Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015"

Transkript

1 Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

2 Dagsorden Udbuds- og indkøbsstrategi Fordeling af Kommunens forbrug Varer og tjenesteydelser Hvad siger lovgivningen? Hvor finder jeg udbuddene henne? Introduktion til de forskellige opgavetyper inden for bygge og anlæg Kommende opgaver i 2015 og 2016 og hvordan de udbydes. Hvor finder man udbuddene og den videre procedure Fordeling af opgaver i 2014 og anden historik Tips til det gode tilbud (ofte sete fejl)

3 Udbuds- og indkøbsstrategien Giver borgere, medarbejdere og leverandører overblik over kommunens holdninger og beslutninger på området Omfatter alle former for udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge og anlæg Gælder samtlige områder - undtagen selvejende institutioner og 60-selskaber

4 Formål Fastlægge de overordnede principper og retningslinjer for udbud samt indkøb af varer og tjenesteydelser Udbud skal sikre (overordnet målsætning): Effektivitet at Kommunen handler bedst og billigst Innovation og kvalitetsudvikling bl.a. med fokus på markedsdialog Bæredygtighed miljø og sociale hensyn, hvor det er relevant samt sikre et kædeansvar i forhold til evt. underleverandører

5 5 principper, der understøtter formålet Effektivisere indkøbet ved b.la. at udnytte koordinationsmuligheder og anvende TCO (Total Cost of Ownership både direkte og indirekte omk.) Følger op på indkøb ved bl.a. ledelsesinformation Arbejder tæt sammen med fagområder ved bl.a. involvering og dialog Udfordre fagområderne ved bl.a. specialisere udbudskonsulenterne og løbende markedsdialog Socialt ansvar ved relevans ift. ydelsen

6 Organisering Overordnet tre fagområder der varetager udbud: Udbud og Kontrakt varer og tjenesteydelser Byggeriafdelingen bygge og anlæg samt varer og tjenesteydelser på anlægsområdet Plan, Vej og Miljø bygge og anlæg samt varer og tjenesteydelser på vej- og miljøområdet

7 Organisering og samarbejder Indkøb sker decentralt på baggrund af centralt indgåede aftaler Internt samarbejde/brugerinddragelse Eksterne samarbejder Bl.a. Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Statens og Kommunernes Indkøbsservice inkl. KL Flere udbud Bedre end hvad kommunen selv kan opnå grundet større volumen Øget adgang til kompetencer Øget mulighed for at udfordre markedet

8 Udbud af varer og tjenesteydelser Udbud eller direkte anskaffelse se på indkøbet for hele Kommunen på tværs af alle fagområder Udbudskanal konkret vurdering fx Udbudsstrategi standardisere, konsolidere, delaftaler mm. Udbudsform, udvælgelses- og tildelingskriterier Udbud af egne driftsopgaver (konkurrenceudsættelse/markedsafprøvning)

9 Klausuler Sociale klausuler, miljø mm. Miljø inddrages, hvor det er relevant Sociale klausuler hvis relevant Uddannelses- og praktikaftaler (min. 6 mdr. og kontakt > 10 mio. kr.) Årlig status over anvendelse Arbejdsklausuler hvis relevant Løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for samme art og samme egn, hvor arbejdet udføres, ILO nr. 94 Internationale konventioner

10 Fordeling af Kommunens indkøb i 2014 Kommunen indkøbte i 2014 for i alt mio. kr. Offentlige myndigheder 254 mio. kr. Svært at konkurrenceudsætte 322 mio. kr. Bygge og anlæg 136 mio. kr. Varer og tjenesteydelser 402 mio. kr.

11 Hvorfor udbud? Forvaltningsretlige principper - forvalte borgernes penge mest fornuftigt Understøtte en hensigtsmæssig og effektiv økonomidisponering (bedst og billigst) Budgetaftale en række forpligtende aftaler (KL) Lovgivning Tilbudsloven (0,5 mio. kr. < 1,54 mio. kr.) Måske ophør den 1. oktober 2015 EU-udbud (>1,54 mio. kr. inkl. optioner)

12 Hvor finder jeg udbuddene henne? Kommunens hjemmeside om kommunen Hoeringer-salg-og-udbud/Udbud-af-varekoeb-og-tjenesteydelser

13 Hvor finder jeg udbuddene henne? Mercell Danmark (Konkret link oplyses ved hvert udbud) Registrering hvis du ikke i forvejen er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Udbud.dk (alle nationale udbud og EU-udbud) Oprette abonnement SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) Aktuelt/Oversigt over alle udbud og/eller tilmeld nyhedsservice IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland)

14 Introduktion til de forskellige opgavetyper inden for Bygge og Anlæg Anlægsopgaver Drift og Vedligehold Typisk større opgaver Typisk mindre opgaver Administration Administration Drifts-enheder VEJ BYG STAB Øvrig: Kultur VEJ BYG Servicek Vej og grønne orps områder Øvrig: Kultur og Natur

15 Anlægsopgaver Administration VEJ BYG STAB 2015: 8 mio 2015: 105 mio 2015: 44 mio Typisk projektstørrelse 0,2 mio. 3 mio. Typisk projektstørrelse 2, 5 mio. 100 mio. Typisk projektstørrelse 15 mio. 30 mio. Udbydes typisk som prækvalifikation (EU eller tilbudsloven), hvor der udvælges op til 5 tilbudsgivere. Så vidt muligt udbydes BYG opgaver i fagentreprise. Opgaver vises udbud.dk og hjemmeside.

16 Drift og vedligehold Administration Drift-enheder VEJ BYG Servicek orps Vej og grønne områder 2015: 11 mio 2015: 20,4 mio 2015: 5-10 mio 2015: 29 mio T.P ,5 mio Kontrakforpligtigelse på ca. 4.3 mio. Parneraftale 4 mio. Broarbejd3 2 mio. T.P mio T.P Dog typisk Også servicekontrakter T.P Kontraktforpligtigelse ca. 12 mio.

17 Anlægsopgaver 2015 og 2016 Nedenstående opgaver er budgetsat i 2015, men Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at prioritere andre opgaver, såfremt det viser sig nødvendigt. Det kan betyde, at en planlagt opgave skydes til et senere tidspunkt eller ændre karakter. Byggemodning Vinge- 2 udbud ca. 44 mio. Ådalens skole fortsat ca. 60 mio. - udbud er gennemført Udbygning af Pedershave ca. 40 mio. - udbud i gang Byggemodning Sydbyen- ca. 2,6 mio. Energiinvesteringer ca. 5 mio. (fordeles over mange mindre projekter - kommer på hjemmesiden) Omprofilering af Kocksvej ca. 2,8 mio. Til og ombygning af Tumlebo mv. i Skibby 17 mio.

18 Kommende opgaver i (Underhåndsbud) Nedenstående opgaver er budgetsat i 2015, men Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at prioritere andre opgaver, såfremt det viser sig nødvendigt. Det kan betyde, at en planlagt opgave skydes til et senere tidspunkt eller ændre karakter. Åbjergskolen ny tagpap udbud gennemført Jægerspris skole CTS anlæg udbud gennemført Frederikssundhallen Gymnastikgulv udskiftning - to leverandører i DK Græse Bakkeby Skole Udskiftning af lette facadepartier Stenhøjgård Nyt tagdækning (Eternit) Frederikssundhallen Varme, udskiftning/renovering Højagergård Udskiftning af trækarme, omfugning Kulhusvejbygningerne Nedrivning FIK (forsikringssag) - udbud gennemført

19 Kommende opgaver i (Underhåndsbud) Nedenstående opgaver er budgetsat i 2015, men Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at prioritere andre opgaver, såfremt det viser sig nødvendigt. Det kan betyde, at en planlagt opgave skydes til et senere tidspunkt eller ændre karakter. Lindegårdskolen Udskiftning af tag - hjemmeside Frederikssundhallen Ny belægning på tribunepladserne De Tre Ege Vinduer og døre, udskiftning. Græse Bakkeby Skole Etablering af solafskærmning Åbjergskolen Udskiftning af gipslofter - udbud gennemført Marienlystskolen Udskiftning af tagpap Kignæshallen Retablering efter brand Møllegårdskolen Vinduer/døre, udskiftning Solbakkeskolen Udskiftning af tagrender på hovedbygning

20 Kommende opgaver i (Underhåndsbud) Nedenstående opgaver er budgetsat i 2015, men Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at prioritere andre opgaver, såfremt det viser sig nødvendigt. Det kan betyde, at en planlagt opgave skydes til et senere tidspunkt eller ændre karakter. Frederikssundhallen Retablering af tag på hallen Møllegårdskolen Ny belysning i bygning E Lundebjerggård Skotrender, eftergang Tandklinik Marienlystskolen Tagpapbelægn. Solbakkeskolen Flad tag gennemgåes - hjemmeside De Tre Ege Malerbehandling af boligerne (Afd. C) Åkanden Udskiftning af linoleum Pilehaven-1 Formur Falkenborgskolen Udskiftning af tagpap

21 Kommende opgaver i (Underhåndsbud) Nedenstående opgaver er budgetsat i 2015, men Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at prioritere andre opgaver, såfremt det viser sig nødvendigt. Det kan betyde, at en planlagt opgave skydes til et senere tidspunkt eller ændre karakter. Lindehuset Nyt køkken Lunden Linoleum Tolleruphøj Nyt vandstik Bofællesskabet Jægerspris Udskiftning af vinduer til boliger - hjemmeside Bakkegårdens Børnehave Maling Etablering af skole patruljeblik Cykelsti til Gerlev Buslomme i Skibby

22 Hvor finder man udbuddene og den videre procedure / Besked til Frederikssund Kommune/ Byggeweb Udarbejder tilbud Entreprenør Frederikssund Kommune (BYG) Modtager typisk besked fra interesserede pr. opgave. Dette skal koges ned til 3 tilbudsgivere Udvælgelses proces De 3 valgte entreprenører modtager udbudsmateriale / inviteres til besigtigelse Prisevaluering

23 Hvor finder man udbuddene og den videre procedure Store udbud: EU- udbud og Licitation efter tilbudsloven. Kan findes på samt til en hvis grad på hjemmesiden. TNnummer oplyses skal bruges i forbindelse med digitalt-udbud. Ofte på Byggeweb. Udbud gennemføres ofte med prækvalifikation.

24 Hvor finder man udbuddene og den videre procedure Underhåndsbud over ca kr. lægges på hjemmesiden. Ved underhåndsbud under ca kr. kontaktes firmaer direkte. Det offentliggøres hvem der får lov til at byde og hvem der vinder udbuddet. Firmaer som BYG har gode erfaringer med samt lave priser bliver får ofte lov til at byde på opgaver. For at sikre at nye firmaer også kan få en chance for at byde, tages der ofte mindst et nyt firma med i udbuddet.

25 Fordeling af Bygge og Anlægs opgaver i 2014 og anden historik Rene Byggerelaterede udgifter Bygge relaterede udgifter Alle leverandører Antal leverandører >250 > 80 Kun Frederikssund Procentvis frederikssund andel Anlæg 66, 1 mio 19, 1 mio 29 % Drift 34, 7 mio 27,3 mio 79 % I alt 100, 8 mio 46, 4 mio 46 %

26 Fordeling af Bygge og Anlægsopgaver i 2014 og anden historik Både Bygge og Anlægs relaterede udgifter Bygge og Anlæg s- relaterede udgifter Alle leverandører Kun Frederikssund Anlæg 69 mio. 19,1 28 % Drift 67 mio. 27,3 41 % I alt 136 mio. 46,4 34 % Procentvis Frederikssund andel

27 Tips til det gode tilbud (ofte sete fejl) Læs materialet grundigt igennem Vær ekstra opmærksom når der nævnes forbehold, erklæringer og alternative tilbud Hold dig til tilbudsdokumenterne/skabelonerne i visse udbud er det endda et krav Undgå uovervejede forbehold fx En henvisning til egne vilkår/standardbetingelser Tidsplanen kan måske ikke overholdes Vær især opmærksom på mindstekrav (ufravigelige)

28 Tips til det gode tilbud (ofte sete fejl) Fokus på de formelle krav i udbuddet (frister, elektronisk fremsendelse mm.) Vær opmærksom på krav til udfyldning af tilbudsliste (fx alle felter udfyldes, nul, streger) Tjek løbende spørgsmål/svar og stil selv spørgsmål i udbudsfasen ved tvivl Lad være med at gøre det i sidste øjeblik eller genbrug tidligere materialer

29 Tips til det gode tilbud (ofte sete fejl) Husk at læse dit tilbud igennem igen, inden du sender det. Tjek underskrifter og krydser i dokumenterne Tjek at ALLE dokumenterne er der herunder sikre, at alle oplysninger er indeholdt især hvis du sender som PDF CVR på tilbudsgiver = CVR på dokumenter, regnskaber mm. Kontakt kommunen i god tid ved bygge og anlægsopgaver, hvis I ikke ønsker at byde, så en anden virksomhed kan få muligheden

30 Tips til det gode tilbud Tilbud.udbudsportalen.dk

31 Yderligere spørgsmål

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere