PARKERING. Udbud af kontrol på p-anlæg. Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERING. Udbud af kontrol på p-anlæg. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 15-10-2013"

Transkript

1 PARKERING Udbud af kontrol på p-anlæg Udviklingsselskabet By & Havn I/S

2 UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrol på p-anlæg Tilbudsfrist: 15. november 2013

3 INDHOLD 1 INTRODUKTION TIL UDBUDDET 2 ORDREGIVENDE SELSKAB 3 HENVENDELSER FREM TIL TILBUDSAFGIVELSE 4 AFGIVELSE AF TILBUD 5 UDBUDSMATERIALE 6 EVALUERING 7 MEDDELELSE OM TILDELING 8 VEJLEDENDE TIDSPLAN 9 GENERELLE TILBUDSVILKÅR Side

4 1 INTRODUKTION TIL UDBUDDET 1.1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.). Selskabet blev stiftet med det primære formål at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn samt forestå havnedriften i Københavns Havn. Som et led i udviklingen af Ørestad og havnearealerne anlægger og driver By & Havn næsten p-pladser. En del af pladserne er i p-huse og en del på terræn. 1.2 Parkeringsaktiviteterne varetages primært af By & Havn, men kontrollen af p-anlæggene er outsourcet. 1.3 Ved dette udbud udbyder Udviklingsselskabet By & Havn I/S kontrakt om anskaffelse af kontrol på p-anlæg i Ørestad og Københavns Havn i henhold til udbudsbekendtgørelse, offentliggjort på og By & Havns hjemmeside den 15. oktober Udbuddet angår kontrolydelse på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. Se kravspecifikationen og kort over p-pladser på de nævnte områder. 2 ORDREGIVENDE SELSKAB 2.1 Juridisk person By & Havn i forbindelse med denne udbudsforretning er Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København 2.2 By & Havn er ansvarlig for udbudsforretningens gennemførelse, og eventuelle henvendelser skal rettes til By & Havn. 2.3 Kontaktperson Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, dokumentation mv. skal rettes til Maria Brandt, Nordre Toldbod 7, Postboks 2083, 1013 København, telefonnummer og Henvendelser bør i videst muligt omfang ske skriftligt. Kontaktpersonen kan med bindende virkning forpligte By & Havn i forbindelse med udbudsforretningen. 3

5 2.3.3 Opstår der uoverensstemmelser mellem By & Havns skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud for de mundtlige udsagn By & Havn kan på ethvert tidspunkt i forbindelse med udbudsforretningen udpege en anden kontaktperson. 3 HENVENDELSER FREM TIL TILBUDSAFGIVELSE 3.1 Spørgsmål Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt Spørgsmål besvares skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt til alle tilbudsgivere. 3.2 Informations- og spørgemøder By & Havn afholder et spørgemøde d. 31. oktober 2013 kl på Nordre Toldbod 7, hvor selskabet vil svare på spørgsmål Tilmelding til informationsmødet skal ske senest d. 25. oktober 2013 til den i pkt anførte kontaktperson. Der kan for hver tilbudsgiver deltage indtil tre personer i informationsmødet. 4 AFGIVELSE AF TILBUD 4.1 Formkrav Tilbuddet skal udformes på dansk. Eventuelle standardbilag, brochuremateriale og lignende må dog gerne være på svensk, norsk eller engelsk Tilbuddet skal, for at være rettidigt afgivet, og for at kunne tages i betragtning i forbindelse med udbudsforretningen, være By & Havn i hænde senest d. 15. november 2013, kl ("Tilbudsfristen"). Tilbuddet skal afgives i en lukket kuvert/indpakning, der skal være mærket således: Tilbud på p-ydelse. Tilbuddet skal sendes til den i pkt anførte adresse eller afleveres på adressen i receptionen, hvorefter tilbudsgiveren efter anmodning vil få tilsendt en kvittering med angivelse af dato og klokkeslæt for afgivelsen Tilbuddet bedes afgivet i én original og to papirkopier samt i elektronisk form på usb-stik Det er ikke muligt for tilbudsgiverne at overvære åbningen af tilbuddene Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud frem til d. 15. april 2014 ("Vedståelsesfristen"). 4

6 4.1.6 Tilbudsgiveren kan ikke forlange tilbuddet tilbageleveret fra By & Havn. 4.2 Ydelse Den udbudte ydelse består af kontrol på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. Se kravspecifikationen og kort over områderne. 5 UDBUDSMATERIALE 5.1 Det samlede udbudsmateriale består af følgende: (a) Udbudsbetingelser. (b) Kravspecifikation med beskrivelse af den udbudte p-ydelse. (c) Bilagene 1-7. For uddybning se Kravspecifikationen pkt. 2.3 Supplement. 5.2 Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbudsgiver er i besiddelse af hele udbudsmaterialet. 6 EVALUERING 6.1 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er den laveste pris opvejet med det kvalitetsmæssige mest fordelagtige tilbud Evalueringen af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende delkriterier i en ikke prioriteret rækkefølge: (a) Økonomi (b) Erfaring (c) Administration (d) Organisation Se kravspecifikationen for nærmere uddybelse. 7 MEDDELELSE OM TILDELING 7.1 Skriftlige meddelelser 5

7 7.1.1 Alle tilbudsgivere, der deltager i udbudsforretningen, vil hurtigst muligt og samtidigt blive skriftligt orienteret om tildelingen af udbudsforretningen. Dette sker senest d. 15. december Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens endelige tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om indgåelse af kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før en eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Såfremt en aftale indgås, er det med henblik på en forventet overtagelse af kontrolydelsen d. 1. april Aflysning Dette udbud udgør ikke et tilbud, men en opfordring til tilbudsgiverne om at afgive tilbud. By & Havn påtager sig ikke nogen kontraheringspligt i forbindelse med udbuddet, men forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, såfremt der er saglig grund hertil. 8 VEJLEDENDE TIDSPLAN 8.1 Den overordnede tidsplan for udbuddet er som følger: (a) Offentliggørelse: den 15. oktober (b) Tilbudsfrist: den 15. november 2013 kl (c) Beslutning om tildeling: senest den 15. december 2013 (d) Vedståelsesfrist: den 15. april 2014 (e) Overtagelse af opgaven: forventet den 1. april GENERELLE TILBUDSVILKÅR 9.1 Tilbudsomkostninger Tilbudsgiver bærer egne omkostninger forbundet med deltagelse i udbudsprocessen og udarbejdelse af tilbud. 9.2 By & Havn forbeholder sig ret til at berigtige eller lade berigtige fejl og mangler i tilbud m.v. efter samme principper, som er fastsat i 12 i Bek. 712/11 (om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). 6

8 KRAVSPECIFIKATION Udbud af kontrol på p-anlæg Tilbudsfrist: 15. november 2013

9 INDHOLD 1 INTRODUKTION 2 OMFANG AF UDBUDSMATERIALE 3 VURDERING 4 SÆRLIGE KRAV Side

10 1 INTRODUKTION 1.1 Ved dette udbud udbyder Udviklingsselskabet By & Havn I/S kontrakt om anskaffelse af kontrol på p-anlæg i Ørestad og Københavns Havn i henhold til udbudsbekendtgørelse, offentliggjort på og By & Havns hjemmeside den 15. oktober Udbuddet angår kontrolydelse på p-anlæg i Ørestad, Nordhavnen, Søndre Frihavn og på Toldboden. Kontrolydelsen dækker både terrænpladser og p-huse, med og uden bomanlæg. 2 OMFANG AF UDBUDSMATERIALE 2.1 Adresser, parkeringstype, antal pladser, evt. bomanlæg og belægningsprocent Nummer Navn/Adresse Parkeringstype Antal pladser Bomanlæg Gns. belægningsprocent, sept. måned Ørestad 1 VM Bjerget, Ørestads Boulevard 55, 2300 Kbh. S 2 Ørestads Boulevard 41, 2300 Kbh. S 3 Kay Fisker (+ Winghouse), Arne Jacobsens Allé 21, 2300 Kbh. S 4 C. F. Møllers Allé 6, 2300 Kbh. S 5 Edvard Thomsens Vej, 2300 Kbh. S - gæsteparkering P-hus 426 Ja 30,5% VMB Terræn 183 Ja 27,1% ØB41 P-hus + terræn 708 Ja 34,7% PKF Terræn 127 Ja 81,0% CFMA Terræn 140 Nej Ikke beregnet 3

11 6 Edvard Thomsens Vej 4A, 2300 Kbh. S P-hus 747 Ja 47,0% ETV 7 Hannemanns Allé, 2300 Kbh. S, Nord og Syd Terræn x Ja 26,9% HAA 8 P-Metro Terræn 125 Ja 51,5% P-Metro 9 Robert Jacobsens Vej, 2300 Kbh. S 10 Richard Mortensens Vej, 2300 Kbh. S 11 Asger Jorns Allé, 2300 Kbh. S P-hus 690 Ja 25,5% RJV Terræn 215 Ja 34,9% RMV Terræn 229 Ja 24,7% AJA Nordhavnen 12 Lautrupskaj, 2100 Kbh. Ø 13 Sundkaj 7-11, 2100 Kbh. Ø Terræn 177 Nej Ikke beregnet Terræn 252 Nej Ikke beregnet Søndre Frihavn 14 Dampfærgevej, 2100 Kbh. Ø 15 Indiakaj, 2100 Kbh. Ø 16 Nordre Toldbod 7, Kbh. K, parkering 1 Terræn 36 Nej Ikke beregnet Terræn 148 Nej Ikke beregnet Terræn 65 Nej Ikke beregnet 4

12 17 Nordre Toldbod 7, Kbh. K, parkering 2 18 Nordre Toldbod 7, Kbh. K parkering 3 Terræn 32 Nej Ikke beregnet Terræn 58 Nej Ikke beregnet 2.2 Kontrol for anlæg med og uden bom Kontrollen af det enkelte anlæg er differentieret efter om det er en/et plads/parkeringshus med eller uden bom. Anlæg med bom kontrolleres i henhold til ordensreglementet, hvor anlæg uden bom kontrolleres for betaling af parkering samt ordensreglementet. Der henvises til bilag Supplement Som supplement til pkt. 2.1 kan skeles til bilag 1-6 og for pkt. 2.2 kan der skeles til bilag 7: Bilag 1: Kort over Ørestad med parkeringsaktiviteter Bilag 2: Kort over Nordhavnen med parkeringsaktiviteter Bilag 3: Kort over Søndre Frihavn med parkeringsaktiviteter Bilag 4: Udspecificeret kort over parkering på Nordre Toldbod 1-3. Parkeringsreglerne er forskellige på de tre områder Bilag 5: Udspecificering af belægningsprocent for januar til og med september Her indgår: Gennemsnit: Gennemsnitligt antal biler i tidsrummet Maks: Maksimalt antal biler i tidsrummet Maks tidspunkt: Det tidspunkt, hvor der har været flest brugere på p-pladsen Kapacitet: Antal parkeringspladser BNT-middel: Gennemsnitlig belægningsprocent BNT-maks: Maksimal belægningsprocent, på maks tidspunkt Bilag 6: Pjece om BEBOERPARKERING I Ørestad City og Ørestad Syd. Informationspjece omkring parkering i Ørestad Bilag 7: By & Havns ordensreglement for parkering generelt. 5

13 3 VURDERING 3.1 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det kvalitetsmæssige bedste bud sammenholdt med prisen. Nedenstående delkriterier er en indikation på By & Havns definition af kvalitet Vurderingen af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende delkriterier i en ikke prioriteret rækkefølge: (a) Økonomi: a. Selskabets økonomi: Det vurderes om tilbudsgivers regnskab er sundt. b. Tilbuddets økonomi: Sammenhængen mellem udbud og tilbudspris vurderes. (b) Erfaring: a. By & Havn anser et solidt erfaringsgrundlag som nødvendigt for udførelsen af kontrolopgaven, hvorfor dette også er et parameter, der vægtes positivt. (c) Administration: a. Inkasso: I tilbuddet skal det fremgå, hvordan tilbudsgiver inddriver kontrolafgifter. Eget inkasso-system vil blive vægtet positivt. (d) Organisation: a. I tilbuddet skal der indgå information omkring organisationens størrelse samt de ansattes uddannelsesniveau, aflønningsmetode og uniformering. 4 SÆRLIGE KRAV 4.1 Krav om skiltning: Tilbudsgiver administrerer opsætning af skilte og finansiering heraf. By & Havn skal godkende skiltenes placering og design. 4.2 By & Havn skal til enhver tid kunne annullere alle kontrolafgifter. 4.3 Det forventes, at antallet af p-pladser stiger, men også, at der nedlægges p-pladser i takt med at områderne udvikles. Kontrolydelsen skal kunne følge med i denne udvikling. 4.4 By & Havn fastlægger kontrolafgiften. P.t. ligger den på 590 kr. 4.5 P-anlægget skal runderes minimum tre gange i døgnet. Dette skal foregå inden for følgende tidsintervaller: Kl , og Da der er tale om minimum, kan der være behov for hyppigere rundering. 6

14 Ørestads Boulevard 41 Bilag 1 Ørestad Ørestads Boulevard Parkeringsanlæg Bjerget C. F. Møllers Allé C. F. Møllers Allé Center Boulevard Parkeringsanlæg Edvard Thomsen ETV gæsteparkering Edvard Thomsens Vej Arne Jacobsens Allé Kay Fiskers Vej Parkeringsanlæg Kay Fisker Kay Fiskers Plads E20 Ove Arups Vej Hannenmanns Allé Nord Hannenmanns Allé Syd Hannemanns Allé Metrovej Ørestads Boulevard Robert Jacobsens Vej KALVEBOD FÆLLED Richard Mortensens vej Else Alfelts Vej Richard Mortensens Vej Asger Jorns Allé Asger Jorns Allé Parkering metro Parkeringshus Robert Jacobsen SIGNATURFORKLARING Parkeringshus Parkeringsplads STORE HØJ

15 Baltikavej Bilag 2 Nordhavnen Skagerrakvej Skudehavnsvej Færgehavnsvej SKUDEHAVNEN Kalkbrænderiløbskaj Sundkrogsgade Containervej Industrivej Stubbeløbgade Trælastkaj ORIENTBASSINET Orientkaj Lautrupskaj Orient Plads Klubiensvej Sundkaj Sundkrogskaj Stubkaj Lautrupsgade Fortkaj Glückstadtsvej MØLLE- GGET Lüdersvej Redmolen Kalkbrænderihavnsgade Billedvej Jernvej Redhavnsvej Sandkaj Marmorkaj Tømmerkaj FRIHAVNEN Gittervej Marmorvej

16 NORDRE BA TOLDBOD BÅDEH SØNDRE FRIHAVNEN Bilag 3 Søndre Frihavn og Toldboden Kalkbrænderihavnsgade Dampfærgevej Amerika Plads Amerikakaj Pakhusvej VEST BASSIN ØST BASSIN GL. LYSTBÅDEHAVN SØN Norde Tddbod KASTELLET

17 Bi l ag4

18 8 Bilag 5 Bilag 5 P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 267,8 50,7 253,8 89,0 154,4 46,6 145,7 96,0 204,0 339,4 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 47,0% 27,7% 35,4% 70,1% 36,9% 37,3% 67,8% 26,0% 89,1% 45,4% BNT-maks 103,5% 89,6% 80,6% 97,6% 47,8% 100,0% 88,8% 99,7% 100,0% 53,0% P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 247,1 35,3 318,6 91,5 142,4 53,6 148,3 93,8 202,5 356,0 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 43,3% 19,3% 44,4% 72,0% 34,1% 42,9% 69,0% 25,4% 88,4% 47,7% BNT-maks 100,0% 75,4% 74,9% 100,0% 46,2% 97,6% 92,6% 100,5% 100,0% 56,8% P-område PKF ØB41 P4 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 235,5 31,8-1,8 97,4 142,2 30,3 156,8 81,0 192,3 343,0 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 41,3% 17,4% -0,2% 76,7% 34,0% 24,3% 72,9% 21,9% 84,0% 45,9% BNT-maks 106,4% 82,5% 26,1% 100,0% 45,0% 100,0% 93,5% 100,0% 99,1% 62,1% P-område PKF ØB41 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 254,9 51,0 104,1 140,5 32,4 149,7 95,3 190,4 344,2 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 44,7% 27,9% 81,9% 33,6% 25,9% 69,6% 25,8% 83,1% 46,1% BNT-maks 111,9% 81,4% 101,6% 45,7% 97,6% 93,0% 99,7% 97,4% 58,2% P-område PKF ØB41 CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 244,4 52,3 99,6 130,7 30,7 140,2 92,2 189,5 338,1 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 34,5% 28,6% 78,4% 30,9% 24,5% 65,2% 25,0% 82,8% 45,3% BNT-maks 82,6% 88,0% 101,6% 40,9% 100,0% 87,0% 98,4% 98,7% 58,9% Side 1 af 2

19 8 Bilag 5 P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 248,4 52,0 115,2 98,3 129,1 30,0 115,8 94,6 129,3 335,4 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 35,1% 28,9% 16,7% 77,4% 30,5% 24,0% 53,9% 25,6% 56,5% 44,9% BNT-maks 91,3% 84,4% 32,0% 100,8% 40,0% 92,8% 86,0% 100,0% 94,8% 60,0% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 183,3 45,1 162,0 95,9 116,8 26,5 66,7 83,6 55,8 184,2 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 25,9% 25,1% 23,4% 75,5% 27,6% 21,2% 31,0% 22,7% 24,4% 24,7% BNT-maks 71,2% 68,9% 33,6% 100,0% 35,2% 91,2% 47,0% 90,5% 45,4% 49,1% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 199,2 49,6 174,8 100,7 125,9 34,3 68,7 81,1 59,1 338,8 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :02 Kapacitet BNT-middel 28,1% 27,6% 25,3% 79,3% 29,8% 27,5% 31,9% 22,0% 25,8% 45,4% BNT-maks 68,6% 78,9% 37,8% 100,8% 37,8% 100,8% 44,7% 95,1% 47,2% 60,1% P-område PKF ØB41 RJV CFMA VMB P-Metro RMV HAA AJA ETV Gennemsnit 245,4 48,8 176,1 102,9 129,0 64,3 75,1 99,4 56,6 351,1 Maks Maks tidspunkt : : : : : : : : : :01 Kapacitet BNT-middel 34,7% 27,1% 25,5% 81,0% 30,5% 51,5% 34,9% 26,9% 24,7% 47,0% BNT-maks 78,6% 87,2% 40,7% 100,0% 39,2% 143,2% 46,5% 118,2% 50,7% 59,7% Side 2 af 2

20 Parkering i Ørestad City og Ørestad Syd Du har for øjeblikket mulighed for at parkere i parkeringshusene Kay Fisker, Edvard Thomsen, Robert Jacobsen og VM Bjerget, samt på midlertidige parkeringspladser, som ligger i terræn. Parkering sker på eget ansvar, men pladserne er videoovervågede. Ørestads Boulevard 41 Parkeringshus Bjerget C. F. Møllers Allé Parkeringshus Kay Fisker Parkeringshus Edvard Thomsen Kay Fiskers Plads Vejlands Allé Ørestads Boulevard Hannemanns Allé Nord Hannemanns Allé Syd Asger Jorns Allé Richard Mortensens Vej Parkeringshus Robert Jacobsen Ørestads Boulevard Parkeringshus Bjerget SådAN bruger du abonnementskortet 1. Kør frem til bommen. 2. Hold abonnementskortet op foran den grønne/gule billet mund. Kortet skal holdes stille, men ikke indføres i billetmunden. 3. Bemærk, at kortet altid skal scannes ved ind- og udkørsel også når bommen er oppe. Vil du vide mere om parkering i ØRESTAd? Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til By & Havn. Du kan skrive til eller ringe på (hverdage mellem kl ). Du kan også besøge os på parkeringskontoret i Ørestad. Kontoret ligger på Edvard Thomsens Vej 4 C og har åbent: Mandag Onsdag Fredag Du kan også få flere informationer på: byoghavn.dk/parkering Beboerparkering i Ørestad City og Ørestad Syd Ørestad Ørestad er godt på vej til at blive en tæt bydel med pladser og gader, som man kender det fra Københavns andre bydele. Et godt nærmiljø er et vigtigt element i en attraktiv bydel. Her skal være plads til bilerne, men de skal ikke fylde hele gadebilledet. Derfor skal biler primært parkeres i parkeringshuse. Antallet af parkeringspladser i Ørestad er fastlagt i lokalplanerne, som Københavns Kommune vedtager. Ørestad har lidt færre parkeringspladser end andre bydele i København. For at sikre at der alligevel er parkeringspladser nok, har By & Havn valgt at indrette fælles parkeringshuse i Ørestad City og Ørestad Syd, så beboere og medarbejdere i virksomhederne kan benytte de samme parkeringspladser. På den måde opnås den bedste udnyttelse af pladserne, og beboernes omkostninger til parkering bliver så lave som muligt. HvordAN fastsættes priserne? I mange af Københavns nye bebyggelser har man valgt, at omkostningerne til p-pladser skal lægges ind i huslejen. Det betyder, at husleje og omkostninger til parkering er lagt i samme beløb. ROYAL GOLF CENTER Center Boulevard Parkeringshus Edvard Thomsen C. F. Møllers Allé C.F. Møllers Allé Edvard Thomsens Vej Arne Jacobsens Allé Ove Arups Vej Kay Fiskers Vej Parkeringshus Kay Fisker Kay Fiskers Plads E20 I Ørestad har By & Havn valgt at skille de to beløb ad. Kun dem, der bruger parkeringsanlæggene, er med til at betale for dem. Hvis man ikke har bil, betaler man ikke, og hvis man har to biler, betaler man for dem begge. Medarbejdere og beboere deles om parkeringspladserne i Ørestad. Det er billigere for bilisterne. Hannemanns Allé Nord NORDRE KLAPPER E20 KALVEBOD FÆLLED SIGNATURFORKLARING Parkeringshus Parkeringsplads Hannemanns Allé Else Alfelts Vej Asger Jorns Allé Richard Mortensens Vej STORE HØJ Robert Jacobsens Vej Richard Mortensens Vej Metrovej Ørestads Boulevard Asger Jorns Allé Hannemanns Allé Syd Robert Jacobsens By & Havn Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 DK-1013 Copenhagen K Tlf Fax Fotografer: By&Havn. Grafisk design: Juni 2013 PARKERing i ØRESTAd Når Ørestad er færdigudbygget, vil der med få undtagelser kun være parkering i p-huse i Ørestad City og Ørestad Syd. De første parkeringshuse er allerede taget i brug. By & Havn har etableret midlertidige parkeringspladser i de områder, hvor der endnu ikke er nok biler til p-huse. Du kan se de eksisterende parkeringshuse, samt de midlertidige anlæg, på eller på kortet i denne folder.

21 Priser indtil 31. marts 2014 BeboERE med P-liCENS Parkering i p-huse og på midlertidige parkeringspladser i terræn: Ørestad City 717 kr. pr. måned Ørestad Syd 600 kr. pr. måned I de kommende år stiger den månedlige leje blandt andet med udviklingen i inflationen. Hvis inflationen stiger med op til 2,5 pct. pr. år, vil lejen pr. 1. april 2015 være 954 kr. om måneden. Du kan læse mere om de fremtidige priser i p-aftalerne på By & Havns hjemmeside. GæSTEPARKERing i p-huse og på parkeringsanlæg i terræn Taksterne er angivet på betalings automaten. Følgende takster gælder: Parkering er gratis den første halve time. Mandag til fredag kl : Parkering koster 16,00 kr. pr. time Mandag til fredag kl : Parkering koster 8,00 kr. pr. time Parkering koster maksimalt 150 kr. pr. kalenderdøgn (kl ) Lørdag, søndag og helligdage kl : Parkering koster 16,00 kr. pr. time Lørdag, søndag og helligdage kl : Parkering koster 8,00 kr. pr. time Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. kalenderdøgn (kl ) KoRTTidSPARKERing Korttidsparkering kan foregå i de afmærkede parkeringsbåse. De findes langs: Arne Jacobsens Allé Asger Jorns Allé Robert Jacobsens Vej Richard Mortensens Vej Else Alfelts Vej og langs stikvejene til Ørestads Boulevard. Det fremgår af skiltene, hvor lang tid du må parkere. KØB af P-liCENS Du kan købe en p-licens hos By & Havn. P-licenser giver ret til at anvende samtlige By & Havns parkeringspladser. Det gælder i alle døgnets 24 timer, dog ikke til brug af gæste- og korttidsparkeringspladser. Det er en forudsætning for udstedelse af p-licensen, at du har folkeregisteradresse i Ørestad. Du kan downloade p-aftalen på ErhvervsliCENSER Virksomheder og personer, der arbejder i Ørestad, kan få information om erhvervslicenser ved direkte henvendelse til By & Havn eller på Læs mere om priserne på: byoghavn.dk/parkering

22 Bilag 7 Ordensreglement for parkering Knallerter, cykler m.m. må ikke henstilles i p-anlægget uden for cykelstativerne. De vil blive fjernet uden varsel. Kun indregistrerede person- eller varebiler under kg. må parkeres i p-anlægget. Uindregistrerede køretøjer vil blive anmeldt til Københavns Politi, som vil fjerne disse for ejerens regning. Parkering må kun ske i opmærkede båse. Trailere, campingvogne o. lign. må ikke parkeres i p-anlægget. Solomotorcykler må kun parkere på de dertil opmærkede pladser. Det er ikke tilladt at foretage større reparationer af køretøjer i p- anlægget. Påfyldning af brændbare væsker er ikke tilladt i p-anlægget. Det er forbudt at henkaste affald i p-anlægget. Køretøjer, der lækker olie, benzin eller andre væsker må ikke parkeres i p-anlægget. By og Havn I/S forbeholder sig ret til at fjerne disse uden varsel og for ejerens regning. Det er ikke tilladt at omdele reklamer, stickers, brochurer, aviser m.m. i p-anlægget. Overtrædelse af bestemmelserne ovenfor kan medføre et kontrolgebyr på 590 kr. Parkering sker i alle henseender på egen risiko, og By og Havn påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri eller skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen. Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere