PARKERING. Udbud af kontrol på p-anlæg. Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERING. Udbud af kontrol på p-anlæg. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 15-10-2013"

Transkript

1 PARKERING Udbud af kontrol på p-anlæg Udviklingsselskabet By & Havn I/S

2 UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrol på p-anlæg Tilbudsfrist: 15. november 2013

3 INDHOLD 1 INTRODUKTION TIL UDBUDDET 2 ORDREGIVENDE SELSKAB 3 HENVENDELSER FREM TIL TILBUDSAFGIVELSE 4 AFGIVELSE AF TILBUD 5 UDBUDSMATERIALE 6 EVALUERING 7 MEDDELELSE OM TILDELING 8 VEJLEDENDE TIDSPLAN 9 GENERELLE TILBUDSVILKÅR Side

4 1 INTRODUKTION TIL UDBUDDET 1.1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.). Selskabet blev stiftet med det primære formål at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn samt forestå havnedriften i Københavns Havn. Som et led i udviklingen af Ørestad og havnearealerne anlægger og driver By & Havn næsten p-pladser. En del af pladserne er i p-huse og en del på terræn. 1.2 Parkeringsaktiviteterne varetages primært af By & Havn, men kontrollen af p-anlæggene er outsourcet. 1.3 Ved dette udbud udbyder Udviklingsselskabet By & Havn I/S kontrakt om anskaffelse af kontrol på p-anlæg i Ørestad og Københavns Havn i henhold til udbudsbekendtgørelse, offentliggjort på og By & Havns hjemmeside den 15. oktober Udbuddet angår kontrolydelse på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. Se kravspecifikationen og kort over p-pladser på de nævnte områder. 2 ORDREGIVENDE SELSKAB 2.1 Juridisk person By & Havn i forbindelse med denne udbudsforretning er Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København 2.2 By & Havn er ansvarlig for udbudsforretningens gennemførelse, og eventuelle henvendelser skal rettes til By & Havn. 2.3 Kontaktperson Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, dokumentation mv. skal rettes til Maria Brandt, Nordre Toldbod 7, Postboks 2083, 1013 København, telefonnummer og Henvendelser bør i videst muligt omfang ske skriftligt. Kontaktpersonen kan med bindende virkning forpligte By & Havn i forbindelse med udbudsforretningen. 3

5 2.3.3 Opstår der uoverensstemmelser mellem By & Havns skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud for de mundtlige udsagn By & Havn kan på ethvert tidspunkt i forbindelse med udbudsforretningen udpege en anden kontaktperson. 3 HENVENDELSER FREM TIL TILBUDSAFGIVELSE 3.1 Spørgsmål Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt Spørgsmål besvares skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt til alle tilbudsgivere. 3.2 Informations- og spørgemøder By & Havn afholder et spørgemøde d. 31. oktober 2013 kl på Nordre Toldbod 7, hvor selskabet vil svare på spørgsmål Tilmelding til informationsmødet skal ske senest d. 25. oktober 2013 til den i pkt anførte kontaktperson. Der kan for hver tilbudsgiver deltage indtil tre personer i informationsmødet. 4 AFGIVELSE AF TILBUD 4.1 Formkrav Tilbuddet skal udformes på dansk. Eventuelle standardbilag, brochuremateriale og lignende må dog gerne være på svensk, norsk eller engelsk Tilbuddet skal, for at være rettidigt afgivet, og for at kunne tages i betragtning i forbindelse med udbudsforretningen, være By & Havn i hænde senest d. 15. november 2013, kl ("Tilbudsfristen"). Tilbuddet skal afgives i en lukket kuvert/indpakning, der skal være mærket således: Tilbud på p-ydelse. Tilbuddet skal sendes til den i pkt anførte adresse eller afleveres på adressen i receptionen, hvorefter tilbudsgiveren efter anmodning vil få tilsendt en kvittering med angivelse af dato og klokkeslæt for afgivelsen Tilbuddet bedes afgivet i én original og to papirkopier samt i elektronisk form på usb-stik Det er ikke muligt for tilbudsgiverne at overvære åbningen af tilbuddene Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud frem til d. 15. april 2014 ("Vedståelsesfristen"). 4

6 4.1.6 Tilbudsgiveren kan ikke forlange tilbuddet tilbageleveret fra By & Havn. 4.2 Ydelse Den udbudte ydelse består af kontrol på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. Se kravspecifikationen og kort over områderne. 5 UDBUDSMATERIALE 5.1 Det samlede udbudsmateriale består af følgende: (a) Udbudsbetingelser. (b) Kravspecifikation med beskrivelse af den udbudte p-ydelse. (c) Bilagene 1-7. For uddybning se Kravspecifikationen pkt. 2.3 Supplement. 5.2 Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbudsgiver er i besiddelse af hele udbudsmaterialet. 6 EVALUERING 6.1 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er den laveste pris opvejet med det kvalitetsmæssige mest fordelagtige tilbud Evalueringen af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende delkriterier i en ikke prioriteret rækkefølge: (a) Økonomi (b) Erfaring (c) Administration (d) Organisation Se kravspecifikationen for nærmere uddybelse. 7 MEDDELELSE OM TILDELING 7.1 Skriftlige meddelelser 5

7 7.1.1 Alle tilbudsgivere, der deltager i udbudsforretningen, vil hurtigst muligt og samtidigt blive skriftligt orienteret om tildelingen af udbudsforretningen. Dette sker senest d. 15. december Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens endelige tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om indgåelse af kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før en eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Såfremt en aftale indgås, er det med henblik på en forventet overtagelse af kontrolydelsen d. 1. april Aflysning Dette udbud udgør ikke et tilbud, men en opfordring til tilbudsgiverne om at afgive tilbud. By & Havn påtager sig ikke nogen kontraheringspligt i forbindelse med udbuddet, men forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, såfremt der er saglig grund hertil. 8 VEJLEDENDE TIDSPLAN 8.1 Den overordnede tidsplan for udbuddet er som følger: (a) Offentliggørelse: den 15. oktober (b) Tilbudsfrist: den 15. november 2013 kl (c) Beslutning om tildeling: senest den 15. december 2013 (d) Vedståelsesfrist: den 15. april 2014 (e) Overtagelse af opgaven: forventet den 1. april GENERELLE TILBUDSVILKÅR 9.1 Tilbudsomkostninger Tilbudsgiver bærer egne omkostninger forbundet med deltagelse i udbudsprocessen og udarbejdelse af tilbud. 9.2 By & Havn forbeholder sig ret til at berigtige eller lade berigtige fejl og mangler i tilbud m.v. efter samme principper, som er fastsat i 12 i Bek. 712/11 (om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). 6

8 KRAVSPECIFIKATION Udbud af kontrol på p-anlæg Tilbudsfrist: 15. november 2013

9 INDHOLD 1 INTRODUKTION 2 OMFANG AF UDBUDSMATERIALE 3 VURDERING 4 SÆRLIGE KRAV Side

10 1 INTRODUKTION 1.1 Ved dette udbud udbyder Udviklingsselskabet By & Havn I/S kontrakt om anskaffelse af kontrol på p-anlæg i Ørestad og Københavns Havn i henhold til udbudsbekendtgørelse, offentliggjort på og By & Havns hjemmeside den 15. oktober Udbuddet angår kontrolydelse på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. 2 OMFANG AF UDBUDSMATERIALE 2.1 Adresser, parkeringstype, antal pladser, evt. bomanlæg og belægningsprocent Nummer Navn/Adresse Parkeringstype Antal pladser Bomanlæg Gns. belægningsprocent, sept. måned Ørestad 1 VM Bjerget, Ørestads Boulevard 55, 2300 Kbh. S 2 Ørestads Boulevard 41, 2300 Kbh. S 3 Kay Fisker (+ Winghouse), Arne Jacobsens Allé 21, 2300 Kbh. S 4 C. F. Møllers Allé 6, 2300 Kbh. S 5 Edvard Thomsens Vej, 2300 Kbh. S - gæsteparkering P-hus 426 Ja 30,5% VMB Terræn 183 Ja 27,1% ØB41 P-hus + terræn 708 Ja 34,7% PKF Terræn 127 Ja 81,0% CFMA Terræn 140 Nej Ikke beregnet 3

11 6 Edvard Thomsens Vej 4A, 2300 Kbh. S P-hus 747 Ja 47,0% ETV 7 Hannemanns Allé, 2300 Kbh. S, Nord og Syd Terræn x Ja 26,9% HAA 8 P-Metro Terræn 125 Ja 51,5% P-Metro 9 Robert Jacobsens Vej, 2300 Kbh. S 10 Richard Mortensens Vej, 2300 Kbh. S 11 Asger Jorns Allé, 2300 Kbh. S P-hus 690 Ja 25,5% RJV Terræn 215 Ja 34,9% RMV Terræn 229 Ja 24,7% AJA Nordhavnen 12 Lautrupskaj, 2100 Kbh. Ø 13 Sundkaj 7-11, 2100 Kbh. Ø Terræn 177 Nej Ikke beregnet Terræn 252 Nej Ikke beregnet Søndre Frihavn 14 Dampfærgevej, 2100 Kbh. Ø 15 Indiakaj, 2100 Kbh. Ø 16 Nordre Toldbod 7, Kbh. K, parkering 1 Terræn 36 Nej Ikke beregnet Terræn 148 Nej Ikke beregnet Terræn 65 Nej Ikke beregnet 4

12 17 Nordre Toldbod 7, Kbh. K, parkering 2 18 Nordre Toldbod 7, Kbh. K parkering 3 Terræn 32 Nej Ikke beregnet Terræn 58 Nej Ikke beregnet 2.2 Kontrol for anlæg med og uden bom Kontrollen af det enkelte anlæg er differentieret efter om det er en/et plads/parkeringshus med eller uden bom. Anlæg med bom kontrolleres i henhold til ordensreglementet, hvor anlæg uden bom kontrolleres for betaling af parkering samt ordensreglementet. Der henvises til bilag Supplement Som supplement til pkt. 2.1 kan skeles til bilag 1-6 og for pkt. 2.2 kan der skeles til bilag 7: Bilag 1: Kort over Ørestad med parkeringsaktiviteter Bilag 2: Kort over Nordhavnen med parkeringsaktiviteter Bilag 3: Kort over Søndre Frihavn med parkeringsaktiviteter Bilag 4: Udspecificeret kort over parkering på Nordre Toldbod 1-3. Parkeringsreglerne er forskellige på de tre områder Bilag 5: Udspecificering af belægningsprocent for januar til og med september Her indgår: Gennemsnit: Gennemsnitligt antal biler i tidsrummet Maks: Maksimalt antal biler i tidsrummet Maks tidspunkt: Det tidspunkt, hvor der har været flest brugere på p-pladsen Kapacitet: Antal parkeringspladser BNT-middel: Gennemsnitlig belægningsprocent BNT-maks: Maksimal belægningsprocent, på maks tidspunkt Bilag 6: Pjece om BEBOERPARKERING I Ørestad City og Ørestad Syd. Informationspjece omkring parkering i Ørestad Bilag 7: By & Havns ordensreglement for parkering generelt. 5

13 3 VURDERING 3.1 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det kvalitetsmæssige bedste bud sammenholdt med prisen. Nedenstående delkriterier er en indikation på By & Havns definition af kvalitet Vurderingen af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende delkriterier i en ikke prioriteret rækkefølge: (a) Økonomi: a. Selskabets økonomi: Det vurderes om tilbudsgivers regnskab er sundt. b. Tilbuddets økonomi: Sammenhængen mellem udbud og tilbudspris vurderes. (b) Erfaring: a. By & Havn anser et solidt erfaringsgrundlag som nødvendigt for udførelsen af kontrolopgaven, hvorfor dette også er et parameter, der vægtes positivt. (c) Administration: a. Inkasso: I tilbuddet skal det fremgå, hvordan tilbudsgiver inddriver kontrolafgifter. Eget inkasso-system vil blive vægtet positivt. (d) Organisation: a. I tilbuddet skal der indgå information omkring organisationens størrelse samt de ansattes uddannelsesniveau, aflønningsmetode og uniformering. 4 SÆRLIGE KRAV 4.1 Krav om skiltning: Tilbudsgiver administrerer opsætning af skilte og finansiering heraf. By & Havn skal godkende skiltenes placering og design. 4.2 By & Havn skal til enhver tid kunne annullere alle kontrolafgifter. 4.3 Det forventes, at antallet af p-pladser stiger, men også, at der nedlægges p-pladser i takt med at områderne udvikles. Kontrolydelsen skal kunne følge med i denne udvikling. 4.4 By & Havn fastlægger kontrolafgiften. P.t. ligger den på 590 kr. 4.5 P-anlægget skal runderes minimum tre gange i døgnet. Dette skal foregå inden for følgende tidsintervaller: Kl , og Da der er tale om minimum, kan der være behov for hyppigere rundering. 6

14 Ørestads Boulevard 41 Bilag 1 Ørestad Ørestads Boulevard Parkeringsanlæg Bjerget C. F. Møllers Allé C. F. Møllers Allé Center Boulevard Parkeringsanlæg Edvard Thomsen ETV gæsteparkering Edvard Thomsens Vej Arne Jacobsens Allé Kay Fiskers Vej Parkeringsanlæg Kay Fisker Kay Fiskers Plads E20 Ove Arups Vej Hannenmanns Allé Nord Hannenmanns Allé Syd Hannemanns Allé Metrovej Ørestads Boulevard Robert Jacobsens Vej KALVEBOD FÆLLED Richard Mortensens vej Else Alfelts Vej Richard Mortensens Vej Asger Jorns Allé Asger Jorns Allé Parkering metro Parkeringshus Robert Jacobsen SIGNATURFORKLARING Parkeringshus Parkeringsplads STORE HØJ

15 Baltikavej Bilag 2 Nordhavnen Skagerrakvej Skudehavnsvej Færgehavnsvej SKUDEHAVNEN Kalkbrænderiløbskaj Sundkrogsgade Containervej Industrivej Stubbeløbgade Trælastkaj ORIENTBASSINET Orientkaj Lautrupskaj Orient Plads Klubiensvej Sundkaj Sundkrogskaj Stubkaj Lautrupsgade Fortkaj Glückstadtsvej MØLLE- GGET Lüdersvej Redmolen Kalkbrænderihavnsgade Billedvej Jernvej Redhavnsvej Sandkaj Marmorkaj Tømmerkaj FRIHAVNEN Gittervej Marmorvej

16 NORDRE BA TOLDBOD BÅDEH SØNDRE FRIHAVNEN Bilag 3 Søndre Frihavn og Toldboden Kalkbrænderihavnsgade Dampfærgevej Amerika Plads Amerikakaj Pakhusvej VEST BASSIN ØST BASSIN GL. LYSTBÅDEHAVN SØN Norde Tddbod KASTELLET

17 Bi l ag4

18 8 Bilag 5 Bilag 5 P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 267,8 50,7 253,8 89,0 154,4 46,6 145,7 96,0 204,0 339,4 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 47,0% 27,7% 35,4% 70,1% 36,9% 37,3% 67,8% 26,0% 89,1% 45,4% BNT-maks 103,5% 89,6% 80,6% 97,6% 47,8% 100,0% 88,8% 99,7% 100,0% 53,0% P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 247,1 35,3 318,6 91,5 142,4 53,6 148,3 93,8 202,5 356,0 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 43,3% 19,3% 44,4% 72,0% 34,1% 42,9% 69,0% 25,4% 88,4% 47,7% BNT-maks 100,0% 75,4% 74,9% 100,0% 46,2% 97,6% 92,6% 100,5% 100,0% 56,8% P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 235,5 31,8-1,8 97,4 142,2 30,3 156,8 81,0 192,3 343,0 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 41,3% 17,4% -0,2% 76,7% 34,0% 24,3% 72,9% 21,9% 84,0% 45,9% BNT-maks 106,4% 82,5% 26,1% 100,0% 45,0% 100,0% 93,5% 100,0% 99,1% 62,1% P-område PKF ØB41 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 254,9 51,0 104,1 140,5 32,4 149,7 95,3 190,4 344,2 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 44,7% 27,9% 81,9% 33,6% 25,9% 69,6% 25,8% 83,1% 46,1% BNT-maks 111,9% 81,4% 101,6% 45,7% 97,6% 93,0% 99,7% 97,4% 58,2% P-område PKF ØB41 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 244,4 52,3 99,6 130,7 30,7 140,2 92,2 189,5 338,1 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 34,5% 28,6% 78,4% 30,9% 24,5% 65,2% 25,0% 82,8% 45,3% BNT-maks 82,6% 88,0% 101,6% 40,9% 100,0% 87,0% 98,4% 98,7% 58,9% Side 1 af 2

19 8 Bilag 5 P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 248,4 52,0 115,2 98,3 129,1 30,0 115,8 94,6 129,3 335,4 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 35,1% 28,9% 16,7% 77,4% 30,5% 24,0% 53,9% 25,6% 56,5% 44,9% BNT-maks 91,3% 84,4% 32,0% 100,8% 40,0% 92,8% 86,0% 100,0% 94,8% 60,0% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 183,3 45,1 162,0 95,9 116,8 26,5 66,7 83,6 55,8 184,2 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 25,9% 25,1% 23,4% 75,5% 27,6% 21,2% 31,0% 22,7% 24,4% 24,7% BNT-maks 71,2% 68,9% 33,6% 100,0% 35,2% 91,2% 47,0% 90,5% 45,4% 49,1% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 199,2 49,6 174,8 100,7 125,9 34,3 68,7 81,1 59,1 338,8 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 28,1% 27,6% 25,3% 79,3% 29,8% 27,5% 31,9% 22,0% 25,8% 45,4% BNT-maks 68,6% 78,9% 37,8% 100,8% 37,8% 100,8% 44,7% 95,1% 47,2% 60,1% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 245,4 48,8 176,1 102,9 129,0 64,3 75,1 99,4 56,6 351,1 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 34,7% 27,1% 25,5% 81,0% 30,5% 51,5% 34,9% 26,9% 24,7% 47,0% BNT-maks 78,6% 87,2% 40,7% 100,0% 39,2% 143,2% 46,5% 118,2% 50,7% 59,7% Side 2 af 2

20 Parkering i Ørestad City og Ørestad Syd Du har for øjeblikket mulighed for at parkere i parkeringshusene Kay Fisker, Edvard Thomsen, Robert Jacobsen og VM Bjerget, samt på midlertidige parkeringspladser, som ligger i terræn. Parkering sker på eget ansvar, men pladserne er videoovervågede. Ørestads Boulevard 41 Parkeringshus Bjerget C. F. Møllers Allé Parkeringshus Kay Fisker Parkeringshus Edvard Thomsen Kay Fiskers Plads Vejlands Allé Ørestads Boulevard Hannemanns Allé Nord Hannemanns Allé Syd Asger Jorns Allé Richard Mortensens Vej Parkeringshus Robert Jacobsen Ørestads Boulevard Parkeringshus Bjerget SådAN bruger du abonnementskortet 1. Kør frem til bommen. 2. Hold abonnementskortet op foran den grønne/gule billet mund. Kortet skal holdes stille, men ikke indføres i billetmunden. 3. Bemærk, at kortet altid skal scannes ved ind- og udkørsel også når bommen er oppe. Vil du vide mere om parkering i ØRESTAd? Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til By & Havn. Du kan skrive til eller ringe på (hverdage mellem kl ). Du kan også besøge os på parkeringskontoret i Ørestad. Kontoret ligger på Edvard Thomsens Vej 4 C og har åbent: Mandag Onsdag Fredag Du kan også få flere informationer på: byoghavn.dk/parkering Beboerparkering i Ørestad City og Ørestad Syd Ørestad Ørestad er godt på vej til at blive en tæt bydel med pladser og gader, som man kender det fra Københavns andre bydele. Et godt nærmiljø er et vigtigt element i en attraktiv bydel. Her skal være plads til bilerne, men de skal ikke fylde hele gadebilledet. Derfor skal biler primært parkeres i parkeringshuse. Antallet af parkeringspladser i Ørestad er fastlagt i lokalplanerne, som Københavns Kommune vedtager. Ørestad har lidt færre parkeringspladser end andre bydele i København. For at sikre at der alligevel er parkeringspladser nok, har By & Havn valgt at indrette fælles parkeringshuse i Ørestad City og Ørestad Syd, så beboere og medarbejdere i virksomhederne kan benytte de samme parkeringspladser. På den måde opnås den bedste udnyttelse af pladserne, og beboernes omkostninger til parkering bliver så lave som muligt. HvordAN fastsættes priserne? I mange af Københavns nye bebyggelser har man valgt, at omkostningerne til p-pladser skal lægges ind i huslejen. Det betyder, at husleje og omkostninger til parkering er lagt i samme beløb. ROYAL GOLF CENTER Center Boulevard Parkeringshus Edvard Thomsen C. F. Møllers Allé C.F. Møllers Allé Edvard Thomsens Vej Arne Jacobsens Allé Ove Arups Vej Kay Fiskers Vej Parkeringshus Kay Fisker Kay Fiskers Plads E20 I Ørestad har By & Havn valgt at skille de to beløb ad. Kun dem, der bruger parkeringsanlæggene, er med til at betale for dem. Hvis man ikke har bil, betaler man ikke, og hvis man har to biler, betaler man for dem begge. Medarbejdere og beboere deles om parkeringspladserne i Ørestad. Det er billigere for bilisterne. Hannemanns Allé Nord NORDRE KLAPPER E20 KALVEBOD FÆLLED SIGNATURFORKLARING Parkeringshus Parkeringsplads Hannemanns Allé Else Alfelts Vej Asger Jorns Allé Richard Mortensens Vej STORE HØJ Robert Jacobsens Vej Richard Mortensens Vej Metrovej Ørestads Boulevard Asger Jorns Allé Hannemanns Allé Syd Robert Jacobsens By & Havn Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 DK-1013 Copenhagen K Tlf Fax Fotografer: By&Havn. Grafisk design: Juni 2013 PARKERing i ØRESTAd Når Ørestad er færdigudbygget, vil der med få undtagelser kun være parkering i p-huse i Ørestad City og Ørestad Syd. De første parkeringshuse er allerede taget i brug. By & Havn har etableret midlertidige parkeringspladser i de områder, hvor der endnu ikke er nok biler til p-huse. Du kan se de eksisterende parkeringshuse, samt de midlertidige anlæg, på eller på kortet i denne folder.

21 Priser indtil 31. marts 2014 BeboERE med P-liCENS Parkering i p-huse og på midlertidige parkeringspladser i terræn: Ørestad City 717 kr. pr. måned Ørestad Syd 600 kr. pr. måned I de kommende år stiger den månedlige leje blandt andet med udviklingen i inflationen. Hvis inflationen stiger med op til 2,5 pct. pr. år, vil lejen pr. 1. april 2015 være 954 kr. om måneden. Du kan læse mere om de fremtidige priser i p-aftalerne på By & Havns hjemmeside. GæSTEPARKERing i p-huse og på parkeringsanlæg i terræn Taksterne er angivet på betalings automaten. Følgende takster gælder: Parkering er gratis den første halve time. Mandag til fredag kl : Parkering koster 16,00 kr. pr. time Mandag til fredag kl : Parkering koster 8,00 kr. pr. time Parkering koster maksimalt 150 kr. pr. kalenderdøgn (kl ) Lørdag, søndag og helligdage kl : Parkering koster 16,00 kr. pr. time Lørdag, søndag og helligdage kl : Parkering koster 8,00 kr. pr. time Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. kalenderdøgn (kl ) KoRTTidSPARKERing Korttidsparkering kan foregå i de afmærkede parkeringsbåse. De findes langs: Arne Jacobsens Allé Asger Jorns Allé Robert Jacobsens Vej Richard Mortensens Vej Else Alfelts Vej og langs stikvejene til Ørestads Boulevard. Det fremgår af skiltene, hvor lang tid du må parkere. KØB af P-liCENS Du kan købe en p-licens hos By & Havn. P-licenser giver ret til at anvende samtlige By & Havns parkeringspladser. Det gælder i alle døgnets 24 timer, dog ikke til brug af gæste- og korttidsparkeringspladser. Det er en forudsætning for udstedelse af p-licensen, at du har folkeregisteradresse i Ørestad. Du kan downloade p-aftalen på ErhvervsliCENSER Virksomheder og personer, der arbejder i Ørestad, kan få information om erhvervslicenser ved direkte henvendelse til By & Havn eller på Læs mere om priserne på: byoghavn.dk/parkering

22 Bilag 7 Ordensreglement for parkering Knallerter, cykler m.m. må ikke henstilles i p-anlægget uden for cykelstativerne. De vil blive fjernet uden varsel. Kun indregistrerede person- eller varebiler under kg. må parkeres i p-anlægget. Uindregistrerede køretøjer vil blive anmeldt til Københavns Politi, som vil fjerne disse for ejerens regning. Parkering må kun ske i opmærkede båse. Trailere, campingvogne o. lign. må ikke parkeres i p-anlægget. Solomotorcykler må kun parkere på de dertil opmærkede pladser. Det er ikke tilladt at foretage større reparationer af køretøjer i p- anlægget. Påfyldning af brændbare væsker er ikke tilladt i p-anlægget. Det er forbudt at henkaste affald i p-anlægget. Køretøjer, der lækker olie, benzin eller andre væsker må ikke parkeres i p-anlægget. By og Havn I/S forbeholder sig ret til at fjerne disse uden varsel og for ejerens regning. Det er ikke tilladt at omdele reklamer, stickers, brochurer, aviser m.m. i p-anlægget. Overtrædelse af bestemmelserne ovenfor kan medføre et kontrolgebyr på 590 kr. Parkering sker i alle henseender på egen risiko, og By og Havn påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri eller skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen. Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Standardaftale. P-aftale Erhverv - Fastpris MELLEM

Standardaftale. P-aftale Erhverv - Fastpris MELLEM Kunde nr.: Standardaftale P-aftale Erhverv - Fastpris MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (Herefter kaldet UB&H eller Udlejer) OG Firmanavn CVR-nr.

Læs mere

AREAL. Udbud af areal i Nordhavnen. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 05-02-2014

AREAL. Udbud af areal i Nordhavnen. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 05-02-2014 AREAL Udbud af areal i Nordhavnen Udviklingsselskabet By & Havn I/S 05-02-2014 UDBUDSBETINGELSER Udbud af areal i Nordhavnen Tilbudsfrist: 4. marts 2014 kl. 12.00. INDHOLD Side 1 INTRODUKTION TIL UDBUDDET

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

NOTAT. Statistik vedr. Ørestad, Sluseholmen og Amerika Plads. Rette vedkommende. Baggrundsdata for Ørestad, Sluseholmen og Amerika Plads

NOTAT. Statistik vedr. Ørestad, Sluseholmen og Amerika Plads. Rette vedkommende. Baggrundsdata for Ørestad, Sluseholmen og Amerika Plads NOTAT Til: Fra: Emne: Rette vedkommende By & Havn Baggrundsdata for Ørestad, Sluholmen og Amerika Plads Statistik vedr. Ørestad, Sluholmen og Amerika Plads 15. februar 2010 I dette notat har vi samlet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

INDLEJE PRIVATE PARKERINGSPLADSER. Jura. Njalsgade 13, 2 Postboks 457 2300 København S. Telefon 2330 6597. E-mail AW3R@tmf.kk.dk

INDLEJE PRIVATE PARKERINGSPLADSER. Jura. Njalsgade 13, 2 Postboks 457 2300 København S. Telefon 2330 6597. E-mail AW3R@tmf.kk.dk INDLEJE AF PRIVATE PARKERINGSPLADSER Jura Njalsgade 13, 2 Postboks 457 2300 København S Telefon 2330 6597 E-mail AW3R@tmf.kk.dk EAN nummer 5798009493149 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014 Nationalt udbud Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol 10. september 2014 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelserne... 4 3. Ordregivende myndighed... 6 4. Udbudsmaterialet... 6 5. Disposition

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere