Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Historie Diabetes. Tema HbA1c fremtidens diagnostiske test ved Diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Historie Diabetes. Tema HbA1c fremtidens diagnostiske test ved Diabetes"

Transkript

1 Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internationalt Siemens Healthcare Hovedkontor Internationalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D Munich Germany Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 D Erlangen Germany Telephone: Lokal kontaktinformation Siemens Healthcare Diagnostics Borupvang Ballerup Danmark Telefon: NextLevel Siemens Healthcare Diagnostics 5. udgave. Sommer 2012 Answers for life Siemens Healthcare Diagnostics. Issue no 36. Trykt i Danmark Siemens Healthcare Diagnostics Inc. tilbyder et bredt udvalg af resultatorienterede instrumentløsninger, som er effektive hjælpemidler ved diagnostisering, overvågning og behandling af sygdomme. Vores produkter og tjenester kombinerer videnskab, teknik og praktisk anvendelighed, samt giver læger de vigtige oplysninger de har brug for til at give patienter bedre behandling overalt i verden. Alle associerede mærker er mærkevarer registreret af Siemens Healthcare Diagnostics. Alle andre varemærker tilhører det firma, som har registreret varemærket som sit eget. Global Division Siemens Healthcare Diagnostics Inc Deerfield Road Deerfield, IL USA Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Historie Diabetes Tema HbA1c fremtidens diagnostiske test ved Diabetes Profil Endokrinologisk afdeling på Viborg Sygehus On the Road Changing Diabetes bussen 2 - NextLevel 3 - NextLevel

2 Leder Historie I følge Diabetesforeningen udgør Type 2 diabetikere ca. 80% af den samlede gruppe diabetikere. Kære Læser Velkommen til det 5. nummer af vores Temamagasin, NextLevel. Dette nummer har fokus på Diabetes, hvor emner lige fra oplysning og diagnosticering til patientbehandling bliver berørt. Kalender Webinars Tilmelding til webinarer foregår via invitation udsendt pr. mail eller post fra Siemens. Er du interesseret i at modtage en invitation til webinars, så send os en mail på siemens.com. Afholdte webinars kan findes i arkivet via linket på under E-learning og Webinar. I januar 2012 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en ny anbefaling efter drøftelser i Diabetesstyregruppen og høring i relevante videnskabelige selskaber, om at HbA1c fremover anvendes til diagnosticering af Type 2 Diabetes i overensstemmelse med anbefalinger fra WHO og EASD. Med den nye metode til at diagnosticere Type 2 Diabetes undgår man, at patienten skal faste før målingen. Endvidere er der ingen døgnvariation i måleresultaterne, og patienten kan i mange tilfælde få resultatet af undersøgelsen med det samme. I følge Diabetesforeningen udgør Type 2 diabetikere ca. 80% af den samlede gruppe diabetikere. Det svarer til ca Danske og internationale arrangementer 19th int. Symp. on Regulatory Peptides august, KU LIFE Bioanalytikersymposium september. Middelfart DEKS september, Kolding Medicoteknisk årsmøde september, Brædstrup danskere, og man regner med, at lige så mange går rundt med en uopdaget Type 2 Diabetes. Siemens markedsfører HbA1c-metoden på flere forskellige analyseplatforme inklusiv på POC-instrumentet DCA Vantage. God læselyst. Med venlig hilsen Birgit Eskildsen Direktør Immunkemi/Klinisk Kemi/IDD Brugermøde september 2012, Kolding FSAIO Efterårstemadag 5. oktober, København FS Kis oktober, Faaborg Lægedage november LSB Kongres november, Middelfart NextLevel udgives af: Siemens Healthcare Diagnostics, Danmark Redaktion: Merete Askestad, Rikke Pedersen Artiklerne i NextLevel afspejler ikke nødvendigvis Siemens Healthcare Diagnostics holdninger. Diabetes Chef, cand.scient., ph.d. Malene Bagger, Diabetesforeningen, Forskning & Viden Der findes flere forskellige typer diabetes. De to mest almindelige er type 1-diabetes og type 2-diabetes. Derudover findes type 1½-diabetes (udgør ca. 10% af alle diabetestilfælde), graviditetsdiabetes og forskellige ekstremt arvelige typer, som udgør en meget lille del af det totale antal diabetikere. Alle typer diabetes har det tilfælles, at sukkerindholdet i blodet er forhøjet, fordi glukosen i blodet - af forskellige omstændigheder - ikke kan optages i muskelcellerne. I Danmark har mennesker fået diagnosen diabetes. Ca. 10 % af disse har type 1-diabetes og resten primært type 2-diabetes. Ydermere peger studier på, at omkring danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og at ca danskere har prædiabetes. På verdensplan er forekomsten af diabetes voldsomt stigende og i dag er 366 millioner mennesker diagnosticeret med diabetes størstedelen af disse i lande som bl.a. Afrika og Indien. I Afrika dør flere mennesker af diabetes end af HIV/ aids, malaria og tuberkulose tilsammen. Diabetes er ikke kun en stor byrde for den ramte person og familien, men også for alle landes sundhedsbudgetter. Type 1-diabetes Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor de insulinproducerende betaceller i pancreas går til grunde. Type 1-diabetes debuterer typisk i barne- og ungdomsårene, men man ser dog også enkelte tilfælde af debut i en højere alder. Årsagen til type 1-diabetes kendes ikke, og sygdommen kan derefter ikke forebygges. Der er forskellige hypoteser om årsagen til sygdommen. En af disse hypoteser Insulinproducerence Beta celle er D-vitaminmangel. Denne hypotese skyldes bl.a., at prævalensen af sygdommen stiger med afstanden fra ækvator. Man har også set, at det gennemsnitlige D-vitaminniveau i nogle diabetespopulationer er lavere end i gennemsnitsbefolkningen. Man har dog ikke kunne finde en direkte sammenhæng mellem D-vitaminindhold og risiko for type 1-diabetes. En anden hypotese er, at vi lever alt for sterilt, således at immunsystemet ikke lærer at reagere korrekt. Denne hypotese er bl.a. opstået, fordi studier har vist, at i en population af børn født ved kejsersnit er der større prævalens af type 1-diabetes sammenlignet med en population af børn født gennem fødselskanalen. Heller ikke her er der dog en klar sammenhæng. Også hypoteser om vira og bakterier bliver undersøgt, ligesom gluten har vist sig at kunne spille en rolle. Sandheden er nok, at det ikke blot er én enkelt faktor, som er ansvarlig for udviklingen, men et samspil af faktorer og at sammensætningen af disse kan variere fra person til person. Arveligheden ved type 1-diabetes er lav, ca. 5 %. I langt de fleste familier er der ikke andre, der har diabetes, men der er dog enkelte familier, hvor prævalensen er meget høj. I disse familier er det en helt bestemt genvariant, der dominerer. Når type 1-diabetes debuterer, er man ikke i tvivl om at noget er galt. Symptomerne er ekstrem tørst og tissetrang, influenzasymptomer og træthed. Når et barn rammes med diabetes, bliver hele familien ramt. Det er ikke ualmindeligt at der skal måles blodsukker gange i døgnet (også om natten). Derefter skal der tages stilling til regulering med insulin eller mad ud fra blodsukkerkoncentrationen, hvad og hvornår der skal spises, og om barnet skal være fysisk aktiv. Mange familier fortæller dog, at den skemalagte hverdag bliver mindre kontrolleret, hvis der behandles med insulinpumpe frem for insulinpen. Type 2-diabetes Type 2-diabetes er en meget arvelig sygdom. Hvis én forælder har sygdommen, er risikoen for selv at få det øget med 40 %, hvis begge forældre har sygdommen er risikoen øget med %. Selvom Type 2-diabetes er en meget arvelig sygdom. Hvis én forælder har sygdommen, er risikoen for selv at få det øget med 40 %, hvis begge forældre har sygdommen er risikoen øget med %. sygdommen er meget arvelig, er det ofte en uhensigtsmæssig livsstil, der får sygdommen til at bryde ud, hvilket bl.a. ses af at 80 % af type 2-diabetikere er overvægtige. Er den genetiske disposition meget stærk, kan slanke og fysisk aktive mennesker dog godt udvikle sygdommen. Sygdommen debuterer som regel i voksenårene, men man ser dog flere og flere unge, der udvikler sygdommen. I Danmark har blot ca. 25 børn og unge type 2-diabetes, mens knap har type 1-diabetes. Helt anderledes ser det ud i andre dele af verden: i nogle amerikanske stater er der flere unge med type 2-diabetes end med type 1-diabetes. Type 2-diabetes opstår, fordi insulin ikke længere virker optimalt på muskelcellerne, så de kan optage glukose fra blodet. Kroppen prøver derfor at kompensere ved at producere endnu mere insulin. Efterhånden kan pancreas blive udtrættet, og insulinproduktionen falder. Sygdommen kan være mange år om at udvikle sig, og op mod halvdelen af alle type 2-diabetikere har allerede én eller flere følgesygdomme på diagnosetidspunktet. Symptomerne på type 2-diabetes er hyppig vandladning og tørst, kløe, infektioner, træthed, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser, sår der ikke vil hele, paradentose. I øvrigt skal man være opmærksom på om andre i familien har type 2-diabetes pga. den store arvelighed.» 1- NextLevel 2 - NextLevel

3 Historie Følgesygdomme Når kroppen igennem mange år er udsat for en forhøjet koncentration af glukose i blodet, sker der skade på vævet specielt på nervevæv og blodkar. Typisk vil det være fra de mindste blodkar, man først ser symptomer fx fra øjne og nyrer senere fra de større kar. Når nerverne beskadiges, giver det symptomer som manglende følesans og/eller smerter. Tilsammen kan skader på nerve og blodkar give en lang række følgesygdomme: Hjertekarsygdom Nervebetændelse Problemer med øjnene, som i yderste konsekvens kan føre til blindhed Problemer med nyrerne, som i yderste konsekvens kan føre til nyresvigt Fodsår, som i yderste konsekvens kan føre til amputation Skader på bindevæv, som kan give ledstivhed Paradentose (tandkødsbetændelse) Gastroparese (hyppig ufrivillig diarré) Gustatorisk svedudbrud (voldsomt svedudbrud i forbindelse med fødeindtag) Sexuelle komplikationer (impotens hos mænd og tørhed i skeden hos kvinder) Videnskabelig artikel HbA1c Fremtidens diagnostiske test ved Diabetes Knut Borch-Johnsen Forskningsinitiativet for Kvalitet i Sundhedsvæsenet. Institut for Sundhedstjenesteforskning Fremtiden Der forskes intensivt i at finde en kur til type 1-diabetes. De fleste forskere er enige om, at stamceller sandsynligvis kommer til at betyde meget. Selvom forskerne kan dyrke betaceller i laboratoriet, dræber immunforsvaret stadig cellerne, når de bliver sprøjtet ind i kroppen. Patienten kan få immunsupprimerende medicin, men bivirkningerne er meget ubehagelige, så det er ikke en løsning. Man har forsket i at indkapsle betaceller på en sådan måde at, den producerede insulin kan komme ud, men immunforsvaret kan ikke gå til angreb på cellerne. Man har fx prøvet at indkapsle cellerne i GoreTex og andre materialer. Der er stadig lang vej, før stamcelleterapi er en realitet. Et andet område hvor der forskes intensivt, er i udviklingen af en kunstig pancreas. Altså et system hvor en kontinuerlig blodsukkermåler og en insulinpumpe - evt. på sigt også indeholdende glukagon arbejder så præcist sammen via en computer, at patienten ikke selv skal korrigere apparaterne. Visionen for denne behandlingsform er, at det fylder så lidt og virker så præcist, at det kan indopereres. Men dette ligger også langt ude i fremtiden. Den største indsats ligger derfor i dag i at forebygge type 2-diabetes. Vægttab reducerer risikoen for type 2-diabetes, ligesom motion og sund mad. Tidlig opsporing af dem der enten har type 2-diabetes eller prædiabetes, er også vigtigt for at komme i optimal behandling så tidligt som muligt i forløbet. Har man nogle af ovennævnte symptomer, bør man gå til lægen og få målt sit blodsukker. Diabetesforeningen har en risikotest liggende på hjemmesiden, hvor man kan se, hvor stor ens risiko er for at udvikle type 2-diabetes. «http://www.diabetes.dk/aktuelt/kampagne_-_maal_din_risiko/test_dig_selv. aspx Med virkning fra marts 2012 har Sundhedsstyrelsen meddelt, at diagnosen Diabetes Mellitus som hovedregel skal stilles ved måling af HbA1c, mens faste plasma glukose og den orale glukosebelastning reserveres til særligt udvalgte grupper1. Ændringen er en naturlig konsekvens af en WHO-rapport fra og anbefalingerne fra den arbejdsgruppe som det Europæiske og det Amerikanske diabetesselskab (hhv. EASD og ADA) nedsatte og som offentliggjorde deres anbefalinger i Selv om Danmark således følger internationale anbefalinger, har de været mødt af kritiske røster, ikke mindst fordi ændringerne opfattes som en meget radikal ændring i forhold til de eksisterende retningslinjer. Indtil nu har diagnosen diabetes været stillet baseret på måling af faste plasma glukose eller en oral glukosebelastning. Det var dog først i 1980, at der gennem WHO blev fastlagt internationalt gældende kriterier for diagnosekriterier og klassifikationskriterier4. Før dette varierede glukosebelastningen fra 50g til 100g, og der var ingen enighed om, hvilke glukoseniveauer der definerede tilstanden diabetes. Siden 1980 er såvel diagnosekriterier som klassifikationssystem blevet ændret flere gange, og i 1997 anbefalede ADA reelt ophør af anvendelsen af glukosebelastningen som diagnostisk test5. Brugen af HbA1c som diagnostisk test var i 1980 helt uaktuel, da analysen kun var tilgængelig i ganske få laboratorier. Ved de efterfølgende revisioner af diagnosekriterierne frem til revisionen i 2005 var der fortsat så store standardiseringspro- 3 - NextLevel blemer med analysen, at anvendelse til diagnostiske formål ikke kom på tale. I 2007 publicerede International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine i samarbejde med EASD, ADA og International Diabetes Federation en konsensusrapport om standardisering af HbA1c-målingen6. Hermed var vejen åbnet for, at EASD og ADA kunne nedsætte en ekspertgruppe til vurdering af, om HbA1c kunne anvendes som diagnostisk test ved diabetes. Arbejdsgruppen skulle besvare følgende spørgsmål: Hvilken af de tre diagnostiske test: FPG, OGTT og HbA1c prædikterer bedst? Udvikling af diabetisk retinopati (diabetisk øjensygdom) Udvikling af hjerte-kredsløbssygdom Senere udvikling af diabetes Hvis diagnosen diabetes skal stilles på basis af HbA1c, hvilken HbA1c-værdi skal da definere skæringspunktet for diabetes? Hvorledes skal en evt. risiko-gruppe (modsvarende de nuværende grupper nedsat glukosetolerance (IGT) og Impaired Fasting Glucose (IFG)) afgrænses, hvis HbA1c anvendes som diagnosekriterium? I arbejdet benyttede arbejdsgruppen sig både af allerede publicerede data og af data samlet fra befolkningsstudier fra en lang række lande fra Europa, Asien, Australien, Afrika og Amerika. Det blev meget hurtigt klart, at uanset hvilket skæringspunkt man måtte vælge for HbA1c, så ville diagnosticering ba- seret på HbA1c ikke identificere præcist de samme individer som de to tidligere kendte diagnosekriterier. Problemstillingen var dog velkendt, idet FPG og 2-timers værdien ved glukosebelastningen heller ikke identificerer de samme personer. Dette er dog i realiteten ikke et KLINISK relevant problem. Det centrale spørgsmål er hvilken af de potentielle diagnostiske test der bedst identificerer individer i risiko for udvikling af komplikationer til diabetes. Diabetisk Retinopati Baseret på de tidligere nævnte befolkningsstudier inkluderet i DETECT-2 studiet, hvor der også var foretaget systematisk screening for diabetisk øjensygdom, blev der gennemført en analyse af sammenhængen mellem hhv. faste plasma glukose, 2-timers værdien for en glukosbelastning og HbA1c-målingen på den ene side og tilstedeværelse af diabetisk øjensygdom på den anden side (fig.1), Analysen viste, at HbA1c er den parameter, som mest præcist er associeret med tilstedeværelse af diabetisk øjensygdom, og at tilstedeværelse af sikker diabetisk retinopati begyndte at stige ved HbA1cværdier omkring 6,5% (48 mmol/mol)7. Hjerte-kredsløbssygdom Tidligere studier fra DECODE-studiet har vist8, at udvikling af hjerte-kredsløbssygdom (CVD) er tæt koblet til 2-timersværdien ved en glukosebelastning, mens FPG langt dårligere prædikterer udvikling af CVD. Dette var en stærkt medvirkende faktor til at WHO i 1998 valgte,» 4 - NextLevel

4 Videnskabelig artikel at fastholde glukosebelastningen som diagnostisk test. Efterfølgende studier har vist, at HbA1c prædikterer udvikling af CVD over hele spekteret fra klart normale HbA1c-værdier og langt ind i det diabetiske område 9. Udvikling af diabetes Udtrykket præ-diabetes bruges ofte som fællesbetegnelse for grupperne nedsat glukosetolerance (IGT) og Impaired Fig. 1. Prævalens af diabetisk retinopati i relation til faste plasma glukose (FPG), glukosebelastning (2hPG) og HbA1c. (Ref. 7) Fasting Glycaemia (IFG) og antyder dermed, at der er tale om forstadier til diabetes. Selv om begge, både IFG og IGT, er forbundet med en markant øget risiko for udvikling af diabetes, skal det dog bemærkes, at flertallet i begge grupper ikke udvikler diabetes indenfor de følgende 5-10 år. Tilsvarende ses for HbA1c en stigende sandsynlighed for udvikling af diabetes med stigende værdier af HbA1c. Fremadrettet skal diagnosen diabetes som hovedregel stilles baseret på måling af HbA1c. Den diagnostiske test skal udføres på apparatur omfattet af en systematisk kvalitetssikring. Usikkerhed ved analysemetoderne Ud over sammenhængen med sendiabetiske komplikationer vurderede ekspertkomiteen også de tekniske fordele og ulemper ved hhv. FPG, glukosebelastningen og HbA1c. Selv om glukose er en veletableret analyse i samtlige laboratorier, så er analysen forbundet med betydelige fejlkilder. Glukosekoncentrationen i blodprøven falder typisk med ca. 0,5 mmol/l/ time fra prøven tages, til den køles ned på isvand, eller til plasma er frasepareret. Dette er en betydelig fejlkilde, når prøverne tages i en afdeling og transporteres til centrallaboratorium. Samtidig er både intra assay og inter assay variationen i glukosemålinger typisk på 2-5%, mens den intra-individuelle dag til dag variation på FPG er ca 10%, og på glukosebelastningen er ca %.» Måling af FPG er desuden vanskeliggjort af at individet, skal være fastende, hvorfor den kun kan udføres om morgenen. Glukosebelastningen anvendes i praksis relativt sjældent som diagnostisk test af praktiske og økonomiske grunde. For HbA1c måling er hovedproblemerne tilgængelighed, standardisering og kvalitet af analysen. I Danmark er dette sjældent et reelt problem, og såvel intra- som inter assay variationen er i dag lavere for HbA1c end for glukose, og den intraindividuelle dag til dag variation er stort set negligeabel. Referencer 1. Sundhedsstyrelsen (2012). Anbefaling vedrørende diagnostik af diabetes mellitus med HbA1c. Januar 2012, J.nr. / /1 2. World Health Organization. (2011) Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus Abbreviated Report of a WHO Consultation, Geneva, World Health Organization International Expert Committee (2009) International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diab Care 32: World Health Organization (1980). World Health Organization Expert Committee on Diabetes Mellitus: Second Report. Geneva, World Health Org., 1980 (Tech. Rep. Ser., no. 646) 5. Alberti KG, Zimmet PZ (1998) Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional reportof a WHO consultation. Diabet Med 15: Consensus Committee (2007). Consensus statement on the worldwide standardization of the hemoglobin A1C measurement: American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, and the International Diabetes Federation. Diabetes Care 30: Colagiuri S, Lee CMY, Wong TY, Balkau B, Shaw JE, Borch-Johnsen K (2011). Glycemic Thresholds for Diabetes-Specific Retinopathy: Implications for Diagnostic Criteria for Diabetes. Diabetes Care: 34; DECODE Study Group, on behalf of the European Diabetes Epidemiology Group (1999). Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. Lancet;354: Khaw KT, Wareham N, Bingham S, Luben R, Welch A, Day N (2004) Association of hemoglobin A1c with cardiovascular disease and mortality in adults: the European prospective investigation into cancer in Norfolk. Ann Intern Med 141: På denne baggrund anbefalede ekspertkomiteen i anvendelse af HbA1c som primær diagnostisk test baseret på en diagnoseværdi på 6,5 % (48 mmol/ mol). Hvis HbA1c-måling ikke er tilgængelig, eller hvis testen ikke kan anvendes grundet særlige hemoglobinopatier, nylig blod-transfusion, uræmi eller hæmatologiske sygdomme med stærkt reduceret erytrocyt levetid, skal diagnosen stilles ved FPG eller glukosebelastning. Med hensyn til identifikation af individer i risiko for udvikling af diabetes anbefalede ekspertkomiteen, at se på risikoen som et kontinuum hvor risikovurderingen også baseres på andre risikofaktorer som familiær disposition, BMI, fysisk aktivitet, alder mv.. For den relativt lille gruppe med HbA1c fra 6,0 til 6,4 % vurderedes risikoen for udvikling af diabetes dog for så høj, at forbyggende tiltag er nødvendige uanset øvrige risikofaktorer for DM. WHO har i 2011 fulgt anbefalingerne fra ekspertkomiteen vedrørende brug af HbA1c som diagnostisk test med en grænse på 6,5% (48 mmol/mol). WHO har ikke givet anbefalinger vedrørende værdier under 6,5% i det de anfører, at der er mangel på viden vedrørende sammenhængen mellem HbA1c og risikoen for udvikling af diabetes 2. Nye diagnosekriterier praktiske konsekvenser Fremadrettet skal diagnosen diabetes som hovedregel stilles baseret på måling af HbA1c. Den diagnostiske test skal udføres på apparatur omfattet af en systematisk kvalitetssikring, og hos asymptomatiske individer skal diagnosen konfirmeres gennem fornyet måling. Ved begrundet mistanke om uræmi, hæmatologisk sygdom eller hæmoglobinopatier anvendes i stedet FPG eller glukosebelastning. Ved undersøgelse for gestationel diabetes anvendes uændret FPG og glukosebelastning efter gældende retningslinjer. Ved klare, kliniske symptomer kan diagnosen stilles på basis af symptomer samt et ikke-fastende plasma glukose på mindst 11,1 mmol/l. For personer med HbA1c under 6,5 % (48 mmol/mol) skal rådgivning individualiseres ud fra evt. tilstedeværelse af andre risikofaktorer, men jo højere HbA1c er, jo større er risikoen for udvikling af diabetes. Tilsvarende skal tid til næste undersøgelse for udvikling af diabetes tilpasses individuelt ud fra de samlede risiko-profil og vil typisk variere fra 1-5 år inden næste kontrol. «5 - NextLevel

5 Profil Sygeplejersken som rådgiver På Endokrinologisk ambulatorium i Viborg bliver patienterne ikke blot behandlet, men der bliver taget hånd om hele deres livssituation med alle gode og dårlige vaner At hjælpe mennesker med at leve en rimelig tilværelse på trods af en alvorlig sygdom. Det er kernen i jobbet som diabetessygeplejerske, og det som gør en positiv forskel på arbejdet. Det er de enige om, de fire sygeplejekolleger, som bemander Endokrinoligisk ambulatorium på Regionshospitalet Viborg. På Endokrinologisk Ambulatorium testes, rådgives og følges diabetespatienter, først og fremmest Type-1 patienter eller Type-2 patienter med komplikationer og dårlig regulering. Hele livet er med Og patienterne behandles ikke bare, de bydes også på en rådgivning omkring hele deres liv med sygdommen. Ambulatoriet er bemandet, så sygeplejerskerne bl.a. har en diætist og en fodterapeut som kolleger. En patient møder typisk ambulatoriet ved de kvartalsvise kontroller, eller når der en gang om året udarbejdes en status. Kvartalskontrollen tager udgangspunkt i en blodprøve for HbA1c, som analyseres på stedet, men kan også omfatte en øjenundersøgelse med øjenfoto samt en fodundersøgelse. Men næsten vigtigst af alt: vi taler med vores patienter om hele deres livssituation, fordi så mange faktorer kan påvirkes af diabetes. Typiske problemer, som kommer frem, er omkring alkohol, rejseaktivitet eller potens. Selve stikket med insulinsprøjten er heller ikke lige nemt for alle, og fordøjelsessystemet kan også volde kvaler, fortæller diabetessygeplejerske Bodil Hejlskov. Kollegaen Inger Olesen supplerer: Kommunikation er faktisk en meget stor del af vores job. Diabetes er ikke kun et spørgsmål om medicin, men er afhængig af hele den måde, patienten lever sit liv på. Derfor lægger vi vægt på at være konkrete, så det er synligt for patienten, hvad vedkommende selv 7 - NextLevel To minutter fra blodprøvesvar til patientjournal. Så hurtigt får diabetessygeplejerske Inger Olesen resultatet af HbA1canalysen Vi er glade for vores job, fordi det handler om kommunikation og giver mere perspektiv for patienterne end mange andre sygeplejerskefunktioner, siger kollegerne på Diabetesambulatoriet samstemmende. kan gøre. Hvilke vaner og uvaner der skal arbejdes med. Vi gør klart for patienten, at han eller hun selv har et ansvar for at få vores anbefalinger integreret i sit liv, understreger hun. Online analyse Selve analysen af patienternes blodprøve foregår i ambulatoriet, så resultaterne foreligger med det samme. Præcise oplysninger om HbA1c, populært kaldet langtidsblodsukkeret, er helt afgørende for at kunne behandle og rådgive. Her i Viborg er analyseinstrumenterne online efter de nyeste principper: Der går kun to minutter fra selve målingen er afsluttet, til resultatet står i patientens journal, oplyser Lisbeth Søttrup fra Klinisk Biokemisk Afdeling. Hun er ansvarlig for decentralt placeret laboratorieudstyr. At Ambulatoriets 5 DCA Vantage instrumenter er blevet online (3 på Endokrinologisk ambulatorieum i Viborg og 2 på Endokrinologisk ambulatorium i Skive), har betydet en lettelse i arbejdsgangen for både Klinisk Biokemisk Afdeling og for Endokrinologisk ambulatorium, som slipper for både rekvirering og manuel indtastning af resultater. Systemet er rygraden i ambulatoriet, fordi det er hurtigt og sikkert. Patienternes CPR-nummer kan scannes ind i analyseapparatet og udelukker dermed de forvekslingsmuligheder, som kan forekomme ved manuel indtastning. Kvalitetssikringen omfatter også løbende test af udstyret inklusive månedlige parallelprøver overfor laboratoriets HbA1c metode. Klinisk Biokemisk afdeling foretager også afprøvning af de reagenser, som anvendes på udstyret, når et nyt reagens lot tages i brug. Den hurtige analyse af HbA1c er først og fremmest til gavn for patienten, fordi alle fagpersonerne i ambulatoriet med det samme får adgang til resultatet i patientens journal. Det vil sige, at læger, sygeplejersker og f.eks. diætisten kan rådgive direkte på stedet, uden at patienten får ventetid eller skal have en ny mødetid. Selve det tætte samarbejde mellem patient og ambulatorium adskiller i det hele taget jobbet som diabetessygeplejerske fra mange andre sygeplejefunktioner. Vi føler os faktisk mere som diabetes-coach end som sygeplejersker, siger de samstemmende. Diabetesskolen At leve med diabetes Type-2 er ofte et spørgsmål om livsstil. Og som patient må man beslutte sig for nogle valg i tilværelsen. På Endokrinologisk ambulatorium i Viborg giver man patienterne et aktivt værktøj, der hjælper med disse valg. Man har nemlig oprettet en Diabetesskole. Her møder patienterne f.eks. læge, fysioterapeuter, diætist og sygeplejerske, som fortæller dem om behandling og især forebyggelse. Der tages generelt udgangspunkt i principperne fra KRAM, de gode råd om kost, rygning, alkohol og motion. Her får alle mulighed for at udarbejde en konkret plan for ændringer i deres liv, som de kan gennemføre, fortæller diabetessygeplejerske Dorte Nørgaard. Hendes erfaring er, at de svære valg bliver lettere for den enkelte at tage, når orienteringen bliver struktureret i form af Diabetesskolen. Hver klasse i skolen er på 12 personer, og undervisningen tager 3 dage. Vidste du at... I gamle dage stillede lægen diagnosen Diabetes ved simpelthen at smage på patientens urin.var den sød havde patienten diabetes. Kilde: Alternativ info

6 On the Road En særlig bus på en særlig mission Gennem bussens aktiviteter er der blevet udført mere end blodsukkermålinger og HbA1c-test. Louise Bjerregård Nielsen, Projektleder, Novo Nordisk 9 forslag til en sundere livsstil Diabetes på verdensplan Maden er et af de vigtigste elementer i behandlingen af type 2 diabetes. For overvægtige med type 2 diabetes kan et vægttab, stort eller lille, bedre blodsukkerniveauet, kolesterolniveauet og blodtrykket. Maden er på linie med de kostråd, som anbefales til alle: en fedtfattig kost med masser af grøntsager, frugt og fibre. Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre. I 2025 forventes det, at 350 millioner mennesker har diabetes 1 million amputationer hvert år, skyldes diabetes investeringer i tildig diagnosticering og forebyggelse vil kunne give betydelige økonomiske besparrelser 1/4 af alle lande i verden har ikke en strategi for diabetes-området Kilde: International Diabetes Federation Spis 3-6 måltider om dagen Vælg det sunde fedt og måske lidt mindre af det Spis flere fibre: groft brød, brød med kerner, bønner, linser mv. Spis grøntsager og frugt hver dag, mindst 600 g Spis fisk og skaldyr Drik eller spis 4-5 dl magre mælkeprodukter om dagen Begræns indtagelsen af alkohol og sukker Dyrk regelmæssig motion Hvis du ryger - prøv at stoppe Kilde: Steno Diabetes Center En onsdag i september 2006 trillede et gigantisk køretøj op foran Clarion Hotel i anledning af den europæiske diabeteskongres, EASD, i København. Køretøjet blev senere kendt som Novo Nordisks Changing Diabetes Bus. En rullende udstilling og klinik som skulle rejse verden rundt - fra Europa i nord til Afrika i syd, fra Nordamerika i vest til Asien i øst - og skabe opmærksomhed om diabetes, forebyggelse og vigtigheden af at blive diagnosticeret så tidligt som muligt. Hvis vi skal bekæmpe denne verdensomspændende epidemi, er det ikke nok at fokusere på forebyggelse, diagnosticering og behandlingsmetoder. Vi er også nødt til at skabe øget opmærksomhed om diabetes og dens alarmerende sociale, humanitære og økonomiske følger, sagde Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk på pressemødet den 13. september Changing Diabetes Bussen blev lanceret som et led i Novo Nordisks støtte til den internationale diabetesforening IDFs kampagne om at få sat diabetes på FNs dagsorden. En kampagne, der resulterede i vedtagelsen af en FN resolution for diabetes i december grundelse for initiativets navn tilbage i 2006 og tilføjede: Vi inviterer alle interesserede indenfor i vores bus, så de kan lære mere om diabetes, særligt type 2 diabetes. En ikke helt almindelig bus Folk kan komme ind i en bus, mens en lastbil transporterer varer, gav Charlotte Ersbøll, direktør for Global Stakeholder Engagement i Novo Nordisk, som be- På baggrund af data fra disse sundhedstjek, udviklede Novo Nordisk og Steno Diabetes Center lande-specifikke spørgeskemaer, der med udgangspunkt i risiko faktorer kan bruges til at vurdere, om 9 - NextLevel Siden 2006 har Changing Diabetes Bussen gjort stop ved offentlige pladser og torve, foran virksomheder og udenfor shopping centre i 35 lande og tilbudt forbipasserende information og aktiviteter med fokus på diabetes og sund livsstil. Flere og flere mennesker over hele verden udvikler type 2 diabetes, men hvad ikke alle ved er, at livsstilsvalg kan spille en rolle i forebyggelsen af sygdommen. Derfor tilbød bussen aktiviteter som sundhedstjek, konsultation med en diætist, lynkursus i tilberedning af en sund frokost og inspiration til en mere aktiv livsstil. For et par år siden introducerede Novo Nordisk et udvidet sundhedstjek i samarbejde med Steno Diabetes Center, der omfattede HbA1c, blodtryk, BMI, hofteog taljemål, kolesterol og diabetisk retinopati (øjensygdom). man har diabetes eller har høj risiko for at udvikle diabetes, før en diabetes test. Novo Nordisk håber, at Changing Diabetes Bussens aktiviteter har inspireret og skabt vilje til forandring og handling hos de mange mennesker, der har besøgt bussen gennem tiden. På det sunde spor Missionen fortsætter I løbet af de fem år Changing Diabetes bussen var på vejen, blev mennesker testet for diabetes, og Novo Nordisk nåede ud til millioner af mennesker med vigtig information om diabetes gennem medierne. Der var enorm interesse for at få målt HbA1c, og tv-stationerne rapporterede flittigt i løbet af ugen. På trods af bussens success, valgte Novo Nordisk at stille den i garagen i efteråret Men Novo Nordisks indsats for at skabe mere opmærksomhed omkring diabetes stopper ikke. Lokale Changing Diabetes Busser drevet af Novo Nordisks datterselskaber i Kina, Algeriet, Rusland, Sydafrika og Indien fortsætter arbejdet. Analyseudstyr fra Siemens var i centrum, da Diabetesforeningen i en uge i april tilbød hundredevis af danskere et helbredstjek. Foreningen havde lagt et nyt spor på Københavns Hovedbanegård, nemlig sundhedssporet, og de besøgende kunne prøve sund mad og ikke mindst få målt deres HbA1c. På Hovedbanegården var der lange køer af ventende, som ville have et tjek, men selve ekspeditionen gik hurtigt på grund af Siemens DCA Vantage instrumenterne, som ses på billedet nederst til venstre. Diabetesforeningens stand vakte kæmpe opmærksomhed, og der blev bragt en lang række artikler og tv-indslag i ugens løb.

Bliv klogere på diabetes

Bliv klogere på diabetes Bliv klogere på diabetes Hvordan måler jeg mit blodsukker? Hvad må jeg spise, hvis jeg har diabetes, og hvad kan være farligt? Hvordan undgår jeg fodsår og hvilke følgesygdomme skal jeg passe på? Hvordan

Læs mere

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark 1 Februar 2007 Diabetesforeningen www.diabetes.dk Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark Diabetes nr. 1 Februar 2007 10 4 Leder: Diabetesområdet

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

4-24 Langt fra målet. 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser

4-24 Langt fra målet. 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser diabetes OKTOBER 2009 4-24 Langt fra målet - tema om behandling 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser leder Kom ind i kampen

Læs mere

Diabetes. Fokus magasinet. Diabetes epidemi truer samfundsøkonomien. 36 mia. 21 mia. Alarmerende ringe viden om sygdom og forebyggelse

Diabetes. Fokus magasinet. Diabetes epidemi truer samfundsøkonomien. 36 mia. 21 mia. Alarmerende ringe viden om sygdom og forebyggelse Om forebyggelse og behandling Drastisk flere børn med diabetes Olivia på syv år er et af det stærkt stigende antal børn, der får type 1-diabetes. Hun har fra første dag lært at stikke sig selv og lever

Læs mere

Meld dig ind i Diabetesforeningen

Meld dig ind i Diabetesforeningen Meld dig ind i Diabetesforeningen Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Diabetesforeningen og få mange fordele: Diabetes medlemsblad 6 gange årligt www.diabetes.dk Diafonen Rabat på foreningens mange kogebøger

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Pumpe-børn får mere frihed

Pumpe-børn får mere frihed Nr. 1: 2011 Bladet for alle, der interesserer sig for diabetes Tema Pumpe-børn får mere frihed Medicin Egenkontrol giver mere viden til patienten Livet med diabetes Rejs ud i verden også med diabetes DBU

Læs mere

PSYKOSOCIALE FAKTORERS INDFLYDELSE PÅ BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE MED DIABETES

PSYKOSOCIALE FAKTORERS INDFLYDELSE PÅ BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE MED DIABETES PSYKOSOCIALE FAKTORERS INDFLYDELSE PÅ BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE MED DIABETES MELLITUS THE INFLUENCE OF PSYCHOSOCIAL VARIABLES ON THE TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIABETES MELLITUS KANDIDATAFHANDLING

Læs mere

diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark

diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark den 8. april 2008 vil... 64 danskere få konstateret diabetes 28 danskere med diabetes dø diabetes koste det danske samfund over 86 mio. kr. Diabetes

Læs mere

04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes

04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes diabetes APRIL 2009 04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes leder Pump flere penge ud! Under halvdelen

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Jeg kender det jo selv

Jeg kender det jo selv Ændringer vedr. abonnement Ring venligst på tlf.: 66 12 90 06 Diabetesforeningen Rytterkasernen 1 5000 Odense C diabetes APRIL 2008 Jeg kender det jo selv Anne Petersen, som du ser her på billedet, er

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes. Type 2 diabetes sukkersyge

Patientvejledning. Diabetes. Type 2 diabetes sukkersyge Patientvejledning Diabetes Type 2 diabetes sukkersyge Hvis du har fået type 2 diabetes, er det vigtigt at leve et sundt liv, så du minimerer risikoen for følgesygdomme. Det er dit valg, om du vil ændre

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2004 Gennembrud i USA Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Verdenspremiere på Levemir Ny insulinanalog på markedet

Læs mere