Mit Helbred (Indsendt november 2003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit Helbred (Indsendt november 2003)"

Transkript

1 Mit Helbred (Indsendt november 2003) Den kolesterol- og triglyceridsænkende effekt af to krydderipræparater U85-2 og U100-3 Eva Lydeking-Olsen, Janne Springborg Clewlow, Vita Damsø, An-mari Mey Hansen Institut for Optimal Næring, Forskningsafdelingen, 1452 København K, Danmark Korrespondance Eva Lydeking-Olsen, Forskningsleder Institut for Optimal Næring, Forskningsafdelingen, Teglgårdstræde 4, 1. sal, 1452 København K Tlf.: Fax: Side 1 af 11

2 Resumé To potentielle kosttilskud, U 85-2 og U 100-3, blev undersøgt for deres kolesterolsænkende virkning i et 24 ugers dobbeltblindet forsøg med 20 deltagere. U havde en signifikant og U 85-2 en beskeden kolesterolsænkende virkning på total- og LDL-kolesterol, idet der sås et fald på hhv. 11,1 % (p = 0,05) vs. 1,9 % (n.s.) for totalkolesterol og 14,1 % (p = 0,05) vs. 2,6% (n.s.) for LDL-kolesterol. HDL-kolesterol forblev uændret i begge grupper, hvilket er gunstigt, idet forholdet mellem de arteriosklerotiske kolesterolformer (total og LDL) og den beskyttende HDL-kolesterol således blev forbedret med hhv 11,3% ( TC:HDL ratio, p= 0,02 ) og 14,4 % ( LDL:HDL ratio, p=0,02) for U Triglyceridværdierne faldt med 9,7% efter U 85-2 og med 13,2 % efter U Disse fald er dog ikke statistisk signifikante og dækker over store spredninger. Deltagerne opretholdt deres hidtidige kostvaner og aktivitetsniveau gennem forsøget, og forskellene i lipidværdier kan derfor ikke forklares ud fra ændret kost eller motionsvaner. Det kan konkluderes, at præparatet U synes anvendeligt ved hyperkolesterolæmi samtidig med eller efter kostændring til et fedtindtag på højest E%. Baggrund Hjerte-kredsløbssygdomme er et af de største sundhedsproblemer i den vestlige verden og giver tab af såvel livskvalitet som leveår, ligesom de er samfundsøkonomisk dyre at behandle. Hjertekredsløbssygdomme udvikles ved et samspil af mange faktorer herunder arvelighed, livsstil, kost- og motionsvaner. Hyperkolesterolæmi er en kendt risikofaktor for iskæmisk hjerte-kredsløbssygdom. Cirka halvdelen af alle danskere har plasmakolesterol over 5-6 mmol/l. Den lette hyperkolesterolæmi er formentlig overvejende kost og livsstilsbetinget. Cirka 10% af befolkningen har moderat hyperkolesterolæmi, 7-9 mmol/l, som er betinget af en kombination af arvelige og miljømæssige, overvejende kostbetingede, faktorer. Cirka 0,5% af befolkningen har svær hyperkolesterolæmi (over 9 mmol/l) betinget af en af flere monogent arvelige hyperlipidæmier (Larsen, 2001). Som behandlingsmål i sundhedsvæsenet foreslås total plasma-kolesterol 5,0 mmol/l, LDL-kolesterol (low-density lipoprotein kolesterol) 3,5 mmol/l, HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) 1,0 mmol/l og plasma-triglycerid 2,0 mmol/l. Det anbefales sædvanligvis at reducere både total - og LDL-kolesterol med %, for at opnå den ønskede kliniske effekt (Larsen, 2001), fx 20% for total kolesterol og 30% for LDL (Færgemann, 2000). For hver 1 % reduktion i LDL kolesterol mindskes risikoen for blodprop i hjertet med 2% og for hver 1 % stigning i HDL kolesterol mindskes risikoen 3-4 % ( Wilson 1990 ). Et væsentligt mål for den kolesterolrelaterede blodproprisiko er således forholdet mellem total- hhv LDL - kolesterol og HDL kolesterol, da dette forhold afspejler hvorvidt kolesterol aflejres ( LDL) eller transporteres til nedbrydning og udskillelse ( HDL ). Det er ønskeligt at ratio mellem totalkolesterol og HDL er 4,2 og at den tilsvarende ratio mellem LDL og HDL kolesterol er 2,5 Reduktionen i kolesterolniveau og et forbedret forhold mellem de forskellige typer bør tilstræbes opnået ved kost- og livsstilsændringer, om nødvendigt suppleret med kosttilskud eller i svære tilfælde hvor dette viser sig utilstrækkeligt, med medicinsk behandling. Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom kræver desuden modifikation af andre risikofaktorer som rygning, diabetes, overvægt, inaktivitet, hyperhomocysteinæmi, hypertension, lipoprotein(a) mfl, alt afhængig af den enkeltes risikoprofil. Det er endvidere vigtigt at anlægge et helhedssyn på forebyggelse af åreforkalkningssygdomme, herunder kritisk at vurdere om det er nødvendigt at anvende de meget effektive, men ikke bivirkningsfri nyere lægemidler som statinerne. Side 2 af 11

