PARKERING. Udbud af kontrol på p-anlæg. Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERING. Udbud af kontrol på p-anlæg. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 15-10-2013"

Transkript

1 PARKERING Udbud af kontrol på p-anlæg Udviklingsselskabet By & Havn I/S

2 UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrol på p-anlæg Tilbudsfrist: 15. november 2013

3 INDHOLD 1 INTRODUKTION TIL UDBUDDET 2 ORDREGIVENDE SELSKAB 3 HENVENDELSER FREM TIL TILBUDSAFGIVELSE 4 AFGIVELSE AF TILBUD 5 UDBUDSMATERIALE 6 EVALUERING 7 MEDDELELSE OM TILDELING 8 VEJLEDENDE TIDSPLAN 9 GENERELLE TILBUDSVILKÅR Side

4 1 INTRODUKTION TIL UDBUDDET 1.1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.). Selskabet blev stiftet med det primære formål at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn samt forestå havnedriften i Københavns Havn. Som et led i udviklingen af Ørestad og havnearealerne anlægger og driver By & Havn næsten p-pladser. En del af pladserne er i p-huse og en del på terræn. 1.2 Parkeringsaktiviteterne varetages primært af By & Havn, men kontrollen af p-anlæggene er outsourcet. 1.3 Ved dette udbud udbyder Udviklingsselskabet By & Havn I/S kontrakt om anskaffelse af kontrol på p-anlæg i Ørestad og Københavns Havn i henhold til udbudsbekendtgørelse, offentliggjort på og By & Havns hjemmeside den 15. oktober Udbuddet angår kontrolydelse på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. Se kravspecifikationen og kort over p-pladser på de nævnte områder. 2 ORDREGIVENDE SELSKAB 2.1 Juridisk person By & Havn i forbindelse med denne udbudsforretning er Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København 2.2 By & Havn er ansvarlig for udbudsforretningens gennemførelse, og eventuelle henvendelser skal rettes til By & Havn. 2.3 Kontaktperson Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, dokumentation mv. skal rettes til Maria Brandt, Nordre Toldbod 7, Postboks 2083, 1013 København, telefonnummer og Henvendelser bør i videst muligt omfang ske skriftligt. Kontaktpersonen kan med bindende virkning forpligte By & Havn i forbindelse med udbudsforretningen. 3

5 2.3.3 Opstår der uoverensstemmelser mellem By & Havns skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud for de mundtlige udsagn By & Havn kan på ethvert tidspunkt i forbindelse med udbudsforretningen udpege en anden kontaktperson. 3 HENVENDELSER FREM TIL TILBUDSAFGIVELSE 3.1 Spørgsmål Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt Spørgsmål besvares skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt til alle tilbudsgivere. 3.2 Informations- og spørgemøder By & Havn afholder et spørgemøde d. 31. oktober 2013 kl på Nordre Toldbod 7, hvor selskabet vil svare på spørgsmål Tilmelding til informationsmødet skal ske senest d. 25. oktober 2013 til den i pkt anførte kontaktperson. Der kan for hver tilbudsgiver deltage indtil tre personer i informationsmødet. 4 AFGIVELSE AF TILBUD 4.1 Formkrav Tilbuddet skal udformes på dansk. Eventuelle standardbilag, brochuremateriale og lignende må dog gerne være på svensk, norsk eller engelsk Tilbuddet skal, for at være rettidigt afgivet, og for at kunne tages i betragtning i forbindelse med udbudsforretningen, være By & Havn i hænde senest d. 15. november 2013, kl ("Tilbudsfristen"). Tilbuddet skal afgives i en lukket kuvert/indpakning, der skal være mærket således: Tilbud på p-ydelse. Tilbuddet skal sendes til den i pkt anførte adresse eller afleveres på adressen i receptionen, hvorefter tilbudsgiveren efter anmodning vil få tilsendt en kvittering med angivelse af dato og klokkeslæt for afgivelsen Tilbuddet bedes afgivet i én original og to papirkopier samt i elektronisk form på usb-stik Det er ikke muligt for tilbudsgiverne at overvære åbningen af tilbuddene Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud frem til d. 15. april 2014 ("Vedståelsesfristen"). 4

6 4.1.6 Tilbudsgiveren kan ikke forlange tilbuddet tilbageleveret fra By & Havn. 4.2 Ydelse Den udbudte ydelse består af kontrol på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. Se kravspecifikationen og kort over områderne. 5 UDBUDSMATERIALE 5.1 Det samlede udbudsmateriale består af følgende: (a) Udbudsbetingelser. (b) Kravspecifikation med beskrivelse af den udbudte p-ydelse. (c) Bilagene 1-7. For uddybning se Kravspecifikationen pkt. 2.3 Supplement. 5.2 Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbudsgiver er i besiddelse af hele udbudsmaterialet. 6 EVALUERING 6.1 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er den laveste pris opvejet med det kvalitetsmæssige mest fordelagtige tilbud Evalueringen af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende delkriterier i en ikke prioriteret rækkefølge: (a) Økonomi (b) Erfaring (c) Administration (d) Organisation Se kravspecifikationen for nærmere uddybelse. 7 MEDDELELSE OM TILDELING 7.1 Skriftlige meddelelser 5

7 7.1.1 Alle tilbudsgivere, der deltager i udbudsforretningen, vil hurtigst muligt og samtidigt blive skriftligt orienteret om tildelingen af udbudsforretningen. Dette sker senest d. 15. december Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens endelige tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om indgåelse af kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før en eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Såfremt en aftale indgås, er det med henblik på en forventet overtagelse af kontrolydelsen d. 1. april Aflysning Dette udbud udgør ikke et tilbud, men en opfordring til tilbudsgiverne om at afgive tilbud. By & Havn påtager sig ikke nogen kontraheringspligt i forbindelse med udbuddet, men forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, såfremt der er saglig grund hertil. 8 VEJLEDENDE TIDSPLAN 8.1 Den overordnede tidsplan for udbuddet er som følger: (a) Offentliggørelse: den 15. oktober (b) Tilbudsfrist: den 15. november 2013 kl (c) Beslutning om tildeling: senest den 15. december 2013 (d) Vedståelsesfrist: den 15. april 2014 (e) Overtagelse af opgaven: forventet den 1. april GENERELLE TILBUDSVILKÅR 9.1 Tilbudsomkostninger Tilbudsgiver bærer egne omkostninger forbundet med deltagelse i udbudsprocessen og udarbejdelse af tilbud. 9.2 By & Havn forbeholder sig ret til at berigtige eller lade berigtige fejl og mangler i tilbud m.v. efter samme principper, som er fastsat i 12 i Bek. 712/11 (om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). 6

8 KRAVSPECIFIKATION Udbud af kontrol på p-anlæg Tilbudsfrist: 15. november 2013

9 INDHOLD 1 INTRODUKTION 2 OMFANG AF UDBUDSMATERIALE 3 VURDERING 4 SÆRLIGE KRAV Side

10 1 INTRODUKTION 1.1 Ved dette udbud udbyder Udviklingsselskabet By & Havn I/S kontrakt om anskaffelse af kontrol på p-anlæg i Ørestad og Københavns Havn i henhold til udbudsbekendtgørelse, offentliggjort på og By & Havns hjemmeside den 15. oktober Udbuddet angår kontrolydelse på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. 2 OMFANG AF UDBUDSMATERIALE 2.1 Adresser, parkeringstype, antal pladser, evt. bomanlæg og belægningsprocent Nummer Navn/Adresse Parkeringstype Antal pladser Bomanlæg Gns. belægningsprocent, sept. måned Ørestad 1 VM Bjerget, Ørestads Boulevard 55, 2300 Kbh. S 2 Ørestads Boulevard 41, 2300 Kbh. S 3 Kay Fisker (+ Winghouse), Arne Jacobsens Allé 21, 2300 Kbh. S 4 C. F. Møllers Allé 6, 2300 Kbh. S 5 Edvard Thomsens Vej, 2300 Kbh. S - gæsteparkering P-hus 426 Ja 30,5% VMB Terræn 183 Ja 27,1% ØB41 P-hus + terræn 708 Ja 34,7% PKF Terræn 127 Ja 81,0% CFMA Terræn 140 Nej Ikke beregnet 3

11 6 Edvard Thomsens Vej 4A, 2300 Kbh. S P-hus 747 Ja 47,0% ETV 7 Hannemanns Allé, 2300 Kbh. S, Nord og Syd Terræn x Ja 26,9% HAA 8 P-Metro Terræn 125 Ja 51,5% P-Metro 9 Robert Jacobsens Vej, 2300 Kbh. S 10 Richard Mortensens Vej, 2300 Kbh. S 11 Asger Jorns Allé, 2300 Kbh. S P-hus 690 Ja 25,5% RJV Terræn 215 Ja 34,9% RMV Terræn 229 Ja 24,7% AJA Nordhavnen 12 Lautrupskaj, 2100 Kbh. Ø 13 Sundkaj 7-11, 2100 Kbh. Ø Terræn 177 Nej Ikke beregnet Terræn 252 Nej Ikke beregnet Søndre Frihavn 14 Dampfærgevej, 2100 Kbh. Ø 15 Indiakaj, 2100 Kbh. Ø 16 Nordre Toldbod 7, Kbh. K, parkering 1 Terræn 36 Nej Ikke beregnet Terræn 148 Nej Ikke beregnet Terræn 65 Nej Ikke beregnet 4

12 17 Nordre Toldbod 7, Kbh. K, parkering 2 18 Nordre Toldbod 7, Kbh. K parkering 3 Terræn 32 Nej Ikke beregnet Terræn 58 Nej Ikke beregnet 2.2 Kontrol for anlæg med og uden bom Kontrollen af det enkelte anlæg er differentieret efter om det er en/et plads/parkeringshus med eller uden bom. Anlæg med bom kontrolleres i henhold til ordensreglementet, hvor anlæg uden bom kontrolleres for betaling af parkering samt ordensreglementet. Der henvises til bilag Supplement Som supplement til pkt. 2.1 kan skeles til bilag 1-6 og for pkt. 2.2 kan der skeles til bilag 7: Bilag 1: Kort over Ørestad med parkeringsaktiviteter Bilag 2: Kort over Nordhavnen med parkeringsaktiviteter Bilag 3: Kort over Søndre Frihavn med parkeringsaktiviteter Bilag 4: Udspecificeret kort over parkering på Nordre Toldbod 1-3. Parkeringsreglerne er forskellige på de tre områder Bilag 5: Udspecificering af belægningsprocent for januar til og med september Her indgår: Gennemsnit: Gennemsnitligt antal biler i tidsrummet Maks: Maksimalt antal biler i tidsrummet Maks tidspunkt: Det tidspunkt, hvor der har været flest brugere på p-pladsen Kapacitet: Antal parkeringspladser BNT-middel: Gennemsnitlig belægningsprocent BNT-maks: Maksimal belægningsprocent, på maks tidspunkt Bilag 6: Pjece om BEBOERPARKERING I Ørestad City og Ørestad Syd. Informationspjece omkring parkering i Ørestad Bilag 7: By & Havns ordensreglement for parkering generelt. 5

13 3 VURDERING 3.1 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det kvalitetsmæssige bedste bud sammenholdt med prisen. Nedenstående delkriterier er en indikation på By & Havns definition af kvalitet Vurderingen af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende delkriterier i en ikke prioriteret rækkefølge: (a) Økonomi: a. Selskabets økonomi: Det vurderes om tilbudsgivers regnskab er sundt. b. Tilbuddets økonomi: Sammenhængen mellem udbud og tilbudspris vurderes. (b) Erfaring: a. By & Havn anser et solidt erfaringsgrundlag som nødvendigt for udførelsen af kontrolopgaven, hvorfor dette også er et parameter, der vægtes positivt. (c) Administration: a. Inkasso: I tilbuddet skal det fremgå, hvordan tilbudsgiver inddriver kontrolafgifter. Eget inkasso-system vil blive vægtet positivt. (d) Organisation: a. I tilbuddet skal der indgå information omkring organisationens størrelse samt de ansattes uddannelsesniveau, aflønningsmetode og uniformering. 4 SÆRLIGE KRAV 4.1 Krav om skiltning: Tilbudsgiver administrerer opsætning af skilte og finansiering heraf. By & Havn skal godkende skiltenes placering og design. 4.2 By & Havn skal til enhver tid kunne annullere alle kontrolafgifter. 4.3 Det forventes, at antallet af p-pladser stiger, men også, at der nedlægges p-pladser i takt med at områderne udvikles. Kontrolydelsen skal kunne følge med i denne udvikling. 4.4 By & Havn fastlægger kontrolafgiften. P.t. ligger den på 590 kr. 4.5 P-anlægget skal runderes minimum tre gange i døgnet. Dette skal foregå inden for følgende tidsintervaller: Kl , og Da der er tale om minimum, kan der være behov for hyppigere rundering. 6

14 Ørestads Boulevard 41 Bilag 1 Ørestad Ørestads Boulevard Parkeringsanlæg Bjerget C. F. Møllers Allé C. F. Møllers Allé Center Boulevard Parkeringsanlæg Edvard Thomsen ETV gæsteparkering Edvard Thomsens Vej Arne Jacobsens Allé Kay Fiskers Vej Parkeringsanlæg Kay Fisker Kay Fiskers Plads E20 Ove Arups Vej Hannenmanns Allé Nord Hannenmanns Allé Syd Hannemanns Allé Metrovej Ørestads Boulevard Robert Jacobsens Vej KALVEBOD FÆLLED Richard Mortensens vej Else Alfelts Vej Richard Mortensens Vej Asger Jorns Allé Asger Jorns Allé Parkering metro Parkeringshus Robert Jacobsen SIGNATURFORKLARING Parkeringshus Parkeringsplads STORE HØJ

15 Baltikavej Bilag 2 Nordhavnen Skagerrakvej Skudehavnsvej Færgehavnsvej SKUDEHAVNEN Kalkbrænderiløbskaj Sundkrogsgade Containervej Industrivej Stubbeløbgade Trælastkaj ORIENTBASSINET Orientkaj Lautrupskaj Orient Plads Klubiensvej Sundkaj Sundkrogskaj Stubkaj Lautrupsgade Fortkaj Glückstadtsvej MØLLE- GGET Lüdersvej Redmolen Kalkbrænderihavnsgade Billedvej Jernvej Redhavnsvej Sandkaj Marmorkaj Tømmerkaj FRIHAVNEN Gittervej Marmorvej

16 NORDRE BA TOLDBOD BÅDEH SØNDRE FRIHAVNEN Bilag 3 Søndre Frihavn og Toldboden Kalkbrænderihavnsgade Dampfærgevej Amerika Plads Amerikakaj Pakhusvej VEST BASSIN ØST BASSIN GL. LYSTBÅDEHAVN SØN Norde Tddbod KASTELLET

17 Bi l ag4

18 8 Bilag 5 Bilag 5 P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 267,8 50,7 253,8 89,0 154,4 46,6 145,7 96,0 204,0 339,4 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 47,0% 27,7% 35,4% 70,1% 36,9% 37,3% 67,8% 26,0% 89,1% 45,4% BNT-maks 103,5% 89,6% 80,6% 97,6% 47,8% 100,0% 88,8% 99,7% 100,0% 53,0% P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 247,1 35,3 318,6 91,5 142,4 53,6 148,3 93,8 202,5 356,0 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 43,3% 19,3% 44,4% 72,0% 34,1% 42,9% 69,0% 25,4% 88,4% 47,7% BNT-maks 100,0% 75,4% 74,9% 100,0% 46,2% 97,6% 92,6% 100,5% 100,0% 56,8% P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 235,5 31,8-1,8 97,4 142,2 30,3 156,8 81,0 192,3 343,0 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 41,3% 17,4% -0,2% 76,7% 34,0% 24,3% 72,9% 21,9% 84,0% 45,9% BNT-maks 106,4% 82,5% 26,1% 100,0% 45,0% 100,0% 93,5% 100,0% 99,1% 62,1% P-område PKF ØB41 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 254,9 51,0 104,1 140,5 32,4 149,7 95,3 190,4 344,2 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 44,7% 27,9% 81,9% 33,6% 25,9% 69,6% 25,8% 83,1% 46,1% BNT-maks 111,9% 81,4% 101,6% 45,7% 97,6% 93,0% 99,7% 97,4% 58,2% P-område PKF ØB41 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 244,4 52,3 99,6 130,7 30,7 140,2 92,2 189,5 338,1 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 34,5% 28,6% 78,4% 30,9% 24,5% 65,2% 25,0% 82,8% 45,3% BNT-maks 82,6% 88,0% 101,6% 40,9% 100,0% 87,0% 98,4% 98,7% 58,9% Side 1 af 2

19 8 Bilag 5 P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 248,4 52,0 115,2 98,3 129,1 30,0 115,8 94,6 129,3 335,4 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 35,1% 28,9% 16,7% 77,4% 30,5% 24,0% 53,9% 25,6% 56,5% 44,9% BNT-maks 91,3% 84,4% 32,0% 100,8% 40,0% 92,8% 86,0% 100,0% 94,8% 60,0% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 183,3 45,1 162,0 95,9 116,8 26,5 66,7 83,6 55,8 184,2 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 25,9% 25,1% 23,4% 75,5% 27,6% 21,2% 31,0% 22,7% 24,4% 24,7% BNT-maks 71,2% 68,9% 33,6% 100,0% 35,2% 91,2% 47,0% 90,5% 45,4% 49,1% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 199,2 49,6 174,8 100,7 125,9 34,3 68,7 81,1 59,1 338,8 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 28,1% 27,6% 25,3% 79,3% 29,8% 27,5% 31,9% 22,0% 25,8% 45,4% BNT-maks 68,6% 78,9% 37,8% 100,8% 37,8% 100,8% 44,7% 95,1% 47,2% 60,1% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 245,4 48,8 176,1 102,9 129,0 64,3 75,1 99,4 56,6 351,1 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 34,7% 27,1% 25,5% 81,0% 30,5% 51,5% 34,9% 26,9% 24,7% 47,0% BNT-maks 78,6% 87,2% 40,7% 100,0% 39,2% 143,2% 46,5% 118,2% 50,7% 59,7% Side 2 af 2

20 Parkering i Ørestad City og Ørestad Syd Du har for øjeblikket mulighed for at parkere i parkeringshusene Kay Fisker, Edvard Thomsen, Robert Jacobsen og VM Bjerget, samt på midlertidige parkeringspladser, som ligger i terræn. Parkering sker på eget ansvar, men pladserne er videoovervågede. Ørestads Boulevard 41 Parkeringshus Bjerget C. F. Møllers Allé Parkeringshus Kay Fisker Parkeringshus Edvard Thomsen Kay Fiskers Plads Vejlands Allé Ørestads Boulevard Hannemanns Allé Nord Hannemanns Allé Syd Asger Jorns Allé Richard Mortensens Vej Parkeringshus Robert Jacobsen Ørestads Boulevard Parkeringshus Bjerget SådAN bruger du abonnementskortet 1. Kør frem til bommen. 2. Hold abonnementskortet op foran den grønne/gule billet mund. Kortet skal holdes stille, men ikke indføres i billetmunden. 3. Bemærk, at kortet altid skal scannes ved ind- og udkørsel også når bommen er oppe. Vil du vide mere om parkering i ØRESTAd? Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til By & Havn. Du kan skrive til eller ringe på (hverdage mellem kl ). Du kan også besøge os på parkeringskontoret i Ørestad. Kontoret ligger på Edvard Thomsens Vej 4 C og har åbent: Mandag Onsdag Fredag Du kan også få flere informationer på: byoghavn.dk/parkering Beboerparkering i Ørestad City og Ørestad Syd Ørestad Ørestad er godt på vej til at blive en tæt bydel med pladser og gader, som man kender det fra Københavns andre bydele. Et godt nærmiljø er et vigtigt element i en attraktiv bydel. Her skal være plads til bilerne, men de skal ikke fylde hele gadebilledet. Derfor skal biler primært parkeres i parkeringshuse. Antallet af parkeringspladser i Ørestad er fastlagt i lokalplanerne, som Københavns Kommune vedtager. Ørestad har lidt færre parkeringspladser end andre bydele i København. For at sikre at der alligevel er parkeringspladser nok, har By & Havn valgt at indrette fælles parkeringshuse i Ørestad City og Ørestad Syd, så beboere og medarbejdere i virksomhederne kan benytte de samme parkeringspladser. På den måde opnås den bedste udnyttelse af pladserne, og beboernes omkostninger til parkering bliver så lave som muligt. HvordAN fastsættes priserne? I mange af Københavns nye bebyggelser har man valgt, at omkostningerne til p-pladser skal lægges ind i huslejen. Det betyder, at husleje og omkostninger til parkering er lagt i samme beløb. ROYAL GOLF CENTER Center Boulevard Parkeringshus Edvard Thomsen C. F. Møllers Allé C.F. Møllers Allé Edvard Thomsens Vej Arne Jacobsens Allé Ove Arups Vej Kay Fiskers Vej Parkeringshus Kay Fisker Kay Fiskers Plads E20 I Ørestad har By & Havn valgt at skille de to beløb ad. Kun dem, der bruger parkeringsanlæggene, er med til at betale for dem. Hvis man ikke har bil, betaler man ikke, og hvis man har to biler, betaler man for dem begge. Medarbejdere og beboere deles om parkeringspladserne i Ørestad. Det er billigere for bilisterne. Hannemanns Allé Nord NORDRE KLAPPER E20 KALVEBOD FÆLLED SIGNATURFORKLARING Parkeringshus Parkeringsplads Hannemanns Allé Else Alfelts Vej Asger Jorns Allé Richard Mortensens Vej STORE HØJ Robert Jacobsens Vej Richard Mortensens Vej Metrovej Ørestads Boulevard Asger Jorns Allé Hannemanns Allé Syd Robert Jacobsens By & Havn Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 DK-1013 Copenhagen K Tlf Fax Fotografer: By&Havn. Grafisk design: Juni 2013 PARKERing i ØRESTAd Når Ørestad er færdigudbygget, vil der med få undtagelser kun være parkering i p-huse i Ørestad City og Ørestad Syd. De første parkeringshuse er allerede taget i brug. By & Havn har etableret midlertidige parkeringspladser i de områder, hvor der endnu ikke er nok biler til p-huse. Du kan se de eksisterende parkeringshuse, samt de midlertidige anlæg, på eller på kortet i denne folder.

21 Priser indtil 31. marts 2014 BeboERE med P-liCENS Parkering i p-huse og på midlertidige parkeringspladser i terræn: Ørestad City 717 kr. pr. måned Ørestad Syd 600 kr. pr. måned I de kommende år stiger den månedlige leje blandt andet med udviklingen i inflationen. Hvis inflationen stiger med op til 2,5 pct. pr. år, vil lejen pr. 1. april 2015 være 954 kr. om måneden. Du kan læse mere om de fremtidige priser i p-aftalerne på By & Havns hjemmeside. GæSTEPARKERing i p-huse og på parkeringsanlæg i terræn Taksterne er angivet på betalings automaten. Følgende takster gælder: Parkering er gratis den første halve time. Mandag til fredag kl : Parkering koster 16,00 kr. pr. time Mandag til fredag kl : Parkering koster 8,00 kr. pr. time Parkering koster maksimalt 150 kr. pr. kalenderdøgn (kl ) Lørdag, søndag og helligdage kl : Parkering koster 16,00 kr. pr. time Lørdag, søndag og helligdage kl : Parkering koster 8,00 kr. pr. time Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. kalenderdøgn (kl ) KoRTTidSPARKERing Korttidsparkering kan foregå i de afmærkede parkeringsbåse. De findes langs: Arne Jacobsens Allé Asger Jorns Allé Robert Jacobsens Vej Richard Mortensens Vej Else Alfelts Vej og langs stikvejene til Ørestads Boulevard. Det fremgår af skiltene, hvor lang tid du må parkere. KØB af P-liCENS Du kan købe en p-licens hos By & Havn. P-licenser giver ret til at anvende samtlige By & Havns parkeringspladser. Det gælder i alle døgnets 24 timer, dog ikke til brug af gæste- og korttidsparkeringspladser. Det er en forudsætning for udstedelse af p-licensen, at du har folkeregisteradresse i Ørestad. Du kan downloade p-aftalen på ErhvervsliCENSER Virksomheder og personer, der arbejder i Ørestad, kan få information om erhvervslicenser ved direkte henvendelse til By & Havn eller på Læs mere om priserne på: byoghavn.dk/parkering

22 Bilag 7 Ordensreglement for parkering Knallerter, cykler m.m. må ikke henstilles i p-anlægget uden for cykelstativerne. De vil blive fjernet uden varsel. Kun indregistrerede person- eller varebiler under kg. må parkeres i p-anlægget. Uindregistrerede køretøjer vil blive anmeldt til Københavns Politi, som vil fjerne disse for ejerens regning. Parkering må kun ske i opmærkede båse. Trailere, campingvogne o. lign. må ikke parkeres i p-anlægget. Solomotorcykler må kun parkere på de dertil opmærkede pladser. Det er ikke tilladt at foretage større reparationer af køretøjer i p- anlægget. Påfyldning af brændbare væsker er ikke tilladt i p-anlægget. Det er forbudt at henkaste affald i p-anlægget. Køretøjer, der lækker olie, benzin eller andre væsker må ikke parkeres i p-anlægget. By og Havn I/S forbeholder sig ret til at fjerne disse uden varsel og for ejerens regning. Det er ikke tilladt at omdele reklamer, stickers, brochurer, aviser m.m. i p-anlægget. Overtrædelse af bestemmelserne ovenfor kan medføre et kontrolgebyr på 590 kr. Parkering sker i alle henseender på egen risiko, og By og Havn påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri eller skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen. Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Til interesserede Opfordringsbrev 10. juli 2014 Jura maral Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Bygningsstyrelsen takker

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere