Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning"

Transkript

1 Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning IEM er arvelige sygdomme i stofskiftet. En IEM er oftest forårsaget af et defekt enzym, men andre årsager er defekt vitaminomsætning, transportprotein eller subcellulær lokalisation af enzym (se figur 1). Figur 1 Årsager til IEM Ved (1) er der tale om defekt transportprotein eller defekt mærkning af enzymet med efterfølgende abnorm subcellulær lokalisation. Resultatet bliver en abnorm lille koncentration af A inde. Ved (2) har enzymet som omsætter substratet B til produktet C nedsat aktivitet. Årsager kan være en defekt i selve enzymet, i en co-faktor for enzymet eller fravær af enzymet. Defekten forårsager ophobning af B (og evt. D) og mangel på C. Der er 3 hovedgrupper af defekter. 1) Defekt omsætning af små molekyler. Klinisk ses intoksikation efter symptomfrit interval eller efter intermitterende forløb. Debut er akut med encefalopati, dehydrering, syre-base forstyrrelser, høj ammonium etc. Eksempler: defekt nedbrydning af aminosyrer Urinstofcyklus defekter defekt clearance af nitrogen med forhøjet ammonium Galactosæmi, fruktosæmi defekt nedbrydning af karbohydrater 2) Energimangel. Klinisk ses akut debut med hypoglykæmi og laktatacidose Eksempler: Glykogenoser, fedtoxidationsdefekter, defekter i glukoneogenese, mitokondriesygdomme 3) Defekt dannelse eller nedbrydning af komplekse molekyler. Klinisk ses langsom progression, evt. dysmorfi. Eksempler: MPS1 lysosomal aflejringssygdom Zellweger peroximal sygdom CDG Kongenitte defekter i glukosylering Tilstande med katabolisme udløser symptomer i de første to grupper: stress og faste perinatalt, og senere i barndommen infektioner, vaccinationer, feber, faste, opkastninger, stor fysisk aktivitet samt indtagelse af det substrat, der ikke tåles. Akut indsættende symptomer er reglen, ofte efter en symptomfri periode eller efter et intermitterende forløb med ingen eller uspecifikke kliniske symptomer mellem episoderne (tabel 1-3).

2 De fleste af ovenstående IEM (specielt gruppe 1 og 2) kan diagnosticeres ved rutineanalyser og metabolisk screening af urin (se tabel 4 og 5). Ved anamnese lægges vægt på: forløb af graviditet og fødsel, art og tidspunkt for første symptomer og evt. udløsende faktorer, ernæring, familiehistorie, beslægtede forældre. Ved objektiv undersøgelse er mange børn med IEM normale. Ved undersøgelsen lægges vægt på, om barnet er dysmorft, har speciel lugt (ahornsirup, smørsyre), har øjenmanifestationer (corneaopaciteter, katarakt, retinitis pigmentosa), har organforstørrelse eller tegn på kardiomyopati og skeletforandringer samt encefalopati og neurologiske abnormiteter. Specielt er tilstedeværelse af encefalopati vigtigt at afklare og hvis tilstede gøres Glasgow coma scoring. Husk også metabolisk udredning ved 1) shaken baby syndrome (metabolisk screening af urin og aminosyrer i plasma), 2) pludselig uventet spædbarnsdød, herunder udredning af søskende (se separat BUK-instruks), og 3) familier med specielle diætvaner, herunder veganere. Mange IEM kan behandles, men succes afhænger af hurtig diagnose, og IEM bør overvejes tidligt. Ved kontakt til Metabolisk Laboratorium vil en foreløbig biokemisk afklaring på hverdage være klar efter 8-24 timer og kunne vejlede den videre behandling. Dør barnet, er behandling af familiens næste barn samt muligheden for korrekt genetisk rådgivning af familien afhængig af en korrekt diagnose. Konfererer barnet med ekspert i pædiatrisk metabolisme. Allan M Lund ( eller ), Christine i Dali ( ), Flemming Skovby ( ) eller Flemming Wibrand ( ). Udenfor dagtid: pædiatrisk forvagt eller bagvagt mhp videreformidling af kontakt til ovennævnte. Prøvetagningsmæssige forhold: kontakt Metabolisk Laboratorium (3545 eller besøg vor hjemmeside:

3 Tabellerne i det følgende viser de hyppigste IEMs klinik og deres udredning. Tabel 1 viser IEM med debut fra fødslen; tabel 2 kliniske IEM scenarier; tabel 3 de oftest uspecifikke kliniske tegn på akut metabolisk sygdom Tabel 1 - IEM med symptomer fra fødslen Kramper Hypotoni Hydrops føtalis, ascites Dysmorfi Nonketotisk hyperglycinæmi Pyridoxin/pyridoxal-6-phosphatresponsive kramper Molybdænum co-faktor defekt Sygdomme i serinstofskiftet Glukose CSV transport defekt Peroxisomale sygdomme Nonketotisk hyperglycinæmi Peroxisomale sygdomme Kongenit laktatacidose Lysosomale sygdomme, (Gaucher, (galacto)sialidose, GM 1 gangliosidose, Niemann-Pick C, mukolipidose II, mukopolysakkaridose IV, Farber) Pearson/mitokondrie sygdomme Neonatal hæmokromatose Defekte erytrocyt enzymer Glykogenose IV Peroxisomale sygdomme Lysosomale sygdomme (GM 1gangliosidose, (galacto)sialidose, mukolipidose II, mukopolysakaridose VII) Defekt kolesterolsyntese (Smith- Lemli-Opitz, Conradi- Hünermann, desmosterolosis, mevalonacidæmi) Glutaracidæmi II Tabel 2 Kliniske scenarier Syre/base status Hyperammoniæmi Neurologiske symptomer Metabolisk acidose Fruktose 1,6-bisfosfatase mangel Ketolyse defekter Respiratorisk alkalose Hyperammoniæmi Normal MSUD Nonketotisk hyperglycinæmi Molybdænum co-faktor defekt Sulfit oxidase defekt Urinstofcyklusdefekter MSUD Hyperammoniæmi Peroxisomale sygdomme Nonketotisk hyperglycinæmi Molybdænum co-faktor defekt Kardiomyopati Hypoglykæmi Leversygdom Mitokondriesygdomme Karnitin transporter defekt Pompes sygdom Glykogenoser Karnitin transporter defekt Fruktose 1,6-bisfosfatase mangel Hereditær fruktose intolerans Glykogenose I Mitokondriesygdomme Galaktosæmi -1-antitrypsinmangel Tyrosinæmi Mitokondriesygdomme Neonatal hæmokromatose Niemann-Pick C Galdesyre syntesedefekter

4 Tabel 3 - Kliniske tegn på metabolisk sygdom Kliniske tegn Dårlig suttelyst Opkastninger Hikke, smaske, tungeprotrusion Apnø, uregelmæssig respiration Takypnø, hyperventilation Bradykardi Temperaturinstabilitet Hypotoni, trunkal hypotoni med perifer hypertoni, Tonisk elevering af arme Hypertoni hos encefalopatisk/komatøst barn Dystoni Irritabilitet, kramper, myoklonier Sløvhed, encefalopati, koma Cerebral hæmoragi Eventuelle basis-biokemiske abnormiteter Syre-base forstyrrelser (fx respiratorisk alkalose ved urinstofcyklusdefekter og kompenseret metabolisk acidose ved organiske acidæmier) Ketonuri (altid abnormt i første levemåned) Forhøjet ammonium Hypoglykæmi Leverpåvirkning Kreatinkinase og myoglobin forhøjelse Koagulopati Neutropeni Trombocytopeni Sepsis Tabel 4 og 5 viser den primære hhv. sekundære udredning af IEM. Den efterfølgende tertiære specifikke diagnostik kræver tæt samarbejde med specialafdeling og er ikke gennemgået her. Analyserne nævnt i tabel 4 bør kunne udføres på alle danske børneafdelinger, og bortset fra prøverne til Metabolisk Laboratorium bør de nævnte analyser være tilgængelige som akutprøver, inkl. måling af ammonium. Husk at ammonium (som veneprøve) og laktat skal tages uden stase, og hurtig analyse er essentiel. Alle prøver tages så tidligt som muligt, mens barnet er sygt. Såfremt lumbalpunktur gøres, bør plasma/csv glukose ratio beregnes, og CSV-protein, CSV-laktat og evt CSVaminosyrer bestemmes. Nedfrys gerne ekstra glas med CSV. Tabel 4 - Metabolisk basis udredning Udred mens barnet er symptomatisk og samtidig med iværksættelse af behandling. Noter tidspunkter for prøvetagning. Blod Rødt og hvidt blodbillede Syre-base status Glukose Ammonium Elektrolytter incl. calcium, kreatinin, karbamid, urat Anion gap ([Na + + K + ] - [Cl - - HCO - 3 ]) (N 16±3) Laktat, triglycerider, kreatinkinase Leverprøver, incl. koagulation PKU-kort (tørres ved stuetemperatur, gem tørt) Aminosyrer (frys 0,5 ml plasma til eventuelt senere undersøgelser og mål altid P-aminosyrer hos nyfødte) Urin Stix for glukose og ketonstoffer Metabolisk screening (10-20 ml, men mindre kan gøre det: gem alt) Såfremt lumbalpunktur gøres bør plasma/csv glukose ratio beregnes og protein, laktat og aminosyrer bestemmes.

5 Den ovenfor foreslåede akutte basis udredning kan i løbet af kort tid sandsynliggøre visse diagnoser: Ketonuri: organisk aciduri, glykogenose, ketolysedefekter, diabetes mellitus; gør fedtsyreoxidationsdefekter mindre sandsynlig, men udelukker dem ikke. Ketonuri med metabolisk acidose, som ikke forklares af laktatacidose tyder på organisk acidæmi; underbygges ved øget anion gap. Respiratorisk alkalose: urinstofcyklusdefekt. Hyperammoniæmi: ved værdier >200 er IEM sandsynlig (om end flere andre årsager er mulige og falske forhøjelser er hyppige). Såfremt der er tale om IEM, tyder samtidig alkalose på urinstofcyklusdefekt, mens acidose kan pege på organisk aciduri, fedtsyreoxidationsdefekt eller leverinsufficiens. Laktatacidose: dårlig diskriminator i koncentrationer mellem højeste normalgrænse og 5 mm, mens højere koncentrationer med større vægt peger på pyruvat dehydrogenase/carboxyalse mangel, mitokondriesygdomme, glykogenoser og sygdomme i glukoneogenesen. Hyppigste årsager til høj laktat er anvendelse af stase, muskelaktivitet, kramper, dårlig cirkulation og lever- og nyreinsufficiens. Samtidig forhøjet alanin tyder på IEM. Lav karbamid: urinstofcyklusdefekt eller proteinmalnutrition. Lav kreatinin: kreatin syntese defekter. Lav urat: sygdomme i purin/pyrimidinstofskiftet, molybdænum co-faktor defekt Høj urat og triglycerider: glykogenoser, fedtsyreoxidationsdefekter. Høj kreatinkinase og evt. høj myoglobin: sygdomme i fedtsyreoxidationen, mitokondriesygdomme, glykogenoser. Megablastær anæmi: defekter i cobalamin eller folinsyre stofskifte. Check P-MMA og P-totalt homocystein. Høj -føtoprotein: tyrosinæmi og enkelte mitochondriesygdomme Persisterende normale basisprøver: MSUD, non-ketotisk hyperglycinæmi, sulfit oxidase defekt, molybdænum co-faktor defekt, GLUT1-defekt.

6 Tabel 5 Nogle sekundære biokemiske prøver, alt efter primære udredning og klinisk status Prøver Primær klinisk situation (flere andre er Kommentarer mulige) Totalt P-homocystein, P- Mistanke om organisk acidæmi, Klinisk Biokemisk Afdeling methylmalonat trombose, veganere Perifert blodudstryg, evt. knoglemarv Ophobningsudseende, hydrops, leverpåvirkning, cobalamin-defekter Vakuoler i lymfocytære celler (patologer) Aminosyrer Mange EDTA-blod (Metabolisk Laboratorium Karnitin Mistanke om organisk acidæmi, fedtsyreoxidationdefekt, CTD EDTA-blod (Metabolisk Laboratorium Meget langkædede fede syrer, fytansyre Hypotoni, dysmorfi, stor fontanelle, leverpåvirkning EDTA-blod (Metabolisk Laboratorium Isoelektrisk fokusering af transferrin (CDG) Mange Serum (Metabolisk Laboratorium Lysosomale enzymer Ophobningsudseende, hydrops, leverpåvirkning EDTA-blod (Metabolisk Laboratorium Galaktose-1-fosfat Mistanke om galaktosæmi EDTA-blod (Metabolisk Laboratorium GCDH aktivitet i leukocytter Shaken baby syndrom, GA1 mistanke EDTA-blod (Metabolisk Laboratorium1 Respirationskædeenzymer Mistanke om mitokondriesygdom Muskel, evt. lever. (Metabolisk Laboratorium Andre specifikke enzymanalyser - Efter aftale med Metabolisk Laboratorium, se hjemmeside: 7-dehydrokolesterol Dysmorfi, kramper, neurologiske tegn EDTA-blod (Metabolisk Laboratorium spinalvæske-glukose Kramper, GLUT-1 defekt Klinisk Biokemisk Afdeling spinalvæske-laktat Laktatacidose, kardiomyopati, Klinisk Biokemisk Afdeling hypoglykæmi spinalvæske-aminosyrer Mange Aftal med Metabolisk Laboratorium 4061 spinalvæske-biogene aminer og neurotransmittorer Kramper, øjensymptomer, vegetative symptomer Aftal med Metabolisk Laboratorium 4061

7 Tabel 6 viser perimortelle analyser på børn mistænkt for at have IEM. Nogle IEM børn har et rapidt forløb og dør. Mhp diagnose og prænatal diagnostik i kommende graviditet er det vigtigt at opnå analysemateriale. Selvom forældrene ikke ønsker obduktion, vil mange acceptere, at et begrænset antal prøver bliver taget. Tabel 6 - Metabolisk udredning ved døende eller dødt barn hos hvem IEM mistænkes Tag om muligt alle blod- og urinprøver før død. Alle prøver bringes til Metabolisk Laboratorium Vigtigste remedier til prøvetagningen forefindes i Metabolisk Boks 2 Blod Urin Andet 2-3 ml blod i EDTA-glas (stilles ved stue temperatur) 2-3 ml blod i EDTA-glas (stilles ved +4-6ºC) 1 ml serum (fra 3 ml blod i tørglas) (fryses, -80ºC) 3 PKU kort til acylkarnitin undersøgelse (tørres ved stuetemperatur) Check at prøver som angivet i tabel 4 er opnået ml; gem alt også en eventuel våd ble gemmes (sættes i køleskab) Hudbiopsi, opbevar ved stuetemperatur i dyrkningsmedie eller isotonisk NaCl 4 Muskelbiopsi (postmortem) 5 Leverbiopsi (postmortem) 6 Evt CSV-væske (fryses, -80ºC) Obduktion, klinisk foto 1 Udenfor dagtid: Placer stuetemperatursprøver på prøveindleveringsbordet (rødt skilt mærket "Metabolisk Lab, Prøver stilles her") sammen med rekvisitionsseddel til Metabolisk Laboratorium med angivelse af, 1) hvad prøven skal undersøges for og 2) henvisendes navn. +4-6ºC -prøver anbringes i køleskabet under Metabolisk Køleskab. Husk rekvisitionsseddel på prøveindleveringsbordet. -80ºC-prøver lægges i den fryser, der står ved siden af prøveindleveringsbordet. Husk rekvisitionsseddel. 2 Boksen findes i "Metabolisk Køleskab" ved prøveindleveringsbordet på GGK-forvagt og GN-vagthavende har nøgle til Metabolisk Køleskab.Boksen må kun bruges udenfor dagtid, og den suppleres op af bioanalytikere på Metabolisk Laboratorium, når det meddeles dem, at noget fra boksen er brugt. Boksen indeholder: sterilt medium til hudbiopsi, skalpel og kirurgisk pincet, Lillies formalin, isotonisk saltvand, glas til biopsier, samt PKU-kort. Rekvisitionssedler ligger på prøveindleveringsbordet. 3 Bed Klinisk Biokemisk Afdeling om at centrifugere tør-glasprøven mhp opnåelse af serum. 4 Detaljer for hudbiopsitagning er på vor hjemmeside (www.kliniskgenetik.rh.dk), men ganske kort: A) afsprit hudområde på overarms inderside; B) med kirurgisk pincet tages omkring en ca. 1 mm hudfold, som løftes 3-4 mm ud; C) med en skalpel skæres under pincetten, hvorved man opnår et cirkulært hudområde med diameter på ca. 3-4 mm; D) biopsien anbringes i dyrkningsmedie/ isotonisk NaCl (findes i Metabolisk Boks); E) opbevar ved stuetemperatur må ikke køles eller fryses. 5 Muskelbiopsien tages bedst af børnekirurgisk afdeling. Udtag biopsi på 0.5 x 0.5 x 0.5 cm sv.t. til ca. 100 mg. (Ved nålebiopsi: se speciel instruks på: Biopsien deles i 2: Prøve 1: enzym-og molekylærgenetiske analyser, 50 mg (halvdelen af samlede biopsi). Put biopsi i tørt prøverør (fx Nunc CryoTube), læg på is (helst tør-is) og bring til Metabolisk Laboratorium 4061 og nedfrys ved 80ºC. Prøve 2: histologi: resten af biopsien overhældes med Lillies Formalin og stilles ved +4-6ºC 6 Leverbiopsien tages bedst af børnekirurgisk afdeling. Udtag ca. 100 mg og del i 2 som for muskelbiopsi.

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter Prostatakræft er sjælden hos mænd yngre end 50 år, men derefter øges hyppigheden med alderen. Antallet af nye tilfælde pr. år har været stigende de sidste 70 år. Specielt siden 1995 har stigningen pr.

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Side 1 af 6 LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Eksamen i Genetik I (4 timer) den 14. april 2004 Opgavesættet består af 1 forside og 5 sider (2-6) med i alt 5 opgaver. Det er forbudt at medbringe enhver

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Indhold. Diabetes mellitus type 1... - 2 - Behandlingsprincipper... - 4 - Lavt blodsukker hypoglycæmi... - 5 - Højt blodsukker hyperglycæmi...

Indhold. Diabetes mellitus type 1... - 2 - Behandlingsprincipper... - 4 - Lavt blodsukker hypoglycæmi... - 5 - Højt blodsukker hyperglycæmi... Indhold Diabetes mellitus type 1... - 2 - Behandlingsprincipper... - 4 - Lavt blodsukker hypoglycæmi... - 5 - Højt blodsukker hyperglycæmi... - 7 - Kost... - 9 - Ved udskrivelse skal følgende udleveres...-

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide FORORD Denne familieguide er en opsummering af det internationale konsensusprogram for Kongenit muskeldytrofi, som er blevet til med hjælp fra

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere