UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Boligorganisationen Tårnbyhuses udbud af finansiering i forbindelse med renoveringen af boligorganisationens afdelinger: Tårnbyparken og Vægterparken (fordelt på 2 delaftaler). Udbuddet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud. Der skal afgives tilbud på begge delaftaler, idet delaftalerne vil blive tildelt den samme tilbudsgiver i overensstemmelse med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. punkt Udbuddet Udbuddet omhandler lånefinansieringen (byggekredit og realkreditlån) af Boligorganisationen Tårnbyhuses renovering af følgende 2 afdelinger: Tårnbyparken: udskiftning af altaner (storentreprise 1) samt døre og vinduer mm. (storentreprise 2) i 591 lejemål. Vægterparken: renovering af køkkener samt udskiftning af døre og vinduer mm. (storentreprise) i 452 lejemål. Boligorganisationen Tårnbyhuse blev grundlagt den 1. januar 2011 efter en fusion mellem Almen Bolig-Administration a.m.b.a., Boligorganisationen Tårnby 44, Boligselskabet Flyverhuse og Ejerforeningen Kastruphuse. Boligorganisationen består i dag af lejemål, der er fordelt på 8 afdelinger. 2.1 Boligorganisation Tårnbyhuses renoveringsprojekter Renovering af Tårnbyparken Afdeling 403, Tårnbyparken, består af etagebebyggelse fordelt over flere områder: Tårnbypark Allé og Randkløve Allé opført i

2 "Kilometerhuset" Irlandsvej opført i 1967 "Enigheden" Tårnbypark Allé opført i 2004 Tagboligerne i "Kilometerhuset" Irlandsvej opført i 2005 "Højhuset" Amager Landevej opført i Beskrivelse af projektet (storentreprise 1 og 2) er vedlagt som bilag A. Byggeperioden forventes at være ca. 20 måneder. Renoveringsopgaven er ikke støttet. Projektet er godkendt på det ordinære obligatoriske afdelingsmøde. Kommunens endelige godkendelse af projektet med låneoptagelse afventer udbuddet af storentrepriserne, som forventes afsluttet medio/ultimo juni Der er meddelt byggetilladelse. Regnskab for perioden til samt budget for perioden til er vedlagt som bilag B og C. Den årlige leje er, som det fremgår af budgettet for perioden til , 615,75 kr. pr m 2. Det forventede lejestigning efter projektet er 15,7 %. Der er 8 til 20 års ventetid på en 3-værelses lejlighed. Projektet forventes ikke at ændre på dette. Der skal ikke afgives tilbud på omlægning eller overtagelse af eksisterende lån. Der er ingen ikke-tinglyste lån eller forbedringsarbejder samt igangværende konverteringer Renovering af Vægterparken Afdeling 407, Vægterparken, består af etagebebyggelse og rækkehuse på adresserne Vægterparken opført i perioden Beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag D. Byggeperioden forventes at være ca. 21 måneder. Renoveringsopgaven er ikke støttet. Projektet er godkendt på det ordinære obligatoriske afdelingsmøde. Kommunens endelige godkendelse af projektet med låneoptagelse forventes inden byggestart. Regnskab for perioden til samt budget for perioden til er vedlagt som bilag E og F. 2/14

3 Den årlige leje er, som det fremgår af budgettet for perioden til , 901,07 kr. pr m 2. Det forventede lejestigning efter projektet er 0,0 %. Der er 8 til 20 års ventetid på en 3-værelses lejlighed. Projektet forventes ikke at ændre på dette. Der skal ikke afgives tilbud på omlægning eller overtagelse af eksisterende lån. Der er ingen ikke-tinglyste lån eller forbedringsarbejder samt igangværende konverteringer 2.2 Den udbudte finansieringsydelse Den udbudte finansieringsydelse består af: Delaftale 1 Tårnbyparken: Byggekredit: op til DKK Realkreditlån: DKK Afdelingen finansierer selv DKK af projektet ved træk på de henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Oversigt over eksisterende lån Se desuden vedlagte årsopgørelser pr. 31. december 2013 (Bilag G): Lånnr. Långiver Anvendelse Valuta Hovedstol Årets faktiske ydelse 2013 Restgæld BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Forbedringsarbejder, byggeskader mv Staten Oprindelig finansiering DKK DKK Nykredit Oprindelig finansiering DKK Nykredit Oprindelig finansiering DKK Nykredit Oprindelig finansiering DKK Realkredit Danmark Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK Udløb 2014, 3. kvartal 2034, 2034, 2034, 2035, 2035, 2028, 2016, 2017, 2015, 3. kvartal 2029, 1. kvartal 2017, 2015, 1. kvartal 3/14

4 G G Oprindelig finansiering DKK Oprindelig finansiering DKK Delaftale 2 Vægterparken: Byggekredit: op til DKK Realkreditlån: DKK Afdelingen finansierer selv DKK af projektet ved træk på de henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Oversigt over eksisterende lån Se desuden vedlagte årsopgørelser pr. 31. december 2013 (Bilag H).: Lånnr. Långiver Anvendelse Valuta Hovedstol BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK BRFkredit Oprindelig finansiering DKK G G G Landsbyggefonden Landsbyggefonden Landsbyggefonden Landsbyggefonden Landsbyggefonden Oprindelig finansiering Oprindelig finansiering Oprindelig finansiering DKK DKK DKK Årets faktiske ydelse Restgæld Udløb 2013, 2013, 2013, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, - ooo - Byggekreditten fra og med første rate skal indfries med realkreditlånene. Det forudsættes, at Boligorganisationen Tårnbyhuse kan trække på byggekreditten til betaling af regninger, der attesteres af bygherren og fremsendes til pengeinstituttet. Betalinger vil ske i overensstemmelse med betalingsplanen for entrepriserne, som følger reglerne i AB 92 med bygherrens tilføjelser og præciseringer. Tilbud på byggekredit skal indeholde oplysninger om: 4/14

5 Den tilbudte rente, der skal være udtrykt enten som en fast rente eller som tillæg/fradrag til den til enhver tid gældende NIB-indlånsrente. Gebyrer og honorarer samt andre vederlag til tilbudsgiver Stempelafgift Andre udgifter til tredjemand Eventuelle fradrag Låne- og udbetalingsvilkår Endvidere skal forskydninger af byggeperioden og dermed ændringer i rateplanen i op til seks måneder være omfattet af de tilbudte prismæssige vilkår for byggekreditterne. Stiller tilbudsgiver krav om at ordregiver tegner en forsikring ud over det for branchen normalt gældende, skal tilbudsgiver anføre dette i sit tilbud og under Andre udgifter til tredjemand anføre den estimerede præmie for hele byggekredittens forventede løbeperiode (ordregiver vil dog altid selv forholde sig til forventet præmieniveau, og såfremt dette afviger fra det af tilbudsgiver estimerede beløb, vil ordregiver evaluere tilbuddet med det af ordregiveren selv forventede præmieniveau). Byggekreditterne forventes at kunne stilles til rådighed straks efter aftalens indgåelse og skal have en løbetid, der gælder frem til det tidspunkt, hvor renoveringen er færdigmeldt. Krav vedrørende realkreditlån: Forventet optagelsestidspunkt: 2. halvår 2016 Løbetid: 30 år Et lån pr. afdeling (i alt 2) Type: obligationsbaseret lån (fremgår af indstillingen til kommunen) Rentetilskrivning: Kvartalsvis Tilbud på realkreditlån skal indeholde oplysning om: Kurs (skal være beregnet som et gennemsnit over de sidste 3 måneder frem til tidligst en uge før tilbudsdagen og senest dagen før tilbudsdagen for så vidt angår ikke-støttede lån) Kontantlånsrente Provisioner, gebyrer og kurtage samt andre vederlag 5/14

6 Tinglysningsgebyr Stempelafgift (og overførsel af stempel fra byggekredit) Andre udgifter til tredjemand Eventuelle rabatter, tilskud og andre fradrag Ydelse Vilkår for udbetaling, evt. bindingsperiode og andre vilkår i lånets løbetid Serie, som lånet udbetales i Eventuelle særlige vilkår for afregning af obligationer Alle betalinger af hvad art nævnes kan, skal indgå i lånet (hovedstolen) og således fuldt ud betales via ydelsen. Tilbud på realkreditlån kan forudsætte accept af en bindingsperiode på realkreditlånets løbetid. Endvidere skal forskydninger af byggeperioden og dermed ændringer i rateplanen i op til seks måneder være omfattet af de tilbudte prismæssige vilkår for realkreditlånet. Stiller tilbudsgiver krav om at ordregiver tegner en forsikring ud over det for branchen normalt gældende, skal tilbudsgiver anføre dette i sit tilbud og under Andre udgifter til tredjemand anføre den estimerede præmie for hele byggekredittens forventede løbeperiode (ordregiver vil dog altid selv forholde sig til forventet præmieniveau, og såfremt dette afviger fra det af tilbudsgiver estimerede beløb, vil ordregiver evaluere tilbuddet med det af ordregiveren selv forventede præmieniveau). Realkreditlånet forventes udbetalt, når renoveringen er færdigmeldt, og byggeregnskabet er endeligt opgjort. 3. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup Tlf.: Internetadresse: 6/14

7 Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af udbudsprocessen og forud for tilbudsafgivelsen rettes til: MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab Att.: Advokat Nina Petri Indiakaj København Ø Tlf.: Udbuds- og tilbudsmaterialet 4.1 Dokumenter Udbudsmaterialet består af de dokumenter, der er markeret nedenfor som udbudsmateriale. De grundlæggende krav til leverancen er beskrevet i nærværende udbudsbetingelser inkl. bilag. Det samlede udbudsmateriale består af: Dokument Opgave Udbudsmateriale Tilbudsmateriale Udbudsbetingelser inkl. bilag (nærværende dokument) Bilag A Tårnbyparken: Projektbeskrivelse Læs grundigt Ja Nej Læs grundigt Ja Nej Bilag B Tårnbyparken: Regnskab Læs grundigt Ja Nej Bilag C Tårnbyparken: Budget Læs grundigt Ja Nej Bilag D Vægterparken: Projektbeskrivelse Læs grundigt Ja Nej Bilag E Vægterparken: Regnskab Læs grundigt Ja Nej Bilag F Vægterparken: Budget Læs grundigt Ja Nej Bilag G Tårnbyparken: Årsopgørelse, lån Bilag H Vægterparken: Årsopgørelse Læs grundigt Ja Nej Læs grundigt Ja Nej Virksomhedserklæring Læs grundigt Ja Ja Tilbudsblanketter (2 stk.) Læs grundigt Ja Ja Det påhviler tilbudsgiveren at sikre sig, at alt udbudsmaterialet er modtaget. Udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt på Tårnbyhuses hjemmeside (www.taarnbyhuse.dk) samtidig med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. 7/14

8 Tilbudsmaterialet, der skal indsendes i forbindelse med tilbudsafgivningen, er markeret med Ja ovenfor. 5. Tidsplan for udbudsforretningen og tilbuddets udformning 5.1 Foreløbig tidsplan Offentliggørelse af udbudsmateriale tirsdag 1. juli 2014 Besigtigelses- og spørgemøde, jf. punkt 5.2 tirsdag 15. juli 2014, kl Frist for modtagelse af spørgsmål, jf. punkt 5.3 fredag den 1. august 2014, kl Tilbudsfrist, jf. punkt 5.4 mandag 11. august 2014, kl Meddelelse af tildelingsbeslutning Uge 33, august 2014 Udløb af standstill-periode og kontraktunderskrivning Uge 35, august Besigtigelsesmøde Tilbudsgiver indbydes til et besigtigelsesmøde, der finder sted tirsdag den 15. juli 2014, kl , Saltværksvej 23C, 2720 Kastrup. Alle spørgsmål fra besigtigelsen skal stilles skriftligt se punkt Af hensyn til den praktiske planlægning bedes tilbudsgiver senest fredag den 11. juli 2014, give advokat Nina Petri besked om, hvor mange der deltager i mødet. 5.3 Anmodninger om yderligere oplysninger og spørgsmål Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, har tilbudsgiveren mulighed for at stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle svar på indkomne spørgsmål vil løbende blive besvaret med svar til samtlige tilbudsgivere i anonymiseret form via og på Tårnbyhuses hjemmeside. Spørgsmål, der modtages senest 10 dage inden tilbudsfristen, fredag den 1. august 2014, kl , vil under alle omstændigheder blive besvaret. Såfremt et spørgsmål giver anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af spørgsmålet. Sådanne tydeliggørelser, justeringer eller suppleringer vil blive meddelt via og på Tårnbyhuses hjemmeside senest mandag den 4. august Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige, på dansk og rettet til advokat Nina Petri, jf. punkt 3. Spørgsmål fremsendt pr. foretrækkes. 8/14

9 5.4 Frist for modtagelse af tilbud og tilbuddets udformning Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag den 11. august 2014, kl Tilbuddet skal indeholde: Tilbud anført på Tilbudsblanket. Tilbudsblanketten skal være tiltrådt af tilbudsgiver. Udfyldte og tiltrådte Virksomhedserklæringer inkl. dokumentation. Tilbuddet skal afleveres i 2 printede eksemplarer samt digitalt på en USB-nøgle. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket: Tårnbyhuse lånefinansiering. Fremsendes tilbuddet gennem postvæsenet eller med bud, skal der anvendes dobbelt kuvert, og tilbuddet sendes til Molt Wengel, Indiakaj 6, 2100 København Ø, att.: Advokat Nina Petri. Begge kuverter skal mærkes: Tårnbyhuse lånefinansiering. 5.5 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. 6. Delbud og alternative tilbud Tilbudsgiveren skal afgive tilbud på byggekreditter og realkreditlån. Delbud accepteres ikke. Tilbud skal derfor sammensættes af tilbud fra et pengeinstitut og et realkreditinstitut og omfatte den fulde udbudte finansieringsydelse. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 7. Hæftelse Hvert tilbydende pengeinstitut og realkreditinstitut hæfter over for ordregiver for sit eget tilbud, men ordregiver forlanger ikke solidarisk hæftelse mellem pengeinstitut og realkreditinstitut, som i fællesskab afgiver tilbud. 8. Forbehold Tilbud, der indeholder forbehold om grundlæggende elementer i den udbudte ydelse, vil blive afvist. Forbehold om ikke-grundlæggende elementer vil enten blive prissat eller indebære afvisning af tilbuddet. 9/14

10 9. Udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier 9.1 Udelukkelsesgrunde Enhver tilbudsgiver er udelukket fra deltagelse i dette udbud, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og Egnethedskriterier Tilbudsgiver f.s.v.a. de udbudte byggekreditter skal lovligt drive virksomhed som pengeinstitut, jf. lov om finansiel virksomhed. Tilbudsgiver f.s.v.a. de udbudte realkreditlån skal lovligt drive virksomhed som realkreditinstitut, jf. lov om finansiel virksomhed. Ordregiver vil alene indgå kontrakt med tilbudsgivere, der har erfaring med byggekredit og realkreditlån til nybyggeri og/eller renovering af fast ejendom i almene boligforeninger. 9.3 Dokumentation Som dokumentation for de i punkt 9.1 og 9.2 anførte forhold, skal tilbudsgiver såvel realkreditinstitut som pengeinstitut på tro og love afgive en Virksomhedserklæring for realkredit- og pengeinstitut i underskreven stand, inkl. den deri anførte regnskabsmæssige dokumentation, samtidigt med indgivelsen af tilbud. 10. Tildelings- og underkriterier Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tårnbyhuse vil i den forbindelse lægge nedenstående underkriterier til grund, der er angivet med følgende vægtning: 1. Pris 2. Vilkår - Vurderingen af den samlede pris vil ske ud fra renten på byggekreditterne og realkreditlånene samt omkostningerne i forbindelse med byggekreditternes og realkreditlånenes oprettelse, benyttelse og indfrielse mm. - Vurderingen af lånevilkårene vil ske ud fra udbetalingsvilkår, evt. bindingsperiode og øvrige vilkår i lånenes løbetid. 80 % 20 % 10/14

11 Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, som samlet set afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. punkt Tilbudsevaluering Ordregiveren agter at tildele den udbudte finansieringsydelse til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud opgjort som en samlet evaluering af tilbuddene på de to delaftaler: Ad underkriteriet Pris : Opgørelse af evalueringssum Byggekredit (beregnet for den forventede løbetid) Renter Kr. [ ] Gebyrer Kr. [ ] Andre vederlag, honorarer og provisioner til tilbudsgiver Kr. [ ] Andre udgifter til tredjemand Kr. [ ] Eventuelle fradrag Evalueringssum for den tilbudte byggekredit Kr. [ ] Kr. [ ] Realkreditlån ikke støttet (beregnet for løbetid) Ydelser i løbetiden Kr. [ ] Andre ydelser til tredjemand, som ikke kan indregnes i lånets hovedstol og afvikles over ydelsen Eventuelle rabatter, tilskud og andre fradrag, som ikke Kr. [ ] har kunnet indregnes i realkreditlånets hovedstol mv. Evalueringssum for ikke støttet realkreditlån Kr. [ ] Kr. [ ] Samlet evalueringssum Kr. [ ] Ad underkriteriet Vilkår : Evalueringen af vilkårene vil blive foretaget på grundlag af tilbuddet. Der vil blive foretaget en samlet evaluering af vilkårene, herunder hvorvidt og i hvilket omfang de tilbudte vilkår er favorable for Tårnbyhuse. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, om vilkåret giver Tårnbyhuse en retsstilling, som mindst svarer til dansk rets almindelige regler og branchesædvane. Ordregiver meddeler efter tilendebragt gennemgang og evaluering af de indkomne tilbud alle tilbudsgiverne sin tildelingsbeslutning og afviser eventuelle ukonditionsmæssige tilbud mv. 12. Uklarheder Tilbudsgiveren skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jf. punkt 5.3 ovenfor. 11/14

12 Såfremt tilbudsgiveren efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiveren i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund. Tilbudsgiver har ansvaret for, om sådanne angivelser udgør forbehold. 13. Behandling af tilbud mv. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller at få oplysninger om konkurrenters tilbud. Tårnbyhuse agter at give oplysninger om de modtagne tilbud, herunder evalueringssummer og evaluering af vilkår, i forbindelse med tildelingsbeslutningen. Tårnbyhuse er ikke pligtig til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Tårnbyhuse uvedkommende. 14. Underretning om tildelingsbeslutningen Alle deltagere i udbudsforretningen vil hurtigst muligt og samtidigt få skriftlig underretning om tildelingsbeslutningen. Underretning om tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren, men alene en underretning om, at tilbudsgiver efter Tårnbyhuses vurdering har afgivet det vindende tilbud. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Kontrakten kan først indgås endeligt efter udløb af standstill-perioden, jf. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne 3. Tårnbyhuses underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke de forbigåede tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende frem til vedståelsesfristen udløb, jf. punkt Aktindsigt og fortrolighed Tårnbyhuse skal gøre opmærksom på, at Tårnbyhuse i forbindelse med en eventuel klagesag kan blive pålagt aktindsigtsforpligtelser svarende til reglerne i Offentlighedsog Forvaltningsloven. Der gøres derfor opmærksom på, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen kan markere, hvilke forhold i tilbuddet der af tilbudsgiver betragtes som tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og/eller fortrolige aspekter, jf. Udbudsdirektivets art. 6. Tårnbyhuse er ikke bundet af tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i Tårnbyhuses vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. 12/14

13 Tårnbyhuse vil sikre, at eventuelle eksterne rådgivere og andre eksterne, der måtte udføre opgaver for Tårnbyhuse under udbuddet, over for Tårnbyhuse påtager sig at behandle oplysninger fortroligt. Tilbudsgiver skal tilsvarende sikre fuld fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som tilbudsgiveren modtager under udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes påtager sig at behandle oplysninger fortroligt. 16. Forhandling Tårnbyhuse skal fremhæve, at Tårnbyhuse skal holde sig inden for de rammer for forhandling, der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994): "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; Der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." Der gælder således snævre grænser for forhandlinger/drøftelser, og der vil derfor ikke blive afholdt egentlige kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiver bør drage omsorg for, at tilbuddet er udformet således, at kontrakten i princippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og Tårnbyhuse. Det er derfor ønskeligt, at tilbuddet er fyldestgørende, behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder navnlig angiver samtlige priser (inkl. rabatter og lign.), og at tilbuddet er præcist i enhver henseende. Tilbudsgiver opfordres til at fremsætte sine skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet inden fristen oplyst under punkt Aflysning/annullation eller Klagenævnet for Udbuds erklæring om, at den tildelte kontrakt er uden virkning Indtil udbuddet er afsluttet med tildeling og indgåelse af kontrakt, vil Tårnbyhuse kunne aflyse/annullere udbuddet. Såfremt Tårnbyhuse i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere tildelingsbeslutningen, eller kontrakten erklæres for uden virkning, er Tårnbyhuse berettiget til straks at opsige den indgåede aftale i sin helhed med en måneds varsel. 13/14

14 Tilbudsgiveren kan ikke kræve erstatning/kompensation for et eventuelt tabt dækningsbidrag eller andre direkte eller indirekte tab. 18. Datering af udbudsbetingelserne Disse udbudsbetingelser med bilag er færdiggjort: 30. juni /14

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser Forenkling af udbud på finansielle ydelser salg salg Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber 1.

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere