælger tilføj foto, vil dit ipad/iphone/ipod Touch fotoalbum blive vist og du kan nu vælge det billede, du vil tilknytte til sætningen. Hvis du vælger rediger sætning, kan du skrive sætningen om via tekstvinduet.

29 Det kan være en god idé at justere for stavefejl eller opdatere en sætnings indhold. Hvis du ønsker at fjerne en sætning, skal du vælge fjern sætning. Husk at du, når du har valgt færdig, skal forlade redigeringstilstanden. KAPITEL 12 HISTORIE Historiesiden giver adgang til de senest brugte sætninger og ord.

30 Reorganisér + Tilføj Sætning - Fjern Sætning Disse er oplistet med de senest skrevne først. Listen viser de seneste 25 elementer. Du kan vælge hvilken sætning/ord du ønsker at sige eller skrive. Denne funktion kan også betjenes med enhver form scanning. Antallet af sætninger er begrænset til 25, da det er det antal, der kan vises på en ienheds skærm. Vælges en sætning, vil den blive udtalt og indsat i skrivefeltet. Du kan også vælge at indsætte en sætning ved at vælge det blå + ikon. Du kan fjerne en sætning ved at trykke på det blå symbol. Du kan optage sætningen ved at trykke på den røde Optag-knap i toppen af skærmen. Bemærk at funktionen at gemme i Historiesiden kan slås fra. Når den først er slået fra, vil der ikke blive gemt nogen sætninger, før funktionen slås til igen. KAPITEL 13 BACKUP Der er to måder, du kan foretage backup direkte på din ipad/ipod/iphone; eller til en computer via en Wi-Fi forbindelse. Lave back up på din ipad/ipod/iphone: 1. Gå til Indstillinger i Predictable

31 2. Vælg Backup En besked der bekræfter, at der er foretaget backup, vil fremkomme på skærmen Du kan nu gendanne en tidligere version, der er gemt som backup. 1. Gå til Gendan Backup 2. Vælg den backup der skal gendannes fra. Bemærk at backup filerne er listet efter dato og klokkeslæt. Du har tre muligheder: i) ( enten til den standard til addresse du har sat op eller til en anden addresse) ii) slet iii) gendan Du kan også lave en backup fra din ipad/ipod/iphone til din computer. For at gøre det, skal du have adgang til Wi-Fi. Denne skærm vil vise sig, og du skal vælge til for at forbinde til computeren. Sørg for at såvel din ipad/ipod/iphone som computeren har Wi-Fi slået til og er på same netværk.

32 Du vil så blive bedt om at skrive en web adresse i din browser. Du kan kun bruge Safari eller Firefox web browser. Du kan ikke bruge Internet Explorer eller andre web browsers. Den web adresse e du skal skrive, vil være en række tal. Nedenstående webside vil fremkomme på skærmen:

33 Dette giver to muligheder: 1) Sende en back up fra denne computer til Predictable 2) Download en back up fra Predictable til denne computer For at sende en back up fra denne computer til Predictable: 1. Upload en backup-fil der allerede er gemt på din computer. Du kan søge efter en fil. Når du har fundet den, vælger du send For at downloade en backup til Predictable fra computeren 1. Klik på de backups du tidligere har sendt fra din ipad/ipod/iphone.

34 2. Du vil blive præsenteret for en side, der giver dig informationer om indstillinger og de sætninger, der er gemt i Mine Sætninger. Det ser således ud. Bemærk at rowend indikerer en tom kategori. KAPITEL 14 Du kan sende fra Predictable. Husk at du skal bruge enten en WiFi eller 3G forbindelse for at gøre dette. Efter at have skrevet meddelelsen i tekstvinduet, skal du vælge Brug som du finder blandt knapperne i højre side af skærmen. Vælg dernæst .

35 Dette er tilgængeligt med såvel direkte betjening som med scanning. Du vil blive spurgt om du vil sende til den standard adresse du har indtastet i siden for Indstillinger, eller om du vil skifte til en anden. For at gøre dette, skal du enten skrive adressen manuelt eller vælge fra dit adressekartotek, der er importeret via itunes. Efter du har klikket på ok vil en blive sendt.

36 Far at sætte systemet et op skal du: 1. Gå til Indstillinger på din ipad/iphone/ipad Touch 2. Scroll ned til Predictable Gå til Indstillinger. Skriv en fra addresse med den adgangskode, der gælder for denne adresse. Vælg fra følgende værter: icloud Microsoft Exchange GMail Yahoo Aol. Windows Live Hotmail Mobile Me Andre Du vil skulle skrive din adresse og adgangskode så de kan blive gemt i Indstillinger. Hvis du har en konto hos andre end de nævnte, skal du også skrive værtens smtp addresse. Du kan også skrive en standard Til Adresse, hvis der er én adresse, der bruges rigtig meget. I brugen af programmet kan man så sende til denne adresse eller søge efter/indtaste andre kontakter.

37 KAPITEL 15 FACEBOOK OG TWITTER Bemærk venligst at opdatering af din Facebook status eller afsendelse af en tweet kun er muligt med betjeningsformen Direkte Berøring. Det er for nuværende ikke muligt ved scanning. Du vil blive bedt om at logge på med dit Facebook eller Twitter brugernavn og adgangskode. KAPITEL 16 SENDE EN SMS Afsending af SMS kan kun ske fra en iphone. Fra menuen Indstillinger i bunden af siden vælges muligheden SMS. Enhver sætning der er skrevet og står I tekstvinduet, vil blive overført som indhold I din SMS. Du kan nu skrive navnet på en person i din kontaktliste eller skrive telefonnummeret til den, du vil sende til og vælge Send. Bemærk venligst, at afsendelsen af SMS ikke er muligt ved scanning. KAPITEL 17 HUMØRIKONER Det er muligt at sætte lydlige humørikoner ind i det, du skriver og siger. Humørikonerne er lyde som hoste, gråd, øh, kysselyd, mmm, åh, latter, rømmen, fløjten og gaben. Den kan indsættes i slutningen eller inde i en tekst, men kan også bruges isoleret. Hvis tekstvinduet er tom, og du vælger et humørikon, vil den

38 tilhørende lyd blive afspillet. Hvis muligheden bruges i en kompileret besked vil humørikoner optræde i tekstvinduets øverste højre hjørne. Humørikoner vil blive gemt i såvel Historieoversigten som i Kategorisiden hvis de bruges. Muligheden for anvendelse af humørikoner kan om ønsket slås fra i Indstillinger for Predictable. Bemærk venligst, at det ikke er alle stemmer fra Loquendo der har alle humørikoner tilgængelige. KAPITEL 18 AT BRUGE HÅNDSKRIFT Det er ved betjeningsformen direkte berøring muligt at benytte håndskrift. Du kan skrive et bogstav eller et ord og vælge, at det skal indsættes i tekstvinduet.

39 Det fungerer som et hvilket som helst andet tastaturinput, så det fungerer også med ordforslagene. Skriv bogstavet s. Du skal så sikre dig, at bogstavet er korrekt genkendt i vinduet lige over skriveblokken. Hvis det er korrekt skal du bruge returtasten for at vælge det. For at slette håndskriften skal du vælge slet baglæns-tasten. For at komme tilbage til tastaturet skal du trykke på tastatur-tasten, der optræder i tekstvinduet. KAPITEL 19 TILGÆNGELIGE MULIGHEDER BESTEMT AF UDSTYR OG BETJENINGSFORM Muligheder ipod Touch iphone ipad SMS Nej Ja men kun ved direkte berøring Nej

40 Facebook Status Opdatering Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi eller 3G og direkte berøring Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi og alle betjeningsformer Ja med Wifi eller 3G og alle betjeningsformer Ja med WiFi og alle betjeningsformer Twitter Ja med WiFi og direkte berøring Ja med WiFi eller 3G og direkte berøring Ja med WiFi og direkte berøring. Note Pad Ja men kun ved direkte berøring Ja men kun ved direkte berøring Ja men kun ved direkte berøring

Brugervejledning. Version 4.1

Brugervejledning. Version 4.1 Brugervejledning Version 4.1 1 Indholdsfortegnelse Overblik... 4 Muligheder i detaljer... 5 Tale... 5 Prædiktion... 5 Håndskrift... 5 Betjeningsformer... 6 Sætninger... 7 TIlføj en sætning... 7 Rediger

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst.

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst. IntoWords til ipad Læs op/stop Start og stop oplæsning af din tekst. Sæt markøren i teksten og start oplæsning. Vælg Stop, når du vil stoppe oplæsningen helt eller holde pause i oplæsningen. De enkelte

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med IntoWords Mac 1.0 Indholdsfortegnelse IntoWords Mac 1.0... 2 Oplæsning i IntoWords... 3 Oplæsning i IntoWords... 4 Stemmer i IntoWords... 5 Ordforslag i IntoWords... 6 Ordforslag i

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails.

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Tablet som Kommunikationshjælpemiddel

Tablet som Kommunikationshjælpemiddel Tablet som Kommunikationshjælpemiddel Vi vil gennemgå vores viden /erfaring vedr. brug af tablets som kommunikationshjælpemiddel. Hvad kan ipads, Android tablets og (Windows 8 tablets) anvendes til i forhold

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 10052014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som breve. Ligesom et brev kan indeholde både tekst og fotos, kan en e-mail det samme.

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

KOM I GANG MED IPAD MINI

KOM I GANG MED IPAD MINI Tryk pilen mod højre 1 Tryk på den nedadgående pilespids 2 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Dansk og tryk på Dansk 3 Tryk på Vis mere 4 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Danmark

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram

Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram Tag et foto: Du skal åbne programmet foto. Ret ipad mod dit motiv. Tryk på ikonet for foto og billedet tages. Når du tager fotoet, siger ipad som en lukker.

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Indhold HTC Desire S... 1

Indhold HTC Desire S... 1 HTC Desire S Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire S, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

OS X Mavericks Godt i gang med Mac

OS X Mavericks Godt i gang med Mac DANIEL RIEGELS OS X Mavericks Godt i gang med Mac INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Daniel Riegels KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Mac Skrivebordet... 10 Docken... 11 Alle dine programmer i Launchpad...

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 p2 Index Indledning 4 Version 3.0.41 6 Hvad kan du? 13 Fejl 15 Generelt 16 Høre tekst fra et billede 18 Auto oplæsning 22 Farveversion 23 Farveversion filhåndtering 27

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Web-mail. Exchange server

Web-mail. Exchange server Marts 2012 Exchange server JC - Data Indhold E-mail konto, Brugerfladen... 2 Mapper, Skriv brev... 3 Vedhæftet fil... 4 Adressekartotek / Kontakpersoner... 5 2 Når du har fået oprettet en e-mail konto

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere