Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire"

Transkript

1 Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

2 Velkommen til ISSP Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? I denne undersøgelse er formålet at undersøge danskernes interesse for at deltage i foreninger, i beslutninger om samfundsanliggender, holdninger til politiske spørgsmål og andre aspekter af det at være borger i Danmark. Rambøll Management gennemfører undersøgelsen for en forskergruppe ledet af Lektor Sanne Lund Clement og Professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt, der årligt gennemføres i mere end 45 lande i alle verdensdele. Resultaterne bruges i forskning og undervisning over hele kloden. Du er udvalgt til at være med Du er én af de danskere, der er udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Du er udvalgt helt tilfældigt blandt den danske befolkning. Der kræves ingen særlige kundskaber eller viden for at svare på spørgsmålene. Det er alene din personlige mening, der tæller. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos Rambøll Management Consulting, hvor den indgår anonymt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold vedrørende det at være dansk. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger. Du er sikret anonymitet! Undersøgelsen er fortrolig. Rambøll Management Consulting sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad netop du har svaret. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Rambøll Management Consulting på eller på telefon Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen Rambøll Management Consulting ID: «ID»

3 Om at være borger i Danmark 1. Der findes forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt for at være en god samfundsborger. Hvis vi ser på din personlige opfattelse, på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder at det slet ikke er vigtigt, og 7 betyder, at det er meget vigtigt, hvor vigtigt er det så: Slet ikke vigtigt Meget vigtigt 7 Ved ikke Altid at stemme ved offentlige valg Aldrig at forsøge at snyde i skat Altid at følge love og forordninger Altid at holde øje med, hvad offentlige myndigheder foretager sig At være aktiv i sociale og politiske foreninger At prøve at forstå tankegangen hos folk med andre holdninger At vælge varer ud fra politiske, etiske eller miljømæssige grunde, også selvom det koster lidt mere At hjælpe folk i Danmark, der er dårligere stillet end én selv At hjælpe folk i resten af verden, der er dårligere stillet end én selv

4 2. Der findes en række grupper i samfundet. Hvad er din holdning til, at følgende grupper holder offentlige møder? Skal helt sikkert have lov Skal muligvis have lov Skal muligvis ikke have lov Skal helt sikkert ikke have lov Ved ikke Skal religiøse ekstremister have lov til at holde offentlige møder? Skal folk, der ønsker at vælte regeringen med magt, have lov til at holde offentlige møder? Skal folk, der er fordømmende over for andre racer eller etniske grupper, have lov til at holde offentlige møder? 3. Der findes forskellige former for politiske og sociale aktiviteter. For hver af de følgende aktiviteter vil jeg bede dig om at angive: * Om du har gjort nogle af tingene inden for det seneste år, * Om du har gjort nogle af tingene på et tidligere tidspunkt, * Om du ikke har gjort nogle af tingene, men måske vil gøre det, * Eller om du ikke har gjort nogle af tingene og under ingen omstændigheder agter at gøre det. Har ikke Har gjort det gjort det, Har ikke og Har gjort det inden for det men vil vil aldrig gøre tidligere sidste år måske gøre det Ved ikke det Skrevet under på en underskriftsindsamling Boykottet eller bevidst købt bestemte varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde Deltaget i en demonstration Deltaget i et politisk møde

5 Har ikke Har gjort det gjort det, Har ikke og Har gjort det inden for det men vil vil aldrig gøre tidligere sidste år måske gøre det Ved ikke det Kontaktet eller forsøgt at kontakte en politiker eller en embedsmand for at fremlægge mine synspunkter Givet eller indsamlet penge til støtte for sociale eller politiske aktiviteter Kontaktet eller optrådt i medierne for at udtrykke mine synspunkter Udtrykt politiske synspunkter på Internettet 4. Hvor ofte bruger du medier som eksempelvis TV, aviser, radio og Internettet til at få nyheder eller informationer om politik? Flere gange dagligt Én gang dagligt 5-6 dage om ugen 3-4 dage om ugen 1-2 dage om ugen Mindre end én dag om ugen Aldrig Ved ikke

6 5. Hvor mange mennesker har du i gennemsnit kontakt med på en typisk hverdag, hvis du også tæller dem med, du bor sammen med? Med kontakt mener vi alle dem, du taler, skriver eller diskuterer med. Det kan være ansigt til ansigt, i telefonen, pr. mail eller på internettet. Medregn kun personer, du kender. Vælg den af de følgende kategorier, der passer bedst til din vurdering. 0-4 personer 5-9 personer personer personer 50 eller flere personer Ved ikke 6. Folk tilhører nogle gange forskellige foreninger eller sammenslutninger. Angiv for hver af de følgende foreninger, om du: * er medlem og deltager aktivt, * er medlem, men ikke deltager aktivt, * tidligere har været medlem, men ikke er det længere, * aldrig har været medlem. Er medlem og deltager aktivt Er medlem, men deltager ikke aktivt Har tidligere været medlem Har aldrig været medlem Ved ikke Et politisk parti En fagforening, erhvervsorganisation eller en faglig sammenslutning En kirke, eksempelvis folkekirken, eller en anden religiøs sammenslutning En sportsklub, fritidsklub eller kulturel forening Andre frivillige foreninger og sammenslutninger

7 7. Der er forskellige opfattelser af folks rettigheder i et demokrati. På en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, at det slet ikke vigtigt, og 7 betyder, at det er meget vigtigt, hvor vigtigt er det så: slet ikke Meget vigtigt 7 Ved ikke At alle borgere har en rimelig levestandard At de offentlige myndigheder respekterer og beskytter mindretals rettigheder At borgerne får flere muligheder for at deltage, når der skal træffes politiske beslutninger At borgere har mulighed for at udøve civil ulydighed, når de er imod offentlige myndigheders handlinger At offentlige myndigheder respekterer demokratiske rettigheder, uanset hvad At borgere, der er dømt for alvorlige forbrydelser, mister deres rettigheder At personer, der har opholdt sig i landet i længere tid, men som ikke er danske statsborgere, har ret til at stemme ved folketingsvalg At borgere har ret til ikke at stemme At alle har ret til behandling i sundhedssystemet

8 8. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn: Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Folk som jeg har ingen indflydelse på, hvad regeringen foretager sig Jeg tror ikke regeringen bekymrer sig ret meget om, hvad folk som jeg mener Jeg føler, at jeg har en ret god forståelse for de vigtige politiske emner i Danmark Jeg tror, at de fleste mennesker i Danmark er bedre informeret om politik og regeringens aktiviteter, end jeg er 9. Forestil dig, at Folketinget overvejede et lovforslag, som du finder uretfærdigt og skadeligt. 9a. Hvis det var tilfældet, hvor sandsynligt er det så, at du alene eller sammen med andre ville være i stand til at forsøge at gøre noget ved det? Meget sandsynligt Ret sandsynligt Ikke særlig sandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke 9b. Hvis du får stablet noget på benene, hvor sandsynligt er det så, at Folketinget ville behandle dine synspunkter seriøst? Meget sandsynligt Ret sandsynligt Ikke særlig sandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke

9 10. Hvor interesseret er du personligt i politik? Meget interesseret Noget interesseret Kun lidt interesseret Slet ikke interesseret Ved ikke 11. I politik taler man nogle gange om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret? Venstre Højre 10 Ved ikke 12. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn: Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke For det meste kan man godt gå ud fra, at politikerne træffer de rigtige beslutninger De fleste politikere er kun involveret i politik for deres egen personlige vindings skyld 13. Hvor ofte, tror du, andre mennesker vil forsøge at udnytte dig, hvis de får muligheden for det, og hvor ofte tror du, de vil forsøge at være fair overfor dig? Sæt kun ét kryds. Vil altid forsøge at udnytte én Vil for det meste forsøge at udnytte én Vil for det meste forsøge at være fair Vil altid forsøge at være fair Ved ikke

10 14. Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtig nok, når man har med andre at gøre? Sæt kun ét kryds. Man kan næsten altid stole på de fleste mennesker Man kan som regel stole på de fleste mennesker Man kan som regel ikke være forsigtig nok Man kan aldrig være forsigtig nok Ved ikke 15. Hvor ofte diskuterer du politik, når du er sammen med venner, familie eller kollegaer? Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Ved ikke 16. Hvis du har en stærk mening om et politisk emne, hvor ofte forsøger du så at overbevise dine venner, familie eller kollegaer, om at de bør dele dine synspunkter? Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Ved ikke 17. Hvis du tænker på dansk politik, hvor enig eller uenig er du så i følgende udsagn? Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Politiske partier tilskynder folk til at blive aktive i politik Politiske partier giver ikke vælgerne reelle politiske valgmuligheder Folkeafstemninger er en god måde at træffe politiske beslutninger på

11 18. Hvis du tænker på det seneste folketingsvalg i Danmark, hvor ærligt var det, når det drejer sig om at optælle og indberette stemmerne? Meget ærligt Ret ærligt Hverken ærligt eller uærligt Ret uærligt Meget uærligt Ved ikke 19. Hvis du tænker på det seneste folketingsvalg i Danmark, hvor retfærdigt var det, når det drejer sig om partiernes og kandidaternes muligheder for at føre kampagne? Meget retfærdigt Ret retfærdigt Hverken retfærdigt eller uretfærdigt Ret uretfærdigt Meget uretfærdigt Ved ikke 20. Hvis du tænker på de offentlige myndigheder i Danmark, hvor engagerede er de, når det drejer sig om at yde borgerne service? Meget engagerede Ret engagerede Kun lidt engagerede Slet ikke engagerede Ved ikke 21. Hvor udbredt, tror du, korruption er i den offentlige sektor i Danmark? Stort set ingen er involveret Nogle få personer er involveret En del personer er involveret Mange personer er involveret Stort set alle er involveret Ved ikke ID: «ID»

12 22. På en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget dårligt, og 10 betyder meget godt: Meget dårligt Meget godt 10 Ved ikke Hvor godt fungerer demokratiet i Danmark i dag? Og hvad med for 10 år siden? Hvor godt fungerede demokratiet i Danmark dengang? Og hvad med om 10 år? Hvor godt tror du demokratiet vil fungere i Danmark til den tid? 23. I gennemsnit hvor ofte: Flere Mindre gange hver Én gang dagligt dage om dage om dage om end én dag Aldrig Ved ikke dag ugen ugen ugen om ugen Læser du det politiske stof i en avis Ser du politiske nyheder på TV Lytter du til politiske nyheder i radioen 24. Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde, deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil du placere dig selv, hvis 1 betyder overhovedet ingen indflydelse, og 10 betyder overordentlig meget indflydelse? Overhovedet Overordentligt ingen indflydelse megen indflydelse Ved ikke 0 10

13 25. Der findes forskellige former for politiske aktiviteter, du kan deltage i på internettet. Har du indenfor de seneste 12 måneder gjort noget af følgende: Ja Nej Ved ikke Deltaget i politiske debatter på internettet med andre (på hjemmesider, i chat, på blogs, sociale medier som f.eks. Facebook eller Twitter) Deltaget i underskriftsindsamlinger på internettet Søgt information om partier, kandidater og deres holdninger Orienteret dig om politikere og partier på Facebook, Twitter, Youtube eller lignende Kommenteret, delt/retweetet eller trykket synes godt om en politikers opdatering på Facebook eller Twitter Meldt mig ind i en facebookgruppe vedrørende et politisk emne Oprettet en gruppe på Facebook med det formål at påvirke beslutningstagere Kommenteret en artikel på en avis hjemmeside 26. Følger du én eller flere politikere på Facebook eller Twitter? Ja Nej Ved ikke

14 27. Hvor megen tid bruger du på en typisk uge på internettet til følgende: Over 1 Over 3 Over 5 Over 7 Slet 0-1 time, timer, timer, timer, Mere end Ved ikke time op til 3 op til 5 op til 7 op til 9 9 timer ikke timer timer timer timer Nyheds- og informationssøgning (læse internetaviser, sociale medier til nyhedslæsning osv.) Underholdning (spil, musiktjenester, pornografi, sociale medier) Offentlige hjemmesider (kommune, SKAT, Folketinget eller andre offentlige institutioner, herunder partihjemmesider eller politikeres hjemmesider) 28. Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Meget stor tillid Ret stor tillid Ret lille tillid Meget lille tillid Ved ikke 29. På en skala fra 0-10, hvor 0 betyder ingen tillid og 10 betyder fuldstændig tillid, hvor stor tillid har du så til: Ingen tillid Meget tillid 10 Ved ikke Folketinget De politiske partier Domstolene

15 30. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre deres politik Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener Danske aviser og medier giver generelt godt indblik i væsentlige samfundsspørgsmål Medierne fokuserer generelt for meget på spin og strategi og for lidt på det politiske indhold 31. Nogle mener, at uanset hvem folk stemmer på, har det ikke nogen betydning for, hvad der sker i samfundet. Andre mener, at hvem folk stemmer på, godt kan have en betydning for, hvad der sker. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder at det kan have stor betydning, hvem folk stemmer på, og 5 at det ikke har nogen betydning, hvor vil du så placere din egen opfattelse? Stor betydning Ingen betydning 5 Ved ikke

16 32. Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder, at det kan have stor betydning, hvem der har regeringsmagten og 5, at det ikke har nogen betydning, hvor vil du så placere din egen opfattelse? Stor Ingen betydning betydning Ved ikke Hvis du tænker på din tilværelse i almindelighed for tiden, hvor lykkelig vil du så sige, du er? Meget Meget ulykkelig lykkelig Ved ikke 0 10

17 BAGGRUNDSOPLYSNINGER 34. Er du...? Mand Kvinde 35. Hvor mange års fuldtidsuddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervsog videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende. Hvis du er under uddannelse, så tæl det antal år, som du indtil videre har fuldført). Skriv antal år: 36. Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere 8. klasse 9. klasse, mellemskoleeksamen 10. klasse, realeksamen Studentereksamen eller HF Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) Andet 37. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). Specialarbejderuddannelse EFG basis år (men ikke 2.del) Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse

18 38. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). * Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. * Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori for lærlinge og elever (med løn). * Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere * Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Ja, medhjælpende ægtefælle Ja, som lærling eller elev (med løn) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Nej, skoleelev (uden løn) Nej, studerende (uden løn) Nej, på efterløn eller overgangsydelse Nej, førtidspension Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Nej, husmoder/hjemmegående Nej, andet uden for arbejdsstyrken Hvis nej, gå til spørgsmål Når det drejer sig om dit arbejde og din arbejdsplads, hvor gode muligheder vil du da vurdere, at du har for at påvirke forhold vedr. din arbejdssituation? Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige Ved ikke

19 40. Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser med hensyn til dit arbejde eller på din arbejdsplads? Ja Nej Ved ikke 41. Modtager en form for hjemmehjælp? Ja Nej Hvis nej, gå til spørgsmål Hvor gode muligheder vil du sige, at du har for at påvirke forholdene ved din hjemmehjælp? Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige Ved ikke 43. Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser med hensyn til forholdene ved din hjemmehjælp? Ja Nej Ved ikke 44. Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Nej Hvis nej, gå til spørgsmål Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? Antal timer: Ved ikke

20 46. Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? Ansat i den offentlige sektor (Gå til spørgsmål 48) Ansat i en offentlig ejet virksomhed Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle Selvstændig (Gå til spørgsmål 48) Arbejder/ansat i egen families virksomhed (Gå til spørgsmål 48) 47. Er formålet med den virksomhed du arbejder i at generere et økonomisk overskud, eller er det en såkaldt non-profit virksomhed/organisation? (Et eksempel på en non-profit virksomhed/organisation er eks. Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors og lignende) Formålet er at skabe profit (for-profit) Formålet er ikke at skabe profit (non-profit) 48. Har/havde du nogle ansatte? Ja Nej 49. Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: 50. Har/havde du en ledelsesmæssig funktion? Ja Nej 51. Hvor mange ansatte var du leder for? Skriv antal ansatte: 52. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stillingbranche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. (Se næste side)

21 52a. Angiv din fulde stilling (din titel), og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: 52b. Skriv, hvilken branche du arbejder/arbejdede indenfor: 53. Har du en ægtefælle eller partner, og hvis ja, bor I så i samme husholdning? Ja, jeg har en ægtefælle/partner og vi bor i samme husholdning Ja, jeg har en ægtefælle/partner, men vi bor ikke i samme husholdning Nej, jeg har ikke en ægtefælle/partner Hvis du ikke har en ægtefælle, gå til spørgsmål Er din ægtefælle/partner for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). * Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. * Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). * Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere * Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Ja, medhjælpende ægtefælle (fortsætter næste side ) ID: «ID»

22 Ja, som lærling eller elev (med løn) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Nej, skoleelev (uden løn) Nej, studerende (uden løn) Nej, på efterløn eller overgangsydelse Nej, førtidspension Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Nej, husmoder/hjemmegående Nej, andet uden for arbejdsstyrken 55. Har din ægtefælle/partner tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Nej 56. Hvor mange timer arbejder/arbejdede din ægtefælle/partner normalt om ugen? Antal timer: Ved ikke 57. Er/var din ægtefælle/partner offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hans/hendes hovedbeskæftigelse) Ansat i den offentlige sektor Ansat i en offentlig ejet virksomhed Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle Selvstændig Arbejder/ansat i egen families virksomhed 58. Leder/ledte din ægtefælle/samlever eller er/var han/hun ansvarlig for andres arbejde? Ja Nej Ved ikke 59. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. (Se næste side)

23 59a. Angiv din ægtefælle/samlevers fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: 59b. Skriv, hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede indenfor: 60. Er/har du tidligere været medlem af en fagforening? Ja, er medlem af en fagforening Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening Nej, har aldrig været medlem af en fagforening 61. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken Ja, medlem af et katolsk trossamfund Ja, medlem af et jødisk trossamfund Ja, medlem af et muslimsk trossamfund Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja, skriv hvilket: Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund Ved ikke 62. Hvor ofte går du til gudstjeneste udover specielle lejligheder som bryllup, begravelse etc.? Flere gange om ugen En gang om ugen 2-3 gange om måneden En gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig Ved ikke

24 63. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er toppen af samfundet, hvor skulle det så være? 10 (Toppen af samfundet) (Bunden af samfundet) Ved ikke 64. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 15. september 2011, eller var der noget, som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget Hvis du ikke stemte ved sidste folketingsvalg, gå til spørgsmål Hvilket parti stemte du på? A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Liberal Alliance Ø. Enhedslisten Stemte blankt Husker ikke parti Ved ikke

25 66. Hvor er du og dine forældre født? Sæt ét kryds i hver række Danmark Udlandet (skriv hvilket) Dig selv Din mor Din far 67. Hvilke(n) af følgende gruppe(r) identificerer du dig med? Sæt venligst kun ét eller to krydser: Danskere Tyrkere Rumænere Irakere Iranere Palæstinensere Bosniere Russere Afghanere Somaliere Muslimer Kristne Jøder Anden gruppe, noter venligst: Tilhører ingen gruppe Ved ikke 68. Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer (fortsætter næste side )

26 8 personer 9 personer 10 personer 11 personer 12 personer 13 personer eller flere 69. Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? Ingen personer 1 person under 18 år 2 personer under 18 år 3 personer under 18 år 4 personer under 18 år 5 personer under 18 år 6 eller flere personer under 18 år Hvis ingen personer i din husstand er under 18 år, gå til spørgsmål Hvor mange af børnene i husstanden er under skolealderen? Ingen af børnene 1 barn er under skolealderen 2 børn er under skolealderen 3 børn er under skolealderen 4 børn er under skolealderen 5 børn er under skolealderen 6 eller flere børn er under skolealderen Har du flere børn i daginstitution/dagpleje, bedes du svare for det yngste barn herunder 71. Hvor gode muligheder vil du sige, at du har for at påvirke forholdene i dit barns daginstitution? Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige Ved ikke

27 72. Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser med hensyn til forholdene i dit barns daginstitution? Ja Nej Ved ikke Har du flere børn i skole, bedes du svare for det yngste barn herunder 73. Hvor gode muligheder vil du sige, at du har for at påvirke forholdene på dit barns skole? Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige Ved ikke 74. Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser med hensyn til forholdene på dit barns skole? Ja Nej Ved ikke 75. Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover

28 76. Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1 million kr. 1.1 million eller derover 77. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Gift Registreret partnerskab Separeret Fraskilt Enke/enkemand Aldrig gift/indgået registreret partnerskab 78. Er det sted, du bor... En storby En forstad til en storby En by (mindre end en storby) En landsby En gård, et landsted eller lignende Ved ikke

29 79. Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt), bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden) Mindre end 5000 indbyggere En by med indbyggere En by med indbyggere En by med indbyggere Ved ikke Tak for din deltagelse i undersøgelsen. Aalborg Universitet vil meget gerne gennemføre en række uddybende interviews. Må vi have lov at kontakte dig på et senere tidspunkt i den forbindelse? Nej Ja. Hvis ja, angiv telefonnummer eller adresse:

30 Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Web version)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet goul@ps.au.dk Jakob Rathlev, Epinion jr@epinion.dk Oplæg til Selskab

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Unges (individuelle) politiske engagement

Unges (individuelle) politiske engagement Unges (individuelle) politiske engagement Politisk interesse: hvad optager de unge Politisk deltagelse Valgdeltagelse Politisk holdning Medier og politik 18 års eller 16 års valgret? (Valgretskommissionen

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2012 - sommerstart Politrådet Socialundersøgelsen, sommer 2012 Side 2 af 18 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende sommerstart 2012 Data er baseret på svar

Læs mere