K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, :27 AM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM"

Transkript

1 K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, :27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den. Anvendelige objektiver Generelt kan du benytte DA, DA L, D FA og FA J-objektiver og objektiver, der er udstyret med en s (Auto)-stilling på blænderingen. Oplysninger om brug af andre objektiver eller tilbehør findes på s.58 og s.318. Ophavsret Billeder, der tages med W til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse, som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering, selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret, hvilket man også skal være opmærksom på. Varemærker PENTAX, W og smc PENTAX er varemærker tilhørende HOYA CORPORATION. PENTAX Digital Camera Utility og SDM er varemærker tilhørende HOYA CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Dette produkt indeholder DNG-teknologi efter licens af Adobe Systems Incorporated. DNG-logoet er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. IrSimple og IrSST er varemærker tilhørende Infrared Data Association. Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber. Mærkerne TM eller anvendes dog ikke under alle omstændigheder i denne brugervejledning. Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

2 K-r_OPM_DAN.book Page 1 Thursday, September 30, :27 AM Til brugere af dette kamera Brug ikke, og opbevar ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. Kraftige ladninger eller magnetiske felter fra udstyr, som f.eks. radiosendere, kan forstyrre skærmen, beskadige data eller påvirke produktets indvendige kredsløb og forårsage funktionsfejl på kameraet. Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. De viste illustrationer og skærmbilleder i denne brugervejledning kan afvige fra de faktiske afbildninger. I denne vejledning refererer den generiske term computer(e) herefter til enten en Windows PC eller en Macintosh. Kameraet kan enten bruge et D-LI109-batteri eller holderen til AA-batterier D-BH109 (ekstraudstyr) med fire AA-batterier. I denne vejledning refereres der herunder både til D-LI109 og D-BH109 som batteriet. Med undtagelse af det ovenfor anførte, refererer termen batteri(er) i denne vejledning til alle typer batterier, der bruges til kamera og tilbehør. 1 Sikker brug af kameraet Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Forsigtig Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre alvorlige personskade. Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre mindre eller lidt større personskader eller tab af materiel. Om kameraet Advarsel Forsøg aldrig at skille dette kamera ad eller foretage ændringer på kameraet. Visse indvendige dele af kameraet bruger højspænding, hvilket indebærer risiko for elektrisk stød. Hvis kameraets indvendige dele blotlægges som følge af, at kameraet tabes eller på anden vis beskadiges, må den blotlagte del aldrig berøres. Der vil være risiko for elektrisk stød. Se ikke direkte mod solen gennem kameraet med et teleobjektiv monteret, da solens stråler kan beskadige dine øjne. I værste fald kan det medføre tab af synet.

3 K-r_OPM_DAN.book Page 2 Thursday, September 30, :27 AM 2 Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående stoppe med at bruge kameraet, fjerne batteriet eller tage vekselstrømadapterstikket ud. Kontakt derefter det nærmeste PENTAX-servicecenter. Fortsat brug af produktet kan forårsage brand eller elektrisk stød. Placér ikke din finger over flashen, når den affyres. Du kan risikere at brænde dig. Dæk ikke flashen med tøj, når du affyrer den. Der kan opstå misfarvning. Send ikke data via infrarød overførsel, mens kameraets infrarøde port peger mod en persons øjne, da dette kan forårsage nedsat syn og andre personskader. Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Der kan opstå brandsår ved lav temperatur, hvis du holder sådanne dele i længere tid. Pas på glasskår, hvis skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. Afhængig af dine individuelle omstændigheder eller fysiske sygdomme kan brug af kameraet medføre kløe, udslæt eller blærer. Hvis du oplever uregelmæssigheder, skal du stoppe med at bruge kameraet og straks søge læge. Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren Advarsel Brug kun batteriopladeren og en vekselstrømsadapter, der er beregnet til dette produkt. Batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren skal have de effekt- og spændingsspecifikationer, der er angivet for produktet. Hvis ovenstående anvisning ikke følges, kan dette medføre brand, elektrisk stød eller kameradefekt. Den angivne spænding er V vekselstrøm. Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller stød. Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og derefter kontakte en PENTAX-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte en PENTAX-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der skulle opstå tordenvejr, når du bruger batteriopladeren og AC-adapteren skal du tage kablet ud og stoppe med at bruge produkterne. Hvis du fortsætter med at bruge produktet kan udstyret blive beskadiget, eller det kan forårsage brand eller stød. Tør kabelstikket af, hvis der kommer støv på det. Ophobning af støv kan forårsage brand. For at minimere risikoen for farer bør du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller bedre, minimum nr. 18 AWG-kobber, den ene ende er udstyret med et påstøbt hanstik (med en specificeret NEMA-konfiguration) og den anden er udstyret med et påstøbt hunstik (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende.

4 K-r_OPM_DAN.book Page 3 Thursday, September 30, :27 AM Forsigtig Placér ikke eller tab ikke tunge genstande på eller bøj ikke vekselstrømsnetledningen kraftigt. Hvis vekselstrømsnetledningen bliver beskadiget, så kontakt et PENTAXservicecenter. Rør ikke ved og kortslut ikke området på vekselstrømsnetledningen, mens ledningen sidder i stikket. Håndter ikke netstikket med våde hænder. Dette kan forårsage stød. Tab ikke produktet, eller udsæt det for voldsomme stød. Det kan medføre kameradefekt. Batteriopladeren må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion D-LI109. Hvis du prøver at oplade andre typer batterier, kan batteriet eksplodere, bryde i brand eller beskadige batteriopladeren. 3 Om det genopladelige lithium-ion-batteri Advarsel I tilfælde af lækage fra batteriet: Undgå at gnide øjnene hvis væsken kommer i kontakt med dem. Skyl øjnene med rent vand, og søg øjeblikkeligt læge. Forsigtig Brug kun det batteri, der er beregnet til dette kamera. Brug af andet batteri kan forårsage eksplosion eller brand. Forsøg aldrig at skille batteriet ad, da dette kan medføre eksplosion eller utætheder. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Hold ledninger, hårnåle og andre metalgenstande væk fra batteriets + og - poler. Kortslut ikke batteriet, eller kast det i ild. Dette kan medføre eksplosion eller brand. I tilfælde af lækage fra batteriet kommer i kontakt med hud eller tøj, kan det medføre hudirritation. Vask de berørte områder grundigt med vand. Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af D-LI109-batterier: BRUG KUN DEN OPLADER, DER ER BEREGNET TIL DETTE BATTERI. - MÅ IKKE AFBRÆNDES. - MÅ IKKE ADSKILLES. - MÅ IKKE KORTSLUTTES. - MÅ IKKE UDSÆTTES FOR HØJE TEMPERATURER (60 C).

5 K-r_OPM_DAN.book Page 4 Thursday, September 30, :27 AM 4 Om håndtering af AA-batterier Advarsel I tilfælde af lækage fra batterierne: Undgå at gnide øjnene hvis væsken kommer i kontakt med dem. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Forsigtig Ved brug af den ekstra AA-batteriholder D-BH109 kan der anvendes fire AA-alkali-, AA-lithium- eller AA-Ni-MH-batterier. Der må ikke anvendes andre typer batterier end de her anførte. Hvis der anvendes andre typer batterier, er det ikke sikkert, at kameraet fungerer korrekt. Batterierne kan også sprænges eller forårsage brand. AA-alkali- og AA-lithium-batterier kan ikke genoplades. Du må ikke skille batterierne ad. Hvis du prøver at oplade ikke-genopladelige batterier eller prøver af skille batterierne ad, så kan det medføre eksplosion eller lækage. Batterierne skal sættes korrekt i, så + - og - -polerne vender som angivet. Hvis batterierne ikke isættes korrekt, kan dette medføre eksplosion eller brand. Forskellige mærker, typer eller kapaciteter må ikke kombineres, når batterierne udskiftes. Gamle batterier må heller ikke kombineres med nye. Sker dette, kan batterierne eksplodere eller forårsage en brand. Batterierne må ikke kortsluttes eller smides i åben ild. Forsøg aldrig at skille batterierne ad, da dette kan medføre eksplosion eller brand. Oplad kun genopladelige Ni-MH-batterier. Genopladning af andre batterityper kan medføre eksplosion eller brand. AA-batterier, der anvendes sammen med dette kamera, kan med undtagelse af Ni-MH-batterier ikke oplades. I tilfælde af lækage fra batterierne kommer i kontakt med hud eller tøj, så kan det medføre hudirritation. Vask de berørte områder grundigt med vand. Fjern omgående batterierne fra udstyret, hvis de bliver varme eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på de varme batterier, når de tages ud af udstyret. Hold kameraet og dets tilbehør uden for små børns rækkevidde Advarsel Placér ikke kamera og tilhørende tilbehør i nærheden af små børn. 1. Hvis produktet tabes eller bruges forkert, kan det medføre alvorlig personskade. 2. Hvis remmen kommer rundt om halsen, kan det medføre kvælning. 3. Opbevar altid mindre tilbehør, som f.eks. batteri eller SD-hukommelseskort utilgængeligt for børn. Søg omgående læge, hvis tilbehøret sluges.

6 K-r_OPM_DAN.book Page 5 Thursday, September 30, :27 AM Forsigtighed under brug 5 Inden kameraet anvendes Medbring det internationale garantikort, der følger med ved købet, når du er på rejse. Dette kort vil være nyttigt, hvis der opstår problemer med kameraet i udlandet. Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på rejse). Indholdet af optagelsen kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv. Om batteri og kort Hvis batteriet opbevares fuldt opladet, kan det nedsætte batteriets ydelse. Undgå at opbevare batteriet ved høje temperaturer. Hvis batteriet efterlades i kameraet, og kameraet ikke bruges i længere tid, aflades batteriet for meget, og batteriets levetid forkortes. Det anbefales at oplade batteriet den dag, det skal bruges, eller dagen før. Den vekselstrømsnetledning, der følger med kameraet, er udelukkende til brug sammen med D-BC109-batteriopladeren. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr. Forholdsregler, når du bærer og anvender kameraet Kameraet må ikke udsættes for høje temperaturer eller høj luftfugtighed. Lad ikke kameraet ligge i et køretøj, da temperaturen kan blive meget høj. Udsæt ikke kameraet for stærke vibrationer, stød eller tryk. Beskyt kameraet under transport. Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Skærmen kan blive sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, når temperaturen falder til det normale niveau. Skærmen kan reagere langsomt, når den udsættes for lave temperaturer. Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en funktionsfejl. Pludselige temperaturudsving vil forårsage kondensdannelse inden i og uden på kameraet. Læg kameraet i en taske eller en plastpose, og fjern det igen, når temperaturforskellen er mindsket. Undgå at kameraet udsættes for snavs, mudder, sand, støv, vand, giftige gasser eller salte, da dette kan medføre kameranedbrud. Hvis der kommer regn eller vanddråber på kameraet, så tør det af. Tryk ikke hårdt på skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl. Pas på, at du ikke overspænder skruen i fode til stativet, når du bruger et stativ.

7 K-r_OPM_DAN.book Page 6 Thursday, September 30, :27 AM 6 Rengøring af kameraet Rengør aldrig produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder, alkohol eller rensebenzin. Anvend en objektivbørste til at fjerne støv på objektivet eller i søgeren. Anvend aldrig en spray, da den kan beskadige linsen. Kontakt din PENTAX-servicecentret med henblik på professionel rengøring af CMOS-sensoren. Rengøring foretages mod et gebyr. Opbevaring af kameraet Opbevar ikke kameraet sammen med konserveringsmidler eller kemikalier. Opbevaring under høje temperaturer eller høj luftfugtighed kan forårsage mugdannelse. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et tørt og velventileret sted. Andre forholdsregler Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år for at sikre, at det til stadighed fungerer optimalt. Yderligere oplysninger om SD-hukommelseskort findes i Forholdsregler ved brug af SD-hukommelseskortet (s.55). Vær opmærksom på, at sletning af data, der lagres på et SD-hukommelseskort, eller formatering af SD-hukommelseskort, ikke fjerner de oprindelige data helt. Slettede filer kan nogle gange gendannes med kommercielt tilgængelig software. Det er brugerens ansvar at sikre beskyttelse af privatlivets fred vedrørende sådan data. Om produktregistrering Med henblik på at kunne yde dig en bedre service anmoder vi om, at du udfylder produktregistreringen, som kan findes på den cd-rom, der følger med kameraet, eller på PENTAX hjemmeside. Se under s.307 for nærmere detaljer. Tak for hjælpen.

8 K-r_OPM_DAN.book Page 7 Thursday, September 30, :27 AM Memo 7

9 K-r_OPM_DAN.book Page 8 Thursday, September 30, :27 AM 8 Indhold Sikker brug af kameraet... 1 Forsigtighed under brug... 5 Indhold... 8 Brugervejledningens indhold Inden kameraet anvendes 17 W Beskrivelse af kameraet...18 Kontrol af pakkens indhold...20 Kameradelenes navne og funktioner...21 Optagefunktion Visningsfunktion Displayindikatorer...26 LCD-skærm Søger Sådan ændres funktionsindstillingerne...36 Brug af Direkte taster Anvendelse af Kontrolpanel Sådan anvendes Menuer Kom godt i gang 43 Montering af rem...44 Isætning af batteri...45 Brug af lithium-ion-batteriet Battery Brug af AA-batterier Indikator for batteristand Omtrentlig billedlagringskapacitet og Visningstid (Batteri fuldt opladet/nye AA-batterier) Brug af vekselstrømsadapteren (tilbehør) Isætning/fjernelse af et SD-hukommelseskort...54 Optagepixel og Kvalitetsniveau Montering af objektiv...58 Justering af søgerens dioptri...60 Tænd og sluk for kameraet...61 Standardindstillinger...62 Indstilling af skærmsprog Indstilling af dato og klokkeslæt... 66

10 K-r_OPM_DAN.book Page 9 Thursday, September 30, :27 AM Grundlæggende funktioner 69 9 Grundlæggende optagefunktioner...70 Håndtering af kameraet Lad kameraet vælge de optimale indstillinger Brug af zoomobjektiv...76 Brug af den indbyggede flash...77 Valg af flash-funktion Korrektion af flasheffekt Visning af billeder...85 Visning af billeder Sletning af et enkelt billede Optagefunktioner 89 Sådan anvendes optagefunktionerne...90 Indstillingspunkter for direkte taster Indstillingspunkter i optagefunktionen Brugerdef. menuindstilling af punkter Vælg den korrekte optagefunktion...96 Billedfunktioner Funktionerne H Optagefunktioner Anvendes til eksponering Samspil mellem blændeværdi og Lukkerhastighed Anvendes til lysfølsomhed Reduktion af billedstøj (Støjreduktion) Ændring af eksponeringsfunktion Valg af lysmålemetode Justering af eksponering Låsning af eksponering før optagelse (AE-lås) Fokusering Brug af autofokus Indstilling af AF-funktion AF-finjustering Valg af fokusområdet (AF-punkt) Låsning af fokus (Fokuslås) Manuel justering af fokus (manuel fokus) Kontrol af komposition, eksponering og fokus før optagelse (Preview) Sådan tildeles en preview-funktion til den grønne knap Visning af optisk preview Visning af digitalt preview

11 K-r_OPM_DAN.book Page 10 Thursday, September 30, :27 AM 10 Brug af antirystefunktionen til at forhindre Kamerarystelse Optagelse af billeder med Shake Reduction (Antirystefunktion) Optagelse med Selvudløser Optagelse med fjernbetjening (Ekstraudstyr) Optagelse af billeder i serie Serieoptagelse Intervaloptagelse Multieksponering Optagelse af billeder med Digitale filtre Optagelse med Live-visning Indstilling af live-visning Optagelse af stillbilleder Filmoptagelse Ændring af film-indstilling Filmoptagelse Visning af filmsekvenser Redigering af filmsekvenser Brug af flashen 177 Flashegenskaber i de enkelte eksponeringsfunktioner Brug af Synkronisering med langsom lukkertid Brug af synkronisering med sidste lukkergardin Afstand og blænde ved optagelse med indbygget flash Objektivkompatibilitet med den indbyggede flash Optagelse med ekstern flash (ekstratilbehør) Optagelse med P-TTL-autofunktion Optagelse med flashsynkronisering med hurtig lukkertid Brug af flash med trådløs funktion Tilslutning af en ekstern flash med en forlængerledning Optagelse med flere flash ved hjælp af forlængerledninger Flashsynkronisering med kontrastkontrol Optageindstillinger 195 Indstilling af filformat Indstilling af JPEG-optagepixel Indstilling af JPEG-kvalitetsniveau Indstilling af filformat Indstilling af Grøn knapfunktion Indstilling af hvidbalancen Manuel justering af hvidbalancen Finjustering af hvidbalancen Indstilling af farverum

12 K-r_OPM_DAN.book Page 11 Thursday, September 30, :27 AM Billedkorrektion Justering af lysstyrke Objektivkorrektion Indstilling af billedfinishtone Indstilling af brugerdefineret billede Indstilling Krydshåndtering Visningsfunktioner Udfører visningsfunktioner Indstilling af menupunkter i Udvalget af visningsfunktioner Indstillingspunkter til visning Indstiling af visningsmetode Forstørrer billeder Visning af flere billeder Skærmbilledet for samtidig visning af flere billeder Visning af billeder efter mapper Visning af billeder efter optagedato (Kalendervisning) Sammenligning af billeder Samling af flere billeder (Indeks) Serievisning af billeder Indstilling af diasshow Start af diasshowet Drejning af billeder Sletning af flere billeder Sletning af valgt billede Sletning af en mappe Sletning af alle billeder Beskyttelse af billeder mod sletning (beskyttelsesfunktion) Beskyttelse af et enkelt billede Beskyttelse af alle billeder Tilslutning af kameraet til AV-udstyr Udveksling af billeddata med andre enheder Afsendelse og modtagelse af billeddata via Infrarød overførsel Spil et konkurrencespil med Your Images (Konkurrerende billeder) Billedbehandling 255 Ændring af billedstørrelse Ændring af optagepixel og kvalitetsniveau (Ændring af størrelse) Udklipning af en del af billedet (Beskæring)

13 K-r_OPM_DAN.book Page 12 Thursday, September 30, :27 AM 12 Billedbehandling med digitalfiltre Anvender det digitale filter Genskaber filtereffekter Søger efter oprindeligt billede Fremkaldelse af RAW-billeder Fremkaldelse af et RAW-billede Fremkaldelse af flere RAW-billeder Angivelse af parametre Ændring af yderligere indstillinger 271 Sådan bruges opsætningsmenuen Indstillingspunkter i opsætningsmenuen Formatering af et SD-hukommelseskort Indstilling af lyd, dato og klokkeslæt og displaysprog Indstilling af lyd Ændring af dato og klokkeslæt Indstilling af international tid Indstilling af skærmsprog Justering af skærm og menuvisning Indstilling af tekststørrelse Indstilling af Displayguide-klokkeslæt Indstilling af standardmenufane Indstilling af Statusskærmvisning Indstilling af visning af Øjeblikkelig visning Indstilling af lysstyrke på skærmen Justering af farve på skærm Indstilling af fil-/mappenummer Ændring af navnesystem for mappen Oprettelse af nye mapper Valg af indstilling for filnummer Valg af strømindstilling Indstilling af Automatisk slukkefunktion Indstilling af batteritype Indstilling af Fotografoplysninger Indstilling af DPOF-indstillinger Korrektion af defekte pixel i CMOS-sensoren (Pixelsammensætning) Valg af indstilling til lagring i kameraet (Hukommelse)...295

14 K-r_OPM_DAN.book Page 13 Thursday, September 30, :27 AM Tilslutning til en computer Brug af optagne billeder på en computer Lagring af billeder på pc en Indstilling af USB-tilslutningsfunktionen Lagring af billeder ved at slutte kameraet til en computer Brug af den medfølgende software Installation af software Skærmbilleder i PENTAX Digital Camera Utility Appendiks 309 Standardindstillinger Nulstilling af menuerne Nulstilling af optage-/visnings-/indstillingsmenuerne Nulstilling af den brugertilpassede menu Funktioner med forskellige objektivkombinationer Bemærkninger om [22. Brug af blændering] Rensning af CMOS-sensoren Fjernelse af støv ved at vibrere CMOS-sensoren (Støvfjernelse) Detektering af støv på CMOS-sensoren (Støvalarm) Fjernelse af støv med en blæser Ekstra Udstyr Fejlmeddelelser Fejlfinding Hovedspecifikationer Ordliste Indeks GARANTIBESTEMMELSER...358

15 K-r_OPM_DAN.book Page 14 Thursday, September 30, :27 AM 14 MEMO

16 K-r_OPM_DAN.book Page 15 Thursday, September 30, :27 AM Brugervejledningens indhold Denne brugervejledning indeholder følgende kapitler. 1 Inden kameraet anvendes I dette afsnit forklares kameraegenskaber, tilbehør, navne og funktioner for de forskellige dele. 2 Kom godt i gang I dette afsnit forklares det, hvad du skal gøre inden du begynder at tage billeder. Læs afsnittet, og følg anvisningerne. 3 Grundlæggende funktioner I dette afsnit forklares, hvordan du tager og viser billeder. 4 Optagefunktioner Dette kapitel omhandler indstilling af optagerelaterede funktioner. 5 Brug af flashen Dette kapitel forklarer, hvordan du bruger den indbyggede flash og eksterne flash. 6 Optageindstillinger I dette afsnit forklares, hvordan du foretager billedbehandling og indstiller filformat. 7 Visningsfunktioner I dette afsnit forklares, hvordan du viser, sletter og beskytter billeder. 8 Billedbehandling I dette afsnit forklares, hvordan du ændrer billedstørrelsen, bruger digitale filtre og fremkalder billeder optaget i RAW-format. 9 Ændring af yderligere indstillinger Dette kapitel forklarer, hvordan du ændrer kameraindstillingerne, som f.eks. skærmindstillinger og konvention om navngivning af billedmapper. 10 Tilslutning til en computer Her forklares, hvordan man tilslutter kameraet til en computer og indeholder installationsinstrukser og et generelt overblik over den medfølgende software. 11 Appendiks I dette afsnit findes beskrivelser af fejlfindingsprocedurer og tilbehør samt en række yderligere oplysninger

17 K-r_OPM_DAN.book Page 16 Thursday, September 30, :27 AM 16 De symboler, der anvendes i brugervejledningen, vises nedenfor. 1 Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion. Angiver nyttige oplysninger. Angiver, hvilke forholdsregler, du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet.

18 K-r_OPM_DAN.book Page 17 Thursday, September 30, :27 AM 1 Inden kameraet anvendes Kontrollér pakkens indhold, og få overblik over kameradelene og deres funktion før brug. W Beskrivelse af kameraet...18 Kontrol af pakkens indhold...20 Kameradelenes navne og funktioner...21 Displayindikatorer...26 Sådan ændres funktionsindstillingerne...36

19 K-r_OPM_DAN.book Page 18 Thursday, September 30, :27 AM 18 W Beskrivelse af kameraet 1 Inden kameraet anvendes Udstyret med 23,6 15,8 mm CMOS-sensor med ca. 12,4 millioner effektive pixel med henblik på høj præcision og stort dynamisk område. Kameraet har Shake Reduction (SR), som er en antirystefunktion der bevæger billedsensoren. Dette system gør det muligt at tage skarpe billeder med minimale kamerarystelser, uanset hvilket objektiv der anvendes. Kameraet har en søger tilsvarende den, der sidder på et almindeligt 35 mm-kamera, med en forstørrelse på ca. 0,85 og ca. 96 % synsfelt for lettere billedkomposition og for at lette den manuelle fokusering. Kameraet har også en indkopieringsfunktion, hvor aktiv autofokus (AF)-punktet/-punkterne i søgeren lyser rødt. Kameraet har en stor 3,0"-skærm med ca punkter, stor synsvinkel og justerbare indstillinger af lysstyrke og farve til præcis visning af billederne. Ud over det genopladelige lithium-ion-batteri D-LI109 kan man også anvende kommercielt tilgængelige AA-lithium-batterier, genopladelige AA-Ni-MH-batterier eller AA-alkali-batterier sammen med den ekstra AA-batteriholder D-BH109. Kameraet har live-visning til optagelse, mens motivet samtidig ses på skærmen. Du kan optage videoklip og samtidig drage nytte af kameraets objektivegenskaber. Kameraet kan også overføre et kompositvideosignal, så du kan se optagne billeder og film på en monitor, som f.eks. en tv-skærm. Kameraet er kendetegnet ved et meget brugervenligt design. Den store skærm med det store tekstformat, høj opløsning og de brugervenlige menuer gør kameraet lettere at anvende. CMOS-sensoren har en særlig SP-belægning, der beskytter mod at støv sætter sig på sensoren. Endvidere kan støvfjernelsesfunktionen benyttes til at ryste CMOS-sensoren fri for opsamlet støv. Indeholder digitale filtre, hvor du kan bearbejde billedet i kameraet. Du kan bruge digitale filtre som Farve eller Blød, mens du tager billeder, eller til at behandle billeder, efter de er optaget. Med funktionen Brugerdefineret billede kan du justere indstillingerne, mens det ændrede slutresultat vises, hvilket giver dig mulighed for et større udtryksområde. Kameraet optager billeder i det alsidige JPEG-format eller i det fuldt redigerbare RAW-format i høj kvalitet. Du kan også vælge JPEG+RAW og optage i begge formater samtidigt. Billeder, der er taget i RAW-format, kan let behandles af kameraet.

20 K-r_OPM_DAN.book Page 19 Thursday, September 30, :27 AM Indeholder funktionen Følsomhedsprioritet K, som automatisk kan justere blænde og lukkertid i forhold til den indstillede følsomhed. Understøtter infrarød overførsel (IrSimple/IrSS), som giver dig mulighed for at sende og modtage billeddata til og fra mobiltelefoner og printere. 19 Shake Reduction (SR-Antirystefunktion) Shake Reduction (SR) på W har et originalt PENTAX-system, som bruger magnetisk kraft til at bevæge billedsensoren i høj hastighed, og kompenserer derved for kamerarystelser. Kameraet frembringer lidt driftsstøj, når det rystes, som f.eks. ved ændring af billedkomposition. Det er helt normalt og ikke en fejlfunktion. Supplerende lagring som et RAW-billede Hvis filformatet for det sidst optagne billede er JPEG og billedets data stadig findes i bufferhukommelsen, kan du desuden gemme billedet i RAW-format ved at trykke på knappen mc under visning. Hvis der blev anvendt nogle af de følgende indstillinger, da billedet blev taget, gemmes det tilsvarende RAW-billede som anført nedenfor. Krydshåndtering RAW-billede uden krydshåndtering Digitalt filter RAW-billede uden filtereffekt HDR-optagelse RAW-billede med standardeksponering Multieksponering RAW-billede med multieksponering 1 Inden kameraet anvendes Billedudsnittet (synsvinklen) er forskelligt for W og 35 mm-spejlreflekskameraer, selv om der anvendes samme objektiv, hvilket skyldes, at formatstørrelserne for 35-mm-film og CMOS-sensoren er forskellige. Formater for 35-mm-film og CMOS-sensor 35-mm-film: mm W CMOS-sensor: 23,6 15,8 mm Brændvidden for et objektiv, der anvendes på et 35-mm-kamera, er ca. 1,5 gange længere end for W. For at optage billeder med samme synsvinkel (samme billedudsnit) divideres 35-mm-objektivets brændvidde med 1,5. Eksempel) For at få et billedudsnit, der svarer til et 150-mm-objektiv monteret på et 35-mm-kamera: 150 1,5=100 Brug et 100 mm-objektiv med W. Omvendt ganges brændvidden for det objektiv, der anvendes sammen med W, med 1,5 for at bestemme brændvidden for 35-mm-kameraer. Eksempel) Hvis der anvendes et 300-mm-objektiv sammen med W 300 1,5=450 Brændvidden svarer til et 450 mm-objektiv på et 35-mm-kamera.

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere