Spørgsmål og svar februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge"

Transkript

1 Spørgsmål og svar februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Brugergruppe Kan tilbudsgiver oplyse, hvilke jobfunktioner brugergruppens medlemmer varetager i forhold til den udbudte opgave? Dette oplyses ikke af ordregiver Spørgsmål 2: Formkrav Vil Fællesindkøb Fyn udlægge udbudsmaterialet i en word-fil på hjemmesiden? Vil Fællesindkøb Fyn udlægge de enkeltstående dokumenter og bilag på hjemmesiden som word-filer? Må tilbudsgiver vedlægge supplerende bilag og oplysninger? Er der eksakte begrænsninger på tilbuddets omfang? Er det muligt at oplyse ønsket skriftstørrelse og skrifttype? Ønsker udbyder at modtage tilbuddet som et sammenhængende dokument? Ordregiver udlægger udbudsmaterialet i en word-fil Hele udbudsmaterialet incl. Dokumenter og bilag udlægges Tilbudsgiver beslutter selv om de vedlægger supplerende oplysninger og bilag Nej, der er ingen begrænsninger til tilbuddets omfang Der er ikke specielle krav om skriftstørrelse og skrifttype Tilbudsgiver beslutter selv, hvorledes ordregiver skal modtage tilbuddet Spørgsmål 3: Udvælgelseskriterier Kan Fællesindkøb Fyn uddybe følgende: Retten til at udøve det pågældende erhverv (side 7 nederst). Ordregiver beklager den indsatte linje. Linjen slettes/udgår af udbudsmaterialet og skal ikke besvares. Side 1 af 5

2 Spørgsmål 4: Samarbejdet Kan Fællesindkøb Fyn oplyse, hvilket IT-system der i dag benyttes som platform for elektronisk afrapportering? Der er ikke noget fælles IT til elektronisk afrapportering på nuværende tidspunkt. Spørgsmål 5: Side 18 af 33 i udbudsmaterialet; Af afsnit 4 omhandlende krav til tilbudsgiver fremgår.det er et krav, at tilbudsgiver har en selvstændig autorisation til afholdelse af prøver samt at prøverne afholdes lokalt. Skal det opfattes således, at man ikke kan komme i betragtning som tilbudsgiver hvis man ikke allerede har en autorisation (hvilket vil udelukke alle der ikke allerede er i gang med danskuddannelse) eller skal det opfattes som; at den der vinder udbuddet efterfølgende skal afholde prøver lokalt? Det er et krav, at udbyder får lov til at være prøveberettiget efter der er indgået en driftsaftale med ordregiver. Denne godkendelse(autorisation) foretages af Ministeriet for Børn og Undervisning. Det er et krav at prøverne afholdes lokalt. Godkendelsen skal forlægge inden kontraktunderskrift. Spørgsmål 6: 1. Det fremgår af pkt at ordregiver ikke har taget stilling til om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Vil ordregiver formidle via spørgsmål-svar at nuværende leverandør i tilfælde af at en anden end nuværende leverandør skulle vinde opgaven, vil gøre virksomhedsoverdragelse gældende omfattende ca. 6,5 medarbejdere? Jævnfør lovgivningen kan nuværende leverandør ikke påberåbe sig virksomhedsoverdragelse. Anvendelse af Virksomhedsoverdragelsesloven afhænger af flere faktorer, som endnu ikke er kendte. Der henvises i stedet til at læse lovteksten samt øvrigt materiale omhandlende virksomhedsoverdragelse. Spørgsmål 7: Det fremgår af pkt. 2.2 at tilbudsgiver skal angive CVR-nummer og af kontraktens 13 at der skal være identitet mellem det CVR/SE-nummer der er angivet i tilbud og det CVR/SE-nummer, som der faktureres fra. Tilbudsgiver har baseret sin organisation på kombination af CVR, SE og P- numre. Vil ordregiver anerkende denne kombination som identitetsskabende. Ordregiver kan anerkende kombinationen, såfremt det oplyste CVR-nummer fra tilbuddet figurere på fakturaen. Side 2 af 5

3 Spørgsmål 8: 2. Jfr. udbudsmaterialets pkt. 2.5 om formkrav ønskes der en generel præcisering af hvordan bilag 4 ønskes anvendt som skabelon for kvalitetsdelen af tilbuddet. a. Gælder kravet om at der ikke må ændres i opsætning såvel tekst-som pris-dokumentet (Excel)? b. Må excel-dokumentet tilpasses til én side? c. I forhold til tekstdokumentet ønskes oplyst: d. Må tilbudsgiver indsætte en forside? e. Må tilbudsgiver indsætte en indholds- og bilagsfortegnelse for at skabe bedre overskuelighed for udbyder? f. Må tilbudsgiver indsætte et resumé af tilbuddet? g. Ønsker udbyder et særligt format for formidling af udvælgelsesdokumenterne? h. Hvad er navnet på den ønskede skrifttype? i. Hvilken skriftstørrelse ønskes? j. Må tilbudsgiver fremhæve tekst vha. anden skriftfarve eller andre typografiske virkemidler? k. Må tilbudsgiver indsætte figurer og billeder i besvarelsen? Hvis ja, må disse være i farver? l. Inden for tilbudslistens layout: Må tilbudsgivers besvarelse af hvert spørgsmål opstilles i to spalter? m. Kan ordregiver hvis der skal anvendes et meget låst format - lægge bilag 4 s tekstdel ud i et skrivbart format, f.eks. Word? a) Der bør ikke ændres i tekst og pris dokumentet b) Nej c) Kan ikke besvares, da det ikke er et spørgsmål d) Dette er op til tilbudsgiver selv e) Dette er op til tilbudsgiver selv f) Dette er op til tilbudsgiver selv g) Udbyder er ikke helt klar over, hvad der spørges til. Udbyder ønsker ikke andet end det der står beskrevet i udbudsmaterialet h) Der henvises til tidligere besvaret spørgsmål i) Der henvises til tidligere besvaret spørgsmål j) Dette er op til tilbudsgiver selv k) De stillede spørgsmål er op til tilbudsgiver selv l) Der bør ikke ændres i pris og tekstdokument m) Hele udbudsmaterialet bliver udlagt i word format Spørgsmål 9: Det fremgår af Kravspecifikationens pkt. 4.1 at tilbudsgiver skal tilkendegive i sit tilbud at samtlige krav opfyldes. Ønsker ordregiver tilkendegivelse ift hvert enkelt element af kravspecifikationen eller er det tilstrækkeligt med en samlet tilkendegivelse af at alle mindstekrav opfyldes? Det er tilstrækkeligt, at der i tilbuddet tilkendegives, at alle mindstekrav opfyldes Side 3 af 5

4 Spørgsmål 10: Det fremgår af Kravspecifikationens pkt. 4.2 at Nyborg og Kerteminde kommuner i 2013 har en årskvote på minimum 55 flygtninge. Kan ordregiver bekræfte at det der er tale om en årskvote, der omfatter såvel voksne som børn og at antallet af potentielle kursister til leverandøren fra denne gruppe derfor formentligt er lavere end 55? Ja, ordregiver kan bekræfte at flygtningekvoten både omfatter børn og voksne Spørgsmål 11: Det fremgår af Kravspecifikationens pkt. 4.6 s. 21 at tilbudsgiver på forlangende skal oplyse om udestående undervisningsforpligtelser. Kan ordregiver bekræfte at kravet skal forstås som en liste over kursister, for hvem der er betalt starttakst, men som ikke har afsluttet modulet OG som aktuelt ikke får et undervisningstilbud (er undervisningsaktive)? Ja, det er korrekt Spørgsmål 11: Kan ordregiver uddybe og eventuelt eksemplificere Kontraktens 3, sidste sætning, hvor der tages forbehold for ændringer i antallet af leveringsteder og -adresser f.eks. som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger? 3 omhandler situationer, hvor der kommunalt besluttes at ændre på kommunens nuværende struktur. Omhandlende udbud er i hovedtræk lovbestemt, så den indsatte paragraf har ikke så stor betydning for nærværende kontrakt. Spørgsmål 12: S. 9: Kursister som følger holdundervisningen, men ikke er omfattet af bekendtgørelse Prisen skal gives pr. time pr. person. Menes der ikke: pris pr. lektion? Hvordan fordeles danskundervisningen? Er det på alle ugens dage eller arbejdes der med en 3:2 model? Hvilke nationaliteter består flygtningegruppen primært af? Hvor mange undervisningsuger pr. år skal vi gennemføre? Der mangler en oversigt over kursistfordelingen i Er det muligt at lægge den ud til vores orientering? Kan fristen for besked om forlængelse af kontraktperioden være længere end de 3 måneder? Er det muligt, at vi fx fremsender en kopi af vores forsikring med de aktuelle forsikringssummer og vedlægge en erklæring om at summerne forhøjes til de oplyste satser i udbuddet, hvis vi får opgaven? Dette blot for at spare en udgift for alle de tilbudsgivere, der ikke vinder opgaven. Side 4 af 5

5 Det er korrekt, der menes pris pr. lektion Ordregiver arbejder med en 3:2 model (3 dage danskundervisning og 2 dage i arbejdsrettet tilbud) Ordregiver får flygtninge og borgere fra mange lande, og der er ikke nogle primære lande Der skal gennemføres 43 uger i 2013 Kursistfordelingen for 2011 ligger i excelarket under anden fane Ordregiver fastholder de 3 måneder Ordregiver acceptere, at tilbudsgiver først behøves dokumentere de oplyste forsikringssummer inden kontraktunderskrift. Kopi af forsikring med tilbudsgivers aktuelle forsikringssummer skal være vedlagt tilbuddet Spørgsmål 13: Kan det oplyses, hvordan den aktuelle fordeling på dag- og aftenkursister ser ud? Udbyder har ikke et præcist tal over den aktuelle fordeling på dag- aftenkursister. Det skal præciseres at en fordeling på dag- og aftenkursister ændres hele tiden og tilbudsgivere skal derfor kunne håndtere disse ændringer Side 5 af 5

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Journal: 2012-011038 Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Nej, bortset fra en almindelig pristalsregulering, vil det ikke være muligt at ændre i den tilbudte præmie.

Nej, bortset fra en almindelig pristalsregulering, vil det ikke være muligt at ændre i den tilbudte præmie. Marsh A/S Teknikerbyen 1 DK-2830 Virum arne.vatnhamar@marsh.com www.marsh.dk MEMO TIL: Tilbudsgiverne DATO: 21. november 2014 FRA: EMNE: KOPI: Arne Vatnhamar Udbud af ansvarsforsikring for Den danske Folkekirke

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere