Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar Kl. Kl Mødested: Kirketjenerboligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen"

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar Kl. Kl Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget blevet anmodet om via mail at tilkendegive, at referatet er godkendt. Mødepunkt 1 Byggemødereferat 15 Sag: Kirkerenovering (50) - Jernved Sogn Byggemødereferaterne medbringes til mødet. Beslutning Byggemødereferat 15 Byggemødereferat 16 Orientering vedr. forsikring Byggemødereferat 17 Anmodning om opsætning af tagrender på våbenhus : Videresendt tjenstligt til Ribe Stift. 2 Mandø - intet syn 2008 Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn 2008 (71) Intet syn i 2008 da man i forbindelse med dronningebesøget fik lavet forskelligt. Mandø - intet syn Invitation til menighedsrådenes provstidag samt oplysning om fremtidige mødedatoer. Sag: Div. møder m.m. for alle MR (95) Dagens forløb aftales. Provstiudvalget møder ind kl Mia Haahr sørger for overhead og salmebøger. Invitation til menighedsrådenes provstidag samt oplysning om fremtidige mødedatoer. 4 Godkendelse af honorarer til formand, kirkeværge og kontaktperson - Bramming Sag: Honorarer (143) Godkendt. Godkendelse af honorarer til formand, kirkeværge og kontaktperson - Bramming Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Forhåndsmeddelelse om bekendtgørelse af valg til provstiudvalg med vedhæftet dokument Sag: Valg til Provstiudvalg 2009 (149) Mødets forløb aftales. Debat om evt. ændring af antal læge medlemmer til provstiudvalget. Beslutning Som dirigent foreslås Poul Karstensen eller Holger Bilde Lauridsen. Knud Jensen foreslås til valgbestyrelsen. Udvalget anbefaler en geografisk spredning af provstiudvalget, således at der vælges 2 medlemmer fra den gamle Bramming kommune og 3 fra den gamle Ribe kommune. Forhåndsmeddelelse om bekendtgørelse af valg til provstiudvalg med vedhæftet dokument PU indkalder MR til offentligt møde om valg af medlemmer til provstiudvalg Annonce til Ribe og Bramming Ugeavis om afholdelse af offentligt møde vedr. valg til PU Referat, Side: 2

3 6 Orientering om energimærkning til provstierne. Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift Vedr. energimærkning: Ribe Stift sender meddelelse til alle menighedsråd om mulighed for at indgå i fælles udbud. Skads provsti og Ribe domprovsti har anmodet menighedsrådene om at oplyse, om de har bygninger, som omfattes af mærkningen. Provstiudvalget anmodede den menighedsrådene om senest den at tilkendegive, hvilket udbud man ønsker at benytte sig af. Dags dato har 10 givet tilbagemelding - et sted har man selv fuldført opgaven, 2 steder har ingen bygninger til mærkning, og de resterende 7 ønsker at benytte sig af provstiudvalgets udbyd. Vedr. hjemmeside: Vi har tilmeldt os Ribe Stifts tilbud om opkobling f.s.v. angår hjemmeside. Der arbejdes videre med udbud fælles med Skads provsti. Ellers tages punkterne til efterretning. Orientering om energimærkning til provstierne. Ny provst i Grene provsti Hjemmeside og profilbrochure Energimærkning - nyt skema -vejledning og brev Hjemmeside og profilbrochure Omregningsfaktor 2009 Ribe Stift Materiale til hjemmeside ønskes Meddelt af PU ønsker at tilmelde sig opkobling til hjemmeside. 7 Anmodning om anbringelse af afkast fra forsikringssummen. Sag: Salg af Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn Anmodning om anbringelse af afkast fra forsikringssummen. Modtaget : Scanner defekt derfor først journaliseret nu : Påtegnet og videresendt til Ribe Stift med PU's tilslutning. Referat, Side: 3

4 8 Kommentarer til budget 2009 fra Darum Sag: Budget 2009 (41) Kommentarer til budget 2009 fra Darum Kommentarer til budget 2009 fra Ribe Domsogn Kommentarer til budget 2009 fra Hviding : Formand for Hviding MR Egon Olesen, meddeler at nyt budget, som følger den udmeldte driftsramme, vil blive fremsendt 9 Svar til Jydske Vestkysten på spørgsmål vedr. fastsættelse af gravstedstakster. Sag: Kirkegårdsvedtægter (46) På henvendelse fra journalist fra Jydske Vestkysten fremsendes det materiale vedr. gravstedstakster som blev udsendt til menighedsrådene i Materialet er siden uddybet i en telefonsamtale. Svar til Jydske Vestkysten på spørgsmål vedr. fastsættelse af gravstedstakster. 10 RS påtegning af regnskab for provstiudvalgskassen 2007 i Ribe Sag: Provstiudvalgskassen 2007 (55) RS påtegning af regnskab for provstiudvalgskassen 2007 i Ribe 11 Forslag til lokalplan nr Esbjerg Kommune Sag: Lokalplaner (78) Vedr. biogasanlæg ved Koldingvej. Forslag til lokalplan nr Esbjerg Kommune videresendt til MR med anmodning om evt. bemærkninger med frist Referat, Side: 4

5 12 Tilladelse til etablering af adgangsvej fra tårn til skibsloft. Sag: Installering af nyt varmeanlæg (81) - Hunderup Sogn Tilladelse til etablering af adgangsvej fra tårn til skibsloft. Overslag over arbejder ved etablering af adgangvej til skibsloftet. Referat, Side: 5

6 13 Konstituring - V. Vedsted menighedsåd Sag: Valg 2008 (91) Konstituring - V. Vedsted menighedsåd Konstituering - Ribe Domsogn Konstituering - Farup Konstituering - Hjortlund Konstituering - Bramming Valgudgifter Konstituering - Ribe Kirkegårde Konstituering - Vejrup Konstituering - Spandet. Konstituering - Roager Konstituering - Kalvslund Sogn Konstituering - Mandø Konstituering - Darum Konstituering - Hunderup Konstituering - Gørding Konstituering - Hviding Konstituering - Vilslev Konstituering - Vester Nykirke Konstituering - Seem Referat, Side: 6

7 Konstituering - Sankt Katharine Konstituering - Obbekjær Konstituering - Jernved 14 Kommuneplantillæg nr Esbjerg kommune Sag: Kommuneplaner (94) Vedr. biogasanlæg ved Koldingvej. Kommuneplantillæg nr Esbjerg kommune videresendt til MR med anmodning om evt. bemærkninger med frist den Notat vedr. større vedligeholdelsesarbejder på domkirken Sag: Diverse (134) - Ribe Domsogn Notat vedr. større vedligeholdelsesarbejder på domkirken Modtaget : Scanner defekt derfor først journaliseret nu. 16 Returnering af ansættelsesbrev m.m., organist Sag: Organist - Beck, Kirsten (144) - Hjortlund Sogn Returnering af ansættelsesbrev m.m., organist Anmoder om tilretning og øvrige kommentarer. 17 Vedr. tilskud til renovering af Farup Kirke Sag: Renovering (148) - Farup Sogn Vedr. tilskud til renovering af Farup Kirke Bevilling af tilskud 18 VS: Ribe Domkirke, Borgertårnet Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn VS: Ribe Domkirke, Borgertårnet Referat, Side: 7

8 19 MR anmodes om at tilkendegive valg af udbud Sag: Energimærkning (153) Se iøvrigt punkt 6. MR anmodes om at tilkendegive valg af udbud Obbekjær har intet til energimærkning og Vester Nykirke har selv forestået opgaven Hunderup, har intet som omfattes. Bramming, vælger PU's organiserede udbud Vejrup - vælger PU's udbud Mandø - vælger PU's udbud Jernved - vælger PU's udbud Hjortlund - vælger PU's udbud Gørding - vælger PU's udbud Darum - vælger PU's udbud 20 Kirkesanger - Gustavsen, Mette Held - Ansættelsesbrev og regulativ Sag: Kirkesanger - Gustavsen, Mette Held - Ansættelsesbrev og regulativ (154) - Vejrup Sogn Kirkesanger - Gustavsen, Mette Held - Ansættelsesbrev og regulativ Modtaget : Scanner defekt derfor først journaliseret nu. Ansættelsesbrev og regulativ ikke scannet. Returneret med godkendelse Referat, Side: 8

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere