UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde om bord i MHV fartøj herunder i forbindelse med, Havnemanøvre. Ankring. Slæbning. Nødstyring. Anhugning og for- og agterhalergast ved sætning og hejsning af gummibåd. Ror og udkigstjeneste. Viden Efter uddannelsens afslutning har kursisten viden om: Dæksgasten opgaver under havnemanøvre. Dæksgastens arbejdsopgaver til søs og havn. Dæksgastens funktion i en besætning på et Marinehjemmeværnsfartøj. Fagudtryk og metoder for dæksgasten. Viden om slæbning og nødstyring. Viden om tjenesten som anhugger og for- og agterhaler. Viden om arbejdssikkerhed, søsikkerhed og arbejdsmiljø. Færdigheder Efter fagets afslutning kan kursisten: Udføre generelle sømandskabsmæssige arbejdsopgaver på dækket under alle forhold Udføre opgaver for dæksgasten under havnemanøvre, slæbning og nødstyring. Udføre opgaver som forhaler, agterhaler og anhugger under kørsel med kran. Anvende procedure for arbejdssikkerhed og søsikkerhed om bord. Selvstændigt anvende ankerspil, capstan og spilkop om bord på marinehjemmeværnsfartøjerne. Kompetencer Efter fagets afslutning kan kursisten: Tage ansvar for alment forekommende dæksarbejde i samarbejde med resten af besætningen. Indgå i krankørsel som anhugger, forhaler og agterhaler ved sætning og hejsning af fartøjets gummibåd. Tage ansvar for egen arbejdssikkerhed og søsikkerhed jævnfør gældende procedurer og bestemmelser. 3. INDHOLD Uddannelsen indeholder følgende: Tovværksarbejde. Fortøjning.

2 UKLASSIFICERET Capstan. Ankring. Slæbning. Nødstyring. Tjenesten ombord. Ruller. Ombordkaldelse og sejlvarsler. Orlogsmæssig optræden. Rortjeneste. Udkigstjeneste. For- og agterhaler tjeneste, samt anhuggertjeneste ved sætning og bjærgning af gummibåd. Ankervagt. Vagttjeneste. 4. RAMMER Ved kaj og/eller til søs. 5. TID 39,5 timer 6. FORMIDLER Formidler kvalifikationen Q EVALUERING/EKSAMEN/PRØVER Generelt: Kurset vurderes som enten bestået/ikke bestået. Der udstedes kursusbevis for bestået kursus. Som i sømandskab gennemføres en handleprøve. Handleprøven gennemføres som afslutning på Sømandskab, sejlads. Censor udpeges af kursuslederen blandt IN ved kurset. Censor udvælger to opgaver jf. bilag 1 til dette U-DIR, som kursisterne skal løse i fællesskab. Endvidere løser hver kursist en individuel opgave. Censor vurderer på baggrund af den fælles og individuelle opgaveløsning, og med henvisning til læringsmålene jf. U-DIR, om den enkelte kursist er bestået eller ikke bestået sømandskab, sejlads. 8. LÆRER/INSTRUKTØRFORUDSÆTNINGER Lærer-/instruktørforudsætninger Instruktører på dæksgastuddannelsen skal have instruktørkursus og være godkendt af Marinehjemmeværnssektionen Slipshavn Instruktører på uddannelserne Havmiljø, Sømandskab og Brand og Redning skal være uddannet fartøjsfører (FARF) og som udgangspunkt have minimum 1-2 års erfaring som FARF. FARF skal for at kunne virke som instruktør være fast FARF i en operativ besætning eller i en uddannelsesbesætning i en MHV flotille.

3 UKLASSIFICERET 9. BEMÆRKNINGER ELLER LIGNENDE Henvisninger Lærebog for dæksgast. Arbejdssikkerhedsprocedurer,. HJV Reglement for Marinehjemmeværnsfartøj. Søfartens ABC.

4 UKLASSIFICERET Opgaver til handleprøve i sømandskab (bilag 1) srummet for handleprøve er som udgangspunkt 150 minutter inkl. Forlægning. Fartøjerne bytter NK i forbindelse med handleprøven. Følgende elementer skal indgå: - Knob og stik - Ror og udkigstjenste - Brandrulle - Bjærgningsrulle Følgende elementer kan vælges, dog skal der i gruppeopgaven minimum være brugt tre af de listede elementer: Gummibåd Kursister skal klargøre til gummibådssejlads. Opgaven er løst, når gummibåden har forladt skibssiden og returneret igen og placeret i vuggen efter udført opgave. FARF/NK betjener kranen. Forventet handling: - Kursister iværksætter efter ordre fra FARF selvstændigt klargøring til gummibådssejlads. - Melder til broen når gummibåden er tilrigget. - Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt gummibådssejlads. Bjærgemærs Kursister skal gennemføre bjærgemærs øvelse. Opgaven er løst, når bjærgemærset er kommet ombord igen. Forventet handling: - Kursister iværksætter efter ordre bjærgmærse overbord og etablerer selvstændigt udkig efter bjærgemærset. - Klargøre og optager bjærgemærs med bådshage. - Afgiver melding, når bjærgemærs er ombord igen. Denne øvelse kan evt. kombineres med gummibådsøvelsen. Havari Kursister skal gennemføre havari rulle (grundstødning). Opgaven er løst, når der er foretaget korrekt lækstopning. Forventet handling: - Kursister iværksætter efter ordre fra FARF selvstændigt etablere lækstop af de to lækagser. - Gennemsøge fartøj. - Kontrollere vandtætte døre er lukket. - Optælling af besætning. - Lodde vanddybde rundt om fartøjet.

5 UKLASSIFICERET Ankring Kursister skal klargøre til ankring. Opgaven er løst, når FARF kan afgive ordre til ankring. Forventet handling: - Kursister iværksætter efter ordre fra FARF selvstændigt klargøre til ankring. - Etablere ankervagt. - Sætte dagsignal og flag skift efter FARF ordre. - Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt ankring. Nødstyring Kursister skal klargøre til nødstyring. Opgaven er løst, når FARF kan styre fartøjet ved hjælp af nødstyring fra broen Forventet handling: - Kursister iværksætter efter ordre fra FARF selvstændigt klargøring til nødstyring. - Melder til broen når nødstyring er tilrigget. - Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt nødstyring. Slæbning Kursister skal klargøre til at tage andet fartøj på slæb. Opgaven er løst når dækket er klargjort til slæb. Forventet handling: - Kursister iværksætter selvstændigt efter ordre klargøring til slæbning af andet fartøj. - Melder til broen når slæbning er tilrigget og klar til iværksættelse. - Etablerer slæb til andet fartøj efter FARF ordre. - Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt slæbning.

6 Side min. Tovværksarbejde. kursisten under iagttagelse af arbejdssikkerhedsregler kunne udføre almindeligt forekommende tovværksarbejde. såfremt kursisten selvstændigt på udleveret tovværk kan udføre: Råbåndsknob. Flagknob. Pælestik (svært tovværk f.eks. trosse). Dobbelt halvstik. o Rundtørn og dobbelt halvstik om egen part. Takling, almindelig og syet. Øjesplejs. Der gennemgås og øves: Råbåndsknob. Flagknob. Enkelt flagknob. Dobbelt flagknob. Pælestik. Dobbelt halvstik. o Rundtørn og dobbelt halvstik om egen part. Almindelig takling. Syet takling. Øjesplejs. Undervisningssamtale. Eksercermetode. n. Kursisten viser knob og stik, takling og øjesplejs ved lektionens afslutning.. MHV-fartøj Tov til knob og stik

7 Side min. Fortøjning. kursisten kunne udføre fortøjning i forbindelse med havnemanøvre Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten selvstændigt kan: Klargøre kasteline og kaste minimum ti meter med kasteline. Anvende almindeligt forekomne fortøjningsmetoder. Anvende fartøjets pullert. Forklare trossers benævnelse, placering samt anvendelse. Resultatet er endvidere tilfredsstillende når kursisten sammen med øvrig besætning, kan: Klargøre MHV fartøj til havnemanøvre samt gennemføre denne. Der gennemgås og øves: Klargøring og anvendelse af kasteline fra fartøj til: Kaj. Andet fartøj. Klargøring til havnemanøvre: Brug af redningsvest, handsker og sikkerhedsfodtøj. Trossers benævnelse, placering og anvendelse. Affendring af fartøj: o Jordbær o Fendere Klargøring af 4 trosser. Klargøring af 2 kasteliner. Håndtegnsvisning af afstand til kaj. Klargøring af gangvej. Anvende pullert på eget fartøj under iagttagelse af arbejdssikkerheds-regler: Opgavemetode Yderligere øvelse gennemføres ved enhver havnemanøvre. Mundtlige spørgsmål til sidst i lektionen. Endvidere praktisk prøve i brug af kasteline. Kursisten demonstrerer endvidere det gennemgåede ved havnemanøvrerne i løbet af kurset. Efter hver havnemanøvre evalueres kursisten. MHV fartøj

8 Side 8 Krydstørn. Skransning. Tage slæk hjem min. Capstan/ Spilkop. kursisten kunne anvende capstan/spilkop. når kursisten efter ordre selvstændigt kan klargøre og anvende capstan/spilkop ved havnemanøvre. Klargøring og brug af capstan/spilkop ved havnemanøvre herunder: Brug af redningsvest, handsker og sikkerhedsfodtøj. Klargøring af capstan/spilkop. Anvende stopper. Lægge trosse fra klys gennem pullert til capstan/spilkop. Lægge 2½-3 tørn om capstan/spilkop. Indhale trosse efter ordre. Opgavemetode Yderligere øvelse gennemføres under bugsering samt ved enhver havnemanøvre. Handleprøve i forbindelse havnemanøvre i løbet af kurset.. MHV fartøj

9 Side min. Ankring. kursisten kunne klargøre og anvende anker. når kursisten, under iagttagelse af arbejdssikkerhedsprocedurer, efter ordre selvstændigt kan: Klargøre ankerspil. Lade ankeret falde. Hive ankeret hjem. Sætte ankerkugle. Bringe ankeret i daglig orden. Ankerets hoveddele. Kædens afmærkning. Ankerspillets hoveddele. Der gennemgås og øves: Klargøring af anker: Brug af redningsvest, handsker, sikkerhedsfodtøj, sikkerhedsbriller og høreværn. Tilslutning af hydraulik. Afbremsning af anker. Koblingshåndtag. Frigørelse af anker: o Kædekniber. o Kædestrammer. Udsætning af anker: Klargøring og sætning af ankerkugle. Betjening af bremse. Kontrol med udløbet kædelængde. Håndtegn for kædens visning. Kontrol af skransning. Opgavemetode Yderligere øvelse i klargøring gennemføres ved havnemanøvrer. Handleprøve under ankring i løbet af kurset. MHV fartøj

10 Side 10 Brug af kædekniber. Frakobling af hydraulik. Letning: Tilslutning af hydraulik. Brug af kædekniber. Indkobling af ankerspil. Håndtegn for kædens visning. Indhaling efter ordre. Spuling af kæde og anker. Daglig orden.

11 Side min. Slæbning. kursisten kunne klargøre MHV fartøj til slæb/eller slæbning. når kursisten, under iagttagelse af arbejdssikkerhedsprocedurer, efter ordre sammen med øvrig besætning kan: Klargøre MHV fartøj til slæb/slæbning. Overvåge et slæb. Der gennemgås og øves: Klargøring af slæb: Brug af handsker, sikkerhedsfodtøj, sikkerhedshjelm og redningsvest. Kontrol af slæbetrosse. Oplægning og fastgørelse af slæbetrosse. Klargøring af kasteline. Klargøring af hanefod (For/agter). Slæbning: Brug af dagsignaler. Brug af kapøkse. Brug af vægt på slæbetrosse. Overførsel af slæbetrosse. Etablering af hanefod. Regulering af hanefod. Overvågning af slæbet. Ophold på dæk. Daglig orden. Opgavemetoden Mundtlige spørgsmål under lektionen samt handleprøve jf. U-DIR. MHV fartøj

12 Side 12 Sikkerhedsregler for slæbning. Flydespærring. Slæb af genstand/andet fartøj min. Nødstyring kursisten kunne udføre nødstyring. når kursisten sammen med øvrig besætning, under iagttagelse af arbejdssikkerhedsregler, på ordre kan klargøre styremaskinrum til nødstyring, samt udføre nødstyring fra styremaskinrum. Nødstyring i styremaskinrum: Afprøvning af kommunikation til styrehus/åben bro. Afprøvning af nødstyring. Gennemføre styring efter vagthavendes ordre. Daglig orden. Signal: o Øvelse UY. o Skarp Kugle Kugle. Opgavemetoden Mundtlige spørgsmål under lektionen, samt handleprøve jf. U-DIR. MHV fartøj.

13 Side min. Tjenesten ombord. kursisten have forståelse af forhold vedr. tjenesten om bord. når kursisten selvstændigt kan forklare forhold vedr.: Bemanding. Kommandoforhold. Tjenestefordeling. Vagtplaner. Alkohol politik. Regler for bemanding om bord. Kommandoforhold. Tjenestefordeling. Tjenesteområder. Ansvarsfordeling. Omfang. Vagtplaner: o Opdeling i kvarterer o Timeskema Alkohol politik om bord. Undervisningssamtale Mundtlige spørgsmål i slutningen af lektionen. Endvidere løbende i løbet af sejladsen. MHV fartøj.

14 Side min. Generalrulle. kursisten kunne mønstre efter generalrullen. når kursisten anvender generalrullen og selvstændigt mønstrer i henhold til varskoet rulle. Der øves: Havarirulle. Bjærgningsrulle. Manøvrerulle. Brandrulle. Gummibådsrulle. Varsko af ruller: o Manøvrerulle. o Havarirulle. o Bjærgningsrulle. o Brandrulle. Undervisningssamtale Opgavemetoden Handleprøve ved lektionens afslutning og i løbet af sejladsen indtil kursisten mønstrer i henhold til varskoet rulle indenfor 2 minutter. MHV fartøj.

15 Side min. Ombordkaldelse og sejlvarsler. kursisten kunne genkende og efterkomme sejladsvarsler. når kursisten selvstændigt kan: Efterkomme ombordkaldelsessignaler. Overholde sejlvarsler. Ombordkaldelses signaler (PAPA som lyd og flag). Sejlvarsler (Spadsertilladelse kontra landlov). Undervisningssamtale Mundtlige spørgsmål ved lektionens afslutning. Endvidere løbende under sejlads. MHV fartøj.

16 Side min Orlogsmæssig korrekt optræden kursisten kunne optræde orlogsmæssigt korrekt. når kursisten selvstændigt kan: Anvende den til situationen korrekte påklædning. Demonstrere respekt for flag og vagt ved passage til og fra orlogsfartøj. Gennemfører ceremoniel under gang og i havn efter ordre. Påklædning om bord og i land. Passage til og fra orlogsfartøj. Mønstring. Flagskift. Nedhaling af flag. Sætning/bjærgning af signalflag. Frontning. Oplining. Besvarelse af kipning. Undervisningssamtale Opgavemetode Mundtlige spørgsmål ved lektionens afslutning. Endvidere løbende under sejlads. MHV fartøj.

17 Side min Rortjeneste kursisten kunne udføre tjenesten som rorgænger. når kursisten selvstændigt vælger at udføre 9 ud af 10 rorkommandoer fra vagtchefen korrekt. Tjenesten som rorgænger. Vagtoverlevering. Meldinger. Unormale forhold. herunder styresvigt. Rat og joystik. Kompas. Mærke. Rorkommandoer. Rorindikator. Manuel styring <-> autopilot. Undervisningssamtale Opgavemetode I en handleprøve udfører kursisten 9 ud af 10 rorkommandoer fra vagtchefen korrekt. MHV fartøj.

18 Side min Udkigstjeneste kursisten kunne udføre tjenesten som udkig. når kursisten selvstændigt gennemfører observation og melder om det observerede i korrekt gradangivelse til vagtchefen. Ansvar og pligter for udkig. Instruks for udkiggen. Brug af kikkert. Observations- og meldemetoder. Kompassets 4 hovedretninger. Gradangivelse (Rød/Grøn). Pejlediopter. Undervisningssamtale Opgavemetode I en handleprøve melder kursisten det observerede til vagtchefen i korrekt gradangivelse. MHV fartøj.

19 Side min. Ankervagt kursisten have forståelse for tjenesten som ankervagt. når kursisten med egne ord kan forklare ankervagtens opgaver samt udføre tjenesten som ankervagt. Ansvar og pligter for ankervagt/udkig. Instruks for ankervagt/udkig. Metoder til at konstatere fartøjet driver. Metoder til at konstatere om fartøj der kommer tættere på udgør fare for sammenstød. Undervisningssamtale Opgavemetode Mundtlige spørgsmål ved lektionens afslutning, samt handleprøve i forbindelse med ankring. MHV fartøj min. Vagt i havn kursisten have kendskab til vagttjeneste i havn. når kursisten selvstændigt kan nævne vagtens opgaver i forbindelse med vagt i havn. Instruks for vagtmanden. Undervisningssamtale Mundtlige spørgsmål ved lektionens afslutning. MHV fartøj

20 Side min min. Gøre søklar Orientering vedr. arbejds- kursisten kunne gøre søklar. når kursisten i samarbejde med øvrig besætning kan udføre de af næstkommanderende eller fartøjsfører pålagte opgaver i forbindelse med at gøre søklar. Under udarbejdelse Vandtæt lukning GB surret og presenning aftaget. Trosser og fendere er korrekt stuvet. Brandslukningsudstyr på plads. Kontrol for løst grej på dæk og om læ. Presenninger på åben bro og styrehus aftaget. Jerrycans på plads og uden lås. Lysbøjer monteret på bjærgemærs. MOB bøje på plads og fastgjort til bjærgemærs. På og afmontering af pejlediopter. Kran i daglig orden. Gangvej i daglig orden. Ankerspil i daglig orden. Undervisningssamtale Opgavemetode Kotrolform: Handleprøve. Sikkerhedsplan MHV fartøj.

21 Side min. miljøforhold i marinehjemmeværnets fartøjer SINE: Anvendelse af SINE på marinehjemmeværnets fartøjer Under udarbejdelse

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Kranuddannelse, reduceret, LPU 2, 1422 Udgivelse JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Kranuddannelse, reduceret, LPU 2, 1422 Udgivelse JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Kranuddannelse, reduceret, LPU 2, 1422 Udgivelse JAN 2015 2. FAGETS MÅL At bibringe kursisterne den fornødne viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG., MHV, Lovpligtig uddannelse 2,1481 Udgivelse JUL 2015 2. FAGETS MÅL. Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden og færdigheder, at kursisten er i stand til at foretage

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN Udgivelse JAN 2015 1. FAG Havmiljøuddannelse MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1448 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til havmiljøorganisationen og Marinehjemmeværnets

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Krankursus, komplet, MHV, Fagplan 1423 (D 01639798) Til Krankursus, komplet, 1423. Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden, at kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus B. Kort navn TJEK MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den

Læs mere

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 12 V Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritime Force Protection ceremoniel B. Kort navn MFP CER FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET FAGPLAN Fagplan 4502 DeMars DIR D 02747801 09/14 Side 1 A. Langt navn Våbenleder på 800/900 og gummibåd B. Kort navn VBLE 800/900 og GB C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Idræt Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn IDR MAB FAGPLAN C. Formål At give kursisten kendskab

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SAIS operatøruddannelse SAIS operatøruddannelse, 1466 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende):

Læs mere

FAGPLAN. Viden Have grundlæggende viden om manøvrering, styring og sejlads af visse motordrevne fritidsfartøjer.

FAGPLAN. Viden Have grundlæggende viden om manøvrering, styring og sejlads af visse motordrevne fritidsfartøjer. UKLASSIFICERET U-DIR 1420 DeMars DIR D 02059361 AUG 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN 1. FAG Speedbådscertifikatur, Lovpligtig uddannelse 2, LPU, MHV, 1420 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE Tillæg B Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE 2015 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 3 4. UDDANNELSENS OMFANG OG

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til Full Mission brosimulering 1. FORMÅL Formålet med denne uddannelsesplan er

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

GENERELT OM DE MARITIME FAG

GENERELT OM DE MARITIME FAG GENERELT OM DE De maritime fag består en lange række større og mindre fag, som alle er særligt rettet på kendskab til det maritime område. Fagene skal give eleverne et grundlæggende kendskab til arbejdet

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk hovmestervirke Hovmesterkursus, 1405 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten: Viden Have forståelse for de fire ernæringskilder og

Læs mere

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla. Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.dk Hvad skal jeg pakke? Følgende udrustningsliste er meget ideel

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn SINE instruktørkursus. B. Kort navn SINE IN FAGPLAN C. Formål At sætte kursisten i stand til at instruerer

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Taktik og føring Marinehjemmeværnet B. Kort navn TAKFØ MHV FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016 1. Formål Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøven 1. 2. Anvendelse/Omfang Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Eksercits,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Ledelse i praksis Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn LIP MAB C. Formål Faget skal

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV II, Radarbruger Radar A. Formål: Kursisten skal selvstændigt kunne anvende radar til navigation og antikollision. B. Mål: Ved fagets afslutning skal kursisten

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Militær Kommunikation Maritime Force Protection B. Kort navn MIL KOM MFP C. Formål Faget skal give

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SINE Slutbrugerkursus SINE slutbrugerkursus, 7513 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjenestehundens røgt og pleje Hundeførerfunktionskursus 1150 Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag at kunne etage sundhedseftersyn og

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1446 bilag 7 DeMars DIR D JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan

UKLASSIFICERET UDIR 1446 bilag 7 DeMars DIR D JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan Side 1 Fagplan Titel lang: Titel kort: Praktik Kommunikationsgast - Marinehjemmeværnet Prak KOMGAST- MHV A. Formål: Faget skal give kursisten færdigheder i at virke som kommunikationsgast for den militære

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Bemærkninger til lektionsoversigten

Bemærkninger til lektionsoversigten Lektionsoversigtens inddeling: Fag: Fagområde. Lektionsnummer: Den enkelte lektions placering i faget. Bemærkninger til lektionsoversigten : Den beregnede tid til den enkelte lektion. en er angivet som

Læs mere

Fagplan for Administration, vejlederkursus.

Fagplan for Administration, vejlederkursus. Fagplan for Administration, vejlederkursus. Titel lang: Administration. Titel kort: ADM A. Formål: Ved fagets afslutning skal kursisten (herefter benævnt vejlederen) være orienteret om de administrative

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014 2. FAGETS MÅL Viden Have forståelse af de kontrolmæssige sammenhænge, der er i forbindelse med brugen af fartøjet. Har viden om OPO

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Idræt, LPU 1, 1006 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 Kort navn IDRÆT LPU 1. 2. FAGETS MÅL Faget introducerer og optimerer kursistens viden, færdigheder

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse, let maskingevær M/62, SØ. Titel kort: FUNK LMG M/62 SØ Formål Faget skal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Praktisk Hovmestervirke Udgivelse SEP 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Praktisk Hovmestervirke Udgivelse SEP 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk Hovmestervirke Udgivelse SEP 2015 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have opnået følgende: Viden Kan gentage de 10 kostråd Kan navngive de 4 energikilder,

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1440 DeMars DIR D 03067420 JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET UDIR 1440 DeMars DIR D 03067420 JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Taktisk operatøruddannelse GECDIS i kommandokøretøj B. Kort navn GECDIS KDOKØTJ C. Formål Kursisten skal kunne anvende GECDIS, som navigationshjælpemiddel til at guide gummibåd

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Alment Befalingsmandskursus, 2000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende): Viden I rammen af bevogtningsgruppen

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 Formål 1. At sætte eleven i stand til at udføre funktionen som IKK kommandør i dagslys og i mørke. 2. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift

Læs mere

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Funktionsbeskrivelser Grej (reservedele): Holde status og indkøbe Flydeliner (fangliner) Bensler 2 og 3 mm Hanefod Øsekar Løbende min. 1 gang pr. måned

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Superbrugeruddannelse på LDS M/01. B. Kort navn SB LDS M/01 UDDANNELSESDIREKTIV C. Formål Formålet

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU Udarbejdet af: HVS-MHS3 Dato og år: FEB 2016 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Beskrivelse af kurset: TAKTISK OPERATØRUDDANNELSE...3

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Instrumentlære B. Kort navn Instrumentlære FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten færdighed i

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

Digeberedskabsuddannelse

Digeberedskabsuddannelse Bestemmelser funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 2003 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 52, side 1 Digeberedskabsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren udsætninger at

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG MAXSEA, FJERN Udgivelse AUG 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG MAXSEA, FJERN Udgivelse AUG 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG MAXSEA, FJERN Udgivelse AUG 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er at kursisten bibringes den viden og de færdigheder, der sætter den pågældende i stand til at kunne deltage

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested 1 af 7 21-08-2014 14:42 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Vandet presser slipshavn og flere fartøjer Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested Af Ninna Falck, 06

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab LÆRINGSPLAN FOR Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab Udarbejdet af: Arbejdsgruppe Maritimt Officerskursus (AG MOK) Dato og år: Oktober 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Søsikkerhedsbestemmelser Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsreglerne er godkendt af gruppebestyrelsen Maj 2016. 1. Fartøjer Svendborgjolle og J22 skal under sejlads være bemandet

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn PC SAR hjælpeprogrammer B. Kort navn PC SAR hjælpeprogrammer FAGPLAN C. Formål Kursisten skal

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV I, Navigationsejlads NAVSEJL A. Formål: Er, at uddanne kursisten i sejladsplanlægning og føring af bestik. B. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal kursisten

Læs mere

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER Version 1.0 Dato: 10. maj 2005 et med uddannelsen er, at personer, der er kvalificeret som motormænd, uddannes til befaren skibsassistent.

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Orienteringslære, LPU 2, 1035 Lovpligtig uddannelse, modul 2, 1045 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er at give kursisten viden, færdigheder og kompetencer

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritimt engelsk B. Kort navn MARENG FAGPLAN C. Formål At genopfriske kursisternes engelske tale, således

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse JAN 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse B. Kort navn LED FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists viden, færdigheder og holdninger mest muligt,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien

jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien af 9 21-08-2014 15:04 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > MHV klarer uddannelserne i sommerferien Marinehjemmeværnet

Læs mere