Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune"

Transkript

1 Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

2 En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé til en frivillig indsats, som du/i har lyst til at sætte i gang i samarbejde med kommunen? Eller er du allerede i gang og mangler svar på spørgsmål? Så er denne guide skrevet til dig og dine aktive medborgere. Den er også skrevet til dig, der er medarbejder i Rudersdal Kommune og har brug for mere viden. Viden om, hvordan I griber samarbejdet med frivillige an, så I sammen får skabt den gode oplevelse for både borgerne, de frivillige og jer selv med udgangspunkt i frivillighedspolitikkens værdier. Samarbejde med fælles værdier Vi har valgt at lave en samlet guide til både frivillige og medarbejdere, fordi vi tror på, at det fælles udgangspunkt og forståelsen af hinandens perspektiv vil være med til at styrke og udvikle samarbejdet. Derfor rummer guiden også en kort introduktion til frivillighedspolitikken og de værdier, vi tager afsæt i, når vi arbejder med at skabe de bedste rammer for det store frivillige engagement, vi heldigvis har så stærke traditioner for i vores kommune. i kommunen. Den giver konkrete eksempler og inspiration til, hvordan samarbejdet kommer godt i gang, og hvordan det kan udfolde og udvikle sig. Og så giver den svar og løsninger på en masse af de konkrete og praktiske spørgsmål, der kan opstå, når man går i gang. Fem faser i samarbejdet Guiden er bygget op omkring fem faser i et samarbejde mellem frivillige og kommunen. For hver fase finder du inspiration og konkrete værktøjer. For nogle faser kan du hente yderligere værktøjer på nettet. Dem finder du på Stor tak til alle aktive medborgere Målet er at gøre det så nemt som muligt at få det gode samarbejde om den frivillige indsats op at stå med respekt for det særlige ved at være frivillig. En stor tak til alle frivillige og medarbejdere, der har bidraget til give guiden form og indhold og til alle jer, der som aktive medborgere er med til at gøre Rudersdal Kommune til det bedste sted at bo og leve. God fornøjelse med samarbejdet. Inspiration og værktøjer Guiden er ikke en færdig opskrift for samarbejdet mellem frivillige og kommunen. Den frivillige indsats er så bred og mangfoldig, at ethvert forsøg på at beskrive den fyldestgørende kommer til kort. Og det er heller ikke meningen med denne guide. Guiden er tænkt som inspiration til at påbegynde, opbygge og styrke samarbejdet om frivillige indsatser til gavn for medborgere

3 1. Kom godt fra start Det er vigtigt at komme godt fra start. Det gælder i 100 meter-løb, og det gælder i samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere i kommunen. I Rudersdal Kommune bygger samarbejdet på nogle værdier og grundtanker, som det er nyttigt at kende for både frivillige og medarbejdere. I denne del af guiden kan I læse om det fælles værdigrundlag for frivillighed og om, hvordan I konkret forbereder jer på samarbejdet både som medarbejdere og som frivillige. 1.Kom godt fra start 2. Find hinanden 3. Skab den gode dialog 4. Lav aftaler og rammer 5. Når samarbejdet kører Respekt for frivillighed I Rudersdal Kommune tror vi på, at den frivillige indsats er med til at gøre vores kommune til et bedre sted at bo og leve. Frivilligheden gør os gladere og sundere, og den skaber bedre trivsel og livskvalitet for både borgere og frivillige. Derfor anerkender og understøtter vi den frivillige indsats på alle områder. Når Rudersdal Kommune samarbejder med frivillige, gør vi det med respekt for frivilliges lyst, tid, initiativ og selvbestemmelse. For det at være frivillig, aktiv medborger er noget fundamentalt andet end at være ansat. Det handler om, at vi sammen finder og udvikler de områder, vi skal samarbejde om, fordi vi deler interessen og engagementet i at gøre en positiv forskel for borgerne. Og det fungerer kun, når det er lysten, der driver værket. Stærke værdier og en klar retning Frivilligheden er en del af vores fundament i Rudersdal Kommune. De grundlæggende værdier og tanker i arbejdet med at styrke frivillige indsatser og frivilligt arbejde er nærmere beskrevet i vores Frivillighedspolitik. Den danner det fælles udgangspunkt for den måde, vi kommunikerer og handler, når frivillige og medarbejdere i Rudersdal Kommune samarbejder. 3

4 Frivillighedspolitikken tager afsæt i fire centrale værdier: Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune For os frivillige er det første møde med jer afgørende for det kommende samarbejde. Det er derfor vigtigt, at I møder os med åbne arme og energi, ikke med begrænsninger og bureaukrati. For os som kommunale medarbejdere er det nemmere at gå i gang med et samarbejde med jer, hvis I som frivillige har overvejet og drøftet, hvad I gerne vil og er optagede af. En god forberedelse giver en god dialog Både medarbejdere og frivillige kan tage initiativ til et samarbejde. En god forberedelse er med til at skabe det allerbedste grundlag for det samarbejde, I skal i gang med. Selve samarbejdet skal I udvikle i fællesskab, når I har fundet hinanden. Men hvis I har en klar idé om, hvad I gerne vil, og hvad der er vigtigt for jer, er det lettere at få den gode dialog i gang og møde hinanden med respekt, åbenhed og anerkendelse. Hvad bør I overveje eller drøfte, før I går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere eller andre frivillige. Samtidig er det vigtigt ikke at blive fastlåst i de konkrete løsninger, så der er plads til den gode dialog. 4

5 VIGTIGE SPØRGSMÅL FØR I GÅR I GANG Hvis du som enkeltperson ønsker at engagere dig Er der en særlig gruppe af medborgere, du gerne vil gøre noget for? Hvilken type aktivitet er du interesseret i? Hvad er du god til og vil gerne dyrke yderligere? Hvor meget tid er du villig til at bruge på at være frivillig? Er det vigtigt for dig, hvor du fysisk skal være? Er der andet, du lægger vægt på i forbindelse med et frivilligt engagement? Hvis I som gruppe eller forening overvejer et samarbejde Hvad laver I og for hvem, og hvilke værdier og metoder arbejder I ud fra? Hvad giver jer energi og motivation i jeres frivillige arbejde? Hvordan er jeres indsats organiseret, og hvilke rammer har I for jeres frivillige (tavshedspligtsaftale, børneattester, forsikring, uddannelse osv.). Hvilket behov eller problem vil I gerne være med til at løse og for hvem? Hvad er jeres mål for samarbejdet, og hvordan bidrager I til det? Hvad kan I via et samarbejde gøre mere eller anderledes i forhold til det, I kan alene? Hvilke værdier og metoder er vigtige for jer at fastholde i et samarbejde? Hvordan tænker I, at samarbejdet skal foregå på daglig basis? Hvordan skal I koordinere? Hvem skal være jeres kontaktperson til kommunens medarbejdere? Hvis I som medarbejdere overvejer et samarbejde Start med en øvelse: Sæt jer i de frivilliges sted: Hvis jeg var frivillig her, hvad ville jeg så ønske mig? Hvad ville jeg gerne være fri for? Hvad ville jeg brænde for? Brug også jeres egne erfaringer fra de områder, der ligger ud over jeres arbejde. Hvilke værdier og metoder arbejder I ud fra og hvordan? Hvad giver jer energi og motivation i jeres arbejde? Hvilket behov eller problem vil I gerne være med til at løse og for hvem? Hvad er jeres mål for samarbejdet, og hvordan bidrager I til det? Hvad kan I via et samarbejde gøre mere eller anderledes i forhold til det, I kan alene? Hvilke værdier og metoder er vigtige for jer at fastholde i et samarbejde? Hvordan tænker I, at grænserne mellem frivillige og ansatte skal være? Er der noget frivillige ikke kan og må? Hvilken type frivillige vil I gerne have kontakt til? Hvordan kan I vise respekt og anerkendelse af den frivillige indsats? Hvordan tænker I, at samarbejdet skal foregå på daglig basis? Hvordan skal I koordinere, og hvem skal være kontaktperson til de frivillige? Hvem har ansvaret for samarbejdet? 5

6 2. Find hinanden Både frivillige og kommunen kan tage initiativ til et samarbejde. Erfaringer viser, at det kan være frugtbart at starte et samarbejde uden en specifik idé eller løsning, men nærmere ud fra et problem eller et behov blandt borgerne. I praksis kan det ske ved, at medarbejdere og en frivillig gruppe eller forening drøfter særlige ønsker eller behov hos en målgruppe, begge parter er i kontakt med. Som frivillige går vi ikke ind i et samarbejde med kommunen af hensyn til kommunens ønsker og behov, men med fokus på at gøre en forskel for borgere. Hvordan finder I nogen at samarbejde med? Rudersdal Kommune har over 5000 medarbejdere fordelt på 12 fagområder og et utal af afdelinger, institutioner og projekter. Som borger, frivillig eller forening kan det være en udfordring at finde rundt i en kommunal organisation og vide, hvor man kan tage kontakt til kommunen. Den frivillige verden er mindst lige så mangfoldig. 6

7 FIND HINANDEN Find kommunale medarbejdere eller afdelinger Tag kontakt direkte til en medarbejder eller leder, fx på et lokalt aktivitetscenter eller skole. Tal direkte med lederen på stedet og drøft muligheder for samarbejde. Lederen ved ikke nødvendigvis alt om samarbejdet med frivillige, så henvis gerne til Rudersdal Kommunes frivillighedspolitik og denne guide. Kontakt gerne Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, hvis du vil have kontakt til det sociale og sundhedsmæssige område. De har et godt kendskab til området og kan hjælpe med at finde de rette personer. Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, Skovgærdet 4, 2840 Holte. Telefon: , Mail: Kontakt Kultursekretariatet i Rudersdal Kommune. Alle frivillige og foreninger kan bruge Kultursekretariatet som indgang til kommunen, uanset om det drejer sig om lokaleleje eller muligheder for samarbejde på tværs. Rudersdal Kommune, Kultur Øverødvej 246B, 2840 Holte, telefon: Mail: Find den frivillige verden Find aktive medborgere ved at tænke bredere om, hvad der kan være ressourcer i forhold til netop jeres tilbud eller institution. Inviter naboer ind på plejecentret, overvej om der findes ressourcestærke ældre, der har lyst til at hjælpe jeres målgruppe eller kontakt den lokale skole for at få unge til at hjælpe ældre med mobiltelefoner eller overvej om. Mulighederne er mange, når vi tænker ud af boksen. Arbejd for at aktivere dem, der allerede har deres gang på stedet, fx pårørende og tidligere medarbejdere på efterløn/pension. Erfaringerne viser, at det betaler sig at have en dør åben og invitere til aktiv deltagelse. Vær med til at starte nye frivilliggrupper eller foreninger ved at finde ressourcepersoner og støtte dem i opstarten af fx en venneforening til et plejecenter, en onkel-/tantetjeneste på en skole osv. Brug de sociale medier til at finde frivillige ressourcer lokalt gennem egne tiltag eller gennem eller Find mere end 100 eksisterende foreninger i foreningsregisteret på eller få hjælp hos Rudersdal Frivilligcenter til at finde foreninger og aktiviteter på det frivillige sociale område. Tjek selv oversigten på eller kontakt centret for at finde de rette personer og få gode råd til, hvordan I kan opdyrke nye initiativer. 7

8 3. Skab den gode dialog Når I har fundet hinanden, starter den gode dialog om samarbejdet, som er helt afgørende for, at I får etableret en god relation. Erfaringer fra mange vellykkede samarbejdsprojekter viser, at de personlige relationer er afgørende for et godt samarbejde. Gode relationer kræver respekt og nærvær fra begge parter. Det er vigtigt med forventningsafstemning, hvor I som frivillige og medarbejdere sammen får sat ord på, hvordan samarbejdet i praksis skal se ud. Samtidig er anerkendelsen af den frivillige indsats vigtig for samarbejdet. Som frivillige motiveres vi af at gøre en forskel for andre og af at blive anerkendt for den indsats, vi gør. Hvordan afstemmer I forventninger mellem frivillige og medarbejdere? Erfaringerne viser, at der er en række emner, som det er godt at forventningsafstemme om tidligt i forløbet. Det styrker samarbejdet og foregriber eventuelle uenigheder senere i forløbet. En vigtig del af drøftelserne er spørgsmålet om, hvem der gør hvad. Mange både frivillige og medarbejdere ønsker ved indgangen til et samarbejde, at der opridses en klar linje for, hvad der er opgaver for frivillige, og hvad der er opgaver for medarbejdere. Det bør derfor være en væsentlig del af dialogen om et formaliseret samarbejde og aftales lokalt. AFSTEM FORVENTNINGERNE Temaer og spørgsmål Temaer og spørgsmål hænger tæt sammen med de indledende overvejelser i fase 1. Brug evt. disse til at give bud på de to parters indledende tanker. Tag udgangspunkt i følgende punkter, når I tager den gode dialog om forventninger og samarbejde. 1. Mål med samarbejdet 2. Målgruppen 3. Hvem gør hvad rolleafklaring 4. Kompetenceudvikling af frivillige 5. Samarbejde i praksis 6. Evt. formalisering På kan I finde konkrete spørgsmål til drøftelsen af de enkelte temaer: Hvordan afstemmer vi forventninger mellem frivillige og ansatte? Skabelon: temaer og spørgsmål 8

9 4. Lav aftaler og rammer Når I sammen har udviklet rammerne for et samarbejde og besluttet, hvordan det skal udformes, er det en god idé at overveje, om I skal indgå en formel aftale. En aftale kan være et skriftligt dokument, hvor begge skriver under, eller det kan være en mundtlig aftale, som skrives ned. Det kan være en god idé at beskrive nogle fælles retningslinjer for frivillige og for samarbejdet. Uanset hvilken form for aftale, I vælger, er det vigtigt, at I grundigt har drøftet rammerne for samarbejdet og hvilken rolle- og opgavefordeling, der skal være mellem frivillige og medarbejdere. Der kan også være andre aftaler og forhold, der er relevante at drøfte. Hvis samarbejdet betyder, at frivillige har tæt kontakt til udsatte borgere, bør I lave en aftale om tavshedspligt. Hvis I som frivillige er organiseret i en forening eller landsorganisation, findes disse aftaler ofte allerede. I tilfælde, hvor frivillige skal være i kontakt med børn og unge under 15 år, skal der indhentes de såkaldte børneattester. Find mere information om formalia på Se værktøjskassen: Skal vi lave en samarbejdsaftale, og hvordan gør vi? Skabelon: Samarbejdsaftale om frivillig indsats. Hvad gør vi med forsikring? Hvordan håndterer vi tavsheds- og oplysningspligt? Skabelon: Aftale om tavshedspligt Skal vi indhente børne- og straffeattester? GODE RÅD OM AFTALER OG RAMMER Når I laver aftaler med kommunale medarbejdere eller afdelinger Anerkend og respekter medarbejdernes faglige viden og erfaring. Vær klar over, at der findes regler og love som kommunale medarbejdere skal arbejde efter. Reglerne er ikke er lavet for at genere frivillige eller besværliggøre samarbejdet, men for at sikre borgernes retssikkerhed, og at kommunen lever op til landets lovgivning. Bed medarbejderen forklare, hvor hindringerne ligger, og hvad de betyder. Vær aktiv i at finde nye muligheder og nye stier for at løse udfordringerne. Drøft mulighederne for en samarbejdsaftale, men overvej hvad der giver mening for jer. Hvis I indgår en samarbejdsaftale, så husk på at være realistisk lov ikke mere end du/i kan holde. Når I laver aftaler med frivillige Brug din sunde fornuft i samarbejdet med frivillige. Meget kan lade sig gøre ved at være imødekommende og undgå at blive regelrytter. Afvis ikke dialogen med frivillige alene ud fra tanken om, at der kan være forhindringer. Undersøg hvilke konkrete, juridiske hindringer, der reelt er i samarbejdet med frivillige. Er der en reel hindring her, eller er der muligheder for at tænke nyt? Hvis regler hindrer i et samarbejde, så forklar frivillige, hvordan det forholder sig og find fælles løsninger. Drøft mulighederne for en samarbejdsaftale, men overvej hvad der giver mening for jer. 9

10 5. Når samarbejdet kører Når et samarbejde er kommet i gang, er der ofte en række spørgsmål og udfordringer, der melder sig. Hvordan kan vi løbende fastholde og anerkende frivillige? Hvordan kan vi arbejde med kurser og læring for frivillige? Hvordan skal frivillige ledes i vores samarbejde? Og hvordan følger vi op, så det gode samarbejde fortsætter og bliver stærkere? Som frivillig er det vigtigt at føle sig værdsat og anerkendt at blive set og hørt som de mennesker, vi er. Det er også vigtigt at føle sig som en del af et godt kammeratskab og fællesskab og at kunne se og mærke, at vores indsats gør en forskel. Som medarbejder er det også dejligt at blive anerkendt. Fx er det fantastisk, når frivillige, der jo kommer helt tæt på os i vores arbejde, fortæller os, at de oplever os som meget fagligt kompetente. Hvordan fastholder, anerkender og plejer man det gode samarbejde? Når først et godt samarbejde med en eller flere frivillige er etableret, er det vigtigt, at der fortsat er en gensidig respekt og lyst til at fortsætte arbejdet. Tænk derfor i, hvordan I anerkender og værdsætter hinanden i hverdagen, og drøft det åbent. Frivillige får ingen løn, men har andre veje til motivationen. En måde er at blive anerkendt for det, man gør. Se værktøjskassen: Hvordan fastholder, anerkender og plejer vi frivillige? FASTHOLD OG STYRK MOTIVATIONEN Hvad motiverer frivillige? Der findes selvfølgelig ikke en præcis opskrift på, hvad der motiverer den enkelte frivillige. Men erfaringerne viser, at disse faktorer er vigtige. At kunne se, at hans eller hendes indsats og anstrengelser gør en forskel At føle sig som en del af et godt kammeratskab og fællesskab At føle sig værdsat og få anerkendelse At blive hørt og have indflydelse på opgaver og beslutninger At blive udfordret og få mulighed for at udvikle sig At deltage i gode aktiviteter og spændende opgaver At tage ansvar og afprøve sig selv inden for nye områder At føle sig godt forberedt og klædt på til opgaverne 10

11 Hvordan gør vi det i praksis? Det er vigtigt, at l løbende drøfter motivation og anerkendelse som en naturlig del af samarbejdet. I praksis kan I styrke anerkendelsen og værdsættelsen på flere måder. Ved den åbne og anerkendende kommunikation i dagligdagen Sociale arrangementer, som fester, udflugter, fællesspisning mv. Kompetenceudvikling, som temaaftener, kurser, foredrag og uddannelse Dialog- og opfølgningsmøder om erfaringer, udfordringer og nye initiativer At huske at tænke de frivillige ind, så de bliver en del af huset, fx sørge for at de også får et nyhedsbrev eller et dueslag. Belønninger som rabat eller fri adgang til arrangementer, konkret anerkendelse som blomster til fødselsdage, en lille julegave eller lignende. Skal frivillige ledes og hvordan? Skal frivillige ledes? Af hvem og hvordan? Eller skal der slet ikke være nogen ledelse? Det afhænger i høj grad af sammenhængen. Frivillige motiveres oftest ikke af en stram styring, men skal opleve, at de er værdsat, og at der er plads til deres ideer og ønsker. Som leder skal man have modet til at støtte op om de frivilliges ideer og initiativ og være klar til at gå nye veje sammen med dem. Ledelsen består derfor i højere grad af at fokusere på målene og kanalisere de frivilliges engagement hen, hvor det giver gavn for borgeren. Samtidig viser erfaringer fra kommunale institutioner med mange frivillige, at det betaler sig at lade de frivillige organisere sig selv. Det betyder i praksis, at de frivillige leder og koordinerer sig selv i en venne- eller støtteforening. Der er selvfølgelig stadig behov for en tæt dialog og samarbejde med den institution (bibliotek, plejecenter, aktivitetscenter, kulturhus etc.), hvor foreningens aktiviteter udspiller sig. Se værktøjskassen: Kan personer på overførselsindkomst være frivillige? Hvordan håndterer vi det fysiske arbejdsmiljø? Hvordan kompetenceudvikler vi frivillige og medarbejdere? Hvordan håndterer vi spørgsmål om økonomi? Hvor kan vi hente yderligere råd og støtte? TRE EKSEMPLER Tre konkrete eksempler peger her på tre forskellige typer af ledelse, der giver mening i den konkrete sammenhæng og inspiration til jeres overvejelser. Giv jer tid til at finde den form, der virker for jer. 11

12 LEDELSE VED ARRANGEMENTER På MantziusLive deltager de frivillige i opgaver i forbindelse med koncerter og teaterforestillinger. Der er travlt, når huset er fuldt af mennesker og garderoben, baren og billetkontrollen skal køre. Her er der brug for, at nogen leder og koordinerer arbejdet samt tager sig af alle de uforudsete problemer, der kan opstå. På MantziusLive fungerer medarbejdere på skift som leder på arrangementerne og for de frivillige, der er med. Der er brug for at kunne træffe beslutninger, uddelegere arbejdet og sørge for at gæsterne har det godt med opmærksomhed på, at frivillige netop er frivillige. Læs interview med Anne Stangegård og Lykke Strøm, medarbejder og frivillig på MantziusLive, på rudersdal.dk/frivillighedsguide LEDELSE AF SAMARBEJDE MED FORENINGER Når Røgalarmtjenesten gennem en kommunal medarbejder modtager en henvendelse fra en borger, der ønsker at få opsat en alarm, er det tjenesten selv, der koordinerer, hvem der gør hvad og hvornår. De ansatte fungerer ikke som ledere for de enkelte frivillige, men mere som en part i et samarbejde. Når kommunen samarbejder med organiserede foreninger, er det oftest foreningerne selv, der står for ledelse og koordinering. Læs interview med Niels Helmø på rudersdal.dk/frivillighedsguide, Niels er koordinator i røgalarmtjenesten og sekretær i Birkerød Flygtningekontakt. LEDELSE AF SAMARBEJDE MED ENKELTE FRIVILLIGE PÅ INSTITUTIONER Når der på plejecentre, skoler, bosteder og børnehaver er et tæt samspil mellem frivillige og medarbejdere, viser erfaringerne, at der er behov for ledelse og koordinering af den frivillige indsats. De fleste frivillige vil gerne have gode rammer for arbejdet, vide hvem de kan gå til, og hvornår de forventes at være til stede. Erfaringerne viser også, at det ikke virker at lede frivillige ved at udstikke ordrer og opgaver. Læs interview med StigTarnow, leder af Bakkehuset, et aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtager, på rudersdal.dk/frivillighedsguide. I Bakkehuset er der ni ansatte og omkring 70 frivillige: Den eneste forskel er nøglerne og kontokortet, siger Stig i interviewet. 12

13 Hvordan følger I op og evaluerer samarbejdet? Opfølgning og evaluering skal udformes forskelligt alt efter, om det handler om en enkelt borger, der er frivillig, eller en forening. GODE RÅD OM OPFØLGNING OG EVALUERING Hvordan følger I op og evaluerer med enkelt-frivillige? I samarbejdet med enkelte frivillige eller grupper af frivillige er der gode erfaringer med at afvikle såkaldte FUS-samtaler (Frivillig-UdviklingsSamtaler) som en fast del af opfølgningen. Samtalerne har flere formål: At den frivillige føler sig hørt, anerkendt og involveret At den frivillige og medarbejder/leder får mulighed for at drøfte relevante problemer og opgaver. Den frivillige kan herunder få sparring, hvis noget er svært. At kontakten og dialogen med den frivillige styrkes og motivationen hos den enkelte styrkes Evaluering kan have samme karakter, men kan særligt være en god idé, hvis et projekt stopper, eller den frivillige ønsker at stoppe. Hvordan følger I op og evaluerer med foreninger? I samarbejdet mellem kommunen og foreninger er jævnlige dialogmøder en god idé til at holde samarbejdet på sporet og videreudvikle det fremadrettet. I samarbejdet med foreninger kan opfølgning og evaluering bidrage til: At der løbende kan laves ændringer og justeringer i samarbejdet, så der holdes fokus på mål og målgruppe. At foreningerne føler sig inddraget og hørt i samarbejdet At dialogen og kendskabet på tværs styrkes At mulighederne for udvikling og fremtidigt samarbejde styrkes Lige som hos enkelte frivillige kan opfølgning og evaluering i høj grad tænkes sammen. Se værkstøjskassen: Hvordan følger vi op og evaluerer samarbejdet? Skabelon: Samtaleguide frivillige Skabelon: Samtaleguide foreninger 13

14 Værktøjskasse til samarbejdet På har vi samlet en række værktøjer og skabeloner, der supplerer guiden her og giver svar på en række af spørgsmål, som ofte dukker op, når frivillige og kommune samarbejder. Dele af værktøjerne overlapper indholdet i den samlede guide, men er generelt mere detaljerede. Overblik over værktøjer og skabeloner Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvordan finder vi nogen at samarbejde med? Hvordan afstemmer vi forventninger mellem frivillige og ansatte? Skabelon: Temaer og spørgsmål Hvordan fastholder, anerkender og plejer vi frivillige? Skal vi lave en samarbejdsaftale, og hvordan gør vi? Skabelon: Samarbejdsaftale om frivillig indsats Hvad gør vi med forsikring? Hvordan håndterer vi tavsheds- og oplysningspligt? Skabelon: Aftale om tavshedspligt Skal vi indhente børne- og straffeattester? Kan personer på overførselsindkomst være frivillige? Hvordan håndterer vi det fysiske arbejdsmiljø? Hvordan kompetenceudvikler vi frivillige og medarbejdere? Hvordan følger vi op og evaluerer samarbejdet? Skabelon: Samtaleguide enkeltfrivillige Skabelon: Samtaleguide foreninger Hvordan håndterer vi spørgsmål om økonomi? Hvor kan vi hente yderligere råd og støtte? Læs interviews med frivillige og medarbejdere om samarbejdet To frivillige og to medarbejdere fortæller i tre historier om samarbejdet mellem frivillige og kommunale medarbejdere i Rudersdal Kommune. Læs deres gode råd til ledere, medarbejdere og frivillige, der skal i gang med at samarbejde. Som leder er det en gave at samarbejde med frivillige Interview med Stig Tarnov, leder af Bakkehuset med ca. 70 frivillige, og begejstret frivilligentusiast. Det afgørende i et samarbejde er respekt og personlige relationer Interview med Niels Helmø, engageret frivillig flygtningerådgiver og røgalarms-installatør. Jeg brænder for det lønnen er ligegyldig! Interview med Anne Stangegård og Lykke Strøm, MantziusLive med ca. 40 frivillige. 14

15 Find værktøjskassen på RUDERSDAL KOMMUNE Kultur Øverødvej 246 B 2840 Holte Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang?

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere

Læs mere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere To frivillige og to medarbejdere tre historier om samarbejdet mellem frivillige og kommunale medarbejdere i Rudersdal Kommune. Kom med på besøg hos det

Læs mere

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden Værktøjskassen - til Frivillighedsguiden Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Foreningsplatformen 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet FORENINGSPLATFORMEN 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Hvad er Foreningsplatformen? En mulighed, hvor du som foreningsaktiv

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige Udskrevet: 2017 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige I kender det måske. I har sat opslag op og holdt informationsmøder for interesserede

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement i forældrerådet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Formand i foreningen: Vin med hjerte giver

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Kvalikombo... eller det nytter stadig

Kvalikombo... eller det nytter stadig Kvalikombo... eller det nytter stadig "Det Kan Nytte" i en ny og opdateret form - udviklingen finder sted på botilbud i seks nordsjællandske kommuner. Kommunerne Allerød, Fredensborg, Gribskov, Helsingør,

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige Udskrevet: 2019 Indhold 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige....................................... 3 2 Guide 6 faktorer, der motiverer

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

OM PROJEKT FRI-TID - FÅ HJÆLP FRA EN FRIVILLIG

OM PROJEKT FRI-TID - FÅ HJÆLP FRA EN FRIVILLIG OM PROJEKT FRI-TID - FÅ HJÆLP FRA EN FRIVILLIG I projekt Fri-tid arbejder vi på, at forbedre livskvaliteten for borgere med fysiske og kognitive handicap i Aalborg og omegn, ved inddragelse af frivillige.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth Mentorgruppe har positiv effekt Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth CAFA kort fortalt Alle opgaver med udsatte børn og unge i fokus Samarbejdspartner:

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. At lede frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO En social opgave Vær opmærksom på de frivilliges

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Certificering af plejehjem

Certificering af plejehjem Certificering af plejehjem Udkast Side 1 af 7 Indhold Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Krav til certificering... 4 Sikkerhed... 4 Samskabelse... 4 Hverdagsaktiviteter... 5 IT løsninger

Læs mere

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen 1 Integrationsrådet Rådet er positivt stemt overfor målsætningerne i politikken og håber, at den vil være med til at sikre, at foreningsliv og

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Certificering af plejehjem

Certificering af plejehjem Certificering af plejehjem Udkast Side 1 af 7 Indhold Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune...3 Krav til certificering...4 Sikkerhed...4 Samskabelse...5 Hverdagsaktiviteter...5 IT løsninger

Læs mere