3 Et af problemerne ved disse er, at de udover at hæmme kolesterolsyntesen også hæmmer dannelsen af coenzym Q 10 langtidskonsekvenserne af dette er ukendte, men kunne bl.a. være uforklarlig træthed. U 85-2 og U er to forskellige krydderipræparater med mulig kolesterolsænkende virkning. U 85-2 består af cayennepeber, tannin og vanille mens U består af stærk paprika, ensianrod, gurkemeje samt vanille. Indholdet af de to sammensætninger er specificeret i tabel 1. Tannin findes bl.a. i grapefrugtkerner, te og vin, gurkemeje, cayennepeber, vanille og paprika er velkendte krydderier og ensian en gammelkendt lægeplante. Cayennepeber såvel som tannin er i dyreforsøg set at sænke niveauet af kolesterol og triglycerider i blodet signifikant og forbedre forholdet mellem HDL og LDL (McCaleb 1993, Sambaiah 1980, Yugarani, 1992). Omdannelsen af kolesterol til galdesalte er kroppens primære vej til at eliminere kolesterol (Srinivasan 1991, 1992), og virkningsmekanismen for cayenne, vanille og gurkemeje er den, at de stimulerer dannelse såvel som sekretion af galdesalte fra leveren. Ydermere øger cayennepeber leverens fedtmetabolisme ved at øge niveauet af enzymer og reducerer derved leverens fedtdepoter (McCaleb, 1993). Tannins virkningsmekanisme er forskellig herfra, idet den binder sig til kolesterol i tarmen. Herved reduceres tarmens absorption af kolesterol signifikant, og en øget mængde kolesterol udskilles via fæces (Tebib, 1994). Formål og design Formålet med undersøgelsen var at undersøge den mulige kolesterol- og triglyceridsænkende effekt af U 85-2 og U i et 24 ugers dobbelt-blindet, prospektivt pilotprojekt. Projektet er godkendt af registertilsynet (j. nr ) og den regionale videnskabsetiske komite (j.nr (KF) /02). In- og eksklusionskriterier Inklusionskriterierne Personer med totalkolesterolværdier i følgende områder: - > 6 uden andre risikofaktorer - > 5 med én risikofaktor - > 4,5 med flere risikofaktorer Risikofaktorerne var rygning, overvægt/fedme, forhøjet blodtryk, sukkersyge, arvelig disposition, kredsløbsforstyrrelser/åreforkalkning. Eksklusionskriterierne var - kendt, familiær, svært forhøjet kolesterol - behandling med kolesterolsænkende medikamenter - børn, gravide, samt misbrugere Deltagere og metoder I alt 21 deltagere blev randomiseret til én af de to behandlinger. En kendt multiallergiker udgik tidligt pga. mulig overfølsomhedsreaktion. Tyve gennemførte, og af dem blev en ekskluderet fra analysen pga. ændring i bestående medicinering (hormonpræparat) undervejs i projektet. Side 3 af 11

4 Kosttilskuddene blev indtaget i en dosis på 2 tbl. x 2 dgl. (morgen og aften) med mulighed for reduktion, hvis der optrådte bivirkninger. Compliance blev kontrolleret ved udlevering af et større antal tabletter end påkrævet til hver periode og overskydende tabletter talt op. Deltagerne blev bedt om at holde kost og motionsvaner samt indtagelse af kosttilskud og hidtidig medicin uændret under hele forsøgsperioden. To deltagere var i antihypertensiv behandling, som blev opretholdt uændret, mens en deltager ændrede sin bestående hormonbehandling. Kostregistrering blev foretaget ved undersøgelsens start, hvor al mad blev registreret/vejet i 7 dage på en udleveret elektronisk vægt (Soehnle Domino) og efterfølgende analyseret i Dankost Deltagerne i de to grupper fik henholdsvis U 85-2 og U Analyser Analyse kunne gennemføres for 19 af deltagerne. Analyse af blodlipider blev foretaget på frisk blod til tiden 0 og 24 uger efter faste natten over. Totalkolesterol, HDL-kolesterol og triglycerider blev målt ved en standard enzymatisk metode med en præcision på hhv. 2%, 6% og 3% på Nova Medical Medilab, som har GLP-status. LDL-kolesterolværdierne blev beregnet vha. Friedewaldligningen LDL = (TC-HDL-(TG/5)) (Friedewald, 1972). Data blev indtaste i Excel og analyseret vha statistikpakken SAS version 8,2. Effekten af kosttilskuddene på de forskellige variable blev evalueret vha. nonparametrisk statistik, Wilcoxon test for parforskelle. En tosidig p-værdi på < 0,05 blev anset for signifikant. Resultater Af Tabel 2 ses baseline-karakteristika for de to grupper. Der var ikke statistisk signifikant forskel mellem grupperne for de anførte variable. Fedtindtagelsen er relativt lav. Det skyldes at deltagerne havde mangeårig kendt hyperkolesterolæmi. De fleste havde allerede ændret deres kost i en mere fedtfattig retning, men uden tilstrækkelig effekt. Compliance var ens i de to grupper, hhv. 93,2% i U 85-2 gruppen og 94,5 % i U gruppen. Bivirkningerne var få og beskedne. I U 85-2 gruppen fik een deltager kvalme af tabletterne, og een havde lettere mavekneb i et par uger i starten af forløbet, hvilket gik over uden reduktion i dosis eller pause. I U gruppen fik een deltager koliksmerter, men efter reduktion af dosis til 2-3 tbl. dagligt ophørte problemet. Een deltager fik en reaktion med svimmelhed, hovedpine, rødme, koncentrationsbesvær, træthed og ledstivhed, som optrådte indenfor 2 uger efter start, var dosisafhængig, og klingede af få dage efter ophør med kosttilskuddet uden at efterlade følger. Det drejede sig formentlig om en generel, kortvarig inflammatorisk reaktion hos en kendt multiallergiker. Indholdet af cayennepeber virker kardilaterende, og det kan ikke udelukkes, at det hos sensible individer kan medføre en reaktion af den beskrevne type. Den aktuelle deltager udgik af undersøgelsen og der blev ikke gjort forsøg på at genoptage behandlingen for at verificere en sammenhæng. I begge grupper var der en deltager, som indtog flere tabletter end planlagt ( hhv. 137% og 129%) uden nogen form for bivirkninger. At der ikke optrådte væsentligt ubehag eller bivirkninger ud over de nævnte, gennem de 6 mdr. projektet varede, indikerer, at begge præparater er atoksiske og tåles vel. Side 4 af 11

5 Tabel 3 viser resultaterne af lipidanalyserne ved projektets start og efter 24 uger. Kun U havde en signifikant kolesterolsænkende virkning på total- og LDL-kolesterol, mens virkningen af U 85-2 var beskeden og ikke-signifikant,, idet der ved uge 24 sås et fald på hhv. 11,1 % (p < 0,05) vs. 1,6 % (n.s.) for totalkolesterol og 14,1 % (p < 0,05) vs. 2,6 % (n.s.) for LDL-kolesterol. Koncentrationen af HDLkolesterol forblev uændret i begge grupper og samlet blev forholdet mellem de aterosklerotiske kolesterolformer (total og LDL) og HDL forbedret signifikant, hhv 11,3 % for total:hdl (p= 0,02) og 14,4 % for LDL:HDL (p= 0,02). Triglyceridværdierne viste tendens til fald, 9,7 % i U 85-2 gruppen og 13,2 % i U gruppen, men disse ændringer dækker over store spredninger og var ikke statistisk signifikante. Der var ingen deltagere med stærkt forhøjede triglyceridværdier i undersøgelsen, men tendensen var, at de højeste værdier faldt mest (40-60%). Effekten af produkterne havde ingen relation til kropsvægt, alder eller compliance, hvilket tyder på at den valgte dosis var tilstrækkelig. Der sås ingen ændringer i blodtryk, kropsvægt, BMI, talje-, hoftemål og -ratio i løbet af projektet (data ikke vist), hvilket indikerer, at deltagerne opretholdt deres hidtidige kostvaner og aktivitetsniveau. Det er således usandsynligt, at de observerede forskelle i lipidværdier skyldes ændrede kost- eller motionsvaner under forsøget. Diskussion og konklusion Flere forskellige kosttilskud har via forskellige virkningsmekanismer en kolesterolsænkende effekt. Blandt dem kan nævnes guarmin, psyllium, rød ris samt hvidløg. Også diæt alene er vist at kunne reducere kolesterolindholdet i blodet og kan i sundhedsøkonomisk henseende konkurrere med lægemiddelbehandling (Træden 2000), men streng diæt kan være vanskelig at overholde og hos nogle er effekten utilstrækkelig. Guarmin og psyllium indeholder fibre og binder derfor vand i tarmindholdet. Dermed hæmmes optagelse af kolesterol fra tarmen så udskillelse af fødens kolesterol via fæces øges. Desuden er der et øget forbrug af kolesterol fra blodet til dannelse af galdesalte, idet kolesterol fra galdesalte normalt reabsorberes fra tarmen. Guarmin er vist at kunne føre til et fald i totalkolesterol på 10-15% og i LDLkolesterol på 10-20% (Todd, 1990), mens psyllium kan føre til et fald i totalkolesterol på ca. 4% og i LDL-kolesterol på ca. 7% (Anderson, 2000). Rød ris (ris gæret med en speciel gærtype, Monascus purpureus) virker på et tidligere tidspunkt i kolesterolomsætningen, idet den hæmmer selve kolesterolsyntesen. Herved er total kolesterol vist at blive reduceret med 11-32%, mens LDL-kolesterol reduceres med ca. 22% (Heber, 1999). Virkningsmekanismen er identisk med statinernes, der er en lægemiddelgruppe registreret til behandling af forhøjet kolesterol. Det er da også vist, at et af de aktive indholdsstoffer i rød ris faktisk er lovastatin, der er en selektiv hæmmer af et hastighedsbestemmende enzym, HMG-CoA, i kolesterolsyntesen. Af denne årsag har det været diskuteret, om rød ris bør registreres som kosttilskud eller som lægemiddel. Virkningsmekanismen for hvidløgsprodukterne er ukendt, men menes at skyldes alliicin, der dannes ved nedbrydning af indholdsstoffet alliin. Der er stor uoverensstemmelse mellem resultaterne fra studier, hvor hvidløgs kolesterolsænkende virkning er undersøgt. Nogle studier har vist et fald i totalkolesterol på omkring 10% og i LDL kolesterol på 10-16% (De A Santos, 1993, 1995). I modsætning hertil har der i løbet af de sidste 3 år været udført 6 veldesignede studier, hvor der ikke kunne vises nogen gavnlig effekt af hvidløg efter 3-6 måneder (Kerckhoffs 2002, Ackermann 2001). Side 5 af 11

6 Ingredienserne i U hæmmer absorption af kolesterol fra tarmen, men virker derudover også ved direkte at stimulere såvel leverens dannelse som sekretion af galdesalte ud fra kolesterol, dvs optagelsen af kolesterol hæmmes, samtidig med at udskillelsen øges. En gennemgang af litteraturen viser, at kostomlægning alene kan reducere serum kolesterol 10-20% og derfor bør man i tilskudstudier sikre, at deltagerne ikke ændrer deres kostvaner undervejs, hvilket blev sikret i dette studie. Behandling med U førte til et fald i totalkolesterol på 11,1 % og i LDL-kolesterol på 14,1 %. Dette er på samme niveau som hvidløg og guargummi. Disse er dog sjældent undersøgt i ligeså langvarige studier og det kan være et problem, når den kolesterolnedsættende virkning skal undersøges, idet tidsfaktoren er af stor betydning. En omfattende metaanalyse af studier, hvori hvidløgs kolesterolnedsættende virkning blev undersøgt, har vist, at der i forsøgene sås en reduktion i totalkolesterol ved 1 og 3 måneder men ikke ved 6 måneder (Ackermann, 2001). Det er muligt, at der sker en tilvænning til en kolesterolnedsættende behandling, og at effekten kan være midlertidig. En forsøgslængde på 6 måneder må derfor anses for et minimum. Begrænsningerne ved denne pilotundersøgelse er det lille deltagerantal, men trods dette er resultatet statistisk signifikant, dvs næppe tilfældigt, og virkningen af en størrelse der er klinisk interessant. Det var ikke muligt at undersøge andre mulige fysiologiske virkninger af produkterne, fx virkninger på cellemembranernes smidighed, blodpladesammenklumpning og antioxidativ effekt. Dyreforsøg har demonstreret at både gurkemeje og capsaicin (som findes i cayenne og paprika) stabiliserer cellemembranerne og mindsker kolesterolindholdet i disse ( Kempiah 2002), capsaicin hæmmer desuden blodpladesammenklumpning og har antioxidativ effekt (Lee 2003). Gurkemeje er temmelig godt undersøgt mht kræftforebyggende effekt, men endnu ikke på mennesker (Surh 1999) og både gurkemeje og capsaicin hæmmer cyclo-oxygenase 2, et enzym der er involveret i en lang række inflammationstilstande som gigt, migræne og forskellige smertetilstande (Surh 2002). Krydderiprodukter kan derfor tænkes at have andre gunstige langtidsvirkninger ud over de her undersøgte Bivirkningsprofilen for U var ligeledes gunstig, idet kun 2 deltagere oplevede gener. Heraf var den ene kendt multiallergiker, mens den anden fik mavesmerter, der ophørte ved nedsat dosis. I modsætning hertil er en kendt bivirkning ved hvidløgsprodukter deres lugtgener, mens koliksmerter og øget luftdannelse i tarmen er udbredte gener ved guarmin og psyllium. U ser ud fra de foreliggende data ud til at være det mest lovende af de afprøvede produkter. Konklusion Undersøgelsen har vist at U 100-3, et kosttilskuds-/krydderiprodukt bestående af cayennepeber, vanille, gurkemeje samt ensianrod, har en gunstig effekt hos mennesker med hyperkolesterolæmi. U sænker kolesterolniveauet signifikant idet det påvirker total- og LDL-kolesterol, men ikke HDLkolesterol. Det er gunstigt, at niveauet af HDL-kolesterol bevares, og at forholdet mellem de arteriosklerotiske kolesterolformer (total og LDL) og den beskyttende HDL-kolesterol således forbedres. Tak Tak til projektdeltagerne som brugte tid og energi på at være med i forsøget. Side 6 af 11

7 Referencer Ackermann RT, Mulrow CD, Ramirez G, Gardner CD, Morbidoni L, Lawrence VA. Garlic shows promise for improving some cardiovascular risk factors. Arch Intern Med 161: Anderson J, Allgood L, Lawrence A et.al. Cholesterol-Lowering Effects of Psyllium Intake Adjunctive to Diet Therapy in Men and Women with Hypercholesterolemia: Meta-Analysis of 8 Controlled Trials. Am J Clin Nutr 71: De A Santos OS, Effects of garlic powder and garlic oil preparations on blood lipids, blood pressure and well-being. The British Journal of Clinical Research 6: De A Santos OS, Grunwald J. Effect of garlic powder tablets on blood lipids and blood pressure a six month placebo controlled, double blind study. The British Journal of Clinical Research 4: Friedewald WT, Levy RI, Friedrichson DS Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma without the use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18: Færgemann O, Christensen B, Hansen HS et al: Sekundær og primær forebyggelse af koronar hjertesygdom med særligt henblik på dyslipidcemi. Klaringsrapport 7/2000. Dansk Cardiologisk Selskab Heber D, Yip I, Ashley JM, Elashoff DA, Elashoff RM, Go VLW. Cholesterol-lowering effects of a propietary Chinese red-yeast-rice dietary supplement. Am J Clin Nutr 69: Kempaiah RK, Srinivasan K: Integrity of erythrocytes of hypercholesterolemic rats during spices treatment. Mol Cell Biochem 2002 Jul;236(1-2): Kerckhoffs DAJM, Brouns F, Hornstra G, Mensink RP. Effects on the Human Serum Lipoprotein Profile of β-glucan, Soy Protein and Isoflavones, Plant Sterols and Stanols, Garlic and Tocotrienols. J Nutr. 132: Larsen ML. Blodlipidregulerende midler. Dansk Lægemiddel Information: Lægemiddelkataloget 2001, s Lee CY, Kim M, Yoon SW, Lee CH: Short-term control of capsaicin on blood and oxidative stress of rats in vivo. Phytother Res May;17(5): McCaleb R. Cayenne, a Spicy Remedy. Better Nutrition for Today s Living 55 (10): 52,1993. Sambaiah K, Satyanarayana MN, Hypocholesterolemic Effects of Red Pepper and Capsaicin. Indian J Exp Biol 18: Srinivasan MR, Chandrasekhara, N. Comparative influence of vanillin & capsaicin on liver & blood lipids in the rat. Indian J Med Res 96: Side 7 af 11

8 Srinivasan K, Sambaiah, K. The Effect of Spices on Cholesterol 7α-Hydroxylase Activity and on Serum and Hepatic Cholesterol Levels in the Rat. Internat. J. Vir. Nutr. Res. 61: Suhr Y: Molecular mechanisms of chemopreventive effects of selected dietary and medicinal phenolic substances. Mutat Res Jul;428(1-2): Suhr YJ: Anti-tumor promoting potential of selected spice ingredients with antioxidative and antiinflammatory activities: a short review. Food Chem Toxicol Aug;40(8): Tebib K, Besançon P, Rouanet JM, Dietary Grape Seed Tannins Affect Lipoproteins, Lipoprotein Lipases and Tissue Lipids in Rats Fed Hypercholesterolemic Diets. J. Nutr. 1994; 124: Todd, PA., Benfield, P, Goa, KL. Guar Gum, A Review of its Pharmacological Properties, and Use as a Dietary Adjunct in Hypercholesterolaemia. Drugs 39 (6): Træden, U, Gunnarsdóttir, V. Kostvejledning i primær sundhedssektor en medicinsk teknologivurdering. MPH-afhandling Københavns Universitet, Wilson PWF: High-density lipoprotein, low-density lipoprotein and coronary heart disease. Am J Cardiol 66: 7A- 10A, 1990 Yugarani T, Tan BKH, Teh M., Das NP, Effects of Polyphenolic Natural Products on the Lipid Profiles of Rats Fed High Fat Diets. Lipids, 1992; 27(3): Fodnote: Undersøgelsen er støttet af MB Pharmos A/S, som har patentrettighederne for U U markedsføres med produktnavnet Lippital. Side 8 af 11

9 Tabel 1 Indholdet i de to afprøvede urte/krydderi-blandinger (mg pr. dagsdosis, 4 tabletter) U-85-2 U Cayenne (Capsicum spp)* 80 Tannin 120 Stærk Paprika (Fructus Capsici aedelsuss sharp) 100 Ensian rod (Radix Gentiana tot.) 300 Gurkemeje** (Rhizoma Curcumae javan. tot) 500 Vanilin * Indhold af capsaicin 0,4% ** Cucurmin 1,0-1,3% (dobbeltbestemmelse) Æterisk olie 4-5% (dobbeltbestemmelse) TABEL 2 Baseline karakteristika 1) Behandlingsgruppe U 85-2 U Variabel (n = 10) (n = 9) Alder (år) 55,5 ± 14,5 64,0 ± 8,8 (33-74) (47-77) Højde (m) 1,71 ± 0,1 1,74 ± 0,07 Vægt (kg) 78,2 ± 11,2 77,7 ± 14,6 BMI (kg/m 2 ) 26,9 ± 3,4 25,6 ± 3,4 (22,4-32,8) 21,1-30,5) Nuværende rygere (antal) 1 1 Tidligere rygere 3 6 Antihypertensiv behandling 2 1 Energiindtag (KJ) 8946 ± ± 2403 ( ) ( ) Energi% - fedt 33,9 33,8 - Protein 15,8 15,6 - Kulhydrat 46,2 41,6 - Alkohol 4,1 9,0 1) gennemsnit + SD, spændvidde i parentes. Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel mellem grupperne for disse variable Side 9 af 11

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk 4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk og lipider Anni Brit Sternhagen Nielsen og Camilla Budtz Forekomsten af befolkningens risiko for hjertekarsygdom vurderes i dette kapitel ud fra blodtryk

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Type-2 2 diabetes mellitus Metabolisk syndrom d e b u t d i a g n o s e k o m p l i k død DFU 16.04.2009 Preben Holme Metabolisk syndrom Metabolisk syndrom Taljemål l > 102 cm for mændm > 88 cm for kvinder

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Facts om type 2 diabetes

Facts om type 2 diabetes Facts om type 2 diabetes Diabetes 2 rammer primært voksne. Sygdommen kan være arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Diabetes 2 kan derfor i

Læs mere

Hvidløg og kolesterol

Hvidløg og kolesterol Anne Boesgaard Jensen, Anne-Mette Jensen, Esben Hjorth Madsen & Erik Berg Schmidt HVIDLØG SOM KOSTTILSKUD 1353 Hvidløg og kolesterol Kan hvidløg sænke kolesteroltallet? De kliniske studier på området drager

Læs mere

Nedsætter nødder kolesteroltallet?

Nedsætter nødder kolesteroltallet? Birgitte Lindved, Helle Kirkegaard, Esben H. Madsen & Lone J. Bjerregaard FORE- BYGGELSE 925 Nedsætter nødder kolesteroltallet? Kostindtag af nødder som erstatning for anden energi har en gavnlig effekt

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil

Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil Blodtryk (systoliske/diastoliske) Blodtryk beskriver hjertets arbejdsbelastning ved fyldning af hjertet (diastoliske) og tømning af hjertet (systoliske).

Læs mere

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost kost Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Tine Tholstrup, Observationelle undersøgelser tydede på, at ost adskilte sig fra andre mejeriprodukter i relation til CVD Institut for idræt og ernæring, det

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36,0 % af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 % er svært overvægtige

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36, af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 er svært overvægtige Omkring

Læs mere

LOW CARB DIÆT OG DIABETES

LOW CARB DIÆT OG DIABETES LOW CARB DIÆT OG DIABETES v/ Inge Tetens Professor i Ernæring Forskningsgruppen for Helhedsvurdering Agenda Intro Definition af low-carb diæter Gennemgang af den videnskabelige evidens De specielle udfordringer

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det grusomme kolesterol Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol Der er det gode kolesterol, det onde kolesterol - og nu også det grusomme, som kan tredoble din risiko for livstruende hjertesygdom og alt for

Læs mere

Kost, kolesterol. klinisk diætist Inger N. Larsen

Kost, kolesterol. klinisk diætist Inger N. Larsen Kost, kolesterol klinisk diætist Inger N. Larsen Livskvalitet! Hjertevenlig kost Kan forebygge udvikling og forværring af hjertekarsygdom Nedsætter risikoen gennem flere virkningsmekanismer, herunder:

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

Kolesterol og sygdom

Kolesterol og sygdom Kolesterol og sygdom Ravnskov om kolesterol Livsvigtigt Beskytter mod infektion og kræft Statineffekten beskeden Kolesterolkampagne modstridende data ignoreres eller fejlciteres European Society Cardiology

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Sikkerhed i forbindelse med vægttab

Sikkerhed i forbindelse med vægttab Sikkerhed i forbindelse med vægttab Af Thomas Meinert Larsen Forhindring af vægtforøgelse samt introduktion af vægttab er almindeligvis ikke forbundet med nogen særlig sundhedsmæssig risiko, så længe vægtstopperens

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering:

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Baggrund for rehabiliteringsforløb: Akut myokardieinfarkt Koronar bypassoperation eller ballonudvidelse Anden dokumenteret iskæmisk

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 6. dec 2016

En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 6. dec 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 172 Offentligt Rigshospitalet & Herlev og Gentofte Hospital En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Status på Sundhedstjek KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel

Status på Sundhedstjek KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel Status på Sundhedstjek-2013 KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel Dagens citat Det man fokuserer på vokser Agenda KRAMS Kort gennemgang af sundhedstjek Resultat af sundhedssamtalerne Diabetes Indsatsområder

Læs mere

Udvikling i Risikofaktorer for Hjerte-karsygdom i Vestegnskommunerne 1978-2006

Udvikling i Risikofaktorer for Hjerte-karsygdom i Vestegnskommunerne 1978-2006 April 8 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Udvikling i Risikofaktorer for Hjerte-karsygdom i Vestegnskommunerne - Forskiningscenter for Forebyggelse og Sundhed Region Hovedstaden

Læs mere

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Delstudie III Et randomiseret kontrolleret forsøg Ph.d. afhandling Lisbeth Kirstine Rosenbek Minet, fysioterapeut, cand.

Læs mere

Dyslipidæmi 638 KARDIOLOGI. Mogens Lytken Larsen

Dyslipidæmi 638 KARDIOLOGI. Mogens Lytken Larsen 638 KARDIOLOGI Dyslipidæmi Mogens Lytken Larsen Denne artikel, der er et led i kardiologiserien, gennemgår kort og præcist de af Dansk Selskab for Almen Medicin godkendte indikationer for udredning for

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Hvilken rolle spiller fysisk aktivitet for betydningen af alkoholindtag, vægtændring og hofteomfang, når man ser på dødeligheden?

Hvilken rolle spiller fysisk aktivitet for betydningen af alkoholindtag, vægtændring og hofteomfang, når man ser på dødeligheden? Hvilken rolle spiller fysisk aktivitet for betydningen af alkoholindtag, vægtændring og hofteomfang, når man ser på dødeligheden? 28. oktober 2008 Jane Nautrup Østergaard Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Gitte Laub Hansen Projektchef, ph.d. Forebyggelse & Oplysning Kræftens Bekæmpelse

Gitte Laub Hansen Projektchef, ph.d. Forebyggelse & Oplysning Kræftens Bekæmpelse Fuldkorn, fibre og sundhed Gitte Laub Hansen Projektchef, ph.d. Forebyggelse & Oplysning Kræftens Bekæmpelse Kost- & Ernæringsforbundet Erhvervsskolen Nordsjælland 3. september 2014 Antal tilfælde per

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Få styr på dit. kolesterol. Lev længere.

Guide. Foto: Scanpix. April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Få styr på dit. kolesterol. Lev længere. Foto: Scanpix Guide April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Få styr på dit kolesterol 11 effektive råd Lev længere Få styr på dit kolesterol INDHOLD: Ny kolesterol-medicin på vej...4-5

Læs mere

Becel pro.activ med plantesteroler. Med klinisk dokumentation for kolesterolsænkende virkning. Information til det sundhedsfaglige personale

Becel pro.activ med plantesteroler. Med klinisk dokumentation for kolesterolsænkende virkning. Information til det sundhedsfaglige personale Becel pro.activ med plantesteroler. Med klinisk dokumentation for kolesterolsænkende virkning. Information til det sundhedsfaglige personale Indhold 03 Indledning 04 Kost & Livsstil spiller en nøglerolle

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

En blodprøve kan afsløre den rette diæt

En blodprøve kan afsløre den rette diæt En blodprøve kan afsløre den rette diæt Mads Fiil Hjorth Adjunkt madsfiil@nexs.ku.dk Institut for Idræt og Ernæring Sektion for fedmeforskning Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm EKG og LVH R S avl V3 RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm Skema til hjemmeblodtryksregistrering Dato Tidspunkt Måling 1 Måling 2 Måling 3 Morgen

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Seminar om boldspil og sundhed, d. 2. februar 2010 1 HYPERTENSION Vigtigste modificerbare

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Professor Arne V. Astrup Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Human Ernæring

Professor Arne V. Astrup Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Human Ernæring Ugeskr Læger 2004;166(17):1564 The Atkins diet Status for dokumentation af effekt og sikkerhed STATUSARTIKEL Print Professor Arne V. Astrup Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Human Ernæring

Læs mere

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn:

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn: Personlig hjerteplan regionsyddanmark.dk Rehabiliteringsklinikken Navn: Hjerterehabilitering og personlig hjerteplan Hjerterehabilitering Efter din hjertesygdom kan du få støtte og vejledning. Hjerterehabilitering

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Undgå det farlige kolesterol sider

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Undgå det farlige kolesterol sider NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide 16 kolesterol Undgå det farlige sider Undgå BLODPROPPER - LEV LÆNGERE Gode råd Det kan du gøre selv FÅ den rette medicin Derfor er kolesterol farligt

Læs mere

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk Prostatakræft Den hyppigst forekommende kræftform blandt mænd. Årligt dør ca.1200 af sygdommen. Metastaserende prostatakræft behandles med medicinsk kastration. Strålebehandling suppleres med medicinsk

Læs mere

Patientinformation om deltagelse i forsøg

Patientinformation om deltagelse i forsøg Studiekode: CFEM345D2407 Side 1 af 9 Patientinformation om deltagelse i forsøg Et videnskabeligt forsøg med Tamoxifen og Letrozol til patienter med brystkræft Studiekode: CFEM345D2407 Side 2 af 9 Vi henvender

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 KEND DIT KOLESTEROL Sådan kan du selv sænke dit kolesteroltal Mere end to ud af tre danskere har et højt

Læs mere

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008 Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme Fedme er den vigtigste kendte årsag til type 2- diabetes forårsager øget risiko for - kar sygdomme øger risikoen for visse former for kræft kan være årsag

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Temadag for hjertediætister

Temadag for hjertediætister Temadag for hjertediætister De nye kliniske retningslinier Klinisk diætist Lone J. Bjerregaard SIG Kardiologi Ny klinisk retningslinie: Diætbehandling af atherosklerose og forebyggelse heraf Baggrund:

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FARLIG. Undgå. kolesterol-sygdom. Simpel test kan redde dig

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FARLIG. Undgå. kolesterol-sygdom. Simpel test kan redde dig Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Undgå FARLIG kolesterol-sygdom Simpel test kan redde dig Undgå kolesterol-sygdom INDHOLD: Overset sygdom dræber tusinder...4-5

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, Thomas M Larsen

Læs mere

Når hjertet banker for Kwai

Når hjertet banker for Kwai Når hjertet banker for Kwai Kwai et godt supplement Forhøjet kolesterol og åreforkalkning Fed mad til hverdag, for megen tobak og for lidt motion. Det er opskriften på, hvordan man øger blodets indhold

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger Næringsstofanbefalinger ss De nordiske lande udgiver fælles anbefalinger for kostens sammensætning og fysisk aktivitet. De kaldes Nordiske Næringsstofanbefalinger, NNA eller NNR. Kilde: Nordic Nutrition

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Ved Læge, ph.d. Charlotta Pisinger og klinisk diætist Lis Kristoffersen 1 Indledning Overordnet De kost- og motionsråd, der blev

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Hvad er under videnskabelig debat for tiden, og hvordan går det med proteinanbefalingerne? Ledende klinisk diætist, M.Sc., cand.

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. EZETROL 10 mg tabletter. ezetimibe

Indlægsseddel: Information til brugeren. EZETROL 10 mg tabletter. ezetimibe Indlægsseddel: Information til brugeren EZETROL 10 mg tabletter ezetimibe Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster?

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 5. KOST En uhensigtsmæssig kost med et højt fedt-, salt- og sukkerindhold samt et lavt indhold af frugt, grønt og fisk øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Planlægningsområdetabeller Rygning og alkohol... 3. Hjertesygdom... 13 Astma... 14 Kræft... 15. Inflammatorisk ledsygdom,... 6

Planlægningsområdetabeller Rygning og alkohol... 3. Hjertesygdom... 13 Astma... 14 Kræft... 15. Inflammatorisk ledsygdom,... 6 Sundhedsadfærd Indhold Planlægningsområdetabeller Rygning og alkohol... Hjertesygdom... Astma... 4 Kræft... Inflammatorisk ledsygdom,... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed... Langvarig behandling

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Maden der sænker dit blodtryk Simple kostråd Sænk dit farlige blodtryk INDHOLD: Mad kan sænke dit farlige blodtryk...

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Indledende om Signifikanstest Boldøvelser

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Indledende om Signifikanstest Boldøvelser Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Indledende om Signifikanstest Boldøvelser 1 Påstand: Et nyt præparat M virker mod migræne. Inden præparatet kan markedsføres, skal denne påstand

Læs mere