Velkommen. Se alt det nye!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Se alt det nye!"

Transkript

1 Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se alt det nye! Optag videoklip Afspil et videoklip Tag et billede Optag et videoklip: M > Multimedie > Video > [Ny Video], peg linsen mod motivet, tryk på TAGFOTO (+) for at starte optagelsen, og tryk på STOP (+) for at stoppe optagelsen. Afspil et videoklip: M > Multimedie > Video > videoklip M > Multimedie > Kamera, peg linsen mod motivet, tryk på TAGFOTO (+) for at tage et billede. Send et billede Indstil et foto som billed-id Send MMS-besked Trådløs forbindelse Ringeindikatorer Aktivitetsindikatorer Send et billede til et telefonnummer en -adresse: Tag billedet, og tryk derefter på GEM (+) > Send besked. Knyt et billede til en telefonbogspost for at opnå et billedopkalds-id: Tag et billede, og tryk derefter på GEM (+) > Tilføj til telefonbog. Send en multimediebesked med billeder, animationer, lyde og videoklip: M > Beskeder > Ny besked > Ny MMS-besked Opret en trådløs Bluetooth -forbindelse til et headset, bilsæt en ekstern enhed: M > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth forbindelse > Indstilling > Strømforsyning > Til, tryk på TILBAGE (-), tryk på > Håndfri > [Søg efter enheder] Vælg ringeindikatorer for indgående opkald: M > Indstillinger > Ringetone > Opkaldsblink Aktiver aktivitetsindikatorer for indgående tekst- og talebeskeder, alarmer og andre aktiviteter: M > Indstillinger > Ringetone > Spotlys 2 - Se alt det nye! Se alt det nye! - 3

2 MOTOROLA og det stiliserede M-logo er varemærker registreret hos US Patent & Trademark Office. Bluetooth-varemærkerne tilhører ejerne og benyttes af Motorola, Inc. i henhold til licensaftale. Java og alle andre Java-baserede varemærker er varemærker registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Alle andre produkter tjenestenavne tilhører de respektive ejere. Motorola, Inc. 2003, De oplysninger, der er indeholdt i Motorolas brugervejledninger formodes at være korrekte, da vejledningerne blev trykt. Motorola forbeholder sig retten til at ændre oplysninger specifikationer uden forudgående varsel. Indholdet i Motorolas brugervejledninger leveres "som de er og forefindes". Bortset fra som det kræves af gældende lovgivning, er der ingen garantier af nogen art, udtrykkelige såvel som stiltiende inklusive, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om, at produkterne er kurante kan anvendes til særlige formål, i forhold til nøjagtighed, pålidelighed indholdet i denne vejledning. Advarsel! Ændringer modifikationer af telefonen, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Motorla, ugyldiggør brugerens tilladelse til at betjene udstyret. Selvom produktets specifikationer og funktioner kan ændres uden forudgående varsel, bestræber vi os på at sikre, at brugervejledningerne jævnligt opdateres, så de afspejler ændringerne i produktets funktioner. Skulle en vejledning alligevel ikke fuldt ud afspejle dit produkts kernefunktioner, bedes du informere os herom. Du kan også få adgang til opdaterede versioner af vores brugervejledninger under kundesektionen på Motorolas websted på adressen 4 - Se alt det nye!

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed og generel information Introduktion Om denne vejledning Installation af SIM-kortet Batteribrug Installation af batteriet Opladning af batteriet Sådan tænder du telefonen Sådan slukker du telefonen Indstilling af lydstyrken Sådan foretager du et opkald Besvarelse af opkald Visning af dit telefonnummer Vigtige funktioner Optagelse og afspilning af videoklip Optagelse og afsendelse af et fotografi Afsendelse af en multimediebesked Modtagelse af en multimediebesked Brug af en trådløs Bluetooth -forbindelse Brug af ringeindikatorer Indstilling af aktivitetsindikatorer Skift af cover på telefonen Lær at bruge telefonen Brug af displayet Brug af 5-vejsnavigeringstasten Brug af menuer Indtastning af tekst Brug af Smart-tasten Brug af det eksterne display Indholdsfortegnelse - 5 Brug af den håndfri højttaler Ændring af en kode, PIN-kode adgangskode Låsning og oplåsning af telefonen Hvis du glemmer en kode, PIN-kode adgangskode Brug af telefonbogen Indstilling af telefonen Indstilling af ringesignal Ændring af alarm for indgående opkald Indstilling af tid og dato Indstilling af et baggrundsbillede Indstilling af en pauseskærm Ændring af telefondisplayets udseende Indstilling af et telefontema Indstilling af svarfunktioner Indstilling af lysstyrke på displayet Tilpasning af baggrundslys Indstilling af display-timeout Lagring af dit navn og telefonnummer Opkaldsfunktioner Deaktivering af alarm for indgående opkald Få vist tidligere opkald Genopkald til et telefonnummer Brug af automatisk genopkald Besvarelse af et ubesvaret opkald Brug af notesblokken Parkering af et opkald slå lyd fra Brug af Banke på Brug af opkalds-id (indgående opkald) Opkald til et nødopkaldsnummer Opkald til internationale numre Enkelttastopkald Brug af talebeskeder Ændring af aktiv linje Telefonens funktioner Hovedmenu Menuen Indstillinger Kort funktionsoversigt Opkaldsfunktioner Beskeder Telefonbog Personlige indstillinger Instant Messaging Chat Menufunktioner Specielle opkaldsindstillinger Overvågning af opkald Håndfri funktioner Data- og faxopkald Trådløse Bluetooth -forbindelser Netfunktioner Personlige planlægningsfunktioner Sikkerhed Nyheder og underholdning Data for specifik energiabsorptionshastighed (SAR) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse - 7

4 Sikkerhed og generel information VIGTIG INFORMATION OM SIKKERHED OG EFFEKTIV ANVENDELSE. LÆS DENNE INFORMATION INDEN BRUG AF DIN TELEFON. Den information, som gives i dette dokument, erstatter den generelle sikkerhedsinformation i brugervejledninger fra før 1. december Eksponering over for radiohøjfrekvenssignaler (RF) Din telefon indeholder en sender og modtager. Når den er ON (tændt), modtager og sender den radiohøjfrekvenssignaler (RF). Når du bruger din telefon til kommunikation, kontrollerer systemet, som varetager dit opkald, det effektniveau, som din telefon sender på. Din Motorola telefon er designet til at opfylde nationale lovkrav og standarder angående til menneskers eksponering for elektromagnetiske radiohøjfrekvenssignaler. Sikkerhedsforanstaltninger ved brug sikre optimal ydelse fra telefonen og sikre, at menneskers eksponering for elektromagnetiske radiohøjfrekvenssignaler er inden for de retningslinier, som er angivet i de relevante standarder, bedes du altid overholde følgende procedurer: Beskyttelse af den eksterne antenne Brug kun den vedlagte en anden Motorola-godkendt antenne. Uautoriserede antenner, ændringer tilbehør kan beskadige telefonen. Hold IKKE på antennen, når telefonen er "I BRUG". Det kan påvirke opkaldets kvalitet og kan få telefonen til at fungere på et højere effektniveau end nødvendigt. Hertil kommer, at brug af uautoriserede antenner kan resultere i manglende overholdelse af de lokale lovkrav og standarder i dit land. 8 - Sikkerhed og generel information Anvendelse af telefon Når der foretages modtages et opkald, hold da din telefon på samme måde, som du ville holde en fastnettelefon. Anvendelse når telefonen bæres på kroppen Placer altid telefonen i den vedlagte en/et af Motorola godkendt clips, holder, hylster, taske kropssele for at opretholde overensstemmelse med retningslinierne for eksponering af RF, hvis du bærer telefonen på din krop, når den sender. Brug af tilbehør, som ikke er godkendt af Motorola, kan føre til overskridelse af retningslinierne for eksponering af RF. Hvis du ikke bruger et af Motorola godkendt leveret tilbehør, som er fæstnet til din krop, og du bruger telefonen, uden at den bliver holdt i den normale brugsposition, sørg da for at telefonen og antennen er mindst 2,5 cm fra din krop, når den sender. Dataanvendelse Ved brug af enhver datafunktion i telefonen, med uden et tilbehørskabel, anbring da telefonen og antennen mindst 2,5 cm fra din krop. Godkendt tilbehør Brug af tilbehør, som ikke er godkendt af Motorola, herunder - men ikke begrænset til - batterier og antenner, kan medføre, at din telefon overskrider retningslinierne for RF. En liste over godkendt Motorola-tilbehør kan findes på Elektromagnetisk forstyrrelse/ kompatibilitet NB: Næsten ethvert elektronisk udstyr er ømfindtligt over for elektromagnetisk forstyrrelse, hvis det ikke er tilstrækkeligt afskærmet, designet på anden måde konfigureret til elektromagnetiskkompatibilitet. I nogle situationer kan din telefon forårsage forstyrrelser. Sikkerhed og generel information - 9 Institutioner Sluk for din telefon i alle institutioner, hvor der er opslag, som beder dig om at gøre dette. Der kan eksempelvis være tale om hospitaler institutioner indenfor sundhedssektoren, som kan anvende udstyr, der er følsomt over for ekstern RF-energi. Fly Sluk, når du er på et fly og bliver bedt om at slukke for din telefon. Enhver brug af en telefon skal være i overensstemmelse med gældende bestemmelser iflg. instruktioner fra flyets mandskab. Medicinsk udstyr Pacemakers Fabrikanter af pacemakere anbefaler en afstand på mindst 15 cm mellem en bærbar, trådløs telefon og en pacemaker. Personer med pacemaker bør: ALTID holde telefonen mere end 15 cm fra deres pacemaker, når telefonen er ON (tændt). IKKE bære telefonen i brystlommen. bruge øret modsat pacemakeren for at mindske risikoen for forstyrrelse. SLUKKE for telefonen øjeblikkeligt, hvis der er grund til at tro, at forstyrrelse forekommer. Høreapparater Visse digitale trådløse telefoner kan skabe forstyrrelse med visse høreapparater. I tilfælde af en sådan forstyrrelse, kan du evt. henvende dig til fabrikanten af dit høreapparat for at diskutere alternativer. Andet medicinsk udstyr Hvis du bruger noget andet medicinsk udstyr, bedes du rette henvendelse til fabrikanten af dit udstyr for at afgøre, om det er tilstrækkeligt afskærmet fra RF-energi. Din læge kan måske hjælpe dig med at opnå sådan information. Brug under kørsel Undersøg den lovgivning og de regler, der gælder for brug af telefoner under kørsel i det område, hvor du kører. Overhold altid disse regler. Når du bruger din telefon under kørsel, husk at: Have fuld opmærksomhed på kørslen og vejen. Brug om muligt håndfrit udstyr. Kør ind til siden og stop køretøjet før foretagelse besvarelse af et opkald, hvis kørselsforholdene betinger dette. Ansvarlige retningslinier for god kørsel kan findes i "Sikkerhedstips for Trådløse Telefoner" til sidst i denne manual og på Motorolas hjemmeside: Anvendelsesadvarsler For biler med airbag Placer ikke telefonen over en airbag, hvor airbaggen bliver udløst. Airbags bliver udløst med stor kraft. Hvis telefonen er i området, hvor airbaggen bliver udløst, kan telefonen blive drevet frem med stor kraft og medføre alvorlig skade på bilens passagerer fører Sikkerhed og generel information Sikkerhed og generel information - 11

5 Mulig eksplosiv atmosfære Sluk for telefonen, før du går ind i et område med en mulig eksplosiv atmosfære, medmindre den er specifikt godkendt til brug i områder som "Utvivlsomt risikofri". Batterierne må ikke fjernes, installeres oplades i sådanne områder. Gnister i en mulig eksplosiv atmosfære kan medføre en eksplosion brand, og resultere i personskade i værste fald død. NB: Områder med mulige eksplosive atmosfærer, som der henvises til foroven, inkluderer områder til brændstofpåfyldning såsom under dæk på skibe, faciliteter til opbevaring overførsel af brandstof kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier partikler såsom støv- metalpulver. Områder med mulige eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke altid, markeret. Sprængkapsler og sprængningsområder undgå mulig forstyrrende indvirkning påsprængningsoperationer, bedes du SLUKKE for din telefon, når du er nær elektriske sprængkapsler, i et sprængningsområde, i områder markeret med: "Sluk for elektriske apparater". Overhold alle skilte og instruktioner. Forsigtighed ved anvendelse. Batterier Batterier kan medføre materiel skade og/ personskade, såsom forbrændinger, hvis et ledende materiale såsom smykker, nøgler perlekæder rører blotlagtetelefonkomponenter. Det ledende materiale kan resultere i et elektrisk kredsløb (kortslutning) og kan blive ret varmt. Vær forsigtig ved håndtering af ethvert opladet batteri, især når det lægges i en lomme, taske anden beholder med metalgenstande. Brug kun originale Motorola-batterier og - opladere. Dit batteri din telefon kan være forsynet med symboler, defineret som følger: Symbol LiIon BATT Definition Vigtig sikkerhedsinformation følger. Dit batteri din telefon bør ikke bortskaffes ved brug af ild. Dit batteri din telefon skal muligvis genbruges i overensstemmelse med lokal lovgivning. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere information. Dit batteri din telefon bør ikke smides ud med affaldet. Din telefon indeholder et internt lithium ion-batteri. Anfald/Blackouts Nogle mennesker kan være modtagelig for epileptiske anfald blackouts, når de udsættes for blinkendelys, eksempelvis i forbindelse med fjernsynskiggeri ved brug af videospil. Disse anfald blackouts kan optræde, selvom en person aldrig tidligere har oplevet et anfald et blackout. Hvis du har oplevet anfald blackouts, hvis du har en familiehistorik vedrørende sådanneforhold, opfordres du til at konsultere din læge, før et videospil bruges på din telefon, før en applikation med blinkende lys tilvejebringes på din telefon. (Applikationen med blinkende lys er ikke tilgængelig ved alle produkter) Sikkerhed og generel information Sikkerhed og generel information - 13 Forældre bør overvåge deres børns brug af videospil andre applikationer, som tilfører blinkende lys i telefonerne. Alle personer bør afbryde brug og konsultere læge, hvis en flere af følgende symptomer indtræder: krampetrækninger, øjen- muskelryk, bevidsthedstab, ufrivillige bevægelser uklarhed. begrænse sandsynligheden for, at sådanne symptomer indtræder, bør følgende sikkerhedsinstruktioner følges: Spil ikke og brug ikke en applikation med blinkende lys, hvis du er træt trænger til søvn. Hold mindst 15 minutters pause for hver time. Spil i et rum, hvor alt lys er tændt. Spil med størst mulig afstand til skærmen. Skader ved gentagne bevægelser Når du afvikler spil på din telefon, kan du opleve midlertidig ubehag i dine hænder, arme, skuldre, nakke andre dele af din krop. Følg disse instruktioner for at undgå problemer såsom seneskedehindebetændelse, håndrodsknoglesyndrom andre muskulære sygdomme: Hold mindst 15 minutters pause for hver spilletime. Hvis dine hænder, håndled arme bliver trætte ømme mens du spiller, afbryd spillet og hvil dig i adskillige timer, før der spilles igen. Hvis du vedbliver med at have ømme hænder, håndled arme under efter afvikling af spillet, bedes du afbryde spillet og søge læge. Erklæring om overholdelse af EU-direktiver Motorola erklærer hermed, at dette produkt overholder De essentielle krav og andre relevante forholdsregler i direktiv 1999/5/EC Alle andre relevante EU-direktiver IMEI: /40/394721/ Type: MC2-41H14 Produktgodkendel sesnumme Ovenstående er et eksempel på et typisk produktgodkendelsesnummer. Du kan se produktets Overensstemmelseserklæring (Declaration Of Conformity) for direktiv 1999/5/EC (R&TTE-direktivet) på adressen - Hvis du vil finde din Overensstemmelseserklæring, skal du indtaste produktets godkendelsesnummer fra produktets mærkat i søgepanelet på webstedet Sikkerhed og generel information Sikkerhed og generel information - 15

6 Introduktion ADVARSEL! Før du bruger telefonen for første gang, skal du læse Vigtige oplysninger om sikkerhed og retsforhold, som du finder på siderne med grå kant bagest i denne vejledning. Om denne vejledning Denne vejledning beskriver de grundlæggende funktioner i din trådløse Motorola-telefon. Du finder en kopi af denne vejledning på Motorolas websted på adressen: Ekstra funktioner Dette billede viser en funktion, der afhænger af net, SIM-kort abonnement, og funktionen er muligvis ikke tilgængelig i alle geografiske områder. Du kan få yderligere oplysninger om dette hos tjenesteudbyderen. Ekstra tilbehør Dette billede viser en funktion, som kræver, at du bruger Motorola Original -tilbehør. Installation af SIM-kortet Dit SIM-kort (Subscriber Identity Module) indeholder dit telefonnummer, oplysninger om tjenester og telefonbogs-/beskedhukommelse. Valg af en menufunktion Brug menusystemet til at få adgang til telefonens funktioner. I denne vejledning kan du se, hvordan du vælger en menufunktion, når startskærmbilledet er aktivt. M > Seneste opkald > Kaldte numre Dette eksempel viser, at du fra startskærmbilledet skal trykke på menutasten M for at åbne menuen, rulle til og vælge s Seneste opkald, og derefter rulle til og vælge Kaldte numre. 5-vejsnavigationstasten S for at rulle og fremhæve en menufunktion. VÆLG (+) for at vælge den fremhævede menufunktion Introduktion Introduktion - 17 Advarsel! SIM-kortet må ikke bøjes ridses. Udsæt h ikke SIM-kortet for statisk elektricitet, vand snavs. Batteribrug Batteriets holdbarhed afhænger af mange faktorer, inklusive tjenesteudbyderens netkonfiguration, signalstyrke, den temperatur, telefonen fungerer i, de funktioner og/ indstillinger, du vælger og bruger, enheder, der er tilsluttet telefonens tilbehørsstik, samt stemme, data og andre brugsmønstre. Advarsel! forhindre skade forbrænding bør metalgenstande ikke komme i kontakt med kortslutte batteriklemmerne Introduktion Sådan maksimeres batteriets ydeevne: Brug altid Motorola Original-batterier og -batteriopladere. Telefongarantien dækker ikke skade, der er opstået, fordi der er brugt andre batterier og/ batteriopladere end Motorolas egne. Genopladningstiden kan være længere for nye batterier batterier, der har været opbevaret i længere tid. Opbevar batteriet ved tæt på rumtemperaturen, når der oplades. Udsæt ikke batterier for temperaturer under -10 C (14 F) over 45 C (113 F). Tag altid telefonen med dig, når du forlader køretøjet. Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, bør det opbevares uden at være opladet på et køligt, mørkt og tørt sted, f.eks. i et køleskab. Batterier bliver efterhånden nedslidte og kræver længere opladningstid. Dette er helt normalt. Hvis du oplader batteriet med regelmæssige mellemrum, og du bemærker, at taletiden falder, at opladningstiden øges, er det sandsynligvis tid til at købe et nyt batteri. De genopladelige batterier, som bruges i telefonen, skal bortskaffes korrekt, evt. til genbrug. Batteritypen er angivet på batteriets etiket. Kontakt evt. den lokale genbrugsstation for at få at vide, hvordan batterierne bør bortskaffes. Advarsel! Kast aldrig batterierne på åben ild, da de kan eksplodere. Introduktion - 19

7 Installation af batteriet Telefonen er udelukkende designet til brug sammen med Motorola Original-batterier og -tilbehør. Bemærk! Din telefon leveres med en beskyttende plastikanordning, som dækker batterilåsen. Fjern anordningen for at sikre, at batterilåsen kan åbnes og lukkes ordentligt Opladning af batteriet Nye batterier leveres delvist opladet. Før du kan bruge telefonen, skal batteriet installeres og oplades som beskrevet nedenfor. Visse batterier giver den bedste ydelse efter flere fulde opladninger/afladninger. Handling 1 Sæt opladeren i telefonen, mens udløsertappen vender opad. Sørg for, at begge tilslutningskroge på opladerstikket sidder korrekt, så stikket låses på plads Sæt den anden ende af opladeren i en stikkontakt. Bemærk! Det kan vare op til 10 sekunder, før din telefon afgiver en synlig hørbar indikation på, at batteriet er ved at blive opladet. 3 Når telefonen viser meddelelsen Opladning færdig, skal du trykke på udløsertappen og fjerne opladeren. Tip! Du kan trygt lade opladeren være sluttet til din telefon, efter at opladningen er afsluttet. Dette vil ikke beskadige batteriet Introduktion Introduktion - 21 Sådan tænder du telefonen Handling 1 Åbn telefonen. 2 og hold tænd/sluk-knappen P nede i to sekunder for at tænde telefonen. Bemærk! Det kan vare op til fire sekunder, før displayet tændes, når du har tændt telefonen. 3 Skriv om nødvendigt PIN-koden til dit SIM-kort, og tryk på OK (+) for at låse SIM-kortet op. Advarsel! Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, deaktiveres SIM-kortet, og telefonen viser meddelelsen SIM blokeret. 4 Angiv eventuelt den firecifrede oplåsningskode, og tryk på OK (+) for at låse telefonen op. Sådan slukker du telefonen Handling og hold tænd/sluk-knappen P nede i to sekunder for at slukke for telefonen. Indstilling af lydstyrken de øverste og nederste lydstyrketaster for at: afbryde alarmtonen for indgående opkald øge mindske lydstyrken i højttaleren under et opkald øge mindske ringestyrken, når startskærmbilledet vises (klappen skal være åben) Tip! Ved den nederste lydstyrkeindstilling skal du trykke lydstyrketasten nedad én gang for at skifte til vibrationsalarm. den igen for at skifte til lydløs alarm. den opadgående lydstyrketast for at skifte tilbage til vibrationsalarmen og derefter til ringealarmen. Sådan foretager du et opkald Du skal være i startskærmbilledet for at kunne ringe til et telefonnummer (se side 40). 1 taster på tastaturet ringe til telefonnummeret 2 N foretage opkaldet 3 O afslutte opkaldet og lægge på, når du er færdig Tip! Du kan også lukke telefonens klap for at afslutte opkaldet Introduktion Introduktion - 23

8 Besvarelse af opkald Når et opkald modtages, ringer og/ vibrerer telefonen, og der vises en meddelelse om et indgående opkald. Når telefonklappen er aktiveret, skal du åbne telefonen for at besvare opkaldet. (Den aktiveres ved, at du trykker på M > Indstillinger > Opkaldsindstilling > Svarfunktioner > Flipsvar.) Hvis telefonklappen ikke er aktiv: 1 N BESVAR (+) besvare opkaldet 2 O afslutte opkaldet og lægge på, når du er færdig Visning af dit telefonnummer Hvis du vil have vist dit telefonnummer på startskærmbilledet, skal du trykke på M#. Mens du er i gang med et opkald, skal du trykke på M > Mine tlf. numre. Bemærk! Telefonnummeret skal være gemt på SIM-kortet, før du kan bruge denne funktion. Du kan finde oplysninger om at gemme et telefonnummer på SIM-kortet på side 74. Hvis du ikke kender dit telefonnummer, skal du kontakte tjenesteudbyderen Introduktion

9 Vigtige funktioner Du kan bruge telefonen til meget mere end at foretage og modtage opkald! Optagelse og afspilning af videoklip Du kan optage et videoklip med telefonen og sende det til andre trådløse telefonbrugere i MMS-besked. Optagelse af et videoklip Hvis du vil aktivere telefonens videokamera: M > Multimedie > Video > [Ny Video] Det billede, som vises i søgeren, bliver vist på displayet. Vigtige funktioner - 25 Sørg for, at kameraets linse peger på motivet, og gør derefter følgende: Videoklippet vises på skærmen til afspilning af videoklip. 1 TAGFOTO (+) begynde videooptagelsen 2 STOP (+) stoppe videooptagelsen 3 GEM (+) vise lagringsindstillinger Fortsæt til trin 4, hvis du ønsker at gemme videoen. SMID UD (-) slette videoen og vende tilbage til aktiv søger 4 S rulle til Send besked Gem kun 5 VÆLG (+) udføre en lagringsfunktion Afspilning af videoklip Sådan afspilles et videoklip, der er gemt i din telefon: M > Multimedie > Video > videoklip Tilpasning af videoindstillinger M for at åbne Video Menu under optagelse afspilning af videoen. Under optagelse er følgende indstillinger tilgængelige: Gå til Videoer Opsætning af video Vis ledig plads Viser videoklip, der er gemt i telefonen. Åbner menuen til justering af videoindstillinger. Se, hvor meget plads der er til lagring af videoklip Vigtige funktioner Vigtige funktioner - 27

10 Under afspilning er følgende indstillinger tilgængelige: Ny Egenskaber Slet Flyt Kopi Marker/Fjern markering Marker alle/fjern markering fra alle Tildel kategori Optag et videoklip. Få vist oplysninger om videoklippet. Slet det valgte videoklip alle markerede videoklip. Flyt det valgte videoklip de markerede billeder til en anden enhed, og slet de oprindelige videoer fra telefonhukommelsen. Kopier det valgte videoklip de markerede billeder til en anden enhed, og gem kopien af videoerne på telefonen. Marker et flere videoklip, som du vil flytte, kopiere, sende slette. Knyt videoklippet til en defineret kategori. Optagelse og afsendelse af et fotografi Sådan aktiveres telefonens kamera: M > Multimedie > Kamera Det billede, som vises i søgeren, bliver vist på displayet Vigtige funktioner Vigtige funktioner - 29 Sørg for, at kameraets linse peger på motivet, og gør derefter følgende: 1 TAGFOTO (+) tage et fotografi 2 GEM (+) vise lagringsindstillinger Hvis du vælger at gemme fotografiet, skal du fortsætte til trin 3. SMID UD (-) slette fotografiet og vende tilbage til aktiv søger 3 S rulle til Send besked, Gem kun, Anvend som baggrund, Anvend som pauseskærm Tilføj til telefonbog 4 VÆLG (+) udføre en lagringsfunktion Brug af selvudløseren Aktiver kameraet, og tryk derefter på M > Selvudløser. Tryk S til venstre højre for at indstille 5 10 sekunders timerforsinkelser, og tryk derefter på START (+). Luk klappen, og brug spejlet til at indstille kameralinsen på motivet. Når du hører kameraet klikke, skal du åbne klappen for at få vist fotografiet. Justering af kameraindstillinger M for at åbne Billeder, mens kameraet er aktivt. Billeder kan indeholde følgende indstillinger: Gå til billeder Selvudløser Opsætning af billeder Vis ledig plads Viser billeder og fotografier, der er gemt i din telefon. Angiver en tidsindstilling, som bestemmer, hvornår kameraet skal tage et fotografi. Åbner menuen til justering af billedindstillinger. Viser, hvor meget hukommelse der er tilbage til lagring af billeder. Afsendelse af en multimediebesked En MMS-besked (Multimedia Messaging Service) indeholder én flere sider med tekst og integrerede medieobjekter (inklusive fotografier, billeder, animationer, lyde, taleoptagelser og videoklip). Du kan sende multimediebeskeden til andre trådløse telefonbrugere og til -adresser. Tip! Layoutet på alle sider i en multimediebesked defineres af layoutet på den første side. Hvis du vil have vist et medieobjekt øverst på siden, skal du indsætte objektet i øverste halvdel af MMS-beskeden. Hvis du vil have vist et medieobjekt nederst på siden, skal du indsætte objektet i nederste halvdel af MMS-beskeden. M > Beskeder > Ny besked > Ny MMS-besked 30 - Vigtige funktioner Vigtige funktioner - 31

11 1 taster på tastaturet indtaste tekst på siden 2 M åbne MMS Menu 3 S rulle til Indsæt 4 VÆLG (+) vise en liste over elementer, du kan indsætte 5 S rulle til Billede, Talememo, Lyd, Video, Ny side, Lynbesked Kontaktoplysninger 6 VÆLG (+) vælge filtypen. 7 S fremhæve den ønskede fil 8 VÆLG (+) indsætte filen Hvis du vil tilføje endnu en side til beskeden, skal du fortsætte til trin 9. 9 M åbne MMS Menu for at indsætte en ny side 10 S rulle til Indsæt 11 VÆLG (+) vise en liste over elementer, du kan indsætte 12 S rulle til Ny side 13 VÆLG (+) indsætte en ny side dias efter det aktuelle side Gentag trin 1 til 8 for at indtaste indhold til den nye side Vigtige funktioner Når du er færdig med at oprette multimediebeskeden: 1 OK (+) gemme beskeden 2 S rulle til en indstilling for Send til: Fremhæv en eksisterende post i telefonbogen. Eller fremhæv [Opret nummer] for at indtaste et flere telefonnumre en flere -adresser. Eller fremhæv [Nyt nummer i telefonbogen] for at indtaste et nummer/en adresse og føje det den til telefonbogen. 3 TILFØJ (+) tilføje en telefonbogspost til listen med modtagere Gentag trinene 2 og 3 for at tilføje flere poster i telefonbogen til listen. VÆLG (+) vælge [Opret nummer] [Nyt nummer i telefonbogen] 4 UDFØRT (+) gemme et telefonnummer/en adresse 5 S rulle til Emne 6 ÆNDRE (-) vælge Emne 7 taster på tastaturet skrive emnet 8 OK (+) gemme emnet 9 ÆNDRE (-) vælge Vedhæftede filer for evt. at vedhæfte en fil til beskeden Vigtige funktioner S rulle til Billede, Lyde Video 11 VÆLG (+) vælge filtypen. 12 S fremhæve den ønskede fil 13 VÆLG (+) vedhæfte filen 14 TILBAGE (-) vende tilbage til beskededitoren 15 S rulle til Bekræftelse for evt. at bede om kvittering for modtagelse 16 ÆNDRE (-) vælge Bekræftelse 17 TILFØJ (+) aktivere/deaktivere leveringsrapport FJERN (+) 18 UDFØRT (-) vende tilbage til beskededitoren 19 SEND (+) sende beskeden M Modtagelse af en multimediebesked Når du modtager en multimediebesked et brev, viser telefonen indikatoren r og meddelelsen Ny besked, og der lyder en alarm. LÆS (+) Multimediebeskeder, som du modtager, kan indeholde forskellige medieobjekter: 34 - Vigtige funktioner få vist beskedoplysninger, gemme den i kladdemappen annullere beskeden åbne beskeden Fotografier, billeder og animationer vises, mens du læser beskeden. Der afspilles en lydfil et videoklip, når dens side vises. Brug lydstyrketasterne til at justere lydstyrken, mens lydfilen videoklippet afspilles. Tip! I et multimediebrev skal du måske fremhæve en indikator i teksten for at afspille en lydfil et videoklip. Brug af en trådløs Bluetooth -forbindelse Din telefon understøtter trådløse Bluetooth-forbindelser. Du kan oprette en trådløs forbindelse med et Bluetooth-headset et håndfrit bilsæt, du kan oprette forbindelse til en computer en håndholdt enhed for at udveksle og synkronisere data. Sådan aktiveres og deaktiveres Bluetooth Den foretrukne måde hvorpå du kan tilslutte din telefon til et Bluetooth-headset et håndfrit bilsæt er at aktivere Bluetooth på telefonen og derefter at oprette forbindelse fra din telefon til headset et bilsættet. Sådan aktiveres Bluetooth: M > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth forbindelse > Indstilling > Strømforsyning > Til Denne procedure aktiverer Bluetooth og lader funktionen være slået til, indtil du deaktiverer den. Når telefonens Bluetooth er aktiveret, kan dit håndfrie tilbehør automatisk oprette forbindelse til telefonen igen, når du aktiverer tilbehøret flytter det inden for telefonens rækkevidde. Tip! forlænge batteriets levetid skal du bruge fremgangsmåden ovenfor og sætte Bluetooth til Fra, når funktionen ikke bruges. Vigtige funktioner - 35

12 Søgning efter andre enheder Sådan sluttes telefonen til et Bluetooth-headset en håndfri enhed: M > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth forbindelse > Håndfri > [Søg efter enheder] Hvis Bluetooth er deaktiveret, vil telefonen spørge dig, om du vil indstille Aktiver midlertidigt? for Bluetooth-funktionen. JA (-) for at fortsætte. Du kan også vælge at sætte Strømforsyning til Til i menuen Indstilling for at aktivere Bluetooth og lade funktionen være aktiveret. Telefonen søger efter og viser en liste over enheder, der er inden for telefonens rækkevidde. Bemærk! Hvis din telefon allerede er sluttet til en enhed, skal du afbryde forbindelsen til enheden for at søge efter andre enheder. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed, skal du markere enhedens navn og trykke på VÆLG (+). Enheden beder muligvis om tilladelse til at oprette forbindelse til din telefon. Vælg JA (-), og indtast den korrekte PIN-kode for at oprette en sikker forbindelse til enheden. Når forbindelsen er oprettet, vises Bluetooth-indikatoren à på startskærmbilledet. Afsendelse af objekter til en anden enhed Du kan bruge en trådløs Bluetooth-forbindelse til at sende billeder, lyd, videoklip, telefonbogs- og kalenderposter og bogmærker fra din telefon til en anden telefon, computer håndholdt enhed. Afsendelse af et billede, en lyd et videoklip Fremhæv det objekt på telefonen, du vil sende til en anden enhed, og tryk derefter på M > Kopi. Vælg navnet på en kendt enhed, der er angivet i menuen Objektudveksling, [Søg efter enheder] for at søge efter den enhed, du vil sende objektet til. Afsendelse af en telefonbogs-, kalenderpost bogmærker Fremhæv det punkt på telefonen, du vil sende til en anden enhed, og tryk derefter på M > Send. Vælg navnet på en kendt enhed, der er angivet i menuen Objektudveksling, [Søg efter enheder] for at søge efter den enhed, du vil sende objektet til. Brug af ringeindikatorer Indstil telefonen, så den viser et indikatormønster (ud over i stedet for at ringe/vibrere), når du modtager et opkald. Sådan vælger du et indikatormønster: M > Indstillinger > Ringetone > Opkaldsblink > indikatormønster Det samme indikatormønster vises til alle indgående opkald. Du kan bruge lys-id-funktionen til at få vist et andet indikatormønster, når du modtager opkald fra telefonbogsposter i en bestemt kategori. Se side 90 vedrørende indstilling af et lys-id til en kategori i telefonbogen Vigtige funktioner Vigtige funktioner - 37 Indstilling af aktivitetsindikatorer Når du har slået aktivitetsindikatorer til, viser din telefon lysmønstre, der gør dig opmærksom på følgende aktiviteter: indgående opkald fra bestemte kategorier i telefonbogen, indgående tekst- og talebeskeder, alarmer, tænd og sluk telefonen, batteriopladning, Bluetooth-tilslutning, aktiv Bluetooth, Bluetooth-afbrydelse. Sådan slås aktivitetsindikatorer til fra: M > Indstillinger > Ringetone > Spotlys > Til Fra Skift af cover på telefonen Du kan udskifte klapcoveret og battericoveret for at tilpasse telefonens udseende. Du kan få matchende frontog bagsidecovers i en række forskellige farver og design. Telefonen er udelukkende designet til brug sammen med Motorola Original -tilbehør. Kontakt din Motorola-forhandler for at få disse covers. Bemærkninger: Brug ikke værktøj til at tage klapcoveret af. Hvis du bruger værktøj til at fjerne klapcoveret, risikerer du at beskadige telefonens udseende. Klapcoveret er godt fastgjort til telefonen, og det kræver betydelig styrke at fjerne det. Montering af klapcover Handling 1 Luk telefonklappen. 2 Placer kanterne på hver side af coveret, så de passer til hullerne på telefonens sider. Fjernelse af klapcover Handling 1 Luk telefonklappen. 2 Placer dine fingernegle i de øverste hjørner på klapcoveret, og træk nedad i begge sider for at trække coveret af telefonen. 3 Skub coveret på telefonen, indtil det klikker på plads Vigtige funktioner Vigtige funktioner - 39

13 Lær at bruge telefonen Der er en grundlæggende oversigt over telefonen på side 1. Brug af displayet Startskærmbilledet vises, når du ikke er i gang med et opkald bruger menuen. Du skal være i startskærmbilledet for at kunne ringe til et telefonnummer. Tryk 5-vejsnavigeringstasten S op, ned, til venstre til højre for at vælge et af menufunktionsikonerne på startskærmbilledet. Hvis du kommer til at vælge en forkert menufunktion, skal du trykke på O for at vende tilbage til startskærmbilledet. Menuindikatoren M viser, at du kan trykke på menutasten M for at få adgang til hovedmenuen. Teksterne i hjørnerne nederst på displayet viser de aktuelle valgtastfunktioner. venstre - højre valgtast + for at udføre den funktion, der er angivet Lær at bruge telefonen Bemærkninger: Dit startskærmbillede kan se anderledes ud end det viste. Menufunktionsikonerne skjules f.eks. for at optimere visningen af baggrundsbilledet. Du kan dog stadig vælge menufunktionsikonerne, selvom de ikke vises. Du finder oplysninger om, hvordan du skjuler og får vist menuikonerne på side 92. Du kan få vist et analogt digitalt ur på startskærmbilledet (se side 91). Telefonens display er normalt kun synligt, når baggrundslyset er tændt, når displayet vises i direkte sollys. forlænge batteriets levetid slukkes baggrundslyset automatisk, når der ikke har været nogen aktivitet i en bestemt tidsperiode. Baggrundslyset tændes igen, når du åbner klappen trykker på en vilkårlig tast. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller den tid, baggrundslyset skal være tændt, på side 73. forlænge batteriets levetid kan du indstille displayet til at slukke (udover baggrundslyset), når der ikke har været nogen aktivitet i en bestemt tidsperiode. Displayet tændes igen, når du åbner klappen trykker på en vilkårlig tast. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller den tid, displayet skal være tændt, på side 73. Lær at bruge telefonen - 41 Følgende statusindikatorer kan blive vist: 2. GPRS-indicator - Viser, at telefonen benytter en højhastigheds GPRS-netforbindelse (General Packet Radio Service). GPRS giver mulighed for hurtigere overførselshastigheder. Andre indikatorer kan bl.a. være: * =GPRS PDP-kontekstaktiv, = GPRS-pakkedata til rådighed 3. Signalstyrkeindikator - De lodrette søjler viser styrken af netforbindelsen. Du kan ikke foretage modtage opkald, når indikatoren for intet signal! ingen overførsel ) vises. 4. Roam-indikator - Roam-indikatoren ã viser, at telefonen søger efter benytter et andet net uden for dit net. Andre indikatorer kan bl.a. være: 1. Dataoverførselsindikator - Viser status for forbindelse og dataoverførsel. Indikatoren for trådløs Bluetooth -forbindelse à vises, når en Bluetooth-forbindelse er aktiv. Andre indikatorer kan bl.a. være: 4 = sikker overførsel af pakkedata 3 = sikker programforbindelse 2 = sikkert CSD-opkald (Circuit Switch Data)l 7 = ikke-sikker overførsel af pakkedata 6 = ikke-sikker programforbindelse 5 = ikke-sikkert CSD-opkald 8 = 2.5G-hjem 9 = 2.5G-roam : = 2G-hjem ; = 2G-roam 5. Indikator for opkaldsstatus - Viser telefonens opkaldsstatus. Viser den aktuelt aktive telefonlinje for SIM-kort, der kan bruges til to linjer. Indikatorer kan bl.a. være:? = telefon i aktivt opkald > = viderestilling er slået = linje 1 er aktiv B = linje 2 er aktiv A = linje 1 er aktiv, viderestilling er slået til C = linje 2 er aktiv, viderestilling er slået til 6. Messaging-indikatorer - Angiver, når instant messaging er aktiveret. Indikatorer kan bl.a. være: 42 - Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 43

14 P = instant messaging er aktiv _ = optaget J = tilgængelig for telefonopkald I = tilgængelig for instant messaging Q = ikke synlig for instant messaging X = offline Når et Java -program er aktivt, vises Java midlet-indikatoren ` på denne placering. 7. Beskedindikator - Vises, når der modtages en ny besked. Indikatorer kan bl.a. være: r = SMS-besked s = talebesked og SMS-besked a = aktiv chatsession t = talebesked d = IM-besked 10. Positionsindikator - Telefonen kan muligvis sende positionsoplysninger til nettet under et nødopkald. Indikatorerne angiver, om telefonen sender positionsoplysninger: Ö = position er slået til Brug af 5-vejsnavigeringstasten Brug 5-vejsnavigeringstasten S til at rulle op, ned, til venstre til højre i menuerne, fremhæve menupunkter, ændre indstillinger og spille spil. den midterste valgtast C på 5-vejsnavigeringstasten for at vælge et fremhævet menupunkt. Den midterste valgtast udfører normalt den samme funktion som den højre valgtast +. Ñ = position er slået fra 8. Indikator for batteriniveau - De lodrette søjler viser batteriniveauet. Oplad batteriet, når Batteri afladet vises, og batterialarmen lyder. 9. Indikator for ringesignal - Viser indstillingen for ringesignal. y = højt ringesignal z = lavt ringesignal =vibration } = vibration og ringning { =lydløs 44 - Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 45 Brug af menuer M på startskærmbilledet for at åbne hovedmenuen. Følgende ikoner repræsenterer de funktioner, der kan vises i hovedmenuen. Dit valg af tjenesteudbyder og tjenesteabonnement er afgørende for, hvilke funktioner der vises. Menuik on Menu Ikon n Telefonbog s Seneste opkald e Beskeder É Værktøjer Q Spil & programmer á Web-adgang h Multimedie ã IM w Indstillinger Valg af en funktionsindstilling Visse funktioner kræver, at du vælger en indstilling på en liste: S for at rulle til og fremhæve et menufunktionsikon i hovedmenuen. VÆLG (+) C for at fremhæve menufunktionen Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 47

15 S for at rulle op ned og fremhæve den ønskede indstilling. en taltast for at fremhæve indstillingen på en nummereret liste. Hvis listen er sorteret alfabetisk, skal du trykke flere gange på en tast for at få gennemgå bogstaverne på tasten og fremhæve det bogstav, der ligger nærmest indstillingen på listen. Hvis der hører en liste med forskellige indstillinger til et punkt, skal du trykke S mod venstre højre for at rulle gennem listen og vælge en værdi. Hvis der hører en liste med talværdier til en indstilling, skal du angive en værdi ved at trykke på en taltast. Indtastning af tekst Nogle funktioner kræver, at du indtaster oplysninger. I beskedcenteret kan du skrive SMS-beskeder. Valg af tekstindtastningsmetode De forskellige metoder til indtastning af tekst gør det let for dig at indtaste navne, numre og beskeder. Den tekstindtastningsmetode, du vælger, forbliver aktiv, indtil du vælger en anden. # i et hvilket som helst skærmbillede til tekstindtastning for at vælge en af følgende indtastningsmetoder: Primær Den primære tekstindtastningsmetode (se nedenfor). Numerisk Indtastning af tal alene (se side 58). Symbol Indtastning af symboler alene (se side 58). Sekundær Den sekundære tekstindtastningsmetode (se nedenfor) Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 49 Du kan også vælge en tekstindtastningemetode i et hvilket som helst skærmbillede til tekstindtastning ved at trykke på M > Indtastningsmåde. Indstilling af primære og sekundære tekstindtastningstilstande Du kan indstille forskellige primære og sekundære tekstindtastningstilstande og let skifte mellem tilstande, når du indtaster data skriver en besked. M > Indstillinger i et skærmbillede til tekstindtastning. Vælg Primær indstilling Sekundær indstilling, og vælg derefter: itap TAP Udvidet Tap Ingen Brug af store bogstaver 0 i et skærmbillede til tekstindtastning for at skifte mellem store og små bogstaver. Indikatorer øverst på displayet viser indstillingen for store og små bogstaver: 50 - Lær at bruge telefonen itap -programmet forudsiger hvert enkelt ord, efterhånden som du indtaster det, og gør det således nemmere og hurtigere at indtaste tekst. Indtast bogstaver og tal ved at trykke én flere gange på en tast. Indtast bogstaver, tal og symboler ved at trykke én flere gange på en tast. Skjul indstillingen Sekundær, hvis du foretrækker ikke at angive en sekundær tekstindtastningstilstand (kun tilgængelig for Sekundær indstilling). U = ingen store bogstaver T = alle bogstaver er store V = kun næste bogstav er stort Indikatorer for tekstindtastningsmetode I Primær Sekundær tekstindtastningsmetode viser indikatorerne øverst på displayet indstillingen for tekstindtastning: Primær Sekundær g m Tastning, ingen store bogstaver h q Tastning, kun næste bogstav er stort f l Tastning, alle bogstaver er store j p itap, ingen store bogstaver k n itap, kun næste bogstav er stort i o itap, alle bogstaver er store Følgende indikatorer identificerer Numerisk Symbol indtastningstilstand: W = numerisk metode [ = symboltilstand Brug af tastemetoden itap Med itap kan du indtaste et ord med kun ét tastetryk for hvert bogstav i ordet. itap-programmet sammensætter tastetrykkene til almindeligt forekommende ord og forudsiger hvert enkelt ord, efterhånden som du indtaste det. Hvis du f.eks. skriver "the," skal du trykke på 843. itap-programmet registrerer, at det mest almindeligt forekommende ord, der kan dannes ved at trykke på denne kombination af taster, er "the," og forudsiger, at "the" er det ord, du vil skrive. Andre almindeligt forekommende ord ordstykker, der kan dannes ved at trykke på den samme kombination af taster, vises som alternativer nederst på displayet. I et skærmbillede til tekstindtastning kan du trykke på # for at skifte til indtastningstilstanden itap. En indikator angiver den aktive metode (se side 51). Hvis tilstanden itap ikke er angivet som Primær Sekundær indtastningstilstand, skal du gå til side 50. Lær at bruge telefonen - 51

16 Indtastning af ord ved hjælp af itap-metoden Hvis du f.eks. indtaster , viser telefonen: 1 tasterne på tastaturet (ét tryk pr. bogstav) 2 S mod venstre højre 3 S op * VÆLG (+) vise mulige bogstavkombinationer nederst på displayet markere den ønskede kombination godkende et forudsagt ord efterfulgt af et mellemrum angive den fremhævede kombination efterfulgt af et mellemrum vælge den fremhævede kombination uden mellemrum Du kan trykke på tasterne på tastaturet for at tilføje flere bogstaver i slutningen af kombinationen. Hvis du he vil vælge et andet ord, f.eks. progress, skal du fortsætte med at trykke på tasterne på tastaturet for at skrive de resterende tegn. Indtastning af nye ord ved hjælp af itap-metoden Du indtaster muligvis et ord, som itap-programmet ikke genkender. Hvis ordet ikke vises som en mulig bogstavkombinationer nederst på displayet: Handling 1 SLET (-) én flere gange for at slette bogstaver, indtil du du får vist en bogstavkombinationer nederst på displayet, som svarer til starten på det ord, du vil indtaste. 2 Tryk S mod venstre højre for at fremhæve bogstavet bogstavkombinationen. 3 VÆLG (-) for at vælge bogstavkombinationen Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 53 Handling 4 Fortsæt med at indtaste bogstaver og fremhæve bogstavkombinationer for at skrive ordet. Telefonen gemmer automatisk nye ord og viser dem som en valgmulighed, næste gang du indtaster bogstavkombinationen. Når der ikke er mere plads i hukommelse til at gemme nye ord, sletter telefonen de ældste ord for at få plads til nye ord. Indtastning af tal og tegnsætning ved hjælp af itap-metoden Hvis du hurtigt vil indtaste numre, skal du trykke på og holde taltasten nede for midlertidig at skifte til numeriske metode. taltasterne for at indtaste de numre, du ønsker. Indtast et mellemrum for at nulstille til itap-metoden. 1 for at indtaste tegnsætningstegn andre tegn som vises i "Tegnoversigt" på side 57. Brug af tastemetoden Det er den grundlæggende tekstindtastningsmetode på telefonen. Med TAP-metoden skiftes der mellem bogstaverne og tallene på den tast, du trykker på. Med Udvidet Tap-metoden skiftes der desuden mellem forskelllige symboler som vist i "Tegnoversigt" på side 57. I et skærmbillede til tekstindtastning kan du trykke på # for at skifte til indtastningstilstanden TAP. En indikator angiver den aktive metode (se side 51). Hvis TAP Udvidet Tap ikke er angivet som Primær Sekundær indtastningstilstand, skal du gå til side 50. Regler for tekstindtastning med tastemetode Tryk flere gange på en tast på tastaturet for at køre gennem dens tegn. Du skal f.eks. trykke på 2 én gang for at indtaste"a," to gange for at indtaste "b," tre gange for at indtaste "c" fire gange for at indtaste "2." Efter to sekunder accepterer TAP-metoden tegnet og markøren flyttes til den næste position. Det første bogstav i hver sætning skrives med stort. Tryk eventuelt S nedad for at ændre bogstavet til et lille bogstav, inden markøren flyttes til den næste position. S for at flytte den blinkende markør, så du kan indtaste redigere en SMS-besked. Hvis du ikke vil gemme tekst redigeret tekst, skal du trykke på O for at afslutte uden at gemme. Indtastning af ord ved hjælp af tastemetoden 1 en tast på tastaturet vælge et bogstav, tal symbol en flere gange 2 taster på tastaturet indtaste resterende tegn Tip! Tryk S mod højre for at godkende et ord, tryk på * for at indsætte et mellemrum. 3 OK (+) gemme teksten. I et skærmbillede til tekstindtastning kan du trykke på # for at skifte indtastningsmetode. En indikator angiver den aktive metode (se side 51). Hvis TAP Udvidet Tap ikke er angivet som Primær Sekundær indtastningstilstand, skal du gå til side Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 55

17 Hvis du f.eks. trykker én gang på 8 viser telefonen: Når du indtaster 3 flere tegn efter hinanden, forsøger telefonen at gætte resten af ordet. Hvis du f.eks. indtaster "prog" viser telefonen muligvis: Tegnoversigt Brug denne oversigt som en vejledning, når du indtaster tegn ved hjælp af metoden Udvidet Tap. 1. _ & ~ : ; " - ( ) % $ + x * / \ [ ] = > < # 2 a b c 2 ä å á à â ã α β ç 3 d e f 3 δ ë é è ê φ 4 g h i 4 ï í î γ 5 j k l 5 λ 6 m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω 7 p q r s 7 π ß σ 8 t u v 8 θ ü ú ù û 9 w x y z 9 ξ ψ 0 skifte til store bogstaver * indsætte et mellemrum (hold nede for at indsætte et linjeskift) # skifte tekstindtastningsmetode (hold nede for at vælge standard) Bemærk! Diagrammet afspejler muligvis ikke nøjagtigt det tegnsæt, der findes på din telefon. I en editor til -adresser webadresser viser, 1 de tegn, der er almindelige for editoren, først Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 57 Brug af den numeriske metode # i et skærmbillede til tekstindtastning for at skifte indtastningsmetode, indtil den numeriske indikator W vises. taltasterne for at indtaste de numre, du ønsker. Når du er færdig med at indtaste tal, skal du trykke på # for at skifte til en anden indtastningsmetode. Brug af symbolmetoden # i et skærmbillede til tekstindtastning for at skifte indtastningsmetode, indtil symbolindikatoren [ vises. 1 tasterne på tastasturet (ét tryk pr. symbol) 2 S mod venstre højre 3 VÆLG (+) * vise mulige symbolkombinationer nederst på displayet markere den ønskede kombination angive den fremhævede kombination Du kan trykke på tasterne på tastaturet for at tilføje flere symboler i slutningen af kombinationen. angive den markerede kombination Symboloversigt Brug denne oversigt som en vejledning, når du indtaster tegn ved hjælp af symbolmetoden. _ & ~ : ; " - ( ) % $ _ \ 3 / : ; 4 " & 5 ( ) [ ] { } 6 ~ 7 < > = 8 $ 9 # % * x * / = > < # * indsætte et mellemrum (hold nede for at indsætte et linjeskift) # skifte tekstindtastningsmetode (hold nede for at vælge standard) Bemærk! Diagrammet afspejler muligvis ikke nøjagtigt det tegnsæt, der findes på din telefon. I en editor til -adresser webadresser viser, 1 de tegn, der er almindelige for editoren, først Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 59

18 Sletning af bogstaver og ord Placer markøren til højre for den tekst, der skal slettes, og følg derefter fremgangsmåden nedenfor: Handling SLET (-) for at slette et bogstav ad gangen. Hold SLET (-) nede for at slette hele beskeden. Brug af Smart-tasten Med smart-tasten får du en alternativ måde at udføre mange grundlæggende telefonfunktioner på. Tasten forudser, hvilken funktion du sandsynligvis vil udføre. Hvis du f.eks. fremhæver et menupunkt, kan du trykke på smart-tasten for at vælge det. Du kan bruge smart-tasten til at foretage og afslutte opkald, slå funktioner til og fra og til at åbne telefonbogen. Smart-tasten udfører normalt den samme funktion som den højre valgtast +. Brug af det eksterne display Når klappen er lukket, vises klokkeslæt og statusoplysninger for telefonen på det eksterne display. Der vises også meddelelser om indgående opkald og andre aktiviteter. Du kan udføre følgende funktioner på det eksterne display. Indstilling af et ringesignal 1 lydstyrketaster rulle til Profiler 2 smart-tast vælge et ringesignal 3 lydstyrketaster vende tilbage til startskærmbilledet Besvarelse af et ubesvaret opkald Telefonen registrerer ubesvarede opkald og viser X Mistede opkald i det eksterne display. Bemærk! Da mikrofonen og højttaleren ikke er tilgængelige, når telefonen er lukket, skal du bruge et headset en anden håndfri enhed med denne funktion. Handling 1 smart-tasten for at vise listen over modtagne opkald. lydstyrketasterne for at afvise meddelelsen Mistede opkald. 2 Tryk eventuelt på lydstyrketasterne for at rulle gennem listen og fremhæve et ubesvaret opkald. 3 Hvis din telefon er sluttet til en enhed, skal du trykke på og holde smart-tasten nede for at ringe til nummeret. smart-tasten for at afslutte uden at foretage opkald Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 61 Brug af den håndfri højttaler Når telefonens indbyggede håndfri højttaler er aktiveret, kan du føre samtaler uden at holde telefonen op mod øret. HØJTTAL (+) for at slå den håndfri højttaler til fra under et opkald. Når du slår den håndfri højttaler til, vises Højttaler Til i startskærmbilledet. Den håndfri højttaler forbliver slået til, indtil du trykker på HØJTTAL (+) igen slukker for telefonen. Bemærk! Den håndfri højttaler deaktiveres, når du slutter enheden til et håndfrit bilsæt et headset. Ændring af en kode, PIN-kode adgangskode Telefonens firecifrede kode til oplåsning er oprindeligt indstillet til 1234, mens den sekscifrede sikkerhedskode som standard er indstillet til Din tjenesteudbyder kan have nulstillet disse koder, inden du modtog telefonen. Hvis tjenesteudbyderen ikke har nulstillet koderne, anbefaler vi, at du ændrer dem, så andre ikke kan få adgang til dine personlige oplysninger. Koden til oplåsning skal bestå af 4 cifre, mens sikkerhedskoden skal være på 6 cifre. Du kan også nulstille SIM-kortets PIN-kode, PIN2-kode og/ adgangskoden til opkaldsspærring, hvis det er nødvendigt. Sådan ændres en kode adgangskode: M > Indstillinger > Sikkerhed > Nye koder Låsning og oplåsning af telefonen Du kan låse telefonen manuelt indstille den, så den låses automatisk, når du slukker den. bruge en låst telefon skal du indtaste oplåsningskoden. Selvom telefonen er låst, ringer vibrerer den stadig ved indgående opkald beskeder, men den skal låses op, før du kan svare. Telefonen kan bruges til nødopkald, selvom den er låst (se side 80). Manuel låsning af telefonen Oplåsning af telefonen Tip! Telefonens oplåsningskode er oprindeligt indstillet til Din tjenesteudbyder kan nulstille oplåsningskoden til de sidste fire cifre i dit telefonnummer. Ved prompten Tast oplåsningskode: M > Indstillinger > Sikkerhed > Telefonlås > Lås nu 1 taster på tastaturet indtaste oplåsningskoden 2 OK (+) låse telefonen 1 taster på tastaturet indtaste oplåsningskoden 2 OK (+) låse telefonen op 62 - Lær at bruge telefonen Lær at bruge telefonen - 63

19 Indstilling af telefonen, så den låses automatisk Telefonen kan indstilles, så den låses, hver gang du slukker for den. Hvis du glemmer en kode, PIN-kode adgangskode Bemærk! Telefonens firecifrede kode til oplåsning er oprindeligt indstillet til 1234, mens den sekscifrede sikkerhedskode som standard er indstillet til Din tjenesteudbyder kan have nulstillet oplåsningskoden til de sidste fire cifre i dit telefonnummer, inden du modtager telefonen. Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du forsøge at indtaste 1234 de sidste fire cifre i dit telefonnummer. Gør følgende ved prompten Tast oplåsningskode, hvis det ikke fungerer: Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du har glemt din sikkerhedskode, SIM-kortets PIN-kode, SIM-kortets PIN2-kode adgangskoden til opkaldsspærring Lær at bruge telefonen M > Indstillinger > Sikkerhed > Telefonlås > Automatisk lås > Til 1 taster på tastaturet indtaste oplåsningskoden 2 OK (+) aktivere automatisk lås 1 M få vist skærmbilledet til omgåelse af oplåsningskoden 2 taster på tastaturet indtaste sikkerhedskoden 3 OK (+) sende sikkerhedskoden Brug af telefonbogen I dette afsnit beskrives telefonbogens grundlæggende funktioner. Der er flere oplysninger om at bruge telefonbogen, på side 88. Lagring af et telefonnummer Indtast et telefonnummer på startskærmbilledet, og tryk derefter på GEM (+) for at oprette en telefonbogspost med det pågældende nummer. UDFØRT (-) for kun at gemme nummeret, udfyld de andre felter for at færdiggøre posten. Hvis du tildeler et Navn til telefonbogsposten, kan du vælge NÆSTE for at gemme et andet nummer, f.eks. et arbejdsnummer, under samme Navn. Optagelse af et talestyret navn Når du opretter en post i telefonbogen, skal du rulle til Indtal navn og trykke på OPTAG (+). og slip taletasten, og sig navnet på posten (inden for to sekunder). Når du bliver bedt om det, skal du trykke på og slippe taletasten og derefter gentage navnet. Bemærk! Denne indstilling kan ikke vælges for poster, der er gemt på SIM-kortet. Sådan kalder du op til et nummer M > Telefonbog, fremhæv en post i telefonbogen, tryk på N for at ringe op. Genvej: Tryk én flere gange på en tast på tastaturet i telefonbogen for at springe til poster, der starter med tastens bogstav. Sådan foretager du et talestyret opkald og slip taletasten, og sig navnet på posten (inden for to sekunder). Lær at bruge telefonen - 65 Sortering af telefonbogsposter M > Telefonbog, tryk på M > Indstilling > Sorter efter, og vælg derefter, om telefonbogslisten skal sorteres efter Navn, Lynopkalds-nr., Indtal navn, . Når listen sorteres efter navn, kan du få vist Alle alle numre kun det Primær nummer for hvert navn. Yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller det primære telefonnummer for et navn, finder du på side 90. Tip! I Primær nummervisning skal du fremhæve et navn og trykke S mod venstre højre for at få vist andre numre, der er knyttet til navnet. Indstilling af billed-id for en telefonbogspost M > Telefonbog> post, tryk på M > Ændre opsætning > Billede> billednavn. Se også side 3 og 29. Indstilling af billed-id-visning M > Telefonbog, tryk på M > Indstilling > Vis efter > Billede. Visning af poster efter kategori M > Telefonbog, tryk på M > Kategorier, og vælg derefter, om du vil have vist Alle poster, poster i en foruddefineret kategori (Virksomhed, Personlig, Generel, VIP) poster i en kategori, du selv har oprettet. Yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller kategorien for en telefonbogspost, finder du på side Lær at bruge telefonen

20 Indstilling af telefonen Indstilling af ringesignal Du kan indstille følgende ringesignaler på telefonen: Høj profil Lav profil Vibrer Vibrer & ring Lydløs Hvert ringesignal er en profil, der bruger forskellige sæt ringetoner vibrationsalarmer for at underrette dig om indgående opkald, tekstbeskeder og andre begivenheder. Indstillingen Lydløs deaktiverer telefonen, indtil du indstiller et andet ringesignal. Sådan indstilles et ringesignal: M > Indstillinger > Ringetone > Profiler > ringesignalnavn Ringesignalindikatoren viser den aktuelle ringesignalindstilling (se side 44). Indstilling af telefonen - 67 Ændring af alarm for indgående opkald Du kan ændre den alarm, som et ringesignal bruger til at underrette dig om indgående opkald andre begivenheder. De ændringer, du foretager, gemmes i den aktuelle profil for ringesignalet. Bemærk! Signal angiver det aktuelle ringesignal. Du kan ikke indstille en alarm for ringesignalindstillingen Lydløs. Ringesignalprofilen indeholder yderligere indstillinger for andre begivenheder og indstillinger for opkalds-id, ringe- og tastaturlydstyrke. Du kan ændre indstillingerne for ringesignalprofilen, som du vil, for at personliggøre ringesignalet. Indstilling af tid og dato Du skal indstille klokkeslæt og dato for at kunne bruge kalenderen Indstilling af telefonen M > Indstillinger > Ringetone > Signal Egenskaber 1 S rulle til Ringesignal (rulle til Linje 1 Linje 2 for telefoner, der kan bruges til to linjer) 2 ÆNDRE (+) vælge begivenheden 3 S rulle til den ønskede alarm 4 VÆLG (+) vælge alarmen 5 TILBAGE (-) gemme alarmindstillingen M > Indstillinger > Basisopsætning > Tid og dato Indstilling af et baggrundsbillede Indstil et fotografi, et billede en animation som baggrund på telefonens startskærmbillede. Baggrundsbilledet vises som et svagt vandmærke under displaytekster og menuer. 1 S rulle til Billede M > Indstillinger > Personlige indstillinger > Baggrund 2 ÆNDRE (+) åbne billedfremviseren 3 S op ned rulle til et billede en animation Rul til (Ingen) for at deaktivere baggrundsbilledet. 4 VÆLG (+) vælge billedet 5 S rulle til Layout 6 ÆNDRE (+) tilpasse billedlayout 7 S rulle til Centre, Side om side Tilpas skærm Centre placerer billedet midt på displayet. Side om side fylder displayet med kopier af billedet. Tilpas skærm tilpasser størrelsen af billedet, hvis det er nødvendigt, så det passer til displayets størrelse. 8 VÆLG (+) bekræfte layoutindstillingen 9 TILBAGE (-) gemme indstillingerne for baggrundsbillede Indstilling af telefonen - 69

Din brugermanual MOTOROLA V620 http://da.yourpdfguides.com/dref/529026

Din brugermanual MOTOROLA V620 http://da.yourpdfguides.com/dref/529026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen. Velkommen - 1

Velkommen. Velkommen - 1 Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V3 GSM-telefon.. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA RAZR V3 http://da.yourpdfguides.com/dref/839112

Din brugermanual MOTOROLA RAZR V3 http://da.yourpdfguides.com/dref/839112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen. Velkommen - 1. 2 - Velkommen

Velkommen. Velkommen - 1. 2 - Velkommen Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V220 GSM-telefon. Velkommen - 1 www.hellomoto.com

Læs mere

VELKOMMEN. se alt det nye! Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. funktioner afspil videoklip

VELKOMMEN. se alt det nye! Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. funktioner afspil videoklip VELKOMMEN Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. VELKOMMEN 1 se alt det nye! talestyret opkald til post i telefonbog talestyret opkald til nummer optag videoklip Tryk

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA MOTOPEBL U6 http://da.yourpdfguides.com/dref/839111

Din brugermanual MOTOROLA MOTOPEBL U6 http://da.yourpdfguides.com/dref/839111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

HELLOMOTO. I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen.

HELLOMOTO. I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen. HELLOMOTO I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen. PTT/Smart-tast Åbn menuer Naviger i menuer Venstre valgtast Lysføler Foretag og besvar

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

VELKOMMEN. I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon.

VELKOMMEN. I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon. VELKOMMEN I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon. 1 2 1 3 4 2 3 www.hellomoto.com Nogle mobiltelefon er afhængige af og indstillinger på din tjenesteudbyders net. Desuden

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Vi præsenterer din nye trådløse MOTOKRZR K1 GSM-telefon. Her er en hurtig gennemgang. Åbne menuen, og vælge. Højre valgtast

Vi præsenterer din nye trådløse MOTOKRZR K1 GSM-telefon. Her er en hurtig gennemgang. Åbne menuen, og vælge. Højre valgtast K1.GSM.UG.book Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:01 PM VELKOMMEN Vi præsenterer din nye trådløse MOTOKRZR K1 GSM-telefon. Her er en hurtig gennemgang. Åbne menuen, og vælge. Rul op, ned, til venstre eller

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA MPX220 http://da.yourpdfguides.com/dref/839123

Din brugermanual MOTOROLA MPX220 http://da.yourpdfguides.com/dref/839123 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

MOTORAZR 2 MERE HER>>

MOTORAZR 2 MERE HER>> MOTORAZR 2 V8 MERE HER>> VIGTIG TILFØJELSE! Bemærk, at oplysningerne på side 29 under talende telefon skal ændres til Du kan indstille telefonen til at sige oplysninger om indgående opkalds-id (kun for

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere