Organisatorisk beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk beretning 2011-2012"

Transkript

1 Organisatorisk beretning Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den oktober året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med et brag af en fest for fuldt hus i april i Amager Bio. Foto: Mette Kramer Kristensen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Hvor står Folkebevægelsen organisatorisk? s De organisatoriske udfordringer i 2012 s Udgivelser og medier s Informationsmaterialer s Folk i Bevægelse s Hjemmesiderne s Facebook s Medieomtale s Annoncer s Større events s Folkebevægelsen 40 år s Folkemødet på Bornholm s Kampagner s Verden er større end EU s Underskriftsindsamlingen s Medlemsstatus og medlemskampagnen s Finansloven s Erfaringer med denne periodes kampagner s Vores stærke og svage sider et oplæg til debat s. 14 2

3 Organisatorisk beretning Indledning Den organisatoriske beretning beskriver kort organisationens liv siden landsmødet i oktober 2011, samt giver et bud på de nødvendige organisatoriske tiltag specielt i forhold til det enkelte medlems mulighed for at være et aktiv for Folkebevægelsen, udvikling af komiteerne og endeligt hvordan de kollektive medlemmer knyttes endnu tættere til Folkebevægelsen. 2. Hvor står Folkebevægelsen organisatorisk? 2.1. De organisatoriske udfordringer i 2012 Der har løbende været arbejdet med udviklingen af Folkebevægelsens organisation siden parlamentsvalget i De organisatoriske tiltag har i stor grad taget afsæt i Strategikonferencen i Odense i januar Der satte sit aftryk i årsplanerne for hhv og Der er bl.a. kommet nye vedtægter, som bl.a. ændrede på ledelsesstrukturen og et ønske om en mere politisk landsledelse. Men der er også taget fat på diskussionen om hvordan det enkelte medlem og de kollektive organisationer bedre inddrages i Folkebevægelsens arbejde. Og de initiativer er iværksat. Der har siden valget i 2009 været fokus på økonomien. Det har betydet, at Folkebevægelsen for første gang i mere end 10 år er gældfri og er i gang med opsparing til parlamentsvalget i a. Landsledelsen Grundideen med de nye vedtægter, der blev vedtaget på landsmødet i 2010, var at få landsledelsen til at diskutere mere politik og agere politisk. Forretningsudvalgets opgave er at tage sig af de mere administrative opgaver og forberede og følge op på landsledelsesmøderne. 3

4 Efter et par perioder med den nye struktur er den ved at fungere efter hensigten. I forbindelse med hovedparten af landsmøderne blev der afholdt åbne seminarer for de kollektive medlemmer og komiteerne. I januar var det om Finanspagten med bl.a. med deltagelse af politikere fra Enhedslisten, Konservativ Ungdom og Liberal Alliance. I marts var det om Den sociale protokol I juni blev de kollektive medlemmer inviteret til at deltage i en del af landsledelsesmødet for at diskutere den EU politiske situation og de udfordringer det giver for Folkebevægelsen. Landsledelsen har i perioden holdt 7 møder (inkl. det planlagte møde i forbindelse med landsmødet i 2012). FU har holdt 13 møder. b. Sekretariatet i København Sekretariatet i København har i den forløbende periode haft samme bemanding på tre fuldtidsansatte, samt en deltidsansat på løntilskudsmidler, som i den forgående periode. Udover det lønnede personale, så der en stor gruppe frivillige, der hjælper med i spidsbelastningssituationer. c. Det enkelte medlem i centrum Der har i den forløbende periode været arbejdet mere målrettet med at inddrage det enkelte medlem i Folkebevægelsens arbejde. Målet er at det enkelte medlem får mulighed for at være ambassadør for Folkebevægelsen. De først skridt er taget med udsendelse af til medlemmerne med bl.a. opfordring til at støtte underskriftsindsamlingen og deltage i 40 års festen. Der arbejdes også med muligheden for at bruge sms som led i kontakten mellem sekretariatet og medlemerne. Opprioriteringen af facebook skal også ses som et tiltag på at aktivere det enkelte medlem. Ligesom der er en gruppe medlemmer, som løbende får tilsendt materialer til uddeling. Vi er ikke nået langt nok med dette arbejde derfor vil det fortsat være i fokus i den næste periode. d. Komiteerne Komiteerne er Folkebevægelsens ansigt udadtil i lokalområdet. Det er den lokalekomiteen, der sørger for uddeling af materialer på gaden og i postkasserne. Det er den lokale komite, der sørger for læserbreve i det lokale dagblad og som holder offentlige møder. Den velfungerende komite holder et 3-4 medlemsmøder, hvor der bl.a. vælges delegerede til landsmødet og ellers drøfter EU s indflydelse på vores dagligdag. 4

5 Der holdes et offentligt møde og komiteen er på gaden nogle gange i løbet af året. Hvis vi ser dette som lakmusprøven på en lokalkomite, så må vi konstatere, at det står lidt sløjt til med en del af vores komiteer. Uden at give den enkelte komite karakter, så kan vi godt inddele komitelandskabet i 4 grupper. 1. De komiteer som fungerer. Holder vælger medlemsmøder, offentlige møder og er på gaden. 2. De komiteer som vælger delegerede til landsmødet og holder et enkelte møde eller to om året, men ellers ikke er særlig aktive udadtil. 3. De komiteer der kun har en kontaktperson, men hvor der stort set ikke sker noget 4. De områder/byer, hvor der ikke er komiteer (de komiteløse områder). Der er de facto sammenhæng mellem gruppe 3 og 4. I den forløbende periode har mange komiteer være med i underskriftsindsamlingen for en folkeafstemning om finanspagten. Det har flere steder været med til at sætte lidt liv i ellers hendøende komiteer. Fra landsledelsen har der været fokus på komiteerne og komitestrukturen. Der er i samarbejdet med Københavnsudvalget arbejdet med at få flere komiteer til at fungere i hovedstadsområdet. Bl.a. har der været fokus op Københavns Vestegn, Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Som et resultat af dette er komiteerne på Københavns Vestegn samlet i en komite. Også andre steder i landet er det lykkes at få liv i komiteer fx i Himmerland og Randers. Der er indkaldt til møder med valg af delegerede i de komiteløse områder. Erfaringerne fra sidste år var at det var svært at få medlemmerne til at komme til de fire møder, der blev afholdt og det stort set ikke lykkedes at få valgt delegerede fra de komiteløse områder. e. Komitenyt Komitenyt er udkommet kvartalsvis siden seneste landsmøde. Komitenyt bruges primært til at fortælle komiteerne om kommende aktiviteter og fortælle de gode historier fra arbejdet rundt om i landet. f. Udvalgene Vi har i den seneste periode oplevet, at en række nedsatte udvalg har været passive eller med kun få aktive. Det har været et stigende problem og det er sinkende for arbejdet, hvis vi på den ene side forventer et udvalgsarbejde og på den anden side oplever enten passivitet eller for lange reaktionstider. Derfor er der i den kommende tid behov for en revurdering af udvalgsarbejdet. Det kan være spørgsmålet om tiden er løbet fra arbejdsmetoderne eller arbejdet 5

6 kalder på nye kræfter og i den sammenhæng, hvordan vi integrerer nye folk med nye ideer i arbejdet. g. Ungdomsarbejdet Ungdom mod EU har valgt at nedlægge sig selv og de aktive der fra har i stedet for valgt at gå ind i Folkebevægelsens Ungdomsudvalg. Dog har de valgt at fastholde navnet Ungdom mod EU, sådan at det evt. i fremtiden igen er muligt at genoplive Ungdom mod EU som en selvstændig ungdomsorganisation. Den her ovenstående beskrevne situation gør, at det er særdeles vigtigt at Folkebevægelsen tager en grundig diskussion om hvordan Folkebevægelsens Ungdomsudvalg skal fungere og under hvilke betingelser ikke mindst i forhold til det kommende EU-parlamentsvalg. h. De kollektive medlemmer Der er en langvarig tradition for at faglige og politiske organisationer er kollektive medlemmer af Folkebevægelsen. Der har gennem flere år ikke været en tilgang tværtimod er antallet af kollektive medlemmer vigende. Det skyldes hovedsagelige sammenlægninger af fagforeningen. Fra og med den foregående periode har de kollektive medlemmer som noget nyt blevet inviteret med til den åbne del af landsledelsesmøderne. Flere af dem har da også gjort brug af denne mulighed. Som noget nyt har landsledelsen inddraget de kollektive organisationer i drøftelsen af udviklingen af EU og Folkebevægelsens opgaver. Det skete i forbindelse med landsledelsesmødet i juni Dette blev fulgt af en mere systematisk inddragelse af de kollektive medlemmer i udviklingen af 2014-planen. 3. Udgivelser og medier 3.1. Informationsmaterialer Siden landsmødet i 2011 har Folkebevægelsen (i nogle tilfælde i samarbejde med EUD) udgivet en række informationsmaterialer: Uddelingavisen Skal EU bestemme alt? i et oplag på Uddelingsavisen Vi kræver folkeafstemning i et oplag på uddelt Hvervefolder i et oplag på uddelt mere end Folder om eurotaktaten (finanspagten) i et oplag på uddelt Pjecen "Svar på 20 spørgsmål om EU" i et oplag på uddelt Pjecen 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab" i et oplag på uddelt

7 Pjecen Verden er større end EU i et oplag på uddelt Pixibog Det militære EU i et oplag på uddelt Pixibog EU's overnationale retspolitik i et oplag på uddelt 1200 Herudover er der produceret cykelsaddelovertræk med teksten "SKAL EU BESTEMME? Nej til euro-traktaten Ja til folkestyre FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU" af stk heraf er halvdelen uddelt. 3.2 Folk i Bevægelse Folkebevægelsens blad Folk i Bevægelse er udkommet seks gange siden sidste landsmøde med to måneders mellemrum. Det har afspejlet udviklingen i EU og EUmodstanden med en lang stribe artikler om bl.a. EU-formandskab, finanspagt, vækstpagt, topmøder, EU-skat og undtagelser samt indsatsen for folkeafstemning og 40 års jubilæet for Folkebevægelsen. Det sidste blev markeret med et fire siders indstik med billeder fra samt uddrag af taler ved og hilsener til jubilæumsfest. Derudover var der aktuelle kommentarer af en bred skare folk udefra som professor Jesper Jespersen, højesteretsadvokat Bjørn Elmquist, formand for LO i Horsens Hans A. Sørensen, KUlandsformand Jens Salling og advokat og tidl. MF Line Barfoed. 3.3 Hjemmesiderne Da Folkebevægelsens hjemmeside sidst fik et ansigtsløft i 2008, havde den unikke besøg (forskellige computere der besøgte hjemme) om måneden, så vidt det kan vurderes. I dag er vi kommet op på Bortset fra rekordmåneden op til parlamentsvalget i 2009, hvor vi havde lidt over unikke besøg, så har stigningen været støt voksende indtil februar i år, hvor søsættelsen af kampagnen for traktatafstemning trak omkring unikke besøg, hvilket er dalet lidt siden. Af alle de kampagnesider, der har været på hjemmesiden siden 2008, er det igen bortset fra parlamentsvalget i 2009 indsatsen for traktat-afstemning som viser ved, at der er flest besøg. Der kom da også som nævnt andetsteds omkring underskrifter ind via hjemmesiden, ligesom siden blev brugt til at holde folk ajour med udviklingen herunder med et barometer, som viste antallet af indsamlede underskrifter. Og under kampagnen linkede en lang række af såvel vores kollektive medlemsorgansationer som andre organisationer som f.eks. Fagbevægelsen mod Unionen og Konservativ Ungdom til kampagnesiden. I efteråret 2012 er vi gået i gang med fornyelser af hjemmesiden med bl.a. såkaldte QRkoder, app og en version af hjemmesiden, der kan læses og overskues på en mobiltelefon. 7

8 Når halvdelen af befolkningen i dag går på nettet via mobiltelefonen, så skal man helst ikke være nødt bruge en lup for at kunne se bogstaverne. 3.4 Facebook Vi har i årets løb arbejdet en hel del med vores profil på Facebook. Vi har dermed opnået en situation, hvor vi har fået ensrettet profilen og har fået lavet en fornuftig og kontinuerlig opdatering. Dermed fungerer vores kommunikation via Facebook, og det er også tydeligt, at vi bliver set. Vi er med andre ord kommet et godt stykke af vejen i år. Vores Facebook-kampagne blev indledt den17. juni med en beskeden reklamekampagne til 450 dollar. På det tidspunkt havde Folkebevægelsen 810 synes godt om på Facebook. Da kampagnen sluttede den 12. august var antallet der synes godt om Folkebevægelsen vokset til (og er nu over 2.000). Sammenlignet med andre organisationer og partier må vi dog sande, at vi stadig har store udfordringer med at komme bredere ud. Vi har således alt for få "synes godt om", og der er ingen tvivl om, at arbejdet med Facebook - og andre sociale medier - både bør være en integreret del af vores daglige arbejde, men også bør få ekstra fokus i det kommende år. 3.5 Medieomtale Folkebevægelsen mod EU har fået mere medieomtale. Antallet af artikler, debatindlæg og lignende, hvor vi nævnes, er det seneste år steget med over 20 pct. i gennemsnit om måneden også i de landsdækkende dagblade. Det har især været i forbindelse med kampagnen for traktat-afstemning og Folkebevægelsens 40 års jubilæum, at vi optrådte også flere gange i landsdækkende tv og radio. Men vi er nødt til at fastholde fokus på styrket pressearbejde for ikke kun at bevare fremgangen, men også fortsætte den. Og det er vigtigt - i forbindelse med indsatsen for det bedst mulige EU-valg i 2014, men reelt også i alle andre sammenhænge. Når vi bruger situationer som kampagnen for traktatafstemning, jubilæet og 10 året for euro-nej i efteråret 2010 og sætter os i bevægelse, giver det ikke kun liv og aktivitet, men også nye medlemmer, mere sympati og mere medieomtale. Den slags skal vi fortsat hele tiden have øje for samtidigt med, at vi skal bruge flest mulige relevante situationer i Danmark og EU til at markere os positivt. Og lokalt skal vi huske at bruge enhver lejlighed til at få omtalt Folkebevægelsen for eksempel i forbindelse med møder, aktiviteter og fødselsdage. Når vi nævnes i medierne, er det også i form af læserbreve og debatindlæg. Men det stadig alt, alt for få der alt for sjældent griber pennen og skriver til aviserne eller debatsider på nettet. Jeg savner mere debat fra bl.a. Folkebevægelsen mod EU, stod der på debatsiden 8

9 i Ekstra Bladet den 5. august. Det er en klar og åben opfordring til os alle 3.6 Annoncer Vi har siden sidste landsmøde annonceret i såvel flere dagblade som på internettet. Annoncering sker oftest i forbindelse med en aktivitet eller en kampagne og afsenderen er enten Folkebevægelsen mod EU direkte eller nogle af de sammenslutninger som Folkebevægelsen mod EU er med i dvs. EUDemocrats eller GUE/NGL-gruppen i EUparlamentet. Generelt kan vi se, at de annoncer som vi har, afføder positive reaktioner herunder en stigning i antallet af indmeldelser og henvendelser. Og når trykte annoncer har plads til en kupon giver det også en god effekt. Den 23. december 2011 havde EUD og Folkebevægelsen mod EU en annonce i halv tabloid størrelse i Information, Kristeligt Dagblad og Arbejderen under overskriften Skal EU bestemme endnu mere? Vi skulle desuden have haft en halvsides annonce i Information nytårsdag. Men pga. af en fejl blev den ikke bragt og som erstatning fik vi to annoncer der blev bragt henholdsvis lørdag den 14/1 og lørdag den 4/2. I forbindelse med Folkebevægelsen mod EU s kampagne for en folkeafstemning var der f.eks. annoncer i Politiken, Ekstra Bladet, Information, Kristeligt Dagblad og Arbejderen og med bannere på Ekstra Bladets, Informations, Kristeligt Dagblads og Modkrafts hjemmesider. Derudover har Folkebevægelsen mod EU haft annoncer om 40-års jubilæet og der har været annoncer på Facebook for at sikre at flere blev medlemmer af Folkebevægelsen mod EU s gruppe på Facebook. Dertil kommer lokale annoncer f.eks. i forbindelse med 1. maj møder og grundlovsarrangementer. GUE/NGL har haft helsides annoncer med Søren Søndergaard om finanspagten i Ekstra Bladet og metroxpress den 31. maj. EUD har betalt for annoncer i bl.a. City Avisen, Information og Kristeligt Dagblad angående et internationalt debatmøde på Cafe Drop Inn lørdag den 22. september. 4. Større events 4.1 Folkebevægelsen 40 år Folkebevægelsen mod EU rundede i år 40 år. Det blev fejret af landsorganisation med en brag af en fest i Amager Bio. En række kendte kunstnere stillede beredvilligt op for at fejre fødselsdagen med os. Over 500 deltagere fandt vej til Amager Bio og fyldte stedet helt op, så vi måtte lukke dørene. Alle var med til at give et positivt billede af Folkebevægelsen kulturelt som politisk. 9

10 Den store tilfredshed, der blev givet udtryk for blandt tilskuere, medvirkende og aktivister skal der bygges videre på ikke mindst til at genopbygge Folkebevægelsens netværk af kunstnere og andre kulturpersonligheder og knytte nye til. Det kræver en stor indsats, men arrangementet viste, det er muligt. Arrangementet viste også, at roligt kunne have satset på et endnu større arrangement. Det kræver imidlertid, at vi tror på mulighederne i de arrangementer vi sætter i gang. At alle arbejder med for at organisere og mobilisere. Det kræver imidlertid også, at alle dele af organisationen prioriterer ens og trækker på samme hammel og forstår, at det en fælles opgave, når vi laver et så stort fælles arrangement. Fra top til fod skal alle forstå føle et medansvar for at det lykkes, når vi alle arbejder med det samme mål og med de samme prioriteringer. Udover det centrale arrangement vil der blive udgivet en jubilæums-cd med musikken fra jubilæet sammen med andre numre fra vores 40 årige historie. Og det var glædelige, at 40 års dagen også blev fejret ved flere lokale arrangementer Folkemødet på Bornholm Folkebevægelsen mod EU havde i år en bod på Folkemødet på Bornholm, som i år var 3 gange så stort som det første år. Det var klart en positiv oplevelse at være med til Folkemødet. Der var rig mulighed for kontakt med publikum og med journalister og enkeltpersoner, som har berøringsflader med Folkebevægelsen. Det kalder klart på, at Folkebevægelsen deltager også i de kommende folkemøder og på den måde er med også i den demokratiske proces, der foregår her. Vi skal imidlertid i gang med forberedelserne endnu tidligere og investere mere i arrangementet og overveje ikke blot at have en bod, men også overveje at arrangere egne debatter, så vi er med til at beslutte temaer som modvægt med de traditionelle temaer, som også præger Folkemødet. Tak til aktivister ikke mindst fra Bornholm, som var med til at få boden kørende, dele materialer ud eller spille fodbold for Folkebevægelsen mod Europabevægelsen. 5. Kampagner I den forløbende periode har Folkebevægelsen gennemført tre egentlige kampagner. Det er Verden er større end EU, Underskriftindsamlingen for en folkeafstemning om Finanspagten og medlemskampagnen 40 år og 400 nye medlemmer. Herudover er 40 års jubilæet blevet markeret og i efteråret 2012 har der været fokus på EU s indflydelse på finansloven uden at det er en egentlig kampagne. 10

11 5.1. Verden er større end EU Kampagnen Verden er større end EU var planlagt til at starte ved udgangen af august eller starten af september 2011 og skulle slutte ved udgangen af november Den var særligt rettet mod unge og målet med kampagnen var at rejse en debat om EU som aktør i den 3. verden og tiltrække flere unge til Folkebevægelsen. Herudover var det et delmål at afprøve de nye sociale medier f.eks. Facebook. Der blev nedsæt en kampagnegruppe til at udvikle og gennemføre kampagne. Der blev også nedsat en styregruppe med den FU ansvarlige, kampagnekoordinatoren og en repræsentant fra Kampagneudvalget. Styregruppen fik også til opgave at evaluere kampagnen. Til kampagnen var der afsat kr., som alle var EUD midler. Kampagnen blev udskudt, da der blev afholdt folketingsvalg i september De startede først i forbindelse med landsmødet ultimo oktober og blev sat til at løbe til udgangen af februar Men kampagne stoppede eller rettere løb ud i sandet allerede før jul, da Folkebevægelsens fokus var på den kommende finanspagt og planlægning kampagnen mod den, som startede i begyndelsen af det Denne meget korte tidsperiode på max. to måneder betød også at kampagnen ikke gav det helt store resultat. Et andet faktum er at det viser at Folkebevægelsen har svært ved at sætte en politisk dagsorden. Kampagnens emne og budskab slog hverken i gennem i offentligheden eller for den sags skyld i internet i Folkebevægelsen. Bl.a. var det ikke muligt at aktivere læserbrevsnetværket. Dog var kampagnen blikfanget og noget af omdrejningspunktet for landsmødet i 2011 og på jubilæumsfesten den 21. april Ligesom materialer og hjemmesiden er anvendelig til senere brug og information Underskriftindsamlingen Kort før jul 2011 stod det klart at den danske regering havde til hensigt at tilslutte sig Finanspagten og dermed knytte Danmark endnu tættere til euroen. For Folkebevægelsen stod det hurtigt klart at forårets aktiviteter skulle koncentrerer sig om kampagnen mod finanspagten. Der blev iværksat en underskriftindsamling med støtte fra bl.a. Retsforbundet, Kommunistisk Parti, Konservativ Ungdom og Enhedslisten. Underskriftindsamlingen startede ved udgangen af januar. Der blev afleveret de underskrifter hvoraf ca kom fra Folkebevægelsen, som også indeholdt de underskrifter, som var indsamlet af den række partier og organisationer, som linkede til os eller sendte ind til os. De resterende blev afleveret af Enhedslisten. 11

12 Underskrifter var fordelingen fifty/fifty mellem indsamlede underskrifter via internet og indsamlede underskrifter fysisk. For Folkebevægelsen og tilsluttede var fordelingen ca fysisk og via hjemmeside. Det lykkedes desværre ikke at få folketingsflertallet til at stemme så Danmark på linje med Storbritannien og Tjekkiet kunne takke nej til finans-pagten. Men kampagnen var vellykket på mange andre måder. For det første fik kampagnen engageret mange mennesker, lokal-komiteer og samarbejdspartnere over det ganske land. Både med debatter, markeringer, debatindlæg i aviserne, opfordringer i de sociale medier og konkret indsamling på gader og stræder. I starten af kampagnen var det virkelig koldt at stå på gaden (under minus ti grader og blæst). Men det stoppede ikke folk fra at skrive under eller hjælpe med at samle ind. Omvendt opstod der en afmatning i indsamlingen fra Påske og april ud. Den situation var forventelig, da man ikke kan forvente, at der kan køres i samme høje tempo i 4 måneder. Underskrifterne blev afleveret til Folketingets Europaudvalg ved Eva Kjær Hansen (V) forud for sidste behandlingen i Folketinget. På selve dagen stod Folkebevægelsen mod EU også på Christiansborg Slotsplads med et 50 meter langt banner med ordene Traktatafstemning ja tak og der blev sendt et klart budskab til Folketinget fra talerne. Kampagnen gav Folkebevægelsen mod EU en god synlighed i medierne. Ved starten af kampagnen fik landssekretariatet besøg af DR1 og både DR1 og TV2 fulgte vores indsamling på Strøget i København den første dag. Men Folkebevægelsen mod EU var også synlig i mange af de andre medier f.eks. DR2, P1, TV2 News, Radiokanalen 24/7 og i de trykte medier både landsdækkende og regionalt. Og det var ikke kun vores MEP Søren Søndergaard, som kom i medierne, men også andre repræsentanter for Folkebevægelsen mod EU. Ikke mindst talspersonerne Rina Ronja Kari, Jørgen Grøn og Johanne Langdal Kristiansen. Facebook blev også aktivt brugt til at engagere både ved at man kunne lave synes godt om på Folkebevægelsen mod EU s hjemmeside om kampagnen og ved at folk løbende skrev om kampagnen i deres statusopdateringer og at andre kopierede disse budskaber. Der blev i løbet af kampagnen produceret såvel en folder (først i eks. og dernæst et genoptryk på eks.) samt en uddelingsavis ( eks.) og der blev lavet særlige bannere på initiativ af Københavns Udvalget og lokalkomiteerne i Roskilde og Køge. Derudover blev kampagnen støttet med annoncering. Bl.a. på Ekstra Bladets, Informations, Kristeligt Dagblads og Modkrafts hjemmesider. Interesserede kunne således klikke på bannerne og gå direkte til vores underskriftsside. Kampagnen fik også flere ambassadører både kendte folk (f.eks. Flemming Jensen, Niels Hausgaard, Helle Stangerup og Kisten Lehfeldt) og folk der gav kampagnen en politisk brede. Det var således en kampagne der havde støtter i de tre regeringspartier og blandt de borgerlige oppositions partier. Folkebevægelsen mod EU fik også etableret et godt 12

13 samarbejde med flere af de kollektive medlemmer samt organisationer der ikke er med i Folkebevægelsen mod EU, men som delte målet om en folkeafstemning f.eks. flere lokale fagforeninger og Konservativ Ungdom. Kampagnen førte også til en stigning i antallet af medlemmer og henvendelser til Folkebevægelsen mod EU Medlemsstatus og medlemskampagnen Folkebevægelsens har ikke kun oplevet en bruttotilgang af nye medlemmer. Medlemstallet pr. 21/9 er 2500 betalende individuelle medlemmer. Det ser også ud til at betyde en mærkbar forøgelse af medlemstallet for Det vil sige, at i skrivende stund er antallet medlemmer, der har betalt kontingent for 2012 forøget med mellem Hertil kommer ca. 25 kollektive medlemsorganisationer. Der er derfor god grund til optimisme i forhold til medlemstallet. Vi har imidlertid et stort potentiale for nye medlemmer, men vi skal huske konstant at integrere medlemshvervning i vores aktiviteter. Underskriftsindsamlingen viste på bedste vis at det er via politiske aktiviteter som potentielle medlemmer finder, er vigtige, at vi kan få dem til at tage det sidste skridt og melde sig ind i Folkebevægelsen. Landsledelsen igangsatte i slutningen af januar besluttede en medlemskampagnen: 40 år 400 nye medlemmer altså et mål på 400 nye medlemmer. Her betød vores samtidige om at starte en underskriftsindsamling logisk nok at vores aktivisters fokus i realiteten flyttede sig væk fra medlemshvervningen og over på underskriftsindsamlingen. Men som det fremgår af tallene herunder, så er der meget der tyder på, at folk ikke melder sig ind i Folkebevægelsen når der er fuld fokus på en medlemshvervkampagne. Derimod melder folk sig ind, når Folkebevægelsen er synlig på gaden og i medierne med en politisk aktivitet som de finder, er rigtig og vigtig. Som en særlig motivationsfaktor er der udloddet 2 gange 2 rejser til Bruxelles blandt dem, der er indmeldt og betalt kontingent inden 5. august. Til brug for kampagnen blev der produceret en særlig hvervefolder i et oplag på ex. Der er i perioden fra 1. februar og til 31. august er der kommet 273 indmeldelser. De fordeler sig over månederne: Februar Marts April Maj Juni/juli August

14 Herudover fik vi de 3 måneder fra landsmødet til 1. februar 90 nye medlemmer. Altså i alt nye medlemmer 384 siden landsmødet per 21. september. Indmeldelserne er sket på mange måder. Indsendte kuponer fra vores materialer, herunder uddelingsavis og hvervefolderen. Indsendelse af kupon fra annoncer, indmeldelse via hjemmesiden og telefonisk henvendelse. Der er flest, der har indmeldt sig via hjemmesiden, herefter kommer kuponer i forbindelse med materialer om underskriftsindsamlingen Finansloven Landsledelsen har besluttet, at der her i efteråret i forbindelse med finanslovsbehandlingen skal igangsættes mindre tiltag for at sætte fokus på EU s indflydelse på den danske økonomiske politik. I den forbindelse er en kampagneavis udarbejdet i samarbejde med EUD og Notat Erfaringer med denne periodes kampagner * Folkebevægelsen kan inddrage medlemmerne og store dele af organisationen, når vi tager fat i forhold som er oppe i tiden som fx underskriftsindsamlingen for en folkeafstemning om finanspagten * Det er generelt svært at få hele organisationen til at føle ejerskab overfor en kampagne * Organisationen skal ikke overbelastes af kampagner * Der skal max. være en forårs- og en efterårskampagne * Vi har svært ved at sætte den politiske dagsorden, men til gengæld kan vores kampagner, når de griber fat i den aktuelle EU debat være med til at skabe bevægelse og rejse debat, som det skete i forbindelse med underskriftindsamlingen 6. Vores stærke og svage sider et oplæg til debat Stærke sider: * Vi har kollektive medlemmer * Vi kan få medlemmer og andre til at stille op. Der er et netværk, vi ikke er gode nok til at bruge * Mange enkeltmedlemmer der gør noget uden om komiteerne og der hvor komiteerne * ikke fungere. Både til uddeling (få systematiseret til det) * Medlemmerne giver mange penge løbende * Vores vælgergrundlag er jævnt fordelt over landet og medlemmer over hele landet * Et parlamentsmedlem 14

15 * Lokal struktur der kan mobiliseres når det gælder * En kreds af sympatisører * Landsledelse der fungerer ok * En forholdsvis stærk organisation på centralt niveau Svage sider: * For få lokalkomiteer, der reelt fungerer * For få aktive unge * Kollektive medlemmer er medlemmer af navn og ikke gavn * Udvalgsstruktur der ikke fungerer * Svært ved omstilling pga. af konsensustraditionen 15

Organisatorisk beretning

Organisatorisk beretning Organisatorisk beretning Landsledelsens organisatoriske beretning - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Organisatorisk beretning 2012-2013 Perioden siden landsmødet 2012

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Hvor skal vi hen? Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016

Hvor skal vi hen? Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016 Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016 Udover denne læsevejledning har du fået 2 forskellige papirer, som opfølgning på Hvor skal vi hen? gruppens arbejde. Det første

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Tirsdag d. 11. november 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Tirsdag d. 11. november 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Tirsdag d. 11. november 2014, kl. 16.30 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede Fra Regionsledelsen: Gunna, Niels Peter, Stig, Anette og Henrik. Fra RR-gruppen: Marianne og Susanne

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Årsplan 2007-2008 Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Nej, Non, Nee - der er sagt nej i EU-grundloven i Frankrig og Holland. Nu kommer

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2004-2005

Organisatorisk Beretning 2004-2005 Organisatorisk Beretning 2004-2005 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe 1.-14. juni hang

Læs mere

Kandidater til Landsledelsen

Kandidater til Landsledelsen Kandidater til Landsledelsen Præsentation af kandidater til Landsledelsen til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe Svend Erik Christensen, født 1951, Roskilde,

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Opstart: På medlemsmødet d. 22. september 2009 blev der fundet en valgkampskoordinator, Rasmus. Han organiserede et fællesmøde d. 29. september

Læs mere

Mødestrukturgruppen har mødtes

Mødestrukturgruppen har mødtes Saml ind ved valget Folkeafstemningen den 3. december nærmer sig med hastige skridt. Flere af jer har samlet ind ved tidligere valg. Nu er chancen der igen. Information om valget er allerede sendt til

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5 Martin Christensen, (årgang 1954) Århus. Medlem af KPiD. Socialrådgiver, har været aktiv i Folkebevægelsen i Århus siden 1991, nuværende medlem af Forretningsudvalget af Komitéudvalget og Komitéfonden.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering Landsudvalget i 350 Klimabevægelsen i Danmark fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer på landsmødet søndag 8. oktober 2017. Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål * arbejder for en klimapolitik,

Læs mere

Beretning for Arbejdsudvalget (AU) i Enhedslisten Nørrebro

Beretning for Arbejdsudvalget (AU) i Enhedslisten Nørrebro Beretning for Arbejdsudvalget (AU) i Enhedslisten Nørrebro 2010 2011 Siden sidste generalforsamling er Enhedslisten Nørrebro blevet landets største afdeling. Vi har overhalet Aarhus, og det på trods af

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Spørgeskema til danske interesseorganisationer

Spørgeskema til danske interesseorganisationer Spørgeskema til danske interesseorganisationer 1. Hvad er organisationens navn? 2. Arbejder organisationen for at påvirke de følgende forhold? I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke Befolkningens holdninger.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand.

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand. Referat af bestyrelsesmøde Enhedslisten Randers 3. juni 2012 Til stede 9 medlemmer. Dagorden: 1. Klimamøde lokalt 2. Arbejdsløshed / møde med LO 3. Kommunalvalg 4. Årsmøde til provinsen 5. Regionen 6.

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

På vej mod EU- parlamentsvalget 2014

På vej mod EU- parlamentsvalget 2014 På vej mod EU- parlamentsvalget 2014 Landsledelsens og 2014-gruppens oplæg til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 www.folkebevaegelsen.dk Indholdsfortegnelse På vej

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018 Vedtaget på Enhedslistens årsmøde d. 26. 27. sep. 2015 Vision og delmål Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 2015 18: At Enhedslisten fremstår

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2005-2006

Organisatorisk Beretning 2005-2006 Organisatorisk Beretning 2005-2006 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 28-29. oktober 2006 på Tranbjerg Skole ved Århus Organisatorisk Beretning 2005-2006

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Landsledelsen har holdt 5 fysiske, 6 telefoniske møder og i øvrigt flittigt anvendt mail og telefonen.

Landsledelsen har holdt 5 fysiske, 6 telefoniske møder og i øvrigt flittigt anvendt mail og telefonen. Retsforbundet Danmarks bæredygtige parti Landsmødet 2017 i Fredericia LANDSLEDELSENS Beretning 2016-2017 Arbejdet i ledelsen har taget naturligt taget udgangspunkt i de beslutninger, som blev taget på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af Møde i Integrationsrådet Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Medlemmer Isabella Mørch (formand)

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2009-2010

Organisatorisk Beretning 2009-2010 Organisatorisk Beretning 2009-2010 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Fordi EU ikke skal bestemme alt!

Læs mere