Foreninger i Ryde-Stendis. RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO"

Transkript

1 Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO

2 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne 2 Indledning 3 Sådan er vi 4 Vores vision og værdier 5 Udviklingskompas 6 Projektkatalog 9 Handleplan frem til Yderligere oplysninger Udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem foreninger i Ryde, Holstebro Kommune, LAG Holstebro og NIRAS Konsulenterne A/S. Udviklingsplanen kan ses på og på kommunens hjemmeside: LAG Holstebro og Holstebro Kommune besluttede i sommeren 2008 at igangsætte arbejdet med 15 udviklingsplaner for lige så mange lokalområder i Holstebro Kommune. Udviklingsplanerne udspringer af den udviklingsstrategi LAG Holstebro har vedtaget. Strategien Kurven skal knækkes livskvalitet og bosætning sætter fokus på udviklingsplaner for hele eller dele af landsbyer og sogne. Det stemmer med kommunens planstrategi, hvorefter Byrådet vil bygge videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver med borgerforeningerne rundt om i kommunen. Byrådet forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere. Udviklingsplanerne skal således medvirke til at Holstebro Kommune fortsat er kendetegnet ved levende landsbyer. Planerne viser nye veje og handlinger og medvirker til at skabe fremskridt synliggør områdets kvaliteter og muligheder styrker samarbejde og fællesskab både i lokalområdet og mellem lokalområdet og kommunen bygger på stærk lokal forankring. THORSMINDE BUR VEMB HUSBY ULFBORG KIRKEBY STABY RYDE MOGENSTRUP HERRUP-BJERGBY NAUR-SIR BORBJERG-HVAM SKAVE HOGAGER TVIS NR. FELDING I hvert lokalområde har borgerforeningen været en nøgleaktør i arbejdet med udviklingsplanen. Planen er først og fremmest lokalområdets egen plan med stor vægt på at udnytte de lokale kræfter. Samtidig afdækker planerne en række kommunale opgaver, der også skal løftes for at skabe de bedst mulige udgangspunkter og rammer for en borgerdrevet udvikling på landet.

3 HOLSTEBRO 3 I N D L E D N I N G Ryde er en landsby og et lokalområde, der også omfatter Stendis med nogle få huse. Ryde ligger 15 km fra Holstebro, 6 km fra Vinderup og 15 km fra Struer. Ryde var tidligere en del af Vinderup Kommune. Ryde er en landsby i bymønstret i Holstebro Kommune. Det nærmeste lokalcenter med dagligvarebutik m.m. er Borbjerg. I lokalområdet/skoledistriktet bor omkring Befolkningstallet har været nogenlunde konstant de senere år. På sigt forventer kommunens befolkningsprognose et lille fald i indbyggertallet. Den 29. september 2008 mødtes repræsentanter for de mange foreninger, skolen m.fl. med LAG Holstebro, Holstebro Kommune og NIRAS konsulenterne for at drøfte Rydes situation lige nu, kvaliteter og problemer, udfordringer og muligheder i de kommende år. Mødet blev indledt med en byvandring. Et forslag til udviklingsplan blev drøftet i Ryde den 19. november Herefter er planen justeret og uddybet. Planens indhold Udviklingsplanen indeholder disse afsnit: 1. Sådan er vi med en kort beskrivelse af området 2. Vores vision og værdier 3. Udviklingskompasset med en beskrivelse af de retninger, den fremtidige udvikling bør tage 4. Projektkataloget med en liste over de projekter, vi er i gang med eller skal i gang med på kort og på lidt længere sigt 5. Handlingsplanen med en beskrivelse af de projekter, vi prøver at sætte gang i her og nu. Udviklingsplanen offentliggøres på og på Holstebro kommunes hjemmeside

4 4 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 S Å D A N E R V I Ryde er en ældgammel by. Navnet betyder rydning og giver mindelser om de omfattende skove, der dominerede området for år siden. De ældste dele af kirken er fra romansk tid. Ryde er en aktiv by. Der sker mange ting i Ryde. Her er mere aktivitet end i mange større byer. Et populært sted før børnefamilier Der bor omkring 1100 i lokalområdet. De huse, der bliver til salg bliver hurtigt solgt, blandt andet til unge mennesker. Der er mange børnefamilier, og der bliver født mange børn. Det er et stort plus for byen og for skolen. Som nytilflytter kommer man nemt med i lokalsamfundet. Et godt sted at bo - hele livet Ryde er et aktivt samfund med velfungerende skole, gode børneog ungdomsinstitutioner, skovbørnehave med eget hus og et rigt foreningsliv, nyopførte ældreboliger, byggegrunde med god beliggenhed. Et samfund i udvikling med gode naturoplevelser ved både skov og strand. Tæt på naturen men alligevel nær arbejdspladser og fine indkøbsmuligheder. Et samfund præget af et godt netværk og stor sammenhængskraft. Tryghed og aktiviteter Ryde er et godt og trygt sted at bo med mange traditioner og mange forskellige aktiviteter. Her er et rigt og godt foreningsliv, god og aktiv skole med stor opbakning fra lokalsamfundet, et aktivt musikliv omkring skolen og en god børneinstitution. Sognegården bliver brugt meget også af skolen. Her er en god kok og fællesspisning flere gange om året. Vi har ingen købmand, men der er lavet aftale med købmanden i Borbjerg, der kører ud 2 gange om ugen. Velfungerende skole og institutioner Ryde skole blev indviet i 1963 som centralskole for Ryde og Stendis. I 2000 fik skolen nyt bibliotek med blandt andet 10 IT arbejdspladser og et nyt faglokale til fysik og natur og teknik. I 2007 blev skolens aula og kontor udvidet. Forhåbentlig kommer turen snart til en udbygning og modernisering af gymnatsiksalen. Skolen har omkring 120 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. Vi synes selv, der er kommunens bedste skole. Skolen er i stadig udvikling og altid i front. Størrelsen gør, at små og store elever lærer hinanden godt at kende. Musikskolen og den tætte kobling mellem skole, idræt og friluftsliv er med til at udvikle både eleverne og hele bysamfundet. Børneinstitutionen Gården ligger naturskønt lige uden for Ryde. Her er børn fra 4 år til 4. klasse, der blandt kan lege i den skov, der hører til institutionen. Rydhave Slots Ungdomsskole for 9. og 10. klassetrin er på en gang en idrætsefterskole, en musikefterskole, en værkstedsefterskole og en boglig efterskole. Det ene udelukker ikke det andet. Tværtimod! Fra Gårdens hjemmeside. Rydhave Slots historie rækker i hvert fald tilbage til 1300-tallet. De ældste dele af de nuværende bygninger er fra 1500 tallet. Fra Efterskolens hjemmeside.

5 HOLSTEBRO 5 V O R E S V I S I O N O G V Æ R D I E R Rydehjemmet har både lejligheder og dagcenter for ældre handicappede. Vi vil være kendt for at være en BØRNEBY med et trygt miljø, trafiksikre rammer og plads til aktiviteter. En fantastisk natur Lige om hjørnet har vi skove, plantager og den flotte dal, hvor børnene er vilde med at lege. Ryde Bavnehøj er med sine 90 m ét af de højeste punkter i miles omkreds. Og så er der jo heller ikke mere end 8 km til Limfjorden. Vi er med til at demonstrere og vise, at der også er kvalitet i de små bysamfund. Vi vil skabe de bedst mulige rammer for både aktiviteter og de mange ildsjæle i området. Vi er aktive I november 2006 holdt vi et stormøde i Sognegården. Alle foreninger var samlet og vi var over 100 deltagere. Vi blev hurtigt enige om at vi manglede et blad, en hjemmeside og et samlingssted. Vi nedsatte en række projektgrupper, der stadig er i gang. Derfor er der sket en masse i de sidste år. Nu har vi Ryhandis Tidende, egen hjemmeside og fællesspisning. Vi opfatter os selv som ét stort fællesskab med plads og rummelighed til alle. Der er stadig plads til forbedringer De mange aktiviteter i lokalområdet betyder at det kniber med pladsen. Lokalemulighederne er simpelthen ikke tilstrækkelige. Den offentlige transport er ikke tilfredsstillende. Der er for få forbindelser til Holstebro, så vi voksne bruger meget tid på at agere taxa for de unge. Det ville heller ikke skade, hvis vi kunne få nogle nye boliger til området, så vi kan fastholde befolkningstallet.

6 6 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 U D V I K L I N G S K O M P A S PROJEKT BØRNEBY Vi fokuserer på børnene, på deres trivsel og tryghed. Det sker i et samarbejde mellem foreningerne, skolen, Gården og efterskolen. Vi arbejder på bedre udfoldelsesmuligheder før børnene, for de unge og selvfølgelig samtidig for de voksne. Et trygt miljø kræver også trafiksikre rammer. Derfor skal vi sikre, at vejen gennem Ryde ikke plages af for høj fart, og at der er sikre stiforbindelser til skolerne, børneinstitutionen og fritidsaktiviteterne. De unge også have bedre mulighed for at deltage i aktiviteterne i Holstebro og de andre byer i nærheden. Derfor arbejder vi for at få bedre busforbindelser til de større byer. MULTIHUSET SKAL GIVE MERE PLADS Aktivitetsniveauet i Ryde er højt, rigtigt højt. Men vi mangler et samlingssted til de mange aktiviteter. Derfor arbejder vi for at få et multihus i tilknytning til skolen og sognegården. Her skal være plads til at foreningerne kan holde møder, til at stavgængere, cykelhold, seniorklubben, dagplejemødrene, idrætsklubberne, de unge m.fl. kan samles. Et hus med plads til aktiviteter, kaffebar, ordentlige toiletter m.m. GANG I BOLIGBYGGERIET For os er det afgørende, at der fortsat er børn (og voksne) til Gården, til skolen og til de mange aktiviteter. Vi kan med glæde konstatere, at huse, der bliver sat til salg, hurtigt bliver solgt og ofte til børnefamilier. Det kniber til gengæld med nybyggeriet. Det skal vi have gjort noget ved, for nybyggeri er med til at bringe og signalere dynamik i området. To kommunale grunde på Tjørnevej har været til salg længe uden at der er sket noget. Det går ikke. Grundene ved Tjørnevej er en del af et større udstykningsområde med plads til i alt nye huse. Der er i kommuneplanen også plads til flere nye boliger andre steder i byen, blandt andet syd for Hvoelbækvej og syd for Birke Allé. Her er tale om private udstykninger. MARGUERITE-BYEN Ryde ligger ved Marguerite ruten. Det skal vi prøve at udnytte. Det kræver, at byen bliver pænere, end den er i dag. Derfor må vi gøre en indsats for at forskønne byen og de grønne områder i byen. Vi kan også gøre mere ud af vores attraktioner. Rydes Put and Take er én af dem. Dalen kunne blive et besøg værd også for turister. VI SKAL GØRE MERE REKLAME FOR OS SELV Den ny hjemmeside og Ryhandis Tidende henvender sig først og fremmest til os til. Derfor skal vi gøre mere reklame for os selv, vores aktiviteter, byggegrundene, naturen. Vi skal være kendt som et attraktivt område at bo i. Der er i den gældende kommuneplan plads til nye boliger vest for Tjørnevej, syd for Hvolbækvej og syd for Birke Allé.

7 7 HOLSTEBRO større trafiksikkerhed PROJEKT BØRNEBY stier og bedre busforbindelser fokus på trivsel og tryghed V samlingssted for de mange aktiviteter MASTERPLAN MULTIHUS byforskønnelse GANG I BOLIGBYGGERIET attraktive grunde MERE REKLAME FOR OS SELV Dalen som udflugtsmål bedre hjemmeside Ved Tjørnevej er der plads til nye boliger på kommunens jord. Vi mangler en spændende udstykningsplan for hele området. MARGUERITE-BYEN S N Ø S N Ø S N S N S N V S Ø V Nr. Areal Pris R = Reserveret Nr. Areal Pris R = Reserveret Ø V N Ø V Ø V Nr. Areal Pris R = Reserveret

8 8 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 P R O J E K T K A T A L O G Her er en oversigt over de projekter, vi har i gang eller gerne vil sætte i gang. PROJEKT BØRNEBY 1 Ned med hastigheden gennem byen I forbindelse med den kommende kommunale trafiksikkerheds- og cykelstiplan retter Beboerforeningen henvendelse til kommunen med henblik på at få mindsket hastigheden på vejene gennem Ryde. I næste omgang kommenterer beboerforeningen kommunens forslag til trafiksikkerheds- og cykelstiplan. 2 Bedre stiforbindelser I forbindelse med den kommende kommunale trafiksikkerheds- og cykelstiplan retter Beboerforeningen henvendelse til kommunen med henblik på Omlægning af cykelstien til Gården, så den ikke er farlig på det sidste stykke En cykelforbindelse mellem Ryde og efterskolen på Rydhave. I næste omgang kommenterer beboerforeningen kommunens forslag til trafiksikkerheds- og cykelstiplan. 3 Bedre busforbindelser Beboerforeningen vil sammen med andre landsbyer prøve at skaffe lydhørhed og fælles opbakning til, at kommunen må sørge for rimelige busforbindelser også på lidt skæve tidspunkter mellem de mindre og de større bysamfund. MULTIHUSET SKAL GIVE MERE PLADS 4. Skitseprojekt skal udarbejdes Beboerforeningen sørger for sammen med skolen at få udarbejdet et skitseprojekt til det ønskede multihus. Skitseprojektet skal danne baggrund for skolens input til kommunen vedr. renoverings- og vedligeholdelsesønsker følges op af forhandlinger med kommunen om at kombinere skolens ønsker og multihuset følges op af overvejelser vedr. den fremtidige finansiering, herunder tilvejebringelse af lokale midler, kommunale midler og ansøgninger til LAG en, lokale- og anlægsfond m.fl. GANG I BOLIGBYGGERIET 5 Mere attraktive grunde ved Tjørnevej Beboerforeningen og kommunen overvejer i fællesskab, hvordan den kommunale udstykning kan gøres mere attraktiv. Større grunde, f.eks. på m2 må overvejes sammen med udbygning af området fra syd ved Rydbjergvej mod nord, bedre skiltning. Der udarbejdes en samlet plan for alle de grunde, der er plads til i området. Det vil være med til at øge attraktionsværdien. Beboerforeningen sørger for link til byggemulighederne fra Rydes hjemmeside til kommunens hjemmeside. 6 Flere byggemuligheder i spil Beboerforeningen vil sammen med de private ejere og kommunen overveje, hvordan vi i øvrigt får gang i nybyggeriet i Ryde. 7 Flere boliger på landbrugsejendomme Beboerforeningen gør gerne sammen med kommunen ejerne af landbrugsejendommene i området opmærksom på muligheden for at indrette en ekstra bolig på ejendommen. MARGUERITE-BYEN 8 Byforskønnelsesplan Beboerforeningen vil tage initiativ til og opfordre kommunen til at medvirke ved udarbejdelse af en plan for forskønnelse af byen. Forskønnelsen kan omfatte byens huse, haver, veje og grønne områder. Byporte og infotavler om byen vil blive overvejet. Beboerforeningen vil overveje om og hvordan, der kan skaffes økonomisk støtte dels til udarbejdelse af planen, dels til selve gennemførelsen. 9 Dalen kan blive endnu mere attraktiv Beboerforeningen vil tage intiativ til et møde med kommunen, ejerne og andre interesserede med henblik på at gøre Dalen til et endnu mere attraktivt sted for lokalbefolkningen, for kommunens indbyggere og for turister.

9 HOLSTEBRO 9 VI SKAL GØRE MERE REKLAME FOR OS SELV 10 Masterplan for Ryde Vi har brug for en masterplan, der samler og viser alle muligheder og aktiviteter i Ryde, grunde til salg, stier, institutioner, grønne områder, naturen rundt om. Beboerforeningen vil tage initiativ til, at der udarbejdes en sådan plan. Planen skal blandt andet kunne ses både på byens og på kommunens hjemmeside. Sikker cykelsti Ned med hastigheden 11 Hjemmesiden skal forbedres Hjemmesiden skal også gøre reklame for området udadtil. Siden skal derfor løbende udbygges også med henblik på at gøre Ryde kendt udadtil. Attraktiv udstykning Multihus Masterplan for Ryde 12 Nyt fra Ryde Ryde skal markere sig i dagbladene for Skive og Holstebro og i ugeaviserne. Beboerforeningen vil tage initiativ til at aktiviteter og nyheder fra Ryde også findes i dagblade og ugeaviser. Ryde 1:10.000

10 10 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 H A N D L E P L A N F R E M T I L Projekt børneby Borgerforeningen fortsætter arbejdet med projekt børneby - se projektkataloget. plan for Ryde. Planen skal samle og vise alle muligheder og aktiviteter i Ryde, grunde til salg, stier, institutioner, grønne områder, naturen rundt om. Planen skal blandt andet kunne ses både på byens og på kommunens hjemmeside. Multihuset Også arbejdet med Multihuset fortsætter. Lige nu tager Borgerforeningen sammen med skolen initiativ til, at der laves et skitseprojekt. I forbindelse med skitseringen tages kontakt til alle foreninger, der kan tænkes at have ønsker til husetes indretning og brug. Skitseringen søges finansieret via Borgerforeningens egne midler. Borgerforeningen vil kontakte kommunen og LAG en med henblik på samarbejde og finansiering. Byforskønnelsesplan Borgerforeningen fortsætter arbejdet med byforskønnelsen - se projektkataloget. Skitseprojektet skal danne baggrund for skolens input til kommunen vedr. renoverings- og vedligeholdelsesønsker følges op af forhandlinger med kommunen om at kombinere skolens ønsker og multihuset følges op af overvejelser vedr. den fremtidige finansiering, herunder tilvejebringelse af lokale midler, kommunale midler og ansøgninger til LAG en, lokale- og anlægsfond m.fl. Attraktive grunde ved Tjørnevej Kommunen udarbejder forslag til, hvordan den kommunale udstykning kan gøres mere attraktiv. Planen skal omfatte hele den fremtidige bebyggelse. Hjemmesiden skal forbedres Hjemmesiden skal løbende udbygges - også med henblik på at gøre Ryde mere kendt udadtil. Der skal linkes til byggegrundene på kommunens hjemmeside. Borgerforeningen overvejer, om ikke én eller flere skoleelever kan hjælpe med udbygningen af hjemmesiden. Ryde i aviserne Beboerforeningen vil tage initiativ til at aktiviteter og nyheder fra Ryde også findes i dagblade og ugeaviser. Der skal udpeges en info-ansvarlig. Forslaget drøftes med Borgerforeningen så hurtigt som muligt. Masterplan for Ryde Borgerforeningen vil tage initiativ til at få udarbejdet en master-

11 HOLSTEBRO 11 Det foreslås, at Borgerforeningen i arbejdet med handleplanen støtter sig til dette projektskema. P R O J E K T E T S T I T E L Prioritering Kortfattet argumentation der beskriver, hvordan projektet bliver prioriteret og hvorfor. Projektets formål Projektets indhold Projektets status Målgruppe Finansiering Organisering Samarbejdspartnere Køreplan Hvad vil vi opnå? Hvilken betydning vil det have for lokalområdet, når projektet er realiseret? Hvad går det ud på? Hvad er baggrunden for projektet? Hvor står vi i dag? Hvad er det næste skridt? Er der noget, der skal undersøges nærmere, inden vi kan komme i gang? Hvilke målgrupper har projektet og hvorfor har de gavn/glæde af projektet? Hvordan skal det finansieres? Skal der søges om støtte andre steder fra? Hvor og hvem gør det? Hvem kan gøre hvad? Hvem er involveret i projektet? Hvilken arbejdsdeling er der og hvem er ansvarlig for hvad (tid, økonomi, aktiviteter mv.)? Beskrivelse af en styregruppe/tovholder/projektansvarlig/kontaktperson? Er det en god idé at samarbejde med andre aktører, f.eks. LAG Holstebro/kommune/interessenter/virksomheder/andre foreninger/borgerne generelt/udvalgte målgrupper? Her kan forløbet inddeles i faser, eller ud fra vigtige milepæle, evt. med tidsplan

12 Støttet af Fødevareministeriet og EU Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. w w w. r y d e. d k

U L F B O R G K I R K E B Y

U L F B O R G K I R K E B Y Ulfborg Kirkeby Sogne- og Gymnastikforening U d v i k l i n g s p l a n f o r U L F B O R G K I R K E B Y 2 0 0 8 F Æ L L E S S K A B O G E N G A G E M E N T I U L F B O R G K I R K E B Y H O L S T E B

Læs mere

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening. Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km.

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening.  Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km. Tvis Borgerforening Holstebro Kommune LAG Holstebro U d v i k l i n g s p l a n f o r T V I S 2 0 3 0 Landskabsbælte 1,1 km Herningvej Fremtidig omfartsvej www.pulsen.dk 2 UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

December 2010. Udviklingsplan for. Timring. Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø. Borgerforeningen for Timring

December 2010. Udviklingsplan for. Timring. Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø. Borgerforeningen for Timring December 2010 Udviklingsplan for Timring Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø Borgerforeningen for Timring Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø Indhold Indhold: Udviklingsplaner...2 Indledning...3

Læs mere

H U S B Y. U d v i k l i n g s p l a n f o r Husby er sammenhold i smukke omgivelser H U S B Y

H U S B Y. U d v i k l i n g s p l a n f o r Husby er sammenhold i smukke omgivelser H U S B Y HUSBY SOGNEFORENING LAG HOLSTEBRO HOLSTEBRO KOMMUNE NIRAS KONSULENTERNE A/S U d v i k l i n g s p l a n f o r H U S B Y 2 0 0 9-2 0 1 0 Husby er sammenhold i smukke omgivelser H O L S T E B R O H U S B

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD

UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD oktober 2010 fællesskab natur aktiviteter sport trafik sammenhold torvet sikkerhed udvikling nye tilflyttere UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD INDHOLD Udviklingsplaner... 2 Indledning...

Læs mere

H O G A G E R. U d v i k l i n g s p l a n f o r Hogager - landsbyen med den centrale beliggenhed og vægt på de gode levevilkår

H O G A G E R. U d v i k l i n g s p l a n f o r Hogager - landsbyen med den centrale beliggenhed og vægt på de gode levevilkår HOGAGER BORGERFORENING LAG HOLSTEBRO HOLSTEBRO KOMMUNE NIRAS KONSULENTERNE A/S U d v i k l i n g s p l a n f o r H O G A G E R 2 0 0 9-2 0 1 0 Hogager - landsbyen med den centrale beliggenhed og vægt på

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

SKAVE BORGERFORENING LAG HOLSTEBRO HOLSTEBRO KOMMUNE NIRAS KONSULENTERNE A/S SKAVE.

SKAVE BORGERFORENING LAG HOLSTEBRO HOLSTEBRO KOMMUNE NIRAS KONSULENTERNE A/S SKAVE. BORGERFORENING LAG HOLTEBRO HOLTEBRO KOMMUNE NIRA KONULENTERNE A/ Udviklingsplan for 2008 www.skave.info 2 UDIKLINGPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D I K L I N G P L A N E R N E Om udviklingsplanerne...2

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

H E R R U P - B J E R G B Y

H E R R U P - B J E R G B Y HERRUP - BJERGBY FÆLLEFORENING LAG HOLTEBRO HOLTEBRO KOMMUNE NIRA KONULENTERNE A/ U d v i k l i n g s p l a n f o r H E R R U P - B J E R G B Y 2 0 0 9-2 0 1 0 Herrup - Bjergby - den centrale landsby midt

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Souschef med stedfortræderfunktion

Souschef med stedfortræderfunktion Souschef med stedfortræderfunktion Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig souschef med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Året 2013 har for en stor dels vedkommende stået i Ølskurets tegn, både internt i foreningen, men måske mest i medierne. Specielt har det netop

Læs mere

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Indhold Forord Resultatet o Fordomme o Styrker/svagheder o Brand + kerneværdier o Hvad skal der satses på? o Forankring Proces

Læs mere

Fællesskab giver nærmiljøet værdi. Det gode seniorliv i Landsbyen 10.11.14 - Steen Hjorth, Kerteminde Landsbyråd

Fællesskab giver nærmiljøet værdi. Det gode seniorliv i Landsbyen 10.11.14 - Steen Hjorth, Kerteminde Landsbyråd Fællesskab giver nærmiljøet værdi Steen Hjorth 60 år tilfreds efterlønner Bl.a formand for Mesinge Sogns Lokalråd og Kerteminde Landsbyråd Bor i Midskov på Hindsholm, Kerteminde Kommune Fællesskab giver

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

Referat fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 15.50 på Ribe Rådhus

Referat fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 15.50 på Ribe Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. april 2013 Sags id 2013-2891 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det uundgåelige. Det politiske ønske er at få tilført ressourcer til:

Det uundgåelige. Det politiske ønske er at få tilført ressourcer til: Det uundgåelige Ændring af skolestrukturen har altid givet anledning til debat. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er en særdeles svær opgave at få en fordomsfri debat om mulighederne for at ændre skolestrukturen.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn Pasningsbehov pr. skoledistrikt Holstebro Kommune - befolkningsprognose 2015-2026 Indbyggere pr. 1.1 Rolf Krake Beregnet pasningsbehov 105 118 123 132 132 133 105 118 123 132 132 133 Institutionskapacitet

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Netværk og foreninger Brugere af kommunale institutioner udstyres med nøgler. Etablering af offentlig bålplads i alle lokalsamfund.

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere