Årsplan for dansk i 1. klasse I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder."

Transkript

1 Årsplan for dansk i 1. klasse I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode læseog skrivevaner. Samtidig trænes afkodningsstrategier og bogstavernes navne, former og lyde - i forlængelse af arbejdet i 0. klasse - og læseforståelsesstrategier opbygges. Det fælles udgangspunkt er lærebogssystemet d dansk, som består af en fællesbog, en træningsbog, et bogstavhæfte samt tilhørende læseforståelseshæfte. D dansk er tilrettelagt ud fra et procesorienteret læringssyn med faglig progression og undervisningsdifferentiering som bærende principper. Sideløbende med aktiviteterne på årsplanen trænes håndskrift samt læsning, skrivning og stavning på individuelt niveau. Der arbejdes med bogstavbogen Den første læsning og andre kopi- og stavehæfter som ekstra træningsmateriale, ligesom der arbejdes differentieret med frilæsningsbøger. Derudover arbejdes med Diktat for alle og Stavevejen. Midt på skoleåret lægges et læsebånd ind i skemaet. Den enkelte elevs læseudvikling og udbytte af undervisningen evalueres løbende med materialerne d dansk, Læseevaluering på begyndertrinnet, samt i foråret med læseprøven OS64. De centrale danskfaglige områder er: Tale og lytte, læse og skrive, se og udtrykke, indsigt i sprog og litteratur. De generelle mål for skoleårets danskundervisning er: at eleverne bliver i stand til at anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier læse sprogligt udviklende tekster genfortælle indhold og udtrykke forståelse af det læste begynde at læse sig til viden i faglige tekster udvikle læserutiner udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk skrive enkle fiktive tekster og små fagtekster udtrykke sig i enkle produktioner med billede, lyd og tekst brug skrivning til at fastholde og støtte egne tanker læse enkle tekster op med god artikulation lytte med forståelse stave til lydrette og hyppige ord skrive små og store bogstaver i håndskrift indgå i dialog om teksterne og give udtryk for egne oplevelser inddrage egne erfaringer og oplevelser opnå tillid til selv at turde bruge sproget og dets forskellige udtryksformer udtrykke sig i skrift, tegning og dramatisering opnå bevidsthed om sprogets indre struktur: sætningsdannelse, orddannelse, bøjningsformer og sprogets rytme og udtale opnå kendskab til forskellige genrer.

2 Uge Indhold Materialer Aktivitet Mål 33 d dansk: forord, mål samt læse og Bogstavsange og bogstavlege. Repetition af bogstaverne. Intro til synge om Syngebetet (bog og Kigge i bogen og læse sammen. nyt bogsystem. cd). Fælles og individuelt Faglig læsning og skrivning om d dansk samt lette fagbøger om Læse fagtekster. Søge dyr. dyr. Filmklip. informationer og anvende dem i egen tekstproduktion. Litteraturforståelse:Den gode historie. To klassiske fortællinger Læse og lytte til en historie, huske om grådighed: Konen i d dansk og reflektere over handlingen, muddergrøften og Hunden og skrive en sms. kødbenet Lytteforståelse. Litteratursamtale. Dagbog og opskrifter. d dansk + kopiark. Billedbog om Læseforståelsesopgaver, en billedbog om venskaber. venskaber infererende læsning Rim og remser. d dansk + bøger med rim og Skrive farvenavne, læse digte, remser, bla. Halfdans ABC, gætte og lave farvegåder. filmklip, sange. 45 Emneuge om mobning At blive rystet sammen påny. Kende alfabetet og huske bogstav-lydende. Læse og skrive små, lette ord. Læse fakta. Huske samt reflektere over det læste. Kendskab til udvalgte dyr og deres levevilkår. Læse sig til viden i faglige tekster og organisere idéer til egen skrivning. Selv producere små sagtekster. Referere et handlingsforløb. Tale med om indhold og reflektere over, hvad teksten egentlig drejer sig om. Fortolke og relatere teksten til sig selv. Kendskab til begrebshierarkier og til komposition. Kendskab til SMS. Referere et handlingsforløb. Tale med om indhold og reflektere over, hvad teksten egentlig drejer sig om. Fortolke og relatere teksten til sig selv. Læse og skrive dagbog. Læse og følge en opskrift. Skærpe elevernes sans for rim og rytme samt øge deres ordforråd.

3 46-47 Eventyr. d dansk samt eventyr bla. af H. C. Drengen og trolden. Andersen, filmklip Billedbog: Vitello graver et hul. d dansk + Vitello bøger Farver, digte og billeder. d dansk sange og digte om farver. Filmklip. Teater tværfagligt med musik og 3-4 billedkunst. Fantasi og skuespil. En (sø-)røverhistorie. d dansk 5-7 Min morfar er sørøver og Da Sørøversange, filmklip. bedstefar var postbud. Medlæsning, makkerlæsning og individuel læsning af eventyr. Selv skrive et eventyr udfra genrens konventioner. Læse, tale og skrive om Vitello. Reflektere over historien. Skrive et brev. Arbejde med digte og billeder, farver og associationer hertil. Oplæsning af digte med rim og rytme. Synge. Skrive farvedigte/- gåder. Lytte til og læse to forskellige historier. Deltage i efterfølgende sprogligt arbejde med teksterne. Læseforståelsesopgaver. Producere egen tekst. Kendskab til eventyrgenren og dens træk og kompositionens tredeling. Læse en kort, enkel tekst. Deltage i en samtale om det læste og kunne reflektere over det. Skrive i brev-genren. Kende og skrive farvenavne. Lave og gætte farvegåder. Læse digte. Huske, tænke over og sammenligne handlingen i to historier. Skrive en historie med fantasi. Læse historien med skuespillerstemme. Læse en instruktion. 9 Børn i andre lande. d dansk. Ordbøger. Internet. Se på fremmede kunstbilleder (Tingatinga malerier) og møde tekster fra andre lande og kontinenter, som omhandler andre kulturers liv og dagligdag. Stifte bekendtskab med kunst og kultur fra andre dele af verden. Kendskab til ordbøger og Skype/ internet. Lytte til, læse, medlæse, huske og Kendskab til genren Remse-eventyr. Pandekagen og Ræven, der ikke ville på rævejagt. d dansk, rim og remser, filmklip. tænke over teksten. Kigge på en opskrift. Arbejde med genretræk, sammensatte ord og remseeventyr. Læse et remseeventyr. Kunne sortere ord. Læse og skrive en opskrift. Finde begyndelse, begrebshierarkier. handling og slutning på historien.

4 9 Børn i andre lande. d dansk. Ordbøger. Internet. (Tingatinga malerier) og møde tekster fra andre lande og kontinenter, som omhandler andre kulturers liv og dagligdag. Stifte bekendtskab med kunst og kultur fra andre dele af verden. Kendskab til ordbøger og Skype/ internet. Lytte til, læse, medlæse, huske og Kendskab til genren Remse-eventyr. Pandekagen og Ræven, der ikke ville på rævejagt. d dansk, rim og remser, filmklip. tænke over teksten. Kigge på en opskrift. Arbejde med genretræk, sammensatte ord og remseeventyr. Læse et remseeventyr. Kunne sortere ord. Læse og skrive en opskrift. Finde begyndelse, begrebshierarkier. handling og slutning på historien. Begyndende billedanalyse. Lære Billeder. Beskrive og fortælle om et billede fagudtryk som baggrund, Billedet som sprog, der ker kan d dansk, samt kulturens billeder. motiver, farver og stemninger, forgrund, det gyldne snit osv. læses, forstås og opleves. bruge fantasien. Lære om billeders byggesten og virkemidler Minimånedsopgave Forklare svære ord. Beskrive Arbejde med en litterær tekst med hovedpersonen. Kende forskellige 17 Humør. Billedbog: Anton og tingenes sjæl. d dansk. Anton-bøger. lidt sværere ord en elevernes hverdags-sprog. Leve sig ind i og spejle sig følelsesmæssigt i slags humør. Udvise empati, forstå andres tanker og lære om sig selv og sit eget jeg. Udtrykke personerne. sig nuanceret. Bruge fantasien og opleve besjæling i teksten. 18 Emneuge Spørgeord. Hvorfor dit og hvorfor dat. d dansk. Smartboard til informationssøgning (Google). Tekst og lydklip om Spørge- Jørgen. Læse tekster som oplæg til at elevernes videbegær kommer i centrum. Undre sig og stille spørgsmål. Finde svar. Sille spørgsmål. Kendskab til muligheden for at søge og finde svar på nettet. Kendskab til børneleksikon. Kende og bruge spørgeord. Udbygge elevernes viden om, d dansk. Smartboard. Multimodale Lære om og med IT. Samtale, hvordan de kan søge på nettet Computer, apps og hjemmesider. Undervisning i IT. teksters kombination af flere udtryksformer: tekst, billeder, bevidstgørelse og refleksion over egne spil, apps og Give eleverne erfaringer med et par udvalgte sites og give dem animationer, video, lyde og musik. hjemmesidebrug. enkelte fagudtryk i forbindelse med brugen af it. Med- eller makkerlæsning af Læse en bog med kapitler og

5 19-21 Spørgeord. Hvorfor dit og hvorfor dat. d dansk. Smartboard til informationssøgning (Google). Tekst og lydklip om Spørge- Jørgen. Læse tekster som oplæg til at elevernes videbegær kommer i centrum. Undre sig og stille spørgsmål. Finde svar. muligheden for at søge og finde svar på nettet. Kendskab til børneleksikon. Kende og bruge spørgeord. Udbygge elevernes viden om, d dansk. Smartboard. Multimodale Lære om og med IT. Samtale, hvordan de kan søge på nettet Computer, apps og hjemmesider. Undervisning i IT. teksters kombination af flere udtryksformer: tekst, billeder, bevidstgørelse og refleksion over egne spil, apps og Give eleverne erfaringer med et par udvalgte sites og give dem animationer, video, lyde og musik. hjemmesidebrug. enkelte fagudtryk i forbindelse med brugen af it. Med- eller makkerlæsning af Læse en bog med kapitler og Læs og forstå: Kapitelbog Mis med de blå øjne. d dansk. Bøgerne og filmen om Mis. bogen. Forholde sig til teksten ved at skrive og tegne. Evt. producere tænke + skrive om det læste. Fortælle om Mis og hans gå-på- en enkel fagtekst om katte. mod.

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Idékatalog for 1. og 2. klasse 2003 Idékataloget er udarbejdet af Udvalget for Sprog og Læsning Henry Bohm Lisbet Mikkelsen Buhl Susanne Ipsen Olaf Runz

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere