Organisatorisk beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk beretning 2011-2012"

Transkript

1 Organisatorisk beretning Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den oktober året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med et brag af en fest for fuldt hus i april i Amager Bio. Foto: Mette Kramer Kristensen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Hvor står Folkebevægelsen organisatorisk? s De organisatoriske udfordringer i 2012 s Udgivelser og medier s Informationsmaterialer s Folk i Bevægelse s Hjemmesiderne s Facebook s Medieomtale s Annoncer s Større events s Folkebevægelsen 40 år s Folkemødet på Bornholm s Kampagner s Verden er større end EU s Underskriftsindsamlingen s Medlemsstatus og medlemskampagnen s Finansloven s Erfaringer med denne periodes kampagner s Vores stærke og svage sider et oplæg til debat s. 14 2

3 Organisatorisk beretning Indledning Den organisatoriske beretning beskriver kort organisationens liv siden landsmødet i oktober 2011, samt giver et bud på de nødvendige organisatoriske tiltag specielt i forhold til det enkelte medlems mulighed for at være et aktiv for Folkebevægelsen, udvikling af komiteerne og endeligt hvordan de kollektive medlemmer knyttes endnu tættere til Folkebevægelsen. 2. Hvor står Folkebevægelsen organisatorisk? 2.1. De organisatoriske udfordringer i 2012 Der har løbende været arbejdet med udviklingen af Folkebevægelsens organisation siden parlamentsvalget i De organisatoriske tiltag har i stor grad taget afsæt i Strategikonferencen i Odense i januar Der satte sit aftryk i årsplanerne for hhv og Der er bl.a. kommet nye vedtægter, som bl.a. ændrede på ledelsesstrukturen og et ønske om en mere politisk landsledelse. Men der er også taget fat på diskussionen om hvordan det enkelte medlem og de kollektive organisationer bedre inddrages i Folkebevægelsens arbejde. Og de initiativer er iværksat. Der har siden valget i 2009 været fokus på økonomien. Det har betydet, at Folkebevægelsen for første gang i mere end 10 år er gældfri og er i gang med opsparing til parlamentsvalget i a. Landsledelsen Grundideen med de nye vedtægter, der blev vedtaget på landsmødet i 2010, var at få landsledelsen til at diskutere mere politik og agere politisk. Forretningsudvalgets opgave er at tage sig af de mere administrative opgaver og forberede og følge op på landsledelsesmøderne. 3

4 Efter et par perioder med den nye struktur er den ved at fungere efter hensigten. I forbindelse med hovedparten af landsmøderne blev der afholdt åbne seminarer for de kollektive medlemmer og komiteerne. I januar var det om Finanspagten med bl.a. med deltagelse af politikere fra Enhedslisten, Konservativ Ungdom og Liberal Alliance. I marts var det om Den sociale protokol I juni blev de kollektive medlemmer inviteret til at deltage i en del af landsledelsesmødet for at diskutere den EU politiske situation og de udfordringer det giver for Folkebevægelsen. Landsledelsen har i perioden holdt 7 møder (inkl. det planlagte møde i forbindelse med landsmødet i 2012). FU har holdt 13 møder. b. Sekretariatet i København Sekretariatet i København har i den forløbende periode haft samme bemanding på tre fuldtidsansatte, samt en deltidsansat på løntilskudsmidler, som i den forgående periode. Udover det lønnede personale, så der en stor gruppe frivillige, der hjælper med i spidsbelastningssituationer. c. Det enkelte medlem i centrum Der har i den forløbende periode været arbejdet mere målrettet med at inddrage det enkelte medlem i Folkebevægelsens arbejde. Målet er at det enkelte medlem får mulighed for at være ambassadør for Folkebevægelsen. De først skridt er taget med udsendelse af til medlemmerne med bl.a. opfordring til at støtte underskriftsindsamlingen og deltage i 40 års festen. Der arbejdes også med muligheden for at bruge sms som led i kontakten mellem sekretariatet og medlemerne. Opprioriteringen af facebook skal også ses som et tiltag på at aktivere det enkelte medlem. Ligesom der er en gruppe medlemmer, som løbende får tilsendt materialer til uddeling. Vi er ikke nået langt nok med dette arbejde derfor vil det fortsat være i fokus i den næste periode. d. Komiteerne Komiteerne er Folkebevægelsens ansigt udadtil i lokalområdet. Det er den lokalekomiteen, der sørger for uddeling af materialer på gaden og i postkasserne. Det er den lokale komite, der sørger for læserbreve i det lokale dagblad og som holder offentlige møder. Den velfungerende komite holder et 3-4 medlemsmøder, hvor der bl.a. vælges delegerede til landsmødet og ellers drøfter EU s indflydelse på vores dagligdag. 4

5 Der holdes et offentligt møde og komiteen er på gaden nogle gange i løbet af året. Hvis vi ser dette som lakmusprøven på en lokalkomite, så må vi konstatere, at det står lidt sløjt til med en del af vores komiteer. Uden at give den enkelte komite karakter, så kan vi godt inddele komitelandskabet i 4 grupper. 1. De komiteer som fungerer. Holder vælger medlemsmøder, offentlige møder og er på gaden. 2. De komiteer som vælger delegerede til landsmødet og holder et enkelte møde eller to om året, men ellers ikke er særlig aktive udadtil. 3. De komiteer der kun har en kontaktperson, men hvor der stort set ikke sker noget 4. De områder/byer, hvor der ikke er komiteer (de komiteløse områder). Der er de facto sammenhæng mellem gruppe 3 og 4. I den forløbende periode har mange komiteer være med i underskriftsindsamlingen for en folkeafstemning om finanspagten. Det har flere steder været med til at sætte lidt liv i ellers hendøende komiteer. Fra landsledelsen har der været fokus på komiteerne og komitestrukturen. Der er i samarbejdet med Københavnsudvalget arbejdet med at få flere komiteer til at fungere i hovedstadsområdet. Bl.a. har der været fokus op Københavns Vestegn, Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Som et resultat af dette er komiteerne på Københavns Vestegn samlet i en komite. Også andre steder i landet er det lykkes at få liv i komiteer fx i Himmerland og Randers. Der er indkaldt til møder med valg af delegerede i de komiteløse områder. Erfaringerne fra sidste år var at det var svært at få medlemmerne til at komme til de fire møder, der blev afholdt og det stort set ikke lykkedes at få valgt delegerede fra de komiteløse områder. e. Komitenyt Komitenyt er udkommet kvartalsvis siden seneste landsmøde. Komitenyt bruges primært til at fortælle komiteerne om kommende aktiviteter og fortælle de gode historier fra arbejdet rundt om i landet. f. Udvalgene Vi har i den seneste periode oplevet, at en række nedsatte udvalg har været passive eller med kun få aktive. Det har været et stigende problem og det er sinkende for arbejdet, hvis vi på den ene side forventer et udvalgsarbejde og på den anden side oplever enten passivitet eller for lange reaktionstider. Derfor er der i den kommende tid behov for en revurdering af udvalgsarbejdet. Det kan være spørgsmålet om tiden er løbet fra arbejdsmetoderne eller arbejdet 5

6 kalder på nye kræfter og i den sammenhæng, hvordan vi integrerer nye folk med nye ideer i arbejdet. g. Ungdomsarbejdet Ungdom mod EU har valgt at nedlægge sig selv og de aktive der fra har i stedet for valgt at gå ind i Folkebevægelsens Ungdomsudvalg. Dog har de valgt at fastholde navnet Ungdom mod EU, sådan at det evt. i fremtiden igen er muligt at genoplive Ungdom mod EU som en selvstændig ungdomsorganisation. Den her ovenstående beskrevne situation gør, at det er særdeles vigtigt at Folkebevægelsen tager en grundig diskussion om hvordan Folkebevægelsens Ungdomsudvalg skal fungere og under hvilke betingelser ikke mindst i forhold til det kommende EU-parlamentsvalg. h. De kollektive medlemmer Der er en langvarig tradition for at faglige og politiske organisationer er kollektive medlemmer af Folkebevægelsen. Der har gennem flere år ikke været en tilgang tværtimod er antallet af kollektive medlemmer vigende. Det skyldes hovedsagelige sammenlægninger af fagforeningen. Fra og med den foregående periode har de kollektive medlemmer som noget nyt blevet inviteret med til den åbne del af landsledelsesmøderne. Flere af dem har da også gjort brug af denne mulighed. Som noget nyt har landsledelsen inddraget de kollektive organisationer i drøftelsen af udviklingen af EU og Folkebevægelsens opgaver. Det skete i forbindelse med landsledelsesmødet i juni Dette blev fulgt af en mere systematisk inddragelse af de kollektive medlemmer i udviklingen af 2014-planen. 3. Udgivelser og medier 3.1. Informationsmaterialer Siden landsmødet i 2011 har Folkebevægelsen (i nogle tilfælde i samarbejde med EUD) udgivet en række informationsmaterialer: Uddelingavisen Skal EU bestemme alt? i et oplag på Uddelingsavisen Vi kræver folkeafstemning i et oplag på uddelt Hvervefolder i et oplag på uddelt mere end Folder om eurotaktaten (finanspagten) i et oplag på uddelt Pjecen "Svar på 20 spørgsmål om EU" i et oplag på uddelt Pjecen 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab" i et oplag på uddelt

7 Pjecen Verden er større end EU i et oplag på uddelt Pixibog Det militære EU i et oplag på uddelt Pixibog EU's overnationale retspolitik i et oplag på uddelt 1200 Herudover er der produceret cykelsaddelovertræk med teksten "SKAL EU BESTEMME? Nej til euro-traktaten Ja til folkestyre FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU" af stk heraf er halvdelen uddelt. 3.2 Folk i Bevægelse Folkebevægelsens blad Folk i Bevægelse er udkommet seks gange siden sidste landsmøde med to måneders mellemrum. Det har afspejlet udviklingen i EU og EUmodstanden med en lang stribe artikler om bl.a. EU-formandskab, finanspagt, vækstpagt, topmøder, EU-skat og undtagelser samt indsatsen for folkeafstemning og 40 års jubilæet for Folkebevægelsen. Det sidste blev markeret med et fire siders indstik med billeder fra samt uddrag af taler ved og hilsener til jubilæumsfest. Derudover var der aktuelle kommentarer af en bred skare folk udefra som professor Jesper Jespersen, højesteretsadvokat Bjørn Elmquist, formand for LO i Horsens Hans A. Sørensen, KUlandsformand Jens Salling og advokat og tidl. MF Line Barfoed. 3.3 Hjemmesiderne Da Folkebevægelsens hjemmeside sidst fik et ansigtsløft i 2008, havde den unikke besøg (forskellige computere der besøgte hjemme) om måneden, så vidt det kan vurderes. I dag er vi kommet op på Bortset fra rekordmåneden op til parlamentsvalget i 2009, hvor vi havde lidt over unikke besøg, så har stigningen været støt voksende indtil februar i år, hvor søsættelsen af kampagnen for traktatafstemning trak omkring unikke besøg, hvilket er dalet lidt siden. Af alle de kampagnesider, der har været på hjemmesiden siden 2008, er det igen bortset fra parlamentsvalget i 2009 indsatsen for traktat-afstemning som viser ved, at der er flest besøg. Der kom da også som nævnt andetsteds omkring underskrifter ind via hjemmesiden, ligesom siden blev brugt til at holde folk ajour med udviklingen herunder med et barometer, som viste antallet af indsamlede underskrifter. Og under kampagnen linkede en lang række af såvel vores kollektive medlemsorgansationer som andre organisationer som f.eks. Fagbevægelsen mod Unionen og Konservativ Ungdom til kampagnesiden. I efteråret 2012 er vi gået i gang med fornyelser af hjemmesiden med bl.a. såkaldte QRkoder, app og en version af hjemmesiden, der kan læses og overskues på en mobiltelefon. 7

8 Når halvdelen af befolkningen i dag går på nettet via mobiltelefonen, så skal man helst ikke være nødt bruge en lup for at kunne se bogstaverne. 3.4 Facebook Vi har i årets løb arbejdet en hel del med vores profil på Facebook. Vi har dermed opnået en situation, hvor vi har fået ensrettet profilen og har fået lavet en fornuftig og kontinuerlig opdatering. Dermed fungerer vores kommunikation via Facebook, og det er også tydeligt, at vi bliver set. Vi er med andre ord kommet et godt stykke af vejen i år. Vores Facebook-kampagne blev indledt den17. juni med en beskeden reklamekampagne til 450 dollar. På det tidspunkt havde Folkebevægelsen 810 synes godt om på Facebook. Da kampagnen sluttede den 12. august var antallet der synes godt om Folkebevægelsen vokset til (og er nu over 2.000). Sammenlignet med andre organisationer og partier må vi dog sande, at vi stadig har store udfordringer med at komme bredere ud. Vi har således alt for få "synes godt om", og der er ingen tvivl om, at arbejdet med Facebook - og andre sociale medier - både bør være en integreret del af vores daglige arbejde, men også bør få ekstra fokus i det kommende år. 3.5 Medieomtale Folkebevægelsen mod EU har fået mere medieomtale. Antallet af artikler, debatindlæg og lignende, hvor vi nævnes, er det seneste år steget med over 20 pct. i gennemsnit om måneden også i de landsdækkende dagblade. Det har især været i forbindelse med kampagnen for traktat-afstemning og Folkebevægelsens 40 års jubilæum, at vi optrådte også flere gange i landsdækkende tv og radio. Men vi er nødt til at fastholde fokus på styrket pressearbejde for ikke kun at bevare fremgangen, men også fortsætte den. Og det er vigtigt - i forbindelse med indsatsen for det bedst mulige EU-valg i 2014, men reelt også i alle andre sammenhænge. Når vi bruger situationer som kampagnen for traktatafstemning, jubilæet og 10 året for euro-nej i efteråret 2010 og sætter os i bevægelse, giver det ikke kun liv og aktivitet, men også nye medlemmer, mere sympati og mere medieomtale. Den slags skal vi fortsat hele tiden have øje for samtidigt med, at vi skal bruge flest mulige relevante situationer i Danmark og EU til at markere os positivt. Og lokalt skal vi huske at bruge enhver lejlighed til at få omtalt Folkebevægelsen for eksempel i forbindelse med møder, aktiviteter og fødselsdage. Når vi nævnes i medierne, er det også i form af læserbreve og debatindlæg. Men det stadig alt, alt for få der alt for sjældent griber pennen og skriver til aviserne eller debatsider på nettet. Jeg savner mere debat fra bl.a. Folkebevægelsen mod EU, stod der på debatsiden 8

9 i Ekstra Bladet den 5. august. Det er en klar og åben opfordring til os alle 3.6 Annoncer Vi har siden sidste landsmøde annonceret i såvel flere dagblade som på internettet. Annoncering sker oftest i forbindelse med en aktivitet eller en kampagne og afsenderen er enten Folkebevægelsen mod EU direkte eller nogle af de sammenslutninger som Folkebevægelsen mod EU er med i dvs. EUDemocrats eller GUE/NGL-gruppen i EUparlamentet. Generelt kan vi se, at de annoncer som vi har, afføder positive reaktioner herunder en stigning i antallet af indmeldelser og henvendelser. Og når trykte annoncer har plads til en kupon giver det også en god effekt. Den 23. december 2011 havde EUD og Folkebevægelsen mod EU en annonce i halv tabloid størrelse i Information, Kristeligt Dagblad og Arbejderen under overskriften Skal EU bestemme endnu mere? Vi skulle desuden have haft en halvsides annonce i Information nytårsdag. Men pga. af en fejl blev den ikke bragt og som erstatning fik vi to annoncer der blev bragt henholdsvis lørdag den 14/1 og lørdag den 4/2. I forbindelse med Folkebevægelsen mod EU s kampagne for en folkeafstemning var der f.eks. annoncer i Politiken, Ekstra Bladet, Information, Kristeligt Dagblad og Arbejderen og med bannere på Ekstra Bladets, Informations, Kristeligt Dagblads og Modkrafts hjemmesider. Derudover har Folkebevægelsen mod EU haft annoncer om 40-års jubilæet og der har været annoncer på Facebook for at sikre at flere blev medlemmer af Folkebevægelsen mod EU s gruppe på Facebook. Dertil kommer lokale annoncer f.eks. i forbindelse med 1. maj møder og grundlovsarrangementer. GUE/NGL har haft helsides annoncer med Søren Søndergaard om finanspagten i Ekstra Bladet og metroxpress den 31. maj. EUD har betalt for annoncer i bl.a. City Avisen, Information og Kristeligt Dagblad angående et internationalt debatmøde på Cafe Drop Inn lørdag den 22. september. 4. Større events 4.1 Folkebevægelsen 40 år Folkebevægelsen mod EU rundede i år 40 år. Det blev fejret af landsorganisation med en brag af en fest i Amager Bio. En række kendte kunstnere stillede beredvilligt op for at fejre fødselsdagen med os. Over 500 deltagere fandt vej til Amager Bio og fyldte stedet helt op, så vi måtte lukke dørene. Alle var med til at give et positivt billede af Folkebevægelsen kulturelt som politisk. 9

10 Den store tilfredshed, der blev givet udtryk for blandt tilskuere, medvirkende og aktivister skal der bygges videre på ikke mindst til at genopbygge Folkebevægelsens netværk af kunstnere og andre kulturpersonligheder og knytte nye til. Det kræver en stor indsats, men arrangementet viste, det er muligt. Arrangementet viste også, at roligt kunne have satset på et endnu større arrangement. Det kræver imidlertid, at vi tror på mulighederne i de arrangementer vi sætter i gang. At alle arbejder med for at organisere og mobilisere. Det kræver imidlertid også, at alle dele af organisationen prioriterer ens og trækker på samme hammel og forstår, at det en fælles opgave, når vi laver et så stort fælles arrangement. Fra top til fod skal alle forstå føle et medansvar for at det lykkes, når vi alle arbejder med det samme mål og med de samme prioriteringer. Udover det centrale arrangement vil der blive udgivet en jubilæums-cd med musikken fra jubilæet sammen med andre numre fra vores 40 årige historie. Og det var glædelige, at 40 års dagen også blev fejret ved flere lokale arrangementer Folkemødet på Bornholm Folkebevægelsen mod EU havde i år en bod på Folkemødet på Bornholm, som i år var 3 gange så stort som det første år. Det var klart en positiv oplevelse at være med til Folkemødet. Der var rig mulighed for kontakt med publikum og med journalister og enkeltpersoner, som har berøringsflader med Folkebevægelsen. Det kalder klart på, at Folkebevægelsen deltager også i de kommende folkemøder og på den måde er med også i den demokratiske proces, der foregår her. Vi skal imidlertid i gang med forberedelserne endnu tidligere og investere mere i arrangementet og overveje ikke blot at have en bod, men også overveje at arrangere egne debatter, så vi er med til at beslutte temaer som modvægt med de traditionelle temaer, som også præger Folkemødet. Tak til aktivister ikke mindst fra Bornholm, som var med til at få boden kørende, dele materialer ud eller spille fodbold for Folkebevægelsen mod Europabevægelsen. 5. Kampagner I den forløbende periode har Folkebevægelsen gennemført tre egentlige kampagner. Det er Verden er større end EU, Underskriftindsamlingen for en folkeafstemning om Finanspagten og medlemskampagnen 40 år og 400 nye medlemmer. Herudover er 40 års jubilæet blevet markeret og i efteråret 2012 har der været fokus på EU s indflydelse på finansloven uden at det er en egentlig kampagne. 10

11 5.1. Verden er større end EU Kampagnen Verden er større end EU var planlagt til at starte ved udgangen af august eller starten af september 2011 og skulle slutte ved udgangen af november Den var særligt rettet mod unge og målet med kampagnen var at rejse en debat om EU som aktør i den 3. verden og tiltrække flere unge til Folkebevægelsen. Herudover var det et delmål at afprøve de nye sociale medier f.eks. Facebook. Der blev nedsæt en kampagnegruppe til at udvikle og gennemføre kampagne. Der blev også nedsat en styregruppe med den FU ansvarlige, kampagnekoordinatoren og en repræsentant fra Kampagneudvalget. Styregruppen fik også til opgave at evaluere kampagnen. Til kampagnen var der afsat kr., som alle var EUD midler. Kampagnen blev udskudt, da der blev afholdt folketingsvalg i september De startede først i forbindelse med landsmødet ultimo oktober og blev sat til at løbe til udgangen af februar Men kampagne stoppede eller rettere løb ud i sandet allerede før jul, da Folkebevægelsens fokus var på den kommende finanspagt og planlægning kampagnen mod den, som startede i begyndelsen af det Denne meget korte tidsperiode på max. to måneder betød også at kampagnen ikke gav det helt store resultat. Et andet faktum er at det viser at Folkebevægelsen har svært ved at sætte en politisk dagsorden. Kampagnens emne og budskab slog hverken i gennem i offentligheden eller for den sags skyld i internet i Folkebevægelsen. Bl.a. var det ikke muligt at aktivere læserbrevsnetværket. Dog var kampagnen blikfanget og noget af omdrejningspunktet for landsmødet i 2011 og på jubilæumsfesten den 21. april Ligesom materialer og hjemmesiden er anvendelig til senere brug og information Underskriftindsamlingen Kort før jul 2011 stod det klart at den danske regering havde til hensigt at tilslutte sig Finanspagten og dermed knytte Danmark endnu tættere til euroen. For Folkebevægelsen stod det hurtigt klart at forårets aktiviteter skulle koncentrerer sig om kampagnen mod finanspagten. Der blev iværksat en underskriftindsamling med støtte fra bl.a. Retsforbundet, Kommunistisk Parti, Konservativ Ungdom og Enhedslisten. Underskriftindsamlingen startede ved udgangen af januar. Der blev afleveret de underskrifter hvoraf ca kom fra Folkebevægelsen, som også indeholdt de underskrifter, som var indsamlet af den række partier og organisationer, som linkede til os eller sendte ind til os. De resterende blev afleveret af Enhedslisten. 11

12 Underskrifter var fordelingen fifty/fifty mellem indsamlede underskrifter via internet og indsamlede underskrifter fysisk. For Folkebevægelsen og tilsluttede var fordelingen ca fysisk og via hjemmeside. Det lykkedes desværre ikke at få folketingsflertallet til at stemme så Danmark på linje med Storbritannien og Tjekkiet kunne takke nej til finans-pagten. Men kampagnen var vellykket på mange andre måder. For det første fik kampagnen engageret mange mennesker, lokal-komiteer og samarbejdspartnere over det ganske land. Både med debatter, markeringer, debatindlæg i aviserne, opfordringer i de sociale medier og konkret indsamling på gader og stræder. I starten af kampagnen var det virkelig koldt at stå på gaden (under minus ti grader og blæst). Men det stoppede ikke folk fra at skrive under eller hjælpe med at samle ind. Omvendt opstod der en afmatning i indsamlingen fra Påske og april ud. Den situation var forventelig, da man ikke kan forvente, at der kan køres i samme høje tempo i 4 måneder. Underskrifterne blev afleveret til Folketingets Europaudvalg ved Eva Kjær Hansen (V) forud for sidste behandlingen i Folketinget. På selve dagen stod Folkebevægelsen mod EU også på Christiansborg Slotsplads med et 50 meter langt banner med ordene Traktatafstemning ja tak og der blev sendt et klart budskab til Folketinget fra talerne. Kampagnen gav Folkebevægelsen mod EU en god synlighed i medierne. Ved starten af kampagnen fik landssekretariatet besøg af DR1 og både DR1 og TV2 fulgte vores indsamling på Strøget i København den første dag. Men Folkebevægelsen mod EU var også synlig i mange af de andre medier f.eks. DR2, P1, TV2 News, Radiokanalen 24/7 og i de trykte medier både landsdækkende og regionalt. Og det var ikke kun vores MEP Søren Søndergaard, som kom i medierne, men også andre repræsentanter for Folkebevægelsen mod EU. Ikke mindst talspersonerne Rina Ronja Kari, Jørgen Grøn og Johanne Langdal Kristiansen. Facebook blev også aktivt brugt til at engagere både ved at man kunne lave synes godt om på Folkebevægelsen mod EU s hjemmeside om kampagnen og ved at folk løbende skrev om kampagnen i deres statusopdateringer og at andre kopierede disse budskaber. Der blev i løbet af kampagnen produceret såvel en folder (først i eks. og dernæst et genoptryk på eks.) samt en uddelingsavis ( eks.) og der blev lavet særlige bannere på initiativ af Københavns Udvalget og lokalkomiteerne i Roskilde og Køge. Derudover blev kampagnen støttet med annoncering. Bl.a. på Ekstra Bladets, Informations, Kristeligt Dagblads og Modkrafts hjemmesider. Interesserede kunne således klikke på bannerne og gå direkte til vores underskriftsside. Kampagnen fik også flere ambassadører både kendte folk (f.eks. Flemming Jensen, Niels Hausgaard, Helle Stangerup og Kisten Lehfeldt) og folk der gav kampagnen en politisk brede. Det var således en kampagne der havde støtter i de tre regeringspartier og blandt de borgerlige oppositions partier. Folkebevægelsen mod EU fik også etableret et godt 12

13 samarbejde med flere af de kollektive medlemmer samt organisationer der ikke er med i Folkebevægelsen mod EU, men som delte målet om en folkeafstemning f.eks. flere lokale fagforeninger og Konservativ Ungdom. Kampagnen førte også til en stigning i antallet af medlemmer og henvendelser til Folkebevægelsen mod EU Medlemsstatus og medlemskampagnen Folkebevægelsens har ikke kun oplevet en bruttotilgang af nye medlemmer. Medlemstallet pr. 21/9 er 2500 betalende individuelle medlemmer. Det ser også ud til at betyde en mærkbar forøgelse af medlemstallet for Det vil sige, at i skrivende stund er antallet medlemmer, der har betalt kontingent for 2012 forøget med mellem Hertil kommer ca. 25 kollektive medlemsorganisationer. Der er derfor god grund til optimisme i forhold til medlemstallet. Vi har imidlertid et stort potentiale for nye medlemmer, men vi skal huske konstant at integrere medlemshvervning i vores aktiviteter. Underskriftsindsamlingen viste på bedste vis at det er via politiske aktiviteter som potentielle medlemmer finder, er vigtige, at vi kan få dem til at tage det sidste skridt og melde sig ind i Folkebevægelsen. Landsledelsen igangsatte i slutningen af januar besluttede en medlemskampagnen: 40 år 400 nye medlemmer altså et mål på 400 nye medlemmer. Her betød vores samtidige om at starte en underskriftsindsamling logisk nok at vores aktivisters fokus i realiteten flyttede sig væk fra medlemshvervningen og over på underskriftsindsamlingen. Men som det fremgår af tallene herunder, så er der meget der tyder på, at folk ikke melder sig ind i Folkebevægelsen når der er fuld fokus på en medlemshvervkampagne. Derimod melder folk sig ind, når Folkebevægelsen er synlig på gaden og i medierne med en politisk aktivitet som de finder, er rigtig og vigtig. Som en særlig motivationsfaktor er der udloddet 2 gange 2 rejser til Bruxelles blandt dem, der er indmeldt og betalt kontingent inden 5. august. Til brug for kampagnen blev der produceret en særlig hvervefolder i et oplag på ex. Der er i perioden fra 1. februar og til 31. august er der kommet 273 indmeldelser. De fordeler sig over månederne: Februar Marts April Maj Juni/juli August

14 Herudover fik vi de 3 måneder fra landsmødet til 1. februar 90 nye medlemmer. Altså i alt nye medlemmer 384 siden landsmødet per 21. september. Indmeldelserne er sket på mange måder. Indsendte kuponer fra vores materialer, herunder uddelingsavis og hvervefolderen. Indsendelse af kupon fra annoncer, indmeldelse via hjemmesiden og telefonisk henvendelse. Der er flest, der har indmeldt sig via hjemmesiden, herefter kommer kuponer i forbindelse med materialer om underskriftsindsamlingen Finansloven Landsledelsen har besluttet, at der her i efteråret i forbindelse med finanslovsbehandlingen skal igangsættes mindre tiltag for at sætte fokus på EU s indflydelse på den danske økonomiske politik. I den forbindelse er en kampagneavis udarbejdet i samarbejde med EUD og Notat Erfaringer med denne periodes kampagner * Folkebevægelsen kan inddrage medlemmerne og store dele af organisationen, når vi tager fat i forhold som er oppe i tiden som fx underskriftsindsamlingen for en folkeafstemning om finanspagten * Det er generelt svært at få hele organisationen til at føle ejerskab overfor en kampagne * Organisationen skal ikke overbelastes af kampagner * Der skal max. være en forårs- og en efterårskampagne * Vi har svært ved at sætte den politiske dagsorden, men til gengæld kan vores kampagner, når de griber fat i den aktuelle EU debat være med til at skabe bevægelse og rejse debat, som det skete i forbindelse med underskriftindsamlingen 6. Vores stærke og svage sider et oplæg til debat Stærke sider: * Vi har kollektive medlemmer * Vi kan få medlemmer og andre til at stille op. Der er et netværk, vi ikke er gode nok til at bruge * Mange enkeltmedlemmer der gør noget uden om komiteerne og der hvor komiteerne * ikke fungere. Både til uddeling (få systematiseret til det) * Medlemmerne giver mange penge løbende * Vores vælgergrundlag er jævnt fordelt over landet og medlemmer over hele landet * Et parlamentsmedlem 14

15 * Lokal struktur der kan mobiliseres når det gælder * En kreds af sympatisører * Landsledelse der fungerer ok * En forholdsvis stærk organisation på centralt niveau Svage sider: * For få lokalkomiteer, der reelt fungerer * For få aktive unge * Kollektive medlemmer er medlemmer af navn og ikke gavn * Udvalgsstruktur der ikke fungerer * Svært ved omstilling pga. af konsensustraditionen 15

Organisatorisk beretning

Organisatorisk beretning Organisatorisk beretning Landsledelsens organisatoriske beretning - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Organisatorisk beretning 2012-2013 Perioden siden landsmødet 2012

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2009-2010

Organisatorisk Beretning 2009-2010 Organisatorisk Beretning 2009-2010 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Fordi EU ikke skal bestemme alt!

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Kandidater til landsledelsen

Kandidater til landsledelsen Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aarhus 25.-26. oktober 2014 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Chefrådgiver, Operate A/S Arbejder

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Parlamentarisk beretning 2011-2012

Parlamentarisk beretning 2011-2012 Parlamentarisk beretning 2011-2012 MEP Søren Søndergaards parlamentariske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 Søren ved europæisk fagbevægelses demonstration

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere