AM Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AM2014.02.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016"

Transkript

1 AM Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016

2 S JO UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. februar 2014 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, Kobenhavn. Som dommer fungerede landsdommer Inge Neergaard Jessen. Som protokolfører fungerede kontorfuldmægtig Jesper Olsen. Der foretoges 2. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod l) \, _ ~ s<.rt.em\o.z:- tern- Cadvokat Rolf Lindegaard Gregersen, besk.) 2) 1.3 "f"<t& j u_l\ \"~ (advokat Rolf Lindegaard Gregersen, besk.) Ingen var mødt eller indkaldt. Der fremlagdes ankemeddelelse med anklageskrift af20. december 2013 fra Statsadvokaten i København, de domfældtes ankefrafald af24. februar 2014, anklagemyndighedens frafald afkontraanken af24. februar 2014 samt anmodning om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens 769, jf. 762, stk. l, nr. 2 og 762, stk. 2, nr. l, indtil fuldbyrdelse af dommen kan ske.

3 -2- Renen tillagde den for de domfældte beskikkede forsvarer, advokat Rolf Lindegaard Gregersen, i salær kr. med tillæg af moms, der betales af de domfældte. Renen bestemte, at de domfældte skal være varetægtsfængslet i medfør af retsplejelovens 769, jf. 762, stk. l, nr. 2 og 762, stk. 2, nr. l, indtil fuldbyrdelse af dommen kan iværksættes. Retten hævede ankesagen. Sagen sluttet. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

4 Københavns Byret ( Udskrift af dombogen Adv. AOK O l DOM afsagt den 11. december i sag SS /2013 Anklagemyndigheden mod "\\ ~-t 6ef'{l«~btr l'i11- og ~~ 1(z.d. ~ 0 U. l~ \ '\":\C\. Sagens baggrund og parternes påstande. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 13. august T\ _ overtrædelse af og T3 er tiltalt for Samtlige tiltalte l. straffelovens 191. stk. l. 2. pkt. jf. l. pkt.. jf. stk. 2. ved i perioden fra den 4. december 2012 til den 30. januar 2013, i forening og efter fælles forståelse, ved brug af to fælles telefoner med numrene og og under navnet "')f$', at have modtaget 266 bestillinger på køb af kokain, hvorpå de til talte i bil til adskillige købere i Københavnsområdet overdrog mellem 266 og 1330 gram kokain således, at de sigtede ved hver overdragelse overdrog mellem 1-5 gram kokain til den eller de enkelte modtagere.

5 Side 2/19 Samtlige tiltalte 1. straffelovens 19 J. stk. l. 2. pkt. j L l. pkt.. jf. stk. 2. ved den 30. januar 2013 kl på i København, i forening og efter fælles forståelse, at have været i besiddelse af i alt 23,50 gr. kokain fordelt i 18 pølsemandspos er, alt med henblik på videreoverdragelse til ukendte købere i Københavnsområdet. 1 \. \2... straffelovens 191. stk. 2. jf. stk. l. l. pkt.. ved den 21. januar 2013 ca. kl , på _ i København, i forening og efter fælles forståelse med en p.t. uidentificeret medgemingsmand, med henblik på videreoverdragelse, at have opbevaret ca. 3 kg. amfetamin i lejlighedens fryser. \ lov om euforiserende stoffer 3. stk. l. jf. l. jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27. stk. l. jf. 2. jf. liste A. nr. t. ved den 29. januar 2013 ca. kl i Billund Lufthavn, Billund i forening og efter forudgående aftale med 't 2. og X'6, hvis sager er endeligt afgjort, at have indført og været i besiddelse af gram hash med et THC-indhold på 33-34% med henblik på videreoverdragelse til ukendte købere i Københavnsområdet, idet X2. og O i Københavnsområdet på et ikke nærmere bestemt tidspunkt i perioden fra den 8. til den lo. januar 2013 fra T2- modtog ikke under kr. til indkøb af hashen, til rejseudgifter og som betaling for indsmuglingen den 29. januar 2013, hvorefter de begge rejste retur til Malaga den 10. januar 2013, hvor de indkøbte hashen og derefter indvortes transporterede hashen fra Malaga til Danmark, hvor de i Billund Lufthavn den 29. januar 2013 ca. kl blev modtaget af \2..., der fragtede dem til., København, hvor X l.. og ~~ foretog overlevering af hashen til T'L hvorefter de alle blev anholdt af politiet den 30. januar 2013 kl. 5.

6 Side 3/19 lov om euforiserende stoffer 3. stk. l. jf. l. jf. bekendt~ørelse om euforiserende stoffer 27. stk. l. jf. 2. jf. liste A. nr. l. ved den 30. januar 2013 kl på i København, at have været i besiddelse af i alt 899 gr. hash med henblik på videreoverdragelse. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos de tiltalte i medfør af straffelovens 7 5, stk. l og 2, konfiskeres: Forhold l: l telefon" >\l." (kostemr. 51 i sag ) kr. (kosternr. ukendt - se bilag 16 i sag ) kr. (kosternr. 25 i ) l hvid kuvert indeholdende ca. 60 pølsemandsposer (koster 21 i O l ) Forhold 2: 23,50 gr. kokain fordelt i 18 pølsemandsposer (koster 17 i O l ) Forhold 3: 3 kg. arnfetamin (koster l, 2 og4 i ) Forhold 4: gr. hash (koster nr. l, 2 og 4 i Ol ) Forhold 5: 899 gr. hash (koster 3, l 0-12 i O l ) Anklagemyndigheden har endelig i medfør af straffelovens 75, stk. 2, nr. l, nedlagt påstand om konfiskation af en kokainpresse (koster 14 i 0100, ) og en vakuum-maskine (forhold l- koster 8 i ) \\ har erkendt sig delvist skyldig i forhold l, har nægtet sig skyldig i forhold 2, og har erkendt sig delvist skyldig i forhold 3. \7- har erkendt sig delvist skyldig i forhold l, har erkendt sig skyldig i forhold 2 og 4 og har nægtet sig skyldig i forhold 3 og 5. \o har erkendt sig delvist skyldig i forhold l, har nægtet sig skyldig i forhold 2 og har erkendt sig delvist skyldig i forhold 5, således at han har nægtet videreoverdragelseshensigt og har nægtet at have handlet i tbrening eller efter fælles forståelse med medtiltalte \2-

7 Side 4/19 De tiltalte har samstemmende i forholdene l, 2, 3 og 5 nægtet sig skyldige i at have handlet i forening og/eller efter fælles forståelse. De tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden. Forklaringer. Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidneme 'J'L \J~ \,}~ ' \l's og \/"":t \.1\, politiassistent politiassistent \J (o Tiltalte \\ har til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... Tiltalte T \ forklarede vedrørende forhold l, at han solgte kokain for "X t". Kunderne ringede til en telefon, han fik udleveret af en person, som ikke indgår i sagen. Han ønsker ikke at oplyse mere om denne person. Han havde telefonen i en uges tid, fra den 4. december til omkring den 12. december Han fik også kokainen udleveret af den samme person, typisk 5-1 O gram ad gangen. Han hentede telefonen og kokainen forskellige steder. Han kan ikke huske, hvor han hentede det. Det var ikke på _. Tiltalte kendte ikke køberne og heller ikke \11.. Kokainen var pakket i poser med et gram, og han solgte det typisk et gram ad gangen. Han skulle ikke sørge for noget. Han kørte i københavnsområdet. Han fik ikke betaling pr. handel, men fik kr. for en vagt. Tiltalte kørte ikke rundt med \~. Tiltalte kender T3, men kun lidt. Man kan godt sige, at de er venner, men tiltalte har siddet inde en stor del af den tid, de har kendt hinanden. I starten af december 2012 var tiltalte lige blevet løsladt, så han boede rundt omkring hos venner og bekendte. Lejligheden i havde han sammen med medtiltalte \2. lejet gennem en, der hedder )(l.(. Tiltalte betalte halvdelen af huslejen, der var på ca kr. Den anden halvdel betalte \'2-. Det var meningen, at de skulle bo sammen. Tiltalte kender TZ... gennem -yl.'.s søn, xs-. Tiltalte nåede ikke at flytte ind i lejligheden, og tiltalte havde ikke noget stående i lejligheden. Tiltalte havde en nøgle tillejligheden og sov der et par gange. Han går ud fra, at 12- også havde en nøgle. Tiltalte har ikke brugt lejligheden i forbindelse med salg for "X f ' ~ har ikke været i lejligheden. Foreholdt sagens forhold 3, bilag 22-1, afhøringsrapport af30. april2013, side 5, næstsidste afsnit, hvorefter medtiltalte \"'3 skulle have skaffet lejligheden gennem en bekendt, forklarede tiltalte, at det er korrekt, at han har forklaret som gengivet. 13 kendte også )<4, men lejligheden havde ikke noget med T3 at gøre. Tiltalte forklarede videre, at han på et tidspunkt i lejligheden fortalte T2.

8 Side 5/19, hvordan han skulle blande kokainen op. -r1. spurgte, og han svarede. Ti l talte stoppede med at køre for "~ '", fordi han fik styr på sin økonomi. Tiltalte ønskede ikke at svare på, hvordan han fik styr på sin økonomi. \2 var et nyt bekendtskab. Tiltalte mødte først \'2., efter tiltalte var blevet løsladt. Han kendte hans søn. Han ved ikke, om T2 nåede at flytte ind i lejligheden i. Da tiltalte opdagede, at amfetaminen i lejligheden var blevet byttet ud, afleverede han nøglen til XLl Han ville ikke have mere med lejligheden at gøre. På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han havde afsonet 15 måneder, da han blev løsladt i november Han havde en dårlig økonomi og intet sted at bo. Han havde mødt -r~ omkring to måneder før, han skulle ind at afsone. De gik i byen sammen, men havde ingen kontakt, mens tiltalte afsonede. Da tiltalte blev løsladt, mødte han \~ i byen, og de genoptog kontakten. Tiltalte ovemattede en gang imellem hos sin kæreste i og nogen gange i lejligheden i _. Han kender \2.. fra træning. Tiltalte bruger selv kokain i weekenden. Han blev kontaktet af ):(\ i slutningen af november og sagde ja til at sælge kokainen, fordi han trængte til penge. Det var X.\, der bestemte, hvor tiltalte skulle afhente kokainen. Tiltalte ville ikke køre mere, fordi han ikke havde behov for det. Tiltalte har været ude at køre med 12, når de skulle til træning. Det kan godt være, at han også har kørt med (o, men det havde intet med )(l at gøre. På spørgsmål fra advokat RolfGregersen, forklarede tiltalte, at hverken \'2. eller \3 er ~ \. Tiltalte ønsker ikke at oplyse, hvem )(\ er. De penge, han fik for kokainen, blev afleveret igen, og tiltalte modtog kun kr. per gang. Han havde ingen kontrakt på lejligheden i. Han havde en mundtlig aftale med X'L\. T2> havde ikke opholdt sig i lejligheden. På spørgsmål fra anklageren forklarede tiltalte, at han ikke så, hvem -ntik kokain af. Foreholdt sagens bilag 22-1, afhøringrapport af 30. april 2013, side 4, nederst, hvorefter han havde sagt, at '\2- havde fået noget kokain af en u kendt, forklarede tiltalte, at han har forklaret som gengivet. Han så, at 12,_ fik kokainen overleveret. Han kan ikke huske, hvor de var på det tidspunkt. På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte supplerende, at når han tidligere forklarede, at han havde fået styr på sin økonomi, så var det, fordi hans mor tik kræft, og hans far kunne låne ham nogle penge. Han behøvede derfor ikke lave kriminalitet. Tiltalte forklarede vedrorende forhold 2, at han kender lejligheden på

9 Side 6/19. Han har sovet der et par gange, men kan ikke huske hvo mår. Det var efter, han kørte med X\ telefonen. Det var..,-:1 s lejltghed. \3 overnattede der en gang imellem, når han var træt. Tiltalte har ikke yderligere kommentarer til lejligheden. På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han ikke har set nogen stoffer i lejligheden på Vej. Vedrørende forhold 3, forklarede tiltalte, at han havde lagt amfetaminen i fryseren, fordi der var en, der havde spurgt ham, om han kunne opbevare stoffet. Han fik det overdraget ved i en lørdag. Det kan godt passe, at det var omkring kl Tiltalte vidste godt, at det var amfetamin, men ikke hvor meget der var. Stoffet lå i en gul Netto pose. Tiltalte tog direkte til, hvor han lagde det i fiyseren. Der var 3 pakker stof i Netto posen. Han tog ikke selv noget af stoffet eller afleverede noget af det til andre. Det var aftalen, at personen skulle kontakte tiltalte igen, når han skulle aflevere det tilbage. Han regnede med, at det kun ville være nogle få dage, han skulle opbevare stoffet. Tiltalte ville få kr. for det men har ikke fået pengene. Et par dage senere opdagede tiltalte, at det virkede som om, det var noget andet, der nu lå i poserne i fryseren. Tiltalte ringede til en kammerat, som mødte ham i lejligheden. Det var ikke den person, han havde fået stoffet af. \2... var i lejligheden. Tiltalte og kammeraten blev enige om, at der var noget galt, da stoffet var helt hårdt. Tiltalte skyllede det ud i håndvasken, og de forlod lejligheden. Tiltalte ønsker ikke at oplyse, om han ringede til personen, han opbevarede stoffet for. Tiltalte atleverede sin nøgle til lejligheden til 'x't.f. T2.. vidste ikke noget om amfetaminen. 12. stod og lavede et eller andet. Da tiltalte anbragte amfetaminen i lejligheden, var 12- vistnok i Jylland. Tiltalte havde ikke talt med \Z.. om, at han opbevarede stoffer i lejligheden. Foreholdt sagens bilag 22-1, afhøringsrapport af 30. april 2013, side 5, 2. afsnit forklarede tiltalte, at han forklarede som gengivet. Han gentog bare, hvad han havde hørt. På spørgsmål fra advokat RolfGregersen forklarede tiltalte, at han ikke fortalte 'T2.., hvad der var galt med amfetaminen. Tiltalte sagde bare til \l-, at han skulle pakke sine ting, aflevere sin nøgle og flytte. De talte ikke mere om det, og tiltalte ved ikke, hvad \2.. tænkte om det.... " Ti!talte \t- har til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... Tiltalte \L_ forklarede vedrørende forhold l, at han erkender at have kørt som chauffør, men at han ikke ønsker at udtale sig yderligere. På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at 'X l ikke er nogen af de medtiltalte.

10 Side 7/19 Vedrørende forhold 2, forklarede tiltalte, at han erkender at han den 30. januar 2013 havde de 23,40 gram kokain i lejligheden på. Han havde ovemattet i lejligheden et par nætter. Det var TZ:>., der havde lejligheden og vistnok ham, der gav tiltalte nøglen. Han boede der ikke selv. Tiltalte kan ikke huske, præcist hvomår han overnattede i lejligheden. Han var i Jylland i weekenden for at køre for )(~ og 'f..:!;. Tiltalte har kendt T~ i nogle år. De mødtes tilfældigt. l december januar 2013 gik de blandt andet til træning sammen. Kokainen i lejligheden skulle bruges til ~ \ ~ kunder. Vedrorende forhold 3 forklarede tiltalte, at han intet kendskab havde til den amfetamin, der blev fimdet i lejligheden. Tiltalte ville nok ikke bo fast i lejligheden, men det var praktisk for ham at kunne ovematte der, når han var på besøg i København. Tiltalte opdagede, at der var amfetamin i fryseren, da han stod og arbejdede med noget stof, han skulle sælge for >t\. 'T\ kom tillejligheden med en anden person, og tiltalte kunne høre, at de var ophidsede over noget. Lejligheden er meget lille, og de stod y" meter fra hinanden. Tiltalte ville ikke blande sig. Tiltalte blev overrasket, men havde ikke selv kigget i fryseren. Tiltalte tænkte ikke over, hvad der var gået galt, da det ikke var hans sag. Han kan ikke huske, at \\ spurgte efter nogle handsker. TI spurgte, om der havde været andre i lejligheden, hvilket tiltalte sagde nej til. Tiltalte blev kort efter bedt om at flytte og fik bare at vide, at der var noget galt. Han afleverede nøglen til \ \. Det var meningen, at han skulle betale ca kr. for at bo der, men de var der så kort tid, at de ikke nåede at betale noget. Han ved ikke, hvem de skulle betale til, og de havde ikke skrevet under på noget. Tiltalte kan ikke huske, hvomår de overtog lejligheden, men det var nok ikke før jul. Han mødte \\ til træning gennem sin søn. Adspurgt af forsvareren, forklarede tiltalte, at han ikke kendte Tiltalte har holdt til i Jylland siden 1999 og har sin omgangskreds der. Han har en datter i. Tiltalte brugte ikke køkkenet i lejligheden til at lave mad og havde ingen frostvarer. Tiltalte havde ikke set den person, \\ havde med i lejligheden, før. Det var kort efter episoden, at han fik at vide, at der var noget galt, men ikke hvad, der var galt. Det havde ikke noget med ham at gøre, så han hørte ikke mere om det. På anklagerens spørgsmål forklarede tiltalte, at han i dagene op til den 22. januar 2013 nok var i Jylland for at besøge sin søn, X'), men at han ikke husker datoen præcist. Vedrørende forhold 4, forklarede tiltalte, at det er korrekt, at han havut: X2. 1 og Y.':> boende. De skulle besøge nogen i København. Tiltalte ønsker ikke at oplyse, hvem de skulle besøge. Det var ikke \~. Tiltalte mener ikke, at \\ og \ '::> var i lejligheden på det tidspunkt. Tiltalte gav X2. og X o kr. Tiltalte kan ikke sige, hvis penge det var, så det kan have været hans egne penge. Den 29. januar XL\

11 Side 8/ hentede tiltalte dem igen i Billund. Han kørte dem tillejligheden Vej U vidste ikke noget om det. Til talte blev anholdt på gaden dagen efter. De to øvrige blev anholdt i lejligheden. Hashen, han fik fra dem, skulle tiltalte aflevere til nogen, men han ønsker ikke at oplyse hvem. Vedrørende forhold 5 forklarede tiltalte, at han ikke kender til den hash, der blev fimdet i lejligheden. Han havde ikke vasket tøj i lejligheden. Forevist videoklip fra overvågningen den 22. januar 2013 forklarede tiltalte, at han ikke husker, hvem han ringede til på klippet. Da han fik sms-en, blev han irriteret. Der er stor forskel på, om man får stof, der er blandet op eller ej, og det gik ud over hans fortjeneste. Tiltalte har ikke yderligere kommentarer til sine bemærkninger på optagelsen, "det må I ikke gøre ved mig igen. Jeg gider det kraftedeme ikke." Han spurgte \\ til råds om opblandingen af kokainen. Han husker ikke, at han sagde noget i retning af "I er blevet snydt". De havde lånt lejligheden, men han kunne ikke forestille sig, at der havde været andre. Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han var sur, fordi han skulle blande stoffet op. Adspurgt af advokat Dorte Dittmann forklarede tiltalte, at han blev irriteret, da kokainen ikke var klar til salg, og folk rykkede... " Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... Tiltalte \~ forklarede vedrørende forhold l, at folk ringede til telefonen og så kørte han ud med kokain til den person, der havde ringet. Tiltalte fik 200 kr. per solgt pose. Når han skulle hente telefonen, hentede han den hos )q i en butik. Han ønsker ikke at fortælle, hvor butikken ligger. Telefonen blev afleveret igen på en parkeringsplads bag en cafe. Tiltalte kørte i forskellige lånte biler. Han kan godt have kørt i en Fiat Punto men mener ikke, det har været i forbindelse med salg for X l Fiaten var lejet af hans kæreste, 'J3. Tiltalte har kendt et par år, men kan ikke huske, hvorfra de kender hinanden. Tiltale har ikke noget at gøre med lejligheden i _, men han formidlede kontakten mellem \\ og X L\. Tiltalte har aldrig haft nøgle til lejligheden, men har været forbi 2-3 gange for at hente et kamera, han havde glemt i 12'5 bil. Han har vist også været der med -n. Han kender \2. gennem \2'~ søn, ~S'. Tiltalte og \2- har ikke samarbejdet i forbindelse med X\, og de har ikke haft fælles vagter. På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at \2- er en god bekendt, og at /1 er en bedre bekendt. Tf og han har fælles venner og går også i byen sammen. Tiltalte har tidligere selv købt nogle gram kokain af ')(\_ og det var ad den vej, han selv begyndte at sælge. Tiltalte spur.!:,tte selv T_\

12 Side 9/19 '/..\. Tiltalte ved ikke, hvomår han startede med at køre med telefon en. Lejligheden på Vej havde han boet i i ca.l 0 12 måneder, da han flyttede sammen med sin kæreste i en anden lejlighed. Tiltalte beholdt lejligheden, fordi den egentlige lejer,. x~ ikke selv vil le overtage den, og der allerede var betalt leje et stykke tid. Efter starten af december kom tiltalte i lejligheden et par gange, men han boede der ikke. På anklagerens spørgsmål forklarede tiltalte, at den sidste gang, han kørte for ~\ :, var nytårsaften Vedrørende forhold 2 forklarede tiltalte, at han ikke kender til kokainen, der blev fundet. Han havde nøgle til lejligheden. Det kan godt være, at han har mødtes med \2. i lejligheden, men ikke med 12 og \\ på en gang. Vedrørende forhold 5 forklarede tiltalte, at hashen var hans. Han havde købt det til eget brug. Tiltalte røg meget hash på det tidspunkt, men ønsker ikke at oplyse, hvor meget. Hashen var også var til hans venner... " Vidnet ring: har til retsbogen afgivet følgende forkla "... Vidnet bekræftede at have modtaget en advarsel fra Københavns Politi vedrørende forholdet, og at sagen er endeligt afgjort. Vidnet forklarede, at han den 6. december 2012 købte noget kokain fra )(\. Han havde fået telefonnummeret fra nogle bekendte i byen. Vidnet var ret fuld, så han kan ikke huske detaljer vedrørende bilen eller de personer, der solgte kokainen. Foreholdt bilag l 0-1, afhøringsrapport af28. februar 2013, side 3, hvorefter vidnet har forklaret, at det var forskellige biler og ofte unge mænd, kan det godt passe, at han har forklaret således. Anklageren afspillede samtale af 18. januar 2013 kl mellem ~\ og _ \1\,sarntaleafl8.januar2013kl.l mellem )!J : og 'J\ og samtale af 18. januar 2013 kl mellem \j\ og Y,.\ Vidnet forklarede, at det er ham, der taler. Han kan ikke huske noget fra den pågældende aften. Adspurgt af advokat Rolf Gregersen forklarede vidnet, at han ikke husker, om der var flere i bilen den aften. Foreholdt bilag l 0-1, side 4, afhøringsrapport af28. februar 2013, forklarede vidnet, at han ikke husker, om det var en eller flere personer, der afleverede kokainen. Når han har omtalt "et hvidt bud", så var det forskellige personer. Vidnet har nok kendt til telefonen et års tid før december Han kan ikke huske, om den har heddet noget andet.

13 Side 10/19 Foreholdt bilag lo-l, afhøringsrapport af28. februar 2013,side 2, forklarede vidnet, at han havde et kokain problem en overgang. Det kan godt passe, at han har forklaret som gengivet om de hvide bude... " Vidnetna..., ring: har til retsbogen afgivet følgende forkla- "... Vidnet bekræftede at have modtaget en advarsel fra Københavns Politi vedrørende forholdet, og at sagen er endeligt afgjort. Vidnet forklarede, at hun købte kokain af )\\ i ca. l O tilfælde omkring december 2012/ januar Anklageren afspillede samtale af24. december 2012 kl mellem X\ og ~2 Vidnet kan ikke huske, hvem der sol1:,rte hende kokainen, hun var som regel beruset, når hun købte. Hun købte 1-2 gram ad gangen og betalte kr. per gram. Anklageren dokumenterede SMS-besked af26. december 2012 kl mellem '-J 'L og )<. \ med teksten "Hej søde. Kan du komme forbi :-) tak for sidst :-D knus ~l. ", Anklageren dokumenterede SMS-besked af26. december 2012 kl mellem X l og '\/1. med teksten "Ja hvad er adr" Anklageren afspillede samtale af 26. december 2012 kl mellem X\ og \J2- Vidnet forklarede, at hun havde købt en del fra X\~ telefonen. Når hun kender ly5 navn, så er det fordi, hun har talt med ham i bilen. Det var forskellige, der solgte kokainen, og det var kun overfladisk kontakt, hun havde med dem, der solgte stoffet. Anklageren afspillede aflyttet samtale af l O. januar 2013 kl mellem \J2 og X\ Vidnet forklarede, at hun ikke mener, hun kender stemmen. Hun havde det dårligt i den periode og drak meget. Hun kan ikke huske så meget fra den tid. Foreholdt af advokat Dorthe Dittroann bilag l 0-3-2, afhøringsrapport af 11 november 2013, forklarede vidnet, at hun kan ikke huske, hvor længe hun har kendt til )< \ telefonen. Der cirkulerer forskellige numre rundt i byen på lignende telefoner. Numrene bliver fordelt via sms, og det kan nogle gange være lidt tilfældigt, hvilken teleton man får fat i... "

14 Side 11/19 Vidnet forklaring: har til retsbogen afgivet følgende "... Vidnet bekræftede at have modtaget en advarsel fra Københavns Politi vedrørende forholdet, og at sagen er endeligt afgjort. Vidnet forklarede, at det godt kan passe, at hun i perioden fra begyndelsen af december 2012 til januar 2013 har købt kokain fra ~ \ i omkring l O tilfælde. Hun kan ikke huske, hvorfra hun fik nummeret til X..\. Hun havde nok haft det et par måneder før starten af december, men hun kan ikke huske det. Måske var det Y2 år. Der er mange af den slags numre i omløb. Købet foregik ved at hun sendte en sms, så kom en bil med en eller to personer, der solgte kokainen til hende. Hun købte 1-2 gram ad gangen. Hun kan huske, at en af personeme bar hat, han har muligvis være år gammel. Vidnet kan huske, at hun købte kokain nytårsaften Det var vist sidste gang, hun talte med ){ \. Vidnet mente ikke, at det var ham med hatten, der kørte nytårsaften, men hun kan ikke huske det. Måske var personen ret stor i det, og måske var han lyshåret. Vidnet mener, hun nok også har været lidt halvfuld. Vidnet havde fået at vide af den person, der solgte kokainen til hende nytårsaften, at det var ham, der styrede X\. Hun kan ikke huske, i hvilken forbindelse, han sagde det. Det kan godt være, at vidnet har købt kokain nogle gange fra telefonen siden nytårsaften, men hun kan ikke huske det. Adspurgt af advokat Rolf Gregersen forklarede vidnet, at hun kun havde kort kontakt med sælgerne, når hun købte. Det gik ret hurtigt. Der var ikke tid tillange hyggesnakke. Hun husker ikke, hvordan ordene helt præcist faldt, da den person, hun handlede med nytårsaften, sagde, at det var ham, der styrede. Hun mener, at han sagde det, mens hun sad i bilen, men husker ikke i hvilken forbindelse, han sagde det. Adspurgt af anklageren forklarede vidnet, at det var to eller tre personer, der kørte med partytelefonen. Hun kan ikke huske noget nænnere om den tredje person. Foreholdt af advokat RolfGregersen sagens bilag , afhøringsrapport af 11. november 2013, hvorefter vidnet havde beskrevet den tredje person som en, der bare kørte med, forklarede vidnet, at hun har sagt som gengivet. Det var altid kun en af to personer, der havde kontakten med hende, når hun købte. Derfor mente hun, at den tredje kunne være en ven, der bare kørte med... " Vidnet politiassistent forklaring: \J4 har til retsbogen afgivet følgende "... Vidnet forklarede, at han har deltaget i efterforskningen af sagen. Politiet blev opmærksom på partytelefonen gennem en aflytning i en anden sag. De begyndte at aflytte nummeret omkring begyndelsen af december I l ø-

15 Side 12/19 bet af januar skiftede telefonen nummer. Foreholdt sagens forhold 3, bilag3, ransagningsrapport af2l.januar 2013, forklarede vidnet, at lejligheden var ret tom. Der var lidt tøj, en kaffemaskine, en seng og en cykel, som de genkendte som l2 ~. Det virkede som om, der kun boede en person. I fryseren fandt de 3 kg. amfetamin, som de byttede ud med snydestof På badeværelse fandt de et plastikkrus med lidt hvidt pulver, men de lod det ligge, da de skulle hurtigt ud aflejligheden. De fandt ingen personlige effekter, der kunne vise, hvem der boede i lejligheden. Det var ingen grundig ransagning, fordi det ikke skulle kunne ses, at de havde været der. Foreholdt sagens forhold l, bilag 7-12, observationsrapport af! O. januar 2013, forklarede vidnet, at han kan huske, at han var i lejligheden den dag. Vidnet genkendte ~2.. Han så T2., T3 og en tredje mand iført en sortjakke med pels på hætten. Vidnet og hans kollega var ikke klar over, hvem den tredje person var. Efterfølgende har vidnet genkendt personensom T\ Vidnet husker, at \0 kom ud og gik hen til den bil, som blev observeret mod. Det var en Ford C Max, som X T kørte i. Han husker ikke detaljer fra observationen, men han kan henholde sig til rapporten. Adspurgt af advokat Rolf Gregersen forklarede vidnet vedrørende lejligheden i, at mængden af tøj mv. indikerede, at der ikke boede nogen fast. Vidnet og hans kollega tog ikke test af det hvide pulver, de fandt. De fandt en dåse kreatin på badeværelset. Kreatin bruges blandt andet til at blande op med kokain. Foreholdt af advokat Dorte Dittmann forhold l, bilag 7-6, observationsrapport, side 2, forklarede vidnet, at det er et foto af den person, de så sammen med \~ og TL. Fotoet stammer fra Fitness DK. Foreholdt sagens forhold 4, bilag 3, observationsrapport af 10. januar 2013, hvorefter vidnet skulle have observeret på, forklarede vidnet, at det er korrekt, at han så en mand med sixpence sammen med to andre, hvis ansigter vidnet ikke kunne ikke se. Adspurgt af advokat Rolf Gregersen forklarede vidnet, at han ikke kan huske, om de på det tidspunkt vidste, hvem de to personer var.... Vidnet klaring: har til retsbogen afgivet følgende for- "... Vidnet bekræftede at have modtaget en advarsel fra Københavns Politi

16 Side 13/19 vedrørende forholdet, og at sagen er endeligt afgjort. Vidnet forklarede, at han har købt kokain omkring l O gange. Foreholdt sagens bilag , afhøringsrapport af31. oktober 2012 forklarede vidnet, at han ikke husker, om der var en eller to personer i bilen den pågældende dag. Han satte sig på bagsædet, betalte for kokainen og steg ud af bilen igen. Vidnet kan ikke huske, hvor længe han havde haft nummeret til telefonen. Vidnet fik en sms, med et nyt nummer til telefonen. Han havde måske fået nummeret 3-6 måneder før dette, men vidnet husker det ikke i dag... " Vidnet politiassistent klaring: har til retsbogen afgivet følgende for- "... Foreholdt sagens bilag 7-15, observationsrapport fra 17. januar 2013, forklarede vidnet, han observerede mod. Han så en grå Toyota A vensis og en anden bil. Toyotaen blev kørt af en yngre mane!. l bilen sad -"\0. Denne steg ud og tog kontakt til den yngre mand. Derefter gik de derfra. Vidnet kan ikke huske, om de så andre komme ud aflejligheden. '""\2... var i lejligheden i det tidsrum, hvor vidnet var på observation, men han kan ikke huske, hvomår T.2, kom ud. Vidnet så endvidere en person iført en dynejakke med pelskrave. Forevist foto, bilag 7-6, side 2, forklarede vidnet, at det var en jakke af samme type, personen havde på. Vidnet forklarede at personerne gik sammen mod på..... Vidnet mener, 1'2. og \3 kom tilbage, men vidnet lagde ikke mærke til, hvor den tredje person var. Anklageren dokumenterede observationsrapport af 18. januar 2013 vedrørende observation den 17. januar 2013, bilag 7 -l S, side 1-4. Vidnet vedstod indholdet af rapporten. Anklageren dokumenterede fra sagens forhold I, bilag 3-2, ransagningsrapport af30.januar 2013 og bilag 3-3. Vidnet forklarede, at han deltog i ransagningen aflejligheden på Vej den 30. januar Lejligheden var rodet og virkede som om, der boede mange mennesker. Der var flere rum med adskillige ting spredt rundt omkring. l køkkenet lå en masse telefoner. På badeværelset fandt de ampuller med hash og 18 pølsemandsposer indeholdende et gram kokain hver. Der var ingen strøm i lejligheden. Vidnet forklarede vedrørende den kokainpresse, der blev fimdet i en køkkenskuffe (koster 14, side 4), at han ikke havde set en sådan presse før. Det var hans kollega, der vidste, hvad den skulle bruges til. Den er ikke blevet testet for kokainrester.

17 Side 14/19 Vedrorende koster 8, side 3, en hvid vakuummaskine, forklarede vidnet, at de ofte ser en sådan maskine i forbindelse med salg af amfetamin. Amfetamin kan fordampe og derved tabe i vægt og st)'tke, hvis stoffet ikke vacuumpakkes. Vidnet mener ikke, at køkkenet i lejligheden bar præg af, at det blev brugt til madlavning. Pengeskabet, koster 16, var låst. Der blev penge i pengeskabet. Det kan godt passe, at det var omkring kr... " Vidnet har til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... Vidnet bekræftede at have modtaget en advarsel fra Københavns Politi vedrørende forholdet, og at sagen er endeligt afgjort. Vidnet forklarede, at han har købt kokain i den pågældende periode december januar Han fik nummeret til partytelefonen i forbindelse med en bytur. Det passer meget godt, at han fik nummeret en gang i november Handlen skete ved, at han ringede til nummeret, og så mødtes de. Vidnet ved ikke, om det var den samme person, der kom med stoffet. Han husker det som to forskellige personer... " Oplysningerne i sagen. Der er afspillet en række telefonsamtaler og dokumenteret en række sms-beskeder mellem numrene og og købere af kokain. Der er afspillet overvågningsvideo fra overvågning aflejligheden.,, og der er dokumenteret observationsrapporter og ransagningsrapporter. Personlige oplysninger. Tiltalte \\.. er tidligere straffet, herunder ved ved Kolding Rets dom af6. februar 2007 efter straffelovens 191, stk. 1,jf. bekendtgørelsen om euforiserendestoffer 27,jf. 3,jf. bilag l, liste B, nr. 12 og liste A, nr. l, samt lov om forbud mod visse dopingmidler 4, jf. 3, stk. l og l, med fængsel i l år og 3 måneder, hvilket til dels udgør en tillægsstraf vedr. dom af 4. oktober Københavns Byrets dom af21. december 2011 efter straffelovens 285, jf. 276, straffelovens 290 stk. l, straffelovens 293 a, færdselslovens 118, j f 72, stk. l, færdselslovens 117 d, stk. 2 jf. 56, færdselslovens 118, j f 105, stk. l, j f l 06,stk.l færdselslovens 118 j f 4,stk.l til dels j f straffelovens 89, med fængsel i l år og en bøde på kr. Straffen omfatter en uafsonet straf på 60 dage fra dom af 4. maj 2011.

18 Side ved Glostrup Rets dom af30. marts 2012 efter straffelovens 290, stk. l, jf. 293 a, 276, jf. til dels 21, jf. i det hele 89. Tiltalte T l har under sagen været frihedsberøvet fra den 15. februar Tiltalte ved er tidligere straffet Tribunal Correctionnel de Bayonne, Frankrig, med fængsel i 2 år og et indrejseforbud i 5 år for overtrædelse af den franske narkotikalovgivning. Tiltalte nuar Tiltalte sagen har under sagen været frihedsberøvet fra den 30. jaer tidligere straffet, herunder af betydning for ved Københavns Byrets betingede dom af9. februar 2005, efter lov om euforiserende stoffer 3, jf. bekg. om euforiserende stoffer 27, stk. l, jf. 2, jf. liste l, bilag A, nr. l, med fængsel i 14 dage. I medfør af straffelovens 56, stk. 2, mod en prøvetid på l år. I medfør af straffelovens 75, stk. 2 konfiskation af hash, en pesolavægt og l 00 jointror, ved Københavns Byrets dom af 29. juni 2005, efter straffelovens 191, stk. 2, jf. stk. l, l. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. 2, stk. 4, jf. bekg. nr. 698 af om euforiserende stoffer 2 7, stk. l, j f. 3, j f. bilag l, liste B, nr. 12 og 29 samt lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, j f. l, stk. 2, jf. bekg. nr. 698 af om euforiserende stoffer 27, stk. l, jf. 2,jf. bilag l, liste A, nr. l, og våbenlovens l O, stk. 3, jf. 4, stk. 2 og våbenbekendtgørelsens 43, stk. 4, jf. 14, stk. l, nr. 7, med fængsel i 8 måneder, ved Frederiksberg Rets delvist betingede dom af 20. marts 2009, efter straffejovns 124, stk. l, jf. 244,jf. 247, stk. l, 285, stk. l, jf. 2 76, 291, stk. 2, samt lov om euforiserende stoffer 2, jf. bekg. om euforiserendt stoffer 27, stk. l, jf. 2 og 3,jf. bilag l, liste A, nr. l og liste B, nr. 29 med fængselsstraf i l år, heraf 6 måneder betinget. Straffen omfatter en reststraf på 82 dage ved prøveløsladelse den 13. juni Tiltalte har ikke været frihedsberøvet i anledning af sagen. Rettens begrundelse og afgørelse.

19 Side 16/19 forhold J De tiltalte har hver især erkendt sig delvist skyldige, idet de har erkendt på nærmere angivne dage at have kørt for ~ X\ 11, som nærmere beskrevet i anklageskriftet. De har samstemmende nægtet at have handlet i forening og efter fælles forståelse. De tiltalte har ikke bestridt, at der i perioden er foretaget i alt 266 handler, og at den samlede mængde kokain, der er handlet i den omhandlede periode, udgør ca. 400 gram. De tiltalte har hver for sig alene erkendt sig skyldige for så vidt angår den mængde, som de hver især har handlet på de tidspunkter, hvor de har passet telefonen. Efter bevisførelsen lægges til grund som bevist, at ingen andre end de tiltalte har kørt for ''XI _" i perioden fra den 4. december 2012 til den 30. januar Ved de afspillede telefonsamtaler, som for fleres vedkommende gengiver en stemme i baggrunden, sammenholdt med masteoplysningerne på ''X\ '.:=> 11 telefon og på de tiltaltes telefoner, blandt andet den 4., 5., 6., 7. og 8. december 2012, sammenholdt med de tiltaltes forklaringer, vidnet '\Jo ' ~ forklaring om, at det var to eller tre personer, der kørte med \\ ~\ '', politiets observationer af de tiltaltes færden den 9. og den 28. december 2012, den 9., l 0., 17., 19., 22., og den 30. januar 2013, og de tiltaltes fælles brug af/forbindelse tillejlighederne på Vej og i, finder retten det bevist, at de tiltalte har haft et sådant samarbejde omkring salget af kokain gennem t )<.\ 0, at de må anses for at have handlet i forening og efter fælles forståelse. De tiltalte er herefter skyldige i overensstemmelse med tiltalen med den begrænsning, at det alene kan anses for bevist, at den samlede mængde kokain, som blev handlet i perioden, udgjorde ca. 400 gram. Retten finder det efter bevisførelsen tillige godtgjort, at tiltalte \-3 indtog en overordnet position i samarbejdet. Retten har herved lagt vægt blandt andet på den afspillede samtale, hvor tiltalte \~ den 19. januar 2013 kl siger til tiltalte "\'2..., at han skal komme nu, videoovervågningen på det pågældende tidspunkt, og på vidnet "~ ' ~ forklaring om den handel, hun foretog nytårsaften, hvor tiltalte ~ 1 kørte for " X\ ". og hvor han ifølge vidnet skulle have sagt, at det var ham, der styrede '' X.l ''... forbold 2 Tiltalte -"\2- har uden forbehold erkendt sig skyldig i at have været i besiddelse af de 23,50 gram kokain med henblik på videreoverdragelse i forbindelse med '' X\ 11 Han har nægtet, at det var i forening og efter fælles forståelse med de medtiltalte. De medtiltalte --"(\ og \'2> har nægtet sig skyldige. Som anført oven for, finder retten det bevist, at de tiltalte i forening og efter fælles forståelse solgte kokain gennem '' X. l ''. Retten lægger efter bevisførelsen og herunder tiltalte Il:.> forklaring til grund, at de 18 pølsemandsposer med ialt 23,50 gram kokain, som blev fi.mdet i lejligheden på Vej, skulle overdrages til '' 'X''~" kunder. Retten finder det herefter bevist, at de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med tiltalen.

20 Side 17/19 forbold 3 Tiltalte l J har uden forbehold erkendt sig skyldig i med benblik på overdragelse at have opbevaret 3 kg. amfetamin som beskrevet i anklageskriftet. Han har nægtet, at det var i forening og efter fælles forståelse med medtiltalte \2... Medtiltalte : \2... har nægtet sig skyldig. Ved de tiltaltes samstemmende forklaring om, at de delte lejligheden, at de begge havde nøgler til lejligheden, og at de hver især skulle betale halvdelen afhuslejen, sammenholdt med overvågningsvideoen med blandt andet gengivelsen af den samtale, de tiltalte førte i lejligheden, da tiltalte \ _\ kom tillejligheden sammen med en uidentificeret person for nærmere at undersøge stoffet, finder retten det bevist, at de tiltalte hver især var bekendt med, hvad den anden foretog sig i lejligheden, og herunder hvad der blev opbevaret i fryseren. Retten lægger blandt andet vægt på tiltalte \2. 1 ~ adfærd, reaktioner og bemærkninger til tiltalte )\ _ under episoden. Retten finder, at ~~ herved har gjort sig skyldig i medvirken til at have opbevaret amfetaminen med henblik på overdragelse. Retten anser det herefter for bevist, at begge de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med tiltalen. forbold 4 Tiltalte \2.. har erkendt sig skyldig i at have virket som chauffør og praktisk mellemmand ved indførelsen af de gram hash, alt som nærmere beskrevet i anklageskriftet. Hashen skulle videreoverdrages til en person, som tiltalte ikke ønsker at oplyse navn eller identitet på. Tiltaltes erkendelse støttes af de øvrige oplysninger i sagen. Det er herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen. forhold 5 Tiltalte '\3 1 har erkendt sig skyldig i at have været i besiddelse af de 899 gram hash. Han har nægtet, at det var med henblik på videreoverdragelse, og bar nægtet, at det var i forening og efter fælles forståelse med medtiltalte \2... t. Medtiltalte \"2-. har nægtet sig skyldig. Det kan ikke anses for bevist med den sikkerhed, som må kræves til domfældelse, at tiltalte \2. havde kendskab til, at der lå hash i tørretumbleren. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at \":L ikke havde anden tilknytning til lejligheden, end at han af og til gjorde brug af lejligbeden til overnatning, og at han benyttede lejligheden i forbindelse med forhold 4. Retten finder det herefter ikke bevist, at tiltalte \2- er skyldig i dette forhold. Retten finder det efter tiltalte \3;.5 delvise erkendelse, sammenholdt med mængden afhash og de øvrige oplysninger i sagen, fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte "\3 besad hashen overvejende med henblik på overdragelse. n er herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen med den mindre begrænsning, at en mindre ikke nærmere bestemt del af hashen var til eget brug.

21 Side 18/19 Straffen fastsættes for tiltalte '"'T l efter straffelovens 191 stk. l, 2. pkt. jf. l. pkt. jf. stk. 2, og 191, stk. 2, jf. stk. l, l. pkt., således at tiltalte i medfør af straffelovens 40, stk. l, jf. 61, stk. 2, som en fælles straf, der også omfatter reststraffen på 54 dage, idømmes fængsel i 7 år. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på det store antal handler, den professionelle tilrettelæggelse og udførelse aflmndelen med kokain i forhold l, og den store mængde amfetamin i forhold 3. Da forholdene er begået kort tid efter tiltaltes seneste prøveløsladelse, finder retten, at reststraffen skal udløses. S tratten fastsættes for tiltalte \'2-. til fængsel i 5 år, jf. straffelovens 191 stk. 1, 2. pkt. jf. l. pkt. jf. stk. 2, og 191, stk. 2,jf. stk. l, l. pkt. og lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. l, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. l, jf. 2, jf. liste A, nr. l. Retten har ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på det store antal handler, den professionelle tilrettelæggelse og udførelse afhandelen med kokain i forhold 1 og den nøje planlagte indsmugling afhash med et særligt højt THC-indhold i forhold 4, og har i formildende retning lagt vægt på, at tiltaltes medvirken i forhold 3 må anses for at være af mindre væsentlig betydning. Straffen fastsættes for tiltalte '\(> til fængsel i 4 år, jf. jf. straffelovens 191 stk. l, 2. pkt. j f. l. pkt. jf. stk. 2, og lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. l, j f. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. l, j f. 2, jf. liste A, nr. l. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på tiltaltes overordnede rolle, det store antal handler og den professionelle tilrettelæggelse og udførelse af handelen med kokain i forhold l. Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt. Thi kendes for ret: Tiltalte straffes med en fællesstraf på fængsel i 7 år. Tiltalte \Z.. straffes med fængsel i 5 år. Tiltalte straffes med fængsel i 4 år. Hos de tiltalte konfiskeres: Forhold 1: l telefon". >t; l ~" (kosternr. 51 i sag O )

22 Side 19/ kr. (kostemr. ukendt- se bilag 16 i sag ) kr. (kostemr. 25 i ) l hvid kuvert indeholdende ca. 60 pølsemandsposer (koster 21 i O l ) Forhold 2: 23,50 gr. kokain fordelt i 18 pølsemandsposer (koster 17 i O l } Forhold 3: 3 kg. amfetamin (koster l, 2 og 4 i ) Forhold 4: gr. hash (koster nr. l, 2 og 4 i O l l 3) Forhold 5: 899 gr. hash (koster 3, i ) samt l kokainpresse (koster 14 i 0100, ) l vakuum-maskine (forhold l - koster 8 i O l ). De tiltalte skal in solidum betale sagens omkostninger, dog skal de hver især alene atholde salær til forsvarer. Tiltalte Il _ skal betale l kr. + moms i salær samt 2.922,44 kr. i godtgørelse for kørselsudgifter til forsvareren, advokat Dorte Dittmann. Tiltalte \2 skal betale kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Rolf Gregers en. l Tiltalte 1:3 skal betale kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Ro l f Gregersen. Gitte Cordes Udskriftens rigtighed bekræftes. Københavns Byret, den 13. december 2013 Ulla~ _, = ~ ~---

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2012.01.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3081006- VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 27. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte

Læs mere

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2014.02.25V2 Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald Printet den:15. april 2016 DOM afsagt den 25. februar 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommeme Eva Staal, Olav

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.01.24B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 RETIEN l ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM afsagt den 24. januar 2013 Rettens nr. 5-9670/20 12 Politiets nr. 2300-71282-00011-12

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

AM2013.08.30B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.08.30B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.08.30B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. AOK 0100-71281-00189-12 DOM afsagt den 30. august 2013 i sag SS 1-685 3/20 13 Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

AM2011.06.21B3. Emneord: videreoverdragelse, videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.06.21B3. Emneord: videreoverdragelse, videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.06.21B3 Emneord: videreoverdragelse, videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Retten i Arhus.. DOM afsagt den 21. juni 2011 Rettens nr. 12-1866/2011 Politiets nr. 4200-71281-00008-11 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Emneord: udvisning, Narkotika. Printet den:15. april 2016

Emneord: udvisning, Narkotika. Printet den:15. april 2016 AM2014.08.14Ø - Udvisning, rumænsk statsborger, videresalg af narkotika, AIDS-smittet, ingen oplysninger om behandlingsmuligheder i Rumænien, T1 7 år, udvist med mulighed for at få prøvet udvisningen inden

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

Emneord: told, skat, moms, mv. Printet den:15. april 2016

Emneord: told, skat, moms, mv. Printet den:15. april 2016 AM2012.08.22Ø2 - Registreringsafgiftsloven, bil indregistreret i Sverige med svenske nummerplader, bopæl i DK, unddraget det off for ca. 320.000 kr., T 40 dg, tillægsbøde 160.000 kr. Emneord: told, skat,

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande DOM Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et udateret dokument, er et gyldigt

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.09.28Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge;anke kære og genoptagelse; Stikord: Vold mod børn, slag i bagdelen, anke af indenretlig advarsel, 10 dg bet, pt 1 år,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

AM2013.11.14Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.11.14Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.11.14Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 t. ~ Sl847007- HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2013.12.30H - Røveri i private hjem, egentligt hjemmerøveri, i forening, medbragt flaske som våben, grov vold, slag med glasflaske i hovedet, forurettede ældre og svagelig, beskedne skader, beskedent

Læs mere

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016 AM2014.04.14B2 - Udvisning, italiensk statsborger, vold, trusler, ulovlig tvang, ulovlig indtrængen begået mod kæreste, tidl straffet, T 9 mdr, større tilknytning til oprindelsesland end til DK Emneord:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 Sag 143/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jane Ranum, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 5. februar

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Side 1 af 7 D O M. afsagt den 7. august 2015. Rettens nr. 1-421/2015 Politiets nr. 5600-89991-00010-15

Side 1 af 7 D O M. afsagt den 7. august 2015. Rettens nr. 1-421/2015 Politiets nr. 5600-89991-00010-15 Side 1 af 7 D O M afsagt den 7. august 2015. Rettens nr. 1-421/2015 Politiets nr. 5600-89991-00010-15 Anklagemyndigheden mod -------- ( ---- statsborger) født den --------- boende ----------, opholder

Læs mere

Emneord: forbrydelser ifm prostitution, menneskehandel. Printet den:15. april 2016

Emneord: forbrydelser ifm prostitution, menneskehandel. Printet den:15. april 2016 AM2011.01.04B5 - Menneskehandel, kønslig usædelighed, flere rumænske og ungarske kvinder, opnået fortjeneste på mindst 497.500 kr, T1 ledende rolle) 2 år og 3 mdr, T2 telefondame, medvirken) 1 år, T3 chauffør,

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

februar 1996 af civilretten i vejle.

februar 1996 af civilretten i vejle. D O M afsagt den 17. juni 1996 af Vestre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Sigrid Ballund, Hanne Kildal og John Lundum) i ankesag B 0535-96 mod Den indankede dom er afsagt den 28. februar 1996 af civilretten

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr.

AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr. AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr. Emneord: fredskrænkelser Printet den:15. april 2016 Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

U D S K R I F T AF D O M B O G E N

U D S K R I F T AF D O M B O G E N R E T T E N I R A N D E R S U D S K R I F T AF D O M B O G E N ik D 0 M : afsagt den 21. januar 1993 af RETTEN I RANDERS, 2. AFDELING, i B.S. 2001/92 mod Ved gældsbrev af 10. marts 1980 fik sagsøgeren

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Bilag K-10 Den 2.november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0651-15 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3900 Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Den 13. november 2015 kl holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. [ ]

Den 13. november 2015 kl holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. [ ] UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden Tiltalte

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 8. december 2014. Rettens nr. 60-1188/2014 Politiets nr. 1200-71121-00019-13

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 8. december 2014. Rettens nr. 60-1188/2014 Politiets nr. 1200-71121-00019-13 Udskrift af dombogen D O M afsagt den 8. december 2014 Rettens nr. 60-1188/2014 Politiets nr. 1200-71121-00019-13 Anklagemyndigheden mod T1 cpr-nummer... og T2 cpr-nummer... Der har medvirket domsmænd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger).

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). D O M Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-3323-13: Anklagemyndigheden mod 1) T1 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Emneord: Narkotika, 3. lands-borgere. Printet den:15. april 2016

Emneord: Narkotika, 3. lands-borgere. Printet den:15. april 2016 AM2013.02.14B3 - Udvisning(rumænsk T3), bet udvisning(nigerianske T1+T2), narko, T1 + T2 tilknytning til DK, lovligt ophold i 10 og 15 år, herboende mindre børn, T3 ingen tilknytning til DK, T1 + T2 2

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 18. august 1998 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag S-1897-98 Anklagemyndigheden mod T (Advokat Sv. E. Albrechtsen, Skive). Den indankede

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014 Feltdagbøger Følgende er feltdagbøger for observationer foretaget i byrummet foran Mændenes Hjem ved Istedgade. Dagbogen er skrevet i flydende form, hvilket vil sige, at der ikke forekommer punktform i

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere