Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud"

Transkript

1 Guide Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud Indkøbsafdelingen

2 Titel Guide, Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud Udgivet af Region Syddanmark, Vejle Grafisk tilrettelæggelse Grafisk Service, Region Syddanmark Rapporten kan downloades her Februar 2013 Indkøbsafdelingen Region Syddanmark

3 Indhold Dialog i udbudshjulet... 4 Forord... 5 Gennemførelse af høring... 6 Forhåndsmeddelelse....6 Hvordan offentliggøres?...6 Hvad kan offentliggøres?....6 Valg af høringsform...6 Høringsfrist... 7 Behandling af høringssvar Bilag 1 eksempler på forhåndsbekendtgørelse... 8 Bilag 2 eksempler på høringsbreve Afdelingens kontaktoplysninger...16

4 Dialog i udbudshjulet Start Innovation Foranalyse Nyt udbud Tildelingsbrev Tilfredshedsanalyse Høring Informationsmøde Spørgsmål/ svar Udbudsmateriale

5 Forord Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark har siden 2007 arbejdet med dialog ved udbud, med særlig fokus på høring (benævnes i udbudsjuridiske termer som teknisk dialog). Vi har udelukkende fået positiv feedback fra vores Tilbudsgivere for denne åbenhed. Fordelen ved at lave høring er blandt andet, at krav, der udelukker potentielle produkter eller ydelser, bliver identificeret, ligesom krav, der reducerer eller fjerner konkurrencen, bliver opdaget. Desuden har leverandørerne mulighed for at gøre opmærksom på nye og innovative løsninger. Der bliver åbnet for en langt bredere løsningsvifte og dermed større konkurrence på både pris og kvalitet. Høringen betyder også, at der kommer færre spørgsmål efter udbuddet er offentliggjort, da meget er afklaret i forbindelse med høringen. Og endelig oplever Tilbudsgiverne at blive inddraget i processen og blive mødt af en professionel organisation. Det giver et bedre samarbejde og færre klagesager. Vi kan se, at flere og flere offentlige myndigheder tager ideen til sig. Det har blandt andet betydet, at vi får en del henvendelser fra kommuner. Vi har derfor valgt at lave denne guide for at dele ud af de erfaringer, vi har gjort os. Guiden er lavet som en praktisk hjælp til dem, der for første gang skal kaste sig over at lave høringer i forbindelse med udbud. I er stadig meget velkomne til at kontakte en af nedenstående: Indkøbsområdeansvarlig Karsten Kirkegaard tlf Indkøbsområdeansvarlig Erik Riis Krogh tlf Indkøbsområdeansvarlig Ditte Nicolajsen tlf For yderligere information om, hvordan Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark ellers anvender dialog ved udbud henvises til Dialog i udbudshjulet. For en juridisk introduktion til høring/teknisk dialog henvises til Udbudsrådets vejledning Dialog ved udbud hvad er muligt? Nyheder/2010/Vejledning_om_graenserne_for_dialog.pdf (Bemærk vejledningen er under revision i foråret 2013) God fornøjelse 5

6 Gennemførelse af høring Forhåndsmeddelelse Vi starter altid en høring med offentliggørelse af en forhåndsbekendtgørelse, via enotices. Der vælges blot Vejledende forhåndsmeddelelse i stedet for udbudsbekendtgørelse. Se eksempel på Forhåndsmeddelelse i Bilag 1, bagerst i guiden. På den måde sikres ligebehandling, da alle potentielle Tilbudsgivere har mulighed for at deltage i høringen. Derudover kontakter vi ofte kendte leverandører for at gøre opmærksom på høringen. Husk at henvise til forhåndsmeddelelsen i selve udbudsbekendtgørelsen. Hvordan offentliggøres? I Forhåndsmeddelelsen henvises til hvordan høringsmaterialet kan rekvireres, eller hvordan man kan få yderligere oplysninger om høringen. Vi beder som regel folk om at kontakte os via mail for at få høringsmateriale og yderligere oplysninger. På den måde har vi overblik over hvem, der har set, at høringen er ude. I nogle tilfælde har vi i stedet lagt materialet direkte på vores hjemmeside, så der er nem adgang til det for alle interesserede. Se eksempler på Høringsbreve i Bilag 2, bagerst i guiden. Hvad kan offentliggøres? I princippet kan alt materiale offentliggøres. Hvad man skal offentliggøre afhænger af, hvad man ønsker at få respons på, og ikke mindst hvor meget materiale der er så færdigbearbejdet, at det med rimelighed kan offentliggøres. Man skal også være opmærksom på, at materialet kan blive så omfattende, at leverandørerne ikke når det hele igennem. Det mest relevante materiale plejer at være: Kravspecifikation, tilbudsliste, evt. dele af kontrakt (eksempelvis afsnit om valutakursregulering). Valg af høringsform Vi laver typisk enten en skriftlig høring eller et høringsmøde. Valget af høringsform afhænger mest af, hvad vi tror, er hensigtsmæssigt i forhold til Leverandørgruppen. Nogle leverandørgrupper er meget lukkede i forhold til at give oplysninger, mens deres konkurrenter hører det, mens andre er mere åbne. Man kan evt. på forhånd høre nogle af leverandørerne ad, om hvad de mener, er mest hensigtsmæssigt, og om de vil være åbne ved et høringsmøde. Skriftlig høring er generelt at foretrække, hvor høringen vedrører et meget teknisk område, eller kan indeholde oplysninger, der er fortrolige. Det kan f.eks. være ved sæbeprodukter, hvor man gerne vil have input om indholdsstoffer. Et høringsmøde hvor alle leverandører samles, har den fordel, at leverandørerne kan reagere på hinandens input, og man derved får afklaret, om et ønske om ændring kun er et problem for en enkelt leverandør eller for alle. Det giver et bedre input i forhold til, om man skal ændre på udbudsmaterialet. Det giver også Indkøberen mulighed for at spørge ind til høringsvarene, så man sikrer sig, at de er rigtigt forstået. På høringsmøderne plejer vi at tage udgangspunkt i det udsendte materiale, og så kan Leverandørerne komme med deres input, efterhånden som man kommer igennem materialet. Det gør det nemmere at arbejde med bagefter. Et høringsmøde er også at foretrække ved en løst defineret opgave, da mødeformen giver mere rum for nye input. Vi plejer at samle høringssvarene og efterfølgende gennemgå dem med brugergruppen (fagpersonerne), der så er medbestemmende om, det skal give anledning til ændringer i udbudsmaterialet. Såfremt den udbudte opgave endnu ikke er klart defineret kan høringsmaterialet f.eks. bestå af et designforslag eller en behovsbeskrivelse. 6 GUIDE TIL HØRING

7 Gennemførelse af høring Høringsfrist Der er ingen frister, for hvor længe tilbudsgiverne skal have til at afgive høringssvar. Vi giver minimum 2 uger og helst 3 uger. Man skal være opmærksom på, om høringen falder oveni tilbudsfrist på et andet vigtigt udbud (eksempelvis SKI), for så vil Tilbudsgiverne meget naturligt fravælge høringen, til fordel for at afgive tilbud. Behandling af høringssvar Ordregiver vælger, hvorvidt høringssvar skal medføre ændringer i udbudsmaterialet. Nogle Tilbudsgivere vælger at stille spørgsmål til udbudsmaterialet i forbindelse med deres høringssvar. Vi besvarer normalt ikke disse spørgsmål, men overvejer om vi kan formulere vores udbudsmateriale klarere, så Tilbudsgiverne ikke behøver at stille spørgsmålet igen i udbudsprocessen. Vi har dog i nogle tilfælde, på efterfølgende informationsmøde, gennemgået de indkomne høringssvar og deres påvirkning af det endelige udbudsmateriale for at undgå at tilbudsgiverene stiller de samme spøgsmål som i høringsperioden. Vi offentliggør ikke høringssvar. Vi har ikke prøvet at få en aktindsigtsanmodning i høringssvar og har derfor ikke lavet nærmere undersøgelser af, hvor meget vi vil være forpligtiget til at udlevere. Men det må forventes, at der gælder samme regler som ved aktindsigt i tilbud. 7

8 Bilag 1 Eksempler på forhåndsbekendtgørelse EUT/S S93 16/05/ DA Eksempel 1 Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Vejledende forhåndsmeddelelse - Finder ikke anvendelse 1/2 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: DK-Vejle: Pc'er 2012/S Vejledende forhåndsmeddelelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Region Syddanmark Damhaven 12 Att: Ditte Nicolajsen 7100 Vejle DANMARK Telefon: Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed I.3) Hovedaktivitet Sundhed I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser) II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af PCér, skærme mm. II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted Varer Region Syddanmark. DANMARK. NUTS-kode DK03 II.3) Oplysninger om rammeaftale Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne: Indkøb af desktops, laptops, dockingstationer, skærme, medicinsk godkendte PCér. Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , /05/2012 S93 8 GUIDE TIL HØRING Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Vejledende forhåndsmeddelelse - Finder ikke anvendelse Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 1/2

9 BILAG 1: Eksempler på forhåndsbekendtgørelse EUT/S S93 16/05/ DA Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Vejledende forhåndsmeddelelse - Finder ikke anvendelse 2/2 II.6) II.7) II.8) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Yderligere oplysninger: I forbindelse med opstart af udbud på PCér og skærme mm gennemføres en høring blandt potentielle bydere. Henvendelse om ønske vedr. deltagelse i høringen bedes ske til Venligst mærk henvendelsen "Høring af udbud af PCér og skærme mm". Høringen forventes at finde sted i slutningen af maj/juni måned. Oplysninger om delaftaler Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Desktops, laptops, dockingstationer, skærme 1) Kort beskrivelse: Endelig fastlæggelse af opdeling i delaftaler vil ske efter gennemført høring. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , ) Yderligere oplysninger om delaftaler: Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Medinsk godkendte PCér 1) Kort beskrivelse: Endelig fastlæggelse af opdeling i delaftaler vil ske efter gennemført høring. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) ) Yderligere oplysninger om delaftaler: Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.2) III.2.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Betingelser for deltagelse Oplysning om reserverede kontrakter Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.2) VI.3) VI.4) Yderligere oplysninger: Oplysninger om den generelle lovramme Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /05/2012 S93 Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Vejledende forhåndsmeddelelse - Finder ikke anvendelse Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2/2 9

10 husholdningsbrug og til bortskaffelse af affald samt kapsler og opkastposer. BILAG 1: Eksempler Enten anslået på værdi forhåndsbekendtgørelse eksklusive moms: ,00 DKK Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne Eksempel II.7) Oplysninger 2 om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.8) Yderligere oplysninger: I forbindelse med opstart af udbudsprocessen sendes udbudsmateriale i høring blandt potentielle bydere. Det foreløbige udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Venligst mærk henvendelsen "Høring af udbud af engangsservice og plast". Det foreløbige udbudsmateriale forventes at kunne rekvireres fra mandag den 20. februar. Høringssvar skal være regionen i hænde senest den torsdag den 1. marts. Oplysninger om delaftaler Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 1 1) Kort beskrivelse: Kontrakten forventes at blive opdelt i op til 7 delaftaler. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , ) Yderligere oplysninger om delaftaler: Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.2) Yderligere oplysninger: VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 21/02/2012 S35 Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Vejledende forhåndsmeddelelse - Finder ikke anvendelse Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2/3 10 GUIDE TIL HØRING

11 VI.1) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/OG ELLER BILAG 1: ET Eksempler PROGRAM, på DER forhåndsbekendtgørelse FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER 4/ 6 ja ENOTICES_Regionsyd 14/09/2011- nej ID: Standardformular 1 - DA Koncept for service/bordtøj for indlagte patienter på ordregivers sygehuse Hvis ja, anfør projektet/erne og/eller programmet/erne: Eksempel DEL III: JURIDISKE, 3 ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER III.1) VI.2) BETINGELSER EVENTUELLE YDERLIGERE I KONTRAKTEN OPLYSNINGER (i givet fald): I forbindelse med opstart af udbudsprocessen inviteres interesserede leverandører til møder, hvor III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser indkøbsafdelingen i samarbejde med brugergruppen gennemgår det foreløbige udbudsmateriale, hvorefter det herom (hvis kendt; anfør kun oplysninger, hvis der er tale om bygge- og anlægskontrakter): vil være muligt for leverandørerne at komme med kommentarer. Møderne forløber som følger: Hofter: 7. januar 2008, kl. 14:00-16:00, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Samlingssalen. III.2) Knæ: BETINGELSER 8. januar 2008, FOR kl. 14:00 DELTAGELSE - 16:00, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Samlingssalen Ryg: 14. januar 2008, kl. 14:00-16:00, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Samlingssalen III.2.1) Bandager Reserverede og bandagistydelser: kontrakter 15. (i givet januar fald) 2008, kl. 14:00-16:00, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Mødeværelse ja nej6 Osteosyntese: 16. januar 2008, kl. 14:00-16:00, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Samlingssalen Skulder: Kontrakten 17. januar er forbeholdt 2008, kl. beskyttede 14:00-16:00, værksteder Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Samlingssalen Kontrakten skal udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse Tilmelding: DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER Såfremt der foretages ændringer i forbindelse med de planlagte møder vil dette fremgå på Region Syddanmarks hjemmeside: VI.1) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/OG ELLER ET PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER VI.3) OPLYSNINGER OM DEN GENERELLE LOVGIVNINGSRAMME ja nej Relevant statslig internetadresse, hvor der kan indhentes oplysninger Hvis ja, anfør projektet/erne og/eller programmet/erne: Eksempel Skattelovgivning: 4 Miljøbeskyttelseslovgivning: VI.2) YDERLIGERE OPLYSNINGER (i givet fald): Sikkerhed på arbejdspladsen og I arbejdsvilkår: forbindelse med forventet opstart af udbudsproces for færdigudvikling og produktion af koncept for service/ bordtøj for indlagte patienter inviteres interesserede leverandører til et dialogmøde. På mødet vil ordregiver i samarbejde Yderligere med oplysninger den industrielle om relevante designer statslige bag konceptet tjenester, gennemgå hvor der kan og modtage indhentes feedback oplysninger på de om forventede skatter, krav miljøbeskyttelse, i et evt. kommende sikkerhed udbudsmateriale. på arbejdspladsen og arbejdsvilkår, anføres i bilag A.II-IV(i givet fald) Resultatet af den tekniske diaglog med de interesserede leverandører vil ordregiver anvende i forbindelse med udformning af det endelige udbudsmateriale. Dette forudsætter dog, at ordregiver vurderer, at der er økonomisk grundlag VI.4) DATO for FOR at gå AFSENDELSE videre med konceptet AF DENNE for service/bordtøj. BEKENDTGØRELSE: For yderligere information om konceptet for service/ bordtøj for indlagte patienter henvises til Region Syddanmarks hjemmeside: 10/12/2007 (dd/mm/åååå) leverandorportal Mødet afholdes fredag d. 7. oktober 2011, kl. 10:00-12:00 i Mødelokale 2 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 5 oktober til: Såfremt der foretages ændringer i forbindelse med mødet, vil dette fremgå på Region Syddanmarks hjemmeside: 10 / 10 SIMAP2_Regionsyd :12 PM MET- ID: Standardformular 1 - DA VI.3) OPLYSNINGER OM DEN GENERELLE LOVGIVNINGSRAMME Relevant statslig internetadresse, hvor der kan indhentes oplysninger Skattelovgivning: Miljøbeskyttelseslovgivning: Sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår: Yderligere oplysninger om relevante statslige tjenester, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår, anføres i bilag A.II-IV (i givet fald) VI.4) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: 14/09/2011 (dd/mm/åååå) 11

12 Bilag 2 Region Syddanmark Guide til høring Eksempler på høringsbreve 9 Bilag 2: Eksempler på Høringsbreve Eksempel Skriftlig høring: 1 Skriftlig høring Vejledning til høring Region Syddanmark udbyder i foråret 2012 engangsservice, engangshusholdningsartikler, plast- og papirsposer til husholdningsbrug og bortskaffelse af affald, samt kapsler og opkastposer; på vegne af Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark. For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav, har Region Syddanmark valgt, at lave en høring af det foreløbige materiale. Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og hvis det findes hensigtsmæssigt af udbyders brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra region Syddanmarks sygehuse. Vi vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationen. Som et forsøg har Region Syddanmark valgt at sende det samlede materiale i høring, selv om det ikke på alle punkter er færdigt. Blandt andet mangler forbruget for Region Sjælland og oversigt over vareprøver. Materialet er samtidigt i høring internt i regionerne, hvorfor der også herfra kan komme forslag til ændringer. Høringsmaterialet består af: Udkast til Udbudsbetingelser med bilag Udkast til Kontrakt med bilag Det er især følgende punkter Region Syddanmark meget gerne vil have kommentarer til: Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Kontraktbilag 2 Tilbudsliste Høringssvar bedes fremsendt til: Høringssvar bedes mærket: Sagsnr. 11/17222 Høring af udbud af engangsservice og plast Høringssvaret bedes henvise til hvad i udbudsmaterialet, kommentaren vedrører. Eks. positionsnr xx, Kravspecifikationen punkt x.xx, Udbudsbetingelserne punkt x.x Høringssvar skal være regionen i hænde senest mandag den 5. marts 2012 Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden. 12 GUIDE TIL HØRING

13 BILAG 2: Eksempler på høringsbreve Region Syddanmark Guide til høring 10 Eksempel 2 Skriftlig høring Skriftlig høring: Mail Kære potentielle tilbudsgiver, Region Syddanmark har offentliggjort vedhæftede vejledende forhåndsmeddelelse vedr. udbud af Pc er og skærme mm, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med opstart af udbudet gennemføres en høring blandt potentielle tilbudsgivere. Udkast til kravspecifikationer, kontrakt og tilbudsliste til udbud af Pc er og skærme mm til Region Syddanmark er vedhæftet denne mail. Hvis de vedhæftede udkast til kravspecifikationer, kontrakt og tilbudsliste indeholder uhensigtsmæssigheder, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra jer til og med d. 29. juni Region Syddanmark vil specielt gerne have en tilbagemelding på, om der er uhensigtsmæssigheder i: o Kravspecifikationen o 6.2 Prisregulering, 6.5 Valutakursregulering, Kontrakbilag 1A PassMark PerformanceTest og Kontrakbilag 3 Specifikationer af optioner med pris i udkastet til kontrakt o Tilbudslisten Hvis der er behov for et dialogmøde omkring vores udkast til kravspecifikationer, kontrakt og tilbudsliste, kan vi evt. mødes i løbet af uge 32 og 33. Vi ser frem til at høre fra jer. Venlig hilsen Indkøbsafdelingen Region Syddanmark 13

14 BILAG 2: Eksempler på høringsbreve Region Syddanmark Guide til høring Region Syddanmark Guide til høring Høringsmøde: Eksempel Høringsmøde: 3 Høringsmøde Vejledning til høring Vejledning til høring Region Syddanmark udbyder i foråret 2011 Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. For Region at sikre Syddanmark at der ikke udbyder udelukkes i foråret gode 2011 tilbud Klinisk pga. af ernæring uhensigtsmæssige og tilhørende krav, utensilier. har Region Syddanmark valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav. For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav, har Region Syddanmark valgt Vi at lave indbyder en høring alle potentielle af de udarbejdede leverandører produktkrav. til at gennemgå det vedlagte materiale og deltage i høringsmødet mandag den 4. april 2011, kl :30, i Regionshuset i Vejle, hvor der vil være mulighed for at Vi kommenterer indbyder alle på potentielle fundne uhensigtsmæssigheder, leverandører til at gennemgå forslag det til ændringer vedlagte materiale og evt. ønsker og deltage om præcisering. i høringsmødet mandag den 4. april 2011, kl :30, i Regionshuset i Vejle, hvor der vil være mulighed for at Af kommenterer praktiske årsager på fundne bedes uhensigtsmæssigheder, de potentielle tilbudsgivere, forslag som til ændringer ønsker at og deltage evt. ønsker i høringsmødet, om præcisering. venligst meddele dette senest den 27. marts 2011 til nedenstående mail-adresse. Af praktiske årsager bedes de potentielle tilbudsgivere, som ønsker at deltage i høringsmødet, venligst meddele Høringssvarene dette senest vil efterfølgende den 27. marts blive 2011 behandlet til nedenstående af udbyders mail-adresse. brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra regionens sygehuse. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af udbyders brugergruppe, der er sammensat af Gruppen repræsentanter vil vurdere fra regionens hvorvidt høringssvarene sygehuse. giver anledning til ændringer i kravspecifikationen. Høringsmaterialet Gruppen vil vurdere er hvorvidt en del af høringssvarene det samlede udbudsmateriale. giver anledning til Der ændringer kan derfor i kravspecifikationen. være henvisninger til materiale der ikke indgår i høringen. Herunder; kontrakt og udbudsbetingelser. Høringsmaterialet er en del af det samlede udbudsmateriale. Der kan derfor være henvisninger til materiale Høringsmaterialet der ikke indgår i høringen. består af: Herunder; kontrakt og udbudsbetingelser. Høringsmaterialet består af: Kravspecifikation. Kontraktbilag 2 Tilbudsliste og produktoplysningsskema - Det oplyste forbrug er ikke endeligt, Kravspecifikation. der kan forekomme korrektioner inden udsendelse af endeligt udbudsmateriale. Kontraktbilag 2 Tilbudsliste og produktoplysningsskema - Det oplyste forbrug er ikke endeligt, der kan forekomme korrektioner inden udsendelse af endeligt udbudsmateriale. Hvis en potentiel Tilbudsgiver er forhindret i at deltage i høringsmødet den 4. april 2011, eller har kommentarer som ikke ønskes fremstillet i forum med andre potentielle Tilbudsgivere, er der mulighed for at fremsende Hvis en potentiel skriftligt Tilbudsgiver høringssvar. er Besvarelserne forhindret i at deltage må meget i høringsmødet gerne indeholde den 4. uddybende april 2011, forklaringer. eller har Hvis høringssvar kommentarer vedrører som ikke et ønskes bestemt fremstillet punkt i høringsmaterialet i forum med andre bedes potentielle der henvises Tilbudsgivere, til det aktuelle er der punkt. mulighed for at fremsende skriftligt høringssvar. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis Høringssvar høringssvar vedrører bedes fremsendt et bestemt til: punkt i høringsmaterialet bedes der henvises til det aktuelle punkt. Høringssvar bedes fremsendt til: Høringssvar bedes mærket: Høringssvar bedes Høring mærket: af udbud af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Sygehusene i Region Syddanmark Høring af udbud af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Sygehusene i Region Syddanmark Høringssvar skal være regionen i hænde senest torsdag den 31. marts 2011 Høringssvar skal være regionen i hænde senest torsdag den 31. marts 2011 Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken Høringssvar under behandles eller efter som høringen. fortroligt Såfremt materiale, høringsparterne dog med respekt har spørgsmål for aktindsigtsreglerne. der ønskes besvaret, Høringssvar skal vil spørgsmålene ikke blive offentliggjort. stilles i tilbudsperioden. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden. 14 GUIDE TIL HØRING

15 Region Syddanmark Region Guide til Syddanmark høring Guide til høring Region Syddanmark Guide Region til Syddanmark Region Syddanmark høring Guide til høring Guide til høring Eksempel 4 Høringsmøde BILAG 2: Eksempler på høringsbreve Mål for mødet: Mål for mødet: 1. At etablere et fælles sprog i og forståelse af udkastene til kravspecifikationer for hofte-alloplastikker 1. At etablere et fælles sprog og forståelse af udkastene til kravspecifikationer for hofte-alloplastikker 2. At få feedback og input fra potentielle tilbudsgivere på de skitserede mindstekrav og ønsker til hoftealloplastikker 2. At få feedback og input fra potentielle tilbudsgivere på de skitserede mindstekrav og ønsker til hoftealloplastikker etablere et fælles sprog og forståelse af udkastene til kravspecifikationer for hofte-alloplastikker 1. At 3. få feedback og input fra potentielle leverandører omkring mulige udbuds- og kontraktbetingelser At At etablere etablere få feedback et et fælles fælles og input sprog sprog fra i potentielle og og forståelse forståelse tilbudsgivere leverandører af af udkastene udkastene på omkring de til til kravspecifikationer kravspecifikationer skitserede mulige udbuds- mindstekrav og for for kontraktbetingelser hofte-alloplastikker hofte-alloplastikker og ønsker til At At alloplastikker få få feedback feedback og og input input fra fra potentielle potentielle tilbudsgivere tilbudsgivere på på de de skitserede skitserede mindstekrav mindstekrav og og ønsker ønsker til til hoftealloplastikker hoftealloplastikker At få feedback og input fra potentielle leverandører omkring mulige udbuds- og kontraktbetingelser At At få få feedback feedback og og input input fra fra potentielle potentielle leverandører leverandører omkring omkring mulige mulige udbuds- udbudsog og kontraktbetingelser kontraktbetingelser Dagsorden: Dagsorden: 7. januar 2008 kl i Regionshuset i Vejle 7. januar 2008 kl Regionshuset Vejle Mål for mødet: Mål Mål for for mødet: mødet: Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden: Præsentation af dagsorden inkl. mål og forventede resultater af dagens møde Præsentation af dagsorden inkl. mål og forventede resultater af dagens møde Kort Præsentation præsentationsrunde af dagsorden inkl. mål og forventede resultater af dagens møde Kort Præsentation Præsentation præsentationsrunde af af dagsorden dagsorden inkl. inkl. mål mål og og forventede forventede resultater resultater af af dagens dagens møde møde Kort brugergruppen brugergruppen præsentationsrunde for hofte-alloplastikker for hofte-alloplastikker potentielle tilbudsgivere Kort Kort potentielle præsentationsrunde præsentationsrunde tilbudsgivere brugergruppen for hofte-alloplastikker potentielle brugergruppen brugergruppen tilbudsgivere for for hofte-alloplastikker hofte-alloplastikker Præsentation, dialog og feedback på de skitserede tværgående mindstekrav og ønsker til hofte- Præsentation, potentielle potentielle dialog tilbudsgivere tilbudsgivere og feedback på de skitserede tværgående mindstekrav og ønsker til hoftealloplastikker (se udkast til tværgående mindstekrav og ønsker) Præsentation, dialog og feedback på de skitserede tværgående mindstekrav og ønsker til hofte- alloplastikker Præsentation, alloplastikker (se udkast til tværgående mindstekrav og ønsker) Præsentation, (se dialog dialog udkast og og feedback feedback til tværgående på på de de mindstekrav skitserede skitserede tværgående tværgående og ønsker) mindstekrav mindstekrav og og ønsker ønsker til til hoftealloplastikker hofte- Præsentation, dialog og feedback på de skitserede specifikke mindstekrav og ønsker til hoftealloplastikker (se udkast til specifikke mindstekrav og ønsker) alloplastikker Præsentation, (se (se dialog udkast udkast og feedback til til tværgående tværgående på mindstekrav mindstekrav skitserede specifikke og og ønsker) ønsker) mindstekrav og ønsker til hoftealloplastikker (se udkast til specifikke mindstekrav og ønsker) Præsentation, dialog og feedback på de skitserede specifikke mindstekrav og ønsker til hofte- alloplastikker Præsentation, Præsentation, (se dialog dialog udkast og og feedback feedback til specifikke på på de de mindstekrav skitserede skitserede og specifikke specifikke ønsker) mindstekrav mindstekrav og og ønsker ønsker til til hoftealloplastikker hofte- Præsentation og dialog omkring mulige udbuds- og kontraktbetingelser alloplastikker Præsentation (se (se og dialog udkast udkast omkring til til specifikke specifikke mulige mindstekrav mindstekrav udbuds- og og og kontraktbetingelser ønsker) ønsker) Tidsplan (tilbudsfrist, demonstration af produkter/instrumenter) Præsentation Tidsplan (tilbudsfrist, og dialog omkring demonstration mulige udbuds- af produkter/instrumenter) og kontraktbetingelser Sideordnede tilbud (aftalelængde, leveringsform, total/komponenter, andet) Præsentation Præsentation Sideordnede og og dialog dialog tilbud (aftalelængde, omkring omkring mulige mulige leveringsform, udbudsudbuds- og og kontraktbetingelser kontraktbetingelser total/komponenter, andet) Kontraktperiode (F&U, nye produkter/instrumenter, lagerbeholdninger) Kontraktperiode Tidsplan (tilbudsfrist, (F&U, demonstration nye produkter/instrumenter, af produkter/instrumenter) lagerbeholdninger) Evt. andet Sideordnede Evt. Tidsplan Tidsplan andet (tilbudsfrist, (tilbudsfrist, (aftalelængde, demonstration demonstration leveringsform, af af produkter/instrumenter) produkter/instrumenter) total/komponenter, andet) Sideordnede Sideordnede Kontraktperiode tilbud tilbud (F&U, (aftalelængde, (aftalelængde, nye produkter/instrumenter, leveringsform, leveringsform, total/komponenter, total/komponenter, lagerbeholdninger) andet) andet) Kontraktperiode Kontraktperiode Evt. andet (F&U, (F&U, nye nye produkter/instrumenter, produkter/instrumenter, lagerbeholdninger) lagerbeholdninger) Afrunding inkl. skitsering af det videre forløb i udbudsprocessen Afrunding Evt. Evt. andet andet inkl. skitsering af det videre forløb udbudsprocessen Forventede resultater af mødet: Forventede resultater af mødet: 7. januar 2008 kl Regionshuset Vejle januar januar kl. kl i Regionshuset Regionshuset i Vejle Vejle Afrunding inkl. skitsering af det videre forløb udbudsprocessen Afrunding Afrunding inkl. inkl. skitsering skitsering af af det det videre videre forløb forløb i udbudsprocessen udbudsprocessen Forventede resultater af mødet: At brugergruppen for hofte-alloplastikker har haft en positiv og konstruktiv dialog med potentielle At brugergruppen for hofte-alloplastikker har haft en positiv og konstruktiv dialog med potentielle Forventede Forventede tilbudsgiver tilbudsgiver resultater resultater omkring udkastene omkring udkastene af af mødet: mødet: til kravspecifikationer for hofte-alloplastikker og forskellige udbuds- og til kravspecifikationer for hofte-alloplastikker og forskellige udbuds- og kontraktbetingelser At kontraktbetingelser brugergruppen for hofte-alloplastikker har haft en positiv og konstruktiv dialog med potentielle Det input og feedback, der er modtaget fra potentielle tilbudsgiver, vil forbedre forståelsen og kvaliteten tilbudsgiver At At Det brugergruppen brugergruppen input og omkring feedback, for for udkastene hofte-alloplastikker hofte-alloplastikker der er modtaget til kravspecifikationer fra har har potentielle haft haft positiv positiv for tilbudsgiver, hofte-alloplastikker og og konstruktiv konstruktiv vil forbedre dialog dialog forståelsen forskellige med med potentielle potentielle udbuds- og kvaliteten og af de endelige til kravspecifikationer og udbuds-/kontraktbetingelserne for hofte-alloplastikker. tilbudsgiver tilbudsgiver af kontraktbetingelser de endelige omkring omkring til kravspecifikationer udkastene udkastene til til kravspecifikationer kravspecifikationer og udbuds-/kontraktbetingelserne for for hofte-alloplastikker hofte-alloplastikker for hofte-alloplastikker. og og forskellige forskellige udbudsudbuds- og og At brugergruppen for hofte-alloplastikker og de potentielle tilbudsgivere har fået afstemt et fælles sprog i At kontraktbetingelser kontraktbetingelser Det brugergruppen input og feedback, for hofte-alloplastikker der er modtaget fra og potentielle de potentielle tilbudsgiver, tilbudsgivere vil forbedre har fået forståelsen afstemt et og fælles kvaliteten sprog forhold til de kommende udbud af hofte-alloplastikker forhold af Det Det de input input endelige til og og feedback, feedback, kommende til kravspecifikationer der der udbud er er modtaget modtaget af hofte-alloplastikker og udbuds-/kontraktbetingelserne fra fra potentielle potentielle tilbudsgiver, tilbudsgiver, vil vil forbedre forbedre hofte-alloplastikker. forståelsen forståelsen og og kvaliteten kvaliteten af af At de de brugergruppen endelige endelige til til kravspecifikationer kravspecifikationer for hofte-alloplastikker og og udbuds-/kontraktbetingelserne udbuds-/kontraktbetingelserne og de potentielle tilbudsgivere for for har hofte-alloplastikker. hofte-alloplastikker. fået afstemt et fælles sprog 15 forhold At At brugergruppen brugergruppen til de kommende for for hofte-alloplastikker hofte-alloplastikker udbud af hofte-alloplastikker og og de de potentielle potentielle tilbudsgivere tilbudsgivere har har fået fået afstemt afstemt et et fælles fælles sprog sprog i

16 Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk Grafisk Service, Region Syddanmark Afdelingens kontaktoplysninger Indkøbsafdelingen Telefon

Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud

Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud Guide Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud www.regionsyddanmark.dk Indkøbsafdelingen Titel Guide, Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud Udgivet af Region Syddanmark, Vejle Grafisk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år, Letvægtskrybber, Barnevogne herunder tvillingebarnevogne og klapvogne, samt div. babyartikler.

Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år, Letvægtskrybber, Barnevogne herunder tvillingebarnevogne og klapvogne, samt div. babyartikler. Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år, Letvægtskrybber, Barnevogne herunder tvillingebarnevogne og klapvogne, samt div. babyartikler. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39974202.aspx Ekstern

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

1/ 6 ENOTICES_FMT-HAA14 13/09/2011- ID:2011-127257 Standardformular 1 - DA Version two: Acquisition of Armoured Personnel Carrier

1/ 6 ENOTICES_FMT-HAA14 13/09/2011- ID:2011-127257 Standardformular 1 - DA Version two: Acquisition of Armoured Personnel Carrier 1/ 6 ENOTICES_FMT-HAA14 13/09/2011- ID:2011-127257 Standardformular 1 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39452672.aspx Ekstern udbuds ID 191123-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer.

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41367719.aspx Ekstern udbuds ID 336674-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte.

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42252237.aspx Ekstern udbuds ID 410429-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse Forhold markeret med gult som, der er anført kommentarer til er forhold, som skal præciseres i den konkrete udbudsbekendtgørelse Projekt: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12288-2012:text:da:html DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184730-2012:text:da:html DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj.

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32679116.aspx Ekstern udbuds ID 107763-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15391-2012:text:da:html DK-Ringsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 10-015391 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke.

Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke. Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41711582.aspx Ekstern udbuds ID 366780-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Danmark-Svendborg:

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27 Sundhedsforsikring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32597585.aspx Ekstern udbuds ID 102629-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Udbud efter forhandling

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/48052656.aspx

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense.

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/38992740.aspx Ekstern udbuds ID 377458-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76341-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat

2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat 2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/31343483.aspx Ekstern udbuds ID 178707-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark Adresse: Skovvangen 2 By: Kolding Postnummer: 6000

Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark Adresse: Skovvangen 2 By: Kolding Postnummer: 6000 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56406-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Vejledende forhåndsmeddelelse

Vejledende forhåndsmeddelelse Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere